Collectieve Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Verzekeringen"

Transcriptie

1 Collectieve Verzekeringen ProVoet is de brancheorganisatie voor zo n (gediplomeerde) pedicures in Nederland. Zij heeft als doel voetverzorging te bevorderen en het vak pedicure verder te professionaliseren. Ondernemerschap is hier een belangrijk onderdeel in. ProVoet heeft een interessant aanbod collectieve verzekeringen voor haar (aspirant)leden onderhandeld. Door gebruik te maken van de grootte van de brancheorganisatie kunnen we een beduidend lagere premie aanbieden voor deze verzekeringen, dan wanneer u individueel een polis afsluit. Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij Interpolis via tussenpersoon Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Welke collectieve verzekeringen kunt u via ProVoet afsluiten: Het assortiment ProVoet collectieve verzekeringen bestaat uit: Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) Inventarisverzekering en Goederenverzekering Extra kosten verzekering Goederen Transportverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering behoort tot de basisbenodigdheden van uw onderneming. Het is de verzekering die uw aansprakelijkheidsrisico dekt, dat u tijdens de uitoefening van uw praktijk als voetverzorger/pedicure loopt. Denk hierbij aan schade die u aan personen of goederen toe kunt brengen. Bij behandeling van cliënten met diabetes, reuma en/of risicovoeten is het bezit van een erkend en geldige specialisatie (certificaat Diabetische - Reumatische- en/of RisicoVoet) niet verplicht maar wel aan te raden. Ook tijdens uw studie is deze verzekering belangrijk. Cursisten van een voetverzorging- /pedicureopleiding die zonder diploma thuis praktijkervaring opdoen hebben belang bij een verzekering tegen mogelijke aansprakelijkheid-claims. ProVoet biedt haar (aspirant) leden de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is ook uit te breiden met schoonheidsspecialiste werkzaamheden tegen een aanvullende premie. Voor schoonheidsverzorging en manicure is de aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met de basisbehandelingen die in het verlengde liggen van de werkzaamheden van een pedicure alleen verzekerd. De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met specialistische behandelingen zoals elektrisch ontharen, acnebehandeling, lymfedrainage, camouflage, permanente make-up, lichttherapie en/of laserbehandeling is niet verzekerd. Als een behandeling daartoe aanleiding geeft is verzekerde verplicht te werken volgens de richtlijnen van de HBA Code van het Voetverzorgingsbedrijf / Code van Schoonheidsspecialisten en hygiënische maatregelen in acht te nemen zoals gebruik van handschoenen en gesteriliseerde hulpmiddelen.

2 Verzekerde bedragen: Het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering is ,- per gebeurtenis met een maximum van ,- per verzekeringsjaar. Eigen risico: Er geldt een eigen risico van 150,- per gebeurtenis bij zaakschade. Dit houdt in dat bij een materiële schade een bedrag tot maximaal 150,- voor uw eigen rekening blijft. Bij letselschade geldt geen eigen risico. Jaarpremie: De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt 24,50. Meeverzekering werkzaamheden schoonheidsspecialiste Het is ook mogelijk uw werkzaamheden als schoonheidsspecialiste (SV) mee te verzekeren op deze verzekering. De aanvullende premie voor deze dekking bedraagt 5,00. De totale premie wordt in dat geval 29,50 per jaar. Collectieve inventaris- en goederenverzekering De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan bedrijfsuitrusting, inventaris en handelsvoorraad van uw voetverzorgingsbedrijf /pedicurepraktijk eventueel gecombineerd met schoonheidsverzorging. Let op! Uw bedrijfsuitrusting is niet automatisch meeverzekerd of slechts voor beperkte bedragen op uw privé inboedelverzekering. De collectieve inventarisverzekering biedt dekking tegen schade veroorzaakt door: brand, storm, waterschade, rook- en roetschade, diefstal na inbraak, plundering, relletjes, blikseminslag en inductie. Verzekerde bedragen: Bij de premiebepaling gaat Interpolis er vanuit dat de waarde van de inrichting van de gemiddelde voetverzorgings-/pedicure praktijk 6.806,- bedraagt. Er is een echter wel een maximum bedrag van ,- van toepassing. Heeft u meer bedrijfsuitrusting, dan is het mogelijk de dekking te verhogen. U kunt dan voor de inventaris extra kiezen waardoor u een bedrag van maximaal ,- aan inventaris verzekert. Eigen risico: Bij schade geldt een eigen risico van 113,00 per gebeurtenis. Voor inductieschade geldt een verhoogd eigen risico van 225,00. Er geldt geen eigen risico bij schade door brand, blikseminslag, ontploffing en storm. De inventaris en uw bedrijfsuitrusting zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde. Inventaris die grotendeels is afgeschreven wordt uitgekeerd op dagwaarde.

3 Kosten: ProVoet (aspirant) leden kunnen voor slechts 18,50 per kalenderjaar deelnemen aan de collectieve inventaris- en goederenverzekering. De jaarpremie voor de inventarisverzekering extra bedraagt 37,00. Extra kosten verzekering Bij een brand, waterschade of inbraak kan het gebeuren dat u extra kosten moet maken om gedurende de herstelperiode uw bedrijf voort te kunnen zetten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het huren van tijdelijke ruimte of een pedicurestoel. De inventarisverzekering dekt deze kosten niet. De inventarisverzekering vergoedt alleen de kosten van het vervangen of repareren van de beschadigde inventaris. In de praktijk is gebleken dat deze dekking voor ProVoet leden nuttig kan zijn. Verzekerde bedragen: Een extra kostendekking betaalt tot maximaal ,- de extra kosten die nodig zijn om uw bedrijf tijdelijk voort te kunnen zetten, eventueel op een andere locatie. Kosten: De jaarpremie voor de extra kostendekking is 25,00. Collectieve Goederen Transportverzekering Veel pedicures gaan naar klanten toe. Met de transportverzekering verzekert u het vervoer van uw bedrijfsuitrusting buiten het eigen bedrijf. De dekking van de transportverzekering is zeer uitgebreid. Uw bedrijfsuitrusting is verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen tijdens vervoer met de fiets, bromfiets of auto. Tevens is uw bedrijfsuitrusting verzekerd wanneer wordt ingebroken in uw auto of een ruimte waar u tijdelijk uw instrumenten heeft staan (bijvoorbeeld een verpleegtehuis of bejaardentehuis). Bij vervoer per fiets of bromfiets is diefstal alleen gedekt na bedreiging of een gewelddadige overval. Op deze verzekering is de zgn. nachtclausule van toepassing. Dit betekent dat diefstal van zaken uit de auto alleen gedekt is tijdens de gebruikelijke werkuren. Bovendien moet de zaken buiten het zicht opgeborgen zijn. Verzekerde bedragen: Het verzekerd bedrag is 2.250,-. Het eigen risico bedraagt 20,00 per gebeurtenis. Jaarpremie: De jaarpremie voor deze uitgebreide dekking bedraagt slechts 30,00.

4 Hoe kunt u deelnemen aan de collectieve verzekeringen? U kunt zich aanmelden voor deelname via SFBV (ProVoet Ledenservice), zij verzorgt ook de incassering van de premie. Indien u gebruik wilt maken van dit voordeel, kunt u zich eenvoudig aanmelden via het aanmeldingsformulier van SFBV (ProVoet Ledenservice). Op dit formulier geeft u aan welke dekkingen en verzekeringen u wenst af te sluiten. U kunt het formulier per fax of post aan SFBV (Provoet Ledenservice) toezenden. U ontvangt dan een (e-)factuur en polisvoorblad van uw verzekering(en). Voor al deze collectieve verzekeringen geldt dat u de volledige jaarpremie betaalt ongeacht het moment waarop u de verzekering in het jaar afsluit. U betaalt bijvoorbeeld voor uw aansprakelijkheidsverzekering 24,50 per jaar ongeacht of uw deelname nu begint in februari of in augustus. In de volgende jaren krijgt u begin januari een factuur voor de verzekerings - premie(s) van het komende jaar. Het verzekeringsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De polisvoorwaarden kunt u via de website benaderen. ProVoet biedt u als brancheorganisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van haar collectieve verzekeringen, maar is geen tussenpersoon. Zij mag gezien de Wet Finaciële Dienstverlening u ook niet van een advies voorzien. Bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug kunt u contact opnemen met de ProVoet informatiedesk. Zij zijn binnen kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer

5 Toelichting op Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor veel pedicures vormt het inkomen uit het voetverzorgingsbedrijf / pedicurepraktijk een belangrijk deel van het (gezins)inkomen. Als u arbeidsongeschikt wordt kan dit financiële problemen veroorzaken. Voor zelfstandige ondernemers is er immers van overheidswege geen enkele voorziening meer bij arbeidsongeschiktheid! Bij een leeftijd van 50 jaar of ouder is het niet meer mogelijk aan deze verzekering deel te nemen. We bieden u een verzekeringsmogelijkheid, om uw inkomen grotendeels veilig te stellen, wanneer u ten gevolge van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval uw bedrijf niet kunt uitoefenen. Deze verzekering wordt via de Rabobank Utrechtse Heuvelrug ondergebracht bij de verzekeringsmaatschappij ASR Verzekeringen NV. Er geldt een korting voor ProVoet leden; Verzekerings kenmerken,: - In de eerste twee weken van arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een uitkering. Deze eigen risico termijn van twee weken gaat in vanaf het moment dat u medische hulp heeft ingeroepen. U kunt ook voor een langere eigen risico termijn kiezen; - De hoogte van de uitkering hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent (minimaal 25%); - U kunt in principe maximaal 80% van uw inkomen verzekeren; - De arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat uit 2 rubrieken, A en B. Met rubriek A verzekert u uw inkomen in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Met rubriek B verzekert u het risico na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid tot de gekozen einddatum. Keuze eindleeftijd tussen 55 en 65 jaar. - De verzekering kent een zwangerschap-/bevallingsuitkering. Voorwaarden voor deze uitkering zijn: zowel rubriek A als ook rubriek B moet verzekerd zijn en de verzekering dient 2 jaar te lopen. Kosten : De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor rubriek A en B is afhankelijk van uw leeftijd, gekozen verzekerde bedrag en eigen risicotermijn. Onderstaand een paar premievoorbeelden waarbij de kwartaalpremie wordt weergegeven waarbij een eigen risicotermijn van 2 weken geldt, U kunt een offerte voor uw situatie en wensen bij ons opvragen. *Verzekerd bedrag A leeftijd 30 leeftijd 35 leeftijd 40 leeftijd ,00 per jaar 60,86 68,22 76,59 86, ,00 per jaar 92,76 92,76 103,81 130, ,00 per jaar 124,67 139,39 156,13 175,54 *Verzekerd bedrag B leeftijd 30 leeftijd 35 leeftijd 40 leeftijd ,00 per jaar 144,98 163,50 178,78 186, ,00 per jaar 218,95 246,72 269,65 280, ,00 per jaar 292,90 329,95 360,51 375,91 *Hogere bedragen op aanvraag

6 De premies in de tabel opgenomen worden verhoogd met 19,69 per kwartaal voor vaste kosten en gelden bij een eindleeftijd van 65 jaar en een wachttijd bij arbeidsongeschiktheid van twee weken. Extra Starterskorting Bij het afsluiten van de verzekering is naast de collectiviteit korting die in deze premies is verwerkt een starterskorting van toepassing. Deze korting bedraagt in het 1 ste jaar 30%, 2 e jaar 20% en het 3 e jaar 10%. Deze korting gaat dus nog van bovenstaande premies af! Na 3 jaar vervalt de starterskorting en betaalt u de speciale ProVoet leden premie uit de tabel. Acceptatie Voor het afsluiten van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is het invullen van een korte gezondheidsverklaring noodzakelijk. Er is een soepele medische acceptatie door de verzekeraar. Om privacyredenen geschiedt de afwikkeling van deze verzekering rechtstreeks door Rabobank Utrechtse Heuvelrug. De scherpe premie is alleen mogelijk bij een eenvoudige administratie. Dit betekent dat deze verzekering alleen kan worden afgesloten als u instemt met automatische afschrijving van de premie. Contact Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact opnemen met de ProVoet informatiedesk bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug, telefoon (030) Rabobank Utrechtse Heuvelrug Afdeling Groot Zakelijk (verzekeringen) Postbus AB Zeist

7 Aanmeldingsformulier Gewenste verzekering aankruisen Soort verzekering jaarpremie Aansprakelijkheid VV 24,50 Aansprakelijkheid VV+SV 29,50 Inventaris verzekerd bedrag: gemiddeld / max ,50 Inventaris extra max ,00 Extra kosten dekking verzekerd bedrag ,00 Transportverzekering 30,00 Naam en voorletters aanvrager geboortedatum woonplaats.... Postcode / huisnummer Lidmaatschapsnummer ProVoet.. - Bent u in de in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of ja nee justitie? Bijvoorbeeld omdat u werd verdacht van het plegen van een misdrijf? Zo ja, geef dan aan om wat voor misdrijf het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf) maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie van Interpolis zenden) - Is u in de laatste 8 jaar een verzekering opgezegd of geweigerd? ja nee Zo ja, geef dan aan om wat voor soort verzekering het ging en wat de reden was van opzegging/weigering. - Heeft u in de laatste 8 jaar een of meerdere schades geleden ja nee waartegen de aangevraagde verzekering(en) dekking biedt/bieden en die niet eerder bij Interpolis is/zijn aangemeld? Zo ja, geef dan aan wanneer die schades hebben plaatsgevonden, om wat voor schade(s) het ging en hoe groot de omvang van de schade(s) was. - Bent u in de laatste 8 jaar bij een faillissement betrokken geweest? ja nee Zo ja, geef dan aan wie de curator was. Plaats / datum Handtekening Persoonsregistratie De persoonsgegevens en andere gegevens die u invult of later aan ons overlegt worden door ons verwerkt met het oog op het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroten van het relatiebestand en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is Interpolis NV., Spoorlaan 298, 5017JZ Tilburg.

8 Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de bepalingen van de gedragscode. De volledige tekst van de code (momenteel de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf) kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Dit formulier kunt u ingevuld sturen naar: SFBV, Antwoordnummer 1322, 3900 WB Veenendaal

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van Europeesche Verzekeringen is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Evenementenverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie