Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen"

Transcriptie

1 Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL

2 Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave hieronder en u springt vanzelf naar die paragraaf. Om daarna weer naar de inhoudsopgave terug te gaan, klikt u rechtsboven op Terug naar inhoud. 1 Inleiding 3 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen Uitbetaalde vakantie bijslag Opgebouwd recht op vakantie bijslag Uitbetaalde extraperiodesalaris Opgebouwd recht op extraperiodesalaris Uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen Aantal verloonde uren Code incidentele inkomstenvermindering 9 3 Hebt u nog vragen? 10 Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2

3 1 Inleiding Deze toelichting gaat over fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen van de aangifte loonheffingen. Deze fouten leiden niet tot een weigering van de aangifte. Ze komen na acceptatie van de aangifte aan het licht bij handmatige controles door uwv. De gegevens voor de werknemersverzekeringen zijn van belang voor het vast stellen van uitkeringen op grond van de werknemers verzekeringen. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 1 Inleiding 3

4 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen Als we een of meer fouten constateren in de gegevens voor de werknemersverzekeringen, krijgt u van ons een brief met daarbij een overzicht van de fouten. Het gaat dan om fouten in de volgende gegevens: de uitbetaalde vakantie bijslag het opgebouwde recht op vakantie bijslag het uitbetaalde extraperiodesalaris het opgebouwde recht op extraperiodesalaris de uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen het aantal verloonde uren de code incidentele inkomstenvermindering Hieronder vindt u een toelichting op de fouten die in deze rubrieken gemaakt worden. 2.1 Uitbetaalde vakantie bijslag Uitbetaalde vakantie bijslag is het bedrag aan vakantiegeld dat u daadwerkelijk uitbetaalt in een aangiftetijdvak. In de rubriek voor uitbetaalde vakantie bijslag vult u dus het vakantiegeld in dat u in het aangiftetijdvak hebt uitbetaald. De uitbetaalde vakantie bijslag is loon voor de werknemersverzekeringen (loon sv). U vult de vakantie bijslag dus ook in deze rubriek in. Uitbetaalde vakantie bijslag is iets anders dan het opgebouwde recht op vakantie bijslag: het opgebouwde recht is het bedrag dat u per aangiftetijdvak voor de werknemer reserveert en dat de werknemer dus aan vakantiebijslag opbouwt. Bij het invullen van de rubriek voor uitbetaalde vakantiebijslag kunt u de volgende fouten hebben gemaakt: U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld. U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag Het kan zijn dat u bij de uitbetaalde vakantie bijslag in alle aangiften steeds 0 hebt ingevuld, maar bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag wel bedragen hebt ingevuld. Als de werknemer vakantie bijslag opbouwt, moet u die op een gegeven moment ook uitbetalen. In uw aangifte moet u dus ook de uitbetaalde vakantie bijslag invullen. Dat doet u in de aangifte over het tijdvak waarin u de vakantie bijslag betaalt. U vult alleen in de volgende gevallen 0 in: Er is geen uitbetaalde en geen opgebouwde vakantiebijslag (bijvoorbeeld bij een fictieve dienstbetrekking). U betaalt de vakantie bijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat u geen bedragen reserveert. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemers een all-in loon van u krijgen. De werknemer krijgt vakantiebonnen van u of neemt deel aan een tijdspaarfonds. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0 Het kan zijn dat u bij de uitbetaalde vakantie bijslag een bedrag hebt ingevuld, maar bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag steeds 0. Als de werknemer geen vakantiebijslag opbouwt, kunt u die ook niet uitbetalen. U moet in dat geval dus steeds 0 invullen bij de uitbetaalde vakantiebijslag. Hier kan het volgende fout zijn gegaan: U hebt de reservering ingevuld bij de uitbetaalde vakantie bijslag in plaats van bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag. U hebt uitbetaalde vakantie bijslag ingevuld, terwijl u elk loontijdvak het loon inclusief de vakantie bijslag uitbetaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemers een all-in loon van u krijgen. U neemt de uitbetaalde vakantie bijslag dan alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij de uitbetaalde vakantiebijslag vult u 0 in. U hebt de waarde van de vakantiebonnen ingevuld. U neemt de waarde van de vakantiebonnen alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij de uitbetaalde vakantie bijslag vult u 0 in. U hebt uitbetaalde vakantie bijslag ingevuld, terwijl de werknemer deelneemt aan een tijdspaarfonds. U neemt de bedragen die u stort in het tijdspaarfonds, alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij de uitbetaalde vakantie bijslag vult u 0 in. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld Het kan zijn dat u bij de uitbetaalde vakantie bijslag een te hoog of een te laag bedrag hebt ingevuld. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen 4

5 Voorbeeld Uw werknemer verdient bruto per maand. Dit is ook zijn loon voor de werknemersverzekeringen. U doet aangifte per maand en reserveert elke maand 8% vakantie bijslag ( 80). In mei betaalt u de vakantie bijslag uit. Dit moet u als volgt aangeven: In de aangifte over mei vult u bij de werknemersgegevens bij de uitbetaalde vakantie bijslag 960 in. Bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag vult u 80 in. Bij het loon voor de werknemersverzekeringen vult u in. In de aangiften over de andere maanden van het jaar vult u bij de uitbetaalde vakantie bijslag 0 in en bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag Opgebouwd recht op vakantiebijslag Het opgebouwde recht op vakantie bijslag is het bedrag dat de werknemer per aangiftetijdvak opbouwt. Vaak is dit 8% van het brutoloon. In de rubriek voor opgebouwd recht op vakantie bijslag vult u dus het bedrag in dat u in het aangiftetijdvak aan vakantiegeld hebt gereserveerd. Het opgebouwde recht op vakantie bijslag is iets anders dan de uitbetaalde vakantie bijslag: de uitbetaalde vakantiebijslag is het vakantiegeld dat u daadwerkelijk uitbetaalt in een aangiftetijdvak. Bij het invullen van de rubriek voor opgebouwd recht op vakantie bijslag kunt u de volgende fouten hebben gemaakt: U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld. U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag Het kan zijn dat u bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag steeds 0 hebt ingevuld, terwijl u op een gegeven moment wel vakantie bijslag hebt uitbetaald en hebt ingevuld bij de uitbetaalde vakantie bijslag. Als u bijvoorbeeld eenmaal per jaar vakantie bijslag uitbetaalt, hebt u daarvoor ook bedragen gereserveerd. In uw aangifte moet u dan ook de opbouw van het recht op vakantie bijslag invullen. U vult alleen in de volgende gevallen 0 in: Er is geen opgebouwde en geen uitbetaalde vakantiebijslag (bijvoorbeeld bij een fictieve dienstbetrekking). U betaalt de vakantie bijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat u geen bedragen reserveert. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemers een all-in loon van u krijgen. De werknemer krijgt vakantiebonnen van u of neemt deel aan een tijdspaarfonds. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0 Het kan zijn dat u bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag een bedrag hebt ingevuld, maar in geen enkele aangifte uitbetaalde vakantie bijslag hebt ingevuld. Als u de vakantie bijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uitbetaalt, reserveert u daarvoor ook geen bedragen. U moet in dat geval dus steeds 0 invullen bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag. Hier kan het volgende fout zijn gegaan: U hebt opgebouwd recht op vakantie bijslag ingevuld, terwijl u elk loontijdvak het loon inclusief de vakantiebijslag uitbetaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemers een all-in loon van u krijgen. U neemt de uitbetaalde vakantie bijslag dan alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag vult u 0 in. U hebt de waarde van de vakantiebonnen ingevuld. U neemt de waarde van de vakantiebonnen alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag vult u 0 in. U hebt opgebouwd recht op vakantie bijslag ingevuld, terwijl de werknemer deelneemt aan een tijdspaarfonds. U neemt de bedragen die u stort in het tijdspaarfonds, alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag vult u 0 in. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld Het kan zijn dat u bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag een te hoog of een te laag bedrag hebt ingevuld. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben: U hebt in de aangifte over het tijdvak waarin u de vakantie bijslag hebt uitbetaald, bij het opgebouwde recht een negatief bedrag ingevuld. Maar ook in deze aangifte vult u het opgebouwde recht op vakantie bijslag in. U hebt bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag cumulatieve bedragen ingevuld. Dat is niet de bedoeling. U vult alleen het bedrag in dat u in dat aangiftetijdvak hebt gereserveerd. Voorbeeld Uw werknemer verdient bruto per maand. Dit is ook zijn loon voor de werknemersverzekeringen. U doet aangifte per maand en reserveert elke maand 8% vakantie bijslag ( 80). In mei betaalt u de vakantie bijslag uit. Dit moet u als volgt aangeven: In de aangiften over alle maanden van het jaar vult u bij het opgebouwde recht op vakantie bijslag 80 in. In de aangifte over mei vult u daarnaast bij de uitbetaalde vakantie bijslag 960 in. Bij het loon voor de werknemersverzekeringen vult u in. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen 5

6 2.3 Uitbetaalde extraperiodesalaris Het uitbetaalde extraperiodesalaris is het bedrag aan extraperiodesalaris dat u daadwerkelijk uitbetaalt in een aangiftetijdvak. In de rubriek voor het uitbetaalde extraperiodesalaris vult u dus het extraperiodesalaris in dat u in het aangiftetijdvak hebt uitbetaald. Het uitbetaalde extraperiode salaris is loon voor de werknemersverzekeringen (loon sv). U vult het extraperiodesalaris dus ook in deze rubriek in. Van extraperiodesalaris is sprake als het gaat om loon: dat niet afhankelijk is van de bedrijfsresultaten dat niet afhankelijk is van de prestaties van de werknemer dat is vastgesteld op een bepaald percentage van het loon of op een vast bedrag dat in een cao of in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat ten minste eenmaal per jaar wordt uitbetaald waarvoor bedragen worden gereserveerd dat ook wordt uitbetaald (een evenredig deel) als de dienstbetrekking maar een deel van het jaar duurt Voorbeelden van extraperiodesalaris zijn een recht op een dertiende of veertiende maand. Dit moet dan in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers zijn vastgelegd. Er is geen sprake van extraperiodesalaris als u het bedrag alleen uitbetaalt als de werknemer op een bepaalde datum nog in dienst is, bijvoorbeeld op 1 december. Ook bijzondere beloningen, toeslagen voor onregelmatige diensten, overwerkvergoedingen, ontslaguitkeringen en schadeloosstellingen zijn geen extraperiodesalaris. Uitbetaald extraperiodesalaris is iets anders dan het opgebouwde recht op extraperiodesalaris: het opgebouwde recht is het bedrag dat u per aangiftetijdvak voor de werknemer reserveert en dat de werknemer dus aan extraperiodesalaris opbouwt. Bij het invullen van de rubriek voor het uitbetaalde extraperiodesalaris kunt u de volgende fouten hebben gemaakt: U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld. U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag Het kan zijn dat u bij het uitbetaalde extraperiodesalaris in alle aangiften steeds 0 hebt ingevuld, maar bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris wel bedragen hebt ingevuld. Als de werknemer extraperiodesalaris opbouwt, moet u die op een gegeven moment ook uitbetalen. In uw aangifte moet u dus ook het uitbetaalde extraperiodesalaris invullen. Dat doet u in de aangifte over het tijdvak waarin u het extraperiodesalaris betaalt. U vult alleen in de volgende gevallen 0 in: Er is geen uitbetaalde extraperiodesalaris. U betaalt het extraperiodesalaris elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dat betekent dat u geen bedragen reserveert. Dit doet zich voor als de werknemer ervoor heeft gekozen om de reservering voor het extraperiodesalaris bij elke loonbetaling uitbetaald te krijgen. Deze keuze is meestal in de cao vastgelegd. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0 Het kan zijn dat u bij het uitbetaalde extraperiodesalaris een bedrag hebt ingevuld, maar bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris steeds 0. Als de werknemer geen extraperiodesalaris opbouwt, kunt u die ook niet uitbetalen. U moet in dat geval dus steeds 0 invullen bij het uitbetaalde extraperiodesalaris. Hier kan het volgende fout zijn gegaan: U hebt de reservering ingevuld bij het uitbetaalde extraperiodesalaris in plaats van bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris. U hebt uitbetaald extraperiodesalaris ingevuld, terwijl u elk loontijdvak het loon inclusief het extraperiodesalaris uitbetaalt. Dit doet zich voor als de werknemer ervoor heeft gekozen om de reservering voor het extraperiodesalaris bij elke loonbetaling uitbetaald te krijgen. U neemt het uitbetaalde extraperiodesalaris dan alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij het uitbetaalde extraperiodesalaris vult u 0 in. U hebt deze rubriek gebruikt voor een betaling die geen extraperiodesalaris is, bijvoorbeeld een bijzondere beloning, een toeslag voor onregelmatige diensten, een overwerkvergoeding, een ontslaguitkering of een schadeloosstelling. Bijzondere beloningen, toeslagen voor onregelmatige diensten en overwerkvergoedingen neemt u alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Ontslaguitkeringen en schadeloosstellingen zijn geen loon voor de werknemersverzekeringen. Bij het uitbetaalde extraperiodesalaris vult u in al deze gevallen 0 in. U hebt deze rubriek gebruikt voor een extra betaling waaraan de voorwaarde is verbonden dat de werknemer op een bepaalde datum nog in dienst moet zijn. Deze betaling neemt u alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Er is namelijk geen sprake van extraperiodesalaris. Bij het uitbetaalde extraperiodesalaris vult u dus 0 in. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld Het kan zijn dat u bij het uitbetaalde extraperiodesalaris een te hoog bedrag hebt ingevuld. Dit kan komen doordat u loon hebt meegeteld dat niet in deze rubriek hoort, bijvoorbeeld een ontslaguitkering of een bijzondere beloning. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen 6

7 Voorbeeld Uw werknemer verdient bruto per maand. Dit is ook zijn loon voor de werknemersverzekeringen. In de arbeidso vereenkomst staat dat hij elk jaar recht heeft op een dertiende maand. U reserveert daarvoor elke maand 200. In december betaalt u de dertiende maand uit. U doet per maand aangifte. Dit moet u als volgt aangeven: In de aangifte over december vult u bij de werknemersgegevens bij het uitbetaalde extraperiodesalaris in. Bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris vult u 200 in. Bij het loon voor de werknemers verzekeringen vult u in. In de aangiften over de andere maanden van het jaar vult u bij het uitbetaalde extraperiodesalaris 0 in en bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris Opgebouwd recht op extraperiodesalaris Het opgebouwde recht op extraperiodesalaris is het bedrag dat de werknemer per aangiftetijdvak opbouwt. In de rubriek voor het opgebouwde recht op extraperiodesalaris vult u dus het bedrag in dat u in het aangiftetijdvak voor extraperiodesalaris hebt gereserveerd. Van extraperiodesalaris is sprake als het gaat om loon: dat niet afhankelijk is van de bedrijfsresultaten dat niet afhankelijk is van de prestaties van de werknemer dat is vastgesteld op een bepaald percentage van het loon of op een vast bedrag dat in een cao of in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat ten minste eenmaal per jaar wordt uitbetaald waarvoor bedragen worden gereserveerd dat ook wordt uitbetaald (een evenredig deel) als de dienstbetrekking maar een deel van het jaar duurt Voorbeelden van extraperiodesalaris zijn een recht op een dertiende of veertiende maand. Dit moet dan in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers zijn vastgelegd. Er is geen sprake van extraperiodesalaris als u het bedrag alleen uitbetaalt als de werknemer op een bepaalde datum nog in dienst is, bijvoorbeeld op 1 december. Ook bijzondere beloningen, toeslagen voor onregelmatige diensten, overwerkvergoedingen, ontslaguitkeringen en schadeloosstellingen zijn geen extraperiodesalaris. Het opgebouwde recht op extraperiodesalaris is iets anders dan het uitbetaalde extraperiodesalaris: het uitbetaalde extraperiodesalaris is het extra salaris dat u daadwerkelijk uitbetaalt in een aangiftetijdvak. Bij het invullen van de rubriek voor het opgebouwde recht op extraperiodesalaris kunt u de volgende fouten hebben gemaakt: U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0. U hebt een verkeerd bedrag ingevuld. U hebt steeds 0 ingevuld in plaats van een bedrag Het kan zijn dat u bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris steeds 0 hebt ingevuld, terwijl u op een gegeven moment wel extraperiodesalaris hebt uitbetaald en hebt ingevuld bij het uitbetaalde extraperiodesalaris. Als u bijvoorbeeld eenmaal per jaar extraperiodesalaris uitbetaalt, hebt u daarvoor ook bedragen gereserveerd. In uw aangifte moet u dan ook de opbouw van het recht op extraperiodesalaris invullen. U vult alleen in de volgende gevallen 0 in: Er is geen opgebouwd recht op extraperiodesalaris. U betaalt het extraperiodesalaris elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat u geen bedragen reserveert. Dit doet zich voor als de werknemer ervoor heeft gekozen om de reservering voor het extraperiodesalaris bij elke loonbetaling uitbetaald te krijgen. Deze keuze is meestal in de cao vastgelegd. U hebt een bedrag ingevuld in plaats van 0 Het kan zijn dat u bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris een bedrag hebt ingevuld, maar in geen enkele aangifte uitbetaald extraperiodesalaris hebt ingevuld. Als u het extraperiodesalaris niet apart uitbetaalt, reserveert u daarvoor ook geen bedragen. U moet in dat geval dus steeds 0 invullen bij het opgebouwde recht op extraperiode salaris. Hier kan het volgende fout zijn gegaan: U hebt opgebouwd recht op extraperiodesalaris ingevuld, terwijl u elk loontijdvak het loon inclusief het extraperiodesalaris uitbetaalt. Dit doet zich voor als de werknemer ervoor heeft gekozen om de reservering voor het extraperiodesalaris bij elke loonbetaling uitbetaald te krijgen. U neemt het uitbetaalde extraperiodesalaris dan alleen mee in het loon voor de werknemersverzekeringen. Bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris vult u 0 in. U hebt deze rubriek gebruikt voor een extra betaling waar aan de voorwaarde is verbonden dat de werknemer op een bepaalde datum nog in dienst moet zijn. Deze betaling neemt u alleen mee in het loon voor de werknemers verzekeringen. Er is namelijk geen sprake van extraperiodesalaris. Bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris vult u dus 0 in. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen 7

8 U hebt een verkeerd bedrag ingevuld Het kan zijn dat u in bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris een te hoog of een te laag bedrag hebt ingevuld. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben: U hebt in de aangifte over het tijdvak waarin u het extraperiodesalaris hebt uitbetaald, bij het opgebouwde recht een negatief bedrag ingevuld. Maar ook in deze aangifte vult u het opgebouwde recht op extraperiodesalaris in. U hebt loon meegeteld dat niet in deze rubriek hoort, bijvoorbeeld een ontslaguitkering of een bijzondere beloning. U hebt bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris cumulatieve bedragen ingevuld. Dat is niet de bedoeling. U vult alleen het bedrag in dat u in dat aangiftetijdvak hebt gereserveerd. Voorbeeld Uw werknemer verdient bruto per maand. Dit is ook zijn loon voor de werknemersverzekeringen. In de arbeidsovereenkomst staat dat hij elk jaar recht heeft op een dertiende maand. U reserveert daarvoor elke maand 200. In december betaalt u de dertiende maand uit. U doet per maand aangifte. Dit moet u als volgt aangeven: In de aangiften over alle maanden van het jaar vult u bij het opgebouwde recht op extraperiodesalaris 200 in. In de aangifte over december vult u daarnaast bij het uitbetaalde extraperiodesalaris in. Bij het loon voor de werknemersverzekeringen vult u in. 2.5 Uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen In deze rubriek vult u het loon voor de werknemersverzekeringen (loon sv) in dat u als aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen hebt uitbetaald. Het gaat om een aanvulling op een ww-, zw-, wia-, wao- of wazo-uitkering of op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Deze aanvullingen moet u dan wel hebben betaald in de periode dat de werknemer nog bij u in dienst was. U vult de rubriek voor de uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen in als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U betaalt de werknemer een aanvulling op de uitkering. Het maakt daarbij niet uit van wie de werknemer de uitkering krijgt: rechtstreeks van uwv, van uwv via u of van u als eigenrisicodrager. De werknemer is nog bij u in dienstbetrekking. De uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen is loon voor de werknemersverzekeringen (loon sv). U vult de aanvulling dus ook in deze rubriek in. Het kan zijn dat u de rubriek voor de uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen ten onrechte hebt ingevuld. In de volgende gevallen moet u deze rubriek niet invullen: U hebt de doorbetaling van loon tijdens ziekte van de werknemer in deze rubriek ingevuld. Maar dit is een normale loonbetaling die u alleen meeneemt in het loon voor de werknemersverzekeringen. De werknemer is niet meer bij u in dienst. Vult u in deze gevallen toch een uitbetaalde aanvulling op een uitkering werknemersverzekeringen in, dan gaat uwv bij het vaststellen van een uitkering uit van een te laag loon. Voorbeeld Uw werknemer wordt arbeidsongeschikt en krijgt recht op een WIAuitkering. UWV gaat voor het bepalen van de hoogte van de uitkering uit van zijn loon in het jaar dat voorafgaat aan de arbeidsongeschiktheid. In dat jaar is de situatie als volgt: U betaalt de werknemer bruto per maand. Dit is ook zijn loon voor de werknemersverzekeringen. Het jaarloon voor de werknemersverzekeringen is dus De werknemer is in september en oktober ziek en in die maanden krijgt hij zijn loon gewoon van u doorbetaald. In de aangifte over september en oktober vult u bij het loon voor de werknemersverzekeringen in. Omdat u ervan uitgaat dat deze loondoorbetaling bestaat uit 70% loondoorbetaling en 30% aanvulling, vult u bij de uitbetaalde aanvulling op een uitkering 600 in. Dat is niet juist. Er is namelijk geen sprake van een aanvulling, maar van 100% loondoorbetaling bij ziekte. Het gevolg is dat UWV de uitkering baseert op een te laag loon. Want alles wat u invult bij de uitbetaalde aanvulling op een uitkering trekt UWV af van het loon voor de werknemersverzekeringen. In dit geval gaat UWV dan uit van ( loon ), terwijl dat had moeten zijn. 2.6 Aantal verloonde uren Verloonde uren zijn de uren die u in de arbeidsovereenkomst met de werknemer bent overeengekomen. Bij dit aantal telt u op: de uitbetaalde overwerkuren (tenzij de werknemer deze compenseert in tijd) Er is sprake van overwerkuren als de werknemer meer dan het overeengekomen aantal uren werkt en u daarvoor meer dan het normale uurloon betaalt. de uitbetaalde meer-uren Er is sprake van meer-uren als de werknemer meer dan het overeengekomen aantal uren werkt, daarvoor het normale uurloon van u krijgt en de uren niet compenseert in tijd. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen 8

9 Niet-gewerkte uren die u niet uitbetaalt, trekt u van het aantal verloonde uren af. Het gaat dan om onbetaald verlof. Zijn er in de arbeidsovereenkomst geen uren overeengekomen, dan moet u het werkelijk aantal gewerkte en verloonde uren opgeven. Voor elke aangifte moet u bepalen wat het aantal verloonde uren van de werknemer in dat aangiftetijdvak is. Het kan zijn dat u te veel uren hebt ingevuld of juist te weinig. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben: U hebt bij de verloonde uren cumulatieve uren ingevuld. Dat is niet de bedoeling. U vult alleen het aantal uren van dat aangiftetijdvak in. U hebt de adv-uren meegeteld. adv-uren zijn geen verloonde uren. U hebt verlof- en ziekte-uren afgetrokken van het aantal verloonde uren. Dat is niet de bedoeling. Zolang u de werknemer voor deze uren het normale loon blijft betalen, telt u verlof- en ziekte-uren mee als verloonde uren. U hebt de overwerkuren of meer-uren niet meegeteld. U hebt de niet-gewerkte uren die u niet uitbetaalt, meegeteld. Voor een werknemer die met vakantie is, vult u code O in, terwijl het loon van de werknemer in deze periode voor 100% wordt gedekt door vakantiebonnen of de uitkering uit het tijdspaarfonds. In dit geval hoeft u deze rubriek niet in te vullen. U hebt geen code ingevuld, omdat de werknemer bijvoorbeeld in een aangiftetijdvak van een maand maar één week ziek was. U moet toch code Z invullen als het loon in het aangiftetijdvak door die ene week ziekte lager wordt. Dit geldt ook als u in een aangiftetijdvak meerdere inkomstenperioden hebt. U vult een van de codes in, terwijl de werknemer in plaats van (het lagere) loon een ww-, zw-, wia-, wao- of wazouitkering krijgt. In dit geval hoeft u deze rubriek niet in te vullen. U moet altijd verloonde uren invullen als de code soort inkomstenverhouding 11, 12, 13, 14, 15 of 17 is. Voor de overige inkomenscodes is het aantal verloonde uren altijd 0. Het aantal verloonde uren is ook 0 als het loon van de werknemer afhangt van het aantal geleverde producten of diensten en niet van het aantal uren werk. 2.7 Code incidentele inkomstenvermindering Met deze code geeft u aan dat het loon van de werknemer door bevalling of zwangerschap (code B), door ziekte (code Z) of door onbetaald verlof (code O) tijdelijk lager is dan het overeengekomen loon. U moet de code altijd invullen als u minder dan 100% van het overeengekomen loon betaalt. U vult geen code in als de werknemer in plaats van (het lagere) loon een ww-, zw-, wia-, wao- of wazouitkering krijgt. Het kan zijn dat u een verkeerde code hebt ingevuld of dat u de rubriek ten onrechte invult of niet invult. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben: U vult een van de codes in, terwijl u 100% van het loon doorbetaalt. In dit geval hoeft u deze rubriek niet in te vullen. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 2 Fouten in de gegevens voor de werknemersverzekeringen 9

10 3 Hebt u nog vragen? Deze toelichting geeft u een overzicht van de fouten die voorkomen in de gegevens voor de werknemersverzekeringen. Meer informatie over gebruikte codes vindt u in het Handboek Loonheffingen, dat u kunt downloaden van De codes kunt u ook apart downloaden. Hebt u na het lezen van de toelichting nog vragen? Bel dan met de Belastingtelefoon: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen 3 Hebt u nog vragen? 10

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2014 (tweede kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het tweede kwartaal van 2014 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Inleiding Als u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling: de regeling voor privégebruik

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Datum 13

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 Loonheffingen 1 November/december 2011 Programma Onderwerp 1 Wetgeving Loonheffingen 2012 / 2013 Onderwerp 2 Gegevensbelang Onderwerp 3 Update werkkostenregeling 2 Onderwerp 1 Wetgeving

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019.

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019. Belastingen/kantoor > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Rotterdam NBB NBBU Stadsring 171 3817 BA AMERSFOORT Datum 27 juli 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Cao voor Uitzendkrachten NBBU 1 juni 2014-31 mei

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Ouderenkorting in LogiSal

Ouderenkorting in LogiSal Ouderenkorting 2010 Ouderenkorting in LogiSal...1 Vrijstelling 55+ (overgangsregeling)...1 Premiekorting Handicap...1 Premiekorting Uitkeringsgerechtigde 50+...2 Premiekorting 62+... 2 Korting niet altijd

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

wrm vestiging BSN/Sofinr. geboortedatum gesl bs datum in dienst afgedrukt volgnummer hk kleur tabel bn 1 091 12365819 02-03-84 V O 23-07-07 24-09 07-39-001 1 W WK B jaarloon uurloon min.loon min.vak.toes

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Documentatierapport Banen en lonen van werknemers in Nederland (SPOLISBUS)

Documentatierapport Banen en lonen van werknemers in Nederland (SPOLISBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Banen en lonen van werknemers in Nederland (SPOLISBUS) Datum:12 november 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Handleiding Maandverloningen

Handleiding Maandverloningen Handleiding Maandverloningen Versie: 1.0 Versiedatum: 18-03-2014 Inleiding Deze handleiding omschrijft de wijze waarop u ipv de standaard weekverloningen om kunt zetten naar een maandverloning obv een

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

'Bijzondere' werknemers

'Bijzondere' werknemers 'Bijzondere' werknemers Inhoud In het kort... 1 'Opting-in' en 'pseudo-werknemers'... 1 Geen aparte sector... 2 Waarom meerdere groepen in de sector 00?... 2 Verloning en Aangifte loonheffingen automatisch

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw,

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw, Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90057 5600 PK EINDHOVEN Telefoon 0800-0543 Telefax (000) 000 00 00 Kennisgroep CAO Stichting Vakraad Metaal & Techniek tav de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG Datum

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens. loonheffingen 2006. 1 Waarom deze toelichting?

Toelichting resultaten verwerking werknemersgegevens. loonheffingen 2006. 1 Waarom deze toelichting? LH 511-1T61FD 12345 Toelichting resultaten aangifte loonheffingen 1 Waarom deze toelichting? Als u medewerkers in dienst heeft, betaalt u loonheffingen. Hiervoor moet u maandelijks of eens in de vier weken

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering

Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.31 Oproepkracht en recht op loon of ZW-uitkering brochure bronnen www.uwv.nl, brochure 'Ik ben oproepkracht. Informatie voor werknemers over recht op loon of Ziektewet-uitkering',

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Belastingdienst Rotterdam

Belastingdienst Rotterdam Belastingdienst Rotterdam > 1 Postbus 50961 3007 BC ROTTERDAM Telefoon (0800) 05 43 Telefax (088) 15 34 971 Datum Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer Ziekteaangifte In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering 0-10 Invullen door UWV In te vullen door UWV Bedrijfsgegevens Formuliercode 109860 Volgnummer Waarom dit formulier? U heeft een (ex-)werknemer

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2011 Inhoud 1 Algemeen 3 2 vcr-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Awf-franchise

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. AMSTERDAM > 1 Postbus 58944 1040 EE AMSTERDAM NVZ vereniging van ziekenhuizen Postbus 9696 3506 GR UTRECHT Telefoon Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 22 februari 2013 Uw kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Uitzendkrac Uitzendkrachten

Uitzendkrac Uitzendkrachten Uitzendkrac Uitzendkrachten Informatie voor uitzendkrachten Welkom bij PP personeelsdiensten We willen je graag goed informeren over hoe we werken bij PP personeelsdiensten. In deze brochure hebben we

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 185 Besluit van 22 mei 2013, houdende regels in verband met het vaststellen van het dagloon op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Oost-Brabant. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw,

Oost-Brabant. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw, Oost-Brabant > 1 Postbus 90057 5600 PK EINDHOVEN Stichting Vakraad Metaal & Techniek tav de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG Telefoon 0800-0543 Telefax (000) 000 00 00 CAO kennisgroep Doorkiesnummer

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure

Nadere informatie

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, onze werkwijze en andere relevante informatie.

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie