Analyse resultaten Duurzaamheidsmeter voor de gemeente Weert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse resultaten Duurzaamheidsmeter voor de gemeente Weert"

Transcriptie

1 Analyse resultaten Duurzaamheidsmeter voor de gemeente Weert Aanleiding De gemeente Weert was in 2012 de trotse winnaar van de landelijke competitie: De Groenste Stad, een titel die volgens de gemeente past bij de ambities van Weert om zich te profileren als een groene stad met goede sportvoorzieningen, mooie woongebieden, duurzame bedrijventerreinen, unieke natuur en een uitgestrekt, dynamisch buitengebied met bijzondere recreatieve voorzieningen. Om zich verder te ontwikkelen en profileren op het gebied van duurzaamheid wil Weert graag gebruik maken van de Lokale Duurzaamheidsmeter. Weert heeft de vragenlijsten van de Lokale Duurzaamheidsmeter in 2006 voor het laatste ingevuld en wil graag de actuele stand van zaken eveneens in beeld brengen. In dit kader heeft zij aan FairBusiness als helpdesk van de Duurzaamheidsmeter het volgende verzoek neergelegd: Vraag de door de gemeente Weert recent ingevulde vragenlijsten van de Duurzaamheidsmeter te verwerken en online te zetten. Een analyse te maken van de resultaten van 2006 en Gewenst resultaat - Ingevulde vragenlijsten van Weert verwerkt en online gezet; - Korte rapportage m.b.t. de resultaten van 2006 en Hieronder de korte rapportage van de resultaten van de gemeente Weert mbt het invullen van de vragenlijsten van de Lokale Duurzaamheidsmeter. Duurzaamheidsmeter in het kort De Duurzaamheidsmeter is een instrument dat inzicht biedt in de ambities en initiatieven van decentrale overheden om duurzame ontwikkelingen aan te sturen. Het biedt eveneens een handvat voor politici, maatschappelijke organisaties en burgers om met deze overheden in gesprek te gaan of om in actie te komen. 1

2 De Lokale Duurzaamheidsmeter bestaat al sinds Eens in de vier jaar worden de vragenlijsten geactualiseerd en, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, actief campagne gevoerd met de oproep om de vragenlijsten opnieuw in te vullen. De huidige versie van Lokale Duurzaamheidsmeter die zich specifiek richt op gemeenten bestaat uit drie vragenlijsten, geënt op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, te weten: People, Planet en Profit. People Planet Profit Burgerparticipatie Klimaat & energie Duurzame bedrijfsvoering Sociaal beleid Natuur & milieu Duurzame mobiliteit Internationale samenwerking Duurzaam waterbeheer Duurzaam bedrijfsleven Via de website kunnen de vragenlijsten eenvoudig worden ingevuld. Via dezelfde website zijn ook de resultaten voor iedereen toegankelijk. Resultaten Weert Gemeente Weert heeft deelgenomen aan de speciale campagne van de Duurzaamheidsmeter gericht op Duurzaam Inkopen in 2006/2007. Zij heeft hierbij van de mogelijkheid gebruik gemaakt om eveneens de overige drie vragenlijsten in te vullen welke: Duurzaam en Ondernemen en Klimaat en Water en Sociaal & Mondiaal 2. 1 en is destijds ontwikkeld door COS Noord-Holland in opdracht van COS Nederland, de vereniging van centra voor internationale samenwerking, en NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. In 2011 is na het sluiten van COS Noord-Holland de duurzaamheidsmeter overgenomen door FairBusiness ( 2 De vragenlijsten waren ontwikkeld in de periode 2004/2005, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart

3 Hieronder het algemene overzicht van het algemene resultaten per vragenlijst: Vragenlijst Gegevens uit Score Correctiefactor Score (%) Duurzaam % inkopen Sociaal & % Mondiaal Klimaat & % Water Duurzaam & Ondernemen % Contactpersoon: Dhr P. Reus In 2009 zijn de vragenlijsten van de Duurzaamheidsmeter wederom geactualiseerd, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart Weert heeft onlangs, in november 2012, deze vragenlijsten ingevuld. Hieronder het algemene overzicht van de resultaten per vragenlijst in 2012: Vragenlijst Gegevens uit Score Correctiefactor Score (%) People % Planet % Profit % Contactpersoon: Mw. K. van Hunen. Totaalscore 2012: 51 % (van de maximale totaalscore). Hiermee in ranglijst op nr 141 (van 203 gemeenten die één of meerdere lijsten hebben ingevuld). Weert heeft zelfde totaalscore als Vlist, een kleine gemeente in Zuid-Holland. In bijlage 1 een overzicht van de antwoorden in 2012 en, waar mogelijk, een vergelijk met de antwoorden in = verandering van nee in 2006 naar ja in 2012 = verandering van ja in 2006 naar nee in

4 NB - vragen mbt natuur & milieu zijn in 2009 van de lijst van Duurzaam & Ondernemen over gegaan naar vragenlijst PLANET - vragen mbt mobiliteit zijn in 2009 van de vragenlijst Klimat & Water overgegaan naar de vragenlijst PROFIT. Conclusies en aanbevelingen In één oogopslag is duidelijk dat Weert is te zien dat Weert geen koploper is in het aansturen van duurzame ontwikkeling in brede zin. De afgelopen jaren zijn de scores op de Lokale Duurzaamheidsmeter wel wat vooruit gegaan. M.b.t. de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling in 2012 duidelijk hoger scoort dan 6 jaar geleden. Het overzicht in de bijlage laat zien wat betreft PEOPLE: - Weert 100% van de vragen mbt Burgerparticipatie met ja kan beantwoorden. Hierin komt naar voren dat er i.t.t 2006 Weert nu beschikt over een strategische visie het beleid mbt het aansturen van duurzame ontwikkeling - Weert gemiddeld scoort op vragen gerelateerd aan het beschermen en versterken van het sociale kapitaal in de gemeenten en hier in vergelijking met 2006 meer vragen met ja kan beantwoorden. Een aardig detail is dat bij de gemeente Weert beduidend meer vrouwen op management niveau werken dan in de meeste andere gemeenten. - Weert tussen 2006 en 2012 niet meer aandacht is gaan schenken aan het benadrukken van de mondiale dimensie van duurzame ontwikkeling en evenmin deel neemt aan internationale samenwerkingsverbanden. Met betrekking tot de dimensies PLANET en PROFIT is de vergelijking niet eenvoudig omdat hier tussen de twee meetingen twee belangrijke thema s van vragenlijst zijn gewisseld, te weten vragen met betrekking tot Natuur & Milieu (bescherming natuurlijk kapitaal) en Mobiliteit (in 2006 vooral gerelateerd aan klimaat, in 2012 verschoven naar Profit gezien het belang van mobiliteit voor (groene) economische ontwikkeling. Vooral de bijlage biedt inzicht in de ontwikkelingen van Weert op dit terrein. PLANET: - Weert heeft opvallend weinig vooruitgang geboekt op het terrein van Klimaatbeleid. Hier liggen kansen en is er veel inspiratie en een schat aan ervaring en praktijkvoorbeelden bij andere gemeenten beschikbaar. - Hoewel het duidelijk is dat Weert belang hecht aan de bescherming van haar natuurlijk kapitaal komt uit de Duurzaamheidsmeter niet naar voren dat Weert hier in de afgelopen jaren beduidend meer inspanningen heeft verricht, eerder het tegendeel. - In tegenstelling tot veel andere gemeenten geeft Weert nog altijd aandacht aan het belang van (drink)water besparing. Opvallend is wel dat er nu minder aandacht lijkt te zijn voor de mogelijkheid van infiltratie bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen. 4

5 PROFIT - In 2006 scoorde Weert vrij laag op de vragenlijst van Duurzaam Inkopen. Uit de resultaten van 2012 blijkt dat hier de afgelopen jaren duidelijk vooruitgang is geboekt. - Uit de resultaten van de Duurzaamheidsmeter komt de indruk naar voren dat Weert zich inzet om duurzaam ondernemen te stimuleren maar zelf minder actief is geworden op het gebied van Duurzaam Bouwen. Algemeen Tot slot zien we dat Weert weinig tot niet meedoet met landelijke campagnes als Millennium Gemeenten, Fairtrade Gemeenten, Week van de Vooruitgang.e.d. Dit kan uiteraard een bewuste keuze zijn. De praktijk ervaring leert dat voor een vasthoudende koers op duurzame ontwikkeling de volgend factoren van invloed zijn. De praktijk ervaring leert dat voor een vasthoudende koers op duurzame ontwikkeling één van de factoren van succes een actieve communicatie is samen met de deelname aan publiekscampagnes als Millenniumgemeente, Klimaatstraatfeesten e.d. Hieronder in het kort de lessons learnt van 12 jaar Lokale Duurzaamheidsmeter zoals gepresenteerd tijdens de nationale conferentie Rio aan de Maas op 30 mei 2012 ter voorbereiding van de VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20; juni in Rio de Janeiro). Factoren van invloed De praktijk ervaring leert dat voor een vasthoudende koers op duurzame ontwikkeling de volgend factoren van invloed zijn. SMART geformuleerde ambities zoals 100% duurzaam inkopen in 2015, klimaatneutraal in 2030, e.d. Rolmodel of koploper willen zijn. Verankering binnen organisatie: duurzaamheid als uitgangspunt van beleid én bedrijfsvoering. Transparantie, verantwoording afleggen, wat gaat goed en wat niet. De samenstelling van het bestuur. Grootte gemeente, beschikbare capaciteit. Beschikbaarheid van budget, fondsen, subsidie-regelingen. Samenwerking en beleidscoherentie tussen verschillende bestuursniveaus. Leren en kennisdelen, deelnemen aan kennisnetwerken. Slim gebruik van bestaande kennis. Actieve communicatie, deelname aan publiekscampagnes als ECO XXI, Millenniumgemeente, Fietsen Scoort, Klimaatstraatfeesten e.d. Burgerparticipatie: ondersteunen en faciliteren lokale iniatieven. Samenwerken met het lokale bedrijfsleven, co-investeringen. Monitoring, benchmarking: meten is weten. 5

6 BIJLAGE OVERZICHT RESULTATEN PEOPLE WEERT Overzicht antwoorden op vragen in 2012 en waar mogelijk vergelijking met de antwoorden gegeven in 2006 Details mbt Vragen en Toelichting zijn te vinden in de handleiding die via de website gedownload kan worden. Vragen (lijst 2009) Wijziging t.o.v (lijst)2005 WEERT 2012 People: Burgerparticipatie 1. Strategische visie Aanpassing vraag 1 sociaal mondiaal Ja 51% Nee 27% 2. Strategische visie gebruikt Aanpassing vraag 2 sociaal mondiaal Ja 50% Nee 18% als referentiekader 3. Verordening burgerinitiatief Vraag 4 sociaal mondiaal Ja 66% Ja 38% 4. Procedure burgerinitiatief Nieuwe vraag Ja 66% Cliëntenraad Aanpassing vraag 18 sociaal mondiaal Ja 84% Ja 50% 6. Adviesraad WMO Aanpassing vraag 18 sociaal mondiaal Ja 97% Ja 75% 7. Jongerenraad Vraag 16 sociaal mondiaal Ja 77% Ja 62% 8. Klantvriendelijkheid Nieuwe vraag Ja 82% - - People: Sociaal beleid 9. Plan maatschappelijk Nieuwe vraag Ja 95% - - ondersteuning 10. Actueel emancipatiebeleid Wijziging vraag 21 sociaal mondiaal Nee 29% Nee 16% 11. Diversiteitbeleid Wijziging vraag 22 sociaal mondiaal Ja 59% Nee 56% % vrouwen in bestuur Wijziging vraag 23 sociaal mondiaal Nee 8% Nee 25% 6

7 Vragen (lijst 2009) Wijziging t.o.v (lijst)2005 WEERT % vrouwen als Vraag 24 sociaal mondiaal Ja 21% Nee 13% leidinggevenden 14. Iedereen een dak boven het Vraag 20 sociaal mondiaal Ja 53% Ja 32% hoofd 15. Ruimhartig bijstand (WWK) Vraag 26 sociaal mondiaal Ja 52% Ja 31% 16. Integraal Vraag 17 sociaal mondiaal Nee 50% Ja 50% gehandicaptenbeleid 17. Ondersteuning mantelzorg Nieuwe vraag Ja 88% - - en vrijwilligers 18. Energiebesparing minima Nieuwe vraag Nee 65% Zorg voor kinderrechten Wijziging vraag 28 sociaal mondiaal Ja 92% Nee 46% 20. Uitdragen art. 1 grondwet Nieuwe vraag Nee 53% - - People: Internationale samenwerking 21. Millennium Gemeente / ISbeleid Nieuwe vraag Nee 55% Ambtenaar IS Vraag 5 sociaal mondiaal Ja 66% Nee 64% 23. Begroting IS Vraag 6 sociaal mondiaal Nee 61% Nee 60% 24. Lid ICLEI Wijziging vraag 9 & 10 sociaal mondiaal Nee 14% Nee 3% 25. Voorlichting, bewustwording Vraag 8 sociaal mondiaal Nee 41% Nee 41% mondiale vraagstukken 26. Stedenband Wijziging vraag 11 & 12 sociaal mondiaal Nee 68% Nee 32% 27. Samenwerking met het zuiden Wijziging vraag 15 Nee 47% Nee 35% Totale aantal deelnemende gemeenten 2009: 147 gemeenten Totale aantal deelnemende gemeenten 2005: 209 gemeenten 7

8 OVERZICHT RESULTATEN PLANET WEERT Overzicht antwoorden op vragen in 2012 en waar mogelijk vergelijking met de antwoorden gegeven in 2006 Details mbt Vragen en Toelichting zijn te vinden in de handleiding die via de website gedownload kan worden. Vragen (lijst 2009) Wijziging t.o.v (lijst)2005 WEERT 2012 Planet: Klimaat en energie 1. Actueel klimaatbeleidsplan Nieuwe vraag Nee 76% Ambitie klimaatneutrale gemeente Nieuwe vraag Nee 47% CO2 monitoring Vraag 3 klimaat & water Nee 30% Nee 17% 4. Structureel budget klimaat Vraag 4 klimaat & water Nee 80% Nee 59% 5. Gebruik SLOK regeling Aanpassing vraag 1 klimaat & water Nee 93% Nee 66% 6. Ambtenaar Vraag 9 klimaat & water Nee 89% Nee 76% 7. Communicatie naar breed publiek Vraag 5 klimaat & water Nee 77% Nee 38% 8. Onderwijsprogramma Aangepaste vraag 15 klimaat & water Nee 59% Nee 20% 9. Stimulering energiebesparing Wijziging vraag 12 klimaat & water Ja 79% Nee 62% 10. Gebruik duurzame energie Nieuwe vraag Nee 54% Samenwerkingsverband Vraag 10 Klimaat & water Nee 68% Nee 57% 12. Lid klimaatverbond Nieuwe vraag Nee 51% - - Planet: Natuur en Milieu 13. Ecologisch groenbeheer Aanpassing vraag 20 duurzaam Ja 76% Ja 78% ondernemen 14. Bomenbeleid Aanpassing vraag 21 duurzaam Ja 82% Ja 81% ondernemen 15. Ambtenaar natuurbescherming Vraag 22 duurzaam ondernemen Ja 73% Ja 59% 16. Actuele soortenlijst Vraag 23 en 24 duurzaam ondernemen Nee 44% Ja 51% 17. Rode soortenlijst Vraag 27 duurzaam ondernemen Nee 36% Nee 33% 8

9 Vragen (lijst 2009) Wijziging t.o.v (lijst)2005 WEERT Actief bescherming soorten Vraag 28 duurzaam ondernemen Nee 68% Ja 35% 19. Compensatie natuurfuncties Vraag 29 duurzaam ondernemen Ja 66% Ja 53% 20. Geen chemische bestrijding Vraag 18 duurzaam ondernemen Nee 39% Nee 39% 21. Natuur en milieu educatie Vraag 30 duurzaam ondernemen Ja 73% Ja 56% 22. Adaptatie aan klimaatverandering Nieuwe vraag Ja 53% - - Planet: Water 23. Integraal waterplan Vraag 34 klimaat & water Ja 80% Ja 44% 24. Rioleringsplan Vraag 35 klimaat & water Ja 90% Ja 82% 25. Voorlichting waterbesparing Vraag 37 klimaat & water Ja 24% Nee 21% 26. Bedrijven en waterbesparing Vraag 38 klimaat & water Ja 36% Nee 34% 27. Duurzaam waterbeheer Vraag 39 klimaat & water Ja 94% Ja 80% 28. Aandacht infiltratie Vraag 40 klimaat & water Nee 58% Ja 46% 29. Compensatie verharde oppervlakken Vraag 42 klimaat & water Ja 84% Ja 59% 30. Regionale seizoensberging Aangepaste vraag 41 klimaat & water Nee 48% Nee 36% Totale aantal deelnemende gemeenten 2009: 160 Totale aantal deelnemende gemeenten 2005: 229 9

10 OVERZICHT RESULTATEN PROFIT WEERT Overzicht antwoorden op vragen in 2012 en waar mogelijk vergelijking met de antwoorden gegeven in 2006 Details mbt Vragen en Toelichting zijn te vinden in de handleiding die via de website gedownload kan worden. Vragen (lijst 2009) Wijziging t.o.v (lijst)2005 WEERT 2012 Profit: Duurzame Bedrijfsvoering 1. Energiebesparing eigen gebouwen Vraag 14 klimaat & water Nee 71% Nee 31% 2. Energieneutrale organisatie Nieuwe vraag Ja 26% Duurzaam inkoopbeleid Vraag 1 duurzaam ondernemen Ja 79% Nee 36% 4. Verklaring duurzaam inkopen Nieuwe vraag Nee 60% Duurzaamheid in aanbesteding Vraag 2 duurzaam ondernemen Ja 62% Nee 41% 6. Zowel primaire als secondaire inkopen Vraag 3 duurzaam ondernemen Ja 58% Nee 33% duurzaam 7. Meerprijs Vraag 4 duurzaam ondernemen Ja 14% Nee 4% 8. Bijscholing ambtenaren Vraag 12 duurzaam ondernemen Ja 60% Nee 13% 9. Gebruik groene stroom Vraag 6/7 klimaat & water Ja 90% 42% 10. Duurzame bedrijfskleding Vraag 5 duurzaam ondernemen Nee 50% Nee 10% 11. Wagenpark Vraag 6 duurzaam ondernemen Nee 64% Ja 51% 12. FSC gecertificeerd hout Vraag 7 duurzaam ondernemen Ja 73% Nee 51% 13. Dubbelzijdig kopiëren Nieuwe vraag Ja 51% Duurzaam geproduceerd papier Vraag 8/9 duurzaam ondernemen Ja 81% Ja/Nee 36% 15. Max Havelaar thee en koffie Vraag 13/14 duurzaam ondernemen Nee 67% Nee 51% / 26% 16. Duurzame catering Aanpassing vraag 15 duurzaam Nee 29% Nee 15% ondernemen 17. Duurzame financiële diensten Vraag 16 duurzaam ondernemen Nee 16% Ja 8% 18. Ambitie Fairtrade Gemeente Nieuwe vraag Nee 23% Nee - Profit: Duurzame Mobiliteit 10

11 Vragen (lijst 2009) Wijziging t.o.v (lijst)2005 WEERT Klimaatbewust mobiliteitsbeleid Aanpassing vraag 26 klimaat & water Nee 62% Nee 34% 20. Stimuleren OV en fiets Vraag 27 klimaat & water Ja 71% Ja 71% 21. Stimuleren autodelen Nieuwe vraag Nee 33% Faciliteren langzaam verkeer Aanpassing vraag 28 klimaat & water Ja 78% Ja 38% km zones Vraag 29 klimaat & water Ja 83% Ja 74% 24. Knelpunten verkeer Vraag 30 klimaat & water Ja 69% Ja 74% 25. Verkeersveiligheid scholen Vraag 31 klimaat & water Ja 57% Nee 45% 26. Deelname Week van de Vooruitgang Aanpassing vraag 32 klimaat & water Nee 47% Nee 21% Profit: Duurzaam Ondernemen of MVO 27. MVO platform Nieuwe vraag Nee 31% Ondernemersloket met aandacht voor Nieuwe vraag Ja 32% - - MVO 29. Duurzame inrichting bedrijventerreinen Vraag 17 lijst duurzaam & ondernemen Ja 55% Ja 59% 30. Energiebesparing bij bedrijven Aanpassing vraag 13 klimaat & water Ja 82% Nee 57% 31. Handhaving energiebesparing bedrijven Aanpassing vraag 13 klimaat & water Ja 66% Nee Meetbare doelen bestaande bouw Vraag 14 klimaat & water Nee 62% Nee 31% 33. Meetbare doelen nieuwbouw Vraag 14 klimaat & water Nee 73% Nee DUBO coördinator Vraag 16 klimaat & water Nee 71% Ja 55% 35. Structureel budget DUBO Vraag 17 klimaat & water Nee 46% Ja 35% 36. Vroegtijdig implementatie DUBO Vraag 19 klimaat & water Nee 46% Nee 47% 37. Controle en handhaving DUBO Vraag 22 klimaat & water Ja 54% Ja 46% Totale aantal deelnemende gemeenten 2009: 154 Totale aantal deelnemende gemeenten 2005:

Verslag Duurzaamheidsmeter 2005 gemeente Weert

Verslag Duurzaamheidsmeter 2005 gemeente Weert 9 november 2005, Lochem Verslag Duurzaamheidsmeter 2005 gemeente Weert Duurzaam Weert in kaart gebracht Gemeenten investeren in duurzame ontwikkeling. In de wijk of het buitengebied, het gemeentegebouw,

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Energie en klimaat Heusden

Energie en klimaat Heusden Page 1 of 21 Energie en klimaat Heusden In september 2013 heeft de VNG namens de Nederlandse gemeenten het SER akkoord voor duurzame groei getekend. Gemeenten staan voor de uitdaging om op lokaal niveau

Nadere informatie

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk... 32 6.1 Brede deelname... 32 6.2 Tilburg wint...

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Samenvatting D-meter resultaten 2013

Samenvatting D-meter resultaten 2013 Samenvatting D-meter resultaten 2013 1. Inleiding 1.1 Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling betekent het gelijktijdig verbeteren van welzijn, leefomgeving en welvaart: people, planet, profit. Het

Nadere informatie

Vragenlijst Profit Thema s: Duurzame overheid, duurzame mobiliteit en duurzaam bedrijfsleven

Vragenlijst Profit Thema s: Duurzame overheid, duurzame mobiliteit en duurzaam bedrijfsleven Vragenlijst Profit Thema s: Duurzame overheid, duurzame mobiliteit en duurzaam bedrijfsleven In deze vragenlijst ligt het accent op de economische dimensie (profit) van duurzame ontwikkeling. Om een compleet

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014

Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2014 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE LOKALE DUURZAAMHEIDSMETER 2011 WAGENINGEN

EINDRAPPORTAGE LOKALE DUURZAAMHEIDSMETER 2011 WAGENINGEN EINDRAPPORTAGE LOKALE DUURZAAMHEIDSMETER 011 WAGENINGEN MAATSCHAPPELIJK PLATFORM DUURZAAM WAGENINGEN Trudi van Ingen Lokale Duurzaamheidsmeter Wageningen 011 Trudi van Ingen Voorwoord De landelijke Duurzaamheidsmeter

Nadere informatie

Programma Zeist Duurzaam

Programma Zeist Duurzaam Programma Zeist Duurzaam 2012-2016» Programma Zeist Duurzaam 2012-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom en voor wie dit programma Zeist Duurzaam? 6 Hoofdstuk 2 Wat betekenen begrippen duurzaamheid en

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie:

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Puur inkopen. met behulp van maatschappelijk verantwoord inkopen bijdragen aan een klimaatneutrale stad in Gemeente Hoorn september 2017

Puur inkopen. met behulp van maatschappelijk verantwoord inkopen bijdragen aan een klimaatneutrale stad in Gemeente Hoorn september 2017 Puur inkopen met behulp van maatschappelijk verantwoord inkopen bijdragen aan een klimaatneutrale stad in 2040 Gemeente Hoorn september 2017 Puur inkopen In 2017 heeft de gemeente voor ruim 74,5 miljoen

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Doel: In dit document formuleren wij een voorstel waarmee uw raad ons college een aanvullend instrument biedt om invulling

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie

Bestaand budget ja/ nee. Extra budget tov huidig per jr. Bestaande capaciteit ja/nee. ja nes Binnen extra uren communicatie en coördinatie Speerpunt/ onderwerp Doelstelling speerpunt Verantwoordelijk Team/onderdeel activiteiten Bestaand budget / nee Extra budget tov huidig per jr Bestaande capaciteit /nee Extra Capaciteit tov huidig per jr

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Klimaatakkoord Rijk en UvW

Klimaatakkoord Rijk en UvW Klimaatakkoord Rijk en UvW Politieke en beleidsmatige context (klimaatbeleid) Rafaël Lazaroms 25 mei 2010 1 Inhoud presentatie Voorstellen Internationaal en nationaal klimaatbeleid Positie waterschappen

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSINSPIRATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een

DUURZAAMHEIDSINSPIRATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een DUURZAAMHEIDSINSPIRATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2018 Door: Bastiaan Zoeteman (Universiteit van Tilburg & Telos) Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort Fietsen Scoort is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert. Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Fietsen draagt bij aan

Nadere informatie

Werkconferentie Energiek Vooruit

Werkconferentie Energiek Vooruit Werkconferentie Energiek Vooruit 18 september 2014, Papendal Arnhem André Bus Voorzitter F.C. Oldemarkt Kom verder. Saxion. Docent onderzoeker Kom verder. Saxion. Sport is voor veel mensen een belangrijke

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 17 december 2009. Raad. : Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen. Opiniërend. Status. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. 17 december 2009. Raad. : Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen. Opiniërend. Status. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status 17 december 2009 Opiniërend Onderwerp Beleidsvisie Duurzaamheid Achtkarspelen Punt no. 22 Korte toelichting In deze beleidsvisie willen wij u een beeld schetsen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie

Nadere informatie

MVO IN DE VERSNELLING TRENDS VOOR GROENE & SOCIALE ECONOMIE WORD OOK KLIMAATNEUTRAAL MAAK KANS OP CLIMATE MAKE OVER

MVO IN DE VERSNELLING TRENDS VOOR GROENE & SOCIALE ECONOMIE WORD OOK KLIMAATNEUTRAAL MAAK KANS OP CLIMATE MAKE OVER MVO IN DE VERSNELLING TRENDS VOOR GROENE & SOCIALE ECONOMIE WORD OOK KLIMAATNEUTRAAL MAAK KANS OP CLIMATE MAKE OVER IE Motoren Event Karin Jansens MVO Nederland 15 sept 2015 MVO GAAT OVER URGENTIE EN OPTIMISME

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1, 3.D.2, 5.C.1 & 5.C.2 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 Haven Stein B.V. Kvk 14039634

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 1 OPSTELLER VOORSTEL: D. Kroes AFDELING: Publiekszaken PORTEFEUILLEHOUDER: A. van der Ploeg Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Duurzaamheidsnotitie

Nadere informatie

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief KETENINITIATIEVEN Contactpersoon Edith Sweep RPS advies- en ingenieursbureau bv Referentienummer Auteur Gecontroleerd door Datum Versie 1600210A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld!

Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld! Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld! BERGEN ALS MILLENNIUM GEMEENTE September 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Millenniumdoelen...4 3. Millennium Gemeente Bergen...5 3.1 Bewust

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014 Datum : 6 maart 2014 Aan : CvB Van : Hans Nederlof Onderwerp : Beleidsplan duurzame bedrijfsvoering FB Kenmerk : Gewenste behandeling : Ter informatie ** Urgentie : normaal/hoog (door SD/CvB te bepalen)

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Milieudefensie Leiderdorp Ook lokaal is nog veel te winnen

Milieudefensie Leiderdorp Ook lokaal is nog veel te winnen Milieudefensie Leiderdorp Ook lokaal is nog veel te winnen Aan: College van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en leden cie. Ruimte, gemeente Leiderdorp Betreft: memo tav duurzaamheidagenda 2011

Nadere informatie

Een 10 puntenplan gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen

Een 10 puntenplan gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen Een 10 puntenplan voor gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen Doet uw gemeente voldoende aan het klimaatprobleem? Iedere aanpak van het klimaatprobleem begint lokaal. Internationaal

Nadere informatie

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011 Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente september 2011 PvdA/GroenLinks heeft samen met ODS een initiatief-raadsvoorstel ingediend met als doel

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit. Integraal werken aan klimaatbeleid, luchtkwaliteit en goed mobiliteitsbeleid WOW-dag Martien Das Rijkswaterstaat WVL

Duurzame mobiliteit. Integraal werken aan klimaatbeleid, luchtkwaliteit en goed mobiliteitsbeleid WOW-dag Martien Das Rijkswaterstaat WVL Duurzame mobiliteit Integraal werken aan klimaatbeleid, luchtkwaliteit en goed mobiliteitsbeleid WOW-dag 2017 Martien Das WVL De uitdaging Mobiliteit zorgt voor gemiddeld ca 20% CO2-emissie, 1/3 van energievraag

Nadere informatie

score ja/nee 2 3 Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat ja/nee 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002

score ja/nee 2 3 Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat ja/nee 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002 De eerste zes vragen behandelen onderwerpen die algemeen van aard zijn (en ook afkomstig zijn uit de vragenlijst algemeen van de duurzaamheidsspiegel 2001. Voor dit deel

Nadere informatie

Fairsterk je school!

Fairsterk je school! Fairsterk je school! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade School Versie april 2009 Fairtrade Scholen Inleiding In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten.

Nadere informatie

Discussienota duurzaamheid

Discussienota duurzaamheid Discussienota duurzaamheid datum : 7 oktober 2009 aan : Gemeenteraad van : College kopie aan : - onderwerp : Ten behoeve van de discussie over duurzaamheid met de raad In de raadsvergaderingen van maart

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam)

Benchmark Werk & Inkomen. Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Benchmark Werk & Inkomen Carla Vianen (SGBO/BMC Onderzoek) Koen Stringa (Werk en Inkomen Lekstroom) Leen Roseboom (Rotterdam) Agenda 1. Korte introductie op de benchmark - Wat is het - Hoe werkt het -

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Zorgsector

Duurzaamheid in de Zorgsector Duurzaamheid in de Zorgsector MPZ: Vereniging van intramurale zorginstellingen voor het stimuleren van een duurzame bedrijfsvoering Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector www.milieuplatform.nl

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede

Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Verslag van de informatieavond over het Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Datum: Onderwerp: Aanwezig: Notulist: 26 oktober 2009, 19.30-21.30 uur Milieubeleidsplan Wijk bij Duurstede Henk Muis, wethouder

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor

Nadere informatie

Colofon. Oktober 2009. Echte Welvaart/Bureau met Waarde in opdracht van de Gemeente Bussum Eindredactie: Annette de Vries Fotografie: Natasja Kemp

Colofon. Oktober 2009. Echte Welvaart/Bureau met Waarde in opdracht van de Gemeente Bussum Eindredactie: Annette de Vries Fotografie: Natasja Kemp Visie op Duurzame Ontwikkeling 2010-2014 Colofon Oktober 2009 Echte Welvaart/Bureau met Waarde in opdracht van de Gemeente Bussum Eindredactie: Annette de Vries Fotografie: Natas Kemp 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 DOC3C1, Versie 2.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland

ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK. stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN. Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland ECOTEAM PROGRAMMA OP HET WERK stad Beringen RAPPORTAGE GEDRAGSSCAN 21 oktober 2002-5 november 2002 Den Haag, 25 november 2002 Global Action Plan Nederland Hoofdstuk 1 Algemeen Duurzaam gedrag Duurzame

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Kadernotitie Duurzaamheid 2012-2015. December 2011 Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling team Sociaal Beleid Opgesteld door M.

Kadernotitie Duurzaamheid 2012-2015. December 2011 Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling team Sociaal Beleid Opgesteld door M. Kadernotitie Duurzaamheid 2012-2015 December 2011 Afdeling Beleids- en Projectontwikkeling team Sociaal Beleid Opgesteld door M. Meynen 1 Inhoudsopgave DEEL I ACHTERGROND Hoofdstuk 1 Investeren in duurzaamheid

Nadere informatie

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2003 Vraag Toelichting score 1 Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? In het collegeprogramma staat een definitie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken? Omschrijving: Dit collegeproduct omvat de beleidsactiviteiten en projecten in het kader van duurzaamheid (niet zijnde duurzame energie) waarop binnen de gemeente Eindhoven wordt

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP F.G. van Dijk (Directie) C.S. Hogenes (Directie & lid MVO groep) Opdrachtgever : Van Dijk Maasland Groep Project : CO 2 Prestatieladder Datum : Maart 2011 Auteur :

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

- - - - - - - - o o o - - - - -

- - - - - - - - o o o - - - - - o o o o o o Zorg voor groene groei in een circulaire, biobased economie Centrale vragen: Wat zijn ambities van RWS in het thema? Hoe raken andere beleidsvelden/partijen en RWS elkaar? Wat moet je

Nadere informatie

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit

Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Vlaamse provincies steunen steden en gemeenten op weg naar klimaatneutraliteit Patrick BOUCNEAU provincie Limburg, namens de 5 Vlaamse provincies 15 december 2015 - Jaarforum FRDO-CFDD Steden in transitie

Nadere informatie

Inkoop Samen slimmer Inkoop naar intelligente slankheid (slimme slimheid)

Inkoop Samen slimmer Inkoop naar intelligente slankheid (slimme slimheid) Inkoop Samen slimmer Inkoop naar intelligente slankheid (slimme slimheid) Hier komt tekst Jurriën Brombacher Arno van den Engel Hoofd Intern Bedrijf Concerninkoop Teammanager Inkoop Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

MPS-Fruit & Vegetables

MPS-Fruit & Vegetables MPS-Fruit & Vegetables MPS-FRUIT & VEGETABLES: De garantie voor duurzaamheid, betrouwbaarheid, hygiëne en transparantie Duurzaamheid, betrouwbaarheid, hygiëne en transparantie spelen een belangrijke rol

Nadere informatie

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing

Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Kernformulier PerspeKtief Toelichting op het kernformulier - methodische onderbouwing Het kernformulier Een instrument voor het goede gesprek en zichtbaar maken van de voortgang Het kernformulier is een

Nadere informatie