WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care"

Transcriptie

1 WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care

2 Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo gewoon mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Jongeren met een psychische beperking die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen hiervoor terecht bij Promens Care.

3 Wie we zijn Promens Care is een organisatie die zich ervoor inzet dat volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke of psychische beperking en met sociale problemen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Promens Care werkt in Drenthe en aangrenzende provincies. Thuis bij Promens Care Promens Care heeft verschillende beschermende woonvormen voor jongeren die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Het doel is dat jongeren zich daar thuis voelen. Elke woonvorm heeft voldoende aandacht voor de beperkingen van een jongere, maar er is ook alle gelegenheid voor ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid. Promens Care biedt ook ambulante hulp aan huis voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen. De aard van de psychische problematiek kan divers zijn. Denk aan ADHD, aan autisme verwante stoornissen, ontwikkelingsstoornissen etcetera. Op een aantal locaties heeft het team zich gespecialiseerd in het begeleiden van specifieke problemen zoals hechtingsproblematiek, Borderline of autisme. Wij geven je graag een indruk van de verschillende mogelijkheden die er zijn: Beschermende woonvorm De overstap van de thuissituatie of een behandelomgeving naar zelfstandig wonen is een grote stap. Veel jongeren kiezen als tussenstap graag voor een beschermende woonvorm. Je woont in een groep, in een gewoon huis, met ruimtes waar iedereen gebruik van maakt, zoals een woonkamer, keuken, badkamer. Daarnaast heb je een zit-/slaapkamer voor jezelf. Vanuit de veiligheid van zo n beschermende woonvorm stel je, in overleg met je persoonlijk begeleider, vast hoe je het gaat aanpakken om op eigen benen te gaan staan. Er is een vast team van begeleiders, van wie er altijd één aanwezig is. De begeleiding is individueel gericht en er wordt toegewerkt naar de doelen die beschreven staan in het individuele begeleidingsplan. De begeleiders hebben ook een opvoedende rol. Er zijn huisregels die de sfeer plezierig houden en er worden afspraken gemaakt over vragen als: mag ik een tv op m n kamer, hoe laat moet ik thuis zijn als ik uit ben geweest en welke taken heb ik in huis. Kortom, alles wat hoort bij een gewoon leven. Bij een gewoon leven hoort ook school of werk. Iedereen die in een beschermende woonvorm woont, moet minimaal zeven dagdelen in de week iets te doen hebben buitenshuis. Dat iets kan variëren van school, werk of een cursus tot een vaste vrijetijdsbesteding. Bij opgroeien hoort eveneens dat je een aantal dingen moet leren, zodat je je later zo zelfstandig mogelijk kunt redden. In de beschermende woonvorm leer je daarom koken, huishoudelijke taken verrichten en omgaan met geld. En je leert ook meningsverschillen uitpraten, rekening houden met anderen en voor jezelf opkomen. Om in een beschermende woonvorm te kunnen wonen, ben je verplicht gedurende je plaatsing het contact met je behandelaar aan te houden. Kamertraining In Assen en Hoogeveen bieden we kamertraining. Je hebt een eigen zit-/slaapkamer en deelt de keuken en de badkamer. Je kunt hier komen wonen wanneer je bijvoorbeeld op een groep hebt gewoond en het zelfstandig wonen nog een stap te ver is. Of als je door je psychische beperking veel moeite hebt met het wonen in een groep. Bij de kamertraining bieden we hetzelfde als op de groep, al kan de frequentie van de begeleiding lager zijn. Appartementen In Assen hebben we een aantal appartementen. Hier deel je de gezamenlijke ruimtes met een huisgenoot. De begeleiding komt op afspraak.

4 Thuisondersteuning Promens Care biedt ook thuisondersteuning. Hiervoor kunnen verschillende aanleidingen zijn: je wilt op kamers gaan wonen of je woont al op kamers en wilt graag begeleiding ontvangen; je woont thuis en hebt hier ondersteuning bij nodig; je wilt naar een beschermende woonvorm en staat op de wachtlijst: we overbruggen door begeleiding te bieden en alvast toe te werken naar de woonvorm. Een begeleider van Promens Care komt op afspraak bij je thuis of jij komt naar de locatie waar de begeleider zit. Uitgangspunt voor de begeleiding is dat je de hulp krijgt die je nodig hebt. Niet te weinig, maar ook niet te veel. We kijken ook naar veranderingen in je situatie; wat de ene week wel lukt, kan de andere week toch een probleem zijn. De begeleidingsafspraken worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Wanneer er tussen de afspraken door behoefte is aan overleg, kun je altijd contact opnemen met het team van waaruit de begeleiding is geregeld. Je ontvangt een kaartje van je persoonlijk begeleider met alle belangrijke telefoonnummers. Ouders en netwerk Wanneer je bij ons komt wonen betekent dit niet dat wij automatisch de ouderrol of rol van jouw netwerk overnemen. Wij zijn er tijdelijk; je ouders, familie en netwerk veel langer. Om deze reden betrekken wij ouders en netwerk zoveel mogelijk bij de begeleiding zoals bijvoorbeeld bij het begeleidingsplan om wensen en doelen op elkaar af te stemmen. Daarnaast betrekken we hen ook in de taakverdeling zoals het beheer van je financiën, het onderhouden van contacten met school etcetera. We streven er naar om het netwerk zo te versterken dat je na je verblijf bij Promens Care hier zo optimaal mogelijk gebruik van kunt blijven maken. Hoe werken we? Fasering Het Competentiegericht Werken (ook wel Sociaal Competentie Model genoemd) heeft een centrale plek binnen de begeleiding. Binnen deze methodiek wordt gewerkt aan het vergroten van de competenties van jongeren. Dat betekent dat de aandacht niet alleen uitgaat naar problemen, maar ook naar het positieve gedrag. Daarbij wordt veel nadruk gelegd op het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het leven thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd. Dit Competentiegericht Werken is zichtbaar in het begeleidingsplan, maar ook in de attitude van de medewerkers. Naast het Competentiegericht Werken kunnen ook andere (onderdelen van) methodieken worden ingezet passend bij de vraag van de jongere. De periode die je op onze woonlocatie verblijft is opgedeeld in een aantal fases. Fase 1: Wennen en samenwerken We inventariseren hoe je bepaalde (ontwikkelings-)taken oppakt en wat aandachtspunten zijn. Daarnaast is er aandacht voor opvoeding. Fase 2: Werken aan Leerdoelen Samen met jou stellen we doelen zoals: Wat wil je leren? en Waar wil je naar toe werken? Ook nu blijft er aandacht voor opvoeding. Aan het eind van deze fase formuleren we het einddoel: Wat is je vervolgplek na het wonen op deze locatie? Fase 3: Voorbereiden op een vervolgplek In fase 3 werk je concreet toe naar een vervolgplek bijvoorbeeld beschermd wonen of zelfstandig wonen (kamertraining). Fase 4: Zelfstandig wonen In deze fase woon je zelfstandig en krijg je ambulante woonbegeleiding.

5 Begeleidingsplan Locaties Je krijgt een persoonlijk begeleider, die met jou de zaken bespreekt waar je hulp bij nodig hebt. Je maakt samen een zogenaamde competentie analyse om zo in beeld te brengen waar je al goed in bent en wat je leerpunten zijn. Vervolgens wordt dit vertaald in doelen en werkpunten waar je de komende drie maanden aan gaat werken. Je ouders/wettelijk vertegenwoordiger worden hier bij betrokken. Alle afspraken worden vastgelegd in het begeleidingsplan. Zowel jij als je persoonlijk begeleider krijgen hiervan een exemplaar. Elke drie maanden worden de afspraken opnieuw doorgesproken en zo nodig bijgesteld. Hoe lang je bij ons blijft wonen of onze begeleiding nodig hebt, bepaal je in overleg met je persoonlijk begeleider. In principe kun je zo lang als nodig is van de diensten van Promens Care gebruik maken. Als je 21 wordt, kun je een overstap maken naar een vorm van volwassen wonen. Wellicht kun je dan zelfstandig gaan wonen, eventueel met ambulante begeleiding. Op dit moment hebben we vier woonlocaties, namelijk in Assen, Hoogeveen en Emmen. Op onze website vind je hierover meer specifieke informatie. Vanuit elke locatie kan ook ambulante woonbegeleiding geboden worden. Afgezien van kleine verschillen wordt op de locaties op dezelfde wijze gewerkt. We nodigen je van harte uit om te komen kijken op een van de locaties. Zo kun je je nog beter laten voorlichten, kun je vragen stellen en krijg je een indruk van de sfeer. Indicatie Voor wonen in één van de beschermende woonvormen bij Promens Care heb je een geldige indicatie voor verblijf nodig. Mocht je nog geen indicatie hebben, dan kun je deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wanneer je nog geen 18 bent, moet je een geldige indicatie hebben van Bureau Jeugdzorg. Om gebruik te kunnen maken van de ambulante begeleiding van Promens Care heb je eveneens een geldige indicatie van het CIZ nodig voor individuele begeleiding. De cliëntenconsulenten van Promens Care ondersteunen je graag bij de indicatieaanvraag. Aanmelding en plaatsing Naast het aanvragen van een indicatie dien je je ook aan te melden bij Promens Care. Na aanmelding wordt een intakegesprek met je gehouden om de hulpvragen in beeld te krijgen. Op basis van jouw hulpvraag wordt gekeken welk aanbod en welke locatie het best passend is. Financiering De kosten voor verblijf en begeleiding worden uit de AWBZ gefinancierd. De persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening. Denk hierbij aan toiletspullen, vervoer, sport, inrichten kamer etcetera. We vragen hiervoor een maandelijkse eigen bijdrage aan ouders voor jongeren tot 18 jaar. Hierna is dit afhankelijk van de inkomsten van de jongere. Vanaf je 18e moet je een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.

6 Meer weten? Meer informatie over wonen voor kinderen en jongeren met een psychische beperking vind je ook op onze website. Als je vragen hebt, of je wilt aanmelden voor één van onze woonvormen, neem dan contact op met de cliëntenconsulenten van Promens Care. Promens Care, Servicebureau Lauwers 17 Postbus AE Assen T F E I Langedijk Langedijk GK Assen Resedastraat Resedastraat SC Assen Ambulant team Jeugd Noord Langedijk GK Assen Aletta Jacobshof en Ambulant team Jeugd Zuidwest Aletta Jacobshof BX Hoogeveen Laan van de Marel Laan van de Marel BS Emmen Ambulant team Jeugd Zuidoost Weerdingerstraat 84A 7815 SG Emmen

7 Promens Care Dit is een uitgave van Promens Care Postbus 214, 9400 AE Assen T Productiedatum Januari 2014 Fotografie Marcel J. de Jong, Assen Ontwerp en opmaak AlbertsKleve BNO, Assen DRUK Koninklijke Van Gorcum, Assen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Samen in Cosis

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei

zijn wie je bent ribw arnhem & veluwe vallei ribw arnhem & veluwe vallei Begeleiding bij wonen, werken en leven voor mensen met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen zijn wie je bent Inhoud Thuis in de samenleving 3 Methodiek

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving Zorg Thuis zorg in uw eigen vertrouwde omgeving DSV Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie