De pensioenregeling van BPL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De pensioenregeling van BPL"

Transcriptie

1 De pensioenregeling van BPL Prima geregeld voor u en uw werknemers! Werkgeversbrochure

2 Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) U bent aangesloten bij BPL De pensioenregeling Uw bedrijf is aangesloten Zo levert u de loongegevens aan De pensioenpremie en de nota Wat als u uw bedrijf beëindigt? Antwoorden op veelgestelde vragen In contact 2 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

3 Pensioen voor uw werknemers U regelt het via BPL. Wat verwachten we van u? U houdt zich dagelijks bezig met uw bedrijf in de groene en agrarische sector. Als u personeel met een leeftijd boven de 21 jaar in dienst heeft, bent u verplicht pensioen te regelen voor uw werknemers via het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Als uw werknemers met pensioen gaan, moeten zij kunnen rekenen op een inkomen. Hier heeft u een grote rol in. Het is namelijk uw verantwoor delijkheid om de loongegevens door te geven aan BPL en de bijbehorende pensioenpremies te betalen. Zo stelt u de oogst voor de toekomst veilig voor uw werknemers. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website Meer informatie BPL is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De tekst van de officiële verplichtstelling vindt u op Een vruchtbare samenwerking 3

4 Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw BPL is een bedrijfstakpensioenfonds. Dit houdt in dat bij het fonds meerdere werkgevers - uit dezelfde bedrijfstak - zijn aangesloten. Bij BPL zijn meer dan werkgevers en werknemers aangesloten*. Het grote voordeel van dit aanzienlijke aantal werk gevers en werknemers is dat de pensioenregeling betaalbaar blijft. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) is in 1948 opgericht. Ondernemingen uit de agrarische en/of groene sector zijn bij het fonds aangesloten. Het doel is om nu en in de toekomst uitkeringen te verstrekken aan gepensioneerden en nabestaanden bij ouderdom en over lijden. Ook verstrekt BPL uitkeringen aan deelnemers bij arbeidsongeschiktheid. Het geld dat door het innen van premies binnenkomt, wordt door het fonds beheerd en belegd. BPL heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden namens de werkgevers, vier leden namens de werknemers en één lid namens de gepensioneerden. Bovendien hebben twee externe deskundigen zitting in het bestuur. Het bestuur moet verant woording afleggen aan het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. Missie BPL: Nu en in de toekomst uit - keringen verstrekken aan gepensioneerden en nabestaanden bij ouderdom en overlijden. Ook verstrekt BPL uitkeringen aan deel nemers bij arbeidsongeschiktheid * Stand per 31 december Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

5 Uw werknemers kunnen op inloggen op hun persoonlijke omgeving. Hier kunnen zij zien wat de financiële gevolgen zijn van bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of het uitruilen van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen. Een vruchtbare samenwerking 5

6 U bent aangesloten bij BPL Uw aansluiting in een paar eenvoudige stappen Uw bedrijf verricht werkzaamheden in de agrarische en/of groene sector. Daarom bent u volgens de wet aangesloten bij BPL, dit noemen we een verplichte aansluiting. Ook bent u verplicht uw werknemers bij ons aan te melden en premie voor hen af te dragen. Een hoop verplichtingen, maar uw werknemers krijgen er ook veel voor terug. Namelijk een goede pensioenregeling. Uw bedrijfsactiviteiten staan omschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo weet BPL of we uw bedrijf bij ons pensioenfonds moeten aansluiten. Als dat zo is, ontvangt u van ons het formulier Bedrijfsonderzoek. In dit formulier stellen we u een aantal vragen en aan de hand van uw antwoorden bepalen we of uw bedrijf verplicht moet worden aangesloten bij BPL. Op pagina 14 leest u meer over dit formulier. Geen werknemers? Misschien heeft u geen werknemers in dienst, maar bent u volgens de wet wel verplicht aangesloten bij BPL. In dat geval registreert BPL uw bedrijf wel, maar wordt er geen pensioenpremie berekend. Dit doen we om de sector goed in beeld te houden. Als u geen werknemers in dienst heeft, moet u hiervoor een verklaring invullen. En krijgt u in de toekomst toch personeel in dienst? Dan kunt u dat eenvoudig aan ons doorgeven via het werkgeversportaal op Als u niet verplicht bent aangesloten bij BPL, kunt u zich in bepaalde gevallen vrijwillig aanmelden Vrijwillige aanmelding? Als uw bedrijf niet verplicht is aangesloten bij BPL, kunt u uw bedrijf in bepaalde gevallen vrijwillig aanmelden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Werkgeversdesk: (050) Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

7 1 U ontvangt van ons een gebruikersnaambrief en een wachtwoordbrief waarmee u toegang krijgt tot het digitale werkgeversportaal. 2 U vult het startscherm op het werkgeversportaal in. Na deze stappen bent u eigenlijk al aangesloten. Daarna krijgt u maandelijks of vierwekelijks met de volgende stappen te maken: U bent al met uw bedrijf aangesloten bij BPL. Wat kunt u van ons verwachten? Machtigen administratiekantoor Als werkgever kunt u uw eigen gegevens en die van uw werknemers online aanleveren via het werkgeversportaal. Wilt u dat een administratiekantoor uw gegevens kan aanleveren, dan kunt u dit aan ons doorgeven via een machtigingsformulier. Wij zorgen er dan voor dat uw administratiekantoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord krijgt voor het werkgeversportaal van BPL. U kunt dan zelf geen gegevens meer aanleveren maar hebt wel de mogelijkheid deze in te kijken. Machtigen? 3 U verzorgt de aanlevering van de loongegevens van uw werknemers op het werkgeversportaal. Wilt u uw administratiekantoor machtigen? Vult u dan het machtigingsformulier in en stuur het naar ons op. U vindt dit formulier op 4 Wij brengen de premie bij u in rekening. 5 U betaalt de nota. 6 Wij berekenen de pensioenopbouw van uw werknemers. Ook geven wij uw werknemers informatie over hun pensioen, zoals een welkomstbrief en het Uniform Pensioenoverzicht. Wij berekenen de pensioenopbouw van uw werknemers Een vruchtbare samenwerking 7

8 De pensioenregeling Verzekerd van een appeltje voor de dorst De pensioenregeling van BPL zorgt voor een inkomen voor uw werknemers als ze met pensioen zijn. Hoeveel pensioen ze krijgen, is voor iedere werknemer anders. Dit hangt namelijk af van hun gemiddelde verdiende salaris en van het aantal jaren dat ze hebben meegedaan aan de pensioenregeling. Iedere werkgever betaalt geld aan het pensioenfonds voor het pensioen van zijn werknemers. Dit noemen we pensioenpremie. Een deel daarvan betalen de werknemers zelf. Uw werknemers bouwen ieder jaar over een bepaald percentage van hun salaris pensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is voor al uw werknemers gelijk. De belangrijkste punten Bent u als werkgever aangesloten bij BPL en zijn uw werknemers 21 jaar of ouder? Dan bouwen zij een pensioen op bij ons fonds. Uw werknemers ontvangen vanaf 67 jaar een ouderdomspensioen. Zij kunnen ook eerder (vanaf 60 jaar) met pensioen gaan. Gaat uw werknemer echter eerder met pensioen, dan zal zijn inkomen lager zijn. Als een werknemer overlijdt, kunnen zijn partner en kinderen (tot uiterlijk 24 jaar) rekenen op een partneren wezenpensioen. De hoogte van deze pensioenen hangt af van het salaris en het aantal jaren dat uw werknemer pensioen heeft opgebouwd bij ons pensioenfonds of had kunnen opbouwen. Uw werknemers krijgen elk jaar een overzicht waarin staat hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd. Dit overzicht noemen we het Uniform Pensioenoverzicht. Excedentregeling Wij berekenen de pensioenpremie en de pensioenopbouw aan de hand van het salaris van uw werknemers. Hiervoor gaan we uit van een vooraf bepaald maximum bedrag, we noemen dit het maximum pensioengevend salaris. U kunt ervoor kiezen om met uw werknemers en BPL af te spreken dat er ook over het loon boven het grensbedrag pensioenpremie en pensioenopbouw wordt berekend. Hiervoor kunt u een Excedentregeling afsluiten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze Werkgeversdesk: (050) De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het gemiddelde loon dat uw werknemer verdient in de jaren dat hij of zij deelneemt aan deze pensioenregeling. Uw werknemers kunnen hun pensioen afstemmen op hun persoonlijke situatie. Ze kunnen bijvoorbeeld eerder of gedeeltelijk met pensioen gaan. Hierbij is AOW-compensatie mogelijk door een tijdelijk pensioen aan te kopen. Ook kan uw werknemer ervoor kiezen om een deel van het partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Of om een variabel pensioen te ontvangen. Zo kan uw werknemer ervoor kiezen om eerst een hoger en de periode daarna een lager pensioen te ontvangen. Bent u als werkgever aangesloten bij BPL en zijn uw werknemers 21 jaar of ouder? Dan bouwen zij pensioen op bij ons fonds 8 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

9 Zo levert u de loongegevens aan U kunt de gegevens van uzelf en uw werknemers eenvoudig bij BPL aanleveren via het digitale werkgeversportaal op Hier vindt u ook een handleiding met praktische informatie. 1. Inloggen Klik op de knop Werkgevers midden in het scherm. Klik vervolgens op inloggen. Vervolgens vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in (deze ontvangt u per post na uw aansluiting bij ons pensioenfonds). Rechts in het scherm kiest u voor werkgeversportaal en tenslotte voor klik hier voor het werkgeversportaal. Inloggen Werkgever Gegevens invullen Inloggen Werkgeversportaal Openen 2. Startscherm Als u voor de eerste keer inlogt, ziet u het startscherm. Hierin vragen wij u uw eigen werkgeversinformatie te controleren en aan te vullen. Het is belangrijk dat u deze gegevens vooraf goed controleert en zo nodig aanvult. Alleen dan kunnen wij de loongegevens goed verwerken. Een half uur nadat u het startscherm heeft bevestigd, kunt u aanleveren. Gegevens als het correspondentieadres en de betaalwijze kunt u ook later nog eenvoudig aanpassen via Mijn gegevens rechtsboven in het portaal. Startscherm 3. Gegevens wijzigen of doorgeven Wijzigingen in de gegevens van uw werknemers kunt u op een aantal manieren doorgeven via het werkgeversportaal: 1. Individuele wijziging: u geeft wijzigingen of mutaties per werknemer door. Deze werkwijze is handig als u 1 tot 5 werknemers in dienst heeft. 2. Mutatietabel: via de mutatietabel kunt u meerdere wijzigingen voor meerdere dienstverbanden doorgeven. Deze werkwijze is handig als u 5 tot 20 werknemers in dienst heeft. 3. Bestandsaanlevering: u levert wijzigingen aan via een bestand als u in één keer voor uw gehele werknemersbestand de gegevens wilt doorgeven. Dit geldt voor 20 of meer werknemers. 4. Nieuw dienstverband: als u een nieuwe individuele werknemer wilt doorgeven, dan kunt u dit doen met behulp van een MDV-bestand. U kunt dit ook via het tabblad Nieuw dienstverband doen. Bestandsaanlevering Op het tabblad Bestandsaanlevering kunt u gegevens aanleveren via een MDVPLO-bestand. Aandachtspunten bij de bestandsaanlevering Wij vragen u om bij het aanleveren van bestanden met het volgende rekening te houden: 1. U moet de gegevens altijd voor het hele tijdvak aanleveren, bijvoorbeeld: loongegevens over januari 2015 hebben een begindatum en een einddatum van Loongegevens voor werknemers die binnen een tijdvak 21 jaar of 67 jaar oud worden, dient u ook voor het hele tijdvak aan te leveren. 3. Als u een nieuwe werknemer in dienst wilt melden, levert u eerst het MDV-bestand aan en vervolgens pas het PLO-bestand. Wij registreren eerst het dienstverband voor wij loongegevens kunnen verwerken. U kunt ook een gecombineerd MDVPLO-bestand aanleveren. Een vruchtbare samenwerking 9

10 4. De vierwekelijkse perioden volgen de perioden van de Belastingdienst. De eerste periode van het jaar start op 1 januari en de dertiende periode eindigt op 31 december. 5. Als u meerdere bestanden downloadt, moet u 15 minuten wachten tot het voorgaande bestand is verwerkt. 6. Via bestandsaanlevering is het niet mogelijk in- en/of uitdienstdata, de cao-code of het type werknemer aan te passen. Neem hiervoor contact op met de werkgeversdesk. 7. De aanleverdata voor de gegevens staan op Het deel van de premie dat uw werknemer zelf moet voldoen, verschijnt apart op de nota. Ouderschapsverlof Werknemers Indicatie ouderschapsverlof > ja Aanleveren loongegevens Bestandsaanlevering 5. Werkgevers zonder personeel Zodra u uw laatste personeelslid uit dienst heeft gemeld via de loonaangifte, sturen wij u het formulier Verklaring geen personeel toe. Als u dit formulier invult en terugstuurt, weten wij dat er geen pensioenpremie en pensioenopbouw hoeft te worden berekend. Werkgeversdesk 4. Ouderschapsverlof Maakt één van uw werknemers gebruik van ouderschapsverlof? Dan kunt u (of uw administratiekantoor) dit doorgeven via Werknemers. Als u de betreffende werknemer aanklikt, kunt u onderaan de pagina indicatie ouderschapsverlof op ja zetten. Tijdens het ouderschapsverlof wordt pensioen opgebouwd over het loon dat uw werknemer ontvangt voordat hij/zij met ouderschapsverlof gaat. De premie wordt berekend over het loon dat tijdens de periode van ouderschapsverlof wordt uitbetaald. Let op: voortzetting van pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof is vrijwillig. BPL financiert dit niet. Deelnemers mogen zelf kiezen in hoeverre zij pensioen willen blijven opbouwen tijdens hun verlofperiode. De werknemer betaalt de betreffende premie zelf. Als uw werknemer zijn pensioenopbouw wil voortzetten, betaalt hij de volledige premie. Dus ook het werkgeversdeel. 6. Overzicht U kunt de status van de aanleveringen volgen. Onder Werknemers vindt u per periode terug welke gegevens u heeft aangeleverd voor uw werknemers. Overzicht Tabblad Werknemers Voor vragen kunt u terecht op 10 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

11 Uw werknemers kunnen op inloggen op hun persoonlijke omgeving Een vruchtbare samenwerking 11

12 De pensioenpremie en de nota Een helder overzicht Op basis van de door u aangeleverde loongegevens van uw werknemers, berekent BPL de pensioenpremie en pensioenopbouw voor uw werknemers. De premieberekening Wij berekenen de premie volgens de VCR-rekenmethode (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen). Deze methode past de Belastingdienst ook toe bij het innen van premies, zoals die voor de WW. Het premiepercentage Het actuele premiepercentage en andere belangrijke rekencijfers vindt u op kerncijfers. Ook kunt u zien welk deel van de premie u kunt inhouden op het salaris van uw werknemers. Deze verdeling is in de cao bepaald. VPL-premie De VPL-premie wordt geïnd om de rechten van het voorwaardelijk ouderdomspensioen te financieren. Het voorwaardelijk ouderdomspensioen is extra pensioen dat uw werknemers die geboren zijn tussen 1950 en 1965, onder bepaalde voorwaarden, ontvangen. Deze groep ontvangt dit pensioen ter compensatie, omdat in het verleden minder pensioen werd opgebouwd. De nota BPL verstuurt de nota een week na de uiterste aanlever - datum. U ontvangt, afhankelijk van uw verloningsperiode, iedere maand of iedere vier weken een nota. Ambtshalve nota s Soms ontvangt u van ons een ambtshalve nota. Op pagina 14 leest u hier meer over. Digitale nota U kunt uw nota digitaal ontvangen. Via het werkgeversportaal kunt u bij Mijn gegevens uw betaalgegevens veranderen en aangeven dat u uw nota digitaal wilt ontvangen. Overzicht Op het werkgeversportaal vindt u onder het tabblad Nota alle nota s die verzonden zijn. Op de specificatie kunt u de premie per werknemer bekijken. Ook kunt u de specificatie op iedere gewenste manier sorteren en downloaden. Zo kunt u eenvoudig een vergelijking maken met uw salarisadministratie. Betalingsvoorwaarden Op de nota staat een vervaldatum vermeld. Het is belangrijk dat u de nota op tijd betaalt. Doet u dit niet, dan ontvangt u een herinnering en daarna eventueel nog een aanmaning, waarna het incassotraject zal worden opgestart. U kunt ervoor kiezen om automatisch te betalen, zodat u voorkomt dat u een betaling vergeet. Deze keuze kunt u doorgeven via Mijn gegevens op het werkgeversportaal. Hier vindt u een formulier waarmee u een machtiging voor automatische incasso kunt afgeven. Dit formulier kunt u invullen en naar ons opsturen. Opbouwpercentage en andere belangrijke rekencijfers vindt u op 12 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

13 Wat als u stopt met uw bedrijf? Meld dan uw werknemers uit dienst Als u uw bedrijf beëindigt, meld uw werknemer(s) dan uit dienst. Wanneer uw bedrijf uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel, krijgt BPL de datum van beëindiging door. De datum van beëindiging wordt vastgelegd wanneer er geen actieve dienstverbanden meer zijn. Om te voorkomen dat u nog nota s van ons ontvangt na beëindiging, is het dus belangrijk dat u uw werknemers tijdig uit dienst meldt. Rechtsvormovergang Zodra er binnen uw onderneming een rechtsvormovergang plaatsvindt, betekent dit (bijna altijd) dat uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor de oude rechtsvorm beëindigd wordt. Tegelijkertijd krijgt u een nieuwe inschrijving voor de nieuwe rechtsvorm. Hetzelfde zal gebeuren met uw aansluiting bij BPL. Wij vragen u daarom om zo spoedig mogelijk het formulier Bedrijfsonderzoek in te vullen en aan ons terug te sturen zodat wij de nieuwe aansluiting kunnen verwerken. U ontvangt automatisch een formulier van ons als u uw bedrijf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het kan zijn dat u ook na de datum van opheffing van de oude onderneming gegevens moet blijven aanleveren op het aansluitnummer dat hoort bij de oude onderneming. Is er sprake van een rechtsvormovergang, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan begeleiden in dit proces. Het kan zijn dat u ook nadat u uw oude bedrijf heeft opgeheven, gegevens moet blijven aanleveren op het aansluitnummer van uw oude onderneming Een vruchtbare samenwerking 13

14 Antwoorden op veelgestelde vragen Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu? Via de website kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. 1. Ga naar 2. Klik op Werkgevers. 3. Aan de rechterkant van het scherm kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Hoe meld ik werknemers uit dienst? De gegevensaanlevering gebeurt digitaal. Alle wijzigingen in de dienstverbanden (loon, indienstmeldingen, uitdienstmeldingen, etc.) halen we uit de loongegevens die u op het werkgeversportaal aanlevert (zie pagina 9). U hoeft dus zelf geen extra handeling te verrichten om werknemers uit dienst te melden. Ik ontvang een ambtshalve nota, wat is dat? Een ambtshalve nota is een nota gebaseerd op een schatting. Wanneer BPL de loongegevens niet op tijd ontvangt of de gegevens zijn niet compleet, brengen wij een geschatte premie in rekening. Zolang u geen gegevens aanlevert, wordt er geen pensioenopbouw geregistreerd voor uw werknemers. Als u eerder nota s hebt ontvangen die wel gebaseerd zijn op de loongegevens, dan wordt de ambtshalve nota gebaseerd op de laatste nota. Verzorgt u de loongegevens alsnog en levert u het tijdvak daarop ook tijdig aan, dan corrigeren wij de ambtshalve nota. U moet de ambtshalve nota wel betalen vóór de vervaldatum. Hoe vul ik het formulier Bedrijfsonderzoek in? Het belangrijkste is dat u aangeeft wat precies uw bedrijfsactiviteiten zijn en in welke cao/branche uw bedrijf werkzaam is. Ook moeten wij van u weten hoeveel personeelsleden u heeft en gedurende welke periode zij in dienst zijn (geweest) bij uw bedrijf. Alleen over de periode(s) waarover uw onderneming personeel in dienst heeft (gehad), ontvangt u premienota s. U kunt op het formulier ook aangeven dat u geen personeel in dienst heeft. Als uw onderneming nooit personeel in dienst heeft gehad, dan wordt uw onder - neming wel geregistreerd bij BPL, maar zult u geen nota s ontvangen. U krijgt wel alvast inlogcodes voor het werkgeversportaal. Hierdoor kunt u direct toegang krijgen tot het portaal, mocht u in de toekomst toch personeel in dienst krijgen. Wat moet ik doen als ik stop met mijn bedrijf? Als u stopt met uw bedrijf, moet u uw werknemers uit dienst melden. Wanneer uw bedrijf uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel, krijgen wij de beëindigings - datum door. Deze datum kan pas geregistreerd worden wanneer er geen actieve dienstverbanden meer zijn. Om te voorkomen dat u nog nota s ontvangt na beëindiging van een dienstverband, is het dus belangrijk dat u uw werknemers uit dienst meldt en de loongegevens volledig aanlevert. Dit doet u ook via het werkgeversportaal. Zodra u dit gedaan heeft, ontvangt u een Verklaring geen personeel. Als wij het ingevulde formulier retour hebben ontvangen, worden er geen nieuwe nota s opgesteld. Hoe geef ik een adreswijziging door? U hoeft een verhuizing van één van uw werknemers niet door te geven als het om een verhuizing binnen Nederland gaat. Wij krijgen dit door van de Gemeentelijke Basisadministratie. Wanneer het een verhuizing naar het buiten - land betreft, dient uw werknemer dit zelf schriftelijk door te geven. Wanneer het vestigingsadres van uw bedrijf wijzigt, hoeft u dit ook niet aan ons te melden. Zodra de wijziging is doorgegeven aan de Kamer van Koophandel, zullen wij de wijziging ook opnemen in onze administratie. Een afwijkend correspondentieadres of factuuradres kunt u wel zelf doorgeven. Dit kunt u op het werkgeversportaal doorgeven via Mijn gegevens. Ben ik volledig in het aanleveren van loongegevens? Als u personeel in dienst heeft en onvolledig bent in uw aanlevering voor de komende notaperiode, ontvangt u een bericht. Dit bericht wordt (ongeveer één week voor de uiterste aangiftedatum) via verstuurd naar degene die uw gegevens aanlevert. Dit kan uw administratiekantoor zijn. Op het portaal kunt u via het tabblad werknemers een overzicht opvragen van de gegevens die per kalenderjaar ontbreken. Geen personeel in dienst en toch een ambtshalve nota? Waarschijnlijk hebben wij nog geen informatie ontvangen over uw periode zonder personeel. De werkgeversdesk kan u helpen bij het beantwoorden van de vraag waarom u een amtbshalve nota heeft ontvangen. 14 Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

15 In contact Communicatie met uw pensioenfonds BPL informeert u via verschillende kanalen over nieuws en ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u belangrijke en praktische informatie vinden op onze website Ben ik volledig in het aanleveren van loongegevens? Vragen en opmerkingen Vragen over het pensioenreglement Heeft u een vraag over BPL? Of heeft u een opmerking? U vindt alle noodzakelijke informatie op Dan kunt u op verschillende manieren met ons in contact komen. Hieronder vindt u de belangrijkste telefoonnummers: Vragen over de verplichtstelling Informatie voor u als werkgever U vindt een beknopte uitleg op Tel. (050) werkgevers/de-pensioenregeling Informatie voor uw werknemers Tel. (050) Een vruchtbare samenwerking 15

16 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Postbus AL Groningen Tel. (050) Maart 2015 Disclaimer Deze brochure Disclaimer op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie De Stichting in deze Bedrijfspensioenfonds brochure is een verkorte voor en het vereen- Bakkersbedrijf heeft er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie voudigde in versie deze van brochure de informatie correct en uit actueel het pensioenreglement. is. Toch zou er iets aan onze aandacht ontsnapt kunnen zijn. In geen geval is het Er kunnen pensioenfonds geen rechten aansprakelijk worden ontleend voor aan enige deze directe brochure. of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de Het pensioenreglement in deze brochure is beschikbare uiteindelijk leidend. informatie. Meer weten?

De pensioenregeling van BPL

De pensioenregeling van BPL De pensioenregeling van BPL Prima geregeld voor u en uw werknemers! Werkgeversbrochure www.bplpensioen.nl Inhoud Pensioen voor uw werknemers 3 Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) 4 U bent

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Samen sterker de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Pensioen voor uw werknemers 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen: inkomen voor later 6 Zo levert u de loongegevens aan 8

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure Samen sterker de regeling van Bpl In deze brochure Pensioen bij BPL Pensioen 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen voor uw werknemers 6 Zo levert u de loongegevens aan 8 Premie en nota s 10

Nadere informatie

STERKER. Samen DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure

STERKER. Samen DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure Samen STERKER DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN In deze brochure Pensioen bij BPL Pensioen 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen voor uw werknemers 6 Zo levert u de loongegevens aan 8 Premie

Nadere informatie

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen.

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen. Werkgeversbrochure De broodnodige informatie over pensioen Meer weten? www.bakkerspensioen.nl De grondstof voor een goed pensioen Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bakkers Pensioenfonds Valt mijn

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure Samen sterker de pensioenregeling van Bpl pensioen In deze brochure Pensioen bij BPL Pensioen 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen voor uw werknemers 6 Zo levert u de loongegevens aan 8 Premie

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure. Onze pensioenregeling 2. Pensioen voor uw werknemers 4

KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure. Onze pensioenregeling 2. Pensioen voor uw werknemers 4 KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN In deze brochure Onze pensioenregeling 2 Pensioen voor uw werknemers 4 Wij zorgen ook voor partner en kinderen 6 Zo makkelijk mogelijk 7 Aansluiten bij

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure. Onze pensioenregeling 2. Pensioen voor uw werknemers 4

KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure. Onze pensioenregeling 2. Pensioen voor uw werknemers 4 KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN In deze brochure Onze pensioenregeling 2 Pensioen voor uw werknemers 4 Wij zorgen ook voor partner en kinderen 6 Zo makkelijk mogelijk 7 Aansluiten bij

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure. Onze pensioenregeling 2. Pensioen voor uw werknemers 4

KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN. In deze brochure. Onze pensioenregeling 2. Pensioen voor uw werknemers 4 KIEZEN VOOR DE PENSIOENREGELING VAN BPL PENSIOEN In deze brochure Onze pensioenregeling 2 Pensioen voor uw werknemers 4 Wij zorgen ook voor partner en kinderen 6 Zo makkelijk mogelijk 7 Aansluiten bij

Nadere informatie

verplichte aansluiting bij bpf Hibin

verplichte aansluiting bij bpf Hibin verplichte aansluiting bij bpf Hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Bpf HiBiN verzorgt de pensioenen voor werknemers van groothandels in bouwmaterialen

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder Belangrijke informatie Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 2 Informatie voor een soepele overstap FOLDER 2 Vanaf 20 januari: levert u uw werknemersgegevens aan via het nieuw werkgeversportaal

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen omzetten

Nadere informatie

Handleiding Werkgeversportaal

Handleiding Werkgeversportaal Handleiding Werkgeversportaal Versie 1.3 November 2015 Inhoudsopgave 1. Over het werkgeversportaal... 3 1.1 Wat is het werkgeversportaal?... 3 1.2 Heeft u vragen?... 3 2. Hoe komt u op het werkgeversportaal?...

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKGEVERSPORTAAL

HANDLEIDING WERKGEVERSPORTAAL HANDLEIDING WERKGEVERSPORTAAL Versie: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Over het werkgeversportaal... 4 1.1 Wat is het werkgeversportaal?... 4 1.2 Heeft u vragen?... 4 2. Hoe komt u op het werkgeversportaal?...

Nadere informatie

kiezen In deze brochure Onze pensioenregeling 2 Verzorgd achterblijven 4 In goede handen 5 Zo gemakkelijk mogelijk 6

kiezen In deze brochure Onze pensioenregeling 2 Verzorgd achterblijven 4 In goede handen 5 Zo gemakkelijk mogelijk 6 kiezen voor de pensioen regeling van BPL Pensioen In deze brochure Onze pensioenregeling 2 Verzorgd achterblijven 4 In goede handen 5 Zo gemakkelijk mogelijk 6 onze pensioen Zoekt u een uitstekende pensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Uitkering bij overlijden

Uitkering bij overlijden Uitkering bij overlijden Inhoud 2 Uitkering bij overlijden 3 Partnerpensioen 3 Hoogte partnerpensioen 3 Uw keuze voor conversie 4 Tijdelijk aanvullend partnerpensioen 4 Dit kunt u verwachten 4 Wezenpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten?

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. Gedeeltelijk met pensioen. De variabele pensioenuitkering. En de keuzes die u heeft

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. Gedeeltelijk met pensioen. De variabele pensioenuitkering. En de keuzes die u heeft Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Keuze 2 Eerder of later met pensioen Gedeeltelijk met pensioen 3 Keuze 3 4 Keuze 4 Partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten?

Uw pensioen. Stel uw ideale pensioen samen. Het pensioendashboard. En de keuzes die u heeft. Meer weten? Uw pensioen En de keuzes die u heeft Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Stel uw ideale pensioen samen 2 Keuze 1 Eerder of later met pensioen 3 Keuze 2 Gedeeltelijk met pensioen 4 Keuze 3 Partnerpensioen

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Over het werkgeversportaal Wat is het werkgeversportaal? Heeft u vragen? Hoe komt u op het werkgeversportaa

Inhoudsopgave 1. Over het werkgeversportaal Wat is het werkgeversportaal? Heeft u vragen? Hoe komt u op het werkgeversportaa HANDLEIDING WERKGEVERSPORTAAL Versie: januari 2019 Inhoudsopgave 1. Over het werkgeversportaal... 4 1.1 Wat is het werkgeversportaal?... 4 1.2 Heeft u vragen?... 4 2. Hoe komt u op het werkgeversportaal?...

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Bpf HiBiN voert de pensioenadministratie uit! Informatie voor een soepele overgang

Bpf HiBiN voert de pensioenadministratie uit! Informatie voor een soepele overgang Bpf HiBiN voert de pensioenadministratie uit! Informatie voor een soepele overgang Zo levert u gegevens aan over 2016 en in 2017 1 Overgang naar zelfadministratie Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een ziektewetuitkering.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder Belangrijke informatie Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 3 Informatie over de nieuwe betalingsvoorwaarden FOLDER 3 In maart ontvangt u de eerste nota over 2015. U kunt uw notaspecificaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris. 2. Overige informatie. Pagina 1 van 5

Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris. 2. Overige informatie. Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: 1. Introductie Mijn Appolaris 2. Overige informatie Pagina 1 van 5 1. Introductie Mijn Appolaris Mijn Appolaris is het webportaal voor werkgevers. Dit portaal bevat onder andere: gegevens

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2019 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Februari 2019 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er

Nadere informatie

Inhoud. Bijna met pensioen 3

Inhoud. Bijna met pensioen 3 Bijna met pensioen Inhoud 2 Bijna met pensioen 3 Keuzemogelijkheden rondom uw pensioen 3 1. Eerder of later met pensioen 3 2. Deeltijdpensioen 3 3. Uitruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen 4 4. Conversie

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwaardelijkheidsverklaring SPH streeft ernaar ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen te verhogen.

Inhoud. Voorwaardelijkheidsverklaring SPH streeft ernaar ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen te verhogen. Bijna met pensioen Inhoud 2 Bijna met pensioen 3 Keuzemogelijkheden rondom uw pensioen 3 1. Eerder of later met pensioen 3 2. Deeltijdpensioen 3 3. Uitruilen ouderdomspensioen en partnerpensioen 4 4. Conversie

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen pagina 1 pagina 2 Welkom bij SPF U hebt u aangemeld bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). U bouwt bij ons uw pensioen op. Wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting

Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting Wijzigingsformulier Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting Waarom dit formulier? U heeft een vrijwillige voortzetting afgesloten en daarmee bouwt u pensioen op. Gaat u tijdens uw vrijwillige voortzetting

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? In het Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedent premieregeling. Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze tweede laag leest u meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder Informatie voor een soepele overgang Folder 1 Inloggen nieuw werkgeversportaal en bevestigen startscherm (deze folder) Folder 2 Zo levert u gegevens aan (januari)

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie