Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties"

Transcriptie

1 Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla van Dijk

2 ALGEMENE INFORMATIE 18 juni Om een overzicht te geven in de verschillende accreditatieprocedures van de accreditatie-instituten voor opleidingen in de complementaire gezondheidszorg heeft de werkgroep accreditaties opleidingen, bij en nascholingen van Integraal Natuurlijk dit document samengesteld. De accreditatie-instituten SNRO, CPION, FONG, SKB en KTNO hebben daarvoor hun gegevens beschikbaar gesteld. Het document is bedoeld als handleiding voor beroepsorganisaties, onderwijsorganisaties, zorgverzekeraars etc. om inzicht te geven in de werkwijze bij de diverse toetsingsprocedures van de gezamenlijke accreditatie-instituten. Inhoud van het document: Een introductie van de verschillende accreditatie-instituten Naam en adresgegevens Een overzicht van de verschillende scholingen die zijn opgesplitst in drie categorieën: 1. Opleidingen 2. Medische en psychosociale basiskennis (HBO niveau) 3. Bij- en nascholingen. Namens de werkgroep accreditaties van Integraal Natuurlijk, Mariet van Buuren, onderwijskundige en advieslid IN. Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 2

3 Introductie accreditatie-instituten STICHTING NEDERLANDS REGISTER VOOR OPLEIDINGEN IN DE INTEGRALE EN COMPLEMENTAIRE GEZONDHEIDSZORG De SNRO is een onafhankelijk instituut (stichting zonder winstoogmerk) voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg. Verzekeraars hechten aan onafhankelijke toetsing door externe instituten. De SNRO toetst en beoordeelt de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid van de opleiding(en) en opleidingsprocessen van opleidingsinstituten conform (post-) HBO-niveau. Hierbij gebruiken we de standaarden en normen uit het regulier onderwijs. Door de SNRO beoordeelde opleidingen, cursussen en modules ontvangen een kwaliteitskeurmerk en worden ingeschreven in het Confom (post-) HBO SNRO register. Het keurmerk van de SNRO geeft aan dat cursisten opgeleid worden voor een beroep in plaats van een titel. Het diploma dat cursisten behalen bij een volledige opleiding, biedt hen de kans tot het uitoefening van een beroep binnen de complementaire gezondheidszorg. Na het afronden van de studie ontvangt de cursist een door de SNRO gewaarmerkt certificaat of diploma van een opleiding die conform HBO-standaarden is geaccrediteerd en dat erkend wordt door veel beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten van de cursisten mogelijk in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars. De SNRO heeft voor bij- en nascholingen een verkorte accreditatieprocedure. Met beroepsverenigingen zijn en worden afspraken gemaakt over hun PE-beleid (beleid Permanente Educatie) en de accreditatie ervan. De SNRO biedt opleidingsinstituten sinds 1 januari 2013 de mogelijkheid tot een volledige Systeemaccreditatie. Hierbij wordt de opleidingsinstelling in zijn totaliteit op zijn kwaliteitsprocessen geaccrediteerd. Alle opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen vallen hieronder. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning en advisering op weg naar het keurmerk. Dit laatste is door de SNRO uitbesteed aan een extern onafhankelijk instituut. NAW-gegevens: De SNRO is telefonisch bereikbaar op maandag en vrijdag tussen 9 en 13 uur. Per zijn we bereikbaar via Morgenstond 15, 6661PZ Elst. Tel.: Website (SNRO en SKB verkennen sinds najaar 2012 vergaande samenwerking.) FEDERATIE VAN OPLEIDINGEN IN DE NATUURLIJKE GENEESWIJZEN De FONG zet zich als vereniging sinds 1994 in om de kwaliteit van de beroepsopleidingen in de natuurlijke geneeswijzen te bevorderen en te handhaven. Dat doet zij onder andere door kennis- en informatie-uitwisseling tussen de leden en overleg met andere partijen in het veld van natuurlijke geneeswijzen. De kwaliteitsstandaard van de FONG richt zich op erkenning door de overheid, door verzekeraars en door zorgvragers. De ledenlijst van de FONG omvat een breed scala van beroepsopleidingen - voornamelijk voor niet-artsen - die zich in hun opleiding richten op natuurlijke geneeswijzen, waaronder Natuurgeneeskunde, Klassieke Homeopathie, Traditionele Chinese geneeswijzen, Psychosociale en Lichaamsgerichte therapieën. De FONG kent drie registers: A. Leden: instituten die vierjarige opleidingen op HBO niveau in bovengenoemde disciplines aanbieden en voldoen aan de eisen die de FONG stelt aan het opleiden van therapeuten in natuurlijke geneeswijzen. Deze instituten zijn lid van de FONG; B. Kandidaat-leden: instituten waarvan aangenomen kan worden, dat zij binnen afzienbare tijd kunnen voldoen aan de eisen die de FONG stelt aan accreditatie en opgenomen kunnen worden in het A- register. Deze instituten zijn nog geen lid van de FONG; C. Eén - en tweejarige opleidingen en bij- en nascholingen en modules Medische Basiskennis op hbo-niveau. NAW-gegevens: Secretariaat FONG: Bob Besseling, Website: Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 3

4 CENTRUM VOOR POST-INITIEEL ONDERWIJS NEDERLAND Het CPION vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat Registeropleiding en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat van een van onderstaande stichtingen: Stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland (SPWO) PWO-Registeropleiding Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) PHBO-Registeropleiding Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) SHO-Registeropleiding Stichting Post Middelbaar Beroeps Onderwijs Nederland (SPMBO) SPMBO-Registeropleiding Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) SPEN-Registeropleiding test NAW-gegevens: CPION, K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam. Postbus 701, 3000 AS Rotterdam, voor aanvragen toetsingsprocedure: tel.: +31 (0) STICHTING KEURMERK BEROEPSSCHOLINGEN De SKB is een onafhankelijke certificerende organisatie op het gebied van Opleidingen en Bij- en Nascholingen, op post-hbo-niveau, voor de Complementaire Gezondheidszorg. De SKB-accreditatie (welke gebaseerd is op de ministerieel goedgekeurde 21-facetten kwaliteitstoetsing, en voor beroepsopleidingen plaatsvindt via een ZER: zelf-evaluatie rapport) richt zich op: a) een garantie dat de door de gecertificeerde beroepsopleiding opgeleide therapeut op een professionele wijze kan werken met haar of zijn cliënten; b) het op een inzichtelijke manier aan potentiële studenten, overheid, zorgverzekeraars en consumentenorganisaties aangeven welke rol de beroepsopleiding binnen de Complementaire Gezondheidszorg uitoefent en aan welke kwalificaties zij minimaal voldoet; c) een voortdurende kwaliteitsverbetering van opleidingen en bij- en nascholingen. Accreditatie-aanvragen worden onderverdeeld in SKB-A (3 jaar, of langer, durende beroepsopleidingen in een therapeutische discipline); en in bij- en nascholingen voor therapeuten: SKB-B (langer dan 1 jaar), SKB-C (13 dagdelen tot 1 jaar), SKB-D (8 12 dagdelen), SKB-E (3 7 dagdelen), SKB-F (1 2 dagdelen). Scholingsaanbieders ontvangen voor positief geaccrediteerde scholingen een SKB-certificaat dat vermeld wordt in het SKB-register en via de website voor ieder is in te zien. De SKB streeft naar samenwerking met alle bij de COM-Sector betrokken partijen en zet zich er voor in om tot landelijk geldende kwaliteitsvereisten te komen. NAW-gegevens: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; (elke dag); website: tel.: (op do.-ochtend van uur). (SKB en SNRO verkennen sinds najaar 2012 vergaande samenwerking.) Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 4

5 KWALITEIT EN TOETSING NATUURGERICHTE OPLEIDINGEN KTNO is een onafhankelijk registratie en toetsingsinstituut voor opleidingen, deelopleidingen en bij- of nascholingstrajecten binnen de complementaire zorg met een sterke focus op natuurgeneeswijzen. Daarnaast is het een extern kwaliteitsbureau voor opleiders én inmiddels een groot netwerk van opleiders. Het zet zich op een unieke, toegewijde manier in voor autonomie van de diverse beroepsgroepen (verenigingen) door gesprekspartner te zijn voor de specifieke aspecten die een vakgroep kenmerkt en succesvol maakt. Door onze aanwezigheid is er inmiddels een krachtig netwerk ontstaan van 200 opleiders en bij- of nascholingsinstituten in binnen en buitenland. KTNO heeft als missie om samen met de diverse beroepsverenigingen de specifieke behoefte / vraag aangaande vakscholing te verhelderen zodat in de toekomst gerichter scholing aangeboden kan worden. Hierdoor ontstaat een gunstiger klimaat in de sector. Als het gaat om de kwalitatieve organisatie van scholing voert KTNO tenminste tweejaarlijks evaluatiegesprekken op het kantoor te Eindhoven, dat hiervoor speciaal is ingericht. Accreditaties worden afgegeven op basis van toepasselijkheid op het beroepsprofiel van de betreffende vakgroep, basiskenmerken binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (afhankelijk per vakgroep/vereniging) én op basis van concrete, jaarlijkse afspraken met opleiders ter kwaliteitsverbetering. Door deze deelname aan kwaliteitsbeheer krijgt men jaarlijks een verlenging van de accreditatie, intentie en bewijs van goed handelen (door de opleider) is daarbij van cruciaal belang. Afgevaardigden van de vakverenigingen zetelen bij KTNO in de adviesraad dat gezamenlijke inspraak heeft in de koers van het gehele initiatief, zonder aansprakelijk te hoeven zijn voor het functioneren. Vakverenigingen hebben hierdoor een effectieve, betrokken (gespreks-)partner in onderwijs; men behoud grip op de zaak, blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen (dichtbij de markt) en staat onafhankelijk tegenover diverse zorgpartijen. De dienstverlening kan in de meeste gevallen vrij van kosten opgezet worden en is bovendien betaalbaar voor opleiders. KTNO is actief op sociale media en brengt een tweejaarlijks voor de vakgroep/vereniging op maat gemaakt, actueel overzicht uit middels een digitaal kennismagazine. KTNO beschikt over twee fulltime medewerkers, diverse freelance-professionals, een representatief kantoor (waar eenieder ook welkom is) en een sterk netwerk in het bedrijfsleven. Stichting KTNO is een stichting zonder winstoogmerk. NAW-gegevens: Stichting KTNO, Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven, tel.: , Website Bereikbaar alle werkdagen tussen 10:00 tot 17:00 uur. Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 5

6 1. OVERZICHT TOETSINGSPROCEDURES BEROEPSOPLEIDINGEN Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Procedure Procesmatig Accreditatie termijn Opleidingsprofiel Toetsing Volgens kaders die in het regulier HBO onderwijs van toepassing zijn. -Onafhankelijke toetsing van opleidingen, cursussen en modules -HBO normen zijn vertaald naar integrale en complementaire opleidingen -Toetsing zowel op papier als bij de opleiding ter plaatse -Toetsing door een interne accreditatiecommissie van 3 leden (curriculum, onderwijskundige vormgeving en organisatie) -Loodsing en Sparring (begeleiding naar toetsing) wordt door onafhankelijke organisatie, los van de SNRO, verzorgd Aanvraag door instelling met bewijs van actieve betrokkenheid van het werkveld in vorm van Adviescommissie. Toetsing door Toetsingscommissie Zorg & Welzijn in opdracht van CPION Toetsing door Toetsingscommissie bestaande uit 4 leden op inhoud en niveau van de opleiding Na aanvraag lidmaatschap volgt onafhankelijke toetsing inclusief visitatie volgens de normen van het reguliere hboonderwijs. Het proces wordt onafhankelijk uitgevoerd en bestaat uit een preauditfase en een auditfase. De pre-auditfase wordt onderverdeeld in diagnose, zelfevaluatie en verbeterplan. Na tussentijdse beoordeling (bureaustudie) volgt auditfase met visitatie, waarna accreditatie kan volgen Vaste certificeringsvereisten + ZER 21 punten + visitatie + gecommitteerde bij minimaal 1 ste praktijkexamendag Toetsing door 2 leden van de SKB- Accreditatiecommissie. Indien nodig raadplegen van externe adviseurs. ZER-Rapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het SKB-bestuur Maximaal 3 maanden 3 maanden Procedureel vastgelegd, minimaal 3 maanden. 3 maanden 3 weken ja ja ja ja ja Op maat per vereniging Toetsing lesstof ja Door adviescommissie van de opleider ja ja Ja Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 6

7 Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Visitatie opleiding ja nee Ja ja Ja Docentencontacturen ja 100 contacturen Niet genormeerd ja Ja Externe adviescommissie Ja 3 leden van opleider + interne toetsing SNRO werkt met interne accreditatiecommissie; er worden externen bij betrokken ECTS Opleiding ECTS, Post- HBO opleiding ECTS, Cursus tot 120 ECTS, Module boven 80 ECTS Kosten initiële toetsing Jaarlijkse kosten opleiding -Opleiding (HBO conform) incl. BTW -Cursus 1800,- incl. BTW -Module 900,- incl. BTW Systeem- of instellingsaccreditatie afhankelijk van het te verrichten werk, met max. van 3000 (Bij visitatie na 3 jaar zijn de kosten aangepast) Extern accreditatie instituut in oprichting. Huidige accreditatie door extern bureau excl. BTW A-register: bureaustudie 225,- gevolgd door visitatie 1400,- (excl. BTW) geen excl. BTW A-register: contributie afhankelijk van studentenaantal 1000,- tot 1800,- (incl. BTW). Geen externe commissie Voor toetsing, wel individuele externe adviseurs. SKB heeft wel een externe algemene Adviescommissie 240 ECTS We zetten ons in om tot een landelijk basiskader voor opleidingen te komen Ja, adviesraad bestaande uit bestuursleden deelnemende verenigingen incl. BTW Basis jaarbijdrage aangevuld met 35.- suppletie per registratie. Grotere aanbieders; onbeperkt aantal registraties en beoordelingen bij KennisVinkPakket ( 1100,-) (incl. BTW) registratie incl. website vermelding Zie hierboven Jaarlijkse kosten per student 5,- tot 20,- euro per student per jaar, afhankelijke van de studentenstroom Eenmalig 1.4 % van opleidingskosten bij aanvang Maximaal Administratiekosten % BTW Geen Geen N.v.t. Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 7

8 Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Registratie Opname in SNRO Registeropleiding A- en B-register Registeropleiding Registeropleiding opleiding Register, unieke registratiecode (leden en kandidaatleden) Registratie nee Abituriëntenregister nee nee Nee, wel in ontwikkeling studenten Registratie alumni nee Opname in het abituriëntenregister en diploma Stichting Hoger Onderwijs Nederland nee nee Nee Instituutserkenning Niveau toetsing Systeem- of instellings- accreditatie aan de hand van HBO conforme normen t.a.v. instituutsaccreditatie vertaald naar integrale en complementaire opleiding -HBO conform opleiding, cursus, module -Post HBO conform opleiding, cursus, module -Post MBO conform opleiding, cursus, module nee Post MBO opleidingen HO opleidingen Post HBO opleidingen Post WO opleidingen Conform de Uitgebreide TNO wordt tevens instituutsaccreditatie verleend. HBO-niveau, getoetst volgens de normen vergelijkbaar met de reguliere HBO-opleidingen Wordt over nagedacht Post HBO-opleidingen nee HBO niveau MBO niveau Zie verder ook p?id=138 Voor uitgebreide informatie over onze aanpak, welke op maat is ingericht op vakgroepen binnen onze sector Geldigheid toetsing 3 jaar Jaarlijkse verlenging via evaluatie cyclus externe adviescommissie van de 5 jaar 4 jaar Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 8

9 2. OVERZICHT TOETSINGSPROCEDURES MEDISCHE EN/OF PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Procedure Volgens kaders die in het regulier HBO onderwijs van toepassing zijn. (zie bijlage notitie accreditatie modules SNRO, specifieke uitwerking MPsBk, dec. 2012) als een voorbeeld van de procedures. Aanvraag door instelling met bewijs van actieve betrokkenheid van het werkveld in vorm van Adviescommissie. Toetsing door Toetsingscommissie Zorg & Welzijn in opdracht van CPION. Na aanvraag volgt onafhankelijke toetsing op hboniveau inclusief visitatie volgens de eindtermen, zoals door de FONG zijn vastgesteld. Vaste certificeringsvereisten + ZER 21 punten + visitatie Zelftoetsing & externe adviescommissie Procesmatig Medische vakken ECTS Psychosociale vakken ECTS EHBO, BLS en AED Kosten initiële toetsing Toetsing door een interne accreditatiecommissie van 3 leden (curriculum, onderwijskundige vormgeving en organisatie) -Loodsing en Sparring (begeleiding naar toetsing) wordt door onafhankelijke organisatie, los van de SNRO, verzorgd Toetsing door Toetsingscommissie bestaande uit 4 leden op inhoud en niveau van de opleiding. Het proces wordt onafhankelijk uitgevoerd en bestaat uit een preauditfase en een auditfase. De pre-auditfase wordt onderverdeeld in diagnose, zelfevaluatie en verbeterplan. Na tussentijdse beoordeling (bureaustudie) volgt auditfase met visitatie, waarna accreditatie kan volgen. Toetsing door 2 leden van de SKB- Accreditatiecommissie. Indien nodig raadplegen van externe adviseurs. ZER-Rapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het SKB-bestuur Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 9 p?id= contacturen per opleiding ECTS voor basiskennis (PLATO eindtermen) N.v.t. KTNO volgt landelijk nog uit te zetten beleid contacturen per ECTS voor basiskennis N.v.t. KTNO volgt landelijk nog opleiding (PLATO eindtermen) uit te zetten beleid ja Nog niet bekend nee Nog niet N.v.t. KTNO volgt landelijk nog uit te zetten beleid Module 900, excl. BTW bureaustudie 225,- 1800,- incl. BTW Gelijk aan andere registraties; en na positief Voor Medische of 35,- suppletie op jaarbijdrage resultaat volgt accr. Psychosociale Basiskennis procedure 1800,-. (niet-leden) excl. BTW

10 Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Jaarlijkse kosten opleiding nee exclusief BTW 250,- voor vermelding in register en website, 45,- voor beoordelen en verwerken jaarlijkse evaluatie (nietleden). excl. BTW (incl. BTW) registratie incl. website vermelding Basis jaarbijdrage plus suppletie Visitatie opleiding ja nee ja ja Ja, steekproefsgewijs obv CBO protocol Integrale aanpak mogelijk maar vaak niet betaalbaar voor aanbieders Jaarlijkse kosten per student Geldigheid toetsing Externe adviescommissie opleider 5,- tot 20,- euro per student per jaar, afhankelijke van de studentenstroom Eenmalig 1.4 % van opleidingskosten Maximaal Administratiekosten % BTW 3 jaar 1 jaar (jaarlijks evaluatie rapport) Jaarlijkse verlenging via evaluatie cyclus externe adviescommissie van opleider SNRO werkt met Ja 3 leden interne accreditatiecommissie; er worden externen bij betrokken geen geen Gelijk aan andere registraties; 35,- suppletie op jaarbijdrage 3 jaar 4 jaar 1 jaar (evaluatie vind tenminste eens in de 2 jaar plaats, beoordeling ten aanzien van actuele omstandigheden jaarlijks) Externe adviescommissie Geen externe commissie voor toetsing, wel individuele externe adviseurs. SKB heeft wel een externe algemene Adviescommissie Toetsing lesstof ja nee ja ja Ja Ja 3 leden Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 10

11 3. OVERZICHT TOETSINGSPROCEDURES BIJ- EN NASCHOLING / KORTE CURSUSSEN Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Procedure Volgens kaders die in het regulier HBO onderwijs van toepassing zijn. -Onafhankelijke toetsing van bij- en nascholing -HBO normen zijn vertaald naar integrale en complementaire opleidingen -Toetsing zowel op papier als bij de opleiding ter plaatse. NVT Na ontvangst van de aanvraag en bijbehorende bijlagen volgt onafhankelijke toetsing op hboniveau d.m.v. bureaustudie. Na positief resultaat vindt een onafhankelijke visitatie plaats. Vaste certificeringsvereisten. SKB onderscheidt: SKB-C: 13 dagdelen tot 1 jaar SKB-D: 8 t/m 12 dagdelen SKB-E: 3 t/m 7 dagdelen SKB-F: 1of 2 dagdelen Op basis van een uitgebreid Aanvraagformulier wordt de accreditatie verricht op basis van de SKB certificeringsvereisten door een lid van de accreditatie-commissie. p?id=770 Toetsing lesstof ja Ja, toetsbaar hboniveau Kosten Jaarlijkse kosten scholing Bij- en nascholing: tot 20 ECTS 300,- tot 40 ECTS 600,- tot 80 ECTS 900,- Bureaustudie 225,- en na positief resultaat accr. procedure: tot 12 contactdagen afhankelijk van duur en aantal registraties 200,- tot 600,- per registratie en > 11 contactdagen 1100,-. (excl. BTW) Geen C-register: 250,- voor vermelding in register en website, 45,- voor beoordelen en verwerken jaarlijkse evaluatie. (excl. BTW) Op basis van schriftelijk toegezonden informatie daarover SKB-C: 600,- SKB-D: 300,- SKB-E: 200,- SKB-F: 100,- (alles incl. BTW) Voor SKB-C 90.- registratie incl. websitevermelding SKB-D/E/F/ gratis website-vermelding p?id=142 Ja, zie verder ook p?id=138 Voor uitgebreide informatie over onze aanpak, welke op maat is ingericht op vakgroepen binnen onze sector Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 11

12 Omschrijving SNRO CPION FONG SKB KTNO Jaarlijkse kosten per deelnemer aan scholing 5,- per uitgeschreven (SNRO gewaarmerkt) certificaat geen geen Geldigheid toetsing 3 jaar (of eerder ingeval van structurele wijzigingen) 3 jaar SKB-C en D: 3 jaar SKB-E en F: 2 jaar SKB-F conferenties, lezingen e.d.: 1 jaar Integraal Natuurlijk: overzicht procedures accreditatieorganisaties - 18 juni 2013 pagina 12

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom, Tel. 06

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Sinds oktober 2006 is het LCR

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3 De beste wensen voor 2013 Wat mag u van de SNRO weer verwachten? - Weten wat er speelt en erbij zijn: Strategische vertegenwoordiging richting verzekeraars, koepels.. lees verder op pagina 2 Wie is geaccrediteerd

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende geaccrediteerde kinesiologieopleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals Pagina Versie 2-2015 Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is de missie die de

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

SKB-C: SKB-D: SKB-E: Ter inleiding accrediteren en certificeren van scholingen op post-hbo-niveau

SKB-C: SKB-D: SKB-E: Ter inleiding accrediteren en certificeren van scholingen op post-hbo-niveau SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-C: bij- of nascholingen of (korte) additionele opleiding: 13 dagdelen tot 1 jaar SKB-D: bij- of nascholingen van 8 dagdelen t/m 12 dagdelen SKB-E: bij- of

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NFG

Huishoudelijk reglement NFG Huishoudelijk reglement NFG Versie 5, april 2013 Artikel 1: Begripsbepaling 1. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) en

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc

G:\5. Service L-S\Leden\PE\PE-online\FAQ\FAQ 2010--2012 110907.doc Dit document is een working document. Als uw vraag er niet bij staat neemt u dan contact op met Inge Duenk (030-686 61 93) of Nicole Kurpershoek (030-686 61 92) of mail uw vraag naar accreditatie@ag-ai.nl.

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional:

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional: Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, In oktober 2005 is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geopend. Inschrijving

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen 12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen Naam.. voorletters.. Geboortedatum..... Email... BIG-register, als verpleegkundigen ingeschreven onder nummer.. Zelfstandig gevestigd

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici Toegelicht voor logopedisten april 2003 Inhoud 1. Achtergronden 2 2. De criteria (2000-2005) voor registratie in het Kwaliteitsregister 2.1 Werkomvang 2 2 2.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

SNRO Juli 2014 no. 12

SNRO Juli 2014 no. 12 Spreekwoord: Het is niet omdat de dingen moeilijk zijn dat we niet durven, het is omdat we niet durven dat de dingen moeilijk zijn Seneca Let op : Officemanagement SNRO is van 21 juli tot 11 augustus beperkt

Nadere informatie

Informatiebrochure voor scholingsaanbieders. Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten

Informatiebrochure voor scholingsaanbieders. Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten Informatiebrochure voor scholingsaanbieders Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten Inhoud 1. Zes stappen voor het indienen van een accreditatieaanvraag 3 2. Inleiding 4

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse Aanvragen Accreditatie leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een accreditatie voor een joint degreeopleiding

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

Datum laatste wijziging 10 juni 2016

Datum laatste wijziging 10 juni 2016 Datum laatste wijziging 10 juni 2016 1. Hoe zit het met PE en werk? Activiteiten zijn geen PE-activiteit wanneer deze direct onderdeel zijn van, of rechtstreeks voortvloeien uit de taken of positie van

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland antroposofische zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten...

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten... FAGT Kwaliteitsdocument Inhoud Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten... 2 Multidisciplinair therapeuten... 2 Een multidisciplinaire vereniging... 2 Basis-vakgroepen... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1: definities

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen

Regeling SAH, SVK-bijlage 3. Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven in het CRKBO register Geaccrediteerd

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

2. Overzicht van modules en prijzen

2. Overzicht van modules en prijzen 2. 1. Blokken en domeinen 2. Doorlooptijden en invulling 3. Prijzen 1. Blokken en domeinen De methode KleurRijker dekt het taalniveau vanaf A0 + (zeer beperkte kennis van de Nederlandse taal, gealfabetiseerd)

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen. De Algemene Raad,

Regeling erkenning opleidingsinstellingen. De Algemene Raad, Regeling erkenning opleidingsinstellingen De Algemene Raad, Gelet op artikel 3, vijfde lid, Verordening op de vakbekwaamheid juncto artikel 6 Regeling vakbekwaamheid, Gelet op artikel 11a Stageverordening

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING

PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING PUNTEN SYSTEEM RECERTIFICERING VERSIE 005 OKTOBER 2013 Onderhoud en ontwikkeling van vakbekwaamheid voor gecertificeerde loopbaanprofessionals (RL s) Bewijsstukken tot het minimum aantal punten (16, resp.

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Het Landelijk Montessori Centrum

Het Landelijk Montessori Centrum Het Landelijk Montessori Centrum J.E.Geluk-Oosterman 1 Het advies 1 Het geven van een advies kent zoals altijd twee zijden. In het onderhavige geval zijn de twee zijden scherp en van elkaar verwijderd.

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007)

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) 1. Inleiding In opdracht van de besturen van de NVPMT, de NVCT en de SRCT heeft in 2003 een commissie een gezamenlijk Registratiesysteem voor vaktherapeuten ontworpen.

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Publicatie: 6 april 2016 BTW-vrijstelling De NFG heeft zich jarenlang hard gemaakt voor BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten. De gevoerde procedures en uitgeoefende druk hebben eindelijk resultaat:

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie