edito MWB-ABVV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "edito MWB-ABVV 2012 www.metallos.be"

Transcriptie

1 - edito MWB-ABVV 2012 Het is in een bijzonder moeilijke context dat de onderhandelingen werden gehouden. Maar de MWB-ABVV is erin geslaagd om het tij te keren. Dankzij jullie Na twee crisisjaren die grotendeels door de werknemers werden betaald, heeft het ABVV inderdaad geweigerd om een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) goed te keuren omdat dit geen enkele verwachting van de arbeidswereld inloste. Bovenop een loonsverhoging die zo goed als onbeduidend was, werd in het ontwerp van het IPA de enveloppe voor het welvaartvast maken van de sociale uitkeringen (pensioenen, ziekte, enz.) met 40% verminderd en stelde het ontwerp zelfs geen enkele veelbetekende vooruitgang voor op het vlak van de harmonisering naar boven toe van de statuten van arbeiders en bedienden. Ondanks het feit dat de algemene stakingen, die op initiatief van het ABVV werden georganiseerd om tegen het IPA te protesteren, massaal werden opgevolgd, heeft de regering van lopende zaken, gesteund door het ACV, aan de hand van een koninklijk besluit een loonnorm van 0% bevestigd voor 2011 en een loonnorm van maximum 0,3% voor 2012, waarbij uiteindelijk de kant van de werkgevers werd gekozen. 3

2 Ondanks dit keurslijf zal de MWB-ABVV er nochtans in slagen om zijn initialen in rode letters te zetten op de teksten van de sectorale akkoorden waarbij, na de mislukking van de vorige onderhandelingen, opnieuw succes werd geboekt met de ondertekening van federale akkoorden in het merendeel van zijn sectoren. Naast de historische overwinning in de sector van de metaalverwerkende nijverheid waarbij de groei van het pensioenfonds ten koste van bruto loonsverhogingen werd stopgezet en met daarbovenop een overschrijding van de norm van 0,3% over de volledige duur van de overeenkomst, is de vooruitgang die in het merendeel van onze sectoren werd geboekt van aanzienlijk belang op het vlak van solidariteit en sociale bescherming voor al onze werknemers. duidelijk in de verf worden gezet en de ondertekening van de sectorale akkoorden dan ook rechtvaardigen. In deze zakboekjes wordt de samenvatting gegeven van de overeenkomsten die voor uw sector werden gesloten en die van toepassing zijn in 2011 en Wij nodigen u uit om ze aandachtig te raadplegen en uw afgevaardigde of uw gewestelijk MWB-ABVV afdeling te contacteren indien u aanvullende informatie wenst. De MWB-ABVV zal in elk geval de strijd aan uw zijde verder zetten om uw rechten te verdedigen en er ook daadwerkelijk te staan iedere keer dat wij de belangen van de Waalse en Brusselse werknemers moeten doen gelden. Wij wensen eraan te herinneren dat de sectorale akkoorden van toepassing zijn op alle ondernemingen die tot onze sectoren behoren met inbegrip van de KMO s zonder syndicale delegatie waarvan de werknemers geïsoleerd zijn bij gebrek aan een onderhandeld kader. De vooruitgang die gerealiseerd werd in de akkoorden vertaalt zich aldus zowel in een verhoging van bepaalde aanvullingen die door het fonds van bestaanszekerheid aan werknemers in moeilijkheden worden gestort als in een inperking van het gebruik van nepcontracten in sommige sectoren of ook nog in een verhoging van de syndicale premie voor al onze leden, waarbij de inspanningen verwezenlijkt door de MWB om de belangen van de Waalse en Brusselse werknemers te verdedigen Nico CUE Secretaris-generaal MWB-ABVV Angelo BASILE Adjunct-secretaris-generaal MWB-ABVV

3 Samenvatting van het akkoord voor de elektriciens PSC Loonvoorwaarden Het akkoord is van toepassing op alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritaire Subcomité van de elektriciens (PSC ). Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw afgevaardigde of met een van de kantoren van het MWB-ABVV. Met de term arbeider worden zowel arbeiders als arbeidsters bedoeld. Verhoging en indexering De minimumuurlonen en de effectieve uurlonen worden op 1 januari van elk jaar aan de index aangepast. Op 1 januari 2011 bedroeg de indexaanpassing 2,57%. Op 1 januari 2012 evolueren de lonen als volgt: eerst een verhoging met 0,3% (zoals bepaald in het sectoraal akkoord ); vervolgens een indexaanpassing (te berekenen op basis van de indices van december 2010 en december 2011). Op 1 januari 2011 waren de volgende minimumlonen van kracht: 1. Loonschaal van toepassing op het personeel met minder dan een jaar anciënniteit in het bedrijf

4 Categorieën Spanning 38u/ week A. Hulpwerkman B. Geoefende werkman (korte opleiding) C. Geoefende werkman (lange opleiding) D. Geschoolde arbeider 3 e categorie E. Geschoolde arbeider 2 e categorie F. Geschoolde arbeider 1 e categorie ,51 12,20 13,24 14,39 15,19 16,11 40u/ week* 10,93 11,59 12,57 13,66 14,43 15,30 of de MWB-ABVV-federatie van uw regio. De loonschalen zijn ook beschikbaar op Jongerenloon In uitvoering van het interprofessionele akkoord wordt de discriminatie met betrekking tot de leeftijd voor jongerenlonen weggenomen. De arbeiders die jonger zijn dan 18 jaar hebben eveneens recht op een loon van 100%. Voor jobstudenten is er sinds 1 juli 2009 een specifieke bepaling van kracht (80 % van het baremaloon van de beroepscategorie). * alleen mogelijk als er compensatiedagen worden toegekend (CAO 23/02/87). 2. Loonschaal van toepassing op het personeel met minstens een jaar anciënniteit: a. na een jaar anciënniteit worden de minimumlonen met 1% verhoogd b. bij een langere anciënniteit worden de minimumlonen constant en jaarlijks verhoogd met minimaal 0,5%, afhankelijk van de anciënniteit die wordt verworven in dezelfde categorie en in hetzelfde bedrijf. Opm: Wenst u de volledige en tot 1/1/2012 bijgewerkte loonschalen? Neem dan contact op met uw afgevaardigde Sectoraal systeem van ecocheques Vanaf 1 januari 2011 worden de ecocheques elk jaar uitbetaald in één enkele schijf met een waarde van 250,00. De betaling vindt plaats: op 15 november 2011 voor de referentieperiode van 1 januari tot 30 september Deze ecocheques worden herberekend op basis van 12/9 e ; vanaf 2012 elke 15 e november voor de referentieperiode van 1 oktover van het vorige jaar tot 30 september van het lopende jaar

5 Bedrijven die in 2009 en/of 2010 hebben voorzien in een alternatieve bestemming mogen deze behouden voor de betaling van 15 november Vanaf 2012 is een alternatieve bestemming van de ecocheques mogelijk in alle bedrijven, met of zonder vakbondsvertegenwoordiging. Het bedrag van 250,00 moet gewaarborgd zijn en vóór 31 december 2011 moet er via een CAO een ondertekend akkoord hierover bestaan. In bedrijven zonder vakbondsvertegenwoordiging is een alternatieve bestemming mogelijk door middel van een toetredingsakte die vóór 31 december 2011 gesloten wordt, maar de 250,00 kan dan alleen maar worden omgezet in een verhoging van het uurloon met 0,0875 (38u/week) vanaf 1 oktober In de volgende gevallen wordt er een proratabedrag betaald: arbeiders die tijdens de referentieperiode in dienst werden genomen of het bedrijf hebben verlaten; deeltijdse arbeiders, afhankelijk van de tewerkstellingsfractie. Worden gelijkgesteld met werkdagen, alle dagen opgenomen in artikel 6 van collectieve arbeidsovereenkomst 98, alsook: dagen van tijdelijke werkloosheid en ouderschapsverlof; 30 dagen ziekte/(arbeids)ongeval, naast de dagen die gedekt zijn door het maandelijks gegarandeerd loon. Uitzendkrachten ontvangen eveneens ecocheques ten laste van het interimbureau dat hen tewerkstelt. Het bedrag van 250,00 wordt aangepast aan het aantal werkdagen, overeenkomstig het prorataprincipe dat voor de aankomende en vertrekkende arbeiders wordt toegepast. Extralegaal pensioen Sinds 1 januari 2003 geldt voor de hele sector een systeem van extralegaal pensioen. Alle arbeiders van de sector - ongeacht of ze een vast of tijdelijk contract hebben - komen in aanmerking voor dit pensioen. Om dit sectoraal pensioenstelsel te financieren storten de werkgevers sinds 1 januari 2002 een bedrag dat overeenstemt met 1% van de brutolonen van hun arbeiders. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze bijdrage bepaald op 1,70%

6 De opzegtermijnen blijven tot 31 december 2011 ongewijzigd, dit wil zeggen: Tot 31/12/2011 Opzegtermijnen Algemeen stelsel Werkgever Werknemer Minder dan 5 jaar anciënniteit Van 5 tot minder dan 10 jaar anciënniteit Van 10 tot minder dan 15 jaar anciënniteit Van 15 tot minder dan 20 jaar anciënniteit Van 20 tot minder dan 25 jaar anciënniteit 25 jaar en meer 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen 119 dagen 14 dagen 14 dagen 21 dagen 28 dagen 35 dagen 42 dagen Bij brugpensioen Werkgever Minder dan 20 jaar anciënniteit 20 jaar anciënniteit en meer 28 dagen 56 dagen Vanaf 1 januari 2012 zijn de volgende opzegtermijnen van kracht, ongeacht de datum waarop de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is begonnen. Vanaf 01/01/2012 Algemeen stelsel Werkgever Werknemer Minder dan 5 jaar anciënniteit Van 5 tot minder dan 10 jaar anciënniteit Van 10 tot minder dan 15 jaar anciënniteit Van 15 tot minder dan 20 jaar anciënniteit 20 jaar en meer 40 dagen 48 dagen 64 dagen 97 dagen 129 dagen 14 dagen 14 dagen 21 dagen 21 dagen 35 dagen Bij brugpensioen Werkgever Minder dan 20 jaar anciënniteit 20 jaar anciënniteit en 28 dagen 56 dagen meer Bij vertrek op rustpensioen Werknemer Minder dan 20 jaar anciënniteit 20 jaar anciënniteit en meer 14 dagen 28 dagen

7 Eindejaarspremie Meer informatie hierover krijgt u van uw afgevaardigde, de MWB-ABVV-federatie van uw regio of de website van het FBZ ( Eindejaarspremie algemeen stelsel Deze eindejaarspremie wordt betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) aan de arbeiders die werken in bedrijven met RSZ-code nr Bedrag: 8,33% van het loon dat tijdens de referentieperiode werd betaald, eventueel aangepast voor de gelijkgestelde dagen waarmee rekening wordt gehouden. Referentieperiode: 1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar. Voorwaarde: 65 werkdagen of gelijkgestelde dagen tijdens de referentieperiode (30 dagen voor deeltijdse werknemers). Eindejaarspremie F.E.E. R.T.D. Deze eindejaarspremie wordt rechtstreeks betaald door bedrijven met RSZ-code nr Bedrag: 8,33% van het loon tijdens de referentieperiode, eventueel verhoogd met het normale dagloon tijdens maximaal 150 gelijkgestelde dagen. Referentieperiode: van 1 december van het vorige jaar tot 30 november van het lopende jaar. Worden onder andere beschouwd als gelijkgestelde dagen: opschortingen wegens ongeval & arbeidsongeval, gewone en beroepsziekte, tijdelijke werkloosheid (weerverlet, economische redenen), palliatief verlof, zwangerschapsrust, ouderschaps- of adoptieverlof,... met een maximum van 1/3 van het aantal gepresteerde dagen tijdens de referentieperiode. Gewerkte periodes als uitzendkracht kunnen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de toegang tot het recht op de premie. U dient het FBZ dus schriftelijk op de hoogte te brengen van deze gelijkgestelde dagen

8 Ploegenpremie Premies voor ongezond en gevaarlijk werk Op sectoraal niveau bestaat er een minimumregeling inzake premies bij ploegenarbeid. Het basisloon van ploegenarbeiders (vroege en late shift) wordt verhoogd met minimaal 10%. Het basisloon van arbeiders die nachtarbeid verrichten (tussen 20 uur en 6 uur) wordt verhoogd met minimaal 20%. Gunstigere ondernemingsregelingen blijven uiteraard van toepassing. Tegen 31 december 2009 moest een nieuwe CAO over de veiligheid op de werkplek worden gesloten. Deze zou de bestaande CAO van 1 juni 1993 over de premie voor ongezond en gevaarlijk werk vervangen. Maar de nieuwe CAO is er nooit gekomen en de CAO van 1993 is nog altijd van kracht. Wij geven hier een korte samenvatting. De arbeider heeft recht op een loontoeslag van 15% als er, nadat alle reglementaire veiligheidsmaatregelen zijn genomen, nog uitzonderlijke werkzaamheden overblijven met een gevaarlijk karakter dat al of niet eigen is aan het beroep. De arbeider moet altijd op voorhand op de hoogte worden gebracht en hij heeft de mogelijkheid om zonder enig nadeel de uitvoering van deze werkzaamheden te weigeren. De toeslag van 15% is ook verschuldigd voor werkzaamheden in de hoogte, op een instabiel niveau of boven een stabiel niveau, dat wil zeggen met alle veiligheidswaarborgen

9 Carenzdag Klein verlet Tot eind 2011 en ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid, is de werkgever verplicht om de eerste carenzdag die voorkomt tijdens een bepaald kalenderjaar te betalen. Vanaf 1 januari 2012 is hij verplicht om de eerste twee carenzdagen te betalen. Om het aantal dagen van klein verlet in de onderstaande gevallen te bepalen, wordt de persoon die met de arbeider samenwoont en deel uitmaakt van zijn gezin gelijkgeschakeld met de echtgenoot of echtgenote. Huwelijk 3 dagen, door de betrokkene te kiezen, bij het huwelijk van de arbeider en de officiële indiening van een samenlevingscontract; 1 dag, de dag van het huwelijk, voor het huwelijk van een kind van de arbeider of zijn echtgenote, een kind dat door de arbeider regelmatig wordt opgevoed, een zuster of broer, een schoonbroer of schoonzuster, een vader of moeder, een grootvader of grootmoeder, een schoonvader of schoonmoeder, de tweede echtgenoot van de moeder, de tweede echtgenote van de vader, een kleinkind van de arbeider, de schoonbroer of schoonzuster van de echtgenoot/ echtgenote van de arbeider en elk ander familielid van de arbeider, op uitdrukkelijke voorwaarde dat het onder hetzelfde dak als de arbeider woont

10 Geboorte 10 dagen* te kiezen binnen 4 maanden te rekenen van de dag van de bevalling, voor de geboorte van een kind waarvan de afstamming van de arbeider vaststaat; 10 dagen* te kiezen binnen 4 maanden te rekenen vanaf de bevalling, voor de geboorte van een kind waarvan de afstamming van de arbeider niet vaststaat, maar waarbij de arbeider op het ogenblik van de geboorte: gehuwd is met de persoon ten opzichte van wie de afstamming vaststaat; wettelijk samenwoont met de persoon ten opzichte van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, op voorwaarde dat zij niet verbonden zijn door een verwantschap die een huwelijksverbod tot gevolg heeft waarvoor door de Koning geen vrijstelling kan worden verleend; sinds een ononderbroken periode van drie jaar vóór de geboorte permanent en affectief samenleeft met de persoon ten opzichte van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, op voorwaarde dat zij niet verbonden zijn door een verwantschap die een huwelijksverbod tot gevolg heeft waarvoor door de Koning geen vrijstelling kan worden verleend. Het bewijs van samenwonen en van hoofdverblijfplaats wordt geleverd door middel van een afschrift uit het bevolkingsregister. * De eerste drie dagen worden normaal vergoed door de werkgever en zij mogen ook als halve dagen worden opgenomen. De volgende zeven dagen worden gedekt door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Overlijden 3 dagen, door de arbeider te kiezen in de periode die begint op de dag vóór de dag van het overlijden en die eindigt op de dag na de begrafenis bij het overlijden van de echtgenoot/ echtgenote, een kind van de arbeider of zijn echtgenoot/ echtgenote en door de arbeider opgevoed kind, de vader, de moeder, de schoonvader, de tweede echtgenoot van de moeder, de schoonmoeder of de tweede echtgenote van de vader van de arbeider 1 ; 2 dagen, door de arbeider te kiezen in de periode die begint op de dag van het overlijden en die eindigt op de dag van de begrafenis bij het overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, overgrootvader, grootmoeder, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwonen bij de arbeider 2 ; de dag van de begrafenis bij het overlijden van: - een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, de grootvader, de overgrootvader, de grootmoeder, de overgrootmoeder, een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet inwonen bij de arbeider 2 ;

11 - een andere verwant die onder hetzelfde dak als de arbeider of de voogd van de minderjarige arbeider woont of van het minderjarige kind waarvan de arbeider voogd is. Allerlei 1 dag, door de arbeider te kiezen, voor deelname aan het Feest van de vrijzinnige jeugd, daar waar dit wordt georganiseerd, voor een wettig, gewettigd, geadopteerd of natuurlijk erkend kind van de arbeider of van zijn echtgenoot/ echtgenote, of voor een regelmatig door de arbeider opgevoegd kind; 1 dag, door de arbeider te kiezen, voor de plechtige communie van een wettig, gewettigd, geadopteerd of natuurlijk erkend kind van de arbeider of van zijn echtgenoot/ echtgenote, of voor een regelmatig door de arbeider opgevoegd kind; de tijd die nodig is, met een maximum van: - 3 dagen voor het verblijf van een arbeider-milicien in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair ziekenhuis ten gevolge van zijn verschijnen in een rekruterings- en selectiecentrum; - 1 dag voor deelname aan een officieel bijeengeroepen familieraad; - 5 dagen voor deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning opgelegd door de arbeidswetgeving; - 5 dagen voor het uitoefenen van het ambt van bijzitter in een hoofdtelbureau bij wetgevende, provinciale en gemeenteverkiezingen; - 5 dagen voor het uitoefenen van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau bij verkiezingen voor het Europees parlement; - 3 dagen voor het verblijf van de arbeider-gewetensbezwaarde in de administratieve gezondheidsdienst of in een door de Koning aangeduid ziekenhuis, overeenkomstig de wetgeving op het statuut van de gewetensbezwaarden. de tijd die nodig is voor het uitoefenen van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of als er maar één stembureau is, bij wetgevende, provinciale en gemeenteverkiezingen; de dag van de plechtigheid bij de priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de arbeider of zijn echtgenoot/echtgenote, een kind dat door de arbeider regelmatig wordt opgevoed, een kleinkind, een broer of zuster, een schoonbroer of schoonzuster van de arbeider, een schoonbroer of schoonzuster van de echtgenoot/echtgenote van de arbeider, of elke andere verwant van de arbeider, op uitdrukkelijke voorwaarde dat hij onder hetzelfde dak als de arbeider woont

12 1. Het geadopteerde of natuurlijk kind wordt gelijkgesteld met het wettige of gewettigde kind. 2. De schoonbroer, schoonzuster, grootvader en overgrootvader, de grootmoeder en overgrootmoeder van de echtgenoot/echtgenote van de arbeider worden gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader, overgrootvader, grootmoeder en overgrootmoeder van de arbeider. Adoptie* De arbeider die, in het kader van een adoptie, een kind in zijn gezin verwelkomt, heeft recht op adoptieverlof om zorg te dragen voor het kind. De duur van het adoptieverlof hangt af van de leeftijd van het geadopteerde kind; een ononderbroken periode van maximaal 6 weken wanneer het kind de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt bij het begin van het adoptieverlof en van maximaal 4 weken voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof behoudt de werknemer zijn normale loon ten laste van de werkgever. Na deze drie dagen ontvangt de arbeider een vergoeding in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. * Zie voor meer info de rubriek Klein verlet in uw MWB-ABVVagenda. Opleiding Het recht op permanente vorming vloeit voort uit de verbintenis die de sector van de elektriciens is aangegaan om de deelnamegraad van de arbeiders elk jaar met 5% te verhogen. Elk bedrijf beschikt hiervoor over een vormingskrediet van 8 uur per jaar en per arbeider. Alleen opleidingen die door de het sectorale vormingscentrum vzw VORMELEK werden gecertificeerd, komen in aanmerking. Het vormingskrediet moet over alle categorieën arbeiders worden gespreid. De opleidingen moeten plaatsvinden tijdens de arbeidsuren en ze worden georganiseerd op initiatief van de werkgever. Maar de arbeider mag ook het initiatief nemen om zijn individueel recht (1 dag per periode van 2 jaar) uit te oefenen, op voorwaarde dat hij tijdens de voorbije 2 jaren geen opleiding heeft gevolgd. In bedrijven met een vakbondsvertegenwoordiging moeten de georganiseerde opleidingen deel uitmaken van een bedrijfsopleidingsplan dat op paritaire manier moet worden goedgekeurd. Voor erkende opleidingen waar een bekwaamheidstest bijhoort, wordt in een remediëringsrecht voorzien. De deelnemer/deelneemster die niet slaagt, heeft recht op een

13 nieuwe kans en geniet eventueel steun en een aanvullende opleiding bij VORMELEK. Wanneer een arbeider uit de sector deelneemt aan een door VORMELEK erkende opleiding, dan ontvangt hij een deelname-attest dat hij in zijn persoonlijk opleidingspaspoort dient te kleven. Zo ontstaat er een overzicht van de gevolgde VORMELEK-opleidingen. Door de sector worden bovendien eigen initiatieven voor risicogroepen genomen. Er zal een kwalitatief alternerend opleidingssysteem worden uitgewerkt voor gedeeltelijk schoolplichtige leerlingen in het kader van de voortzetting van de samenwerking met het deeltijds onderwijs en het leercontract van de middenstand. De sociale partners zijn ook de verbintenis aangegaan om via de (paritaire) vzw TECNOLEC de inspanningen inzake technologisch onderzoek in de sector te steunen. De volgende domeinen komen hierbij aan bod: onderzoek van de weerslag van nieuwe technologieën voor de werkgevers en werknemers in de sector, milieutechnologie en de impact ervan op de sector, sectorlabeling en bedrijfscertificering op technologisch vlak. Raadpleeg voor meer info uw vakbondsvertegenwoordiger en de regionale MWB-ABVV-federatie of ga naar de website van de vzw VORMELEK ( Beroepsloopbaan Sectoraal model van loopbaanplanning Sinds 1 januari 2002 voorziet CAO nr. 77bis voor onbepaalde duur in een recht op tijdskrediet en op loopbaanvermindering voor elke arbeider. Het recht op tijdskrediet kan door maximaal 5% van de arbeiders tegelijk gedurende 1 jaar worden uitgeoefend. Deze periode kan door een collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsniveau tot maximaal 5 jaar verlengd worden. Als meer dan 5% van de arbeiders tegelijk van dit recht wil genieten, wordt er binnen het bedrijf een prioriteits- en planningmechanisme ingeschakeld. Bij de berekening van deze drempel van 5% wordt geen rekening gehouden met arbeiders van 50 jaar en ouder. In bedrijven met minder dan 10 werknemers worden de formules tijdskrediet, loopbaanvermindering 1/5 en arbeidsduurvermindering voor 50-plussers toegestaan als er een individueel akkoord tussen de arbeider en de werkgever wordt gesloten. Daarnaast gelden ook de wettelijke bepalingen met betrekking tot loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en medische bijstand aan een zwaar ziek familielid

14 Dit valt echter buiten de hierboven vermelde rechten en percentage. Bij de overgang van een deeltijds tijdskrediet of van een vermindering van de arbeidsprestaties (4/5 e of halftijds) naar een voltijds brugpensioen, wordt de aanvullende vergoeding berekend alsof de arbeider zijn prestaties niet had verminderd (dus op basis van zijn oorspronkelijke voltijdse situatie). Loopbaanverlof Vanaf 1 januari 2012 wordt een stelsel van loopbaanverlof voor arbeiders ingevoerd. Het is altijd van toepassing, ongeacht de gelijkaardige regelingen die reeds op bedrijfsniveau zouden bestaan (bijv.: anciënniteitsverlof). Het stelsel voorziet in de toekenning van 1 vakantiedag per jaar vanaf het jaar waarin de arbeider de leeftijd van 58 jaar bereikt. Dit is een terugkerend recht. Drie speciale regelingen werden eveneens verlengd, maar alleen voor de duur van dit akkoord (tot en met 31 december 2012): brugpensioen op 56 jaar voor een loopbaan van 33 jaar, waarvan 20 jaar ploegenarbied met nachtprestaties; recht op halftijds brugpensioen vanaf 56 jaar; recht op brugpensioen vanaf 56 jaar mits een loopbaan van 40 jaar. Op het vlak van het brugpensioen wordt de volgende procedure aanbevolen: ten laatste één maand voor het bereiken van de brugpensioenleeftijd nodigt de werkgever de betrokken arbeider uit voor een gesprek tijdens de werkuren op de zetel van de onderneming. Tijdens dit gesprek kan de arbeider zich laten bijstaan door zijn vakbondsafgevaardigde. Bij deze gelegenheid worden bindende afspraken gemaakt, zowel met betrekking tot het vertrek van de bruggepensioneerde als de opleiding van zijn vervanger. Brugpensioen Het brugpensioen in de sector wordt tot en met 30 juni 2015 verlengd onder dezelfde voorwaarden en in overeenkomst met de wettelijke mogelijkheden

15 Werkzekerheid Werkzekerheidsclausule De regeling die reeds voor onbepaalde duur bestond, blijft onverminderd van toepassing. Hierin werd overeengekomen dat geen enkele werkgever meervoudig ontslag kan doorvoeren vooraleer: alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen met inbegrip van tijdelijke werkloosheid uitgeput zijn; de mogelijkheid voor een beroepsopleiding werd onderzocht voor alle betrokken werknemers. Voor arbeiders die ouder zijn dan 45 jaar wordt er prioritair gezocht naar maatregelen om de tewerkstelling te behouden. De volgende gevallen van ontslag worden als meervoudig ontslag beschouwd: minimaal 3 arbeiders in een onderneming met 23 arbeiders of minder; minimaal 5 arbeiders in een onderneming met 24 tot en met 47 arbeiders; minimaal 6 arbeiders in een onderneming met 48 tot en met 79 arbeiders; 8% van de arbeiders in een onderneming van 80 arbeiders en meer. Dit geldt telkens voor een periode van 60 kalenderdagen. Sectorale tewerkstellingscel Om de werkzekerheidsclausule te verbeteren, werd er tijdens de voorgaande akkoorden bovendien een sectorale tewerkstellingscel opgericht binnen het opleidingsinstituut Vormelek. Deze cel waakt over de uitvoering van de akkoorden die gesloten werden in het kader van het Generatiepact en over de reglementering op gewestelijk niveau. De tewerkstellingscel zal zich voortaan actief richten op de volledige werklozen die bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de sector gekend zijn, alsook op de arbeiders die getroffen worden door herstructureringen. Daarnaast willen we via Vormelek de met ontslag bedreigde en ontslagen arbeiders begeleiden naar een nieuwe baan (eventueel via aanvullende opleidingen en tijdens het sollicitatietraject). Op die manier willen wij het behoud van tewerkstelling in de sector garanderen. Outplacement Outplacement blijft de individuele verantwoordelijkheid van de werkgever, die hiervoor alle kosten draagt. Hij dient de ontslagen werknemer ten laatste op diens laatste werkdag te informeren over zijn recht op outplacement

16 Economische werkloosheid Ook in 2012 en 2013 mag een arbeidsovereenkomst maximaal gedurende 8 weken volledig worden opgeschort voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Contracten van bepaalde duur, voor een bepaald werk en uitzendcontracten Wanneer een arbeider tewerkgesteld wordt met een contract van onbepaalde duur na één of meerdere contracten van bepaalde duur en/of voor een bepaald werk en/of met uitzendovereenkomsten: van minimaal 14 dagen, dan mag er geen proefperiode worden opgelegd; dan wordt rekening gehouden met de geaccumuleerde anciënniteit van deze tijdelijke contracten. Vanaf 1 oktober 2011 mogen bedrijven nog slechts dagcontracten gebruiken tijdens de eerste en de laatste kalenderweek van een opdracht. Arbeidsorganisatie In het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of van werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid, wordt het interne plafond van het aantal overuren dat boven het normale plafond van arbeidsuren mag worden gepresteerd, bepaald op 130 uren per kalenderjaar. De arbeider heeft de keuze om zijn eerste 65 overuren te recupereren of te laten uitbetalen, alsook de tweede schijf van 65 overuren. Maar in bedrijven met een vakbondsafvaardiging mogen het interne plafond van 130 uren en de keuze tussen recuperatie en uitbetaling van de 2 e schijf van 65 overuren slechts toegepast worden als er een bedrijfsovereenkomst wordt gesloten. Daarin moet bepaald worden dat er halfjaarlijkse informatie zal verschaft worden aan de vakbondsafvaardiging over het totale aantal gepresteerde overuren (het totaal van de uitbetaalde en gerecupereerde overuren) en over het gebruik van tijdelijke contracten (uitzendovereenkomsten, contracten van bepaalde duur en onderaanneming). Bovendien moet er in deze overeenkomst worden opgenomen hoe er jaarlijks overleg zal worden gepleegd over de eventuele omzetting van structurele overuren en tijdelijke contracten in contracten van onbepaalde duur. Wij herinneren u eraan dat, in overeenkomst met de Arbeidswet, de vakbondsafvaardiging akkoord moet gaan met het presteren van overuren

17 Flexibiliteit Bestaanszekerheid Alleen bij tewerkstelling in een normaal dagstelsel mogen bedrijven een glijdende werkweek invoeren, op voorwaarde dat ze over een periode van een jaar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur volgens de overeenkomst niet overschrijden (52 x de wekelijkse arbeidsduur uit het arbeidsreglement van het bedrijf, met inbegrip van de rustdagen en de periode(s) waarin de arbeidsovereenkomst werd opgeschort). Het aantal uren dat meer of minder mag worden gewerkt dan de normale dagelijkse arbeidsduur bedraagt: op dagbasis: maximaal 2 uur, met een maximum van 9 uur per dag; op weekbasis: maximaal 5 uur, met een maximum van 45 uur per week. Elk uur dat deze 45 uur op weekbasis overschrijdt, dient vergoed te worden met de overurentoeslag. De uren moeten binnen het lopende jaar en uiterlijk vóór 31 maart van het volgende kalenderjaar te worden gecompenseerd (in halve of volledige dagen), behalve in bedrijven die door middel van een CAO reeds een afwijking inzake arbeidsduur hebben verkregen. De waarschuwingstijd, het werkrooster en de specifieke stelsels moeten op bedrijfsniveau worden bepaald. Aan het einde van elk kalenderjaar dient een evaluatie te worden gemaakt. Alle aanvullende vergoedingen worden vanaf 1 oktober 2011 met 2,12% geïndexeerd. De volgende vergoedingen zijn van toepassing: I. Tijdelijke werkloosheid Voorwaarden: wettelijke werkloosheidsvergoedingen genieten; in dienst zijn bij een werkgever van de sector. - 8,50 per werkloosheidsuitkering - 4,25 per halve werkloosheidsuitkering maximaal 150 uitkeringen (worden bij de werkgever teruggevorderd vanaf de 61 e dag) II. Volledige werkloosheid Voorwaarden: wettelijke werkloosheidsuitkeringen genieten; door een werkgever uit de sector zijn afgedankt; minstens 5 jaar anciënniteit in de metaalsector hebben; een wachtstage van 30 kalenderdagen hebben doorlopen

18 - 5,49 per werkloosheidsuitkering - 2,75 per halve werkloosheidsuitkering gedurende: dagen als de betrokkene jonger is dan 45 jaar bij het begin van de werkloosheid; dagen als de betrokkene 45 jaar of ouder is bij het begin van de werkloosheid III. Oudere werklozen Voorwaarden: ontslagen zijn door een werkgever uit de sector; minstens 55 jaar oud zijn op de eerste werkloosheidsdag; wettelijke werkloosheidsuitkeringen genieten; een wachtstage van 30 kalenderdagen hebben doorlopen; minstens 5 jaar anciënniteit in de sector hebben. - 5,49 per werkloosheidsuitkering - 2,75 per halve werkloosheidsuitkering tot aan het wettelijk pensioen IV. Brugpensioen Vanaf: 55 jaar voor vrouwen; 56 jaar voor mannen en vrouwen (ploegenarbeid); 58 jaar voor mannen en vrouwen; 55 jaar halftijds brugpensioen; minstens 5 jaar anciënniteit in de sector. Ten laste van het FBZ: de helft van het verschil tussen het nettoreferentieloon (= laatste nettoloon) en de werkloosheidsuitkeringen. V. Ziekte Voorwaarden: in dienst zijn van een werkgever van de sector; wettelijke ziekte-uitkeringen genieten; een wachtstage van 30 kalenderdagen hebben doorlopen. - 1,54/dag (6 vergoedingen per week) - 0,77/halve dag (6 vergoedingen per week) gedurende maximaal 36 maanden per ziekteperiode VI. Oudere zieken Voorwaarden: + 55 jaar; in dienst zijn van een werkgever uit de sector; wettelijke ziektevergoedingen genieten; een wachtstage van 30 kalenderdagen hebben doorlopen. - 5,49/dag (6 vergoedingen per week) - 2,75/halve dag (6 vergoedingen per week) tot aan het wettelijk pensioen

19 VII. Halftijds tijdskrediet Voorwaarden: + 53 jaar een RVA-uitkering genieten 68,10/maand gedurende maximaal 60 maanden VIII. Bedrijfssluiting Voorwaarden: minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van de sluiting; 5 jaar anciënniteit in het bedrijf; niet opnieuw worden aangeworven binnen een termijn van 30 dagen vanaf het ontslag , ,72 per jaar anciënniteit - maximaal 898,46 - wachtstage van 30 kalenderdagen Vervoerskosten Gebruik van het openbaar vervoer Wanneer een arbeider het openbaar vervoer of meerdere vormen van openbaar vervoer gebruikt om zich van zijn woonplaats naar de zetel van de onderneming/de aanwervingsplaats/de ophaalplaats te begeven, dan betaalt de werkgever hem 80% terug van de totale kostprijs van het vervoersbewijs. Verplaatsingen met een eigen voertuig of te voet vanaf 1 februari 2011 Arbeiders die zich met een persoonlijk vervoermiddel of te voet verplaatsen van hun woonplaats naar de zetel van de onderneming/de aanwervingsplaats/de ophaalplaats hebben recht op een financiële bijdrage van de werkgever, op week- of maandbasis. Raadpleeg voor deze bijdrage de onderstaande tabel. Raadpleeg voor meer informatie uw vakbondsafgevaardigde, de MWB-ABVV-federatie van uw regio of

20 Afstand in km Wekelijkse bijdrage Maandelijkse bijdrage ,37 4,88 5,38 5,80 6,30 6,71 7,02 7,43 7,83 8,23 8,75 9,15 9,56 9,96 10,38 10,88 11,29 11,70 12,20 12,61 13,01 13,43 13,93 14,34 14,65 15,26 14,54 16,28 17,69 19,33 20,74 22,17 23,59 24,81 26,44 27,46 29,49 30,51 31,52 33,56 34,57 36,10 37,62 38,64 40,67 41,70 43,22 44,75 46,27 47,29 49,32 50,34 Afstand in km Wekelijkse bijdrage Maandelijkse bijdrage ,56 15,86 16,48 16,78 17,49 18,91 20,03 21,36 22,58 24,00 25,12 25,93 26,94 27,97 28,99 30,51 31,52 33,56 34,57 36,10 37,62 38,64 40,17 41,70 43,22 44,75 51,87 53,90 54,92 55,93 58,98 63,05 67,12 71,19 75,26 79,32 84,41 87,46 89,49 92,54 95,59 100,68 105,77 109,83 114,92 120,00 124,07 129,16 134,24 139,32 143,39 148,47

21 Afstand in km Wekelijkse bijdrage 45,77 47,29 48,82 49,83 51,87 53,90 53,90 55,93 56,95 57,97 60,00 61,02 63,05 64,07 65,08 67,12 Maandelijkse bijdrage 152,55 157,63 162,72 167,80 171,87 177,97 181,02 185,09 190,17 194,24 199,32 204,41 207,47 212,55 217,63 221,70 Vanaf 1 januari 2012: de chauffeursvergoeding is verschuldigd aan de arbeider die minstens 1 passagier vervoert in een voertuig van de werkgever (3 passagiers tot eind 2011); deze vergoeding wordt op dezelfde manier geïndexeerd als de andere mobiliteitsvergoedingen. Mobiliteitsvergoeding vanaf 1 februari 2011: Persoonlijk voertuig Voertuig van de werkgever Chauffeursvergoeding 0,2429 0,1052 0,1184 Mobiliteitsvergoeding Mobiliteitsvergoedingen worden betaald aan arbeiders die zich van hun woonplaats, de zetel van de onderneming of de onhaalplaats naar een werf begeven die niet de aanwervingsplaats is, alsook voor verplaatsingen vanaf de werkplaats

22 Vakbondspremie De vakbondspremie bedraagt 110 voor actieve leden. Oprichting en werking van de vakbondsafvaardiging Er kan een vakbondsafvaardiging opgericht worden in ondernemingen met minstens 35 werknemers en minder dan 50 arbeiders. Voor de ondernemingen die aan deze voorwaarde voldoen en die nog altijd geen afvaardiging hebben, zal men de mogelijkheid onderzoeken op ondernemingsniveau (in nauw overleg met de vakbondssecretarissen) - om er toch één op te richten. Hebt u hierover nog vragen? Wilt u kandidaatvakbondsafgevaardigde worden in uw onderneming? Neem dan contact op met uw gewestelijke secretaris van de MWB-ABVV! U vindt zijn contactgegevens achteraan in deze brochure... WORD LID VAN ONS TEAM!!! Bij een betwisting op ondernemingsniveau over de oprichting en de werking van de vakbondsafvaardiging kunnen hetzij de werkgevers, hetzij de vertegenwoordigers van de werknemers een beroep doen op een paritaire werkgroep. Deze commissie onderzoekt het probleem ter plaatse en formuleert een voorstel om beide partijen sneller tot een oplossing te brengen

23 MeTAalbewerkerS WALLONIë-BRUssel Nico CUE, Secretaris-generaal Angelo BASILE, Adjunct-secretaris-generaal Rue de Namur Beez '

24 fédération provinciale hainaut-namur Président provincial : Antonio COCCIOLO 8 ' Charleroi & Sud-Hainaut Boulevard Devreux (3 e étage) Charleroi ' Président provincial : Antonio COCCIOLO 8 Secrétaire provincial : Roméo BORDENGA 8 Conseiller PME : Salvatore PANARISI 8 Section d Erquelinnes : Maison des Métallos, rue Albert 1 er Erquelinnes ' Namur Rue de Namur Beez ' Secrétaire provincial : Gérard LUWEL 8 Centre Rue Aubry Haine-Saint-Paul ' Secrétaire provincial : Daniel VANDER GOTEN 8 Mons-Borinage Rue H. Degorge Hornu ' Secrétaire provincial : Patrick DRUART 8 Hainaut Occidental Place Verte Tournai ' Secrétaire provincial : Robert SENECHAL 8 Section de Mouscron-Comines : Rue du Val Mouscron '

25 fédération provinciale liège-luxembourg Place Saint-Paul Liège 8 Secrétariat, Services administratifs : ' Services techniques et F.A.R. : Bernard BOLLY ' Président : Francis GOMEZ ' Premier Secrétaire : Thierry GRIGNARD ' Directeur Politique et de la Communication : Fabrice JACQUEMART ' Employée propagandiste : Esmeralda CUE ' Secrétaires propagandistes Région de Arlon : Serge CAREME 8 Rue des Martyrs Arlon ' Région de Flémalle : Jean-Luc RADER 8 Grand Route Flémalle ' Région de Herstal : Antonio FANARA 8 Rue Large Voie Herstal ' Région de Huy-Waremme : Jean-Luc RADER 8 Rue de l Apleit Huy ' Région de Liège : Thierry GRIGNARD 8 Place Saint Paul Liège '

26 Région de Sclessin-Chênée : Patrick MOENS 8 Rue de l Ile Coune Sclessin ' Région de Seraing : Jean-Luc RADER 8 Rue Paul Janson Seraing ' Région de Verviers : Stéphane BREDA 8 Galerie des Deux Places, Pont aux Lions Verviers ' fédération provinciale afdeling brabant Rue de Suède Bruxelles Zwedenstraat Brussel ' Président / Voorzitter : Manuel CASTRO ' Vice-Président / Ondervoorzitter : Yves BEATSE ' Propagandiste adj. / Adj. propagandist : Silvio ARRIGO ' Section de Bruxelles / Afdeling Brussel Secrétaires / Secretarissen : Jean-Paul SELLEKAERTS '

27 Abel GONZALEZ RAMOS ' Lahouari NAJAR ' Sections du Brabant Wallon / Afdelingen Waals Brabant Secrétaire Régional / Gewestelijk Secretaris : Yves BEATSE 8 Secrétaire / Secretaris : Philippe GENIN 8 Section de Nivelles / Afdeling Nivelles Résid. «Le Guerseli», rue du Géant 2C Nivelles ' Section de Court-Saint-Etienne / Afdeling Court-Saint-Etienne ' Section de Tubize / Afdeling Tubize Silvio ARRIGO (propagandiste du Brabant) '

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

edito MWB-ABVV 2012

edito MWB-ABVV 2012 - edito MWB-ABVV 2012 Het is in een bijzonder moeilijke context dat de onderhandelingen 2011-2012 werden gehouden. Maar de MWB-ABVV is erin geslaagd om het tij te keren. Dankzij jullie Na twee crisisjaren

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Wanneer heb ik recht op klein verlet?

Wanneer heb ik recht op klein verlet? Wanneer heb ik recht op klein verlet? Dagen klein verlet zijn enkel en alleen bedoeld om je toe te laten van het werk afwezig te zijn om de gebeurtenis te kunnen bijwonen. Dit betekent dat wanneer de dag

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

edito MWB-ABVV 2012

edito MWB-ABVV 2012 - edito MWB-ABVV 2012 Het is in een bijzonder moeilijke context dat de onderhandelingen 2011-2012 werden gehouden. Maar de MWB-ABVV is erin geslaagd om het tij te keren. Dankzij jullie Na twee crisisjaren

Nadere informatie

Akkoord voor sectorale cao s in PC 117/211. Periode

Akkoord voor sectorale cao s in PC 117/211. Periode Akkoord voor sectorale cao s in PC 117/211 Periode 2013-2014 1. Duurtijd Twee jaar, van 1 januari 2013 tot 31 december 2014, met uitzondering van SWT (zie verder). 2. Fietsvergoeding Het huidig sectoraal

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

edito MWB-ABVV 2012

edito MWB-ABVV 2012 - edito MWB-ABVV 2012 Het is in een bijzonder moeilijke context dat de onderhandelingen 2011-2012 werden gehouden. Maar de MWB-ABVV is erin geslaagd om het tij te keren. Dankzij jullie Na twee crisisjaren

Nadere informatie

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC )

ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL ELEKTRICIENS (PSC 149.01) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Brabant

Metaalverwerkingsondernemingen Brabant Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110002 Metaalverwerkingsondernemingen Brabant Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend Pensioen...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? +1,1% op lonen en sectorale voordelen Alle lonen, sectorale en reële, worden verhoogd met 1,1% op 1 oktober

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend Pensioen...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? + 1,1% op lonen en sectorale voordelen Alle lonen, sectorale en reële, worden verhoogd met 1,1% op 1 oktober

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2013 Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE PANNENBAKKERIJEN De onderhandelingen 2015/2016 hebben een tijdje aangesleept

Nadere informatie

Betonindustrie PSC Claudine Celva

Betonindustrie PSC Claudine Celva Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2017 Claudine Celva Betonindustrie September

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Paritair Comité voor de orthopedische technologieën

Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 3400000 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94.250)... 2 Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179) (Lonen,

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133) (Lonen, premies,

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen 1420100 Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen Eindejaarspremie... 1 Anciënniteitstoeslag... 1 Sectoraal systeem van ecocheques... 1 Aanvullend pensioen... 1 Sectorale omkadering van de regimes

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Functieclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008 (88.694)... 2 Anciënniteitsverlof... 6 Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVAN- GING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 77 VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVER-

Nadere informatie

Betonindustrie. Stuk-, premie of rendementswerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009 (97.024)... 11

Betonindustrie. Stuk-, premie of rendementswerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009 (97.024)... 11 Paritair comité voor het cementbedrijf 1060200 Betonindustrie Stuk-, premie of rendementswerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009 (97.024)... 2 Ploegenarbeid en verschoven uurroosters...

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie