ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GT Utrecht T Postbank KvK Midden-Nederland Divosa Voorjaarscongres 2012 Datum: 5 juni 2012 Onderwerp: Overzicht van workshops, mini symposia en excursies ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV 1_ SW & SD en excursie naar Tomin 14:00-16:30 uur Dat de Wet Werken naar Vermogen niet doorgaat is allerminst een reden om nu achterover te gaan leunen en niets te doen. Wat kunnen we nu al zonder nieuwe wet? Waar moeten we vooral mee doorgaan? Veel gemeenten en SW-bedrijven hebben de afgelopen tijd opnieuw belangrijke stappen gezet in hun relatie en samenwerking. Daarin zijn een 4-tal ontwikkelrichtingen te onderscheiden. Op het voorjaarscongres hoort u welke stappen zijn gezet, zowel op het gebied van dienstverlening als financieel. > Marleen Damen, directeur Cedris > Marion van Limpt, directeur ISD Midden-Langstraat Tevens brengen we een werkbezoek aan het SW bedrijf in Almere, Tomin. Tijdens de excursie krijgt u antwoord op vragen als: Welk businessmodel heeft Almere gekozen? Wat zijn hun overwegingen daarbij? Hoe maken zij gebruik van elkaars sterke punten? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar lopen zij tegenaan en hoe lossen zij het met elkaar op? Welke doelen streven zij met elkaar na? Wat is de rol van de sociale dienst en wat is de rol van het SW-bedrijf? Welke stappen hebben zij gezet om tot elkaar te komen? Tijdens deze excursie ontmoet u de klanten (met een verslavings- en/of justitieel verleden) en hoort u meer over de projecten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. > Henk van Oosten, Directeur Publiekszaken gemeente Almere en bestuurslid Divosa 2_ De kracht van Almere - de mens staat centraal en heeft zelf de regie! 14:00-15:00 uur Wat er ook gebeurt, in Almere blijft de integrale visie overeind staan en dit wordt breed gedragen door het College en de hele organisatie. Er is geen weg terug! Almere wil de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners anders - beter en effectiever - inrichten. Tijdens deze workshop delen wij graag onze ambitie die gericht is op twee belangrijke pijlers: Burgerkracht en Ondersteuning en hoe wij deze ambitie de komende jaren willen vorm geven. Tijdens deze workshop gaan we in op vragen als: Hoe gaan we om met risico s en de politieke context? Welke keuzes zijn gemaakt? Welke stappen hebben we al en nog te zetten? Hoe organiseer je het dichter bij de burger en ga je om met de diversiteit van de doelgroep en hulpvragen? > Allet Dopmeijer, Programmamanager Transitie Sociaal Domein gemeente Almere > Ruben Faas, Projectleider Transitie Sociaal Domein gemeente Almere en regiocoördinator 3_ Simulatiespel van verzorgingsstaat naar activeringsstad: samenwerken rond zorg, welzijn, participatie en werk 14:00-15:00 uur Hoe kun je de participatie van kwetsbare burgers in je gemeente bevorderen? Hoe kan je ze ondersteunen in deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en

2 onbetaald werk? Welke samenwerkingen zijn er in dat kader mogelijk? Wat betekent dat voor uw organisatie? Waar loop je tegen aan? Wat is er nodig om dit te realiseren? Meer weten? Speel dan mee in het spel van verzorgingsstaat naar activeringsstad en ga concreet aan de slag! Spelleiders: > Hans Bosselaar, Faculteit Bestuurswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam > Trudy van der Toorn, Savant Learning Partners > Judith van der Veer, Faculteit Bestuurswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam 4_ De drie decentralisaties in Maassluis; een nieuwe koers en aanpak Creatief organiseren en meer doen met minder geld. In Maassluis zijn ze al vroeg aan de slag gegaan met de drie transities. Enerzijds om overlap te voorkomen, maar ook door slim te verbinden besparingen te realiseren. Tijdens deze workshop hoort u uit welke scenario s Maassluis kon kiezen, wat de voor- en nadelen waren, voor welk scenario ze gekozen hebben en waarom. Hoe maatschappelijk aanbesteden daarin een rol kan vervullen. Hoe zij mensen betrekken bij de oplossing. Hoe eigen verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid delen en zelfstandigheid voorop staan en participatie en werk in beeld komen. > Marlène de Vette, afdelingshoofd Sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Maassluis > Pieter Kromdijk, wethouder Werk, Inkomen & Zorg gemeente Maassluis 5_ Van Wajong naar werk of eigen ondernemerschap: lessons learned 14:00-15:00 uur Hoewel de Wet Werken naar Vermogen niet doorgaat willen we u deze sessie toch niet onthouden. Er zijn veel werkzoekenden zoals Wajongers met veel potentie, maar die om allerlei redenen nog onvoldoende worden aangesproken. Tijdens deze sessie krijgt u een beeld van de mogelijkheden van Wajongers op werk of eigen ondernemerschap. Hoe kan je met beperkte middelen toch zo veel mogelijk doen? Waar is winst te behalen? Welke randvoorwaarden moet je invullen? Niels ten Hagen weet als geen ander hoeveel er komt kijken bij het leven met een handicap in de dagelijkse praktijk. Hoewel geïndiceerd als Wajonger heeft hij gekozen voor eigen ondernemerschap. Niels vertelt over hoe u Wajongers echt helpt en een handicap geen beperking hoeft te zijn. > Niels ten Hagen, ondernemer Live life 2 the Max 6_ Loondispensatie wanneer zegt een werkgever Ik ook van jou? 14:00-15:00 uur & Hoewel de WWNV controversieel verklaard is, blijft loondispensatie een interessant instrument en zijn de pilots des te relevanter. U vraagt zich af wat de kosten en baten van beleidskeuzes zijn. Maar ook: wat zijn de kosten en baten van loondispensatie? Welke ervaringen zijn door pilotgemeenten inmiddels opgedaan met de proefplaatsing, begeleiding en aansturing van cliënten en de loonwaardemeting op de werkvloer? Wat zijn de reacties van werkgevers op loondispensatie? > Geert Schipaanboord, beleidsmedewerker Werk & Inkomen VNG > Leo Boeding, Senior Adviseur Economische Ontwikkeling Gemeente Enschede 2

3 WIJKAANPAK EN ROL VAN BURGERS 7_ Wijkbezoek Op stap met een wijkagent (14:00-16:30) 14:00-16:30 uur Hoe ziet de wijkaanpak in Almere eruit? Hoe werkt een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak? Hoe kunnen we werken aan leefbaarheid en de rol van burgers? Hoe gaan we om met jongeren met hun eigen problematiek? Tijdens deze excursie bezoekt u het Politiebureau in Almere en gaat u op stap met een wijkagent. U brengt ook een bezoek aan Digg'Out. Digg Out is het vangnet voor jonge 'dwarsliggers', jongeren die zich niet thuis voelen in het formele en traditionele onderwijs, vaak hele creatieve, artistieke en hoogbegaafde jongeren. Digg Out is een jongerenloket voor en door jongeren, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen melden. Het is een jong en sociaal netwerk van jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. Er wordt aan de hand van de individuele situatie en competenties gewerkt aan het plaatsbaar maken van de jongere voor de arbeidsmarkt en/of voor school. Doel is dat elke jongere met zijn potentie de regie voor zijn eigen leven weer in handen krijgt. Tijdens dit werkbezoek aan Digg'Out ziet en hoort u hoe zij dat doen, welke principes zij hanteren, maar ook wat de kosten en baten zijn van preventief werken ten opzichte van achteraf de brand blussen. En natuurlijk ontmoet u de jongeren om wie het gaat. > Christien Harm, Coördinator Jeugdbeleid, District Zuid, Politie Flevoland > Rinus Balvert, Commercieel manager Digg Out 8_ Eigen kracht als motor voor de buurt Vanuit onze (gemeentelijke) systeemwereld ontwikkelen wij het Early Warning Systeem (EWS). Hiermee kunnen we (op termijn) op straatniveau trends en ontwikkelingen signaleren. De kracht van de buurt (leefwereld) is de motor voor oplossingen voor problemen die wij signaleren. Hoe koppelen wij het EWS aan de eigen kracht van de bewoners en welke rol spelen wij hierin? Wij nemen u mee naar een succesvol project in Almere-Haven; het WierdenDok. > Marleen Sanderse, kwartiermaker actief burgerschap en participatie Gemeente Almere MANAGEMENT EN PROFESSIONALISERING 9_ Werken aan effectiviteit (14:00-16:30) 14:00-16:30 uur Hoe kun je resultaatgericht werken en het voortdurend verbeteren van prestaties in je organisatie vorm geven, zonder iedereen stapeldol te maken? Met drie deskundigen zoeken we het antwoord op deze vraag. We onderzoeken hoe je leren, ontwikkelen en presteren kunt verbinden. In een workshop van twee uur toets je je eigen lokale situatie aan de hand van onderstaande vragen: Wat is sturen op resultaat, wat is er voor nodig om resultaatgericht werk in de organisatie leidend te laten zijn? Wat doet de effectieve professional? Hoe onderbouwd en systematisch werken jouw medewerkers? Hoe organiseer je dat kennis en expertise voor handen is, en blijft? Welke stijlen van leiderschap zijn binnen sociale diensten favoriet en hoe effectief zijn ze in de huidige situatie? Uiteindelijk zijn het de medewerkers die het doen! > Gina Jongma, Projectleider Uitvoerders Divosa & Louis Polstra, lector Arbeidsparticipatie aan de 3

4 Hanzehogeschool in Groningen en Projectleider SZW Gemeente Groningen > Harriet Vinke, Projectleider Kennis & Expertise Divosa & Paul van der Aa, Beleidsonderzoeker SoZaWe Gemeente Rotterdam > Chris Goosen, Projectleider Organisatie & Ontwikkeling Divosa & Duco Bannink Universitair Hoofddocent Bestuurskunde Vrije Universiteit 10_ Grip houden en met vertrouwen werken: hoe? 14:00-15:00 uur & Vertrouwen en control: het lijken tegengestelde begrippen. Als ik jou controleer, vertrouw ik je dan niet? Maar je moet als leidinggevende met zowel vertrouwen als control werken: soms met het een, soms met het ander en soms in combinatie met elkaar. Want hoeveel je ook je mensen vertrouwt, als er iets fout gaat is het jouw hoofd die op het blok ligt. Hoe kan je hiermee werken? Tijdens deze workshop verkennen we de landschappen van vertrouwen en control en ga je van het ene naar het andere landschap wandelen. Vooraf vul je een vragenlijst in, waaruit je eigen voorkeuren blijken en hoe je tegen je omgeving aankijkt. > Angela Riddering, Programmamanager Decentralisaties gemeente Gouda e.o. 11_ Wat ze je vergaten te vertellen toen je manager werd 14:00-15:00 uur & De wereld is continu aan het veranderen en veel van wat er in organisaties gebeurt lijkt meer op de bal rondspelen dan op samenspel met scoren als resultaat. Er wordt veel van je gevraagd, maar het lijkt er vaak op alsof je aan alles toe komt, behalve dat wat er echt toe doet. In deze workshop wordt aan de hand van 9 heldere inzichten getoond, dat je toch je werk heel gericht en prikkelend kan aanpakken met een veel bevredigender resultaat en ook direct zichtbaar voor anderen. Je leert onder andere: > Hoe je focus aanbrengt en vasthoudt > Hoe je voorkomt dat je eindeloos in overleg, en andere bureaucratische zaken blijft hangen > Hoe zelf regie te voeren, ook als er nog bazen boven je staan. Deze workshop wordt verzorgd door: > Frans van Loef, ondernemer en interim manager WERKGEVERSBENADERING 12_ Ik ook van jou! Locus sluit partnerschappen met landelijke bedrijven 14:00-15:00 uur Interessant voor managers/medewerkers van werkgeversservicepunten Ontgroening, vergrijzing en participatie staan steeds hoger op de agenda van grotere, landelijk opererende bedrijven. Hoe kunnen wij hen daarbij ondersteunen en gesprekspartner zijn? Hoe kunnen we de dienstverlening van gemeenten en SW bedrijven beter op de wensen en behoeften van landelijke bedrijven afstemmen? Hier maakt Locus, een initiatief van Divosa en Cedris, zich al ruim een jaar sterk voor. Locus is een netwerkorganisatie van gemeenten en SW bedrijven en zoekt actief naar mogelijkheden tot een intensieve samenwerking met landelijke bedrijven. In deze sessie geeft Locus een kijkje in de 4

5 keuken: Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Waarom en wanneer willen bedrijven zaken doen met Locus? Welke vragen hebben bedrijven, wat hebben zij van Locus en gemeenten nodig? Hoe organiseert Locus het netwerk van gemeenten en SW bedrijven om de bedrijven heen? Welke afspraken worden er gemaakt? Wat zijn de randvoorwaarden om er een succes van te maken, dat de landelijke werkgever zegt Ik ook van jou!? Deze vragen worden beantwoord naar aanleiding van concrete casussen met bedrijven. > Hanne Overbeek, directeur Locus 13_ Werkbezoek Werkgeversbenadering (lokaal/regionaal) Hoe verleid je een werkgever? 14:00-16:30 uur In Almere hebben ze dit jaar een Convenant Maatschappelijk Ondernemen met de Vereniging Bedrijfskring Almere, lokale werkgevers, afgesproken om werkzoekenden aan een baan te helpen. De Bedrijfskring trekt dat project in het kader van een aantal afspraken welke Almere met haar partners in de stad heeft gemaakt (Staat van de Stad). Bestuurders van de Bedrijfskring Almere (VBA) en een maatschappelijk bevlogen werkgever vertellen wat zij belangrijk vinden en wat zij verwachten van de lokale overheid in het kader van samenwerking. Als case kijken we tijdens het werkbezoek naar de kansen voor samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente zowel als opdrachtgever voor groenvoorziening als verantwoordelijke voor de re-integratie van een grote groep burgers en (c) voor de belangen van de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? U bezoekt een Almeers Bedrijf en krijgt uitleg van > Bert Gijsberts, voorzitter Bedrijfskring Almere (VBA), Voorzitter Branche Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en directeur-eigenaar Boogaart Almere infra Groep > Hans Marsé, vice voorzitter Bedrijfskring Almere (VBA), Directeur electrotechnisch aannemer Breedveld & Schröder 14_ Meer rendement bij social return door inzet Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Hoe kan je sociaal ondernemen herkennen en erkennen, meetbaar en transparant maken? Hoe kan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) leiden tot meer duurzame plaatsingen? Social return is gericht op het creëren van extra werkplekken voor de duur van een aanbesteding. Wat bedrijven al structureel doen op dat vlak telt over het algemeen niet mee. Terwijl het daar toch uiteindelijk om gaat. Om bedrijven te stimuleren (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten heeft TNO in samenwerking met toonaangevende bedrijven de PSO ontwikkeld. Gemeenten kunnen er gebruik van maken in het kader van social return bij inkoop. In de workshop wordt uitgelegd wat de PSO is en hoe deze ingezet kan worden bij social return. > Aukje Smit, senior onderzoeker arbeidsparticipatie TNO > Manon Boerkamp Projectleider sociaal aanbesteden Werk en Participatie gemeente Apeldoorn HANDHAVING 15_ Handhaving onder druk! Handhaven tegen elke prijs? 14:00-16:30 uur 5

6 De verwachting is dat de nieuwe wetgeving leidt tot een toename in soort en omvang van problemen in de huishoudens. En dat gemeenten en ketenpartners daardoor meer werk krijgen en uitvoeringsproblemen bij hun dienstverlening. Bij elke dienstverlening (re-integratie, participatie, zorg, etc.) worden afspraken gemaakt en dus wordt er gehandhaafd. Maar tot welke prijs? Daarom staat in dit minisymposium de vraag centraal: hoe kunnen we slimmer, creatiever en doeltreffender (multidisciplinair) werken met minder middelen? Het antwoord geven we met elkaar in dit minisymposium dat bestaat uit een drieluik: > Wat zijn de gevolgen van wetten Aanscherping maatregelen en sanctiebeleid, Naleving arbeidsinschakeling en de WWnV voor handhaving in relatie tot de dienstverlening? > Hoe kijken gemeenten en Divosa aan tegen de handhaving van deze nieuwe wetgeving? Kunnen we van de bedreiging een kans maken? Wat kunnen we leren van de multidisciplinaire aanpak en regievoering? > Hoe kunnen we creatiever, slimmer en effectiever handhaven en daardoor beter diensten verlenen? Wat zijn de do s en don ts in de organisatie? > Welke innovatieve manieren en instrumenten zijn er al beschikbaar (Social media, kans- en risicoprofielen, huishoudtoets, nalevingscommunicatie, besparingstoets, etc.) en waar kunnen gemeenten die krijgen? > Menno Fenger, Universitair Docent Public Administration Erasmus Universiteit Rotterdam > Dick Hagedooren, senior beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Anna Hooijenga, beleidsmedewerker Werk en Inkomen VNG > Hans Hutten, Adviseur Hans Hutten Advies SAMENWERKING 16_ Samenwerken en toch jezelf blijven 14:00-15:00 uur & Workshop voor kleine gemeenten die gaan samenwerken en hun identiteit willen behouden. Integraal, samen en dichtbij de burger. De kernthema s in de drie decentralisaties. Welke overheidsinstantie staat er dichterbij de burger dan een kleine gemeente? De lijntjes zijn kort. Beleidsvelden liggen soms in één hand. Samenwerken is daardoor veel gemakkelijker. Integraal werken is meer vanzelfsprekend. Welke sterke punten heeft uw gemeente nog meer? In deze workshop brengt u samen met andere kleine gemeenten uw kwaliteiten, krachten en ontwikkelpunten op een creatieve manier in kaart. Zodat u weet wat u wilt behouden en wat u wilt versterken als u gaat samenwerken met grotere gemeenten. > Janneke Vosse, Gemeentecoach Mens Centraal > Marcel Druenen, Directeur Exitplanning.nl (verduurzaamt projecten met social return en helpt ondernemers in het MKB met starten en stoppen) 17_ Samenwerken aan collectief vermogen 14:00-15:00 uur Hoe kunnen we de kansen van mensen om te participeren op de arbeidsmarkt ècht vergroten? Werkgevers hebben hierin een cruciale rol. Maar hoe kunnen wij die werkgevers optimaal daarin ondersteunen? In de regio Groot-Amsterdam is eind 2011 het werkgeversservicepunt gestart waar werkgevers terecht kunnen met al hun arbeidsmarktvragen. Om hierin succesvol te zijn is een slimme overheid nodig die samen met werkgevers en het onderwijs in staat is vooruit te kijken en te anticiperen op groeisectoren en nieuwe werkgelegenheid op alle niveaus. 6

7 Tijdens deze sessie gaat KING met u in gesprek over het belang van visiegedreven samenwerking en verbindend leiderschap tegen de achtergrond van de wet werk naar vermogen. Aan de hand van filmfragmenten uit de film 'Remember the Titans' nemen wij u mee in een waar gebeurd verhaal over een highschool footballteam in Tegen de zeer roerige achtergrond van discriminatie en rassentegenstellingen, proberen twee coaches samen te werken. Uiteindelijk maken ze van een groep opstandige en haatdragende jongens een dynamisch en samenhangend team dat weet te winnen. De filmfragmenten combineren wij met de praktijkervaring van de regio Groot-Amsterdam bij het opzetten van het werkgeversservicepunt en het daarbij opzoeken van samenwerking! > Wout Barentsen, adviseur bestuurskracht Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) > Dries Bartelink, strategisch beleidsadviseur Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen 18_ Samen het inzicht in de mogelijkheden van onze klanten vergroten Als een klant aangeeft niet te kunnen werken winnen steeds meer gemeenten sociaal medisch advies en/of arbeidskundige kennis in. Om deze expertise gericht te kunnen inzetten, maar ook kosteneffectief te kunnen werken zijn er door gemeenten en UWV in de afgelopen tijd verschillende samenwerkingsarrangementen ontwikkeld. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het samenwerkingsarrangement dat UWV met de gemeente Amsterdam heeft ontwikkeld. Tevens wordt de pilot in Rotterdam toegelicht waar de arbeidsdeskundige in de kop van het proces is geplaatst. Ook wordt aandacht besteed aan de pilot die momenteel wordt uitgevoerd door een aantal gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe in samenwerking met UWV en Universitair Medisch Centrum Groningen. Na afloop van deze workshop heeft u inzicht in verschillende samenwerkingsarrangementen, kosten en bijbehorende resultaten. Welk soort klanten bleek geschikt voor regulier werk? En welke mensen kwamen in aanmerking voor sociale activering? Deze informatie geeft een handvat voor het maken van keuzes in de nabije toekomst. NB: deze workshop is speciaal bestemd voor managers en directeuren van gemeenten en UWV. > Marjolijn Dölle, Districtsmanager Sociaal Medische Zaken bij UWV Amsterdam > Luc Severijnen, directeur Werk en Inkomen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam. 19_ Verleidkunde: samen werken aan duurzaam vertrouwen in energieke organisaties 13:30-15:00 uur Hoe kunnen we werken aan een duurzame en optimistische samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen welzijn, die van hun organisatie en van hun omgeving? Hoe kun je het vertrouwen van mensen versterken en de zin van mensen prikkelen? Hoe maak je plezierig en effectief samenwerken aantrekkelijk? Volgens verleidkundige Pauline Schueler is de zin van mensen de belangrijkste motor achter succesvolle organisatieverandering. Zij nodigt mensen op t werk op speelse wijze uit zich meer met elkaar te verbinden waardoor hun (zelf)vertrouwen groeit. Want zin gedijt goed in een werkomgeving waarin mensen zich met elkaar vertrouwd voelen en met plezier samenwerken. Nieuwsgierig naar de aanpak van verleidkundige Pauline Schueler? Maak kennis met haar onorthodoxe werkmethoden tijdens haar workshop. Durf te delen! > Pauline Schueler, verleidkundige SCHULDHULPVERLENING 20_ Screening aan de poort maakt schuldhulpverlening efficiënter! 14:00-15:00 uur 7

8 Door te werken met klantprofielen worden schuldenaren selectiever, maar ook effectiever ondersteund. Het screeningsinstrument is een belangrijk stuk gereedschap voor klantmanagers schuldhulpverlening, dat hen ondersteunt bij het onderzoek in welk profiel een klant het beste zou passen. Het screeningsinstrument helpt o.a. bij het identificeren van de financiële zelfredzaamheid van klanten. Het werkproces en de organisatie passen zich hierop aan. Het screeningsinstrument wordt door Nadja Jungmann en Roeland van Geuns (Regioplan) in opdracht van Divosa ontwikkeld in samenwerking met een aantal gemeenten, waaronder Almere. In deze workshop hoort u over de werking en de betekenis van dit nieuwe instrument voor het werken met klantprofielen in de schuldhulpverlening door: > Roeland van Geuns, Partner Regioplan > Katja Kok, projectleider schuldhulpverlening gemeente Almere 21_ Schuldhulpverlening; de touwtjes in handen! Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uw gemeente? Hoe kun je als gemeente meer en steviger regie voeren op schuldhulp? Wat moet je als gemeente zelf doen, waar samenwerken en wat kun je beter uitbesteden? De drie meest prangende thema s staan tijdens deze workshop centraal: > Hoe voer je als gemeentelijke regie op vrijwilligers(werk)? > Prestatie-indicatoren: waarop rekenen partijen elkaar af? > Zelf doen, (netwerk- of keten-) samenwerken of uitbesteden? Deze workshop wordt verzorgd door: > Margriet Jongerius, Senior Projectleider Divosa > Sandra Perton, Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Utrecht > Martijn Schut, adviseur Stimulansz Extra voor workshopdeelnemers: In opdracht van Divosa is door Martijn Schut (Stimulansz) en Arthur van de Meerendonk (Magazijn 13) de handreiking Regievoering op Schuldhulpverlening ontwikkeld. Deze handreiking is gebaseerd op theorie over zelfdoen, samenwerken en (delen) uitbesteden en concrete gemeentelijke praktijksituaties. Deelnemers ontvangen na afloop een van de eerste exemplaren van deze handreiking! 8

9 EIGEN KRACHT 22_ Effectief inzetten van social media voor en door werkzoekenden Wat zijn de ervaringen met het trainen van werkzoekenden in het gebruik van social media? Hoe zetten werkzoekenden social media in bij het vinden van een baan? Hoe en waar vind je vacatures? Welk type vacatures vind je m.n. online? Hoe maak je de onzichtbare arbeidsmarkt zichtbaar en krijg je vacatures in beeld voordat ze gepubliceerd worden? Tijdens deze sessie hoort u alles van de ervaringen èn resultaten van het trainen van werkzoekenden in het gebruik van social media. > Niels Lieman, Product Ontwikkelaar UWV WERKbedrijf > Bas Westland, Managing Partner bij e-people en Social Media Trainer bij 2Rise 9

ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV

ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Divosa Voorjaarscongres 2012 Datum: 23 april 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Human Talent Matching

Human Talent Matching Human Talent Matching volgens de Divosa erkwijzer Methodiek voor duurzame participatie Arbeidsmarkt & Maatschappij Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. De diagnose in het werkproces... 2 2.1. at is een diagnose

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

VERNIEUWEND SAMENWERKEN VERNIEUWEND SAMENWERKEN Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden 12 PUNTEN VOOR VERNIEUWEND SAMENWERKEN Beter samenwerken betekent veranderen. Maar hoe doe je dat? In deze

Nadere informatie

Sociaal Ondernemen 040. Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur

Sociaal Ondernemen 040. Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur Sociaal Ondernemen 040 Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur Wat is sociaal ondernemen voor u? Sociaal ondernemen Duurzaam werk en kansen bieden aan mensen met een achterstand

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Landelijke Bijeenkomst, Utrecht Programma 09:30 09:45 Opening / toelichting programma 09:45 10:15 Stand van zaken wetgevingstraject 10:15 10:45 Voorstellen en

Nadere informatie

Samen aan de Slag. Methodisch werken

Samen aan de Slag. Methodisch werken Samen aan de Slag Methodisch werken Werkplein Drentsche Aa Remco Bruggink Organisatieadviseur Financiën en Bedrijfsvoering Werkplein Drentsche Aa Marije Baarschers Preventiemedewerker Werkplein Drentsche

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie. Louis Polstra

Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie. Louis Polstra Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie Louis Polstra INHOUDSOPGAVE Kenniscentrum Arbeid & lectoraat Arbeidsparticipatie Beleidstheorie arbeidsre-integratie Maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Werken naar Vermogen. 15 december, Ridderkerk Yvonne Bieshaar

Werken naar Vermogen. 15 december, Ridderkerk Yvonne Bieshaar Werken naar Vermogen 15 december, Ridderkerk Yvonne Bieshaar een schipper die zijn koers niet heeft uitgezet, klaagt altijd dat de wind verkeerd staat L.A. Seneca Werken naar vermogen l Waarom werken naar

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Zeewolde, 11 oktober 2012 Ihkv VNG Bestuurlijke ondersteuningsprogramma s Werken aan Werk & Vakmanschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Inleiding

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann Naar efficiënter werken met klantprofielen Achtergrond Uitvoering schuldhulpverlening in transitie Loslaten beleidsdoel iedereen schulden vrij Bezuinigingen Toename

Nadere informatie

ten ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 Verzorgd door de gemeenteraad Postbus 390

ten ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 Verzorgd door de gemeenteraad Postbus 390 ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 I Postbus 510 I 7600 AM Almelo I www.tsn-thuiszorg.nl t 0 5 4 6 4 8 6 440 I f 0 5 4 6 4 5 4 341 I info@tsn-thuiszorg.nl I kvk39101246 * B 2 0 1

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie

Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie Participatiewet: Zonder transformatie geen goede transitie 25 maart 2014 Gemeente Leeuwarden Gina Tromp gtromp@leeuwarden.nl Ellen de Bruin edbruin@leeuwarden.nl Aanleiding transitie en transformatie Nieuwe

Nadere informatie

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom!

Prestatieladder Sociale Ondernemen. Aanvang 9.45 uur. Welkom! Prestatieladder Sociale Ondernemen Aanvang 9.45 uur Welkom! Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Yuri Starrenburg Voorzitter Stichting PSO-Nederland January 19, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Iedereen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ De willen nieuwe energie geven aan iedereen die verder wil kijken dan de traditionele adviezen van overheden en andere instanties. De zijn een fysiek netwerk waarbij wij de kracht, kennis en ervaring van

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

GEMEENTE LANGEDIJK. Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus ZG NOORD-SCHARWOUDE 1 1 SEP CLnr AFD. BPèD

GEMEENTE LANGEDIJK. Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus ZG NOORD-SCHARWOUDE 1 1 SEP CLnr AFD. BPèD TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 I Postbus 510 I 7600 AM Almelo I www.tsn-.nl 10546 486 440 f0546 454 341 I info@tsn-.nl. kvk 39101246 GEMEENTE LANGEDIJK Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus 15

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De mobiliteitscoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De mobiliteitscoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De mobiliteitscoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

Implementatiedag Participatiewet oktober

Implementatiedag Participatiewet oktober Samen voor de klant Implementatiedag Participatiewet oktober Op basis van de evaluatie van de twee voorgaande implementatiedagen en de uitvraag onder deelnemers naar onderwerpen en werkvormen die zij graag

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Van rouwen naar bouwen Ridderkerk, 15 december David van Maanen Gemeente Schiedam

Van rouwen naar bouwen Ridderkerk, 15 december David van Maanen Gemeente Schiedam Van rouwen naar bouwen Ridderkerk, 15 december 2011 David van Maanen Gemeente Schiedam Wat betekent de WWNV voor klant en gemeente? GEMEENTE SCHIEDAM AFDELING W&I PROGRAMMA HET NIEUWE WERKEN 2 ROUWVERWERKING

Nadere informatie

Kennisdag HAN Sociaal 2013

Kennisdag HAN Sociaal 2013 Kennisdag HAN Sociaal 2013 Praktijkkennis in de aanbieding! Martha van Biene Marion van Hattum 1 HAN Sociaal Bevorderen participatie door, voor en met kwetsbare burgers in de samenleving Meedenken, meedoen,

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De voorziening beschut werk

De voorziening beschut werk De voorziening beschut werk Dilemma s en oplossingen Johan Kruithof - Wethouder gemeente Apeldoorn Marc Bevers sr. Beleidsmedewerker gemeente Tilburg Agenda Back to basic s: beschut, waar ging het ook

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden

Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Hoe organiseer ik een Werktop? De kracht van verbinden Edo Haan wethouder gemeente 4-12-2012 se Werktop 1 Even voorstellen Initiator van de Sociaal Economische Agenda (SEA) Bestuurlijke trekker Coördinerend

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

EEN ONTDEKKINGSTOCHT LANGS ARBEID ONTWIKKELMODELLEN

EEN ONTDEKKINGSTOCHT LANGS ARBEID ONTWIKKELMODELLEN HMA Leergang voor het Hoger Management van Arbeidsontwikkelings-Organisaties EEN ONTDEKKINGSTOCHT LANGS ARBEID ONTWIKKELMODELLEN Op basis van het integraal managementconcept HMA: EEN UNIEKE ONTDEKKINGSTOCHT.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

WERKGEVERS- DIENSTVERLENING IN DE PRAKTIJK

WERKGEVERS- DIENSTVERLENING IN DE PRAKTIJK WERKGEVERS- DIENSTVERLENING IN DE PRAKTIJK Vrijdag 6 maart 2015 van 9.00 uur 13.00 uur Conferentie 2 Met de komst van de Participatiewet krijgen de gemeenten als taak zoveel mogelijk mensen (regulier)

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Specialist in arbeidsparticipatie.

Specialist in arbeidsparticipatie. Specialist in arbeidsparticipatie. Wij geloven dat jij de aandacht moet krijgen die je nodig hebt. www.chainworks.nl 1 Over ChainWorks Er zijn steeds meer argumenten en motivaties om mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen?

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen? Waarom werkzoekenden met een uitkering aannemen? Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridisch kwesties, personeelsadvies op

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Inhoud Waarom aandacht voor armoede en schulden in wijkteam Samenstelling wijkteam Ervaringen

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie