Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012"

Transcriptie

1 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave maart

2 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen Algemeen... 7 Iedere maand gegevens... 7 Voor welke regelingen levert u gegevens aan?... 7 Aan wie levert u gegevens?... 7 Hoe vaak inzenden en voor welke datum?... 7 Op welke manier kunt u gegevens aanleveren?... 8 Vragen over de gegevensaanlevering?... 8 Contactadres... 8 U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem... 8 Betaling van de premies... 9 Internetsite PWRI... 9 Alle telefoonnummers op een rijtje: Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken...10 Bankrekeningnummer Omschrijving betaalopdracht Voorbeeld omschrijving (16 posities): Toelichting Vragen over premiebetaling? Aanlevering van gegevens via internet met behulp van FTP Secure...12 Richtlijnen naamgeving gebruikersnaam / wachtwoord Identificatie Online gegevens invoeren en aanleveren via internet Hoofdstuk B Events U neemt een werknemer in dienst U verleent een werknemer ontslag...16 Deelnemerschap (record 05) Een werknemer komt te overlijden...16 Deelnemerschap (record 05) Inzending zonder wijzigingen in de pensioenopbouw...17 Gegevens premiegrondslagen (record 09) Inzending met wijzigingen in de pensioenopbouw...17 Deelnemerschap (record 05) U maakt de januari-inzending...18 Pensioengegevens (record 08) Een werknemer die deelneemt wordt ziek...19 Uitgave maart

3 8. Een werknemer gaat met ouderschapsverlof Een werknemer gaat trouwen of scheiden of wordt weduwe/weduwnaar Een werknemer gaat verhuizen U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Fusie Hoe wordt het pensioengevend jaarinkomen berekend? Hoe worden de premiegrondslagen berekend? Hoe worden de premiebedragen berekend? Premieafdracht tijdens verzuim Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling...24 Hoofdstuk C Technische beschrijving records...25 Record 00 Identificatie Record 01 Wijziging sleutelgegevens Record 02 Personalia Record 04 Adressering Record 05 Deelnemerschap Record 08 Jaarlijkse gegevens Record 09 Premiegrondslagen Record 99 Inzending totalen Hoofdstuk D Overgangssituatie Eerste aanlevering in januari Terugwerkende kracht mutaties over het jaar Hoofdstuk E Rekenvoorbeelden...47 Per Rekenvoorbeelden...48 Uitgave maart

4 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voorwoord Voorwoord Uitgave maart

5 Deze Handleiding Premie en Gegevens PWRI (HPG PWRI) is een nadere uitwerking van het Uitvoeringsreglement van het bestuur van het Pensioenfonds Werk en (re-)integratie en handelt over de wijze waarop u (of dienstverlener als u dit hebt uitbesteed) voor de pensioenopbouw benodigde gegevens moet aanleveren. Dit Uitvoeringsreglement is van toepassing voor alle bij de PWRI aangesloten werkgevers inzake het verstrekken van deelnemerschapsgegevens, pensioengevend inkomen, premie- en grondslaggegevens alsmede het betalen van pensioenpremies. Deze HPG PWRI is hiermee niet alleen een handleiding hoe u de gegevens moet inzenden, maar het is ook een rechtens afdwingbaar document. Het volledige Uitvoeringsreglement treft u aan op de PWRI-site. In hoofdstuk A van deze HPG PWRI treft u een algemene beschrijving aan. In hoofdstuk B zijn veel voorkomende gebeurtenissen uitgebreid toegelicht en in hoofdstuk C zijn de technische records beschreven. De overgangssituatie per 1 januari 2012 treft u in hoofdstuk D aan. Tot slot zijn in hoofdstuk E nog enkele rekenvoorbeelden toegevoegd. Ik ga er van uit dat deze handleiding u op een goede wijze ondersteunt bij de aanlevering van uw gegevens; gegevens die PWRI nodig heeft om een correcte pensioenopbouw voor alle deelnemers te kunnen bewerkstelligen. Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze handleiding zijn uiteraard van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Salvador Essers Manager Premie en Gegevensincasso Disclaimer Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om werkgevers en leveranciers algemene ondersteunende informatie te verstrekken over de aanlevering van de voor de pensioenopbouw benodigde (premie)gegevens. PWRI streeft ernaar om deze handleiding voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze handleiding na verloop van tijd of op het moment dat deze handleiding geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Voorwoord Uitgave maart

6 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk A Algemeen Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

7 1. Algemeen Iedere maand gegevens Iedere maand moeten pensioenpremies en bijbehorende gegevens worden afgedragen respectievelijk aangeleverd. Voor welke regelingen levert u gegevens aan? Indien van toepassing levert u gegevens aan voor de volgende regelingen/producten: - Pensioenreglement WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) - Pensioenreglement WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Aan wie levert u gegevens? U levert de gegevens aan het PWRI, verder kortweg aangeduid als PWRI. Als werkgever bent u er voor verantwoordelijk dat de gegevens tijdig, juist en volledig worden geleverd aan PWRI. PWRI zorgt ervoor dat de gegevens tijdig en volledig worden verwerkt in de polisadministratie. De gegevens voor PWRI dienen separaat (middels afzonderlijke leveringen) te worden aangeleverd met verschillende bestandsnamen. Op iedere bestandsnaam wordt het nummer van de betreffende leverancier vermeld. - Werkgevers krijgen een aparte aansluiting voor PWRI met een eigen werkgeversnummer (aansluitnummer PWRI). - Een leverancier kan onder het PWRI leveranciersnummer voor meerdere werkgevers en meerdere aansluitingen inzenden (bulkinzending). Hoe vaak inzenden en voor welke datum? Iedere maand (12 leveringen) moeten premiegrondslagen aan PWRI worden geleverd, ook als er niets in de situatie van de deelnemers is veranderd. Betaalt u uw werknemers in kortere termijnen uit, bijvoorbeeld per 4 weken, per week of per dag, wacht dan tot de maand voorbij is en lever de premiegegevens over de afgelopen maand getotaliseerd in een keer aan. PWRI moet de gegevens uiterlijk hebben ontvangen op de laatste dag van de maand waarop de gegevens betrekking hebben. Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

8 Op welke manier kunt u gegevens aanleveren? Voor de aanlevering van de gegevens maakt u gebruik van een beveiligde internetverbinding met behulp van File Transfer Protocol Secure (FTPS). Als u in de huidige situatie ook voor de sector Overheid en Onderwijs aanlevert, dan blijft u dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. Vragen over de gegevensaanlevering? Hebt u vragen over de gegevensaanlevering dan kunt u contact opnemen met de accountbeheerders van PWRI. Het telefoonnummer : Contactadres PWRI Gegevensverwerking Postbus JL Heerlen Telefoonnummer : U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem Als u verandert van dienstverlener of van salarissysteem, geef dit dan tijdig dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging aan ons door. U kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerders van PWRI. Zij kunnen u dan vertellen wat u aan uw nieuwe rekencentrum moet doorgeven. Relatiebeheerders zijn bereikbaar onder telefoonnummer Bovendien dient bij zo n overstap altijd de PWRI werkgeversadministratie te informeren. Dit kan door middel van het mutatieformulier werkgeversadministratie. Dit formulier kunt u downloaden via Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

9 Betaling van de premies PGI Handleiding Premie en Gegevens PWRI De premies betaalt u per premiesoort op het bankrekeningnummer van PWRI. Dit betekent dat u mogelijk meerdere betalingen per maand moet verrichten. De premieafdracht moet plaats vinden uiterlijk op het einde van de maand van de uitbetalingstermijn. Omdat PWRI werkt met een aangiftesystematiek, ontvangt u geen factuur inzake de verschuldigde premies. Bij te late betaling en correcties over eerdere periodes en jaren die leiden tot navordering, wordt rente in rekening gebracht. Internetsite PWRI De internetsite van het PWRI kunt u raadplegen via Alle telefoonnummers op een rijtje: PWRI werkgeversadministratie PWRI premie incasso PWRI relatiebeheer PWRI accountbeheer PWRI DGi helpdesk Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

10 2. Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken Regeling Soort premie Betaalkenmerk WSW WSW WIW OP-NP Op basis van de pensioengrondslag OP-NP Op basis van het pensioengevendloon OP-NP Werkgeversnr. SReejjmm Bij correcties werkgeversnr. SCeejjmm werkgeversnr. PReejjmm Bij correcties werkgeversnr. PCeejjmm werkgeversnr. IReejjmm Bij correcties werkgeversnr. ICeejjmm Bankrekeningnummer Bankrekeningnummer: t.n.v. Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie IBAN : NL27ABNA BIC : ABNANL2A Omschrijving betaalopdracht Bij de betaalbaarstelling van de premies dient u als omschrijving op te nemen de gegevens, zoals deze -als voorbeeld- onderstaand zijn weergegeven. Betalingen van premies met een omschrijving die niet voldoet aan de voorwaarden, kunnen niet automatisch worden verwerkt. Gevolg is dat wij contact met u moeten opnemen voor het verkrijgen van nadere informatie. Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

11 Voorbeeld omschrijving (16 posities): S R PGI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Toelichting Werkgeversnummer (positie 1-7) Spatie (positie 8) Betaalkenmerk (positie 9-10) Periode (positie 11-16) : is het nummer waaronder u de gegevens aanlevert en de premies afdraagt; in het voorbeeld : is altijd blanco : is betaalkenmerk uit vorenstaand overzicht i.c. SR : is gelijk aan de inzendperiode (eejjmm),waarop de betaalopdracht betrekking heeft i.c Vragen over premiebetaling? PWRI Premie Incasso Telefoonnr Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

12 3. Aanlevering van gegevens via internet met behulp van FTP Secure De werkgever moet de voor de pensioenopbouw benodigde gegevens (bestanden) aanleveren via internet met behulp van FTP Secure. FTP staat voor File Transfer Protocol. Een uitgebreide toelichting voor het in gebruik nemen van FTP treft u aan in het document Koppelvlak-specificaties gegevensaanlevering PWRI. Gaat u inzenden met secure FTP, neem dan contact op met Relatiebeheer Richtlijnen naamgeving gebruikersnaam / wachtwoord Om te kunnen aanleveren aan PWRI via FTPS moet een gebruikersnaam en een wachtwoord worden gebruikt. Voor de PWRI levering en de huidige VB6 levering worden GEEN aparte gebruikersnamen en wachtwoorden gehanteerd. Reeds bij de sector Overheid en Onderwijs inzendende leveranciers kunnen ook voor PWRI inzenden via het bestaande kanaal onder hun huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Indien nog geen aanlevering plaatsvindt aan PWRI moet een gebruikersnaam en een wachtwoord worden aangevraagd bij Relatiebeheer PWRI Identificatie In record 00 vermeldt u de naam van de gegevensleverancier en de naam van het externe systeem waarmee de gegevens in de gegevenslevering zijn aangemaakt. Verder wordt het gegevensleveranciernummer in de rubriek soort extern systeem gevuld. Voor PWRI wordt een specifieke code gebruikt. In record 00 vermeldt u ook het jaar en de maand waarop de gegevenslevering betrekking heeft en het volgnummer van de levering. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk B Technische beschrijving records PWRI bij record 00. Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

13 Online gegevens invoeren en aanleveren via internet Online invoeren en aanleveren van gegevens kan via de speciaal voor PWRI ontwikkelde DGi-applicatie. Deze applicatie maakt het mogelijk dat u PWRI gegevens kunt aanleveren die betrekking hebben op de periodes vóór (datum overgang van het PWRI), de zogenaamde terug werkende kracht (TWK)-mutaties. Het aanleveren van deze TWK-mutaties is mogelijk via uw salarissysteem. Dit is echter wel afhankelijk van het gebruikte salarissysteem. Soms is het niet mogelijk om TWK-mutaties aan te bieden via de geautomatiseerde gegevensaanlevering. Indien uw salarissysteem wel in staat is TWK-mutaties te leveren, dan is het gebruik van DGi niet noodzakelijk. Het moment waarop PWRI met de TWK-verwerking zal starten is vanaf 1 april Tot die tijd kunnen de (TWK)mutaties via het huidige aanleverportaal, PLATO, worden aangeleverd. Voor meer informatie zie ook hoofdstuk D, paragraaf 2. Verder kan het zijn dat uw salarissysteem nog niet de PWRI gegevens digitaal heeft aangeleverd. Indien de werknemers gering in aantal zijn kan de DGi applicatie worden gebruikt voor het regulier aanleveren van werknemergegevens. Dit betekent echter wel handwerk voor u als werkgever, waarbij gelet moet worden dat er geen verschillen mogen ontstaan tussen de gegevens in de salarisadministratie en de ingetikte gegevens in DGi. DGi kan ook gebruikt worden voor het aanleveren van correcties die betrekking hebben op de periode na U moet echter DGi alleen hiervoor gebruiken wanneer u salarissysteem u hierbij niet meer ondersteunt. DGi kunt u downloaden via menu Ik ben werkgever, Pensioenadministratie (linkerkolom), Handleiding en DGi DGi voor het PWRI. Wanneer u van de DGi gebruik wilt gaan maken dan kan alleen door via onderstaand adres een gebruikerscode en een wachtwoord aanvragen. Bij deze aanvraag is van belang dat de volgende gegevens aan PWRI worden doorgegeven: - naam van de DGi gebruiker - organisatie waarvoor de DGi gebruiker werkt - voor wie deze organisatie de administratie uitvoert - telefoonnummer van de DGi gebruiker Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

14 - adres van de DGi gebruiker - adres van de DGi gebruiker. Nadat de gegevens zijn beoordeeld wordt het gebruik van DGi toegekend aan de aanvrager en ontvangt deze een brief met een gebruikerscode en een wachtwoord. Aanvragen kan via Telefoonnummer: Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

15 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk B Events Hoofdstuk B Events Uitgave maart

16 1. U neemt een werknemer in dienst Als u een werknemer in dienst neemt moet u zelf of uw dienstverlener die namens u de gegevens aanlevert, volgens de bijgaande technische beschrijving (zie hoofdstuk C) de records 02, 04, 05, 08 en 09 vullen en aanleveren. 2. U verleent een werknemer ontslag Als u een werknemer, die aan de pensioenregeling van PWRI deelneemt, ontslag verleent, geeft u onderstaande gegevens door aan PWRI. Deelnemerschap (record 05) - Einde deelnemerschap Dit is de eerste dag waarop betrokkene niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van PWRI. - Reden einde deelnemerschap Er komt een einde aan het deelnemerschap doordat de arbeidsverhouding wordt beëindigd. PWRI wil graag weten wat de reden van de beëindiging is: Voor nadere toelichting, zie hoofdstuk C. 3. Een werknemer komt te overlijden Als een werknemer komt te overlijden, moet het deelnemerschap worden beëindigd. U moet de volgende gegevens aan PWRI doorgeven. Deelnemerschap (record 05) - Einde deelnemerschap Dit is de eerste dag waarop de werknemer niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van PWRI. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

17 - Reden einde deelnemerschap Voor nadere toelichting, zie hoofdstuk C. PGI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Inzending zonder wijzigingen in de pensioenopbouw Iedere maand moet u gegevens aanleveren voor alle werknemers die bij u in dienst zijn. Ook als er niets is veranderd in hun situatie. Welke gegevens dat zijn is hierna beschreven. Gegevens premiegrondslagen (record 09) - Soort premiegrondslag Hiermee geeft u aan op welke pensioenvoorziening de premiegrondslag betrekking heeft. De premiegrondslag kan betrekking hebben op een grondslag voor de WIW regeling (WI) of voor de WSW regeling (WR en/of WS). - Bedrag premiegrondslag Dit is het bedrag waarover de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden berekend. Hoe u de premiegrondslag berekent, leest u in paragraaf 14 van dit hoofdstuk. 5. Inzending met wijzigingen in de pensioenopbouw Als zich een wijziging voordoet in de gegevens die van belang zijn voor de pensioenopbouw moet u dit kenbaar maken aan PWRI. De wijziging moet u doorgeven in het record 05. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens: Deelnemerschap (record 05) - Aard deelnemerschap De aard deelnemerschap is WIW of WSW. Een wijziging van het aard deelnemerschap is niet mogelijk. Alleen het beëindigen van een Hoofdstuk B Events Uitgave maart

18 deelnemerschap met de waarde WIW, gevolgd door het starten van een deelnemerschap met de aard WSW is mogelijk. - Waarde deelnemerschap De waarde van het deelnemerschap is altijd Deeltijdfactor Met de deeltijdfactor wordt aangegeven of de werknemer een volledige baan heeft of in deeltijd werkt. Heeft de werknemer een volledige baan (normbetrekking), dan is de deeltijdfactor 1,0000. Bij een halve baan is de deeltijdfactor 0,5. Werkt uw werknemer in deeltijd, dan berekent u de deeltijdfactor als volgt: De deeltijdfactor is een breuk waarvan: - de teller wordt gevormd door het aantal feitelijk gewerkte uren per week en - de noemer is gelijk aan het aantal uren dat de werknemer per week zou hebben gewerkt bij een volledige baan. De deeltijdfactor wordt uitgedrukt in een factor met 4 decimalen. Als een deelnemer gebruik maakt van de seniorenregeling, dan wordt het deelnemerschap ongewijzigd voortgezet. 6. U maakt de januari-inzending In de maand januari levert u uiteraard alle gegevens aan die u iedere maand aanlevert. Maar in januari levert u bovendien een aantal extra gegevens aan. Voor alle lopende deelnemerschappen moet u jaarlijks in de maand januari opnieuw het jaarinkomen vaststellen en doorgeven. NB In januari 2012 komt nog geen enkele werknemer in de administratie van PWRI voor. Daarom moet u elke werknemer via deze januari-inzending tevens aanmelden. Dat houdt in, dat u over januari 2012 voor elke werknemer/deelnemer een complete gegevensset moet inzenden (records 02, 04, 05, 08 en 09). Pensioengegevens (record 08) - Jaarinkomen Voor iedere werknemer geeft u het jaarinkomen op. Het jaarinkomen is een vast schaalsalaris plus vakantietoeslag plus vaste toelagen. Het jaarinkomen is het Hoofdstuk B Events Uitgave maart

19 full-time loon op jaarbasis. Hoe u het jaarinkomen berekent, leest u in paragraaf 14 van dit hoofdstuk. - Datum jaarinkomen Dit is bij de januari-inzending 1 januari van het lopende kalenderjaar. - NB Als de werknemer later dan 1 januari deelneemt aan de regeling bijvoorbeeld door een indiensttreding, dan wordt de datum jaarinkomen gelijk gesteld aan de latere datum. 7. Een werknemer die deelneemt wordt ziek Als een werknemer ziek wordt, verandert er niets in de gegevensaanlevering. Zolang een zieke werknemer bij u in dienst blijft, betekent dit dat u maandelijks dezelfde gegevens aanlevert als bij een maandelijkse inzending. Er vindt geen wijzigingen in de pensioenopbouw en de premieafdracht plaats. 8. Een werknemer gaat met ouderschapsverlof Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van het pensioen. Gedurende het ouderschapsverlof blijft de gegevensaanlevering en de premieafdracht ongewijzigd. 9. Een werknemer gaat trouwen of scheiden of wordt weduwe/weduwnaar Indien een werknemer gaat trouwen of scheiden, vindt partnerregistratie of beëindiging daarvan plaats. Hetzelfde gebeurt indien hij of zij weduwnaar of weduwe wordt. U hoeft dit niet door te geven aan PWRI indien de deelnemer in Nederland woonachtig is. De verandering van de burgerlijke staat en eventueel de gegevens Hoofdstuk B Events Uitgave maart

20 van de echtgenoot worden immers automatisch aan PWRI doorgegeven via de gemeente (de Gemeentelijke Basis Administratie). Gaat het echter om een werknemer die in het buitenland woont, dan moet u PWRI wel op de hoogte brengen. 10. Een werknemer gaat verhuizen Als een in Nederland woonachtige werknemer verhuist, wordt zijn nieuwe adres automatisch doorgegeven aan PWRI. Dit gebeurt via de gemeente (de Gemeentelijke Basis Administratie). U hoeft het nieuwe adres dus niet door te geven. Als een werknemer verhuist naar een (nieuw) adres in het buitenland, moet u wel de nieuwe adresgegevens doorgeven (record 04). 11. U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Als u overstapt naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem dan moet u dit eerst melden bij de huidige dienstverlener en u stuurt gelijktijdig een formulier Mutatie Werkgever naar de Werkgeversadministratie van PWRI. Tevens geeft u de sleutelwijzigingen door met behulp van record 01 of u handelt volgens een specifiek met u gemaakte afspraak. Het gaat hierbij om een administratieve mutatie waarbij rechtspositioneel voor de werknemers niets verandert. Er hoeven dus geen af- en aanmeldingen van deelnemerschappen plaats te vinden. De sleutelwijzigingen kunnen als aparte inzending worden aangeleverd, vóór of samen met de eerste aanlevering in één inzending. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

21 12. Fusie Voor een correcte en snelle administratieve afhandeling is het zaak dat PWRI zo vroeg mogelijk op de hoogte wordt gebracht van een voorgenomen fusie. Om de gegevens van uw werknemers correct te kunnen verwerken, moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden beoordeeld of er nieuwe werkgeversnummers en/of aansluitingen moeten worden toegekend. De werkgeversadministratie van PWRI kan u dan nader informeren over de stappen die u in een dergelijke situatie moet zetten. Neem in voorkomende gevallen s.v.p. contact op met: Werkgeversadministratie PWRI Postbus JM Heerlen Telefoon : Hoe wordt het pensioengevend jaarinkomen berekend? Het pensioengevend jaarinkomen wordt als volgt berekend: - bepaal het op 1 januari van het kalenderjaar het geldende vaste schaalsalaris waarover de premie wordt geheven en - tel hierbij op de vakantietoeslag en alle andere structurele toeslagen (zie hoofdstuk C, de tekst bij record 8). Een jaarinkomen wordt rekenkundig afgerond op twee decimalen. - NB: Als de werknemer later dan 1 januari deelneemt aan de regeling bijvoorbeeld door een indiensttreding, dan wordt de datum jaarinkomen gelijk gesteld aan de latere datum. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

22 14. Hoe worden de premiegrondslagen berekend? Voor de WSW wordt de berekening van de premie over het pensioengevend jaarinkomen vervangen door een berekening over de pensioengrondslag. Dit gebeurt gelijkmatig, waardoor tot naast elkaar 2 formules voor iedere deelnemer moeten worden toegepast. De pensioengrondslag is pensioengevend jaarinkomen minus franchise. Jaar Pensioengevend Pensioengrondslag jaarinkomen % 0% % 20% % 40% % 60% % 80% 2013 en verder 0% 100% Voor de WSW worden de twee verschillende premiegrondslagen als volgt berekend: Grondslag op basis van pensioengevend jaarinkomen: - deel het jaarinkomen door 12 - vermenigvuldig het verkregen bedrag met de deeltijdfactor die bij de uitbetalingstermijn hoort - vermenigvuldig het verkregen bedrag met het percentage volgens bovenstaande tabel (in 2012 is dat 20%). Lever een record 09 aan onder vermelding van soort premiegrondslag WR. Grondslag op basis van pensioengevend jaarinkomen franchise: - verminder het jaarinkomen met de franchise - deel de uitkomst door 12 - vermenigvuldig het verkregen bedrag met de deeltijdfactor die bij de uitbetalingstermijn hoort - vermenigvuldig het verkregen bedrag met het percentage volgens bovenstaande tabel (in 2012 is dat 80%). Lever een record 09 aan onder vermelding van soort premiegrondslag WS. Lever record 09 in geval van WSW dus twee keer aan, met twee soorten premiegrondslagen en bijbehorende grondslagen (t/m 2012). Hoofdstuk B Events Uitgave maart

23 Voor de WIW wordt alleen uitgegaan van een premieberekening van een premiegrondslag op basis van het pensioengevend jaarinkomen. Geen franchise premieberekening WIW: Er is GEEN franchise van toepassing is voor de WIW-premie (premiegrondslag is gebaseerd op het pensioengevend inkomen), maar er is wel franchise van toepassing is voor de pensioenopbouw. 15. Hoe worden de premiebedragen berekend? In geval van de WSW (WR en WS) moet tot en met 2012 de premie als volgt worden berekend en afgedragen: - vermenigvuldig de grondslag met het juiste percentage - neem de grondslag op basis van pensioengevend salaris (WR) of pensioengevend inkomen (WS) franchise - vermenigvuldig de grondslag met het juiste percentage - beide premiebedragen moeten apart worden overgemaakt aan PWRI (zie ook hoofdstuk A, overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken). Ook in geval van WIW moet u de grondslag (=pensioengevend inkomen) vermenigvuldigen met het juiste percentage (zie ook Rekenvoorbeelden in hoofdstuk E van deze HPG). De berekende premiebedragen maken geen onderdeel uit van de gegevensaanlevering. 16. Premieafdracht tijdens verzuim Verzuim is in dit geval afwezigheid (bv. afwezig zonder opgaaf van reden). De medewerker ontvangt dan geen loon. Als iemand ziek is of arbeidsongeschikt ontvangt de medewerker wel loon d.v.m. een uitkering. Het dienstverband loopt tijdens verzuim voor maximaal 2 jaar gewoon door en de pensioenopbouw wordt gebaseerd op het pensioengevend jaarinkomen en het dienstverband. U als werkgever bent, in dit geval, altijd premieplichtig en draagt de verschuldigde premie, zijnde het werkgeversdeel en het werknemersdeel af. U verhaalt zelf het werknemersdeel bij de betrokken werknemer. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

24 17. Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling De pensioenopbouw en de premieafdracht worden ongewijzigd voortgezet. De achterliggende reden is het behoud van de formele arbeidsduur. Ondanks de vermindering van uren en loon, bij het deelnemen aan de seniorenregeling, is er sprake van een ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling, op basis van de oorspronkelijke deeltijdfactor. Er is geen aanpassing van het pensioengevend inkomen en/of (vermindering van de) deeltijdfactor indien een medewerker gebruik maakt van de seniorenregeling. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

25 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk C Technische beschrijving records Hoofdstuk C Technische beschrijving records Uitgave maart

26 Record 00 Identificatie Dit record bevat de gegevens waarmee de inzending wordt geïdentificeerd. Het gaat daarbij om gegevens van u als inzender en het jaar en de maand waarop de inzending betrekking heeft. Deze gegevens kunnen maar een keer per inzending voorkomen. Recordindeling (formaat ASCII) Rubr. Omschrijving Begin- Lengte Type* Aantal Opmerkingen Nr. pos. dec. 1 Code-soort-record 1 2 A = 00 2 Filler 3 24 N = nullen 3 Bestandscode 27 5 A = VB6PW 4 Filler 32 2 A = spatie 5 Inzendperiode 34 6 N = eejjpp 6 Volgnr- inzending 40 1 N 7 Identificatie-inzender A 8 Soort- extern- systeem 86 4 N = PWRI-specifiek leveranciersnummer 9 Filler A = spatie *Legenda: A = alfanumeriek, N = numeriek. INVULINSTRUCTIE RUBRIEKEN - Code- soort- record Dit is de code die aangeeft om welk record het gaat. De code van dit record is Bestandscode Als code vult u VB6PW in. - Inzendperiode Dit is de periode waarop de totale inzending betrekking heeft. Vermeld het jaar en de periode. De maanden geeft u de nummers 01 t/m Volgnr- inzending Het gaat hier om het volgnummer binnen één inzendperiode. Maakt u voor een bepaalde maand de gewone, maandelijkse inzending, dan krijgt die het volgnummer 0. Maakt u een tweede inzending, bijvoorbeeld omdat u een correctie wilt doorgeven, dan krijgt die volgnummer 1. Een derde inzending voor dezelfde maand krijgt volgnummer 2, enzovoorts. Hoofdstuk C Technische beschrijving records Uitgave maart

27 - Identificatie- inzender Hier vermeldt u de naam van de geautomatiseerde administratie die de inzending heeft gemaakt, of van het rekencentrum dat de inzending heeft verzorgd. - Soort-extern-systeem Hier vermeldt u de code van het systeem waarmee de gegevens van de inzending zijn aangeleverd. Deze code hebt u gekregen van PWRI en deze code is PWRI-specifiek. Record 01 Wijziging sleutelgegevens De sleutelgegevens wijzigen indien: - een werkgever wijzigt van dienstverlener die zijn eigen specifieke salarisnummers/volgnummers gebruikt. - een werkgever om organisatorische redenen een andere indeling kiest in gegevensaanlevering, waardoor werkgevernummer(s). Wijzigen inclusief de bijbehorende populatie deelnemers. Hiervoor gelden wel een aantal restricties met betrekking tot de wijziging van het werkgeversnummer. Dit mag alleen wanneer de wijzigingen betrekking hebben op dezelfde juridische werkgever. De sleutelgegevens zijn: - het werkgeversnummer, het salarisnummer en het volgnummerdeelnemerschap. Als een of meer van deze gegevens veranderen, geeft u dat in dit record aan. Bij een wijziging moet u het volledige record invullen en dus niet alleen de gegevens die gewijzigd zijn. Recordindeling (formaat ASCII) Rubr. Omschrijving Begin- Lengte Type* Aantal Opmerkingen nr. pos. dec. 1 Code-soort-record 1 2 A = 01 2 Werkgeversnummer 3 7 N 3 Salarisnummer N 4 Volgnummer 25 2 N deelnemerschap 5 Filler 27 1 N = spatie 6 Werkgeversnummer 28 7 N = oude sleutel 7 Salarisnummer N = oude sleutel 8 Volgnummer 50 2 N = oude sleutel deelnemerschap 9 Mutatiedatum 52 8 N = eejjmmdd 10 Filler = spatie *Legenda: A = alfanumeriek, N = numeriek. Hoofdstuk C Technische beschrijving records Uitgave maart

Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Handleiding Premie en Gegevens PWRI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2015 Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer...

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Handleiding Premie en Gegevens PWRI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2017 Versie 0.1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer...

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Wilt u, door middel van een vrijwillige aansluitingsovereenkomst, worden aangesloten?

Wilt u, door middel van een vrijwillige aansluitingsovereenkomst, worden aangesloten? Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Aanmelding 1. ALGEMENE GEGEVENS A Wenst u opgenomen te worden in de werkgeversadministratie? Ja Nee B Verplicht / Vrijwillig aangesloten Bent u werkgever in de bedrijfstak

Nadere informatie

Mutatie. 1 Waar hebben de mutaties betrekking op? 2 Wijziging van de algemene gegevens

Mutatie. 1 Waar hebben de mutaties betrekking op? 2 Wijziging van de algemene gegevens Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Mutatie A.u.b. aankruisen wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk PWRI-aansluitnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst door te

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

Gehele overname/fusie Bij gehele overname door, of fusie met een ander(e) werkgever(sonderdeel), hieronder datum en werkgeversnummer(s) vermelden.

Gehele overname/fusie Bij gehele overname door, of fusie met een ander(e) werkgever(sonderdeel), hieronder datum en werkgeversnummer(s) vermelden. Aanmelding Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is. 1 Algemene gegevens A Wenst u opgenomen te worden in de werkgeversadministratie? ja nee B Verplicht

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens

3 Wijziging van de administratie dienstverlenergegevens Mutatie Werkgeversadministratie Incasso Postbus 4823 6401 JM Heerlen Kruis aan wat van toepassing is en vul alleen de noodzakelijke gegevens in. Op welk werkgeversnummer geldt(en) de mutatie(s) die u wenst

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Stichting Laan van Zuid Hoorn 165 Fondsenbeheer Waterbouw 2289 DD Rijswijk ZH Tel: 070-3171717 www.sfwaterbouw.nl BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Documentgegevens (versies) Versie Datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave juli 2015 Versie 1.2 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 12 1. Debrutering productloon vervalt... 13 2. Maximum pensioengevend loon 100.000... 13 3. Premie(plicht)

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Versie 1.0 116 1 DEELNEMER A schaalsalaris 2.042,00 B deeltijdfactor 1,00 C maandinkomen incl. VT 2.205,36 C = ( A * B ) * 1,08 F AKP / OPNP *

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17

1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INLOGGEN... 2 3 BEHEER GEBRUIKER... 4 3.1 GEBRUIKER TOEVOEGEN... 4 3.2 GEBRUIKER WIJZIGEN... 4 4 MUTATIES ONLINE... 5 4.1 AANMELDEN NIEUWE WERKNEMER... 6 4.2 BESTAANDE

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelden

Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting op het online formulier aanmelden Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding. Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47)

Belastingdienst. Handleiding. Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47) Belastingdienst Handleiding Invullen van de kaart Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde (IB 47) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wanneer en waarvoor gebruikt u de kaart? 4 2.1 Wanneer gebruikt u de

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Versie januari 2015 1 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING BEDOELD... 3 1.1 ABZEND...

Nadere informatie

Handleiding Entrance. Uw pensioenportaal

Handleiding Entrance. Uw pensioenportaal Handleiding Entrance Uw pensioenportaal Inhoud De belangrijkste functies van Entrance... 3 1 Een nieuwe werknemer aanmelden... 5 2 Personeelsgegevens veranderen... 6 3 Naam of adresgegevens veranderen...

Nadere informatie

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN.2 Artikel 1... 2 HOOFDSTUK 2. GEGEVENSVERSTREKKING DOOR HET UITVOERINGSINSTITUUT 2 Artikel 2... 2 Artikel 3...

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Versie 1.4 86 1 DEELNEMER met een volledige/deeltijd-betrekking en PartnerPlusPensioen. B DEELTIJDFACTOR ABP 1,00 C GENOTEN INKOMEN 2.042,00 C

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Aanmeldformulier deelnemerschap 2016

Aanmeldformulier deelnemerschap 2016 Aanmeldformulier deelnemerschap 2016 PERSONALIA Geboortenaam en voorletters Titel Geboortedatum Man Vrouw BSN-nummer ADRESGEGEVENS Op welk adres bent u ingeschreven in het bevolkingsregister? Straatnaam

Nadere informatie

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij

Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum Bestuursbureau december 2015 Bpf Koopvaardij Behandeld door Bestuursbureau Bpf Koopvaardij Aan de aangesloten werkgevers bij Bpf Koopvaardij Doorkiesnummer 088 007 9891 Bij beantwoording ons kenmerk vermelden Uw kenmerk uw brief van Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand)

Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Handleiding aanlevering en verwerking deelnemergegevens (PDO-bestand) Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) Versie 2 augustus 2016 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

Toelichting op het online formulier aanmelding

Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting op het online formulier aanmelding Toelichting Deze toelichting geeft uitleg over elke rubriek op het online formulier aanmelding, behalve rubriek 1 Uw Persoonsgegevens en rubriek 3 Adresgegevens.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding.

s di Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Toelichting op uw online aanmelding bij SPD Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft ingevuld, drukt u

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Pensioen. Services Online. Versie werkgever

Gebruikershandleiding Pensioen. Services Online. Versie werkgever Gebruikershandleiding Pensioen Services Online Versie werkgever Delta Lloyd Verzekeringen Versie 1 18 november 2012 Inhoudsopgave 1. Start... 3 1.1 Beveiliging... 3 1.2 Hoe gaat het in zijn werk?... 3

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2014 De circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP. Deze circulaire bevat in het kort de

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2017 pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 2 januari 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon

Premieberekening. De voorschot premie wordt bepaald op basis van: Contracturen en normuren per week óf het parttime percentage Regelingloon Premieberekening 1.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de basis van de premieberekening toegelicht. Bijzondere situaties en voorbeelden zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen. In het Regelingenoverzicht

Nadere informatie

Aanmelden bij SPV. s dieren. Werkt u als verloskundige? Uw gegevens. De gegevens van uw partner

Aanmelden bij SPV. s dieren. Werkt u als verloskundige? Uw gegevens. De gegevens van uw partner Aanmelden bij SPV Toelichting op uw online aanmelding bij SPV Deze toelichting geeft uitleg bij elke stap op het online formulier Aanmelding. Hoe verloopt de procedure? Als u het online formulier heeft

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting

Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting Wijzigingsformulier Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting Waarom dit formulier? U heeft een vrijwillige voortzetting afgesloten en daarmee bouwt u pensioen op. Gaat u tijdens uw vrijwillige voortzetting

Nadere informatie