MEMO van college aan de raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO van college aan de raad"

Transcriptie

1 MEMO van college aan de raad datum : 26 juli 2011 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : bezuinigingen openbaar vervoer Portefeuillehouder : Cees Roem Inlichtingen bij : Rienk van der Meer Aanleiding Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht Kernboodschap College wil informatie verschaffen over: bezuinigingen openbaar vervoer De provincie Noord-Holland heeft Connexxion de opdracht gegeven om (in de diverse concessies van Noord-Holland) in totaal 4 miljoen euro per jaar te bezuinigen op het voorzieningenniveau. Omdat er eerder dit jaar al een bezuiniging is doorgevoerd op het voorzieningenniveau op de zon- en feestdagen, zal de bezuiniging zijn weerslag hoofdzakelijk hebben op de dienstregeling van maandag t/m zaterdag. Voor de gemeente Bergen zijn de gevolgen beperkt tot veranderingen in lijndiensten 164 en 165. De overige lijndiensten blijven volgens het voorstel ongewijzigd. Lijndienst 164 Deze lijndienst heeft haar eindpunten bij de stations van Castricum, resp. Heiloo en gaat via Egmond Binnen en Egmond aan Zee (met nog een halte in Egmond aan den Hoef). De verbinding is in december 2009 ingesteld, waarbij de buurtbus tussen Egmond en Heiloo (lijn 408) is komen te vervallen. Volgens het vervoersplan van Connexxion komt nu lijndienst 164 te vervallen. De verbinding tussen Castricum en Egmond aan Zee wordt daarbij gekoppeld aan lijndienst 165 (zie hieronder), maar tussen Egmond aan Zee en Heiloo rijdt volgens het plan voortaan geen lijndienst meer. Wat rest is een buurtbus (lijn 407) die met een aanzienlijk lagere frequentie tussen de Egmonden en Heiloo rijdt. Lijndienst 165 Lijndienst 165 rijdt van Alkmaar NS naar Egmond aan Zee en v.v., waarbij ook een deel van Egmond aan den Hoef wordt aangedaan. In het vervoersplan blijft deze verbinding gehandhaafd en blijft de frequentie waarmee deze rijdt eveneens ongewijzigd. Het is de bedoeling dat voortaan ook Castricum in de dienstregeling wordt aangedaan. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen Alkmaar en Castricum, met haltes in de kernen

2 Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Met andere woorden: voortaan is er ook een rechtstreekse verbinding tussen Egmond Binnen en Alkmaar NS. Het deel tussen Egmond aan Zee en Castricum rijdt met een frequentie van 1 keer per uur. Op dit moment is deze frequentie nog 2 keer per uur (lijndienst 164). Het is de bedoeling dat de route door Egmond aan Zee gaat via Sportlaan Wiardi Beckmanlaan Boulevard Zeeweg Voorstraat en v.v. Volgens het voorstel gaat er straks geen bus meer via de Wilhelminastraat (30 km/uur straat). Hierdoor kunnen de loopafstanden naar een bushalte iets toenemen, maar daar staat tegenover dat de overlast die bewoners in deze straat van de bus ervaren tot verleden tijd zal horen. Hiermee zijn de wijzigingen voor onze gemeente, als gevolg van de bezuinigingen, beperkt. Tegenover het vervallen van een rechtstreekse verbinding tussen de Egmonden en Heiloo staat dat er voortaan een rechtstreekse verbinding is tussen Egmond Binnen en Alkmaar (wel een lagere frequentie tussen Castricum en Egmond aan Zee). De loopafstanden worden voor sommige mensen in Egmond aan Zee wat groter. Daar tegenover staat dat bewoners van de Wilhelminastraat blij zullen zijn dat de bus niet meer door hun straat zal rijden. De wijzigingen zullen op 11 december 2011 worden doorgevoerd, de dag waarop de nieuwe dienstregeling ingaat. Het is overigens de bedoeling dat wij als regio gezamenlijk richting de provincie Noord- Holland een reactie zullen geven. In deze reactie wordt gepleit voor behoud van busdienst 164 tussen Heiloo en de Egmonden (inzet Heiloo en Bergen) en het op het huidig niveau houden van de verbinding tussen Castricum en Egmond aan Zee (inzet Castricum en Bergen). Bijlagen Concept Vervoerplan Noord-Holland Noord

3 Concept Noord-Holland Noord Ingaande: 11 december 2011

4 Noord-Holland Noord Concept Vervoerplan 2012 Auteurs: G. Hellburg en R. Appel Datum: 7 juni 2011 Versie: 1.0 Pagina 2 van 23

5 Inhoudsopgave Vervoerplan blz. 1. Inleiding Voorgestelde wijzigingen nieuwe dienstregeling len Alkmaar len Den Helder len Texel len Hoorn Overzicht ongewijzigde lijnen..23 Pagina 3 van 23

6 1. Inleiding De belangrijkste aanleiding om de dienstregeling grondig te herzien, is het voor de provincie Noord-Holland beschikbare budget voor het openbaar vervoer. Middels een kaderbrief heeft de provincie opdracht gegeven om (in de diverse concessies van Noord-Holland) in totaal 4 miljoen euro per jaar te bezuinigen op het voorzieningenniveau. voor Noord-Holland Noord komt dat neer op ongeveer rekenkundige dienstregelinguren per jaar. Dit past binnen de door de provincie vastgestelde bandbreedte van dienstregelinguren per jaar. Daarbij moet bedacht worden dat medio 2011 al een bezuiniging is doorgevoerd op het voorzieningenniveau op de zon- en feestdagen. De bezuiniging van dienstregelinguren per jaar zal dus hoofdzakelijk de dienstregeling op maandag tot en met zaterdag treffen. De wijzigingsvoorstellen voor de maandag tot en met zaterdag hebben in enkele gevallen tot gevolg dat het zondagse pakket hierop wordt aangepast. De hiermee gemoeid gaande lichte toename van dienstregelinguren op zon- en feestdagen is verwerkt in de totale bezuiniging van dienstregelinguren per jaar. Een dermate omvangrijke bezuiniging kan moeilijk doorgevoerd worden zonder de uitgangspunten van de dienstregeling en de bestaande concessievoorwaarden te herzien. De provincie heeft in een notitie de uitgangspunten helder onder elkaar gezet: Sterk verbindend, grofmazig netwerk tot 21 uur op werkdagen Economische functie voorop Snijden in sociale, laag bezette lijnen Zo min mogelijk reizigers benadelen Niet schrappen in Rnet-lijnen (HOV-lijnen) Deze algemene uitgangspunten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 1. Om beter tegemoet te komen aan de daadwerkelijke vervoervraag is het de concessiehouder toegestaan om op bepaalde momenten en op bepaalde lijnen (of combinaties van lijnen / gebieden) gefundeerd af te wijken van de geformuleerde provielen (venstertijden, frequenties, gewenste of vereiste koppelingen, invloedsgebied van halten). 2. Naast de in de concessiedocumenten genoemde knooppunten, waarvoor grotere loopafstanden geaccepteerd worden, worden tevens alle overige NS-stations in Noord- Holland Noord als knooppunt aangemerkt. Dit betekent dat treinverbindingen als volwaardig alternatief voor busverbindingen worden toegestaan. 3. Met economische functie wordt bedoeld: lijnen met vooral een bereikbaarheidsfunctie, lijnen die met name voor het woon-werkverkeer van belang zijn en lijnen die bijdragen aan de vermindering van de verkeerscongestie. 4. Waar de vraag dit toelaat is het de concessiehouder toegestaan kleiner materieel in te zetten, zonder daarbij de vervoerplicht los te laten. 5. Ritten die gemiddeld minder dan 5 reizigers vervoeren, mogen worden voorgedragen om te laten vervallen, zonder dat hierdoor onlogische gaten in de dienstregeling vallen. Dit betekent dat met name kritisch mag worden gekeken naar de zeer vroege en zeer late busritten, alsmede naar de frequentie buiten de spitsuren. Pagina 4 van 23

7 6. Ook voor slechtbezette scholierenritten (gemiddeld minder dan 5 reizigers per rit) geldt dat kritisch naar nut en noodzaak moet worden gekeken. 7. Als Rnetlijnen gelden die lijnen die op korte of middellange termijn (in de periode ) conform de productspecificatie Rnet zullen worden omgezet. Het gaat hierbij in de concessie Noord-Holland Noord feitelijk over lijn 360. Het vervoerplan bestaat uit de volgende onderdelen: - voorstel per buslijn of bundel van buslijnen voor wijzigingen in het kader van de bezuinigingen - overzicht van de ongewijzigde lijnen De geldigheidsperiode van de dienstregeling 2012 is 11 december december Pagina 5 van 23

8 2. Voorgestelde wijzigingen nieuwe dienstregeling 2.1 len Alkmaar Lijnen 2, 3 en 4 Lijnen 2, 3 en 4 rijden thans vanuit de Daalmeer via Alkmaar Station en Alkmaar Centrum naar Overdie v.v. De frequentie van de gezamenlijke lijnen op maandag t/m zaterdag is 8 x per uur. De bedieningsperiode loopt globaal van 5 uur s ochtends tot 1 uur s nachts. Per werkdag reizen er gemiddeld op de drie lijnen reizigers op het noordelijk deel en reizigers op het zuidelijk deel. Voor de zaterdag worden er respectievelijk en reizigers vervoerd. Van deze reizigers maken ongeveer 100 reizigers per dag gebruik van de centrumhalte aan De Laat. Op het zuidelijk deel is de vervoervraag dusdanig dat de huidige frequentie niet gerechtvaardigd is. Voor het zuidelijk deel wordt voorgesteld de frequentie te halveren. Gezien de reizigersaantallen blijft de frequentie op het noordelijk deel gehandhaafd, hierdoor blijft de zwaarste vervoervraag geaccommodeerd, het overgrote deel (bijna 81%) van de huidige reizigers kan gebruik blijven maken van het vervoeraanbod. Naast het aanpassen van de frequentie vindt de centrumbediening plaats via de haltes Metiusgracht en Kanaalkade. De gemiddelde loopafstanden blijven binnen gestelde norm, waardoor de ontsluiting van het centrum niet in het geding komt. Voor verdere ontwikkelingen betreft bediening in het centrum; zie pagina 6. Pagina 6 van 23

9 Lijnen 5 en 10 Lijn 5 rijdt van Alkmaar Station naar De Hoef en lijn 10 rijdt van Oudkarspel via Alkmaar Station naar De Hoef. Lijnen 5 en 10 zijn bij De Hoef aan elkaar gekoppeld, waardoor er een doorgaande reisbeweging is vanuit de Hoef naar het ziekenhuis en centrum. De frequentie van beide lijnen is 2 x per uur. De bedieningsperiode loopt globaal van 5.30 uur s ochtends tot uur. Per werkdag reizen er gemiddeld op lijn reizigers en op zaterdagen 250 reizigers. Op lijn 10 reizen op het centrumdeel gemiddeld per werkdag 450 reizigers en op het streekdeel 750 reizigers. Op zaterdagen zijn dit respectievelijk 450 en 750 reizigers. Voorgesteld wordt om de routes door De Hoef van de lijnen 5 en 205 te combineren tot één route. Lijn 205 wordt dan overbodig. Na De Hoef zal lijn 5 de route van lijn 10 overnemen, waarbij ook het ziekenhuis en centrum bediend zal worden. Lijn 5 neemt de centrumroute van de lijnen 2, 3 en 4 over. Zie onderstaande kaartbeeld. Doordat lijn 5 een deel van de route van lijn 10 overneemt eindigt lijn 10 bij Alkmaar Station. Lijn 10 behoudt tot Oudorp de huidige frequentie en tussen Oudorp en Oudkarspel rijdt lijn 10 1 x per uur. Route lijnen 5 en 10 Pagina 7 van 23

10 Lijnen 6, 7 en 161 De lijnen 6 en 7 rijden een gezamenlijk traject tussen Alkmaar Station naar Heerhugowaard. Lijn 161 rijdt van Ursem naar Broek op Langedijk. Lijnen 6 en 7 hebben een gezamenlijke frequentie van 4 ritten per uur en rijden in patroon. Lijn 161 rijdt 1 x per uur. Op het gezamenlijke traject is de bedieningsperiode van lijn 6 op werkdagen van 5:30 tot 23:30 uur en van lijn 7 van globaal 6:00 tot 19:00 uur. Lijn 161 rijdt op werkdagen tussen 6:00 en 22:00 uur Gemiddeld worden op een werkdag 450 reizigers vervoerd. Op het zelfde traject vervoert lijn 6 gemiddeld 700 reizigers per werkdag. Lijn 161 vervoert gemiddeld per werkdag 80 reiziger Op het gezamenlijke traject van lijn 6 en 7, van Heerhugowaard naar Alkmaar Station, biedt lijn 6 voldoende vervoeraanbod in relatie tot de vervoervraag. De functie van lijn 7 kan deels vervallen. Lijn 161 heeft thans nagenoeg geen vervoerwaarde. Het is echter wenselijk de ontsluiting van Ursem en Rustenburg te handhaven. Door lijn 161 bij binnenkomst van Heerhugowaard via de route van lijn 7 naar Alkmaar Station te laten rijden krijgt 161 een extra functie. Naast het ontsluiten van Ursem en Rustenburg neemt lijn 161 deels de functie van lijn 7 over. Lijn 6 blijft ongewijzigd, evenals de frequentie van lijn 161. Onderstaand wordt de nieuwe situatie afgebeeld. Route lijnen 6 en 161 Pagina 8 van 23

11 Lijn 360 Lijn 360 rijdt van Heerhugowaard naar Alkmaar Hogeschool v.v.. De frequentie is 4 x per uur. De bedieningsperiode is van 5:30 tot 01:00 uur. Op het trajectdeel Heerhugowaard - Alkmaar Station worden op werkdagen gemiddeld 1700 reizigers vervoerd. Op zaterdagen zijn dat 1500 reizigers. Op het stuk Alkmaar Station Hogeschool worden per werkdag gemiddeld 1400 en op zaterdagen gemiddeld 80 reizigers vervoerd. Het totale traject Heerhugowaard Alkmaar Hogeschool wordt opgedeeld in twee trajecten, te weten een traject Heerhugowaard Alkmaar Station en een traject Alkmaar Station Alkmaar Hogeschool. Lijn 360 blijft het traject Heerhugowaard Alkmaar Station bedienen. Het traject Alkmaar Station Alkmaar Hogeschool zal als scholierenlijn, lijn 660, uitgevoerd worden en rijdt niet tijdens de schoolvakanties, op zaterdagen en zon- en feestdagen. De bedieningsperiode is van 07:30 tot 18:00 uur en er worden 4 ritten per uur geboden. Tot slot wordt voorgesteld om de halte Heerhugowaard, Admiraal en de halte Heerhugowaard, Rijn weer op te nemen in de route van lijn 360. De halte Admiraal zou bij de uitrit van de woonwijk Stad van de Zon aan de Middenweg moeten komen, de halte Rijn is een bestaande halte waar thans lijnen 6 en 7 halteren. Met het verdwijnen van lijn 7, zou de vervoervraag van die halte het rechtvaardigen om lijn 360 daar ook te laten halteren. Route lijnen 360 en 660 Pagina 9 van 23

12 Lijnen 164 en 165 Lijn 164 rijdt van Castricum naar Heiloo via Egmond. Lijn 165 rijdt van Egmond naar Alkmaar. Beide lijnen rijden 2 x per uur De bedieningsperiode is globaal van 6:00 tot 23:00 uur. Op lijn 164 worden op het traject Castricum Egmond per werkdag gemiddeld 230 reizigers vervoerd en op zaterdagen gemiddeld 150 reizigers. Op het traject Egmond Heiloo zijn dit respectievelijk 140 en 70 reizigers. Lijn 165 vervoert per werkdag gemiddeld 800 reizigers en op zaterdagen gemiddeld 500 reizigers. Alkmaar Egmond Castricum wordt een doorgaand route en wordt uitgevoerd als lijnnummer 165. Het traject Egmond Heiloo wordt gezien de geringe vervoercijfers niet meer bediend. Op het traject Alkmaar Egmond blijft de frequentie 2 x per uur. Vanwege de lage vervoervraag wordt tussen Egmond en Castricum 1 x per uur gereden. In Egmond aan Zee wordt de route van lijn 165 gereden en in Castricum rijdt lijn 165 via winkelcentrum Geesterduin. Onderstaand wordt de nieuwe situatie afgebeeld. Route lijn 165 Pagina 10 van 23

13 Lijnen 127, 129 en 626 Lijn 127 rijdt van Alkmaar Station naar Hoorn Station via Noordbeemster. Lijn 129 rijdt van Alkmaar Station naar Purmerend via Noordbeemster. Lijn 626 rijdt van Alkmaar naar Graft. Lijn 127 rijdt 1 x per uur en lijn 129 rijdt in de spits 2 x per uur en in de dalperiode 1 x per uur. Lijn 626 rijdt 1 x per uur in de spitsrichting. De bedieningsperiode is globaal tussen 5:30 en 0:00 uur op lijn 127 en globaal van 5:30 tot 20:00 uur op lijn 129. Lijn 626 rijdt alleen in de ochtend- en avondspits. Op lijn 127 op werkdagen worden gemiddeld 450 reizigers vervoerd. Op zaterdag zijn dit 200 reizigers. Voor lijn 129 wordt per werkdag gemiddeld 550 reizigers vervoerd. Lijn 626 vervoert gemiddeld 100 reizigers. Lijn 127 en lijn 129 rijden in de huidige lijnvoering van Noordbeemster naar Alkmaar. In dit voorstel wordt lijn 127 ingekort tot Noordbeemster waar een aansluiting op lijn 129 geboden wordt. De route van lijn 129 blijft ongewijzigd. Daarnaast wordt lijn 129 uitgebreid met weekendritten, zodat op alle dagen van de week lijn 127 en 129 aansluiting op elkaar bieden op Noordbeemster. De frequentie op beide lijnen blijft ongewijzigd. Gezien lijn 123 blijft rijden is het handhaven van lijn 626 niet meer noodzakelijk. Onderstaand wordt de nieuwe situatie afgebeeld. Route lijnen 127 en 129 Pagina 11 van 23

14 Lijn 130 Lijn 130 van Alkmaar naar Wieringerwerf via Heerhugowaard en Middenmeer. Lijn 130 rijdt 1 x per uur. De bedieningsperiode voor lijn 130 is globaal van 6:00 tot 18:00 uur, tussen 10:00 en 13:00 rijdt lijn 130 niet. Het aantal reizigers is gemiddeld per werkdag 140. Lijn 130 vervoert voornamelijk doorgaande reizigers, de haltes aan de Westtangent in Heerhugowaard genereren bijna geen in- of uitstappers. Het voorstel is om lijn 130 na Heerhugowaard station via de Westerweg te laten rijden. Dat is thans ook de route van lijn 350. Daarnaast wordt voorgesteld om de route tussen het Verlaat en het Transferium te verleggen naar de provinciale weg, waardoor de route meer gestrekt wordt. De halte Leierdijk zal hierdoor vervallen. De reiziger die hier effect van ondervindt, heeft aangegeven dat het geen hinder zal geven. Hieronder is de kaart weergegeven. Route lijn 130 Pagina 12 van 23

15 2.2 len Den Helder Lijnen 31 en 135 Lijn 31 rijdt van Den Helder Station naar Den Helder Station Zuid via Nieuw Den Helder. Lijn 135 rijdt van Hoorn via Den Oever naar Den Helder. Binnen Den Helder rijdt lijn 135 via de Barendszstraat en het ziekenhuis naar Huisduinen. Lijn 31 rijdt 2 x per uur en lijn x per uur. De bedieningsperiode voor lijn 31 is globaal van 6:00 tot 23:00 uur en voor lijn 135 globaal van 5:30 en 0:00 uur. Het aantal reizigers is gemiddeld zowel per werkdag als op zaterdag 500. Lijn 135 vervoert gemiddeld per werkdag op het traject van Den Helder Station naar het ziekenhuis gemiddeld 100 reizigers. Op het vervolgtraject naar Huisduinen zijn dit gemiddeld 40 reizigers per werkdag. Lijn 31 gaat na het Geminiziekenhuis rijden via de Barendszstraat, deels via de huidige stadsroute van lijn 135. Lijn 135 zal deze route verlaten en niet verder rijden dan Den Helder Station. De frequentie op beide lijnen blijft ongewijzigd. Onderstaand wordt de nieuwe situatie afgebeeld. Route lijnen 31 en 135 Pagina 13 van 23

16 2.3 len Texel Lijn 29 Tussen Den Hoorn en Den Burg wordt de route verlegd naar de Akenbuurt. Deze routewijziging maakt het mogelijk een halte te realiseren nabij het multifunctionele PHH gebouw. De nauwelijks gebruikte halte Immetjes Hoeve op de Westerweg komt hiermee te vervallen. Lijn 827 Voor lijn 827 komt de halte bij bungalowpark De Krim te vervallen. De vervangende halte is Rio Grande aan de Postweg. Pagina 14 van 23

17 2.4 len Hoorn Lijnen 11 en 139 Lijn 11 rijdt tussen Hoorn Station en Zwaag Risdam als stadslijn en als streeklijn door naar Oostwoud. Streeklijn 139 rijdt van Hoorn Station naar Medemblik. Beide lijnen rijden op werkdagen een halfuurfrequentie overdag. Op zaterdagen rijdt lijn 11 overdag op het stadstraject 2 x per uur en in de middag 2 x per uur door naar Oostwoud. Lijn 139 rijdt in de middag 2 x per uur. Voor de overige perioden wordt volstaan met 1 x per uur. Tussen Hoorn Station en Zwaag Risdam, wordt lijn 11 in de spitsrichting verdicht naar een kwartierdienst. De bedieningsperiode van lijn 11 is globaal tussen 6:00 en 0:00 uur en die van lijn 139 tussen 6:00 en 23:00 uur. Het gemiddeld aantal reizigers op lijn 11 is op werkdagen op het stadsgedeelte 835 en 400 op het streekdeel. Op zaterdagen zijn dit respectievelijk 515 en 220 reizigers. Lijn 139 vervoert op werkdagen gemiddeld 1070 reizigers en op zaterdag gemiddeld 430 reizigers. Route lijnen 11 en 139(buitenspitsroute) Vanwege de vervoersvraag rijdt lijn 11 op alle dagen/perioden 1 x per uur. Dit geldt, met uitzondering van de spits op ma/vr, ook voor lijn 139. Buiten de spits gaat lijn 139 binnen Hoorn de route van lijn 11 volgen. Op het stadstraject Risdam - Hoorn Station blijft daardoor een halfuurfrequentie (in patroon) gehandhaafd. In een brede ochtend- en middagspitsperiode blijft de huidige snelle verbinding tussen Medemblik en Hoorn NS met lijn 139 intact. Om de reisrelaties van de kernen Nibbixwoud en Oostwoud uit te breiden rijdt lijn 11 door naar Abbekerk busstation. Zie voor de nieuwe routesituatie naast staande plattegrond. Pagina 15 van 23

18 Lijnen 12 en 137 De lijnen 12 en 137 rijden tussen Hoorn Station en Hoogwoud. Lijn 12 heeft zowel een stads- als een streekfunctie. Binnen Hoorn rijdt lijn 12 tussen Hoorn Station en Risdam Zuid en Noord en rijdt vervolgens (met een lagere frequentie) via Wognum door naar Hoogwoud. Lijn 137 rijdt van Hoorn Station via de A7 naar Wognum en verder naar Hoogwoud. Tussen Wognum en Hoogwoud rijden de lijnen 12 en 137 dezelfde route. Lijn 137 rijdt in de ochtendspits alleen van Hoogwoud naar Hoorn Station en in de middagspits alleen in omgekeerde richting. Tussen Hoorn Station en Risdam wordt door lijn 12 2x per uur gereden. Op het streekdeel naar Hoogwoud rijden de lijnen 12 en 137 gezamenlijk 2x per uur in de spits en 1 x per uur (met lijn 12) op de overige tijden. Op zaterdag wordt tussen Hoorn Station en Hoogwoud 1x per uur gereden, met op het stadstraject tussen 11:00 uur en 17:00 uur een verdichting naar 2 ritten per uur. De exploitatietijd van lijn 12 is globaal tussen 6:00 en 23:00 uur op werkdagen en op zaterdag tussen 7:30 en 22:30 uur. Lijn 137 rijdt op werkdagen tussen 06:00 en 09:00 uur naar Hoorn Station en tussen 16:00 en 19:00 uur vanaf Hoorn Station. Lijn 12 vervoert op een werkdag gemiddeld 810 reizigers, waarvan er 380 door reizen richting Hoogwoud. Op zaterdagen maken gemiddeld 510 reizigers gebruik van lijn 12 op het stadstraject, waarvan er 250 doorreizen richting Hoogwoud. Lijn 137 vervoert gemiddeld 300 reizigers op een werkdag. Voorgesteld wordt om alle spitsritten van lijn 137 binnen Hoorn de route van lijn 12 te laten rijden. Hiermee kunnen de ritten van lijn 12 en 137 met dezelfde aankomsttijd s ochtends op Hoorn Station en vertrektijden s middags vanaf Hoorn Station tot één rit worden gecombineerd. Qua reizigersaantallen vormt dit geen beletsel. Ondanks een lichte uitbreiding van reistijd voor de reizigers van lijn 137, blijven de frequenties intact. Vanwege de lage vervoerscijfers wordt op zaterdag de gehele dag een uurdienst gereden. Pagina 16 van 23

19 Lijn 13 Lijn 13 rijdt als stadsdienst van Hoorn Station via Zwaag en Westblokker naar Station Kersenboogerd. De frequentie op werkdagen is overdag 2 x per uur en s avonds 1 x per uur. Op zaterdag is de frequentie 2x per uur tussen 11:00 en 18:00 uur en verder 1 x per uur. Gereden wordt tussen 6:00 en 0:00 uur op werkdagen en tussen 7:30 en 0:00 uur op zaterdagen. Op werkdagen worden gemiddeld 415 reizigers vervoerd en op zaterdagen 245. Gezien de geringe vervoersvraag wordt de frequentie op alle dagen/perioden teruggebracht naar 1 rit per uur. Daarnaast vervallen enkele vroege- en late ritten met gemiddelde reizigersaantallen van < 5 reizigers. De raamtijden worden als volgt ingekort: op werkdagen van globaal 6:30 tot 22:00 uur en op zaterdagen van 8:30 tot 22:00 uur. Pagina 17 van 23

20 Lijnen 14 en 15 De lijnen 14 en 15 rijden beide van Hoorn Station naar Station Kersenboogerd. Van Hoorn Station tot aan de kruising Willemsweg/Provincialeweg N506 is de route van beide lijnen gelijk. Vanaf deze kruising rijdt lijn 14 een lange route binnen Kersenboogerd (het zuidelijk en oostelijk deel) en lijn 15 een korte route (Rijnweg) naar Station Kersenboogerd. Bij station Kersenboogerd worden de beide lijnen gekoppeld, waardoor in de wijk een tweezijdige ring wordt gereden. De frequentie van beide lijnen is van maandag t/m zaterdag overdag 2x per uur en s avonds 1 x per uur. De bedieningsperiode van beide lijnen ligt op werkdagen globaal tussen 6:00 tot 23:00 uur en op zaterdagen globaal tussen 7:30 tot 23:00 uur. Lijn 14 heeft op werkdagen een gemiddelde bezetting van 400 reizigers en op zaterdagen 315 reizigers. Voor lijn 15 zijn dit respectievelijk 280 en 225 reizigers. De lijnen 14 en 15 worden gecombineerd tot één lijn: lijn 14. Vanaf Hoorn Station wordt eerst de huidige route van lijn 15 tot Station Kersenboogerd aangehouden en vervolgens de huidige route van lijn 14 tot aan de Provinciale weg 59. Lijn 14 eindigt op het Industrieterrein Hoorn 80. De frequentie is van maandag t/m zaterdag overdag 2x per uur en s avonds 1 x per uur. Zowel op Station Kersenboogerd als Hoorn Station wordt aangesloten op de trein naar/van Amsterdam. Gezien de geringe bezetting van de laatste ritten (< 5 reizigers) wordt de bedieningperiode van maandag t/m zaterdag s avonds ingekort tot globaal uur. Route lijn 14 Pagina 18 van 23

21 Lijn 132 Lijn 132 rijdt van Hoorn Station via Andijk naar Grootebroek. De frequentie is 1 x per uur. De bedieningsperiode op het traject Hoorn-Andijk op werkdagen is van 6:00 tot 0:00 uur en op zaterdagen van 7:00 tot 23:30 uur. Op het trajectgedeelte Andijk-Grootebroek, dat alleen op werkdagen wordt gereden is de bedieningsperiode van 6:30 tot 19:00 uur. De gemiddelde bezetting op het trajectgedeelte Andijk-Grootebroek is143. Lijn 132 wordt ingekort tot het traject Hoorn-Andijk. Het trajectdeel Andijk-Grootebroek wordt onder een nieuw lijnnummer 232 gereden (op onderstaande kaart zijn de routes van lijnen 132 en 232 weergegeven). Bij de halte Andijk Gedeputeerde Laanweg wordt een aansluiting tussen beide lijnen gerealiseerd. Gezien de vervoercijfers wordt het traject Andijk Grootebroek met een midibus (type Procity) gereden. De frequentie op beide lijnen blijft ongewijzigd. Vanwege de geringe bezetting van eerste en laatste ritten (< 5 reizigers) wordt de bedieningperiode van lijn 132 iets ingekort. Lijn 232 wordt in Grootebroek gekoppeld aan lijn 136 (Grootebroek-Hoogkarspel) waarmee vanuit Andijk een rechtstreekse verbinding met het Martinus College gehandhaafd blijft. Pagina 19 van 23

22 Lijn 138 Lijn 138 rijdt van Hem/Venhuizen via Hoogkarspel, Lutjebroek en Grootebroek naar Enkhuizen Station. Op het traject binnen Enkhuizen rijdt lijn 138 op werkdagen in de ochtend- en middagspits en op zaterdagmiddag 2 x per uur. Op de overige tijdstippen en trajectdelen wordt 1 x per uur gereden. De bedieningsperiode is globaal tussen 6:00 en 23:00 uur op werkdagen en tussen globaal 7:30 en 23:00 op zaterdagen. Op het stadstraject Enkhuizen van lijn 138 worden op werkdagen worden gemiddeld 255 reizigers vervoerd. Op zaterdag zijn dit 140 reizigers. Het trajectdeel Hem/Venhuizen Station Hoogkarspel worden gemiddeld per werkdagen en zaterdagen 30 reizigers vervoerd. Op het middentraject Hoogkarspel Enkhuizen worden op werkdagen gemiddeld 60 en op zaterdagen 34 reizigers vervoerd. De huidige route wordt opgesplitst in drie trajecten elk met een eigen lijnnummer, te weten: Lijn 133: Hem/Venhuizen Grootebroek Lijn 136: Hoogkarspel Lutjebroek Grootebroek Lijn 138 Enkhuizen - Grootebroek Deze lijnen zijn weergegeven op onderstaande kaart Lijn 133 De kernen Hem en Venhuizen krijgen een verbinding met Station Bovenkarspel-Grootebroek i.p.v. het huidige station Hoogkarspel. Vanwege het gering aantal reizigers s avonds (< 5 reizigers per rit) wordt er alleen overdag gereden en wordt op zaterdag iets later gestart. Op werkdagen rijdt lijn x per uur tussen globaal 6:30 en 17:30 uur op zaterdagen tussen globaal 8:30 en 17:30 uur. Tot 12:00 uur ligt de prioriteit van de aansluiting op Station Bovenkarspel-Grootebroek van bus naar trein en vanaf 12:00 uur op de aansluiting van trein naar bus. Lijn 136 Vanwege het gering aantal reizigers (< 5 reizigers per rit) wordt er s avonds niet gereden en wordt op zaterdag iets later gestart. Dit traject wordt als uurdienst uitgevoerd tussen globaal 6:00 tot 19:00 uur op werkdagen en tussen globaal 8:00 tot 19:00 uur op zaterdagen en als uurdienst uitgevoerd. Lijn 138 In Bovenkarspel wordt via de Drechtlandseweg en Dirk Essenlaan i.p.v. De Bouw gereden. Door de NS Stations Bovenkarspel Flora en Bovenkarspel-Grootebroek als OV knooppunt aan te merken kunnen de bushaltes in Bovenkarspel vervallen. Door deze versnelling van rijtijd kan zowel in Enkhuizen als in Bovenkarspel/Grootebroek goed op de trein worden aangesloten en wordt met de te bieden uurdienst op 2 treinen per uur aangesloten: 1 x via Station Enkhuizen en 1 x via Station Bovenkarspel-Grootebroek. Tot 12:00 uur ligt de prioriteit op de aansluiting van bus op trein en vanaf 12:00 uur op de aansluiting van trein op bus. De bedieningstijden op werkdagen liggen globaal tussen 6:30 en 21:30 uur en op zaterdag tussen globaal 7:30 en 21:30 uur. Pagina 20 van 23

23 Route lijnen 132, 133, 136, 138 en 232 Pagina 21 van 23

24 Lijn 638 Scholierenlijn 638 rijdt van Venhuizen/Hem naar Hoorn Oscar Romero en eindigt bij Station Hoorn. Tussen 7:30 en 9:30 uur wordt met 3 ritten naar Hoorn gereden en s middags tussen 14:00 en 17:00 uur met 4 ritten in de terugrichting. Op de eerste 2 ritten s ochtends worden gemiddeld 9 respectievelijk 8 scholieren vervoerd. De overige ritten vervoeren gemiddeld 4 of minder scholieren. Het volgens de getalsnormen (< 5 reizigers per rit) handhaven van 2 ritten s ochtends en voor de terugrichting s middags geen enkele rit meer te bieden, is geen logische en acceptabele optie. Omdat met lijn 133 voor de kernen Hem en Venhuizen een goed alternatief wordt geboden in de verbinding naar Hoorn via een treinaansluiting op het Station Bovenkarspel-Grootebroek wordt voorgesteld scholierenlijn 638 geheel te laten vervallen. Pagina 22 van 23

25 3. Overzicht ongewijzigde lijnen De volgende lijnen zijn ongewijzigd: Lijn Route 8 Alkmaar Station - Beverkoog 28 Texel Veerhaven - Den Burg - De Koog 30 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp 32 Den Helder Station - Station Zuid Julianadorp 33 Den Helder Station - Veerhaven 34 Den Helder NS - De Schooten 123 Alkmaar - De Rijp 131 Hoorn - Zwaagdijk - Wervershoof 134 Hoorn - Wieringerwerf via Abbekerk Dorp 151 Alkmaar - Petten - 't Zand - Julianadorp 152 Schagen - Callantsoog - Julianadorp 153 Middenmeer - Lutjewinkel - Barsingerhorn - Schagen 154 Schagen - 't Veld - Winkel - Nieuwe Niedorp 157 Alkmaar - Warmenhuizen - Tuitjenhorn - Schagen 158 Den Oever - Westerland - Anna Paulowna - Den Helder 163 Alkmaar - Akersloot - Uitgeest 210 Alkmaar - Oudkarspel 406 BUURTBUS Schagen - Waarland - Tuitjenhorn 407 BUURTBUS Egmond Binnen - Bergen aan Zee - Bergen 410 BUURTBUS Egmond Binnen - Bergen - Schoorl 411 BUURTBUS Schagen - Tuitjenhorn 412 BUURTBUS Hoorn - Venhuizen 415 BUURTBUS Hoorn - Oostwoud - Medemblik 416 BUURTBUS Kreileroord - Wieringerwerf - Anna Paulowna - Schagen 417 BUURTBUS Schagen - Kolhorn - Niedorp - Opmeer - Obdam 606 SCHOLIERENLIJN Alkmaar - Bergen, Europese School 636 SCHOLIERENLIJN Aartswoud - Sijbekarspel - Hoorn 650 SCHOLIERENLIJN Lelystad Enkhuizen - Wervershoof 652 SCHOLIERENLIJN Den Helder - Julianadorp - Schagen 658 SCHOLIERENLIJN Anna Paulowna - Schagen 851 ZOMERLIJN Kustbus Petten - Callantsoog - Den Helder 868 ZOMERLIJN Castricum - Bakkum - Castricum aan Zee N60 NITELINER Alkmaar NS - Heerhugowaard N69 NITELINER Amsterdam - Alkmaar Pagina 23 van 23

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Noord-Holland Noord

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Noord-Holland Noord Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Noord-Holland Noord connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Noord-Holland Noord

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Noord-Holland Noord Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Noord-Holland Noord De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Bijlage B.1-5: Eisen Stroomlijnen en Scholierenlijnen

Bijlage B.1-5: Eisen Stroomlijnen en Scholierenlijnen Bijlage B.1-5: Eisen Stroomlijnen en Scholierenlijnen Inhoudsopgave Bijlage B.1-5: Eisen Stroomlijnen en Scholierenlijnen... 1 Bijlage B.1-5a: eisen Stroomlijnen... 2 Algemene regels... 2 Verbindingsbeschrijvingen

Nadere informatie

Noord-Holland Noord. Vervoerplan (geldig van 10 december 2017 t/m 21 juli 2018)

Noord-Holland Noord. Vervoerplan (geldig van 10 december 2017 t/m 21 juli 2018) Noord-Holland Noord Vervoerplan 2018 (geldig van 10 december 2017 t/m 21 juli 2018) Datum 27 november 2017 Soort document Vervoerplan Auteur Connexxion OV Classificatie Publieksversie Versie 1.0 Aan Reizigers

Nadere informatie

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam 2017 TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN oplage: 33.749 exemplaren mm-tarief 0,48 Spread 3.202,72 1/1 pagina 1.480,00

Nadere informatie

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Schagen. Geldig vanaf 13 december 2015

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Schagen. Geldig vanaf 13 december 2015 Noord-Holland Noord Regio Schagen Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 150 Alkmaar - Heerhugowaard - Nieuwe Niedorp - Winkel - Schagen 151 Alkmaar - Petten - 't Zand - Julianadorp 152 Schagen

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Hoorn, Medemblik

Dienstregeling Regio Hoorn, Medemblik Regio Hoorn, Medemblik Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 11 Hoorn Station - Midwoud - Abbekerk busstation 12 Hoorn Station - Zwaag - Opmeer - Hoogwoud 13 Hoorn Station - Blokker - Kersenboogerd

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel. Geldig vanaf 13 december 2015. 32 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel. Geldig vanaf 13 december 2015. 32 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel Dienstregeling 206 Geldig vanaf 3 december 205 28 Den Helder Station - Den Burg - De Koog 30 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp 3 Den Helder Station

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

8 0 december 7 t/m 21 juli Hoorn - Noordbeemster

8 0 december 7 t/m 21 juli Hoorn - Noordbeemster 8 0 december 7 t/m 21 juli 2018 128 Hoorn - Noordbeemster 131 132 134 135 139 239 412 415 438 636 650 0 12 7 Welkom in de bus van Connexxion! Elke dag vervoert Connexxion honderdduizenden reizigers. We

Nadere informatie

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008

VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN 2008 In 2007 is de concessieduur van de concessie Voorne-Putten / Rozenburg met 2 jaar verlengd door de Stadsregio Rotterdam. Naar aanleiding van deze verlenging is er een evaluatie

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Den Helder/ Texel

Dienstregeling Regio Den Helder/ Texel Regio Den Helder/ Texel Dienstregeling 05 Geldig vanaf 4 december 04 8 Den Helder Station - Texel Veerhaven - Den Burg - De Koog 0 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp Den Helder Station - Oud

Nadere informatie

Dienstregeling Noord-Holland Noord Regio Alkmaar Heerhugowaard e.o. Geldig vanaf 13 december 2015

Dienstregeling Noord-Holland Noord Regio Alkmaar Heerhugowaard e.o. Geldig vanaf 13 december 2015 Noord-Holland Noord Regio Alkmaar Heerhugowaard e.o. Dienstregeling 206 Geldig vanaf 3 december 205 Alkmaar Station - Centrum - MCA - De Hoef - Alkmaar Station 2 Overdie - Alkmaar Station - Daalmeer 3

Nadere informatie

Noord-Holland Noord. Vervoerplan 2018

Noord-Holland Noord. Vervoerplan 2018 Noord-Holland Noord Vervoerplan 2018 Datum 10 april 2017 Soort document Adviesaanvraag Auteur René M. Ouwehand MSc. Classificatie Vertrouwelijk Versie 1.0 Aan ROCOV-NH Connexxion Openbaar Vervoer NV, Haarlem

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen voorzien van een korte toelichting Onderstaand geven we per lijn aan op welke lijnen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tevens geven we een korte toelichting en vermelden

Nadere informatie

Welkom in de bus van Connexxion!

Welkom in de bus van Connexxion! Welkom in de bus van Connexxion! Elke dag vervoert Connexxion honderdduizenden reizigers. We doen er alles aan om het u en alle andere reizigers naar de zin te maken. Tijdens de busreis, maar ook daarvoor.

Nadere informatie

Vervoerplan Waterland 2014/2015. Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014

Vervoerplan Waterland 2014/2015. Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014 Vervoerplan Waterland 2014/2015 Voorstellen voor de lijnvoering per 28 juni 2014 EBS, 20 januari 2014 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Contactpersonen: Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Beste allen, Verder procesplanning:

Beste allen, Verder procesplanning: Van: Verzonden: woensdag 21 mei 2014 16:01 Aan: @denhelder.nl'; @denhelder.nl'; @hollandskroon.nl'; @schagen.nl'; ' @alkmaar.nl'; @bergen-nh.nl'; ' @castricum.nl'; @graftderijp.nl'; @heerhugowaard.nl';

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn en in afschrift aan de leden van de gemeenteraad, de pers en PvdA-statenfractie.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn en in afschrift aan de leden van de gemeenteraad, de pers en PvdA-statenfractie. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn en in afschrift aan de leden van de gemeenteraad, de pers en PvdA-statenfractie. Betreft: Art.43 vragen over busvervoer West-Friesland

Nadere informatie

1 5 NOV /46/A.9, W Molenaar-Mosterman C.M. (050)

1 5 NOV /46/A.9, W Molenaar-Mosterman C.M. (050) f^. provincie» groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO

8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO Home Contact Mijn Connexxion Reizen Vervoerbewijzen Service en contact Webshop Home! Reizen Mijn Connexxion Dienstregeling zoeken Halte zoeken 8 mei: nieuwe dienstregeling HWGO 18 april 2016 Reis plannen

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

Daarom adverteert u. Formaten. Waarom? Adverteren 5. Bereik 1,1 miljoen huishoudens. Tabloid advertentiepagina. Tabloid redactiepagina:

Daarom adverteert u. Formaten. Waarom? Adverteren 5. Bereik 1,1 miljoen huishoudens. Tabloid advertentiepagina. Tabloid redactiepagina: Adverteren 5 Waarom? Daarom adverteert u Optimaal rendement uit uw mediabudget behalen betekent: meer offerte-aanvragen, meer klanten in uw zaak, meer verkopen en uiteindelijk uw omzet verhogen. Rodi Media

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: 15.05 Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 Algemeen Arriva heeft voor concessie oost meerdere Businesscases en de lijst

Nadere informatie

J Provincie Ti Noord-Holland

J Provincie Ti Noord-Holland J Provincie Ti Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Gewest Gooi en Vechtstreek Dr. M. Schoenmaker Postbus 251 1400 AG BUSSUM F Gewest Gooi en'vecntstrëëk* Dienst: {Reg.nr.: " Ingekomen: - 4 f 2012

Nadere informatie

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Inleiding Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling 2016 van de concessie Zuid-Holland

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014

Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014 Overzicht grote wijzigingen dienstregelingen bus Groningen Drenthe per regio vanaf 5 januari 2014 Stad Groningen CS - Zernike Lijn 15 Grotere bussen, route via de ringweg. In de spits elke 5 minuten. Lijn

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

R-net. Lijnnummers vanaf 2018

R-net. Lijnnummers vanaf 2018 R-net Lijnnummers vanaf 2018 In 2017 242 = Mijdrecht Amsterdam Zuid (tot 22/7) (lijn 242) 2 300 = Haarlem Station Amsterdam Bijlmer ArenA (lijn 300) 3 340 = Haarlem Station Mijdrecht Rondweg (lijn 340,

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

De Overstapper. Wat is de Overstapper?

De Overstapper. Wat is de Overstapper? De Overstapper Wat is de Overstapper? De Overstapper is een initiatief van de Provincie Noord-Holland. De Overstapper is een kleine bus, te herkennen aan het Overstapper-logo. Met de Overstapper kunnen

Nadere informatie

8 10 december 7 t/m 21 juli 2018

8 10 december 7 t/m 21 juli 2018 8 0 december 7 t/m juli 08 8 't Horntje - Den Burg - De Koog 30 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp 3 Den Helder Station - Nieuw Den Helder - Station Zuid 3 Den Helder Station - Station Zuid

Nadere informatie

Kenmerken per buslijn

Kenmerken per buslijn Kenmerken per buslijn Lijn 104 Renesse Hellevoetsluis (-Spijkenisse) Lijn 104 biedt de verbinding tussen Renesse - Ouddorp Hellevoetsluis en ontsluit de westkant van Goeree-Overflakkee. Lijn 104 stopt

Nadere informatie

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014

Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus AE Hilversum. Betreft: Advies concept-vervoerplan Utrecht, 26 mei 2014 Connexxion Openbaar Vervoer T.a.v. R. Koster Postbus 224 1200 AE Hilversum Betreft: Advies concept-vervoerplan 2015 Utrecht, 26 mei 2014 Geachte heer Koster, Het ROCOV Utrecht maakt graag gebruik van de

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 In opdracht van: Gemeente Zaanstad Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 CONCEPT 10 oktober 2014 Henk Nanninga, Ron Muller ZS-03 - OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe

Nadere informatie

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013

Concept-vervoerplan Waterland 2014. Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 Concept-vervoerplan Waterland 2014 Voorstellen voor de lijnvoering per 8 december 2013 EBS, 12 april 2013 1 Colofon EBS Waterland Nieuwe Gouw 8 1442 LE Purmerend Auteur Joost Rienderhoff joost.rienderhoff@ebs-ov.nl

Nadere informatie

Bij deze uitwerking wordt nadrukkelijk het vervoerplan van vervoerder Arriva betrokken. Samengevat zegt de netwerkanalyse van Arriva:

Bij deze uitwerking wordt nadrukkelijk het vervoerplan van vervoerder Arriva betrokken. Samengevat zegt de netwerkanalyse van Arriva: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 3339994 17 april 2015 CD Betreft Optimalisatie Stadsdienst Gouda 1 Inleiding. Deze notitie gaat in op mogelijke toekomstige verbeteringen en aanpassingen van de stadsdienst

Nadere informatie

Zomerdienstregeling 2017

Zomerdienstregeling 2017 Zomerdienstregeling 2017 Voorstel BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017:

Inhoudelijk A. HTM Verbetervoorstellen HTM versus voorstel lijn 19. Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: Onderwerp: Vervoerplannen 2018 Toelichting Datum: 10 mei 2017 Besluiten Bestuurscommissie Va 12 april 2017: 1. Vaststellen van de Nota van Reactie en de Toelichting. 2. Instemmen met de invoering van de

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov. Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, NS Postbus 2025, 3500 HA Utrecht Aan de vertegenwoordigers van de Consumentenorganisaties in het Locov Commercie &Ontwikkeling Laan van Puntenburg 100 Postbus 2025 3500 HA Utrecht Nederland www.ns.nl Datum

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Nota Herijking Openbaar Vervoer Noord-Holland Noord

Nota Herijking Openbaar Vervoer Noord-Holland Noord Nota Herijking Openbaar Vervoer Noord-Holland Noord Aanleiding De in de nota Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland Noord (2001) vastgelegde beleidsvisie heeft richting gegeven aan het openbaar

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie,

M E M O. Bijlagen : 1.advies van adviescommissie Waterland 2. vervoerplan Waterland 2016. Geachte leden van de raadscommissie, M E M O Aan : Leden van de raadscommissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 4 juni 2015 Onderwerp : Advies van de adviescommissie van de concessie Waterland over het vervoerplan 2016 van

Nadere informatie

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012

Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling juli 2012 1 Voorstellen HTM Buzz OV dienstregeling 2013 13 juli 2012 1. Inleiding De wijzigingsvoorstellen voor de OV dienstregeling 2013 zijn voor wat betreft de voorstellen voor HTM Rail en Veolia in het DB van

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. De belangrijkste wijzigingen staan per lijn onderstaand weergegeven.

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. De belangrijkste wijzigingen staan per lijn onderstaand weergegeven. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Dienstregeling OV concessie IJsselmond 2017 Kern mededeling: Provinciale Staten worden geïnformeerd over de jaarlijkse wijzigingen in de dienstregeling van het

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012

Dienstregeling. Arnhem Stad. vanaf 9 december 2012 Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem Stad vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Oosterbeek Velp 2 Arnhem Centraal Station Arnhem Hoogkamp 3 Arnhem Het Duifje Arnhem Burgers Zoo 4 Arnhem Centraal Station

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 West-Brabant

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 West-Brabant s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: 15.07 Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 West-Brabant Arriva heeft voor concessie West meerdere businesscases en de lijst kleine aanpassingen naar voren gebracht.

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Geachte heer Langenberg,

Geachte heer Langenberg, 000 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag MRDH t.a.v. P.J. Langenberg Postbus 66 2501 CB Den Haag Datum Onderwerp Reactie concept-vervoerplannen 2018 Contactpersoon Dennis Woning Dienst DSO Afdeling

Nadere informatie

12720100 CRAILO/FLEVO/WESTER-ZUIDERENG Huizen 1.908 2.668. 12750100 BIJVANCK NOORD/WEST Huizen. 12770100 HOGEMAAT/FILOSOFENBUURT Huizen

12720100 CRAILO/FLEVO/WESTER-ZUIDERENG Huizen 1.908 2.668. 12750100 BIJVANCK NOORD/WEST Huizen. 12770100 HOGEMAAT/FILOSOFENBUURT Huizen Wijken Pascalstraat 5 7903 BJ Hoogeveen tel. (0528) 26 28 50 fax. (0528) 26 63 94 email info@uwverspreider.nl WijkID Naam Plaats Netto Bruto 12710100 OUDE DORP EN HAVENGEBIED Huizen 3.045 3.981 12720100

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

Huidige Arriva lijnen Connexxion lijnen per 13-12

Huidige Arriva lijnen Connexxion lijnen per 13-12 Inleiding 13 december aanstaande wijzigt de dienstregeling in de regio Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee. In onderstaande tabel vind u een overzicht van de huidige Arriva lijnen en de Connexxion lijnen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Stand van zaken Veluwelijn PS2011-579 Commissie MIE 12-10 X Kennis van nemen Kaderstellen

Nadere informatie

Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012

Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Veolia concept wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2012 Nr. Onderwerp Paginanr. 1. Inleiding 2 2. Werkwijze / uitgangspunten 2 3. Samenvatting van de voorstellen dienstregeling 2012 3-4 4. Voorstellen

Nadere informatie

Noord-Holland Noord Inclusief stadsdienst Alkmaar

Noord-Holland Noord Inclusief stadsdienst Alkmaar Dienstregeling 2013 Noord-Holland Noord Inclusief stadsdienst Alkmaar Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande

Nadere informatie

VERVOERPLAN Voorne-Putten / Rozenburg

VERVOERPLAN Voorne-Putten / Rozenburg VERVOERPLAN 2018 Voorne-Putten / Rozenburg 21 november 2016 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN / ROZENBURG 2018 Connexxion is de concessiehouder van het concessie Voorne-Putten / Rozenburg van de Metropoolregio

Nadere informatie

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken,

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Aan Wijkraden en bedrijven in de gemeente Apeldoorn Van Syntus Betreft Wijzigingen dienstregeling in december Datum 11 november 2016 Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Over

Nadere informatie

Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017

Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017 Vervoerplan Achterhoek Dienstregeling 2017 Datum: 07-07-2016 Versie: 1.0 Inhoud TOTSTANDKOMING VERVOERPLAN 3 SERVICELIJNEN DOETINCHEM 4 LIJN 23 7 LIJN 28 7 LIJN 29 8 LIJN 40 8 LIJN 54 8 LIJN 72 8 LIJN

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem - Wageningen vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Velp Arnhem Oosterbeek 51 Arnhem Oosterbeek Heveadorp Doorwerth Heelsum Renkum - Wageningen 52 Arnhem Oosterbeek

Nadere informatie

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement).

De omleidingsroute wordt gereden vanaf 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd (of evenement) tot 1 uur na afloop van de wedstrijd (of evenement). Belangrijkste wijzigingen per 14 december 2014 Lijn 1 Wesselerbrink - Universiteit Maandag vrijdag (niet in de vakanties) Vanaf De Posten rijdt lijn 1 s middags al vanaf 14.30 uur om de 10 minuten naar

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1

Overzicht wijzigingen Concessie: SRE. September 2012 Eindhoven \TDI\HSW\-1 Overzicht wijzigingen 2013 Concessie: SRE September 2012 Eindhoven 30782-30783\TDI\HSW\-1 1. Inleiding In dit document worden de voorgestelde wijzigingen voor het dienstregelingjaar 2013 beschreven. De

Nadere informatie

buurtbus 190 Schouwen

buurtbus 190 Schouwen Vanaf 7 april 2013 Uitbreiding buurtbus 190 Schouwen Flyer Buurtbus Schouwen.indd 1 190313 13:22 Uitbreiding van buurtbus 190 Schouwen Met ingang van maandag 8 april 2013 wijzigt het een en ander voor

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3) Kredietbesluit

Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3) Kredietbesluit Stein 21 september 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. 110 Agendapunt 10 Bijlagen div. Aan De Raad Betreft 1) Voorstel Hermes aanpassing busroute Elsloo per 9 januari 2005 2) Begrotingswijziging 3)

Nadere informatie

14 december: Nieuwe dienstregeling OV Regio IJsselmond!

14 december: Nieuwe dienstregeling OV Regio IJsselmond! 14 december: Nieuwe dienstregeling OV Regio IJsselmond! Op 14 december wijzigt de dienstregeling van de bussen in de regio IJsselmond. Hiermee proberen wij tegemoet te komen aan uw wensen en suggesties.

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Behorend bij Statenvoorstel 02/09 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Eenduidig en transparant beleid is wenselijk...3 1.2 Basisvoorzieningenniveau en toetsingskader...3

Nadere informatie

Kennemerlijn 2016 en verder. Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015

Kennemerlijn 2016 en verder. Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015 Kennemerlijn 2016 en verder Raadsinformatiebijeenkomst 28 januari 2015 Onderwerpen 1. Waarom aanpassing dienstregeling Kennemerlijn 2. Totstandkoming dienstregeling 2016 3. Inhoud dienstregeling 2016 5.

Nadere informatie

U-OV t.a.v. de heer J. Teunissen Europalaan 2a 3526 KS Utrecht

U-OV t.a.v. de heer J. Teunissen Europalaan 2a 3526 KS Utrecht U-OV t.a.v. de heer J. Teunissen Europalaan 2a 3526 KS Utrecht Betreft: advies Vervoerplan 2017 deel 2 U-OV Utrecht, 6 maart 2017 Geachte heer Teunissen, In onze vergadering op 21 februari 2017 heeft u

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: Advies ROCOV OVvisie

Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: Advies ROCOV OVvisie Arriva Personenvervoer Nederland B.V. T.a.v. dhr. A. Miedema Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Uw kenmerk: - Uw datum: 5 juni 2014 Ons Kenmerk: RGS385 Onderwerp: Vervoerplan Achterhoek-Rivierenland 2015 Afschrift

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00300 Onderwerp Raadsmededelingen: Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Aansluiting op: trein uit/naar Alkmaar Kern (halte) Aankomst op knooppunt uit kern Vertrek van knooppunt naar kern Barsingerhorn-West (Mieldijk)

Aansluiting op: trein uit/naar Alkmaar Kern (halte) Aankomst op knooppunt uit kern Vertrek van knooppunt naar kern Barsingerhorn-West (Mieldijk) Overstapper in de regio Alkmaar en omgeving Overstapper Schagen, Station Aankomst op knooppunt uit kern Vertrek van knooppunt naar kern Barsingerhorn-West (Mieldijk) Barsingerhorn-Oost (Weidestraat) Dirkshorn

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2017 Vervoerplan HTMbuzz 2017 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2017 Vervoerplan HTMbuzz 2017 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2017 Vervoerplan HTMbuzz 2017 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 24 februari 2016 Versie : II 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud Inleiding 3 Groei reizigersaantallen

Nadere informatie

LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE

LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE H Onderzoek naar het bereik van ontsluitende bushaltes Rover afd. Gouda en Midden-Holland Vervoersautoriteiten: Regels ontsluiting stedelijk gebied Grote verschillen

Nadere informatie