Opleidingskunde,Training & Human Development

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingskunde,Training & Human Development"

Transcriptie

1 Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers 3. De beroepstaken 4. De drie rollen van een opleidingskundige 5. Competentieprofiel opleidingskunde 6. Mogelijkheden praktijkleren voor studenten Opleidingskunde 7. Voorbeelden van opleidingskundige projecten 8. Contact en meer informatie 1. Het beroep Opleidingskundigen helpen medewerkers om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen of opleidingsadvies of door het ontwikkelen van leermateriaal. In de opleiding spelen we voortdurend in op de nieuwste ontwikkelingen in de opleidingskunde. 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers Bedrijven en organisaties zetten opleidingskundigen in om hun medewerkers verder te ontwikkelen. Zo blijft hun kennis up to date en zijn ze in staat te groeien in hun rol. Maar wat doet een opleidingskundige nu precies? Een paar voorbeelden: Opleidingsbeleidsplannen schrijven; trainingen en cursusmateriaal bedenken; trainen en coachen van medewerkers en managers; actief met digitaal leren; adviseren bij individuele opleidingsvragen; actief bezig met competentiemanagement en kennismanagement. Een opleidingskundige werkt met moderne personeelsinstrumenten, zoals asessments, POP s en 360 feedback. Ook houdt hij/zij zich bezig met het coördineren, managen en inkopen van opleidingen. 3. De beroepstaken Een opleidingskundige wordt opgeleidt voor de volgende zes beroepstaken: Trainen Een trainer begeleid leeractiviteiten in groepen, inclusief voorbereiding en evaluatie. Om dit goed te kunnen doen, heeft de trainer kennis van de leerstof én kennis van leerprocessen nodig. Hij/zij stimuleert de ontwikkeling van lerenden. Individueel en in groepen. Hij/zij creëert krachtige en veilige leeromgevingen.

2 Coachen en begeleiden Hij/zij ondersteunt mensen in hun professionele ontwikkeling. Hij/zij gaat uit van hun (werkgerelateerde) leervragen en helpt hun lerend vermogen te vergroten. Hij/zij kan zich goed verplaatsen in de situatie van mensen en stimuleert hun reflectie en bewustzijn. Ook helpt de opleidingskundige medewerkers hun vervolgacties te formuleren. Leerarrangementen ontwerpen Voordat de opleidingskundige leerarrangementen gaat ontwerpen, moet hij/zij eerst weten wat de leerbehoeften en voorkennis van de lerenden zijn. Vervolgens gaat hij/zij op zoek naar geschikte lesinhoud en passende werkvormen. Hij/zij ontwikkelt krachtige, interactieve leermiddelen en leeromgevingen voor lerenden. Ict speelt hierbij een belangrijke rol. Ook levert hij/zij ondersteunende informatie, zodat andere opleiders en trainers ook met de leermiddelen uit de voeten kunnen. Hij/zij zorgt dat de leermiddelen en ontwikkelplannen passen bij de organisatie en organisatiedoelen. Ook evalueert de opleidingskundige of de leerarrangementen het gewenste effect bereiken. Opleidingsadvies geven Hij/zij geeft medewerkers en organisaties passend advies over verschillende leervragen. Hij/zij analyseert de leervragen die voorgelegd zijn zorgvuldig. Ook houd hij/zij rekening met de context waarin de leervragen spelen. Vervolgens ontwikkelt hij/zij - samen met de betrokkenen - adviezen en oplossingen. Hij/zij creëert draagvlak voor de adviezen door met betrokkenen in gesprek te gaan. Hij/zij kan adviezen goed verwoorden. Zowel mondeling als schriftelijk. Leerbeleid ontwikkelen Hij/zij vertaalt strategische doelen naar een concreet plan over leren en opleiden binnen een organisatie. Ook is hij/zij in staat om een opleidingsstrategie en -visie voor organisaties te ontwikkelen. Hij/zij analyseert de ontwikkelingen in de organisatie en formuleert ontwikkelingsdoelen. Dat doet hij/zij in samenspraak met het management. Hij/zij ontwikkelt ondersteunende systemen. Denk bijvoorbeeld aan evaluatiesystemen. Trainingen en opleidingen inkopen Hij/zij koopt trainingen en opleidingen in die passen bij de strategie en doelen van de organisatie. Hij/zij onderzoekt welke competenties en vaardigheden medewerkers verder moeten ontwikkelen en schrijft aan de hand daarvan een inkoopplan. Vervolgens onderhandelt hij/zij met verschillende leveranciers en maakt de opleidingskundige een keuze, die hij/zij ondersteunt met een advies. Hij/zij zorgt dat het leerarrangement goed verloopt.

3 4. De drie rollen van een opleidingskundige Een opleidingskundige kan aan de slag als ontwikkelaar, trainer of adviseur. Deze drie rollen vormen de rode draad van de opleiding. De drie rollen zijn: a. Trainer / Coach Als trainer / coach; geef je trainingen, voor medewerkers van bedrijven of organisaties breng je leerstof over en motiveer je de deelnemers. begeleid en coach je je medewerkers van een organisatie in hun professionele ontwikkeling. zet je geschikte leer- en hulpmiddelen in. weet je leerbehoeften af te stemmen en in te spelen op verschillende doelgroepen. Wat houdt dat in? De opleidingskundige geeft bijvoorbeeld trainingen Klantvriendelijk werken aan receptiemedewerkers van een hotel, of traint de managementvaardigheden van bedrijfsleiders in een supermarkt. U kunt ook denken aan trainingen Omgaan met agressie bij de politie, Communicatieve vaardigheden, voor verplegend personeel in het ziekenhuis. b. Ontwikkelaar Als ontwikkelaar; ontwerp je werkvormen en oefeningen en je werkt ze verder uit. bedenk je leermiddelen aan de hand van een systeem of methodiek. maak je (digitaal) leermateriaal op maat voor specifieke doelgroepen. doe je onderzoek naar de behoefte an, of noodzaak van opleiding. Wat doet de opleidingskundige dan precies? Deze maakt bijvoorbeeld leermateriaal voor een cursus Verkoopvaardigheden, of handleiding Werken met de computer. Hij/zij stelt een cursusmap samen voor een training Veiligheid. c. Adviseur HRD (Human Resource Development) Als adviseur HRD (Human Resource Development); geef je binnen een organisatie of bedrijf vorm aan het leerbeleid. Je adviseert managers en directie over het opleiden van medewerkers. je ondersteunt medewerkers via loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkelplannen. koop je opleidingen in bij externe bureaus of organisaties. zorg je voor de organisatie van de opleidings- en trainingsprogramma s. Welke vragen kan een opleidingskundig adviseur beantwoorden? Een medewerker moet binnen drie jaar afdelingshoofd worden. Welke ondersteuning heeft hij daarbij nodig? Het management is op zoek naar een specifieke training voor secretaresses, die de opleidingsafdeling niet kan bieden. Kan de organisatie deze binnen het budget op een andere plaats inkopen? De organisatie waar de opleidingskundige voor werkt gaat een grote cultuurverandering tegemoet. Hij/zij kan onderzoeken wat de medewerkers moeten leren.

4 Onderstaande figuur geeft de drie rollen van een opleidingskundige weer: 5. Competentieprofiel opleidingskunde Leidend bij de opleiding is het competentieprofiel van de opleidingskundige. Het profiel geeft een beeld van de competenties die u moet beheersen om beroepstaken te kunnen uitvoeren. Gedurende de opleiding werkt u planmatig aan de ontwikkeling van deze competenties. In de leerroute kunt u verschillende onderwijseenheden volgen die u helpen bij het ontwikkelen van competenties. De competenties die u tijdens de opleiding (verder) ontwikkelt zijn: a. Competent in didactiek Een opleidingskundige die competent is in didactiek selecteert en ontwikkelt passende vormen, materialen en methodieken waarmee groepen of individuen worden aangezet tot leren. Hij geeft leeromgevingen vorm op basis van leerpsychologische kennis, informatie over de doelgroep, (leer)doelen en inhoudelijke informatie. b. Competent in stimuleren van leren Een opleidingskundige die competent is in stimuleren van leren interacteert tijdens leer- en ontwikkelactiviteiten met lerenden. Hij zet lerenden aan tot reflectie en gedragsverandering door bijvoorbeeld het stellen van vragen, het geven van feedback of het laten experimenteren met vaardigheden. Hij stemt hierbij af op doelen en behoeften van de lerenden. c. Competent in opleidings- en leerbeleid Een opleidingskundige die competent is in opleidings- en leerbeleid zet beleidslijnen uit met betrekking tot leren en opleiden binnen een organisatie met het oog op ontwikkeling van mens en organisatie. Dit doet hij zowel op de korte - als op de langere termijn. De beleidslijnen baseert hij op relevante informatie cq kennis over de organisatie, (nieuwe) theorieën over leren en opleiden en visies op mensen, organisaties en leren. Om draagvlak te creëren draagt hij zijn visie/ideeën uit en beargumenteert deze, zich afstemmend op de specifieke situatie. d. Competent in adviseren Een opleidingskundige die competent is in het adviseren kan leerpotentieel van leer- en werkactiviteiten inschatten, vergroten en benutten. Middels advisering en coördinatie helpt hij een rijke en krachtige leer- en/of werkomgeving te creëren en praktische vraagstukken gerelateerd aan leren op te lossen. Ook adviseert hij over passende leertrajecten om organisatieveranderingen te ondersteunen.

5 e. Competent in toegepast onderzoek Een opleidingskundige die competent is in toegepast onderzoek weet op welke wijze hij systematisch informatie kan verzamelen. Hij weet de juiste bronnen te onderzoeken door middel van passende en efficiënte methoden, waarna hij de gegevens die dit oplevert interpreteert en rapporteert. f. Competent in klant- en organisatiegerichtheid Een opleidingskundige die competent is in klant- en organisatiegerichtheid is sensitief voor behoeften, doelen en cultuur van organisaties, klanten en branches en weet hier adequaat op in te spelen. Hij maakt zich snel klant en/of organisatiespecifieke kennis eigen en kan deze kennis inzetten ten behoeve van leer- en ontwikkelactiviteiten. g. Competent in organiseren Een opleidingskundige die competent is in organiseren weet zijn werk en de (leer)activiteiten die hij organiseert in goede banen te leiden. Hij deelt tijd goed in en werkt planmatig. Hij maakt van verschillende onderdelen in een project of (leer)activiteit op systematische wijze een logisch geheel en werkt waar nodig doeltreffend samen met collega s. 6. Mogelijkheden praktijkleren voor studenten Opleidingskunde De mogelijkheden en periodes in het jaar voor praktijkleren (stage) worden hieronder beschreven: Voltijd studenten Eerste jaar: Snuffelstage, meekijken met trainingen gedurende enkele weken. Een dag in de week Tweede jaar: Een korte opdracht van enkele weken of langere tijd één dag in de week Derde jaar: Vijf maanden aan een stage voor 4-5 dagen in de week Vierde jaar: Proeve van Bekwaamheid. Een opdracht gedurende 3 maanden vrij zelfstandig uitgevoerd. Deeltijd studenten Eerste jaar: Snuffelstage, meekijken met trainingen gedurende enkele weken. Een dag in de week Tweede jaar: Een korte opdracht van enkele weken of langere tijd één dag in de week Derde jaar: Vijf maanden aan een stage voor 2-3 dagen in de week Vierde jaar: Proeve van Bekwaamheid. Een opdracht gedurende 3 maanden vrij zelfstandig uitgevoerd. Verkorte deeltijd Gehele studie: o Een dag in de week praktijkleren o Een opdracht van een paar weken, één dag in de week met daarnaast thuis werken.

6 7. Voorbeelden van opleidingskundige projecten Welke opleidingskundige projecten kan de student uitvoeren? U kunt denken aan: het (her)ontwikkelen van cursusmaterialen; het ontwerpen, organiseren en opzetten van cursussen; het (assisteren bij) uitvoeren van trainingen; het uitvoeren van evaluatieonderzoek; het ontwikkelen van opleidingsplannen; het uitvoeren van een behoefteonderzoek 8. Contact en meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het praktijkbureau van Opleidingskunde: P Postbus 30011, 6503 HN Nijmegen B Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen T (024) F (024) E

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar

De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar De Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar 1. Doelstellingen van de Beroepsopleidende stage in het derde of vierde studiejaar. 2. Competentiegericht en praktijkgericht leren in de stage

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Innovatie in de professionele ontwikkeling van mens en organisatie

Innovatie in de professionele ontwikkeling van mens en organisatie Innovatie in de professionele ontwikkeling van mens en organisatie WHITE PAPER Auteur: drs. Marcel van Marrewijk, NWLRN Augustus 2014 2014 NWLRN b.v. www.nwlrn.nl white paper-nwlrn v1.1 08_2014 1 Inhoud

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Flexibiliteit als voorwaarde

Flexibiliteit als voorwaarde Flexibiliteit als voorwaarde Onderwijslogistiek in vraaggestuurd mbo Inhoud Voorwoord 5 1 Achtergrond Van plan naar praktijk 6 2 Visie Onderwijs van de toekomst 8 3 Onderwijslogistiek Het bij elkaar brengen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal Ariena Verbaan Claudine Verbiest De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie