Programma studieactiviteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma studieactiviteiten"

Transcriptie

1 Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Vormingsinstituut voor Advocaten Nederlandse Orde bij de balie te Brussel Vrije Universiteit Brussel Programma studieactiviteiten In samenwerking met

2 I. STUDIEACTIVITEITEN ANTWERPEN/GENT/BRUSSEL ANTWERPEN DINSDAG 17 OKTOBER 2006 (20 22U) GENT DONDERDAG 19 OKTOBER 2006 (20 22U) BRUSSEL VRIJDAG 20 OKTOBER 2006 (12.30U 14.30U) Actualia huurwetgeving: woninghuur en handelshuur In de uiteenzetting van Aloïs Van Oevelen (gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, co-voorzitter CBR) worden de ontwikkelingen in de woninghuurwet geschetst sinds de wijzigingswet van 13 april Er wordt vooral ingegaan op de nieuwe regelgeving en op de belangrijkste knelpunten in de rechtspraak. Verder zal Kristof Vanhove (assistent KU Leuven, advocaat balie Brussel) de belangrijkste (jurisprudentiële) ontwikkelingen en tendensen inzake handelshuur voor de periode behandelen. Daarbij wordt ruime aandacht geschonken aan de recente cassatierechtspraak terzake. Te Antwerpen is de voorzitter van deze activiteit Eric Van den Eeden (vrederechter Kontich), te Gent Christian Engels (gewoon hoogleraar Universiteit Gent) en te Brussel Paul Struyven (advocaat balie Brussel). ANTWERPEN DINSDAG 14 NOVEMBER 2006 (20 22U) GENT DONDERDAG 16 NOVEMBER 2006 (20 22U) BRUSSEL VRIJDAG 17 NOVEMBER 2006 (12.30U 14.30U) Actualia strafrecht Tijdens deze activiteit zullen drie thema s aan bod komen: Joachim Meese (doctor-assistent Universiteit Gent, advocaat balie Gent) behandelt de bijzondere opsporingsmethoden na de wet van 27 december 2005, o.a. de aangewende technieken, de controle door de Kamer van Inbeschuldigingstelling en de compatibiliteit met het EVRM. De nieuwe witwasregeling zal door Joëlle Rozie (docent strafrecht Universiteit Antwerpen) worden toegelicht, meer bepaald de aard en lokalisatie van het witwasmisdrijf, de uitsluiting van bepaalde delicten, de verbeurdverklaring en inbeslagneming en de nieuwe Europese preventieve witwasrichtlijn die de lidstaten vóór 15 december 2007 moeten omzetten. Door Rob Perriëns (voorzitter Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling Antwerpen) zullen tenslotte de herstelbemiddeling en meer in het bijzonder de rol en verantwoordelijkheden van de diverse actoren op het terrein (advocaten en magistraten) worden toegelicht. Voorzitter in Antwerpen is Yves Liégeois (eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep Antwerpen), in Gent Philip Traest (hoogleraar Universiteit Gent, advocaat balie Brussel) en in Brussel Raphaël Verstraeten (advocaat balie Brussel). ANTWERPEN DINSDAG 12 DECEMBER 2006 (20 22U) GENT DONDERDAG 14 DECEMBER 2006 (20 22U) BRUSSEL VRIJDAG 15 DECEMBER 2006 (12.30U 14.30U) Nieuwe wetgeving Insolventierecht Bertel De Groote (docent Hogeschool Gent) belicht de belangrijke wijzigingen aan de collectieve schuldenregeling na de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen die op 1 januari 2006 in werking trad, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure. Daarnaast komt ook de wet tot wijziging van bepaalde artikelen van het Gerechtelijk Wetboek aan bod, waardoor de bevoegdheid van de beslagrechter werd overgeheveld naar de arbeidsrechtbank. Annick De Wilde (bedrijfsjurist, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven) bespreekt de wet van 20 juli 2005 die nogmaals de bepalingen in de faillissementswet wijzigde betreffende de verschoonbaarheid en de uitbreiding van de gevolgen ervan naar derden. Ook de rechtspraak komt hierbij uitvoerig aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bevrijdingsregeling in de hiervoor vermelde wet van 13 december Dirk Scheers (rechter rechtbank eerste aanleg Antwerpen, Lector Plantijnhogeschool Antwerpen) zal tenslotte de wetgeving bespreken (wetten van 14 juni 2004 en 27 december 2005) over de onvatbaarheid voor beslag en onoverdraagbaarheid van de bedragen in art. 1409, 1409bis en 1401 Ger. W. die de grenzen van de beslagbaarheid thans duidelijk wil stellen. Te Antwerpen is de voorzitter van deze studieactiviteit Bob Delbaere (advocaat-schuldbemiddelaar balie Antwerpen), te Gent Hans De Wulf (docent Universiteit Gent) en te Brussel Bertrand Asscherickx (gewezen stafhouder balie Brussel) ANTWERPEN DINSDAG 6 MAART 2007 (20 22U) GENT DONDERDAG 8 MAART 2007 (20 22U) BRUSSEL VRIJDAG 9 MAART 2007 (12.30U 14.30U) De aansprakelijkheid van de advocaat In deze uiteenzetting wordt door Paul Depuydt (advocaat balie Brussel) allereerst de aansprakelijkheid van de advocaat bij de gewone beroepsuitoefening geanalyseerd: toepasselijke beginselen, aansprakelijkheid als lasthebber ad litem of als aannemer van intellectueel werk en de aansprakelijkheid t.a.v. derden. Daarnaast wordt ook de rechtspraak betreffende aansprakelijkheid van de advocaat in de uitoefening van gerechtelijke mandaten onderzocht. Tot slot zal ook aandacht worden besteed aan de verzekering en de beroepsaansprakelijkheid, o.a. onder-

3 II. JAARBOEK zoek van collectieve en individuele polissen. Voorzitter te Antwerpen is Thierry Vansweevelt (hoogleraar Universiteit Antwerpen, advocaat balie Brussel), te Gent Piet Taelman (hoogleraar Universiteit Gent, advocaat balie Gent) en te Brussel Jozef Slootmans (stafhouder balie Brussel). ANTWERPEN DINSDAG 17 APRIL 2007 (20 22U) GENT DONDERDAG 19 APRIL 2007 (20 22U) BRUSSEL VRIJDAG 20 APRIL 2007 (12.30U 14.30U) Nieuwe wetgeving Financieel Recht Ook voor dit werkingsjaar zullen de kwalitatief hoogstaande teksten van de georganiseerde studieactiviteiten in boekvorm worden gepubliceerd. Dit elfde CBR-jaarboek, waarvan de publicatiedatum in september 2007 is voorzien, zal een normale winkelwaarde hebben van 90. Voor de deelnemers aan de zes vaste activiteiten is dit boek evenwel in de inschrijvingsprijs begrepen, maar ook zij die deelnemen aan minimum één activiteit kunnen genieten van een speciale en éénmalige voorintekenprijs aan 70. Tijdens deze studieactiviteit heeft Michel Tison (docent Universiteit Gent, assessor afdeling wetgeving Raad van State) aandacht voor de recente evoluties met nadruk op de beleggingstransacties en instrumenten en de wet afschaffing van titels aan toonder. Reinhard Steennot (docent Universiteit Gent) zal op zijn beurt de toepassing en gevolgen van de wet verkoop financiële diensten op afstand bespreken, die per 1 januari 2006 in de wet handelspraktijken werd ingelast. Er zal daarbij aandacht worden besteed aan het toepassingsgebied van de wet, de informatieplichten van de verkoper van financiële diensten en aan het herroepingsrecht waarover de consument in principe beschikt. Te Antwerpen is de voorzitter Luc Demeyere (advocaat balie Antwerpen) te Gent Cathy Van Acker (hoofddocent Universiteit Gent) en te Brussel Dominique Blommaert (advocaat balie Brussel). ANTWERPEN DINSDAG 15 MEI 2007 (20 22U) GENT DONDERDAG 10 MEI 2007 (20 22U) BRUSSEL VRIJDAG 25 MEI 2007 (12.30U 14.30U) Actualia bewijsrecht Op de eerste plaats wordt de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen in civiele zaken uitvoerig besproken. Ook de rechtsgeldigheid van bewijsovereenkomsten en -bedingen komt ruimschoots aan bod. In tweede instantie komt de bewijsprocedure zelf aan bod. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de overlegging van stukken, het getuigenverhoor en het deskundigenonderzoek. Sprekers: Stefan Rutten (assistent Universiteit Antwerpen) en Jean Laenens (gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen). Te Antwerpen is de voorzitter van deze studieactiviteit Jef Jespers (stafhouder balie Antwerpen), te Gent Piet Taelman (hoogleraar Universiteit Gent, advocaat balie Gent) en te Brussel Patrick Hofströssler (advocaat balie Brussel).

4 Inschrijvingsstrook Antwerpen GETYPT OF IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. Terugsturen of -faxen op vóór 6 oktober 2006 voor wie deelneemt aan het volledige pakket en uiterlijk 10 dagen vóór de studieavond bij deelname aan één of meer activiteiten Naam en voornaam (Mevr./Dhr.) Functie: Kantoor/Bedrijf/Instelling: Straat: Nr.: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: Schrijft in voor: De zes studieavonden incl. het elfde jaarboek en betaalt hiervoor direct na ontvangst van de factuur 275 Volgende afzonderlijke activiteiten (jaarboek optioneel bij deelname aan minimum 1 studieactiviteit) 17/10/2006: Actualia huur 14/11/2006: Actualia strafrecht 12/12/2006: Nieuwe wetgeving Insolventierecht 06/03/2007: Aansprakelijkheid advocaat 17/04/2007: Nieuwe wetgeving financieel recht 15/05/2007: Actualia Bewijsrecht Het elfde CBR-jaarboek en betaalt hiervoor direct na ontvangst van de factuur 50/activiteit, indien incl. jaarboek te vermeerderen met 70, dus in totaal De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief btw, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving geen btw-belastingsplichtige is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe besluit. Er wordt geen bevestiging van de inschrijving verstuurd. Annulatie van uw inschrijving is enkel schriftelijk mogelijk en tot uiterlijk 10 dagen vóór de studieactiviteit. Datum: Handtekening: Ik wens op de hoogte gehouden te worden van (zie ook het CBR-colloquium Rechtshulp op de CBR-workshop Communicatievaardigheden op de CBR-workshop Testamenten op de CBR-workshop Tenietgaan van verbintenissen op de PAO Bemiddeling in Familiezaken 2006/2007 de PAO Bemiddeling in Burgerlijke & Handelszaken 2006/2007 alle bijkomende CBR-activiteiten 2006/2007 de XXXIIIe PUC Willy Delva 2006/2007 Aansprakelijkheid en verzekeringen alle bijkomende activiteiten van Gandaius Permanente Vorming 2006/2007 (zie ook www. gandaius.ugent.be) het programma permanente vorming 2006/2007 van het Vormingsinstituut voor Advocaten te Brussel (zie ook Deze gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van CBR, Faculteit Rechten, CDE-UA, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.

5 Inschrijvingsstrook Gent GETYPT OF IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. Terugsturen of -faxen op vóór 6 oktober 2006 voor wie deelneemt aan het volledige pakket en uiterlijk 10 dagen vóór de studieavond bij deelname aan één of meer activiteiten Naam en voornaam (Mevr./Dhr.) Functie: Kantoor/Bedrijf/Instelling: Straat: Nr.: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: Schrijft in voor: De zes studieavonden incl. het elfde jaarboek en betaalt hiervoor direct na ontvangst van de factuur 275 Volgende afzonderlijke activiteiten (jaarboek optioneel bij deelname aan minimum 1 studieactiviteit) 19/10/2006: Actualia huur 16/11/2006: Actualia strafrecht 14/12/2006: Nieuwe wetgeving Insolventierecht 08/03/2007: Aansprakelijkheid advocaat 19/04/2007: Nieuwe wetgeving financieel recht 10/05/2007: Actualia Bewijsrecht Het elfde CBR-jaarboek en betaalt hiervoor direct na ontvangst van de factuur 50/activiteit, indien incl. jaarboek te vermeerderen met 70, dus in totaal De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief btw, omdat GPV in de huidige stand van de wetgeving geen btw-belastingsplichtige is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en GPV behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe besluit. Er wordt geen bevestiging van de inschrijving verstuurd. Annulatie van uw inschrijving is enkel schriftelijk mogelijk en tot uiterlijk 10 dagen vóór de studieactiviteit. Datum: Handtekening: Ik wens op de hoogte gehouden te worden van (zie ook het CBR-colloquium Rechtshulp op de CBR-workshop Communicatievaardigheden op de CBR-workshop Testamenten op de CBR-workshop Tenietgaan van verbintenissen op de PAO Bemiddeling in Familiezaken 2006/2007 de PAO Bemiddeling in Burgerlijke & Handelszaken 2006/2007 alle bijkomende CBR-activiteiten 2006/2007 de XXXIIIe PUC Willy Delva 2006/2007 Aansprakelijkheid en verzekeringen alle bijkomende activiteiten van Gandaius Permanente Vorming 2006/2007 (zie ook www. gandaius.ugent.be) het programma permanente vorming 2006/2007 van het Vormingsinstituut voor Advocaten te Brussel (zie ook Deze gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van Gandaius Permanente Vorming, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 9000 Gent, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.

6 Inschrijvingsstrook Brussel GETYPT OF IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. Terugsturen of -faxen op vóór 6 oktober 2006 voor wie deelneemt aan het volledige pakket en uiterlijk 10 dagen vóór de studieactiviteit bij deelname aan één of meer activiteiten Naam en voornaam (Mevr./Dhr.) Functie: Kantoor/Bedrijf/Instelling: Straat: Nr.: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: Schrijft in voor: De zes studieactiviteiten incl. het elfde jaarboek en betaalt hiervoor 275 (met mededeling BRU8) Volgende afzonderlijke activiteiten (jaarboek optioneel bij deelname aan minimum 1 studieactiviteit) 20/10/2006: Actualia huur (met mededeling BRU1) 17/11/2006: Actualia strafrecht (met mededeling BRU2) 15/12/2006: Nieuwe wetgeving Insolventierecht (met mededeling BRU3) 09/03/2007: Aansprakelijkheid advocaat (met mededeling BRU4) 20/04/2007: Nieuwe wetgeving financieel recht (met mededeling BRU5) 25/05/2007: Actualia Bewijsrecht (met mededeling BRU6) Het elfde CBR-jaarboek (met mededeling BRU7) en betaalt hiervoor 50/activiteit, indien incl. jaarboek te vermeerderen met 70, dus in totaal De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief btw, omdat Via-CBR in de huidige stand van de wetgeving geen btw-belastingsplichtige is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Via-CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe besluit. Er wordt geen bevestiging van de inschrijving verstuurd. Annulatie van uw inschrijving is enkel schriftelijk mogelijk en tot uiterlijk 10 dagen vóór de studieactiviteit. Datum: Handtekening: Ik wens op de hoogte gehouden te worden van (zie ook het CBR-colloquium Rechtshulp op de CBR-workshop Communicatievaardigheden op de CBR-workshop Testamenten op de CBR-workshop Tenietgaan van verbintenissen op de PAO Bemiddeling in Familiezaken 2006/2007 de PAO Bemiddeling in Burgerlijke & Handelszaken 2006/2007 alle bijkomende CBR-activiteiten 2006/2007 de XXXIIIe PUC Willy Delva 2006/2007 Aansprakelijkheid en verzekeringen alle bijkomende activiteiten van Gandaius Permanente Vorming 2006/2007 (zie ook www. gandaius.ugent.be) het programma permanente vorming 2006/2007 van het Vormingsinstituut voor Advocaten te Brussel (zie ook Deze gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.

7 Praktische informatie Plaats De studieavonden te Antwerpen hebben plaats in de Aula op Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1 te 2610 Wilrijk (zie ook Te Gent hebben de studieavonden plaats in auditorium NB II van de rechtsfaculteit, Universiteitsstraat 4 te 9000 Gent (zie ook Te Brussel hebben de studiemiddagen plaats in een vergaderzaal boven de bibliotheek van de balie, (toegang via de bibliotheek), gerechtsgebouw Poelaertplein 1 te 1000 Brussel (zie ook www. baliebrussel.be). In Brussel worden broodjes voorzien. Het onthaal vangt aan om 19u30 (in Brussel om 12u), de studieactiviteiten starten om 20u (in Brussel om 12u30) en eindigen om 22u (in Brussel om 14u30). Inschrijvingsvoorwaarden Inschrijven kan door het terugsturen of faxen van de inschrijvingsstrook vóór 6 oktober 2006 (voor wie inschrijft voor de 6 activiteiten) of 10 dagen voor de activiteit (bij inschrijving voor 1 of meer afzonderlijke activiteiten). Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd en annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 dagen voor de activiteit, nadien blijft het volledige bedrag verschuldigd. De inschrijvingsgelden dienen te worden geregeld: - voor Antwerpen op KBC rekeningnummer van de CBR, CDE-UA, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, en dit na ontvangst van de factuur - voor Gent op rekeningnummer van de UGent, en dit na ontvangst van de factuur - voor Brussel op rekeningnummer van VIA-CBR, Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel, met mededeling van de toepasselijke codes (zie supra) Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 per studieactiviteit. Wie vóór 6 oktober 2006 inschrijft voor de 6 studieactiviteiten geniet een korting van 25 en betaalt slechts 275. Bovendien is in dit laatste geval het jaarboek ter waarde van 90 automatisch inbegrepen, zodat een effectieve besparing van 115 wordt gerealiseerd. De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief btw, omdat CBR, GPV en VIA- CBR in de huidige stand van de wetgeving geen btw-belastingplichtigen zijn. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR, GPV en VIA-CBR behouden zich zich dan ook het recht voor deze btw door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe besluit. Wie tijdig inschrijft voor één of meer afzonderlijke activiteiten kan eveneens genieten van de éénmalige en speciale voorintekenprijs op het jaarboek aan 70. Bij deelname aan de studieactiviteiten is alleszins ook de gefotokopieerde tekst van de uiteenzetting op de avond zelf beschikbaar. Voor de advocaten werd goedkeuring van het programma verkregen bij de OVB (2 juridische punten per avond). Voor de magistraten werd accreditatie van de FOD Justitie bekomen. CBR en GPV zijn erkend als BEA dienstverlener voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques.

8 Informatie en inlichtingen Voor al uw bijkomende vragen kan u terecht te Antwerpen bij CBR, CDE-UA Universiteitsplein Antwerpen T F te Gent bij GPV Universiteitstraat Gent T F te Brussel op het secretariaat van de Nederlandse Orde Gerechtsgebouw Poelaertplein 1000 Brussel T F In samenwerking met

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming P R O G R A M M A studieactiviteiten 2 0 1 0-2 0 1 1 In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

studieactiviteiten 2012-2013

studieactiviteiten 2012-2013 Programma studieactiviteiten 2012-2013 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met DINSDAG 9 OKTOBER 2012

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

studieactiviteiten 2013-2014

studieactiviteiten 2013-2014 P r o g r a m m a studieactiviteiten 2013-2014 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

PR O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN

PR O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming PR O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN 2009-2010 In samenwerking met I. STUDIEACTIVITEITEN

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

STUDIEACTIVITEITEN. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Gandaius Permanente Vorming. In samenwerking met

STUDIEACTIVITEITEN. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Gandaius Permanente Vorming. In samenwerking met P R O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN 2 0 0 8-2 0 0 9 Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met I. STUDIEACTIVITEITEN

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN donderdag 23 oktober 2003 Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN De studienamiddag is gewijd aan de wet

Nadere informatie

2014-2015 STUDIEACTIVITEITEN

2014-2015 STUDIEACTIVITEITEN Programma 2014-2015 STUDIEACTIVITEITEN Universiteit CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE RECHTEN in samenwerking met Universiteit GANDAIUS PERMANENTE VORMING In samenwerking met DINSDAG 14 OKTOBER 2014

Nadere informatie

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan 4 de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de criminologie Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan van 28 februari tot 17 april 2008 telkens op donderdagavond van 18.00u tot 20.30u

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Colloquium De wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling Leuven woensdag 18 mei 2005

Nadere informatie

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven Bemiddeling nascholing academiejaar 2011-2012 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te

Nadere informatie

nascholing programma gent

nascholing programma gent Bemiddeling nascholing programma gent 2013-2014 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten XXXIVe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2007-08 Bijzondere overeenkomsten telkens op maandagavond (Antwerpen) en donderdagavond (Gent) van 14 februari tot 24 april 2008 PROGRAMMA Sessie 1 De evoluerende

Nadere informatie

ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING

ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie

Nadere informatie

DIT IS EEN OUD PROGRAMMA!!! VOOR HET HUIDIGE PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING BEMIDDELING GA NAAR: http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/bemiddeling.html Post academische opleiding Bemiddeling in familiezaken

Nadere informatie

De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht

De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002 De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht GANDAIUS Instituut voor Permanente Vorming Rechten Van 1 februari tot 29 maart 2001 telkens

Nadere informatie

Goed procesrecht. Goed procederen.

Goed procesrecht. Goed procederen. XXIXe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2002-2003 Goed procesrecht. Goed procederen. GANDAIUS Permanente Vorming Van 30 januari tot 27 maart 2003 telkens op dinsdagavond (Antwerpen) telkens op donderdagavond

Nadere informatie

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent Bemiddeling nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats

Nadere informatie

Update in de Criminologie: Jongeren en Criminaliteit. Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie. Van 17 oktober tot 21 november 2002

Update in de Criminologie: Jongeren en Criminaliteit. Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie. Van 17 oktober tot 21 november 2002 Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie Update in de Criminologie: Jongeren en Criminaliteit Instituut voor Permanente Vorming Rechten Van 17 oktober tot 21 november 2002 telkens op een

Nadere informatie

ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING

ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en de

Nadere informatie

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht KU Leuven LOGO INTERSENTIA Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank Studienamiddag Leuven woensdag 25 maart 2015 Logo Intersentia

Nadere informatie

XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva Strafrecht en strafprocesrecht

XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva Strafrecht en strafprocesrecht XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005-06 Strafrecht en strafprocesrecht Van 19 januari tot 17 maart 2006 telkens op maandagavond (Antwerpen) en donderdagavond (Gent) GANDAIUS Permanente Vorming

Nadere informatie

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie

CBR. Strafrecht en strafprocesrecht. Van 19 januari tot 17 maart 2006. XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005-06

CBR. Strafrecht en strafprocesrecht. Van 19 januari tot 17 maart 2006. XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005-06 XXXIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005-06 Strafrecht en strafprocesrecht Van 19 januari tot 17 maart 2006 telkens op maandagavond (Antwerpen) en donderdagavond (Gent) Slotzitting vrijdag 17 maart

Nadere informatie

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. Opleiding Bemiddeling Academiejaar 2012-2013 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Programma 2015-2016

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Programma 2015-2016 VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Programma 2015-2016 A. INLEIDING Elke advocaat dient zich jaarlijks door permanente vorming bij te scholen (Reglement van de Orde van Vlaamse Balies). Hiervoor

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

Gandaius Permanente vorming. Familiale vermogensplanning in de 21ste eeuw. XXX e POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA LEVENSLANG EN VERDER:

Gandaius Permanente vorming. Familiale vermogensplanning in de 21ste eeuw. XXX e POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA LEVENSLANG EN VERDER: XXX e POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA 2003-04 LEVENSLANG EN VERDER: Familiale vermogensplanning in de 21ste eeuw Van 22 januari tot 24 maart 2004 te Antwerpen en Gent Gandaius Permanente vorming XXX

Nadere informatie

DE TOEPASSING IN BELGIË VAN DE EUROPESE IPR-VERORDENINGEN

DE TOEPASSING IN BELGIË VAN DE EUROPESE IPR-VERORDENINGEN DE TOEPASSING IN BELGIË VAN DE EUROPESE IPR-VERORDENINGEN Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

PRIVAATRECHTELIJKE AANNEMING VAN BOUWZAKEN

PRIVAATRECHTELIJKE AANNEMING VAN BOUWZAKEN PRIVAATRECHTELIJKE AANNEMING VAN BOUWZAKEN Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen

Nadere informatie

Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten over specifieke problemen van gerechtelijk recht

Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten over specifieke problemen van gerechtelijk recht Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten over specifieke problemen van gerechtelijk recht ref.: CIV-030 Doelgroep magistraten *De sessie van dinsdag 3 maart 2015 rond dwangsom: ook gericht

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2011-2012 CBR Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en is sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

WEBINAR DAYS. 17 en 18 augustus Online opleidingen

WEBINAR DAYS. 17 en 18 augustus Online opleidingen COMBINEER: + ABONNEMENT WEBINAR DAYS 17 en 18 augustus 2016 Online opleidingen Dit jaar organiseert M&D Seminars voor het eerst de Webinar Days, een tweedaagse waarop in totaal vijf online opleidingen

Nadere informatie

Webinar days. 17 en 18 augustus Online opleidingen

Webinar days. 17 en 18 augustus Online opleidingen Combineer: + abonnement Webinar days 17 en 18 augustus 2016 Online opleidingen Dit jaar organiseert M&D Seminars voor het eerst de Webinar Days, een tweedaagse waarop in totaal vijf online opleidingen

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Permanente vorming POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA INSOLVENTIERECHT

Permanente vorming POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA INSOLVENTIERECHT XXXI e POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS WILLY DELVA 2004-05 INSOLVENTIERECHT Van 20 januari tot 23 maart 2005 telkens op maandagavond (Antwerpen) en donderdagavond (Gent) Gandaius Permanente vorming INSOLVENTIERECHT

Nadere informatie

CBR JAARBOEK

CBR JAARBOEK CBR JAARBOEK 2013-2014 CBR JAARBOEK 2013-2014 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.) Antwerpen Cambridge CBR Jaarboek 2013-2014 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.) 2014

Nadere informatie

Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering. en andere schadevergoedingssystemen. Van 18 januari tot 22 maart 2007

Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering. en andere schadevergoedingssystemen. Van 18 januari tot 22 maart 2007 XXXIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2006-07 Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen Van 18 januari tot 22 maart 2007 telkens op maandagavond (Antwerpen)

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 015-016 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen.

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Studiecyclus omtrent de fiscale basisbeginselen n.a.v. het emeritaat van prof. André Spruyt 20 u verdeeld over 5 sessies

Nadere informatie

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014 25ste Dag van de bedrijfsjurist Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie BNP PARIBAS FORTIS Auditorium MARAIS Kreupelenstraat 10 1000 BRUSSEL DONDERDAG 20 november 2014 O.V.B. : x juridische

Nadere informatie

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR Permanente Vorming Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2007-2008 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2013-2014 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2014-2015 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

Het vermogen fiscaal doorgelicht

Het vermogen fiscaal doorgelicht SCAFF Het vermogen fiscaal doorgelicht UITNODIGING SEMINARIE Stay sharp. Attend our 2011 seminars. Sign up now at www.loyensloeffnews.be Surf naar www.loyensloeffnews.be, op deze website kan u de volledige,

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Praktische gevolgen van de ingrijpende hervorming van de wetgeving

Praktische gevolgen van de ingrijpende hervorming van de wetgeving Astrid CLABOTS treedt op als gastspreker op diverse studiedagen met als titel : Appartementsmede-eigendom : Praktische gevolgen van de ingrijpende hervorming van de wetgeving Over de inhoud Vlak voor de

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT NASCHOLING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 INSCHRIJVINGSSTROOK 2017-2018 Naam en voornaam: Functie: Straat + nr.: Postcode + plaats: Telefoon: U bent bemiddelaar en u zoekt zich verder te bekwamen?

Nadere informatie

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) PROGRAMMA 2010-2011

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) PROGRAMMA 2010-2011 VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) PROGRAMMA 2010-2011 A. Inleiding Volgens het reglement van de Orde van Vlaamse Balies (gepubliceerd in het B.S. op 10 september 2010) dient elke advocaat zich

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR Bemiddeling nascholing academiejaar 2009-10 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters REF.: CIV-010 Doelgroep Magistraten die de functie van beslagrechter wensen uit te oefenen Gerechtelijke stagiairs (derdejaars alsook tweedejaars

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

opleiding Bemiddeling academiejaar CBR

opleiding Bemiddeling academiejaar CBR opleiding Bemiddeling academiejaar 2009 2010 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing dat reeds

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

Basiskennis aluminiumtechnologie

Basiskennis aluminiumtechnologie Basiskennis aluminiumtechnologie De ontwikkelingen op het gebied van aluminiumtechnologie gaan razendsnel. In een hoog tempo ontstaan nieuwe toepassingen van aluminium en komen bewerkingsprocessen en nieuwe

Nadere informatie

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor Uitnodiging seminaries 5 5 exclusieve seminaries de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor zelfstandigen

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters ref.: PEN-009 Doelgroep Magistraten (zetel) die de functie van onderzoeksrechter wensen uit te oefenen; Magistraten (parket) voor zover ze

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN. Kabinet van de voorzitter. Beschikking. Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN Kabinet van de voorzitter Beschikking Bijzonder reglement rechtbank van koophandel Antwerpen Wij, Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen,

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Inhaaldagen 23, 25, 28 en 30 augustus 2017

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Inhaaldagen 23, 25, 28 en 30 augustus 2017 VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Inhaaldagen 23, 25, 28 en 30 augustus 2017 A. INLEIDING Elke advocaat dient zich jaarlijks door permanente vorming bij te scholen (Reglement van de Orde van

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken ref.: PEN-046 Doelgroep magistraten van de zetel en het parket die kandidaat zijn voor de functies van respectievelijk

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Achterstallige sociale zekerheid

Achterstallige sociale zekerheid Tussenstap Achterstallige sociale zekerheid tips en tricks 4 exclusieve avondseminaries Brugge 10 juni 2014 Mechelen 12 juni 2014 Gent 16 juni 2014 Hasselt 18 juni 2014 Seminaries voor professionele ondernemersadviseurs

Nadere informatie

De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.

De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek. Zaventem donderdag 6 februari 2014 Betreft Uitnodiging Cursus 2014 eachte, Het ederlandstalig College van eskundigen rchitecten van België vzw heeft het genoegen U persoonlijk uit te nodigen op haar OPLIISCURSUS:

Nadere informatie

OPLEIDING Bemiddeling

OPLEIDING Bemiddeling OPLEIDING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 BEMIDDELING Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Herfstseminarie van de gerechtelijke stagiairs

Herfstseminarie van de gerechtelijke stagiairs Herfstseminarie van de gerechtelijke stagiairs JUR-014 Doelgroep Eerstejaars, tweedejaars en derdejaars gerechtelijke stagiairs, voor wie deze opleiding verplicht is. Doelstellingen Een eerste algemene

Nadere informatie

CBR JAARBOEK

CBR JAARBOEK CBR JAARBOEK 2011-2012 CBR JAARBOEK 2011-2012 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.) Antwerpen Cambridge CBR Jaarboek 2011-2012 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.) 2012

Nadere informatie

AANBEVELINGEN INZAKE HARMONISERING VAN DE GERECHTELIJKE STAGE

AANBEVELINGEN INZAKE HARMONISERING VAN DE GERECHTELIJKE STAGE ECE Evaluatiecommissie Commission d évaluation Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Commission d évaluation du stage judiciaire --------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Advocaat worden? Ja, maar hoe? Orde van Vlaamse Balies. Orde van Vlaamse Balies

Advocaat worden? Ja, maar hoe? Orde van Vlaamse Balies. Orde van Vlaamse Balies Advocaat worden? Ja, maar hoe? 1 Beste student, U hebt reeds de stap gezet in de richting van de advocatuur, of bent van plan die stap binnenkort te zetten. Deze brochure geeft u alle informatie die u

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014 Dag van de CBN 2014 Woensdagnamiddag 12 februari 2014 U verneemt uit de ste hand de recentste belangrijke boekhoudkundige ontwikkelingen Commissie voor Boekhoudkundige Normen www.cnc-cbn.be De adviezen

Nadere informatie