Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4)"

Transcriptie

1 Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni Deelkwalificaties Geven van lessen (KSS 4.1) Coachen van wedstrijden (KSS 4.2) Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid (KSS 4.3) Bevorderen competentieontwikkeling sporttechnisch kader (KSS 4.4) Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden externe contacten (KSS 4.5) 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst. Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers De golfprofessional 4 is in staat op adequate wijze een optimale begeleidingssituatie te bieden die bijdraagt aan de persoonlijke vorming van de golfer en die recht doet aan diens ambities en mogelijkheden. Geven van trainingen De golfprofessional 4 is in staat op adequate wijze een visie te formuleren en uit te dragen en mede op basis daarvan te komen tot een gedetailleerde (meerjaren)planning voor geselecteerde golfers en teams. Coachen van wedstrijden De golfprofessional 4 is in staat op adequate wijze selectieteams tijdens wedstrijden te coachen gericht op het leveren van een optimale prestatie. Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid De golfprofessional 4 is in staat op adequate wijze bij te dragen aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van sporttechnisch beleid dat aansluit bij de doelstelling van de club en die vervolgens vermarkten met behulp van een businessplan. Bevorderen competentieontwikkeling van sporttechnisch kader De golfprofessional 4 is in staat op adequate wijze een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding van golfinstructeurs 2 en jeugdcoaches 2 en de praktijkbegeleiding van golfprofessionals 3. Samenwerken met begeleidingsteam, onderhouden externe contacten De golfprofessional 4 is in staat op adequate wijze te participeren in een begeleidingsteam rondom teams met getalenteerde of geselecteerde golfers en bij te dragen aan een goed imago van de club en de golfsport. Burgerschapscompetentie De golfprofessional 4 is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Leercompetentie De golfprofessional 4 is in staat om op adequate wijze hulpvragen te verwoorden en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen. 2. Algemene eisen aan de kandidaten Kandidaten moeten voor toelating tot de PVB s: Diploma golfprofessional 3 bezitten; Toetsdocumenten Golfprofessional 4 1 versie 23 mei 2012

2 Tenminste eigen golfvaardigsheidsniveau EGA handicap 3.0 Voldaan te hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de PVB. (Voor deelnamecondities per PVB, zie de PVB-beschrijving.) 3. PVB De PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar via de website Overzicht onderdelen PVB Praktijkbeoordeling KSS-nummer Titel PVB/ Competenties* Portfoliobeoordeling Planninginterview Praktijk Reflectie-interview 4.1 Geven van trainingen X X X X 4.2 Coachen van wedstrijden X X X 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid X X 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling sporttechnisch kader 4.5 Samenwerken begeleidingsteam, onderhouden contacten X * In alle PVB s worden de competenties stimuleren sportieve ontwikkeling, leer- en burgerschapscompetentie getoetst 3.2 Organisatie De PVB s 4.3, 4.4 en 4.5 worden in combinatie met elkaar afgenomen, dat wil zeggen dat de kandidaat één portfolio inlevert met bewijsstukken op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, het bevorderen van competentieontwikkeling sporttechnisch kader en het samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten. 4. Instructies voor de kandidaten Deelname aan de PVB geschiedt op eigen risico. De kandidaat schrijft zich in voor de PVB conform de PVB-beschrijving. Het aantal herkansingen staat in de PVB-beschrijving. 5. Instructies voor de PVB-beoordelaars Voor de portfoliobeoordeling ontvangen de door de Toetsingscommissie van de Nederlandse Golf Federatie aangewezen PVB-beoordelaars het portfolio via het secretariaat van de NGF Toetsingscommissie. De PVB-beoordelaars vullen het PVB-protocol van een portfoliobeoordeling volledig in en zenden het binnen 15 werkdagen terug naar het secretariaat van de NGF ter attentie van de Toetsingscommissie. Voor de praktijkbeoordeling ontvangen de PVB-beoordelaars van het secretariaat van de NGF namens de Toetsingscommissie de datum, tijd, plaats en accommodatie van de PVB. De PVB-beoordelaars vullen het PVB-protocol van de praktijkbeoordeling volledig in en zenden het binnen 3 werkdagen naar het secretariaat van de NGF ter attentie van de Toetsingscommissie. X Toetsdocumenten Golfprofessional 4 2 versie 23 mei 2012

3 6. Toetsreglement De bepalingen uit het Toetsreglement Sport ( ) zijn van toepassing op dit Toetsplan. 7. Toetsingscommissie en Commissie van Beroep voor de Toetsing De Toetsingscommissie, ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Golf Federatie bestaat uit 5 leden. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 3 versie 23 mei 2012

4 Golfprofessional 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan en alle daarop gebaseerde plannen. Passend binnen het jaarplan wordt een training gegeven op basis van een voorbereiding. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Geven van trainingen Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4.) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw meerjarenplan en de overige bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het geven van trainingen. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectie-interview. Het planningsinterview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen op de relatie tussen het meerjarenplan, jaarplan en de trainingsvoorbereiding. De trainingsvoorbereiding dient u tenminste 10 minuten voor het begin van het interview in te leveren. Het planningsinterview duurt 20 minuten De praktijk dient ertoe om u te observeren en te beoordelen ten aanzien van het geven van de training die in de voorbereiding is beschreven. De tijdsduur van de praktijk is 45 minuten. Het reflectie-interview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen ten aanzien van beoordelingscriteria waar nog onduidelijkheid over bestaat. Het reflectie-interview duurt 30 minuten. (Voor criteria ten aanzien van de praktijkbeoordeling, zie het protocol) 4. Deelnamecondities U wordt toegelaten tot deze PVB als u de PVB s 4.4 en 4.5 succesvol heeft afgerond. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Golfprofessional 4) 5. Afnamecondities U geeft een training aan een of meerdere golfers onder handicap 18. De opleiding is ervoor verantwoordelijk dat de golfers voldoen aan bovenstaand criterium. 6. Locatie De PVB wordt afgenomen op een door de Toetsingscommissie vastgestelde locatie. De interviews vinden plaats in een daarvoor geschikte ruimte. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 4 versie 23 mei 2012

5 7. Hulpmiddelen kandidaat U maakt gebruik van hulpmidden zoals vermeld in uw trainingsvoorbereiding. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 2 PVB-beoordelaars Praktijkbeoordeling Planningsinterview 2 PVB-beoordelaars Praktijk geven van training 2 PVB-beoordelaars Reflectie-interview 2 PVB-beoordelaars Taken PVB-beoordelaar portfolio Beoordeelt het portfolio Controleert deelname- en afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback Taken PVB-beoordelaar Stelt zichzelf voor. Controleert deelname- en afnamecondities. Beslist over doorgang. Bepaalt wie verwijtbaar is ingeval van geen doorgang. Grijpt in als veiligheid in geding is. Houdt een planningsinterview Observeert en beoordeelt de praktijk Houdt een reflectie-interview. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio (tenminste zes weken voor de praktijkbeoordeling) naar het secretariaat van de Nederlandse Golf Federatie. De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB. De praktijkbeoordeling vindt plaats als de portfoliobeoordeling voldoende is. Nadere informatie over het tijdstip van de praktijkbeoordeling ontvangt u tenminste een week van te voren van het secretariaat van de NGF Voorbereiding kandidaat U bent ervoor verantwoordelijk dat het portfolio zes weken voor de praktijkbeoordeling in het bezit is van het secretariaat van de NGF. U levert uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de PVB de lesvoorbereiding in bij de PVBbeoordelaar. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 5 versie 23 mei 2012

6 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen (zie bijlage). De twee PVB-beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen, stellen het voorlopige resultaat in onderling overleg vast. Indien de portfoliobeoordeling - ook na de eventuele eenmalige gelegenheid tot bijstelling - onvoldoende is gaat de praktijkbeoordeling niet door. U wordt hiervan uiterlijk een week voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door de Toetsingscommissie. Voor de eenmalige gelegenheid tot bijstelling van het portfolio neemt een van de PVB-beoordelaars rechtstreeks contact met u op Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk geven van training en reflectie-interview) voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de portfoliobeoordeling na de eenmalige bijstelling niet voldoende is wordt u afgewezen voor de PVB. Hetzelfde is het geval wanneer de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk geven van les en reflectie-interview) niet voldoende is. Ook in dit geval wordt u afgewezen voor de PVB Uitslag De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt voor de PVB recht op twee herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 6 versie 23 mei 2012

7 Protocol PVB 4.1 Geven van trainingen Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is op tijd ingeleverd Toelichting Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Begeleidt golfers bij hun sport(loopbaan)ontwikkeling Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 2 Adviseert golfers over materiaal (keuze en gebruik) in verband met prestatieverhoging 3 Besteedt aandacht aan het voorkomen en herstellen van blessures bij golfers Geven van trainingen 4 Stelt meerjarenplan op 5 Stelt geperiodiseerd jaarplan op 6 Registreert en evalueert de uitvoering van het geperiodiseerde jaarplan 7 Werkt passend binnen het jaarplan een reeks van trainingen uit 8 Registreert en evalueert de uitvoering van de reeks van trainingen 9 Analyseert prestaties en ontwikkeling van de golfer(s) en/of team Burgerschapscompetentie 10 Gaat correct om met alle betrokkenen Toetsdocumenten Golfprofessional 4 7 versie 23 mei 2012

8 11 Komt afspraken na 12 Houdt zich aan beroepscode 13 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 14 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 15 Reflecteert op het eigen handelen 16 Vraagt feedback 17 Verwoordt eigen leerbehoeften 18 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingcommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 8 versie 23 mei 2012

9 Protocol PVB 4.1 Geven van trainingen Praktijkbeoordeling (Planningsinterview, praktijk en reflectie-interview) Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Trainingsvoorbereiding is op tijd ingeleverd Het materiaal is in orde. (Kandidaat neemt zo nodig maatregelen) Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen Datum Beoordelaar Kandidaat is tijdig aanwezig Golfers hebben handicap 18 of lager Toelichting Beoordelingscriteria Voldaan Planning Praktijk Reflectie Waargenomen gedrag en/of uitspraken (of nalaten daarvan) waarop score is gebaseerd Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert golfers 2 Informeert en betrekt golfers bij verloop van de training 3 Bewaakt waarden en stelt normen 4 Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de golfers. 5 Treedt op als een golfer zich onsportief gedraagt Geven van trainingen Baseert de trainingsvoorbereiding op analyses, achterliggende plannen en evaluaties Formuleert concrete doelstellingen voor het team en/of voor de individuele golfer(s) Kiest organisatievormen die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen voor het team en/of individuele golfer(s) Houdt rekening met alle relevante omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de training 10 Stemt zwaarte en opbouw af op (individuele) golfers Doet oefening op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld Geeft feedback en aanwijzingen aan golfer op basis van analyse van alle invloed zijnde factoren Toetsdocumenten Golfprofessional 4 9 versie 23 mei 2012

10 13 Verbetert prestatie van golfer(s) 14 Grijpt in indien veiligheid in geding is en/of het materiaal niet meer in orde is 15 Maakt optimaal gebruik van trainingsfaciliteiten 16 Evalueert continu het proces en (tussen)resultaat van de training en stelt zo nodig bij Burgerschapscompetentie 17 Gaat correct om met alle betrokkenen 18 Houdt zich aan beroepscode Leercompetentie 19 Reflecteert op het eigen handelen Resultaat van de praktijkbeoordeling Handtekening PVB-beoordelaar Toelichting Akkoord Toetsingcommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 10 versie 23 mei 2012

11 Golfprofessional 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren. Tevens coacht u een team/golfer(s) voor, tijdens en na de wedstrijd. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Coachen van wedstrijden Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn in het analyseren van wedstrijden. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk coachen van een wedstrijd en een reflectieinterview. De praktijk dient ertoe om u te observeren en te beoordelen ten aanzien van het coachen van een wedstrijd. De tijdsduur van de praktijk duurt maximaal 60 minuten, die verdeeld zijn over de 3 onderdelen voorbereiding, wedstrijd en nabespreking. Het reflectie-interview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen ten aanzien van beoordelingscriteria waar nog onduidelijkheid over bestaat. Het reflectie-interview duurt 30 minuten. (Voor criteria ten aanzien van de praktijkbeoordeling, zie het protocol) 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Golfprofessional 4) 5. Afnamecondities U analyseert en coacht een team dat bestaat uit geselecteerde golfers uitkomend in de hoogste landelijke klassen (hoofdklasse en 1 e klasse en NGF-selectiespelers) dames en heren die in competitieteams spelen. 6. Locatie De PVB wordt afgenomen tijdens een wedstrijd die u voorstelt en namens de Toetsingscommissie wordt geaccordeerd. Het reflectie-interview vindt bij voorkeur aansluitend op dezelfde locatie plaats in een daarvoor geschikte ruimte. 7. Hulpmiddelen kandidaat U mag gebruik maken van alle hulpmidden die reglementair zijn toegestaan voor een coach. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 11 versie 23 mei 2012

12 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB-beoordelaar Praktijkbeoordeling Praktijk coachen wedstrijd 1PVB-beoordelaar Reflectie-interview 1PVB-beoordelaar Taken PVB-beoordelaar portfoliobeoordeling Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst Taken PVB-beoordelaar praktijkbeoordeling Stelt zichzelf voor. Controleert deelname- en afnamecondities Beslist over doorgang. Bepaalt wie verwijtbaar is ingeval van geen doorgang. Grijpt in als veiligheid in geding is. Observeert en beoordeelt de praktijk. Houdt een reflectie-interview. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan en Toetsreglement behorende bij de PVB te vinden te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio (tenminste zes weken voor de praktijkbeoordeling) naar het secretariaat van de Nederlandse Golf Federatie. De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB. De praktijkbeoordeling vindt plaats als de portfoliobeoordeling voldoende is. Nadere informatie over het tijdstip van de praktijkbeoordeling ontvangt u tenminste een week van te voren van het secretariaat van de NGF Voorbereiding kandidaat U bent ervoor verantwoordelijk dat het portfolio zes weken voor de praktijkbeoordeling in het bezit is van het secretariaat van de NGF Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen (zie bijlage). Indien de portfoliobeoordeling - ook na de eventuele eenmalige gelegenheid tot bijstelling - onvoldoende is gaat de praktijkbeoordeling niet door. U wordt hiervan uiterlijk een week voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door de Toetsingscommissie. Voor de eenmalige gelegenheid tot bijstelling van het portfolio neemt de PVB-beoordelaar rechtstreeks contact met u op. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 12 versie 23 mei 2012

13 10.5 Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk coachen van wedstrijden en reflectie-interview) voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de portfoliobeoordeling na de eenmalige bijstelling niet voldoende is wordt u afgewezen voor de PVB. Hetzelfde is het geval wanneer de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk coachen van wedstrijden en reflectie-interview) niet voldoende is. Ook in dit geval wordt u afgewezen voor de PVB Uitslag De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt voor de PVB recht op twee herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 13 versie 23 mei 2012

14 Protocol PVB 4.2 Coachen van wedstrijden Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Toelichting Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Begeleidt golfers bij het leren presteren onder druk 2 Adviseert golfers over voeding in relatie tot presteren en informeert over dopingprocedures 3 Leert golfers zichzelf te evalueren en beoordelen 4 Bereidt golfers voor op contact met media Coachen van wedstrijden 5 Formuleert samen met team/golfer(s) doelstellingen voor de wedstrijd 6 Maakt analyse van tegenstander(s) 7 Maakt wedstrijdanalyse van eigen team/golfer(s) 8 9 Maakt analyse van factoren die van invloed zijn tijdens een wedstrijd Evalueert een wedstrijd op systematische wijze met golfer(s) en trekt conclusies voor volgende wedstrijden 10 Evalueert de wedstrijd op systematische wijze met begeleiders en trekt conclusies voor volgende wedstrijden Burgerschapscompetentie 11 Gaat correct om met alle betrokkenen 12 Houdt zich aan beroepscode 13 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 14 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 14 versie 23 mei 2012

15 15 Reflecteert op het eigen handelen 16 Vraagt feedback 17 Verwoordt eigen leerbehoeften 18 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Handtekening PVB-beoordelaar Toelichting Akkoord Toetsingscommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 15 versie 23 mei 2012

16 Protocol PVB 4.2 Coachen van wedstrijden Praktijkbeoordeling (Praktijk en reflectie-interview) Naam kandidaat Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Het materiaal is in orde. (Kandidaat neemt zo nodig maatregelen) Datum PVB-beoordelaar Kandidaat is tijdig aanwezig Golfer is op tijd aanwezig Toelichting Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen Beoordelingscriteria Voldaan Praktijk Reflectie Waargenomen gedrag en/of uitspraken (of nalaten daarvan) waarop score is gebaseerd Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Houdt rekening met persoonlijke ambities en motieven van de golfers Coachen van wedstrijden 2 Analyseert voorafgaand aan de wedstrijd relevante en van invloedzijnde factoren en past op basis hiervan zo nodig het wedstrijd plan aan 3 Formuleert in samenspraak met team/golfer(s) doelstellingen voor de wedstrijd 4 Bespreekt de wedstrijd met team/golfer(s) voor 5 Analyseert tijdens de wedstrijd en neemt op basis hiervan adequate maatregelen 6 Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd 7 Evalueert de wedstrijd op systematische wijze met de golfers en trekt conclusies voor volgende wedstrijden Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen 9 Houdt zich aan beroepscode Leercompetentie 10 Vraagt feedback 11 Verwoordt eigen leerbehoeften Resultaat van de praktijkbeoordeling Toelichting Toetsdocumenten Golfprofessional 4 16 versie 23 mei 2012

17 Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 17 versie 23 mei 2012

18 Golfprofessional 4. Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen van de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijstelling van sporttechnisch beleid. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Ontwikkelen en uitvoeren van sporttechnisch beleid Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van sporttechnisch beleid dat aansluit bij de club en dit te kunnen vermarkten met behulp van een businessplan. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 3.2 Reflectie-interview De praktijkbeoordeling betreft een reflectie-interview. Het reflectie-interview dient ertoe u te bevragen en te beoordelen ten aanzien van het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van sporttechnisch beleid. Het reflectie-interview duurt 30 minuten. 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4) 5. Afnamecondities Het sporttechnisch beleid dat u ontwikkelt, uitvoert, evalueert en vermarkt heeft betrekking op een club. 6. Locatie Het interview vindt plaats op een namens de Toetsingscommissie door het secretariaat Golfopleiding van de Fontys Sporthogeschool aangewezen locatie. 7. Hulpmiddelen kandidaat U kunt gebruik maken van alle relevante hulpmiddelen. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB-beoordelaar Reflectie-interview 1 PVB-beoordelaar Taken PVB-beoordelaar portfolio Toetsdocumenten Golfprofessional 4 18 versie 23 mei 2012

19 Controleert afnamecondities Beoordeelt het portfolio Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst Taken PVB-beoordelaar praktijk Controleert afnamecondities Houdt een reflectie-interview Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan voor de kwalificatie Golfprofessional 4 en het Toetsreglement Sport te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het secretariaat van de NGF. De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB. Informatie over de datum en tijdstip van het reflectie-interview ontvangt u tenminste een week van te voren van het secretariaat van de NGF Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (reflectieinterview) voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de portfoliobeoordeling onvoldoende is wordt u afgewezen voor de PVB. Hetzelfde is het geval wanneer de praktijkbeoordeling (reflectie-interview) onvoldoende is. Ook in dit geval wordt u afgewezen voor de PVB Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag van de portfoliobeoordeling vast en bericht u via het secretariaat van de NGF binnen vijftien werkdagen na de dag van inschrijving. De toetsingscommissie stelt de uitslag van het reflectie-interview vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U hebt voor de PVB recht op twee herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 19 versie 23 mei 2012

20 10.7 Herkansing U hebt recht op twee herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocollen voor de portfolio- en praktijkbeoordeling (door middel van reflectie-interview). Toetsdocumenten Golfprofessional 4 20 versie 23 mei 2012

21 Protocol PVB 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Toelichting Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Zorgt voor opvang/nazorg van golfers die stoppen en/of buiten de selectie vallen Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid 2 Formuleert de doelstellingen voor het sporttechnisch beleid 3 Stelt plan op voor talentherkenning en ontwikkeling 4 Stimuleert in en doorstroom golfers Houdt bij het ontwikkelen en bijstellen van sporttechnisch beleid rekening met menskracht en middelen Coördineert de uitvoering van het technische beleid van de club Adviseert het bestuur of de technische commissie over sporttechnische zaken 8 Evalueert de uitvoering van het technische beleid van de club Burgerschapscompetentie 9 Gaat correct om met alle betrokkenen 10 Komt afspraken na 11 Houdt zich aan beroepscode 12 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 13 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 21 versie 23 mei 2012

22 14 Reflecteert op het eigen handelen 15 Vraagt feedback 16 Verwoordt eigen leerbehoeften 17 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Handtekening PVB-beoordelaar Toelichting Akkoord Toetsingscommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 22 versie 23 mei 2012

23 Protocol PVB 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid Reflectieinterview Naam kandidaat Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Kandidaat is tijdig aanwezig Toelichting Datum PVB-beoordelaar Beoordelingscriteria (toelichting op de andere zijde) Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Begeleidt golfers bij hun sport(loop)baan ontwikkeling Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid 2 Draagt sporttechnisch beleid van de organisatie uit 3 Onderbouwt beleidskeuzes en stelt prioriteiten 4 Maakt inschatting van weerstanden en geeft aan hoe daarmee om te gaan 5 Evalueert de uitvoering van het technische beleid van de vereniging/ organisatie Burgerschapscompetentie 6 Gaat correct om met alle betrokkenen 7 Bewaakt waarden en stelt normen 8 Houdt zich aan beroepscode 9 Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie 10 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 11 Reflecteert op het eigen handelen 12 Vraagt feedback 13 Verwoordt eigen leerbehoeften 14 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Toelichting Toetsdocumenten Golfprofessional 4 23 versie 23 mei 2012

24 Handtekening PVB-beoordelaar Akkoord Toetsingscommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 24 versie 23 mei 2012

25 Golfprofessional 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van sporttechnisch kader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen waarmee u aantoont in staat te zijn tot het bevorderen van competentieontwikkeling van sporttechnisch kader. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Bevorderen competentieontwikkeling van sporttechnisch kader Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit een onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van golfinstructeurs 2 en jeugdcoaches 2 en aan de praktijkbegeleiding van golfprofessionals 3 die in opleiding zijn. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Golfprofessional 4) 5. Afnamecondities Het bevorderen van de competentieontwikkeling heeft betrekking op personen die in opleiding zijn tot golfinstructeur 2, jeugdcoach 2 en golfprofessional Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat U maakt gebruik van de opleidingsmaterialen behorende bij de opleidingen tot golfinstructeur 2, jeugdcoach 2 en golfprofessional PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB-beoordelaar 8.2 Taken PVB-beoordelaar Beoordeelt het portfolio. Controleert afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 25 versie 23 mei 2012

26 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen Op de website is het Toetsplan voor de kwalificatie Golfprofessional 4 en het Toetsreglement Sport te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het secretariaat van de NGF. De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag van de portfoliobeoordeling vast en bericht u via het secretariaat van de NGF binnen vijftien werkdagen na de dag van inschrijving Herkansing U hebt recht op twee herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 26 versie 23 mei 2012

27 Protocol PVB 4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Datum Beoordelaar Toelichting Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Bewaakt waarden en stelt normen 2 Treedt op bij onveilige sportsituaties Bevorderen competentieontwikkeling sportkader 3 Stelt leerwerkplan voor de club op en bij 4 5 Creëert een optimale leerwerkplek voor sportkader in opleiding Geeft sportkader in opleiding feedback op de uitvoering van hun opdrachten 6 Onderhoudt contact met opleiders van de opleiding 7 Draagt relevante informatie voor sportkader binnen de vereniging/organisatie over Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen 9 Komt afspraken na 10 Houdt zich aan beroepscode 11 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 12 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 13 Reflecteert op het eigen handelen 14 Vraagt feedback Toetsdocumenten Golfprofessional 4 27 versie 23 mei 2012

28 15 Verwoordt eigen leerbehoeften 16 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Handtekening PVB-beoordelaar Toelichting Akkoord Toetsingscommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 28 versie 23 mei 2012

29 Golfprofessional 4 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden externe contacten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio met daarin bewijzen van het samenwerken met een begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties. Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Samenwerken met begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten Burgerschapscompetentie Leercompetentie (Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit een onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op uw aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het participeren in een begeleidingsteam rondom teams met getalenteerde of geselecteerde golfers en het bijdragen aan een goed imago van de club en de golfsport. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol) 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities. (De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie golfprofessional 4) 5. Afnamecondities Het begeleidingsteam moet gericht zijn op getalenteerde of geselecteerde golfers en het bijdragen aan het goede imago heeft betrekking op de club en de golfsport. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB-beoordelaar 8.2 Taken PVB-beoordelaar Controleert afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 29 versie 23 mei 2012

30 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website is het Toetsplan voor de kwalificatie Golfprofessional 4 en het Toetsreglement Sport te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het secretariaat van de NGF. De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag van de portfoliobeoordeling vast en bericht u via het secretariaat van de NGF binnen vijftien werkdagen na de dag van inschrijving Herkansing U hebt recht op twee herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling. Toetsdocumenten Golfprofessional 4 30 versie 23 mei 2012

31 Protocol PVB 4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden externe contacten Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Toelichting Datum Beoordelaar Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling van golfers Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 1 Stemt begeleiding af op de individuele ontwikkeling van de golfers 2 Bewaakt waarden en stelt normen Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden externe contacten Overlegt met verantwoordelijke functionarissen over begeleidingsteam en specialisten rondom golfers Onderhoudt contact met leden begeleidingsteam rondom golfers Raadpleegt als dat nodig is specialisten in verband met begeleiding van de golfers 6 Evalueert samen met begeleidingsteam de begeleiding van de golfers 7 Onderhoudt contacten met media en sponsors Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen 9 Komt afspraken na 10 Houdt zich aan beroepscode 11 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 12 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 13 Reflecteert op het eigen handelen 14 Vraagt feedback Toetsdocumenten Golfprofessional 4 31 versie 23 mei 2012

32 15 Verwoordt eigen leerbehoeften 16 Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen Resultaat van de praktijkbeoordeling Handtekening PVB-beoordelaar Toelichting Akkoord Toetsingscommissie Toetsdocumenten Golfprofessional 4 32 versie 23 mei 2012

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan. Basketball Trainer / Coach 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.2 t/m 4.6. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. Kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende zeilers binnen een CWO opleidingslocatie en het naar

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014

TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014 TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014 Dit toetsplan is vastgesteld door de toetsingscommissie van de Judo Bond Nederland. Deelkwalificaties Samenwerken

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

Toetsplan. Toetsplan. Werptrainer 4

Toetsplan. Toetsplan. Werptrainer 4 Toetsplan Toetsplan Werptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Inhoudsopgave Toetsplan... - 1 - Inhoudsopgave... - 2-1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Werptrainer 4... - 7-2.1 Algemene

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

PvB Expert Geven van workshops

PvB Expert Geven van workshops Proeve van Bekwaamheid (PvB) Expert. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het geven van een workshop. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Geven van trainingen. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een product, opdracht.5 'Plannen op middellange termijn', waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Schaatstrainer-coach niveau 4 1 Kwalificatieprofiel Schaatstrainer-coach niveau 4 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming

Nadere informatie

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1)

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1) DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 14 jaar of ouder zijn. WAT KOST DE OPLEIDING?

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Badminton Nederland E: opleidingen@badminton.nl T: 030 60 84 150 1-8-2013 Inhoudsopgave Overzicht 3 Algemene informatie over kwalificatie Sportleider 4 Badminton

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4

Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4 Toetsplan van de kwalificatie Schaatstrainer-coach 4 Inhoudsopgave Toetsplan van de kwalificatie schaatstrainer-coach 4 1 Overzicht 4 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 4 5 Algemene informatie

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 16 jaar of ouder zijn en minimaal de 1

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Talentcoach, Hoofdcoach B. Typering

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Trainer-coach 4 en opleider 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel trainer-coach 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen

PVB 4.1 Geven van trainingen PVB 4.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NO*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken op niveau 4 beheersen.

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3 walificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Trainer - coach 3 2 Inhoudsopgave: Overzicht Overzicht Toetsplan van de kwalificatie Trainer-Coach/Schermleraar 5 PVB 3.1 Geven van trainingen 11 PVB 3.2

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 3 Deelkwalificaties 3.1 Geven van trainingen 3.2 Coachen bij wedstrijden Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende- of semigevorderde zeilers binnen een CWO opleidingslocatie

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Toetsplan van KNRB Roeicoach-3 2

Toetsplan van KNRB Roeicoach-3 2 Opleiding KNRB Roeicoach-3 2007 PvB logboek Kerntaken: Begeleiden van sporters Verzorgen van trainingen/lessen Begeleiden van sporters bij wedstrijden/ examens/ vaardigheidsproeven Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2

Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Toetsplan van de kwalificatie volleybaltrainer 2 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Volleybaltrainer 2 Deelkwalificaties Kwalificatiestructuur KSS 2017 Kwalificatielijn Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Kwalificatiestructuur Sport 2017 Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Overzicht golfprofessional B niveau 3 3 1. Algemene informatie over de kwalificatie 4 A.

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie