Deel 2: Onderwijsaanbod hbo opleidingen Domein Bouw & Ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2: Onderwijsaanbod hbo opleidingen Domein Bouw & Ruimte"

Transcriptie

1 Deel 2: Onderwijsaanbod hbo opleidingen Domein Bouw & Ruimte

2 Inhoudsopgave Naam instantie en opleiding Pagina Avans Hogeschool 3 Bouwkunde 5 Bouwmanagement & Vastgoed 12 Bouwtechnische Bedrijfskunde 19 Civiele Techniek 26 Christelijke Hogeschool Windesheim 34 Bouwkunde 35 Civiele Techniek 42 Mobiliteit (Verkeerskunde) 49 Haagse Hogeschool 55 Bouwkunde 56 Civiele Techniek 61 Climate & Environment 66 Hanzehogeschool Groningen 71 Bouwkunde 72 Civiele Techniek 79 Hogeschool Inholland 85 Bouwkunde 86 Bouwmanagement & Vastgoed 93 Civiele Techniek 99 Landscape & Environment Management 105 Hogeschool Rotterdam 111 Bouwkunde 112 Civiele Techniek 119 Ruimtelijke Ordening & Planologie 125 Watermanagement 131 Hogeschool Utrecht 136 Bouwkunde 137 Bouwtechnische Bedrijfskunde 145 Civiele Techniek 152 Geodesie 159 Milieukunde 165 Ruimtelijke Ordening & Planologie 170 Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 2 van 305

3 Hogeschool van Amsterdam 177 Bouwkunde 178 Bouwtechnische Bedrijfskunde 184 Civiele Techniek 190 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 196 Bouwkunde 197 Civiele Techniek 204 Hogeschool Zeeland 211 Bouwkunde 212 Civiele Techniek 217 Hogeschool Zuyd 223 Built Environment 224 NHL Hogeschool 233 Bouwkunde 234 Civiele Techniek 241 Mobiliteit (Verkeerskunde) 248 NHTV Breda 255 Ruimtelijke Ordening & Planologie 256 Mobiliteit (Verkeerskunde) 263 Saxion Hogeschool 270 Bouwkunde 271 Bouwtechnische Bedrijfskunde 278 Civiele Techniek 285 Milieukunde 292 Ruimtelijke Ordening & Planologie 298 Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 3 van 305

4 Avans Hogeschool Bouwkunde Bouwmanagement & Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 4 van 305

5 1 Algemene informatie opleiding Naam instantie Opleiding Aandachtsgebieden Beroepenveld en beroepsperspectief Avans Hogeschool, locatie Tilburg en Den Bosch Bouwkunde - Ruimtelijk vormgeven (architectuur); - Bouwtechniek en materialen; - Bouwtechnisch ontwerpen; - Bouwfysisch ontwerpen; - Constructief ontwerpen; - Specialisaties (afstudeerrichtingen): - Architectuur; - Bouwtechnisch Ontwerpen; - Constructief Ontwerpen. Soorten organisaties: - Aannemer; - Adviesbureaus; - Architectenbureau; - Constructiebureau; - Projectontwikkelaar; - Bouwbedrijf; - Overheid; - Gemeente; - Provincie; - Woningcorporatie. Soorten functies: - Technisch tekenaar; - Werkvoorbereider; - Calculator; - Projectleider; - Ontwerper; - Constructeur; - Technisch adviseur; - Kostendeskundige; - Projectmedewerker. Beroepsperspectief: Een bouwkundig ingenieur beschikt over de startkwalificaties om als professional tot de arbeidsmarkt toe te treden. Bij deze startkwalificaties is gezocht naar een balans tussen basiskennis en het vermogen mee te kunnen veranderen met ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor beschikt hij zowel op korte termijn als in de loop van zijn beroepsleven over de juiste competenties. Momenteel is de inschatting dat alle afgestudeerde studen- Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 5 van 305

6 Varianten ten binnen 3 maanden een baan op basis van hun opleiding verwerven. - Voltijd; - Voltijd in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 4 jaar o.b.v. propedeuse voltijd. 2 Instroming en doorstroming Toelatingseisen 1a. Middelbare school (HAVO): - Voor 2009: Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid; - Na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid (incl. Natuurkunde of nl&t), Economie en Maatschappij (incl. Wiskunde B + Natuurkunde). 1b. Middelbare school (VWO): - Voor 2009: Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid; - Na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid (incl. Natuurkunde of nl&t); Economie & Maatschappij (incl. Natuurkunde). 2. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO): - Mbo niveau 4 - Toelating verkort traject indien studie bouwkunde gevolgd (Avans biedt schakelprogramma aan tijdens MBO-traject voor betere instroom). 3. Hoger Beroeps Onderwijs (HBO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het HBO en op basis van intakegesprek. 4. Wetenschappelijk Onderwijs (WO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het WO en op basis van intakegesprek. 5. Leeftijd Toelating op basis van toelatingsonderzoek. Doorstroming Arrangementen voor bevordering aansluiting: - Schakelprogramma tijdens MBO-traject (bevorderen aansluiting hbo); - Voorbereidende cursus Wiskunde, Natuurkunde. - Schakelprogramma havo-hbo Na afronding van de opleiding kan de student: - Doorstromen naar een master aan de TU-Delft, TU Eindhoven of Universiteit Twente (aan de TU/e kan een speciale doorstroomminor worden gevolgd); - Doorstromen naar een master van één van de Academies van Bouwkunst 3 Opleidingsinhoud Competenties Algemene HBO competenties: - Brede professionaliteit; - Multidisciplinaire integratie; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 6 van 305

7 - (Wetenschappelijke) toepassing; - Transfer en brede inzetbaarheid; - Creativiteit en complexiteit in handelen; - Probleemgericht werken; - Methodisch en reflectief handelen; - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; - Basiskwalificatie voor managementfuncties; - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bachelor of Built Environment Domeincompetenties: - Eisen voor een ontwerp ontwikkelen; - Een integraal ontwerp maken en verantwoorden; - Een ontwerp specificeren; - Het uitvoeringsproces sturen en bewaken; - Een beheersplan implementeren. Vakken en werkvormen Beroepsspecifieke opleidingscompetenties: - Ontwikkelen projectdefinitie; - Alternatieven en varianten opstellen en beoordelen in de ontwerpfasen VO en DO; - Bestek- en indieningsgereed maken projectinformatie; - Organiseren van contractvorming; - Voorbereiden van de realisering; - Handhaven, bewaken en bijsturen van het uitvoeringsplan; - Evalueren en terugkoppelen van de projectgegevens; - Beheren van gebouwen. Werkvormen: - Studenten werken in groepjes projectmatig aan de beroepstaken en krijgen frontaal onderwijs (hoor- en werkcolleges). - Training beroepsvaardigheden tijdens trainingen en practica (analyseren van constructies, historische bouwstijlen herkennen en tekenen, oefenen in verslagleggen en presenteren; - Studenten krijgen individuele opdrachten; - Presentatie van resultaten aan opdrachtgever en/of medestudenten en docenten. Opbouw (didactisch model): - Jaar 1: projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 2: Oriënterende stage (half jaar) + een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 3: een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding, gevolgd door een beroepsspecifieke stage (half jaar) - Jaar 4: minor (specialisatie/keuzeprogramma); daarna afstuderen. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 7 van 305

8 Opbouw (waarbij elk kwartaal = 15 ECT): #KWARTAAL 1.1: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 1.2: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 1.3: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 1.4: Basisprogramma bouwkunde (deels gemeenschappelijk met basisprogramma bouwtechnische bedrijfskunde) 2.1: Oriënterende stage 2.2: Oriënterende stage 2.3: Basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 2.4: Basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 3.1: basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 3.2: Basisprogramma bouwkunde + keuzeprogramma architectuur of keuzeprogramma bouwtechnisch ontwerpen of keuzeprogramma constructief ontwerpen 3.3: Beroepsspecifieke stage 3.4: Beroepsspecifieke stage 4.1: Minor 4.2: Minor (vervolg) 4.3: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf 4.4: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf (vervolg) Praktijkgerichtheid Stage Aanvullende informatie: - Opbouw verkort (mbo)programma en duaal in de basis gelijk. Propedeuse versneld en studenten volgen geen oriënterende stage. - Afwisselend theorie- en praktijklessen (cursussen); - Studenten volgen trainingen om beroepsvaardigheden te leren; - Projecten gebaseerd op reeds uitgevoerde bouwprojecten in de beroepspraktijk; - Praktijkweken met excursies en bedrijfsbezoeken; - Gastlessen door mensen uit beroepspraktijk; - Werken aan beroepsproducten (advies voor wijkverbetering, analyses van woonsituaties, wiskundige modelberekeningen, projecten managen, technische uitwerking woningblok). - Jaar: eerste helft tweede jaar en tweede helft derde jaar; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 8 van 305

9 - Duur: 2 x 20 weken;. - Richting: eerste oriënterende uitvoeringsstage, tweede beroepsspecifiek o.b.v. gekozen specialisatie; - Vorm: Tijdens de eerste stage kan de stagiair aan een opdracht werken of meelopen. Tijdens de tweede stage gaat het om een gerichte opdracht waarmee de student zich specialiseert in de gekozen richting; - Eindresultaat: De stagiair schrijft verslagen tijdens de stage; - Overig: Er bestaat de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland. Minoren Aanvullende informatie: - Stage is niet van toepassing voor duale studenten; - Het verkorte traject kent slechts beroepsspecifieke stage. - Jaar: eerste helft van het vierde jaar - Duur: 20 weken; - Richting: Verdiepend (binnen de specialisatie) of verbredend; er kan een keuze gemaakt worden uit het aanbod minoren (studenten kunnen op beide locaties minoren kiezen); - Eindresultaat: projectrapportage. - Aanbod minoren: - Architectuur; - Vitale architectuur - Bestaande bouw: duurzaam renoveren - Nieuwbouw: energieneutraal bouwen - Constructief ontwerpen (zowel gww als b&u) - Bouwmanagement en -inovatie - Infrastructuur - Waterbouw en watermanagement - International urban planning - Regie stedelijke vernieuwing - Design for all (bouwen voor de zorg) - Doorstroomminor TU-Eindhoven Afstuderen Aanvullende informatie: - Minoren overzicht niet aangevuld met specificaties aangezien nieuwe minoren in ontwikkeling zijn. - Jaar: tweede helft van het vierde jaar; - Duur: 20 weken; - Richting: het afstudeeronderzoek sluit aan op het gekozen afstudeerprofiel en de gevolgde minor; - Vorm: afstudeerproject uit de beroepspraktijk, onderdeel verdere specialisatie. Student voert onderzoek uit bij bedrijf. Te ontwikkelen vaardigheden: analytisch vermogen, professioneel handelen, deskundigheid, projectmatige aanpak en communicatieve vaardigheden; - Eindresultaat: onderzoeksrapport. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 9 van 305

10 4 Opleidingsorganisatie Studiebegeleiding Studiefaciliteiten Studiekosten Samenwerking Studiebegeleider - Vaste studiebegeleider voor begeleiding bij het maken van een studieplan en het bespreken van de voortgang. Studentendecaan (algemeen) - Informatie, advies en begeleiding op het gebied van inschrijving, studievoortgang, financiële en materiële zaken. Doorverwijzing mogelijk naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Vertrouwenspersoon (algemeen) - Biedt hulp bij persoonlijke problemen en kan bemiddelen bij conflicten. Faciliteiten: - Studieruimtes; - PC-lokalen; - Restaurants; - Kopieer- en printmogelijkheden; - Draadloos internet; - Studenteninformatiebalie; - Diverse werkplekken (reserveerbaar via een online reserveringssysteem); - Mediatheek; - Televisieopnamestudio; - Winkel met schoolartikelen en reproafdeling. - Collegegeld is wettelijk vastgesteld door Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en hangt af van studievorm, vooropleiding, nationaliteit; - Bijkomende kosten: veiligheidsschoenen en helm, leermiddelen, excursie (ca. 500,- per jaar). Aanschaf laptop is facultatief maar wordt dringend aangeraden. Samenwerking met beroepenveld: De opleiding bouwkunde van Avans Hogeschool beschikt over een werkveldadviescommissie (WAC). Overkoepelend over de WAC s van de opleidingen is er een Werkveldadviesraad (WAR). Waar de WAC een meer praktische insteek kent en zich specifiek op de opleiding richt, heeft de WAR meer een lange termijnvisie, gaat meer om strategisch overleg. - Rol: De werkveldadviescommissie ondersteunt de opleiding o.a. bij de ontwikkeling van het curriculum, adviseert m.b.t. praktijkelementen. - Samenstelling WAC (Bouwkunde): Goudstikker - de Vries b.v., Facade Adviesburo voor Gevelbouw bv, Architectenbureau Visser en Bouwman, Raadgevend Ingenieursburo van Nunen bv, Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, H- Kwadraat Architectuur te Tilburg, Architectenbureau Van den Heu- Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 10 van 305

11 vel, Bo.2 architectuur en stedebouw, Rasenberg Bouw, Verbouwshop WAR (overkoepelend): DSA stedenbouw architectuur, Bouwbedrijf Berghege, Betonvereniging, Breijn (advies- en ingenieursdiensten van Heijmans N.V.), Heijmans N.V., Bouwfonds Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, Wonen Breburg, Bo.2 architectuur en stedebouw, Van der Weegen Bouwmaatschappij, Arcadis, Rasenberg Divisie Bouw - Frequentie overleggen: 4x per jaar Samenwerking met lectora(ten): De academie voor Bouw & Infra van Avans Hogeschool beschikt over een lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek, per 1 mei is een nieuwe Lector Emile Quanjel actief. Met het lectoraat is de academie voor Bouw & Infra lid van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). Avansbreed zijn daar op dit moment een 4-tal lectoraten in actief, die praktijkgericht onderzoek verrichten veelal in combinatie met het beroepenveld en overige onderwijsinstellingen. Focus ligt hierbij op maatschappelijke en duurzame vraagstukken mn. op duurzame energie, innovatie in het bouwproces en techniek, duurzame bedrijfsvoering en duurzame financieringsvraagstukken. Tevens vervullen zij een belangrijke rol bij de bevordering van kennisdeling en kennisborging in het onderwijscurriculum. Overige vormen van samenwerking (met andere scholen, vakgroepen) Bemiddelingspartner duale trajecten: BouwTalent Convenantpartners (academiebreed): Rijkswaterstaat, Hevo, Heijmans, Arcadis, BAM. Tevens zijn er diverse samenwerkingsinitiatieven met regionale bedrijven en organisaties, zoals Gemeente 's-hertogenbosch. Duurzaamheid is hierbij een specifiek thema. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 11 van 305

12 1 Algemene informatie opleiding Naam instantie Opleiding Aandachtsgebieden Beroepenveld en beroepsperspectief Avans Hogeschool, locatie Tilburg Bouwmanagement en Vastgoed - Vastgoedkunde; - Juridische, organisatorische, economische en managementaspecten; - Projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid; - Bouwkunde; - Stedenbouwkunde. Soorten organisaties: - Vastgoedbedrijf; - Bouwmanagement adviesbureau; - Stedenbouwkundig ontwerp- of adviesbureau; - Projectontwikkelaar; - Overheid; - Woningcorporaties; - Adviseur bij institutionele beleggers; - Adviseur onroerend goed eigenaren (bedrijven en overheden). Soorten functies: - Projectleider - Programmamanager; - Adviseur; - Beleidsfunctionaris; - Kwaliteitsmanager; - Projectmedewerker - Stedenbouwkundig ontwerper, gebiedsontwikkelaar. Varianten Beroepsperspectief: Een vastgoedkundige beschikt over de startkwalificaties om als professional tot de arbeidsmarkt toe te treden. Bij deze startkwalificaties is gezocht naar een balans tussen basiskennis en het vermogen mee te kunnen veranderen met ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor beschikt hij zowel op korte termijn als in de loop van zijn beroepsleven over de juiste competenties. Momenteel is de inschatting dat alle afgestudeerde studenten binnen 3 maanden een baan op basis van hun opleiding verwerven. - Voltijd. 2 Instroming en doorstroming Toelatingseisen 1a. Middelbare school (HAVO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 12 van 305

13 Economie en Maatschappij en Cultuur & Maatschappij (met economie en wis A of B). 1b. Middelbare school (VWO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Economie en Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. 2. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO): - Mbo niveau Hoger Beroeps Onderwijs (HBO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het HBO en op basis van intakegesprek. 4. Wetenschappelijk Onderwijs (WO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het WO en op basis van intakegesprek. 5. Leeftijd 21+: - Toelating op basis van toelatingsonderzoek. Doorstroming Arrangementen voor bevordering aansluiting: - Voor mbo'ers met een verwante opleiding (Stedenbouw) biedt Avans Hogeschool de mogelijkheid aan voor een doorstroomprogramma tijdens het vierde jaar van de mbo-opleiding. Na afronding van de opleiding kan de student: - Doorstromen naar een master aan een Universiteit; bij doorstroming naar de TU/e is het volgen van een doorstroomminor mogelijk. Voor de Master stedenbouw geld dat doorstroming kan naar Tilburg, Rotterdam of Amsterdam. - Doorstromen naar een master van een van de Academies van Bouwkunst 3 Opleidingsinhoud Competenties Algemene HBO competenties: - Brede professionaliteit; - Multidisciplinaire integratie; - (Wetenschappelijke) toepassing; - Transfer en brede inzetbaarheid; - Creativiteit en complexiteit in handelen; - Probleemgericht werken; - Methodisch en reflectief handelen; - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; - Basiskwalificatie voor managementfuncties; - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bachelor of Built Environment Domeincompetenties: - Eisen voor een ontwerp ontwikkelen; - Een integraal ontwerp maken en verantwoorden; Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 13 van 305

14 - Een ontwerp specificeren; - Het uitvoeringsproces sturen en bewaken; - Een beheersplan implementeren. Beroepsspecifieke opleidingscompetenties: - De opleiding Bouwmanagement en Vastgoed is relatief nieuw. Er zijn nog geen beroepsspecifieke competenties beschreven. Deze zijn nog in ontwikkeling. Vakken en werkvormen Werkvormen: - Studenten werken in groepjes projectmatig aan de beroepstaken en krijgen frontaal onderwijs (hoor- en werkcolleges). - Training beroepsvaardigheden tijdens trainingen en practica (analyseren van constructies, historische bouwstijlen herkennen en tekenen, oefenen in verslagleggen en presenteren; - Studenten krijgen individuele opdrachten; - Presentatie van resultaten aan opdrachtgever en/ of medestudenten en docenten. Opbouw (didactisch model): - Jaar 1: projectgericht onderwijs + trainingen en cursussen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 2: Oriënterende stage (half jaar) + een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding; - Jaar 3: een halfjaar projectgericht onderwijs, cursussen en trainingen, studieloopbaanbegeleiding, gevolgd door een beroepsspecifieke stage (half jaar); - Jaar 4: minor (specialisatie/keuzeprogramma); gevolgd door afstuderen. Opbouw (waarbij elk kwartaal = 15 ECT): #KWARTAAL 1.1: Generiek programma Vastgoed 1.2: Generiek programma Vastgoed 1.3: Generiek programma Vastgoed 1.4: Keuze: Major Vastgoed of Major Stedenbouwkunde, bij keuze Stedenbouwkunde deels eigen programma Moment van specialiseren 2.1: Oriënterende stage: onderzoek/opdracht 2.2: Oriënterende stage: onderzoek/opdracht (vervolg) 2.3: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges 2.4: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges (vervolg) 3.1: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges 3.2: Specialisatie: afgestemd project en afgestemde colleges 3.3: Beroepsspecifieke stage: onderzoek/opdracht Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 14 van 305

15 3.4: Beroepsspecifieke stage: onderzoek/opdracht (vervolg) 4.1: Minor; 4.2: Minor (vervolg); 4.3: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf 4.4: Afstudeeronderzoek: onderzoek/opdracht voor een bedrijf (vervolg) Praktijkgerichtheid Stage Aanvullende informatie: - Specialisatie: Vastgoed (gericht op gebiedsontwikkeling, vastgoedmanagement, wereld van onroerend goed, bouwkosten, haalbaarheids- en investeringsanalyses en het opstellen van financieringsplannen); - Specialisatie: Stedenbouwkunde: invulling geven aan een idee voor een gebied (esthetisch, functioneel, ontwerp technische eisen, wet- en regelgeving, beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, uitvoeringstechnieken en bouwkosten. - Afwisselend theorie- en praktijklessen (cursussen); - Studenten volgen trainingen om beroepsvaardigheden te leren; - Projecten gebaseerd op reeds uitgevoerde projecten in de beroepspraktijk; - Praktijk weken met excursies en bedrijfsbezoeken; - Gastlessen door mensen uit de beroepspraktijk; - Begeleiding door een praktijkcoach - Werken aan beroepsproducten (advies voor wijkverbetering, analyses van woonsituaties, structuurplan voor een gebied, projectmanagementdocument, vooronderzoek stedelijke ontwikkeling, revitalisatieplan industrieterrein). - Jaar: eerste helft tweede jaar en tweede helft derde jaar; - Duur: 2 x 20 weken;. - Richting: eerste oriënterende uitvoeringsstage, tweede beroepsspecifiek o.b.v. gekozen specialisatie; - Vorm: tijdens de eerste stage kan de stagiair aan een opdracht werken of meelopen, deels bij een commercieel bedrijf en deels bij een non-profit of overheidsinstelling. Tijdens de tweede beroepsspecifieke stage werkt hij aan een gerichte opdracht uit de beroepspraktijk. Daarmee specialiseert de student zich verder in de gekozen richting; - Eindresultaat: de stagiair schrijft verslagen tijdens de stage; - Overig: Er bestaat de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland. Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 15 van 305

16 Minoren - Jaar: eerste helft van het vierde jaar - Duur: 20 weken; - Richting: Verdiepend (binnen de specialisatie) of verbredend; er kan een keuze gemaakt worden uit het aanbod minoren (studenten kunnen op beide locaties minoren kiezen); - Eindresultaat: projectrapportage. - Aanbod minoren: - Architectuur; - Vitale architectuur - Bestaande bouw: duurzaam renoveren - Nieuwbouw: energieneutraal bouwen - Constructief ontwerpen (zowel gww als b&u) - Bouwmanagement en -inovatie - Infrastructuur - Waterbouw en watermanagement - International urban planning - Regie stedelijke vernieuwing - Design for all (bouwen voor de zorg) - Doorstroomminor TU-Eindhoven Afstuderen Aanvullende informatie: - Bovenstaande minoren behoren toe aan Bouwtechnische Bedrijfskunde, Bouwkunde en Civiele Techniek. Minoren specifiek passend bij de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed zijn nog in ontwikkeling. - Jaar: tweede helft van het vierde jaar; - Duur: 20 weken; - Richting: het afstudeeronderzoek sluit aan op het gekozen afstudeerprofiel en de gevolgde minor; - Vorm: afstudeerproject uit de beroepspraktijk, onderdeel verdere specialisatie. Student voert onderzoek uit bij bedrijf; Te ontwikkelen vaardigheden: analytisch vermogen, professioneel handelen, deskundigheid, projectmatige aanpak en communicatieve vaardigheden; - Eindresultaat: onderzoeksrapport. 4 Opleidingsorganisatie Studiebegeleiding Studiebegeleider - Vaste studiebegeleider voor begeleiding bij het maken van een studieplan en het bespreken van de voortgang. Studentendecaan (algemeen) - Informatie, advies en begeleiding op het gebied van inschrijving, studievoortgang, financiële en materiële zaken. Doorverwijzing mogelijk naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Vertrouwenspersoon (algemeen) Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 16 van 305

17 Studiefaciliteiten Studiekosten Samenwerking - Biedt hulp bij persoonlijke problemen en kan bemiddelen bij conflicten. Faciliteiten: - Studieruimtes; - PC-lokalen; - Restaurants; - Kopieer- en printmogelijkheden; - Draadloos internet; - Studenteninformatiebalie; - Diverse werkplekken (reserveerbaar via een online reserveringssysteem); - Mediatheek; - Televisieopnamestudio; - Winkel met schoolartikelen en reproafdeling. - Collegegeld is wettelijk vastgesteld door Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en hangt af van studievorm, vooropleiding, nationaliteit; - Bijkomende kosten: leermiddelen, excursie (ca. 600,- per jaar). Aanschaf laptop is facultatief maar wordt wel dringend aangeraden. Samenwerking met beroepenveld: De opleiding bouwmanagement en vastgoed van Avans Hogeschool beschikt over een werkveldadviescommissie (WAC). Overkoepelend over de WAC s van de opleidingen is er een Werkveldadviesraad (WAR). Waar de WAC een meer praktische insteek kent en zich specifiek op de opleiding richt, heeft de WAR meer een lange termijnvisie, gaat meer om strategisch overleg. - Rol: De werkveladviescommissie ondersteunt de opleiding o.a. bij de onwikkeling van het curriculum, adviseert m.b.t. praktijkelementen. - Samenstelling WAC (Bouwmanagement en Vastgoed): WonenBreburg, Cofier B.V., Bouwbedrijf H. Pennings, Heijmans Vastgoed, Kadans Vastgoedontwikkeling, Hurks groep BV, Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Specifiek m.b.t. de major Stedenbouwkunde: Bo.2 architectuur en stedebouw, BRO, DSA stedenbouw architectuur, Ballast Nedam Vastgoed regio Zuid, Croonen Adviseurs, RDH, KuiperCompagnons, Compositie 5 Stedenbouw, Gemeente Tilburg, Dienst Gebiedsontwikkeling, afdeling Stedenbouw, Gemeente 's- Hertogenbosch, afdeling RO en Stedenbouw, ROC Koning Willem I, opleiding Urban Design, ROC Tilburg, City Planning, Academie voor Architectuur en Stedenbouw WAR (overkoepelend): DSA stedenbouw architectuur, Bouwbedrijf Berghege, Betonvereniging, Breijn (advies- en ingenieursdiensten van Heijmans N.V.), Heijmans N.V., Bouwfonds Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 17 van 305

18 Vastgoed regio Zuid, Wonen Breburg, Bo.2 architectuur en stedebouw, Van der Weegen Bouwmaatschappij, Arcadis, Rasenberg Divisie Bouw - Frequentie overleggen: 4x per jaar Samenwerking met lectora(ten): De Academie voor Bouw & Infra van Avans Hogeschool beschikt over een lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek, per 1 mei is een nieuwe Lector Emile Quanjel actief. Met het lectoraat is de academie voor Bouw & Infra lid van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). Avansbreed zijn daar op dit moment een 4-tal lectoraten in actief, die praktijkgericht onderzoek verrichten veelal in combinatie met het beroepenveld en overige onderwijsinstellingen. Focus ligt hierbij op maatschappelijke en duurzame vraagstukken mn. op duurzame energie, innovatie in het bouwproces en techniek, duurzame bedrijfsvoering en duurzame financieringsvraagstukken. Tevens vervullen zij een belangrijke rol bij de bevordering van kennisdeling en kennisborging in het onderwijscurriculum. Overige vormen van samenwerking (met andere scholen, vakgroepen) Convenantpartners (academiebreed): Rijkswaterstaat, Hevo, Heijmans, Arcadis, BAM Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 18 van 305

19 1 Algemene informatie opleiding Naam instantie Opleiding Aandachtsgebieden Beroepenveld en beroepsperspectief Avans Hogeschool, locatie Tilburg Bouwtechnische Bedrijfskunde - Bouwmanagement in brede zin (begeleiden van het gehele bouwproces, van opdracht tot oplevering); - Bouwmanagement in engere zin (het realiseren van een gebouw); - Bouwkosten. Soorten organisaties: - Aannemer; - Bouwmanagement adviesbureau; - Vastgoedbedrijf; - Projectontwikkelaar; - Overheid; - Woningcorporaties. Soorten functies: - Projectleider; - Adviseur; - Kostendeskundige; - Calculator; - Werkvoorbereider; - Kwaliteitsmanager; - Projectmedewerker; - Adviseur bij institutionele beleggers; - Adviseur voor onroerend goed eigenaren (bedrijven en overheden). Varianten Beroepsperspectief: Een bouwtechnisch bedrijfskundige beschikt over de startkwalificaties om als professional tot de arbeidsmarkt toe te treden. Bij deze startkwalificaties is gezocht naar een balans tussen basiskennis en het vermogen mee te kunnen veranderen met ontwikkelingen binnen de sector. Hierdoor beschikt hij zowel op korte termijn als in de loop van zijn beroepsleven over de juiste competenties. Momenteel is de inschatting dat alle afgestudeerde studenten binnen 3 maanden een baan op basis van hun opleiding verwerven. - Voltijd; - Voltijd in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 3,5 jaar voor MBO-ers; - Duaal in 4 jaar o.b.v. propedeuse voltijd. 2 Instroming en doorstroming Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 19 van 305

20 Toelatingseisen 1a. Middelbare school (HAVO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Economie en Maatschappij; 1b. Middelbare school (VWO): - Voor en na 2009: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid; Economie en Maatschappij. 2. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO): - MBO niveau 4 - Toelating verkort traject indien studie bouwkunde of aanverwant gevolgd (Avans biedt schakelprogramma aan tijdens MBO-traject voor betere instroom). 3. Hoger Beroeps Onderwijs (HBO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het HBO en op basis van intakegesprek. 4. Wetenschappelijk Onderwijs (WO): - Toelating afhankelijk van afgeronde vooropleiding vóór het WO en op basis van intakegesprek. 5. Leeftijd Toelating op basis van toelatingsonderzoek. Doorstroming Arrangementen voor bevordering aansluiting: - Schakelprogramma tijdens MBO-traject (bevorderen aansluiting hbo); - Voorbereidende cursus Wiskunde, Natuurkunde. - Schakelprogramma havo-hbo Na afronding van de opleiding kan de student: - Doorstromen naar een master aan de TU-Delft, TU Eindhoven of Universiteit Twente (aan de TU/e kan een speciale doorstroomminor worden gevolgd) - Doorstromen naar een HBO-master of post-hbo opleiding. 3 Opleidingsinhoud Competenties Algemene HBO competenties: - Brede professionaliteit; - Multidisciplinaire integratie; - (Wetenschappelijke) toepassing; - Transfer en brede inzetbaarheid; - Creativiteit en complexiteit in handelen; - Probleemgericht werken; - Methodisch en reflectief handelen; - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid; - Basiskwalificatie voor managementfuncties; - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bachelor of Built Environment Domeincompetenties: Deel 2: hbo onderwijsaanbod Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 20 van 305

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Onderwijsaanbod hbo bouw & ruimte

Onderwijsaanbod hbo bouw & ruimte Deel 1: Onderwijsaanbod hbo bouw & ruimte Hogescholen verbinden het delen, creëren en verspreiden van kennis Eindrapportage v2.4 September 2011 Inhoud 1 Aanleiding 3 2 Het onderzoek 5 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Staal: duurzaam sterk

Staal: duurzaam sterk Staal: duurzaam sterk NATIONALE STAALBOUWDAG 2011 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Wat geldt voor het materiaal staal, geldt ook voor de Nationale Staalbouwdag: duurzaam sterk. Elk jaar

Nadere informatie

Aansluiting competentieniveau van constructief afgestudeerden op de praktijk

Aansluiting competentieniveau van constructief afgestudeerden op de praktijk Aansluiting competentieniveau van constructief afgestudeerden op de praktijk Een onderzoek naar de aansluiting van de aanwezige competenties van constructief afgestudeerden op de in de praktijk gewenste

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

CREATING TOMORROW BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE HVA TECHNIEK

CREATING TOMORROW BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE HVA TECHNIEK CREATING TOMORROW 2013 2014 BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE HVA TECHNIEK HVA TECHNIEK BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN De Nederlandse markt van bouwen, projectontwikkeling

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Vrijstelling en toelating Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Verkorte bacheloropleiding en vrijstelling 6516484 Als u eerder een hbo-bachelor of wo-bachelorstudie geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE Alette Janssen, student Het eerste waar ik aan denk bij de major

Nadere informatie

m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t

m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t In de bouwwereld is een toenemende vraag naar midden- en hoger kader personeel. Het gaat hierbij vooral om functies als uitvoerder,

Nadere informatie

Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug

Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug CURRICULUM VITAE J A A P L E E K Personalia Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug Geboortedatum: 12 juli 1986 Titel:

Nadere informatie

Havo, hier hbo: loud and clear, over.

Havo, hier hbo: loud and clear, over. Havo, hier hbo: loud and clear, over. Bert Schroën Voorzitter netwerk HTNO 28 september 2016 Overzicht presentatie Op naar toekomstbestendig bètatechniekonderwijs ontwikkelingen binnen hbo bètatechniek

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties Built Environment

Erkennen van Verworven Competenties Built Environment OPLEIDING OP MAAT Erkennen van Verworven Competenties Built Environment HAN geeft je de ruimte De HAN is een ondernemend kennisinstituut met zo n 2300 medewerkers en ruim 25.000 studenten. Binnen het brede

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

PROFESSIONAL RESTAURATIE

PROFESSIONAL RESTAURATIE PROFESSIONAL RESTAURATIE NLEIDING Waarom hebben we professionals nodig? Oude gebouwen en monumenten vertellen een verhaal. Ze vormen een stukje geschiedenis in de omgeving. Dat verhaal interesseert steeds

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Theehuis in de Zuidpolder

Theehuis in de Zuidpolder School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Opdrachtgever is de heer J.C.W. Leeuwenburg, ondernemer aan de Ziedewijdsekade in Barendrecht. Situatie Op het perceel van de familie Leeuwenburg

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

2014-2015. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim

2014-2015. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim Studentenstatuut Bouw en Infra 2014-2015 Windesheim Bouwkunde CROHO-nummer: 34263 Voltijd, deeltijd, duaal Geaccrediteerd van 01-01-2012 tot 31-12-2017 Bachelor of Built Environment Civiele techniek CROHO-nummer:

Nadere informatie

Combineer werk en opleiding

Combineer werk en opleiding Professional Restauratie Tweejarige beroepsopleiding Professional Restauratie Combineer werk en opleiding Voor MBO-ers, HBO-ers en academici in de erfgoedwereld Foto omslag: Lambertuskerk, Maastricht.

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

PRESENTATIE 1P uur / BreakOut Room 3

PRESENTATIE 1P uur / BreakOut Room 3 PRESENTATIE 1P2 Hoe vertaal je inzichten uit praktijkgericht onderzoek naar het onderwijs? Fenne Verhoeven hogeschooldocent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT, tevens onderzoeker bij het lectoraat Co-Design

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES. Bachelor College

IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN ARCHITECTUUR MET MEERWAARDE VOOR DE KWALITEIT VAN LEVEN Bachelor College ARCHITECTURE, URBANISM & BUILDING SCIENCES // IK DROOM VAN ARCHITECTUUR

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Bouwtechnische opleidingen

Bouwtechnische opleidingen Groningen, Hoogeveen 14 2012-2013 Bouwtechnische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

C H I B B. Onderwijstopics CHIBB. Concept House IBB/RDM Rotterdam. leerbedrijf CHIBB 2 e semester

C H I B B. Onderwijstopics CHIBB. Concept House IBB/RDM Rotterdam. leerbedrijf CHIBB 2 e semester Onderwijstopics CHIBB Concept House IBB/RDM Rotterdam leerbedrijf CHIBB 2 e semester 2011-2012 Versie: 15 december 2011 Auteurs: Annette Detzel, Kees van Kranenburg en Arjan Karssenberg kenniscentrum Sustainable

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011 Bouwkunde Civiele Techniek Built Environment Inhoudsopgave Techniek studeer je bij de HAN! 3 Deeltijdopleidingen 4 Academie voor Bouw en Infra 4 Scholar: het virtuele

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijstopics ECOBIO KAS / CHIBB. leerbedrijf ECOBIO KAS / CHIBB 2 e semester

Onderwijstopics ECOBIO KAS / CHIBB. leerbedrijf ECOBIO KAS / CHIBB 2 e semester Onderwijstopics ECOBIO KAS / CHIBB leerbedrijf ECOBIO KAS / CHIBB 2 e semester 2012-2013 Versie: 03 december 2012 Auteurs: Annette Detzel, Kees van Kranenburg, Richard Bouwman en Arjan Karssenberg kenniscentrum

Nadere informatie

Elektrotechniek. november 2016 Instituut EAS. Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS)

Elektrotechniek. november 2016 Instituut EAS. Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS) Elektrotechniek 9-11-2013 Instituut EAS november 2016 Instituut EAS Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS) Opleidingen: - Autotechniek - BML - Chemie - Elektrotechniek

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

11-10-2010. 3. Nederlandse onderwijslandschap in Geo. GIS in de lage landen 30 september 2010. 2. SAGEO: doelen en organisatie

11-10-2010. 3. Nederlandse onderwijslandschap in Geo. GIS in de lage landen 30 september 2010. 2. SAGEO: doelen en organisatie GIS in de lage landen 30 september 2010 GIS in de lage landen: Nederland Inhoud 1. Situatie arbeidsmarkt en onderwijs in 2008 2. SAGEO: doelen en organisatie 4. Go Geo campagne 5. Resultaten tot zover

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Gangbare loopbaanpaden. architectenbranche

Gangbare loopbaanpaden. architectenbranche Gangbare loopbaanpaden architectenbranche Uitgave 2009 Gangbare loopbaanpaden architectenbranche De SFA heeft in 2009 door middel van een enquête onder directies van architectenbureaus met personeel laten

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

CREATINg ToMoRRoW. ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK

CREATINg ToMoRRoW. ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK CREATINg ToMoRRoW 2013 2014 ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN HVA TECHNIEK HVA TECHNIEK ENgINEERINg, DESIgN AND INNoVATIoN 2013-2014 Engineering, Design and Innovation (ED&I) is een opleiding voor echte

Nadere informatie

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject?

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten Voor welke mbo opleidingen (niveau 4) Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? -mail contactpersoon Alle mbo opleidingen

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Faculteit Bouwkunde. Bacheloropleiding. Bouwkunde

Faculteit Bouwkunde. Bacheloropleiding. Bouwkunde Faculteit Bouwkunde Bacheloropleiding Bouwkunde Ontwerp de wereld om je heen Je huis. Je school. De fietsroute daartussen. Dat is waar Bouwkunde over gaat. Over hoe de wereld verandert en hoe we gebouwen,

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ENGINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009

Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009 Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009 1. Inleiding De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft in samenwerking met diverse werkgevers uit de regio een programma opgezet dat voorziet in beroepservaring

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 2012-2013. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl 16 Groningen 2012-2013 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

O&O-PROJECT KLAS 1 PERIODE 1

O&O-PROJECT KLAS 1 PERIODE 1 O&O-PROJECT KLAS 1 PERIODE 1 O&O-PROJECT Aanpassing haven Drontermeer Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 Projectinformatie 2 Uitwerking opdracht 3 Vaktaalveld 4 Beroep en opleiding 5 Organisatie 6

Nadere informatie

INHOUD OVER ONS ONZE VISIE ONZE DIENSTEN ONS TEAM

INHOUD OVER ONS ONZE VISIE ONZE DIENSTEN ONS TEAM INHOUD OVER ONS ONZE VISIE ONZE DIENSTEN ONS TEAM 02 04 08 12 OVER ONS SteijnsdeVries is een onafhankelijk vastgoed adviesbureau met een jong en innovatief karakter. Heeft u plannen om uw huis te verbouwen,

Nadere informatie

WORKSHOP BIM. Studie ochtend AB&I 02 11 2015

WORKSHOP BIM. Studie ochtend AB&I 02 11 2015 WORKSHOP BIM Studie ochtend AB&I 02 11 2015 BIM: Waarom? En wat is het? Dennis Gubbels (student) aan het woord over BIM bij AB&I BIM integreren in de nieuwe curricula Voorbeeld vanuit Civiele Techniek

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Elektrotechniek Instituut EAS. November 2017 Instituut EAS

Elektrotechniek Instituut EAS. November 2017 Instituut EAS Elektrotechniek 9-11-2013 Instituut EAS November 2017 Instituut EAS Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering & Applied Science (EAS) Opleidingen: - Autotechniek - BML - Chemie - Elektrotechniek

Nadere informatie

Groningen 17 2014-2015. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl

Groningen 17 2014-2015. Weg- en Waterbouw. www.alfa-college.nl Groningen 17 2014-2015 Weg- en Waterbouw www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Conditie van het spoor bepalen

Conditie van het spoor bepalen Conditie van het spoor bepalen O&O-PROJECT Conditie van het spoor bepalen Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 Projectinformatie 2 Uitwerking opdracht 3 Vaktaalveld 4 Beroep en opleiding 5 Organisatie

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie