Welkom bij Syndion Voor nieuwe collega s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Syndion Voor nieuwe collega s"

Transcriptie

1 Welkom bij Syndion Voor nieuwe collega s Wegwijs in de organisatie

2 Standaarden voor kwaliteit van bestaan: Aansluitend op de visie onderschrijft Syndion de vier standaarden voor kwaliteit van bestaan van Stichting Perspectief. Syndion laat haar dienstverlening hieraan toetsen. De standaarden stellen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Zeggenschap Mensen hebben zeggenschap over hun eigen leven. Ieder kan zich ontwikkelen in een richting die hij wil en door middel van zijn keuzes, voorkeuren en leefstijl uitdrukking geven aan een eigen identiteit. Zeggenschap is uitgangspunt van het beleid. 2. Inclusie Mensen zijn gewaardeerde burgers. Zij zijn verbonden met anderen, zoals familie, vrienden, kennissen, collega's. Zij maken deel uit van en dragen op unieke wijze bij aan de samenleving (inclusieve samenleving). 3. Respect en Veiligheid Mensen hebben respect voor elkaar. Mensen leven in een veilige, gezonde, vertrouwde omgeving. 4. Persoonlijke Ondersteuning Mensen geven hun leven zelf vorm en inhoud en krijgen daarbij passende en geschikte ondersteuning. Visie De dienstverlening van Syndion is gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt. De nadruk ligt daarbij op het recht van mensen met een handicap om gewoon lid te kunnen zijn van de samenleving. De uitgangspunten van waaruit Syndion werkt, zijn ontleend aan de Standaardregels voor gelijke kansen van de Verenigde Naties en op supportuitgangspunten zoals geformuleerd door onder andere John O Brien. Supportuitgangspunten en -kernwaarden Recht op eigen keuze Relaties met familie en vrienden In en met de samenleving Recht op ontplooiing (vaardigheden) Recht op respect en eigenwaarde De zorgvisie van Syndion Mensen met een handicap bepalen zelf - eventueel met hun vertegenwoordigers als leeftijd of mondigheid dat noodzakelijk maken - hoe zij willen leren, wonen, werken en recreëren. De ondersteuning, zorg of begeleiding is afgestemd op de wensen van de individuele cliënt. Met betrekking tot kinderen is Syndion ouders behulpzaam bij het vormgeven van (een deel van) de opvoeding, gericht op optimale ontwikkeling van het kind, uitgaande van individuele begeleidingsvragen. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders/vertegenwoordigers. Syndion biedt haar cliënten uitgebreid de gelegenheid kennis te nemen van hun maatschappelijke en individuele mogelijkheden, alvorens hen tot keuzes te laten komen. De gemaakte keuzes worden volledig gerespecteerd. Mensen met een handicap hebben het recht te leven als anderen, te leven met anderen en geaccepteerd te worden door anderen, ofwel het recht op een betekenisvolle plaats in de samenleving. Hierbij geldt: gewoon waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk. Syndion biedt hierbij de nodige en gewenste ondersteuning, zorg of begeleiding, die kan variëren van beperkt tot intensief. De bejegening bij het bieden van ondersteuning, zorg of begeleiding wordt gekenmerkt door respect en gelijkwaardigheid. De ondersteuning, zorg of begeleiding is gericht op een optimale ontplooiing van de cliënt, op minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid. Syndion streeft hierbij naar behoud van of opbouw van een netwerk rond de cliënt. Missie Syndion is een gedegen en vernieuwende organisatie ten behoeve van vraaggestuurde dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap, met een breed en individueel toegesneden aanbod, vormgegeven in en met de samenleving.

3 Welkom bij Syndion! Voor je ligt het introductieboekje van Syndion. Kortgeleden ben je in dienst getreden en nu werk je op één van onze locaties of bij een cliënt thuis. Misschien werk je met mensen met een ernstige handicap die veel zorg nodig hebben of werk je juist met mensen die redelijk zelfstandig zijn. Maar Syndion is meer dan alleen het cluster waar jij werkt. Dit boekje is bedoeld om je wegwijs te maken door de hele organisatie. Bij Syndion werken is een keuze voor werken met en voor mensen. Blijkbaar is dat ook jouw devies. Bij Syndion ben je daarvoor aan het goede adres. Syndion staat voor een goede basiszorg. Daarbij hanteren we een aantal belangrijke waarden. Ze zijn jouw opdracht en toetsingsinstrumenten. We vinden dat je ook de organisatie daarop mag en moet aanspreken. Kort samengevat: eigen keuzen door cliënten, gelijkwaardigheid, een plaats midden in de samenleving en behoud van relaties met familie en vrienden. We gaan er vanuit dat je je hierin kunt vinden. Syndion is in 1996 deze naam gaan gebruiken. De oorsprong van Syndion ligt in 1967 toen ouderverenigingen de eerste stichting in deze regio opgericht hebben om mensen met een handicap in eigen stad, wijk of dorp voorzieningen te bieden voor wonen en dagbesteding. Syndion is een organisatie van en voor mensen. Met elkaar vernieuwen we en verbeteren we datgene waar we mee bezig zijn. Jouw bijdrage daarbij is van groot belang. Aarzel dan ook niet om vragen te stellen en met ideeën te komen! Wij hopen dat je je snel thuisvoelt bij Syndion en dat dit introductieboekje daarbij helpt. Wij wensen je een plezierige loopbaan toe! Aart Bogerd, directeur-bestuurder Inhoud Organisatiestructuur en werkgebied 2 Kennismaking met Syndion 3 Sector Dagbesteding 4 voor volwassenen met een handicap Sector Begeleiding 6 en ondersteuning van kind en gezin Sector Wonen voor 7 mensen met een lichamelijke handicap Sector Wonen voor 9 mensen met een verstandelijke handicap Afdeling administratie 10 Personeel en organisatie 11 Ondernemingsraad 12 Medezeggenschap 13 door cliënten Kwaliteit, een taak 14 voor iedereen Omgaan met fouten 15 en bijna-ongelukken Seksuele intimidatie 16 PR en Communicatie 17 [1]

4 Organisatiestructuur Syndion Raad van toezicht Centrale Cliëntenraad Directeur-bestuurder Ondernemingsraad Bedrijfsvoering; w.o. P&O, huisvesting, facilitaire zaken, kwaliteitsbeleid Financieel-economische zaken; w.o. administratie, inkoop, ICT Directie Secretariaat PR en Communicatie Sector Wonen LG Sector Wonen VG Sector Dagbesteding Sector Kind en Gezin Cluster Locaties Syndion werkgebied Vianen Syndion heeft ruim 50 locaties verspreid over het werkgebied de Drechtsteden, Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, het land van Heusden en Altena, de Betuwe en de Bommelerwaard. Tiel H-I-Ambacht Dordrecht Gorinchem Wijk en Aalburg Zaltbommel In diverse plaatsen zijn de meest uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, kinderdagcentra, logeer- en gezinshuizen, geïntegreerde vrijetijdsbesteding en buitenschoolse opvang. Syndion heeft een centraal bureau op de Schelluinsevliet in Gorinchem en een servicepunt voor Wonen in Dordrecht. [2]

5 Kennismaking met Syndion Syndion is een zorgaanbieder die mensen met een handicap ondersteunt, zodat ze hun rol als burger van de samenleving zo gewoon mogelijk kunnen invullen. Syndion richt zich met name op mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap. Omdat alle mensen verschillend zijn, hebben zij ook uiteenlopende wensen en behoeften. De vraag van de cliënt is daarom bepalend voor het aanbod van Syndion. Dit leidt tot een breed aanbod van ondersteuningsmogelijkheden. De laatste jaren heeft de organisatie steeds meer dienstverlening ontwikkeld op basis van individuele vragen van cliënten. Zoals een logeergezin of een meeleefgezin voor een kind en individuele begeleiding in een werksituatie binnen een gewoon bedrijf. Bij Persoonlijk Ondersteund Wonen is de individuele ondersteuning er vaak op gericht de cliënt te helpen en te stimuleren sociale contacten te leggen en te onderhouden. Daarnaast sluit de van oudsher bekende dienstverlening in dagcentra en woonlocaties steeds beter aan op de behoeften en wensen van cliënten. Dat geldt ook voor tussenvormen zoals logeerhuizen, enclaves in bedrijven, kleine ondernemingen (winkel, zorgboerderij) en ook groepen die functioneren in gewone scholen. De ondersteuning van Syndion is ondergebracht in vier sectoren: Dagbesteding voor volwassenen met een handicap Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap [3]

6 Sector Dagbesteding voor volwassenen met een handicap De sector Dagbesteding voor volwassenen met een handicap biedt ondersteuning bij dagbesteding en arbeid in allerlei, sterk van elkaar verschillende omstandigheden. Uitgangspunt is dat mensen met een handicap mogelijkheden hebben en recht hebben deze mogelijkheden te ontwikkelen. Zij zijn in staat zelf te bepalen wat voor werk zij willen doen en waar en zij hebben recht op een zichtbare en waardige plaats in de samenleving. Begeleid Werken Dagcentrum Boerenstraat Loopbaancentrum De sector biedt ondersteuning bij de oriëntatie op dagbesteding en arbeid en intensieve begeleiding bij het komen tot keuzes. Dit gebeurt vanuit de Centra voor Loopbaanbegeleiding (CLB) in Gorinchem en Dordrecht. De gemaakte keuze is uitgangspunt voor de verdere begeleiding. De keuzemogelijkheden zijn in principe onbeperkt. Mensen werken in een gewoon bedrijf of instelling met begeleiding van een jobcoach of in een kleine groep in een gewoon bedrijf samen met een begeleider (bijvoorbeeld in een tuincentrum of op een zuivelboerderij). Er zijn ook kleine ondernemingen die zijn opgezet door Syndion, zoals een bakkerij of een winkel. Het streven is dagbesteding te bieden in de eigen woonomgeving van de klant. Voor mensen die bij hun werk en/of dagbesteding meer structuur, verzorging of begeleiding nodig hebben, wordt een aantal werksituaties binnen de muren van dagactiviteitencentra en een dagboerderij geboden. Hier wordt ook vraaggestuurde dagbesteding gerealiseerd voor mensen die intensieve zorg en/of begeleiding nodig hebben. Er is meer variëteit en een afwisseling van activiteiten die ontspannen of inspanning vragen, arbeidsmatig en recreatief. Er zijn speciale projecten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Ook zijn er speciale projecten voor mensen met (ernstig) probleemgedrag. Waar mogelijk wordt steeds gestreefd naar zichtbaarheid en ontmoeting met anderen. Arbeid is zingevend, productief of dienstverlenend en zo veel als mogelijk geïntegreerd in de lokale samenleving. [4]

7 Karin Klomp werkt bij Bakkerij Meerkerk in Meerkerk Opleiding: SPW Werkzaam bij Syndion sinds 1997 Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze om te solliciteren bij Bakkerij Meerkerk. Ik ben hier in 2000 aangenomen als coördinerend begeleidster en daarvoor werkte ik in dagactiviteitencentrum Vianen bij de keuken-kantinegroep. Ik ben altijd al iemand geweest die haar werk met passie deed. En werken in de bakkerij haalt dat absoluut in mij naar boven. Het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het aanleren en/of maken van banketproducten is echter niet het enige wat we doen. Naast de zorg voor de dossiers, functioneringsgesprekken en andere cliëntgerelateerde zaken zijn we ook verantwoordelijk voor de implementatie van de produktvernieuwing en produktaanpassing. Daarnaast houden we ons uiteraard aan de wetgeving die te maken heeft met HACCP en de Keuringsdienst van Waren, enz. Dit zorgt soms voor een behoorlijk spanningsveld, maar we hebben dit binnen het team altijd kunnen oplossen. Persoonlijk ervaar ik mijn aanvullende taken als coördinerend begeleidster als een absolute meerwaarde in mijn werk. Met name het begeleiden van stagiaires staat bij ons hoog in het vaandel. Doordat de cliënten en de begeleiders heel bewust hebben gekozen voor het bakkersvak, doet iedereen zijn werk met enthousiasme. We zijn gegroeid naar een sfeer van even aanpakken en dat maakt mijn werk een stuk makkelijker. Karin Klomp Antoinet van Weverwijk werkt op logeerhuis Werkendam en in de thuisondersteuning. Opleiding: SPW en 1e jaar SPH Werkzaam bij Syndion sinds 2002 (sinds 1999 stage gelopen) Werken op een logeerhuis is een echte uitdaging. Op logeerhuis Werkendam logeren afwisselend ongeveer 25 kinderen met allerlei handicaps en hulpvragen. Het maximum per week/weekend is acht kinderen. We hebben kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en kinderen die naar een dagactiviteitencentrum gaan. De leeftijden lopen tussen de 6 en de 29 jaar. Juist doordat de handicaps en leeftijden zo verschillen is het leuk. Een aantal kinderen komt logeren om de ouders te ontlasten en voor sommige kinderen is het een voorbereiding op het wonen. Wij proberen daarom ook een thuissituatie te creëren waar alle kinderen zich veilig kunnen voelen. Als team proberen wij de kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben op het gebied van verzorging en ontwikkeling. Doordat we altijd samen op de groep staan, werk je nauw samen. Het is dan ook fijn dat we een hecht team hebben waar je altijd op terug kan vallen. Naast het logeerhuis werk ik ook nog binnen de thuisondersteuning. Elke morgen verzorg ik een jongetje thuis zodat zijn moeder tijd heeft voor de andere kinderen. Eigenlijk met dezelfde reden als in het logeerhuis; de ouders ontlasten. Deze combinatie is erg leuk en goed te doen. Doordat je in het logeerhuis op onregelmatige tijden werkt, is het makkelijk om er wat naast te doen. Antoinet van Weverwijk samen met Bas Westbroek [5]

8 Sector Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin Binnen de sector Begeleiding en ondersteuning van kind en gezin is er een scala van mogelijkheden voor medewerkers. Werken in een team met directe collega s of zelfstandig werken op een school of in een gezin? Een baan voor 32 uur of voor 2 uur per week? Eén vaste werkplek of een combinatie? De grote verscheidenheid in de sector maakt het mogelijk voor de medewerker een keuze te maken die past bij zijn of haar situatie. Eén ding hebben alle functies gemeen: je werkt met kinderen/jongeren en doet dat in nauwe samenwerking met de ouders. Pedagogische thuisbegeleiding Vakantiedagopvang De sector kenmerkt zich door een breed en divers pakket aan dienstverlening. Er wordt begeleiding en ondersteuning geboden aan met name kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en hun ouders. De aard van de handicap kan uiteenlopen van een ernstige meervoudige handicap tot een lichte beperking in het dagelijkse functioneren. De behoefte aan ondersteuning is ook erg verschillend, van 24 uurs zorg tot enkele uren per week. De volgende dienstverlening wordt geboden: Dagbesteding en onderwijs In drie kinderdagcentra wordt ontwikkelingsgerichte begeleiding en zorg geboden. Vanuit Syndion wordt ondersteuning geboden aan kinderen in het reguliere basisonderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Tevens wordt ondersteuning geboden in het speciaal onderwijs zowel in de vorm van zorgklassen als ook individuele ondersteuning. Wonen en logeren Kinderen kunnen wonen in een kleinschalige woonvorm of een gezinshuis. Logeren is mogelijk in logeergezinnen of in speciale logeerhuizen. Thuisondersteuning Pedagogische thuisbegeleiding wordt geboden voor een bepaalde periode en is er opgericht ouders te ondersteunen in de opvoeding. Praktische thuisondersteuning richt zich op het overnemen van de zorg van de ouders. Daarbij kan het gaan om verzorging, op spitstijden in het gezin, oppas, s avonds of in het weekend, vrije tijdsbesteding, vaak op woensdagmiddag. Overige dienstverlening Recreatieve dagopvang wordt geboden op zaterdag en tijdens vakanties. Op de woensdagmiddag is er Buitenschoolse Opvang (BSO). Bij alle vormen van dienstverlening streven we naar integratie in de eigen omgeving van het kind met behoud van de sociale contacten. Belangrijk is de keuzevrijheid van de ouders. [6]

9 Sector Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap Binnen de sector Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap of een nietaangeboren hersenletsel (NAH) wordt gewerkt vanuit de supportvisie. Het uitgangspunt is de vraag van de cliënt. De ondersteuning kan geboden worden bij het wonen en alle andere zaken waarbij de cliënt dat nodig heeft én op de tijd en plaats die de cliënt wenst. De ondersteuning vindt zoveel als mogelijk plaats in de samenleving waarbij ook netwerkontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. Het werken volgens de supportvisie biedt cliënten de mogelijkheid de regie over het eigen leven te voeren. Alle persoonlijke woonwensen worden in kaart gebracht. Als de cliënt nog niet goed weet wat zijn of haar persoonlijke woonwensen zijn, kan hij of zij daarbij geholpen worden door onder andere het maken van een persoonlijke toekomstplanning. Er wordt voor elke cliënt een persoonlijk ondersteuningsplan opgesteld dat de leidraad vormt voor de te bieden ondersteuning. Het persoonlijk ondersteuningsplan wordt met vaste regelmaat geëvalueerd en zonodig bijgesteld. De sector kent diverse kleinschalige wooneenheden van 10 tot maximaal 16 aangepaste woningen in Dordrecht en Gorinchem en één grotere woonvorm in Dordrecht. De diverse geclusterde wooneenheden hebben de mogelijkheid tot gemeenschappelijke activiteiten. De woonvorm met 29 appartementen biedt ook tijdelijke huisvesting bij crisis- of logeeropvang. In toenemende mate wordt ondersteuning geboden aan mensen met een lichamelijke handicap of een niet-aangeboren hersenletsel die zelf een woning huren of gekocht hebben. Bij deze ambulante vorm van dienstverlening, ook wel Persoonlijk Ondersteund Wonen (POW) genoemd, wordt zowel praktische, verzorgende als ook ondersteunende, activerende begeleiding geboden. De cliënten wonen verspreid in de hele regio waarin Syndion actief is. De sector is onderverdeeld in clusters. Elk cluster bevat de verschillende vormen van ondersteuning, een 24-uurs wooneenheid én POW, waardoor individueel wonende cliënten gebruik kunnen maken van de service vanuit de wooneenheid. Persoonlijk Ondersteund Wonen [7]

10 Corné de Korte Corné de Korte werkt op De Staart in Dordrecht opleiding: SPH (Hogeschool Brabant) werkzaam bij Syndion sinds 2002 Het werken op locatie De Staart is zeer afwisselend moet ik zeggen. De afwisseling in mijn werk houdt mij scherp en kritisch. Dit komt vooral door de doelgroep, die nogal uiteenloopt. We hebben onder andere te maken met cliënten met NAH of een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er ook cliënten die in hun gedrag ADHD of autistische kenmerken vertonen. De meeste van onze cliënten zijn jongeren. Wij zijn er als team om deze jongeren te helpen hun leven op de rails te zetten en ze te ondersteunen bij het (aanleren) zelfstandig (te) wonen. We ondersteunen in zaken als financiën, administratie, aangaan en onderhouden van sociale contacten, werk en/of vrije tijdsbesteding, huishoudelijke taken, koken, etc. Al die verschillende werkzaamheden zorgen voor een afwisselende baan met veel uitdaging. Ook de samenwerking in het team vind ik erg prettig. Je hebt elkaar gewoon nodig om tot goede resultaten te komen. Naast mijn werkzaamheden op De Staart, werk ik één dag in de week bij een POW cliënt (VG) in Hardinxveld-Giessendam. Rianne Bosch Rianne Bosch werkt als clusterhoofd voor diverse woonlocaties opleiding: MDGO-AW, kaderopleiding management werkzaam bij Syndion sinds 1996 Rianne Bosch is clusterhoofd van de woonlocaties Romboutslaan en Stierstraat in Dordrecht. Daarnaast is ze betrokken geweest bij de start van een woonlocatie in de wijk Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Deze locatie valt nu ook onder haar verantwoordelijkheid Zij houdt wel van wat uitdaging in haar werk. Je moet natuurlijk wel de balans goed in de gaten houden! Maar ik zie in elke verandering ook echt de uitdaging, en die ga ik steeds opnieuw weer graag aan. Ik vind bij Syndion ruimte en kansen om te groeien, en die kansen liggen er niet voor mij alleen. Je moet die kansen wel pakken. En zolang er voldoende momenten zijn waarop ik, ook samen met het team, even een pas op de plaats kan maken, blijf ik gaan. Momenteel is het van belang dat we stabiliteit vinden na de harde groei van de afgelopen jaren, en veel aandacht aan kwaliteit besteden. Dat geldt denk ik wel een beetje voor de hele stichting. [8]

11 Sector Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Binnen de sector vind je verschillende vormen van ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Het uitgangspunt is de cliënt, waarbij de eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en zelfstandigheid zeer serieus worden genomen. Dit is maatwerk want de begeleiding wordt aangepast aan de persoon en de situatie en/of levensfase. De leeftijd van de cliënten varieert van 18 tot 80 jaar. Zij werken overdag of zijn hele dagen thuis. Er zijn diverse woonvormen in de regio Dordrecht, zoals kleinschalige woonprojecten, appartementen in een flatgebouw en geschakelde eengezinswoningen. Ook komt het steeds vaker voor dat cliënten zelf een huis kopen of huren en daar begeleiding krijgen; Persoonlijk Ondersteund Wonen. Tevens wordt vanuit de sector ondersteuning geboden aan wooninitiatieven van ouders voor hun volwassen kinderen. Dit geeft al aan hoe divers de begeleidingsvragen zijn. Aan de hand van deze vragen wordt een ondersteuningsplan opgesteld waarbij cliënt en/of verwanten en de persoonlijk begeleider vanuit Syndion betrokken zijn. rond een cliënt of meer individueel. Jouw persoonlijke situatie kan je werktijden bepalen omdat je ook s avonds kan werken of in het weekend. Voorop in iedere werksituatie staat dat onze cliënten met respect bejegend worden, een plaats hebben midden in de maatschappij, kansen krijgen eigen keuzes te maken en om zich te ontwikkelen. Als medewerker in de sector Wonen heb je mogelijkheden voor zelfontplooiing door middel van cursussen en themabijeenkomsten. Daarnaast krijg je ondersteuning en coaching van je leidinggevende om je werk zo goed mogelijk te doen. Castorstraat De variatie aan dienstverlening in deze sector levert voor medewerkers diverse mogelijkheden op. Afhankelijk van je interesse en opleiding, zijn er binnen de 24-uurs roosters diverse opties zoals werken in groter teamverband, in kleine teams Regenboog [9]

12 Automatisering De afdeling automatisering ondersteunt medewerkers bij hun werkzaamheden op de computer. Medewerkers kunnen de helpdesk van deze afdeling bellen ( ) of mailen voor ondersteuning bij het gebruik van software, aanvraag van nieuwe computer-/telefoonapparatuur en het oplossen van problemen. Afdeling administratie Op deze afdeling wordt de gehele administratie van Syndion gevoerd. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in drie clusters. Het cluster Boekhouding houdt zich bezig met het verwerken van de kassen, banken en debiteuren/crediteurenadministratie. Het cluster Cliëntenadministratie verzorgt de facturering van de PGB contracten en verwerkt de registratie van de presentie van cliënten. Het cluster Salarisadministratie verzorgt de salarissen van de medewerkers en regelt de inhoudingen en afdrachten van belastingen, sociale premies en pensioenpremies. De administratie stelt de jaarrekening op en coördineert het opstellen van de begroting. De afdeling adviseert management en clusterhoofden in de organisatie en geeft informatie op allerlei terreinen. Maandelijks worden budgethouders, sectormanagers en bestuurder geïnformeerd over de ontwikkelingen op financieel gebied. Zorg en financiën of hoe komt Syndion aan haar geld? De belangrijkste post van inkomsten betreft het zogenaamde externe budget via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze financiering is voor wonen of verblijf gebaseerd op toegelaten plaatsen; voor andere vormen van zorg (dagbesteding, thuisondersteuning etc) geldt nu de zogenaamde regeling extra-murale zorg; daarbij krijgt Syndion op basis van een tarief per uur of per dag een vergoeding. Het Persoonsgebonden Budget is een tweede belangrijke post van inkomsten. Mensen met een handicap of ouders krijgen na een indicatieprocedure zeggenschap over de besteding van een geldbedrag per jaar. Met dat geldbedrag kan op basis van individuele wensen een pakket van zorgen dienstverlening worden samengesteld. Met een zorgaanbieder wordt na onderhandeling een contract opgesteld waarin wordt aangegeven welke zorg- en dienstverlening door de zorgaanbieder wordt geboden en welke vergoeding daarvoor door de cliënt uit zijn/haar persoonsgebonden budget wordt betaald. Andere bronnen van inkomsten zijn het realiseren van bijvoorbeeld dagbesteding aan volwassenen of kinderen die wonen in een intramurale instelling. Met deze intramurale zorgaanbieder worden afspraken gemaakt voor welke bedrag per jaar mensen gebruik kunnen maken van de dagbestedingfaciliteiten van Syndion. Ook subsidies van het rijk of provincie en loonkostensubsidie zijn belangrijke inkomsten voor Syndion. [10]

13 Personeel en organisatie Jaarlijks wordt door Syndion, in overleg met de Ondernemingsraad, een jaarplan voor het personeelsbeleid opgesteld. Hierin staan actiepunten voor de korte en middellange termijn beschreven. Op iedere locatie van Syndion kan DKS (= Documentbeheer voor Kwaliteits-systemen) op de computer worden geraadpleegd waarin alle regelingen uit het personeelsbeleid, zoals jubilea, vakantie en CAO-interpretaties zijn opgenomen. Ook kun je hierin meer lezen over de organisatie en communicatiestructuur van Syndion. Een aantal belangrijke documenten wordt ook meegestuurd met je arbeidsovereenkomst zoals het ziekteverzuimprotocol, het boekje Regelingen en Vergoedingen, een folder over het ARBObeleid en jouw taak- en functieomschrijving. Ter kennismaking met Syndion worden voor nieuwe medewerkers introductiedagen georganiseerd, waarbij ook werkbezoeken aan andere locaties horen. Contracten Syndion staat voor dienstverlening aan mensen met een handicap. Om deze dienstverlening zo goed mogelijk vorm te geven is een prettig werkklimaat belangrijk. Dit begint al voordat je bij Syndion in dienst treedt. Wij streven er naar om vanaf het eerste contact op een correcte wijze met sollicitanten om te gaan en te zorgen voor een goede administratieve afhandeling bij de indiensttreding. Bij Syndion werken we met diverse contractvormen; van 0 uur (voorovereenkomst) tot fulltime 36 uur per week. Het aantal uren dat je werkt en de gekozen contractvorm hangen vaak samen met het werk dat je doet, bijvoorbeeld vast op één locatie of ambulant in de thuisondersteuning. Ook kunnen we beslist niet buiten de enthousiaste inbreng van vrijwilligers. Opleidingen Om je kennis en vaardigheden te vergroten, zijn er opleidingen op diverse terreinen en niveaus. Je kunt denken aan praktijkgerichte cursussen als EHBO, maar ook aan opleidingen om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen zoals communicatie en leiding geven. Jaarlijks kun je bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek je wensen hierover kenbaar maken aan je leidinggevende. Syndion houdt zeker niet op bij de locatie waar je nu werkt. Misschien komt er een moment waarop je je horizon binnen de stichting wilt verbreden. In onze sollicitatieprocedures gaan interne sollicitanten voor. Nieuwe vacatures worden dan ook altijd eerst op de locaties verspreid en op onze website geplaatst. Als je interesse of vragen hebt, aarzel dan niet om te reageren. Ook is er de mogelijkheid om opgenomen te worden in de mailinglijst voor vacatures. Dan ontvang je een vacature per mail, als deze intern bekend gemaakt wordt, die past bij jouw opleidingsniveau. Als je vragen hebt over onze CAO, wetgeving, je arbeidsovereenkomst, enzovoort kan je contact opnemen met de afdeling personeel en organisatie op het Centraal Bureau. Nieuwe medewerkers bedachten tijdens een introductiedag de volgende slogan: Syndion, het hart op de juiste plaats. [11]

14 Ondernemingsraad Net als vele organisaties heeft Syndion een Ondernemingsraad (OR). Deze OR bestaat uit negen vertegenwoordigers van alle sectoren. De OR is er voor werkgever en werknemers. Structureel voeren wij overleg met de directeur over belangrijke zaken binnen Syndion. De OR heeft diverse rechten. Zo zorgt het recht op informatie ervoor dat wij door de werkgever goed op de hoogte worden gehouden van bijvoorbeeld financiële en personele zaken. Het initiatiefrecht stelt ons in staat om zelf het voortouw te nemen en zaken binnen de stichting aan de kaak te stellen. Volgens het adviesrecht moet de werkgever in bepaalde gevallen eerst advies vragen voor er besluiten genomen worden. De werkgever kan echter besluiten om ons advies naast zich neer te leggen. Bij het instemmingsrecht ligt dat anders. Wanneer er bij bepaalde zaken sprake is van dit recht dan kan er geen beslissing genomen worden zonder instemming van de OR. Om als Ondernemingsraad een volwaardige gesprekpartner te zijn voor de bestuurder moeten we goed op de hoogte zijn van wat er leeft bij medewerkers. worden raadsvergaderingen op locatie gehouden. Hierdoor wordt er sneller door medewerkers aangeschoven aan de vergadertafel. sturen we een week voor de raadsvergadering de agenda aan iedereen per mail. Op deze manier weten medewerkers wat er besproken wordt en kunnen zij eventueel de vergadering bijwonen of vragen stellen over de onderwerpen. Het werken bij de OR kan erg leerzaam zijn. Onze ervaringen op een rijtje: Ik heb het bedrijf beter leren kennen. Ik ben meer een teamspeler geworden. Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik ben vrijer geworden. Ik heb leren praten. Wil je deze zaken, jouw zorg maken? Word dan lid van de OR! Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de OR. Via telefoon: of via Om dit te realiseren werken we met contactpersonen. De contactpersonen houden de OR op de hoogte van zaken die leven op de werkvloer en andersom. Ook wordt er geregeld advies gevraagd aan de contactpersonen over bepaalde zaken. [12]

15 Medezeggenschap door cliënten De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen bepaalt dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad moet hebben. Zo krijgen cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak op het beleid van een zorginstelling. Syndion heeft op diverse niveau s cliëntenraden en geeft zo inspraak aan cliënten en hun vertegenwoordigers. Ook worden in samenspraak met cliënten en hun vertegenwoordigers afspraken gemaakt over de ondersteuning die Syndion biedt en worden cliënten en hun vertegenwoordigers betrokken bij de gang van zaken in een locatie. Sectorale cliëntenraad dagbesteding - commissie cliënten. Binnen Syndion zijn er drie verschillende cliëntenraden: lokale, sectorale en centrale. De cliëntenraden komen elk zes keer per jaar bijeen. In de lokale cliëntenraden komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de desbetreffende locatie. De sectorale cliëntenraden houden zich bezig met de belangen van een sector. Cliënten en vertegenwoordigers nemen in deze raden zitting, soms als aparte commissies. Raden c.q. commissies waarin cliënten met een verstandelijke handicap zitten, hebben een onafhankelijke coach die ook adviseert en ondersteunt bij de beleidsontwikkeling op dit terrein. De centrale cliëntenraad bespreekt onderwerpen die de hele stichting aangaan. In deze cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van cliënten met een verstandelijke handicap. Vanuit de sector Wonen voor mensen met een lichamelijke handicap nemen cliënten er zelf aan deel. [13]

16 Kwaliteit, een taak voor iedereen Kwaliteitscirkels Iedere organisatie en iedereen die zijn werk serieus neemt, streeft naar kwaliteit en kwaliteitsverbetering. De definitie van kwaliteit is: De mate, waarin het product / dienst voldoet aan de gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen. Wat betekent dit voor jou in de praktijk Kwaliteit, een taak voor iedereen. Iedereen werkt samen aan de beste zorg voor cliënten. De voorwaarden waarin die zorg moet voldoen, is vastgelegd in de visie en het begeleidingsplan op basis van vraaggestuurd werken. Of te wel de cliënt heeft een vraag en Syndion probeert een antwoord te realiseren met de in het begeleidingsplan afgesproken doelen. Een bekend uitvoeringsschema is de zogenaamde Deming Cirkel. Op deze manier blijf je altijd nadenken over het plan/de afspraak die je gemaakt hebt met de cliënt. Op ieder niveau in de organisatie wordt er volgens deze methode gewerkt. Het zelf serieus werken aan (verbetering van) kwaliteit is niet genoeg. Dit moet door een soort diploma (certificering) ook voor buitenstaanders zichtbaar zijn. (ISO is zo n diploma) Voor de zorgsector is dat HKZ. Het HKZ schema is een schema met negen rubrieken. De negen rubrieken zijn onderverdeeld in verschillende normen waar je als organisatie je aan behoort te houden; de zogenaamde protocollen. In DKS (Documentenbeheer Kwaliteit Systeem) op het intranet van Syndion kan je de protocollen vinden. Roosteroverleg Plannen Bijsturen Doen Evalueren Hierin kunnen medewerkers alle vastgelegde afspraken en formulieren opvragen door middel van een zoekfunctie. Het is een toegankelijk systeem voor medewerkers en zo zijn ze altijd op de hoogte van het laatste nieuwe protocol en/of formulier. Cyclisch werken volgens de Deming cirkel is de rode draad van het kwaliteitsbeleid binnen Syndion. De cirkel is een hulpmiddel die aangeeft: je hebt een plan / afspraak je gaat het plan uitvoeren na een vastgestelde tijd evalueer je het plan eventueel stel je het plan bij en begin je weer opnieuw Goede afspraken, het evalueren van deze afspraken of te wel doen we nog de juiste dingen? en een heldere communicatie zijn elementen die je op weg brengen naar kwaliteit. Maar nooit zonder de basis: de kennis en vaardigheid, de inzet en goede grondhouding van jou als medewerker. [14]

17 Omgaan met fouten en bijna-ongelukken (fobo s) Melden en bespreken om van te leren Overal waar gewerkt wordt gebeuren ongevallen en worden fouten gemaakt. Zo kunnen er in woon- en werksituaties bijvoorbeeld fouten worden gemaakt bij het geven van medicijnen, of kunnen er in de werksituatie ongelukken plaatsvinden met machines of met gevaarlijke stoffen. Vanzelfsprekend moet altijd en overal worden getracht deze fouten en (bijna)ongevallen (FOBO s) te voorkomen. Vooral in een instelling waar cliënten in meer of mindere mate afhankelijk zijn van degenen die er werken, dienen fouten en ongevallen zo weinig mogelijk voor te komen. Principes als leven en werken, verantwoordelijkheid laten bij cliënten en medewerkers staan geen risicoloze werkwijze toe. Zowel cliënten als medewerkers kunnen materiele en/of immateriele schade of letsel oplopen. Om ongevallen en fouten te minimaliseren moeten we hiervan kunnen leren. Dit vereist registratie en bespreking om zo de preventie van FOBO s te verhogen. Van een medewerker die direct of indirect betrokken is bij of getuige is van een FOBO wordt allereerst verwacht dat deze de noodzakelijke activiteiten onderneemt om ernstiger schade of letsel te voorkomen. Vervolgens meldt deze de FOBO aan de direct-leidinggevende en aan de FOBOcommissie door middel van een formulier dat op elke voorziening beschikbaar is. Elke sector heeft zijn eigen FOBOcommissie. Deze bestaat uit de locatiehoofden en het sectorhoofd. Deze commissie heeft tot doel FOBO s registreren, te analyseren en op grond daarvan aanbevelingen te doen ter voorkoming. Het doel van deze procedure is vooral om herhaling te beperken en de zorg voor de cliënt en het arbeidsklimaat voor de medewerker te verbeteren. Klachten Niet alleen medewerkers signaleren fouten en mogelijke verbeteringen. Ook cliënten, ouders en belangenbehartigers kunnen met fouten geconfronteerd worden. Uiteraard probeert men dat eerst na een gesprek intern op te lossen. Voor cliënten die niet tevreden zijn met de oplossing heeft Syndion een onafhankelijke klachtencommissie. Wij zien klachtenbehandeling als een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid. Als iemand een klacht wil indienen moet dit schriftelijk aan de commissie voorgelegd worden. Bij de formulering van de klacht kan een beroep gedaan worden op de secretaris van de commissie. Het adres van de commissie: Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem. Klachten Fouten en bijna-ongelukken (Fobo s) [15]

18 Seksuele intimidatie Seksuele intimidatie behoort niet voor te komen. De belangrijkste manier om het te voorkomen is echter het benoemen van het risico en iedereen hierop attent maken. Uitsluiten doe je immers niet door het te ontkennen. Seksuele intimidatie kan zich in de werksituatie op velerlei manieren voordoen: tussen cliënten, tussen medewerkers, tussen cliënten en medewerkers, of tussen cliënten en personen buiten de stichting. Verder kan een onderscheid worden gemaakt in verbale, non-verbale en lichamelijke vormen. In deze situaties is voor zowel klager als beklaagde een correcte en zorgvuldige afhandeling van belang. Daarom is in het protocol seksuele intimidatie opgenomen hoe kan worden gezorgd voor een goede klachtenbehandeling, adequate opvang, begeleiding en preventie. In het protocol is vastgelegd hoe een medewerker in geval van seksuele intimidatie dient te handelen. Als een medewerker constateert dat er sprake is (geweest) van seksuele intimidatie, of hij/zij heeft daarvan een vermoeden, dan wordt hij/zij geacht dit op te nemen met de voor de voorziening aangewezen vaste contactpersoon en/of het locatiehoofd. Deze meld(en)(t) dit aan het sectormanager en het consultatieteam. Het consultatieteam besluit vervolgens of er een intern onderzoek zal plaatsvinden of dat er een onderzoeksteam zal worden gevormd. Dit team zal elke klacht onderzoeken overeenkomstig de richtlijnen uit het protocol. Het kan zich zonodig laten adviseren door het Expertisecentrum Seksueel Misbruik Zorgsector. De eerste opvang en begeleiding van het slachtoffer geschiedt door de voorziening. In het protocol staat onder andere omschreven wat er gedaan moet worden en tevens: preventie activiteiten, waaronder gedragsregels voorlichtingsactiviteiten aan medewerkers voorlichtingsactiviteiten aan mensen met een verstandelijke handicap verantwoordelijkheden ten aanzien van ouders en verwanten signalenlijst voor het herkennen van seksuele intimidatie Voor meer informatie over FOBO s, klachten en seksuele intimidatie kun je de protocollen raadplegen op DKS (Documentenbeheer Kwaliteitssystemen), bereikbaar via het intranet Syndion Plaza. [16]

19 PR en Communicatie Iedereen communiceert. Je kunt eigenlijk nooit niet communiceren. Als zender stuur je een boodschap naar een ontvanger door middel van spreken, schrijven, zien, horen of voelen. Zo is communicatie een handeling. Voor communicatie als vak/discipline binnen de organisatie heeft Syndion een afdeling PR en communicatie. En die werkt vanuit dezelfde basis; wat willen we vertellen aan onze (interne of externe) doelgroepen? Hoe kan je die doelgroepen het beste bereiken dat wil zeggen via welk communicatiemiddel (mondeling of schriftelijk)? Naast het expliciet overbrengen van een boodschap houdt deze afdeling zich ook bezig met andere aandachtsgebieden binnen PR. Denk daarbij aan beeldvorming over mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, identiteit en imago van de organisatie (wie zijn we en wat vinden anderen van ons?) en positionering (hoe onderscheiden we ons ten opzichte van anderen.) Interne communicatiemiddelen Bij Syndion hebben we te maken met interne doelgroepen (medewerkers, OR, leidinggevenden) en externe doelgroepen (cliënten, ouders/belangenbehartigers, overheid, specialisten, omwonenden). Met schriftelijke middelen bereik je grotere aantallen mensen én krijgt iedereen dezelfde boodschap. Een beperking is dat er minder interactie mogelijk is. Als je een boodschap mondeling overbrengt, kan dat wel. Bij een één op één gesprek is het zelfs heel persoonlijk. Aan interne doelgroepen kan je tijdens een werkoverleg of een bijeenkomst de boodschap ook toelichten. Daarnaast zetten we schriftelijke én digitale communicatiemiddelen in om medewerkers te informeren. Dat gebeurt via: Syndion nieuwsbrief (maandelijks bij je salarisstrook) Synjaal, het personeelsblad dat vier keer per jaar verschijnt. Flyers en folders op prikborden bijvoorbeeld Syndion Plaza (intranet) Externe communicatiemiddelen Externe doelgroepen staan we persoonlijk te woord tijdens open dagen, presentaties of evenementen. De schriftelijke en digitale communicatiemiddelen die we inzetten zijn: Persberichten & publicaties in kranten Advertenties & vermeldingen Synfo, relatiemagazine Huisstijl, drukwerk, borden Folders, Film, Jaarverslag, Internet Een exemplaar van Synfo krijg je als medewerker sowieso en de andere middelen zijn uiteraard ook beschikbaar voor medewerkers. Kijk op Plaza of vraag een exemplaar aan bij onze afdeling. Wil je iets melden of vragen over communicatie, neem gerust contact op met de afdeling PR en Communicatie op het centraal bureau, telefoon (0183) , Synfo Iedere medewerker is een PR-medewerker Als medewerker van Syndion ben jij eigenlijk ook PR-medewerker. Je hebt immers (in)direct contact met cliënten, ouders en buurtbewoners en bent dan ook in die zin vertegenwoordiger van Syndion. Of dit nu op een feestje is waar je iets over je werk vertelt of de manier waarop je iemand op een locatie rondleidt of telefonisch te woord staat. Het heeft allemaal invloed op het beeld dat anderen van Syndion en van mensen met een handicap vormen. [17]

20 Meer informatie over Syndion vind je op: Dienstverlening, folders, vacatures, eenvoudige site voor cliënten Syndion Plaza Nieuws, adressen, kalender, Documentenbeheer Kwaliteitssystemen (DKS), Bereikbaar via het netwerk van Syndion of via internet met gebruik van een wachtwoord. Centraal Bureau Schelluinsevliet Postbus EA Gorinchem Telefoon (0183) Fax (0183) Website:

Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p

Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p Wegwijs bij Syndion Informatie voor cliënten, ouders en andere betrokkenen D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p Inhoud Welkom bij Syndion

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Voor nieuwe cliënten en medewerkers Syndion wil mensen met een handicap ondersteunen om hun leven zo in te richten als zij dat zelf willen. In de visie

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Maak kennis met Syndion Dat het gewoon is dat ik er ben Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN LOGEREN SYNDION VERLEENT DIENSTEN MET ZORG Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. De sector

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten. Alle mensen die bij Syndion ondersteuning krijgen zijn

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding Passend Vertrouwd Dichtbij Dagbesteding Werk is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het draagt bij aan een zinvolle daginvulling, voldoening, een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion. Cliëntenraden komen op voor de belangen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Binnen Ouderinitiatief JOVO wordt gestreefd naar het realiseren van een woonproject voor jongvolwassenen (verder bewoners genoemd) met een stoornis in het autismespectrum

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden Informatie voor bedrijven CLO Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden SDW SDW is in de regio West-Brabant een specialist in de dienstverlening aan een zeer uiteenlopende groep van mensen met een

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING AMERPOORT DIENSTVERLENING AAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Amerpoort: deskundig en betrokken Amerpoort is een organisatie die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. We

Nadere informatie

Over jou, over ons. Het beste uit jezelf

Over jou, over ons. Het beste uit jezelf Over jou, over ons. Het beste uit jezelf Wij zijn Philadelphia. Wie ben jij? Dit boekje vertelt je over Philadelphia. Over wie wij zijn. Over wat we doen. Over ons werk voor mensen als jij. Zo kun jij

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o.

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o. Jaarwerkplan 2008 KansPlus Afd. e.o. KansPlus afdeling e.o Jaarplan 2008 Inleiding Het bestuur van de afdeling en omstreken wil haar leden graag in de vorm van een jaarwerkplan 2008, inzicht geven in die

Nadere informatie

kind en jeugd ORO ziet kansen in 0 t/m 23 jaar

kind en jeugd ORO ziet kansen in 0 t/m 23 jaar ORO ziet kansen in kind en jeugd 0 t/m 23 jaar Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand Voor ons staan de kansen van kinderen, jeugd en

Nadere informatie

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning Informatie voor cliënten CLO De weg naar werk Centrum voor Loopbaanondersteuning Centrum voor LoopbaanOndersteuning Binnen het CLO werken loopbaan begeleiders en jobcoaches samen aan het in kaart brengen

Nadere informatie

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Promens Care Een eigen plek Wat hebt u nodig om u ergens thuis te kunnen voelen? Dat verschilt van mens tot mens. Dus ook voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia. Wij willen je zo goed mogelijk

Nadere informatie

voor mensen met mogelijkheden!

voor mensen met mogelijkheden! voor mensen met mogelijkheden! Kleinschalige woonvoorziening De Spil is een stichting met een vernieuwend aanbod in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2013 zijn de eerste twee woonlocaties

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten Colofon Redactie: Jose Schilderinck, Frank Nijhuis en Gerdi Verkerk Contact en algemene vragen: Postadres 820, 7550 AV Hengelo t. 088 777 60 00 e. info@ambiq.nl i. www.ambiq.nl Concept en ontwerp: Vanille

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis Cliëntenraad Inleiding Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een Cliëntenraad

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Uitgangspunten voor het beroep van ADL-assistent

Uitgangspunten voor het beroep van ADL-assistent Inleiding In dit document vind je de Uitgangspunten voor het beroep. Ze ondersteunen je bij het professioneel handelen als ADL-assistent en sluiten aan bij het beleid van Fokus. In je functie als ADL-assistent

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Zelf kiezen hoe je wilt leven

Zelf kiezen hoe je wilt leven Zelf kiezen hoe je wilt leven Ik ontdekte dat ik veel meer kan, dan ik in eerste instantie dacht. Ik ben in de tijd dat ik hier woon veel zelfstandiger geworden. Mijn eigen appartementje, dat was altijd

Nadere informatie

De zorgboerderij. 3 Hoe is de zorgboerderij ontstaan? 4 Voor wie is de zorgboerderij? 5 Plaatsing op een zorgboerderij

De zorgboerderij. 3 Hoe is de zorgboerderij ontstaan? 4 Voor wie is de zorgboerderij? 5 Plaatsing op een zorgboerderij DC 19 De zorgboerderij 1 Inleiding Dagbesteding en (woon)begeleiding aan cliënten kan op allerlei manieren geboden worden. In dit dc-thema lees je over de zorg en begeleiding die een zorgboerderij kan

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Meepraten en meedoen!

Meepraten en meedoen! Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Philadelphia voor alle relaties Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia.

Nadere informatie