Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996) HOOFDSTUK II: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid K.B. 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 31 maart 1998) Omzendbrief 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S., 15 juni 2002) HOOFDSTUK III: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen K.B. 28 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk XIbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de deskundigen betreft (B.S., 12 juni 2003) M.B. 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen (B.S., 12 juni 2006) K.B. 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S., 28 december 2010, err., B.S., 8 februari 2011) TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN HOOFDSTUK I: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk K.B. 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S., 31 maart 1998, err., B.S., 11 juni 1998, err., B.S., 28 augustus 2002) 1 HOOFDSTUK II: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk K.B. 27 maart 1998 betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S., 31 maart 1998) R.B. 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (B.S., 3 april 1946) HOOFDSTUK III: Externe diensten voor technische controles op de werkplaats K.B. 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S., 2 september 1999, err., B.S., 31 maart 2000) HOOFDSTUK IV: De comités voor preventie en bescherming op het werk Afdeling 1: Comités voor preventie en bescherming op het werk in de private sector K.B. 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S., 10 juli 1999) CAO nr. 6 NAR 30 juni 1971 betreffende de faciliteiten welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen geregistreerd op 14 juli 1971 (B.S., 17 augustus 1971) Wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (B.S., 7 december 2007) Afdeling 2: Overlegcomités in de publieke sector Wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S., 24 december 1974) K.B. 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S., 20 oktober 1984, err., B.S., 4 december 1984) Omzendbrief BA 97/10, 21 mei 1997 betreffende het toepassingsgebied van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die wet (B.S., 31 januari 1998) Larcier Duiding Welzijn op het werk (1 september 2015) Larcier---TREE_165--Export: _10:

2 HOOFDSTUK V: Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk K.B. 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (B.S., 21 november 2006, err., B.S., 20 december 2006) HOOFDSTUK VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs Afdeling 1: Algemene bepalingen inzake de opleiding van preventieadviseurs binnen de Interne Dienst K.B. 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S., 11 juli 2007) Afdeling 2: Algemene bepalingen inzake de opleiding van preventieadviseurs binnen de Externe Dienst K.B. 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S., 22 december 2003) Afdeling 3: Preventieadviseurarbeidsgeneesheer K.B. 12 januari 1968 tot vaststelling van de lijst der diploma's van aanvullende onderwijs in de arbeidsgeneeskunde die aanmerking worden genomen voor de aanwijzing van arbeidsgeneesheren (B.S., 26 januari 1968) K.B. 5 maart 1970 tot vaststelling van de normen waaraan moeten beantwoorden de diploma's van aanvullende onderwijs in de arbeidsgeneeskunde, die aanmerking worden genomen voor de aanwijzing van arbeidsgeneesheren (B.S., 27 maart 1970) M.B. 5 september 2006 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, evenals voor stagemeesters en stagediensten in de arbeidsgeneeskunde (B.S., 25 september 2006) Hoofdstuk VII: Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk K.B. 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S., 16 november 2009) HOOFDSTUK VIII: Bescherming Wet 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S., 20 januari 2003) TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN HOOFDSTUK I: Basiseisen Afdeling 1: Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen K.B. 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (1) (B.S., 5 november 2012, err., B.S., 20 maart 2013) Afdeling 2: Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk K.B. 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S., 19 september 1997) 11 Afdeling 3: Bescherming van werknemers tegen tabaksrook Wet 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S., 29 december 2009, err., B.S., 4 januari 2010, err., B.S., 18 januari 2010) HOOFDSTUK II: Elektrische installaties K.B. 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S., 21 december 2012) HOOFDSTUK III: Sociale voorzieningen HOOFDSTUK IV: Bijzondere arbeidsplaatsen Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken (B.S., 3 april 1946) Larcier Duiding Welzijn op het werk (1 september 2015) Larcier---TREE_165--Export: _10:13---

3 Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's (B.S., 3 april 1946) Afdeling 3: Loodaccumulatoren (B.S., 3 april 1946) Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen (B.S., 3 april 1946) Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke (B.S., 3 april 1946) Afdeling 7: Lood- en zinkertsen (B.S., 3 april 1946) Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn (B.S., 3 april 1946) Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen K.B. 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S., 15 mei 1998) Afdeling 10: Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer K.B. 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S., 5 mei 2003) Afdeling 11: Steenbakkerijen (B.S., 3 april 1946) Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen (B.S., 3 april 1946) Afdeling 13: Magazijnen en winkels Afdeling 14: Haarsnijderijen (B.S., 3 april 1946) HOOFDSTUK V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen K.B. 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S., 7 februari 2001) HOOFDSTUK VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving K.B. 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving (B.S., 26 januari 2004, err., B.S., 8 maart 2004) TITEL IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA HOOFDSTUK I: Ventilatie van de werklokalen HOOFDSTUK II: Thermische omgeving K.B. 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S., 21 juni 2012) HOOFDSTUK III: Geluidsomgeving K.B. 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk (B.S., 15 februari 2006) Larcier Duiding Welzijn op het werk (1 september 2015) Larcier---TREE_165--Export: _10:

4 HOOFDSTUK IV: Trillingen K.B. 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk (B.S., 14 juli 2005) HOOFDSTUK V: Kunstmatige optische straling HOOFDSTUK IV: Bijzondere bepalingen betreffende asbest K.B. 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (B.S., 23 maart 2006) TITEL VI: ARBEIDSMIDDELEN K.B. 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk (B.S., 6 mei 2010) HOOFDSTUK VI: Niet-ioniserende straling HOOFDSTUK VII: Ioniserende straling K.B. 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S., 12 juli 1997, err., B.S., 20 september 1997) TITEL V: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN BIOLOGISCHE AGENTIA HOOFDSTUK I: Chemische agentia K.B. 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S., 14 maart 2002, err., B.S., 26 juni 2002) HOOFDSTUK II: Kankerverwekkende en mutagene agentia K.B. 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk (B.S., 29 december 1993, err., B.S., 1 maart 1994) HOOFDSTUK III: Biologische agentia K.B. 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk (B.S., 1 oktober 1996).. 46 HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen K.B. 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S., 28 september 1993) HOOFDSTUK II: Specifieke bepalingen Afdeling 1: Beeldschermen K.B. 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S., 7 september 1993) Afdeling 2: Mobiele arbeidsmiddelen K.B. 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S., 4 juni 1999) Afdeling 3: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten K.B. 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S., 4 juni 1999) Afdeling 4: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen Afdeling 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte K.B. 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S., 15 september 2005, err., B.S., 8 november 2005, err., B.S., 22 augustus 2006) TITEL VII: COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE BESCHERMING HOOFDSTUK I: Werkkledij K.B. 6 juli 2004 betreffende de werkkledij (B.S., 3 augustus 2004) Larcier Duiding Welzijn op het werk (1 september 2015) Larcier---TREE_165--Export: _10:13---

5 HOOFDSTUK II: Persoonlijke beschermingsmiddelen K.B. 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S., 14 juli 2005) HOOFDSTUK III: Collectieve beschermingsmiddelen K.B. 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S., 7 oktober 2013) TITEL VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN SITUATIES HOOFDSTUK I: Moederschapsbescherming K.B. 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming (B.S., 18 mei 1995, err., B.S., 12 oktober 1995) Wet 16 maart 1971 Arbeidswet (B.S., 30 maart 1971, err., B.S., 12 oktober 1971) (B.S., 1 juli 2010) Wet 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (B.S., 5 januari 2001, err., B.S., 31 januari 2001) Wet 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S., 10 mei 2010) HOOFDSTUK II: Jongeren op het werk K.B. 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S., 3 juni 1999, err., B.S., 5 november 1999) Wet 16 maart 1971 Arbeidswet (B.S., 30 maart 1971, err., B.S., 12 oktober 1971) K.B. 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid (B.S., 9 april 1993) (B.S., 1 juli 2010) HOOFDSTUK III: Stagiairs K.B. 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S., 4 oktober 2004, err., B.S., 3 januari 2005) M.O. 22 december 2005 betreffende de organisatie van het gezondheidstoezicht op stagiairs zoals bedoeld in artikel 2, 1, van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S., 3 januari 2006) HOOFDSTUK IV: Uitzendarbeid Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (B.S., 20 augustus 1987) (B.S., 1 juli 2010) K.B. 4 december 1997 tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid (B.S., 18 december 1997) K.B. 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S., 28 december 2010) HOOFDSTUK V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten K.B. 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten (B.S., 29 september 1993) HOOFDSTUK VI: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst K.B. 16 juli 2004 betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 9 augustus 2004, err., B.S., 24 augustus 2004) 88 Wet 16 maart 1971 Arbeidswet (B.S., 30 maart 1971, err., B.S., 12 oktober 1971) Wet 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (B.S., 12 juni 1987) (B.S., 1 juli 2010) Wet 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (B.S., 5 januari 2001, err., B.S., 31 januari 2001) K.B. 4 april 1972 betreffende de nachtarbeid van jeugdige werknemers (B.S., 21 april 1972) HOOFDSTUK VII: Oudere werknemers Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S., 15 september 2001, err., B.S., 9 oktober 2001) K.B. 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds (B.S., 1 augustus 2006, err., B.S., 5 oktober 2006) HOOFDSTUK VIII: Telewerk CAO nr. 85 NAR 9 november 2005 betreffende het telewerk (B.S., 5 september 2006) Larcier Duiding Welzijn op het werk (1 september 2015) Larcier---TREE_165--Export: _10:

6 K.B. 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt (B.S., 1 december 2006) TITEL IX: GEZONDHEIDSTOEZICHT EN PSYCHOSOCIAAL WELZIJN HOOFDSTUK I: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers K.B. 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S., 16 juni 2003) Wet 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (B.S., 9 april 2003) K.B. 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S., 27 augustus 1970, err., B.S., 18 september 1970) (B.S., 1 juli 2010) K.B. 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn (B.S., 13 juli 2006) HOOFDSTUK II: Maatregelen in verband met psychosociale risico's op het werk K.B. 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk (B.S., 28 april 2014) CAO nr. 72 NAR 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk (B.S., 9 juli 1999) TITEL X: TOEZICHT HOOFDSTUK I: Arbeidsinspectie (B.S., 1 juli 2010) Wet 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (B.S., 1 juli 2010) K.B. 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S., 18 september 2002) HOOFDSTUK II: Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten (B.S., 1 juli 2010) HOOFDSTUK III: Strafbaarstellingen van inbreuken op de welzijnsreglementering Afdeling 1: Algemene strafbaarstelling (B.S., 1 juli 2010) Afdeling 2: Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S., 1 juli 2010) Afdeling 3: Overlegorganen (B.S., 1 juli 2010) Afdeling 4: Overige strafbaarstellingen (B.S., 1 juli 2010) Larcier Duiding Welzijn op het werk (1 september 2015) Larcier---TREE_165--Export: _10:13---

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

REGLEMENTERING VAN HET WELZIJN OP HET WERK

REGLEMENTERING VAN HET WELZIJN OP HET WERK Sociale verkiezingen 2004 REGLEMENTERING VAN HET WELZIJN OP HET WERK Wet en codex over het welzijn op het werk Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (uittreksel) FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,

Nadere informatie

Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen "Veiligheid en gezondheid van de werknemers" (artikel 137)

Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen Veiligheid en gezondheid van de werknemers (artikel 137) Tabel B: Omzetting van de Richtlijnen "Veiligheid en gezondheid van de werknemers" (artikel 137) 89/391/EEG 12.6.1989 Tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Voorafgaandelijk... 1 v De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... i iii Voorafgaandelijk..................................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie 1 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2 3 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR...4 1. Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid. 31 mei 2016

Jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid. 31 mei 2016 Jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid 31 mei 2016 INHOUD 1. Regelgeving 2. Arbeidsongevallen 3. Wat kan (niet) 4. Gezondheidstoezicht 5. www.ikbenjobstudent.be Preventie en Interim Centrale

Nadere informatie

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Toezicht op het Welzijn op het Werk ir. Pieter Bolle pieter.bolle@werk.belgie.be Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Regionale Directie Toezicht Welzijn West-Vlaanderen 6 september 2012 Inhoud

Nadere informatie

INNI publishers. Division of INNI group 11/10/2016. Juridische en professionele publicaties. Overheden, juristen, bedrijven, preventieadviseurs,...

INNI publishers. Division of INNI group 11/10/2016. Juridische en professionele publicaties. Overheden, juristen, bedrijven, preventieadviseurs,... INNI publishers Juridische en professionele publicaties Overheden, juristen, bedrijven, preventieadviseurs,... Vast- en losbladige uitgaven Apps, e-publicaties en seminaries Division of INNI group Historiek

Nadere informatie

Circulaire 2013/14 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Circulaire 2013/14 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Doel van de oprichting Artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet in de oprichting van externe diensten voor preventie en

Nadere informatie

Ergonomie in de welzijnswetgeving

Ergonomie in de welzijnswetgeving Ergonomie in de welzijnswetgeving 6 november 2014 Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal / Directiehoofd RD Limb.-Vl.-Brabant Toezicht op het Welzijn op het Werk DE WELZIJNSDOMEINEN Welzijn op het werk

Nadere informatie

Toezicht op het welzijn op het werk

Toezicht op het welzijn op het werk 287 HOOFDSTUK VI Toezicht op het welzijn op het werk AFDELING 1 Organisatie van het toezicht op het welzijn op het werk 1. Onderverdeling in verschillende diensten en hun respectieve bevoegdheden 1328

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S )

Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S ; erratum: B.S ) Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S. 4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 54 van 14 juni 2002 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKORT GECITEERDE WETGEVING

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKORT GECITEERDE WETGEVING LIJST VAN AFKORTINGEN EN VERKORT GECITEERDE WETGEVING XV DEEL 1. HET COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK BINNEN HET WELZIJNSBELEID 1 3 H 1. HET SOCIAAL OVERLEG WELZIJNSBELEID IN BELGIË 5 AFD.

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB)

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) Het ARAB wordt op termijn vervangen door de codex over het welzijn op het werk. Het ARAB wordt langzaam maar zeker uitgehold, zodat uiteindelijk enkel

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk BASISTEKST AANGEPASTE TEKST KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Art. 4. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van <uitzendkrachten> (1)

15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van <uitzendkrachten> (1) einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2010-12-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 20 juni 2007 (OR. en) 2006/0127 (COD) LEX 801 PE-CONS 3617/3/07 REV 3 SOC 166 CODEC 432 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk

Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk Welzijnswet 04/08/1996 - Hoofdstuk II - Algemene beginselen 5 K Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 118 van 13 maart 2007 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Werkpostfiche Ambulancier/MUG

Werkpostfiche Ambulancier/MUG Werkpostfiche Ambulancier/MUG Onderneming Algemene gegevens van stageplaats Sint Trudo Ziekenhuis Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be Onthaal/begeleiding Competence Center Tel: 011/96.93.21

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren (B.S. 21.6.2012) Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en

Nadere informatie

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding

PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding PRO_15_Buitenschoolse praktijkopleiding 27-10-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving 3 4. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk CO-PREV Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 1 CO-PREV= 13 erkende EDPB s EDPB s zorgen met +/- 3000 medewerkers voor: 3.200.000 werknemers; +/- 202.000 bedrijven.

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3. Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Circulaire MAATREGELEN IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP WERKNEMERS

Circulaire MAATREGELEN IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP WERKNEMERS HET GEZONDHEIDSTOEZICHT PRINCIPE KB Gezondheidstoezicht 2003 Het gezondheidstoezicht op werknemers heeft tot doel de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door risico s te voorkomen.

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 22 APRIL 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk Bron : WERKGELEGENHEID,

Nadere informatie

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN HET COMITE PBW OP GROND VAN ART. 65 VAN DE WELZIJNSWET ( 1 )

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN HET COMITE PBW OP GROND VAN ART. 65 VAN DE WELZIJNSWET ( 1 ) JB/AS/541/70.7.1/2008-2 Bijlage 1 27 mei 2008 ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN HET COMITE PBW OP GROND VAN ART. 65 VAN DE WELZIJNSWET ( 1 ) 1. Voorafgaand akkoord 1.1. Welzijnswetgeving 1.1.1. Welzijnswet van

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van uitzendkrachten De organisatie van het onthaal van uitzendkrachten wordt wettelijk geregeld door de CAO nr. 22 betreffende het onthaal en de aanpassing

Nadere informatie

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Basisvorming veiligheid GO! Glenn BISCOP Administration & Planning Manager 2015-2016 Principes en organisatie van het preventiebeleid Relevante

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk I. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 I. Gezondheidsrisico 3 A. Kerncijfers 3 B. Discussies vermijden op bedrijfsniveau 3 II. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? ir. Pieter Bolle Attaché Sociaal Inspecteur TWW RD West-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité 7 JULI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk (1) 7 JULI 2005. - Koninklijk

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? Ir. Paul Van Haecke Attaché TWW directie Oost-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO / ILO) /

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Administratief bedienden, administratieve medewerker apotheek, archief, boekhouder, directie, directiesecretaresse, informaticus, MKG, opnamecoördinatie,

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Voorafgaande instructies: instructie prikongevallen en contact met bloed en andere lichaamsvochten, instructies handhygiëne, evacuatieregels, EHBO

Voorafgaande instructies: instructie prikongevallen en contact met bloed en andere lichaamsvochten, instructies handhygiëne, evacuatieregels, EHBO Algemene gegevens van stageplaats Onderneming Onthaal/begeleiding Triamant Haspengouw Halingenstraat 76, 3806 Velm Naam verantwoordelijke onthaal: Functie: Tel: E-mail: Handtekening verantwoordelijke:

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities. KB Optische straling

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities. KB Optische straling 22 APRIL 2010. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk ALBERT II, Koning der

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Uitzendkrachten en jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid. PREBES 7 juni 2016

Uitzendkrachten en jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid. PREBES 7 juni 2016 Uitzendkrachten en jobstudenten Preventie, bescherming en veiligheid PREBES 7 juni 2016 INHOUD 1. Wat is Preventie en Interim 2. Uitzendkrachten 3. Jobstudenten 1. Wat is Preventie en Interim Preventie

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015

Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015. Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Nieuw in 2014 - Te verwachten in 2015 Pieter Bolle TWW West-Vlaanderen 20 januari 2015 Deel 1 2014 Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Deel 1 2014 Regelgeving Campagnes Diversen Een overzicht CAO

Nadere informatie

Bescherming van stagiair(e)s op het werk

Bescherming van stagiair(e)s op het werk R.05.02.10.03N. (versie 2007/12/20) Bescherming van stagiair(e)s op het werk (Maatschappelijk werk, administratie) Risicoanalyse en document Conform het KB van 21 september 2004 en het KB van 03 mei 1999,

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep C- / D 1

Identificatiedocument Groep C- / D 1 dentificatiedocument Groep C- / D 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam :... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel :... Adres van de bedrijfszetel :... Adres correspondentie :...

Nadere informatie

Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk

Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het werk Welzijnswet 04/08/1996 - Hoofdstuk II - Algemene beginselen 5 K Verplichtingen inzake opleidingen - Welzijn op het De gever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de nemers bij

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Belgische wetgeving Veiligheid een Gezondheid (Welzijn) op het werk.

Belgische wetgeving Veiligheid een Gezondheid (Welzijn) op het werk. Reglementering welzijn op het werk situering - voor kleine werkgevers - Eric Van de Plas 1/42 Belgische wetgeving Veiligheid een Gezondheid (Welzijn) op het werk. Samenvatting: In België geldt inzake welzijn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

Consensus Beleidsadvies

Consensus Beleidsadvies Consensus Beleidsadvies Versie: 11-10-2016 1/10 CO-PREV CONSENSUS BELEIDSADVIES Wettelijke basis Artikel 13/3 1 in fine KB EDPB. Afkortingen EDPB Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Nadere informatie

VAS, afdeling Antwerpen 1

VAS, afdeling Antwerpen 1 VAS, afdeling Antwerpen 1 BS 09/08/2004 in voege 19/08/2004 16 JULI 2004. - Koninklijk besluit betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst

Nadere informatie

Gezondheidstoezicht op uw werknemers. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Gezondheidstoezicht op uw werknemers. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Gezondheidstoezicht op uw werknemers Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel Inhoudstafel 1 1. Inleiding 2 2. Risicoanalyse 3 2.1. Opstellen van de risicolijst 3 2.2. Werknemers

Nadere informatie

Studenten - Stagiairs

Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (Liaisonpsychologie EPSOMA) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GB20) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen chirurgisch daghospitaal 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB 1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB gepland van toepassing? Geen VC vereist Regelgeving VC voor grote bouwwerken houdt werkzaamh. in met verh. gevaar? (3) of ferte(5) verzekert VContwerp(1) offerte

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 5 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Consultaties pneumologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie, pediatrie, cardiologie, diabetes consulent(e), dispatcher, logopedist,

Nadere informatie

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider.

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider. Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Onderwerp Het gezondheidstoezicht op stagiairs: commentaar bij het gewijzigde koninklijk besluit van 21 september 2004 Datum 13 oktober 2005 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSGENEESKUNDE ONDER DE LOEP

ARBEIDSGENEESKUNDE ONDER DE LOEP ARBEIDSGENEESKUNDE ONDER DE LOEP Belgische Beroepsverening voor Arbeidsgeneesheren (BBvAG) Doelstelling = gezondheid en welzijn van werknemers vrijwaren en bevorderen: Primaire preventie: aanpassing van

Nadere informatie

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21 Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van mechanische trillingen op het werk (B.S. 14.7.2005) Afdeling I.

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming (B.S. 18.5.1995; errata: B.S. 12.10.1995)

Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming (B.S. 18.5.1995; errata: B.S. 12.10.1995) Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming (B.S. 18.5.1995; errata: B.S. 12.10.1995) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast

Nadere informatie

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1

Identificatiedocument Groep A / B / C+ 1 dentificatiedocument Groep A / B / C+ 1 1. dentificatie van de werkgever Firmanaam:... Aansluitingsnummer: Adres van de maatschappelijke zetel:... Adres van de bedrijfszetel:...... Adres correspondentie:...

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2014-2015 Technische dienst 1

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2014-2015 Technische dienst 1 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2014-2015 Technische dienst 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie