Duurzame ontwikkeling:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame ontwikkeling:"

Transcriptie

1 Duurzaam Tynaarlo

2 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

3 Naast veranderend klimaat meer redenen voor verduurzaming Eindigheid fossiele brandstoffen Politieke afhankelijkheid Economische afhankelijkheid Energiekostenstijging (laatste 7 jaar verdubbeld!) Innovatie: werkgelegenheid New business Kostenbesparing Raakt ook andere terreinen als gezondheid.

4 Nieuwe energie voor het klimaat Werkprogramma: Schoon en zuinig. Zes ministerie Convenanten Meer met minder Klimaatakkoord

5 Doelstellingen Klimaatakkoord Energiebesparing 2% per jaar (nu 0,9%) Duurzame energie 20% in 2020 (nu 3%) Reductie broeikasgassen 30% in 2020 t.o.v Energietransitie naar klimaatneutrale toekomst Gemeenten streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015

6 Trias Energetica

7 Duurzame Overheden Zes thema s: 1. Duurzame Overheid 2. Duurzaam Inkopen 3. Duurzame Energie 4. Duurzame Mobiliteit 5. Duurzame Bedrijven 6. Duurzaam gebouwde Omgeving

8 Duurzaam Inkopen 75 % in % in 2015 Criteria SenterNovem Regionaal Groen aanbesteden

9 Meer met minder Energiebesparing bestaande woningen Goed voor milieu, economie en gezondheid Draaiboek: Opzet project Stimuleren samenwerking Communicatie met de burger Financiering en evaluatie

10 VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord

11 Borging beleid Borgen voor morgen: lange adem Klimaatnota alleen is niet genoeg Korte en lange termijn: routekaart en commitment Strategisch en operationeel Vastleggen en rapporteren Monitoring

12 Rol gemeenten 1. Voorbeeldrol: energiebesparing eigen gebouwen 2. Voorlichtende rol 3. Initiatiefnemende rol bijv. aanscherpen EPC 4. Handhaven en vergunningverlener

13 Ambitieniveau Afbakening: Welke kaders? aanleiding, centrale vraag, knelpunten? Welk resultaat? Welke verandering realiseren? Verwachting baten en kosten? Welke tussendoelen? KLIMAATSCAN

14 Meten is weten 1. Collegeakkoord: ambities bestuurlijk vaststellen 2. Zonder concrete doelstellingen is het meten van resultaten niet mogelijk 3. Tussentijdse rapportage 4. Gebruik meetinstrumenten! 5. Tynaarlo: 13

15 De basis voor succes 1. Continue politieke en ambtelijke steun 2. Ruimte voor daadkrachtige pioniers 3. Creëren maatschappelijk draagvlak 4. Inzetten denktank

16 Een ambitieus raadslid kan: 1. Initiatiefvoorstel 2. Motie 3. Meewerken aan een duurzaamheid- paragraaf ten behoeve van het nieuwe collegeprogramma 4. Voortgangsrapportage

17 Initiatiefvoorstel Voor het CDA is duurzaamheid rechtstreeks verbonden met de CDA beginselen rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid. Wij dienen op verantwoorde wijze omgaan met de ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu en zorgen voor een duurzame welvaart ook voor volgende generaties; Vrijheid komt het beste tot haar recht als mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun naasten en derhalve de ruimte krijgen eigen keuzes te maken.

18 Vier uw klimaatsuccessen! 1. Doel (intern en extern draagvlak) 2. Vergroten betrokkenheid 3. Inzichtelijk maken opbrengsten 4. Hoe?

19 Duurzame burgers Klimaatstraatfeest in Friesland

20 Deelname aan Campagnes

21 Gemeentesite Nijmegen

22 Stand van zaken Tynaarlo Beleidsplan duurzaam bouwen Milieubeleidsplan Uitvoeringsplan Bodem en ruimte SLOK aanvraag Nieuwe Stukken Aangescherpte EPC Het groene profiel Energieakkoord N-Ned. Etc. etc.

23 Aandachtspunten Tynaarlo Duurzame bedrijventerreinen Mobiliteit Link met Millenniumgemeente Groene werkgelegenheid Stimuleren initiatieven/innovatieve oplossingen Verbreden draagvlak (inen extern) Opwekken energie

24 Lokaal duurzaam energiebedrijf Verandering van gebruik van traditionele bronnen naar energie door zon, wind, waterkracht, biomassa en/of aardbodem Lokale initiatieven bundelen, creëert draagvlak voor de lange termijn en schept kaders Verkenning, planvorming, besluitvorming, operationalisering Zie: of

25 Aan de slag Wiel niet opnieuw uitvinden Kijk over de gemeentegrens Stel de lat niet te hoog Realiseerbare doelen Draagvlak creëren intern & extern Gemeente staat niet alleen Gebruik klimaatscan

26 Meer informatie?

27 Veel succes met het klimaatbeleid in Tynaarlo!

28 Uitdagingen voor Tynaarlo Discussie 1 Wat wilt u nog meer doen, wat wilt u bereiken?

29 Discussie 2 Wat staat hierbij in de weg en wat heeft u nog nodig? (welke belemmeringen ervaart u van rijk, provincie of anderszins?)

30 Stelling 1 Duurzaamheidsbeleid mag extra kosten daar het zich op lange termijn terugverdient

31 Stelling 2 Met de op hande zijnde bezuinigingen wordt het duurzaamheidsbeleid onuitvoerbaar

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 April 2011 Versie 2.2 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 H1 Inleiding. 7 1.1 Aanleiding.. 7 1.2 Definitie.. 7 1.3 Doelstelling. 8 1.4 Leeswijzer... 8 H2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden

Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden Duurzaamheidsstrategie Drechtsteden Milieu, economie en mensen in balans 1) Inleiding: De Drechtsteden hebben de afgelopen jaren op het terrein van duurzaamheid veel succesvolle activiteiten ontwikkeld,

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzaam Beuningen. Evaluatie & Actualisatie. Versiedatum : 1 september 2013. Duurzaam Beuningen Evaluatie en Actualisatie 2014-2017 3

Duurzaam Beuningen. Evaluatie & Actualisatie. Versiedatum : 1 september 2013. Duurzaam Beuningen Evaluatie en Actualisatie 2014-2017 3 Duurzaam Beuningen Evaluatie & Actualisatie 2013 2017 Versiedatum : 1 september 2013 Versie : Concept Auteur : G. Gerrits Registratienummer : Documentnaam : Evaluatie & Actualisatie Duurzaam Beuningen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Vera Rovers Rapportnummer: 0905A BuildDesk Benelux B.V., Delft Delft, 10 maart 2009 COLOFON BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden

Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden Duurzaamheidsagenda Een kader voor duurzaamheid in de gemeente Heusden 1/23 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doelstelling van de duurzaamheidsagenda 3 1.2 Begrippen 3 1.3 Nederlandse overheid 4 1.3.1 NMP4

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie