Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling."

Transcriptie

1 opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over hun meningsverschil en hanteert volgende principes: meerpartijdigheid De bemiddelaar waakt erover dat de standpunten van alle betrokkenen gerespecteerd worden en dat elke partij zich erkend voelt. De bemiddelaar tracht, rekening houdend met eventuele machtsonevenwichten, eenieder evenveel invloed te geven in de onderhandeling. inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. procesdirectiviteit De bemiddelaar structureert de onderhandelingen volgens een bepaalde methodiek en volgt daarbij een procedure. vertrouwelijkheid De bemiddelaar geeft geen informatie over de aan derden, tenzij met goedkeuring van alle betrokkenen, of in de gevallen door de wet bepaald. vrijwillige toegang De onderhandelaars kiezen vrijwillig voor. Verplichte deelname aan kan leiden tot slechte overeenkomsten die enkel instrumenteel worden afgesloten. Onze opleiding Bemiddeling Bemiddeling is niet enkel een methode van werken. Elke impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te begrijpen en een coherente spraktijk te ontwikkelen. Vanuit dit concept bieden we een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in. De opleiding bestaat uit een basismodule en twee uitstroommodules. Deze modules kunnen samen of afzonderlijk gevolgd worden (zie pg. 7 Inschrijving en inschrijvingsgeld). Terwijl de basismodule (80 uren) de grondslag vormt voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar, bieden de uitstroommodules contextgebonden specialisaties aan in ofwel familiezaken (in totaal 62 uren) ofwel burgerlijke en handelszaken (0 uren). In deze uitstroommodules worden de lesgevers vaak bijgestaan door praktiserende bemiddelaars. 1

2 Basismodule Bemiddeling (80u) Inleiding Demonstratie ; algemene sprincipes; verschil onderhandelen bemiddelen Sociologisch luik lesgever(s) 6 u datum en plaats 6 Antwerpen (UA), /10/2014 ( u) Gent (RE), /10/2014 (10-17u) Bemiddeling als maatschappelijke tussenkomst L. Van Garsse 2 Gent (PPW), 10/10/2014 ( u) Bemiddeling als sociale praktijk L. Van Garsse 2 Gent (PPW), 10/10/2014 (16-18u) Filosofisch/juridisch luik Overzicht trajecten conflicthantering; rechtspraak als traject van conflicthantering (burgerlijk procesrecht)* C. Van Severen 4 u 9 u 2 Antwerpen (UA), 17/10/2014 (1-15u) Filosofische aspecten van E. Claes 1 Antwerpen (UA), 17/10/2014 ( u) Deontologie van de bemiddelaar Bemiddeling als traject van conflicthantering; Juridische aspecten van (wet 21 feb 2005); praktische informatie over erkenning en aanvraagmodaliteiten Psychologisch luik S. Brouwers, V. Lesseliers en A. Verbruggen 2 Antwerpen (UA), 17/10/2014 ( u) B. Gayse 4 Antwerpen (UA), 24/10/2014 (1.0-18u) Inleiding in de psychologie** A. Buysse 4 Gent (PPW), 7/11/2014 (1.0-18u) Communicatietheorie en systeemdenken als referentiekader in de Onderhandelingsmethodes Trainingsluik Bemiddelingsprocedure, rollen van de bemiddelaar, onderhandelingsmethode en conflictbeheer De algemene sprincipes toepassen en vaardigheden inoefenen Synthese Contractuele aandachtspunten Geïntegreerde casus Individuele feedback bij het eindwerk (indien enkel de basismodule wordt gevolgd) 16 u A. Buysse 12 Antwerpen (UA), 14/11/2014 (1.0-18u) Gent (PPW), 21/11/2014 (1.0-18u) Gent (PPW), 28/11/2014 (1.0-18u) A. Van Oevelen & R. Hemelsoen / 5 u 5 Gent () (9-17u): 12/12/2014, 9/1/2015, 16/1/2015, 2/1/2015, 0/1/2015 Antwerpen (UA) (1-18.0u): 5/12/2014, 12/12/2014, 19/12/2014, 9/1/2015, 16/1/2015, 2/1/2015, 0/1/2015*** 10 u 5 Antwerpen (UA), 6/2/2015 (1-18.0u) 5 Antwerpen (UA), 1/2/2015 (1.0-19u) Gent (RE), 1/2/2015 (1-18.0u) na afspraak * basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor niet-juridisch geschoolden ** basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor juridisch geschoolden *** indien het aantal inschrijvingen de opsplitsing in twee groepen vereist, vindt de training voor de tweede groep plaats op de volgende data: 4/12/2014, 11/12/2014, 18/12/2014, 8/1/2015, 15/1/2015, 22/1/2015, 29/1/2015 (telkens u).Voor de opsplitsing is de datum van inschrijving bepalend. 2

3 BEMIDDELING Uitstroommodule Bemiddeling in Familiezaken (62u) Juridische aspecten van familiezaken lesgever(s) datum en plaats Gezag en verblijf* G. Verschelden 1 Gent (RE), 27/2/2015 (1.0-15u) Huwen wettelijk en feitelijk samenwonen* G. Verschelden 1 Gent (RE), 27/2/2015 ( u) (uit de echt) Scheiden* G. Verschelden 2 Gent (RE), 27/2/2015 ( u) Erfrecht* M. Heymans 1 Gent (RE), 6//2015 (1.0-15u) Huwen, samenwonen en scheiden in een internationale context 11 u J. Verhellen 1 Gent (RE), 6//2015 ( u) Persoonlijk onderhoudsgeld/kinderen* S. Brouwers 2 Antwerpen (UA), 1//2015 ( u) Goederenregelingen* R. Barbaix 1 Antwerpen (UA), 1//2015 ( u) Casussen en bedingen in familiezaken Goederen V. Lesseliers 4 Antwerpen (UA), 20//2015 (1.0-18u) 15 u Alimentatie S. Brouwers 4 Antwerpen (UA), 27//2015 (1.0-18u) Gezag en verblijf K. Buyse Gent (RE), /4/2015 (1.0-17u) Aspecten fiscaliteit en sociale zekerheid Psychologische aspecten van familiezaken Psychologie en sociologie van de families Interfamiliale verhoudingen Psychologische effecten van de familiale conflicten Bijzondere situaties: geweld binnen de familie, verslavingsvormen, interculturele dimensie, enz. Specifieke training in familiezaken Bemiddelingsmodel toepassen in familiezaken H. Buyssens en L. Maes m.m.v. S. Brouwers 4 Antwerpen (UA), 24/4/2015 (1.0-18u) 12 u A. Buysse 12 Antwerpen (UA), 8/5/2015 (1.0-18u) Gent (PPW), 22/5/2015 (1.0-18u) Gent (PPW), 29/5/2015 (1.0-18u) Individuele feedback bij het werkstuk / na afspraak * basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor niet-juridisch geschoolden 24 u 24 Antwerpen (UA), (1-18.0u): 5/6/2015, 12/6/2015, 19/6/2015, 26/6/2015, /7/2015 (1-17.0u) Gent (), (9-17u): 5/6/2015, 12/6/2015, 19/6/2015, 26/6/2015

4 Uitstroommodule Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken (0u) Ervaren bemiddelaars brengen een korte theoretische uitleg over de volgende onderwerpen: commerciële geschillen onderwijsgeschillen medische geschillen burengeschillen Aansluitend leveren zij enkele casussen aan over deze materie. Met de trainers van het gekozen smodel wordt vervolgens geoefend in bepaalde settings, zoals caucus, met aanwezigheid van raadsman, meerpartijen, met aanwezigheid van deskundigen. Ten slotte brengt professor Verbist voor beide groepen nog een kort luik over de in burgerlijke en handelszaken in internationale context, waarna een laatste soefening volgt met de trainers. lesgever(s) datum Lesplan te Antwerpen 0 u 1. Onderwijsgeschillen aansluitend training J. Fiers 2,5 19//2015 ( u) 19//2015 ( u) 2. Medische geschillen aansluitend training T. Aerts 2,5 26//2015 ( u) 26//2015 ( u). Burengeschillen aansluitend training M. Heymans 2,5 2/4/2015 ( u) 2/4/2015 ( u) 4. Commerciële geschillen aansluitend training L. Demeyere 2,5 2/4/2015 ( u) 2/42015 ( u) 5. Bemiddeling in internationale context H. Verbist 2 Gent (): 0/4/2015 (10-12u) Afsluitende training 6 7/5/2015 (1-19u) Lesplan te Gent 0 u 1. Commerciële geschillen verdere training L. Demeyere 19//2015 (9-12.0u) 19//2015 (14-17u) 2. Onderwijsgeschillen verdere training J. Fiers 26//2015 (9-12.0u) 26//2015 (14-17u). Medische geschillen verdere training T. Aerts 2/4/2015 (9-12.0u) 2/4/2015 (14-17u) 4. Burengeschillen verdere training M. Heymans 2/4/2015 (9-12.0u) 2/4/2015 (14-17u) 5. Bemiddeling in internationale context afsluitende training H. Verbist 2 4 0/4/2015 (10-12) 0/4/2015 (1.0-18u) Individuele feedback bij het werkstuk / na afspraak 4

5 Praktische inlichtingen De theoretische lessen worden afwisselend te Antwerpen en te Gent gebracht, telkens in lokalen van de plaatselijke universiteit. De praktijktraining gebeurt onderscheiden naargelang inschrijving in Antwerpen of in Gent. De praktijktraining in Antwerpen gebeurt samen met en vindt plaats in een leslokaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De praktijktraining in Gent gebeurt samen met en vindt plaats in de gebouwen van het, Raas van Gaverestraat 67a te 9000 Gent. Een volledig overzicht van het programma met de juiste locaties van de leslokalen wordt meegedeeld voor aanvang van de lessen. Indien het aantal deelnemers een opsplitsing van de praktijktraining in de basismodule vereist, worden extra lesdagen voorzien. Bemiddelingsmodel In Antwerpen wordt tijdens de praktijktraining gewerkt met het model. In Gent wordt gewerkt met het smodel contrapunt. Meer informatie over deze smodellen is te vinden op de websites van de opleiding. Website Antwerpen Website Gent Toelatingsvoorwaarden Kunnen inschrijven: houders van een bachelordiploma (professioneel of academisch) of masterdiploma; houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli; houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar); houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie jaar); houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met één van de vermelde diploma s van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard. Oriënteringsgesprek Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een oriënteringsgesprek met de organisatoren en dit naargelang hun inschrijving te Antwerpen of Gent. In dit gesprek worden de verwachtingen van beide partijen afgetoetst. Als in het gesprek de onmogelijkheid tot deelname mocht blijken, is alsnog kosteloze en schriftelijke annulatie binnen de 48 uur mogelijk. Voor alle andere annulaties gelden de regels vermeld onder Annulatie. Data en locatie voor het oriënteringsgesprek Antwerpen: 8 en 9 september 2014 (17-20u) Locatie: UAntwerpen, lokaal SV002, Stadscampus, Prinsstraat 1, 2000 Antwerpen Gent: 15 en 16 september 2014 (9-12u en 1-17u) Locatie: het bureau van Prof. dr. Ann Buysse, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (de verdieping) 5

6 Vrijstellingen Inschrijving voor uitsluitend een uitstroommodule wordt enkel verleend op basis van het oriënteringsgesprek met de organisatoren. De basismodule (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een uitstroommodule te kunnen inschrijven. De vakken met een strikt juridische invulling (aangeduid met *) behandelen de basisprincipes en zijn in het bijzonder bestemd voor niet-juridisch geschoolden. Juridisch geschoolden worden vrijgesteld van deze vakken, maar mogen deze vakken uiteraard wel bijwonen. Het vak Inleiding tot de psychologie (basismodule) behandelt de basisprincipes. Houders van een diploma in de psychologie worden vrijgesteld van dit vak, maar mogen het vak uiteraard wel bijwonen. Proef en eindwerk 1. Proef Op het einde van de basismodule maken de deelnemers een proef over de theorie van deontologie en psychologie. De proef wordt gebaseerd op de casus uit de les geïntegreerde casus. Het onderdeel deontologie bestaat uit vragen over de kennis van en de vertrouwdheid met de deontologische regels van de bemiddelaar. Het onderdeel psychologie vraagt een beschrijving van wat zich aandient aan psychologische vraagstukken in de casus. Daarenboven moeten de deelnemers schriftelijk reageren vanuit de systeem- en communicatietheorie op een stelling. De datum voor het indienen van de proef is uiterlijk 20/2/2015 (12.00 uur). 2. Eindwerk De deelnemers maken met het oog op het bekomen van het getuigschrift een eindwerk over het praktijkgedeelte. De richtlijnen voor het eindwerk worden tijdens de (basis)module meegedeeld. Datum indienen eindwerk: 14 dagen na beëindigen van de (laatste) module die wordt gevolgd. Getuigschrift Het universitaire getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de basismodule en/of één of meerdere uitstroommodules wordt ondertekend door de Rector en voorzien van het droogzegel van, naar gelang de plaats van inschrijving, de Universiteit Antwerpen of de Universiteit Gent. Per module is aanwezigheid bij minimaal 80% van de theoretische én minimaal 80% van de praktijklessen vereist om het getuigschrift te kunnen bekomen. Data plechtige proclamatie: Antwerpen: 25 september 2015 (16-20u) [datum onder voorbehoud] Gent: 0 september 2015 (16-20u) [datum onder voorbehoud] Erkenning De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Een aanvraag tot erkenning als permanente vorming is ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer van Notarissen. De opleiding is erkend voor het systeem van educatief verlof. 6

7 Info en inschrijven Bij voorkeur elektronisch inschrijven. Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus UAntwerpen, Venusstraat Antwerpen Tel: Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Tel: Basismodule Bemiddeling Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken 1.000* Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken 1.000* Basismodule en één van de uitstroommodules Basismodule en beide uitstroommodules * Inschrijving voor enkel een uitstroommodule (= zonder inschrijving voor de basismodule) is slechts mogelijk mits aantonen van een eerder gevolgde opleiding. Het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld, uitgewerkte syllabi en catering. Betaling Betaling gebeurt na ontvangst van de debetnota/factuur die betaalbaar is dertig dagen na dagtekening. In Gent ontvangt u het betalingsdocument bij de inschrijving op de rol bij de Centrale Studentenadministratie. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (CBR en Universiteit Gent zijn gedeeltelijk-belastingplichtige rechtspersonen, waarbij onderwijs is vrijgesteld van BTW. Indien hierin echter verandering komt, behouden beide organisaties zich het recht om deze BTW door te rekenen). De opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap voor werknemers (zie en de KMO-portefeuille (zie www. kmo-portefeuille.be) kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Annulatie niet inrichten van de opleiding/module(s) Annulatie door de deelnemer is slechts mogelijk mits schriftelijke kennisgeving ervan per brief, fax of . Bij annulatie van de inschrijving tot één maand voor de aanvang is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulatie van de inschrijving één maand of minder voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25 % van het inschrijvingsgeld en bij annulatie minder dan één week voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. (uitzondering: zie hierboven, bij Oriënteringsgesprek ) De organisatie behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden indien de minimumquota van deelnemers voor de modules (15 deelnemers per module) niet werden bereikt. Indien de praktijklessen van hetzij het model contrapunt, hetzij het model niet worden aangeboden wegens te weinig deelnemers, wordt aan de ingeschrevenen de mogelijkheid geboden aan te sluiten bij het andere praktijkmodel. Organisatie De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent en door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen. 7

8 inschrijvingsstrook opleiding BEMIDDELING Naam en voornaam (Mevr./Dhr.):... Geboortedatum: Geboorteplaats:... Functie:... Kantoor/Bedrijf/Instelling:... Straat + nr.:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Fax: BTW-nummer:... Behaald diploma (+ onderwijsinstelling en jaar): Facturatieadres (indien anders): Schrijft in voor de opleiding Bemiddeling (academiejaar ) Basismodule Bemiddeling ( 1.250) te Antwerpen (model ) te Gent (model contrapunt) Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken ( / 850 in combinatie met basismodule)* te Antwerpen (model ) te Gent (model contrapunt) Uitstroommodule Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken ( / 850 in combinatie met basismodule)* te Antwerpen (model ) te Gent (model contrapunt) en betaalt het verschuldigde inschrijvingsgeld ( ) na ontvangst van de debetnota/factuur. (Opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap voor werknemers (Accor/Edenred) en de KMO-portefeuille kunnen als betaalmiddel worden aangewend.) * De basismodule (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een uitstroommodule te kunnen inschrijven. Datum:... Handtekening:... Annulatie is slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging ervan per brief, fax of . Bij annulatie van de inschrijving één maand of meer voor de aanvang van het programma, is geen vergoeding verschuldigd; bij annulatie minder dan één maand voor de aanvang is 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd; bij annulatie minder dan één week voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Deze gegevens zullen opgenomen worden in de administratieve bestanden van hetzij Gandaius Permanente Vorming (Universiteitstraat 4, 9000 Gent), hetzij Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (Stadscampus, Venusstraat 2, 2000 Antwerpen), waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kunnen worden uitgeoefend. Ingevuld formulier terugzenden naar: ANTWERPEN Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus, Venusstraat 2 SU Antwerpen Fax: GENT Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Fax: Voorbehouden aan organisatie: Het oriënteringsgesprek zal plaatsvinden op... in lokaal... 8

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR Bemiddeling nascholing academiejaar 2009-10 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Ben jij die veeltalige administratieve duizendpoot?

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen ANALIST- PROGRAMMEUR INFORMATICA 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD KNELPUNTBEROEP Bouw een stevige carrière uit met de ontwikkeling van

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Bijlage Secretaresse & Management

Bijlage Secretaresse & Management Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie