Deel 2: Onderwijsaanbod hbo opleidingen Domein Bouw & Ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2: Onderwijsaanbod hbo opleidingen Domein Bouw & Ruimte"

Transcriptie

1 Deel 2: Onderwijsaanbod hbo opleidingen Domein Bouw & Ruimte

2 Inhoudsopgave Naam instantie en opleiding Pagina Avans Hogeschool 3 Bouwkunde 5 Bouwmanagement & Vastgoed 12 Bouwtechnische Bedrijfskunde 19 Civiele Techniek 26 Christelijke Hogeschool Windesheim 34 Bouwkunde 35 Civiele Techniek 42 Mobiliteit (Verkeerskunde) 49 Haagse Hogeschool 55 Bouwkunde 56 Civiele Techniek 61 Climate & Environment 66 Hanzehogeschool Groningen 71 Bouwkunde 72 Civiele Techniek 79 Hogeschool Inholland 85 Bouwkunde 86 Bouwmanagement & Vastgoed 93 Civiele Techniek 99 Landscape & Environment Management 105 Hogeschool Rotterdam 111 Bouwkunde 112 Civiele Techniek 119 Ruimtelijke Ordening & Planologie 125 Watermanagement 131 Hogeschool Utrecht 136 Bouwkunde 137 Bouwtechnische Bedrijfskunde 145 Civiele Techniek 152 Geodesie 159 Milieukunde 165 Ruimtelijke Ordening & Planologie 170 Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 2 van 305

3 Hogeschool van Amsterdam 177 Bouwkunde 178 Bouwtechnische Bedrijfskunde 184 Civiele Techniek 190 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 196 Bouwkunde 197 Civiele Techniek 204 Hogeschool Zeeland 211 Bouwkunde 212 Civiele Techniek 217 Hogeschool Zuyd 223 Built Environment 224 NHL Hogeschool 233 Bouwkunde 234 Civiele Techniek 241 Mobiliteit (Verkeerskunde) 248 NHTV Breda 255 Ruimtelijke Ordening & Planologie 256 Mobiliteit (Verkeerskunde) 263 Saxion Hogeschool 270 Bouwkunde 271 Bouwtechnische Bedrijfskunde 278 Civiele Techniek 285 Milieukunde 292 Ruimtelijke Ordening & Planologie 298 Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 3 van 305

4 Avans Hogeschool Bouwkunde Bouwmanagement & Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 4 van 305

5 1 Algemene informatie opleiding Naam instantie Opleiding Aandachtsgebieden Beroepenveld en beroepsperspectief Avans Hogeschool, locatie Tilburg en Den Bosch Bouwkunde - Ruimtelijk vormgeven (architectuur); - Bouwtechniek en materialen; - Bouwtechnisch ontwerpen; - Bouwfysisch ontwerpen; - Constructief ontwerpen; - Specialisaties (afstudeerrichtingen): - Architectuur; - Bouwtechnisch Ontwerpen; - Constructief Ontwerpen. Soorten organisaties: - Aannemer; - Adviesbureaus; - Architectenbureau; - Constructiebureau; - Projectontwikkelaar; - Bouwbedrijf; - Overheid; - Gemeente; - Provincie; - Woningcorporatie. Soorten functies: - Technisch tekenaar; - Werkvoorbereider; - Calculator; - Projectleider; - Ontwerper; - Constructeur; - Technisch adviseur; - Kostendeskundige; - Projectmedewerker. Beroepsperspectief: Een bouwkundig ingenieur beschikt over de startkwalificaties om als professional tot de arbeidsmarkt toe te treden. Bij deze startkwalificaties is gezocht naar een balans tussen basiskennis en het vermogen mee te kunnen veranderen met ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor beschikt hij zowel op korte termijn als in de loop van zijn beroepsleven over de juiste competenties. Momenteel is de inschatting dat alle afgestudeerde studen- Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 5 van 305

6 Varianten ten binnen 3 maanden een baan op basis van hun opleiding verwerven. - Voltijd; - Voltijd in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 4 jaar o.b.v. propedeuse voltijd. 2 Instroming en doorstroming Toelatingseisen 1a. Middelbare school (HAVO): - Voor 2009: Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid; - Na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid (incl. Natuurkunde of nl&t), Economie en Maatschappij (incl. Wiskunde B + Natuurkunde). 1b. Middelbare school (VWO): - Voor 2009: Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid; - Na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid (incl. Natuurkunde of nl&t); Economie & Maatschappij (incl. Natuurkunde). 2. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO): - Mbo niveau 4 - Toelating verkort traject indien studie bouwkunde gevolgd (Avans biedt schakelprogramma aan tijdens MBO-traject voor betere instroom). 3. Hoger Beroeps Onderwijs (HBO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het HBO en op basis van intakegesprek. 4. Wetenschappelijk Onderwijs (WO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het WO en op basis van intakegesprek. 5. Leeftijd Toelating op basis van toelatingsonderzoek. Doorstroming Arrangementen voor bevordering aansluiting: - Schakelprogramma tijdens MBO-traject (bevorderen aansluiting hbo); - Voorbereidende cursus Wiskunde, Natuurkunde. - Schakelprogramma havo-hbo Na afronding van de opleiding kan de student: - Doorstromen naar een master aan de TU-Delft, TU Eindhoven of Universiteit Twente (aan de TU/e kan een speciale doorstroomminor worden gevolgd); - Doorstromen naar een master van één van de Academies van Bouwkunst 3 Opleidingsinhoud Competenties Algemene HBO competenties: - Brede professionaliteit; - Multidisciplinaire integratie; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 6 van 305

7 - (Wetenschappelijke) toepassing; - Transfer en brede inzetbaarheid; - Creativiteit en complexiteit in handelen; - Probleemgericht werken; - Methodisch en reflectief handelen; - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; - Basiskwalificatie voor managementfuncties; - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bachelor of Built Environment Domeincompetenties: - Eisen voor een ontwerp ontwikkelen; - Een integraal ontwerp maken en verantwoorden; - Een ontwerp specificeren; - Het uitvoeringsproces sturen en bewaken; - Een beheersplan implementeren. Vakken en werkvormen Beroepsspecifieke opleidingscompetenties: - Ontwikkelen projectdefinitie; - Alternatieven en varianten opstellen en beoordelen in de ontwerpfasen VO en DO; - Bestek- en indieningsgereed maken projectinformatie; - Organiseren van contractvorming; - Voorbereiden van de realisering; - Handhaven, bewaken en bijsturen van het uitvoeringsplan; - Evalueren en terugkoppelen van de projectgegevens; - Beheren van gebouwen. Werkvormen: - Studenten werken in groepjes projectmatig aan de beroepstaken en krijgen frontaal onderwijs (hoor- en werkcolleges). - Training beroepsvaardigheden tijdens trainingen en practica (analyseren van constructies, historische bouwstijlen herkennen en tekenen, oefenen in verslagleggen en presenteren; - Studenten krijgen individuele opdrachten; - Presentatie van resultaten aan opdrachtgever en/of medestudenten en docenten. Opbouw (didactisch model): - Jaar 1: projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 2: Oriënterende stage (half jaar) + een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 3: een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding, gevolgd door een beroepsspecifieke stage (half jaar) - Jaar 4: minor (specialisatie/keuzeprogramma); daarna afstuderen. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 7 van 305

8 Opbouw (waarbij elk kwartaal = 15 ECT): #KWARTAAL 1.1: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 1.2: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 1.3: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 1.4: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 2.1: Oriënterende stage 2.2: Oriënterende stage 2.3: Basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 2.4: Basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 3.1: basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 3.2: Basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 3.3: Beroepsspecifieke stage 3.4: Beroepsspecifieke stage 4.1: Minor 4.2: Minor (vervolg) 4.3: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf 4.4: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf (vervolg) Praktijkgerichtheid Stage Aanvullende informatie: - Opbouw verkort (mbo)programma en duaal in de basis gelijk. Propedeuse versneld en studenten volgen geen oriënterende stage. - Afwisselend theorie- en praktijklessen (cursussen); - Studenten volgen trainingen om beroepsvaardigheden te leren; - Projecten gebaseerd op reeds uitgevoerde bouwprojecten in de beroepspraktijk; - Praktijkweken met excursies en bedrijfsbezoeken; - Gastlessen door mensen uit beroepspraktijk; - Werken aan beroepsproducten (advies voor wijkverbetering, analyses van woonsituaties, wiskundige modelberekeningen, projecten managen, technische uitwerking woningblok). - Jaar: eerste helft tweede jaar en tweede helft derde jaar; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 8 van 305

9 - Duur: 2 x 20 weken;. - Richting: eerste oriënterende uitvoeringsstage, tweede beroepsspecifiek o.b.v. gekozen specialisatie; - Vorm: Tijdens de eerste stage kan de stagiair aan een opdracht werken of meelopen. Tijdens de tweede stage gaat het om een gerichte opdracht waarmee de student zich specialiseert in de gekozen richting; - Eindresultaat: De stagiair schrijft verslagen tijdens de stage; - Overig: Er bestaat de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland. Minoren Aanvullende informatie: - Stage is niet van toepassing voor duale studenten; - Het verkorte traject kent slechts beroepsspecifieke stage. - Jaar: eerste helft van het vierde jaar - Duur: 20 weken; - Richting: Verdiepend (binnen de specialisatie) of verbredend; er kan een keuze gemaakt worden uit het aanbod minoren (studenten kunnen op beide locaties minoren kiezen); - Eindresultaat: projectrapportage. - Aanbod minoren: - Architectuur; - Vitale architectuur - Bestaande bouw: duurzaam renoveren - Nieuwbouw: energieneutraal bouwen - Constructief ontwerpen (zowel gww als b&u) - Bouwmanagement en -inovatie - Infrastructuur - Waterbouw en watermanagement - International urban planning - Regie stedelijke vernieuwing - Design for all (bouwen voor de zorg) - Doorstroomminor TU-Eindhoven Afstuderen Aanvullende informatie: - Minoren overzicht niet aangevuld met specificaties aangezien nieuwe minoren in ontwikkeling zijn. - Jaar: tweede helft van het vierde jaar; - Duur: 20 weken; - Richting: het afstudeeronderzoek sluit aan op het gekozen afstudeerprofiel en de gevolgde minor; - Vorm: afstudeerproject uit de beroepspraktijk, onderdeel verdere specialisatie. Student voert onderzoek uit bij bedrijf. Te ontwikkelen vaardigheden: analytisch vermogen, professioneel handelen, deskundigheid, projectmatige aanpak en communicatieve vaardigheden; - Eindresultaat: onderzoeksrapport. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 9 van 305

10 4 Opleidingsorganisatie Studiebegeleiding Studiefaciliteiten Studiekosten Samenwerking Studiebegeleider - Vaste studiebegeleider voor begeleiding bij het maken van een studieplan en het bespreken van de voortgang. Studentendecaan (algemeen) - Informatie, advies en begeleiding op het gebied van inschrijving, studievoortgang, financiële en materiële zaken. Doorverwijzing mogelijk naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Vertrouwenspersoon (algemeen) - Biedt hulp bij persoonlijke problemen en kan bemiddelen bij conflicten. Faciliteiten: - Studieruimtes; - PC-lokalen; - Restaurants; - Kopieer- en printmogelijkheden; - Draadloos internet; - Studenteninformatiebalie; - Diverse werkplekken (reserveerbaar via een online reserveringssysteem); - Mediatheek; - Televisieopnamestudio; - Winkel met schoolartikelen en reproafdeling. - Collegegeld is wettelijk vastgesteld door Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en hangt af van studievorm, vooropleiding, nationaliteit; - Bijkomende kosten: veiligheidsschoenen en helm, leermiddelen, excursie (ca. 500,- per jaar). Aanschaf laptop is facultatief maar wordt dringend aangeraden. Samenwerking met beroepenveld: De opleiding bouwkunde van Avans Hogeschool beschikt over een werkveldadviescommissie (WAC). Overkoepelend over de WAC s van de opleidingen is er een Werkveldadviesraad (WAR). Waar de WAC een meer praktische insteek kent en zich specifiek op de opleiding richt, heeft de WAR meer een lange termijnvisie, gaat meer om strategisch overleg. - Rol: De werkveldadviescommissie ondersteunt de opleiding o.a. bij de ontwikkeling van het curriculum, adviseert m.b.t. praktijkelementen. - Samenstelling WAC (Bouwkunde): Goudstikker - de Vries b.v., Facade Adviesburo voor Gevelbouw bv, Architectenbureau Visser en Bouwman, Raadgevend Ingenieursburo van Nunen bv, Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, H- Kwadraat Architectuur te Tilburg, Architectenbureau Van den Heu- Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 10 van 305

11 vel, Bo.2 architectuur en stedebouw, Rasenberg Bouw, Verbouwshop WAR (overkoepelend): DSA stedenbouw architectuur, Bouwbedrijf Berghege, Betonvereniging, Breijn (advies- en ingenieursdiensten van Heijmans N.V.), Heijmans N.V., Bouwfonds Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, Wonen Breburg, Bo.2 architectuur en stedebouw, Van der Weegen Bouwmaatschappij, Arcadis, Rasenberg Divisie Bouw - Frequentie overleggen: 4x per jaar Samenwerking met lectora(ten): De academie voor Bouw & Infra van Avans Hogeschool beschikt over een lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek, per 1 mei is een nieuwe Lector Emile Quanjel actief. Met het lectoraat is de academie voor Bouw & Infra lid van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). Avansbreed zijn daar op dit moment een 4-tal lectoraten in actief, die praktijkgericht onderzoek verrichten veelal in combinatie met het beroepenveld en overige onderwijsinstellingen. Focus ligt hierbij op maatschappelijke en duurzame vraagstukken mn. op duurzame energie, innovatie in het bouwproces en techniek, duurzame bedrijfsvoering en duurzame financieringsvraagstukken. Tevens vervullen zij een belangrijke rol bij de bevordering van kennisdeling en kennisborging in het onderwijscurriculum. Overige vormen van samenwerking (met andere scholen, vakgroepen) Bemiddelingspartner duale trajecten: BouwTalent Convenantpartners (academiebreed): Rijkswaterstaat, Hevo, Heijmans, Arcadis, BAM. Tevens zijn er diverse samenwerkingsinitiatieven met regionale bedrijven en organisaties, zoals Gemeente 's-hertogenbosch. Duurzaamheid is hierbij een specifiek thema. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 11 van 305

12 1 Algemene informatie opleiding Naam instantie Opleiding Aandachtsgebieden Beroepenveld en beroepsperspectief Avans Hogeschool, locatie Tilburg Bouwmanagement en Vastgoed - Vastgoedkunde; - Juridische, organisatorische, economische en managementaspecten; - Projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid; - Bouwkunde; - Stedenbouwkunde. Soorten organisaties: - Vastgoedbedrijf; - Bouwmanagement adviesbureau; - Stedenbouwkundig ontwerp- of adviesbureau; - Projectontwikkelaar; - Overheid; - Woningcorporaties; - Adviseur bij institutionele beleggers; - Adviseur onroerend goed eigenaren (bedrijven en overheden). Soorten functies: - Projectleider - Programmamanager; - Adviseur; - Beleidsfunctionaris; - Kwaliteitsmanager; - Projectmedewerker - Stedenbouwkundig ontwerper, gebiedsontwikkelaar. Varianten Beroepsperspectief: Een vastgoedkundige beschikt over de startkwalificaties om als professional tot de arbeidsmarkt toe te treden. Bij deze startkwalificaties is gezocht naar een balans tussen basiskennis en het vermogen mee te kunnen veranderen met ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor beschikt hij zowel op korte termijn als in de loop van zijn beroepsleven over de juiste competenties. Momenteel is de inschatting dat alle afgestudeerde studenten binnen 3 maanden een baan op basis van hun opleiding verwerven. - Voltijd. 2 Instroming en doorstroming Toelatingseisen 1a. Middelbare school (HAVO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 12 van 305

13 Economie en Maatschappij en Cultuur & Maatschappij (met economie en wis A of B). 1b. Middelbare school (VWO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Economie en Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. 2. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO): - Mbo niveau Hoger Beroeps Onderwijs (HBO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het HBO en op basis van intakegesprek. 4. Wetenschappelijk Onderwijs (WO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het WO en op basis van intakegesprek. 5. Leeftijd 21+: - Toelating op basis van toelatingsonderzoek. Doorstroming Arrangementen voor bevordering aansluiting: - Voor mbo'ers met een verwante opleiding (Stedenbouw) biedt Avans Hogeschool de mogelijkheid aan voor een doorstroomprogramma tijdens het vierde jaar van de mbo-opleiding. Na afronding van de opleiding kan de student: - Doorstromen naar een master aan een Universiteit; bij doorstroming naar de TU/e is het volgen van een doorstroomminor mogelijk. Voor de Master stedenbouw geld dat doorstroming kan naar Tilburg, Rotterdam of Amsterdam. - Doorstromen naar een master van een van de Academies van Bouwkunst 3 Opleidingsinhoud Competenties Algemene HBO competenties: - Brede professionaliteit; - Multidisciplinaire integratie; - (Wetenschappelijke) toepassing; - Transfer en brede inzetbaarheid; - Creativiteit en complexiteit in handelen; - Probleemgericht werken; - Methodisch en reflectief handelen; - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; - Basiskwalificatie voor managementfuncties; - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bachelor of Built Environment Domeincompetenties: - Eisen voor een ontwerp ontwikkelen; - Een integraal ontwerp maken en verantwoorden; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 13 van 305

14 - Een ontwerp specificeren; - Het uitvoeringsproces sturen en bewaken; - Een beheersplan implementeren. Beroepsspecifieke opleidingscompetenties: - De opleiding Bouwmanagement en Vastgoed is relatief nieuw. Er zijn nog geen beroepsspecifieke competenties beschreven. Deze zijn nog in ontwikkeling. Vakken en werkvormen Werkvormen: - Studenten werken in groepjes projectmatig aan de beroepstaken en krijgen frontaal onderwijs (hoor- en werkcolleges). - Training beroepsvaardigheden tijdens trainingen en practica (analyseren van constructies, historische bouwstijlen herkennen en tekenen, oefenen in verslagleggen en presenteren; - Studenten krijgen individuele opdrachten; - Presentatie van resultaten aan opdrachtgever en/ of medestudenten en docenten. Opbouw (didactisch model): - Jaar 1: projectgericht onderwijs + trainingen en cursussen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 2: Oriënterende stage (half jaar) + een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 3: een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding, gevolgd door een beroepsspecifieke stage (half jaar); - Jaar 4: minor (specialisatie/keuzeprogramma); gevolgd door afstuderen. Opbouw (waarbij elk kwartaal = 15 ECT): #KWARTAAL 1.1: Generiek programma Vastgoed 1.2: Generiek programma Vastgoed 1.3: Generiek programma Vastgoed 1.4: Keuze: Major Vastgoed of Major Stedenbouwkunde, bij keuze Stedenbouwkunde deels eigen programma Moment van specialiseren 2.1: Oriënterende stage: onderzoek/opdracht 2.2: Oriënterende stage: onderzoek/opdracht (vervolg) 2.3: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges 2.4: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges (vervolg) 3.1: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges 3.2: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges 3.3: Beroepsspecifieke stage: onderzoek/opdracht Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 14 van 305

15 3.4: Beroepsspecifieke stage: onderzoek/opdracht (vervolg) 4.1: Minor; 4.2: Minor (vervolg); 4.3: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf 4.4: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf (vervolg) Praktijkgerichtheid Stage Aanvullende informatie: - Specialisatie: Vastgoed (gericht op gebiedsontwikkeling, vastgoedmanagement, wereld van onroerend goed, bouwkosten, haalbaarheids- en investeringsanalyses en het opstellen van financieringsplannen); - Specialisatie: Stedenbouwkunde: invulling geven aan een idee voor een gebied (esthetisch, functioneel, ontwerp technische eisen, wet- en regelgeving, beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, uitvoeringstechnieken en bouwkosten. - Afwisselend theorie- en praktijklessen (cursussen); - Studenten volgen trainingen om beroepsvaardigheden te leren; - Projecten gebaseerd op reeds uitgevoerde projecten in de beroepspraktijk; - Praktijk weken met excursies en bedrijfsbezoeken; - Gastlessen door mensen uit de beroepspraktijk; - Begeleiding door een praktijkcoach - Werken aan beroepsproducten (advies voor wijkverbetering, analyses van woonsituaties, structuurplan voor een gebied, projectmanagementdocument, vooronderzoek stedelijke ontwikkeling, revitalisatieplan industrieterrein). - Jaar: eerste helft tweede jaar en tweede helft derde jaar; - Duur: 2 x 20 weken;. - Richting: eerste oriënterende uitvoeringsstage, tweede beroepsspecifiek o.b.v. gekozen specialisatie; - Vorm: tijdens de eerste stage kan de stagiair aan een opdracht werken of meelopen, deels bij een commercieel bedrijf en deels bij een non-profit of overheidsinstelling. Tijdens de tweede beroepsspecifieke stage werkt hij aan een gerichte opdracht uit de beroepspraktijk. Daarmee specialiseert de student zich verder in de gekozen richting; - Eindresultaat: de stagiair schrijft verslagen tijdens de stage; - Overig: Er bestaat de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 15 van 305

16 Minoren - Jaar: eerste helft van het vierde jaar - Duur: 20 weken; - Richting: Verdiepend (binnen de specialisatie) of verbredend; er kan een keuze gemaakt worden uit het aanbod minoren (studenten kunnen op beide locaties minoren kiezen); - Eindresultaat: projectrapportage. - Aanbod minoren: - Architectuur; - Vitale architectuur - Bestaande bouw: duurzaam renoveren - Nieuwbouw: energieneutraal bouwen - Constructief ontwerpen (zowel gww als b&u) - Bouwmanagement en -inovatie - Infrastructuur - Waterbouw en watermanagement - International urban planning - Regie stedelijke vernieuwing - Design for all (bouwen voor de zorg) - Doorstroomminor TU-Eindhoven Afstuderen Aanvullende informatie: - Bovenstaande minoren behoren toe aan Bouwtechnische Bedrijfskunde, Bouwkunde en Civiele Techniek. Minoren specifiek passend bij de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed zijn nog in ontwikkeling. - Jaar: tweede helft van het vierde jaar; - Duur: 20 weken; - Richting: het afstudeeronderzoek sluit aan op het gekozen afstudeerprofiel en de gevolgde minor; - Vorm: afstudeerproject uit de beroepspraktijk, onderdeel verdere specialisatie. Student voert onderzoek uit bij bedrijf; Te ontwikkelen vaardigheden: analytisch vermogen, professioneel handelen, deskundigheid, projectmatige aanpak en communicatieve vaardigheden; - Eindresultaat: onderzoeksrapport. 4 Opleidingsorganisatie Studiebegeleiding Studiebegeleider - Vaste studiebegeleider voor begeleiding bij het maken van een studieplan en het bespreken van de voortgang. Studentendecaan (algemeen) - Informatie, advies en begeleiding op het gebied van inschrijving, studievoortgang, financiële en materiële zaken. Doorverwijzing mogelijk naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Vertrouwenspersoon (algemeen) Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 16 van 305

17 Studiefaciliteiten Studiekosten Samenwerking - Biedt hulp bij persoonlijke problemen en kan bemiddelen bij conflicten. Faciliteiten: - Studieruimtes; - PC-lokalen; - Restaurants; - Kopieer- en printmogelijkheden; - Draadloos internet; - Studenteninformatiebalie; - Diverse werkplekken (reserveerbaar via een online reserveringssysteem); - Mediatheek; - Televisieopnamestudio; - Winkel met schoolartikelen en reproafdeling. - Collegegeld is wettelijk vastgesteld door Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en hangt af van studievorm, vooropleiding, nationaliteit; - Bijkomende kosten: leermiddelen, excursie (ca. 600,- per jaar). Aanschaf laptop is facultatief maar wordt wel dringend aangeraden. Samenwerking met beroepenveld: De opleiding bouwmanagement en vastgoed van Avans Hogeschool beschikt over een werkveldadviescommissie (WAC). Overkoepelend over de WAC s van de opleidingen is er een Werkveldadviesraad (WAR). Waar de WAC een meer praktische insteek kent en zich specifiek op de opleiding richt, heeft de WAR meer een lange termijnvisie, gaat meer om strategisch overleg. - Rol: De werkveladviescommissie ondersteunt de opleiding o.a. bij de onwikkeling van het curriculum, adviseert m.b.t. praktijkelementen. - Samenstelling WAC (Bouwmanagement en Vastgoed): WonenBreburg, Cofier B.V., Bouwbedrijf H. Pennings, Heijmans Vastgoed, Kadans Vastgoedontwikkeling, Hurks groep BV, Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Specifiek m.b.t. de major Stedenbouwkunde: Bo.2 architectuur en stedebouw, BRO, DSA stedenbouw architectuur, Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, Croonen Adviseurs, RDH, KuiperCompagnons, Compositie 5 Stedenbouw, Gemeente Tilburg, Dienst Gebiedsontwikkeling, afdeling Stedenbouw, Gemeente 's- Hertogenbosch, afdeling RO en Stedenbouw, ROC Koning Willem I, opleiding Urban Design, ROC Tilburg, City Planning, Academie voor Architectuur en Stedenbouw WAR (overkoepelend): DSA stedenbouw architectuur, Bouwbedrijf Berghege, Betonvereniging, Breijn (advies- en ingenieursdiensten van Heijmans N.V.), Heijmans N.V., Bouwfonds Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 17 van 305

18 Vastgoed regio Zuid, Wonen Breburg, Bo.2 architectuur en stedebouw, Van der Weegen Bouwmaatschappij, Arcadis, Rasenberg Divisie Bouw - Frequentie overleggen: 4x per jaar Samenwerking met lectora(ten): De Academie voor Bouw & Infra van Avans Hogeschool beschikt over een lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek, per 1 mei is een nieuwe Lector Emile Quanjel actief. Met het lectoraat is de academie voor Bouw & Infra lid van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). Avansbreed zijn daar op dit moment een 4-tal lectoraten in actief, die praktijkgericht onderzoek verrichten veelal in combinatie met het beroepenveld en overige onderwijsinstellingen. Focus ligt hierbij op maatschappelijke en duurzame vraagstukken mn. op duurzame energie, innovatie in het bouwproces en techniek, duurzame bedrijfsvoering en duurzame financieringsvraagstukken. Tevens vervullen zij een belangrijke rol bij de bevordering van kennisdeling en kennisborging in het onderwijscurriculum. Overige vormen van samenwerking (met andere scholen, vakgroepen) Convenantpartners (academiebreed): Rijkswaterstaat, Hevo, Heijmans, Arcadis, BAM Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 18 van 305

19 1 Algemene informatie opleiding Naam instantie Opleiding Aandachtsgebieden Beroepenveld en beroepsperspectief Avans Hogeschool, locatie Tilburg Bouwtechnische Bedrijfskunde - Bouwmanagement in brede zin (begeleiden van het gehele bouwproces, van opdracht tot oplevering); - Bouwmanagement in engere zin (het realiseren van een gebouw); - Bouwkosten. Soorten organisaties: - Aannemer; - Bouwmanagement adviesbureau; - Vastgoedbedrijf; - Projectontwikkelaar; - Overheid; - Woningcorporaties. Soorten functies: - Projectleider; - Adviseur; - Kostendeskundige; - Calculator; - Werkvoorbereider; - Kwaliteitsmanager; - Projectmedewerker; - Adviseur bij institutionele beleggers; - Adviseur voor onroerend goed eigenaren (bedrijven en overheden). Varianten Beroepsperspectief: Een bouwtechnisch bedrijfskundige beschikt over de startkwalificaties om als professional tot de arbeidsmarkt toe te treden. Bij deze startkwalificaties is gezocht naar een balans tussen basiskennis en het vermogen mee te kunnen veranderen met ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor beschikt hij zowel op korte termijn als in de loop van zijn beroepsleven over de juiste competenties. Momenteel is de inschatting dat alle afgestudeerde studenten binnen 3 maanden een baan op basis van hun opleiding verwerven. - Voltijd; - Voltijd in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 4 jaar o.b.v. propedeuse voltijd. 2 Instroming en doorstroming Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 19 van 305

20 Toelatingseisen 1a. Middelbare school (HAVO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Economie en Maatschappij; 1b. Middelbare school (VWO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Economie en Maatschappij. 2. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO): - MBO niveau 4 - Toelating verkort traject indien studie bouwkunde of aanverwant gevolgd (Avans biedt schakelprogramma aan tijdens MBO-traject voor betere instroom). 3. Hoger Beroeps Onderwijs (HBO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het HBO en op basis van intakegesprek. 4. Wetenschappelijk Onderwijs (WO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het WO en op basis van intakegesprek. 5. Leeftijd Toelating op basis van toelatingsonderzoek. Doorstroming Arrangementen voor bevordering aansluiting: - Schakelprogramma tijdens MBO-traject (bevorderen aansluiting hbo); - Voorbereidende cursus Wiskunde, Natuurkunde. - Schakelprogramma havo-hbo Na afronding van de opleiding kan de student: - Doorstromen naar een master aan de TU-Delft, TU Eindhoven of Universiteit Twente (aan de TU/e kan een speciale doorstroomminor worden gevolgd) - Doorstromen naar een HBO-master of post-hbo opleiding. 3 Opleidingsinhoud Competenties Algemene HBO competenties: - Brede professionaliteit; - Multidisciplinaire integratie; - (Wetenschappelijke) toepassing; - Transfer en brede inzetbaarheid; - Creativiteit en complexiteit in handelen; - Probleemgericht werken; - Methodisch en reflectief handelen; - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; - Basiskwalificatie voor managementfuncties; - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bachelor of Built Environment Domeincompetenties: Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 20 van 305

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie