Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Premie en Gegevens PWRI"

Transcriptie

1 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2015 Versie 1.0

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer... 7 Waarom levert u gegevens?... 7 Voor welke pensioenregelingen levert u gegevens?... 7 Welke gegevens levert u aan?... 7 Wanneer levert u gegevens?... 8 Kortere termijnen... 8 Aanlevertermijn... 8 Tussentijdse wijzigingen in uw personeelsbestand... 8 Gegevens opnieuw inzenden... 8 U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem... 8 Levering Premie en Gegevens (LPG)... 9 Aanleveren via een LPG-bestand... 9 Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanmaken?... 9 Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanleveren?... 9 Aanleveren via SWP... 9 Functionaliteiten... 9 Correcties... 9 Correspondentie... 9 Toegang tot SWP Meer informatie over SWP Betaling van de premies Geen premienota Wettelijke rente Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken Rekeningnummer Omschrijving betaalopdracht Voorbeeld omschrijving (16 posities): Toelichting Gegevens vóór (TWK) Contact Vragen? Contactadres Alle telefoonnummers op een rijtje Internetpagina PWRI Hoofdstuk B Gebeurtenissen Maandelijkse gegevensaanlevering U neemt uw werknemer in dienst U verleent uw werknemer ontslag Uw werknemer komt te overlijden Tijdelijk minder of geen loon Uw werknemer wordt ziek Uw werknemer gaat met verlof Uw werknemer huwt of gaat scheiden De partner van uw werknemer overlijdt Uw werknemer gaat verhuizen U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Inhoudsopgave Versie

3 Fusie of overname Hoe berekent u het jaarinkomen? Hoe berekent u de premiegrondslag? Hoe berekent u het premiebedrag? Kalenderdagen Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling Hoofdstuk C Rekenvoorbeelden Rekenvoorbeeld per Inhoudsopgave Versie

4 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voorwoord Voorwoord Versie 1.0 4

5 Deze Handleiding Premie en Gegevens PWRI (HPG PWRI) is een nadere uitwerking van het Uitvoeringsreglement van het bestuur van het Pensioenfonds Werk en (re-)integratie en handelt over de wijze waarop u (of uw dienstverlener als u de gegevensaanlevering uitbesteedde) voor de pensioenopbouw benodigde gegevens moet aanleveren. Dit Uitvoeringsreglement is van toepassing voor alle bij de PWRI aangesloten werkgevers inzake het verstrekken van alle voor de pensioenopbouw benodigde gegevens alsmede het betalen van pensioenpremies. Deze HPG PWRI is hiermee niet alleen een handleiding hoe u de gegevens moet inzenden, maar het is ook een rechtens afdwingbaar document. Het volledige Uitvoeringsreglement treft u aan op de internetpagina van PWRI. Ik ga er van uit dat deze handleiding u op een goede wijze ondersteunt bij de aanlevering van uw gegevens; gegevens die PWRI nodig heeft om een correcte pensioenopbouw voor alle deelnemers te kunnen bewerkstelligen. Tot slot breng ik graag het volgende bij u onder de aandacht. Vanaf 2014 levert u de voor de pensioenopbouw benodigde gegevens aan in een nieuw formaat. Dit formaat heet Levering Premie en Gegevens (LPG). In deze handleiding leest u hier meer over. Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze handleiding zijn uiteraard van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Milo Nasole Manager Incasso Disclaimer Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om werkgevers en leveranciers algemene ondersteunende informatie te verstrekken over de aanlevering van de voor de pensioenopbouw benodigde (premie)gegevens. PWRI streeft ernaar om deze handleiding voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze handleiding na verloop van tijd of op het moment dat deze handleiding geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Voorwoord Versie 1.0 5

6 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk A Algemeen Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 6

7 Gegevensaanlevering Aan wie levert u gegevens (standen)? U levert de gegevens aan PWRI. Als werkgever bent u er voor verantwoordelijk dat u de gegevens (standen) tijdig, juist en volledig levert. PWRI zorgt dan voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens in de administratie. PWRI-aansluitnummer Om de voor de pensioenopbouw bij PWRI benodigde gegevens te kunnen aanleveren, krijgt u van PWRI een apart aansluitnummer. Als u gebruik maakt van een gegevensleverancier, dan krijgt uw gegevensleverancier een eigen leveranciersnummer. Het PWRI-aansluitnummer is een uniek nummer waaraan Incasso alle gegevens van uw organisatie en uw werknemers koppelt. Het is belangrijk dat u bij de gegevensaanlevering en premiebetaling steeds het PWRIaansluitnummer vermeldt. Dat geldt ook als u (of uw gegevensleverancier) contact opneemt met Incasso. Waarom levert u gegevens? Iedere loonperiode betaalt u salaris aan uw werknemer. Op grond van dit salaris bouwt uw werknemer pensioen op en draagt u premies af aan PWRI. De gegevens (standen) die u levert zijn nodig om PWRI in staat te stellen voor de PWRIdeelnemer een juiste (pensioen)opbouw te registreren. Maar ook om de verschuldigde pensioenpremies vast te kunnen stellen en tijdig de premies te kunnen incasseren. En daarnaast om aan de deelnemers tijdig een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te kunnen toesturen. Voor welke pensioenregelingen levert u gegevens? De gegevens (standen) die u levert zijn nodig voor de pensioenregelingen van PWRI: - Pensioenreglement WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) - Pensioenreglement SW (Sociale Werkvoorziening) Welke gegevens levert u aan? Voor alle lopende deelnemerschappen levert u alle gegevens voor zover deze relevant zijn voor de pensioenopbouw van de deelnemer. Alle gegevens die u aanlevert, moeten volledig en juist zijn. Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 7

8 Wanneer levert u gegevens? Handleiding Premie en Gegevens PWRI PWRI werkt met een standensystematiek. PWRI stelt daarbij per periode van 1 maand, op basis van de aangeleverde gegevens, de pensioenopbouw en de daarvoor verschuldigde premies vast. Kortere termijnen Betaalt u uw werknemers in kortere termijnen uit, bijvoorbeeld per week of per dag, wacht dan tot de periode voorbij is en lever de gegevens over de afgelopen periode getotaliseerd in één keer aan. Aanlevertermijn U moet ervoor zorgen dat PWRI de correcte gegevens (standen) uiterlijk op de laatste dag van de maand, waarop de gegevens betrekking hebben, ontvangt. Tussentijdse wijzigingen in uw personeelsbestand Het kan gebeuren dat zich een wijziging voordoet in uw personeelsbestand. Een werknemer kan bijvoorbeeld korter of langer gaan werken. Een werknemer kan ook met pensioen gaan of het kan zijn dat u een werknemer in dienst neemt. Deze wijzigingen voert u door in uw salarisadministratie. U geeft de nieuwe standen echter pas aan PWRI door bij uw eerstvolgende levering voor de volgende loonperiode aan PWRI. Tussentijds levert u deze standen dus niet. Gegevens opnieuw inzenden Soms kan PWRI een inzending technisch of inhoudelijk niet verwerken. In dit geval ontvangt u automatisch een bericht per . Uit dit bericht kunt u afleiden dat het bestand dat u aanleverde een technische of inhoudelijke fout bevat. In SWP leest u om welke fout het gaat. U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem Als u verandert van dienstverlener of van salarissysteem, geef dit dan tijdig dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden vóór de ingangsdatum van de wijziging aan ons door. U kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerders van PWRI. Zij vertellen u dan wat u verder moet doen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar onder telefoonnummer Bovendien dient u bij zo n overstap altijd de PWRI werkgeversadministratie te informeren. Dit kan door middel van het formulier Mutatie op de internetpagina van PWRI. Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 8

9 Levering Premie en Gegevens (LPG) Aanleveren via een LPG-bestand Handleiding Premie en Gegevens PWRI De gegevens die PWRI nodig heeft voor de pensioenopbouw van uw werknemer kunt u aanleveren via een LPG-bestand. Dit is een gegevensbestand in XML-formaat dat alle door PWRI benodigde gegevens bevat. Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanmaken? U kunt het LPG-bestand voor PWRI aanmaken door middel van: a. loonsoftware, en/of b. het Selfservice WerkgeversPortaal (SWP) Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanleveren? Het aanleveren van een LPG kan via: a. een beveiligde internet verbinding, Managed File Transfer (MFT) kanaal, 1 of b. SWP Details over LPG en het aanleveren van het bestand via MFT vindt u in het document Levering Premie en Gegevens (LPG). Meer uitleg over de wijze hoe u bestanden aanlevert vindt u in de bijlage APG koppelvlak specificaties van voormeld document. Let wel dit heeft alleen betrekking op bestanden die zijn aangemaakt in SWP. Aanleveren via SWP Functionaliteiten De gegevens die PWRI nodig heeft voor de pensioenopbouw van uw werknemer kunt u zelf aanmaken en aanleveren via SWP. Voor het aanleveren van het LPG-bestand dat u aanmaakte, leidt SWP u door naar het MFT-kanaal. Correcties Als u gebruik maakt van SWP (u gebruikt dan dus geen loonsoftware) kunt u aan de verwerkingsstatussen in SWP zien of PWRI uw gegevens kunnen verwerken. In SWP kunt u ook de kwaliteit van de gegevens, die u aanleverde, zien. Indien nodig kunt u dan uw gegevens herstellen en (deels) opnieuw aanleveren. Correspondentie In het SWP ziet u ook alle correspondentie met PWRI die betrekking heeft op de gegevensaanlevering. Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 9

10 Toegang tot SWP Handleiding Premie en Gegevens PWRI Om SWP te kunnen gebruiken, krijgt u van Relatiebeheer een inlognaam en wachtwoord. Als u deze nog niet hebt of u kunt niet inloggen, neemt u dan met hen contact op. Meer informatie over SWP Een uitgebreide handleiding voor het gebruik van SWP vindt u terug in SWP zelf. Betaling van de premies Geen premienota De premies betaalt u per premiesoort op het bankrekeningnummer van PWRI. Dit betekent dat u mogelijk meerdere betalingen per maand moet verrichten. De premieafdracht moet plaats vinden uiterlijk op het einde van de maand van de uitbetalingstermijn. Omdat PWRI werkt met een aangiftesystematiek, ontvangt u geen factuur inzake de verschuldigde premies. Wettelijke rente Als u de verschuldigde premie te laat afdraagt, brengt PWRI u wettelijke rente in rekening. Dit gebeurt ook als u correcties inzendt over eerdere periodes en jaren die leiden tot navordering van premies. Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken Regeling Soort premie Betaalkenmerk SW OP-NP Op basis van de pensioengrondslag Werkgeversnr. SReejjmm Bij correcties werkgeversnr. SCeejjmm WIW OP-NP werkgeversnr. IReejjmm Bij correcties werkgeversnr. ICeejjmm Rekeningnummer IBAN: NL27 ABNA t.n.v. Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie BIC: ABNANL2A Hoofdstuk A - Algemeen Versie

11 Omschrijving betaalopdracht Handleiding Premie en Gegevens PWRI Bij de betaalbaarstelling van de premies dient u als omschrijving op te nemen de gegevens, zoals deze -als voorbeeld- onderstaand zijn weergegeven. Betalingen van premies met een omschrijving die niet voldoet aan de voorwaarden, kan PWRI niet automatisch verwerken. Gevolg is dat PWRI contact met u moet opnemen voor het verkrijgen van nadere informatie. Voorbeeld omschrijving (16 posities): S R Toelichting Werkgeversnummer (positie 1-7) Spatie (positie 8) Betaalkenmerk (positie 9-10) Periode (positie 11-16) : is het nummer waaronder u de gegevens aanlevert en de premies afdraagt; in het voorbeeld : is altijd blanco : is betaalkenmerk uit vorenstaand overzicht i.c. SR : is gelijk aan de aanleverperiode (eejjmm),waarop de betaalopdracht betrekking heeft i.c Gegevens vóór (TWK) Veel salarissysteem of salarispakketsystemen verwerken alleen het lopend jaar (in dit geval 2014) en kunnen geen VB6 mutaties aanleveren over het voorgaande jaar. Voor de salarissysteem of salarispakketsystemen die een jaarovergang wel ondersteunen kan het zijn dat er terugwerkende kracht (TWK-)mutaties optreden, d.w.z. wijzigingen die nog betrekking hebben op 2013 of eerder. Deze TWK-mutaties worden geleverd in de VB6 opmaak. Dat was het formaat voor de gegevensaanlevering vóór TWK-mutaties over 2013 kunnen ook betrekking hebben op een periode die begint in 2013 en doorloopt in Deze dient u in de gegevensaanlevering te splitsen in twee gedeeltes. Namelijk, een gedeelte dat betrekking heeft op 2013 en een gedeelte dat betrekking heeft op Indien uw salarissysteem of salarispakket de jaarovergang niet ondersteunt, kunt u de internetapplicatie DGi gebruiken voor het aanbieden van TWK-mutaties. Voor de aanlevering en/of correctie van gegevens die betrekking hebben op de jaren vóór 2014 kunt u uw salarissysteem of salarispakket gebruiken, indien deze dit nog ondersteunt. Anders kunt u de internetapplicatie DGi van PWRI gebruiken. Hoofdstuk A - Algemeen Versie

12 Contact Vragen? Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de relatiebeheerders van PWRI. Vragen over de gegevensverwerking Afdeling PWRI Gegevensverwerking Telefoonnummer : Vragen over de premiebetaling Afdeling PWRI Premie Incasso Telefoonnr Vragen over MFT PWRI FrontOffice Incasso Telefoonnr Vragen over SWP PWRI FrontOffice SWP Telefoonnr Contactadres Postbus JL Heerlen Alle telefoonnummers op een rijtje PWRI Werkgeversadministratie: PWRI Premie incasso: PWRI Relatiebeheer: PWRI Accountbeheer: PWRI DGi Helpdesk : Internetpagina PWRI De internetpagina van PWRI vindt u op Hoofdstuk A - Algemeen Versie

13 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk B Gebeurtenissen Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

14 Maandelijkse gegevensaanlevering Handleiding Premie en Gegevens PWRI Iedere maand moet u gegevens aanleveren voor alle deelnemers die bij u in dienst zijn. Ook als er niets verandert in hun situatie. Welke gegevens (standen) dat zijn vindt u in het document Levering Premie en Gegevens APG. Een voorbeeld is het productloon. Productloon is de systeemtechnische term voor het jaarloon van uw (ex )werknemer. Het productloon hebt u nodig om de premiegrondslag en het premiebedrag te berekenen. Daarnaast heeft PWRI het productloon ook nodig om de pensioengrondslag van uw (ex )werknemer te berekenen. NB - Als de deelnemer onder de oude seniorenregeling valt, vermenigvuldigt u het productloon met 100/95 als deze 57 jaar of ouder is. Is de deelnemer 59 jaar of ouder, dan vermenigvuldigt u het jaarloon met 100/90. - Als de deelnemer onder de nieuwe seniorenregeling valt, vermenigvuldigt u het jaarloon met 100/95 als deze 58 jaar of ouder is. Is de deelnemer 59 jaar of ouder, dan vermenigvuldigt u het jaarloon met 100/92,5. U neemt uw werknemer in dienst Als u uw werknemer in dienst neemt moet u zelf of uw dienstverlener die namens u de gegevens (standen) aanlevert, handelen volgens de technische beschrijvingen zoals deze zijn vermeld in de Handleiding Premie en Gegevens PWRI. Uw werknemer bouwt pensioen op bij PWRI tot en met de dag waarop hij of zij nog bij u in dienst is. Maar wel uiterlijk tot de 70 e verjaardag. U verleent uw werknemer ontslag Als u een werknemer, die aan de pensioenregeling van PWRI deelneemt, ontslag verleent, moet u alle gegevens (stand) doorgeven aan PWRI. Het maakt voor de gegevensaanlevering niet uit wat de werknemer na het ontslag gaat doen, of welke inkomsten hij/zij dan heeft. Voor PWRI is op dat moment slechts de beëindiging van het deelnemerschap van belang. Het einde van het deelnemerschap is de laatste dag waarop betrokkene nog deelneemt in de pensioenregeling van PWRI. Daarnaast moet u aan PWRI de reden van de beëindiging van de arbeidsverhouding doorgeven. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

15 Uw werknemer komt te overlijden Indien een werknemer/uitkeringsgerechtigde komt te overlijden moet u het deelnemerschap beëindigen. U moet alle gegevens (stand) aan PWRI doorgeven. Het einde van het deelnemerschap in de PWRI pensioenregeling is de dag van overlijden. Tijdelijk minder of geen loon Als uw werknemer tijdelijk geen loon of niet het voor hem geldende loon ontvangt, verandert er, gedurende maximaal één jaar, voor de WIW-werknemer, of twee jaar, voor de Wswwerknemer, niets in de gegevensaanlevering. Hiervan is sprake als uw werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, wegens een zwangerschap of bevalling of om andere redenen waardoor uw werknemer tijdelijk geen of niet gedurende de voor hem geldende werktijd arbeid verricht. Uw werknemer wordt ziek Als uw werknemer ziek wordt, verandert er, maximaal 52 weken, voor de WIW-werknemer, of 104 weken, voor de Wsw-werknemer, niets in de gegevensaanlevering. Zolang uw zieke werknemer gedurende deze periode bij u in dienst blijft, betekent dit dat u maandelijks dezelfde gegevens aanlevert. Er vindt geen wijzigingen in de pensioenopbouw en de premieafdracht plaats. Uw werknemer gaat met verlof Als uw werknemer met verlof gaat, kan uw werknemer hierdoor tijdelijk geen loon of niet het voor hem geldende loon ontvangen. In die situatie verandert gedurende maximaal één jaar, niets in de gegevensaanlevering. Gaat uw werknemer met ouderschapsverlof dan geldt deze maximumduur niet. Het ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van het pensioen. Gedurende het ouderschapsverlof blijft de gegevensaanlevering en de premieafdracht dan ook ongewijzigd. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

16 Uw werknemer huwt of gaat scheiden Indien uw werknemer gaat trouwen of gaat scheiden, begint of eindigt de partnerrelatie. U hoeft dit niet door te geven aan PWRI als hij of zij in Nederland woont. PWRI ontvangt de verandering van de burgerlijke staat en eventueel de gegevens van de echtgenoot immers automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie. Woont uw werknemer in het buitenland? Dan moet u PWRI wel op de hoogte brengen van de wijziging. De partner van uw werknemer overlijdt Als de partner van uw werknemer overlijdt, eindigt de partnerrelatie. U hoeft dit niet door te geven aan PWRI als hij of zij in Nederland woont. PWRI ontvangt de verandering van de burgerlijke staat en eventueel de gegevens van de echtgenoot immers automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie. Gaat het echter om uw werknemer die in het buitenland woont, dan moet u PWRI wel op de hoogte brengen. Uw werknemer gaat verhuizen Als uw werknemer binnen Nederland verhuist, krijgt PWRI automatisch het nieuwe adres via de gemeente (de Gemeentelijke Basis Administratie). U hoeft het nieuwe adres dus niet door te geven. Als uw werknemer verhuist naar een (nieuw) adres in het buitenland, moet u wel de nieuwe adresgegevens doorgeven (record 04). U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Als u overstapt naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem, geef dit dan tijdig dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging aan ons door. U kunt hiervoor contact opnemen met PWRI Relatiebeheer. De relatiebeheerders zijn Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

17 bereikbaar onder telefoonnummer Tegelijkertijd stuurt u een formulier Mutatie Werkgever naar de Werkgeversadministratie van PWRI. Fusie of overname Voor een correcte en snelle administratieve afhandeling is het zaak dat PWRI zo vroeg mogelijk op de hoogte wordt gebracht van een voorgenomen fusie of overname. Om de gegevens van uw werknemers correct te kunnen verwerken, moet PWRI in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen beoordelen of u een nieuw werkgeversnummer en/of aansluiting moet krijgen. De werkgeversadministratie van PWRI kan u nader informeren over de stappen die u in een dergelijke situatie moet zetten. Neem in voorkomende gevallen s.v.p. contact op met: Werkgeversadministratie PWRI Postbus JM Heerlen Telefoon : Hoe berekent u het jaarinkomen? Het pensioengevend jaarinkomen (productloon) berekent u als volgt: - bepaal het vaste schaalsalaris dat geldt op 1 januari 1 van het kalenderjaar, - tel hier de vakantietoeslag en alle andere structurele toeslagen bij op. - rondt de uitkomst af op twee decimalen. 1 Of de latere datum als de deelnemer na 1 januari deelneemt in de pensioenregeling, bijvoorbeeld door een indiensttreding. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

18 Hoe berekent u de premiegrondslag? Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voor de Wsw en de WIW berekent u de premiegrondslag op basis van het productloon. Premiegrondslag Wsw Voor Wsw-premie berekent u de premiegrondslag door van het productloon een franchise af te trekken. De franchise is een bedrag waarover de deelnemer geen pensioen mag opbouwen. Premiegrondslag WIW Voor WIW-premie hoeft u de premiegrondslag niet te berekenen. Het pensioenreglement WIW kent voor de premieberekening namelijk geen franchise. PWRI hanteert voor de berekening van de pensioenopbouw wel een franchise. De premiegrondslag is gelijk aan het productloon van al uw werknemer. U draagt de premie af over de som van de productlonen van al uw werknemers. Hoe berekent u het premiebedrag? U berekent het premiebedrag door de premiegrondslag te vermenigvuldigen met het juiste premiepercentage. Zie ook de rekenvoorbeelden in deze Handleiding. Kalenderdagen U berekent de premiegrondslag en het premiebedrag per kalendermaand. Het kan voorkomen dat u, voor uw (ex-)werknemer, over slechts een gedeelte van de maand premie dient af te dragen. In de berekening houdt u hiermee rekening. U relateert dan het aantal kalenderdagen waarover u de premie dient af te dragen aan het totaal aantal kalenderdagen in de betreffende maand. Voorbeeld: Uw werknemer treedt op 14 april uit dienst en bouwt na deze datum geen pensioen meer op bij ABP. Berekening premiegrondslag: ( (productloon franchise) * deeltijdfactor ) * 13/30. U berekent vervolgens het premiebedrag door de premiegrondslag te vermenigvuldigen met het betreffende premiepercentage. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

19 Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling De pensioenopbouw en de premieafdracht worden ongewijzigd voortgezet. De achterliggende reden is het behoud van de formele arbeidsduur. Ondanks de vermindering van uren en loon, bij het deelnemen aan de seniorenregeling, is er sprake van een ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling, op basis van de oorspronkelijke deeltijdfactor. Er is geen aanpassing van het pensioengevend inkomen en/of (vermindering van de) deeltijdfactor indien een medewerker gebruik maakt van de seniorenregeling. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

20 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk C Rekenvoorbeelden Hoofdstuk C - Rekenvoorbeelden Versie

21 Rekenvoorbeeld per Omschrijving Berekening jaarinkomen Waarde Formule Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 A Schaalsalaris per maand 2.042, , , ,00 B Deeltijdfactor 1,0 0,4 1,0 0,4 D Maandelijkse toelage bij volledige functie 0,00 0,00 175,00 175,00 E Eindejaarsuitkering* 3% ( Percentage x A ) * B * ,12 294,05 735,12 294,05 F Vakantiegeld 8% ( Percentage x A ) * ,32 784, ,32 784,13 G Jaarinkomen ( A * 12 ) + ( D * 12 ) + E + F , , , ,44 Grondslagen I Grondslag SW ( ( ( G - K ) / 12 ) * B ) 1.349,45 539, ,45 609,78 J Grondslag WIW ( ( G / 12 ) * B ) 2.266,62 906, ,62 976,65 Franchises K Franchise SW premieberekening ,00 L Franchise WIW premieberekening 0,00 Berekening premie P Premiepercentage SW 28,2% Q Premiepercentage WIW 8,3% S Premie SW I * P 380,55 152,22 429,90 171,96 T Premie WIW J * Q 188,13 75,25 202,65 81,06 Premieverdeling U Werkgeversdeel premiepercentage SW 19,74% S * 0,7 266,38 106,55 300,93 120,37 V Werknemersdeel premiepercentage SW 8,46% S * 0,3 114,16 45,67 128,97 51,59 W Werkgeversdeel premiepercentage WIW 5,81% T * 0,7 131,69 52,68 141,86 56,74 X Werknemersdeel premiepercentage WIW 2,49% T * 0,3 56,44 22,58 60,80 24,32 * O.g.v. CAO voor de Sociale Werkvoorziening van 1 december 2012 tot 1 januari 2014 (verlengd t/m 2014): minimaal 540 per jaar. Bij een niet-volledig dienstverband wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. Hoofdstuk C - Rekenvoorbeelden Versie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Handleiding Premie en Gegevens PWRI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2017 Versie 0.1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer...

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave juli 2015 Versie 1.2 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 12 1. Debrutering productloon vervalt... 13 2. Maximum pensioengevend loon 100.000... 13 3. Premie(plicht)

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave juli 2016 Versie 1.4 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 12 1. Geen PartnerPlusPensioen meer vanaf 1 januari 2016... 13 2. VUT-premie vanaf 1 januari

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Uitgave maart 2012 1 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 1. Algemeen... 7 Iedere maand gegevens...

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave januari 2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 12 1. Geen PartnerPlusPensioen meer vanaf 1 januari 2016... 13 2. VUT-premie vanaf 1 januari

Nadere informatie

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens Mutatie Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk werkgeversnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst

Nadere informatie

Wilt u, door middel van een vrijwillige aansluitingsovereenkomst, worden aangesloten?

Wilt u, door middel van een vrijwillige aansluitingsovereenkomst, worden aangesloten? Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Aanmelding 1. ALGEMENE GEGEVENS A Wenst u opgenomen te worden in de werkgeversadministratie? Ja Nee B Verplicht / Vrijwillig aangesloten Bent u werkgever in de bedrijfstak

Nadere informatie

Mutatie. 1 Waar hebben de mutaties betrekking op? 2 Wijziging van de algemene gegevens

Mutatie. 1 Waar hebben de mutaties betrekking op? 2 Wijziging van de algemene gegevens Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Mutatie A.u.b. aankruisen wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk PWRI-aansluitnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst door te

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave april 2016 Versie 1.2 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 13 1. Geen PartnerPlusPensioen meer vanaf 1 januari 2016... 14 2. VUT-premie vanaf 1 januari

Nadere informatie

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Versie 1.0 116 1 DEELNEMER A schaalsalaris 2.042,00 B deeltijdfactor 1,00 C maandinkomen incl. VT 2.205,36 C = ( A * B ) * 1,08 F AKP / OPNP *

Nadere informatie

Gehele overname/fusie Bij gehele overname door, of fusie met een ander(e) werkgever(sonderdeel), hieronder datum en werkgeversnummer(s) vermelden.

Gehele overname/fusie Bij gehele overname door, of fusie met een ander(e) werkgever(sonderdeel), hieronder datum en werkgeversnummer(s) vermelden. Aanmelding Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is. 1 Algemene gegevens A Wenst u opgenomen te worden in de werkgeversadministratie? ja nee B Verplicht

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen.

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen. Werkgeversbrochure De broodnodige informatie over pensioen Meer weten? www.bakkerspensioen.nl De grondstof voor een goed pensioen Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bakkers Pensioenfonds Valt mijn

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers

Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor uw werknemers (semi-collectief contract) 90.1723.17 Inleiding U hebt een semi-collectief contract voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

De pensioenregeling van BPL

De pensioenregeling van BPL De pensioenregeling van BPL Prima geregeld voor u en uw werknemers! Werkgeversbrochure www.bplpensioen.nl Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) U bent aangesloten

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Samen sterker de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Pensioen voor uw werknemers 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen: inkomen voor later 6 Zo levert u de loongegevens aan 8

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Pensioenregeling Betaald Voetbal (Administratieve) handleiding voor de BVO

Pensioenregeling Betaald Voetbal (Administratieve) handleiding voor de BVO Pensioenregeling Betaald Voetbal (Administratieve) handleiding voor de BVO Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) Harderwijkweg 5 2803 PW GOUDA telefoon 0182-571171 e-mail: info@cfk.nl Internet: www.cfk.nl

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Over onze communicatie

Over onze communicatie Over onze communicatie Stap Algemeen Pensioenfonds Heldere pensioenen, lage kosten, optimaal rendement, geen zorgen Stap komt tegemoet aan de moderne pensioenwensen van werknemers en werkgevers. Dit betekent

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw administratie en pensioen. Uw administratieve verplichtingen? PMT helpt u!

Uw administratie en pensioen. Uw administratieve verplichtingen? PMT helpt u! Uw administratie en pensioen Uw administratieve verplichtingen? PMT helpt u! Een goed pensioen voor uw werknemers? Daar zorgen we samen voor! 2 Inhoud 1. Uw aansluiting stap voor stap 5 2. Bijzondere situaties

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus administrateur APG Rechtenbeheer N.V.

Nadere informatie

premieoverzicht 2005

premieoverzicht 2005 stichting pensioenfonds wonen ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen/prepensioen 2,75% 7,25% 10,00% extra ouderdomspensioen/ extra nabestaandenpensioen 1) 2,00% 6,00% 8,00% arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen

Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen Uw eerste kennismaking met SPF Informatie over uw pensioen pagina 1 pagina 2 Welkom bij SPF U hebt u aangemeld bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). U bouwt bij ons uw pensioen op. Wat

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie