Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met Citymarketing Zutphen!"

Transcriptie

1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1

2 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing juni 2013

3 Er moet wat gebeuren + Veel te bieden, Inwoners, bezoekers, (cultureel) ondernemers en hun klanten en private en publieke partijen zijn het er in het algemeen over eens: Zutphen is een mooie stad die verrassend veel te bieden heeft. Een historische binnenstad, met veel monumenten. Gelegen aan de IJssel. Een mooi achterland. Een culturele infrastructuur met theater, musea, galeries en ateliers. Een horeca-aanbod en gevarieerde overnachtingsmogelijkheden van sterrenrestaurant tot bijzondere accommodaties voor bed and breakfast. Een aantrekkelijk en onderscheidend aanbod op het gebied van zorg en wonen. Ambachtelijke én grootschalige detailhandel. Een innovatief bedrijfsleven dat werkgelegenheid biedt aan zowel laag- als hoogopgeleide mensen. Een sterk aanbod van bewezen toeristische attracties en arrangementen. Een veelzijdig aanbod van evenementen gedurende het hele jaar voor meerdere doelgroepen. En nog veel meer. gebeuren bekend Beter maar te weinig bekend Veel van diezelfde partijen vinden ook dat deze sterke punten van Zutphen niet genoeg worden gepromoot. Het culturele, toeristische en recreatieve aanbod van Zutphen wordt versnipperd aangeboden. Dat is nadelig voor de uitstraling van Zutphen. Bovendien blijven daardoor (economische) kansen liggen. 4 ) Beter verkopen We moeten Zutphen dus beter verkopen. Daarvoor is het nodig dat we met alle partijen ( 5 structureel werken aan citymarketing. Om de citymarketing van Zutphen goed op te pakken is een professionele en ondernemende uitvoeringsorganisatie nodig met genoeg capaciteit en geld. Wij maken graag - natuurlijk samen met alle andere betrokken partijen - een plan voor Citymarketing Zutphen en de organisatie die dat gaat oppakken. We werken ook aan de realisering van de website Inzutphen.nl die volgens ons een krachtig middel kan zijn binnen Citymarketing Zutphen. Het is zeker niet de eerste keer dat er wordt gesproken over Citymarketing Zutphen. Deze notitie is een samenvatting van wat er tot nu toe daarover op papier is gezet. In deze notitie leest u over: het belang van citymarketing; de plannen voor Inzutphen.nl; de organisatie die de citymarketing gaat oppakken. Supportgroep Zutphen naar Olympisch Niveau Platform Citymarketing Henk Nieboer Carla van Dijk Hans-Jaap Eijerkamp Henk Holscher Tiana Wilhelm

4 Waarom Citymarketing Zutphen? Citymarketing is de promotie van een stad, met als doel bepaalde activiteiten naar die stad te trekken. Citymarketing wil de beeldvorming over de stad beïnvloeden om zo: - toerisme of winkelend publiek aan te trekken; - nieuwe inwoners aan te trekken; - bedrijven te verleiden zich in die stad te vestigen. Bron: Wikipedia + Citymarketing Citymarketing heeft ook een functie voor bestaande inwoners. Het kan bijdragen aan de binding beter met de eigen woonplaats door meer kennis over de stad of het creëren of versterken van de identiteit. Ook kan citymarketing een positieve bijdrage leveren in de slag om hoogopgeleid talent op de arbeidsmarkt. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een actief Promoten marketingbeleid van steden. Iedereen wordt er beter van Citymarketing overstijgt het directe eigenbelang. Het is een vorm van collectieve promotie waarvan in de ideale situatie iedereen beter wordt. Juist door de kracht van het geheel uit te dragen, worden de afzonderlijke componenten versterkt. Daardoor kan een positief effect van 6 ) cross-selling optreden. Zutphen is geen parel, Zutphen is een briljant met veel facetten. ( 7 Zutphen is een historische Hanzestad. Er werd altijd veel handel gedreven. Mensen uit allerlei gebieden waren altijd welkom. Zutphen kan die historische uitstraling behouden. En tegelijk een actieve, levendige en ondernemende stad zijn waar mensen net als vroeger gastvrij worden ontvangen. Voor een kleine stad als Zutphen is er veel te doen op vrijetijdsgebied. We hebben een theater, twee musea, oude kerken, een regionaal archief en er worden boottochten en stadswandelingen georganiseerd. Promoten als totaalproduct Wat is Zutphen? Wat wil Zutphen worden? Wat moet het profiel van Zutphen zijn? Het antwoord op die vragen bepaalt welk beleid voor citymarketing en promotie we het beste kunnen volgen. We willen Zutphen promoten als totaalproduct, de som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt: de fysieke stad de ligging het achterland de bedrijven, de instellingen, verenigingen en bewoners.

5 Aansluiten bij wat er al is Herkenning en erkenning zijn basisbehoeften voor iedere persoon om zich goed te voelen. Hetzelfde geldt voor een stad. Een vitale stad heeft de bevestiging dat zij er toe doet nodig van iedereen die een relatie heeft met de stad: inwoners, bestuur, ondernemers, bezoekers, et cetera. Dat blijkt uit de aandacht die wordt besteed aan hoe een stad eruitziet. En uit hoe er wordt gecommuniceerd over de stad. Als vertrekpunt voor Zutphen kunnen we aansluiten bij veel lopende initiatieven en verrichte studies. Bijvoorbeeld het onderzoek naar het DNA van Zutphen. Dit willen we bereiken Met Citymarketing Zutphen willen we werken aan geïntegreerde campagnes via de zes factoren die het merk van een stad of regio bepalen: economische clusters; de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven; investeringen; arbeidsmarkt; cultureel erfgoed; toeristische potentie. Om zo deze resultaten te bereiken: Het merk Zutphen op de kaart zetten. Nieuwe inwoners aantrekken, zowel in de breedte als high potentials. Nieuwe bedrijven aantrekken en de band met de stad van bestaande bedrijven versterken. De bekendheid vergroten van wat Zutphen te bieden heeft bij eigen bewoners en omwonenden. Meer bezoekers naar Zutphen trekken, die vaker terugkomen, langer verblijven en meer besteden ten gunste van de Zutphense economie in de breedte. bereiken resultaten doelgroepen Eigen inwoners Wie doen mee? We zetten citymarketing breed in. Daarom zien we veel belanghebbenden die erbij betrokken (kunnen) zijn. Bijvoorbeeld, in willekeurige volgorde en niet limitatief: Gemeente Zutphen Binnenstadsplatform/binnenstadsmanager Kamer van Koophandel Oost Nederland (Nieuwe) VVV Zutphen Maatschappij voor Nijverheid en Handel Ondernemersvereniging Laarstraat Ondernemersvereniging Spittaalstraat Zutphens Directie overleg Cultuur en Kunst (Zudocku) Vereniging Commercieel Onroerend Goed Zutphen Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zutphen Vereniging Werkgevers Kontakt Zutphen (VWKZ) Evenementorganisatoren en cultureel ondernemers Belangenorganisatie Ondernemers de Revelhorst (BOOR) Kamion Zutphen. We richten ons op deze doelgroepen We zien een aantal doelgroepen waarop we ons kunnen richten met Citymarketing Zutphen. Deze opsomming is niet limitatief. Bedrijven Cross-selling stimuleren tussen de verschillende sectoren: cultuur en retail, bedrijven en cultuur, Citymarketing helpt mee aan een beter imago voor de stad bij bedrijven die overwegen zich in de instellingen en bedrijven, bewoners en verenigingen, et cetera. regio te vestigen of uit te breiden. De vele prachtige en krachtige bedrijven en instellingen bieden Citymarketing inzetten voor het dreigend tekort in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt. en bedrijven een infrastructuur waar nieuwkomers veel baat bij kunnen hebben. Via citymarketing kunnen de Citymarketing inzetten om de verbinding te maken tussen mensen met een afstand tot de 8 ) ambities van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden elkaar aanvullen. ( 9 arbeidsmarkt en het Zutphense bedrijfsleven. InZutphen.nl geeft hiermee ook invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We willen de resultaten die we met citymarketing willen bereiken, uitdrukken in meetbare parameters zodat we de resultaten kunnen volgen. Meer doen met minder geld De economie krimpt. De bevolking in Zutphen en haar verzorgingsgebied loopt terug. We moeten het doen met minder geld. Daarmee willen we toch veel bereiken. We moeten dus slimmer werken om kansen te creëren of kansen die zich aandienen te verzilveren en creatiever omgaan met inkomsten en uitgaven. De strijd tussen Zutphen en andere steden om zich te onderscheiden zal harder worden. Veel steden denken op dit moment na over citymarketing of zijn er al een tijd actief mee bezig. Citymarketing is daarmee een gedeeld belang van: publieke partijen, waaronder gemeente en provincie; private partijen, waaronder bedrijfsleven en culturele en toeristische organisaties, zowel profit als non-profit. Potentiële inwoners Een positief en krachtig imago voor Zutphen kan mensen laten besluiten hier te komen wonen. Hoogopgeleide potentials stellen over het algemeen hoge eisen aan hun leefomgeving. Niet alleen als plaats om te werken, maar ook als plaats om te wonen. Zij kiezen eerder voor Zutphen als ze zien wat onze stad en de omgeving te bieden hebben op het gebied van wonen, cultuur, cultuurhistorie en voorzieningen. Eigen inwoners en bedrijven Via citymarketing kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners en bedrijven trotser worden op hun stad en zo ambassadeurs worden van Zutphen. Evenementen kunnen een belangrijke functie vervullen als brug naar de eigen inwoners. Bezoekers De gemiddelde bezoeker van Zutphen hoort tot de groep MOKKA s: Mondige Ouderen Kapitaalkrachtig & Actief. Dat is een groep van 5,7 miljoen 50-plussers die 80% van het vermogen in Nederland bezitten. Zij vormen een enorm potentieel voor iedere organisatie, áls we die groep goed segmenteren. Kunst en cultuur(historie), duurzaamheid en authenticiteit zijn voor hen sleutelwoorden. Daarnaast kunnen we misschien andere kansrijke segmenten onderscheiden die een, al of niet latente, interesse in Zutphen hebben.

6 Toeristen Gelderland staat in de toerisme-index op de zesde plaats van de populairste bestemming voor binnenlandse vakanties. De aantrekkingskracht van Gelderland op natuurliefhebbers is groot. De Veluwe is het grootste aaneengesloten bosrijke natuurgebied van Nederland. Ook de Achterhoek en Rivierenland staan bekend om de natuur. Zutphen staat op de achtste plek van populaire vakantiebestemmingen in Gelderland volgens Tripadvisors. We moeten een stap vooruit kunnen zetten. Nederlanders brengen elk jaar ruim 405 miljoen vrijetijdsactiviteiten van een uur of langer door in Gelderland, waarvan er 10,6 miljoen een cultureel karakter hebben. Dit is 10% van alle culturele activiteiten die Nederlanders uitvoeren vanaf het huisadres. Meer van die activiteiten zouden in Zutphen kunnen plaatsvinden. Inzutphen.nl De website Inzutphen.nl willen we opzetten als onderdeel van een samenhangende strategie van Citymarketing Zutphen. De website heeft een webwinkel en een database voor databasemarketing. Inzutphen.nl kan volgens ons een krachtig middel zijn binnen citymarketing. De samenhang tussen Citymarketing Zutphen en Inzutphen.nl is weergegeven in dit figuur. +We moeten er rekening mee houden dat de samenstelling van de samenleving verandert. Gaat Zutphen mee in alle ontwikkelingen? Of kiezen we ervoor ons op bepaalde ontwikkelingen te richten? Bestuur & De vergrijzing maakt het bijvoorbeeld logisch om ons te richten op Visie de groep senioren. Daardoor neemt de aandacht voor de jongere bevolking af. Het kan daarom te beperkt zijn om te denken in doelgroepen. Zutphen als stad voor 65-plussers, of allochtonen, of jonge gezinnen met kinderen, of? Dat moeten we ons realiseren als we uitgaan van een doelgroepenbenadering. Zeker omdat Coördinatie en uitvoering tevens het individu steeds belangrijker wordt. Ook daar moeten we in Zutphen aandacht voor hebben. door de citymarketeer Citymarketingplatform allerlei goede en nieuwe 10 ) marketinginitiatieven ( 11 Zutphen bruist CRM-database-techniek Zo Zutpheninzutphen.nl SAZ Figuur 1 - samenhang citymarketing en Inzutphen.nl

7 Een internetportal op drie niveaus De drie niveaus Inzutphen.nl is een collectief initiatief waarmee we: de positie van individuele bedrijven, instellingen en verenigingen willen verbeteren; de stad Zutphen met haar vele sterke punten beter bekend willen maken bij (potentiële) bezoekers en inwoners. Iedere partij in Zutphen (winkelier, instelling, VVV, vereniging, etc.) die dat wil kan in principe zijn of haar eigen website onderbrengen in deze portal. De niveaus waaruit Inzutphen.nl wordt opgebouwd zijn: Niveau 1 - basisinformatie en directe ondersteuning Wat is er in Zutphen te doen: agenda van activiteiten en evenementen. Wat is er in Zutphen te koop: overzicht van winkels en musea, globaal productaanbod en lopende acties. Waar kan ik het vinden: plattegronden en routes. Inzutphen.nl is een internetportal op drie niveaus. Op de centrale startpagina Wie kan mij helpen: communicatie via mail, textchat, videochat, Skype, et cetera. vindt de bezoeker alle relevante en actuele informatie overzichtelijk bij elkaar. Waar vind ik meer informatie: verwijzing naar en koppeling met andere niveaus. Vanaf de startpagina kan de bezoeker de diepte in om: meer informatie te zoeken; Niveau 2 - thematische en specifieke verdieping + contact te communiceren met een aanbieder; + Thematische subpagina s, over bijvoorbeeld eten en drinken, stadswandelingen en kunst en producten en diensten af te nemen in de webshop; cultuur. zich te abonneren op periodieke nieuwsberichten via en social media. Presentaties van bedrijven en organisaties met eigen pagina s of subsites, bijvoorbeeld Musea Zutphen.inzutphen.nl en eijerkamp.inzutphen.nl. We kunnen verschillende subdomeinen koppelen aan het domein Inzutphen.nl. Stakeholders Efficiënt kunnen die dan vullen met hun content. Zij beheren hun subdomein dan zelf. Niveau 3 - commercie en databasemarketing Webshop met standaard (vast) aanbod van (gecombineerde) producten van lokale aanbieders. inhoud Bijvoorbeeld Zutphens pakket, cadeaupakket, stadswandelingen. Tijdelijke aanbiedingen en acties. Bedrijven organisaties als sportverenigingen en cultuuraanbieders kunnen de commerciële Inzutphen.nlmogelijkheden optimaal benutten, dankzij een unieke en gedeelde database voor alle deelnemers. niveaus Daaromheen bevindt zich in niveau 0 een schil waarin ook communicatie en betrokkenheid wordt verzorgd: inschrijven ing; koppeling met sociale media en mogelijkheid voor contact via , textchat en videochat. 12 ) ( 13 Efficiënt en goedkoop een eigen presentatie In de lagere niveaus kunnen de aanbieders (bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen) pagina s met omschrijvingen gebruiken of complete subsites op hetzelfde domein. Dat geeft hen de mogelijkheid om efficiënt en goedkoop aan te haken bij een complete portal. Kosten voor functionaliteit, maken van content en hosting kunnen worden gedeeld. De juiste inhoud zorgt voor succes De waarde en de actualiteit van de content (alles wat er op de website staat) bepalen of de portal een succes wordt. De content moet relevant en transparant zijn. Hoe beter de portal op die punten presteert, hoe meer ernaar wordt verwezen. Daardoor stijgt de portal in de zoekmachines (pageranking). Ondernemers en communicatiemanagers hebben weinig tijd (en zin) om een boodschap op meer plaatsen tegelijk te plaatsen. Dat is niet efficiënt en niet rendabel. Met een goede taakverdeling en een goede inrichting van de portal door wekelijkse ings en formulieren kunnen berichten (teksten, foto s en video) eenvoudig, snel en efficiënt via een centraal punt worden verwerkt.

8 Hoeveelheid content en klanten bepalen prijs Voor realisering, contentcreatie en onderhoud zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk die passen bij de aard en omvang van de deelnemende onderneming of instelling. De hoeveelheid content (teksten, aanbiedingen, fotografie, videofilms, et cetera) bepaalt de prijs van het abonnement. Het is heel belangrijk om activiteiten en producten instore en kruislings te promoten. Banners op sites die veel traffic genereren (gemeente, Eijerkamp, Cinemajestic) bevorderen het succes. Een mogelijkheid is ook om een gedeeld narrowcastingsysteem te gebruiken. Bezoekers aan Zutphen worden dan via flatscreens in winkels en op opvallende locaties ( s zomers bijvoorbeeld bij ijssalon Talamini) geïnformeerd en geprikkeld. Het aantal bezoekers van Inzutphen.nl zal een belangrijke indicator worden voor het succes van deze portal. Hoe meer bezoekers, hoe meer unieke data, hoe meer marketinggegevens er beschikbaar zullen zijn voor aangesloten ondernemers. Ondernemers gaan dus meer betalen als de site hoger scoort in het aantal unieke bezoekers. Dit betekent dat ondernemers in aanvang weinig zullen hoeven te betalen, en in de toekomst steeds meer. Zij krijgen er immers dan ook veel meer voor terug. Tijd en capaciteit Bestuur We stellen voor een stichting op te richten voor de citymarketingorganisatie. Om de kantoorkosten laag te houden, brengen we de organisatie het liefst onder bij een bestaande organisatie. We kunnen dan faciliteiten en voorzieningen delen en synergievoordelen behalen. De stichting sluit een overeenkomst met een citymarketeer die handen en voeten gaat geven aan Citymarketing Zutphen. In het bestuur van de stichting zitten de belangrijkste stakeholders die financieel bijdragen aan Citymarketing Zutphen. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van relevante en actuele ontwikkelingen in Zutphen, een uitstekend netwerk hebben, het eigenbelang ondergeschikt maken aan het collectief belang, etc. Bestuursleden worden geworven op basis van een duidelijk omschreven bestuursprofiel. Meer halen uit bestaande klanten Door een koppeling van de portal met een centraal CRM-systeem en een ingprogramma kunnen deelnemers gegevens van nieuwe klanten toevoegen. Zo kunnen ze meer halen uit bestaande klanten. Andere instrumenten zijn gedeelde promotie ( ing) op basis van interesses en continu online klanttevredenheidsonderzoeken. Daarmee kunnen we sturing geven aan productontwikkeling (evenementen, aanbod van producten en diensten) en het rendement meten van onze inspanningen. Het is de bedoeling om klein te beginnen en langzaam te groeien in een systeem van learning by doing. Onderbouwing wordt steeds beter Het interactieve systeem kan worden gebruikt om data te verzamelen van personen die zich 14 ) melden als geïnteresseerde, bijvoorbeeld als koper. Het databestand zal in de loop van de tijd steeds groter worden. Daardoor kunnen we het (city)marketingbeleid steeds beter onderbouwen ( 15 en afstemmen op de verschillende doelgroepen. Met de data kunnen we ook het effect van citymarketing bepalen en vergelijken met de doelstellingen. De organisatie Er zijn vier zaken essentieel om Citymarketing Zutphen te laten slagen: tijd; capaciteit; geld; draagvlak. +

9 Citymarketeer De citymarketeer: voert de citymarketing uit; maakt een businessplan; ontwikkelt marketingproducten; is nauw betrokken bij of is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van Inzutphen.nl; zet het merk Zutphen op de kaart; stimuleert, optimaliseert en faciliteert in overleg het gastheerschap van de partners. Hij doet dat in samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners. De citymarketeer staat midden in de Zutphense samenleving, is zichtbaar, herkenbaar en makkelijk benaderbaar en staat tussen burger, bezoeker, bedrijfsleven en overheid. Een citymarketeer van 0,5 fte biedt de mogelijkheid om een solide basis neer te leggen voor de uitvoering van de citymarketing van Zutphen waarop verder kan worden gebouwd. Deze citymarketeer beantwoordt aan het volgende profiel: Een energieke, proactieve teamspeler zonder negen-tot-vijfmentaliteit. WO/HBO-werk- en denkniveau en relevante studierichting. Een professionele gesprekspartner. Een professionele en communcatiefvaardige gesprekspartner. Sterk in projectmanagement. Scherp in het volgen van marktontwikkelingen. Kan marketingproposities (BTC en BTB) opstellen. Kan verbinding leggen tussen kortetermijnmarketing en een langetermijnbrandingstrategie. Is op de hoogte van actuele (destinatie-) marketingtrends. Analyseert de markt en identificeert en initieert nieuwe kansen. Heeft ervaring met: - (destinatie)marketing; + 16 ) - productontwikkeling; - het (financieel) aansturen van projecten; ( 17 - fondsen- en sponsorwerving; - on- en offline-promotie. Heeft hart voor en is betrokken bij de stad Zutphen. Geld Publieke en private partijen betalen samen de kosten van Citymarketing Zutphen en Inzutphen.nl. De eerste tijd is de bijdrage van publieke partijen relatief groot. De private partijen gaan meer betalen als Inzutphen.nl operationeel is. Daarbij denken we eraan partijen te laten betalen voor gestaffelde lidmaatschappen. Afhankelijk van het lidmaatschapsgeld dat ze betalen, krijgen zij dan meer of minder faciliteiten op de site. Verder kunnen we inkomsten krijgen van adverteerders en sponsors. InZutphen.nl zal per 1 juli 2013 operationeel zijn. De site wordt gefinancierd uit private middelen van ondernemers. Het eerste niveau met een evenementenagenda, een overzicht van bedrijven en organisaties en achtergrondinformatie is dan grotendeels ingericht. Hieraan gekoppeld is de site van de VVV, welke is gekoppeld aan het landelijke VVV-netwerk en de VVV-database. Tevens zijn er, of worden er, private middelen beschikbaar gesteld die dit citymarketingconcept verder helpen. Ruim 150 bedrijven hebben inmiddels commitment uitgesproken.

10 Draagvlak De crux van citymarketing is de samenwerking tussen verschillende belangengroepen. Citymarketing Zutphen kan alleen succesvol worden als zoveel mogelijk partijen: bereid zijn echt samen te werken; bereid zijn hun eigen kortetermijnbelangen ondergeschikt te maken aan de langetermijnbelangen van de stad. Het is daarbij onmisbaar dat partijen één visie delen en ondersteunen. En hun activiteiten in de richting van die gedeelde visie buigen. Als Zutphen de geschiedenis laat (her)leven, kan dat bijvoorbeeld tot uiting komen in de inrichting van de openbare ruimte en in de keuze van het soort evenementen dat wordt georganiseerd zodat alle partijen bijdragen aan die gezamenlijke visie. Zoals eerder gesteld: meerdere partijen hebben naar aanleiding van de presentatie van dit plan hun samenwerking toegezegd.. Het inmiddels ontstane draagvlak zal verder groeien naar mate concrete zaken gepresenteerd kunnen worden. Noodzakelijk is dat Citymarketing Zutphen zoveel mogelijk gaat aansluiten bij de nog nieuw te ontwikkelen VVV-functie in Zutphen. Acties Acties op korte termijn zijn: Organisatiestructuur en financiering uitwerken en implementeren juni 2013 Stakeholders erbij betrekken en enthousiast maken juni 2013 Functie citymarketeer invullen juni 2013 Jaarwerkplan en begroting opstellen juni - najaar 2013 Ontwikkelen basisinstrumentarium najaar - eind 2013 (database marketinginformatie, website, formats overeenkomsten) concept meerjarenbeleidsplan opstellen najaar - eind ) ( 19

11 20 ) cultuur organisatie doelgroepen draagvlak bedrijven

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing

MarketingMoments. Zutphen. citymarketing MarketingMoments Zutphen citymarketing Zutphen citymarketing ZET HET STEDELIJK PRODUCT ZUTPHEN DUURZAAM OP DE (NEDERLANDSE) KAART! Toeristisch en economisch Via publiek-private samenwerking Met een eigen,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016

Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken2016 Gelderland levert je mooie streken Geldersestreken2016 Wat doen we? Het bezoek aan de Gelderse streken (Veluwe, Achterhoek, regio Arnhem Nijmegen en Rivierenland) in zijn geheel bevorderen: meer toeristen

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe.

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe. Veluwse Hanze Bezoek Statenleden Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen HanZe StedeN Wat is De Hanze Wereldzeeën werden bedwongen door de Hanzekooplieden

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Bedrijventelefoonboek.nl

Bedrijventelefoonboek.nl Bedrijventelefoonboek.nl Informatie voor bedrijven In deze brochure wordt kort uitgelegd welke functionaliteiten het Bedrijventelefoonboek uw onderneming te bieden heeft. In Nederland zoeken elke dag gemiddeld

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2011:

Atlas voor gemeenten 2011: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2011: de positie van Utrecht en de waarde van cultuur voor de stad notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Juni 2011 Colofon uitgave

Nadere informatie

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst

Smart City Rotterdam. Een visie op een slimme toekomst Smart City Rotterdam Een visie op een slimme toekomst Opdracht Deze studie is verricht in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Contactpersonen voor de begeleiding van deze

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Publiek in zicht inzicht in publiek

Publiek in zicht inzicht in publiek VAN DATA NAAR INZICHT NAAR ACTIE Publiek in zicht inzicht in publiek Kansrijke doelgroepen voor popconcerten, popfestivals en dance-events VNPF-congres 2015 Bibelot Dordrecht Onderwerpen 2 Data als basis

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen Januari 2013 - Homesforleisure.com Introductie Duizenden mensen zijn dagelijks via het internet op zoek naar een tweede huis. Er zijn

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur. Door Alain Schepers en Robert van Vliet

De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur. Door Alain Schepers en Robert van Vliet De digitale stad als aanjager voor de vernieuwing van stedelijke informatiestructuur Door Alain Schepers en Robert van Vliet Even een test Wat is het meest gebruikte document van je gemeente? Weet je waar

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Inventarisatie ontwikkeling website. Doelstellingen

Inventarisatie ontwikkeling website. Doelstellingen Inventarisatie ontwikkeling website Doelstellingen Wat wilt u met uw website bereiken? NB. u kunt meerdere vakjes aanvinken Producten verkopen Informatie verstrekken Nieuwe markten veroveren Naamsbekendheid

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Inleiding Goes kiest voor een evenementvriendelijk klimaat dat bijdraagt aan een levendige stad, aantrekkelijk voor de eigen inwoners, voor toeristen en voor het

Nadere informatie