Opgave Loon en Premie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave Loon en Premie"

Transcriptie

1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van regelingen van de samenwerkende fondsen van het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf wordt verzorgd door APG. Juli 2013_1.0

2 Opgave Loon en Premie Inhoud Inleiding 1. De Opgave Loon en Premie (OLP) 2. Hoe levert u de OLP aan? 3. Wanneer levert u een OLP aan? 4. Verwerkingscontrole 5. De premienota 6. Premiebetaling 7. Rente 8. Corrigeren met een vervangende aanlevering 9. Kwantiteitscontrole 10. Kwaliteitscontrole 11. Informatie en contact 12. Aandachtspunten bij het invullen van de OLP en bijzondere situaties van werknemers Begrippenlijst

3 Inleiding U bent werkgever in de bedrijfstak Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf en u draagt pensioenen RAS-premies af voor uw werknemers. Na elke loonperiode levert u loon- en premiegegevens aan. Dit doet u met een opgave loon en premie (OLP). Een OLP is een verzameling van gegevens die nodig is voor een juiste premieafdracht en premie-inning. In deze handleiding leest u hoe en wanneer u of uw administratiekantoor de gegevens van uw werknemers aanlevert en afdraagt. Hebt u uw loonadministratie èn de aanlevering van de gegevens uitbesteed? U kunt uw boekhouder machtigen voor het aanleveren van de loon- en premiegegevens. Dan is de informatie in deze handleiding ook belangrijk voor uw administratiekantoor of boekhouder. 3

4 1. De opgave loon en premie (OLP) Voor een goede pensioenuitvoering hebben wij de juiste gegevens nodig. Alleen zo kunnen wij de pensioenpremies en pensioenopbouw correct vaststellen en kunnen wij de pensioenen juist en op tijd uitkeren. Welke gegevens staan er op een OLP? Gegevens van uw bedrijf, onder andere: uw unieke aansluitingsnummer naam- en adresgegevens Gegevens van uw werknemers, onder andere: Loongegevens FBO-loonsom WFSV dagen pensioengevend loon uitbetaalde uren Gegevens over de arbeidsverhouding datum in dienst datum uit dienst code beroep aantal contracturen (fulltimer of parttimer) code cao In het document Technische beschrijving voor het loon- en salarispakket is beschreven volgens welke specificaties u de gegevens aanlevert. Deze beschrijving vindt u op Vanuit een loonpakket makkelijk aan te leveren Alle softwareleveranciers van loonpakketten in uw branche zijn op de hoogte van de technische beschrijving en hebben die in hun loonpakket ingebouwd. Dit betekent dat u gemakkelijk vanuit uw loonpakket een OLP met daarin de juiste gegevens kunt versturen. Hulpmiddelen om de premies te berekenen Maakt u geen gebruik van een loonpakket en berekent u zelf de loon- en premiegegevens? Dan kunt u het programma Netwerken gebruiken. Voor het berekenen van de premies zijn op hulpmiddelen beschikbaar, zoals een rekenmodule, premiewijzers en de premiepercentages. Premiegegevens deelfondsen af te dragen premies 4

5 2. Hoe levert u de OLP aan? De OLP uit uw loonpakket kunt u op de volgende manier aanleveren: U stuurt de OLP via naar U stuurt uw OLP vanuit Netwerken. Dit werkt als volgt: U kiest de optie Opgave Loon en Premie U klikt op OLP versturen U selecteert het juiste bestand voor verzending met de knop bladeren Controleer uw bestand voor verzending Voordat u het bestand naar ons toestuurt, controleert u het bestand (valideren). U controleert of alle gegevens op de juiste plek staan, en of u niets bent vergeten in te vullen. Een onjuist of onvolledig gevuld bestand wordt namelijk niet verwerkt. In de meeste gevallen is er een validatie ingebouwd in uw loonpakket. Wilt u dit zeker weten of wilt u weten hoe deze validatie werkt? Neemt u dan contact op met de leverancier van uw loonpakket. Hebt u geen loonpakket? Dan kunt u de berekende loon- en premiegegevens en de gegevens van de werknemer doorgeven met de functie OLP invoeren op Netwerken Netwerken Netwerken is een programma op onze website waarmee u loon- en premiegegevens kunt versturen. Met Netwerken kunt u zonder loonadministratiepakket uw OLP aanleveren. OLP s die u eerder hebt ingevoerd, kunt u hier raadplegen, wijzigen en versturen. U kunt hier ook nota s en specificaties opvragen. Met uw toegangscode en een wachtwoord kunt u inloggen op Netwerken. Moet u per loontijdvak veel gegevens aanleveren dit is al snel het geval als u meer dan tien werknemers in dienst hebt - dan is Netwerken arbeidsintensief en minder geschikt. Wij raden u dan aan om een loonpakket te gebruiken of uw loon- en salarisadministratie (deels) uit te besteden. Wilt u een toegangscode aanvragen? Ga naar onze website 5

6 3. Wanneer levert u een OLP aan? U levert binnen vier weken na een loontijdvak/ loonperiode uw loon- en premiegegevens aan. Een loontijdvak kan zijn een kalendermaand of een periode van vier weken. Deze loontijdvakken staan voor elk jaar vast en daar kunt u niet van afwijken. De verzendkalender kunt u vinden op onze website U levert de loon- en premiegegevens van alle werknemers die bij u in dienst waren aan met een OLP. Wanneer u voor de eerste keer loon- en premiegegevens voor een loontijdvak aanlevert noemen we dit een initiële aanlevering. 4. Verwerkingscontrole Voordat wij uw opgave inhoudelijk controleren, wordt gekeken of de OLP te verwerken is. Als er gegevens ontbreken op uw opgave dan wordt deze afgekeurd. U ontvangt altijd een verwerkingsverslag met daarin de melding dat uw OLP is geaccepteerd of dat uw OLP niet is geaccepteerd met een beschrijving van de geconstateerde fouten. 5. De premienota Na acceptatie en verwerking van uw OLP ontvangt u een rekening: de premienota. Deze nota is gebaseerd op uw OLP. Wij lichten de premienota daarom niet verder toe. U kunt specificaties opvragen van premienota s als u een correctie of vervangende OLP hebt verstuurd. Op Netwerken vindt u de functie onder opvragen specificaties. De nota bevat het totale premiebedrag van een periode en een eventuele correctie van een voorgaande periode. 6

7 6. Premiebetaling Als u ons hebt gemachtigd wordt het totaalbedrag automatisch van uw rekening afgeschreven nadat wij de OLP hebben verwerkt. Hebt u geen doorlopende machtiging afgegeven dan zit er bij de premienota een acceptgiro. Nota s die te lang openstaan worden overgedragen aan een incassobureau. Betalen met een automatische incasso heeft voordelen Het is mogelijk automatisch te betalen. Met een automatische incasso. Hebt u een machtigingsformulier ingevuld? Dan worden de premies vanzelf van uw rekening afgeschreven. Betalen via een machtiging heeft voordelen: Het is snel. U betaalt altijd op tijd. U mist nooit een betaling. U hoeft maar één keer een handtekening te zetten. U houdt altijd controle over uw eigen rekening. U kunt onterechte betalingen namelijk terug laten storten door uw bank. Wilt u dat de premies automatisch van uw rekening worden afgeschreven? Vult u dan het formulier in. U vindt het op onze website: Let op: Niet alle nota s worden automatisch geïncasseerd als u een machtiging hebt afgegeven. Er zijn nota s die niet automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Namelijk: nota s die u opgelegd krijgt en rentenota s. U maakt deze zelf over, ook al hebt u een machtiging afgegeven. Bij een opgelegde- en rentenota is altijd een acceptgiro toegevoegd. 7. Rente De pensioen- en RAS-premies moeten binnen een termijn van vier weken na een loontijdvak aangeleverd worden. Verstuurt u de OLP later? Dan wordt rente berekend over de periode dat de OLP te laat is aangeleverd. 7

8 8. Corrigeren met een vervangende aanlevering Het kan natuurlijk voorkomen dat u, nadat u een OLP hebt verstuurd, loon- en/of premiegegevens moet wijzigen. U kunt de verstuurde gegevens achteraf nog aanpassen. Hoe corrigeert u? U corrigeert door de onjuiste loon- en premiegegevens te vervangen. Dit doet u met een vervangende OLP (indicatie-correctie 2). Een vervangende aanlevering vervangt letterlijk uw eerdere opgave. Bijvoorbeeld: U hebt in januari (loontijdvak t/m 30-01) voor werknemer A een pensioengevend loon aangeleverd van 1.100,00 Dit was niet goed. Het moest 1.200,00 zijn. U levert opnieuw de OLP aan voor werknemer A: alle waarden zijn hetzelfde als de initiële aanlevering. Alleen bij het pensioengevend loon staat nu het correcte bedrag: 1.200,00. Op Netwerken is de functie OLP corrigeren/ vervangen beschikbaar. Via deze functie kunt u zien welke loontijdvakken door ons zijn geaccepteerd met welke loon- en premiegegevens. U hoeft dan in het voorbeeld alleen de juiste waarde bij het pensioengevend loon in te vullen. Na een vervangende aanlevering, krijgt u een nieuwe premienota. Het eerder vastgestelde premiebedrag krijgt u terug en het nieuwe premiebedrag dat u vervangend hebt aangeleverd moet u betalen. Eventueel worden bedragen verrekend. Controle en Handhaving Om de rechten de pensioenopbouw van elke werknemer te waarborgen, worden de afgedragen premies en loongegevens gecontroleerd. Dankzij deze controle worden de pensioenregelingen in overeenstemming met de pensioenwet uitgevoerd. Bovendien wordt hierdoor concurrentievervalsing bij ondernemingen voorkomen. Het volgende wordt gecontroleerd: 1. Hebt u over een loontijdvak voor al uw medewerkers een OLP aangeleverd? Dit is de kwantiteitscontrole. 2. Zijn de loongegevens (grondslagen) juist en zijn de premies juist berekend? Dit is de kwaliteitscontrole. 8

9 9. Kwantiteitscontrole Wij controleren of de loon- en premiegegevens van alle werknemers, die volgens onze gegevens bij u in dienst waren, zijn aangeleverd. Is dit niet het geval dan krijgt u een herinnering om de gegevens van de ontbrekende werknemer(s) alsnog aan te leveren. De volgende situaties zijn denkbaar: Het is u nog niet gelukt om het loontijdvak in zijn geheel goed aan te leveren Er ontbreekt een werknemer De werknemer is niet meer in dienst Na de herinnering volgt een opgelegde nota Als u niet op de herinnering hebt gereageerd dan krijgt u een opgelegde nota. De nota is door ons vastgesteld met de gegevens uit onze administratie en uit de CAO. Deze nota dient u te betalen. Zijn de gegevens die wij hebben gebruikt niet juist? Zijn de gegevens niet juist? Betaalt u dan wel de nota. Maar lever ook alsnog de juiste gegevens aan met een OLP. U krijgt dan een premienota gebaseerd op deze gecorrigeerde gegevens. Wat moet u doen als u een herinnering hebt gekregen? U levert alsnog de OLP aan. Hebt u een herinnering ontvangen maar uw werknemer is niet meer bij u in dienst? Dan meldt u de werknemer uit dienst. Dit doet u ook met een OLP. 9

10 10. Kwaliteitscontrole Na het accepteren van de OLP, controleren wij of uw aangeleverde loon- en premiegegevens juist zijn. De loongegevens en de berekende premies worden gecontroleerd. Wij doen een herberekening / vaststelling op basis van: de correcte loongegevens die u eerder hebt aangeleverd; de cao waaronder de werknemer valt; de leeftijd van de werknemer; de loongegevens. Deze premies vergelijken wij met de door u aangeleverde premies. Zien wij een fout of een verschil? Dan krijgt u een eerste correctieverzoek met de geconstateerde fouten. Foutmeldingen die kunnen voorkomen na controle van de loon- en premiegegevens: A - Het totaal uitbetaalde uren mag niet kleiner dan nul zijn. U heeft de uitbetaalde uren negatief aangeleverd. B - Het totaal FBO loonsom mag niet kleiner dan nul zijn. U heeft de FBO loonsom negatief aangeleverd. C - Het totaal pensioengevend loon mag niet kleiner dan nul zijn. U heeft het pensioengevend loon negatief aangeleverd. D - Het totaal WFSV-dagen mag niet kleiner dan nul zijn. U heeft de WFSV-dagen negatief aangeleverd. E - N.v.t. F - FBO loonsom is kleiner dan het pensioengevend loon*. Het kan zijn dat de FBO loonsom afwijkt van het pensioengevend loon. G - Uurloon is mogelijk kleiner dan toegestane wettelijke minimum*. Het kan zijn dat het pensioengevend loon (loon voor sociale verzekeringen) onder het wettelijke bruto minimum uurloon uitkomt. Het uurloon wordt gecontroleerd op basis van het opgetelde pensioengevend loon in dit jaar en de opgetelde uitbetaalde uren in dit jaar. Het pensioengevend loon wordt hiervoor verminderd met de werknemersbijdrage. H - Pensioengevend loon is kleiner dan FBO loonsom. Het kan zijn dat het pensioengevend loon afwijkt van de FBO loonsom. I - Pensioenpremie is niet in overeenstemming met de grondslag. Het kan zijn dat het pensioengevend loon wel klopt maar de premie niet. J - RAS premie is niet in overeenstemming met de grondslag. Het kan zijn dat de FBO loonsom wel klopt maar de premie niet. * Het is mogelijk dat u de foutcode F in combinatie met foutcode G ontvangt. Onze controle start met het uurloon. Is dit lager dan het toegestane wettelijke minimum (foutcode G)? Dan rekenen wij met een hoger pensioengevend loon (verhoogd naar het wettelijke minimum). Dit wordt vervolgens vergeleken met de aangeleverde FBO loonsom en het pensioengevend loon, waardoor foutcode F kan ontstaan. Bij een correctieverzoek hoort een overzicht waarop per werknemer is aangegeven wat er niet klopt. Dit overzicht is ook beschikbaar op Netwerken. Hoe corrigeert u? U corrigeert door de onjuiste loon- en premiegegevens te vervangen. Dit doet u in uw eerstvolgende OLP of met een vervangende OLP. Wat gebeurt er als u de gegevens niet corrigeert? Dan stellen wij de loon- en premiegegevens vast. U ontvangt dan een nota waarop gespecificeerd staat voor welke werknemers wij een nota hebben opgelegd en met welke loongegevens dit is berekend. U kunt als volgt op de nota reageren: U levert alsnog de juiste loon- en premiegegevens aan. Dit doet u in uw eerstvolgende OLP of met een vervangende OLP. De opgelegde nota komt dan te vervallen. 10

11 11. Informatie en contact Alle informatie over de pensioenregeling voor u en uw werknemers vindt u op Alle informatie over de premieafdracht en OLP vindt u op U vindt hier onder andere: Premiepercentages; Overzichten met vragen en antwoorden; Nieuwsberichten; (technische) Handleidingen; De verzendkalender; Een rekenmodule om premies te berekenen; Alle overige informatie die voor u relevant kan zijn. Wij raden u daarom aan regelmatig een bezoek te brengen aan onze website. Suggesties, opmerkingen, vragen en reacties stuurt u per naar: of naar Incasso Postbus 637, 1000 EE Amsterdam Wilt u graag een medewerker spreken, neemt u dan contact op met de helpdesk, telefoonnummer Hebt u een klacht over de wijze van premie-inning of over onze dienstverlening? Ga dan naar de contactpagina op om uw klacht in te dienen. 11

12 12. Aandachtspunten bij het invullen van de OLP en bijzondere situaties van werknemers 1. Aansluitingsnummer U hebt van ons een aansluitingsnummer gekregen. Dit nummer is uniek. Levert u zelf een OLP aan, dan vult u altijd uw aansluitingsnummer in. U kunt de aanlevering van de OLP ook door een administratiekantoor of servicebureau laten doen. Zij gebruiken dan hun eigen relatienummer. Het administratiekantoor heeft wel uw aansluitingsnummer nodig. 2. Premieplicht De werkgever en werknemer betalen pensioenpremie aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. De premie wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. De werkgever betaalt de RAS-premie. De premie is een percentage van de totale loonsom. De RAS-premie kent geen werknemersdeel en wordt betaald voor iedere werknemer die bij de werkgever in dienst is, ongeacht de leeftijd van de werknemer. 3. Gelijktijdige dienstverbanden Het komt voor dat een werknemer bij dezelfde werkgever in één loonperiode meer dan één dienstverband heeft. U telt in dat geval de loon- en premiegegevens bij elkaar op. Vervolgens levert u ze aan in één arbeidsverhouding/ loonperiode. U gaat daarbij uit van het voornaamste beroep van de werknemer. Let erop dat de SV- dagen niet dubbel geteld worden. Stel: een werknemer oefent op één dag bij dezelfde werkgever twee functies uit, dan is dit één SV-dag. 4. Datum uit dienst Gaat een medewerker bij u uit dienst? De datum uit dienst is de laatst gewerkte dag. U vult deze in op de OLP. Let op: Is een werknemer eenmaal uit dienst gemeld? Dan kunt u na deze datum uit dienst geen loon- en premiegegevens meer aanleveren. 5. Kenmerken arbeidsverhouding Wilt u een of meer kenmerken van een arbeidsverhouding wijzigen? Dan doet u dit door de datum ingang in te vullen en de wijziging zelf. Dit is de datum waarop de wijziging ingaat. Deze datum valt binnen de periode van de arbeidsverhouding. Is er geen wijziging? Dan vult u de rubriek met de ingangsdatum van de arbeidsverhouding. 6. Afwijkend loontijdvak De periode (begin en eind) van het afwijkend loontijdvak moet altijd op of binnen een vastgesteld loontijdvak van één maand of vier weken vallen. 7. Bedragen afronden De bedragen die u invult in de OLP worden (rekenkundig) afgerond op twee cijfers achter de komma. 8. Oproepkracht Uw werknemer is een oproepkracht. U vult in de rubriek in: 0 (nul) uur. In het veld code invloed verzekeringsplicht vult u in: D of E. Deze code geeft aan dat het aantal gewerkte uren kan variëren ten opzichte van het aantal contracturen per week. 9. Gedeeltelijk werken en part-/fulltimers en contracturen U vult in de OLP het aantal uren in dat een werknemer volgens het contract bij u in dienst is. U doet dit in de rubriek ContractUren- PerWeek. Hebt u een medewerker in dienst met een dienstverband van 20 uur per week? Dan vult u in: 20 uur. Het maakt niet uit hoeveel uur de werknemer daadwerkelijk werkt. Het gaat om het aantal uur dat in het contract staat. 12

13 De volgende situaties zijn mogelijk: Uw werknemer werkt volgens het contract volledig (= 38 uur). U vult in de rubriek in: 38 uur. Uw werknemer werkt in deeltijd (parttime). U vult in de rubriek het aantal uur in zoals dit in het contract staat. Uw werknemer heeft een variabel urencontract. U vult in de rubriek het aantal uren per week in dat het meest waarschijnlijk is. Bijvoorbeeld een werknemer heeft een contract van 20 tot 30 uur: U vult dan 25 uur in. Uw werknemer is een oproepkracht. U vult in de rubriek in: 0 (nul) uur. In het veld code invloed verzekeringsplicht vult u in: D of E. Deze code geeft aan dat het aantal gewerkte uren kan variëren ten opzichte van het aantal contracturen per week. Uw werknemer maakt gebruik van een bijzondere regeling. U vult in de rubriek de contracturen per week in. In het veld code soort regel vult u de codering in die hoort bij de bijzondere regeling of situatie. (Kijk voor de juiste code bij Minder loon en bijzondere situaties van uw werknemers (zie pagina 15)). Waarom worden de contracturen per week gevraagd? Het aantal contracturen per week is nodig voor de controle. Er wordt gecontroleerd of de cao wordt nageleefd en of de juiste premiegrondslagen worden aangeleverd. Het doel hiervan is om te controleren of het verschil tussen de gewerkte uren niet te groot is ten opzichte van de contracturen. Hierdoor zou de werknemer te weinig pensioen kunnen opbouwen. Het invullen van de rubriek contracturen per week is verplicht sinds 1 januari Vakantiegeld U geeft het vakantiegeld op in het loontijdvak waarin het wordt uitbetaald. Er bestaat een maximum per periode. Daardoor kan het gebeuren dat het maximum pensioengevend loon in die periode wordt bereikt. Elke volgende periode wordt gebruikt om een overschrijding in een voorgaande periode te benutten. Dit kan totdat het jaarmaximum is bereikt. 11. RAS-premie Iedere werkgever is verplicht om RAS-premie af te dragen voor Stichting RAS. Dit is per werknemer, per loonperiode, een percentage over het totaal aangeleverd SV-loon inclusief overwerk, exclusief bijtelling auto van de zaak. Deze RAS-premie moet ook worden afgedragen voor de werknemers die wel in de branche werkzaam zijn, maar geen pensioenpremie afdragen. De premie wordt via een apart deelfonds in elke loonperiode aangeleverd. 12. Overheveling van loon boven het maximumuurloon Als uw werknemer in een periode weinig of minder verdient dan normaal, dan kunt u het teveel uit een voorgaande periode overhevelen naar deze periode. Zo bouwt uw werknemer over het algemeen toch volledig pensioen op. Dit noemen wij cumulatief rekenen. 13. Bent u directeur/grootaandeelhouder? Dan hoeft u geen pensioenpremies en RAS-premies af te dragen. Dit kan alleen als de Belastingdienst heeft bepaald dat u niet verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringen. Hierdoor valt u niet onder de definitie van werknemer, zoals omschreven in de Verplichtstellingsbeschikking van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. U wordt dan niet beschouwd als deelnemer. Deze beschikking (een schriftelijke verklaring) van de Belastingdienst hebben wij nodig voor de beoordeling. Wilt u de beschikking sturen naar: Incasso Postbus EE Amsterdam 14. Nabetaling na einde dienstverband Het komt wel eens voor dat een ex-werknemer nog achterstallig loon krijgt als hij/zij al uit dienst is. Over dit loon moeten natuurlijk ook pensioenpremies worden afgedragen. Hoe draagt u deze premies alsnog af? Is de werknemer al uit dienst gemeld met een OLP? Levert u dan loon- en premiegegevens aan over een loonperiode waarin deze werknemer nog wel in dienst was. Bijvoorbeeld de laatste loonperiode. U levert deze loonperiode dan vervangend aan. Achterstallig loon en premies telt u op bij de gegevens die u eerder aanleverde. 13

14 15. De juiste datum indiensttreding bij overname, fusie, bedrijfswijziging of hernieuwde indiensttreding. Treedt uw werknemer in dienst bij een andere of nieuwe rechtspersoon met een ander aansluitingsnummer, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of bedrijfswijziging? Levert u dan niet de oorspronkelijke maar de nieuwe datum indiensttreding aan. Dit is de datum waarop de werknemer is gaan werken voor het bedrijf of bedrijfsonderdeel met het andere aansluitingsnummer. Ook in het geval de werknemer na een eerder dienstverband bij u terugkeert dient u de nieuwe datum indiensttreding aan te leveren. Het eerdere dienstverband is in onze administratie immers al beëindigd. Meldt u een werknemer uit dienst? Geef dan bij de afmelding altijd de meest recente datum indiensttreding op. 16. toepassing franchise bij uitbetaling verlofuren na einde dienstbetrekking U mag bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de niet opgenomen verlofuren van uw werknemer uitbetalen. De uitbetaling is loon voor de afdracht van de pensioenen RASpremies. Over uitbetaald loon moet de uurfranchise worden toegepast. Dus ook over de uitbetaalde verlofuren. Hoe meer uitbetaalde uren, hoe hoger het franchisebedrag per periode. Daarbij maakt het niet uit of de uitbetaling van die uren voor of na het einde van het dienstverband heeft plaatsgevonden. Een nabetaling na einde dienstverband moet worden gecorrigeerd op de laatst aangeleverde loonperiode. Bijzondere situaties van uw werknemers en minder loon U levert altijd loon- en premiegegevens aan van de werknemers die bij u in dienst zijn. In sommige bijzondere situaties krijgt uw werknemer geen of minder salaris. Omdat u wel voor deze werknemers loon- en premiegegevens aanlevert (vaak minder loon) voegt u dan een speciale code toe. Wij kennen de volgende codes bij soort regel * Levensloop (LLR) * Zieke werknemers (ZKG) * Ouderschapsverlof werknemer (OVW) * Uw werknemer heeft onbetaald verlof (OBV) * Arbeidsongeschiktheid volgens WAO (WAO) * Arbeidsongeschiktheid volgens WGA en IVA (WIA) a. Uw werknemer heeft een levensloopuitkering (Code LLR) Uw werknemer heeft een levensloopuitkering en de arbeidsverhouding blijft bestaan. Hij blijft bij u in dienst. In deze situatie hoeft u geen premies te betalen. U levert wel een OLP, omdat hij nog bij u in dienst is. Maar u vult dan alles in met 0 (nul). Dit is een nihilloonopgave. U vult in de OLP bij soort regel de code LLR in. Het kan zijn dat uw werknemer een levensloopuitkering heeft en daarbij ook werkt. Bij gedeeltelijke opname levensloop en gedeeltelijk werken vult u ook de code LLR in. U betaalt premie over het daadwerkelijk aantal gewerkte uren/dagen. b. Uw werknemer is ziek (Code ZKG) U betaalt maximaal twee jaar het loon van uw arbeidsongeschikte werknemer door. Hoe lang uw werknemer al bij u werkt, is hierbij van belang. a. Uw werknemer is minder dan zes maanden bij u in dienst. U betaalt dan 70% van het dagloon. Het loon mag hierbij niet onder het minimum loon uitkomen. b. Uw werknemer is langer dan zes maanden en korter dan twee jaar bij u in dienst. U betaalt dan 90% van het dagloon. c. Uw werknemer is langer dan twee jaar bij u in dienst. U betaalt dan 100% van het dagloon. Betaalt u uw werknemer door ziekte minder dan 100% van het dagloon? Vult u dan in de OLP bij soort regel de code ZKG in. c. Uw werknemer heeft ouderschapsverlof (Code OVW) U vult dan bij soort regel de code OVW in. Het gaat hier om gedeeltelijke opname ouderschapsverlof en gedeeltelijk werken. d. Uw werknemer heeft onbetaald verlof (Code OBV) U vult dan bij soort regel de code OBV in. Tijdens onbetaald verlof bouwt de werknemer geen pensioen op. Wilt u wel uw werknemer wijzen op de mogelijkheid om dit vrijwillig voort te zetten? Bij gedeeltelijke opname van onbetaald verlof moet voor het gewerkte gedeelte pensioenloon, uren en premies worden aangeleverd. e. Uw werknemer is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (WIA of WAO) U vult dan bij soort regel de code WIA of WAO in. U geeft in de OLP het loon op. U moet namelijk premies betalen over het loon uit werk. 14

15 Begrippenlijst Aansluitingsnummer Uniek nummer dat door ons aan de werkgever is toegekend bij de inschrijving. Dit nummer gebruikt u op de OLP. Het is ook handig om dit nummer bij de hand te houden als u contact met ons opneemt. Op onze brieven staat dit nummer onder ons kenmerk. Afwijkend loontijdvak Een OLP levert u aan over een hoofdloontijdvak. Levert u een correctie of nabetaling aan dan geeft u dit in een afwijkend loontijdvak aan. Ook in andere gevallen levert u de loonperiode gesplitst aan. Bijvoorbeeld in- en uitdiensttredingen die binnen de loonperiode vallen, en wanneer iemand 65 wordt. Franchise pensioenpremie Op de pensioenpremie is een franchise van toepassing, afgeleid van de AOW. Over de franchise wordt geen pensioen betaald. De (uur)franchise is afhankelijk van het aantal gewerkte uren (inclusief overuren). FBO-loonsom FBO staat voor federatie branche organisatie. Over dit bedrag wordt de RAS-premie afgedragen. Grondslag voor premieberekening De grondslag voor de berekening van de pensioen- en RAS-premie is het loon voor werknemersverzekeringen (kolom acht van de loonstaat). Voor de berekening van de premies geldt de methode van voortschrijdend cumulatief rekenen. De Wet Uniformering Loonbegrip is per 1 januari 2013 ingevoerd. Hiermee maakt de bijtelling van de auto van de zaak onderdeel uit van het loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV). Dit betekent dat de bijtelling van de auto van de zaak in kolom vier van de loonstaat moet worden geboekt. De bijtelling van de auto van de zaak is geen loon voor de afdracht van de pensioen- en RAS-premie. De waarde van de auto van de zaak blijft ook vanaf 1 januari 2013 op grond van het pensioenreglement van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf uitgesloten voor premieheffing. Initiële aanlevering Eerste (geaccepteerde) OLP-aanlevering over een loontijdvak. Kwaliteitscontrole De controle op afgedragen loon- en premiegegevens per werknemer per aangeleverde loonperiode. Wij noemen dit ook wel: controle op consistentie (COC). Kwantiteitscontrole Hierbij wordt gecontroleerd of er voor elke werknemer premies en loongegevens zijn aangeleverd. Wij noemen dit ook wel: controle op aanwezigheid (COA). 15

16 Loontijdvak/loonperiode Periode waarover de werknemer loon ontvangt. Dit is ook de periode waarover loon- en premiegegevens worden afgedragen. (per vier weken of eenmaal per maand). Netwerken Programma waarmee u loon- en premiegegevens kunt doorgeven en corrigeren; kopieën van nota s en specificaties kunt opvragen en aanpassingen in arbeidsverhoudingen kunt vastleggen. U vindt Netwerken op Nihilloonopgave Als de werknemer nog wel in dienst is, maar niet werkt en geen loon ontvangt, draagt u ook geen premies af. Omdat de werknemer niet uit dienst is, moet er wel een OLP worden aangeleverd. De premie- en loonwaarden op de OLP vult u met 0. OLP Opgave Loon en Premie, waarmee loon- en premiegegevens elektronisch worden verstrekt. Pensioengevend loon Is het loon waarover pensioenpremies worden betaald. Premienota De rekening/factuur die volgt na het insturen van een OLP. RAS-premie Dit is de premie die voor elke werknemer in de branche wordt afgedragen. Stichting RAS Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- Glazenwassersbranche, opgericht door de sociale partners in de sector. De raad zorgt o.a. voor: Goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden CAO-naleving Opleidingen. SV-dagen SV-dagen zijn dagen waarover het salaris/loon wordt uitbetaald. SV-loon Het brutoloon sociale verzekeringen is de basis voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Het brutoloon sociale verzekeringen is het saldo van kolom zes en kolom zeven van de loonstaat en wordt in kolom acht van de loonstaat opgenomen. Uitbetaalde uren Uitbetaalde uren in een jaar zijn de gewerkte uren, inclusief de overuren, meeruren en vakantie-uren die in dat jaar worden uitbetaald. Over deze uren zijn pensioenpremies verschuldigd. Voor zover het uurloon pensioengevend is, wordt over deze uren pensioen opgebouwd. Over elk uitbetaald uur wordt de uurfranchise toegepast. 16

17 Contactgegevens Meer informatie: Incasso Postbus EE Amsterdam 17

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van de pensioen- en bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten. Jaarboek 2012

Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten. Jaarboek 2012 12 Jaarboek 2012 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2015 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 29 december 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2017 pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 2 januari 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

Premieberekening. CAO code 18 Premieplicht voor SGB Pensioen (inclusief overgangsmaatregelen) en RAS. Schoonmaak en Glazenwasserbranche CAO SGB

Premieberekening. CAO code 18 Premieplicht voor SGB Pensioen (inclusief overgangsmaatregelen) en RAS. Schoonmaak en Glazenwasserbranche CAO SGB CAO code 18 Premieplicht voor SGB Pensioen (inclusief overgangsmaatregelen) en RAS SGB Pensioen CAO SGB Schoonmaak en Glazenwasserbranche Leeftijd 21 jaar tot 65 jaar Nee geen premie Ja Premieplicht Parameters:

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2016 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 4 januari 2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2 Personeel...

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS. BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS)

TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS. BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) 1 1. INLEIDING VOOR WIE IS DEZE TOELICHTING BESTEMD? U bent werkgever

Nadere informatie

LEVERING PREMIE EN GEGEVENS BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS)

LEVERING PREMIE EN GEGEVENS BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) Uitgave januari 2019 Versie 1.0 1 1. INLEIDING VOOR WIE IS DEZE

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 3

Deel 1. Deel 2. Deel 3 Uitleg Salarisspecificatie Hieronder vindt u informatie over de salarisstrook van ExcellentFlex Onderwijs. De uitleg van de salarisstrook is opgedeeld in vier delen. Bron: Easyflex handboek. Mevrouw A.A.

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen.

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen. Werkgeversbrochure De broodnodige informatie over pensioen Meer weten? www.bakkerspensioen.nl De grondstof voor een goed pensioen Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bakkers Pensioenfonds Valt mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA FEBRUARI 2018 INHOUD In deze instructie vindt u meer informatie over de pensioenaangifte via UPA. Bijvoorbeeld hoe u omgaat met een aantal specifieke situaties, zoals ouderschapsverlof

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

PRIS Rekenwijzer 2014

PRIS Rekenwijzer 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector PRIS Rekenwijzer 2014 cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Geldig vanaf 30 december 2013

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA Postbus 7855-1008 CA Amsterdam - Zwaansvliet 3 Telefoon 020 5 418 112 - www.grafimediafondsen.nl HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA MAART 2019 Versie 2019 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aansluiting op UPA...

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA Postbus 7855-1008 CA Amsterdam - Zwaansvliet 3 Telefoon 020 5 418 112 - www.grafimediafondsen.nl HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA MEI 2019 Versie 2019 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aansluiting op UPA...

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon Premieberekening 1.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de basis van de premieberekening toegelicht. Bijzondere situaties en voorbeelden zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen. In het Regelingenoverzicht

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2016. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Premieberekening basispensioenregeling horeca 2017

Premieberekening basispensioenregeling horeca 2017 Premieberekening basispensioenregeling horeca 2017 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. De gegevens

Nadere informatie

Premieberekening basispensioenregeling horeca 2018

Premieberekening basispensioenregeling horeca 2018 Premieberekening basispensioenregeling horeca 2018 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. De gegevens

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Samen sterker de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Pensioen voor uw werknemers 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen: inkomen voor later 6 Zo levert u de loongegevens aan 8

Nadere informatie

STERKER. Samen DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure

STERKER. Samen DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure Samen STERKER DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN In deze brochure Pensioen bij BPL Pensioen 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen voor uw werknemers 6 Zo levert u de loongegevens aan 8 Premie

Nadere informatie

Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2017

Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2017 Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2017 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft.

Nadere informatie

Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2018

Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2018 Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2018 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft.

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadmistratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

De pensioenregeling van BPL

De pensioenregeling van BPL De pensioenregeling van BPL Prima geregeld voor u en uw werknemers! Werkgeversbrochure www.bplpensioen.nl Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) U bent aangesloten

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Handleiding. Pensioenaangifte Online. Versienummer 1.2

Handleiding. Pensioenaangifte Online. Versienummer 1.2 Handleiding Pensioenaangifte Online Versienummer 1.2 Datum 17 juli 2015 1 Voordat u begint 3 1.1 Gebruik 3 1.2 Uw contactgegevens 3 2 Aangifte doen 4 3 Een aangifte corrigeren 5 4 Werknemergegevens wijzigen

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen.

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen. Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen

Belastingdienst. Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Fouten in de gegevens voor de werknemers verzekeringen 4 2.1 Uitbetaalde

Nadere informatie

Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid

Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid Jaar boek 2015 Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid Inhoud 1 Bedrijfstakeigen regelingen bouwnijverheid 3 2 Communicatie 5 3 Incasso

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA

HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA MIDDENLOONREGELING JANUARI 2019 Versie 2019 1.2 Inhoud Regeling is primo Regeling is ultimo Regeling is ultimo o.b.v. gewerkte uren/dagen 1 Inleiding Wij gingen op 1 januari

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Rekenwijzer 2016 cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Geldig vanaf 4 januari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris. 2. Overige informatie. Pagina 1 van 5

Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris. 2. Overige informatie. Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris 2. Overige informatie Pagina 1 van 5 1. Introductie Mijn Appolaris Mijn Appolaris is het webportaal voor werkgevers. Dit portaal bevat onder andere: gegevens

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Handleiding Premie en Gegevens PWRI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2015 Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer...

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2017. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Toelichting gebruik UPA

Toelichting gebruik UPA AGH Toelichting gebruik UPA Proces en gegevensspecificaties versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Aansluiting op de UPA... 2 2.1 Aansluiten op UPA... 2 2.2 Het regelingenoverzicht... 2 3 Periodieke aanlevering

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure Samen sterker de regeling van Bpl In deze brochure Pensioen bij BPL Pensioen 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen voor uw werknemers 6 Zo levert u de loongegevens aan 8 Premie en nota s 10

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

INSTRUCTIE AANLEVERING LOONOPGAVE

INSTRUCTIE AANLEVERING LOONOPGAVE Postbus 7855-1008 CA Amsterdam - Zwaansvliet 3 Telefoon 020 541 84 18 - www.pensioenfondspgb.nl INSTRUCTIE AANLEVERING LOONOPGAVE Het is belangrijk dat u uw loongegevens aanlevert. Afhankelijk van uw afspraken

Nadere informatie

Jaar. boek. Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid. informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid

Jaar. boek. Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid. informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid Jaar 2014 boek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid Inhoud 1 Bedrijfstakeigen regelingen bouwnijverheid 3 2 Communicatie 5 3 Incasso

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Premieovername bij arbeidsongeschiktheid Premieovername bij arbeidsongeschiktheid Inhoud 2 Arbeidsongeschikt en dan? 3 SPH betaalt uw pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid 3 1. De mate van arbeidsongeschiktheid voor het beroep van huisarts

Nadere informatie