HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAL HET BESTE UIT JEZELF. volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie"

Transcriptie

1 HAAL HET BESTE UIT JEZELF volwassenenrevalidatie kinderrevalidatie audiologie speciaal onderwijs arbeidsreïntegratie

2 ADELANTE WIE ZIJN WIJ Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie, speciaal onderwijs en arbeidsreïntegratie als kernactiviteiten. Ruim 800 gemotiveerde professionals staan klaar om volwassenen en kinderen te ondersteunen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Al 40 jaar lang helpen wij hen de gezondheid te herstellen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij zoeken we voortdurend afstemming en samenwerking. Met de cliënt zelf, met hun familie, met ketenpartners, met verwijzers zoals specialisten en huisartsen, met onderwijsinstellingen en intern met collega s. Zo blijven onze specialistische functies en topklinische speerpunten zich verder versterken. En zo blijft onze dienstverlening zich ontwikkelen en ons zorgaanbod zich uitbreiden. De locaties van Adelante vindt u in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in ambulante begeleiding van onder andere scholen.

3 ONZE FILOSOFIE HAAL HET BESTE UIT JEZELF De fi losofi e van Adelante is in één zin te vangen: haal het beste uit jezelf. Ons werk heeft te maken met doorgaan, niet opgeven. Maar vooral met potentieel zien en aanwenden. De cliënten die bij ons in behandeling zijn, hebben te maken met een beperking. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. Wij zien de beperkingen maar we focussen op de mogelijkheden: wat kan iemand nog wél. En hoe gebruiken we dat om diegene vooruit te helpen, uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen. Adelante is Spaans voor vooruitgang. Daarmee hebben we voor een warme maar realistische naam gekozen. 100% herstel kunnen we namelijk niet garanderen. 100% inzet voor een maximaal resultaat wel. Dat kan bijvoorbeeld volledige revalidatie betekenen maar ook een verbeterde arm/handcoördinatie. Succes is voor ieder individu iets anders. Wij beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken. Het Adelante beeldmerk is een abstracte hand die symboliseert dat wij als organisatie toegankelijk en open zijn: cliënten zijn van harte welkom. Maar bovenal zorgen wij met diezelfde hand voor het zetje in de rug dat nodig is om het beste uit jezelf te halen. Ook is in het beeldmerk bloei te herkennen, een metafoor voor ontwikkeling en vooruitgang. ALTIJD CENTRAAL DE CLIËNT Adelante werkt volgens een integrale cliëntbenadering. Dat houdt in dat onze behandelingen zich niet alleen richten op lichamelijke maar ook op de psychologische en maatschappelijke aspecten zoals werk, gezin, sociale contacten, hobby s en onderwijs. De centrale vraag luidt: wat heeft de cliënt nodig? We kijken constant naar de behoefte van ieder individu en stemmen behandeling, begeleiding en onderwijs af in overleg met de cliënt en zijn omgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders, zodat gedurende het hele proces, van acute hulp tot behandeling en nazorg, duidelijk is wie de regie heeft en op wie de cliënt kan varen. We gebruiken onze deskundigheid zodanig dat die voor cliënten leidt tot een vriendelijke uitstraling, goede bereikbaarheid, scherpe planningen en korte wachttijden.

4 HET SOLIDE FUNDAMENT EXPERTISE EN KWALITEIT Om het beste uit onze cliënten, onszelf en onze partners te halen, is zorg en speciaal onderwijs van hoge kwaliteit een voorwaarde. Adelante heeft topklinische revalidatiezorg, audiologie en speciaal onderwijs in huis. Om onze cliënten die topkwaliteit ook in de toekomst te garanderen, werken we samen met partners als Maastricht UMC+, Atrium MC, Mondriaan Zorggroep, andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, onderwijsinstellingen en -netwerken en (commerciële) audiciens. Daarnaast draagt Adelante actief bij aan de verdere academisering van de revalidatiegeneeskunde en audiologie door mensen op te leiden en wetenschappelijk onderzoek te doen. Ons kenniscentrum voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en innovatie speelt hierin een centrale rol. Samen met het Maastricht UMC+ hebben we binnen dit kenniscentrum een hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aangesteld. We zetten onze expertise in voor specialistische behandelingen binnen de revalidatiegeneeskunde en de klinische audiologie. Dit onderbouwt mede ons kwaliteitsbeleid waarin patiëntveiligheid een speerpunt is.

5 ONZE ACTIVITEITEN SPECIALISTISCH EN TOPKLINISCH Volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie Binnen de revalidatiegeneeskunde helpt Adelante haar cliënten met zeer specialistische behandelmethoden, hulpmiddelen en voorzieningen. Centrale doelstelling is dat de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren binnen de mogelijkheden die er zijn. De zorg van Adelante volwassenenrevalidatie valt in grote lijnen onder vier specialisaties: Hersenletsel als gevolg van een trauma*, een chronische ziekte (MS, Parkinson) of een CVA Hartrevalidatie Dwarslaesie, amputatie*, traumatologie* en orthopedie Chronische pijn* Algemene revalidatiebehandelingen en nazorg vinden plaats in de open polikliniek in Hoensbroek, in het Atrium MC in Heerlen of via consultatie bij ketenpartners. Begeleid sporten gebeurt in het sportgezondheidscentrum van Adelante in Hoensbroek. Met arbeidsreïntegratie richt Adelante zich op het vergroten van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een fysiek of psychisch gezondheidsprobleem. Mensen met een arbeidsrelevant gezondheidsprobleem kunnen via verwijzing gebruik maken van de arbeidspolikliniek die een breed scala aan revalidatie- en reïntegratiemiddelen biedt. Door de unieke multidisciplinaire blik op arbeid en gezondheid is het mogelijk om professioneel en effi ciënt herstelbelemmerende en -bevorderende arbeidsfactoren in kaart te brengen. Vaak is arbeidsreïntegratie onderdeel van een revalidatieprogramma maar arbeidsreïntegratie in Hoensbroek als aparte dienst inschakelen is ook mogelijk, na doorverwijzing door een bedrijfsarts. Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen Bij Adelante in Valkenburg a/d Geul komen kinderen en jongeren voor behandeling, speciaal onderwijs, opvang of woontraining. De hulpvraag van het kind neemt altijd een centrale plaats in. Onder het motto één kind, één plan worden het onderwijsprogramma, de revalidatie(dag)behandeling, wonen met zorg en ambulante begeleidingsvragen op elkaar afgestemd. Een evenwichtig samenspel tussen behandelaars, onderwijzend personeel en ouders is hierbij essentieel. Adelante kinderrevalidatie biedt een omvangrijk zorgpakket op het gebied van: Hersenletsel* (als gevolg van een trauma of een chronische ziekte) Ontwikkelingsstoornissen zonder duidelijke oorzaak Ruggenmergproblemen of problemen van de perifere zenuwen Spierziekten als gevolg van neuro-musculaire aandoeningen Skeletaandoeningen Chronische ziekten, zoals reuma Adelante heeft een mytylschool die voorziet in speciaal basis onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, transitie (arbeidsoriëntatie) en ambulante begeleiding. Adelante biedt zeven dagen per week professionele zorg- en hulpverlening aan kinderen/jongeren tussen de nul en twintig jaar met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. Audiologie & communicatie Adelante adviseert en behandelt kinderen en volwassenen die problemen ondervinden met hun gehoor, taal- of spraakontwikkeling. Bij veel behandelingen van gehoorproblemen komen verschillende disciplines samen: audiologie, logopedie, orthopedagogie, psychologie en maatschappelijk werk. Deze disciplines zijn in eigen huis aanwezig. Op het gebied van tinnitus* (oorsuizen) levert Adelante topklinische zorg. Bij kinderen kunnen taal- of spraakproblemen te maken hebben met gedragsproblematiek of een ontwikkelingsachterstand. In dat geval wordt onderzoek gedaan naar de algemene ontwikkeling van een kind. Bestaat er een vermoeden van ernstige dyslexie dan wordt er apart onderzoek verricht. De vestigingen van Adelante audiologie & communicatie bevinden zich in Hoensbroek, Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Venlo en Steijl. * Topklinische zorg

6 FEITEN EN CIJFERS Klinische bedden 106 Verpleegdagen RBU klinisch RBU poliklinisch Intramurale plaatsen AWBZ 22 Leerlingen mytylschool 265 Leerlingen ambulante begeleiding 170 Gehoor (patiënteenheden) Spraak-taal (patiënteenheden) Extramurale AWBZ-productie Bezetting personeel (in fte) 596 Bezetting personeel (in aantallen) 847 Revalidatieartsen 17 Revalidatieartsen in opleiding in circuit Limburg 8 In 2007 gestarte en lopende wetenschappelijke onderzoeken 18 Adelante-medewerkers genoemd als auteur of medeauteur in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften 38 Totale omzet (in euro s) Bron: Jaardocument 2008 HOE BEREIKT U ONS? Zandbergsweg CC Hoensbroek t Adelante 2009 / / 01 / 5.000

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten

Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten J Dáárom De Hoenderloo Groep Jaarplan 2015 Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten INHOUD VoorwoorD 3 1 Inleiding 4 2 Cliëntparticipatie en klachtenregeling 5 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie