Handleiding. User Management BUCOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. User Management BUCOM"

Transcriptie

1 Handleiding User Management BUCOM Version September 2010

2 Inhoudstafel [info] Voor een snellere consultatie kunt u direct op de gewenste rubrieken klikken. Om terug te keren naar de inhoudstafel, klikt u op de icoon 1. Begrippen gebruikt in deze handleiding Basisbegrippen Wat is een Entiteit? Wat is een Hoedanigheid? Wat is een Rol? 5 2. De verschillende actoren van het User Management en hun rechten Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) en Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (Co-VTE) Wie is hij? Rechten en verantwoordelijkheden Functionaliteiten Een hoedanigheid activeren De details van de onderneming/organisatie raadplegen Acties op de Co-Verantwoordelijken Toegangen Entiteit Gebruikers opzoeken Lokale Beheerder (LB) en Lokale Co-Beheerder Wie is hij? Rechten en verantwoordelijkheden Functionaliteiten Gebruikersbeheer Beheer van de subafdelingen Het detail van de hoedanigheid raadplegen of wijzigen Verzending van gegevens via batchverwerking (gestructureerde berichten) Een verzendernummer Een kanaal toevoegen/verwijderen Verschillende kanalen per toepassing Een verschillend kanaal per toepassing Wachwoord wijzigen Certificaat wijzigen Routing-Module Subafdelingsbeheerder (SAB) en Co-Subafdelingsbeheerder (Co-SAB) Wie is hij? Rechten en verantwoordelijkheden Functionaliteiten Gebruikers beheren De subafdelingen beheren De details van de subafdeling consulteren De (Co-)Subafdelingsbeheerders beheren Gebruiker Rechten en verantwoordelijkheden Functionaliteiten Mijn persoonlijke gegevens wijzigen Mijn wachtwoord wijzigen 31 CCB User Management BUCOM 2

3 Beheer van het certificaat dat gebruikt moet worden op het portaal van de sociale zekerheid Toepassingsmodaliteiten Authenticatie en identificatie Eenmalige authenticatie voor de toepassing voor Toegangsbeheer De toepassing verlaten Lexicon Meer info? 38 CCB User Management BUCOM 3

4 1. Begrippen gebruikt in deze handleiding Dit hoofdstuk heeft tot doel u vertrouwd te maken met de verschillende basisbegrippen die gebruikt worden in de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties. 1.1 Basisbegrippen [info] In bepaalde gevallen kan de identificatie van een ander type zijn (bijvoorbeeld een INSZ voor een onderneming natuurlijk persoon) Wat is een Entiteit? Een entiteit is een onderneming, een instelling of elke andere organisatie. Vaak wordt zij geïdentificeerd door een KBO-nummer. Er moet verplicht een verantwoordelijke worden aangesteld voor deze entiteit. Hij wordt Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) genoemd. Hij is verantwoordelijk voor de toegang tot de beveiligde toepassingen voor de hele onderneming, instelling of organisatie. Hij is het verplichte contactpunt tussen de openbare administratie en de entiteit. Hij kan eventueel Co-Verantwoordelijken Toegangen Entiteit (Co-VTE s) aanstellen om hem te helpen. (zie hoofdstuk functionaliteiten Verantwoordelijke Toegangen Entiteit)) [info] Een onderneming kan verschillende hoedanigheden hebben (bijvoorbeeld: sociaal secretariaat, werkgever RSZ en inspectiedienst van een instelling) Wat is een Hoedanigheid? Een hoedanigheid is het businesskenmerk van de onderneming. [Bv.]: werkgever RSZ/administratieve dienst/sociaal secretariaat/inspectiedienst... Het is een bevoegdheidsdomein waarin een onderneming/organisatie geregistreerd is. Dit domein wordt gekenmerkt door een verzameling elektronische diensten. Het beheer van een hoedanigheid is dus het beheer van de autorisaties (beveiligde toepassingen) van een specifiek bevoegdheidsdomein. Voor elk van zijn bevoegdheidsdomeinen kan de VTE een specifieke lokale beheerder aanstellen om deze hoedanigheid te beheren. Hij kan ook zichzelf aanstellen als beheerder van één of meerdere hoedanigheden. [Bv.]: Een entiteit die personeel tewerkstelt zal de hoedanigheid Werkgever RSZ hebben. In die hoedanigheid zal hij toegang hebben tot een aantal toepassingen (DmfA, ASR, Dimona ). De persoon die binnen de entiteit aangesteld is om deze hoedanigheid te beheren, zal deze toepassingen terugvinden in zijn profiel. CCB User Management BUCOM 4

5 1.1.3 Wat is een Rol? De rol is het profiel van elke actor van het User Management. De rol bepaalt de v erschillende rechten en verantwoordelijkheden die hem worden toegekend. De keuze van de rol bepaalt dus de toepassingen en de gegevens waartoe de actor t oegang zal hebben. In de meeste gevallen is één persoon gekend met één enkele rol. [Bv.]: Lokale beheerder van een hoedanigheid in een bepaalde entiteit. Nadat de persoon zich geauthenticeerd heeft op het portaal van de sociale zekerheid wordt hij meteen doorverwezen naar de startpagina van de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties. Maar het gebeurt regelmatig dat één actor verschillende rollen krijgt toegewezen. [Bv.]: De VTE van een entiteit en de lokale beheerder van één van haar hoedanigheden kunnen dezelfde natuurlijke persoon zijn. De unieke User ID en het unieke wachtwoord van deze persoon zullen toegang bieden tot zijn verschillende rollen. Als de actor geregistreerd is voor verschillende hoedanigheden (van eenzelfde onderneming of van verschillende ondernemingen), dan zullen hem verschillende r ollen worden aangeboden bij de authenticatie op de portaalsite van de sociale zekerheid Hij moet dan gewoon de gewenste rol aanvinken en valideren door te klikken op Aanmelden. CCB User Management BUCOM 5

6 2. De verschillende actoren van het User Management en hun rechten Dit hoofdstuk heeft tot doel de verschillende rechten en functionaliteiten te beschrijven van elke actor van de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties. Elke actor van het User Management heeft namelijk andere rechten, al dan niet beperkt, in functie van zijn specifieke rol. [info] In de rechten toegekend aan de verschillende actoren zit een hiërarchie. Dit betekent dat een actor bovenaan de piramide toegang zal hebben tot alle functionaliteiten van de actoren die zich onder hem bevinden. Verantwoordelijke Toegangen Lokale Beheerder Subafdelingsbeheerder Gebruiker Een hoedanigheid activeren voor zijn onderneming/organisatie; Een lokale beheerder aanduiden of veranderen per hoedanigheid die zijn onderneming/organisatie bezit; Co-Verantwoordelijken Toegangen Entiteit aanstellen, blokkeren, deblokkeren of verwijderen; Gebruikers opzoeken in de verschillende activiteitsdomeinen van de onderneming/organisatie; De informatie raadplegen die specifiek is voor de onderneming/organisatie. Eén of meer Lokale Co-Beheerders aanstellen om hem bij te staan; De Lokale Co-Beheerders binnen zijn hoedanigheid blokkeren, deblokkeren of verwijderen; Gebruikers beheren binnen de hoedanigheid die hij beheert; Een technische gebruiker aanstellen die de contact-persoon zal zijn voor alles wat met de uitwisseling van gestructureerde berichten te maken heeft; Gebruikers opzoeken en selecteren binnen het activiteitsdomein dat hij beheert; Bepaalde informatie wijzigen die specifiek is voor de hoedanigheid. De Co-Subafdelingsbeheerders toevoegen, schrappen, blokkeren of deblokkeren De gebruikers beheren binnen de subafdeling die hij beheert Gebruikers opzoeken binnen de subafdeling die hij beheert Subafdelingen creëren, wijzigen, schrappen, onder zijn eigen subafdeling, als de subafdeling die hij beheert hem dit toelaat Weergeven en aanpassen van bepaalde informatie eigen aan de hoedanigheid Wachwoord wijzigen Bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen Een persoonlijk certificaat op het portaalsite opladen Persoonlijke gegevens raadplegen CCB User Management BUCOM 6

7 2.1. Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) en Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (Co-VTE) Wie is hij? De Verantwoordelijke Toegangen Entiteit is verantwoordelijk voor de toegang tot de beveiligde toepassingen, aangeboden door publieke instellingen, voor de hele onderneming of organisatie voor wie hij is aangesteld. Vanuit het standpunt van de sociale zekerheid speelt de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit de rol van root contact van de onderneming/organisatie. Hij is in staat om één of meer hoedanigheden te beheren Rechten en verantwoordelijkheden De Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (en de Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) beheert de hoedanigheden en de gebruikers binnen zijn onderneming/organisatie. Daarvoor kan hij: Een hoedanigheid activeren voor zijn onderneming/organisatie, d.w.z. een activiteits-domein activeren waarin zijn onderneming/organisatie aanwezig is (bijvoorbeeld, werkgever, mandataris ); Een lokale beheerder aanduiden of veranderen per hoedanigheid die zijn onderneming/organisatie bezit; Co-Verantwoordelijken Toegangen Entiteit aanstellen, blokkeren, deblokkeren of verwijderen (Deze functionaliteit is niet toegankelijk voor Co-Verantwoordelijken); Gebruikers opzoeken in de verschillende activiteitsdomeinen van de onderneming/ organisatie; De informatie raadplegen die specifiek is voor de onderneming/organisatie. Gelijkaardige rechten als de Lokale Beheerder: Naast de bovenvermelde functionaliteiten heeft de VTE dezelfde rechten als de Lokale Beheerder of Lokale Co- Beheerder. Voor een beschrijving van deze functionaliteiten, zie hoofdstuk LB en Co-LB. Gelijkaardige rechten als de Subafdelingsbeheerder: De VTE heeft ook dezelfde rechten als de Subafdelingsbeheerder, zoals opgenomen in hoofdstuk SAB en Co-SAB. Gemeenschappelijke rechten als gebruiker: Als gebruiker van de toepassing Toegangsbeheer voor ondernemingen en organisaties, heeft de VTE ook de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen (wachtwoord, , taalkeuze ). Deze functionaliteiten worden in detail beschreven in het hoofdstuk Gebruiker Functionaliteiten Volgende functionaliteiten worden aangeboden aan de VTE: CCB User Management BUCOM 7

8 Een hoedanigheid activeren Een hoedanigheid - of activiteitsdomein - kan toegevoegd worden aan uw onderneming/organisatie als uw onderneming/organisatie er effectief toegang toe heeft. Kies een hoedanigheid in de afrollijst met de beschikbare hoedanigheden, en klik op [Bv.]: Zorgverstrekker: ziekenhuis Telefoonoperator Erkend Sociaal Secretariaat... [info] De gevraagde gegevens hangen af van de geactiveerde hoedanigheid. Registreer de gevraagde gegevens en definieer de Lokale Beheerder die dit activiteitsdomein zal beheren. Bewaar de gegevens. CCB User Management BUCOM 8

9 De details van de onderneming/organisatie raadplegen Deze pagina geeft u de details van de onderneming/organisatie zoals zij geregistreerd is bij de instellingen van de sociale zekerheid en ook de gegevens van de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit. Geen enkele actie kan ondernomen worden (behalve de wijziging van het adres). [info] Alleen de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit kan acties uitvoeren op de Co- Verantwoordelijken Toegangen Acties op de Co-Verantwoordelijken Toegangen Entiteit In deze rubriek kunt u een Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit toevoegen of verwijderen. U kunt ook bepaalde specifieke acties ondernemen voor uw cobeheerders. Selecteer uw Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit en kies de uit te voeren actie in de afrollijst (blokkeren, deblokkeren of verwijderen. Sluit af met.na de bevestiging verschijnt de nieuwe status naast de naam. Bewerk de gegevens of wijzig het wachtwoord van deze Co- Verantwoordelijke Toegangen Entiteit. Voeg een Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit toe door zijn INSZ te vermelden en op te klikken. Als de gebruiker voor de eerste keer verschijnt in het systeem, dan zult u voor hem een gebruikersnaam en een wachtwoord moeten kiezen. Hij zal achteraf zijn wachtwoord kunnen veranderen. Als de gebruiker al aanwezig is in het systeem, dan zullen zijn persoonlijke gegevens worden gerecupereerd en getoond (het wachtwoord wordt uiteraard niet getoond). CCB User Management BUCOM 9

10 Voer het wachtwoord en de gebruikersnaam in volgens de vereiste specificaties (consulteerbaar via ). Specificaties wachtwoord: Minimaal 10 - maximaal 15 posities lang Geen spaties Case sensitive (Let goed op kleine letters versus hoofdletters) Minimaal 2 alfanumerieke karakters (cijfers, speciale tekens) Alleen de volgende speciale tekens zijn (!{})-_ Het INSZ, de naam en de voornaam verschijnen automatisch. Vul de andere velden in, de velden met een * zijn verplicht. Sla uw gegevens op en bevestig ze indien ze correct zijn. CCB User Management BUCOM 10

11 Gebruikers opzoeken Met deze zoektool kunt u de gebruiker sneller terugvinden dankzij een opzoeking op basis van verschillende criteria. Voer het volgende in: de hoedanigheid de gebruikersnaam de naam de voornaam de titel het INSZ de taalkeuze of het adres Als een hoedanigheid gekozen wordt, is het mogelijk gebruikers op te zoeken in functie van de toepassingen waartoe ze toegang hebben. CCB User Management BUCOM 11

12 2.2. Lokale Beheerder (LB) en Lokale Co-Beheerder Wie is hij? De Lokale Beheerder wordt aangesteld door de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (of Co- Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) om een hoedanigheid van een onderneming/ organisatie te beheren (i.e. activiteitsdomein) Rechten en verantwoordelijkheden Eén of meer Lokale Co-Beheerders aanstellen om hem bij te staan; De Lokale Co-Beheerders binnen zijn hoedanigheid blokkeren, deblokkeren of verwijderen (deze functionaliteit is niet toegankelijk voor Co-Verantwoordelijken); De subafdelingen beheren voor zover deze hoedanigheid hem dit toelaat: - Een subafdeling toevoegen/verwijderen, vrij of onder voorwaarden in functie van de mogelijkheden die hem aangeboden worden en er bepaalde toepassingen aan koppelen; - Een subafdeling blokkeren/deblokkeren; - De (Co-)Subafdelingsbeheerder beheren. Gebruikers beheren binnen de hoedanigheid die hij beheert: - Een nieuwe gebruiker registreren; - Autorisaties toewijzen aan de gebruikers die hij beheert; - Bepaalde attributen van gebruikers wijzigen (taalkeuze, en toegang tot toepassingen); - Gebruikers blokkeren, deblokkeren en verwijderen. Gebruikers opzoeken en selecteren binnen het activiteitsdomein dat hij beheert; Een technische gebruiker aanstellen die de contactpersoon zal zijn voor alles wat te maken heeft met de uitwisseling van gegevens via batch (gestructureerd berichten); Bepaalde informatie wijzigen die specifiek is voor de hoedanigheid. (en een adres definiëren voor deze hoedanigheid). Gelijkaardige rechten als de Subafdelingsbeheerder De VTE heeft ook dezelfde rechten als de Subafdelingsbeheerder, zoals opgenomen in hoofdstuk SAB en Co-SAB. Gemeenschappelijke rechten als gebruiker Als gebruiker van de toepassing Toegangsbeheer voor de ondernemingen en organisaties, heeft de VTE ook de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens te wijzigen (wachtwoord, , taalkeuze ). Deze functionaliteiten worden in detail beschreven in hoofdstuk Gebruiker Functionaliteiten Als Lokale Beheerder heeft u de controle over heel wat elementen die cruciaal zijn voor de relatie die uw onderneming/organisatie onderhoudt met de sociale zekerheid en andere instellingen. Met behulp van deze toepassing voor toegangsbeheer kunt u zowel een aantal persoonlijke gegevens inbrengen en wijzigen als de toegangen van de gebruikers beheren. U hebt ook toegang tot allerlei informatie en tot verschillende toepassingen die beschikbaar zijn op het portaal van de sociale zekerheid of op andere federale sites, namelijk het federaal portaal ( Op het rechterscherm hebt u toegang tot al uw functionaliteiten. CCB User Management BUCOM 12

13 Gebruikersbeheer Klik op Gebruikers. Zoek gebruikers op in functie van bepaalde ingevoerde criteria in de betrokken velden en filter ze (of niet) met de volgende knoppen: Bewerk of wijzig het wachtwoord van de gebruiker. Blokkeer, deblokkeer of verwijder de gebruiker. Voeg een Gebruiker Lokale Co-Beheerder toe door zijn INSZ in te voeren en op te klikken. CCB User Management BUCOM 13

14 Beheer van de subafdelingen Voor sommige toegelaten hoedanigheden zal de Lokale Beheerder (of Lokale Co-Beheerder) de mogelijkheid hebben om subafdelingen te creëren. Deze subafdelingen kunnen vrij (vrije keuze van de Beheerder wat de naam betreft) of onder voorwaarden zijn (het behoren van de subafdeling bij de betreffende entiteit wordt nagekeken in een authentieke bron). De toegang tot het beheer van de subafdelingen gebeurt via de optie van het menu Gebruikers - subafdelingen. Als het voor de betreffende hoedanigheid onmogelijk is om subafdelingen te creëren, dan wordt de optie vervangen door Nadat u op de link hebt geklikt, verschijnt de volgende pagina. U moet klikken op het tabblad Subafdeling om toegang te krijgen tot de gewenste functionaliteiten. Het scherm bevat de subafdelingen die onder deze hoedanigheid eventueel gecreëerd werden. [info] Het kan zijn dat andere keuzemogelijkheden voorgesteld worden in de afrollijst) Om een andere subafdeling toe te voegen, moet u enkel het type kiezen en op Volgende klikken. CCB User Management BUCOM 14

15 In het volgende scherm kunt u de naam of identificatie inbrengen van de subafdeling die u creëert. Hier kunt u kiezen of u ze zelf wil beheren of een Subafdelingsbeheerder wil aanstellen. Breng in dit geval het INSZ-nummer van deze beheerder in. [info] Standaard is geen enkele subafdeling aangevinkt. Valideer uw keuze door te klikken op de knop. U moet vervolgens de autorisaties kiezen die aan deze subafdeling gekoppeld zullen worden. Als de gekozen Beheerder nog niet aanwezig is in het systeem, zal u worden gevraagd de gegevens van de Beheerder in te voeren. Wanneer de velden ingevuld zijn, moet u uw keuze valideren door te klikken op de knop. Nadat u uw keuze bevestigd hebt op de volgende pagina, wordt de subafdeling toegevoegd en beschikt de nieuwe Subafdelingsbeheerder in zijn profiel automatisch over de autorisaties. De Subafdelingsbeheerder zal de subafdeling kunnen beheren zoals de Lokale Beheerder dit doet met de hoedanigheid die hij beheert, zie hoofdstuk GL en Co-GL Het detail van de hoedanigheid raadplegen of wijzigen Voer het adres in dat gelinkt is aan de hoedanigheid en raadpleeg de lijst met beveiligde toepassingen voor deze hoedanigheid. Sla uw gegevens op. CCB User Management BUCOM 15

16 Verzending van gegevens via batchverwerking (gestructureerde berichten) Naast het beheer van de gebruikers voor de portaaltoepassingen hebt u de mogelijkheid om gegevens te beheren in verband met de verzending van gegevens via batchverwerking (gestructureerde berichten). Bestandsoverdracht via batchverwerking (gestructureerde berichten) is vooral nuttig om een groot aantal aangiften door te sturen. Gegevensuitwisseling aan de hand van bestandsoverdracht is momenteel mogelijk via de batch-kanalen FTP, MQLink, SFTP en Isabel Een verzendernummer In deze rubriek kunt u een verzendernummer aanmaken. Meld u aan op de portaalsite van de sociale zekerheid, hetzij met uw gebruikersnaam en wachtwoord, hetzij met uw elektronische identiteitskaart. Klik op Gestructureerde berichten. Onder de rubriek Gestructureerde berichten klikt u op Registratie van de configuratiegegevens. CCB User Management BUCOM 16

17 Klik dan op Volgende. Vul alle gevraagde velden in onder Creatie van een technische gebruiker en klik op Volgende. In het vervolgkeuzemenu kunt u kiezen uit de kanalen. CCB User Management BUCOM 17

18 Klik daarna op Browse om het certificaat op te laden. Kies het type verbinding en de gewenste toepassingen. Klik op Volgende. Onder Technische gebruiker vult u de gegevens in. Klik op Volgende. CCB User Management BUCOM 18

19 Bevestig. Om één of ander gegeven te wijzigen, klikt u op Vorige. Onder Identificatie van de technische gebruiker verschijnt uw verzendernummer Een kanaal toevoegen/verwijderen Als lokale (co-)beheerder hebt u de mogelijkheid om een voorkeurkanaal en een alternatief kanaal aan te duiden per toepassing. U hebt ook de mogelijkheid een verschillend kanaal te kiezen per toepassing Verschillende kanalen per toepassing Meld u aan op het portaal van de sociale zekerheid, hetzij met uw gebruikersnaam en wachtwoord, hetzij met uw elektronische identiteitskaart. Klik dan op Gestructureerde berichten. CCB User Management BUCOM 19

20 Het onderstaande scherm verschijnt. Voor dit voorbeeld beschikt u alleen over het kanaal Isabel voor de toepassing DmfA. Om het FTP-kanaal toe te voegen, klikt u in de rechterbalk op. Klik dan op Volgende. CCB User Management BUCOM 20

21 Kies het type verbinding (Router of Dialup) en klik dan op Browse om het certificaat te downloaden. Vink daarna de toepassing DmfA aan. Het voorkeurkanaal van de toepassing DmfA is Isabel. Klik op Volgende. Klik op Bevestigen. CCB User Management BUCOM 21

22 Het volgende scherm verschijnt. Het FTP-kanaal is toegevoegd, het voorkeurkanaal is Isabel Een verschillend kanaal per toepassing Meld u aan, hetzij met uw gebruikersnaam en wachtwoord, hetzij met uw elektronische identiteitskaart. Klik dan op Gestructureerde berichten. CCB User Management BUCOM 22

23 De werkgever heeft FTP gekozen als kanaal voor de DmfA. Om een Isabel-kanaal toe te voegen, voor een andere toepassing klikt u op. Klik op Volgende. CCB User Management BUCOM 23

24 Het scherm waarin u het kanaal kunt toevoegen, verschijnt. Hier volstaat het de MailboxId en het X400-adres in te vullen. Vink daarna de toepassing aan waarvoor u dit kanaal wenst te gebruiken. Klik op Volgende. Het X400-adres moet beginnen met C=BE;A=Isa;P=. De MailboxId moet ten minste 13 karakters tellen. Klik op Bevestigen. CCB User Management BUCOM 24

25 Het kanaal voor DmfA is FTP gebleven. Het kanaal voor Dimona V2 is Isabel. CCB User Management BUCOM 25

26 Wachwoord wijzigen Als gebruiker van FTP of MQ-LINK beschikt u over een wachtwoord om uw bestanden te versturen via het batch-kanaal. Dit wachtwoord heeft u aangemaakt bij uw registratie als verzender via de beveiligde omgeving van de portaalsite. U heeft deze codes bekomen via de beveiligde omgeving van de portaalsite onder de rubriek Aanmelden onder Onderneming. Eens u als verzender geregistreerd bent, verandert het menu Gestructureerde berichten en krijgt u verschillende opties. Wij hebben geconstateerd dat u mogelijks problemen ondervindt bij het connecteren op de server. Dit wordt verklaard door het feit dat sommige wachtwoorden (type verzender ) verstrijken na een jaar. Om deze situatie recht te zetten, vragen wij u om volgende te doen: Uw lokale beheerder meldt zich aan op de portaalsite onder Onderneming / Aanmelden ; Hij klikt op de rubriek Gestructureerde berichten. Hij klikt op de rubriek Verbindingsgegevens ; CCB User Management BUCOM 26

27 Hij wijzigt het wachtwoord Certificaat wijzigen Als gebruiker van FTP of MQ-LINK beschikt u over een certificaat om uw bestanden te versturen via het batch-kanaal. Dit certificaat heeft u aangemaakt bij uw registratie als verzender via de beveiligde omgeving van de portaalsite via de optie registratie van de nodige informatie. Wij merkten dat uw certificaat (weldra) niet meer geldig is. Om dit op te lossen u neemt contact op met uw certificatiedienstverlener, teneinde een verlenging van uw certificaat aan te vragen. U meldt zich aan op de portaalsite. Hij kiest voor Gestructureerde berichten. CCB User Management BUCOM 27

28 Klik op het gebruikte kanaal Laadt het certificaat op CCB User Management BUCOM 28

29 Routing-Module In eerste instantie is de toepassing Routing-module bestemd voor de gebruikers van de ASR-aangiftes. De vervanging van de papieren documenten en formulieren door een elektronische gegevens stroom vereist een gecentraliseerd beheer van de communicatieregels tussen uw onderneming/organisatie en de sociale zekerheid. Het is in deze context dat de toepassing Routing-module werd gecreëerd en ter beschikking gesteld van uw Lokale Beheerder. De Lokale Beheerder, als verantwoordelijke van een activiteitsdomein verbonden aan uw onderneming/organisatie, kan een bestemmeling en/of een communicatiekanaal kiezen voor een bepaalde aangifte en dit rekening houdend met de transmissieregels. De keuze van de bestemmeling moet gebeuren in overeenkomst met de volmacht(en) die uw onderneming/organisatie aan de sociale zekerheid heeft doorgegeven. De onderneming/organisatie van bestemming kan dan een transmissiekanaal kiezen. Dit kanaal kan uw e-box zijn of een batch-kanaal dat op voorhand in het verzendersrepertorium werd gemeld. CCB User Management BUCOM 29

30 2.3. Subafdelingsbeheerder (SAB) en Co-Subafdelingsbeheerder (Co-SAB) Wie is hij? De Subafdelingsbeheerder wordt aangeduid door de Lokale (Co-)Beheerder om een subtak van een activiteitsdomein van een onderneming/organisatie te beheren Rechten en verantwoordelijkheden Eén of meer Co-Subafdelingsbeheerders aanstellen om hem bij te staan; De Co-Subafdelingsbeheerders blokkeren, deblokkeren of schrappen binnen de subafdeling die hij beheert (deze functionaliteit is niet beschikbaar voor co-lokale beheerders); Subafdelingen creëren onder zijn eigen subafdeling, als de subafdeling die hij beheert hem dit toelaat; Gebruikers beheren binnen de subafdeling die hij beheert: - Een nieuwe gebruiker registreren; - Autorisaties toewijzen aan de gebruikers die hij beheert; - Bepaalde attributen van gebruikers wijzigen (taalkeuze, en toegang tot toepassingen); - Gebruikers blokkeren, deblokkeren en verwijderen. Gebruikers opzoeken en selecteren binnen de subafdeling die hij beheert; Informatie wijzigen die specifiek is voor de subafdeling; Zijn wachtwoord of bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen (taalkeuze, persoonlijke ); Een persoonlijk certificaat op het portaal van de sociale zekerheid opladen; Andere persoonlijke gegevens raadplegen dan het wachtwoord (gebruikersnaam, v oornaam, naam, titel, rijksregisternummer, taalkeuze, persoonlijke en beveiligde toepassingen waarvoor hij rechten heeft) Functionaliteiten Deze rubriek beschrijft de verschillende beschikbare functionaliteiten als subafdelingsbeheerder Gebruikers beheren. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze functionaliteiten, verwijzen we u naar hoofdstuk GL en Co-GL De subafdelingen beheren. Zoals de Lokale Beheerder zal de Subafdelingsbeheerder eventueel zelf een subafdeling kunnen creëren. Daarvoor moet hij de toelating krijgen van de subafdeling, zie hoofdstuk GL en Co-GL De details van de subafdeling consulteren Voor een gedetailleerde beschrijving van deze functionaliteiten, verwijzen we u naar het hoofdstuk LB en Co-LB De (Co-)Subafdelingsbeheerders beheren Voor een gedetailleerde beschrijving van deze functionaliteiten, verwijzen we u naar het hoofdstuk LB en Co-LB. CCB User Management BUCOM 30

31 2.4. Gebruiker Rechten en verantwoordelijkheden Zijn wachtwoord of bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen (taalkeuze, persoonlijke ); Een persoonlijk certificaat op het portaal van de sociale zekerheid opladen; Andere persoonlijke gegevens raadplegen dan het wachtwoord (gebruikersnaam, voornaam, naam, titel, rijksregisternummer, taalkeuze, persoonlijke , van de onderneming/instelling en beveiligde toepassingen waartoe hij toegang heeft) Functionaliteiten Deze rubriek beschrijft de verschillende beschikbare functionaliteiten als gebruiker Mijn persoonlijke gegevens wijzigen Wijzig uw taalkeuze, uw titel of uw adres en bevestig Mijn wachtwoord wijzigen Aarzel niet uw wachtwoord regelmatig te wijzigen volgens de vereiste specificaties. Bevestig uw nieuw wachtwoord. CCB User Management BUCOM 31

32 Beheer van het certificaat dat gebruikt moet worden op het portaal van de sociale zekerheid Overeenkomstig het gebruikersreglement bestaan er een aantal diensten waarvoor naast de gebruikersnaam en het wachtwoord een certificaat gegeven moet worden. Laad het hier op via de knop CCB User Management BUCOM 32

33 3. Toepassingsmodaliteiten Dit hoofdstuk heeft tot doel u te begeleiden bij de lancering van de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties Authenticatie en identificatie Om toegang te krijgen tot de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties moet u zich authenticeren. Hiervoor gaat u naar het portaal van de sociale zekerheid ( Selecteer uw status door op de bijbehorende afbeelding te klikken. U krijgt dan de mogelijkheid om u aan te melden: CCB User Management BUCOM 33

34 Als u de toepassing opent als werkgever RSZ, werkgever RSZPPO of mandataris, kunt u zich authenticeren door middel van uw gebruikernaam en wachtwoord of door middel van uw elektronische identiteitskaart. Als u de toepassing opent als ambtenaar of andere professional van de sociale zekerheid (via homepage), dan kunt u zich authenticeren door middel van uw ambtenarentoken of door middel van uw elektronische identiteitskaart. U kunt dus kiezen uit de volgende twee mogelijkheden: Wanneer de authenticatie gevalideerd is (eid, token of User Id/wachtwoord) en u eventueel uw keuze hebt gemaakt uit de voorgestelde rollen, wordt de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties opgestart in een nieuw venster van uw browser. CCB User Management BUCOM 34

35 3.2. Eenmalige authenticatie voor de toepassing voor Toegangsbeheer Als u verschillende rollen hebt in de toepassing User Management (bijvoorbeeld, beheerder van twee hoedanigheden), dan zult u dankzij de principes van de Single Log On en Single Sign On van de ene rol naar de andere kunnen gaan zonder te moeten uitloggen en u opnieuw te moeten authenticeren. [info] Het is mogelijk dat er slechts één element weergeven wordt in deze lijst. [info] Door op de knop Home te klikken (bovenaan rechts in het scherm) kan u terug gaan naar deze pagina. Op deze pagina kunt u de onderneming of de organisatie kiezen waarvan u de toegangen wenst te beheren en kunt u vervolgens de gewenste rol kiezen. Daarna wordt u doorverwezen naar de specifieke startpagina van de gekozen rol De toepassing verlaten Om de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties te verlaten, v olstaat het te klikken op de knop in de hoek bovenaan rechts. U kunt ook gewoon het venster van de browser sluiten. Wanneer u het venster van het Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties sluit, blijft u aangemeld op het portaal van de sociale zekerheid. Als u zich wenst af te melden van het portaal, klik dan op de knop Afmelden. CCB User Management BUCOM 35

36 4. Lexicon Deze rubriek verzamelt de verschillende termen die in deze handleiding gebruikt worden. Co-Verantwoordelijke Toegangen Entiteit: hij heeft dezelfde rechten als de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit maar kan zelf geen Co-Verantwoordelijken Toegangen Entiteit beheren. Lokale Co-Beheerder: hij heeft dezelfde rechten als de Lokale Beheerder. Curator: persoon die het beheer op zich neemt van de hoedanigheid Werkgever van een onderneming/organisatie die failliet is verklaard. Hij wordt aangesteld door een handelsrechtbank. Verantwoordelijke Toegangen Entiteit: verantwoordelijke op het niveau van de onderneming/ organisatie. Vanuit het standpunt van de sociale zekerheid is hij het unieke contactpunt van de onderneming/organisatie. Hij zal een of meer hoedanigheden kunnen beheren. De Verantwoordelijke Toegangen Entiteit wordt aangesteld door de verantwoordelijke van de onderneming/organisatie. Hij moet bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, stichter van de onderneming/organisatie als natuurlijk persoon zijn of tewerkgesteld worden door deze onderneming/organisatie. Full Service Secretariaat: een full service secretariaat is een rekencentrum dat zich v olledig bezighoudt met het personeelsbeheer van uw administratie, met inbegrip van de berekening van de bezoldiging van het personeel en de opmaak van de kwartaalaangiften van de sociale zekerheid voor de RSZPPO. Lokale Beheerder: persoon aangesteld door de Verantwoordelijke Toegangen Entiteit om een activiteitsdomein van de onderneming/organisatie te beheren. Uiteraard zal eenzelfde natuurlijk persoon door een VTE aangesteld mogen worden als Lokale Beheerder van verschillende domeinen. In de meest algemene gevallen moet een persoon, om beheerder van de hoedanigheid van een onderneming/organisatie te kunnen worden, in principe ofwel werknemer zijn van de onderneming/organisatie (niet van toepassing indien het een onderneming/organisatie zonder personeel betreft), ofwel bestuurder, g edelegeerd bestuurder, zaakvoerder, stichter van de onderneming/organisatie als natuurlijk persoon. INSZ: elke sociaal verzekerde heeft een uniek identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Het is op basis van dit nummer dat hij geïdentificeerd kan worden in alle instellingen van de sociale zekerheid (ziekteverzekering, kinderbijslag, werkloosheid, enz.). Dit nummer staat rechtsboven op uw SIS-kaart, maar ook op uw identiteitskaart (nummer dat met de omgekeerde geboortedatum JJ-MM-DD begint). Dienstverlener natuurlijk persoon: persoon die aangesteld is door een verantwoordelijke van de onderneming/organisatie om de verplichtingen ten opzichte van de RSZ te vervullen. Hoedanigheid: een hoedanigheid is een bevoegdheidsdomein waarin een onderneming/ organisatie geregistreerd is. Dit domein wordt gekenmerkt door een geheel van elektronische diensten die ter beschikking worden gesteld van de ondernemingen/ organisaties die hiertoe toegang hebben en die aangeboden worden door het openbaar bestuur dat hiervoor verantwoordelijk is (bv.: Werkgever, Mandataris...). Subafdeling: de lokale beheerder van bepaalde hoedanigheden heeft de mogelijkheid om de hoedanigheid die hij beheert in subafdelingen te organiseren. Deze subafdelingen kunnen gecreëerd worden ofwel volgens de vrije keuze van de beheerder ofwel door in een authentieke bron na te kijken of de subafdeling wel gelinkt is met de onderneming. CCB User Management BUCOM 36

37 Root contact: voornaamste contactpersoon van de onderneming/instelling (root = o orsprong). Gebruiker: de persoon die de beveiligde toepassingen zal gebruiken die door een Lokale Beheerder of een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit toevertrouwd zijn. Iemand kan als gebruiker binnen een hoedanigheid van een onderneming/instelling aangesteld worden indien hij in principe werknemer van de onderneming/ organisatie is. Deze persoon kan echter ook bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, vennoot of lid zijn. Technisch gebruiker: contactpersoon op het niveau van een hoedanigheid voor het versturen van gegevens via gestructureerde berichten. Deze persoon moet een technische kennis hebben van de manier waarop de uitwisseling van bestanden gebeurt. Het is de Lokale Beheerder van de onderneming/organisatie die deze technische contactpersoon aanstelt en hem een gebruikersnaam en wachtwoord zal toekennen. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de technische contactpersoon zullen gebruikt moeten worden tijdens de elektronische gegevensoverdracht. CCB User Management BUCOM 37

38 5. Meer info? Meer info? Hulp nodeig? Het Contactcenter kan u hulp en informatie verstrekken bij deze toepassing. Het Contactcenter is bereikbaar: Tel.: Openingsuren: Van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen Doorlopend van 7u tot 20u Talen: Nederlands Frans CCB User Management BUCOM 38

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Inhoudstafel 1. DE VERSCHILLENDE ACTOREN VAN HET USER MANAGEMENT EN HUN RECHTEN...4 1.1. DE VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN ONDERNEMING EN CO-VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN

Nadere informatie

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth

Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth Gebruikershandleiding: Aanmaak van gebruikers en toekenning van rollen en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de toepassing ebirth ehealth-platform SEPTEMBER 2011 Voor een snellere consultatie kunt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Samen digitaal www.samendigitaal.be/ Gebruikershandleiding Heeft mijn onderneming toegang tot e-box? ders of extra Om e-box en de beveiligde onlinediensten te gebruiken, moet u eerst uw onderneming registreren.

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands Januari 2015 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van deze

Nadere informatie

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM)

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) datum 21/06/2016 onderwerp Hoe kan ik het gebruikersbeheer voor mijn organisatie in orde brengen in ehealth? VTE Toegang aanvragen bij ehealth Als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands November 2016 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Hoe beheer ik mijn gebruikers en mijn autorisaties als professional van de sociale sector?

Hoe beheer ik mijn gebruikers en mijn autorisaties als professional van de sociale sector? Hoe beheer ik mijn gebruikers en mijn autorisaties als professional van de sociale sector? Handleiding voor de lokale beheerders Versie 3.0 KSZ Augustus 2008 1 INHOUDSTAFEL I. Hoe stelt u een personeelslid

Nadere informatie

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan.

INLEIDING WELKOM. We leggen u stap voor stap uit hoe u te werk moet gaan. 1 INLEIDING WELKOM Vooraleer de medewerkers van een ME toegang kunnen krijgen tot de sterk beveiligde applicatie Heracles dient een éénmalige identificatieprocedure doorlopen te worden. Deze procedure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Handleiding BE Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Inhoudstafel 1. Algemeen...5 1.1. Waarover gaat het?...5 1.2. Wat is de rol van de Belgische klant?...5 2. Waar vindt u de toepassing Limosa?...6 2.1. Ga naar

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer van Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Ziekenhuis Nederlands Juni 2017 CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Hoe toegang vragen als onderneming?

Gebruikershandleiding: Hoe toegang vragen als onderneming? Gebruikershandleiding: Hoe toegang vragen als onderneming? ehealth-platform JUNI 2011 Inhoudstafel Voor een snellere consultatie kunt u direct op de gewenste rubrieken klikken. Om terug te keren naar de

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands Juni 2015 De partners van CSAM die de generieke diensten aanbieden, nemen de operationele verantwoordelijkheid van deze

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel De controlekaart volledige werkloosheid 01 - Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 02 - Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Het logo

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide

Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Dienst voor het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) Step-by-Step Guide Nederlands April 2017 CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e- government

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS CVK / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers CVK 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen in het

Nadere informatie

STARTUP GUIDE FileExchange

STARTUP GUIDE FileExchange STARTUP GUIDE FileExchange December 2014 1 Index 1. Inleiding... 3 1.1. Uitwisseling van documenten... 3 1.2. Concept van Partner... 3 1.3. Beheer van de communicatieregels... 3 1.4. Schema ter illustratie...

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE DIGITALISERING?

KLAAR VOOR DE DIGITALISERING? KLAAR VOOR DE DIGITALISERING? Als onderneming heeft u een aantal administratieve verplichtingen tegenover de sociale zekerheid. Via e-box sturen de openbare instellingen u gemakkelijk documenten en notificaties

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth

Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth Gebruikersbeheer voor moduledatabank en INSISTO via ehealth De voorbije tien jaren is hard gewerkt om de JeugdHulp in Vlaanderen vlotter te laten verlopen. Eén van de grote uitdagingen is het onderscheid

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51

HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR DOSSIERS DAGVERZORGINGSCENTRA NIET-CONFORM ARTIKEL 51 / versie 1.1-15.06.2015 15.06.2015 Handleiding e-loket voor dossiers dagverzorgingscentra niet-conform artikel

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel De controlekaart volledige werkloosheid 01 - Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 02 - Algemene beschrijving 9 Bovenaan 10 Het logo

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit

Nadere informatie

DmfA - batch Handleiding. Hoe het certificaat installeren? (Internet Explorer 7.0) Versie 1.0 Januari 2008 Bucom

DmfA - batch Handleiding. Hoe het certificaat installeren? (Internet Explorer 7.0) Versie 1.0 Januari 2008 Bucom DmfA - batch Handleiding Hoe het certificaat installeren? (Internet Explorer 7.0) Versie 1.0 Januari 2008 Bucom Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Hoe laadt u de private sleutel op in de internetbrowser?...5

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager)

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Siemens Industry Mall Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Page: 1 of 16 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 GEBRUIKERSADMINISTRATIE...4 2.1 Creatie van een nieuwe

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be HANDLEIDING Dmfa Atlas www.pdos.fgov.be 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR ANIMATIEDOSSIERS / versie 1.3-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor animatiedossiers 1/17 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 4 3 Inloggen

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Toegang tot het systeem

Toegang tot het systeem www.ehealth.fgov.be Inhoudstafel Toegang tot het systeem... p. 3 De artsen van de kring...p. 4 Het gebied van de kring... p. 6 De periodes...p. 8 De agenda van de kring...p. 10 De informatie voor de burger...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 Checkinatwork is een dienst voor het registreren van aanwezigheden van: personen die werken in onroerende staat uitvoeren - de bouwdirecties belast met het ontwerp; - de bouwdirecties

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700

Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be. gratis 1700 Met vragen over de registratie kunt u terecht op: admin.inkom@vlaanderen.be gratis 1700 Agentschap Ondernemen, maart 2008 Surf naar : http://www.kmo-portefeuille.be Voor de registratie en het aanmelden,

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22 1 HANDLEIDING 1. Registreren van klanten / aanmaak account voor het reserveren van sportinfrastructuur blz. 1 A. Werkwijze 1 Registreren: blz. 1 Geregistreerd: blz. 6 Mijn profiel aanpassen en vervolledigen

Nadere informatie

Handleiding. Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer

Handleiding. Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer Handleiding Toegangen beheren voor de online toepassing: Enquête woon-werkverkeer Samengevat Uw werkgever verleent de toegangen tot de applicatie. Binnen uw organisatie kunnen de hoofdtoegangsbeheerder

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

DB2P voor vennootschappen: gebruikershandleiding versie 1.2 (01/07/2014)

DB2P voor vennootschappen: gebruikershandleiding versie 1.2 (01/07/2014) DB2P voor vennootschappen: gebruikershandleiding versie 1.2 (01/07/2014) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Toegang tot de toepassing... 3 3. Navigeren doorheen de toepassing... 5 3.1. Interne pensioentoezegging...

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS Rechten GEBRUIKSVOORWAARDEN De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank

Handleiding applicatiebeheer BNG Bank Handleiding applicatiebeheer BNG Bank www.bngbank.nl BNG Bank: (keuze Bankieren-Betalingsverkeer) Downloaden formulieren FAQ s Technische beschrijvingen Contactgegevens BNG Bank Afdeling Klantenservice

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI...

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... 2 2.2. AUTORITEITEN UITNODIGING OM ZICHZELF TE REGISTREREN... 3 3.

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS

HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR AANVRAGEN INSCHRIJVINGSNUMMERS /versie 1.0-8.08.2016 8.08.2016 Handleiding e-loket voor aanvragen inschrijvingsnummers 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot

Nadere informatie

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De koppelingsprocedure voor gekende ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille,, ecologiepremie en groeipremie) Versie juli 2010 (vroegere migratieprocedure) Toegang

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

DmfAPPL - web Handleiding. Hoe het certificaat installeren? Version 4.0 Januari 2008 Bucom

DmfAPPL - web Handleiding. Hoe het certificaat installeren? Version 4.0 Januari 2008 Bucom DmfAPPL - web Handleiding Hoe het certificaat installeren? Version 4.0 Januari 2008 Bucom Inhoudstafel 1. 2. Inleiding...4 Hoe laadt u de private sleutel op in de internetbrowser?...5 3. Hoe exporteert

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Children s Rights and Business Principles

Children s Rights and Business Principles Children s Rights and Business Principles www.childrenandbusiness.be Handleiding voor bedrijven. Children s rights and Business Principles Handleiding voor bedrijven - 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie