Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012"

Transcriptie

1 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012.

2 PVB KSS 3.1 Geven van trainingen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan), waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken, uitvoeren en evalueren van een jaarplan voor (Muay Thai) Kickboksers. Vanuit het jaarplan wordt een training uitgewerkt, voorbereid en gegeven. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (Muay Thai) Kickboksers; Geven van trainingen; Burgerschapscompetentie; Leercompetentie. Een toelichting van de competenties vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Onderdelen PVB De PVB bestaat uit twee onderdelen. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het jaarplan dat door u is opgesteld, deels uitgevoerd en geëvalueerd. Voor criteria voor de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage. 3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, de praktijk geven van training en een reflectie- interview. Het planningsinterview is bedoeld om u te bevragen en beoordelen op de relatie tussen het jaarplan en de trainingsvoorbereiding. De trainingsvoorbereiding levert u ten minste 10 minuten voor het begin van het interview in. Het planningsinterview duurt maximaal minuten. De praktijk is bedoeld om u te kunnen observeren en beoordelen ten aanzien van het geven de training die in de trainingsvoorbereiding is beschreven. De praktijk duurt 60 minuten. Het reflectie- interview is bedoeld om u te kunnen bevragen en beoordelen ten aanzien van beoordelingscriteria die nog onduidelijk zijn. Het reflectie- interview duurt maximaal 30 minuten. Voor criteria ten aanzien van de praktijkbeoordeling, zie het protocol in de bijlage. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

3 4. Deelnamecondities U kunt aantonen dat u minimaal 200 uur stage gelopen heeft bij een (Muay Thai) Kickboxing vereniging of club en bent daarvoor als voldoende beoordeeld door de stagebegeleider van de vereniging of club. Deze beoordeling is aan het portfolio toegevoegd. De algemene eisen vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Afnamecondities U geeft training aan een groep van ten minste 6 (Muay Thai) Kickboksers die in verenigingsverband actief zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van minimaal 2 van de (Muay Thai) Kickboksers in de groep. Op schriftelijk aangeven van het examensecretariaat kan van u gevraagd worden om meer (Muay Thai) Kickboksers te verzorgen. 6. Locatie De PVB wordt afgenomen op een plaats die de Toetsingscommissie vaststelt. De interviews vinden plaats in een daarvoor geschikte ruimte. 7. Hulpmiddelen kandidaat U maakt gebruik van de hulpmiddelen die zijn vermeld in uw trainingsvoorbereiding. 8. PVB- beoordelaar 8.1 Aantal PVB- beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB- beoordelaar Praktijkbeoordeling Planningsinterview 2 PVB- beoordelaars Praktijk geven van training 2 PVB- beoordelaars Reflectie- interview 2 PVB- beoordelaars Taken PVB- beoordelaar portfolio Beoordeelt het portfolio. Controleert deelname- en afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback. 8.2 Taken PVB- beoordelaars Stellen zichzelf voor. Controleren deelname- en afnamecondities. Beslissen over doorgang. Bepalen wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang. Grijpen in als de veiligheid in het geding is. Houden een planningsinterview. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

4 Observeren en beoordelen de praktijk. Houden een reflectie- interview. Bepalen het voorlopige resultaat en geven feedback. 9. Taken overige betrokkenen De overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website van de FOG, zijn het Toetsplan en Toetsreglement horend bij de PVB te downloaden. De datum en plaats van de praktijkbeoordeling worden minimaal een maand van tevoren bekendgemaakt via Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het portfolio aan te bieden aan het examensecretariaat van FOG, die het namens de Toetsingscommissie in ontvangst neemt. De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. De praktijkbeoordeling vindt alleen plaats als de portfoliobeoordeling voldoende is. Nadere informatie over het tijdstip van de praktijkbeoordeling ontvangt u minimaal een week van tevoren van het examensecretariaat van FOG Voorbereiding kandidaat Het examensecretariaat van FOG moet minimaal zes weken voor de praktijkbeoordeling beschikken over het portfolio. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de PVB levert u de trainingsvoorbereiding in bij de PVB- beoordelaar Beoordelingen Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen (zie bijlage). Bij de onderdelen die twee PVB- beoordelaars onafhankelijk van elkaar beoordelen, wordt het voorlopige resultaat vastgesteld in overleg tussen de beoordelaars. Als de portfoliobeoordeling onvoldoende is, óók na gelegenheid tot bijstelling, gaat de praktijkbeoordeling niet door. U wordt hierover uiterlijk een week voor de praktijkbeoordeling geïnformeerd door de Toetsingscommissie. Voor de eenmalige gelegenheid tot bijstelling van het portfolio neemt de PVB- beoordelaar rechtstreeks contact met u op Normering Om te slagen moet zowel de portfoliobeoordeling als de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk geven van training en reflectie- interview) voldoende zijn. Het portfolio en de praktijk zijn voldoende als op alle beoordelingscriteria ja of voldaan is gescoord. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

5 Als de portfoliobeoordeling ook na eenmalige bijstelling niet voldoende is, wordt u afgewezen voor de PVB. Dit geldt ook als de praktijkbeoordeling (combinatie van planningsinterview, praktijk geven van training en reflectie- interview) onvoldoende is Uitslag De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen 15 werkdagen na de dag van bevestiging Herkansing Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen Bijlage Protocol voor de praktijkbeoordeling. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

6 PVB KSS 3.2 Begeleiden bij wedstrijden Deze PVB kan worden afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.3 en PVB KSS Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het begeleiden van (Muay Thai) Kickboksers bij wedstrijden en wedstrijdvoorbereiding op aanwijzingen van een hoger gekwalificeerde sportleider, dat u kennis heeft van relevante (spel)regels en op de hoogte bent van de gang van zaken bij wedstrijden en zorg kunt dragen voor reglementaire deelname aan de wedstrijden. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (Muay Thai) Kickboksers; Begeleiden bij wedstrijden; Burgerschapscompetentie; Leercompetentie. Een toelichting van de competenties vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Onderdelen PVB De PVB bestaat uit één onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen, waarmee u aantoont competent te zijn in het begeleiden bij wedstrijden op aanwijzingen van een hoger gekwalificeerde sportleider en kennis te hebben van relevante (spel)regels en op de hoogte bent van de gang van zaken bij wedstrijden en zorg kunt dragen voor reglementaire deelname aan wedstrijden. Voor criteria voor de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage. 4. Deelnamecondities U kunt het portfolio tegelijk met het portfolio van PVB 3.3 en 3.4 aanbieden ter beoordeling, dit is echter niet verplicht. De algemene voorwaarden vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie (Muay Thai) Kickboksleider Afnamecondities U bent ondersteunend trainer/begeleider geweest op een Nederlands (Muay Thai) Kickboxing gala of evenement. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

7 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. 8. PVB- beoordelaar 8.1 Aantal PVB- beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB- beoordelaar 8.2 Taken PVB- beoordelaar Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback. 9. Taken overige betrokkenen Niet van toepassing. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website van de FOG, zijn het Toetsplan en Toetsreglement horend bij de PVB te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het portfolio aan te bieden aan het examensecretariaat van FOG, die het namens de Toetsingscommissie in ontvangst neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt dit secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing Beoordelingen Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol (zie bijlage) Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'ja' of 'voldaan' is gescoord. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

8 10.6 Uitslag De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen 15 werkdagen na de dag van bevestiging Herkansing Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

9 PVB KSS 3.3 Organiseren van activiteiten Deze PVB kan worden afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat bent om een activiteit te organiseren en daarbij de sportieve ontwikkeling van de (Muay Thai) Kickboksers te stimuleren. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (Muau Thai) Kickboksers; Organiseren van activiteiten; Leercompetentie; Burgerschapscompetentie. Een toelichting van de competenties vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Onderdelen PVB De PVB bestaat uit één onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen, waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het organiseren van activiteiten. Voor criteria voor de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage. 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities voor deze PVB. U kunt het portfolio tegelijkertijd met het portfolio van PVB 3.2 en 3.4 aanbieden ter beoordeling. Dit is echter niet verplicht. De algemene eisen vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Afnamecondities U organiseert een activiteit die aantoonbaar gericht is op het werven en behouden van leden binnen de (Muay THai) Kickboxing vereniging of club waar u lid bent en/of stage loopt. De activiteit heeft betrekking op minimaal 15 deelnemers en duurt minimaal één uur. De activiteit is géén (Muay Thai) Kickboxing training/les. De persoon die verantwoordelijk is voor de activiteit heeft u als voldoende beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria van het protocol (zie bijlage). FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

10 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Uit het portfolio moet blijken dat u gebruik kunt maken van de hulpmiddelen die van belang zijn voor de organisatie van de activiteit. 8. PVB- beoordelaar 8.1 Aantal PVB- beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB- beoordelaar 8.2 Taken PVB- beoordelaar Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft desgewenst feedback. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website van de FOG, zijn het Toetsplan en Toetsreglement horend bij de PVB te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het portfolio aan te bieden aan het examensecretariaat van FOG, die het namens de Toetsingscommissie in ontvangst neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt dit secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing Beoordelingen Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol (zie bijlage). FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

11 10.5 Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'ja' of 'voldaan' is gescoord Uitslag De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen 15 werkdagen na de dag van bevestiging Herkansing Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

12 PVB KSS 3.4 Aansturen van kader Deze PVB kan worden afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat bent om sportkader (niveau 1 en 2) en/of vrijwilligers aan te sturen op basis van een trainingsprogramma. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (Muay Thai) Kickboksers; Aansturen van kader; Leercompetentie; Burgerschapscompetentie. Een toelichting van de competenties vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Onderdelen PVB De PVB bestaat uit één onderdeel. 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen, waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van het aansturen van kader. Voor criteria voor de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage. 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities voor deze PVB. U kunt het portfolio tegelijkertijd met het portfolio van PVB 3.2 en 3.3 aanbieden ter beoordeling. Dit is echter niet verplicht. De algemene eisen vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie Trainer (Muay Thai) Kickboxing Afnamecondities U stuurt minimaal 1 sportleider en/of vrijwilliger aan. U stelt zelf een (trainings- )programma op voor de sportleider en/of vrijwilliger. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

13 8. PVB- beoordelaar 8.1 Aantal PVB- beoordelaars per onderdeel Portfoliobeoordeling 1 PVB- beoordelaar 8.2 Taken PVB- beoordelaar Controleert deelname- en afnamecondities. Beoordeelt het portfolio. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking Op de website van de FOG, zijn het Toetsplan en Toetsreglement horend bij de PVB te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in voor de PVB door het portfolio aan te bieden aan het examensecretariaat van FOG, die het namens de Toetsingscommissie in ontvangst neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt dit secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing Beoordelingen Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol (zie bijlage) Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'ja' of 'voldaan' is gescoord Uitslag De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen 15 werkdagen na de dag van bevestiging Herkansing Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

14 10.8 Bijlage Protocol voor de portfoliobeoordeling. FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

15 Protocol PVB 3.1 Geven van trainingen Portfolio- & Praktijkbeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB- beoordelaar: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is op tijd ingeleverd Beoordeling Stagebegeleider ingeleverd Toelichting Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de (Muay Thai) Kickboksers Geven van trainingen 2 Analyseert beginsituatie gericht op de (Muay Thai) Kickboksers, omgeving en eigen kwaliteiten als trainer Voldaan praktijk Reflectie Portfolio Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 3 Bouwt het jaarplan (chrono)logisch op 4 Stemt het jaarplan af op het niveau van de (Muay Thai) Kickboksers 5 Formuleert de doelstellingen concreet Beschrijft evaluatiemethoden en momenten Werkt trainingen uit passend binnen het jaarplan Adviseert (Muay Thai) Kickboksers over materiaal (keuze en gebruik) Burgerschapscompetentie 9 Gaat correct om met alle betrokkenen FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

16 10 Komt afspraken na 11 Houdt zich aan de beroepscode Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 14 Reflecteert op het eigen handelen 15 Vraagt feedback 16 Verwoordt eigen leerbehoeften Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting Handtekening PVB- beoordelaar: Akkoord Toetsingscommissie FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

17 Protocol PVB 3.2 Begeleiden bij wedstrijden Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB- beoordelaar: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet Toelichting Beoordelingscriteria Stimuleren van de sportieve ontwikkeling Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de (Muay Thai) Kickboksers Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert (Muay Thai) Kickboksers Informeert en betrekt (Muay Thai) Kickboksers bij de wedstrijd Past de omgangsvormen en taalgebruik aan Treedt op als een (Muay Thai) Kickbokser zich onsportief gedraagt Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de (Muay Thai) Kickboksers Treedt op bij onveilige (Muay Thai) Kickboxing situaties Adviseert (Muay Thai) Kickboksers over materiaal (keuze en gebruik) Begeleiden bij wedstrijden 9 Zorgt dat de (Muay Thai) Kickboksers op tijd aanwezig zijn op de plaats van de wedstrijd(en) Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

18 10 Zorgt dat het materiaal in orde is Geeft (Muay Thai) Kickboksers aanwijzingen met betrekking tot de wedstrijd Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd Zorgt dat (Muay Thai) Kickboksers zich aan de regels en reglementen houden Vangt (Muay Thai) Kickboksers na afloop op Ziet erop toe dat de (Muay Thai) Kickboksers zich voorbereiden op de wedstrijd Ondersteunt de hoger gekwalificeerde (Muay Thai) Kickboksers in de uitvoering van het wedstrijdplan 17 Handelt wedstrijdformaliteiten af Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd Analyseert tijdens de wedstrijd en vormt in samenwerking met de verantwoordelijke sportleider een adequate visie en maatregelen Burgerschapscompetentie 20 Gaat correct om met alle betrokkenen 21 Komt afspraken na 22 Houdt zich aan de beroepscode Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 25 Reflecteert op eigen handelen 26 Vraagt feedback FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

19 27 Verwoordt eigen leerbehoeften Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting Handtekening PVB- beoordelaar: Akkoord Toetsingscommissie FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

20 Protocol PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB- beoordelaar: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Verklaring vereniging is bijgevoegd. Portfolio is compleet. De activiteit heeft betrekking op minimaal 15 deelnemers en duurt minimaal één uur. De activiteit is géén (Muay Thai) Kickboxing training/les. Toelichting Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Bewaakt waarden en stelt normen Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 2 Treedt op bij onveilige situaties Organiseren van activiteiten 3 4 Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen 5 Werkt samen met anderen 6 7 Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen Zorgt dat alle betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht 8 Rondt activiteit af FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

21 9 Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit Burgerschapscompetentie 10 Gaat correct om met alle betrokkenen 11 Komt afspraken na 12 Houdt zich aan de beroepscode Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 15 Reflecteert op eigen handelen 16 Vraagt feedback 17 Verwoordt eigen leerbehoeften Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting Handtekening PVB- beoordelaar: Akkoord Toetsingscommissie FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

22 Protocol PVB 3.4 Aansturen van kader Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: PVB- beoordelaar: Afnamecondities en voorbereiding kandidaat Portfolio is compleet. Toelichting Beoordelingscriteria Stimuleren sportieve ontwikkeling 1 Bewaakt waarden en stelt normen Aansturen van kader Informeert het assisterend kader over de inhoud van de training/activiteit Geeft het assisterend kader opdrachten die bij hun taak passen Bespreekt met het assisterend kader wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn 5 Motiveert het assisterend kader 6 7 Analyseert het handelen van het assisterend kader en neemt op basis hiervan adequate maatregelen Houdt toezicht op de wijze waarop het assisterend kader (Muay Thai) Kickboksers (deelnemers) begeleidt Burgerschapscompetentie 8 Gaat correct om met alle betrokkenen Voldaan Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is gebaseerd 9 Komt afspraken na FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

23 10 Houdt zich aan de beroepscode Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie Leercompetentie 13 Reflecteert op eigen handelen 14 Vraagt feedback 15 Verwoordt eigen leerbehoeften Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting Handtekening PVB- beoordelaar: Akkoord Toetsingscommissie FOG sectie Ringcontactsporten, versie 1.0,

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4)

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende zeilers binnen een CWO opleidingslocatie en het naar

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1)

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1) DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 14 jaar of ouder zijn. WAT KOST DE OPLEIDING?

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan. Basketball Trainer / Coach 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.2 t/m 4.6. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Geven van trainingen. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een product, opdracht.5 'Plannen op middellange termijn', waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Trainer - coach 3 walificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Trainer - coach 3 2 Inhoudsopgave: Overzicht Overzicht Toetsplan van de kwalificatie Trainer-Coach/Schermleraar 5 PVB 3.1 Geven van trainingen 11 PVB 3.2

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

PvB Expert Geven van workshops

PvB Expert Geven van workshops Proeve van Bekwaamheid (PvB) Expert. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het geven van een workshop. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 16 jaar of ouder zijn en minimaal de 1

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende- of semigevorderde zeilers binnen een CWO opleidingslocatie

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Kwalificatiestructuur Sport 2017 Kwalificatieprofiel Golfprofessional B niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Overzicht golfprofessional B niveau 3 3 1. Algemene informatie over de kwalificatie 4 A.

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 4 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 4 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. Kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1

KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 1. Toetsdocumenten Trainer coach 1NSB Toetsplan Schaatsleider niveau 2 KNSB Toetsplan Schaatsbegeleider niveau 1 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 3 PVB

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Versie 1, 2012 Dit kwalificatieprofiel is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van CMV volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma CMV volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3 KWALIFICATIEPROFIEL WIELERTRAINER 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 27 juli 2007 Versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling KNWU Onderliggend beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie