Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen"

Transcriptie

1 Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende zeilers binnen een CWO opleidingslocatie en het naar aanleiding daarvan naar aanleiding van een (vooraf) uitgewerkt lesplan geven van één zeilles. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren sportieve ontwikkeling van zeilers. Geven van zeillessen. Leercompetentie. Burgerschapcompetentie. (Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Zeilinstructeur 2) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit één onderdeel: 3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit het geven van zeilles. De praktijk dient ertoe u te observeren en te beoordelen ten aanzien van de het geven van de geplande les volgens de lesvoorbereiding. De tijdsduur van de praktijk is 45 minuten waarvan er tenminste 15 minuten daadwerkelijk op het water wordt lesgegeven. (Voor criteria ten aanzien van de praktijkbeoordeling, zie het protocol in de bijlage) 4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een CWO-gekwalificeerde leercoach is ondertekend. 5. Afnamecondities U geeft een les aan groep beginnende zeilers conform de ratio s zoals aangegeven door de CWO. U bent ervoor verantwoordelijk dat de groep zeilers voldoet aan de bovenstaande criteria. De weersomstandigheden zijn geschikt om effectief en veilig les te kunnen geven (dit mede ter beoordeling aan de PVB beoordelaar). 6. Locatie De PVB wordt afgenomen bij een CWO opleidingslocatie (dit kan de eigen vaarschool of vereniging- of een door het Watersportverbond of de CWO gekozen centrale locatie zijn). 7. Hulpmiddelen kandidaat U maakt gebruik van de hulpmidden zoals gemeld in uw lesvoorbereiding. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Alle onderdelen worden door één PVB-beoordelaar beoordeeld. 8.2 Taken PVB-beoordelaar Stelt zichzelf voor Beoordeelt het portfolio (=lessenreeks). Controleert deelname- en afnamecondities en locatie. Beslist over doorgang. Bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang. Grijpt in als veiligheid in geding is. Observeert en beoordeelt de les. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft, indien door u gewenst, feedback. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking. Op de website van de CWO (via rol-menu: opleidingen) is alle informatie over de PVB te vinden en te downloaden (o.a. het formulier voor de akkoordverklaring door de leercoach) Inschrijvingsprocedure U meldt zich aan bij een PVB beoordelaar die uw beoordeling zal aanmelden bij het CWO secretariaat. Indien er geen PVB beoordelaar beschikbaar is moet u ten minste vier weken voor praktijkbeoordeling een aanvraag-formulier verzenden naar het CWO secretariaat. In het laatste geval bevestigt de Proeve van bekwaamheid 2.2 pagina

2 Toetsingcommissie binnen twee weken schriftelijk de ontvangst van het verzoek en daarmee de inschrijving voor de PVB. In de bevestiging wordt de naam, telefoonnummer en adres van de PvBbeoordelaar opgenomen. De kandidaat en de PVB beoordelaar maken de afspraak voor de praktijkbeoordeling Voorbereiding kandidaat Geen specifieke voorbereiding noodzakelijk Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen (zie bijlage) Normering Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord. Wanneer de praktijkbeoordeling niet voldoende is, wordt u afgewezen voor de PVB Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht de kandidaat binnen vijftien werkdagen na de dag van afname Herkansing U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Proeve van bekwaamheid 2.2 pagina

3 Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Assisteren bij activiteiten 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent om te assisteren bij een activiteit en daarbij de sportieve ontwikkeling van de zeilers kunt stimuleren. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren sportieve ontwikkeling van zeilers. Assisteren bij activiteiten. Leercompetentie. Burgerschapcompetentie. (Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Zeilinstructeur 3) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit één onderdeel: 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn ten aanzien van assisteren bij activiteiten. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van de lessenreeks, zie het protocol in de bijlage) 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities voor deze PVB. 5. Afnamecondities U assisteert bij een activiteit die aantoonbaar gericht is op het werven en behouden van cursisten of leden. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Alle onderdelen worden door één PVB-beoordelaar beoordeeld. 8.2 Taken PVB-beoordelaar Beoordeelt het portfolio. Controleert deelname- en afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft, indien door u gewenst, feedback. Proeve van bekwaamheid 2.2 pagina

4 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking. Op de website van de CWO (via rolmenu: <nader te bepalen>) is alle informatie over de PVB te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in door het inzenden van het portfolio naar het bureau van het Watersportverbond of het CWO. De Toetsingscommissie bevestigt binnen twee weken schriftelijk de ontvangst van het verzoek en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing. Proeve van bekwaamheid 2.2 pagina

5 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol (zie bijlage) Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht de kandidaat binnen vijftien werkdagen na de dag van bevestiging Herkansing U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Proeve van bekwaamheid 2.2 pagina

6 Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Vaststellen Vaardigheidsniveau s 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het vaardigheidsniveau van CWO cursisten (theorie en praktijk). 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: Stimuleren sportieve ontwikkeling van zeilers. Inschatten vaardigheidsniveau s Leercompetentie. Burgerschapcompetentie. (Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Zeilinstructeur 2) 3. Onderdelen PVB en tijdsduur De PVB bestaat uit één onderdeel: 3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont competent te zijn in het vaststellen van de CWO vaardigheidsniveau s van beginnende cursisten. (Voor criteria ten aanzien van de inhoud van de lessenreeks, zie het protocol in de bijlage) 4. Deelnamecondities Er zijn geen specifieke deelnamecondities voor deze PVB. 5. Afnamecondities U stelt het vaardigheidsniveau van een groep beginnende cursisten vast op basis van de CWO dipoma eisen. 6. Locatie Niet van toepassing. 7. Hulpmiddelen kandidaat Niet van toepassing. 8. PVB-beoordelaar 8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel Alle onderdelen worden door één PVB-beoordelaar beoordeeld. 8.2 Taken PVB-beoordelaar Beoordeelt het portfolio. Controleert deelname- en afnamecondities. Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft, indien door u gewenst, feedback. 9. Taken overige betrokkenen Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 10. Richtlijnen 10.1 Informatieverstrekking. Op de website van de CWO (via rolmenu: <nader te bepalen>) is alle informatie over de PVB te vinden en te downloaden Inschrijvingsprocedure U schrijft zich in door het inzenden van het portfolio naar het bureau van het Watersportverbond of het CWO. De Toetsingscommissie bevestigt binnen twee weken schriftelijk de ontvangst van het verzoek en daarmee de inschrijving voor de PVB Voorbereiding kandidaat Niet van toepassing. Protocollen bijlagen pagina I 2008

7 10.4 Beoordelingen Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol (zie bijlage) Normering Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord Uitslag De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht de kandidaat binnen vijftien werkdagen na de dag van bevestiging Herkansing U heeft recht op een onbeperkt aantal herkansingen. Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Protocollen bijlagen pagina II 2008

8 Zeilinstructeur 2 PVB 2.1 Geven van zeillessen Protocol praktijk beoordeling BEOORDELING Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: Locatie: Weer: Temperatuur: Wind: Lesvoorbereiding is op tijd ingeleverd Het materiaal is in orde (kandidaat neemt zo nodig maatregelen) Groep zeilers (aantal: ) is op tijd aanwezig Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen Beoordelingscriteria (toelichting zie bijlagen) Praktijk V/O Bij onvoldoende, ontbrekende bewijzen waarop de score is gebaseerd 2.1 Begeleiding cursisten (praktijk) a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers c) Treedt op als een zeilers zich niet correct gedraagt d) Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne, verzorging en veiligheid 2.1 Geven (delen) van zeillessen (praktijk beoordeling) a) Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke zeilinstructeur op. b) Voert de lesvoorbereiding uit c) Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn d) Draagt bij aan het bereiken van het doel van de les e) Past indien nodig oefeningen aan op zeilers en omstandigheden f) Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van een goed voorbeeld g) Controleert of de zeilers de opdracht goed uitvoeren h) Maakt zichzelf verstaanbaar i) Kiest positie afgestemd op de oefening 2.1 Burgerschapscompetentie (praktijk beoordeling) a) Gaat correct om met alle betrokkenen b) Komt afspraken na c) Houdt zich aan beroepscode d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie 2.1Leercompetentie (praktijk beoordeling) a) Reflecteert op eigen handelen b) Vraagt feedback 1/1 Protocollen bijlagen pagina III 2008

9 BEHEERSINGSCRITEREA 2.1 Begeleiding cursisten (praktijkbeoordeling) a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de cursisten. Houdt goed contact met alle cursisten, zowel individueel als groepsgewijs om zo zeilen toegankelijk te houden of maken voor iedereen. Geeft cursisten de ruimte om vragen te stellen tijdens de les. Past zijn taalgebruik en omgangsvorm aan op het niveau (leeftijd) van de cursisten. c) Treedt op als een zeiler zich niet correct gedraagt Grijpt in als een cursist zich niet aan de afspraken houdt, het verloop van de les frustreert of zich anderszins asociaal gedraagt. d) Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne, verzorging en veiligheid 2.1 Geven (delen) van zeillessen (Praktijkbeoordeling) Houdt goed rekening met de veiligheid van de les, ziet toe op hygiëne en verzorging van de cursist attendeert de hoofdinstructeur of grijpt in waar nodig. a) Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke zeilinstructeur op. b) Voert de lesvoorbereiding uit c) Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn d) Draagt bij aan het bereiken van het doel van de les e) Past indien nodig oefeningen aan op zeilers en omstandigheden f) Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van een goed voorbeeld g) Controleert of de zeilers de opdracht goed uitvoeren h) Maakt zichzelf verstaanbaar i) Kiest positie afgestemd op de oefening Als het gaat om veiligheid en lesstof is de (hoofd)instructeur verantwoordelijk, aanwijzingen dienen opgevolgd te worden. Geeft aan de hand van de omschreven lesstof de les en past waar nodig de lesvorm wat aan op het niveau van de zeilers. Zorgt dat tijdens de lessen, boeien, ankers, lijnen, boten gereed zijn. Zorgt er voor dat het omschreven doel van de les behaald wordt, dit door waar nodig de lesvorm iets aan te passen of het doel bij de zeilers te verduidelijken Bekijkt het niveau van de zeilers, en past waar nodig de lesvorm aan op het niveau van de groep. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de omstandigheden Om de oefening te verduidelijken dient een voorbeeld gegeven te worden. Dat kan de instructeur zelf doen of het laten voor doen door een goede zeiler Bewaakt de voortgang van de les, of er serieus wordt gevaren en of het doel van de les benaderd wordt Is aanwezig tijdens de les, geeft aanwijzingen en zorgt er voor dat de zeilers weten dat de instructeur aanwezig is. Kiest positie op het water zodat de oefening goed bekeken kan worden maar zo dat de veiligheid niet uit het oog wordt verloren 2.1 Burgerschapscompetentie a) Gaat correct om met alle betrokkenen Behandeld iedereen gelijk en trekt niemand voor. Zorgt voor eenheid binnen de groep zeilers b) Komt afspraken na Maakt reële afspraken en komt die na c) Houdt zich aan beroepscode Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de zeilers d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie 2.1Leercompetentie a) Reflecteert op eigen handelen b) Vraagt feedback Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de opleidingslocatie en de CWO en levert de daarbij behorende kwaliteit. Is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich daarnaar. Merkt op en omschrijft gedurende en na afloop van de les wat de eigen sterke en zwakke punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin verbetering aan te brengen. Vraagt van cursisten, begeleiders, collegae, etc. feedback op het eigen handelen. 1/1 Protocollen bijlagen pagina IV 2008

10 Zeilinstructeur 2 PVB 2.2 Assisteren bij activiteiten Protocol Portfoliobeoordeling Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: BEOORDELING Beoordelingscriteria (toelichting zie bijlagen) 2.2 Begeleiding cursisten (portfolio) a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers c) Treedt op als een zeilers zich niet correct gedraagt d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid 2.2 Organiseren van activiteiten (portfolio) a) Maakt gebruik van een draaiboek b) Assisteert op aanwijzing van de verantwoordelijke c) Stelt zich probleemoplossend op d) Werkt samen met andere begeleiders e) Helpt bij de voorbereiding van de activiteit f) Helpt bij de uitvoering van de activiteit g) Participeert in de evaluatie van de activiteit 2.2 Burgerschapscompetentie (portfolio) a) Gaat correct om met alle betrokkenen b) Komt afspraken na c) Houdt zich aan beroepscode d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie 2.2 Leercompetentie (portfolio) a) Reflecteert op eigen handelen b) Vraagt feedback Portfolio V/O Bij onvoldoende, ontbrekende bewijzen waarop de score is gebaseerd Protocollen bijlagen pagina V 2008

11 BEHEERSINGSCRITEREA 2.2 Begeleiding cursisten (portfolio) a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers c) Treedt op als een zeiler zich niet correct gedraagt d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de cursisten. Houdt goed contact met alle cursisten, zowel individueel als groepsgewijs om zo zeilen toegankelijk te houden of maken voor iedereen. Geeft cursisten de ruimte om vragen te stellen tijdens de les. Past zijn taalgebruik en omgangsvorm aan op het niveau (leeftijd) van de cursisten. Grijpt in als een cursist zich niet aan de afspraken houdt, het verloop van de activiteit frustreert of zich anderszins asociaal gedraagt. Houdt goed rekening met de veiligheid van de activiteit, attendeert de hoofdinstructeur of grijpt in waar nodig. 2.2 Organiseren van activiteiten (portfolio) a) Maakt gebruik van een draaiboek b) Assisteert op aanwijzing van de verantwoordelijke c) Stelt zich probleemoplossend op Hanteert voor, tijdens en na het evenement het draaiboek. En volgt de stappen die daarin vermeld staan Volgt instructies op en voert de opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk uit Steekt de handen uit de mouwen en gaat de uitdagingen aan. Loopt niet weg bij een probleem maar probeert deze op te lossen d) Werkt samen met andere begeleiders Stelt zich op als team speler e) Helpt bij de voorbereiding van de activiteit Heeft een actieve houding en pakt werkzaamheden op. f) Helpt bij de uitvoering van de activiteit Is actief met de uitvoering van de activiteit bezig, voert de vooraf geplande werkzaamheden uit. g) Participeert in de evaluatie van de activiteit Geeft na de activiteit feedback op wat er goed en/of fout ging. Levert een bijdrage aan de evaluatie. 2.2 Burgerschapscompetentie (portfolio) a) Gaat correct om met alle betrokkenen Behandeld iedereen gelijk en trekt niemand voor. Zorgt voor eenheid binnen de groep zeilers b) Komt afspraken na Maakt reële afspraken en komt die na c) Houdt zich aan beroepscode Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de zeilers d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie 2.2 Leercompetentie (portfolio) a) Reflecteert op eigen handelen b) Vraagt feedback Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de opleidingslocatie en de CWO en levert de daarbij behorende kwaliteit. Is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich daarnaar. Merkt op en omschrijft gedurende en na afloop van de les wat de eigen sterke en zwakke punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin verbetering aan te brengen. Vraagt van cursisten, begeleiders, collegae, etc. feedback op het eigen handelen. Protocollen bijlagen pagina VI 2008

12 Zeilinstructeur 2 PVB 2.3 Vaststellen vaardigheidsniveaus Protocol Portfoliobeoordeling Beoordelingscriteria (toelichting zie bijlagen) 2.3 Begeleiding cursisten (portfolio) a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers c) Treedt op als een zeilers zich niet correct gedraagt d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid 2.3 Vaststellen vaardigheidsniveaus (portfolio) a) Kent de niveauomschrijvingen van de CWO b) Stelt vast op welk niveau een techniek wordt uitgevoerd c) Registreert de voortgang van cursisten richting een beoogd lesdoel d) Motiveert de cursist de tekortkomingen in de techniek e) Geeft aan welke aanvullende trainingsarbeid noodzakelijk is om aan het beoogde vaardigheidsniveau te voldoen 2.3 Burgerschapscompetentie (portfolio) a) Gaat correct om met alle betrokkenen b) Komt afspraken na c) Houdt zich aan beroepscode d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie 2.3 Leercompetentie (portfolio) a) Reflecteert op eigen handelen b) Vraagt feedback Portfolio V/O BEOORDELING Bij onvoldoende, ontbrekende bewijzen waarop de score is gebaseerd Protocollen bijlagen pagina VII 2008

13 BEHEERSINGSCRITEREA 2.3 Begeleiding cursisten (portfolio) a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de zeilers c) Treedt op als een zeiler zich niet correct gedraagt d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de cursisten. Houdt goed contact met alle cursisten, zowel individueel als groepsgewijs om zo zeilen toegankelijk te houden of maken voor iedereen. Geeft cursisten de ruimte om vragen te stellen tijdens de les. Past zijn taalgebruik en omgangsvorm aan op het niveau (leeftijd) van de cursisten. Grijpt in als een cursist zich niet aan de afspraken houdt, het verloop van de activiteit frustreert of zich anderszins asociaal gedraagt. Houdt goed rekening met de veiligheid van de activiteit, attendeert de hoofdinstructeur of grijpt in waar nodig. 2.3 Vaststellen vaardigheidsniveaus (portfolio) a) Kent de niveauomschrijvingen van de CWO b) Stelt vast op welk niveau een techniek wordt uitgevoerd c) Registreert de voortgang van cursisten richting een beoogd lesdoel d) Motiveert de cursist de tekortkomingen in de techniek e) Geeft aan welke aanvullende trainingsarbeid noodzakelijk is om aan het beoogde vaardigheidsniveau te voldoen 2.3 Burgerschapscompetentie (portfolio) a) Gaat correct om met alle betrokkenen Geeft blijk van een goed inzicht in de gestelde vaardigheidseisen behorende bij de verschillende vaardigheidsniveaus Stelt op een onafhankelijke wijze door observatie vast op welk niveau een bepaalde vaardigheid wordt uitgevoerd Registreert op een gestructureerde manier de voortgang van cursisten richting een beoogd lesdoel Motiveert de cursist welke tekortkomingen een bepaalde techniek nog heeft voor het beoogde techniekniveau. Dit moet concreet en specifiek zijn. Geeft aan welke trainingsarbeid noodzakelijk is om te voldoen aan de beoogde CWO vaardigheidseisen. Behandeld iedereen gelijk en trekt niemand voor. Zorgt voor eenheid binnen de groep zeilers b) Komt afspraken na Maakt reële afspraken en komt die na c) Houdt zich aan beroepscode Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de zeilers d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de opleidingslocatie 2.3 Leercompetentie (portfolio) a) Reflecteert op eigen handelen b) Vraagt feedback Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de opleidingslocatie en de CWO en levert de daarbij behorende kwaliteit. Is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich daarnaar. Merkt op en omschrijft gedurende en na afloop van de les wat de eigen sterke en zwakke punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin verbetering aan te brengen. Vraagt van cursisten, begeleiders, collegae, etc. feedback op het eigen handelen. Protocollen bijlagen pagina

PVB 2.1 Geven van zeillessen

PVB 2.1 Geven van zeillessen PVB 2.1 Geven van zeillessen Protocol praktijk beoordeling BEOORDELING Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: Locatie: Weer: Temperatuur: Wind: Lesvoorbereiding is op tijd ingeleverd

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende- of semigevorderde zeilers binnen een CWO opleidingslocatie

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4)

Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Toetsplan van de kwalificatie A-Professional (niveau 4) Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de toetsingscommissie op 16 juni 2008. Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van zeillessen + PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen BEOORDELING

PVB 3.1 Geven van zeillessen + PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen BEOORDELING PVB 3.1 Geven van zeillessen + PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen BEOORDELING Protocol Portfolio + praktijk beoordeling Naam kandidaat: Naam PVB-beoordelaar: Datum: Handtekening: Locatie: Weer: Temperatuur:

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1)

DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO (JBN leerkracht niveau 1) DOJO ASSISTENT AIKIDO / JUJITSU / JUDO WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 14 jaar of ouder zijn. WAT KOST DE OPLEIDING?

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

PvB Expert Geven van workshops

PvB Expert Geven van workshops Proeve van Bekwaamheid (PvB) Expert. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het geven van een workshop. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB 2: Geven van trainingen Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Geven van trainingen. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een product, opdracht.5 'Plannen op middellange termijn', waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde meerjarenplan. Basketball Trainer / Coach 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.2 t/m 4.6. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B

OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B OPLEIDING SCHEIDSRECHTER JUDO NIVEAU 3B WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING? De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende jaar 16 jaar of ouder zijn en minimaal de 1

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

PvB 3.4 Aansturen van kader

PvB 3.4 Aansturen van kader PvB 3.4 Aansturen van kader Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Aansturen van kader (KSS 3.4) 16-04-2013-1 - 1 PvB 3.4 Aansturen van kader Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014

TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014 TOETSPLAN VAN DE KWALIFICATIE LEERKRACHT IN DE ZORG (JBN LEERKRACHT NIVEAU 4) 1 september 2014 Dit toetsplan is vastgesteld door de toetsingscommissie van de Judo Bond Nederland. Deelkwalificaties Samenwerken

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van:

De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Competentiegericht opleiden Zeilinstructeur 2009 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Zeilinstructeur Competentiegericht opleiden 2009 Inhoudsopgave BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 PvB 2.1 Geven van Instructie Begeleidingsplan PvB 2.2 Begeleiden bij Proeve van Schietveiligheid PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3

Toetsplan. Allround Wandelsport Instructeur-3 Toetsplan Allround Wandelsport Instructeur-3 In opdracht van NOC*NSF zijn aansluitend bij de Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) toetsdocumenten ontwikkeld. Op 14 mei 2013 zijn de toetsdocumenten

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 TOETSDOCUMENTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 3 Overzicht Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 3 Deelkwalificaties PVB 3.1 Geven van trainingen

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Toetsplan. KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal

Toetsplan. KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal KNHB Academie, 01-06-2015 Toetsplan voor de kwalificatie KNHB Hockeytrainer niveau 2 Elftal (HT2 - Elftal) Inhoudsopgave TOETSPLAN KWALIFICATIE HOCKEYTRAINER NIVEAU 2 (ELFTAL) 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Themabijeenkomsten. maart 2007 1

Themabijeenkomsten. maart 2007 1 Themabijeenkomsten De begeleiding van en de omgang met sporters met een beperking vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van het kader. Veel sport- en bewegingsactiviteiten zijn aangepast en de omgang

Nadere informatie

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen

BVT2 PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Geven van Trainingen op niveau 2 beheersen.

Nadere informatie

PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen

PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen Protocol Portfolio + praktijk beoordeling Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: BEOORDELING Locatie: Weer: Temperatuur: Wind: Lesvoorbereiding is

Nadere informatie

Beachvolleybalscheidsrechter 4 Proeve van Bekwaamheid

Beachvolleybalscheidsrechter 4 Proeve van Bekwaamheid PvB BVS 4: Leiden van en ( Beachvolleybalscheidsrechter niveau 4) 1. Opdracht: Uw opdracht bestaat uit het, als eerste scheidsrechter, leiden en afhandelen van een competitie op het niveau van 1 e divisie

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Toetsplan Basis Looptrainer 3

Toetsplan Basis Looptrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Looptrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3-2. Toetsplan Basis Looptrainer 3... - 4-2.1 Algemene

Nadere informatie

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE. Inhoudsopgave LEIDER SPORTIEVE RECREATIE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Toetsplan Leider Sportieve Recreatie 2 1 Competenties..................... 8 2 Algemene eisen aan de kandidaten............... 8 3 Proeven van bekwaamheid.................

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3

Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2013 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 4-2. Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3...

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie