Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen?"

Transcriptie

1 Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk en Sociale zekerheid

2 : Inleiding Programma : Het huidige en toekomstige wettelijke kader : Facts and figures : Coffee break 15.15: Hoe vult u de sociale balans in met behulp van de Excelltool van het VBO 16.00: Vragen en antwoorden 16.30: Einde 1

3 I. Inleiding 1. Een sociale balans: waarvoor? 2. Jongste wijziging 3. Welke ondernemingen? 4. Definities 2

4 I. Inleiding 1. Een sociale balans: waarvoor? Oorspronkelijke doelstelling (KB van 4 augustus 1996): Impact meten van maatregelen ten gunste van tewerkstelling Na verloop van tijd: Inlichtingen over tewerkstelling in de onderneming: aantal tewerkgestelde personen, personeelsverloop, gevolgde opleidingen, 3

5 I. Inleiding 2. De sociale balans: jongste wijziging Loonkloofwet: splitsing van de rubrieken 100x tot 103x (man/vrouw) Herinnering aan de algemene regel: In te vullen vakken indien meer dan 3 werknemers 4

6 I. Inleiding 3. Welke ondernemingen? Welke ondernemingen? Iedere onderneming die personeel tewerkstelt Welke termijnen? De sociale balans is een bijlage van jaarrekening, dus zelfde termijnen en regels voor bekendmaking Volledige of verkorte versie van sociale balans? De rubriek Opleiding is dezelfde 5

7 I. Inleiding 4. Definities Rubriek Opleidingen 3 soorten opleiding: Formele opleiding: klassieke cursussen Informele opleiding: on-the-job training, e-learning, conferenties,.. Initiële opleiding: alternerend leren, industriële leerovereenkomst, 6

8 II. Wettelijk kader 1. Waarom de opleidingsinspanningen meten? 2. Mededeling van de sociale balans aan de OR/VA 3. Bekendmaking van de sociale balans 4. Competitiviteitspact van de regering 5. Verslag van de Expertengroep «Concurrentievermogen en Werkgelegenheid» (EGCW) 7

9 II. Wettelijk kader 1. Waarom de opleidingsinspanningen meten? Akkoord onder sociale partners, op gebied van opleiding : 1998 : doelstelling om 1,9% van de loonmassa aan opleiding te besteden meting: sociale balans; Werkgelegenheidsconferentie 2003: niet enkel de kosten, maar ook de participatiegraad meten (aantal personen dat opleiding volgt) 50% tegen 2010; Generatiepact 2005: controle op 1,9%-doelstelling via de sociale balans en boete van 0,05% van de loonmassa ten gunste van het Fonds voor Betaald Educatief Verlof 8

10 II. Wettelijk kader 1. Waarom de opleidingsinspanningen meten? (2) IPA : jaarlijkse verhoging van de inspanningen van de sectoren zolang de 1,9%-norm niet is bereikt Controle: vernieuwde sociale balans vanaf 1 december 2008: vollediger want opname van informele en initiële opleidingen Evaluaties in CRB/NAR in 2011: boetes voor de referentiejaren 2008, 2009, 2010,

11 II. Wettelijk kader Overzicht van het sanctiemechanisme Alle bedrijven samen: 1,9%-norm 1.9%-norm niet bereikt 1.9%norm bereikt Opleidings-cao in sector Geen opleidings-cao in sector of cao niet conform KB van 11 oktober 2007 Geen sanctie Geen sanctie voor bedrijven van sector Sanctie voor alle bedrijven van sector 10

12 II. Wettelijk kader Sectoren die voldoende opleidingsinspanningen leveren Sectoren die een opleidings-cao hebben gesloten conform het KB van 11 oktober 2007 = cao die voorziet in: Ofwel jaarlijkse verhoging van opleidingsinspanningen met 0,1 procentpunt van de loonmassa Ofwel een jaarlijkse toename van de mate van participatie aan opleiding met minstens 5 procentpunten Deze verplichting blijft behouden tot de opleidingsinspanningen van alle sectoren samen = 1,9% van de loonmassa 11

13 II. Wettelijk kader Controle- en sanctiemechanisme Op basis van de sociale balansen gaat de CRB ieder jaar (sept.-okt) na of de 1,9%-doelstelling is bereikt; Als de doelstelling niet is bereikt, zullen de bedrijven in sectoren die onvoldoende bijkomende inspanningen realiseren (geen conforme opleidings-cao) een extra jaarlijkse bijdrage van 0,05% aan het Fonds voor Betaald Educatief Verlof moeten storten 12

14 II. Wettelijk kader Oproep tot alle ondernemingen Vul het luik Opleiding van de sociale balans in om sancties te vermijden Ter herinnering: Geen sanctie INDIEN: 1,9% bereikt op interprofessioneel niveau Of indien opleidings-cao afgesloten in uw sector 13

15 II. Wettelijk kader 2. Mededeling van de sociale balans aan de OR/VA Werkgelegenheidsmaatregelen De RSZ verstrekt de gegevens voortaan elektronisch aan de werkgever Werkgever deelt informatie binnen de maand mee aan eventuele ondernemingsraad, of aan vakbondsafvaardiging of aan werknemers (art. 5 CAO nr. 9) 14

16 II. Wettelijk kader 3. Bekendmaking van de sociale balans De sociale balans moet worden bekendgemaakt: Intern: Aan de ondernemingsraad Indien geen OR, aan de vakbondsafvaardiging Indien geen VA, ter beschikking van de werknemers gesteld (idem arbeidsreglement) Extern: Nationale Bank (met de jaarrekening) 15

17 II. Wettelijk kader 4. Competitiviteitspact van de regering Nieuwe verplichting vanaf 2015 Sectorale cao rond opleiding: Onverminderd gunstigere bepalingen voorzien de cao s inzake bijkomende sectorale opleidingsinspanningen, in ieder geval minimaal in het equivalent van één dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar 16

18 II. Wettelijk kader 4. Competitiviteitspact van de regering Huidig wettelijk kader blijft bestaan Cao met jaarlijkse bijkomende financiële inspanning of verhoging participatiegraad Verplichting om sectorale cao te sluiten die eveneens voorziet in equivalent van één dag opleiding per WN per jaar formele en informele opleiding 17

19 II. Wettelijk kader 4. Competitiviteitspact van de regering Boete bij onvoldoende inspanningen Bestemming wijzigt: fonds voor risicogroepen i.p.v. stelsel BEV 18

20 II. Wettelijk kader 5. Verslag EGCW Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (EGCW) Opdracht regering: onderzoek naar verschil cijfers sociale balans Europese CVTS-enquête Rapport uitgebracht in juli 2013 Akkoord binnen Groep van 10 in november 2013 om een nieuwe methodologie uit te werken om de opleidingsinspanningen van de ondernemingen te monitoren 19

21 1. Europees kader 2. Gegevensbronnen 3. Conclusies III. Levenslang leren: Facts & figures België en Europa 20

22 1. Europees kader III. Facts & figures Reeds in 2000 : Lissabon-strategie aandacht voor Levenslang leren Doelstelling: Van Europa de meest competitieve kenniseconomie ter wereld maken tegen 2010 Levenslang leren in de totale populatie (25-tot 64-jarigen) Schoolverlaters zonder kwalificatie EU België Doel Doel ,5% 7,1% 9% 1 12,5% 6,2% 6,6% 2 Max. 10% 17,6% 13,5% Max. 9,5% 13,8% 12% 1 9,7% bij de werkenden, 9% bij de werklozen en 7% bij de niet-werkenden 2 6,7% bij de werkenden, 9,2% bij de werklozen en 5,7% bij de niet-werkenden Bron: Eurostat 21

23 1. Europees kader III. Facts & figures Waarom opleiden? Opleiding draagt bij aan productiviteit, groei en tewerkstelling Europese economie heeft vooral toekomst in hoogwaardige producten en diensten, die hogere kwalificaties vereisen Hoe? Onderwijs Levenslang leren 22

24 in % NEETS 1. Europees kader Proportie jongeren (18-24 jaar) die noch werkten, noch studeerden noch opleiding volgden in 2012 (in %) 30.0 III. Facts & figures Bron: Eurostat 23

25 1. Europees kader EU 2020-strategie III. Facts & figures België EU Te bereiken In 2012 Werkgelegenheidsgraad (20-64-jarigen) 75% 73,2% 67,2% Schoolverlaters zonder diploma Max.10% 9,5% 12% % van jarigen met diploma hoger 40% 47% 43,9% onderwijs Vermindering van het aantal personen 20 miljoen %* die geconfronteerd worden met het risico op armoede of uitsluiting % van bbp investeren in O&O 3% 3% 2,24%* 20/20/20-doelstelling ter bestrijding van de klimaatverandering * Gegevens van 2011 Bron: Eurostat 24

26 2. Gegevensbronnen Discussies over de cijfers III. Facts & figures 3 gegevensbronnen: 1) CVTS-enquête 2) Sociale balans 3) Verslag van de Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (EGCW) van juli

27 2. Gegevensbronnen 1) CVTS Continuous Vocational Training Survey Kosten van de opleidingen Survey bij bedrijven > 10 werknemers Basis voor Belgische 1,9%-doelstelling (1999) Formele opleiding Investeringen van de werkgevers België 1,6% 1,6% 2,4% Buurlanden (Gem-3) 2,0% 1,8% 2% - Duitsland 1,5% 1,3% 1,5% - Nederland 2,8% 2,0% 2,2% - Frankrijk 2,4% 2,3% 2,5% Europa 2,2%* 1,6% 1,6% III. Facts & figures Bron: Continuous Vocational Training Survey

28 in % 2. Gegevensbronnen III. Facts & figures Opleidingskost voor ondernemingen in Europa in Bron: Continuous Vocational Training Survey

29 Participatiegraad 2. Gegevensbronnen III. Facts & figures Formele opleiding België 41% 40% 52% Buurlanden 38% 37% 41% - Duitsland 32% 30% 39% - Nederland 41% 34% 39% - Frankrijk 46% 46% 45% Europa 39%* 33% 38% Informele opleiding België 21% 21% Buurlanden 17% 21% - Duitsland 26% 28% - Nederland 11% 14% - Frankrijk 7% 14% Europa 16% 21% Bron: Continuous Vocational Training Survey

30 2. Gegevensbronnen 2) Basis: sociale balans Steeds meer ondernemingen vullen minstens één rubriek van het luik Opleiding van de sociale balans in Ondernemingen die niets invullen, halen algemeen gemiddelde omlaag (balans moet worden ingevuld!) Doelstelling: bruto/netto investering van 1,9% III. Facts & figures Standpunt vakbonden Sociale Balans p Formeel 1,06% 1,02% 1,05% Formeel + informeel + bijdragen 1,56% 1,53% 1,54% Formeel + informeel + bijdragen ,72% 1,70% 1,72% Standpunt werkgevers p: prognose Bron: CRB 29

31 2. Gegevensbronnen Participatiegraad III. Facts & figures Sociale balans Gehele economie 32,3% 32,6% 32,7% 34,4% Opleidingstijd Sociale balans Cursussen en stages 36,2 u 29 u 26,7 u 27 u Bron: CRB 30

32 2. Gegevensbronnen III. Facts & figures 3) Verslag van de Expertengroep EGCW Hoe vallen de verschillen te verklaren? Verschillende groepen (CVTS: meer dan 10 werknemers, bepaalde takken) Onderschatting van bepaalde elementen in de sociale balansen: - Directe kosten, zoals de bezoldiging van het personeel in opleiding (PAC*) - Bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen Correcties aan te brengen aan de cijfers van de sociale balansen * PAC: Personnel Absence Cost 31

33 2. Gegevensbronnen III. Facts & figures Formele + informele + initiële opleiding 1,52% Rekening houden met het PAC en met de bijdragen 2,21% Toepassingsgebied (CVTS-enquête) Uitsluiting bedrijven <10 werknemers 2,4% 32

34 III. Facts & figures 3. Conclusies Levenslang leren is belangrijk in de competitieve kenniseconomie van vandaag De Belgische ondernemingen investeren veel in levenslang leren Het is belangrijk dat te kunnen aantonen door de sociale balans in te vullen Levenslang leren = gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer 33

35 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 1. Model van de sociale balans 2. De methodologische toelichting over de opleidingen 3. Enkele nuttige begrippen 4. De voortgezette beroepsopleiding 5. De formele opleiding 6. De informele opleiding 7. De initiële opleiding 8. Een perfect aanpasbare Excel-tool van het VBO om u te helpen 34

36 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 1. Model van de sociale balans 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 2. De methodologische toelichting over de opleidingen Document van de Nationale Bank (NBB) Legt uit hoe de rubriek Opleiding van de sociale balans moet worden ingevuld Ook FAQ-rubriek nuttig IV. Hoe vult u de sociale balans in? 40

42 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 3. Enkele nuttige begrippen (1) Opleiding Formeel Informeel Initieel Klassieke cursussen en stages die doorgaan op een plaats die afgescheiden is van de werkplek On-the-job training, afstandsonderwijs, mentoraat, coaching, zelfscholing, deelname aan conferenties, workshops, Alternerend leren, industriële leerovereenkomst, overeenkomst tot beroepsinschakeling, patroonsopleiding 41

43 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 3. Enkele nuttige begrippen (2) Financiële inspanning: Kosten van de investeringen in opleiding Bezoldiging van de werknemers in opleiding en van de lesgevers, verplaatsingskosten, huisvestingskosten, facturen van opleidingsinstellingen, werkingskosten (lokalen, materieel, meubilair, logistiek & pedagogische benodigdheden) Bruto en netto financiële inspanning (na aftrek van de subsidies) Loonmassa Boekhoudkundige definitie = cf. code 1023 = loon, 13 de maand, vakantiegeld, + werkgeversbijdragen + 2 de pijler, verzekeringen, voor de actieve werknemers die op de Belgische payroll staan 42

44 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 4. De voortgezette beroepsopleiding Opleiding gevolgd door personeelsleden Op voorhand gepland Met als doel de kennis te vergroten of de vaardigheden te verbeteren Integraal/ gedeeltelijk gefinancierd door de onderneming 43

45 5. De formele opleiding Cursussen en stages ontwikkeld door (interne of externe) lesgevers Gekenmerkt door een hoge graad van organisatie Gaat door op een van de werkplekafgescheiden plaats/lokaal Richt zich tot een groep cursisten IV. Hoe vult u de sociale balans in? Maakt, in voorkomend geval, het onderwerp uit van een attest waaruit blijkt dat de opleiding gevolgd werd 44

46 Codes (M/V) 5801/ /5812 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 5. De formele opleiding Aantal opgeleide werknemers? Personeel met arbeidsovereenkomst Met uitzondering van leerlingen, uitzendkrachten, stagiairs Aantal opgeleide werknemers die toegang hebben gehad tot één of meer formele opleidingen Aantal gevolgde uren opleiding Aan opleiding bestede arbeidsuren met behoud van loon (tijdens de werkuren of met compenserende verlofdagen, bv. betaald educatief verlof) 45

47 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 5. De formele opleiding Codes (M/V) 58031/ / / /5813 Nettokosten voor de onderneming? Rechtstreeks aan de opleiding verbonden brutokosten (Bezoldiging van de werknemers in opleiding, verplaatsings- en huisvestingskosten, facturen van opleidingsinstellingen (externe opleiding), bezoldiging van het personeel dat de opleiding heeft gegeven of georganiseerd (interne opleiding), werkingskosten + verplichte bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen - subsidies ontvangen van collectieve fondsen of van de overheid (opleidingspremies, opleidingscheques, enz.) = Nettokosten voor de onderneming 46

48 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 6. De informele opleiding Andere vormingsactiviteiten dan de formele opleidingen, in rechtstreeks verband met het werk Hoge mate van zelforganisatie door de leerling Inhoud bepaald naargelang van de individuele behoeften van de leerling Voorbeelden: mentoraat, coaching, on-the-job training, deelname aan kwaliteitskringen, zelfscholing, e-learning, afstandsonderwijs, deelname aan conferenties, workshops, beurzen, 47

49 Codes (M/V) 5821/ /5832 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 6. De informele opleiding Aantal opgeleide werknemers? Personeel met arbeidsovereenkomst Met uitzondering van leerlingen, uitzendkrachten, stagiairs Aantal opgeleide werknemers die toegang hebben gehad tot één of meer informele opleidingen Aantal gevolgde uren opleiding? Aan opleiding bestede arbeidsuren met behoud van loon 48

50 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 6. De informele opleiding Codes (M/V) 5823/5833 Nettokosten voor de onderneming? Rechtstreeks aan de opleiding verbonden brutokosten Bezoldiging van de werknemers in opleiding, bezoldiging van het personeel dat de opleiding heeft gegeven, kosten van benodigdheden, verplaatsings- en huisvestingskosten, inschrijvingsgeld voor conferenties, beurzen, workshops, enz. - subsidies ontvangen van collectieve fondsen of van de overheid Door sommige sectorale fondsen uitgekeerde monitoraatpremies, enz. = Nettokosten voor de onderneming 49

51 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 7. De initiële opleiding Opleiding aan personen tewerkgesteld in kader van systemen van alternerend leren en werken in de onderneming Doel: behalen van een diploma of van een officieel certificaat Opleidingsduur: ten minste 6 maanden Bv.: industriële leerovereenkomst, overeenkomst tot beroepsinschakeling, patroonsopleiding 50

52 Codes (M/V) 5841/ /5852 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 7. De initiële opleiding Aantal betrokken werknemers? Leerlingen, stagiairs en andere personen in het bezit van een opleidingsovereenkomst Aantal gevolgde uren opleiding? Die de leerlingen en stagiairs in de onderneming doorbrengen 51

53 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 7. De initiële opleiding Codes (M/V) Nettokosten voor de onderneming? Rechtstreeks aan de opleiding verbonden brutokosten Bezoldigingen, vergoedingen of uitkeringen betaald aan de personen die een initiële beroepsopleiding volgen, bezoldigingen van het personeel dat de opleiding heeft gegeven, werkingskosten, kosten voor leermateriaal. - subsidies ontvangen van collectieve fondsen of van de overheid 5843/5853 = Nettokosten voor de onderneming 52

54 IV. Hoe vult u de sociale balans in? 8. Een perfect aanpasbare Excel-tool van het VBO om u te helpen Zie Nieuws & Media > Praktisch > Hoe vul ik mijn sociale balans correct in? 53

55 Nuttige links (1) Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Wallonië : Vlaanderen: subsidiewegwijzer voor ondernemingen:

56 Nuttige links (2) België: Naast een overzicht van het opleidingsaanbod biedt de site van de Management Information ook een kosteloos gespreksforum over de opleiding aan. PC Samenstelling van de groep van 10: 5 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties (2 VBO, Unizo, UCM: en Boerenbond) en 5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties (2 ACV/CSC, 2 ABVV/FGTB en ACLVB) en wordt voorgezeten door de voorzitter van het VBO 55

57 Contact Alice Defauw 02/ Michèle Claus 02/ Ontdek onze app VBO Radar en krijg toegang tot cijfers, trends en analyses van de sociaaleconomische gegevens voor België: Installeer via Google Play of de App Store Of ontdek de webversie: 56

Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid

Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid Programma 1. Inleiding 2. Het huidige en toekomstige wettelijke

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Onderhavige tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België in samenwerking

Nadere informatie

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS.

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. Nr. 861 Bijlagen : 2 BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008 verschenen 2 besluiten tot wijziging van de sociale balans m.n.: Koninklijk besluit van 10 februari

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

technisch verslag CRB 2012-1603

technisch verslag CRB 2012-1603 technisch verslag CRB 2012-1603 CRB 2012-1603 DEF CM/V/CVC/SDh Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling 21 december 2012 2 CRB 2012-1603

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De rol van de Ondernemingsraad Jordy De Dobbeleer AD Individuele Arbeidsbetrekkingen (FOD WASO) Overzicht

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten De rol van de Ondernemingsraad Jordy De Dobbeleer AD Individuele Arbeidsbetrekkingen (FOD WASO) Overzicht

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN DOELSTELLINGEN Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie verder te blijven verbeteren. Via IVP (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid),

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER -------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 27 februari 2008 -------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN VII DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 Hoofdstuk 1. Partners in sociaal overleg 7 Afdeling 1. Werkgeversorganisaties 7 Afdeling 2. Werknemersorganisaties 9 Afdeling

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen Brussel 14 februari 2012 ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen op tafel Le Soir bericht vandaag over het technisch verslag over het concurrentievermogen en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

IN DE KIJKER VAN ONTWERP-IPA TOT BEMIDDELINGSVOORSTEL EEN TERUG- EN VOORUITBLIK

IN DE KIJKER VAN ONTWERP-IPA TOT BEMIDDELINGSVOORSTEL EEN TERUG- EN VOORUITBLIK 80 25 februari 2011 IPA 2011/12 IN DE KIJKER VAN ONTWERP-IPA TOT BEMIDDELINGSVOORSTEL EEN TERUG- EN VOORUITBLIK 18 januari 2011. De onderhandelaars in de Groep van 10 zetten hun paraaf onder een ontwerp

Nadere informatie

SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL

SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL CS1 1 EUR NAT. Datum van ontvangst door de NBB Nr. Blz. E. D. CS1/1. SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL MET BEDRAGEN IN EENHEDEN EURO Naam :...... Rechtsvorm :... Adres :...Nr. :... Bus :... Postnummer

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING

BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING BEMIDDELINGSVOORSTEL IPA 2011 2012 EN HAAR UITVOERING Vier luiken: I. Loonvorming II. Welvaartsvastheid sociale uitkeringen III. Verlenging bestaande afspraken IV. Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden I.

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

ENQUETE NAAR VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - referentiejaar 2015

ENQUETE NAAR VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - referentiejaar 2015 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III Koning Albert II-laan, 16 1000 Brussel http://statbel.fgov.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

advies CRB-NAR Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen

advies CRB-NAR Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen advies CRB-NAR 2012-1243 Evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen CRB 2012-1243 DEF Advies over de evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen Brussel 30-10-2012 1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 SEXIES VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TYPE-ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 SEXIES VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TYPE-ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 SEXIES VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TYPE-ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR UITZENDARBEID, SOCIALE DOCUMENTEN EN DEFINITIEVE AFREKENING VAN DE BELONING GEWIJZIGD BIJ

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.660 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------ Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Preview : Ondernemingsraad (28/10-14/11/2011)

Preview : Ondernemingsraad (28/10-14/11/2011) Preview : Ondernemingsraad (28/10-14/11/2011) TATOO, het nieuwe elektronische systeem voor de evaluaties en objectieven zal worden stopgezet n.a.v. de ontmanteling van Dexia Groep. DAM schakelt terug over

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober 2015 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

De meting van opleidingsinspanningen

De meting van opleidingsinspanningen De meting van opleidingsinspanningen Ontwikkeling van een Vlaamse boordtabel Wouter Vanderbiesen Steunpunt Werk en Sociale Economie Faiza Djait Departement Werk en Sociale Economie 9-2009 WSE Report Steunpunt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

De vormingsinspanningen in de voedingsindustrie

De vormingsinspanningen in de voedingsindustrie CRB 2009-379 DEF MM/V/LD/NB bijzondere raadgevende commissie 4 maart 2009 Voeding De vormingsinspanningen in de voedingsindustrie Vormingsinspanningen Tabel 1: Boordtabel 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017

IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 24 oktober 2016 IE n 633 MARIBEL: tewerkstellingen 2017 Recent heeft het Sociale Maribel Fonds 330 aan de meeste instellingen een uitnodiging gestuurd om een aanvraagdossier MARIBEL in te dienen. Ter herinnering,

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen

HOOFDSTUK I - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen HOOFDSTUK

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

1. Het begrip cataloguswaarde van de wagen wordt enigszins gewijzigd : o voor dieselwagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-95) x 0,1]% x 6/7

1. Het begrip cataloguswaarde van de wagen wordt enigszins gewijzigd : o voor dieselwagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-95) x 0,1]% x 6/7 NIEUWSBRIEF MEI 2012 BEDRIJFSWAGENS : NIEUWIGHEDEN VANAF 1 MEI 2012 De Programmawet van 29 maart 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, 3 de editie, voorziet de volgende nieuwigheden

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Due diligence (SPA) in de praktijk 22 oktober 2016 Personeel en arbeidsovereenkomsten

Due diligence (SPA) in de praktijk 22 oktober 2016 Personeel en arbeidsovereenkomsten Due diligence (SPA) in de praktijk 22 oktober 2016 Personeel en arbeidsovereenkomsten 1. Hoe verloopt het onderzoek? Opvragen van: Overzicht van de loonelementen van de werknemers, incl. wijze van RSZ/fiscale

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 124 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp Protocol van akkoord 2013-2014 van 28 oktober 2013 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum sg@ibr-ire.be IVB/VY/sr 29 oktober 2014

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum sg@ibr-ire.be IVB/VY/sr 29 oktober 2014 MEDEDELING (1) 2014/10 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum sg@ibr-ire.be IVB/VY/sr 29 oktober 2014 Geachte Confrater, Betreft: 1. Nazicht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i.

ENQUÊTE NAAR DE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGEN. van werkgevers aan werknemers - 2010. Annie Versonnen Directeur-generaal a.i. FEDERALE OVERHEIDSDIENT ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTC III - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel http://statbel.fgov.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Nr. 200 25 september 2015

Nr. 200 25 september 2015 Nr. 200 25 september 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling startbaanverplichting in bepaalde sectoren Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Ken je het sectoraal model opleidingsplan? Het opleidingsgesprek? Het opleidingsbilan? OPLEIDING

Ken je het sectoraal model opleidingsplan? Het opleidingsgesprek? Het opleidingsbilan? OPLEIDING Wat zijn de sectorale bepalingen in verband met opleiding? Wat is het verplicht minimum? Ken je het sectoraal model opleidingsplan? Het opleidingsgesprek? Het opleidingsbilan? Welke zijn de sectorale hulpmiddelen?

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

INHOUD. Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten... 1

INHOUD. Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten... 1 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 15 2013 5 t.e.m. 11 april INHOUD Werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen hoger gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat geldt niet voor de jobstudenten....

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 218 28 januari 2016 Belgisch Staatsblad Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

De vormingsinspanningen in Vlaamse bedrijven belicht. Een analyse op basis van geregionaliseerde sociale balansgegevens

De vormingsinspanningen in Vlaamse bedrijven belicht. Een analyse op basis van geregionaliseerde sociale balansgegevens De vormingsinspanningen in Vlaamse bedrijven belicht. Een analyse op basis van geregionaliseerde sociale balansgegevens In het PACT 2020 werden door de Vlaamse overheid en sociale partners een aantal concrete

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie