Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket"

Transcriptie

1 Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver geeft in standaardformulier H.18 een prijs op voor het exploiteren van de huidige dienstregeling (dienstregeling 2013), conform de dienstregeling zoals bijgevoegd in I.11.De prijsopgave is inclusief buurtbussen, scholierenlijnen en nachtbussen. In de concessie Oost-Brabant is de prijsopgave exclusief transferiumlijnen s-hertogenbosch (lijn 60, 70 en 80) hiervoor dient een aparte prijs afgegeven te worden (zie onder). Hieronder wordt voor beide concessies weergegeven welke lijnen in welke concessie vallen: West-Brabant Streekdienst Volans: 311, 312, 316, Verbindingen H4, H5 en H6 * Brabantliner: 400, 401, 402 Streekdienst regulier: 100, 101, 103, 104, 105, 111, 112, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 132, 145. Stadsdienst Breda 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16. Stadsdienst Bergen op Zoom 22, 23, 25 Stadsdienst Roosendaal 1, 2, 3, 5 Buurtbussen 190, 200, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 233, 234. Scholierenlijnen 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 610, 611, 613, 614, 617, 618, 620, 622, 628, 633, 634 Nachtbussen 50, 51, 52, 54 Oost-Brabant Streekdienst Volans: 152, 153, 160, 300, 301, 302 Streekdienst regulier: 25 (alleen Veghel-Gemert), 90, 91, 92, 93, 96, 99**, 130, 131, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 155s, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 303, 304 Stadsdienst Tilburg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Stadsdienst s-hertogenbosch 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74 Stadsdienst Oss 1, 2 Buurtbussen 197, 198, 203, 204, 205, 206, 213, 238, 239, 251, 253, 255, 259, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 299 Scholierenlijnen 635 Nachtbussen 347, 349, 350 * Deze verbindingen dienen ingevuld te worden conform de eisen in het Kernnetwerk (zie bijlage D.8.3). Deze verbindingen vervangen de lijnen 126, 127, 129 en 10. ** Deze lijn wordt gezamenlijk geëxploiteerd met de concessiehouder van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Zie bijlage D.7.2. NB: in Breda wordt voorafgaand aan de ingang van de concessie West-Brabant een nieuwe OV-terminal geopend, waarbij het busstation naar de noordzijde van het station verplaatst wordt (zie de kaartjes in bijlage D.8.3 voor meer informatie). Inschrijver dient hier bij de opgave van zijn prijs en aantal DRU s rekening mee te houden voor alle lijnen die station Breda aandoen. Hiertoe mag de dienstregeling van deze lijnen worden 1

2 aangepast. Het aantal ritten per dagtype mag NIET worden veranderd. Ritten dienen bovendien zo veel mogelijk op dezelfde tijden te rijden als in de huidige dienstregeling. Transferiumlijnen s-hertogenbosch (alleen concessie Oost-Brabant) Naast een prijsopgave voor bovenstaande lijnen geeft de inschrijver in standaardformulier H.19 een prijs op voor het exploiteren van de huidige transferiumlijnen (lijn 60, 70 en 80) conform de huidige dienstregeling (zie bijlage I.11.1). Op deze lijnen wordt de OV-chipkaart niet aangeboden, maar wordt uitsluitend gewerkt met combinatiekaartjes voor parkeren en de transferiumlijnen. De inkomsten hiervan vloeien naar de gemeente s-hertogenbosch en dus niet naar de concessiehouder. NB: het eindpunt van lijn 60 wordt mogelijk verplaatst naar het nieuwe Transferium Willemspoort. Bij het invullen van de optie dient de inschrijver echter van de huidige dienstregeling uit te gaan. In Oost-Brabant kan de provincie ervoor kiezen de Optie Huidige Dienstregeling af te nemen in- of exclusief de Transferiumlijnen s-hertogenbosch. Ook kunnen de Transferiumlijnen s-hertogenbosch separaat afgenomen worden en gecombineerd worden met het Kernnetwerk. Daarmee functioneren de Transferiumlijnen s- Hertogenbosch feitelijk als een separate Optie. Opties Pluspakket De inschrijver biedt een pakket aan optionele vervoerkundige verbeteringen aan bovenop het Kernnetwerk. Per optie wordt aangegeven wat de kosten van de optie zijn, bovenop de gevraagde exploitatiebijdrage. Het totaal aan opties dat de inschrijver aanbiedt bedraagt maximaal 3,5 mln voor West-Brabant en 4,0 mln voor Oost-Brabant. Echter, mocht de concessiehouder niet het gehele budget van het Kernnetwerk nodig hebben voor de exploitatiebijdrage, dan mag het resterende deel toegevoegd worden aan het budget van het pluspakket. Voorbeeld: de inschrijver vraagt 23 miljoen euro aan exploitatiebijdrage voor West-Brabant. Dit is 2 miljoen euro lager dan het maximum. Dat betekent dat deze inschrijver voor 3,5 mln + 2 mln = 5,5 mln aan opties kan aanbieden in het pluspakket. De inschrijver biedt tenminste opties aan voor de volgende categorieën aan: 1. Optie Kwaliteitsverbetering HOV - minimaal 3 opties per concessie; 2. Optie Meer bediening wijken, kernen en ziekenhuizen waar op dat moment geen bediening is in het Kernnetwerk - minimaal 1 optie per concessie 3. Optie Meer bediening van wijken, kernen waar op dat moment wel bediening is in het Kernnetwerkminimaal 1 optie per concessie 4. Optie Oss (stadsdienst) - 1 optie (alleen concessie Oost-Brabant); 5. Optie s-hertogenbosch (Emissieloos Kleinschalig OV binnen binnenstadsring) - 1 optie (alleen concessie Oost-Brabant); 6. Vrije opties: invulling te bepalen door de inschrijver. Eén optie mag binnen meerdere categorieën vallen (bijvoorbeeld: een verbetering die de dienstregeling logischer maakt en tegelijkertijd een ziekenhuis beter bedient). De inschrijver mag in elke categorie meer opties dan geëist aanbieden. 2

3 Bij of na gunning beslist de Provincie over het al dan niet afnemen van één of meer Opties uit het Pluspakket. Nota bene: de Opties in het Pluspakket zijn uitbreidingen van het OV-aanbod bovenop het Kernnetwerk. Aan Inschrijvers wordt echter gevraagd om ook per optie aan te geven of de optie ook te combineren is met de Optie Huidige Dienstregeling. Indien de provincie beslist om de Optie Huidige Dienstregeling af te nemen in plaats van het Kernnetwerk, kan vervolgens besloten worden of er combineerbare Opties uit het Pluspakket afgenomen worden en zo ja, welke. Beschrijving van de opties Bij elke optie geeft de inschrijver aan welke categorie of categorieën de optie valt en onderbouwt waarom voor de gekozen invulling ervan is gekozen. De onderbouwing omvat in ieder geval de kosten, de te verwachten opbrengsten en de te verwachten (extra) reizigers. De inschrijver geeft in de inleiding van de Beschrijving Pluspakket aan op welke categorie(ën) de focus gelegd is, en onderbouwt waarom hier de focus op ligt. Hierbij wordt ook de link gelegd met de overkoepelende Visie Strategie en Ontwikkeling. De Inschrijver geeft in standaardformulier H.15 een prijs voor elk van de opties op, evenals het aantal DRU s. Ook geeft de Inschrijver op dit formulier per optie aan of deze ook te combineren is (tegen dezelfde prijs) met de Optie Huidige Dienstregeling (in plaats van met het Kernnetwerk). Hieronder staat omschreven waar de opties van bovengenoemde categorieën aan moeten voldoen. 1. Kwaliteitsverbetering HOV De inschrijver biedt tenminste één optie aan voor (een) vervoerkundige kwaliteitsverbetering(en) (bijv. ruimere bedieningstijden, frequentieverhogingen of doorkoppeling van lijnen) op elk van de volgende HOV-assen (dus minimaal drie opties per concessiegebied). Bij de onderbouwing van de opties geeft de inschrijver aan (naast de hierboven genoemde beschrijving van de opties) hoe de inschrijver de doorontwikkeling van de HOV voor zich ziet en hoe de aangeboden opties hierin passen. West-Brabant Volans Breda Etten-Leur* Volans Breda Oosterhout* Brabantliner Breda/Oosterhout - Utrecht Oost-Brabant Volans s-hertogenbosch Waalwijk Tilburg Volans Eindhoven Uden (- Oss) Volans s-hertogenbosch Uden * Inschrijver houdt bij de opties voor de Volans-verbindingen van/naar Breda rekening met de door de betrokken partijen gewenste doorontwikkeling van deze verbindingen. Zie voor meer informatie hierover bijlage I.1, waarbij de voorkeur uitgaat naar de in dit document beschreven variant Meer bediening wijken, kernen en ziekenhuizen waar op dat moment geen bediening is in het Kernnetwerk De eisen van het Kernnetwerk leiden ertoe dat sommige wijken, kernen en ziekenhuizen niet meer bediend worden in de daluren overdag, de avonduren en / of de weekenden, zodanig dat er meer vervoeraanbod is waar de vervoervraag dit rechtvaardigt en / of het de dienstregeling logischer maakt voor de reiziger. Dit speelt bijvoorbeeld in de stadsdienst Bergen op Zoom. De inschrijver biedt (in zowel West-Brabant als Oost-Brabant) één of meer opties waardoor één of meer van deze kernen, wijken of ziekenhuizen alsnog bediend worden. De inschrijver is vrij om te bepalen hoeveel kernen / wijken / ziekenhuizen extra bediening krijgen, en hoe en op welke momenten deze bediening krijgen - en onderbouwt waarom hiervoor gekozen is. 3. Meer bediening wijken en kernen waar op dat moment bediening is in het Kernnetwerk De inschrijver biedt tenminste één optie per concessie aan die ervoor zorgt dat de bediening van een of meer wijken en / of kernen verbetert op momenten dat de wijk of kern wel bediening heeft in het Kernnetwerk, 3

4 zodanig dat er meer vervoeraanbod is waar de vervoervraag dit rechtvaardigt en / of het de dienstregeling logischer maakt voor de reiziger. Dit kan bijvoorbeeld door frequentieverhoging of het doortrekken van een lijn verder de wijk in. De inschrijver is vrij om te bepalen hoeveel kernen / wijken extra bediening krijgen, en hoe en op welke momenten deze extra bediening krijgen - en onderbouwt waarom hiervoor gekozen is. 4. Oss (stadsdienst) (alleen concessie Oost-Brabant) De vervoerder wordt gevraagd om tot een optimale en kostenefficiënte OV-oplossing te komen die recht doet aan de beperkte vraag naar vervoer in de Stadsdienst Oss. Dit kan door het aanbieden van één of meer stadslijn(en), al dan niet met kleinschalig materieel en/of vrijwilligers. Een oplossing als het doortrekken van streeklijnen of een belbus behoort ook tot de mogelijkheden. Aandachtspunten zijn: Oss is één de grootste landelijke gemeenten met 22 kernen. Om de leefbaarheid van de kernen in stand te houden, moeten deze met elkaar verbonden blijven. De verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied vraagt daarbij extra aandacht. Oss heeft een regiofunctie. De belangrijke locaties waarvoor Oss bereikbaar moet zijn en waarvan het wenselijk is dat deze bediend worden door de vervoersoplossing: o Centrum (nabij voetgangersgebied) o Treinstation Oss Centraal o Scholen (middelbaar en voortgezet, ROC) o Seniorencomplexen o Zorgcentra Het ziekenhuis van Oss wordt verplaatst naar Uden. Er blijft een verbinding tussen het NS-station en het nieuwe ziekenhuis. Echter is het belangrijk dat mensen vanuit de wijken binnen Oss (Ussen en Ruwaard) naar het NS-station kunnen reizen met OV. Oss kent een aantal speciaal-onderwijslocaties (regionaal). Het leerlingenvervoer wordt/is anders ingericht. OV kan een rol spelen in vervanging hiervan. De inschrijver is vrij zelf de lijnvoering en dienstregeling van de lijn(en) te bepalen. Hierbij dient de bestaande verkeerscirculatie te worden aangehouden. De inschrijver onderbouwt waarom voor de aangeboden invulling is gekozen. 5. s-hertogenbosch (Emissieloos Kleinschalig OV binnen binnenstadsring) (alleen concessie Oost- Brabant) s-hertogenbosch streeft naar een autoluwe binnenstad. In het Kernnetwerk is daarom bepaald dat de stads- en streeklijnen (met uitzondering van de eventuele transferiumlijnen) niet meer binnen de binnenstadsring mogen komen. Om deze ambitie waar te kunnen maken zullen in 2015 de volgende maatregelen zijn genomen: Transferium Willemspoort is opgeleverd ter vervanging van het transferium Vlijmenseweg; Het parkeerbeleid in de binnenstad is verder aangescherpt; De zuidzijde van de binnenstadsring is heringericht alwaar een hoogwaardige centrumhalte is gerealiseerd; De parkeergarage Hekellaan is opgeleverd; De benodigde maatregelen zijn genomen om de HOV-route over de zuidzijde van de binnenstadsring te accommoderen. De inschrijver biedt één optie aan waarbinnen deze een vervoersoplossing biedt voor het bedienen van de binnenstad van s-hertogenbosch in de vorm van (een) buslijn(en) waarmee in ieder geval de volgende bestemmingen bediend worden: De Markt; De Parade / De Sint Jan; 4

5 Winkelcentrum Arena; Het Noord-Brabants Museum; Centraal Station; Centrumhaltes Zuid-Willemsvaart en Spinhuiswal; Parkeergarage Hekellaan (opgeleverd in 2015) en evt. andere parkeerlocaties. De lijn(en) mag/mogen alleen haltes aandoen binnen of op de binnenstadsring (zoals aangegeven op onderstaande kaart), of direct er omheen (maximale hemelsbrede afstand 800 meter van de binnenstadsring). Binnenstadsring s-hertogenbosch. Bron: Open Street Maps Nederland (bewerkt) De lijn(en) worden uitsluitend geëxploiteerd door zero-emissie voertuigen zoals gedefinieerd in de begrippenlijst, (zie hoofdstuk B.1 en de toelichting in bijlage D.5.1) met een totale zit- en stacapaciteit van minimaal acht en maximaal 25 personen (exclusief de bestuurder). De inschrijver is vrij zelf de lijnvoering en dienstregeling van de lijn(en) te bepalen. Hierbij dient de bestaande verkeerscirculatie te worden aangehouden. De inschrijver onderbouwt waarom voor de aangeboden invulling is gekozen. Onderstaande grafiek geeft de reizigersaantallen op de voormalige lijn 220 Xpress weer toen deze lijn door de binnenstad van s-hertogenbosch reed in de periode van augustus 2010 tot november

6 6. Vrije opties Het staat de inschrijver vrij om naast bovengenoemde categorieën vrije opties aan te bieden die naar eigen inzicht ingevuld worden. De inschrijver onderbouwt de keuze en invulling van deze opties en geeft aan hoe zich dit verhoudt tot zijn Visie Strategie en Ontwikkeling. 6

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

Bijlage D.5: Kernnetwerk en Pluspakket

Bijlage D.5: Kernnetwerk en Pluspakket ijlage D.5: Kernnetwerk en Pluspakket In deze bijlage D.5 is beschreven welke verbindingen de inschrijver dient aan te bieden in haar Vervoerplan Kernnetwerk. D.5 bestaat uit de volgende documenten: D.5.1:

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Oss. Ontwikkeling van Stadsbuslijnen en Streeklijn Oss Eindhoven (Hov)

Openbaar Vervoer in Oss. Ontwikkeling van Stadsbuslijnen en Streeklijn Oss Eindhoven (Hov) Openbaar Vervoer in Oss Ontwikkeling van Stadsbuslijnen en Podiumbijeenkomst gemeente Oss 15 maart 2012 Agenda 1. Huidig openbaar vervoer in, van en naar Oss 2. Stadsbuslijnen (lijn 1, 2, 3, 4) a. Optimalisatie

Nadere informatie

Bijlage D.4.1. Nota van Reacties Concept PvEW samenvatting op hoofdlijnen

Bijlage D.4.1. Nota van Reacties Concept PvEW samenvatting op hoofdlijnen Bijlage D.4.1 Nota van Reacties Concept PvE - samenvatting hoofdlijnen - 26 maart 2013 Bijlage D.4.1. Nota van Reacties Concept PvEW samenvatting op hoofdlijnen Notitie Onderwerp Samenvatting op hoofdlijnen

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

Naam steller, A.Ouwehand, 9692 Kenmerk. Portefeuillehouder

Naam steller, A.Ouwehand, 9692 Kenmerk. Portefeuillehouder Onderwerp Voorkeursoptie aanpassing buslijnennet in de kern Oss Datum 20 maart 2012 Naam steller, A.Ouwehand, 9692 Kenmerk Niet invullen telefoon Afdeling SLWE Portefeuillehouder R. de Bruijn Voorkeur

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: 15.05 Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 Oost-Brabant Advies Vervoersplan 2016 Algemeen Arriva heeft voor concessie oost meerdere Businesscases en de lijst

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CONCESSIE DAV

OPENBAAR VERVOER CONCESSIE DAV OPENBAAR VERVOER CONCESSIE DAV Hoofdlijnen Ontwerp Programma van Eisen 31 januari 2017 Hooflijnen Programma van Eisen Dav concessie 1 Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden/AlblasserwaardVijfheerenlanden

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt :

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt : Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen dienstregeling perceel 1 Veolia en perceel 2 Arriva -

Wijzigingsvoorstellen dienstregeling perceel 1 Veolia en perceel 2 Arriva - Provincie Noord-Brabant Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2014 - perceel 1 Veolia en perceel 2 Arriva - Aanwijzingen exploitatieplan en dienstregeling 2014 Arriva: concessie Oost Brabant en De Meierij

Nadere informatie

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Behorend bij Statenvoorstel 02/09 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Eenduidig en transparant beleid is wenselijk...3 1.2 Basisvoorzieningenniveau en toetsingskader...3

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Bijlage D.8.3: Kernnetwerk West-Brabant

Bijlage D.8.3: Kernnetwerk West-Brabant Bijlage D.8.3 netwerk West-Brabant - versie 26 maart 2013 Bijlage D.8.3: netwerk West-Brabant Algemene mededeling Breda... 3 Streekvervoer West-Brabant... 3 H1. Breda Etten Leur (Centrum)... 3 H2. Breda

Nadere informatie

Aanbesteding Concessie Zuidoost Brabant

Aanbesteding Concessie Zuidoost Brabant Aanbesteding Concessie Zuidoost Brabant Tweede extra Nota van Inlichtingen - 23 oktober 2015 Mededelingen # hoofdstuk artikel pagina onderwerp Mededeling M30 NvI3 Vraag 167 In vraag 167 (NvI3) en vraag

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

Onderwerp: Reactie op provinciaal Programma van Eisen t.b.v. aanbestedi ng openbaar vervoer

Onderwerp: Reactie op provinciaal Programma van Eisen t.b.v. aanbestedi ng openbaar vervoer Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 40465] COMMISSIESTUK Onderwerp: Reactie op provinciaal Programma van Eisen t.b.v. aanbestedi ng openbaar vervoer Besluit college : - 8 JAN. 2013 ok 1. Instemmen met

Nadere informatie

OV-concessie Informatieve presentatie

OV-concessie Informatieve presentatie OV-concessie Informatieve presentatie Erik van Hal Rudy Stevens Inhoud 1. Taken en verantwoordelijkheden 2. Doelen en achtergrond OV-concessie 3. Bijzondere aspecten 4. Vervoerplan 5. Dienstregeling 6.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TREINAANSLUITINGEN IN ROOSENDAAL Check jouw aansluiting als je reist met een van de buslijnen in en naar Roosendaal en overstapt op de trein Vanaf 15 december 2013 rijden de

Nadere informatie

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Bijeenkomst 9 januari 2014 (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Programma 1. Standpunten en wensen uit bijeenkomst 7 november 2. Huidige openbaar vervoer verbindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De voortgang, de

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015

Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015 Provincie Noord-Brabant Bestek deel A - D: Programma van Eisen Openbaar Vervoer Noord-Brabant 2015 Concessie West-Brabant en Concessie Oost-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Publicatiedatum

Nadere informatie

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Vervoerkundige presentatie Toelichting Programma van Eisen Plaats van het PvE in totale proces

Nadere informatie

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Voorstellen voor jaarlijkse wijzigingen in het OV in de regio Utrecht in 2014 Reageren? U kunt tot 4 maart 2013 reageren op de uitgangspunten voor de dienstregeling

Nadere informatie

OV-visie gemeente s-hertogenbosch

OV-visie gemeente s-hertogenbosch Uitwerking keuzes OV-visie OV-visie gemeente s-hertogenbosch Definitief Utrecht, 2 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beleidsuitgangspunten 7 2.1 Gemeente s-hertogenbosch 7 2.2 Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 15R6506 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01352 Dossiernummer 15.41.451 Beslisdatum B&W 6 oktober 2015 Commissie notitie Onderwerp: Brabants Nachtnet. Inleiding Sinds 2008 is het Brabants

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 1503941 B&W verg. : 10 juni 2013 Commissie : Onderwerp: Gemeentelijke OV-visie Cie_verg. : 28 augustus 2013 Raadsverg. : 10 september 2013 ROB 1) Status Op grond van

Nadere informatie

Interne beoordeling Pilots Gratis en Goedkoop OV

Interne beoordeling Pilots Gratis en Goedkoop OV Interne beoordeling Pilots Gratis en Goedkoop OV Beoordelingsteam: Erica Vergroesen (vz), Peter van Wijck en Joop Broecks (Provincie Noord Brabant) Carol Werner (Werner Management & Marketing) Paul van

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V.

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V. Streekdienst Brabant-West LIJN 400 h van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. LIJN 401 h van BREDA naar UTRECHT V.V. Ingangsdatum 13 februari 2005 BR05-W07 Busdiensten tijdens vakantieperiodes Een aantal ritten

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 17 maart 2015 Colofon Ontwerp Programma van Eisen Aanbesteding Openbaar Vervoer Concessie

Nadere informatie

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65

Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 In opdracht van: Gemeente Zaanstad Onderzoek OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe functie voor lijn 65 CONCEPT 10 oktober 2014 Henk Nanninga, Ron Muller ZS-03 - OV-ontsluiting Hembrugterrein - nieuwe

Nadere informatie

Bestek deel A - C: Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Bestek deel A - C: Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Bestek deel A - C: Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 6 juli 2015 Colofon Bestek Deel A t/m C: Programma van Eisen Concessie Zuidoost

Nadere informatie

gemeente Roermond - 7 APR, 20K J. Waaien RU / Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 228 uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de gemeenteraad

gemeente Roermond - 7 APR, 20K J. Waaien RU / Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 228 uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de gemeenteraad gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2014/UIT/59733 1 april 2014-7 APR, 20K J. Waaien RU / Stedelijke Ontwikkeling 0475-359

Nadere informatie

Nachtnet Evaluatie Nachtvervoer

Nachtnet Evaluatie Nachtvervoer Nachtnet Evaluatie Nachtvervoer 5 februari 2 Inleiding. Binnen Brabant rijden drie soorten nachtvervoer. De Nightliner in en vanuit Tilburg valt onder de concessie Oost-Brabant en de Uitbus in en vanuit

Nadere informatie

Bijlage D.8.2 Kernnetwerk Oost-Brabant

Bijlage D.8.2 Kernnetwerk Oost-Brabant Bijlage D.8.2 netwerk Oost-Brabant - versie 26 maart 2013 Bijlage D.8.2 netwerk Oost-Brabant Algemene opmerking s-hertogenbosch... 3 Streekvervoer Oost-Brabant... 3 H1. s-hertogenbosch Waalwijk Tilburg...

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Calculatie Dienstregelinguren Optie Huidige Dienstregeling

Calculatie Dienstregelinguren Optie Huidige Dienstregeling Calculatie Dienstregelinguren Optie Huidige Dienstregeling In deze bijlage is per lijn het aantal Dienstregelinguren (DRU s) van de Optie Huidige Dienstregeling weergegeven, zoals gecalculeerd door de

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN VASTGESTELD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN OP 3 FEBRUARI 2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL

PROGRAMMA VAN EISEN VASTGESTELD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN OP 3 FEBRUARI 2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL PROGRAMMA VAN EISEN europese aanbesteding openbaar vervoer CONCESSIE PROVINCIE utrecht 2016-2023 VASTGESTELD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN OP 3 FEBRUARI 2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL Inhoud Pagina 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten In deze bijlage is beschreven welke Treindiensten de Inschrijver dient aan te bieden vanaf de start van de Concessies en waar Treindiensten aan moeten voldoen. Algemene

Nadere informatie

Implementatie OV concessies Infobrief

Implementatie OV concessies Infobrief Implementatie OV concessies Infobrief Contact Deze infobrief is een eenmalige uitgave. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die voor gemeenten en regio s van belang zijn, dan brengen we u hiervan

Nadere informatie

Referentiedocument Brabant REFERENTIE DOCUMENT: Veghel Zeeland WIJZIGINGEN AANGAANDE: 06-01-2013 VERSIE 1.6 1 REFERENTIE DOCUMENT

Referentiedocument Brabant REFERENTIE DOCUMENT: Veghel Zeeland WIJZIGINGEN AANGAANDE: 06-01-2013 VERSIE 1.6 1 REFERENTIE DOCUMENT REFERENTIE DOCUMENT: CONCESSIE: Brabant VESTIGING: s-hertogenbosch streek Veghel Zeeland WIJZIGINGEN AANGAANDE: 06-01-2013 VERSIE 1.6 1 REFERENTIE DOCUMENT 1. RANDVOORWAARDEN VOERTUIGINZET Lijnen Voertuiginzet

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016

Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016 Concessie Brabant Zuidoost ingaande december 2016 d.d.eindhoven 14 april 2015 In december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling in voor de nieuw concessie Brabant Zuidoost (het voormalige Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Inschrijvers dienen hun Vervoerplan te baseren op de eisen in deze bijlage. Tijdens de Implementatieperiode wordt het Vervoerplan in een definitieve Dienstregeling

Nadere informatie

LET OP! VANAF 19 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA

LET OP! VANAF 19 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA LET OP! VANAF 9 OKTOBER WIJZIGINGEN IN DE STADSDIENST VAN BREDA NIEUWE ROUTES IN DE BINNENSTAD WIJZIGING VERTREKPERRONS BUSSTATION BREDA Sinds de opening van het nieuwe busstation rijden de bussen in en

Nadere informatie

Zomerdienstregeling 2017

Zomerdienstregeling 2017 Zomerdienstregeling 2017 Voorstel BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen

Nadere informatie

Businesscase Nachtbussen Brabant

Businesscase Nachtbussen Brabant Businesscase Nachtbussen Brabant Businesscase Nachtbussen Brabant Inhoudsopgave Samenvatting...3 1 De bestuurlijke opdracht... 4 2 Uitgangssituatie... 5 2.1 Gegevens uit het Brabants nachtnet spoor tussen

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord

Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord B&W.nr. 11.0689, d.d. 28-6-2011 Onderwerp Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de brief vast te stellen aan Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo

memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Memo memo Memo onderwerp Definitieve hoofdlijnen dienstregeling september 2017 datum 9 mei 2017 Op 8 maart jl. zijn de ontwerp hoofdlijnen voor de wijzigingen in de dienstregeling per 3 september vrijgegeven

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

Notitie Openbaar vervoer Maastricht

Notitie Openbaar vervoer Maastricht Titel Notitie Openbaar vervoer Maastricht Kenmerk - Status Definitief Versie 1.0 Datum 20121105 Autorisatie Functie en organisatie Naam Datum Paraaf Opgesteld door: Provincie Limburg Loek Dieteren 20120920

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 West-Brabant

s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 West-Brabant s-hertogenbosch, 10 augustus 2015 Kenmerk: 15.07 Onderwerp: Advies Exploitatieplan 2016 West-Brabant Arriva heeft voor concessie West meerdere businesscases en de lijst kleine aanpassingen naar voren gebracht.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Geachte heer van Paridon,

Geachte heer van Paridon, Aan Stadsregio Amsterdam afdeling openbaar vervoer tav dhr N. van Paridon Postbus 626 1000 AP Amsterdam datum : 26 mei 2010 uw kenmerk : 2010/1803/DA ons kenmerk : 2010/1979./bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Normatieve opbrengsttoedeling nieuwe OV-concessies

Provincie Noord-Brabant Normatieve opbrengsttoedeling nieuwe OV-concessies Provincie Noord-Brabant Normatieve opbrengsttoedeling nieuwe OV-concessies Datum: 9-10-2013 Auteurs: Tristan Bains Status: F02 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017

Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017 Groningen Stad De voorstellen voor wijzigingen in de stad Groningen (en omgeving) per 3 september 2017 betreffen de invoering van de tweede fase van de vastgestelde

Nadere informatie

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek

Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Dienstregeling 2016 concessie Zuid-Holland Noord De belangrijkste wijzigingen in Holland-Rijnstreek Inleiding Onderstaand zijn de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling 2016 van de concessie Zuid-Holland

Nadere informatie

OPENING NIEUW BUSSTATION IN STATION BREDA Alles wat je moet weten over reizen met de bus in en om Breda.

OPENING NIEUW BUSSTATION IN STATION BREDA Alles wat je moet weten over reizen met de bus in en om Breda. OPENING NIEUW BUSSTATION IN STATION BREDA Alles wat je moet weten over reizen met de bus in en om Breda. AANGEPASTE DIENSTREGELING PER 7 SEPTEMBER 2014 A2 Studio, Rotterdam www.goedbezigbus.nl Op 7 september

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen.

Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen. Openbaar vervoer vanuit en naar Schijndel, speciaal met betrekking tot bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen. Uitgave Stichting Seniorenraad Schijndel Onderzoek van de Themagroep Welzijn

Nadere informatie

GRATIS OPENBAAR VERVOER

GRATIS OPENBAAR VERVOER MOGELIJKHEDEN EN RISICO S VAN GRATIS OPENBAAR VERVOER IN HELMOND 1 INLEIDING Het aanbieden van gratis openbaar vervoer (GOV) is op dit moment een veel besproken onderwerp. In Noord Brabant onderzoeken

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013 2013MME59 Aan Provinciale Staten DATUM 26 maart 2013 ONS NUMMER 80DF21FB REFERENTIE G. van Kempen NUMMER PS DOORKIESNUMMER 0302583469 BIJLAGE 2 E-MAILADRES gert.van.kempen@provincie-utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

Bij deze uitwerking wordt nadrukkelijk het vervoerplan van vervoerder Arriva betrokken. Samengevat zegt de netwerkanalyse van Arriva:

Bij deze uitwerking wordt nadrukkelijk het vervoerplan van vervoerder Arriva betrokken. Samengevat zegt de netwerkanalyse van Arriva: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 3339994 17 april 2015 CD Betreft Optimalisatie Stadsdienst Gouda 1 Inleiding. Deze notitie gaat in op mogelijke toekomstige verbeteringen en aanpassingen van de stadsdienst

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: -

Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage: - Syntus t.a.v. de heer AJ Speulman Postbus 297 7400 AG DEVENTER Uw kenmerk: - Uw datum: 30 mei 2016 Ons kenmerk: RGS532 Afschrift: Syntus (dhr. R. Nekkers) en provincie Gelderland (dhr. J. Viejou) Bijlage:

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Vallei. Streeklijnen. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk!

Vallei. Streeklijnen. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Vallei Streeklijnen 80 X80 82 83 280 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag 11 december start Syntus

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

TOELICHTING REACTIENOTA

TOELICHTING REACTIENOTA TOELICHTING REACTIENOTA datum opgesteld : 21 april 2016 onderwerp : Aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018: Toelichting bij de Reactienota Inleiding Op 28 januari jl. heeft het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken,

Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Aan Wijkraden en bedrijven in de gemeente Apeldoorn Van Syntus Betreft Wijzigingen dienstregeling in december Datum 11 november 2016 Beste Wijkraad of vertegenwoordiger van bedrijven/kantorenparken, Over

Nadere informatie

VERVOERPLAN Voorne-Putten / Rozenburg

VERVOERPLAN Voorne-Putten / Rozenburg VERVOERPLAN 2018 Voorne-Putten / Rozenburg 21 november 2016 VERVOERPLAN VOORNE-PUTTEN / ROZENBURG 2018 Connexxion is de concessiehouder van het concessie Voorne-Putten / Rozenburg van de Metropoolregio

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten groningen Aan Provinciale Staten LU Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mai Antwoord op Bijlage Onderwerp ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Concessie Waterland 2011

Concessie Waterland 2011 ONTWERP PROGRAMMA VAN EISEN Concessie Waterland 2011 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2010 1 van 85 INHOUD 1 INLEIDING...7 1.1 OV in de hoofdrol... 7 1.1.1 Ambities van de Stadsregio...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 90 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de verlenging van de proef met de belbus op Texel De voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs en Utrecht Arnhem Duitse grens Nr. 463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Trendmonitor De Trendmonitor 2015

Trendmonitor De Trendmonitor 2015 Trend monitor Trendmonitor De Trendmonitor laat trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren op het gebied van openbaar vervoer zien. Deze zijn belicht vanuit verschillende perspectieven op een

Nadere informatie

Vallei. Streeklijnen. Lijn. Vervoer vanuit het hart 80 X

Vallei. Streeklijnen. Lijn. Vervoer vanuit het hart 80 X Vallei Streeklijnen Lijn 80 X80 82 83 280 5 85 Vervoer vanuit het hart Dienstregeling geldig vanaf 10 december 2017 Lijnfolders Alle buslijnen van Syntus Utrecht kunt u terug vinden in gecombineerde lijnfolders.

Nadere informatie