Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling."

Transcriptie

1 opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over hun meningsverschil en hanteert volgende principes: meerpartijdigheid De bemiddelaar waakt erover dat de standpunten van alle betrokkenen gerespecteerd worden en dat elke partij zich erkend voelt. De bemiddelaar tracht, rekening houdend met eventuele machtsonevenwichten, eenieder evenveel invloed te geven in de onderhandeling. inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. procesdirectiviteit De bemiddelaar structureert de onderhandelingen volgens een bepaalde methodiek en volgt daarbij een procedure. vertrouwelijkheid De bemiddelaar geeft geen informatie over de aan derden, tenzij met goedkeuring van alle betrokkenen, of in de gevallen door de wet bepaald. vrijwillige toegang De onderhandelaars kiezen vrijwillig voor. Verplichte deelname aan kan leiden tot slechte overeenkomsten die enkel instrumenteel worden afgesloten. Onze opleiding Bemiddeling Bemiddeling is niet enkel een methode van werken. Elke impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten. De explicitering van deze inzichten en de ontwikkeling van een samenhangende theorievorming is noodzakelijk om de rol van de bemiddelaar te begrijpen en een coherente spraktijk te ontwikkelen. Vanuit dit concept bieden we een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding in. De opleiding bestaat uit een basismodule en twee uitstroommodules. Deze modules kunnen samen of afzonderlijk gevolgd worden (zie pg. 7 Inschrijving en inschrijvingsgeld). Terwijl de basismodule (80 uren) de grondslag vormt voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar, bieden de uitstroommodules contextgebonden specialisaties aan in ofwel familiezaken (in totaal 62 uren) ofwel burgerlijke en handelszaken (0 uren). In deze uitstroommodules worden de lesgevers vaak bijgestaan door praktiserende bemiddelaars. 1

2 Basismodule Bemiddeling (80u) Inleiding Demonstratie ; algemene sprincipes; verschil onderhandelen bemiddelen Sociologisch luik lesgever(s) 6 u datum en plaats 6 Antwerpen (UA), /10/2014 ( u) Gent (RE), /10/2014 (10-17u) Bemiddeling als maatschappelijke tussenkomst L. Van Garsse 2 Gent (PPW), 10/10/2014 ( u) Bemiddeling als sociale praktijk L. Van Garsse 2 Gent (PPW), 10/10/2014 (16-18u) Filosofisch/juridisch luik Overzicht trajecten conflicthantering; rechtspraak als traject van conflicthantering (burgerlijk procesrecht)* C. Van Severen 4 u 9 u 2 Antwerpen (UA), 17/10/2014 (1-15u) Filosofische aspecten van E. Claes 1 Antwerpen (UA), 17/10/2014 ( u) Deontologie van de bemiddelaar Bemiddeling als traject van conflicthantering; Juridische aspecten van (wet 21 feb 2005); praktische informatie over erkenning en aanvraagmodaliteiten Psychologisch luik S. Brouwers, V. Lesseliers en A. Verbruggen 2 Antwerpen (UA), 17/10/2014 ( u) B. Gayse 4 Antwerpen (UA), 24/10/2014 (1.0-18u) Inleiding in de psychologie** A. Buysse 4 Gent (PPW), 7/11/2014 (1.0-18u) Communicatietheorie en systeemdenken als referentiekader in de Onderhandelingsmethodes Trainingsluik Bemiddelingsprocedure, rollen van de bemiddelaar, onderhandelingsmethode en conflictbeheer De algemene sprincipes toepassen en vaardigheden inoefenen Synthese Contractuele aandachtspunten Geïntegreerde casus Individuele feedback bij het eindwerk (indien enkel de basismodule wordt gevolgd) 16 u A. Buysse 12 Antwerpen (UA), 14/11/2014 (1.0-18u) Gent (PPW), 21/11/2014 (1.0-18u) Gent (PPW), 28/11/2014 (1.0-18u) A. Van Oevelen & R. Hemelsoen / 5 u 5 Gent () (9-17u): 12/12/2014, 9/1/2015, 16/1/2015, 2/1/2015, 0/1/2015 Antwerpen (UA) (1-18.0u): 5/12/2014, 12/12/2014, 19/12/2014, 9/1/2015, 16/1/2015, 2/1/2015, 0/1/2015*** 10 u 5 Antwerpen (UA), 6/2/2015 (1-18.0u) 5 Antwerpen (UA), 1/2/2015 (1.0-19u) Gent (RE), 1/2/2015 (1-18.0u) na afspraak * basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor niet-juridisch geschoolden ** basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor juridisch geschoolden *** indien het aantal inschrijvingen de opsplitsing in twee groepen vereist, vindt de training voor de tweede groep plaats op de volgende data: 4/12/2014, 11/12/2014, 18/12/2014, 8/1/2015, 15/1/2015, 22/1/2015, 29/1/2015 (telkens u).Voor de opsplitsing is de datum van inschrijving bepalend. 2

3 BEMIDDELING Uitstroommodule Bemiddeling in Familiezaken (62u) Juridische aspecten van familiezaken lesgever(s) datum en plaats Gezag en verblijf* G. Verschelden 1 Gent (RE), 27/2/2015 (1.0-15u) Huwen wettelijk en feitelijk samenwonen* G. Verschelden 1 Gent (RE), 27/2/2015 ( u) (uit de echt) Scheiden* G. Verschelden 2 Gent (RE), 27/2/2015 ( u) Erfrecht* M. Heymans 1 Gent (RE), 6//2015 (1.0-15u) Huwen, samenwonen en scheiden in een internationale context 11 u J. Verhellen 1 Gent (RE), 6//2015 ( u) Persoonlijk onderhoudsgeld/kinderen* S. Brouwers 2 Antwerpen (UA), 1//2015 ( u) Goederenregelingen* R. Barbaix 1 Antwerpen (UA), 1//2015 ( u) Casussen en bedingen in familiezaken Goederen V. Lesseliers 4 Antwerpen (UA), 20//2015 (1.0-18u) 15 u Alimentatie S. Brouwers 4 Antwerpen (UA), 27//2015 (1.0-18u) Gezag en verblijf K. Buyse Gent (RE), /4/2015 (1.0-17u) Aspecten fiscaliteit en sociale zekerheid Psychologische aspecten van familiezaken Psychologie en sociologie van de families Interfamiliale verhoudingen Psychologische effecten van de familiale conflicten Bijzondere situaties: geweld binnen de familie, verslavingsvormen, interculturele dimensie, enz. Specifieke training in familiezaken Bemiddelingsmodel toepassen in familiezaken H. Buyssens en L. Maes m.m.v. S. Brouwers 4 Antwerpen (UA), 24/4/2015 (1.0-18u) 12 u A. Buysse 12 Antwerpen (UA), 8/5/2015 (1.0-18u) Gent (PPW), 22/5/2015 (1.0-18u) Gent (PPW), 29/5/2015 (1.0-18u) Individuele feedback bij het werkstuk / na afspraak * basisprincipes, in het bijzonder bestemd voor niet-juridisch geschoolden 24 u 24 Antwerpen (UA), (1-18.0u): 5/6/2015, 12/6/2015, 19/6/2015, 26/6/2015, /7/2015 (1-17.0u) Gent (), (9-17u): 5/6/2015, 12/6/2015, 19/6/2015, 26/6/2015

4 Uitstroommodule Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken (0u) Ervaren bemiddelaars brengen een korte theoretische uitleg over de volgende onderwerpen: commerciële geschillen onderwijsgeschillen medische geschillen burengeschillen Aansluitend leveren zij enkele casussen aan over deze materie. Met de trainers van het gekozen smodel wordt vervolgens geoefend in bepaalde settings, zoals caucus, met aanwezigheid van raadsman, meerpartijen, met aanwezigheid van deskundigen. Ten slotte brengt professor Verbist voor beide groepen nog een kort luik over de in burgerlijke en handelszaken in internationale context, waarna een laatste soefening volgt met de trainers. lesgever(s) datum Lesplan te Antwerpen 0 u 1. Onderwijsgeschillen aansluitend training J. Fiers 2,5 19//2015 ( u) 19//2015 ( u) 2. Medische geschillen aansluitend training T. Aerts 2,5 26//2015 ( u) 26//2015 ( u). Burengeschillen aansluitend training M. Heymans 2,5 2/4/2015 ( u) 2/4/2015 ( u) 4. Commerciële geschillen aansluitend training L. Demeyere 2,5 2/4/2015 ( u) 2/42015 ( u) 5. Bemiddeling in internationale context H. Verbist 2 Gent (): 0/4/2015 (10-12u) Afsluitende training 6 7/5/2015 (1-19u) Lesplan te Gent 0 u 1. Commerciële geschillen verdere training L. Demeyere 19//2015 (9-12.0u) 19//2015 (14-17u) 2. Onderwijsgeschillen verdere training J. Fiers 26//2015 (9-12.0u) 26//2015 (14-17u). Medische geschillen verdere training T. Aerts 2/4/2015 (9-12.0u) 2/4/2015 (14-17u) 4. Burengeschillen verdere training M. Heymans 2/4/2015 (9-12.0u) 2/4/2015 (14-17u) 5. Bemiddeling in internationale context afsluitende training H. Verbist 2 4 0/4/2015 (10-12) 0/4/2015 (1.0-18u) Individuele feedback bij het werkstuk / na afspraak 4

5 Praktische inlichtingen De theoretische lessen worden afwisselend te Antwerpen en te Gent gebracht, telkens in lokalen van de plaatselijke universiteit. De praktijktraining gebeurt onderscheiden naargelang inschrijving in Antwerpen of in Gent. De praktijktraining in Antwerpen gebeurt samen met en vindt plaats in een leslokaal van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De praktijktraining in Gent gebeurt samen met en vindt plaats in de gebouwen van het, Raas van Gaverestraat 67a te 9000 Gent. Een volledig overzicht van het programma met de juiste locaties van de leslokalen wordt meegedeeld voor aanvang van de lessen. Indien het aantal deelnemers een opsplitsing van de praktijktraining in de basismodule vereist, worden extra lesdagen voorzien. Bemiddelingsmodel In Antwerpen wordt tijdens de praktijktraining gewerkt met het model. In Gent wordt gewerkt met het smodel contrapunt. Meer informatie over deze smodellen is te vinden op de websites van de opleiding. Website Antwerpen Website Gent Toelatingsvoorwaarden Kunnen inschrijven: houders van een bachelordiploma (professioneel of academisch) of masterdiploma; houders van een diploma van de tweede cyclus van het hogeschoolonderwijs van twee cycli; houders van het diploma van de eerste cyclus van het hogeschoolonderwijs van één cyclus (opleiding van minstens drie jaar); houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs van het korte type voor sociale promotie (opleiding van minstens drie jaar); houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dat algemeen gelijkwaardig is verklaard met één van de vermelde diploma s van de Vlaamse Gemeenschap of dat er individueel mee gelijkwaardig is verklaard. Oriënteringsgesprek Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een oriënteringsgesprek met de organisatoren en dit naargelang hun inschrijving te Antwerpen of Gent. In dit gesprek worden de verwachtingen van beide partijen afgetoetst. Als in het gesprek de onmogelijkheid tot deelname mocht blijken, is alsnog kosteloze en schriftelijke annulatie binnen de 48 uur mogelijk. Voor alle andere annulaties gelden de regels vermeld onder Annulatie. Data en locatie voor het oriënteringsgesprek Antwerpen: 8 en 9 september 2014 (17-20u) Locatie: UAntwerpen, lokaal SV002, Stadscampus, Prinsstraat 1, 2000 Antwerpen Gent: 15 en 16 september 2014 (9-12u en 1-17u) Locatie: het bureau van Prof. dr. Ann Buysse, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen UGent, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (de verdieping) 5

6 Vrijstellingen Inschrijving voor uitsluitend een uitstroommodule wordt enkel verleend op basis van het oriënteringsgesprek met de organisatoren. De basismodule (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een uitstroommodule te kunnen inschrijven. De vakken met een strikt juridische invulling (aangeduid met *) behandelen de basisprincipes en zijn in het bijzonder bestemd voor niet-juridisch geschoolden. Juridisch geschoolden worden vrijgesteld van deze vakken, maar mogen deze vakken uiteraard wel bijwonen. Het vak Inleiding tot de psychologie (basismodule) behandelt de basisprincipes. Houders van een diploma in de psychologie worden vrijgesteld van dit vak, maar mogen het vak uiteraard wel bijwonen. Proef en eindwerk 1. Proef Op het einde van de basismodule maken de deelnemers een proef over de theorie van deontologie en psychologie. De proef wordt gebaseerd op de casus uit de les geïntegreerde casus. Het onderdeel deontologie bestaat uit vragen over de kennis van en de vertrouwdheid met de deontologische regels van de bemiddelaar. Het onderdeel psychologie vraagt een beschrijving van wat zich aandient aan psychologische vraagstukken in de casus. Daarenboven moeten de deelnemers schriftelijk reageren vanuit de systeem- en communicatietheorie op een stelling. De datum voor het indienen van de proef is uiterlijk 20/2/2015 (12.00 uur). 2. Eindwerk De deelnemers maken met het oog op het bekomen van het getuigschrift een eindwerk over het praktijkgedeelte. De richtlijnen voor het eindwerk worden tijdens de (basis)module meegedeeld. Datum indienen eindwerk: 14 dagen na beëindigen van de (laatste) module die wordt gevolgd. Getuigschrift Het universitaire getuigschrift voor deelname met goed gevolg aan de basismodule en/of één of meerdere uitstroommodules wordt ondertekend door de Rector en voorzien van het droogzegel van, naar gelang de plaats van inschrijving, de Universiteit Antwerpen of de Universiteit Gent. Per module is aanwezigheid bij minimaal 80% van de theoretische én minimaal 80% van de praktijklessen vereist om het getuigschrift te kunnen bekomen. Data plechtige proclamatie: Antwerpen: 25 september 2015 (16-20u) [datum onder voorbehoud] Gent: 0 september 2015 (16-20u) [datum onder voorbehoud] Erkenning De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Een aanvraag tot erkenning als permanente vorming is ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer van Notarissen. De opleiding is erkend voor het systeem van educatief verlof. 6

7 Info en inschrijven Bij voorkeur elektronisch inschrijven. Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus UAntwerpen, Venusstraat Antwerpen Tel: Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Tel: Basismodule Bemiddeling Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken 1.000* Uitstroommodule Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken 1.000* Basismodule en één van de uitstroommodules Basismodule en beide uitstroommodules * Inschrijving voor enkel een uitstroommodule (= zonder inschrijving voor de basismodule) is slechts mogelijk mits aantonen van een eerder gevolgde opleiding. Het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld, uitgewerkte syllabi en catering. Betaling Betaling gebeurt na ontvangst van de debetnota/factuur die betaalbaar is dertig dagen na dagtekening. In Gent ontvangt u het betalingsdocument bij de inschrijving op de rol bij de Centrale Studentenadministratie. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW (CBR en Universiteit Gent zijn gedeeltelijk-belastingplichtige rechtspersonen, waarbij onderwijs is vrijgesteld van BTW. Indien hierin echter verandering komt, behouden beide organisaties zich het recht om deze BTW door te rekenen). De opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap voor werknemers (zie en de KMO-portefeuille (zie www. kmo-portefeuille.be) kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Annulatie niet inrichten van de opleiding/module(s) Annulatie door de deelnemer is slechts mogelijk mits schriftelijke kennisgeving ervan per brief, fax of . Bij annulatie van de inschrijving tot één maand voor de aanvang is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulatie van de inschrijving één maand of minder voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25 % van het inschrijvingsgeld en bij annulatie minder dan één week voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. (uitzondering: zie hierboven, bij Oriënteringsgesprek ) De organisatie behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden indien de minimumquota van deelnemers voor de modules (15 deelnemers per module) niet werden bereikt. Indien de praktijklessen van hetzij het model contrapunt, hetzij het model niet worden aangeboden wegens te weinig deelnemers, wordt aan de ingeschrevenen de mogelijkheid geboden aan te sluiten bij het andere praktijkmodel. Organisatie De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent en door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen. 7

8 inschrijvingsstrook opleiding BEMIDDELING Naam en voornaam (Mevr./Dhr.):... Geboortedatum: Geboorteplaats:... Functie:... Kantoor/Bedrijf/Instelling:... Straat + nr.:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Fax: BTW-nummer:... Behaald diploma (+ onderwijsinstelling en jaar): Facturatieadres (indien anders): Schrijft in voor de opleiding Bemiddeling (academiejaar ) Basismodule Bemiddeling ( 1.250) te Antwerpen (model ) te Gent (model contrapunt) Uitstroommodule Bemiddeling in familiezaken ( / 850 in combinatie met basismodule)* te Antwerpen (model ) te Gent (model contrapunt) Uitstroommodule Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken ( / 850 in combinatie met basismodule)* te Antwerpen (model ) te Gent (model contrapunt) en betaalt het verschuldigde inschrijvingsgeld ( ) na ontvangst van de debetnota/factuur. (Opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap voor werknemers (Accor/Edenred) en de KMO-portefeuille kunnen als betaalmiddel worden aangewend.) * De basismodule (of een equivalente opleiding) is vereist om voor een uitstroommodule te kunnen inschrijven. Datum:... Handtekening:... Annulatie is slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging ervan per brief, fax of . Bij annulatie van de inschrijving één maand of meer voor de aanvang van het programma, is geen vergoeding verschuldigd; bij annulatie minder dan één maand voor de aanvang is 25% van het inschrijvingsgeld verschuldigd; bij annulatie minder dan één week voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Deze gegevens zullen opgenomen worden in de administratieve bestanden van hetzij Gandaius Permanente Vorming (Universiteitstraat 4, 9000 Gent), hetzij Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (Stadscampus, Venusstraat 2, 2000 Antwerpen), waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kunnen worden uitgeoefend. Ingevuld formulier terugzenden naar: ANTWERPEN Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Stadscampus, Venusstraat 2 SU Antwerpen Fax: GENT Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Fax: Voorbehouden aan organisatie: Het oriënteringsgesprek zal plaatsvinden op... in lokaal... 8

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 015-016 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2013-2014 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2011-2012 CBR Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en is sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen

Nadere informatie

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. Opleiding Bemiddeling Academiejaar 2012-2013 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

OPLEIDING Bemiddeling

OPLEIDING Bemiddeling OPLEIDING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 BEMIDDELING Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2016-2017 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

opleiding Bemiddeling academiejaar CBR

opleiding Bemiddeling academiejaar CBR opleiding Bemiddeling academiejaar 2009 2010 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing dat reeds

Nadere informatie

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR Permanente Vorming Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2007-2008 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing

Nadere informatie

DIT IS EEN OUD PROGRAMMA!!! VOOR HET HUIDIGE PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING BEMIDDELING GA NAAR: http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/bemiddeling.html Post academische opleiding Bemiddeling in familiezaken

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

nascholing programma gent

nascholing programma gent Bemiddeling nascholing programma gent 2013-2014 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in

Nadere informatie

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven Bemiddeling nascholing academiejaar 2011-2012 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te

Nadere informatie

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent Bemiddeling nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR

Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR Bemiddeling nascholing academiejaar 2009-10 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

Postacademische opleiding

Postacademische opleiding Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten CBR Postacademische opleiding

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT NASCHOLING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 INSCHRIJVINGSSTROOK 2017-2018 Naam en voornaam: Functie: Straat + nr.: Postcode + plaats: Telefoon: U bent bemiddelaar en u zoekt zich verder te bekwamen?

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming P R O G R A M M A studieactiviteiten 2 0 1 0-2 0 1 1 In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN donderdag 23 oktober 2003 Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN De studienamiddag is gewijd aan de wet

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan 4 de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de criminologie Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan van 28 februari tot 17 april 2008 telkens op donderdagavond van 18.00u tot 20.30u

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Vragenlijst Intakegesprek. Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling

Vragenlijst Intakegesprek. Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling Vragenlijst Intakegesprek Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling Academiejaar 2015-2016 Persoonsgegevens (Schrijf uw naam met hoofd- en kleine letters zoals op uw identiteitskaart

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Relatie- en communicatiewetenschappen

Relatie- en communicatiewetenschappen Relatie- en communicatiewetenschappen Relaties hanteren op het werk en binnen het gezin NIEUW REL&COM.indd 1 06-05-2009 09:50:02 Doelgroep Met deze opleiding willen we sociaal geïnteresseerde mensen aanspreken

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

studieactiviteiten 2012-2013

studieactiviteiten 2012-2013 Programma studieactiviteiten 2012-2013 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met DINSDAG 9 OKTOBER 2012

Nadere informatie

studieactiviteiten 2013-2014

studieactiviteiten 2013-2014 P r o g r a m m a studieactiviteiten 2013-2014 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Programma Bemiddeling versie 5

Programma Bemiddeling versie 5 Programma Bemiddeling 2016-2017 versie 5 Alle Gemeenschappelijke sessie MAAN1 Praktijk BASIS Groep 1 op maandagavond MAAN2 Praktijk BASIS Groep 2 op maandagavond DINS Praktijk BASIS Groep 3 (dinsdaggroep

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Januari 2014 - december 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Dit postgraduaat wordt georganiseerd

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus)

OPLEIDINGSAANBOD. Starterscursussen. (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) OPLEIDINGSAANBOD Starterscursussen (Behaal het statuut land- of tuinbouwer, vroegere B-cursus) De starterscursussen verlopen i.s.m. en Starterscursus Denk je eraan om een land- of tuinbouwbedrijf op te

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Nieuw Justitiepaleis Gent Wanneer? 26, 27

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014

DOSSIER VAN KANDIDAATSTELLING 2013-2014 DSSIER VAN KANDIDAATSTELLING Executive Programme in Retail & Distribution Management 2013-2014 Selectieprocedure De selectiecommissie maakt een eerste analyse op basis van het dossier van kandidaatstelling

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Colloquium De wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling Leuven woensdag 18 mei 2005

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van Dyck T 02 553 41 42 F 02 553 41 17 E-mail: hilde.vandyck@cjsm.vlaanderen.be

Nadere informatie

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor:

Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: Het Instituut voor Permanente Vorming stelt voor: VAKDIERENARTS KLEINE HUISDIEREN Academiejaar 2015-2017 Informatie en inschrijvingspakket VOORWOORD Beste Collega, Het diploma van dierenarts biedt een

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes

Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes Visie en uitgangspunt In een bemiddeling ontmoeten we familieleden in een lastige levensfase, op crisismomenten of in

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Programma Bemiddeling UPDATE

Programma Bemiddeling UPDATE Programma Bemiddeling 2013-2014 UPDATE 12-12-2013 Alle Gemeenschappelijke sessie Basismodule FAM 1 Praktijk BASIS Groep 1 FAMILIAAL (maandaggroep) FAM 2 Praktijk BASIS Groep 2 FAMILIAAL(dinsdaggroep) FAM

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

1. Toelichting: houding en rol van de loopbaandienstverlener

1. Toelichting: houding en rol van de loopbaandienstverlener Deontologische code Klachtenbehandeling Deontologische code voor loopbaandienstverlening (artikel 2, 1, 9, van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Opleidingen en nascholingen Educatie Zorgsector JUNI 2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Aanmeldings- annuleringsvoorwaarden opleidingen... 5 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid

Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Aanvraag vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor medische diagnose Geachte dokter, Overeenkomstig de regelgeving betreffende het bekomen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts

Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts A. Inschrijvingsprocedure 1. u stuurt ons een ingevuld (elektronisch) inschrijvingsformulier

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA

Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA Bemiddelingsreglement van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage VOBA De Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage ( afgekort VOBA ) is een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING Seksuologie Academiejaren

PERMANENTE VORMING Seksuologie Academiejaren FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN PERMANENTE VORMING Seksuologie Academiejaren 2016-2018 A. INRICHTERS De Permanente vorming Seksuologie

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

1. Vak in te vullen door de aanvrager Ondergetekende, (naam en voornaam)... wonende te (gemeente). in (straat).., nr. telefoon: geboortedatum:

1. Vak in te vullen door de aanvrager Ondergetekende, (naam en voornaam)... wonende te (gemeente). in (straat).., nr. telefoon: geboortedatum: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE ALGEMENE EDUCATIE Sociaal Huis, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren Tel. (03)750 46 40 Fax (03)755 33 22 PCR 000-0019956-71 1. Vak in te vullen door de aanvrager Ondergetekende,

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie