ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GT Utrecht T Postbank KvK Midden-Nederland Divosa Voorjaarscongres 2012 Datum: 23 april 2012 Onderwerp: Overzicht van workshops, mini symposia en excursies ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV 1_ SW & SD en excursie naar Tomin Door de enorme bezuinigingen en de invoering van de Wwnv zijn veel gemeenten en SW-bedrijven opnieuw gaan nadenken over de relatie en samenwerking. Daarin zijn een 4-tal ontwikkelrichtingen te onderscheiden. Op het voorjaarscongres hoort u welke keuzes in Nederland zijn gemaakt. Wat zijn de eerste ervaringen, hoe staan we er voor? > Marleen Damen, directeur Cedris > Geert van Dijk, directeur Divosa > Marion van Limpt, directeur ISD Midden-Langstraat Tevens brengen we een werkbezoek aan het SW bedrijf in Almere, Tomin. Tijdens de excursie krijgt u antwoord op vragen als: Welk businessmodel heeft Almere gekozen? Wat zijn hun overwegingen daarbij? Hoe maken zij gebruik van elkaars sterke punten? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar lopen zij tegenaan en hoe lossen zij het met elkaar op? Welke doelen streven zij met elkaar na? Wat is de rol van de sociale dienst en wat is de rol van het SW-bedrijf? Welke stappen hebben zij gezet om tot elkaar te komen? Tijdens deze excursie ontmoet u de klanten (met een verslavings- en/of justitieel verleden) en hoort u meer over de projecten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. > Henk van Oosten, Hoofd Publiekszaken gemeente Almere en bestuurslid Divosa 2_ De kracht van Almere in 3D - De mens staat centraal en heeft zelf de regie! Met de decentralisatie van rijkstaken krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. De gemeente Almere wil dit moment aangrijpen om deze ondersteuning anders - beter en effectiever - in te richten. Tijdens deze workshop delen wij graag onze ambitie die gericht is op twee belangrijke pijlers: Burgerkracht en Ondersteuning en hoe wij deze ambitie de komende jaren willen vorm geven. Tijdens deze workshop gaan we in op vragen als: Welke keuzes zijn gemaakt? Welke stappen hebben we al en nog te zetten? Hoe gaan we om met het feit dat alle decentralisaties een ander tempo hebben? Hoe organiseer je het dichter bij de burger en ga je om met de diversiteit van de doelgroep en hulpvragen? > Allet Dopmeijer, programmamanager AWBZ, Wwnv en Jeugdzorg gemeente Almere > Ruben Faas, projectleider Wwnv gemeente Almere & regiomanager Wwnv

2 3_ Simulatiespel van verzorgingsstaat naar activeringsstad: samenwerken rond zorg, welzijn, participatie en werk > Hoe kun je de participatie van kwetsbare burgers in je gemeente bevorderen? Hoe kan je ze ondersteunen in deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en onbetaald werk? Welke samenwerkingen zijn er in dat kader mogelijk? Wat betekent dat voor uw organisatie? Waar loop je tegen aan? Wat is er nodig om dit te realiseren? Meer weten? Speel dan mee in het spel van verzorgingsstaat naar activeringsstad en ga concreet aan de slag! Spelleiders: > Hans Bosselaar, Faculteit Bestuurswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam > Trudy van der Toorn, Savant Learning Partners > Judith van der Veer, Faculteit Bestuurswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam 4_ De drie decentralisaties in Maassluis; een nieuwe koers en aanpak Creatief organiseren en meer doen met minder geld. In Maassluis zijn ze al vroeg aan de slag gegaan met de drie transities. Enerzijds om overlap te voorkomen, maar ook door slim te verbinden besparingen te realiseren. Tijdens deze workshop hoort u uit welke scenario s Maassluis kon kiezen, wat de voor- en nadelen waren, voor welk scenario ze gekozen hebben en waarom. Hoe maatschappelijk aanbesteden daarin een rol kan vervullen. Hoe zij mensen betrekken bij de oplossing. Hoe eigen verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid delen en zelfstandigheid voorop staan en participatie en werk in beeld komen. > Marlène de Vette, afdelingshoofd Sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Maassluis > Pieter Kromdijk, wethouder Werk, Inkomen & Zorg gemeente Maassluis 5_ Rekenen met de Wwnv Wat zijn de financiële consequenties van (beleids)keuzes in het kader van de Wet werken naar vermogen? Welke scenario s geven welk financieel effect op uw bedrijfsvoering? Frans Kuiper van Stimulansz laat u zien hoe u beleidskeuzes kunt vertalen naar cijfers, gebaseerd op hoe u de verdiencapaciteit in uw gemeente het beste kunt benutten. In de berekeningen worden de meest recente cijfers op het terrein van WWB, WIJ, Wajong en Wsw meegenomen. > Frans Kuiper, adviseur Stimulansz 2

3 6_ Wajongers: wie zijn ze, wat kunnen ze en wat hebben ze nodig? Door de wet Werken naar Vermogen krijgen gemeenten te maken een geheel nieuwe doelgroep, namelijk de Wajongers. Een groep met veel potentie, die om allerlei redenen nog onvoldoende wordt aangesproken. Tijdens deze sessie krijgt u een beter beeld van de grote diversiteit van de Wajong populatie en gaan we met elkaar in op vragen als: In hoeverre zijn gemeenten toegerust om de Wajonger en de aanwezige potentie aan te boren? Van Wajong naar werk of eigen ondernemerschap? Hoe kun je met beperkte middelen toch zo veel mogelijk doen? Waar is winst te behalen? Welke randvoorwaarden moet je invullen? Niels ten Hagen weet als geen ander hoeveel er komt kijken bij het leven met een handicap in de dagelijkse praktijk. Hoewel geïndiceerd als Wajonger heeft hij gekozen voor eigen ondernemerschap. Niels vertelt over hoe u Wajongers echt helpt en een handicap geen beperking hoeft te zijn. > Niels ten Hagen, ondernemer Live life 2 the Max 7_ Loondispensatie wanneer zegt een werkgever Ik ook van jou? U bent zich als druk aan het voorbereiden op de Wwnv en het instrument loondispensatie. U vraagt zich af wat de kosten en baten van beleidskeuzes zijn. Maar ook: wat zijn de kosten en baten van loondispensatie? Welke ervaringen zijn door pilotgemeenten inmiddels opgedaan met de proefplaatsing, begeleiding en aansturing van cliënten en de loonwaardemeting op de werkvloer? Wat zijn de reacties van werkgevers op loondispensatie? Tevens krijgt u tips hoe u loondispensatie kan inzetten als één van de instrumenten binnen Werken naar Vermogen. > Geert Schipaanboord, beleidsmedewerker Werk & Inkomen VNG > Samen met een gemeente/werkgever WIJKAANPAK EN ROL VAN BURGERS 8_ Wijkbezoek Op stap met een wijkagent (14:00-16:30) Hoe ziet de wijkaanpak in Almere eruit? Hoe werkt een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak? Hoe kunnen we werken aan leefbaarheid en de rol van burgers? Hoe gaan we om met jongeren met hun eigen problematiek? Tijdens deze excursie bezoekt u het Politiebureau in Almere en gaat u op stap met een wijkagent. 9_ Eigen kracht als motor voor de buurt Vanuit onze (gemeentelijke) systeemwereld ontwikkelen wij het Early Warning Systeem (EWS). Hiermee kunnen we (op termijn) op straatniveau trends en ontwikkelingen signaleren. De kracht van de buurt (leefwereld) is de motor voor oplossingen voor problemen die wij signaleren. Hoe koppelen wij het EWS aan de eigen kracht van de bewoners en welke rol spelen wij hierin? Wij nemen u mee naar een succesvol project in Almere-Haven; het WierdenDok. > Thijs van der Steeg, strategisch adviseur gemeente Almere > Marleen Sanderse, kwartiermaker actief burgerschap en participatie Gemeente Almere 3

4 10_ Particulier opdrachtgeverschap en stedelijke ontwikkeling in Almere Poort wijkbezoek met wethouder Op één van de fraaiste plekken in Almere Poort aan de stadsgracht wordt in nauw overleg met bewoners en toekomstige bewoners ontwikkeld en gebouwd. Almere Poort is een spannend project met vele gezichten. Almere Poort biedt niet alleen groen, water en strand, maar ook gedurfde, uitdagende tot functionele nieuwbouwplannen. Voor iedere doelgroep wordt er gebouwd. Fase 1 en fase 2 zijn inmiddels succesvol verkocht en nu is het de beurt aan fase 3. Tijdens de presalefase kunnen toekomstige bewoners hun mening geven op het ontwerp en de indeling om de ontwikkeling (nog) beter af te stemmen op hun wensen. > Rondleiding door één van de wethouders van Almere MANAGEMENT EN PROFESSIONALISERING 11_ Presteren en leren: een impuls aan Vakmanschap (14:00-16:30) Hoe kun je leren en ontwikkelen in je organisatie vorm geven, terwijl je een hoogwaardige prestatie neerzet? Met drie deskundigen zoeken we het antwoord op de vraag hoe je de brug (leert) bouwen terwijl je er over loopt. Het lijkt een onmogelijke prestatie. We bekijken aan de hand van de lokale situatie hoe je leren, ontwikkelen en presteren kunt verbinden. Zo is bij DWI Amsterdam leren én presteren het motto waarmee men de veranderingen ingaat. In een workshop van twee uur toetst u uw eigen lokale situatie aan de hand van drie thema's/vragen: > Wat verwacht u van medewerkers en hoe kunnen ze op een professionele manier invulling geven aan de opdracht van de organisatie (missie, visie, opdracht, ruimte en kaders)? > Wat is effectief vakmanschap? Hoe onderbouwd werken uw medewerkers? Hoe organiseer je dat kennis en expertise voor handen is en blijft? > Welke stijlen van leiderschap zijn binnen sociale diensten favoriet en hoe effectief zijn ze in de huidige situatie? Uiteindelijk zijn het de medewerkers die het doen. En dat is de rode draad in deze onderwerpen. 12_ Grip houden en met vertrouwen werken: hoe? Vertrouwen en control: het lijken tegengestelde begrippen. Als ik jou controleer, vertrouw ik je dan niet? Maar je moet als leidinggevende met zowel vertrouwen als control werken: soms met het een, soms met het ander en soms in combinatie met elkaar. Want hoeveel je ook je mensen vertrouwt, als er iets fout gaat is het jouw hoofd die op het blok ligt. Hoe kan je hiermee werken? Tijdens deze workshop verkennen we de landschappen van vertrouwen en control en ga je van het ene naar het andere landschap wandelen. Vooraf vul je een vragenlijst in, waaruit je eigen voorkeuren blijken en hoe je tegen je omgeving aankijkt. > Angela Riddering, programmamanager de 3 decentralisaties & regiocoördinator Wwnv gemeente Gouda e.o. 4

5 13_ Wat ze je vergaten te vertellen toen je manager werd De wereld is continu aan het veranderen en veel van wat er in organisaties gebeurt lijkt meer op de bal rondspelen dan op samenspel met scoren als resultaat. Er wordt veel van je gevraagd, maar het lijkt er vaak op alsof je aan alles toe komt, behalve dat wat er echt toe doet. In deze workshop wordt aan de hand van 9 heldere inzichten getoond, dat je toch je werk heel gericht en prikkelend kan aanpakken met een veel bevredigender resultaat en ook direct zichtbaar voor anderen. Je leert onder andere: > Hoe je focus aanbrengt en vasthoudt > Hoe je voorkomt dat je eindeloos in overleg, en andere bureaucratische zaken blijft hangen > Hoe zelf regie te voeren, ook als er nog bazen boven je staan. Deze workshop wordt verzorgd door: > Frans van Loef, ondernemer en interim manager WERKGEVERSBENADERING 14_ Ik ook van jou! Locus sluit partnerschappen met landelijke bedrijven Interessant voor managers/medewerkers van werkgeversservicepunten Ontgroening, vergrijzing en participatie staan steeds hoger op de agenda van grotere, landelijk opererende bedrijven. Hoe kunnen wij hen daarbij ondersteunen en gesprekspartner zijn? Hoe kunnen we de dienstverlening van gemeenten en SW bedrijven beter op de wensen en behoeften van landelijke bedrijven afstemmen? Hier maakt Locus, een initiatief van Divosa en Cedris, zich al ruim een jaar sterk voor. Locus is een netwerkorganisatie van gemeenten en SW bedrijven en zoekt actief naar mogelijkheden tot een intensieve samenwerking met landelijke bedrijven. In deze sessie geeft Locus een kijkje in de keuken: Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Waarom en wanneer willen bedrijven zaken doen met Locus? Welke vragen hebben bedrijven, wat hebben zij van Locus en gemeenten nodig? Hoe organiseert Locus het netwerk van gemeenten en SW bedrijven om de bedrijven heen? Welke afspraken worden er gemaakt? Wat zijn de randvoorwaarden om er een succes van te maken, dat de landelijke werkgever zegt Ik ook van jou!? Deze vragen worden beantwoord naar aanleiding van concrete casussen met bedrijven. > Hanne Overbeek, directeur Locus 15_ Werkbezoek Werkgeversbenadering (lokaal/regionaal) In Almere hebben ze dit jaar een Convenant Maatschappelijk Ondernemen met de Vereniging Bedrijfskring Almere, lokale werkgevers, afgesproken om werkzoekenden aan een baan te helpen. De Bedrijfskring trekt dat project in het kader van een aantal afspraken welke Almere met haar partners in de stad heeft gemaakt (Staat van de Stad). Bestuurders van de Bedrijfskring Almere (VBA) en een maatschappelijk bevlogen werkgever, vertellen wat zij belangrijk vinden en wat zij verwachten van de lokale overheid in het kader van samenwerking. 5

6 16_ Werkbezoek Samenwerken met werkgevers in het groen Met de nieuwe wet Werken naar Vermogen is het interessant om te kijken naar kansen voor samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente zowel als opdrachtgever voor groenvoorziening als verantwoordelijke voor de re-integratie van een grote groep burgers en (c) voor de belangen van de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? U bezoekt Boogaart Almere Infra Groep bv, en krijgt uitleg van: > Bert Gijsberts, voorzitter Branche Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en directeureigenaar Boogaart Almere infra Groep 17_ Meer rendement bij social return door inzet Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Hoe kan je sociaal ondernemen herkennen en erkennen, meetbaar en transparant maken? Hoe kan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) leiden tot meer duurzame plaatsingen? Social return is gericht op het creëren van extra werkplekken voor de duur van een aanbesteding. Wat bedrijven al structureel doen op dat vlak telt over het algemeen niet mee. Terwijl het daar toch uiteindelijk om gaat. Om bedrijven te stimuleren (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten heeft TNO in samenwerking met toonaangevende bedrijven de PSO ontwikkeld. Gemeenten kunnen er gebruik van maken in het kader van social return bij inkoop. In de workshop wordt uitgelegd wat de PSO is en hoe deze ingezet kan worden bij social return. > Aukje Smit, senior onderzoeker arbeidsparticipatie TNO HANDHAVING 18_ Handhaving onder druk! Handhaven tegen elke prijs? De verwachting is dat de nieuwe wetgeving leidt tot een toename in soort en omvang van problemen in de huishoudens. En dat gemeenten en ketenpartners daardoor meer werk krijgen en uitvoeringsproblemen bij hun dienstverlening. Bij elke dienstverlening (re-integratie, participatie, zorg, etc.) worden afspraken gemaakt en dus wordt er gehandhaafd. Maar tot welke prijs? Daarom staat in dit minisymposium de vraag centraal: hoe kunnen we slimmer, creatiever en doeltreffender (multidisciplinair) werken met minder middelen? Het antwoord geven we met elkaar in dit minisymposium dat bestaat uit een drieluik: > Wat zijn de gevolgen van wetten Aanscherping maatregelen en sanctiebeleid, Naleving arbeidsinschakeling en de WWnV voor handhaving in relatie tot de dienstverlening? > Hoe kijken gemeenten en Divosa aan tegen de handhaving van deze nieuwe wetgeving? Kunnen we van de bedreiging een kans maken? Wat kunnen we leren van de multidisciplinaire aanpak en regievoering? > Hoe kunnen we creatiever, slimmer en effectiever handhaven en daardoor beter diensten verlenen? Wat zijn de do s en don ts in de organisatie? 6

7 > Welke innovatieve manieren en instrumenten zijn er al beschikbaar (Social media, kans- en risicoprofielen, huishoudtoets, nalevingscommunicatie, besparingstoets, etc.) en waar kunnen gemeenten die krijgen? Deze workshop wordt verzorgd door: > Peter Haas, Commissie Handhaving en Procesmanager Divosa SAMENWERKING 19_ Samenwerken en toch jezelf blijven Workshop voor kleine gemeenten die gaan samenwerken en hun identiteit willen behouden. Integraal, samen en dichtbij de burger. De kernthema s in de drie decentralisaties. Welke overheidsinstantie staat er dichterbij de burger dan een kleine gemeente? De lijntjes zijn kort. Beleidsvelden liggen soms in één hand. Samenwerken is daardoor veel gemakkelijker. Integraal werken is meer vanzelfsprekend. Welke sterke punten heeft uw gemeente nog meer? In deze workshop brengt u samen met andere kleine gemeenten uw kwaliteiten, krachten en ontwikkelpunten op een creatieve manier in kaart. Zodat u weet wat u wilt behouden en wat u wilt versterken als u gaat samenwerken met grotere gemeenten. > Janneke Vosse, Gemeentecoach Mens Centraal 20_ Samenwerken aan collectief vermogen Door te werken naar vermogen worden kansen van mensen om te participeren op de arbeidsmarkt vergroot. Iedereen verdient hierbij de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien om beoogde ambities te bereiken. Dit vergt een fundamentele omslag in denken over en omgaan met mensen. Samenwerking tussen de betrokken partijen is van belang om ook het collectief vermogen te vergroten om mensen daadwerkelijk de ruimte te bieden om te participeren en te ontwikkelen. Het werken naar vermogen geldt immers niet alleen voor mensen maar ook voor de betrokken organisaties. Tijdens deze sessie gaat KING met u in gesprek over het belang van visiegedreven samenwerking en inspirerend leiderschap tegen de achtergrond van de Wet Werk naar Vermogen. Aan de hand van fragmenten uit de film 'Remember the Titans' nemen wij u mee in een waar gebeurd verhaal over een highschool footballteam in Tegen de zeer roerige achtergrond van discriminatie en rassentegenstellingen, proberen twee coaches samen te werken. Uiteindelijk maken ze van een groep opstandige en haatdragende jongens een dynamisch en samenhangend team dat weet te winnen. De filmfragmenten combineren wij met praktijkvoorbeelden uit de sociale zekerheid. > Wout Barentsen, adviseur bestuurskracht Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 7

8 21_ Verleidkunde: samen werken aan duurzaam vertrouwen in energieke organisaties 13:30-15:00 uur Hoe kunnen we werken aan een duurzame en optimistische samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen welzijn, die van hun organisatie en van hun omgeving? Hoe kun je het vertrouwen van mensen versterken en de zin van mensen prikkelen? Hoe maak je plezierig en effectief samenwerken aantrekkelijk? Volgens verleidkundige Pauline Schueler is de zin van mensen de belangrijkste motor achter succesvolle organisatieverandering. Zij nodigt mensen op t werk op speelse wijze uit zich meer met elkaar te verbinden waardoor hun (zelf)vertrouwen groeit. Want zin gedijt goed in een werkomgeving waarin mensen zich met elkaar vertrouwd voelen en met plezier samenwerken. Nieuwsgierig naar de aanpak van verleidkundige Pauline Schueler? Maak kennis met haar onorthodoxe werkmethoden tijdens haar workshop. Durf te delen! > Pauline Schueler, verleidkundige SCHULDHULPVERLENING 22_ Screening aan de poort maakt schuldhulpverlening efficiënter! Door te werken met klantprofielen worden schuldenaren selectiever, maar ook effectiever ondersteund. Het screeningsinstrument is een belangrijk stuk gereedschap voor klantmanagers schuldhulpverlening, dat hen ondersteunt bij het onderzoek in welk profiel een klant het beste zou passen. Het screeningsinstrument helpt o.a. bij het identificeren van de financiële zelfredzaamheid van klanten. Het werkproces en de organisatie passen zich hierop aan. Het screeningsinstrument wordt door Nadja Jungmann en Roeland van Geuns (Regioplan) in opdracht van Divosa ontwikkeld in samenwerking met een aantal gemeenten, waaronder Almere. In deze workshop hoort u over de werking en de betekenis van dit nieuwe instrument voor het werken met klantprofielen in de schuldhulpverlening door: > Roeland van Geuns, Partner Regioplan > Katja Kok, projectleider schuldhulpverlening gemeente Almere 8

9 23_ Schuldhulpverlening; de touwtjes in handen! Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uw gemeente? Hoe kun je als gemeente meer en steviger regie voeren op schuldhulp? Wat moet je als gemeente zelf doen, waar samenwerken en wat kun je beter uitbesteden? De drie meest prangende thema s staan tijdens deze workshop centraal: > Hoe voer je als gemeentelijke regie op vrijwilligers(werk)? > Prestatie-indicatoren: waarop rekenen partijen elkaar af? > Zelf doen, (netwerk- of keten-) samenwerken of uitbesteden? Deze workshop wordt verzorgd door: > Margriet Jongerius, Senior Projectleider Divosa > Sandra Perton, Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Utrecht > Martijn Schut, adviseur Stimulansz Extra voor workshopdeelnemers: In opdracht van Divosa is door Martijn Schut (Stimulansz) en Arthur van de Meerendonk (Magazijn 13) de handreiking Regievoering op Schuldhulpverlening ontwikkeld. Deze handreiking is gebaseerd op theorie over zelfdoen, samenwerken en (delen) uitbesteden en concrete gemeentelijke praktijksituaties. Deelnemers ontvangen na afloop een van de eerste exemplaren van deze handreiking! JONGEREN EN ANDERE KWETSBARE BURGERS 24_ Digg Out voor jonge dwarsliggers Digg'Out is het vangnet voor jonge 'dwarsliggers', jongeren die zich niet thuis voelen in het formele en traditionele onderwijs, vaak hele creatieve, artistieke en hoogbegaafde jongeren. Digg Out is een jongerenloket voor en door jongeren, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen melden. Het is een jong en sociaal netwerk van jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. Er wordt aan de hand van de individuele situatie en competenties gewerkt aan het plaatsbaar maken van de jongere voor de arbeidsmarkt en/of voor school. Doel is dat elke jongere met zijn potentie de regie voor zijn eigen leven weer in handen krijgt. Tijdens dit werkbezoek aan Digg'Out ziet en hoort u hoe zij dat doen, welke principes zij hanteren, maar ook wat de kosten en baten zijn van preventief werken ten opzichte van achteraf de brand blussen. En natuurlijk ontmoet u de jongeren om wie het gaat. > Nanette de Jong, founder en directeur Digg Out 9

10 25_ Werkbezoek Kwintes / Werkbezoek Papier en Meer en het Clubhuis Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Tijdens deze excursie bezoekt u Papier en Meer, een leerwerkbedrijf, en het Clubhuis, één van de activeringscentra van Kwintes. U ontmoet de klanten en hoort wat zij nodig hebben en hoe zij weer worden voorbereid op een betaalde baan. Papier en Meer biedt een leerwerkplek voor mensen die om verschillende redenen belemmeringen ervaren in het werk. Belemmeringen zoals een handicap, maar ook langdurige werkloosheid. Papier en Meer is van oudsher een drukkerij voor zakelijk en familiedrukwerk. Werknemers krijgen de mogelijkheid om zich te bekwamen in alle processen rondom het vervaardigen, verspreiden en verkopen van drukwerk (o.a. transport, mailservice en administratie). Het Clubhuis is geënt op de Amerikaanse Fountainhouse filosofie, die uitgaat van het idee: als je lid bent van een club, dan ben je betrokken. Club-en stafleden runnen gezamenlijk de locatie. De nadruk ligt op warmte, onderlinge steun, gelijkwaardigheid, eigen inzet en verantwoordelijkheid. Binnen deze kaders is het complete activiteitenprogramma gericht op herstel van identiteit en doorstroom naar scholing en werk. > Janneke Pals-de Jong, Hoofd activering Zuid-Flevoland Kwintes KRACHT EN WEDERKERINGHEID 26_ Over passie, participatie, power en pay-it-forward Hoe kun je mensen met minder (geld) uitdagen om werk te maken van hun passie, om (weer) zelf de regie over hun leven te nemen en daar geld mee te verdienen? Erna Smeekens van Tientjes vertelt vanuit eigen ervaring hoe je diep in de put kan zitten, maar ook hoe je mensen eruit kan helpen terwijl je ze daarbij zelf de leiding laat nemen. En als ze dan (weer) in hun kracht staan, hoe zij anderen weer (kunnen) inspireren door hun ervaringen door te geven. Tientjes kent alle ingrediënten van de succesformule waar wij naar op zoek zijn: mensen in hun kracht zetten en vanuit die kracht weer anderen aansteken die in een vergelijkbare positie zitten. Wederkerigheid of nog beter: pay-it-forward. Tijdens deze workshop hoort en ervaart u hoe dat werkt! > Erna Smeekens, initiafnemer en inspirator van Tientjes 10

ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV

ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Divosa Voorjaarscongres 2012 Datum: 5 juni 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013

Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet. Informatieve Raad 4 april 2013 Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet Informatieve Raad 4 april 2013 Historie (1) Wet Werken naar Vermogen (Rutte I) : - Iedereen doet mee - Eén regeling onderkant arbeidsmarkt - Wsw voor

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Zeewolde, 11 oktober 2012 Ihkv VNG Bestuurlijke ondersteuningsprogramma s Werken aan Werk & Vakmanschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Inleiding

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Vormgeving van veranderingen

Vormgeving van veranderingen Iedereen doet mee Vormgeving van veranderingen Mondiale crisis Bezuinigingen Noodzaak tot modernisering van arbeidsmarkt ivm vergrijzing, vergroening en internationalisering Zoveel mogelijk mensen laten

Nadere informatie

ten ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 Verzorgd door de gemeenteraad Postbus 390

ten ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 Verzorgd door de gemeenteraad Postbus 390 ONTVANGEN 1 1 SEP 2015 TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 I Postbus 510 I 7600 AM Almelo I www.tsn-thuiszorg.nl t 0 5 4 6 4 8 6 440 I f 0 5 4 6 4 5 4 341 I info@tsn-thuiszorg.nl I kvk39101246 * B 2 0 1

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Sociaal Ondernemen 040. Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur

Sociaal Ondernemen 040. Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur Sociaal Ondernemen 040 Yuri Starrenburg Senior Programmamanager Sector Economie en Cultuur Wat is sociaal ondernemen voor u? Sociaal ondernemen Duurzaam werk en kansen bieden aan mensen met een achterstand

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

GEMEENTE LANGEDIJK. Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus ZG NOORD-SCHARWOUDE 1 1 SEP CLnr AFD. BPèD

GEMEENTE LANGEDIJK. Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus ZG NOORD-SCHARWOUDE 1 1 SEP CLnr AFD. BPèD TSN Thuiszorg Twentepoort Oost 22 I Postbus 510 I 7600 AM Almelo I www.tsn-.nl 10546 486 440 f0546 454 341 I info@tsn-.nl. kvk 39101246 GEMEENTE LANGEDIJK Gemeente Langedijk de gemeenteraad Postbus 15

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

VERNIEUWEND SAMENWERKEN VERNIEUWEND SAMENWERKEN Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden 12 PUNTEN VOOR VERNIEUWEND SAMENWERKEN Beter samenwerken betekent veranderen. Maar hoe doe je dat? In deze

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ De willen nieuwe energie geven aan iedereen die verder wil kijken dan de traditionele adviezen van overheden en andere instanties. De zijn een fysiek netwerk waarbij wij de kracht, kennis en ervaring van

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst

podium 3 podium 5 podium 9 podium 10 podium voor kunst 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 podium

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Ynlieding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samen.

Ynlieding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samen. Riedsútstel Ried : 16 april 2015 Agindapunt : 6 Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 4 - Werk en Inkomen Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 en 24 maart 2015 Portefúljehâlder :

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Landelijke Bijeenkomst, Utrecht Programma 09:30 09:45 Opening / toelichting programma 09:45 10:15 Stand van zaken wetgevingstraject 10:15 10:45 Voorstellen en

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Cylin Participatie Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De overheid vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt aan de

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie