Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!"

Transcriptie

1 Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor Wij krijgen soms, begrijpelijk, klachten binnen over gebrekkige of late berichtgeving. In de ALV van 30 oktober hebben wij u de stand van zaken op dat moment gepresenteerd. Daarna is het even stil geweest en gingen anderen ons voor in hun berichtgeving. Vroege berichtgeving in combinatie met de vaak onvolledige, soms te snelle en daardoor reeds achterhaalde of foutieve informatie die wordt (vrij)gegeven, zorgt er voor dat onze leden soms (nodeloos) ongerust worden. Dat werd nog versterkt door een administratieve fout die is geslopen in de communicatie tussen RBNG en UVIT, waardoor een groot deel van onze counsellors niet zijn opgenomen in de zorggids. De ABvC heeft er voor gekozen prioriteit te stellen aan het volgen en vooral beïnvloeden van de ontwikkelingen; het reageren en afhandelen van mails en vragen van onze leden en het ontdekken en (laten) herstellen van de genoemde administratieve fout. Met deze nieuwsbrief geven wij u graag een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Menzis In september kregen wij een bericht van Menzis dat zij per willen stoppen met het vergoeden van psychosociale zorg uit de aanvullende pakketten. De redenen die zij daarvoor opgaven omvatten de volgende argumenten: De soort zorg wordt al vergoed uit basisverzekering, WMO of AWBZ en wordt afgedekt door (eerstelijns)psychologen; GGZ en Maatschappelijk Werk. De kwaliteit van de geleverde zorg binnen de alternatieve zorg is niet (altijd) helder en\of voldoet niet Menzis heeft geen inzicht in kwaliteitseisen en borging door beroepsverenigingen De manier waarop klacht en tuchtregelingen zijn getroffen is niet helder en eenduidig. De ABvC heeft het initiatief genomen om met beroepsverenigingen binnen en buiten de koepel RBNG de handen ineen te slaan en in gesprek te treden met elkaar en met Menzis. Belangrijkste

2 struikelblokken bij Menzis bleken de opleiding en kwaliteitseisen en borging te zijn en een gedegen klacht en tuchtregeling. Met de diverse partijen is een visiedocument opgesteld waarin is opgenomen: Inzicht in het werkveld van alle disciplines werkzaam in de psychosociale zorg en hun onderlinge verschillen. De opleiding en kwaliteitseisen De manier waarop deze worden getoetst en geborgd bij aangesloten leden De manier waarop klacht en tuchtrecht is vormgegeven Gevolg gevend aan onze oproep en visie heeft Menzis besloten verschillende beroepsverenigingen, waaronder de ABvC, toch te vergoeden in Er worden verder gaande kwaliteitseisen gesteld die in 2011 nader vormgegeven zullen worden. Zodra hierover meer en concreet bekend is krijgt u bericht. N.B. Met het visiedocument hopen wij een basisdocument te hebben ontwikkeld waar alle zorgverzekeraars zich uiteindelijk in kunnen vinden en zich op basis daarvan laten overhalen counselling in hun vergoedingensysteem op te nemen en in het geval vergoedingen plaatsvinden deze te borgen voor de toekomst. Er zijn gesprekken met o.a. Achmea gaande op basis van dit visiedocument. UVIT Vorig jaar is UVIT al begonnen met een aanscherping van eisen die gesteld worden aan zorgverleners in de alternatieve zorg, waarbij 2010 werd gezien als een overgangsjaar. De trend zet zich voort en zij hebben een nieuw, meer definitief beleid uitgezet per Het nieuwe beleid komt voor wat betreft psychosociaal zorgverleners in de alternatieve zorg, waar wij als Counsellors onder vallen, in het kort neer op het volgende: 1. Polisvoorwaarden In de nieuwe polisvoorwaarden zijn een aantal hoofdstromingen in de alternatieve zorg benoemd: Accupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen Antroposofie (Klassieke) homeopathie Natuurgeneeswijzen Psychosociale Zorg Alternatieve beweegzorg 2. Toetsingscriteria Er is een kader toetsingscriteria uitgezet waaraan therapeuten moeten voldoen die in de zorggids kunnen worden opgenomen. Uitsluitend therapeuten die geregistreerd zijn bij een door UVIT

3 erkende koepelorganisatie (waaronder RBNG) kunnen worden opgenomen in de UVIT Zorggids 3. Overgangsregeling Er is een overgangsregeling die geldt voor therapeuten die in 2010 stonden geregistreerd bij een door UVIT erkende koepelorganisatie (RBNG) en nog niet voldoen aan de door UVIT gestelde opleidingsen kwaliteitseisen. Deze therapeuten krijgen 6 jaar de tijd (tot 1 januari 2017) om alsnog aan deze eisen te voldoen. In het overgangstraject tot 2017 moet de therapeut die werkzaam is in de psychosociale zorg aan het einde van 2011 inzichtelijk kunnen maken dat hij: a. Is gestart met een HBObachelor opleiding met psychosociale basiskennis met het oog op het tijdig behalen van een diploma zoals: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV); Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD); Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Psychologie b. Een ervaren therapeut hoeft deze opleiding niet (alsnog) te volgen mits hij kan aantonen door ervaring en bijscholing over voldoende kennis te beschikken d.m.v. Het behalen van een Certificaat van Verworven Competenties (EVC) (www.kenniscentrumevc.nl) èn een relevante beroepsgerichte opleiding te hebben gevolgd c. Een diploma of bewijs van een landelijk erkend accreditatie instituut kan overleggen waaruit blijkt dat de module psychosociale basiskennis van de opleiding alternatieve zorg gelijk is aan het niveau van een door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerde HBObachelor opleiding. Wat betekent dit concreet t.a.v. vergoedingen voor u als geregistreerd counsellor Menzis: Alle registercounsellors van de ABvC worden door Menzis vergoed in UVIT: Alle registercounsellors die aangesloten waren bij de RBNG in 2010 en zodoende vergoed werden door UVIT in 2010 worden ook vergoed in 2011, mits een AGBcode bekend is. Counsellors die geen AGBcode hebben (opgegeven) worden niet opgenomen in de zorggids en worden derhalve niet vergoed. UVIT: (Nieuwe) Registercounsellors van de ABvC die zich v.a.

4 aansluiten bij de RBNG moeten beschikken over een HBObachelor diploma zoals genoemd bij UVIT punt 3.a. om voor vergoeding door UVIT in aanmerking te komen UVIT: Er geldt een overgangsregeling voor bestaande aangesloten registercounsellors van de ABvC bij de RBNG van 2011 tot 2017; zie UVIT punt 3. Wat betekent dit concreet t.a.v. opleidingseisen (door UVIT) voor u als geregistreerd counsellor Als u, naast de eisen die de ABvC aan u stelt, beschikt over een afgeronde opleiding op tenminste HBObachelor niveau op het gebied van medische of menswetenschappen hoeft u niets (extra s) te doen. Als u geen diploma heeft en u was al geregistreerd bij de RBNG en zodoende vergoed werd door UVIT in 2010 kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. U moet dan in 2011 (naast de eisen die de ABvC aan u stelt 1 ): > starten met een opleiding op tenminste HBObachelor niveau zoals genoemd bij UVIT 3.a. > of u start met een EVC èn u kunt aantonen dat u een beroepsgerichte opleiding heeft gevolgd zie UVIT 3.b. > of u beschikt over een diploma of bewijs van een opleiding counselling die gelijk is aan het niveau van een door de NVAO geaccrediteerde HBObachelor opleiding 2 zie UVIT 3.c. Op dit moment is het voor ons helaas nog niet mogelijk met een goed advies te komen voor wat betreft opleidingseisen of instituten. Behalve het interne overleg wat hierover plaats moet vinden tussen de commissies POC\ARC en bestuur, waarbij interne eisen in het kader van (her)registratie worden afgezet tegen externe eisen, zijn er nog onderhandelingen gaande met beroepsverenigingen onderling; koepels; accreditatieinstituten; opleidingsinstituten en zorgverzekeraars. Het is ook nog niet duidelijk of de verschillende zorgverzekeraars dezelfde opleidingseisen en overgangsregeling gaan hanteren als UVIT. Er spelen heel veel (tegenstrijdige) belangen en het is lastig om daar een goed gefundeerd advies uit te filteren. 1 Het is mogelijk dat u met de genoemde opleidingen voldoet aan de eisen die gesteld worden aan bij en nascholing, uitgezonderd intervisie en supervisie voor herregistratie. Vraag ernaar bij de ARC. 2 Welke opleidingen dit (zouden kunnen) zijn is nog niet uitgefilterd. Zowel opleidingen als accreditatieinstituten worden op dit moment nog gescreend teneinde zoveel mogelijk eenheid te creëren

5 Wij geven u liever een beargumenteerd advies gericht op de toekomst dan snel een advies wat in de loop van 2011 al achterhaald blijkt te zijn. Liever ook gaan we voor een advies wat recht doet aan de visie van counsellors in het algemeen en de ABvC in het bijzonder, dan dat we speelbal blijven van de belangen van zorgverzekeraars. Helaas, als wij vergoedingen belangrijk vinden, blijven we altijd afhankelijk van de eisen en het inkoopbeleid van Zorgverzekeraars. Wij hopen u zo snel mogelijk op de hoogte te kunnen stellen van actie(s) die u eventueel moet ondernemen als u voor vergoedingen door de verschillende zorgverzekeraars in aanmerking wilt blijven komen. Hou daarvoor nieuwsbrief en website in de gaten. Daarnaast werken wij hard aan het (volledige) overzicht van zorgverzekeraars die de leden van de ABvC en\of RBNG in 2011 vergoeden. Een voorlopige lijst zenden wij hierbij. Houdt er rekening meer dat hier nog wijzigingen op kunnen komen! We houden u op de hoogte via de website en een eventuele nieuwsbrief. Rest ons nog u allen een hele fijne decembermaand te wensen en een Gezond en Gelukkig 2011! ABvC, Commissie Verzekeringen Malka Soesman Wil van Fessem

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

RBNG SPOED FOCUS NOVEMBER 2012

RBNG SPOED FOCUS NOVEMBER 2012 Geruchten Graag wil de RBNG reageren op de vragen/geruchten over de Coöperatie VGZ. Het gerucht: de Coöperatie VGZ niet meer gaat vergoeden in 2013. Reactie: onzin, de Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Datum 18 december 2013 Ons kenmerk TGFO-MSt-13120874 Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 18 december 2013 Ons kenmerk TGFO-MSt-13120874 Pagina 1 van 6. Betreft t.a.v. de directie de heer/mevrouw adres postbus plaats Datum 18 december 2013 Pagina 1 van 6 Betreft Aandachtspunten berekenen advies en distributiekosten Geachte heer, mevrouw, De AFM heeft het afgelopen

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie