Collectieve Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Verzekeringen"

Transcriptie

1 Collectieve Verzekeringen ProVoet is de brancheorganisatie voor zo n (gediplomeerde) pedicures in Nederland. Zij heeft als doel voetverzorging te bevorderen en het vak pedicure verder te professionaliseren. Ondernemerschap is hier een belangrijk onderdeel in. ProVoet heeft een interessant aanbod collectieve verzekeringen voor haar (aspirant)leden onderhandeld. Door gebruik te maken van de grootte van de brancheorganisatie kunnen we een beduidend lagere premie aanbieden voor deze verzekeringen, dan wanneer u individueel een polis afsluit. Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij Interpolis via tussenpersoon Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Welke collectieve verzekeringen kunt u via ProVoet afsluiten: Het assortiment ProVoet collectieve verzekeringen bestaat uit: Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) Inventarisverzekering en Goederenverzekering Extra kosten verzekering Goederen Transportverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Collectieve aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering behoort tot de basisbenodigdheden van uw onderneming. Het is de verzekering die uw aansprakelijkheidsrisico dekt, dat u tijdens de uitoefening van uw praktijk als voetverzorger/pedicure loopt. Denk hierbij aan schade die u aan personen of goederen toe kunt brengen. Bij behandeling van cliënten met diabetes, reuma en/of risicovoeten is het bezit van een erkende en geldige specialisatie (certificaat Diabetische - Reumatische- en/of RisicoVoet) niet verplicht maar wel aan te raden. Ook tijdens uw studie is deze verzekering belangrijk. Cursisten van een voetverzorging- /pedicureopleiding die zonder diploma thuis praktijkervaring opdoen hebben belang bij een verzekering tegen mogelijke aansprakelijkheid-claims. ProVoet biedt haar (aspirant) leden de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Als een behandeling daartoe aanleiding geeft is verzekerde verplicht te werken volgens de richtlijnen van de HBA Code van het Voetverzorgingsbedrijf / Code van Schoonheidsspecialisten en hygiënische maatregelen in acht te nemen zoals gebruik van handschoenen en gesteriliseerde hulpmiddelen. Uitbreiding verzekering met werkzaamheden schoonheidsspecialiste Deze verzekering is tegen een extra premie uit te breiden met schoonheidsspecialiste werkzaamheden voor zover deze in het verlengde liggen van de werkzaamheden van de pedicure. Hieronder wordt verstaan: manicure, aanbrengen van kunstnagels, harsen van benen. De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met specialistische behandelingen zoals elektrisch ontharen, acnebehandeling, lymfedrainage, camouflage, permanente make-up, lichttherapie en/of laserbehandeling is niet verzekerd.

2 Verzekerde bedragen: Het verzekerd bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering is ,- per gebeurtenis met een maximum van ,- per verzekeringsjaar. Eigen risico: Er geldt een eigen risico van 150,- per gebeurtenis bij zaakschade. Dit houdt in dat bij een materiële schade een bedrag tot maximaal 150,- voor uw eigen rekening blijft. Bij letselschade geldt geen eigen risico. Jaarpremie: De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt 24,50. Meeverzekering werkzaamheden schoonheidsspecialiste (beperkt) Het is ook mogelijk uw werkzaamheden als schoonheidsspecialiste (SV) mee te verzekeren op deze verzekering. De aanvullende premie voor deze dekking bedraagt 5,00. De totale premie wordt in dat geval 29,50 per jaar. Collectieve inventaris- en goederenverzekering De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan bedrijfsuitrusting, inventaris en handelsvoorraad van uw voetverzorgingsbedrijf /pedicurepraktijk eventueel gecombineerd met schoonheidsverzorging. Let op! Uw bedrijfsuitrusting is niet automatisch meeverzekerd of slechts voor beperkte bedragen op uw privé inboedelverzekering. De collectieve inventarisverzekering biedt dekking tegen schade veroorzaakt door: brand, storm, waterschade, rook- en roetschade, diefstal na inbraak, plundering, relletjes, blikseminslag en inductie. Verzekerde bedragen Interpolis heeft verschillende keuze mogelijkheden voor de hoogte van het te verzekeren bedrag: Inventaris normaal verzekerd bedrag max Inventaris uitgebreid verzekerd bedrag max Inventaris extra uitgebreid verzekerd bedrag max Eigen risico: Bij schade geldt een eigen risico van 113,00 per gebeurtenis. Voor inductieschade geldt een verhoogd eigen risico van 225,00. Er geldt geen eigen risico bij schade door brand, blikseminslag, ontploffing en storm. De inventaris en uw bedrijfsuitrusting zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde. Inventaris die grotendeels is afgeschreven wordt uitgekeerd op dagwaarde. Kosten ProVoet (aspirant) leden kunnen voor slechts (vanaf) 18,50 per kalenderjaar deelnemen aan de collectieve inventaris- en goederenverzekering normaal. Indien uw inventaris een hogere waarde vertegenwoordigd kunt u door te kiezen voor uitgebreid of extra uitgebreid een hoger bedrag verzekeren. Voor uitgebreid is de premie 37,00 per jaar en extra uitgebreid 74,00 per jaar.

3 Ambulante pedicure Voor de ambulante pedicure geldt dat de ambulante inventaris verzekerd is in zowel de eigen bedrijfslocatie en de externe ruimte waarin gewerkt wordt. In beide gevallen geldt dat bij inbraak duidelijke sporen van braak aanwezig moeten zijn. Tijdens het vervoer van de ambulante inventaris, is de inventaris niet verzekerd tegen inbraak, vallen en aanrijding van de auto etc. Hiervoor wordt de collectieve transportverzekering aangeboden. Extra kosten verzekering Bij een brand, waterschade of inbraak kan het gebeuren dat u extra kosten moet maken om gedurende de herstelperiode uw bedrijf voort te kunnen zetten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het huren van tijdelijke ruimte of een pedicurestoel. De inventarisverzekering dekt deze kosten niet. De inventarisverzekering vergoedt alleen de kosten van het vervangen of repareren van de beschadigde inventaris. In de praktijk is gebleken dat deze dekking voor ProVoet leden nuttig kan zijn. Verzekerde bedragen: Een extra kostendekking betaalt tot maximaal ,- de extra kosten die nodig zijn om uw bedrijf tijdelijk voort te kunnen zetten, eventueel op een andere locatie. Kosten: De jaarpremie voor de extra kostendekking is 25,00. Collectieve Goederen Transportverzekering Veel pedicures gaan naar klanten toe. Met de transportverzekering verzekert u het vervoer van uw bedrijfsuitrusting buiten het eigen bedrijf. De dekking van de transportverzekering is zeer uitgebreid. Uw bedrijfsuitrusting is verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen tijdens vervoer met de fiets, bromfiets of auto. Tevens is uw bedrijfsuitrusting verzekerd wanneer wordt ingebroken in uw auto of een ruimte waar u tijdelijk uw instrumenten heeft staan (bijvoorbeeld een verpleegtehuis of bejaardentehuis). Bij vervoer per fiets of bromfiets is diefstal alleen gedekt na bedreiging of een gewelddadige overval. Op deze verzekering is de zgn. nachtclausule van toepassing. Dit betekent dat diefstal van zaken uit de auto alleen gedekt is tijdens de gebruikelijke werkuren. Bovendien moet de zaken buiten het zicht opgeborgen zijn. Verzekerde bedragen: Het verzekerd bedrag is 2.250,-. Het eigen risico bedraagt 20,00 per gebeurtenis. Jaarpremie: De jaarpremie voor deze uitgebreide dekking bedraagt slechts 30,00.

4 Hoe kunt u deelnemen aan de collectieve verzekeringen? U kunt zich aanmelden voor deelname via SFBV (ProVoet Ledenservice), zij verzorgt ook de incassering van de premie. Indien u gebruik wilt maken van dit voordeel, kunt u zich eenvoudig aanmelden via het aanmeldingsformulier van SFBV (ProVoet Ledenservice). Op dit formulier geeft u aan welke dekkingen en verzekeringen u wenst af te sluiten. U kunt het formulier per fax of post aan SFBV (Provoet Ledenservice) toezenden. U ontvangt dan een (e-)factuur en polisblad van uw verzekering(en). Voor al deze collectieve verzekeringen geldt dat u de volledige jaarpremie betaalt ongeacht het moment waarop u de verzekering in het jaar afsluit. U betaalt bijvoorbeeld voor uw aansprakelijkheidsverzekering 24,50 per jaar ongeacht of uw deelname nu begint in februari of in augustus. In de volgende jaren krijgt u begin januari een factuur voor de verzekeringspremie(s) van het komende jaar. Het verzekeringsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De polisvoorwaarden kunt u via de website benaderen. ProVoet biedt u als brancheorganisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van haar collectieve verzekeringen, maar is geen tussenpersoon. Zij mag gezien de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) u ook niet van een advies voorzien. Bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug kunt u contact opnemen met de ProVoet informatiedesk. Zij zijn binnen kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer Mocht u een schade willen melden dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de schademeldcentrale van Interpolis bereikbaar op telefoonnummer Zorg dat u uw lidmaatschapsnummer bij de hand heeft voor een snelle afhandeling!

5 Aanmeldingsformulier Gewenste verzekering aankruisen Soort verzekering jaarpremie Aansprakelijkheid VV 24,50 Aansprakelijkheid VV+SV 29,50 Inventaris normaal verzekerd bedrag max ,50 Inventaris uitgebreid verzekerd bedrag max ,00 Inventaris extra uitgebreid verzekerd bedrag max ,00 Extra kosten dekking verzekerd bedrag max ,00 Transportverzekering 30,00 Naam en voorletters aanvrager geboortedatum woonplaats.... Postcode / huisnummer Lidmaatschapsnummer ProVoet.. - Bent u in de in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of ja nee justitie? Bijvoorbeeld omdat u werd verdacht van het plegen van een misdrijf? Zo ja, geef dan aan om wat voor misdrijf het ging, of het tot een rechtzaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf) maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie van Interpolis zenden) - Is u in de laatste 8 jaar een verzekering opgezegd of geweigerd? ja nee Zo ja, geef dan aan om wat voor soort verzekering het ging en wat de reden was van opzegging/weigering. - Heeft u in de laatste 8 jaar een of meerdere schades geleden ja nee waartegen de aangevraagde verzekering(en) dekking biedt/bieden en die niet eerder bij Interpolis is/zijn aangemeld? Zo ja, geef dan aan wanneer die schades hebben plaatsgevonden, om wat voor schade(s) het ging en hoe groot de omvang van de schade(s) was. - Bent u in de laatste 8 jaar bij een faillissement betrokken geweest? ja nee Zo ja, geef dan aan wie de curator was. Plaats / datum Handtekening Persoonsregistratie De persoonsgegevens en andere gegevens die u invult of later aan ons overlegt worden door ons verwerkt met het oog op het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties, het voorkomen en bestrijden van fraude, het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroten van het relatiebestand en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is Interpolis NV., Spoorlaan 298, 5017JZ Tilburg. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de bepalingen van de gedragscode. De volledige tekst van de code (momenteel de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf) kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. Dit formulier kunt u ingevuld sturen naar: SFBV, Antwoordnummer 1322, 3900 WB Veenendaal

Collectieve Verzekeringen

Collectieve Verzekeringen Collectieve Verzekeringen ProVoet is de brancheorganisatie voor zo n 12.500 (gediplomeerde) pedicures in Nederland. Zij heeft als doel voetverzorging te bevorderen en het vak pedicure verder te professionaliseren.

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r. v o o r w o o n w a g e n s

A a n v r a a g f o r m u l i e r. v o o r w o o n w a g e n s A a n v r a a g f o r m u l i e r P a k k e t v e r z e k e r i n g v o o r w o o n w a g e n s Rialto.Tóch verzekerd TOELICHTING Met dit aanvraagformulier kunt u een verzekering aanvragen voor uw woonwagen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 2015

Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 2015 Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 1. Wat bedoelen wij met? 3 Wie is verzekerd? 4 Wat is het verzekerde bedrag? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Caravanverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Caravanverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Doorlopende Fietsverzekering

Doorlopende Fietsverzekering 47 26 38 N 11 47 22 E Chris Bos Accountmanager, Europeesche Algemene Voorwaarden Doorlopende Fietsverzekering Wat u van ons kunt verwachten 383-90_01-11 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

HYUNDAI AUTOVERZEKERING

HYUNDAI AUTOVERZEKERING HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Uw dekking 1. Wettelijke aansprakelijkheid 2. Beperkt casco 3. Volledig

Nadere informatie

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur.

Wilt u voor of na uw reis een schade laten repareren en kost die reparatie meer dan 350,-? Bel dan eerst met uw verzekeringsadviseur. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Voorwaarden voor onze Caravan- en Vouwwagenverzekering. Het is belangrijk dat u goed weet waar

Nadere informatie

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering

Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden. ING Woonverzekering Uw verzekering in het kort en Verzekeringsvoorwaarden ING Woonverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie