Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg"

Transcriptie

1 Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 12 februari 2013 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 -

2 Voorwoord De kracht van het MCC is dat het de faciliteiten herbergt waar de Wet veiligheidsregio (Wvr) zo de nadruk op legt. Deze wet is in oktober 2010 in werking getreden en regelt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding onder één regionaal bestuur. Voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geldt nu ook nog dat onderdelen van de operationele diensten verantwoordelijk voor de voorbereiding op crises en rampen, samen met het servicecentrum en de gemeenschappelijke meldkamers onder één dak zijn gehuisvest. Er is een professionele omgeving gecreëerd die uitnodigt om efficiënt met de Euregionale crisispartners samen te werken. Samenwerken en informatie delen op Netcentrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2012 en Deze lijn wordt in 2014 voortgezet. Ook de in 2012 ingezette herpositionering van het meldkamerdomein en servicecentrum zal in 2014 meer vorm en richting krijgen met de focus op de inrichting en implementatie van 10 meldkamerlocaties in Nederland. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg levert sinds jaar en dag fundamentele bijdragen aan de doorontwikkeling van de landelijke thema s. Het MCC zal in de toekomst zeker haar steentje aan de nieuwe ontwikkelingen blijven bijdragen. Henk Vanderlijde Manager MCC - 2 -

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1. Bestuur en Vaststelling Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid Vaststelling en goedkeuring begroting Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) 7 3. Begrotingen Begroting 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL) Begroting 2014 MCC 8 4.Toelichting begrotingen 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL) en MCC 9-3 -

4 1. Bestuur en vaststelling 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel MCC / MZL Beheer, is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: Naam Gemeente Functie De heer O. Hoes Maastricht voorzitter Veiligheidsregio portefeuille Politie De heer P.F.G. Depla Heerlen portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten) De heer G.J.M. Cox Sittard Geleen plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio portefeuille GHOR (GGD) portefeuille financiën De heer J.J.M. Som Kerkrade portefeuille multidisciplinair - 4 -

5 Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld ( ): Naam Gemeente Functie De heer R.K.H. Krewinkel Beek Lid De heer L.M.C. Winants Brunssum Lid De heer D.A.M. Akkermans Eijsden Margraten Lid De heer A.R.B. van den Tillaar Gulpen Wittem Lid De heer P. Depla Heerlen Lid De heer J.J.M. Som Kerkrade Lid De heer R.J.H. Vlecken Landgraaf Lid De heer O. Hoes Maastricht Voorzitter De heer H.W. Schmidt Meerssen Lid De heer E.M.A.A. de Loo Nuth Lid Mevrouw M.A.H. Clermonts Aretz Onderbanken Lid De heer B.H.M. Link Schinnen Lid De heer R. de Boer Simpelveld Lid De heer G.J.M. Cox Sittard Geleen Lid De heer A.C. Barske Stein Lid De heer R.L.T. van Loo Vaals Lid De heer M.J.A. Eurlings Valkenburg a/d Geul Lid De heer E.A.J. Sprokkel Voerendaal Lid - 5 -

6 1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting Vaststelling De begroting 2014 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Dhr. O. Hoes Secretaris Veiligheidsregio mr. J.H.J. Höppener Goedkeuring De begroting 2014 is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Dhr. O. Hoes Secretaris Veiligheidsregio mr. J.H.J. Höppener - 6 -

7 2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd: 1. het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum 2. vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen 3. het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen. In het MCC werken de volgende partijen samen: de Politie de Brandweer Zuid-Limburg De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD/GHOR) De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg. Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals de provincie, waterschappen, rijkswaterstaat, defensie, Euregionale partners) Met het MCC heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een professionele omgeving gecreëerd om de doelstellingen en richtlijnen van de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio s (Wvr) te borgen. De Wvr regelt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Door een gecoördineerde aanpak zijn de hulpverleningsdiensten beter en gemakkelijk aan te sturen. In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen. De begroting MCC 2014 bestaat uit de onderdelen: ICT Meldkamerbeheer (MZL) MCC Het onderdeel ICT meldkamerbeheer (MZL) richt zich op de automatisering en ICT infrastructuur terwijl het MCC deel zicht richt op de huisvesting en de facilitaire dienstverlening

8 3. Begrotingen Begroting 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL). Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Opbrengsten Brandweer GGD / GHOR Politie Gemeenten Derden Totaal opbrengsten Lasten Personeel Rentekosten Huisvesting Kosten vervoer Automatisering/verb Beheerskosten Totaal Lasten Resultaat Begroting 2014 MCC. Jaarrekening 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Opbrengsten Brandweer GGD / GHOR Politie Gemeenten Derden Totaal opbrengsten Lasten Personeel Rentekosten Huisvesting Kosten vervoer Automatisering/verb Beheerskosten Totaal Lasten Resultaat

9 4. Toelichting begrotingen 2014 ICT Meldkamerbeheer (MZL) en MCC. Bij het opstellen van de begroting van ICT Meldkamerbeheer (MZL) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor de samenstelling van de begroting 2014 is uitgegaan van een index van 2,25% voor personeelskosten en voor de overige (materiële) kosten van 2,00% en hebben voornamelijk betrekking op de verhoging van het BTW percentage per 1 oktober Bij de bijdrage van de partners is uitgegaan van een indexering van 2,00%. Voor de berekening van de kapitaallasten is een afzonderlijke staat gemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van vervangingsinvesteringen zijn in de begroting verwerkt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is rekening gehouden met 4% rente in plaats van 5%. Dit percentage is bijgesteld om uniformiteit te hebben met begroting MCC. Voor de berekening van de bijdrage van de drie diensten is uitgegaan van de nieuwe verdeelsleutel ingaande 2013 van 58% politie / 21% GGD / 21% BRWZL. De post onvoorzien is in de begroting opgenomen voor een bedrag van en is begrepen in het budget ter zake van automatisering en verbindingen. Bij voornoemde post is tevens voor het eerst een budget opgenomen voor het onderhoud van de meldkamertafels voor een bedrag van Tot op heden kwamen eventuele kosten voor rekening van de leverancier (garantietermijn). Er is geen rekening gehouden met nieuwe investeringen. Eventueel daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de post overige kosten automatisering en verbindingen voor een bedrag van Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen en de positionering van de Landelijk Meldkamerorganisatie is aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken. Bij het opstellen van de begroting van MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Voor de samenstelling van de begroting 2014 is uitgegaan van een index van 2,25% voor personeelskosten en voor de overige (materiële) kosten van 2,00% en hebben voornamelijk betrekking op de verhoging van het BTW percentage per 1 oktober Bij de bijdrage van de partners is, evenals voorgaande jaren, geen indexering toegepast en is uitgegaan van de bestaande verdeelsleutel. In de begroting 2014 is een bedrag van opgenomen als bijdrage RTIC in de kosten van het gebruik van een 2-tal meldkamertafels. Deze bijdrage betreft de variabele exploitatiekosten en is gebaseerd op de berekening kosten voor een meldkamerwerkplek volgens de nota "Rapportage Financiële Verantwoording MCC, versie juli 2011". Voor de berekening van de kapitaallasten is een afzonderlijke staat opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van vervangingsinvesteringen zijn in deze begroting verwerkt. Er is rekening gehouden met investeringen in 2013 en 2014 voor een bedrag van in totaal De kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) zijn voor een bedrag van in deze begroting verwerkt en opgenomen bij de lasten onder de posten rentekosten en automatisering en verbindingen. Mede ten gevolge van de ontwikkelingen in alle kolommen en de positionering van de Landelijk Meldkamerorganisatie is aanleiding om ten aanzien van investeringen pas op de plaats te maken

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 23 februari 2015 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord Vanuit het

Nadere informatie

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Agendapunt 3.11, bijlage 5 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 27 maart 2015 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina

Nadere informatie

Concept Begroting 2014 Organisatieonderdeel Programmabureau

Concept Begroting 2014 Organisatieonderdeel Programmabureau Concept Begroting 2014 Organisatieonderdeel Programmabureau 1 Inhoud Inhoud 1.Bestuur en vaststelling... 3 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid... 3 1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting

Nadere informatie

Jaardocument Burgernet Limburg 2014

Jaardocument Burgernet Limburg 2014 Jaardocument Burgernet Limburg 2014 Maastricht, 27 Maart 2015 Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg Burgernet Limburg. Pagina 1 Inhoud 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 3 1.1 Rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2013

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2013 Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2013 Toelichting Jaarcijfers 2013. - ICT Meldkamerbeheer (MZL). - MCC. Maastricht, februari 2014 Concept jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum 2013 Pagina

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

tot het wijzigen van de Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg,

tot het wijzigen van de Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11482 2 maart 2016 WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Concept begroting Bevolkingszorg

Concept begroting Bevolkingszorg Concept begroting 2014 Bevolkingszorg Maastricht, 28 maart 2013 Concept begroting 2014 Bevolkingszorg Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Bestuur en Vaststelling 3 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoording 3 1.2

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg

Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 22 maart 2016 Ontwerpbegroting Burgernet Limburg 2017 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaardocument Burgernet Limburg 2014

Jaardocument Burgernet Limburg 2014 Agendapunt 3.11, bijlage 12 Jaardocument Burgernet Limburg 2014 Maastricht, 27 Maart 2015 Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg Burgernet Limburg. Pagina 1 Inhoud 1 Bestuur, Directie en vaststelling...

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg

Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 27 maart 2015 Begroting 2016 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina 1 Inhoud 1. Bestuur, Directie

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN: CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR384626_1 20 september 2016 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN: Beek, Brunssum,

Nadere informatie

Begroting GHOR Zuid Limburg 2016

Begroting GHOR Zuid Limburg 2016 Begroting GHOR Zuid Limburg 2016 Geleen, februari 2015 Begroting GHOR Zuid Limburg 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 4 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT. Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Algemeen

CONCEPT. Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Algemeen CONCEPT Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Algemeen Achtergrond De verplichte vorming van veiligheidsregio s vloeit direct voort uit de Wet veiligheidsregio s. Uit

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Samenvattende concernbegroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Samenvattende concernbegroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Samenvattende concernbegroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, februari 2014 Samenvattende concernbegroting 2015 VRZL Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderdeel Brandweer 3 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg

Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg Convenant Samenwerken in Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten: De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 1 Beek 2 Brunssum 3 Eijsden-Margraten 4 Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Jaardocument Burgernet Limburg 2015

Jaardocument Burgernet Limburg 2015 Jaardocument Burgernet Limburg 2015 Jaardocument 2015 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg Burgernet Limburg. Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 3 2. Burgernet Limburg... 5 2.1 Bereikte

Nadere informatie

Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2013

Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2013 Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2013 (Inclusief Burgernet) Maastricht, 28 maart 2014 Concept jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2013 Pagina 1 Inhoud 1 Bestuur, directie en vaststelling... 4 1.1

Nadere informatie

Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2014

Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2014 Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2014 Maastricht, 27 maart 2015 Jaardocument 2014 Veiligheidsregio-Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg. Pagina 1 Inhoud 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 3 1.1

Nadere informatie

Jaardocument Burgernet Limburg 2016

Jaardocument Burgernet Limburg 2016 Jaardocument Burgernet Limburg 2016 Maastricht, maart 2017 Jaardocument 2016 Burgernet Limburg. Pagina 1 Inhoud 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 3 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Jaardocument GHOR Zuid Limburg 2013

Jaardocument GHOR Zuid Limburg 2013 Jaardocument GHOR Zuid Limburg Geleen, februari 2014 Jaardocument GHOR Zuid Limburg Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Bestuur en vaststelling... 5 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

[ Samen werken aan veiligheid ] Begroting 2017

[ Samen werken aan veiligheid ] Begroting 2017 [ Samen werken aan veiligheid ] Begroting 2017 1 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Bezoekadres: MCC Prins Bisschopsingel 53 6212 AB Maastricht Postadres: Postbus 35 6269 ZG Margraten www.vrzuidlimburg.nl Maart

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 De colleges van burgemeester en wethouders van de navolgende gemeenten: Beek, Brunssum,

Nadere informatie

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD Capcode Korps Beschrijving 1003001 Beek Blusgroep 1 1003003 Beek Blusgroep 2 1003004 Beek HV 1003005 Beek Meetploeg / WVD 1003007 Beek BvD 1005502 Beek AOV 1003099 Beek Korpsalarm 1003100 Berg en Terblijt

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen Register van Gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Schinnen TOELICHTING In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

BRANDWEER. gekenmerkt is door een toegenomen dynamiek en complexiteit. Het veranderende. Raadsbesluit

BRANDWEER. gekenmerkt is door een toegenomen dynamiek en complexiteit. Het veranderende. Raadsbesluit BRANDWEER Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg

Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13952 15 maart 2016 Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Sociaal 25-2-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming C. Er heeft overleg plaatsgevonden

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Jaardocument 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Gemeentebladnummer : 2014/26 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Begroting GHOR Zuid Limburg 2017

Begroting GHOR Zuid Limburg 2017 GHOR Zuid Limburg 2017 Geleen, maart 2016 b GHOR Zuid Limburg 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 4 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid... 4

Nadere informatie

besluiten gemeenteraden op voorstel tot regionalisering en reactie Algemeen Bestuur Regionale Brandweer-GHOR Zuid-Limburg

besluiten gemeenteraden op voorstel tot regionalisering en reactie Algemeen Bestuur Regionale Brandweer-GHOR Zuid-Limburg Bijlage 1 bij brief U2008-159: gemeenschappelijke regeling --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- besluiten gemeenteraden op voorstel

Nadere informatie

ig I j^' Ingek :01APR2016 Gemeente Maastricht

ig I j^' Ingek :01APR2016 Gemeente Maastricht Gemeente Maastricht Ingek :01APR2016 Reg. nr ig I j^' AAN: de Colleges van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraden van de gemeenten in de Veiligheidsragio Zukl-Limburg Uw brief van: Uw kenmertc Ons

Nadere informatie

Jaardocument GHOR Zuid Limburg 2014

Jaardocument GHOR Zuid Limburg 2014 Jaardocument GHOR Zuid Limburg Geleen, maart 2015 Jaardocument GHOR Zuid Limburg Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Bestuur, Directie en vaststelling... 5 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Veiligheid. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE diversen Algemene Zaken & Middelen

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Veiligheid. CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE diversen Algemene Zaken & Middelen DATUM TEAM 22 april 2014 Veiligheid CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2014-15039 diversen Algemene Zaken & Middelen ONDERWERP RAADSVOORSTEL STELLER jaardocument 2013 VRZL Wolfs/350 5368 Hendriks/350

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Verslag conferentie Stuurgroep RUD Zuid-Limburg

Verslag conferentie Stuurgroep RUD Zuid-Limburg Verslag conferentie Stuurgroep RUD Zuid-Limburg 13 september 2012 Aanwezig Wethouder Bijen Gedeputeerde Koppe Burgemeester Brocken Wethouder Custers Burgemeester Van den Tillaar Wethouder Bormans Burgemeester

Nadere informatie

Begroting 2012 GHOR 1

Begroting 2012 GHOR 1 Begroting 2012 GHOR 1 Voorwoord De begroting 2012 staat in het teken van de nieuwe GHOR. De in 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio s leidt tot een fundamenteel andere taakinvulling voor de geneeskundige

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg

Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 22 maart 2016 Ontwerpbegroting 2017 onderdeel Bevolkingszorg Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Bestuur, Directie en vaststelling...

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting

Bestuurssamenvatting Bestuurssamenvatting Onderwerp Steller Portefeuillehouder Veiligheidsdirectie Portefeuillehouder Dagelijks / Algemeen Bestuur Samenvatting Begroting 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Programmabureau (CH)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

Universeel aanvraagformulier wielertochten 2016 Zuid-Limburg - Euregio

Universeel aanvraagformulier wielertochten 2016 Zuid-Limburg - Euregio Universeel aanvraagformulier wielertochten 2016 Zuid-Limburg - Euregio Principe aanvraagformulier en voorschriften voor de passage van een wielertoertocht door de volgende gemeenten: Voeren (België) Beek

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG Bijlage 2 bij brief U2008-1159 d.d. 2 juli 2008: Gemeenschappelijke regeling -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting Advies-besluit

Gemeente Kerkrade. Nota van toelichting Advies-besluit Gemeente Kerkrade Nota van toelichting Advies-besluit Nummer: 14TI021 Kerkrade, 7 april 2014. Onderwerp: Begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Beslispunten: 1. In te stemmen met het gevoel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR396212_1 20 september 2016 Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Elk onderdeel bevat een samenvatting waarin een beknopte beschrijving wordt gegeven van de inhoud van het onderliggende document.

Elk onderdeel bevat een samenvatting waarin een beknopte beschrijving wordt gegeven van de inhoud van het onderliggende document. VEILIGHEIDSREGIO Zuid-Limburg Gemeente SCHINNEN INGEKOMEN - 3 APR. 2013 Class. No....Tr...l... Insohr. No....fl.9..Ll.l^.L?. Afd. I ', B AAN: de Colleges van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

1. Financiële Paragrafen Begroting 2015

1. Financiële Paragrafen Begroting 2015 1. Financiële Paragrafen Begroting 2015 1.1 Algemeen De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De behandelde verplichte paragrafen zijn: Weerstandvermogen Onderhoud

Nadere informatie

;ÉME E NT^NUTH ngekornen. AAN; de Gemeenteraden

;ÉME E NT^NUTH ngekornen. AAN; de Gemeenteraden VEIUGHEIDSREGIO Zuid Limburg ;ÉME E NT^NUTH ngekornen 02. APR 2012 AAN; de Gemeenteraden Uw brief van: Uw kenmerk: Ons Kenmerk: VRZL 2012 Behandeld door: Programmabureau Telefoon: 043-4006961 Onderwerp:

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

AAN: de Gemeenteraden

AAN: de Gemeenteraden J&* p VEILIGHEIDSREGIO Zuid Limburg GEMEENTE \ Ingek. _ 2 APR 2012 Class.nr..n/.:^.&...a AAN: de Gemeenteraden Afd. q.rif.fi.j.e? y.]n). o^: BG^. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons Kenmerk: VRZL 2012 Behandeld

Nadere informatie

Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G.

Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Salemink Aan de

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Zuid-Limburg De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

1. Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg 2. Doel van GR Op basis van wettelijke bepaling (wet op de Veiligheidsregio s)

1. Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg 2. Doel van GR Op basis van wettelijke bepaling (wet op de Veiligheidsregio s) Ons kenmerk G.17.01127 *G.17.01127* Intern document Poststuk Dossiercode: Datum: 20 april 2017 Onderwerp 5.1 VRZL bij agendapunt ID/263 Gemeenschappelijke Regelingen 1. Naam GR Veiligheidsregio Zuid Limburg

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Convenant Veiligheidsregio Zuid-Limburg Veiligheidsregio Zuid-Limburg (i.o.) 18 december 2007

Convenant Veiligheidsregio Zuid-Limburg Veiligheidsregio Zuid-Limburg (i.o.) 18 december 2007 Convenant Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2008-2009 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (i.o.) 18 december 2007 Convenant Veiligheidsregio Zuid-Limburg De minister van BZK heeft twee doelstellingen benoemd ten

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014

Vastgesteld 6 december Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Organisatieregeling Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 6 december 2013 Inwerkingtreding (met terugwerkende kracht tot) 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2013 nr 3, uitgegeven

Nadere informatie

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet

WAPM Wolfs. Telefoonnummer: Jaardocument 2015 Burgernet Raadsvergadering 14 juni 2016 Volgnummer 42-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016.11912 Collegevergadering 17 mei 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Burgemeester

Nadere informatie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie Wat is eigenlijk het probleem? Raadscommissie Bart Pastoor Secretaris ROVL Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos Fietsers en bromfietsers Ouderen (voorrangsituaties) Jonge automobilisten

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 8-8 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4e kwartaal 27 Februari 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur

Titel van het document. Datum / Auteur k Titel van het document. Datum / Auteur Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. Status: versie besluitvorming Datum: 15 maart 2017 Overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Nadere informatie