opleiding Bemiddeling academiejaar CBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleiding Bemiddeling academiejaar CBR"

Transcriptie

1 opleiding Bemiddeling academiejaar CBR

2 Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing dat reeds in vele buitenlandse landen een volwaardige plaats heeft verworven in het rechtsbestel. Sinds de wet van 2005 kreeg bemiddeling ook in België een plaats toegewezen in het rechtsbestel. Op vandaag kan binnen het kader van de nieuwe wet niet alleen bemiddeld worden in familiezaken, maar ook in burgerlijke, sociale en handelszaken. De opleiding heeft als doel de bemiddeling te kaderen tegen deze ruimere achtergrond. Bemiddeling veronderstelt via communicatie en overleg te komen tot duidelijkheid omtrent een conflict en tot een gemeenschappelijke probleemdefinitie van dit conflict. Voor de betrokkenen betekent dit: - bereidheid tot luisteren en tot spreken. - bereidheid tot wederzijds beluisteren van de beleving van het gebeuren. - bereidheid tot opnemen van verantwoordelijkheid. - bereidheid tot het interactief zoeken naar mogelijkheden om het conflict te hanteren, derwijze dat elke betrokkene zich erkend weet in zijn ervaring van het conflict. Bemiddeling steunt aldus op een wederzijds doordacht engagement van de partijen om zich te verbinden tot onderhandelen volgens een bepaalde methode. Het is een formeel engagement en geen vrijblijvende informele conversatie. Volgende principes vormen de basis van deze opleiding: meerpartijdigheid van de bemiddelaar. De bemiddelaar moet erover waken dat de standpunten van elk van de betrokken partijen gerespecteerd worden en dat elke partij zich erkend voelt. De bemiddelaar tracht, rekening houdend met eventuele machtsonevenwichten, eenieder evenveel in vloed te geven in de onderhandeling. De bemiddelaar beheert de onevenwichten. vrijwillige toegang tot de bemiddeling. De onderhandelaars kiezen vrijwillig voor bemiddeling, verplichte deelname aan bemiddeling kan leiden tot slechte overeenkomsten die enkel instrumenteel worden afgesloten. procesdirectiviteit van de bemiddelaar. De bemiddelaar informeert en leidt het proces van onderhandeling tussen de partijen en organiseert, binnen het kader dat hem is aangereikt, de hiervoor nodige gesprekken en contacten. De bemiddelaar bewaakt dat de gekozen onderhandelingsmethode en de bemiddelingsprocedure worden gerespecteerd. inhoudelijke neutraliteit van de bemiddelaar. De bemiddelaar begeleidt de betrokkenen om te komen tot een gezamenlijk akkoord. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. De bemiddelaar zet meningen naast elkaar en geeft relationele spanningen een plaats, opdat betrokkenen kunnen onderhandelen over hun inhoudelijk conflict. De bemiddelaar zorgt ervoor dat zij goed geïnformeerd zijn zodat zij weloverwogen eigen beslissingen kunnen nemen. De bemiddelaar is beheerder van de informatie. vertrouwelijkheid van de bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen informatie over de bemiddeling aan derden, tenzij met goedkeuring van alle betrokkenen, of in de gevallen door de wet bepaald. Vertrouwelijkheid betekent ook dat de bemiddelaar niet verplicht kan worden om te rapporteren over de inhoud van en de discussies tijdens de bemiddeling. De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim. 2

3 Concept van de opleiding Bemiddeling Bemiddeling is niet enkel een methode van werken. Voor informatie over de bemiddelingsmodellen kan contact opgenomen worden met de praktijklesgevers: Model contrapunt (Gent): VCOK ( Model T&O (Antwerpen): dhr. T. Geuens ( Elke bemiddeling impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te kunnen begrijpen en een coherente bemiddelingspraktijk te kunnen ontwikkelen. Vanuit dit concept wordt een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in bemiddeling aangeboden. Deze opleiding geeft zicht op de complexiteit van bemiddeling, afhankelijk van de contexten waarin bemiddeling plaatsvindt. Een bemiddelaar helpt mensen onderhandelen. De vorming richt zich op het leren beheren van onderhandelingen tussen partijen, begrijpen van verschillende verhalen en van de verschillende wijzen waarop mensen naar een situatie kijken. De opleiding bemiddeling bestaat uit een basismodule en twee uitstroommodules. Deze modules kunnen afzonderlijk of samen gevolgd worden (cfr. Inschrijving en inschrijvingsgeld). Terwijl de basismodule (70u) de grondslag vormt voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar, bieden de uitstroommodules contextgebonden specialisaties aan in ofwel familiezaken (58u) ofwel burgerlijke en handelszaken (30u). In deze uitstroommodules worden de lesgevers vaak bijgestaan door praktiserende bemiddelaars. De aanvullingsmodule Psychologische aspecten van de bemiddeling bestaat uit het psychologisch/sociologisch luik van de basismodule. Doelgroep De doelgroep van de basismodule bemiddeling en de uitstroommodule bemiddeling in familiezaken bestaat uit welzijnwerkers, notarissen en advocaten die als bemiddelaar in familiezaken willen werken, alsook magistraten en andere personen geïnteresseerd in de bemiddeling. De opleiding kan zowel door juristen als door psychologisch en pedagogisch geschoolden worden gevolgd. De doelgroep van de basismodule bemiddeling en de uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken bestaat uit mensen die actief zijn in het bedrijfsleven, zoals leidinggevende personen en/of hun vertrouwenspersonen, advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, alsook magistraten en andere personen geïnteresseerd in de bemiddeling. De doelgroep van de aanvullingsmodule psychologische aspecten van de bemiddeling bestaat uit alle personen die in het verleden een opleiding bemiddeling hebben gevolgd, hetzij in familiezaken, hetzij in burgerlijke en handelszaken, en geïnteresseerd zijn in bijkomende psychologische om kadering van de bemiddeling. Toelichting programma Het programma omvat een verschillend aantal (verplichte) contacturen naargelang de gekozen module en de voor opleiding van de deelnemers. Deelnemers die dat wensen, zijn vrij om alle opleidingsonderdelen te volgen. 1. Basismodule Bemiddeling (juristen 68 uur, niet-juristen 66 uur, alle opleidingsonderdelen samen 70 uur) 2. Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken (58 uur) 3. Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (30 uur) 4. Aanvullingsmodule Psychologische aspecten van de bemiddeling (20 uur) 3

4 1. Basismodule Bemiddeling (70 uur) Inleiding 4 uren lesgever(s) uren plaats datum duur Demonstratie bemiddeling Algemene bemiddelingsprincipes Verschil onderhandelen bemiddelen VCOK/T&O 4 Gent (VCOK) Antwerpen (UA) 02/10/ /10/2009 Psychologisch/sociologisch luik 20 uren Bemiddeling als maatschappelijke tussenkomst L. Van Garsse 2 Gent (PPW) 09/10/ u30-15u30 Bemiddeling als sociale praktijk L. Van Garsse 2 Gent (PPW) 09/10/ u00-18u00 Inleiding in de psychologie* A. Buysse 4 Gent (PPW) 16/10/2009 BasisMODULE bemiddeling Communicatietheorie en systeemdenken als referentiekader in de bemiddeling Onderhandelingsmethodes A. Buysse 12 Gent (PPW) 23/10/ /10/ /11/2009 Filosofisch/juridisch luik 11 uren Filosofische aspecten van bemiddeling K. Raes 1 Gent (PPW) 27/11/ u30-14u30 Rechtspraak als traject van conflicthantering P. Taelman 2 Gent (PPW) 27/11/ u00-17u00 (procesrecht)** Overzicht trajecten conflicthantering B. Gayse 1 Antwerpen (UA) 04/12/ u30-14u30 Bemiddeling als traject van conflicthantering B. Gayse 1 Antwerpen (UA) 04/12/ u30-15u30 Deontologie van de bemiddelaar Juridische aspecten van bemiddeling (wet van 21/2/2005) + Praktische informatie over erkenning en aanvraagmodaliteiten S. Brouwers, L. Steyaert, J. De Mol B. Gayse + S. De Bauw 2 Antwerpen (UA) 04/12/ u00-18u00 4 Gent (PPW) 11/12/2009 (inhaaldagen) 13/11/ /12/2009 Trainingsluik 35 uren Bemiddelingsprocedure, rollen van de bemiddelaar, onderhandelingsmethode en conflictbeheer. De algemene bemiddelingsprincipes toepassen en vaardigheden inoefenen Individuele feedback bij het werkstuk (indien het werkstuk werd ingediend voor de basismodule bemiddeling) VCOK/T&O 35 Gent (VCOK) 8,15,22 en 29/1, 5/2/2010*** VCOK/T&O Antwerpen (UA) 8,15,22 en 29/1, 5,12 en 26/2/2010**** 09u00-17u00 13u00-18u30 na afspraak * bijkomende lessen voor juridisch geschoolden ** bijkomende lessen voor niet-juridisch geschoolden *** indien het aantal inschrijvingen de opsplitsing in twee groepen vereist, vindt de training voor de tweede groep plaats op de volgende data: 14/1/2010, 21/1/2010, 28/1/2010, 4/2/2010 en 11/2/2010 (telkens van 9u tot 17u) **** indien het aantal inschrijvingen de opsplitsing in twee groepen vereist, vindt de training voor de tweede groep plaats op de volgende data: 7/1/2010, 14/1/2010, 21/1/2010, 28/1/2010, 4/2/2010, 11/2/2010 en 25/2/2010 (telkens van 13u tot 18u30) 4

5 2. Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken (58 uur) Uitstroommodule Bemiddeling in Familiezaken Juridische aspecten van familiezaken 11 uren lesgever(s) uren plaats datum duur Gezag en verblijf G. Verschelden 1,5 Gent (PPW) 05/3/ u30-15u00 Huwen wettelijk en feitelijk samenwonen G. Verschelden 1 Gent (PPW) 05/3/ u30-16u30 (uit de echt) Scheiden G. Verschelden 2 Gent (PPW) 12/3/ u30-15u30 Erfrecht M. Heymans 1,5 Gent (PPW) 12/3/ u00-17u30 Aspecten van IPR M. Pertegàs 1,5 Antwerpen (UA) 19/3/ u30-15u00 Persoonlijk onderhoudsgeld/kinderen S. Brouwers 2 Antwerpen (UA) 19/3/ u15-17u15 Goederenregelingen M. Coene 1,5 Antwerpen (UA) 19/3/ u30-19u00 Casussen en bedingen in familiezaken 15 uren Goederen V. Lesseliers 4 Antwerpen (UA) 26/3/2010 Alimentatie S. Brouwers 4 Antwerpen (UA) 02/4/2010 Gezag en verblijf G. Verschelden m.m.v. K. Buyse Aspecten fiscaliteit en sociale zekerheid L. Maes en H. Buyssens m.m.v. S. Brouwers Psychologische aspecten van familiezaken 12 uren Psychologie en sociologie van de families Interfamiliale verhoudingen Psychologische effecten van de familiale conflicten Bijzondere situaties: geweld binnen de familie, verslavingsvormen, interculturele dimensie, enz. 3 Gent (PPW) 23/4/ u30-17u00 4 Antwerpen (UA) 30/4/2010 A. Buysse 12 Gent (PPW) 07/5/ /5/ /5/2010 Training in familiezaken 20 uren Bemiddelingsmodel toepassen op familiezaken VCOK/T&O 20 Gent (VCOK) 04/6/2010, 09u00-17u00 11/6/2010, en 18/6/2010 Antwerpen (UA) 04/6/2010, 13u00-18u30 11/6/2010, 18/6/2010, en 25/6/2010 Individuele feedback bij het werkstuk (indien het werkstuk werd ingediend voor de uitstroommodule bemiddeling in familiezaken) VCOK/T&O na afspraak 5

6 3. Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (30 uur) Uitstroommodule BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vier ervaren bemiddelaars brengen een korte theoretische uitleg over de volgende onderwerpen: bouwcontracten bijzondere contracten, oneerlijke concurrentie KMO medische geschillen vennootschappen burengeschillen Aansluitend leveren zij enkele casussen aan over deze materie. Met de trainers van het gekozen bemiddelingsmodel wordt vervolgens geoefend in bepaalde settings, zoals caucus, bemiddeling met aanwezigheid van raadsman, meerpartijenbemiddeling, bemiddeling met aanwezigheid van deskundigen. Ten slotte brengt professor H. Verbist voor beide groepen nog een korte uiteenzetting over de bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in internationale context, waarna een laatste bemiddelingsoefening volgt met de eigen trainers. Lesplan te Gent 1. Bouwcontracten, KMO Verdere training 2. Contracten, bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid Verdere training 3. Medische geschillen Verdere training 4. Burengeschillen Verdere training lesgever(s) plaats datum duur L. Demeyere VCOK J. Lagrou VCOK T. Aerts VCOK M. Heymans VCOK Gent (VCOK) 22/4/ /4/2010 Gent (VCOK) 29/4/ /4/2010 Gent (VCOK) 06/5/ /5/2010 Gent (VCOK) 20/5/ /5/ u00-12u30 14u00-17u00 09u00-12u30 14u00-17u00 09u00-12u30 14u00-17u00 09u00-12u30 14u00-17u00 5. Bemiddeling in internationale context H. Verbist Gent (VCOK) 27/5/ u00-12u00 Afsluitende training VCOK Gent (VCOK) 27/5/2010 Individuele feedback bij het werkstuk (indien het werkstuk werd ingediend voor de uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken) VCOK Gent (VCOK) na afspraak Lesplan te Antwerpen 1. Contracten, bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid Aansluitende training 2. Medische geschillen Aansluitende training 3. Burengeschillen Aansluitende training 4. Bouwcontracten, KMO Aansluitende training lesgever(s) plaats datum duur J. Lagrou T&O T. Aerts T&O M. Heymans T&O L. Demeyere T&O Antwerpen (UA) 22/4/ /4/2010 Antwerpen (UA) 29/4/ /4/2010 Antwerpen (UA) 06/5/ /5/2010 Antwerpen (UA) 20/5/ /5/ u00-16u30 17u00-19u30 13u00-16u30 17u00-19u30 13u00-16u30 17u00-19u30 13u00-16u30 17u00-19u30 5. Bemiddeling in internationale context H. Verbist Gent (VCOK) 27/5/ u00-12u00 Afsluitende training T&O Antwerpen (UA) 03/6/ u00-17u00 Individuele feedback bij het werkstuk (indien het werkstuk werd ingediend voor de uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken) T&O Antwerpen (UA) na afspraak 6

7 4. Aanvullingsmodule Psychologische aspecten van de bemiddeling (20 uur) AANVULLINGSMODULE PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN De inhoud van deze module bestaat uit het onderdeel Psychologisch/sociologisch luik van de basismodule (zie 1. Basismodule Bemiddeling). Deze module is bestemd voor eenieder die in het verleden elders de opleiding Bemiddeling in familiezaken of Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken heeft gevolgd, en geïnteresseerd is in bijkomende psychologische omkadering van de bemiddeling. Wie tevens het trainingsluik wenst te volgen, wordt omwille van de samenhang van het psychologisch/sociologisch luik en het trainingsluik verzocht in te schrijven voor de hele basismodule. 7

8 Praktische inlichtingen Lesdata: zie programma Plaats De theoretische lessen vinden plaats hetzij te Gent, hetzij te Antwerpen, telkens in lokalen van de plaatselijke universiteit. De praktijktraining gebeurt onderscheiden naargelang inschrijving in Gent of in Antwerpen. De praktijktraining in Gent gebeurt samen met VCOK en vindt plaats in de gebouwen van het VCOK, Raas van Gaverestraat 67a te 9000 Gent ( De praktijktraining in Antwerpen gebeurt samen met T&O en vindt plaats in een leslokaal van de Campus Stad van de Universiteit Antwerpen. De juiste locaties van de leslokalen worden meegedeeld voor aanvang van de lessen. Websites van de opleiding Toelatingsvoorwaarden Kunnen inschrijven: houders van een academisch diploma; houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli; houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar); houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens 3 jaar); houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met één van de vermelde diploma s van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek met de organisatoren in respectievelijk Antwerpen of Gent vóór de aanvang van de opleiding. Inschrijving voor een aparte module wordt enkel verleend op basis van het toelatingsgesprek met de organisatoren. Aanvragen tot vrijstelling voor bepaalde opleidingsonderdelen dienen vóór de aanvang van de opleiding en schriftelijk aan de coördinator van de opleiding te worden gericht (zie verder). Data en locatie voor het toelatingsgesprek Gent: - 14 september 2009 (9-12u en 13-17u) - 15 september 2009 (9-12u) Locatie: het bureau van Prof. dr. Ann Buysse, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (UGent), H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (3de verdieping) Antwerpen: 16 september 2009 (vanaf 18u) Locatie: lokaal E203, Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen 8

9 Getuigschrift De deelnemers maken met het oog op het behalen van het getuigschrift een eindwerk. De opdracht voor het eindwerk wordt door de praktijklesgevers uitgewerkt en houdt rekening met het concept van bemiddeling. De deelnemers ontvangen daarop feedback. Het universitaire getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de basismodule en/of één of meer uitstroom modules wordt ondertekend door de Rector en voorzien van het droogzegel van, naar gelang de plaats van inschrijving, de Universiteit Gent of de Universiteit Antwerpen. Aanwezigheid bij minimum 80% van de theoretische èn minimum 80% van de praktijklessen is vereist om het getuigschrift te kunnen bekomen. Erkenning 1. Erkenning als opleiding De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Bij de Orde van Vlaamse Balies is een aanvraag tot erkenning van deze opleiding als permanente vorming ingediend. 2. Erkenning als bemiddelaar Erkenning als bemiddelaar in familiezaken: de deelnemers die het hierboven genoemde getuigschrift hebben verworven, kunnen, mits zij voldoen aan de door de Federale Bemiddelingscommissie uitgevaardigde criteria, als bemiddelaar in familiezaken worden erkend. Erkenning als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken: de deelnemers die het hierboven genoemde getuigschrift hebben verworven, kunnen, mits zij voldoen aan de door de Federale Bemiddelingscommissie uitgevaardigde criteria, als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken worden erkend. Coördinaten van de Federale Bemiddelingscommissie: zie Inschrijving Gent Gandaius Permanente Vorming Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteitstraat 4 Campus Stad, Venusstraat Gent 2000 Antwerpen Tel Tel Het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld, uitgewerkte syllabi en koffiepauzes. Bij lesdagen met start om 9u (of 10u) is een lichte lunch voorzien. Basismodule Bemiddeling: Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken: 900 * Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken: 900 * Basismodule en één van de uitstroommodules: Basismodule en beide uitstroommodules: Aanvullingsmodule Psychologische aspecten van de bemiddeling: 600 * Inschrijving voor enkel een uitstroommodule is slechts mogelijk mits aantonen van een eerder gevolgde opleiding. Tijdens het toelatingsgesprek kan een aangepast programma worden opgelegd. 9

10 Betaling gebeurt na ontvangst van de debetnota/factuur die contant betaalbaar is dertig dagen na dagtekening. (In Gent ontvangt u het betalingsdocument bij de inschrijving bij de Centrale Studentenadministratie.) De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (CBR en Universiteit Gent zijn gedeeltelijk-belastingplichtige rechtspersonen. Indien hierin echter verande ring komt, behouden beide organisaties zich het recht om deze BTW door te rekenen). De opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap, zowel voor werknemers (zie als voor werkgevers (KMOportefeuille), kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Annulatie niet inrichten van de opleiding/module(s) Annulatie door de deelnemer is slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging ervan per brief, fax of . Bij annulatie van de inschrijving één maand of meer voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 25% van het inschrijvingsgeld; bij annulatie minder dan één maand voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd en annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 dagen voor de activiteit. De organisatie behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden indien de minimumquota van deelnemers voor de modules (15 deelnemers per module) niet werden bereikt. Indien de praktijklessen van hetzij het model contrapunt, hetzij het model T&O niet worden aangeboden wegens te weinig deelnemers, wordt aan de ingeschrevenen de mogelijkheid geboden aan te sluiten bij het andere praktijkmodel. Indien het aantal deelnemers een opsplitsing van de praktijktraining in de basismodule vereist, worden extra praktijklessen voorzien. Organisatie De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent en door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen. Coördinatie Mevrouw Chris De Bruyne VCOK, Raas van Gaverestraat 67a 9000 Gent Tel Nadere inlichtingen Gent De heer Erik Krijnen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Universiteitsstraat Gent Tel Fax URL Antwerpen Mevrouw Pascale Buyck Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Campus Stad, Venusstraat Antwerpen Tel Fax URL 10

11 Inschrijvingsstrook permanente vorming bemiddeling Naam en voornaam (Mevr./Dhr.):... Functie:... Kantoor/Bedrijf/Instelling:... Straat + nr.:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Fax: Behaald diploma (+ onderwijsinstelling en jaar): schrijft in voor de Permanente Vorming Bemiddeling (academiejaar ) Basismodule Bemiddeling ( 1.000) te Antwerpen (model T&O) te Gent (model contrapunt) Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken ( 900/ 750 in combinatie met basismodule)* te Antwerpen (model T&O) te Gent (model contrapunt) Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken ( 900/ 750 in combinatie met basismodule)* te Antwerpen (model T&O) te Gent (model contrapunt) Aanvullingsmodule Psychologische en sociologische aspecten van de bemiddeling ( 600)** * De basismodule bemiddeling (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een uitstroommodule te kunnen inschrijven. ** Deze module is een onderdeel van de Basismodule Bemiddeling en is bestemd voor eenieder die in het verleden elders een opleiding Bemiddeling heeft gevolgd, en geïnteresseerd is in bijkomende psychologische omkadering van de bemiddeling. en betaalt het verschuldigde inschrijvingsgeld (... ) na ontvangst van de debetnota/factuur. Opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap (KMO-portefeuille en opleidingscheques van Accor) kunnen als betaalmiddel worden aangewend. Datum:... /... /... Ingevuld formulier terugzenden naar: Handtekening: Annulatie is slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging ervan per brief, fax of . Bij annulatie van de inschrijving één maand of meer voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 25% van het inschrijvingsgeld; bij annulatie minder dan één maand voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Deze gegevens zullen opgenomen worden in de administratieve bestanden van hetzij Gandaius Permanente Vorming (Universiteitstraat 4, 9000 Gent), hetzij Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (Campus Stad, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen), waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kunnen worden uitgeoefend. Voorbehouden aan organisatie: Het toelatingsgesprek zal plaatsvinden op... in lokaal... Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Fax Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Campus Stad, Venusstraat Antwerpen Fax

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. Opleiding Bemiddeling Academiejaar 2012-2013 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2011-2012 CBR Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en is sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen

Nadere informatie

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR Permanente Vorming Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2007-2008 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2013-2014 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

OPLEIDING Bemiddeling

OPLEIDING Bemiddeling OPLEIDING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 BEMIDDELING Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 015-016 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2014-2015 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2016-2017 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

DIT IS EEN OUD PROGRAMMA!!! VOOR HET HUIDIGE PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING BEMIDDELING GA NAAR: http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/bemiddeling.html Post academische opleiding Bemiddeling in familiezaken

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

nascholing programma gent

nascholing programma gent Bemiddeling nascholing programma gent 2013-2014 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven Bemiddeling nascholing academiejaar 2011-2012 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te

Nadere informatie

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent Bemiddeling nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR Bemiddeling nascholing academiejaar 2009-10 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden

Nadere informatie

Postacademische opleiding

Postacademische opleiding Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten CBR Postacademische opleiding

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT NASCHOLING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 INSCHRIJVINGSSTROOK 2017-2018 Naam en voornaam: Functie: Straat + nr.: Postcode + plaats: Telefoon: U bent bemiddelaar en u zoekt zich verder te bekwamen?

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan 4 de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de criminologie Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan van 28 februari tot 17 april 2008 telkens op donderdagavond van 18.00u tot 20.30u

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming P R O G R A M M A studieactiviteiten 2 0 1 0-2 0 1 1 In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Colloquium De wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling Leuven woensdag 18 mei 2005

Nadere informatie

Relatie- en communicatiewetenschappen

Relatie- en communicatiewetenschappen Relatie- en communicatiewetenschappen Relaties hanteren op het werk en binnen het gezin NIEUW REL&COM.indd 1 06-05-2009 09:50:02 Doelgroep Met deze opleiding willen we sociaal geïnteresseerde mensen aanspreken

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN donderdag 23 oktober 2003 Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN De studienamiddag is gewijd aan de wet

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Vragenlijst Intakegesprek. Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling

Vragenlijst Intakegesprek. Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling Vragenlijst Intakegesprek Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling Academiejaar 2015-2016 Persoonsgegevens (Schrijf uw naam met hoofd- en kleine letters zoals op uw identiteitskaart

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Nieuw Justitiepaleis Gent Wanneer? 26, 27

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

studieactiviteiten 2012-2013

studieactiviteiten 2012-2013 Programma studieactiviteiten 2012-2013 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met DINSDAG 9 OKTOBER 2012

Nadere informatie

studieactiviteiten 2013-2014

studieactiviteiten 2013-2014 P r o g r a m m a studieactiviteiten 2013-2014 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Trajectbemiddeling Een handleiding Handleiding trajectbemiddeling p. 2

Trajectbemiddeling Een handleiding Handleiding trajectbemiddeling p. 2 ! Trajectbemiddeling Een handleiding Handleiding trajectbemiddeling p. 2 Colofon Dit is een uitgave van VCOK vzw, Raas van Gaverestraat 97 a, 9000 Gent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Programma studieactiviteiten

Programma studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Vormingsinstituut voor Advocaten Nederlandse Orde bij de balie te Brussel Vrije Universiteit

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014 DSSIER VAN KANDIDAATSTELLING Executive Programme in Retail & Distribution Management 2013-2014 Selectieprocedure De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Programma Bemiddeling versie 5

Programma Bemiddeling versie 5 Programma Bemiddeling 2016-2017 versie 5 Alle Gemeenschappelijke sessie MAAN1 Praktijk BASIS Groep 1 op maandagavond MAAN2 Praktijk BASIS Groep 2 op maandagavond DINS Praktijk BASIS Groep 3 (dinsdaggroep

Nadere informatie

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Opleidingen en nascholingen Educatie Zorgsector JUNI 2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Aanmeldings- annuleringsvoorwaarden opleidingen... 5 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Januari 2014 - december 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Dit postgraduaat wordt georganiseerd

Nadere informatie

Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes

Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes Visie en uitgangspunt In een bemiddeling ontmoeten we familieleden in een lastige levensfase, op crisismomenten of in

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR SECTIE 1: AANSTELLING VAN DE BEMIDDELAAR ARTIKEL 1 Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING Seksuologie Academiejaren

PERMANENTE VORMING Seksuologie Academiejaren FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN PERMANENTE VORMING Seksuologie Academiejaren 2016-2018 A. INRICHTERS De Permanente vorming Seksuologie

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT PLEIDING BEMIDDELING/MEDIATIN TE HASSELT DECISINMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PRFESSINEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILPLSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 30 en 31 maart

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN

REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN REGLEMENT VAN DE BELGISCHE NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN I. DE COMMISSIE VOOR BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN Artikel 1 Er wordt een commissie voor bemiddeling in familiezaken opgericht,

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

PR O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN

PR O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming PR O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN 2009-2010 In samenwerking met I. STUDIEACTIVITEITEN

Nadere informatie

Programma Bemiddeling UPDATE

Programma Bemiddeling UPDATE Programma Bemiddeling 2013-2014 UPDATE 12-12-2013 Alle Gemeenschappelijke sessie Basismodule FAM 1 Praktijk BASIS Groep 1 FAMILIAAL (maandaggroep) FAM 2 Praktijk BASIS Groep 2 FAMILIAAL(dinsdaggroep) FAM

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 28, 29

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van Dyck T 02 553 41 42 F 02 553 41 17 E-mail: hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

STUDIEACTIVITEITEN. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Gandaius Permanente Vorming. In samenwerking met

STUDIEACTIVITEITEN. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Gandaius Permanente Vorming. In samenwerking met P R O G R A M M A STUDIEACTIVITEITEN 2 0 0 8-2 0 0 9 Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met I. STUDIEACTIVITEITEN

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

BEMIDDELINGOVEREENKOMST

BEMIDDELINGOVEREENKOMST BEMIDDELINGOVEREENKOMST TUSSEN: Wonende te Telefoon: E-mail: Hebbende als raadsman EN: Wonende te Telefoon: E-mail: Hebbende als raadsman Hierna "de partijen" EN: , met kantoor te

Nadere informatie

Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts

Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts A. Inschrijvingsprocedure 1. u stuurt ons een ingevuld (elektronisch) inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor:

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: VAKDIERENARTS KLEINE HUISDIEREN Academiejaar 2015-2017 Informatie en inschrijvingspakket VOORWOORD Beste Collega, Het diploma van dierenarts biedt een

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Update in de Criminologie: Jongeren en Criminaliteit. Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie. Van 17 oktober tot 21 november 2002

Update in de Criminologie: Jongeren en Criminaliteit. Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie. Van 17 oktober tot 21 november 2002 Inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie Update in de Criminologie: Jongeren en Criminaliteit Instituut voor Permanente Vorming Rechten Van 17 oktober tot 21 november 2002 telkens op een

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor de magistraten van de kamers voor minnelijke schikking

Gespecialiseerde opleiding voor de magistraten van de kamers voor minnelijke schikking Gespecialiseerde opleiding voor de magistraten van de kamers voor minnelijke schikking ref.: CIV-116 Doelgroep Familie- en jeugdmagistraten van de hoven van beroep en eerste aanleg die bestemd zijn om

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie