Opgave Loon en Premie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave Loon en Premie"

Transcriptie

1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van de pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid wordt verzorgd door APG. Juli 2013_1.0

2 Opgave Loon en Premie Inhoud Inleiding 1. De Opgave Loon en Premie (OLP) 4 2. Hoe levert u de OLP aan? 5 3. Wanneer levert u een OLP aan? 6 4. Verwerkingscontrole 6 5. De premienota 6 6. Premiebetaling 7 7. Rente 7 8. Corrigeren met een vervangende aanlevering 8 9. Kwantiteitscontrole Kwaliteitscontrole Aandachtspunten bij het invullen van de OLP 11 en bijzondere situaties van werknemers 12. Informatie en contact 13 Begrippenlijst 14 2

3 Inleiding U bent werkgever in de Bouwnijverheid en u draagt pensioenpremies en premies voor de bedrijfstakeigenregelingen af voor uw werknemers. Na elke loonperiode levert u loon- en premiegegevens aan. Met een opgave loon en premie (OLP). Een OLP is een verzameling van gegevens die nodig is voor een juiste premieafdracht en premie-inning. In deze handleiding leest u hoe en wanneer u of uw administratiekantoor de gegevens van uw werknemers aanlevert en afdraagt. U kunt uw boekhouder of administratiekantoor machtigen voor het aanleveren van de loon- en premiegegevens. Hebt u uw loonadministratie èn de aanlevering van de gegevens uitbesteed? Dan is de informatie in deze handleiding ook belangrijk voor uw administratiekantoor of boekhouder. 3

4 1. De opgave loon en premie (OLP) Voor een goede pensioenuitvoering hebben wij de juiste gegevens nodig. Alleen zo kunnen wij de pensioenpremies en pensioenopbouw correct vaststellen en kunnen wij de pensioenen juist en op tijd uitkeren. Welke gegevens staan er op een OLP? Gegevens van uw bedrijf, onder andere: uw unieke aansluitingsnummer naam- en adresgegevens Gegevens van uw werknemers, onder andere: Loongegevens SV-dagen SV-loon Bter-dagen Bter-uurloon Bter-grondslag afwijkende grondslag PF loontijdvak waarover u aanlevert In het document Technische beschrijving voor het loon- en salarispakket is beschreven volgens welke specificaties u de gegevens aanlevert. Deze beschrijving vindt u op Vanuit een loonpakket makkelijk aan te leveren Veel softwareleveranciers van loonpakketten in uw branche zijn op de hoogte van de technische specificaties en hebben die in hun loonpakket ingebouwd. Dit betekent dat u gemakkelijk vanuit uw loonpakket een OLP-bestand met daarin de juiste gegevens kunt versturen. Hulpmiddelen om de premies te berekenen Maakt u geen gebruik van een loonpakket en berekent u zelf de loon- en premiegegevens? Dan kunt u het programma Netwerken gebruiken. Voor het berekenen van de premies zijn op hulpmiddelen beschikbaar, zoals een rekenmodule, premiewijzers en de premiepercentages. Gegevens over de arbeidsverhouding datum in dienst datum uit dienst code beroep aantal gewerkte uren per week (fulltimer of parttimer) code cao Premiegegevens deelfondsen af te dragen premies 4

5 2. Hoe levert u de OLP aan? De OLP uit uw loonpakket kunt u op de volgende manier aanleveren: U stuurt de OLP via naar U stuurt uw OLP vanuit Netwerken. Dit werkt als volgt: U kiest de optie Opgave Loon en Premie U klikt op OLP versturen U selecteert het juiste bestand voor verzending met de knop bladeren Controleer uw bestand voor verzending Voordat u het bestand naar ons toestuurt, controleert u het bestand. U controleert of alle gegevens op de juiste plek staan, en of u niets bent vergeten in te vullen. Een onjuist of onvolledig ingevuld bestand wordt namelijk niet verwerkt. In de meeste gevallen is er een controle ingebouwd in uw loonpakket. Wilt u dit zeker weten of wilt u weten hoe deze controle werkt? Neemt u dan contact op met de leverancier van uw loonpakket. Hebt u geen loonpakket? Dan kunt u de berekende loon- en premiegegevens en de gegevens van de werknemer doorgeven met de functie OLP invoeren op Netwerken Netwerken Netwerken is een programma op onze website waarmee u loon- en premiegegevens kunt versturen. Met Netwerken kunt u zonder loonadministratiepakket uw OLP aanleveren. OLP s die u eerder hebt ingevoerd, kunt u hier raadplegen, wijzigen en versturen. U kunt hier ook nota s en specificaties opvragen. Met uw toegangscode en een wachtwoord kunt u inloggen op Netwerken. Moet u per loontijdvak veel gegevens aanleveren - dit is al snel het geval als u meer dan 10 werknemers in dienst hebt - dan is Netwerken arbeidsintensief en minder geschikt. Wij raden u dan aan om een loonpakket te nemen of uw loon- en salaris administratie (deels) uit te besteden. Wilt u een toegangscode aanvragen? Ga naar onze website 5

6 3. Wanneer levert u een OLP aan? U levert binnen 14 dagen na een loontijdvak/ loonperiode uw loon- en premiegegevens aan. Een loontijdvak kan zijn een kalendermaand of een periode van 4 weken. Deze loontijdvakken staan voor elk jaar vast en daar kunt u niet van afwijken. De verzendkalender kunt u vinden op onze website U levert de loon- en premiegegevens van alle werknemers die bij u in dienst waren aan met een OLP. Wanneer u voor de eerste keer loon- en premiegegevens voor een loontijdvak aanlevert noemen we dit een initiële aanlevering. 4. Verwerkingscontrole Voordat wij uw opgave inhoudelijk controleren, wordt gekeken of de OLP te verwerken is. Als er gegevens ontbreken op uw opgave dan wordt deze afgekeurd. U ontvangt altijd een verwerkingsverslag met daarin de melding dat uw OLP is geaccepteerd of dat uw OLP niet is geaccepteerd met een beschrijving van de geconstateerde fouten. 5. De premienota Na acceptatie en verwerking van uw OLP ontvangt u een rekening: de premienota. Deze nota is gebaseerd op uw OLP. Wij lichten de premienota daarom niet verder toe. U kunt specificaties opvragen van premienota s als u een correctie of vervangende OLP hebt verstuurd. Op Netwerken vindt u de functie onder opvragen specificaties. De nota bevat het totale premiebedrag van een periode en een eventuele correctie van een voorgaande periode. 6

7 6. Premiebetaling Als u ons hebt gemachtigd wordt, na ontvangst van de opgave loon en premie, het totaalbedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Hebt u geen doorlopende machtiging afgegeven dan zit er bij de premienota een acceptgiro. Nota s die te lang openstaan worden overgedragen aan een incassobureau. Betalen met een automatische incasso heeft voordelen Het is mogelijk automatisch te betalen. Met een automatische incasso. Hebt u een machtigingsformulier ingevuld? Dan worden de premies vanzelf van uw rekening afgeschreven. Betalen via een machtiging heeft voordelen: Het is snel U betaalt altijd op tijd U mist nooit een betaling U hoeft maar één keer een handtekening te zetten U houdt altijd controle over uw eigen rekening. U kunt onterechte betalingen namelijk terug laten storten door uw bank. Wilt u dat de premies automatisch van uw rekening afgeschreven worden? Vult u dan het formulier in. U vindt het op onze website: Let op: Niet alle nota s worden automatisch geïncasseerd als u een machtiging hebt afgegeven. Er zijn nota s die niet automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Namelijk: nota s die u opgelegd krijgt en rentenota s. U maakt deze zelf over, ook al hebt u een machtiging afgegeven. Bij een opgelegde- en rentenota is altijd een acceptgiro toegevoegd. 7. Rente De pensioenpremies en bijdrage(n) voor de bedrijfstak eigenregelingen moeten binnen een termijn van 14 dagen na een loontijdvak aangeleverd worden. Stuurt u de OLP later? Dan wordt rente berekend over de periode die de OLP te laat is aangeleverd. 7

8 8. Corrigeren met een vervangende aanlevering Het kan natuurlijk voorkomen dat u, nadat u een OLP hebt verstuurd, loon- en premiegegevens moet wijzigen. U kunt de verstuurde gegevens achteraf nog aanpassen. Hoe corrigeert u? U corrigeert door de onjuiste loon- en premiegegevens te vervangen. Dit doet u met een vervangende OLP (type aanlevering = 2). Een vervangende aanlevering vervangt letterlijk uw eerdere opgave. Voorbeeld vervangende OLP U hebt in januari (loontijdvak t/m 30-01) voor werknemer A een Bter-grondslag aangeleverd van 1.100,00 Dit was niet goed. Het moest 1.200,00 zijn U levert opnieuw de OLP aan voor werknemer A: alle waarden zijn hetzelfde als de initiële aanlevering. Alleen bij de Bter-grondslag staat nu het correcte bedrag: 1.200,00 U kunt ook een correctie OLP (type aanlevering= 1) insturen. In een correctie levert u alleen het verschil aan ten opzichte van wat u eerder hebt aangeleverd. Voor de arbeidsverhoudinggegevens geeft u bijvoorbeeld een andere datum uit dienst of een ander aantal gewerkte uren per week (parttimer). Voorbeeld correctie OLP U hebt in januari (loontijdvak t/m 30-01) voor werknemer A een Bter-grondslag aangeleverd van 1.100,00 Dit was niet goed. Het moest 1.200,00 zijn U levert nu bij de OLP van februari (31-01 t/m 27-02) voor werknemer A een correctie over januari voor de Btergrondslag van 100,00 De overige gegevens van de werknemer wijzigt u niet Alle andere loon- en premiegegevens hebben een waarde van 0 Op Netwerken is de functie OLP corrigeren/ vervangen beschikbaar. Via deze functie kunt u zien welke loontijdvakken er door ons zijn geaccepteerd met welke loon- en premiegegevens. U hoeft dan in het voorbeeld alleen de juiste waarde bij de btergrondslag in te vullen. Na een vervangende aanlevering ontvangt u een nieuwe premienota. Het eerder vastgestelde premiebedrag krijgt u terug en het nieuwe premiebedrag dat u vervangend hebt aangeleverd moet u betalen. Eventueel worden bedragen verrekend. Controle en Handhaving Om de rechten de pensioenopbouw van elke werknemer te waarborgen, worden de afgedragen premies en loongegevens gecontroleerd. Dankzij deze controle worden de pensioenregelingen in overeenstemming met de pensioenwet uitgevoerd. Bovendien wordt hierdoor concurrentievervalsing bij ondernemingen voorkomen. Het volgende wordt gecontroleerd: 1. Hebt u over een loontijdvak voor al uw medewerkers een OLP aangeleverd? Dit is de kwantiteitscontrole. 2. Zijn de loongegevens (grondslagen) juist en zijn de premies juist berekend? Dit is de kwaliteitscontrole. 8

9 9. Kwantiteitscontrole Wij controleren of de loon- en premiegegevens van alle werknemers, die volgens onze gegevens bij u in dienst waren, zijn aangeleverd. Is dit niet het geval dan krijgt u een herinnering om de gegevens van de ontbrekende werknemer(s) alsnog aan te leveren. De volgende situaties zijn denkbaar: Het is u nog niet gelukt om het loontijdvak in zijn geheel goed aan te leveren Er ontbreekt een werknemer De werknemer is niet meer in dienst Na de herinnering volgt een opgelegde nota Als u niet op de herinnering hebt gereageerd dan krijgt u een opgelegde nota. De nota is door ons vastgesteld met de gegevens uit onze administratie en uit de CAO. Deze nota dient u te betalen. Zijn de gegevens die wij hebben gebruikt niet juist? Betaalt u dan wel de nota. Maar lever ook alsnog de juiste gegevens aan met een OLP. U krijgt dan een premienota gebaseerd op onze gecorrigeerde gegevens. Wat moet u doen als u een herinnering hebt gekregen? U levert alsnog de OLP aan. Hebt u een herinnering ontvangen maar uw werknemer is niet meer bij u in dienst? Dan meldt u de werknemer uit dienst. Dit doet u ook met een OLP. 9

10 10. Kwaliteitscontrole Na het accepteren van de OLP, controleren wij of uw aangeleverde loon- en premiegegevens juist zijn. De loongegevens en de berekende premies worden gecontroleerd. Wij doen een herberekening / vaststelling op basis van: de cao waaronder de werknemer valt de leeftijd van de werknemer de loongegevens Deze premies vergelijken wij met de door u aangeleverde premies. Zien wij een fout of een verschil? Dan krijgt u een eerste correctieverzoek met de geconstateerde fouten. Foutmeldingen die kunnen voorkomen na controle van de loongegevens: A - Bter-uurloon is kleiner dan toegestane minimum uurloon volgens cao B - Bter-uurloon is groter dan toegestane maximum uurloon volgens cao C - Bter-grondslag is niet in overeenstemming met Bter-uurloon en de uren in het loontijdvak (Btergrondslag is te laag) D - Bter-grondslag is niet in overeenstemming met Bter-uurloon en de uren in het loontijdvak (Btergrondslag is te hoog) E - Afwijkende grondslag PF is te laag (lager dan Bter-grondslag) F - SVW-loon is onwaarschijnlijk lager dan Bter-grondslag G - Onvolledige nihilloonopgave Hoe corrigeert u? U corrigeert door de onjuiste loon- en premiegegevens te vervangen. Dit doet u in uw eerstvolgende OLP of met een vervangende OLP. Als er sprake is van een nihilloonopgave dan moet u in bepaalde situaties de soort regel WAO/WIA, LLR of OVW opnemen in de OLP (zie voor een omschrijving van genoemde regels het hoofdstuk Aandachtspunten bij het invullen van de OLP ). Is er geen sprake van bovenstaande situatie dan ontvangen wij graag een met de reden van deze nihilloonopgave. Wat gebeurt er als u de gegevens niet corrigeert? Dan stellen wij de loon- en premiegegevens vast. U ontvangt dan een nota waarop gespecificeerd staat voor welke werk nemers wij een nota hebben opgelegd en met welke loongegevens dit is berekend. U kunt als volgt op de nota reageren: U levert alsnog de juiste loon- en premiegegevens aan. Dit doet u in uw eerstvolgende OLP of met een vervangende OLP. De opgelegde nota komt dan te vervallen. Bij een correctieverzoek hoort een overzicht waarop per werknemer is aangegeven wat er niet klopt. Dit overzicht is ook beschikbaar op Netwerken. U kunt op deze site inloggen met uw inlogcode en wachtwoord. 10

11 11. Aandachtspunten bij het invullen van de OLP Oproepkracht Hebt u oproepkrachten in dienst dan is het van belang dat u dit aangeeft in de OLP. In de gegevens van de werknemer - bij verzekeringsplicht in het L-record geeft u aan of het een oproepkracht betreft. Bij de rubriek gemiddeld aantal uren gewerkt vult u het aantal uren in dat de oproepkracht gemiddeld werkt over een langere periode. Het is belangrijk dat het gemiddeld aantal uren constant blijft. Gedeeltelijk werken en parttimers Hebt u medewerkers in dienst met een onvolledig dienstverband, dan geeft u dit aan in de rubriek gemiddeld aantal gewerkte uren per week. Hebt u een medewerker in dienst met een dienstverband van 20 uur dan vult u dit standaard in. Omdat uw medewerker pensioen opbouwt over deze 20 uren, wijzigt dit nooit, tenzij het arbeidscontract wordt aangepast. Gemiddeld aantal uren Voor de pensioenopbouw van uw werknemer(s) is het belangrijk aan te geven of uw medewerker geheel of gedeeltelijk werkt. Bij een medewerker die fulltime werkt staat het aantal uren dus altijd op 40. Hierdoor bouwt uw medewerker volledig pensioen op. Het is van belang dat u de soort regel codeert, wanneer er sprake is van * Levensloop (LLR) * Reintegratie (RIA) * Zieke werknemers (ZKG) * Onbetaald verlof werknemer (OVW) * Arbeidsongeschiktheid volgens WAO (WAO) * Arbeidsongeschiktheid volgens WGA en IVA (WIA) * Uw werknemer werkt in Duitsland (ULK) * Uw werknemer is een BBL-2 leerling (BBL) Hieronder zijn deze situaties nader beschreven. Uw werknemer heeft een Levensloopuitkering (Code LLR) Heeft uw werknemer een Levensloopuitkering en blijft de arbeidsverhouding bestaan? Dan hoeft u geen premies af te dragen. Wel levert u een OLP aan, maar u vult dan alles in met 0. Er is geen loon en geen premie, dit is een nihilloonopgave. Bij het invullen van de OLP vult u bij soort regel de code LLR in. Uw werknemer is ziek, maar er is sprake van reïntegratie (Code RIA) De werknemer krijgt bij reïntegratie met terugwerkende kracht over de voorafgaande 6 maanden een bonus van 30%. Bij 2 jaar ziekte krijgt de werknemer in eerste instantie 70% uitbetaald. In deze situatie dient bij aanlevering van de eenmalige reïntegratiebonus in het SVW-loon de code RIA te worden meegegeven. Uw werknemer is ziek (Code ZKG) Volgens de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte betaalt een werkgever de eerste 2 ziektejaren het loon van de werknemer. Het loon over deze 2 jaren is gemaximeerd tot 170%. De verdeling van de 170% is voor iedere sector per CAO geregeld. Vanaf het moment dat u uw werknemer, door ziekte, minder dan 100% betaalt, vult u op de OLP bij soort regel de code ZKG in. Het uurloon van de zieke werknemer wordt niet aangepast. Voor hem blijft u 100% van het normaal verstrekte uurloon aanleveren. Uw werknemer heeft onbetaald verlof (Code OVW) Bij onbetaald verlof, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, sabbatical en studieverlof, vult u bij soort regel de code OVW in. 11

12 Uw werknemer is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (WIA of WAO) Over het loon (uit werk) betaalt u premies. Als soort regel vult u dan de code WIA in, daarbij is van belang dat de rubriek gemiddeld aantal uren per week gewerkt juist wordt ingevuld. Is er nog sprake van een WAO-uitkering en gedeeltelijk werken? Vult u dan de code WAO in bij soort regel. Het is belangrijk dat de rubriek gemiddeld aantal uren per week gewerkt juist wordt ingevuld. Uw werknemer werkt in Duitsland (ULK) Als uw werknemer werkt in Duitsland dan neemt hij (verplicht) deel aan het Duitse Vakantiefonds. (ULAK). U bent vrij in uw keuze voor het afdragen van premies O&O, SF en SAB. Kiest u er voor om geen premies af te dragen dan kunt u hierop ook geen aanspraak maken. U zet deze rubrieken dan op 0 en vult bij soort regel de code ULK in. Uw werknemer is een BBL-2 leerling De eerste 26 weken ontvangen jeugdige BBL-2 leerlingen een weekloon gebaseerd op 25 uur de leerling werkt 40 uur. Dit geldt zowel voor opleidingsbedrijven als bouwen infra-bedrijven die zelf een leerling in dienst nemen. Om de loonaangifte correct te kunnen verwerken, moet bij deze werknemers de code BBL bij soort regel in de OLP worden ingevuld. Het BTER-uurloon = bruto weekloon gedeeld door 40 uur. Omdat er 40 uur gewerkt wordt. Het loon is dus 62,50% van het normale loon bij de betreffende leeftijd. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2011 voor werknemers BBL-2 jonger dan 22 jaar en die instromen vanaf 1 januari Werknemersdeel SF-premie (bouw cao) Voor het Scholingsfonds (SF-premie) wordt een werknemerspremie geheven. Dit geldt voor alle werknemers (cao bouw), behalve voor deelnemers aan de 55+ regeling (4-daagse werkweek). Deze bijdrage voor scholing is geen aftrekpost voor alle heffingen en mag niet in kolom 7 van de loonstaat worden geboekt. Het is een netto-inhouding. Werknemersdeel O&O-premie (UTA cao) Voor het O&O-fonds wordt een werknemerspremie geheven. Dit geldt voor alle werknemers (UTA cao), behalve voor deelnemers aan de 55+ regeling (4-daagse werkweek). Deze bijdrage voor scholing (O&O) is geen aftrekpost voor alle heffingen en mag niet in kolom 7 van de loonstaat worden geboekt. Het is een netto-inhouding. 36-urige of 40-urige werkweek (cao mortel) Voor de aanlevering van loon- en premiegegevens is het van belang of uw werknemer 36 of 40 uur per week werkt. Vroeger werkten alle werknemers in de sector 36 uur. Voor werknemers die in dienst zijn getreden vanaf geldt een 40-urige werkweek. Voor de UTA-werknemer in deze sector geldt een 36-urige werkweek. Hoe u aanlevert en de premies berekent staat op de website onder het hoofdstuk Premiepercentages & Rekenregels. U vindt hier ook rekenvoorbeelden. Juiste datum indiensttreding bij overname, fusie, bedrijfswijziging of hernieuwde indiensttreding Treedt uw werknemer in dienst bij een andere of nieuwe rechtspersoon met een ander aansluitingsnummer, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of bedrijfswijziging? Lever dan niet de oorspronkelijke maar de nieuwe datum indiensttreding aan. Dit is de datum waarop de werknemer is gaan werken voor het bedrijf of bedrijfsonderdeel met het andere aansluitingsnummer. Ook in het geval de werknemer na een eerder dienstverband bij u terugkeert dient u de nieuwe datum indiensttreding aan te leveren. Het eerdere dienstverband is in onze administratie immers al beëindigd. Meldt u een werknemer uit dienst? Geef dan bij de afmelding altijd de meest recente datum indiensttreding op. Tijdspaarfonds, niet via de OLP Het Tijdspaarfonds maakt het mogelijk een uitkering ineens, voorafgaand aan de zomervakantie, uit te betalen. De voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het Tijdspaarfonds zijn vermeld in de CAO voor de Bouwnijverheid. De bijdragen voor het Tijdspaarfonds worden niet via de OLP afgedragen maar moeten afzonderlijk op de rekening van de Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid worden gestort. Alle informatie over het Tijdspaarfonds vindt u op de site van het fonds: 12

13 12. Informatie en contact Alle informatie over de OLP vindt u op U vindt hier onder andere: Premiepercentages Overzichten met vragen en antwoorden Nieuwsberichten (technische) Handleidingen De verzendkalender Een rekenmodule om premies te berekenen en alle overige informatie die voor u relevant kan zijn Wij raden u daarom aan regelmatig een bezoek te brengen aan onze website. Schriftelijke reacties stuurt u per naar: of naar Incasso Postbus 637, 1000 EE Amsterdam Wilt u graag een medewerker spreken, neemt u dan contact op met de helpdesk, telefoonnummer

14 Begrippenlijst Aansluitingsnummer Uniek nummer dat aan de werkgever bij de inschrijving is toegekend. Dit nummer gebruikt u in de OLP. Het is ook handig om dit nummer bij de hand te houden als u contact met ons opneemt. Op onze brieven staat dit nummer onder ons kenmerk. Afwijkende grondslag PF CAO Bouw (01) en UTA (06) Er geldt een afwijkende pensioengrondslag als werknemers (cao bouw) een vaste gratificatie ontvangen. Deze gratificatie telt mee in de opbouw van het pensioen. De Bter-grondslag plus de vaste gratificatie naar rato op de OLP worden onder afwijkende Bter-grondslag PF opgenomen. De afwijkende Bter-grondslag is de Bter-grondslag + de vaste gratificatie naar rato. CAO Mortel / CAO Bitumen Deze cao s kennen ook een afwijkende grondslag PF. Afwijkend loontijdvak Een OLP levert u aan over een hoofdloontijdvak. Levert u een correctie of nabetaling aan dan geeft u dit aan in een afwijkend loontijdvak. Ook in andere gevallen levert u de loonperiode gesplitst aan. Bijvoorbeeld in- en uitdiensttredingen die binnen de loonperiode vallen of wanneer iemand 65 wordt. Bter Bedrijfstakeigenregelingen. Bter-dagen Dit zijn de gewerkte dagen in een loonperiode. Het zijn dagen waarover in een loontijdvak loon wordt ontvangen. Bter-uurloon Het Bter-uurloon is de Bter-grondslag gedeeld door het aantal uren waarover het salaris/loon per loonperiode is betaald. Bter-grondslag Dit is de grondslag waarover pensioenpremies en bijdragen voor de bedrijfstakeigenregelingen in de bouwnijverheid worden berekend. De Bter-grondslag bestaat uit de volgende onderdelen: * Vast overeengekomen loon (= garantieloon + prestatie beloning artikel 40, lid 2). De O&O-, SF- en SAB-premie worden berekend over de Bter-grondslag, exclusief 8% vakantietoeslag. De pensioenpremies worden berekend over de Bter-grondslag, inclusief 8% vakantietoeslag. Initiële aanlevering Eerste (geaccepteerde) OLP-aanlevering over een loontijdvak. Kwaliteitscontrole De controle op afgedragen loon- en premiegegevens per werknemer per aangeleverde loonperiode. Wij noemen dit ook wel: controle op consistentie (COC). 14

15 Kwantiteitscontrole Hierbij wordt gecontroleerd of er voor elke werknemer premies en loongegevens zijn aangeleverd. Wij noemen dit ook wel: controle op aanwezigheid (COA). Loontijdvak/loonperiode Periode waarover de werknemer loon ontvangt. Dit is ook de periode waarover loon- en premiegegevens worden afgedragen. (per 4 weken of 1 x per maand). Netwerken Programma waarmee u loon- en premiegegevens kunt doorgeven en corrigeren; kopieën van nota s en specificaties kunt opvragen en aanpassingen in arbeidsverhoudingen kunt vastleggen. U vindt Netwerken op Nihilloonopgave Als de werknemer nog wel in dienst is, maar niet werkt en geen loon ontvangt, draagt u ook geen premies af. Omdat de werknemer niet uit dienst is, moet er wel een OLP worden aangeleverd. De premie- en loonwaarden in de OLP vult u met 0. OLP Opgave Loon en Premie, waarmee loon- en premie gegevens elektronisch worden verstrekt. Premienota De rekening/factuur die volgt na het insturen van een OLP. SV-dagen SV-dagen zijn dagen waarover het salaris/loon wordt uitbetaald. SV-loon Het brutoloon sociale verzekeringen is de basis voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Het brutoloon sociale verzekeringen is het saldo van kolom 6 en kolom 7 van de loonstaat en wordt in kolom 8 van de loonstaat opgenomen. Er zijn cao s die SV-gerelateerde premies hebben. Zoals de CAO voor de Timmerindustrie, de CAO voor het Natuursteenbedrijf, de CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en de CAO voor Mortel- en morteltransportondernemingen. De heffingsgrondslag voor de fondsen die als heffingsgrondslag het SV-loon hebben is exclusief de waarde van de auto van de zaak. De waarde van de auto van de zaak blijft vanaf 1 januari 2013 uitgesloten voor premieheffing. 15

16 Contactgegevens Meer informatie: Incasso Postbus EE Amsterdam 16

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Handleiding Premie en Gegevens PWRI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2015 Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer...

Nadere informatie

HANDLEIDING aanlevering gegevens

HANDLEIDING aanlevering gegevens HANDLEIDING aanlevering gegevens Versie 2.0 (januari 2015) Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens medewerkers 1.2 Ongehuwd samenwonen 1.3 Bescherming persoonsgegevens 2 Voltijd jaarsalaris... 3 2.1

Nadere informatie

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52

Handleiding ABzend. Handleiding ABzend. Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Handleiding ABzend Handleiding ABzend Pagina 1 van 52 Inhoudsopgave Welkom bij ABzend 5 Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en WIA Metalektro 5 Welke gegevens levert u aan voor het pensioenfonds PME?

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens

Handleiding Premie en Gegevens Handleiding Premie en Gegevens Uitgave juli 2015 Versie 1.2 Inhoudsopgave Voorwoord... 8 Aandachtspunten... 12 1. Debrutering productloon vervalt... 13 2. Maximum pensioengevend loon 100.000... 13 3. Premie(plicht)

Nadere informatie

Handleiding PLATO. Houthandel

Handleiding PLATO. Houthandel Handleiding PLATO Houthandel Pagina Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 Welkom bij PLATO... 3 PLATO en Pensioenfonds Houthandel... 3 Maakt

Nadere informatie

RICHTLIJNEN ADMINISTRATIEVOERING PGB EN GRAFIMEDIAFONDSEN

RICHTLIJNEN ADMINISTRATIEVOERING PGB EN GRAFIMEDIAFONDSEN RICHTLIJNEN ADMINISTRATIEVOERING PGB EN GRAFIMEDIAFONDSEN Wegwijzer voor de administratievoering van de werkgever ten behoeve van PGB en de grafimediafondsen oktober 2011 Deze richtlijn is uitgebracht

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012

Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012 Uitgave maart 2012 1 Inhoud Handleiding Premie en Gegevens PWRI 1-1-2012... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 1. Algemeen... 7 Iedere maand gegevens...

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.25.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in dagen) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Wat kost uw pensioen? 4 Eerder of later met pensioen 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie