Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg"

Transcriptie

1 Nr. 9 maart 2011 Schelmenstreek Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg Inhoudsopgave Van de voorzitter pag 3 Veilig uitwisselen van patiëntengegevens pag 5 Wenckebach Symposium pag 6 Nieuwjaarsrede van de voorzitter pag 8 Jaarplan 2011 pag 10 Agenda pag 14 Kijk ook op onze website: 1

2 advertentie Van lab tot bed is plus Het azm en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht zijn versmolten tot Maastricht UMC +, ofwel Maastricht Universitair Medisch Centrum. Met een plus. Want hoewel het Maastricht UMC + ook zonder die plus een vooruitstrevende en ondernemende organisatie zou zijn, is de combinatie sterker dan de som der delen. Door de versmelting zijn we tot meer in staat. Het zorgt ervoor dat we met één bestuur, één visie en één beleid, naar buiten kunnen treden. Het stelt ons in staat een totaal zorgaanbod te brengen van lab tot bed. We maken onze wetenschappelijke kennis en kunde direct toegankelijk voor de patiëntenzorg. Zo maken we de cirkel rond. Dat is een plus. Naast medisch specialisten en verpleegkundigen hebben we veel méér specialisten in huis, die extra verdieping aan ons centrum geven. Zeker waar het gaat om een van onze speerpunten: preventieve zorg. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het vakgebied Gezondheidswetenschappen. Dat richt zich niet alleen op de zieke mens, maar is juist gespitst op de preventie van ziekten, gekoppeld aan leefstijl en omgeving. Daardoor kunnen we mensen helpen langer gezond te leven. Ook dat is een plus. Het nieuwe centrum geeft grensoverschrijdende samenwerking een impuls als het gaat om patiëntenzorg, behandeling en onderzoek. Datzelfde geldt voor de samenwerking met internationale ondernemingen voor de ontwikkeling van medisch-technologische materialen en toepassingen. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij deze samenwerking betere zorg kunnen bieden voor de toekomst. Maastricht UMC + Plus is meer 2

3 Van de voorzitter De tijd gaat snel, maar de veranderingen gaan nog veel sneller. Wie had 15 jaar geleden gedacht, dat wij inmiddels vrijwel allemaal met een mobiele telefoon rondlopen en geen traditionele landkaart meer gebruiken. Indien wij tegenwoordig met onze auto ergens willen komen hoeven wij maar eenvoudig een adres in te typen op de routeplanner. Zonder verbazing en zonder mopperen op degene, die verantwoordelijk is voor het kaartlezen, komen wij vervolgens op onze plaats van bestemming. Ook in de gezondheidszorg gaan de veranderingen heel snel. Zonder het eigenlijk goed te beseffen zijn wij in een transitie van het papieren naar het digitale tijdperk. Blijvend vernieuwen! Steeds minder vertrouwen wij toe aan het vertrouwde papier en steeds meer aan de digitale bytes. Welke problemen dit met zich mee kan brengen wat betreft de privacy van deze aan ons toevertrouwde gegevens werd afgelopen jaar haarfijn uit de doeken gedaan tijdens een goed bezocht symposium in Horst aan de Maas. Een kort verslag hiervan vind u in deze Schelmenstreek. Presentaties van dit symposium zijn ook te vinden op onze website: Nieuwe ontwikkeling werden ook uitvoerig besproken tijdens het afgelopen jaar goed bezochte Wenckebach Symposium in het Parkstad Limburg Stadion. Dit symposium werd evenals andere jaren financieel ondersteund door ons District. Hier werd aan collega Beekman, Neuroloog verbonden aan Atrium MC de oorkonde en legpenning van de Van Colofon Schelmenstreek is het communicatie-orgaan van de KNMG District Limburg en verschijnt drie keer per jaar. Redactie Leo Baur (eindredactie), Harry Houben, Paul Muijrens, Sjaak Nouwt, Arno Parren, Hellen Römkes, Frans Smeets, John Stefelmanns en Marieke Verspaget. Verder werkten aan dit nummer mee:. Redactie-adres Akerstraat 81, 6417 BJ Heerlen Vormgeving Pascale Mali, Communicatie & Marketing Atrium MC Druk SchrijenLippertz Voerendaal Oplage ISSN: Advertenties: Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. Arno Parren Julianalaan 43 te Papenhoven. Kopij: Ingezonden stukken en reacties (maximaal 200 woorden) voorzien van naam, afdeling, telefoonnummer en adres komen voor plaatsing in aanmerking. De redactie kan ingezonden stukken inkorten of weigeren. Kan tot vrijdag 9.00 uur vier weken voor verschijning bij de redactie worden aangeleverd. Abonnement: De Schelmenstreek wordt gratis toegezonden aan leden van KNMG Limburg en haar relaties. De kosten van een abonnement bedragen Euro per jaar. Neem hiervoor contact op met dhr. Parren. Bezorging: Voor vragen en klachten over de bezorging van de Schelmenstreek kunt u een sturen naar De volgende Schelmenstreek verschijnt in augustus 2011 Berckelprijs uitgereikt voor het onderzoek wat hij verrichtte betreffende de nervus ulnaris laesie. Tijdens de KNMG-nieuwjaarsbijeenkomst werd duidelijk dat wij in de toekomst nog veel kunnen verwachten van de sociale media. Wij zullen hier in augustus nog uitgebreider verslag van doen. Aan het einde van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar werden diverse instellingen verrast doordat zij eindelijk de financiele mogelijkheden kregen om oudere gebouwen op te knappen of te vervangen door nieuwbouw. Hiermee kunnen deze instellingen ook voor de toekomst zorg blijven leveren die past bij de 21e eeuw. Als klap op de vuurpijl werd enkele weken geleden de start van de Life Science campussen in Maastricht en Geleen gelanceerd. Hiermee kan de blijvende vernieuwing in onze Limburgse gezondheidszorg voor de komende jaren worden geborgd. In de nabije toekomst zal gepaste concurrentie het toverwoord zijn om ons als artsen scherp te houden en voor de patiënt een optimale service te realiseren. Ondanks deze concurrentie dienen wij ons echter te realiseren dat wij altijd collegae blijven en wij op veel momenten gezamenlijk dienen op te treden of bij elkaar te rade dienen te gaan. Collega Brombacher, Klinisch Chemicus sprak reeds in het nawoord van de lustrumviering van KNMG Heerlen in 1987 dat bij medisch handelen de nadruk dient te liggen op wederzijds vertrouwen tussen curatief en preventief werkende artsen. Echter niet alleen onderling vertrouwen tussen geneeskundigen is noodzakelijk. Ook het vertrouwen van de maatschappij in de geneeskunde en de geneeskunst is essentieel om samen tot een optimale gezondheidszorg te komen. Met een wenk naar het bezoek van de Koninklijke familie aan Thorn en Weert, het begin van de lente en haar fraaie bloemenpracht en de komende Floriade op de voorpagina wens ik u veel leesplezier. Namens het bestuur van KNMG Limburg Leo Baur, voorzitter Coverfoto: Rozenkoningin voor een moment, getoond tijdens het Rozenfestival te Lottum in 2009 Beschikbaar gesteld door Stichting Rozendorp te Lottum. 3

4 advertentie Orbis Medisch Centrum in woord en beeld Ruim twee jaar geleden opende Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen zijn deuren. Het eerste papierloze ziekenhuis van Nederland met uitsluitend éénpersoonskamers, slimme ICTtoepassingen, gescheiden patiëntenen goederenstromen en vooral een andere benadering van de patiënt. Dit concept vind je nergens in Europa en zelfs niet in de Verenigde Staten, zegt bestuursvoorzitter Cees Sterk. Een toekomstproof ziekenhuis In het prachtige gebouw biedt Orbis Medisch Centrum (OMC) ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en revalidatiezorg. Het telt 12 verpleegafdelingen, 126 spreekkamers en 8 operatiekamers. Alle 425 kamers zijn éénpersoonskamers met eigen sanitair en de mogelijkheid tot roomingin. Ook zijn ze uitgerust met een computerscherm, tv, telefoon, internet en afstandsbediening voor de gordijnen en deuren of om de verpleegkundige of hotelmedewerker op te roepen. Op de begane grond in de imposante hal van OMC is de Zorgboulevard gevestigd met verschillende dienstverleners en commerciële aanbieders in de zorgbranche. OMC is het eerste ziekenhuis in Nederland met een electronisch patiënten dossier. Ook aan het bed staat een terminal waarmee de arts alle patiëntengegevens kan oproepen en aanvullen. Op jaarbasis zijn er in Sittard-Geleen patiëntencontacten, opnames en behandelingen en die aantallen stijgen nog. Met deze omvang en faciliteiten heeft Orbis voldoende capaciteit om de beste zorg te bieden aan de ongeveer inwoners van deze regio. Zeker, 380 miljoen euro is een fors bedrag maar de opdracht was een toekomstproof ziekenhuis te bouwen. Een centrum dat de sterk toenemende zorgvraag aankan en tegelijk de kosten in bedwang houdt. Een uitdaging van formaat. 4

5 Veilig uitwisselen van elektronische patiëntengegevens Door Leo Baur en Sjaak Nouwt Op woensdag 13 oktober werd in Horst aan de Maas wederom een klinische avond georganiseerd door de Stichting Klinische Avonden van Vie Curi in samenwerking met Federatie KNMG, KNMG Limburg en de Coöperatie Cohesie. Na een korte inleiding door Joost Swaanenburg, anesthesioloog gaf collega Albert Bosch, algemeen directeur Coöperatie Cohesie een korte uitleg over het huisarts informatie systeem in de regio Venlo. De regio Venlo omvat een gebied van 40 maal 20 km. In deze regio wonen mensen. Er bestaat een huisarts informatie systeem, waarop 90% van de huisartsen aangesloten is. Dit bestaat uit een beveiligd netwerk, welk tijdens waarneming toegankelijk is voor medebehandelaars. Tevens bestaat er een systeem van regionale kwaliteitbewaking. De voorwaarden die de huisartsengroep heeft gesteld aan het informatiesysteem in Venlo zijn: Men conformeert zich aan landelijke standaarden en volgt de richtlijn Adequate dossiervorming met het Elektronisch Medisch Dossier (ADEPD) en de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP). Vervolgens kreeg mr. Marie-José Bonthuis het woord over privacy wetgeving. Ten aanzien van het juridisch kader voor het veilig uitwisselen van patiëntgegevens hebben wij te maken met het medisch beroepsgeheim, maar ook de informatieplicht en logging en controle. Wat betreft vertrouwelijkheid in de zorg heeft een arts te maken met de eed van Hippocrates en wat betreft de Nederlandse wetgeving met de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ten aanzien van de WBGO is er een beroepsgeheim, waarbij in beginsel geen andere uitwisseling met anderen mag plaatsvinden dan met de patiënt. Bij uitzondering mag dit wel gebeuren indien de patiënt hiervoor toestemming geeft of de ontvangende arts rechtsreeks betrokken is bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst met de patiënt. Tevens is er volgens de WGBO en WBP een informatieplicht. Helaas kan de techniek op dit moment geen 100% privacy garanderen. In dit kader zijn autorisatie en toegangsbeperking van belang. Ten aanzien van de arts is het van belang dat patiënten alleen persoonlijk worden geïnformeerd en dat de arts patiënten gegevens uitsluitend raadpleegt indien hij/zij een behandelrelatie met deze patiënt heeft. Hierna kreeg Mr. Dr. Sjaak Nouwt het woord over aansprakelijkheidsrisico s bij elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Hij gaf enkele vuistregels ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met elektronische patiëntgegevens. Ten eerste dient men het eigen dossier goed bij te houden. Daar waar zinvol, kan men het EPD (lokaal, regionaal, of landelijk) raadplegen voor relevante informatie. Indien men informatie van andere hulpverleners uit het EPD ontvangt dient men de gegevens goed te controleren. Er geldt namelijk ook een onderzoeksplicht bij het gebruik van gegevens uit het EPD. Daarnaast is vooral belangrijk dat men een UZI pas of wachtwoord voor een EPD nooit uitleent. verkeer dient zorgvuldig te zijn. Mr. Nouwt gaf aan wat de juridische risico s zijn voor het niet naleven van deze regels: Allereerst loopt de arts of instelling het risico van negatieve publiciteit. Daarnaast is de arts tuchtrechtelijk aansprakelijk. Jegens een zorginstelling kan bestuursdwang worden toegepast. Dit laatste wil zeggen, een juridische maatregel uitgevoerd door een bestuursorgaan, zoals de Inspectie of het CBP, waarmee feitelijk een einde kan worden gemaakt aan een onrechtmatige situatie (letterlijk kan het bestuursorgaan de stekker er uit trekken). Overigens kan het bestuursorgaan ook een last-onder-dwangsom toepassen. Dit is een bevel van een bestuursorgaan om een onrechtmatige situatie in overeenstemming te brengen met de geldende voorschriften (binnen bepaalde termijn). Bij nalatigheid verbeurt men het door het bestuursorgaan vastgestelde bedrag. Vervolgens kan het Openbaar Ministerie een arts strafrechtelijk vervolgen, bijvoorbeeld omdat opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht door artsen een strafbaar feit is volgens art. 272 Wetboek van Strafrecht. Tenslotte kan een instelling civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld wegens ontoereikende informatiebeveiliging. Een arts is civielrechtelijk aansprakelijk voor zijn eigen fouten, voor de fouten van hulp personen en ondergeschikten, en voor hulpzaken (bijvoorbeeld gebrekkige computer systemen). Een hulpverlener kan deze aansprakelijkheid niet uitsluiten. Bij verhaal op computersystemen is verhaal op de provider wel mogelijk, tenzij deze de aansprakelijkheid contractueel heeft beperkt of uitgesloten. Bij en van patiëntgegevens dient men de identiteit van de ontvanger vast te stellen en de 5

6 gegevens bij voorkeur te versleutelen. Tevens dient men ontvangen berichten op te slaan in het papieren of elektronisch dossier van de patiënt. Tenslotte gaf Jaap van Wel, jurist en informaticus gespecialiseerd in de informatiebeveiliging in de zorg aan waar een arts mee kan beginnen bij de informatievoorziening. Hij gaf allereerst aan, dat men de manier van registreren dient te uniformeren. Tevens, dat men beter geen G-mailof Hotmailadres moet gebruiken voor het uitwisselen van patiëntgegevens. Deze providers hebben in hun gebruiksvoorwaarden staan dat zij inhoud beschikbaar mag stellen aan ondernemingen, organisaties of individuen die met de provider zakelijke relaties onderhoudt en beschikbaar mag stellen aan verschillende media. Tenslotte dient men autorisaties te hebben op naam en een procedure te ontwikkelen voor wie patiëntgegevens inziet. Na een afsluitende forumdiscussie werd aan de bar nog even nagepraat. Deze bijdrage werd gepubliceerd met toestemming van de sprekers Twintigste Wenckebach Symposium Op vrijdag 12 november 2010 werd in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade het twintigste Wenckebach symposium georganiseerd. KNMG Limburg leverde haar bijdrage door financiele ondersteuning. Het symposium was goed bezocht met meer dan 200 deelnemers. Na opening door de voorzitter van de Wenckebach commissie dr. Chris Berendsen reikte dr. Peter Koehler de Van Berkelprijs uit aan Neuroloog dr. Roy Beekman Hij kreeg de oorkonde, legpenning en de cheque die bij de prijs horen uit handen van divisiedirecteur Leon op t Hoog. De Van Berckelprijs wordt ieder jaar uitgereikt. Het ene jaar komen wetenschappelijke publicaties van medisch specialisten en huisartsen in aanmerking en het volgende jaar die van arts-assistenten en huisartsen in opleiding. In de geneeskunde worden klinische provocatietests in de spreekkamer veel gebruikt om een diagnose te stellen. In het onderzoek van Roy Beekman en zijn collega s van de maatschap Neurologie werd gekeken wat de waarde is van vier van dergelijke testjes bij een beklemde ulnaris zenuw bij de elleboog, een veel voorkomende aandoening die zwakte van de hand kan geven en tintelingen en een doof gevoel in de pink en de ringvinger. Uit het onderzoek bleek dat deze vier provocatietests geen toegevoegde waarde hebben. De uitkomst van dit onderzoek vond zijn weerslag in een Amerikaans tekstboek over neuropathie dat in 2010 in nieuwe druk uitkwam. In dit boek werd hun conclusie overgenomen dat provocatieproeven niet dienen te worden gebruikt om beslissingen op te nemen bij ulnaropathie, zoals operatief ingrijpen. Als co-auteurs waren Tobien Schreuder, Stan Rozeman, Peter Koehler en Bernard Uitdehaag (VUMC) betrokken bij de publicatie. Dr. Roy Beekman ontvangt de Van Berckelprijs uit handen van Leon op t Hoog. Dr. Leo Baur ontvangt de eervolle vermelding van Leon op t Hoog. 6

7 Een eervolle vermelding was er voor cardioloog dr. Leo Baur. Hij beschreef in een wetenschappelijk artikel de evaluatie van een vrij toegankelijke echoservice in Nederland. De conclusie van het onderzoek is dat door de huisartsen zorgvuldig gebruik werd gemaakt van de door de cardiologen van Atrium MC aangeboden dienst voor het opsporen van patiënten met hartfalen of de verdenking op hartfalen. Tevens wordt aangegeven dat de dienst gebruikt kan worden voor het opsporen van linker ventrikel hypertrofie en kleplijden. In een reactie op de uitreiking van de eervolle vermelding gaf Leo Baur aan dat hij zeer verheugd was dit langlopende transmurale project een prijs in de wacht sleepte. Hij heeft zijn hoop gezet op de realisatie van een Transmuraal Medisch Diagnostisch Centrum van huisartsen en Foto boven: dr. Roy Beekman aan het woord. medisch specialisten. Volgens Leo Baur zou een dergelijk centrum invulling kunnen geven aan de wens van overheid en ziektekostenverzekeraars om gezondheidszorg goedkoper te maken zonder verlies aan kwaliteit. Naast Leo Baur werkten ook Leanne van Heur, Marleen Tent, Cara Lodewijks-van der Bolt, Marjolijn Streppel, Ron Winkens en Henri Stoffers mee aan het onderzoek. Hierna was er geledenheid voor het bezoeken van een veertiental workshops. Onder andere workshops over acute benauwdheid bij kinderen, polikliniek spataders, Q-koorts, fluor vaginalis, wegrakingen, vertigo, adipositas, overdracht van medicatie gegevens, oncologie, arbeidsverzuim, radiotherapie, borstproblemen, cardiovasculair risicomanagement en chronische diarree bij ouderen. In de plenaire debatsessie Ouderenzorg laat zich niet kisten onder leiding van KNMG bestuurslid dr. Harry Houben kwam naar voren, dat door de toenemende vergrijzing er een zware taak komt voor de huisarts, de specialist ouderenzorg en in de kliniek de klinisch geriater. De huisarts, al spil van de ouderenzorg heeft vooral behoefte aan deskundige hulp van klinisch geriater, orgaan specialist en arts ouderenzorg in situaties, waar zij/hij er zelf niet uitkomt. Na de plenaire slotlezing: Het lichaam in de zorg en in de kunst van dr. Frits Groeneveld en de sluiting door dr. Hans Kerkkamp, lid Raad van Bestuur Atrium MC was er gelegenheid voor een diner buffet. 7

8 Nieuwjaarsrede van de voorzitter Voorzitter van de Federatie KNMG, Geachte Ereleden, Geachte Leden van het Panel, Geachte collegae en partners. Allereerst wil ik u namens het Bestuur van KNMG Limburg een voorspoedig en vooral een gezond 2011 wensen. Het is dit jaar voor de derde keer, dat wij het nieuwe jaar inluiden door met elkaar een gesprek aan te gaan over een actueel onderwerp in de gezondheidszorg. Ook dit jaar hebben wij de voorzitter van de Federatie KNMG Prof. Arie Nieuwenhuizen Kruseman bereid gevonden het gespreksforum, ditmaal met als onderwerp Tweet, Twitter of Wandelen te leiden. Daarnaast hebben wij Dhr Ton Baetens van Politiek Online, mevr Gregersen- Hermsen spokeswomen van het college van Bestuur van de Universiteit Maastricht en mevr Jamin, persvoorlichter van Atrium Medisch Centrum Parkstad bereid gevonden een tipje van de sluier betreffende sociale media zoals Twitter, Facebook, Linked-in en Hyves op te lichten en ons duidelijk te maken wat wij als medici van deze nieuwe technologie mogen verwachten. Eind vorig jaar hebt u tezamen met De Schelmenstreek een uitnodigingskaart ontvangen voor deze nieuwjaarsbijeenkomst. Ik weet niet of u zich de foto s die op de voorkant stonden nog weet te herinneren, maar genoemde foto s hadden een diepere betekenis. Laten wij beginnen met de stoomlocomotief op de Schelmenstreek. U zag in een geheel wit sneeuw landschap bij Eys historische locomotief en een met wagon daarachter. Tijdens de afgelopen koude periode zullen velen zich afgevraagd hebben of zo n oud Bessie dan nog kan functioneren. Wat schetst onze verbazing dat deze stoomtrein weliswaar ongelooflijk veel rook uitproest, maar ondanks zijn leeftijd zijn passagiers nog steeds thuis weet te brengen. Vergelijk dit maar eens met splinternieuwe railvoertuigen. Hoewel de vergelijking met de gezondheidszorg misschien wel mank gaat zou ik willen zeggen dat oude gewoontes en oude behandel technieken en zelfs collegae na hun pensioen net als oude locomotieven niet altijd in een museum thuis horen. Vaak zijn de gewoontes, de technieken en de ervaringen ontdaan van kinderziekten en stralen zij een betrouwbare werking uit. Als KNMG Limburg zouden wij de ervaringen van oudere collegae willen delen en hen willen verzoeken hun expertise in te zetten voor het welvaren van het district. Dit naast de expertise van jonge collegae die wij voor de toekomst heel hard nodig hebben. Nu al worden wij geconfronteerd met een steeds ouder wordende bevolking. Op dit moment heeft meer dan 15% van onze bevolking een leeftijd boven de 65 bereikt en dit jaar komen hier nog een kleine personen bij. Zowel in Nederland als in Limburg zal het aantal personen boven de 65 jaar de komende 30 jaar groeien tot boven 30% van de bevolking. Op een gewone cardiologie afdeling is dit duidelijk te zien: inmiddels is 70% van de patiënten de 60 jaar gepasseerd. Hiermee heeft een duidelijke transformatie plaatsgevonden, waarbij vele huisartsen en medisch specialisten al tot een speciaal soort artsen ouderenzorg zijn geworden. Kwalen, die onvermijdelijk samenhangen met de ouderdom dienen wij als medische gemeenschap op een professionele wijze op te lossen of dragelijk te maken. Tot zover onze locomotief. Dan nu de uitnodiging... De uitnodiging die u ontving liet twee in elkaar gevouwen handen zien, die samen een wereldbol vormen. Een wereldbol, vol met mensen met grote verschillen in achtergrond, in ras, in religie en in leeftijd, die door de moderne communicatiemiddelen steeds kleiner wordt. Onze Limburgse gemeenschap is onderdeel van deze wereldbol. Wij kunnen er niet vanaf en wij worden erdoor beïnvloed. De handen geven aan dat wij door elkaar de hand te geven een gemeenschap vormen. Natuurlijk is een gezonde competitie tussen mensen, artsen, instituten, regio,s op z n tijd zinvol om tot betere prestaties, 8

9 korte wachttijden en vernieuwing te komen. Maar na de competitieve sportwedstrijd dienen wij vervolgens collegiaal met elkaar een biertje, een wijntje of een glaasje fris te gaan drinken. Want zeg nou eerlijk: eigenlijk zijn wij als medici continu bezig met Sisyfus arbeid. Sisyfus was de man die in de oude Griekse mythologie heerste over Korinthe. Hij kreeg datgene voor elkaar wat wij nu nog steeds proberen maar wat ons tot op heden niet is gelukt: hij sloeg de Dood in de boeien, waardoor niemand meer kon sterven. Helaas voor ons en voor Sisyfus stak Hades, de god van de onderwereld, een stokje voor dit mooie werk. Hij bevrijdde de Dood en strafte Sisyfus. Sisyfus was gedoemd om in de onderwereld een steen tegen een berg op te duwen. Iedere keer als de steen boven was, rolde die weer naar beneden en moest hij opnieuw hetzelfde zware werk verrichten. Dit is het werk, waar wij als medici en al het ondersteunend personeel al eeuwen mee bezig zijn: een Sisyfus arbeid. Wij proberen telkens met nieuwe slimme ideen de Dood te overwinnen. Telkens opnieuw worden wij echter verrast door een nieuwe ziekte, een ander soort virus of wederom een plotse of geleidelijke achteruitgang van onze patiënten en kunnen wij opnieuw beginnen met ons werk. Bij deze helse klus kunnen wij een uitgestoken hand van een collega van dichtbij of soms van ver, heel goed gebruiken. Met name jonge collegae hebben wij in de toekomst heel hard nodig. Onze samenleving veranderd razendsnel en zij zijn het vliegwiel voor deze verandering. Dit is mede de reden dat wij als KNMG Limburg graag diverse studenten initiatieven, activiteiten en symposia die gehouden worden aan de Universiteit Maastricht willen ondersteunen. Maar studenten hebben wel hun eigen manieren van communiceren. Communicatiemiddelen waar wij nog maar zijdelings iets van vernomen hebben laat staan dat wij weten wat wij daarmee aanmoeten. Enkele van deze communicatiemiddelen zijn de sociale media waarvan er inmiddels vele zijn. De meeste artsen vinden deze media eng, gevaarlijks, iets voor nietsnutten of in het beste geval een vorm van vertier. Echter, studenten hebben inmiddels de voordelen en nadelen van deze media ontdekt en zijn hier niet meer van af te krijgen. Inmiddels zijn ook vele politici zo gewend geraakt aan deze media dat zij tijdens de kabinetsformatie door de formateur gemaand werden hier even geen gebruik van te maken. Toen er laatst een dramatische gebeurtenis was met de zoon van een van onze vrienden was mijn dochter via de sociale media zo snel op de hoogte, dat wij dit eerder wisten dan velen uit onze vriendenkring. In de VS worden deze media al meer gebruikt om alarmdiensten te verwittigen dan het bekende alarmnummer 911. Hoe wij als medici hiermee om moeten gaan horen wij hopelijk vanmiddag. Dit wat betreft de sociale media. Ook afgelopen jaar zijn wederom enkele collegae overleden. Ik zou u vriendelijke willen verzoeken een moment stilte voor hen in acht te nemen. Voor ik het woord geef aan voorzitter van de KNMG wil ik u erop wijzen dat wij dit jaar een zeer begaafd Trio met Bianca Tabois op de harp, Pierre Coolen op de viool en Frederique Bosz met haar eigen stem bereid hebben gevonden om deze bijeenkomst een muzikaal kleurtje te geven. Na de toost zou ik u willen vragen 20 minuten naar hen te luisteren. Vervolgens zou ik u willen verzoeken het glas in de hand te nemen en met mij te toosten op een collegiaal Het trio Bianca Tabois op de harp, Pierre Coolen op de viool en Frederique Bosz met haar eigen stem. Ton Baetens, mevr MJ Jamin en mevr Gregersen-Hermsen vertellen over sociale media. Arie Nieuwenhuizen leidt het debat. 9

10 Jaarplan 2011 Het u hierbij voorgelegde document is een concept beleidsplan voor District Limburg van de KNMG voor Conform de daarvoor geldende afspraken wordt dit stuk voorgelegd aan u, de leden van het district, met het dringende verzoek om commentaar te leveren. Het ontvangen commentaar zal worden verwerkt in een definitieve beleidsnotitie, die ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering in 2011 Uitgangspunten Het district heeft in principe dezelfde beleidsopdracht en beleidsdoelen als de federatie, maar dan op districtsniveau, aangepast aan de lokale behoeften en mogelijkheden. Het beleid van het district moet vorm gegeven worden op basis van het KNMG- beleidsplan en het Beleidsplan Districten. De districten dragen bij aan het beleid van de federatie KNMG als geheel. De beleidsdoelen van de districten zijn afgeleid van genoemde beleidsplannen, zijn helder geformuleerd en vertaald in een activiteitenplan. KNMG- District Limburg is het samenwerkingsverband van en voor artsen - KNMG- leden in Limburg, dat staat voor de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de kwaliteit van de volksgezondheid. Het KNMG- District Limburg wil een ontmoetingsplaats vormen voor alle artsen uit het gebied en heeft een open oog en oor voor de belangen van alle artsen in het district. Gemeenschappelijke, landelijke, doelstellingen Het KNMG District Limburg streeft gemeenschappelijke doelstellingen na die landelijk door de federatiepartners zijn geaccordeerd. Het district kan daarbij ondersteuning vanuit het landelijk bureau van de KNMG- Federatie ontvangen. Naast de gezamenlijke doelstellingen kan ieder district eigen doelstellingen nastreven die meer aansluiten op de behoeften en wensen van de regio die door het district wordt vertegenwoordigd. De KNMG Limburg wil een platform zijn voor alle Limburgse artsen. het district stelt zich ten doel om debat en meningsvorming te stimuleren over ontwikkelingen in de geneeskunde en gezondheidszorg, in nauwe samenwerking met de landelijke KNMG. Daarnaast wil de KNMG Limburg het contact met de regionale gezondheidszorg en regionale overheden onderhouden. Artsen hebben immers op basis van hun expertise een mening over de inrichting van de gezondheidszorg, zoals overheden, patiënten-organisaties, verzekeraars en andere zorgverleners hun opvatting hebben over de geneeskunde. Door onderling contact en debat wil de KNMG de inbedding van de geneeskunde in de Limburgse samenleving bevorderen en mede richting geven aan ontwikkelingen in de zorg. In het licht van bovenstaande doelstellingen nemen we ons voor 2011 het volgende voor: 1) Organisatie van discussie en meningsvorming: een symposium per jaar geheel georganiseerd door KNMG District Limburg en participatie bij symposia georganiseerd door gezondheidsinstellingen en opleidingsinstellingen voor de geneeskunde in de regio (Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis Medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis, St Jans Gasthuis, Vie Curi, MMSRC, CISS, Wenckebach, Stichting Top-Event, Cohesie, GGD, Adelante, Maastro Kliniek, Meander, Sevagram, Cicero, Proteion,Vivre, Maastro Clinic) 2) Verbetering van de samenwerking tussen de KNMG landelijk en ons district. 3) Bevorderen samenwerking tussen verschillende geneeskundige beroepsgroepen: medisch specialisten, huisartsen, sociaal geriaters/verpleeghuisartsen, ketenzorg, samenwerking tussen curatief werkzame artsen en bedrijfsartsen. 4) Betrekken van Limburgse medisch studenten bij activiteiten van de KNMG: contact met studentenraden van MUMC+, studenten uitnodigen voor bijeenkomsten, ondersteuning KNMG workshops solliciteren. Tevens achten we het onze taak om lokale activiteiten af te stemmen met het KNMG studenten-platform. 5. Het drie maal per jaar uitbrengen van een verenigingsorgaan De Schelmenstreek om de onderlinge band en de onderlinge contacten tussen de medici te bevorderen. De Schelmenstreek zal zowel op papier als digitaal via en via de website te lezen zijn. 6. Eenmaal per jaar organiseren van een sociale activiteit voor medici van District Limburg 7. Het onderhouden van de contacten middels een eigen website: 8. Het initiëren van contacten via sociale media zoals Linked-in en twitter 10

11 Lange termijn beleid KNMG District Limburg ( ) 1. District Limburg bevordert de volksgezondheid in haar werkgebied door gevraagd en ongevraagd aan provincie en gemeenten de expertise van de KNMG en zijn federatiepartners aan te bieden, en daarmee de KNMGorganisatie te profileren als de organisatie, die op de bres staat voor een kwalitatief goede gezondheidszorg (doelstelling 1). Om deze intentie te verwezenlijken, is een goed contact met provinciale en gemeentelijke overheden van belang, zowel structureel als informeel. Het is bovendien van belang, dat het District ernaar streeft, op de hoogte te blijven van lokale en regionale ontwikkelingen en beleidsvoornemens 2. Het District Limburg draagt bij aan het ontwikkelen van algemene normen en uitgangspunten voor een kwalitatief goede beroepsuitoefening en aan het waarborgen hiervan (doelstelling 4). Door deel te nemen aan de totstandkoming van, en te reageren op beleidsstukken (liefst na gedegen peiling van de mening van de leden) kan het District deze intentie waarmaken 3. Het District Limburg werkt aanvullend op de activiteiten van federatiepartners en centrale KNMG en concentreert zich projectmatig op thema s, die een decentraal en beroepsgroepoverstijgend karakter hebben (doelstelling 3). Vanuit de kennis omtrent regionale en landelijke ontwikkelingen dient het District regelmatig te overwegen of er mogelijkheden zijn om deze beroepsgroepoverstijgende thema s regionaal in een projectmatige benadering vorm te geven. Omgekeerd zal het District benaderbaar moeten zijn voor initiatieven van leden en derden en deze zo nodig en zo mogelijk materieel of immaterieel ondersteunen 4. Het District Limburg bevordert de beroepsgroepoverstijgende kwaliteit van de beroepsuitoefening in het districtsgebied (doelstelling 3). Het District zal dit bewerkstelligen door aandacht te schenken aan de (verbetering van de) communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen en aan beroepsgroepoverstijgende wetenschappelijke activiteiten, scholing en training 5. Het District Limburg behartigt de beroepsgroepoverstijgende belangen van de artsen in het district voorzover deze regionaal (dreigen te) worden beïnvloed (doelstelling 1). Het District zal de (bedreiging van) belangen van de beroepsbeoefenaren in het vizier houden en zonodig samen met de betrokkenen deze belangen op het juiste niveau behartigen 6. Het District Limburg signaleert obstakels, die de uitoefening van het artsenberoep binnen het district belemmeren (doelstelling 1). Voor obstakels in de beroepsuitoefening geldt eveneens, dat het District door het open houden van goede communicatiekanalen en het formuleren van alternatieven zal proberen, samen met direct betrokkenen, deze obstakels te slechten 7. Om deze opdrachten waar te maken streeft District Limburg ernaar een ware ontmoetingsplaats te zijn voor de in het werkgebied woonachtige dan wel werkzame leden (doelstelling 2). Persoonlijk contact tussen leden van groot belang en dit zal door het District met de haar ten dienste staande middelen moeten worden bevorderd 8. Het District Limburg moet haar eigen handelen regelmatig ter discussie stellen en zich toetsbaar opstellen Het opstellen van een jaarverslag en het formuleren van regelmatig geactualiseerde beleidsvoornemens en activiteitenplannen, de laatste zoveel mogelijk op SMART- wijze toetsbaar gemaakt, draagt bij aan de meningsvorming onder de leden omtrent het beleid van het bestuur en biedt, oa bij de jaarvergadering, de leden de gelegenheid feedback te geven Actiepunten Op basis van de genoemde beleidsintenties heeft het Districtsbestuur voor de komende jaren actiepunten geformuleerd, die zijn vastgelegd in een actieplan Bevordering volksgezondheid door KNMG-expertise aan te bieden. Het District heeft een lijst aan van belangrijke relaties en instanties in het werkgebied van het district zowel regionaal als provinciaal. Het District bezoekt de Federatievergaderingen mede om van ontwikkelingen in KNMG-expertise op de hoogte te blijven. Het District zal gevraagd en ongevraagd overheden en andere gremia wijzen op de rol die de KNMG in bepaalde vraagstukken kan spelen. 2. Ontwikkelen normen voor goede beroepsuitoefening en waarborgen hiervan. Het District werkt actief mee aan de totstandkoming van KNMG- beleidsstukken, betrekt de leden hierbij en brengt reacties van leden in bij de opstellers van beleidsstukken. 3. Meewerken aan thema s met een decentraal en beroepsgroep- overstijgend karakter Het District werkt actief mee aan dergelijke thema s. 4. Verbetering beroepsgroepoverstijgende kwaliteit In oktober 2011 zal een wetenschappelijke bijeenkomst worden georganiseerd met al titel: Wie neemt wie de maat? Deze wetenschappelijke bijeenkomst wordt tenminste 6 maanden tevoren aangekondigd.. 5. Behartiging beroepsgroepoverstijgende belangen, signaleren obstakels voor de beroepsuitoefening. Informatie uit de regio wordt een vast agendapunt op de bestuursvergaderingen. De bestuursleden wisselen informatie uit over hen ter ore gekomen probleemsituaties en winnen zonodig nader informatie in. 6 Ontmoetingsplaats voor de leden en senior leden. Voor de artsen in opleiding in de regio zal een galafeest worden georganiseerd Arts-assistenten worden uitgenodigd, ook als zij geen KNMG- lid zijn. 11

12 Zoals hierboven gemeld wordt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, gecombineerd met wetenschappelijke activiteit gehouden, eenmaal per jaar een sociale activiteit georganiseerd en eenmaal per jaar een bijeenkomst gehouden waarin meer praktische informatie en vaardigheid wordt aangeboden. Het gebruik van de interactieve website zal worden gestimuleerd. De leden worden zonodig actief benaderd om hun adres beschikbaar te stellen voor communicatie met het bestuur. Voor de senior leden zullen sociale en sportieve activiteiten worden georganiseerd zoals wandelevenementen 7. Activiteiten voor studenten. Studenten zijn de beroepsbeoefenaren van de toekomst en zijn derhalve van groot belang voor de vitaliteit van de KNMG in zijn geheel en specifiek voor KNMG Limburg. Derhalve wil KNMG Limburg studenten in een vroeg stadium betrekken bij haar activiteiten en aanmoedigen lid te worden van de KNMG. Exposure naar studenten zal gebeuren door actief deel te nemen aan introductiedagen van aankomende studenten, tesamen met FED KNMG organiseren van cursussen tbv de studenten en het sponsoren van studenten symposia en uitreiken van een aanmoedigingsprijs tijdens het Maastricht Medical Students Research Conference en Clinical Investigators Science Symposium. Tevens zal nog een extra studentenactiviteit worden georganiseerd. 8. Toetsbaar opstellen Jaarlijks wordt een jaarverslag, met daarin een financieel verslag, opgesteld en aan de leden ter beschikking gesteld. Het beleids- en activiteitenplan wordt jaarlijks bekendgemaakt; in het jaarverslag wordt besproken in hoeverre de voorgenomen activiteiten van het voorgaande jaar zijn verwezenlijkt. Jaarplan KNMG District Limburg 2011 Activiteit Geschatte Kosten Nieuwjaarsbijeenkomst Thorn 09/01/2011 Euro 4000 Studentcursussen in samenwerking FED KNMG Euro 500 Klinische avonden met een eigen activiteit KNMG Limburg in samenwerking met Vie Curi Euro 1500 Reanimatie sponsoring Euro 500 MMSRC 2011 Euro CISS 2011 Maastricht Euro Studentenactiviteit Euro 3500 Wenckebach Symposium Heerlen Euro 1500 Schelmenstreek Euro Galafeest assistenten Euro 2000 Jaarvergadering KNMG Limburg Euro 750 Eigen activiteit KNMG Limburg Euro 7000 Onderhouden Website Euro 1000 KNMG Symposium 6 oktober uur TheaterHotel De Oranjerie in Roermond WIE NEEMT WIE DE MAAT? Als in de toekomst het gebruik van indicatoren een rol gaat spelen, kan uw score op een indicator belangrijke consequenties hebben. In 2010 was het bijvoorbeeld al mogelijk om op grond van, door een zorgverzekeraar geformuleerde indicatoren, een aantal ziekenhuizen niet meer te contracteren voor de behandeling van borstkanker. Tijdens dit symposium wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik van indicatoren. Deelname is beperkt; Kijk voor inschrijven en meer informatie op: 12

13 Vanuit meerdere locaties in Limburg ondersteunt Adelante volwassenen en kinderen bij het herstel en het leren omgaan met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Adelante betekent vooruitgang en Haal het beste uit jezelf : dat is onze fi losofi e. Wij zien de beperkingen maar focussen op de mogelijkheden: wat kan iemand wél en hoe kunnen we die kwaliteiten verbeteren, grenzen verleggen. Daarbij kijken wij samen met de client niet alleen naar de gezondheid maar ook naar onderwijs, werk, relaties en hobby s. En wij zorgen niet alleen, maar met onze zorgpartners én met de cliënt. Onze zorg voor volwassenen richt zich op: revalidatie, als gevolg van: hersenletsel, hartinfarct, dwarsleasie en zenuwstelsel, amputatie, traumatologie, orthopedie en chronische pijn arbeidsreintegratie gehoorproblemen en leren omgaan met tinnitus Onze zorg voor kinderen richt zich op: revalidatie, als gevolg van: hersenletsel (trauma of chronische ziekte), ontwikkelingsstroornissen, ruggenmergproblemen, spierziekte of chronische ziekte gehoor- en taalproblemen (waaronder dyslexie) speciaal onderwijs, wonen en ambulante begeleiding patiëntenservicebureau

14 Agenda 2011 Trainingen Stichting Top-event Omgaan met veeleisende patiënten Leidinggeven Diabetes Masterclass april Training onderhandelen Chronische Pijn voorjaar NHGLrg. Asklepion Ken je standaard NHGLrg. Asklepion Op weg in je praktijk NHGLrg Asklepion Ervaren In De Praktijk Training presenteren Training assertiviteit en feedback mei Workshop personeel selecteren Summercourse Palliatieve Zorg 2011 Kijk voor meer informatie op: Info: Sociale Media ook voor KNMG Limburg Sinds kort heeft KNMG District Limburg een besloten groep binnen het digitale netwerk Linked-In. Binnenkort zullen leden, waarvan het adres beschikbaar is, via een uitnodiging ontvangen om zich aan te sluiten bij de groep KNMG District Limburg binnen Linked-In. Indien u digitaal in contact wil komen met collegae binnen ons district klikt u op accept. Mocht u zelf nog geen linked-in account hebben, dan dient u dit eerst aan te maken. Verder wijst het vanzelf. U kunt met elkaar in contact komen, gedachten uitwisselen of digitaal foto s uitwisselen. Veel succes! Bijeenkomsten Stichting Wenckebach 24 maart De Eerste Hulp Sprekers: D. Busmann en H. Schiffelers 28 april Nefrologie Sprekers: S. Gaertner en H. Schiffelers 26 mei Oogheelkunde Sprekers: I lundqvist/derhaag en M. Linden 23 juni Klinische Geriatrie Sprekers G. van Riet/Hoff en S. Steins Telkens van uur. Ruimte E/F Atrium MC Kijk ook op 27/04/ e Maastricht Medical Students Research Conference Info: website: 8 juni 4de Clinical Investigator Science Symposium Het CISS, een jaarlijks symposium dat wordt georganiseerd door 1e jaars masterstudenten Arts Klinisch Onderzoeker (A-KO), wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden in het azm. Binnen het thema van dit jaar, Future medicine, from bench to bedside and back, wordt de interactie tussen geneeskunde en klinisch onderzoek van verschillende kanten belicht. Toegang is gratis en iedereen is welkom. Kijk voor meer informatie, het programma en het inschrijven op 12 november Wenckebach Symposium 2011 Bestuursleden gezocht Om vitaal te blijven dient het Districtbestuur voldoende leden te houden met de leden uit alle delen van Limburg en met verschillende achtergrond. Gaarne willen wij met name leden in hun actieve loopbaan uit Noord en Midden Limburg en Maastricht en Heuvelland oproepen zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Aspirant kandidaten worden verzocht een gemotiveerd verzoek te sturen naar de Voorzitter van het Bestuur: Dr. Leo Baur, Akerstraat 81, 6417 BJ Heerlen of per Indien leden zelf geen bestuurslid willen zijn maar wel geschikte kandidaten weten zouden wij dit ook graag willen weten. 14

15 25 lid van de KNMG Drs. J.J.P. van Hooren Drs. W.J. Niessen De weledelgeleerde vrouwe Drs. A.M.J. Schoonbrood-Lenssen Drs. M.R. Luirink De weledelgeleerde vrouwe Drs. W.R.M. Arends Drs. A.W.J. van den Hoogen Drs. P.E.J.M. Kuypers Drs. J.J.M. Welzen Drs. H.M.H. Creemers Drs. M.M.J.M. Brasse Drs. A.G.J. Leenen Drs. R.C. Frietman Drs. W.A.H. Bisschops De weledelzeergeleerde vrouwe Dr. J.E. Dankert-Roelse Drs. J.H.M. Otten Drs. R.L. Kornelis Drs. P.H.M. Vaissier Dr. L.P. Bos Drs. A.H. Evenaar Drs. J.M.S. Goossens Drs. S. Wouda Drs. E.H. Koppejan Drs. J.F.P. Koppes Drs. F.P.A. van de Ven Drs. P.V.H.M. Bots De weledelgeleerde vrouwe Drs. D.T. Overbeek 40 jaar lid van de KNMG Drs. A.J. da Costa Drs. P.L.M. Janssen Drs. A.H. Wintjens Dr. J.W. Vredeveld Drs. H.A. Spoon Drs. W.P.C.W. Boersma Dr. G.H.M.I. Beusmans 50 jaar of langer lid van de KNMG De weledelgeleerde vrouwe Drs. D. Schepel-Beudeker Drs. W. Kardaun Drs. H.J.G.G. Seelen Drs. P.J.A. Ruijs Dr. J.A.J. Huiskes Drs. J. van Ulsen Dr. A.M.J. Moers Drs. G.H.A. Mensink Dr. Th.M.E. Govaert Drs. F.J.M. Timmermans Drs. W.H. Dusch Drs. A.M.M. America Drs. A.E.V. Hillebrand Drs. J.H. Schade Drs. E. America De weledelgeleerde vrouwe Drs. P.A. Prins 25 jaar arts in 2011 Dr. A.J.J. Aerts De weledelgeleerde vrouwe Drs. M.W.H. Bemelmans-Bruls Drs. H.W.M.P. Bergmans Drs. J.P. Boode De weledelgeleerde vrouwe Drs. L.M. de Bruijn Dr. P.J.F.M. Derhaag Drs. H.L.H. Dirix Drs. J.R. Durmin De weledelgeleerde vrouwe Drs. K.J.M. Verstraete De weledelzeergeleerde vrouwe Dr. F.C.J.M. van Gils Drs. W.J.H. Goossens Drs. H.A. Gratama Drs. M.W. de Haan Drs. F.E.M. Hanssen Drs. J.L.M. Hendrikx De weledelgeleerde vrouwe Drs. C.M. Hussaarts Drs. J.L.J.L. Janssen De hooggeleerde heer Prof.dr. R.P. Koopmans Drs. R.J.A.M. Kuijpers Drs. R.J.M. Linden Drs. M.R. Luirink De weledelgeleerde vrouwe Drs. M.C.A.J. van den Maegdenbergh Jubilea 2011 De weledelgeleerde vrouwe 40 jaar arts in 2011 De weledelgeleerde vrouwe De weledelgeleerde vrouwe De hooggeleerde heer 50 jaar arts in 2011 Drs. F.M.J. van der Mijl Drs. P.A.F.A. van Neer Drs. E. van Nes Dr. R.M.M.A. Nuijts Drs. A.G.J.M. Roos Drs. H.L. Ruyters Drs. L. Schoon Drs. J.G.M. Selten Dr. J.P.F.H.A. Simons Dr. F.S. Stals Drs. A.M.M. Valks Dr. H.J.E.J. Vrijhof Drs. R.C.C. Weijnen Drs. B.M. Doove Dr. E. Maza Angulo Drs. M.R. Beintema Dr. G.H.M.I. Beusmans Drs. J. van der Bijl Drs. A.J. da Costa Drs. B.M.H.J.A. Drenth Dr. S. van der Geest Dr. M.J.TH.H. Go Drs. J.W.N.L. Goossen Drs. W. Grave Drs. J.M.J. Hageraats Drs. J.H. Hobbelen Drs. M.G.J. Holthuis-Horsmans Prof.dr. J.P. van Hooff Drs. J.J. Hoyng Drs. H.A. Spoon Drs. C.D.G.W. Verheij Dr. Th.M.E. Govaert Drs. G.D.M. van Hellemondt Dr. J.W.G.A. van Rens 60 jaar of langer arts in 2011 Drs. H.H. Baggen Drs. W.H. Dusch Dr. G.J. van der Plaats Dr. V.H. Rutgers Drs. A.E.V. Hillebrand Drs. J.H. Schade De weledelgeleerde vrouwe Drs. P.A. Prins KNMG Limburg wil de jubilarissen van harte feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal In memoriam D.J. de Keijzer, oud chirurg in Kerkrade Dr. Ir. J.M.M. Meijers, oud voorzitter Raad van Bestuur Vivre Wij wensen de nabestaanden alle sterkte met het verwerken van dit verlies. 15

16 WE ZIJN ER......ZODRA WE NODIG ZIJN! 16 ZIEZO 20 MAART 2011

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Jaarverslag KNMG District XI Limburg 2016

Jaarverslag KNMG District XI Limburg 2016 Jaarverslag KNMG District XI Limburg 2016 Voorwoord Bij dezen het jaarverslag en de realisatie van KNMG District XI Limburg voor het jaar 2016. Suggesties naar aanleiding van dit document kunt u kenbaar

Nadere informatie

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

1. In artikel 15a, eerste lid, wordt daartoe toestemming heeft gegeven vervangen door: daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal

Nadere informatie

Jaarverslag KNMG District XI Limburg 2017

Jaarverslag KNMG District XI Limburg 2017 Jaarverslag KNMG District XI Limburg 2017 Voorwoord Bij dezen het jaarverslag en de realisatie van KNMG District XI Limburg voor het jaar 2017. Suggesties naar aanleiding van dit document kunt u kenbaar

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg. Nr. 2 november 2008

Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg. Nr. 2 november 2008 Nr. 2 november 2008 Schelmenstreek Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg Inhoudsopgave Over het oude en het nieuwe jaar pag 3 Mutaties binnen het districtsbestuur pag 4 Najaarsvergadering pag 5 Conceptbeleidsnotitie

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

Ouderen en Kanker. Zorgen in de Geriatrie: donderdag 12 april 2012. Dagvoorzitter Ludo Scheres

Ouderen en Kanker. Zorgen in de Geriatrie: donderdag 12 april 2012. Dagvoorzitter Ludo Scheres De Geriatric Giants organiseren dit jaar voor de 12e keer het congres Zorgen in de Geriatrie. Het congres is bestemd voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici werkzaam

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013

Agenda. Bronnen en database. Hart voor Limburg 27 september 2013 Programma (voor de pauze) 9.3 uur Opening symposium Hart voor Limburg drs. Th. Bovens, Gouverneur provincie Limburg 9.4 uur Inleiding project Hart voor Limburg prof. dr. T. Gorgels 9. uur De aanpak van

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Op drie punten uit uw brief van 23 februari 2006 zal het CBP hieronder nog nader ingaan.

Op drie punten uit uw brief van 23 februari 2006 zal het CBP hieronder nog nader ingaan. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Flevoziekenhuis Raad van Bestuur

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Omgaan met patiëntengegevens

Omgaan met patiëntengegevens Omgaan met patiëntengegevens Inleiding Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier (ook wel status genoemd) aanlegt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Florien van Woerden Juridisch Adviseur VvAA 28 oktober 2016 1 Vandaag bespreek ik: Beroepsgeheim in het nieuws Beroepsgeheim: Waarom? Wettelijk kader: hoofdregel

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Informatiefolder. ParC Dagcentrum

Informatiefolder. ParC Dagcentrum Informatiefolder ParC Dagcentrum Achtergrond Het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) is een onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Het ParC wil de kwaliteit van leven voor de

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen G2010/51 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2010/51 Rep.nr. G 2010/51 6 december 2011 Def. 159 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Medische Psychologie van Zuyderland Medisch Centrum. Aan de orde komt onder meer: Met welke klachten en vragen kan iemand

Nadere informatie

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen?

Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? Vraagsturing in de zorg: wat is ervan terecht gekomen? L. Wigersma (KNMG) A. Brabers, M. Reitsma en J. de Jong ( NIVEL) Kijken artsen en zorggebr vijf jaar na de herziening van het zorgstelsel anders aan

Nadere informatie

Heeft u kennis genomen van het artikel 'GGD moet stoppen met seksvragen aan 13-jarigen' in het algemeen Dagblad van 18 februari 2014?

Heeft u kennis genomen van het artikel 'GGD moet stoppen met seksvragen aan 13-jarigen' in het algemeen Dagblad van 18 februari 2014? VVD-fractie Harderwijk C. Van der Wal-Zeggeling p/a Spiekerweg 9 3849 PT HARDERWIJK datum: ons kenmerk: uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: 17 april 2014 U14.002313 Beantwoording van schriftelijke vragen

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie NeSECC Uitnodiging Het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie nodigen u van harte uit om een bijzondere najaarsbijeenkomst bij te wonen. Het programma is gevuld met een rijk pallet aan sprekers. Zij

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met longkanker

Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met longkanker Page 1 of 5 Maastricht UMC+ 4 augustus 2016 Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met longkanker Actueel (/actueel) Nieuws (/actueel/nieuws) Onderzoek gestart naar behandeling van ouderen met

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) De Huisartsenpraktijken in Groenlo en Beltrum volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 14.7.2016 2015/2103(I) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus.

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus. Klinische ontwikkelingen en wetenschappelijke van klinisch en wetenschappelijk update voor HIV behandelaren onderzoek Virale hepatitis na EASL 2015 utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs 31 Maart 2015

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 5 Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van

Nadere informatie