Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012"

Transcriptie

1 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave maart

2 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen Algemeen... 7 Iedere maand gegevens... 7 Voor welke regelingen levert u gegevens aan?... 7 Aan wie levert u gegevens?... 7 Hoe vaak inzenden en voor welke datum?... 7 Op welke manier kunt u gegevens aanleveren?... 8 Vragen over de gegevensaanlevering?... 8 Contactadres... 8 U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem... 8 Betaling van de premies... 9 Internetsite PWRI... 9 Alle telefoonnummers op een rijtje: Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken...10 Bankrekeningnummer Omschrijving betaalopdracht Voorbeeld omschrijving (16 posities): Toelichting Vragen over premiebetaling? Aanlevering van gegevens via internet met behulp van FTP Secure...12 Richtlijnen naamgeving gebruikersnaam / wachtwoord Identificatie Online gegevens invoeren en aanleveren via internet Hoofdstuk B Events U neemt een werknemer in dienst U verleent een werknemer ontslag...16 Deelnemerschap (record 05) Een werknemer komt te overlijden...16 Deelnemerschap (record 05) Inzending zonder wijzigingen in de pensioenopbouw...17 Gegevens premiegrondslagen (record 09) Inzending met wijzigingen in de pensioenopbouw...17 Deelnemerschap (record 05) U maakt de januari-inzending...18 Pensioengegevens (record 08) Een werknemer die deelneemt wordt ziek...19 Uitgave maart

3 8. Een werknemer gaat met ouderschapsverlof Een werknemer gaat trouwen of scheiden of wordt weduwe/weduwnaar Een werknemer gaat verhuizen U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Fusie Hoe wordt het pensioengevend jaarinkomen berekend? Hoe worden de premiegrondslagen berekend? Hoe worden de premiebedragen berekend? Premieafdracht tijdens verzuim Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling...24 Hoofdstuk C Technische beschrijving records...25 Record 00 Identificatie Record 01 Wijziging sleutelgegevens Record 02 Personalia Record 04 Adressering Record 05 Deelnemerschap Record 08 Jaarlijkse gegevens Record 09 Premiegrondslagen Record 99 Inzending totalen Hoofdstuk D Overgangssituatie Eerste aanlevering in januari Terugwerkende kracht mutaties over het jaar Hoofdstuk E Rekenvoorbeelden...47 Per Rekenvoorbeelden...48 Uitgave maart

4 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Voorwoord Voorwoord Uitgave maart

5 Deze Handleiding Premie en Gegevens PWRI (HPG PWRI) is een nadere uitwerking van het Uitvoeringsreglement van het bestuur van het Pensioenfonds Werk en (re-)integratie en handelt over de wijze waarop u (of dienstverlener als u dit hebt uitbesteed) voor de pensioenopbouw benodigde gegevens moet aanleveren. Dit Uitvoeringsreglement is van toepassing voor alle bij de PWRI aangesloten werkgevers inzake het verstrekken van deelnemerschapsgegevens, pensioengevend inkomen, premie- en grondslaggegevens alsmede het betalen van pensioenpremies. Deze HPG PWRI is hiermee niet alleen een handleiding hoe u de gegevens moet inzenden, maar het is ook een rechtens afdwingbaar document. Het volledige Uitvoeringsreglement treft u aan op de PWRI-site. In hoofdstuk A van deze HPG PWRI treft u een algemene beschrijving aan. In hoofdstuk B zijn veel voorkomende gebeurtenissen uitgebreid toegelicht en in hoofdstuk C zijn de technische records beschreven. De overgangssituatie per 1 januari 2012 treft u in hoofdstuk D aan. Tot slot zijn in hoofdstuk E nog enkele rekenvoorbeelden toegevoegd. Ik ga er van uit dat deze handleiding u op een goede wijze ondersteunt bij de aanlevering van uw gegevens; gegevens die PWRI nodig heeft om een correcte pensioenopbouw voor alle deelnemers te kunnen bewerkstelligen. Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze handleiding zijn uiteraard van harte welkom. Met vriendelijke groeten, Salvador Essers Manager Premie en Gegevensincasso Disclaimer Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om werkgevers en leveranciers algemene ondersteunende informatie te verstrekken over de aanlevering van de voor de pensioenopbouw benodigde (premie)gegevens. PWRI streeft ernaar om deze handleiding voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze handleiding na verloop van tijd of op het moment dat deze handleiding geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Voorwoord Uitgave maart

6 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk A Algemeen Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

7 1. Algemeen Iedere maand gegevens Iedere maand moeten pensioenpremies en bijbehorende gegevens worden afgedragen respectievelijk aangeleverd. Voor welke regelingen levert u gegevens aan? Indien van toepassing levert u gegevens aan voor de volgende regelingen/producten: - Pensioenreglement WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden) - Pensioenreglement WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Aan wie levert u gegevens? U levert de gegevens aan het PWRI, verder kortweg aangeduid als PWRI. Als werkgever bent u er voor verantwoordelijk dat de gegevens tijdig, juist en volledig worden geleverd aan PWRI. PWRI zorgt ervoor dat de gegevens tijdig en volledig worden verwerkt in de polisadministratie. De gegevens voor PWRI dienen separaat (middels afzonderlijke leveringen) te worden aangeleverd met verschillende bestandsnamen. Op iedere bestandsnaam wordt het nummer van de betreffende leverancier vermeld. - Werkgevers krijgen een aparte aansluiting voor PWRI met een eigen werkgeversnummer (aansluitnummer PWRI). - Een leverancier kan onder het PWRI leveranciersnummer voor meerdere werkgevers en meerdere aansluitingen inzenden (bulkinzending). Hoe vaak inzenden en voor welke datum? Iedere maand (12 leveringen) moeten premiegrondslagen aan PWRI worden geleverd, ook als er niets in de situatie van de deelnemers is veranderd. Betaalt u uw werknemers in kortere termijnen uit, bijvoorbeeld per 4 weken, per week of per dag, wacht dan tot de maand voorbij is en lever de premiegegevens over de afgelopen maand getotaliseerd in een keer aan. PWRI moet de gegevens uiterlijk hebben ontvangen op de laatste dag van de maand waarop de gegevens betrekking hebben. Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

8 Op welke manier kunt u gegevens aanleveren? Voor de aanlevering van de gegevens maakt u gebruik van een beveiligde internetverbinding met behulp van File Transfer Protocol Secure (FTPS). Als u in de huidige situatie ook voor de sector Overheid en Onderwijs aanlevert, dan blijft u dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. Vragen over de gegevensaanlevering? Hebt u vragen over de gegevensaanlevering dan kunt u contact opnemen met de accountbeheerders van PWRI. Het telefoonnummer : Contactadres PWRI Gegevensverwerking Postbus JL Heerlen Telefoonnummer : U stapt over op een andere dienstverlener of salarissysteem Als u verandert van dienstverlener of van salarissysteem, geef dit dan tijdig dat wil zeggen uiterlijk 3 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging aan ons door. U kunt hiervoor contact opnemen met de relatiebeheerders van PWRI. Zij kunnen u dan vertellen wat u aan uw nieuwe rekencentrum moet doorgeven. Relatiebeheerders zijn bereikbaar onder telefoonnummer Bovendien dient bij zo n overstap altijd de PWRI werkgeversadministratie te informeren. Dit kan door middel van het mutatieformulier werkgeversadministratie. Dit formulier kunt u downloaden via Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

9 Betaling van de premies PGI Handleiding Premie en Gegevens PWRI De premies betaalt u per premiesoort op het bankrekeningnummer van PWRI. Dit betekent dat u mogelijk meerdere betalingen per maand moet verrichten. De premieafdracht moet plaats vinden uiterlijk op het einde van de maand van de uitbetalingstermijn. Omdat PWRI werkt met een aangiftesystematiek, ontvangt u geen factuur inzake de verschuldigde premies. Bij te late betaling en correcties over eerdere periodes en jaren die leiden tot navordering, wordt rente in rekening gebracht. Internetsite PWRI De internetsite van het PWRI kunt u raadplegen via Alle telefoonnummers op een rijtje: PWRI werkgeversadministratie PWRI premie incasso PWRI relatiebeheer PWRI accountbeheer PWRI DGi helpdesk Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

10 2. Overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken Regeling Soort premie Betaalkenmerk WSW WSW WIW OP-NP Op basis van de pensioengrondslag OP-NP Op basis van het pensioengevendloon OP-NP Werkgeversnr. SReejjmm Bij correcties werkgeversnr. SCeejjmm werkgeversnr. PReejjmm Bij correcties werkgeversnr. PCeejjmm werkgeversnr. IReejjmm Bij correcties werkgeversnr. ICeejjmm Bankrekeningnummer Bankrekeningnummer: t.n.v. Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie IBAN : NL27ABNA BIC : ABNANL2A Omschrijving betaalopdracht Bij de betaalbaarstelling van de premies dient u als omschrijving op te nemen de gegevens, zoals deze -als voorbeeld- onderstaand zijn weergegeven. Betalingen van premies met een omschrijving die niet voldoet aan de voorwaarden, kunnen niet automatisch worden verwerkt. Gevolg is dat wij contact met u moeten opnemen voor het verkrijgen van nadere informatie. Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

11 Voorbeeld omschrijving (16 posities): S R PGI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Toelichting Werkgeversnummer (positie 1-7) Spatie (positie 8) Betaalkenmerk (positie 9-10) Periode (positie 11-16) : is het nummer waaronder u de gegevens aanlevert en de premies afdraagt; in het voorbeeld : is altijd blanco : is betaalkenmerk uit vorenstaand overzicht i.c. SR : is gelijk aan de inzendperiode (eejjmm),waarop de betaalopdracht betrekking heeft i.c Vragen over premiebetaling? PWRI Premie Incasso Telefoonnr Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

12 3. Aanlevering van gegevens via internet met behulp van FTP Secure De werkgever moet de voor de pensioenopbouw benodigde gegevens (bestanden) aanleveren via internet met behulp van FTP Secure. FTP staat voor File Transfer Protocol. Een uitgebreide toelichting voor het in gebruik nemen van FTP treft u aan in het document Koppelvlak-specificaties gegevensaanlevering PWRI. Gaat u inzenden met secure FTP, neem dan contact op met Relatiebeheer Richtlijnen naamgeving gebruikersnaam / wachtwoord Om te kunnen aanleveren aan PWRI via FTPS moet een gebruikersnaam en een wachtwoord worden gebruikt. Voor de PWRI levering en de huidige VB6 levering worden GEEN aparte gebruikersnamen en wachtwoorden gehanteerd. Reeds bij de sector Overheid en Onderwijs inzendende leveranciers kunnen ook voor PWRI inzenden via het bestaande kanaal onder hun huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Indien nog geen aanlevering plaatsvindt aan PWRI moet een gebruikersnaam en een wachtwoord worden aangevraagd bij Relatiebeheer PWRI Identificatie In record 00 vermeldt u de naam van de gegevensleverancier en de naam van het externe systeem waarmee de gegevens in de gegevenslevering zijn aangemaakt. Verder wordt het gegevensleveranciernummer in de rubriek soort extern systeem gevuld. Voor PWRI wordt een specifieke code gebruikt. In record 00 vermeldt u ook het jaar en de maand waarop de gegevenslevering betrekking heeft en het volgnummer van de levering. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk B Technische beschrijving records PWRI bij record 00. Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

13 Online gegevens invoeren en aanleveren via internet Online invoeren en aanleveren van gegevens kan via de speciaal voor PWRI ontwikkelde DGi-applicatie. Deze applicatie maakt het mogelijk dat u PWRI gegevens kunt aanleveren die betrekking hebben op de periodes vóór (datum overgang van het PWRI), de zogenaamde terug werkende kracht (TWK)-mutaties. Het aanleveren van deze TWK-mutaties is mogelijk via uw salarissysteem. Dit is echter wel afhankelijk van het gebruikte salarissysteem. Soms is het niet mogelijk om TWK-mutaties aan te bieden via de geautomatiseerde gegevensaanlevering. Indien uw salarissysteem wel in staat is TWK-mutaties te leveren, dan is het gebruik van DGi niet noodzakelijk. Het moment waarop PWRI met de TWK-verwerking zal starten is vanaf 1 april Tot die tijd kunnen de (TWK)mutaties via het huidige aanleverportaal, PLATO, worden aangeleverd. Voor meer informatie zie ook hoofdstuk D, paragraaf 2. Verder kan het zijn dat uw salarissysteem nog niet de PWRI gegevens digitaal heeft aangeleverd. Indien de werknemers gering in aantal zijn kan de DGi applicatie worden gebruikt voor het regulier aanleveren van werknemergegevens. Dit betekent echter wel handwerk voor u als werkgever, waarbij gelet moet worden dat er geen verschillen mogen ontstaan tussen de gegevens in de salarisadministratie en de ingetikte gegevens in DGi. DGi kan ook gebruikt worden voor het aanleveren van correcties die betrekking hebben op de periode na U moet echter DGi alleen hiervoor gebruiken wanneer u salarissysteem u hierbij niet meer ondersteunt. DGi kunt u downloaden via menu Ik ben werkgever, Pensioenadministratie (linkerkolom), Handleiding en DGi DGi voor het PWRI. Wanneer u van de DGi gebruik wilt gaan maken dan kan alleen door via onderstaand adres een gebruikerscode en een wachtwoord aanvragen. Bij deze aanvraag is van belang dat de volgende gegevens aan PWRI worden doorgegeven: - naam van de DGi gebruiker - organisatie waarvoor de DGi gebruiker werkt - voor wie deze organisatie de administratie uitvoert - telefoonnummer van de DGi gebruiker Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

14 - adres van de DGi gebruiker - adres van de DGi gebruiker. Nadat de gegevens zijn beoordeeld wordt het gebruik van DGi toegekend aan de aanvrager en ontvangt deze een brief met een gebruikerscode en een wachtwoord. Aanvragen kan via Telefoonnummer: Hoofdstuk A Algemeen Uitgave maart

15 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk B Events Hoofdstuk B Events Uitgave maart

16 1. U neemt een werknemer in dienst Als u een werknemer in dienst neemt moet u zelf of uw dienstverlener die namens u de gegevens aanlevert, volgens de bijgaande technische beschrijving (zie hoofdstuk C) de records 02, 04, 05, 08 en 09 vullen en aanleveren. 2. U verleent een werknemer ontslag Als u een werknemer, die aan de pensioenregeling van PWRI deelneemt, ontslag verleent, geeft u onderstaande gegevens door aan PWRI. Deelnemerschap (record 05) - Einde deelnemerschap Dit is de eerste dag waarop betrokkene niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van PWRI. - Reden einde deelnemerschap Er komt een einde aan het deelnemerschap doordat de arbeidsverhouding wordt beëindigd. PWRI wil graag weten wat de reden van de beëindiging is: Voor nadere toelichting, zie hoofdstuk C. 3. Een werknemer komt te overlijden Als een werknemer komt te overlijden, moet het deelnemerschap worden beëindigd. U moet de volgende gegevens aan PWRI doorgeven. Deelnemerschap (record 05) - Einde deelnemerschap Dit is de eerste dag waarop de werknemer niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van PWRI. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

17 - Reden einde deelnemerschap Voor nadere toelichting, zie hoofdstuk C. PGI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Inzending zonder wijzigingen in de pensioenopbouw Iedere maand moet u gegevens aanleveren voor alle werknemers die bij u in dienst zijn. Ook als er niets is veranderd in hun situatie. Welke gegevens dat zijn is hierna beschreven. Gegevens premiegrondslagen (record 09) - Soort premiegrondslag Hiermee geeft u aan op welke pensioenvoorziening de premiegrondslag betrekking heeft. De premiegrondslag kan betrekking hebben op een grondslag voor de WIW regeling (WI) of voor de WSW regeling (WR en/of WS). - Bedrag premiegrondslag Dit is het bedrag waarover de premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden berekend. Hoe u de premiegrondslag berekent, leest u in paragraaf 14 van dit hoofdstuk. 5. Inzending met wijzigingen in de pensioenopbouw Als zich een wijziging voordoet in de gegevens die van belang zijn voor de pensioenopbouw moet u dit kenbaar maken aan PWRI. De wijziging moet u doorgeven in het record 05. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens: Deelnemerschap (record 05) - Aard deelnemerschap De aard deelnemerschap is WIW of WSW. Een wijziging van het aard deelnemerschap is niet mogelijk. Alleen het beëindigen van een Hoofdstuk B Events Uitgave maart

18 deelnemerschap met de waarde WIW, gevolgd door het starten van een deelnemerschap met de aard WSW is mogelijk. - Waarde deelnemerschap De waarde van het deelnemerschap is altijd Deeltijdfactor Met de deeltijdfactor wordt aangegeven of de werknemer een volledige baan heeft of in deeltijd werkt. Heeft de werknemer een volledige baan (normbetrekking), dan is de deeltijdfactor 1,0000. Bij een halve baan is de deeltijdfactor 0,5. Werkt uw werknemer in deeltijd, dan berekent u de deeltijdfactor als volgt: De deeltijdfactor is een breuk waarvan: - de teller wordt gevormd door het aantal feitelijk gewerkte uren per week en - de noemer is gelijk aan het aantal uren dat de werknemer per week zou hebben gewerkt bij een volledige baan. De deeltijdfactor wordt uitgedrukt in een factor met 4 decimalen. Als een deelnemer gebruik maakt van de seniorenregeling, dan wordt het deelnemerschap ongewijzigd voortgezet. 6. U maakt de januari-inzending In de maand januari levert u uiteraard alle gegevens aan die u iedere maand aanlevert. Maar in januari levert u bovendien een aantal extra gegevens aan. Voor alle lopende deelnemerschappen moet u jaarlijks in de maand januari opnieuw het jaarinkomen vaststellen en doorgeven. NB In januari 2012 komt nog geen enkele werknemer in de administratie van PWRI voor. Daarom moet u elke werknemer via deze januari-inzending tevens aanmelden. Dat houdt in, dat u over januari 2012 voor elke werknemer/deelnemer een complete gegevensset moet inzenden (records 02, 04, 05, 08 en 09). Pensioengegevens (record 08) - Jaarinkomen Voor iedere werknemer geeft u het jaarinkomen op. Het jaarinkomen is een vast schaalsalaris plus vakantietoeslag plus vaste toelagen. Het jaarinkomen is het Hoofdstuk B Events Uitgave maart

19 full-time loon op jaarbasis. Hoe u het jaarinkomen berekent, leest u in paragraaf 14 van dit hoofdstuk. - Datum jaarinkomen Dit is bij de januari-inzending 1 januari van het lopende kalenderjaar. - NB Als de werknemer later dan 1 januari deelneemt aan de regeling bijvoorbeeld door een indiensttreding, dan wordt de datum jaarinkomen gelijk gesteld aan de latere datum. 7. Een werknemer die deelneemt wordt ziek Als een werknemer ziek wordt, verandert er niets in de gegevensaanlevering. Zolang een zieke werknemer bij u in dienst blijft, betekent dit dat u maandelijks dezelfde gegevens aanlevert als bij een maandelijkse inzending. Er vindt geen wijzigingen in de pensioenopbouw en de premieafdracht plaats. 8. Een werknemer gaat met ouderschapsverlof Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van het pensioen. Gedurende het ouderschapsverlof blijft de gegevensaanlevering en de premieafdracht ongewijzigd. 9. Een werknemer gaat trouwen of scheiden of wordt weduwe/weduwnaar Indien een werknemer gaat trouwen of scheiden, vindt partnerregistratie of beëindiging daarvan plaats. Hetzelfde gebeurt indien hij of zij weduwnaar of weduwe wordt. U hoeft dit niet door te geven aan PWRI indien de deelnemer in Nederland woonachtig is. De verandering van de burgerlijke staat en eventueel de gegevens Hoofdstuk B Events Uitgave maart

20 van de echtgenoot worden immers automatisch aan PWRI doorgegeven via de gemeente (de Gemeentelijke Basis Administratie). Gaat het echter om een werknemer die in het buitenland woont, dan moet u PWRI wel op de hoogte brengen. 10. Een werknemer gaat verhuizen Als een in Nederland woonachtige werknemer verhuist, wordt zijn nieuwe adres automatisch doorgegeven aan PWRI. Dit gebeurt via de gemeente (de Gemeentelijke Basis Administratie). U hoeft het nieuwe adres dus niet door te geven. Als een werknemer verhuist naar een (nieuw) adres in het buitenland, moet u wel de nieuwe adresgegevens doorgeven (record 04). 11. U stapt over naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem Als u overstapt naar een andere dienstverlener of een ander salarissysteem dan moet u dit eerst melden bij de huidige dienstverlener en u stuurt gelijktijdig een formulier Mutatie Werkgever naar de Werkgeversadministratie van PWRI. Tevens geeft u de sleutelwijzigingen door met behulp van record 01 of u handelt volgens een specifiek met u gemaakte afspraak. Het gaat hierbij om een administratieve mutatie waarbij rechtspositioneel voor de werknemers niets verandert. Er hoeven dus geen af- en aanmeldingen van deelnemerschappen plaats te vinden. De sleutelwijzigingen kunnen als aparte inzending worden aangeleverd, vóór of samen met de eerste aanlevering in één inzending. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

21 12. Fusie Voor een correcte en snelle administratieve afhandeling is het zaak dat PWRI zo vroeg mogelijk op de hoogte wordt gebracht van een voorgenomen fusie. Om de gegevens van uw werknemers correct te kunnen verwerken, moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden beoordeeld of er nieuwe werkgeversnummers en/of aansluitingen moeten worden toegekend. De werkgeversadministratie van PWRI kan u dan nader informeren over de stappen die u in een dergelijke situatie moet zetten. Neem in voorkomende gevallen s.v.p. contact op met: Werkgeversadministratie PWRI Postbus JM Heerlen Telefoon : Hoe wordt het pensioengevend jaarinkomen berekend? Het pensioengevend jaarinkomen wordt als volgt berekend: - bepaal het op 1 januari van het kalenderjaar het geldende vaste schaalsalaris waarover de premie wordt geheven en - tel hierbij op de vakantietoeslag en alle andere structurele toeslagen (zie hoofdstuk C, de tekst bij record 8). Een jaarinkomen wordt rekenkundig afgerond op twee decimalen. - NB: Als de werknemer later dan 1 januari deelneemt aan de regeling bijvoorbeeld door een indiensttreding, dan wordt de datum jaarinkomen gelijk gesteld aan de latere datum. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

22 14. Hoe worden de premiegrondslagen berekend? Voor de WSW wordt de berekening van de premie over het pensioengevend jaarinkomen vervangen door een berekening over de pensioengrondslag. Dit gebeurt gelijkmatig, waardoor tot naast elkaar 2 formules voor iedere deelnemer moeten worden toegepast. De pensioengrondslag is pensioengevend jaarinkomen minus franchise. Jaar Pensioengevend Pensioengrondslag jaarinkomen % 0% % 20% % 40% % 60% % 80% 2013 en verder 0% 100% Voor de WSW worden de twee verschillende premiegrondslagen als volgt berekend: Grondslag op basis van pensioengevend jaarinkomen: - deel het jaarinkomen door 12 - vermenigvuldig het verkregen bedrag met de deeltijdfactor die bij de uitbetalingstermijn hoort - vermenigvuldig het verkregen bedrag met het percentage volgens bovenstaande tabel (in 2012 is dat 20%). Lever een record 09 aan onder vermelding van soort premiegrondslag WR. Grondslag op basis van pensioengevend jaarinkomen franchise: - verminder het jaarinkomen met de franchise - deel de uitkomst door 12 - vermenigvuldig het verkregen bedrag met de deeltijdfactor die bij de uitbetalingstermijn hoort - vermenigvuldig het verkregen bedrag met het percentage volgens bovenstaande tabel (in 2012 is dat 80%). Lever een record 09 aan onder vermelding van soort premiegrondslag WS. Lever record 09 in geval van WSW dus twee keer aan, met twee soorten premiegrondslagen en bijbehorende grondslagen (t/m 2012). Hoofdstuk B Events Uitgave maart

23 Voor de WIW wordt alleen uitgegaan van een premieberekening van een premiegrondslag op basis van het pensioengevend jaarinkomen. Geen franchise premieberekening WIW: Er is GEEN franchise van toepassing is voor de WIW-premie (premiegrondslag is gebaseerd op het pensioengevend inkomen), maar er is wel franchise van toepassing is voor de pensioenopbouw. 15. Hoe worden de premiebedragen berekend? In geval van de WSW (WR en WS) moet tot en met 2012 de premie als volgt worden berekend en afgedragen: - vermenigvuldig de grondslag met het juiste percentage - neem de grondslag op basis van pensioengevend salaris (WR) of pensioengevend inkomen (WS) franchise - vermenigvuldig de grondslag met het juiste percentage - beide premiebedragen moeten apart worden overgemaakt aan PWRI (zie ook hoofdstuk A, overzicht met rekeningnummers en betaalkenmerken). Ook in geval van WIW moet u de grondslag (=pensioengevend inkomen) vermenigvuldigen met het juiste percentage (zie ook Rekenvoorbeelden in hoofdstuk E van deze HPG). De berekende premiebedragen maken geen onderdeel uit van de gegevensaanlevering. 16. Premieafdracht tijdens verzuim Verzuim is in dit geval afwezigheid (bv. afwezig zonder opgaaf van reden). De medewerker ontvangt dan geen loon. Als iemand ziek is of arbeidsongeschikt ontvangt de medewerker wel loon d.v.m. een uitkering. Het dienstverband loopt tijdens verzuim voor maximaal 2 jaar gewoon door en de pensioenopbouw wordt gebaseerd op het pensioengevend jaarinkomen en het dienstverband. U als werkgever bent, in dit geval, altijd premieplichtig en draagt de verschuldigde premie, zijnde het werkgeversdeel en het werknemersdeel af. U verhaalt zelf het werknemersdeel bij de betrokken werknemer. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

24 17. Pensioenopbouw en premieafdracht seniorenregeling De pensioenopbouw en de premieafdracht worden ongewijzigd voortgezet. De achterliggende reden is het behoud van de formele arbeidsduur. Ondanks de vermindering van uren en loon, bij het deelnemen aan de seniorenregeling, is er sprake van een ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling, op basis van de oorspronkelijke deeltijdfactor. Er is geen aanpassing van het pensioengevend inkomen en/of (vermindering van de) deeltijdfactor indien een medewerker gebruik maakt van de seniorenregeling. Hoofdstuk B Events Uitgave maart

25 Handleiding Premie en Gegevens PWRI Hoofdstuk C Technische beschrijving records Hoofdstuk C Technische beschrijving records Uitgave maart

26 Record 00 Identificatie Dit record bevat de gegevens waarmee de inzending wordt geïdentificeerd. Het gaat daarbij om gegevens van u als inzender en het jaar en de maand waarop de inzending betrekking heeft. Deze gegevens kunnen maar een keer per inzending voorkomen. Recordindeling (formaat ASCII) Rubr. Omschrijving Begin- Lengte Type* Aantal Opmerkingen Nr. pos. dec. 1 Code-soort-record 1 2 A = 00 2 Filler 3 24 N = nullen 3 Bestandscode 27 5 A = VB6PW 4 Filler 32 2 A = spatie 5 Inzendperiode 34 6 N = eejjpp 6 Volgnr- inzending 40 1 N 7 Identificatie-inzender A 8 Soort- extern- systeem 86 4 N = PWRI-specifiek leveranciersnummer 9 Filler A = spatie *Legenda: A = alfanumeriek, N = numeriek. INVULINSTRUCTIE RUBRIEKEN - Code- soort- record Dit is de code die aangeeft om welk record het gaat. De code van dit record is Bestandscode Als code vult u VB6PW in. - Inzendperiode Dit is de periode waarop de totale inzending betrekking heeft. Vermeld het jaar en de periode. De maanden geeft u de nummers 01 t/m Volgnr- inzending Het gaat hier om het volgnummer binnen één inzendperiode. Maakt u voor een bepaalde maand de gewone, maandelijkse inzending, dan krijgt die het volgnummer 0. Maakt u een tweede inzending, bijvoorbeeld omdat u een correctie wilt doorgeven, dan krijgt die volgnummer 1. Een derde inzending voor dezelfde maand krijgt volgnummer 2, enzovoorts. Hoofdstuk C Technische beschrijving records Uitgave maart

27 - Identificatie- inzender Hier vermeldt u de naam van de geautomatiseerde administratie die de inzending heeft gemaakt, of van het rekencentrum dat de inzending heeft verzorgd. - Soort-extern-systeem Hier vermeldt u de code van het systeem waarmee de gegevens van de inzending zijn aangeleverd. Deze code hebt u gekregen van PWRI en deze code is PWRI-specifiek. Record 01 Wijziging sleutelgegevens De sleutelgegevens wijzigen indien: - een werkgever wijzigt van dienstverlener die zijn eigen specifieke salarisnummers/volgnummers gebruikt. - een werkgever om organisatorische redenen een andere indeling kiest in gegevensaanlevering, waardoor werkgevernummer(s). Wijzigen inclusief de bijbehorende populatie deelnemers. Hiervoor gelden wel een aantal restricties met betrekking tot de wijziging van het werkgeversnummer. Dit mag alleen wanneer de wijzigingen betrekking hebben op dezelfde juridische werkgever. De sleutelgegevens zijn: - het werkgeversnummer, het salarisnummer en het volgnummerdeelnemerschap. Als een of meer van deze gegevens veranderen, geeft u dat in dit record aan. Bij een wijziging moet u het volledige record invullen en dus niet alleen de gegevens die gewijzigd zijn. Recordindeling (formaat ASCII) Rubr. Omschrijving Begin- Lengte Type* Aantal Opmerkingen nr. pos. dec. 1 Code-soort-record 1 2 A = 01 2 Werkgeversnummer 3 7 N 3 Salarisnummer N 4 Volgnummer 25 2 N deelnemerschap 5 Filler 27 1 N = spatie 6 Werkgeversnummer 28 7 N = oude sleutel 7 Salarisnummer N = oude sleutel 8 Volgnummer 50 2 N = oude sleutel deelnemerschap 9 Mutatiedatum 52 8 N = eejjmmdd 10 Filler = spatie *Legenda: A = alfanumeriek, N = numeriek. Hoofdstuk C Technische beschrijving records Uitgave maart

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Handleiding ABzend Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Inhoudsopgave Welkom bij ABzend 5 Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en WIA Metalektro 5 Welke gegevens levert u aan voor het pensioenfonds PME?

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Handleiding PLATO. Houthandel

Handleiding PLATO. Houthandel Handleiding PLATO Houthandel Pagina Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 Welkom bij PLATO... 3 PLATO en Pensioenfonds Houthandel... 3 Maakt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 eer u n n a w n e t Wilt u we n met werken? pe kunt stop gen naar en! uwpensio tto bedra Ga voor ne pensioen.nl, Mijn Bo www.bouw Inhoudsopgave Toelichting Uniform

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie