Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Premie en Gegevens PWRI"

Transcriptie

1 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2015 Versie 1.0

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer... 7 Waarom levert u gegevens?... 7 Voor welke pensioenregelingen levert u gegevens?... 7 Welke gegevens levert u aan?... 7 Wanneer levert u gegevens?... 8 Kortere termijnen... 8 Aanlevertermijn... 8 Tussentijdse wijzigingen in uw personeelsbestand... 8 Gegevens opnieuw inzenden... 8 U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem... 8 Levering Premie en Gegevens (LPG)... 9 Aanleveren via een LPG-bestand... 9 Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanmaken?... 9 Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanleveren?... 9 Aanleveren via SWP... 9 Functionaliteiten... 9 Correcties... 9 Correspondentie... 9 Toegang tot SWP Meer informatie over SWP Betaling van de premies Geen premienota Wettelijke rente Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken Rekeningnummer Omschrijving betaalopdracht Voorbeeld omschrijving (16 posities): Toelichting Gegevens vóór (TWK) Contact Vragen? Contactadres Alle telefoonnummers op een rijtje Internetpagina PWRI Hoofdstuk B Gebeurtenissen Maandelijkse gegevensaanlevering U neemt uw werknemer in dienst U verleent uw werknemer ontslag Uw werknemer komt te overlijden Tijdelijk minder of geen loon Uw werknemer wordt ziek Uw werknemer gaat met verlof Uw werknemer huwt of gaat scheiden De partner van uw werknemer overlijdt Uw werknemer gaat verhuizen U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Inhoudsopgave Versie

3 Fusie of overname Hoe berekent u het jaarinkomen? Hoe berekent u de premiegrondslag? Hoe berekent u het premiebedrag? Kalenderdagen Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling Hoofdstuk C Rekenvoorbeelden Rekenvoorbeeld per Inhoudsopgave Versie

4 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voorwoord Voorwoord Versie 1.0 4

5 Deze Handleiding Premie en Gegevens PWRI (HPG PWRI) is een nadere uitwerking van het Uitvoeringsreglement van het bestuur van het Pensioenfonds Werk en (re-)integratie en handelt over de wijze waarop u (of uw dienstverlener als u de gegevensaanlevering uitbesteedde) voor de pensioenopbouw benodigde gegevens moet aanleveren. Dit Uitvoeringsreglement is van toepassing voor alle bij de PWRI aangesloten werkgevers inzake het verstrekken van alle voor de pensioenopbouw benodigde gegevens alsmede het betalen van pensioenpremies. Deze HPG PWRI is hiermee niet alleen een handleiding hoe u de gegevens moet inzenden, maar het is ook een rechtens afdwingbaar document. Het volledige Uitvoeringsreglement treft u aan op de internetpagina van PWRI. Ik ga er van uit dat deze handleiding u op een goede wijze ondersteunt bij de aanlevering van uw gegevens; gegevens die PWRI nodig heeft om een correcte pensioenopbouw voor alle deelnemers te kunnen bewerkstelligen. Tot slot breng ik graag het volgende bij u onder de aandacht. Vanaf 2014 levert u de voor de pensioenopbouw benodigde gegevens aan in een nieuw formaat. Dit formaat heet Levering Premie en Gegevens (LPG). In deze handleiding leest u hier meer over. Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze handleiding zijn uiteraard van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Milo Nasole Manager Incasso Disclaimer Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om werkgevers en leveranciers algemene ondersteunende informatie te verstrekken over de aanlevering van de voor de pensioenopbouw benodigde (premie)gegevens. PWRI streeft ernaar om deze handleiding voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze handleiding na verloop van tijd of op het moment dat deze handleiding geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Voorwoord Versie 1.0 5

6 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk A Algemeen Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 6

7 Gegevensaanlevering Aan wie levert u gegevens (standen)? U levert de gegevens aan PWRI. Als werkgever bent u er voor verantwoordelijk dat u de gegevens (standen) tijdig, juist en volledig levert. PWRI zorgt dan voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens in de administratie. PWRI-aansluitnummer Om de voor de pensioenopbouw bij PWRI benodigde gegevens te kunnen aanleveren, krijgt u van PWRI een apart aansluitnummer. Als u gebruik maakt van een gegevensleverancier, dan krijgt uw gegevensleverancier een eigen leveranciersnummer. Het PWRI-aansluitnummer is een uniek nummer waaraan Incasso alle gegevens van uw organisatie en uw werknemers koppelt. Het is belangrijk dat u bij de gegevensaanlevering en premiebetaling steeds het PWRIaansluitnummer vermeldt. Dat geldt ook als u (of uw gegevensleverancier) contact opneemt met Incasso. Waarom levert u gegevens? Iedere loonperiode betaalt u salaris aan uw werknemer. Op grond van dit salaris bouwt uw werknemer pensioen op en draagt u premies af aan PWRI. De gegevens (standen) die u levert zijn nodig om PWRI in staat te stellen voor de PWRIdeelnemer een juiste (pensioen)opbouw te registreren. Maar ook om de verschuldigde pensioenpremies vast te kunnen stellen en tijdig de premies te kunnen incasseren. En daarnaast om aan de deelnemers tijdig een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te kunnen toesturen. Voor welke pensioenregelingen levert u gegevens? De gegevens (standen) die u levert zijn nodig voor de pensioenregelingen van PWRI: - Pensioenreglement WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) - Pensioenreglement SW (Sociale Werkvoorziening) Welke gegevens levert u aan? Voor alle lopende deelnemerschappen levert u alle gegevens voor zover deze relevant zijn voor de pensioenopbouw van de deelnemer. Alle gegevens die u aanlevert, moeten volledig en juist zijn. Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 7

8 Wanneer levert u gegevens? Handleiding Premie en Gegevens PWRI PWRI werkt met een standensystematiek. PWRI stelt daarbij per periode van 1 maand, op basis van de aangeleverde gegevens, de pensioenopbouw en de daarvoor verschuldigde premies vast. Kortere termijnen Betaalt u uw werknemers in kortere termijnen uit, bijvoorbeeld per week of per dag, wacht dan tot de periode voorbij is en lever de gegevens over de afgelopen periode getotaliseerd in één keer aan. Aanlevertermijn U moet ervoor zorgen dat PWRI de correcte gegevens (standen) uiterlijk op de laatste dag van de maand, waarop de gegevens betrekking hebben, ontvangt. Tussentijdse wijzigingen in uw personeelsbestand Het kan gebeuren dat zich een wijziging voordoet in uw personeelsbestand. Een werknemer kan bijvoorbeeld korter of langer gaan werken. Een werknemer kan ook met pensioen gaan of het kan zijn dat u een werknemer in dienst neemt. Deze wijzigingen voert u door in uw salarisadministratie. U geeft de nieuwe standen echter pas aan PWRI door bij uw eerstvolgende levering voor de volgende loonperiode aan PWRI. Tussentijds levert u deze standen dus niet. Gegevens opnieuw inzenden Soms kan PWRI een inzending technisch of inhoudelijk niet verwerken. In dit geval ontvangt u automatisch een bericht per . Uit dit bericht kunt u afleiden dat het bestand dat u aanleverde een technische of inhoudelijke fout bevat. In SWP leest u om welke fout het gaat. U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem Als u verandert van dienstverlener of van salarissysteem, geef dit dan tijdig dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden vóór de ingangsdatum van de wijziging aan ons door. U kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerders van PWRI. Zij vertellen u dan wat u verder moet doen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar onder telefoonnummer Bovendien dient u bij zo n overstap altijd de PWRI werkgeversadministratie te informeren. Dit kan door middel van het formulier Mutatie op de internetpagina van PWRI. Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 8

9 Levering Premie en Gegevens (LPG) Aanleveren via een LPG-bestand Handleiding Premie en Gegevens PWRI De gegevens die PWRI nodig heeft voor de pensioenopbouw van uw werknemer kunt u aanleveren via een LPG-bestand. Dit is een gegevensbestand in XML-formaat dat alle door PWRI benodigde gegevens bevat. Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanmaken? U kunt het LPG-bestand voor PWRI aanmaken door middel van: a. loonsoftware, en/of b. het Selfservice WerkgeversPortaal (SWP) Op welke manier kunt u het LPG-bestand aanleveren? Het aanleveren van een LPG kan via: a. een beveiligde internet verbinding, Managed File Transfer (MFT) kanaal, 1 of b. SWP Details over LPG en het aanleveren van het bestand via MFT vindt u in het document Levering Premie en Gegevens (LPG). Meer uitleg over de wijze hoe u bestanden aanlevert vindt u in de bijlage APG koppelvlak specificaties van voormeld document. Let wel dit heeft alleen betrekking op bestanden die zijn aangemaakt in SWP. Aanleveren via SWP Functionaliteiten De gegevens die PWRI nodig heeft voor de pensioenopbouw van uw werknemer kunt u zelf aanmaken en aanleveren via SWP. Voor het aanleveren van het LPG-bestand dat u aanmaakte, leidt SWP u door naar het MFT-kanaal. Correcties Als u gebruik maakt van SWP (u gebruikt dan dus geen loonsoftware) kunt u aan de verwerkingsstatussen in SWP zien of PWRI uw gegevens kunnen verwerken. In SWP kunt u ook de kwaliteit van de gegevens, die u aanleverde, zien. Indien nodig kunt u dan uw gegevens herstellen en (deels) opnieuw aanleveren. Correspondentie In het SWP ziet u ook alle correspondentie met PWRI die betrekking heeft op de gegevensaanlevering. Hoofdstuk A - Algemeen Versie 1.0 9

10 Toegang tot SWP Handleiding Premie en Gegevens PWRI Om SWP te kunnen gebruiken, krijgt u van Relatiebeheer een inlognaam en wachtwoord. Als u deze nog niet hebt of u kunt niet inloggen, neemt u dan met hen contact op. Meer informatie over SWP Een uitgebreide handleiding voor het gebruik van SWP vindt u terug in SWP zelf. Betaling van de premies Geen premienota De premies betaalt u per premiesoort op het bankrekeningnummer van PWRI. Dit betekent dat u mogelijk meerdere betalingen per maand moet verrichten. De premieafdracht moet plaats vinden uiterlijk op het einde van de maand van de uitbetalingstermijn. Omdat PWRI werkt met een aangiftesystematiek, ontvangt u geen factuur inzake de verschuldigde premies. Wettelijke rente Als u de verschuldigde premie te laat afdraagt, brengt PWRI u wettelijke rente in rekening. Dit gebeurt ook als u correcties inzendt over eerdere periodes en jaren die leiden tot navordering van premies. Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken Regeling Soort premie Betaalkenmerk SW OP-NP Op basis van de pensioengrondslag Werkgeversnr. SReejjmm Bij correcties werkgeversnr. SCeejjmm WIW OP-NP werkgeversnr. IReejjmm Bij correcties werkgeversnr. ICeejjmm Rekeningnummer IBAN: NL27 ABNA t.n.v. Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie BIC: ABNANL2A Hoofdstuk A - Algemeen Versie

11 Omschrijving betaalopdracht Handleiding Premie en Gegevens PWRI Bij de betaalbaarstelling van de premies dient u als omschrijving op te nemen de gegevens, zoals deze -als voorbeeld- onderstaand zijn weergegeven. Betalingen van premies met een omschrijving die niet voldoet aan de voorwaarden, kan PWRI niet automatisch verwerken. Gevolg is dat PWRI contact met u moet opnemen voor het verkrijgen van nadere informatie. Voorbeeld omschrijving (16 posities): S R Toelichting Werkgeversnummer (positie 1-7) Spatie (positie 8) Betaalkenmerk (positie 9-10) Periode (positie 11-16) : is het nummer waaronder u de gegevens aanlevert en de premies afdraagt; in het voorbeeld : is altijd blanco : is betaalkenmerk uit vorenstaand overzicht i.c. SR : is gelijk aan de aanleverperiode (eejjmm),waarop de betaalopdracht betrekking heeft i.c Gegevens vóór (TWK) Veel salarissysteem of salarispakketsystemen verwerken alleen het lopend jaar (in dit geval 2014) en kunnen geen VB6 mutaties aanleveren over het voorgaande jaar. Voor de salarissysteem of salarispakketsystemen die een jaarovergang wel ondersteunen kan het zijn dat er terugwerkende kracht (TWK-)mutaties optreden, d.w.z. wijzigingen die nog betrekking hebben op 2013 of eerder. Deze TWK-mutaties worden geleverd in de VB6 opmaak. Dat was het formaat voor de gegevensaanlevering vóór TWK-mutaties over 2013 kunnen ook betrekking hebben op een periode die begint in 2013 en doorloopt in Deze dient u in de gegevensaanlevering te splitsen in twee gedeeltes. Namelijk, een gedeelte dat betrekking heeft op 2013 en een gedeelte dat betrekking heeft op Indien uw salarissysteem of salarispakket de jaarovergang niet ondersteunt, kunt u de internetapplicatie DGi gebruiken voor het aanbieden van TWK-mutaties. Voor de aanlevering en/of correctie van gegevens die betrekking hebben op de jaren vóór 2014 kunt u uw salarissysteem of salarispakket gebruiken, indien deze dit nog ondersteunt. Anders kunt u de internetapplicatie DGi van PWRI gebruiken. Hoofdstuk A - Algemeen Versie

12 Contact Vragen? Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de relatiebeheerders van PWRI. Vragen over de gegevensverwerking Afdeling PWRI Gegevensverwerking Telefoonnummer : Vragen over de premiebetaling Afdeling PWRI Premie Incasso Telefoonnr Vragen over MFT PWRI FrontOffice Incasso Telefoonnr Vragen over SWP PWRI FrontOffice SWP Telefoonnr Contactadres Postbus JL Heerlen Alle telefoonnummers op een rijtje PWRI Werkgeversadministratie: PWRI Premie incasso: PWRI Relatiebeheer: PWRI Accountbeheer: PWRI DGi Helpdesk : Internetpagina PWRI De internetpagina van PWRI vindt u op Hoofdstuk A - Algemeen Versie

13 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk B Gebeurtenissen Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

14 Maandelijkse gegevensaanlevering Handleiding Premie en Gegevens PWRI Iedere maand moet u gegevens aanleveren voor alle deelnemers die bij u in dienst zijn. Ook als er niets verandert in hun situatie. Welke gegevens (standen) dat zijn vindt u in het document Levering Premie en Gegevens APG. Een voorbeeld is het productloon. Productloon is de systeemtechnische term voor het jaarloon van uw (ex )werknemer. Het productloon hebt u nodig om de premiegrondslag en het premiebedrag te berekenen. Daarnaast heeft PWRI het productloon ook nodig om de pensioengrondslag van uw (ex )werknemer te berekenen. NB - Als de deelnemer onder de oude seniorenregeling valt, vermenigvuldigt u het productloon met 100/95 als deze 57 jaar of ouder is. Is de deelnemer 59 jaar of ouder, dan vermenigvuldigt u het jaarloon met 100/90. - Als de deelnemer onder de nieuwe seniorenregeling valt, vermenigvuldigt u het jaarloon met 100/95 als deze 58 jaar of ouder is. Is de deelnemer 59 jaar of ouder, dan vermenigvuldigt u het jaarloon met 100/92,5. U neemt uw werknemer in dienst Als u uw werknemer in dienst neemt moet u zelf of uw dienstverlener die namens u de gegevens (standen) aanlevert, handelen volgens de technische beschrijvingen zoals deze zijn vermeld in de Handleiding Premie en Gegevens PWRI. Uw werknemer bouwt pensioen op bij PWRI tot en met de dag waarop hij of zij nog bij u in dienst is. Maar wel uiterlijk tot de 70 e verjaardag. U verleent uw werknemer ontslag Als u een werknemer, die aan de pensioenregeling van PWRI deelneemt, ontslag verleent, moet u alle gegevens (stand) doorgeven aan PWRI. Het maakt voor de gegevensaanlevering niet uit wat de werknemer na het ontslag gaat doen, of welke inkomsten hij/zij dan heeft. Voor PWRI is op dat moment slechts de beëindiging van het deelnemerschap van belang. Het einde van het deelnemerschap is de laatste dag waarop betrokkene nog deelneemt in de pensioenregeling van PWRI. Daarnaast moet u aan PWRI de reden van de beëindiging van de arbeidsverhouding doorgeven. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

15 Uw werknemer komt te overlijden Indien een werknemer/uitkeringsgerechtigde komt te overlijden moet u het deelnemerschap beëindigen. U moet alle gegevens (stand) aan PWRI doorgeven. Het einde van het deelnemerschap in de PWRI pensioenregeling is de dag van overlijden. Tijdelijk minder of geen loon Als uw werknemer tijdelijk geen loon of niet het voor hem geldende loon ontvangt, verandert er, gedurende maximaal één jaar, voor de WIW-werknemer, of twee jaar, voor de Wswwerknemer, niets in de gegevensaanlevering. Hiervan is sprake als uw werknemer ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, wegens een zwangerschap of bevalling of om andere redenen waardoor uw werknemer tijdelijk geen of niet gedurende de voor hem geldende werktijd arbeid verricht. Uw werknemer wordt ziek Als uw werknemer ziek wordt, verandert er, maximaal 52 weken, voor de WIW-werknemer, of 104 weken, voor de Wsw-werknemer, niets in de gegevensaanlevering. Zolang uw zieke werknemer gedurende deze periode bij u in dienst blijft, betekent dit dat u maandelijks dezelfde gegevens aanlevert. Er vindt geen wijzigingen in de pensioenopbouw en de premieafdracht plaats. Uw werknemer gaat met verlof Als uw werknemer met verlof gaat, kan uw werknemer hierdoor tijdelijk geen loon of niet het voor hem geldende loon ontvangen. In die situatie verandert gedurende maximaal één jaar, niets in de gegevensaanlevering. Gaat uw werknemer met ouderschapsverlof dan geldt deze maximumduur niet. Het ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van het pensioen. Gedurende het ouderschapsverlof blijft de gegevensaanlevering en de premieafdracht dan ook ongewijzigd. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

16 Uw werknemer huwt of gaat scheiden Indien uw werknemer gaat trouwen of gaat scheiden, begint of eindigt de partnerrelatie. U hoeft dit niet door te geven aan PWRI als hij of zij in Nederland woont. PWRI ontvangt de verandering van de burgerlijke staat en eventueel de gegevens van de echtgenoot immers automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie. Woont uw werknemer in het buitenland? Dan moet u PWRI wel op de hoogte brengen van de wijziging. De partner van uw werknemer overlijdt Als de partner van uw werknemer overlijdt, eindigt de partnerrelatie. U hoeft dit niet door te geven aan PWRI als hij of zij in Nederland woont. PWRI ontvangt de verandering van de burgerlijke staat en eventueel de gegevens van de echtgenoot immers automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie. Gaat het echter om uw werknemer die in het buitenland woont, dan moet u PWRI wel op de hoogte brengen. Uw werknemer gaat verhuizen Als uw werknemer binnen Nederland verhuist, krijgt PWRI automatisch het nieuwe adres via de gemeente (de Gemeentelijke Basis Administratie). U hoeft het nieuwe adres dus niet door te geven. Als uw werknemer verhuist naar een (nieuw) adres in het buitenland, moet u wel de nieuwe adresgegevens doorgeven (record 04). U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Als u overstapt naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem, geef dit dan tijdig dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging aan ons door. U kunt hiervoor contact opnemen met PWRI Relatiebeheer. De relatiebeheerders zijn Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

17 bereikbaar onder telefoonnummer Tegelijkertijd stuurt u een formulier Mutatie Werkgever naar de Werkgeversadministratie van PWRI. Fusie of overname Voor een correcte en snelle administratieve afhandeling is het zaak dat PWRI zo vroeg mogelijk op de hoogte wordt gebracht van een voorgenomen fusie of overname. Om de gegevens van uw werknemers correct te kunnen verwerken, moet PWRI in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen beoordelen of u een nieuw werkgeversnummer en/of aansluiting moet krijgen. De werkgeversadministratie van PWRI kan u nader informeren over de stappen die u in een dergelijke situatie moet zetten. Neem in voorkomende gevallen s.v.p. contact op met: Werkgeversadministratie PWRI Postbus JM Heerlen Telefoon : Hoe berekent u het jaarinkomen? Het pensioengevend jaarinkomen (productloon) berekent u als volgt: - bepaal het vaste schaalsalaris dat geldt op 1 januari 1 van het kalenderjaar, - tel hier de vakantietoeslag en alle andere structurele toeslagen bij op. - rondt de uitkomst af op twee decimalen. 1 Of de latere datum als de deelnemer na 1 januari deelneemt in de pensioenregeling, bijvoorbeeld door een indiensttreding. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

18 Hoe berekent u de premiegrondslag? Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voor de Wsw en de WIW berekent u de premiegrondslag op basis van het productloon. Premiegrondslag Wsw Voor Wsw-premie berekent u de premiegrondslag door van het productloon een franchise af te trekken. De franchise is een bedrag waarover de deelnemer geen pensioen mag opbouwen. Premiegrondslag WIW Voor WIW-premie hoeft u de premiegrondslag niet te berekenen. Het pensioenreglement WIW kent voor de premieberekening namelijk geen franchise. PWRI hanteert voor de berekening van de pensioenopbouw wel een franchise. De premiegrondslag is gelijk aan het productloon van al uw werknemer. U draagt de premie af over de som van de productlonen van al uw werknemers. Hoe berekent u het premiebedrag? U berekent het premiebedrag door de premiegrondslag te vermenigvuldigen met het juiste premiepercentage. Zie ook de rekenvoorbeelden in deze Handleiding. Kalenderdagen U berekent de premiegrondslag en het premiebedrag per kalendermaand. Het kan voorkomen dat u, voor uw (ex-)werknemer, over slechts een gedeelte van de maand premie dient af te dragen. In de berekening houdt u hiermee rekening. U relateert dan het aantal kalenderdagen waarover u de premie dient af te dragen aan het totaal aantal kalenderdagen in de betreffende maand. Voorbeeld: Uw werknemer treedt op 14 april uit dienst en bouwt na deze datum geen pensioen meer op bij ABP. Berekening premiegrondslag: ( (productloon franchise) * deeltijdfactor ) * 13/30. U berekent vervolgens het premiebedrag door de premiegrondslag te vermenigvuldigen met het betreffende premiepercentage. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

19 Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling De pensioenopbouw en de premieafdracht worden ongewijzigd voortgezet. De achterliggende reden is het behoud van de formele arbeidsduur. Ondanks de vermindering van uren en loon, bij het deelnemen aan de seniorenregeling, is er sprake van een ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling, op basis van de oorspronkelijke deeltijdfactor. Er is geen aanpassing van het pensioengevend inkomen en/of (vermindering van de) deeltijdfactor indien een medewerker gebruik maakt van de seniorenregeling. Hoofdstuk B - Gebeurtenissen Versie

20 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk C Rekenvoorbeelden Hoofdstuk C - Rekenvoorbeelden Versie

21 Rekenvoorbeeld per Omschrijving Berekening jaarinkomen Waarde Formule Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 A Schaalsalaris per maand 2.042, , , ,00 B Deeltijdfactor 1,0 0,4 1,0 0,4 D Maandelijkse toelage bij volledige functie 0,00 0,00 175,00 175,00 E Eindejaarsuitkering* 3% ( Percentage x A ) * B * ,12 294,05 735,12 294,05 F Vakantiegeld 8% ( Percentage x A ) * ,32 784, ,32 784,13 G Jaarinkomen ( A * 12 ) + ( D * 12 ) + E + F , , , ,44 Grondslagen I Grondslag SW ( ( ( G - K ) / 12 ) * B ) 1.349,45 539, ,45 609,78 J Grondslag WIW ( ( G / 12 ) * B ) 2.266,62 906, ,62 976,65 Franchises K Franchise SW premieberekening ,00 L Franchise WIW premieberekening 0,00 Berekening premie P Premiepercentage SW 28,2% Q Premiepercentage WIW 8,3% S Premie SW I * P 380,55 152,22 429,90 171,96 T Premie WIW J * Q 188,13 75,25 202,65 81,06 Premieverdeling U Werkgeversdeel premiepercentage SW 19,74% S * 0,7 266,38 106,55 300,93 120,37 V Werknemersdeel premiepercentage SW 8,46% S * 0,3 114,16 45,67 128,97 51,59 W Werkgeversdeel premiepercentage WIW 5,81% T * 0,7 131,69 52,68 141,86 56,74 X Werknemersdeel premiepercentage WIW 2,49% T * 0,3 56,44 22,58 60,80 24,32 * O.g.v. CAO voor de Sociale Werkvoorziening van 1 december 2012 tot 1 januari 2014 (verlengd t/m 2014): minimaal 540 per jaar. Bij een niet-volledig dienstverband wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. Hoofdstuk C - Rekenvoorbeelden Versie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Uitgave maart 2012 1 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 1. Algemeen... 7 Iedere maand gegevens...

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Handleiding ABzend Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Inhoudsopgave Welkom bij ABzend 5 Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en WIA Metalektro 5 Welke gegevens levert u aan voor het pensioenfonds PME?

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds

Welkom. bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Omdat u onlangs in dienst bent getreden bij één van de Nederlandse Ahold-ondernemingen óf omdat u 21 jaar bent geworden, wordt u deelnemer

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling

Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Pensioengids 2014 Verplichte basis middelloonregeling Inhoudsopgave 1 Meer over de pensioengids 3 2 Uw pensioen in het kort 4 2.1 Inkomen voor uw oude dag 4 2.2 Inkomen voor uw nabestaanden 4 2.3 Inkomen

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Handleiding PLATO. Houthandel

Handleiding PLATO. Houthandel Handleiding PLATO Houthandel Pagina Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 Welkom bij PLATO... 3 PLATO en Pensioenfonds Houthandel... 3 Maakt

Nadere informatie