Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen"

Transcriptie

1 Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in de complementaire zorg Samengesteld door Mariet van Buuren Instituut voor E.E.N. Thornerweg 3A,6097NC Panheel Telefoon website

2 Informatie voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties Deze informatie is bedoeld om studenten therapeuten en beroepsorganisaties een toelichting te geven, op het gebruik van de leeswijzer bij de eindtermen van PLATO. De leeswijzer kun je vinden onder de downloads op de website Er zijn bepaalde onderwerpen of onderwijskundige termen die veelvuldig voorkomen maar waar niet iedereen de juiste betekenis van weet. Daarnaast worden een aantal actuele onderwerpen inclusief voorbeelden beschreven, tips gegeven, die het de therapeut makkelijker maken om zelf te toetsen wat hij kan doen, om aan de laatste eisen te voldoen. Inhoud: 1. PLATO/Universiteit Leiden 2. De eisen van de zorgverzekeraars 3. Registratie van therapeuten die reeds werkzaam zijn in de zorg 4. De leeswijzer en eindtermen van PLATO 5. De taxonomie van Bloom 6. Wat is bepalend voor het HBO niveau? 7. Waaraan kun je het HBO niveau toetsen? 8. Wat is het verschil tussen HBO niveau en bachelor niveau 9. Wat is een ECTS? 10.Het belang van het samenstellen van een CV 11.Wat is het verschil tussen een diploma of certificaat? 12.Bijscholing, nascholing en minoren 13.EVC trajecten en vrijstellingen 14.Branchestandaarden en EVC trajecten 15.De procedure van een EVC traject 16.Het verzilveren van een ervaringscertificaat 17.Voor en nadelen van EVC trajecten 1. PLATO/UNIVERSITEIT LEIDEN PLATO is Het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. van de universiteit van Leiden. Het is een universitair centrum voor onderwijsontwikkeling, advisering en onderzoek. Nu de eindtermen van PLATO bekend zijn is er duidelijkheid, voor de organisaties waar iedereen die werkzaam is in de complementaire zorg, ten aanzien van de medische en psychosociale basiskennis in de toekomst aan dient te voldoen. De PLATO eindtermen zijn opgesplitst voor zorgverleners in de natuurgeneeskunde en de psychosociale sector. 2. DE EISEN VAN DE ZORGVERZEKERAARS. Volgens de zorgverzekeraar VGZ dienen zorgverleners voor 2017 een vakgerichte opleiding te hebben gevolgd die op HBO niveau geaccrediteerd is. Daarnaast dienen zij scholing te hebben gevolgd op HBO niveau in medische en/of psychosociale basiskennis. VGZ, ONVZ, CZ, Achmea en MENZIS hebben besloten om samen te gaan werken om het HBO niveau van de medische en psychosociale basiskennis veilig te stellen. Om nou de kwaliteit van de zorgverleners in de complementaire zorg te kunnen waarborgen, hebben de zorgverzekeraars de koepels opdracht gegeven, om eindtermen samen te stellen voor de complementaire zorg op HBO niveau. Uit deze eindtermen zou tevens moeten blijken dat een zorgverlener veilig moet kunnen werken en dient te weten wanneer het pluis is en niet pluis is. Uiteindelijk hebben de 5 grote zorgverzekeraars PLATO opdracht gegeven, om vanuit de gegevens die door de koepels zijn aangeleverd, eindtermen samen te stellen met de bedoeling dat het gehele werkveld in de Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 2

3 complementaire zorg hieraan gaat voldoen. De eindtermen zijn inmiddels gepubliceerd en uit deze eindtermen van Plato is de leeswijzer samengesteld, zodat iedereen zelf kan zien of hij voldoende scholing heeft genoten of zich zal moeten bijscholen. Inclusief medische en psychosociale basiskennis zijn de opleidingen met 240 ECTS gewaardeerd. Voor nieuwe therapeuten die zich willen aansluiten bij een beroepsvereniging zijn de eisen duidelijk gesteld. 3. REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN DIE REEDS WERKZAAM ZIJN IN DE ZORG Ondanks dat de eisen bekend zijn, is voor veel therapeuten nog niet duidelijk hoe hun gevolgde opleidingen gewaardeerd worden of aan de nieuwe eisen voldoen. Veel opleidingen hebben hun waardering niet in ECTS gewaardeerd maar uitsluitend beoordeeld met cijfers. Daarbij is het vaak niet duidelijkheid wat iemand nodig heeft om geregistreerd te blijven en waar hij aan dient te voldoen. 4. DE LEESWIJZER EN EINDTERMEN VAN PLATO Uit de PLATO eindtermen heb ik een leeswijzer samengesteld die een overzicht biedt zowel voor de natuurgeneeskundig therapeut als voor de psychosociaal therapeut. De conclusie is dat men vanuit beide vakgroepen zowel medische of psychosociale kennis opleiding/module dient te hebben gevolgd op HBO niveau om geregistreerd te blijven. De leeswijzer geeft een overzicht wat beide vakgroepen dienen te kennen aan medische en psychosociale basiskennis. Achter de onderwerpen staat tussen haakjes op welk niveau je kennis dient te hebben van het onderwerp (competenties) Op het moment zijn er veel vragen van therapeuten of studenten waar zij nu aan dienen te voldoen of wat zij nog aan kennis nodig hebben, om aan de eisen van de zorgverzekeraars en de eindtermen van PLATO te voldoen. Door in de lijst van je vakgroep te kijken kun je zelf kijken welke kennis je al hebt en wat je nog mist om aan de eisen te voldoen. Daarnaast kun je dan kijken waar je de aanvullende kennis kunt opdoen. Dit kan bij een onderwijsinstelling zijn die door CPION geaccrediteerd is en deze module op HBO niveau aanbied. 5. DE TAXONOMIE VAN BLOOM De taxonomie van Bloom geeft opleiders/onderwijsinstellingen inzicht welke diepgang een onderwerp dient te hebben. In het onderwijs is ook de taxonomie belangrijk omdat deze geeft aan op welk niveau er getoetst of geëxamineerd dient te worden. De taxonomie van Bloom 1. Kennis: feiten, reproductie of gebeurtenissen 2. Inzicht: opbouw uit kennis en verworven inzichten; kunnen selecteren en samenvatten 3. Toepassen: het toepassen van nieuwe kennis en inzichten en er oplossend kunnen werken 4. Analyseren: probleemoplossend kunnen werken en dingen kunnen scheiden 5. Synthetiseren: ontwerpen, samenstellen, ontwikkelen en kennis op verschillende terreinen kunnen combineren 6. Evalueren: concluderen besluiten en beargumenteren Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 3

4 Een voorbeeld Wordt er een competentie getoetst op niveau 3 (toepassen) dan zijn hier meer vragen over dan een competentie op niveau 1 (kennis) of voor een vraag van niveau 3 krijg je meer punten als je die goed hebt beantwoord dan voor een vraag op niveau 1 (dit wordt in de taxonomie van Bloom weging genoemd) 6. WAT IS BEPALEND VOOR HET HBO NIVEAU? Het HBO niveau is gelijk aan een bacheloropleiding Een bacheloropleiding bestaat uit 240 ECTS. (European Control Transfor System). Dit betekent dat die opleidingen hun waardering in studiebelastinguren weergeven en erkend zijn door de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op dit moment is er geen complementaire opleiding die geaccrediteerd is door de NVAO. Dit zal voorlopig ook zo blijven omdat een accreditatieprocedure voor een bacheloropleiding minimaal 3 jaar duurt. Eerst wordt een nieuwe opleiding op doelmatigheid getoetst, dan word de onderwijsinstelling getoetst en als laatste vind er een accreditatieprocedure van de opleiding plaats door de NVAO. 7. WAARAAN KUN JE HET HBO NIVEAU TOETSEN? Het HBO niveau kun je toetsen aan de hand van de studieboeken die verplicht zijn voor de studierichting. Deze studieboeken dienen minimaal niveau vijf te hebben. Een studieboek niveau vier is MBO niveau. Daarnaast is de didactische kennis van de docenten ook belangrijk. De docent zelf heeft meestal een scholing gevolgd die een niveau hoger ligt dan waar hij voor opleidt. 8. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HBO NIVEAU EN BACHELOR NIVEAU Een bacheloropleiding is door de NVAO geaccrediteerd. De titel bachelor is beschermd en geld voor reguliere opleidingen. Dit kunnen zowel particuliere- als overheidsonderwijsinstellingen zijn. De naam bachelorniveau mag men in de complementaire zorg niet gebruiken. Om toch het niveau aan te geven, kan achter de naam van de opleiding HBO niveau worden gezet. Dit is ook belangrijk om te weten als je wilt inschrijven voor een opleiding! Er is momenteel een controle op het onterecht gebruik van benamingen voor opleidingen. Onderwijsinstellingen, waarvoor dit van toepassing is, krijgen een mail toegestuurd waarin staat dat men ten onterechte de opleiding bachelorniveau noemt. 9. WAT IS EEN ECTS (European Control Transfor System)? Een ECTS staat voor 28 studiebelastinguren. Dit zijn de totale uren die je aan studie hebt besteed. De studiebelastinguren van een opleiding zijn opgebouwd uit: - docentencontacturen - zelfstudie-uren - literatuurstudie - opdrachten - stage - het schrijven en presenteren van een afstudeerwerk zoals een scriptie of een thesis. Studievormen in het onderwijs Een opleiding wordt vaak aangeboden in verschillende studievormen: - Voltijds - 4 studiejaren-60 ECTS: je volgt dagelijks lessen - Duaal - 4 studiejaren- 60 ECTS: je volgt theorielessen en de praktijk leer je op de werkplek Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 4

5 - Deeltijd-6 jaar-40 ECTS: je volgt bijvoorbeeld een maal per week les en daarnaast leer je de lesstof door zelfstudie. 10. HET BELANG VAN HET SAMENSTELLEN VAN EEN CURRICULUM VITAE (CV) Om duidelijk te krijgen is het belangrijk dat zorgverleners voor zichzelf een Curriculum Vitae (CV) samenstellen waaruit blijkt welke scholing is gevolgd. Belangrijk is daarbij dat men in je CV aangeeft in rubriekvorm: - opleidingen - cursussen bij- en nascholingen - op welk niveau de studie is gevolgd - de duur van de opleiding cursus of bij en nascholing - waar de scholing is gevolgd - of een diploma of certificaat is behaald - welke werkervaring je hebt. 11. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN DIPLOMA OF EEN CERTIFICAAT? Een diploma's Een opleiding of cursus wordt afgesloten met een diploma als er een eindexamen aan vooraf is gegaan. De onderwijsinstelling heeft daarvoor een procedure omschreven in het onderwijs examen reglement (OER) van het opleidingsinstituut. Daarnaast wordt een opleiding afgesloten met een thesis of scriptie. Certificaten Cursussen of bij- en nascholingen die worden gevolgd, worden vaak niet afgesloten met een examen. Hiervoor wordt dan een bewijs van deelname geleverd in de vorm van een certificaat. De competenties worden dan tijdens de lessen getoetst. Voor certificering geldt wel een 100% aanwezigheidsplicht. Bij modulaire opleidingen kan er tijdens een opleiding gewerkt worden met deelcertificaten die aan het einde van de opleiding tegen een diploma worden ingeruild. 12. BIJSCHOLING, NASCHOLING EN MINOREN Nascholing wordt gegeven om oude kennis op te halen of te verdiepen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het EHBO diploma. Jaarlijks worden er herhalingslessen gegeven om weer competent te zijn om de EHBO bij calamiteiten te kunnen toepassen. Bijscholing betekent nieuwe kennis opdoen of kennis uitbreiden. Bijvoorbeeld een workshop klankschaal therapie, een cursus Dorntherapie of mindfulness. Minoren zijn specialisaties die je tijdens de opleiding volgt en geven een bepaalde studierichting aan. Minoren of specialisaties staan vaak niet op het diploma maar worden op cijferlijsten vermeld. Minoren zijn ook belangrijk om te vermelden op je CV. Bij een vrijstellingsverzoek kan dit meewegen of er vrijstelling verleent wordt. Een voorbeeld van een minor is: je hebt een opleiding HBO-V gevolgd met als minor psychologie. In het voorbeeld kan iemand dan vrijstelling aanvragen voor de medische basiskennis en psychologie. De ontbrekende vakken kan hij dan binnen een opleiding volgen. In een CV omschrijf je je huidige situatie en de werkervaring die je hebt opgedaan. geef bij de functies aan op welk niveau je hebt gewerkt. Op deze manier is het makkelijker voor onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en beroepsverenigingen om te kijken of je voldoende scholing hebt gevolgd. Het kan zijn dat je dient bij te scholen om aan de huidige eisen ten aanzien van de vakdiscipline waarvoor Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 5

6 je bent ingeschreven voldoet. Daarnaast dien je afhankelijk van je vakgebied voldoende medische en/of psychosociale basiskennis te hebben gevolgd om te voldoen aan de huidige eisen. Bij vrijstellingenaanvragen of bij een beoordeling of je voor een EVC traject in aanmerking komt wordt ook naar je CV gevraagd. Voor 2017 zullen alle therapeuten willen zij geregistreerd blijven, een volledige beroepsopleiding dienen te hebben afgerond. In de publicaties van VGZ staat dat men voor het jaar 2017 een HBO niveau gelijkwaardig aan een bacheloropleiding dient te hebben afgesloten en een erkende door CPION geaccrediteerde opleiding medische en/of psychosociale basiskennis dient te hebben gevolgd. Een andere mogelijkheid is om in het bezit te komen van een ervaringscertificaat, dit kan door het volgen van een EVC traject. 13. EVC TRAJECTEN EN VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen Een vrijstelling kan worden gegeven op basis van gelijkwaardigheid. Stel je hebt in het verleden de medische vakken op HBO niveau gevolgd, dan is het mogelijk dat je vrijstelling krijgt voor deze vakken bij een nieuwe opleiding. Die kun je dan in een verkorte tijd afronden. Binnen opleidingen wordt gekeken hoeveel ECTS je al hebt gevolgd. Stel je hebt binnen een HBO opleiding 40 ECTS in een bepaalde studierichting behaald. Dan kun je bij wisselen van opleidingsinstituut vrijstelling van 40 ECTS krijgen als dit dezelfde studierichting is en dezelfde vakken zijn. De uiteindelijke beslissing of je voor vrijstelling in aanmerking komt beslist de toetsingscommissie van de onderwijsinstelling. Deze beoordeeld dan of je voor vrijstelling in aanmerking komt aan de hand van een CV, behaalde diploma's en cijferlijsten. 14. BRANCHE STANDAARDEN EN EVC TRAJECTEN Een branchestandaard is een document wat aangeeft welke competenties je dient te beheersen in het vak waarvoor je een EVC traject wilt gaan volgen. EVC trajecten vinden buiten de poort van een opleiding plaatst. EVC trajecten kun je dus los van de opleiding volgen, bij een erkende EVC aanbieder. Of je voor een EVC traject in aanmerking komt wordt beoordeeld via een intake gesprek. Door een EVC traject te volgen kun je in het bezit komen van een ervaringscertificaat. Een ervaringcertificaat kan men verkrijgen op basis van werkervaring vaak in combinatie met een scholing die gevolgd is op een lager niveau. Vaak is er geen of te weinig scholing gevolgd maar heeft men door een bepaalde tijd te werken in een vak veel ervaring opgedaan. Je hebt het vak geleerd in de praktijk, met behulp van gediplomeerde collega s. Bij een EVC wordt er dus gekeken naar de tijd dat je werkzaam bent geweest in het vak waar je te weinig scholing in hebt gevolgd. Daarbij gaat men in het bedrijfsleven van minimaal drie jaar werkervaring uit (leren door werkervaring). Een voorbeeld van het verkrijgen van een ervaringscertificaat Je bent al 10 jaar werkzaam in een groepspraktijk. De eigenaar van de groepspraktijk is een natuurarts. Hij is aangesloten bij een beroepsvereniging en zijn consulten worden door de zorgverzekeraars vergoed. De natuurarts wil stoppen met zijn praktijk en hij zou het fijn vinden als jij de groepspraktijk overneemt Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 6

7 In het verleden ben je werkzaam geweest in een gezondheidscentrum waar je belast was met de medische correspondentie, administratie, assistentie en secretariaatswerk etc. Jijzelf hebt na het behalen van je MAVO diploma een opleiding gevolgd als verpleegkundige op MBO niveau en een opleiding tot natuurgeneeskundige. Daarnaast werk je al 10 jaar in de groepspraktijk. Helaas kom je erachter dat je niet aan alle voorwaarden voldoet om je te laten registeren om de groepspraktijk over te nemen. Doordat je een opleiding in de natuurgeneeskunde hebt gevolgd die je hebt afgesloten met een diploma en de jarenlange ervaring in medische kennis, die je bij de natuurarts en vorige werknemer hebt geleerd, kom je een aanmerking voor een ervaringcertificaat. Om dit te verkrijgen ga je naar een EVC aanbieder. 15. DE PROCEDURE VAN EEN EVC TRAJECT In je portfolio staan alle bewijzen waarin je aantoont dat je het HBO niveau door werkervaring hebt verkregen en dat je aan (bijna) alle competenties in het vakgebied voldoet. Het portfolio Je stelt een portfolio samen. Dit bestaat uit: - een uitgebreide CV - een kopie van je diploma's en certificaten - werkervaring: getuigschriften van vorige werknemers - bewijsmateriaal zoals casussen, verslagen, - voorbeelden waarin je de competenties aantoont etc. In het bovengenoemde voorbeeld kun je waarschijnlijk aantonen dat je het HBO niveau hebt. Je dient je portfolio in en je wordt uitgenodigd voor een criterium gericht interview of assessment. De assessoren zijn mensen die je portfolio gaan beoordelen en zij zullen je kennis toetsen door vragen stellen over de inhoud van je portfolio. Bij een positief assessment ontvang je een ervaringscertificaat. 16. HET VERZILVEREN VAN EEN ERVARINGSCERTIFICAAT Wanneer je in het bezit bent van een geldig ervaringscertificaat kun je besluiten om het ervaringscertificaat te verzilveren door vrijstelling aan te vragen. De opleiding kun je dan versneld volgen om uiteindelijk toch een diploma te behalen. 17. VOOR EN NADELEN EVC TRAJECT Vaak lijkt een EVC traject makkelijk maar het is soms veel werk om alle bewijsmaterialen te verzamelen en om een portfolio samen te stellen. Je moet immers kunnen aantonen dat je de competenties in de branchestandaard beheerst. De duur van een EVC traject is drie maanden. Vaak is een module scholing volgen minder intensief dan een EVC traject doorlopen. De kosten van een EVC traject zijn gemiddeld tussen de 600 en 900 euro. Nadeel; als je wordt afgewezen ben je het geld kwijt. Het is het overwegen waard om een scholing te volgen of een EVC procedure aan te gaan. Het voordeel is dat je een ervaringscertificaat ook weer kunt inwisselen voor vrijstelling. Zodra de branchestandaarden zijn vastgelegd voor de complementaire sector kunnen erkende EVC aanbieders, trajecten gaan aanbieden Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 7

8 Tot slot Met deze informatie hoop ik iedereen in de complementaire zorg, iets meer duidelijkheid te hebben gegeven over allerlei procedures die gevolgd kunnen worden. Daarnaast is een goed uitgewerkte en duidelijke CV belangrijk bij het beoordelen van en het behandelen van verzoeken om EVC trajecten, vrijstellingen, lidmaatschap beroepsverenigingen etc. Dat je de leeswijzer van de PLATO eindtermen kan interpreteren en gebruiken om daar je eigen loopbaandoel op af te stemmen. Ik wens je daar veel succes mee! Hartelijke groet, Mariet van Buuren-Op 't Veld Directeur Instituut voor E.E.N. Adviseur organisaties HBO opleidingen LINKS: - Op de website van PLATO kun je de definitieve eindtermen van PLATO downloaden: - De Leeswijzer vind je op onze website onder de downloads: - Voor meer informatie over EVC trajecten zie ook: Informatie, tips en het gebruik van de PLATO Leeswijzer. 8

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als jobcoach willen laten registreren in het Noloc beroepsregister. In de

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie Toelatingseisen BvK (2016) Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie Doelgroep: Toekomstige leden Let op deze eisen zijn niet

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader loopbaanprofessional

Noloc toelichting eisen toetsingskader loopbaanprofessional Noloc toelichting eisen toetsingskader loopbaanprofessional Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als loopbaanprofessional willen laten registreren in het Noloc

Nadere informatie

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende geaccrediteerde kinesiologieopleiding

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA LEIDO Academy 28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA Voor de bijeenkomst op donderdagmorgen 28 mei is hier een aantal stukken bij elkaar gezet zoals deze in de afgelopen maanden zijn verschenen.

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Publicatie: 6 april 2016 BTW-vrijstelling De NFG heeft zich jarenlang hard gemaakt voor BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten. De gevoerde procedures en uitgeoefende druk hebben eindelijk resultaat:

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

Capabel Hogeschool. HBO Verpleegkunde, verkort traject voor leden van ZZP-Nederland

Capabel Hogeschool. HBO Verpleegkunde, verkort traject voor leden van ZZP-Nederland Capabel Hogeschool HBO Verpleegkunde, verkort traject voor leden van ZZP-Nederland Agenda Over Capabel Opbouw Verpleegkunde verkort De snelste en meest studeerbare weg voor werkende verpleegkundigen Kosten

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Aanvraagformulier assessment lerarenopleiding

Aanvraagformulier assessment lerarenopleiding Aanvraagformulier assessment lerarenopleiding gegevens aanvrager naam:.. functie: verzoekt namens het bevoegd gezag van: naam school:... adres: postcode en plaats: tel.nr.:. fax nr.:. het assessmentcentrum

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3

GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3 GYMNNASTIEK LEIDER NIVEAU 3 Omschrijving opleidingsinhoud Heb ik een vooropleiding nodig? Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te starten? Hoe lang duurt de opleiding, wat is de maximale opleidingstijd?

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Werkveld Datum Personeel 23 september 2016 Naam:... Portfolio in het kader van het assessment Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

TWINAXLES Technische Trainingen

TWINAXLES Technische Trainingen Veelgestelde vragen 1. Wat betekent Twinaxles? Twinaxles betekent dubbele assen of twee-assig in het Engels. Twin staat voor tweeling, dubbel of twee en axles staat voor assen. De twee assen hebben betrekking

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Tekst uit de studiegids

Tekst uit de studiegids Tekst uit de studiegids Portfolio Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u weet en wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. In het portfolio horende bij deze

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Stelt beleid vast voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Stelt beleid vast voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17544 26 juni 2013 Besluit inschrijving Rbtv De Raad voor Rechtsbijstand, Gezien: Artikel 2, 3 en 4 van de Wet beëdigde

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

EC berekening studielast en normen

EC berekening studielast en normen EC berekening studielast en normen Inhoud 1. Wettelijke studielastbepaling HBO en WO opleidingen...2 2. De opbouw van de EC uitwerking van de SNRO...3 3. De normen voor de EC uitwerking van de SNRO...4

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie