ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GT Utrecht T Postbank KvK Midden-Nederland Divosa Voorjaarscongres 2012 Datum: 23 april 2012 Onderwerp: Overzicht van workshops, mini symposia en excursies ACTUALITEITEN, DECENTRALISATIES EN WWNV 1_ SW & SD en excursie naar Tomin Door de enorme bezuinigingen en de invoering van de Wwnv zijn veel gemeenten en SW-bedrijven opnieuw gaan nadenken over de relatie en samenwerking. Daarin zijn een 4-tal ontwikkelrichtingen te onderscheiden. Op het voorjaarscongres hoort u welke keuzes in Nederland zijn gemaakt. Wat zijn de eerste ervaringen, hoe staan we er voor? > Marleen Damen, directeur Cedris > Geert van Dijk, directeur Divosa > Marion van Limpt, directeur ISD Midden-Langstraat Tevens brengen we een werkbezoek aan het SW bedrijf in Almere, Tomin. Tijdens de excursie krijgt u antwoord op vragen als: Welk businessmodel heeft Almere gekozen? Wat zijn hun overwegingen daarbij? Hoe maken zij gebruik van elkaars sterke punten? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar lopen zij tegenaan en hoe lossen zij het met elkaar op? Welke doelen streven zij met elkaar na? Wat is de rol van de sociale dienst en wat is de rol van het SW-bedrijf? Welke stappen hebben zij gezet om tot elkaar te komen? Tijdens deze excursie ontmoet u de klanten (met een verslavings- en/of justitieel verleden) en hoort u meer over de projecten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. > Henk van Oosten, Hoofd Publiekszaken gemeente Almere en bestuurslid Divosa 2_ De kracht van Almere in 3D - De mens staat centraal en heeft zelf de regie! Met de decentralisatie van rijkstaken krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. De gemeente Almere wil dit moment aangrijpen om deze ondersteuning anders - beter en effectiever - in te richten. Tijdens deze workshop delen wij graag onze ambitie die gericht is op twee belangrijke pijlers: Burgerkracht en Ondersteuning en hoe wij deze ambitie de komende jaren willen vorm geven. Tijdens deze workshop gaan we in op vragen als: Welke keuzes zijn gemaakt? Welke stappen hebben we al en nog te zetten? Hoe gaan we om met het feit dat alle decentralisaties een ander tempo hebben? Hoe organiseer je het dichter bij de burger en ga je om met de diversiteit van de doelgroep en hulpvragen? > Allet Dopmeijer, programmamanager AWBZ, Wwnv en Jeugdzorg gemeente Almere > Ruben Faas, projectleider Wwnv gemeente Almere & regiomanager Wwnv

2 3_ Simulatiespel van verzorgingsstaat naar activeringsstad: samenwerken rond zorg, welzijn, participatie en werk > Hoe kun je de participatie van kwetsbare burgers in je gemeente bevorderen? Hoe kan je ze ondersteunen in deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en onbetaald werk? Welke samenwerkingen zijn er in dat kader mogelijk? Wat betekent dat voor uw organisatie? Waar loop je tegen aan? Wat is er nodig om dit te realiseren? Meer weten? Speel dan mee in het spel van verzorgingsstaat naar activeringsstad en ga concreet aan de slag! Spelleiders: > Hans Bosselaar, Faculteit Bestuurswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam > Trudy van der Toorn, Savant Learning Partners > Judith van der Veer, Faculteit Bestuurswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam 4_ De drie decentralisaties in Maassluis; een nieuwe koers en aanpak Creatief organiseren en meer doen met minder geld. In Maassluis zijn ze al vroeg aan de slag gegaan met de drie transities. Enerzijds om overlap te voorkomen, maar ook door slim te verbinden besparingen te realiseren. Tijdens deze workshop hoort u uit welke scenario s Maassluis kon kiezen, wat de voor- en nadelen waren, voor welk scenario ze gekozen hebben en waarom. Hoe maatschappelijk aanbesteden daarin een rol kan vervullen. Hoe zij mensen betrekken bij de oplossing. Hoe eigen verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid delen en zelfstandigheid voorop staan en participatie en werk in beeld komen. > Marlène de Vette, afdelingshoofd Sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Maassluis > Pieter Kromdijk, wethouder Werk, Inkomen & Zorg gemeente Maassluis 5_ Rekenen met de Wwnv Wat zijn de financiële consequenties van (beleids)keuzes in het kader van de Wet werken naar vermogen? Welke scenario s geven welk financieel effect op uw bedrijfsvoering? Frans Kuiper van Stimulansz laat u zien hoe u beleidskeuzes kunt vertalen naar cijfers, gebaseerd op hoe u de verdiencapaciteit in uw gemeente het beste kunt benutten. In de berekeningen worden de meest recente cijfers op het terrein van WWB, WIJ, Wajong en Wsw meegenomen. > Frans Kuiper, adviseur Stimulansz 2

3 6_ Wajongers: wie zijn ze, wat kunnen ze en wat hebben ze nodig? Door de wet Werken naar Vermogen krijgen gemeenten te maken een geheel nieuwe doelgroep, namelijk de Wajongers. Een groep met veel potentie, die om allerlei redenen nog onvoldoende wordt aangesproken. Tijdens deze sessie krijgt u een beter beeld van de grote diversiteit van de Wajong populatie en gaan we met elkaar in op vragen als: In hoeverre zijn gemeenten toegerust om de Wajonger en de aanwezige potentie aan te boren? Van Wajong naar werk of eigen ondernemerschap? Hoe kun je met beperkte middelen toch zo veel mogelijk doen? Waar is winst te behalen? Welke randvoorwaarden moet je invullen? Niels ten Hagen weet als geen ander hoeveel er komt kijken bij het leven met een handicap in de dagelijkse praktijk. Hoewel geïndiceerd als Wajonger heeft hij gekozen voor eigen ondernemerschap. Niels vertelt over hoe u Wajongers echt helpt en een handicap geen beperking hoeft te zijn. > Niels ten Hagen, ondernemer Live life 2 the Max 7_ Loondispensatie wanneer zegt een werkgever Ik ook van jou? U bent zich als druk aan het voorbereiden op de Wwnv en het instrument loondispensatie. U vraagt zich af wat de kosten en baten van beleidskeuzes zijn. Maar ook: wat zijn de kosten en baten van loondispensatie? Welke ervaringen zijn door pilotgemeenten inmiddels opgedaan met de proefplaatsing, begeleiding en aansturing van cliënten en de loonwaardemeting op de werkvloer? Wat zijn de reacties van werkgevers op loondispensatie? Tevens krijgt u tips hoe u loondispensatie kan inzetten als één van de instrumenten binnen Werken naar Vermogen. > Geert Schipaanboord, beleidsmedewerker Werk & Inkomen VNG > Samen met een gemeente/werkgever WIJKAANPAK EN ROL VAN BURGERS 8_ Wijkbezoek Op stap met een wijkagent (14:00-16:30) Hoe ziet de wijkaanpak in Almere eruit? Hoe werkt een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak? Hoe kunnen we werken aan leefbaarheid en de rol van burgers? Hoe gaan we om met jongeren met hun eigen problematiek? Tijdens deze excursie bezoekt u het Politiebureau in Almere en gaat u op stap met een wijkagent. 9_ Eigen kracht als motor voor de buurt Vanuit onze (gemeentelijke) systeemwereld ontwikkelen wij het Early Warning Systeem (EWS). Hiermee kunnen we (op termijn) op straatniveau trends en ontwikkelingen signaleren. De kracht van de buurt (leefwereld) is de motor voor oplossingen voor problemen die wij signaleren. Hoe koppelen wij het EWS aan de eigen kracht van de bewoners en welke rol spelen wij hierin? Wij nemen u mee naar een succesvol project in Almere-Haven; het WierdenDok. > Thijs van der Steeg, strategisch adviseur gemeente Almere > Marleen Sanderse, kwartiermaker actief burgerschap en participatie Gemeente Almere 3

4 10_ Particulier opdrachtgeverschap en stedelijke ontwikkeling in Almere Poort wijkbezoek met wethouder Op één van de fraaiste plekken in Almere Poort aan de stadsgracht wordt in nauw overleg met bewoners en toekomstige bewoners ontwikkeld en gebouwd. Almere Poort is een spannend project met vele gezichten. Almere Poort biedt niet alleen groen, water en strand, maar ook gedurfde, uitdagende tot functionele nieuwbouwplannen. Voor iedere doelgroep wordt er gebouwd. Fase 1 en fase 2 zijn inmiddels succesvol verkocht en nu is het de beurt aan fase 3. Tijdens de presalefase kunnen toekomstige bewoners hun mening geven op het ontwerp en de indeling om de ontwikkeling (nog) beter af te stemmen op hun wensen. > Rondleiding door één van de wethouders van Almere MANAGEMENT EN PROFESSIONALISERING 11_ Presteren en leren: een impuls aan Vakmanschap (14:00-16:30) Hoe kun je leren en ontwikkelen in je organisatie vorm geven, terwijl je een hoogwaardige prestatie neerzet? Met drie deskundigen zoeken we het antwoord op de vraag hoe je de brug (leert) bouwen terwijl je er over loopt. Het lijkt een onmogelijke prestatie. We bekijken aan de hand van de lokale situatie hoe je leren, ontwikkelen en presteren kunt verbinden. Zo is bij DWI Amsterdam leren én presteren het motto waarmee men de veranderingen ingaat. In een workshop van twee uur toetst u uw eigen lokale situatie aan de hand van drie thema's/vragen: > Wat verwacht u van medewerkers en hoe kunnen ze op een professionele manier invulling geven aan de opdracht van de organisatie (missie, visie, opdracht, ruimte en kaders)? > Wat is effectief vakmanschap? Hoe onderbouwd werken uw medewerkers? Hoe organiseer je dat kennis en expertise voor handen is en blijft? > Welke stijlen van leiderschap zijn binnen sociale diensten favoriet en hoe effectief zijn ze in de huidige situatie? Uiteindelijk zijn het de medewerkers die het doen. En dat is de rode draad in deze onderwerpen. 12_ Grip houden en met vertrouwen werken: hoe? Vertrouwen en control: het lijken tegengestelde begrippen. Als ik jou controleer, vertrouw ik je dan niet? Maar je moet als leidinggevende met zowel vertrouwen als control werken: soms met het een, soms met het ander en soms in combinatie met elkaar. Want hoeveel je ook je mensen vertrouwt, als er iets fout gaat is het jouw hoofd die op het blok ligt. Hoe kan je hiermee werken? Tijdens deze workshop verkennen we de landschappen van vertrouwen en control en ga je van het ene naar het andere landschap wandelen. Vooraf vul je een vragenlijst in, waaruit je eigen voorkeuren blijken en hoe je tegen je omgeving aankijkt. > Angela Riddering, programmamanager de 3 decentralisaties & regiocoördinator Wwnv gemeente Gouda e.o. 4

5 13_ Wat ze je vergaten te vertellen toen je manager werd De wereld is continu aan het veranderen en veel van wat er in organisaties gebeurt lijkt meer op de bal rondspelen dan op samenspel met scoren als resultaat. Er wordt veel van je gevraagd, maar het lijkt er vaak op alsof je aan alles toe komt, behalve dat wat er echt toe doet. In deze workshop wordt aan de hand van 9 heldere inzichten getoond, dat je toch je werk heel gericht en prikkelend kan aanpakken met een veel bevredigender resultaat en ook direct zichtbaar voor anderen. Je leert onder andere: > Hoe je focus aanbrengt en vasthoudt > Hoe je voorkomt dat je eindeloos in overleg, en andere bureaucratische zaken blijft hangen > Hoe zelf regie te voeren, ook als er nog bazen boven je staan. Deze workshop wordt verzorgd door: > Frans van Loef, ondernemer en interim manager WERKGEVERSBENADERING 14_ Ik ook van jou! Locus sluit partnerschappen met landelijke bedrijven Interessant voor managers/medewerkers van werkgeversservicepunten Ontgroening, vergrijzing en participatie staan steeds hoger op de agenda van grotere, landelijk opererende bedrijven. Hoe kunnen wij hen daarbij ondersteunen en gesprekspartner zijn? Hoe kunnen we de dienstverlening van gemeenten en SW bedrijven beter op de wensen en behoeften van landelijke bedrijven afstemmen? Hier maakt Locus, een initiatief van Divosa en Cedris, zich al ruim een jaar sterk voor. Locus is een netwerkorganisatie van gemeenten en SW bedrijven en zoekt actief naar mogelijkheden tot een intensieve samenwerking met landelijke bedrijven. In deze sessie geeft Locus een kijkje in de keuken: Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Waarom en wanneer willen bedrijven zaken doen met Locus? Welke vragen hebben bedrijven, wat hebben zij van Locus en gemeenten nodig? Hoe organiseert Locus het netwerk van gemeenten en SW bedrijven om de bedrijven heen? Welke afspraken worden er gemaakt? Wat zijn de randvoorwaarden om er een succes van te maken, dat de landelijke werkgever zegt Ik ook van jou!? Deze vragen worden beantwoord naar aanleiding van concrete casussen met bedrijven. > Hanne Overbeek, directeur Locus 15_ Werkbezoek Werkgeversbenadering (lokaal/regionaal) In Almere hebben ze dit jaar een Convenant Maatschappelijk Ondernemen met de Vereniging Bedrijfskring Almere, lokale werkgevers, afgesproken om werkzoekenden aan een baan te helpen. De Bedrijfskring trekt dat project in het kader van een aantal afspraken welke Almere met haar partners in de stad heeft gemaakt (Staat van de Stad). Bestuurders van de Bedrijfskring Almere (VBA) en een maatschappelijk bevlogen werkgever, vertellen wat zij belangrijk vinden en wat zij verwachten van de lokale overheid in het kader van samenwerking. 5

6 16_ Werkbezoek Samenwerken met werkgevers in het groen Met de nieuwe wet Werken naar Vermogen is het interessant om te kijken naar kansen voor samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente zowel als opdrachtgever voor groenvoorziening als verantwoordelijke voor de re-integratie van een grote groep burgers en (c) voor de belangen van de werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt? U bezoekt Boogaart Almere Infra Groep bv, en krijgt uitleg van: > Bert Gijsberts, voorzitter Branche Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en directeureigenaar Boogaart Almere infra Groep 17_ Meer rendement bij social return door inzet Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Hoe kan je sociaal ondernemen herkennen en erkennen, meetbaar en transparant maken? Hoe kan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) leiden tot meer duurzame plaatsingen? Social return is gericht op het creëren van extra werkplekken voor de duur van een aanbesteding. Wat bedrijven al structureel doen op dat vlak telt over het algemeen niet mee. Terwijl het daar toch uiteindelijk om gaat. Om bedrijven te stimuleren (meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten heeft TNO in samenwerking met toonaangevende bedrijven de PSO ontwikkeld. Gemeenten kunnen er gebruik van maken in het kader van social return bij inkoop. In de workshop wordt uitgelegd wat de PSO is en hoe deze ingezet kan worden bij social return. > Aukje Smit, senior onderzoeker arbeidsparticipatie TNO HANDHAVING 18_ Handhaving onder druk! Handhaven tegen elke prijs? De verwachting is dat de nieuwe wetgeving leidt tot een toename in soort en omvang van problemen in de huishoudens. En dat gemeenten en ketenpartners daardoor meer werk krijgen en uitvoeringsproblemen bij hun dienstverlening. Bij elke dienstverlening (re-integratie, participatie, zorg, etc.) worden afspraken gemaakt en dus wordt er gehandhaafd. Maar tot welke prijs? Daarom staat in dit minisymposium de vraag centraal: hoe kunnen we slimmer, creatiever en doeltreffender (multidisciplinair) werken met minder middelen? Het antwoord geven we met elkaar in dit minisymposium dat bestaat uit een drieluik: > Wat zijn de gevolgen van wetten Aanscherping maatregelen en sanctiebeleid, Naleving arbeidsinschakeling en de WWnV voor handhaving in relatie tot de dienstverlening? > Hoe kijken gemeenten en Divosa aan tegen de handhaving van deze nieuwe wetgeving? Kunnen we van de bedreiging een kans maken? Wat kunnen we leren van de multidisciplinaire aanpak en regievoering? > Hoe kunnen we creatiever, slimmer en effectiever handhaven en daardoor beter diensten verlenen? Wat zijn de do s en don ts in de organisatie? 6

7 > Welke innovatieve manieren en instrumenten zijn er al beschikbaar (Social media, kans- en risicoprofielen, huishoudtoets, nalevingscommunicatie, besparingstoets, etc.) en waar kunnen gemeenten die krijgen? Deze workshop wordt verzorgd door: > Peter Haas, Commissie Handhaving en Procesmanager Divosa SAMENWERKING 19_ Samenwerken en toch jezelf blijven Workshop voor kleine gemeenten die gaan samenwerken en hun identiteit willen behouden. Integraal, samen en dichtbij de burger. De kernthema s in de drie decentralisaties. Welke overheidsinstantie staat er dichterbij de burger dan een kleine gemeente? De lijntjes zijn kort. Beleidsvelden liggen soms in één hand. Samenwerken is daardoor veel gemakkelijker. Integraal werken is meer vanzelfsprekend. Welke sterke punten heeft uw gemeente nog meer? In deze workshop brengt u samen met andere kleine gemeenten uw kwaliteiten, krachten en ontwikkelpunten op een creatieve manier in kaart. Zodat u weet wat u wilt behouden en wat u wilt versterken als u gaat samenwerken met grotere gemeenten. > Janneke Vosse, Gemeentecoach Mens Centraal 20_ Samenwerken aan collectief vermogen Door te werken naar vermogen worden kansen van mensen om te participeren op de arbeidsmarkt vergroot. Iedereen verdient hierbij de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien om beoogde ambities te bereiken. Dit vergt een fundamentele omslag in denken over en omgaan met mensen. Samenwerking tussen de betrokken partijen is van belang om ook het collectief vermogen te vergroten om mensen daadwerkelijk de ruimte te bieden om te participeren en te ontwikkelen. Het werken naar vermogen geldt immers niet alleen voor mensen maar ook voor de betrokken organisaties. Tijdens deze sessie gaat KING met u in gesprek over het belang van visiegedreven samenwerking en inspirerend leiderschap tegen de achtergrond van de Wet Werk naar Vermogen. Aan de hand van fragmenten uit de film 'Remember the Titans' nemen wij u mee in een waar gebeurd verhaal over een highschool footballteam in Tegen de zeer roerige achtergrond van discriminatie en rassentegenstellingen, proberen twee coaches samen te werken. Uiteindelijk maken ze van een groep opstandige en haatdragende jongens een dynamisch en samenhangend team dat weet te winnen. De filmfragmenten combineren wij met praktijkvoorbeelden uit de sociale zekerheid. > Wout Barentsen, adviseur bestuurskracht Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 7

8 21_ Verleidkunde: samen werken aan duurzaam vertrouwen in energieke organisaties 13:30-15:00 uur Hoe kunnen we werken aan een duurzame en optimistische samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen welzijn, die van hun organisatie en van hun omgeving? Hoe kun je het vertrouwen van mensen versterken en de zin van mensen prikkelen? Hoe maak je plezierig en effectief samenwerken aantrekkelijk? Volgens verleidkundige Pauline Schueler is de zin van mensen de belangrijkste motor achter succesvolle organisatieverandering. Zij nodigt mensen op t werk op speelse wijze uit zich meer met elkaar te verbinden waardoor hun (zelf)vertrouwen groeit. Want zin gedijt goed in een werkomgeving waarin mensen zich met elkaar vertrouwd voelen en met plezier samenwerken. Nieuwsgierig naar de aanpak van verleidkundige Pauline Schueler? Maak kennis met haar onorthodoxe werkmethoden tijdens haar workshop. Durf te delen! > Pauline Schueler, verleidkundige SCHULDHULPVERLENING 22_ Screening aan de poort maakt schuldhulpverlening efficiënter! Door te werken met klantprofielen worden schuldenaren selectiever, maar ook effectiever ondersteund. Het screeningsinstrument is een belangrijk stuk gereedschap voor klantmanagers schuldhulpverlening, dat hen ondersteunt bij het onderzoek in welk profiel een klant het beste zou passen. Het screeningsinstrument helpt o.a. bij het identificeren van de financiële zelfredzaamheid van klanten. Het werkproces en de organisatie passen zich hierop aan. Het screeningsinstrument wordt door Nadja Jungmann en Roeland van Geuns (Regioplan) in opdracht van Divosa ontwikkeld in samenwerking met een aantal gemeenten, waaronder Almere. In deze workshop hoort u over de werking en de betekenis van dit nieuwe instrument voor het werken met klantprofielen in de schuldhulpverlening door: > Roeland van Geuns, Partner Regioplan > Katja Kok, projectleider schuldhulpverlening gemeente Almere 8

9 23_ Schuldhulpverlening; de touwtjes in handen! Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor uw gemeente? Hoe kun je als gemeente meer en steviger regie voeren op schuldhulp? Wat moet je als gemeente zelf doen, waar samenwerken en wat kun je beter uitbesteden? De drie meest prangende thema s staan tijdens deze workshop centraal: > Hoe voer je als gemeentelijke regie op vrijwilligers(werk)? > Prestatie-indicatoren: waarop rekenen partijen elkaar af? > Zelf doen, (netwerk- of keten-) samenwerken of uitbesteden? Deze workshop wordt verzorgd door: > Margriet Jongerius, Senior Projectleider Divosa > Sandra Perton, Projectleider Schuldhulpverlening Gemeente Utrecht > Martijn Schut, adviseur Stimulansz Extra voor workshopdeelnemers: In opdracht van Divosa is door Martijn Schut (Stimulansz) en Arthur van de Meerendonk (Magazijn 13) de handreiking Regievoering op Schuldhulpverlening ontwikkeld. Deze handreiking is gebaseerd op theorie over zelfdoen, samenwerken en (delen) uitbesteden en concrete gemeentelijke praktijksituaties. Deelnemers ontvangen na afloop een van de eerste exemplaren van deze handreiking! JONGEREN EN ANDERE KWETSBARE BURGERS 24_ Digg Out voor jonge dwarsliggers Digg'Out is het vangnet voor jonge 'dwarsliggers', jongeren die zich niet thuis voelen in het formele en traditionele onderwijs, vaak hele creatieve, artistieke en hoogbegaafde jongeren. Digg Out is een jongerenloket voor en door jongeren, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen melden. Het is een jong en sociaal netwerk van jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. Er wordt aan de hand van de individuele situatie en competenties gewerkt aan het plaatsbaar maken van de jongere voor de arbeidsmarkt en/of voor school. Doel is dat elke jongere met zijn potentie de regie voor zijn eigen leven weer in handen krijgt. Tijdens dit werkbezoek aan Digg'Out ziet en hoort u hoe zij dat doen, welke principes zij hanteren, maar ook wat de kosten en baten zijn van preventief werken ten opzichte van achteraf de brand blussen. En natuurlijk ontmoet u de jongeren om wie het gaat. > Nanette de Jong, founder en directeur Digg Out 9

10 25_ Werkbezoek Kwintes / Werkbezoek Papier en Meer en het Clubhuis Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Tijdens deze excursie bezoekt u Papier en Meer, een leerwerkbedrijf, en het Clubhuis, één van de activeringscentra van Kwintes. U ontmoet de klanten en hoort wat zij nodig hebben en hoe zij weer worden voorbereid op een betaalde baan. Papier en Meer biedt een leerwerkplek voor mensen die om verschillende redenen belemmeringen ervaren in het werk. Belemmeringen zoals een handicap, maar ook langdurige werkloosheid. Papier en Meer is van oudsher een drukkerij voor zakelijk en familiedrukwerk. Werknemers krijgen de mogelijkheid om zich te bekwamen in alle processen rondom het vervaardigen, verspreiden en verkopen van drukwerk (o.a. transport, mailservice en administratie). Het Clubhuis is geënt op de Amerikaanse Fountainhouse filosofie, die uitgaat van het idee: als je lid bent van een club, dan ben je betrokken. Club-en stafleden runnen gezamenlijk de locatie. De nadruk ligt op warmte, onderlinge steun, gelijkwaardigheid, eigen inzet en verantwoordelijkheid. Binnen deze kaders is het complete activiteitenprogramma gericht op herstel van identiteit en doorstroom naar scholing en werk. > Janneke Pals-de Jong, Hoofd activering Zuid-Flevoland Kwintes KRACHT EN WEDERKERINGHEID 26_ Over passie, participatie, power en pay-it-forward Hoe kun je mensen met minder (geld) uitdagen om werk te maken van hun passie, om (weer) zelf de regie over hun leven te nemen en daar geld mee te verdienen? Erna Smeekens van Tientjes vertelt vanuit eigen ervaring hoe je diep in de put kan zitten, maar ook hoe je mensen eruit kan helpen terwijl je ze daarbij zelf de leiding laat nemen. En als ze dan (weer) in hun kracht staan, hoe zij anderen weer (kunnen) inspireren door hun ervaringen door te geven. Tientjes kent alle ingrediënten van de succesformule waar wij naar op zoek zijn: mensen in hun kracht zetten en vanuit die kracht weer anderen aansteken die in een vergelijkbare positie zitten. Wederkerigheid of nog beter: pay-it-forward. Tijdens deze workshop hoort en ervaart u hoe dat werkt! > Erna Smeekens, initiafnemer en inspirator van Tientjes 10

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie Loonwaardebepaling Taakstelling Werkgevers Diagnose Klantgericht etrokkenheid Bezuinigingen Inclusieve organisaties Ketenintegratie Wajong Verbinden Wwnv Werkgeversarrangementen Partnership Transparantie

Nadere informatie

Werk en wijkenaanpak

Werk en wijkenaanpak Werk en wijkenaanpak Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden 8 2.1 De geconcentreerde aanpak 9 2.2 De outreachende aanpak 11 2.3 De semigeïntegreerde aanpak 13 3. Borging/verbinding

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

All@Work De aanpak voor participeren naar vermogen

All@Work De aanpak voor participeren naar vermogen Met de invoering van de Participatiewet verandert er veel voor werkend Nederland. Om van de Participatiewet een succes te maken is een actieve bijdrage van gemeenten, burgers en werkgevers noodzakelijk.

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Participatie

Uitvoeringsplan Participatie Uitvoeringsplan Participatie Uitvoeringsplan Participatie 2 Inhoud > > Inleiding... 5 1 Actielijn 1 Talentontwikkeling... 9 2 Actielijn 2 Kansen in werkgelegenheid benutten... 19 3 Actielijn 3 Handhaving...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie