Hulpstaten Personeel aan huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpstaten Personeel aan huis"

Transcriptie

1 Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van uw personeel aan huis berekent u volgens de methode van voortschrijdend cumulatief rekenen. Om u daarbij te helpen, hebben wij hulpstaten gemaakt voor: 1 de berekening van de premie ww-awf 2 de berekening van de premie sectorfonds, de basispremie wao/wia en de gedifferentieerde premie wga 3 de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw In bepaalde situaties hoeft u geen cumulatieve berekeningen te maken. Wanneer dat is en hoe u dan te werk gaat, leest u ook in deze toelichting. Let op! Als uw personeel onder de premievrijstelling marginale arbeid valt, bent u toch verplicht om de premie- en bijdragelonen te berekenen. Ook dan kunt u de hulpstaten gebruiken. Meer informatie Hebt u nog vragen? Kijk op Daar vindt u bijvoorbeeld informatie over de vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis. Ook kunt u van onze internetsite het Handboek Loonheffingen downloaden. Of bel de BelastingTelefoon: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. LH 016-1Z21PL

2 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van de premie WW-Awf De premie WW-Awf bestaat uit twee delen: het werkgeversdeel van de WW-Awf Dit deel moet u zelf betalen. het werknemersdeel van de WW-Awf Het premiepercentage is 0%. U ziet deze premie dan ook niet terug in de hulpstaten. U kunt de premie berekenen met hulpstaat 1. Geen cumulatieve berekeningen nodig In de volgende situaties hoeft u geen cumulatieve berekeningen te maken: Het loon verschilt per loontijdvak, maar is gelijk aan of meer dan het franchisebedrag en het is gelijk aan of minder dan het maximumpremieloon werknemersverzekeringen. Het loon is elk loontijdvak meer dan het maximumpremieloon werknemersverzekeringen voor dat loontijdvak. In deze situaties kunt u voor de berekening van de premie WW-Awf hulpstaat 1 overslaan. U berekent dan de premie per loontijdvak met hulpstaat 2 (niet-cumulatieve berekening). Het loon per loontijdvak is inclusief alle bijzondere beloningen, zoals gratificatie, vakantiegeld of een dertiende maand. Hulpstaat 1: berekening premie WW-Awf volgens voortschrijdend cumulatief rekenen In deze hulpstaat verwijzen we naar de kolommen in het voorbeeld. 1 Neem het bedrag over dat u hebt ingevuld in kolom 5 van de loon staat personeel aan huis (Totaal loon voor de werknemers verzekeringen). Dit vult u in in kolom a. 2 Bepaal per loontijdvak het maximumpremieloon werknemersverzekeringen. Gebruik daarbij de onderstaande tabel. Vul het maximumpremieloon in in kolom c. werknemersverzekeringen 192,55 962, , , , ,00 3 Bepaal per loontijdvak het bedrag van de franchise. Gebruik daarbij de onderstaande tabel. Vul de franchise in in kolom e. Franchise die in een loontijdvak onbenut blijft, neemt u mee naar het volgende loontijdvak binnen hetzelfde kalenderjaar. Franchise premie WW-Awf 66,27 331, , , , ,00 4 Tel per werknemer op: de lonen van kolom a tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom b de maximumpremielonen werknemersverzekeringen van kolom c tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom d de franchise van kolom e tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom f 5 Bereken het premieloon voor het huidige tijdvak als volgt: bedrag van kolom b of d (neem het laagste bedrag) af: bedrag van kolom f = bedrag van kolom g (niet lager dan 0,00) af: bedrag van kolom g van het voorgaande loontijdvak = bedrag van kolom h In het eerste loontijdvak van het jaar is het bedrag van kolom h gelijk aan het bedrag van kolom g. 6 Pas op h het percentage van de premie WW-Awf toe. Voor 2012 is dit percentage 4,55%. De premie vult u in in kolom i. Als u voor uw werknemer in aanmerking komt voor premievrijstelling marginale arbeid, moet u wel de premielonen berekenen, maar geen premie. Voorbeeld Hieronder ziet u een voorbeeldberekening van de premie WW-Awf. Dit voorbeeld gaat uit van een loontijdvak van een maand. Maar u kunt dezelfde systematiek ook toepassen op een dagloon, een vierwekenloon of een weekloon. Totaal loon werknemersverzekeringen (kolom 5 loonstaat) werknemersverzekeringen Franchise Premieloon WW-Awf Loontijdvak Cumulatief Loontijdvak Cumulatief Loontijdvak Cumulatief Cumulatief Loontijdvak a b c d e f g h i Premie WW-Awf 4,55% Loontijdvak Januari 4.000, , , , , , , ,75 116,69 Februari 3.000, , , , , , , ,75 71,15 Maart 1.000, , , , , , ,75-435,75-19,82 April 2.000, , , , , , ,00 564,25 25,67 Mei 5.000, , , , , , , ,25 162,17 Juni 400, , , , , , , ,75-47,12 Juli 2.500, , , , , , , ,25 48,42 Augustus September Oktober November December Jaartotaal * * * * Deze bedragen vermeldt u in de aangifte loonheffingen in het werknemersdeel. In het collectieve deel moet u de bedragen uit het werknemersdeel van al uw werknemers bij elkaar optellen.

3 Hulpstaten Personeel aan huis Hulpstaat 2: niet-cumulatieve berekening premie WW-Awf 1 Vul het bedrag in uit kolom 5 van de loonstaat personeel aan huis (Totaal loon voor de werknemersverzekeringen). Als dit totaal hoger is dan het maximumpremieloon (zie hulpstaat 1, stap 2), vul dan het maximumpremieloon in. 2 Vul de franchise (zie hulpstaat 1, stap 3) in voor het loon dat u hebt uitbetaald in dit loontijdvak. af 3 Vul het premieloon voor dit loontijdvak in (niet minder dan 0,00, niet meer dan het maximumpremieloon werknemersverzekeringen minus franchise). 4 Pas op het premieloon het percentage (4,55%) toe van de premie WW-Awf. Aangifte invullen Voor het invullen van de aangifte geldt: Als het loon elk tijdvak hetzelfde is, vermenigvuldigt u de bedragen met het aantal loontijdvakken en vult u die bedragen in in het werknemersdeel. Als het loon niet elk tijdvak hetzelfde is, telt u de verschillende bedragen die u hebt berekend, bij elkaar op en vult u het totaalbedrag in in het werknemersdeel. In het collectieve deel telt u de bedragen uit het werknemersdeel van al uw werknemers bij elkaar op.

4 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van de premie sectorfonds, de basispremie WAO/WIA en de gedifferentieerde premie WGA U kunt de premie sectorfonds, de basispremie WAO/WIA en de gedifferentieerde premie WGA berekenen met hulpstaat 3. De basis (het premieloon) voor het berekenen van de premies is voor alle drie de verzekeringen gelijk. Geen cumulatieve berekeningen nodig In de volgende situaties hoeft u geen cumulatieve berekeningen te maken: U verhaalt géén gedeelte van de gedifferentieerde premie WGA op uw werknemer en het loon verschilt per loontijdvak, maar is gelijk aan of minder dan het maximumpremieloon werknemersverzekeringen. U verhaalt géén gedeelte van de gedifferentieerde premie WGA op uw werknemer en het loon is elk loontijdvak meer dan het maximum premieloon werknemersverzekeringen voor dat loontijdvak. In deze situaties kunt u voor de berekening van de premie sectorfonds, de basispremie WAO/WIA en de gedifferen tieerde premie WGA hulpstaat 3 overslaan. U berekent dan de premies per loontijdvak met hulpstaat 4 (niet-cumulatieve berekening). Het loon per loontijdvak is inclusief alle bijzondere beloningen, zoals gratificatie, vakantiegeld of een dertiende maand. Hulpstaat 3: berekening premie sectorfonds, basispremie WAO/WIA en gedifferentieerde premie WGA volgens voortschrijdend cumulatief rekenen In deze hulpstaat verwijzen we naar de kolommen in het voorbeeld. 1 Neem het bedrag over dat u hebt ingevuld in kolom 5 van de loonstaat personeel aan huis (Totaal loon voor de werknemersverzekeringen). Dit vult u in in kolom a. 2 Bepaal per loontijdvak het maximumpremieloon werknemersverzekeringen. Gebruik daarbij de onderstaande tabel. Vul het maximumpremieloon in in kolom c. werknemersverzekeringen 192,55 962, , , , ,00 3 Tel per werknemer op: de lonen van kolom a tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom b de maximumpremielonen werknemersverzekeringen van kolom c tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom d 4 Bereken het premieloon voor het huidige tijdvak als volgt: Vul het bedrag van kolom b of d (neem het laagste bedrag) in in kolom e. Trek daarvan af het bedrag van kolom e van het voorgaande loontijdvak en vul de uitkomst in in kolom f. In het eerste loontijdvak van het jaar is het bedrag van kolom f gelijk aan het bedrag van kolom e. 5 Pas over f de volgende premiepercentages toe: het percentage voor de premie sectorfonds U moet het percentage gebruiken van de sector waarbij u volgens onze beschikking bent aangesloten. Het percentage vindt u in tabel 20 van het Handboek Loonheffingen het percentage voor de basispremie WAO/WIA Voor 2012 is dit percentage 5,05%. het percentage voor de gedifferentieerde premie WGA U moet het premiepercentage gebruiken dat staat in uw beschikking gedifferentieerde premie WGA Als u voor uw werknemer in aanmerking komt voor premievrijstelling marginale arbeid moet u wel de premielonen berekenen, maar geen premie. Voorbeeld Hieronder ziet u een voorbeeldberekening van de premie sectorfonds, de basispremie WAO/WIA en de gedifferentieerde premie WGA. Dit voorbeeld gaat uit van een loontijdvak van een maand. Maar u kunt dezelfde systematiek ook toepassen op een dagloon, een vierwekenloon of een weekloon. Het voorbeeld is gebaseerd op sector 35. In 2012 is het percentage voor deze sector 1,75% Totaal loon werknemersverzekeringen (kolom 5 loonstaat) werknemersverzekeringen Premieloon Sectorfonds WAO/WIA Loontijdvak Cumulatief Loontijdvak Cumulatief Cumulatief Loontijdvak Sector 35 Basis Gedifferentieerd Loontijdvak a b c d e f g h i Januari 5.000, , , , , ,00 73,01 210,68 Afhankelijk van Premie Februari 4.000, , , , , ,00 73,01 210,68 Maart 3.000, , , , , ,00 63,98 184,62 April 6.000, , , , , ,00 82,04 236,74 Mei 300, , , , , ,00 28,21 81,40 Juni 4.000, , , , , ,00 70,00 202,00 Juli Augustus September Oktober November December Jaartotaal * * * * * * Deze bedragen vermeldt u in de aangifte loonheffingen in het werknemersdeel. In het collectieve deel moet u de bedragen uit het werknemersdeel van al uw werknemers bij elkaar optellen. gedifferentieerd premiepercentage

5 Hulpstaten Personeel aan huis Hulpstaat 4: niet-cumulatieve berekening premie sectorfonds, basispremie WAO/WIA en gedifferentieerde premie WGA 1 Vul het bedrag in van het maximumpremieloon werknemersverzekeringen voor het loontijdvak waarover u loon hebt uitbetaald. Zie voor de bedragen de tabel in hulpstaat 3 bij stap 2. 2 Vul het bedrag in van kolom 5 van de loonstaat personeel aan huis (Totaal loon voor de werknemersverzekeringen). 3 Pas op de laagste van de twee bedragen het percentage toe van de premies die u moet betalen. Het percentage voor de basispremie WAO/WIA is 5,05%. Het percentage voor de premie sectorfonds vindt u in tabel 20 van het Handboek Loonheffingen Voor het percentage van de gedifferentieerde premie WGA hebt u een beschikking ontvangen. Aangifte invullen Voor het invullen van de aangifte geldt: - Als het loon elk tijdvak hetzelfde is, vermenigvuldigt u de bedragen met het aantal loontijdvakken en vult u die bedragen in in het werknemersdeel. - Als het loon niet elk tijdvak hetzelfde is, telt u de verschillende bedragen die u hebt berekend, bij elkaar op en vult u het totaalbedrag in in het werknemersdeel. - In het collectieve deel telt u de bedragen uit het werknemersdeel van al uw werknemers bij elkaar op.

6 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw U kunt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen met hulpstaat 5. Geen cumulatieve berekeningen nodig In de volgende situaties hoeft u geen cumulatieve berekeningen te maken: Het loon is elk loontijdvak gelijk aan of minder dan het maximumbijdrageloon Zvw. Het loon is elk loontijdvak meer dan het maximum bijdrageloon Zvw. In deze situaties kunt u voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw hulpstaat 5 overslaan. U berekent dan de inkomens afhankelijke bijdrage Zvw per loontijdvak met hulpstaat 6 (niet-cumula tieve berekening). Het loon per loontijdvak is inclusief alle bijzondere beloningen, zoals gratificatie, vakantiegeld of een dertiende maand. Hulpstaat 5: berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zvw volgens voortschrijdend cumulatief rekenen In deze hulpstaat verwijzen we naar de kolommen in het voorbeeld. 1 Neem het bedrag over dat u hebt ingevuld bij kolom 8 van de loonstaat personeel aan huis (het Zvw-loon). Dit vult u in in kolom a. 2 Bepaal per loontijdvak het maximumbijdrageloon Zvw. Gebruik daarbij de onderstaande tabel. Vul het maximumbijdrageloon in in kolom c. Maximumbijdrageloon Zvw 192,55 962, , , , ,00 3 Tel per werknemer op: de bijdragelonen van kolom a tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom b de maximumbijdragelonen van kolom c tot en met het huidige tijdvak: vul dit in in kolom d 4 Bereken het bijdrageloon voor het huidige tijdvak als volgt: Vul het bedrag van kolom b of d (neem het laagste bedrag) in in kolom e. Trek daarvan af het bedrag van kolom e van het voorgaande loontijdvak en vul de uitkomst in in kolom f. In het eerste loontijdvak van het jaar is het bedrag van kolom f gelijk aan het bedrag van kolom e. 5 Bereken de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die u moet betalen over het bedrag van f. Als u verplicht bent de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan uw werknemer te vergoeden, is het percentage 7,10%. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zonder vergoeding is 5% van f. Vul het bijdragebedrag in kolom g in. Meer informatie over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vindt u in hoofdstuk 6 van het Handboek Loonheffingen Voorbeeld Hieronder ziet u een voorbeeldberekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Dit voorbeeld gaat uit van een loontijdvak van een maand. Maar u kunt dezelfde systematiek ook toepassen op een dagloon, een vierwekenloon of een weekloon. Het voorbeeld is gebaseerd op een werkgever die verplicht is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden (percentage 7,10%). Bijdrageloon (kolom 8 loonstaat) Maximumbijdrageloon Bijdrageloon voor berekening van de bijdrage Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Loontijdvak Cumulatief Loontijdvak Cumulatief Cumulatief Loontijdvak Loontijdvak Loontijdvak a b c d e f g Januari 5.000, , , , , ,00 296,21 Februari 2.000, , , , , ,00 200,78 Maart 1.000, , , , , ,00 71,00 April 1.000, , , , , ,00 71,00 Mei 1.000, , , , , ,00 71,00 Juni 400, , , , ,00 400,00 28,40 Juli 3.000, , , , , ,00 213,00 Augustus September Oktober November December Jaartotaal * * * * Deze bedragen vermeldt u in de aangifte loonheffingen in het werknemersdeel. In het collectieve deel moet u de bedragen uit het werknemersdeel van al uw werknemers bij elkaar optellen.

7 Hulpstaten Personeel aan huis Hulpstaat 6: niet-cumulatieve berekening inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 1 Vul het bedrag in uit kolom 8 van de loonstaat personeel aan huis. 2 Vul het maximumbijdrageloon in over het tijdvak waarover u het loon hebt uitbetaald (zie hulpstaat 5, stap 2). 3 Pas over de laagste van de twee bedragen het percentage toe van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Als u verplicht bent de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden, is het percentage 7,10%. Het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zonder vergoeding is 5%. Aangifte invullen Voor het invullen van de aangifte geldt: Als het loon elk tijdvak hetzelfde is, vermenigvuldigt u de bedragen met het aantal loontijdvakken en vult u die bedragen in in het werknemersdeel. Als het loon niet elk tijdvak hetzelfde is, telt u de verschillende bedragen die u hebt berekend, bij elkaar op en vult u het totaalbedrag in in het werknemersdeel. In het collectieve deel telt u de bedragen uit het werknemersdeel van al uw werknemers bij elkaar op.

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 november 2007 Mededeling 7 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

23 Dienstverlening aan huis

23 Dienstverlening aan huis Dit hoofdstuk is bestemd voor wie als particulier aan huis huishoudelijke taken laat verrichten door een dienstverlener. Voor alle vormen van dienstverlening aan huis kan sprake zijn van een dienstbetrekking.

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief. loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2011 Inhoud 1 Algemeen 3 2 vcr-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Awf-franchise

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Inleiding Als u uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling: de regeling voor privégebruik

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 1 2 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald na

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Witte maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2008 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 31 december 2007.

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2016. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2008 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald na

Nadere informatie

PAWW bijdrage berekening

PAWW bijdrage berekening 22-12-2017 PAWW bijdrage berekening Toelichting op de berekening van de PAWW bijdrage Documenthistorie Versie Datum Wijzigingen 1.0 14 september 2017 Initiële versie. 1.1 23 november 2017 2.1: bijdrage

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2007 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Loonheffingen niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 4 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 2.2 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kwinto bv

Nadere informatie

PAWW bijdrage berekening

PAWW bijdrage berekening 14-9-2017 PAWW bijdrage berekening Toelichting op de berekening van de PAWW bijdrage INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DE REKENREGELS VOOR BIJDRAGEVASTSTELLING VOOR DE PAWW... 3 2.1. PLANNING REALISATIE...

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene kwartaaltabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen

5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen 5 Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen U moet premies werknemersverzekeringen betalen voor werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Wie wel en niet verzekerd zijn voor

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 3

Deel 1. Deel 2. Deel 3 Uitleg Salarisspecificatie Hieronder vindt u informatie over de salarisstrook van ExcellentFlex Onderwijs. De uitleg van de salarisstrook is opgedeeld in vier delen. Bron: Easyflex handboek. Mevrouw A.A.

Nadere informatie

* * Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2014

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2014 Belastingdienst Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2014 Toelichting bij de excessieve vertrekvergoeding 2014 U moet 75% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding Belastingdienst 2011 Toelichting Excessieve vertrekvergoeding U moet 30% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die bij u uit dienst gaan. U betaalt deze zogenoemde

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding Belastingdienst 2012 Toelichting Excessieve vertrekvergoeding U moet 30% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die bij u uit dienst gaan. U betaalt deze zogenoemde

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Witte maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2005 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 31 december 2004.

Nadere informatie

Rekenregels per 1 juli 2008

Rekenregels per 1 juli 2008 Rekenregels per 1 juli 2008 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2008 opgenomen. Deze premies en

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 Uitgave 2 23 november 2012 Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2013

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2013 Belastingdienst Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2013 Toelichting bij de excessieve vertrekvergoeding 2013 U moet 75% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers

Nadere informatie

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2015 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 29 december 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Belastingdienst. Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Belastingdienst Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek Toelichting 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Premiemaximum

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Witte maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2004 Uitgave april Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 31 maart 2004. Voor

Nadere informatie

Witte maandtabel. Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Witte maandtabel. Loonbelasting en premie volksverzekeringen Witte maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2004 Uitgave juli Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 30 juni 2004. Voor loon

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2008 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar. 2007 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar. 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen

Belastingdienst. Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Fouten in de gegevens voor de werknemers verzekeringen 4 2.1 Uitbetaalde

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen per jaar. 2006 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 12345 2010 Toelichting Excessieve vertrekvergoeding U moet 30% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers die bij u uit dienst gaan. U betaalt deze zogenoemde pseudo-eindheffing

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2017. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Franchise ,- Loondagen bij 4 weken verloning 260. Loondagen bij maandverloning 261. Premiepercentage** 21,70%

Opbouwpercentage*** 1,875% Franchise ,- Loondagen bij 4 weken verloning 260. Loondagen bij maandverloning 261. Premiepercentage** 21,70% Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2018. Opbouwpercentage*** 1,875% 2018 Maximum

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Franchise ,- Loondagen bij 4 weken verloning 260. Loondagen bij maandverloning 261. Premiepercentage** 21,70%

Opbouwpercentage*** 1,875% Franchise ,- Loondagen bij 4 weken verloning 260. Loondagen bij maandverloning 261. Premiepercentage** 21,70% Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2019. Opbouwpercentage*** 1,875% 2019 Maximum

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2016

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2016 Belastingdienst Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2016 Toelichting bij de excessieve vertrekvergoeding 2016 U moet 75% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers

Nadere informatie

Voorbeeld 1: Maandverloning

Voorbeeld 1: Maandverloning Rekenvoorbeelden Hieronder vindt u vier rekenvoorbeelden die betrekking hebben op de premievaststelling. Twee rekenvoorbeelden die betrekking hebben op maandverloning en twee rekenvoorbeelden die betrekking

Nadere informatie

Voorbeeld 1: Maandverloning

Voorbeeld 1: Maandverloning Rekenvoorbeelden Hieronder vindt u vier rekenvoorbeelden die betrekking hebben op de premievaststelling. Twee rekenvoorbeelden die betrekking hebben op maandverloning en twee rekenvoorbeelden die betrekking

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2017 (1e halfjaar) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2017 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010

Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 12345 Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u toepassen op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek

Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek 2010 Toelichting Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek versie 1.0 12345 Inhoud 1 Algemeen 3 2 VCR-systematiek 4 3 Loontijdvakkensystematiek 5 4 Awf-franchise

Nadere informatie

Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010

Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 12345 Groene dagtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2010 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u toepassen op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2018 (1e halfjaar) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2018 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Voorbeeld 1: Maandverloning

Voorbeeld 1: Maandverloning Rekenvoorbeelden Hieronder vindt u vier rekenvoorbeelden die betrekking hebben op de premievaststelling. Twee rekenvoorbeelden die betrekking hebben op maandverloning en twee rekenvoorbeelden die betrekking

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 1 5 november 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2015

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2015 Belastingdienst Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2015 Toelichting bij de excessieve vertrekvergoeding 2015 U moet 75% belasting betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen van werknemers

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 (Uitgave januari) LH 303-1Z51FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2017. 2017 Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenen, uitbetaald

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Loonheffingen

Nieuwsbrief. Loonheffingen 2006 Nieuwsbrief Loonheffingen Uitgave december 2005 12345 Nieuwsbrief 2006 Loonheffingen Deze nieuwsbrief bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2006 voor de heffing van de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2016 (2e kwartaal) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 2e kwartaal van 2016 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. Het online examen bestaat uit 24 vragen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. Het online examen bestaat uit 24 vragen. Loonheffingen niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. Het online examen bestaat uit 24 vragen. Dit examen bestaat uit de volgende documenten:

Nadere informatie

Witte maandtabel Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2011 (Uitgave januari) Belastingdienst

Witte maandtabel Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2011 (Uitgave januari) Belastingdienst Belastingdienst Witte maandtabel Loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2011 (Uitgave januari) Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 31

Nadere informatie

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2016 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 4 januari 2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2 Personeel...

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene maandtabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen Groene weektabel Loonbelasting en premie volksverzekeringen Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. 2009 Uitgave januari Toepassing Deze tabellen zijn van toepassing op

Nadere informatie

Alert. November 2008. Wat verandert er voor u in het nieuwe jaar?

Alert. November 2008. Wat verandert er voor u in het nieuwe jaar? Alert November 2008 januari 2010 Wat verandert er voor u in het nieuwe jaar? Beste wensen voor 2010! Allereerst willen wij u alle goeds en succes voor 2010 wensen! Hopelijk heeft u een gezellige en veilige

Nadere informatie

Release informatie Merces@Work 2.0

Release informatie Merces@Work 2.0 Nr 1 Januari 2015 Merces.nl Release informatie Merces@Work 2.0 In deze Informatie@Work vindt u informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. Inhoudsopgave Wijziging in

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Witte maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Uitgave januari) Belastingdienst

Witte maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Uitgave januari) Belastingdienst Belastingdienst Witte maandtabel loonbelasting/ premie volksverzekeringen 2013 (Uitgave januari) LH 303-1Z31FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie