Opgave Loon en Premie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave Loon en Premie"

Transcriptie

1 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af? De uitvoering van de pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid wordt verzorgd door APG. Juli 2013_1.0

2 Opgave Loon en Premie Inhoud Inleiding 1. De Opgave Loon en Premie (OLP) 4 2. Hoe levert u de OLP aan? 5 3. Wanneer levert u een OLP aan? 6 4. Verwerkingscontrole 6 5. De premienota 6 6. Premiebetaling 7 7. Rente 7 8. Corrigeren met een vervangende aanlevering 8 9. Kwantiteitscontrole Kwaliteitscontrole Aandachtspunten bij het invullen van de OLP 11 en bijzondere situaties van werknemers 12. Informatie en contact 13 Begrippenlijst 14 2

3 Inleiding U bent werkgever in de Bouwnijverheid en u draagt pensioenpremies en premies voor de bedrijfstakeigenregelingen af voor uw werknemers. Na elke loonperiode levert u loon- en premiegegevens aan. Met een opgave loon en premie (OLP). Een OLP is een verzameling van gegevens die nodig is voor een juiste premieafdracht en premie-inning. In deze handleiding leest u hoe en wanneer u of uw administratiekantoor de gegevens van uw werknemers aanlevert en afdraagt. U kunt uw boekhouder of administratiekantoor machtigen voor het aanleveren van de loon- en premiegegevens. Hebt u uw loonadministratie èn de aanlevering van de gegevens uitbesteed? Dan is de informatie in deze handleiding ook belangrijk voor uw administratiekantoor of boekhouder. 3

4 1. De opgave loon en premie (OLP) Voor een goede pensioenuitvoering hebben wij de juiste gegevens nodig. Alleen zo kunnen wij de pensioenpremies en pensioenopbouw correct vaststellen en kunnen wij de pensioenen juist en op tijd uitkeren. Welke gegevens staan er op een OLP? Gegevens van uw bedrijf, onder andere: uw unieke aansluitingsnummer naam- en adresgegevens Gegevens van uw werknemers, onder andere: Loongegevens SV-dagen SV-loon Bter-dagen Bter-uurloon Bter-grondslag afwijkende grondslag PF loontijdvak waarover u aanlevert In het document Technische beschrijving voor het loon- en salarispakket is beschreven volgens welke specificaties u de gegevens aanlevert. Deze beschrijving vindt u op Vanuit een loonpakket makkelijk aan te leveren Veel softwareleveranciers van loonpakketten in uw branche zijn op de hoogte van de technische specificaties en hebben die in hun loonpakket ingebouwd. Dit betekent dat u gemakkelijk vanuit uw loonpakket een OLP-bestand met daarin de juiste gegevens kunt versturen. Hulpmiddelen om de premies te berekenen Maakt u geen gebruik van een loonpakket en berekent u zelf de loon- en premiegegevens? Dan kunt u het programma Netwerken gebruiken. Voor het berekenen van de premies zijn op hulpmiddelen beschikbaar, zoals een rekenmodule, premiewijzers en de premiepercentages. Gegevens over de arbeidsverhouding datum in dienst datum uit dienst code beroep aantal gewerkte uren per week (fulltimer of parttimer) code cao Premiegegevens deelfondsen af te dragen premies 4

5 2. Hoe levert u de OLP aan? De OLP uit uw loonpakket kunt u op de volgende manier aanleveren: U stuurt de OLP via naar U stuurt uw OLP vanuit Netwerken. Dit werkt als volgt: U kiest de optie Opgave Loon en Premie U klikt op OLP versturen U selecteert het juiste bestand voor verzending met de knop bladeren Controleer uw bestand voor verzending Voordat u het bestand naar ons toestuurt, controleert u het bestand. U controleert of alle gegevens op de juiste plek staan, en of u niets bent vergeten in te vullen. Een onjuist of onvolledig ingevuld bestand wordt namelijk niet verwerkt. In de meeste gevallen is er een controle ingebouwd in uw loonpakket. Wilt u dit zeker weten of wilt u weten hoe deze controle werkt? Neemt u dan contact op met de leverancier van uw loonpakket. Hebt u geen loonpakket? Dan kunt u de berekende loon- en premiegegevens en de gegevens van de werknemer doorgeven met de functie OLP invoeren op Netwerken Netwerken Netwerken is een programma op onze website waarmee u loon- en premiegegevens kunt versturen. Met Netwerken kunt u zonder loonadministratiepakket uw OLP aanleveren. OLP s die u eerder hebt ingevoerd, kunt u hier raadplegen, wijzigen en versturen. U kunt hier ook nota s en specificaties opvragen. Met uw toegangscode en een wachtwoord kunt u inloggen op Netwerken. Moet u per loontijdvak veel gegevens aanleveren - dit is al snel het geval als u meer dan 10 werknemers in dienst hebt - dan is Netwerken arbeidsintensief en minder geschikt. Wij raden u dan aan om een loonpakket te nemen of uw loon- en salaris administratie (deels) uit te besteden. Wilt u een toegangscode aanvragen? Ga naar onze website 5

6 3. Wanneer levert u een OLP aan? U levert binnen 14 dagen na een loontijdvak/ loonperiode uw loon- en premiegegevens aan. Een loontijdvak kan zijn een kalendermaand of een periode van 4 weken. Deze loontijdvakken staan voor elk jaar vast en daar kunt u niet van afwijken. De verzendkalender kunt u vinden op onze website U levert de loon- en premiegegevens van alle werknemers die bij u in dienst waren aan met een OLP. Wanneer u voor de eerste keer loon- en premiegegevens voor een loontijdvak aanlevert noemen we dit een initiële aanlevering. 4. Verwerkingscontrole Voordat wij uw opgave inhoudelijk controleren, wordt gekeken of de OLP te verwerken is. Als er gegevens ontbreken op uw opgave dan wordt deze afgekeurd. U ontvangt altijd een verwerkingsverslag met daarin de melding dat uw OLP is geaccepteerd of dat uw OLP niet is geaccepteerd met een beschrijving van de geconstateerde fouten. 5. De premienota Na acceptatie en verwerking van uw OLP ontvangt u een rekening: de premienota. Deze nota is gebaseerd op uw OLP. Wij lichten de premienota daarom niet verder toe. U kunt specificaties opvragen van premienota s als u een correctie of vervangende OLP hebt verstuurd. Op Netwerken vindt u de functie onder opvragen specificaties. De nota bevat het totale premiebedrag van een periode en een eventuele correctie van een voorgaande periode. 6

7 6. Premiebetaling Als u ons hebt gemachtigd wordt, na ontvangst van de opgave loon en premie, het totaalbedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Hebt u geen doorlopende machtiging afgegeven dan zit er bij de premienota een acceptgiro. Nota s die te lang openstaan worden overgedragen aan een incassobureau. Betalen met een automatische incasso heeft voordelen Het is mogelijk automatisch te betalen. Met een automatische incasso. Hebt u een machtigingsformulier ingevuld? Dan worden de premies vanzelf van uw rekening afgeschreven. Betalen via een machtiging heeft voordelen: Het is snel U betaalt altijd op tijd U mist nooit een betaling U hoeft maar één keer een handtekening te zetten U houdt altijd controle over uw eigen rekening. U kunt onterechte betalingen namelijk terug laten storten door uw bank. Wilt u dat de premies automatisch van uw rekening afgeschreven worden? Vult u dan het formulier in. U vindt het op onze website: Let op: Niet alle nota s worden automatisch geïncasseerd als u een machtiging hebt afgegeven. Er zijn nota s die niet automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Namelijk: nota s die u opgelegd krijgt en rentenota s. U maakt deze zelf over, ook al hebt u een machtiging afgegeven. Bij een opgelegde- en rentenota is altijd een acceptgiro toegevoegd. 7. Rente De pensioenpremies en bijdrage(n) voor de bedrijfstak eigenregelingen moeten binnen een termijn van 14 dagen na een loontijdvak aangeleverd worden. Stuurt u de OLP later? Dan wordt rente berekend over de periode die de OLP te laat is aangeleverd. 7

8 8. Corrigeren met een vervangende aanlevering Het kan natuurlijk voorkomen dat u, nadat u een OLP hebt verstuurd, loon- en premiegegevens moet wijzigen. U kunt de verstuurde gegevens achteraf nog aanpassen. Hoe corrigeert u? U corrigeert door de onjuiste loon- en premiegegevens te vervangen. Dit doet u met een vervangende OLP (type aanlevering = 2). Een vervangende aanlevering vervangt letterlijk uw eerdere opgave. Voorbeeld vervangende OLP U hebt in januari (loontijdvak t/m 30-01) voor werknemer A een Bter-grondslag aangeleverd van 1.100,00 Dit was niet goed. Het moest 1.200,00 zijn U levert opnieuw de OLP aan voor werknemer A: alle waarden zijn hetzelfde als de initiële aanlevering. Alleen bij de Bter-grondslag staat nu het correcte bedrag: 1.200,00 U kunt ook een correctie OLP (type aanlevering= 1) insturen. In een correctie levert u alleen het verschil aan ten opzichte van wat u eerder hebt aangeleverd. Voor de arbeidsverhoudinggegevens geeft u bijvoorbeeld een andere datum uit dienst of een ander aantal gewerkte uren per week (parttimer). Voorbeeld correctie OLP U hebt in januari (loontijdvak t/m 30-01) voor werknemer A een Bter-grondslag aangeleverd van 1.100,00 Dit was niet goed. Het moest 1.200,00 zijn U levert nu bij de OLP van februari (31-01 t/m 27-02) voor werknemer A een correctie over januari voor de Btergrondslag van 100,00 De overige gegevens van de werknemer wijzigt u niet Alle andere loon- en premiegegevens hebben een waarde van 0 Op Netwerken is de functie OLP corrigeren/ vervangen beschikbaar. Via deze functie kunt u zien welke loontijdvakken er door ons zijn geaccepteerd met welke loon- en premiegegevens. U hoeft dan in het voorbeeld alleen de juiste waarde bij de btergrondslag in te vullen. Na een vervangende aanlevering ontvangt u een nieuwe premienota. Het eerder vastgestelde premiebedrag krijgt u terug en het nieuwe premiebedrag dat u vervangend hebt aangeleverd moet u betalen. Eventueel worden bedragen verrekend. Controle en Handhaving Om de rechten de pensioenopbouw van elke werknemer te waarborgen, worden de afgedragen premies en loongegevens gecontroleerd. Dankzij deze controle worden de pensioenregelingen in overeenstemming met de pensioenwet uitgevoerd. Bovendien wordt hierdoor concurrentievervalsing bij ondernemingen voorkomen. Het volgende wordt gecontroleerd: 1. Hebt u over een loontijdvak voor al uw medewerkers een OLP aangeleverd? Dit is de kwantiteitscontrole. 2. Zijn de loongegevens (grondslagen) juist en zijn de premies juist berekend? Dit is de kwaliteitscontrole. 8

9 9. Kwantiteitscontrole Wij controleren of de loon- en premiegegevens van alle werknemers, die volgens onze gegevens bij u in dienst waren, zijn aangeleverd. Is dit niet het geval dan krijgt u een herinnering om de gegevens van de ontbrekende werknemer(s) alsnog aan te leveren. De volgende situaties zijn denkbaar: Het is u nog niet gelukt om het loontijdvak in zijn geheel goed aan te leveren Er ontbreekt een werknemer De werknemer is niet meer in dienst Na de herinnering volgt een opgelegde nota Als u niet op de herinnering hebt gereageerd dan krijgt u een opgelegde nota. De nota is door ons vastgesteld met de gegevens uit onze administratie en uit de CAO. Deze nota dient u te betalen. Zijn de gegevens die wij hebben gebruikt niet juist? Betaalt u dan wel de nota. Maar lever ook alsnog de juiste gegevens aan met een OLP. U krijgt dan een premienota gebaseerd op onze gecorrigeerde gegevens. Wat moet u doen als u een herinnering hebt gekregen? U levert alsnog de OLP aan. Hebt u een herinnering ontvangen maar uw werknemer is niet meer bij u in dienst? Dan meldt u de werknemer uit dienst. Dit doet u ook met een OLP. 9

10 10. Kwaliteitscontrole Na het accepteren van de OLP, controleren wij of uw aangeleverde loon- en premiegegevens juist zijn. De loongegevens en de berekende premies worden gecontroleerd. Wij doen een herberekening / vaststelling op basis van: de cao waaronder de werknemer valt de leeftijd van de werknemer de loongegevens Deze premies vergelijken wij met de door u aangeleverde premies. Zien wij een fout of een verschil? Dan krijgt u een eerste correctieverzoek met de geconstateerde fouten. Foutmeldingen die kunnen voorkomen na controle van de loongegevens: A - Bter-uurloon is kleiner dan toegestane minimum uurloon volgens cao B - Bter-uurloon is groter dan toegestane maximum uurloon volgens cao C - Bter-grondslag is niet in overeenstemming met Bter-uurloon en de uren in het loontijdvak (Btergrondslag is te laag) D - Bter-grondslag is niet in overeenstemming met Bter-uurloon en de uren in het loontijdvak (Btergrondslag is te hoog) E - Afwijkende grondslag PF is te laag (lager dan Bter-grondslag) F - SVW-loon is onwaarschijnlijk lager dan Bter-grondslag G - Onvolledige nihilloonopgave Hoe corrigeert u? U corrigeert door de onjuiste loon- en premiegegevens te vervangen. Dit doet u in uw eerstvolgende OLP of met een vervangende OLP. Als er sprake is van een nihilloonopgave dan moet u in bepaalde situaties de soort regel WAO/WIA, LLR of OVW opnemen in de OLP (zie voor een omschrijving van genoemde regels het hoofdstuk Aandachtspunten bij het invullen van de OLP ). Is er geen sprake van bovenstaande situatie dan ontvangen wij graag een met de reden van deze nihilloonopgave. Wat gebeurt er als u de gegevens niet corrigeert? Dan stellen wij de loon- en premiegegevens vast. U ontvangt dan een nota waarop gespecificeerd staat voor welke werk nemers wij een nota hebben opgelegd en met welke loongegevens dit is berekend. U kunt als volgt op de nota reageren: U levert alsnog de juiste loon- en premiegegevens aan. Dit doet u in uw eerstvolgende OLP of met een vervangende OLP. De opgelegde nota komt dan te vervallen. Bij een correctieverzoek hoort een overzicht waarop per werknemer is aangegeven wat er niet klopt. Dit overzicht is ook beschikbaar op Netwerken. U kunt op deze site inloggen met uw inlogcode en wachtwoord. 10

11 11. Aandachtspunten bij het invullen van de OLP Oproepkracht Hebt u oproepkrachten in dienst dan is het van belang dat u dit aangeeft in de OLP. In de gegevens van de werknemer - bij verzekeringsplicht in het L-record geeft u aan of het een oproepkracht betreft. Bij de rubriek gemiddeld aantal uren gewerkt vult u het aantal uren in dat de oproepkracht gemiddeld werkt over een langere periode. Het is belangrijk dat het gemiddeld aantal uren constant blijft. Gedeeltelijk werken en parttimers Hebt u medewerkers in dienst met een onvolledig dienstverband, dan geeft u dit aan in de rubriek gemiddeld aantal gewerkte uren per week. Hebt u een medewerker in dienst met een dienstverband van 20 uur dan vult u dit standaard in. Omdat uw medewerker pensioen opbouwt over deze 20 uren, wijzigt dit nooit, tenzij het arbeidscontract wordt aangepast. Gemiddeld aantal uren Voor de pensioenopbouw van uw werknemer(s) is het belangrijk aan te geven of uw medewerker geheel of gedeeltelijk werkt. Bij een medewerker die fulltime werkt staat het aantal uren dus altijd op 40. Hierdoor bouwt uw medewerker volledig pensioen op. Het is van belang dat u de soort regel codeert, wanneer er sprake is van * Levensloop (LLR) * Reintegratie (RIA) * Zieke werknemers (ZKG) * Onbetaald verlof werknemer (OVW) * Arbeidsongeschiktheid volgens WAO (WAO) * Arbeidsongeschiktheid volgens WGA en IVA (WIA) * Uw werknemer werkt in Duitsland (ULK) * Uw werknemer is een BBL-2 leerling (BBL) Hieronder zijn deze situaties nader beschreven. Uw werknemer heeft een Levensloopuitkering (Code LLR) Heeft uw werknemer een Levensloopuitkering en blijft de arbeidsverhouding bestaan? Dan hoeft u geen premies af te dragen. Wel levert u een OLP aan, maar u vult dan alles in met 0. Er is geen loon en geen premie, dit is een nihilloonopgave. Bij het invullen van de OLP vult u bij soort regel de code LLR in. Uw werknemer is ziek, maar er is sprake van reïntegratie (Code RIA) De werknemer krijgt bij reïntegratie met terugwerkende kracht over de voorafgaande 6 maanden een bonus van 30%. Bij 2 jaar ziekte krijgt de werknemer in eerste instantie 70% uitbetaald. In deze situatie dient bij aanlevering van de eenmalige reïntegratiebonus in het SVW-loon de code RIA te worden meegegeven. Uw werknemer is ziek (Code ZKG) Volgens de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte betaalt een werkgever de eerste 2 ziektejaren het loon van de werknemer. Het loon over deze 2 jaren is gemaximeerd tot 170%. De verdeling van de 170% is voor iedere sector per CAO geregeld. Vanaf het moment dat u uw werknemer, door ziekte, minder dan 100% betaalt, vult u op de OLP bij soort regel de code ZKG in. Het uurloon van de zieke werknemer wordt niet aangepast. Voor hem blijft u 100% van het normaal verstrekte uurloon aanleveren. Uw werknemer heeft onbetaald verlof (Code OVW) Bij onbetaald verlof, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, sabbatical en studieverlof, vult u bij soort regel de code OVW in. 11

12 Uw werknemer is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (WIA of WAO) Over het loon (uit werk) betaalt u premies. Als soort regel vult u dan de code WIA in, daarbij is van belang dat de rubriek gemiddeld aantal uren per week gewerkt juist wordt ingevuld. Is er nog sprake van een WAO-uitkering en gedeeltelijk werken? Vult u dan de code WAO in bij soort regel. Het is belangrijk dat de rubriek gemiddeld aantal uren per week gewerkt juist wordt ingevuld. Uw werknemer werkt in Duitsland (ULK) Als uw werknemer werkt in Duitsland dan neemt hij (verplicht) deel aan het Duitse Vakantiefonds. (ULAK). U bent vrij in uw keuze voor het afdragen van premies O&O, SF en SAB. Kiest u er voor om geen premies af te dragen dan kunt u hierop ook geen aanspraak maken. U zet deze rubrieken dan op 0 en vult bij soort regel de code ULK in. Uw werknemer is een BBL-2 leerling De eerste 26 weken ontvangen jeugdige BBL-2 leerlingen een weekloon gebaseerd op 25 uur de leerling werkt 40 uur. Dit geldt zowel voor opleidingsbedrijven als bouwen infra-bedrijven die zelf een leerling in dienst nemen. Om de loonaangifte correct te kunnen verwerken, moet bij deze werknemers de code BBL bij soort regel in de OLP worden ingevuld. Het BTER-uurloon = bruto weekloon gedeeld door 40 uur. Omdat er 40 uur gewerkt wordt. Het loon is dus 62,50% van het normale loon bij de betreffende leeftijd. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2011 voor werknemers BBL-2 jonger dan 22 jaar en die instromen vanaf 1 januari Werknemersdeel SF-premie (bouw cao) Voor het Scholingsfonds (SF-premie) wordt een werknemerspremie geheven. Dit geldt voor alle werknemers (cao bouw), behalve voor deelnemers aan de 55+ regeling (4-daagse werkweek). Deze bijdrage voor scholing is geen aftrekpost voor alle heffingen en mag niet in kolom 7 van de loonstaat worden geboekt. Het is een netto-inhouding. Werknemersdeel O&O-premie (UTA cao) Voor het O&O-fonds wordt een werknemerspremie geheven. Dit geldt voor alle werknemers (UTA cao), behalve voor deelnemers aan de 55+ regeling (4-daagse werkweek). Deze bijdrage voor scholing (O&O) is geen aftrekpost voor alle heffingen en mag niet in kolom 7 van de loonstaat worden geboekt. Het is een netto-inhouding. 36-urige of 40-urige werkweek (cao mortel) Voor de aanlevering van loon- en premiegegevens is het van belang of uw werknemer 36 of 40 uur per week werkt. Vroeger werkten alle werknemers in de sector 36 uur. Voor werknemers die in dienst zijn getreden vanaf geldt een 40-urige werkweek. Voor de UTA-werknemer in deze sector geldt een 36-urige werkweek. Hoe u aanlevert en de premies berekent staat op de website onder het hoofdstuk Premiepercentages & Rekenregels. U vindt hier ook rekenvoorbeelden. Juiste datum indiensttreding bij overname, fusie, bedrijfswijziging of hernieuwde indiensttreding Treedt uw werknemer in dienst bij een andere of nieuwe rechtspersoon met een ander aansluitingsnummer, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of bedrijfswijziging? Lever dan niet de oorspronkelijke maar de nieuwe datum indiensttreding aan. Dit is de datum waarop de werknemer is gaan werken voor het bedrijf of bedrijfsonderdeel met het andere aansluitingsnummer. Ook in het geval de werknemer na een eerder dienstverband bij u terugkeert dient u de nieuwe datum indiensttreding aan te leveren. Het eerdere dienstverband is in onze administratie immers al beëindigd. Meldt u een werknemer uit dienst? Geef dan bij de afmelding altijd de meest recente datum indiensttreding op. Tijdspaarfonds, niet via de OLP Het Tijdspaarfonds maakt het mogelijk een uitkering ineens, voorafgaand aan de zomervakantie, uit te betalen. De voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het Tijdspaarfonds zijn vermeld in de CAO voor de Bouwnijverheid. De bijdragen voor het Tijdspaarfonds worden niet via de OLP afgedragen maar moeten afzonderlijk op de rekening van de Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid worden gestort. Alle informatie over het Tijdspaarfonds vindt u op de site van het fonds: 12

13 12. Informatie en contact Alle informatie over de OLP vindt u op U vindt hier onder andere: Premiepercentages Overzichten met vragen en antwoorden Nieuwsberichten (technische) Handleidingen De verzendkalender Een rekenmodule om premies te berekenen en alle overige informatie die voor u relevant kan zijn Wij raden u daarom aan regelmatig een bezoek te brengen aan onze website. Schriftelijke reacties stuurt u per naar: of naar Incasso Postbus 637, 1000 EE Amsterdam Wilt u graag een medewerker spreken, neemt u dan contact op met de helpdesk, telefoonnummer

14 Begrippenlijst Aansluitingsnummer Uniek nummer dat aan de werkgever bij de inschrijving is toegekend. Dit nummer gebruikt u in de OLP. Het is ook handig om dit nummer bij de hand te houden als u contact met ons opneemt. Op onze brieven staat dit nummer onder ons kenmerk. Afwijkende grondslag PF CAO Bouw (01) en UTA (06) Er geldt een afwijkende pensioengrondslag als werknemers (cao bouw) een vaste gratificatie ontvangen. Deze gratificatie telt mee in de opbouw van het pensioen. De Bter-grondslag plus de vaste gratificatie naar rato op de OLP worden onder afwijkende Bter-grondslag PF opgenomen. De afwijkende Bter-grondslag is de Bter-grondslag + de vaste gratificatie naar rato. CAO Mortel / CAO Bitumen Deze cao s kennen ook een afwijkende grondslag PF. Afwijkend loontijdvak Een OLP levert u aan over een hoofdloontijdvak. Levert u een correctie of nabetaling aan dan geeft u dit aan in een afwijkend loontijdvak. Ook in andere gevallen levert u de loonperiode gesplitst aan. Bijvoorbeeld in- en uitdiensttredingen die binnen de loonperiode vallen of wanneer iemand 65 wordt. Bter Bedrijfstakeigenregelingen. Bter-dagen Dit zijn de gewerkte dagen in een loonperiode. Het zijn dagen waarover in een loontijdvak loon wordt ontvangen. Bter-uurloon Het Bter-uurloon is de Bter-grondslag gedeeld door het aantal uren waarover het salaris/loon per loonperiode is betaald. Bter-grondslag Dit is de grondslag waarover pensioenpremies en bijdragen voor de bedrijfstakeigenregelingen in de bouwnijverheid worden berekend. De Bter-grondslag bestaat uit de volgende onderdelen: * Vast overeengekomen loon (= garantieloon + prestatie beloning artikel 40, lid 2). De O&O-, SF- en SAB-premie worden berekend over de Bter-grondslag, exclusief 8% vakantietoeslag. De pensioenpremies worden berekend over de Bter-grondslag, inclusief 8% vakantietoeslag. Initiële aanlevering Eerste (geaccepteerde) OLP-aanlevering over een loontijdvak. Kwaliteitscontrole De controle op afgedragen loon- en premiegegevens per werknemer per aangeleverde loonperiode. Wij noemen dit ook wel: controle op consistentie (COC). 14

15 Kwantiteitscontrole Hierbij wordt gecontroleerd of er voor elke werknemer premies en loongegevens zijn aangeleverd. Wij noemen dit ook wel: controle op aanwezigheid (COA). Loontijdvak/loonperiode Periode waarover de werknemer loon ontvangt. Dit is ook de periode waarover loon- en premiegegevens worden afgedragen. (per 4 weken of 1 x per maand). Netwerken Programma waarmee u loon- en premiegegevens kunt doorgeven en corrigeren; kopieën van nota s en specificaties kunt opvragen en aanpassingen in arbeidsverhoudingen kunt vastleggen. U vindt Netwerken op Nihilloonopgave Als de werknemer nog wel in dienst is, maar niet werkt en geen loon ontvangt, draagt u ook geen premies af. Omdat de werknemer niet uit dienst is, moet er wel een OLP worden aangeleverd. De premie- en loonwaarden in de OLP vult u met 0. OLP Opgave Loon en Premie, waarmee loon- en premie gegevens elektronisch worden verstrekt. Premienota De rekening/factuur die volgt na het insturen van een OLP. SV-dagen SV-dagen zijn dagen waarover het salaris/loon wordt uitbetaald. SV-loon Het brutoloon sociale verzekeringen is de basis voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Het brutoloon sociale verzekeringen is het saldo van kolom 6 en kolom 7 van de loonstaat en wordt in kolom 8 van de loonstaat opgenomen. Er zijn cao s die SV-gerelateerde premies hebben. Zoals de CAO voor de Timmerindustrie, de CAO voor het Natuursteenbedrijf, de CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en de CAO voor Mortel- en morteltransportondernemingen. De heffingsgrondslag voor de fondsen die als heffingsgrondslag het SV-loon hebben is exclusief de waarde van de auto van de zaak. De waarde van de auto van de zaak blijft vanaf 1 januari 2013 uitgesloten voor premieheffing. 15

16 Contactgegevens Meer informatie: Incasso Postbus EE Amsterdam 16

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer 2015. cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2015 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 29 december 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding

Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding vereniging nederlands pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven Snel en gemakkelijk gegevens digitaal aanleveren: Een handleiding U bent aangesloten bij de Vereniging Nederlands Pensioenfonds

Nadere informatie

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2017 pensioenregeling voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 2 januari 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2

Nadere informatie

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Rekenwijzer 2016 cao-regelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Geldig vanaf 4 januari 2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Werkwijze... 3 2.1 Verzekerings- en deelnemingsplicht... 3 2.2 Personeel...

Nadere informatie

Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid

Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid Jaar boek 2015 Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid Inhoud 1 Bedrijfstakeigen regelingen bouwnijverheid 3 2 Communicatie 5 3 Incasso

Nadere informatie

PRIS Rekenwijzer 2014

PRIS Rekenwijzer 2014 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector PRIS Rekenwijzer 2014 cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Geldig vanaf 30 december 2013

Nadere informatie

Jaar. boek. Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid. informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid

Jaar. boek. Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid. informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid Jaar 2014 boek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de bouwnijverheid informatie voor werkgevers in de bouwnijverheid Inhoud 1 Bedrijfstakeigen regelingen bouwnijverheid 3 2 Communicatie 5 3 Incasso

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE

VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE VEEL GESTELDE VRAGEN LOONOPGAVE Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Downloaden lijst 3. Gegevens op de loonopgave download 4. Gegevens aanlevering 5. Uploaden 6. Verschillenlijst 7. Eindafrekening 8. Correcties

Nadere informatie

CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04)

CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Rekenwijzer CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) bpfbouw niet UTA Middelloon-sector Bikudak Voorbeeld berekening niet UTA Middelloon-sector Bikudak bpfbouw Aanvullingsregeling 55- sector

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS. BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS)

TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS. BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) TOELICHTING BIJ DE LEVERING PREMIE EN GEGEVENS BPF Schoonmaak en de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) 1 1. INLEIDING VOOR WIE IS DEZE TOELICHTING BESTEMD? U bent werkgever

Nadere informatie

Rekenwijzer 2009 CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04)

Rekenwijzer 2009 CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Rekenwijzer 2009 CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) BPF Bikudak niet UTA Middelloon Voorbeeld berekening Middelloon BPF Bikudak Aanvullingsregeling 55- BPF Bikudak Aanvullingsregeling

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Rekenwijzer 2012. CAO Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Cordares mei 2012 Versie 2.0

Rekenwijzer 2012. CAO Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Cordares mei 2012 Versie 2.0 Rekenwijzer CAO Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Bpf-Bikudak niet UTA Middelloon Voorbeeld berekening Middelloon Bpf-Bikudak Aanvullingsregeling 55- Bpf-Bikudak Aanvullingsregeling 55+

Nadere informatie

CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04)

CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Rekenwijzer CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) bpfbouw niet UTA Middelloon-sector Bikudak Voorbeeld berekening niet UTA Middelloon-sector Bikudak bpfbouw Aanvullingsregeling 55- sector

Nadere informatie

Rekenwijzer 2014. CAO voor de Bouwnijverheid (01) voor de bouwplaatswerknemer. bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon

Rekenwijzer 2014. CAO voor de Bouwnijverheid (01) voor de bouwplaatswerknemer. bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon Rekenwijzer CAO voor de Bouwnijverheid (01) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Bouw bpfbouw

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf

Rekenwijzer cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Rekenwijzer 2016 cao-regelingen voor het Afbouwbedrijf Geldig vanaf 4 januari 2016 Inhoud

Nadere informatie

BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon. BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon. BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Rekenwijzer BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- BPF Bouw aanvullingsregeling 55+ Voorbeeld premieberekening

Nadere informatie

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS 02 WAT ZIT ER IN HET TIJDSPAARFONDS? 03 WELK LOON VORMT DE BASIS VOOR STORTINGEN IN

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Rekenwijzer CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Januari 2013 Versie 1.0

Rekenwijzer CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Januari 2013 Versie 1.0 Rekenwijzer CAO Bitumen en Kunststofdakbedekkingsbedrijven (04) Bpf-Bikudak niet UTA Middelloon Voorbeeld berekening Middelloon Bpf-Bikudak Aanvullingsregeling 55- Bpf-Bikudak Aanvullingsregeling 55+ Bpf-Bikudak

Nadere informatie

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen.

Werkgeversbrochure. De grondstof voor een goed pensioen. De broodnodige informatie over pensioen. Meer weten? www.bakkerspensioen. Werkgeversbrochure De broodnodige informatie over pensioen Meer weten? www.bakkerspensioen.nl De grondstof voor een goed pensioen Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bakkers Pensioenfonds Valt mijn

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

Uniformering websites BTER-fondsen

Uniformering websites BTER-fondsen Nummer 341 april 2008, jaargang 35 Pagina 1 Uniformering websites BTERfondsen Pagina 2 Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Pagina 3 Incassokosten en Rente Pagina 4 Rente bij te late aanlevering Pagina 5 BPF

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

UTA-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

UTA-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor UTA-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde CAO. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

Trefwoordenregister. Jaarboek 2008

Trefwoordenregister. Jaarboek 2008 15 Trefwoordenregister 163 Jaarboek 2008 A Aan- en afmelding bij Cordares 3.1.1 18 Aanleveren van uw olp 3.2.1 20 Aanmeldingsprocedure cursussen Scholingsfonds 9.4.14 105 Aansluiting en inschrijving bij

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.252. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 260 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2016. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Rekenwijzer 2012. CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) Cordares december 2011 Versie 1.0

Rekenwijzer 2012. CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) Cordares december 2011 Versie 1.0 Rekenwijzer CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- bpfbouw

Nadere informatie

bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Bouw UTA

bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Rekenwijzer CAO voor de Bouwnijverheid (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Bouw UTA Voorbeeld premieberekening

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder

Hetzelfde pensioenfonds, een andere uitvoerder 1 Inloggen werkgeversportaal en bevestigen startscherm Begin januari 2015 2 Aanleveren gegevens Halverwege januari 2015 3 Nota s en betalingsvoorwaarden Begin maart 2015 Hetzelfde pensioenfonds, een andere

Nadere informatie

Rekenwijzer 2011. bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Rekenwijzer 2011. bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- 1 Rekenwijzer 2011 CAO UTA (06) Regeling Pensioen UTA Bouw (17) bpfbouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon bpfbouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen & Extra Roostervrije dagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw)

Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) Vrijwillige aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw) Vrijwillige aansluiting Het is mogelijk dat uw onderneming niet onder de Bouwnijverheid valt, maar dat u zich toch

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Hulpstaten Personeel aan huis

Hulpstaten Personeel aan huis Belastingdienst 2012 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis

12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis 12345 2011 Hulpstaten Personeel aan huis Berekening van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER»

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum Kenmerk «DCT_NUMMER_WERKGEV ER»- «DCT_NUMMER_VESTIGIN G»-«DCT_NUMMER» behandeld door Gegevensinwinning en Basisadministratie doorkiesnummer 020-607 2770 vanaf 1 januari 2011 088-0084065 bij beantwoording ons kenmerk vermelden «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_1» «DCT_BCS_ADRESSERING_RGL_2»

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Rekenwijzer BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Rekenwijzer BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55- Rekenwijzer 2009 CAO UTA (06) Regeling Vroegpensioen UTA (17) BPF Bouw Middelloon Voorbeeld premieberekening Middelloon BPF Bouw aanvullingsregeling 55- Voorbeeld premieberekening aanvullingsregeling 55-

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen.

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinaties van) verzekeringen. Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota

Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Uitgebreide toelichting gecombineerde premienota Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over.

Nadere informatie

Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET?

Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET? Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET? U hebt toegang tot het digitale meldloket van Interpolis. Op de site www.interpolis.nl/personeel kunt u uw verzuim- en herstelmeldingen en wijzigingen doorgeven.

Nadere informatie

Premieberekening basispensioenregeling horeca 2017

Premieberekening basispensioenregeling horeca 2017 Premieberekening basispensioenregeling horeca 2017 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. De gegevens

Nadere informatie

Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2017

Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2017 Premieberekening basispensioenregeling contractcatering 2017 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft.

Nadere informatie

Handleiding Premie en Gegevens PWRI

Handleiding Premie en Gegevens PWRI Handleiding Premie en Gegevens PWRI Uitgave januari 2015 Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk A Algemeen... 6 Gegevensaanlevering... 7 Aan wie levert u gegevens (standen)?... 7 PWRI-aansluitnummer...

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadmistratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

De pensioenregeling van BPL

De pensioenregeling van BPL De pensioenregeling van BPL Prima geregeld voor u en uw werknemers! Werkgeversbrochure www.bplpensioen.nl Inhoud Pensioen voor uw werknemers Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) U bent aangesloten

Nadere informatie

Handleiding ABzend (voorheen PLATO) Pensioenfonds Orsima

Handleiding ABzend (voorheen PLATO) Pensioenfonds Orsima Handleiding ABzend (voorheen PLATO) Pensioenfonds Orsima Inhoudsopgave 1 Welkom bij ABzend... 3 1.1 ABzend en Pensioenfonds Orsima... 4 1.2 Maakt u al gebruik van ABzend?... 5 1.3 Maakt u nog geen gebruik

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure

sterker Samen de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Samen sterker de pensioenregeling van BPL Pensioen In deze brochure Pensioen voor uw werknemers 3 U bent aangesloten bij BPL Pensioen 4 Pensioen: inkomen voor later 6 Zo levert u de loongegevens aan 8

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting factuur

Uitgebreide toelichting factuur Uitgebreide toelichting factuur Bijzondere situaties Werknemers met provisie Uw werknemer bouwt ook pensioen op over zijn provisie. Dus betalen u en uw werknemer daar ook premie over. Op de factuur ziet

Nadere informatie