Bemiddeling. nascholing academiejaar CBR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR"

Transcriptie

1 Bemiddeling nascholing academiejaar CBR

2 U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden te Antwerpen en te Gent in de periode september 2009 juni De Federale Bemiddelingscommissie vraagt het bewijs van 24 uren vorming gespreid over een periode van twee jaren, die minstens 6 uur theorie en minstens 6 uur moet omvatten. U heeft keuze uit volgende sessies: Antwerpen Praktische vorming: - Supervisie: 4 uren - Beginnen met bemiddeling: 6 uren - Omgaan met mensen met specifieke communicatie moeilijkheden bij bemiddeling: 6 uren - Omgaan met crisissituaties en blokkeringsituaties bij bemiddeling: 6 uren - Grondig uitdiepen van geweldloze communicatie: 6 uren Theorie: - Contractuele afspraken bij het einde van de bemiddeling: 4 uren - Echtscheiding door onderlinge toestemming: 4 uren Gent Praktische vorming: - Supervisie: 4 uren - Scheidingsbemiddeling en het verschil tussen eerste en tweede beslisser: 6 uren - Gerechtelijke bemiddeling in Familiezaken en Burgerlijke en Handelszaken: 12 uren - Bemiddeling in aanwezigheid van andere dienstverleners: 6 uren Combinatie theorie en : - Communicatie toegepast in hoog-conflict situaties: 6 uren theorie en 12 uren training - Kinderen in bemiddeling: 6 uren theorie en 12 uren training De nascholing wordt georganiseerd door Gandaius Permanente Vorming (GPV) van de Universiteit Gent en het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als vormingscentrum voor erkende bemiddelaars. Bij de Federale Bemiddelingscommissie werd een aanvraag ingediend om dit programma in aanmerking te nemen voor het behoud van de erkenning als bemiddelaar. Bij onvoldoende deelnemers behouden we ons het recht voor om de sessies niet te organiseren. Indien voor een sessie het maximum aantal deelnemers is bereikt dan zullen we de sessies opnieuw inrichten. We noteren uw inschrijving dan op een wachtlijst. Inschrijven U kan inschrijven via het elektronische inschrijvingsformulier (www.law.ugent.be/gandaius/ gpv/bemiddeling) of via het inschrijvingsformulier op p. 19. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de sessie. De inschrijvingsgelden worden betaald na ontvangst factuur/debetnota. CBR en GPV zijn erkende opleidingsverstrekkers voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Bij de OVB werd een aanvraag ingediend tot erkenning van het volledige programma. Voor verder inlichtingen kan u terecht bij Gent Gandaius Permanente Vorming Tel Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Tel

3 Praktische vorming Supervisie te antwerpen Bemiddelaars wensen in hun streven naar professionele vervolmaking hun functioneren te verbeteren. Deze positieve evolutie kunnen zij zelf in handen nemen door met de hier aangereikte instrumenten een zelfgestuurd leerproces op gang te brengen. Zij kunnen met deze instrumenten zichzelf evalueren op het gebied van professionele houdingen en vaardigheden en daar dan ook gericht aan werken. Zo kunnen zij op eigen tempo en op eigen initiatief het hoogste professionele niveau bereiken. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - Persoonlijk ontwikkelingsplan dat de deelnemers opstellen voor zichzelf. - Het formuleren van verbeteringen aan competenties en attitudes die noodzakelijk zijn bij bemiddeling. - Het inoefenen van deze verbeterde competenties en attitudes. - Er zal worden gewerkt met de vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van concrete gevallen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 100 per sessie, 450 voor alle vijf Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdata: 22 september 2009, 17 november 2009, 12 januari 2010, 23 maart 2010 en 25 mei 2010 telkens van 13u00 tot 17u00. U kan zich inschrijven voor één of meerdere sessies. Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C201 op 22/9, 17/11, 12/1 & lokaal C104 op 23/3, 25/5 3

4 Beginnen met bemiddeling te antwerpen Een correcte selectie van al dan niet bemiddelbare situaties zal zowel de betrokkenen als de bemiddelaar heel wat ontgoochelingen besparen. Het begin van een bemiddeling is immers steeds een stresserende onderneming. Hier wordt niet alleen door de betrokkenen het beeld gevormd van de professionele competentie van de bemiddelaar maar hier wordt ook de basis gelegd voor het onontbeerlijke vertrouwen in de bemiddelaar. Bovendien worden tijdens de introductie afspraken gemaakt die het bemiddelen zullen vergemakkelijken. De introductie van de bemiddeling door de bemiddelaar wordt geoefend. Hoe reageert men als de situatie niet bemiddelbaar blijkt te zijn? Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - Noodzaak aan correcte doorverwijzing. - Hoe werken aan een doorverwijsnetwerk? - Is een geval bemiddelbaar? - Criteria tijdens de intake en criteria tijdens de bemiddeling. - Hoe reageren als men vaststelt dat niet meer is voldaan aan alle bemiddelingsvoorwaarden? - Motivatie tot bemiddeling? - Inleiding van de bemiddeling te geven bij de start door de bemiddelaar. - Er zal worden gewerkt met vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van diverse praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 29 september 2009 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C201 4

5 Omgaan met mensen met specifieke communicatiemoeilijkheden bij bemiddeling te antwerpen De bemiddelaar wordt steevast geconfronteerd met mensen die moeizaam communiceren. De bemiddelaar kan ertoe bijdragen dat deze communicatie vlotter zal verlopen. De bedoeling is dat escalatie van een conflict wordt afgeremd en dat men op constructieve wijze leert omgaan met conflicten en de daarbij horende emoties. De bemiddelaar zal de dialoog stimuleren en de communicatie bevorderen. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - De geweldloze communicatie wordt hier als uitgangspunt genomen. - Hoe communiceren als bemiddelaar zodat conflicten worden vermeden of dat men komt tot het constructief omgaan daarmee? - Hoe kan men deze communicatiewijze bevorderen bij partijen tijdens een bemiddeling? - Er zal gewerkt worden met vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 19 januari 2010 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C201 5

6 Omgaan met crisissituaties en blokkeringsituaties bij bemiddeling te antwerpen Het omgaan met specifieke moeilijkheden bij bemiddeling is een belangrijke vaardigheid voor de bemiddelaar. Enkel door de nauwkeurige analyse kan een creatieve correcte tussenkomst in actie bedacht en uitgevoerd worden. Door deze benadering zal worden vermeden dat de bemiddelaar een spontane actie onderneemt die de zaken nog verder op de spits drijft. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - Omgaan met escalatie in conflict. - Communicatie voor het regelen van sterke emoties bij conflict. - Hoe onevenwichtige machtsverhoudingen bijsturen? - Er zal gewerkt worden met de vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 16 maart 2010 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C104 6

7 Grondig uitdiepen van geweldloze communicatie te antwerpen De bemiddelaar wordt steevast geconfronteerd met mensen die moeizaam communiceren. De bemiddelaar kan ertoe bijdragen dat deze communicatie vlotter zal verlopen. De bedoeling is dat escalatie van een conflict wordt afgeremd en dat men op constructieve wijze leert omgaan met conflicten en de daarbij horende emoties. De bemiddelaar zal de dialoog stimuleren en de communicatie bevorderen. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - De geweldloze communicatie wordt hier als uitgangspunt genomen. - Hoe communiceren als bemiddelaar zodat conflicten worden vermeden of dat men komt tot het constructief omgaan daarmee? - Hoe kan men deze communicatiewijze bevorderen bij partijen tijdens een bemiddeling? - Er zal gewerkt worden met de vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 11 mei 2010 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C104 7

8 Theorie Contractuele afspraken bij het einde van de bemiddeling te antwerpen Doelstelling: Als een bemiddeling met succes wordt afgerond, dienen er een aantal contractuele afspraken te worden gemaakt. Het is de bedoeling om op deze contractuele clausules in te gaan, zowel in het algemeen als specifiek voor de familiale bemiddeling. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding hebben gevolgd. Ervaring met bemiddeling strekt tot aanbeveling. - Contractuele clausules ter afronding van de bemiddeling in het algemeen. - Dading: kenmerken, geldigheidsvereisten, gevolgen. - Specifieke clausules op het einde van de familiale bemiddeling. theorie - Korte theoretische beschouwingen. - Bespreking van diverse clausules aan de hand van casussen. - Oefeningen met terugkoppeling naar conclusies voor de praktijk. Inschrijvingsgeld: 55 Lesgevers: - Steven Brouwers (docent VUB, advocaat balie Antwerpen) - Luc Demeyere (praktijkassistent Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen) Lesdatum: 10 december 2009 van 13u30 tot 17u00 Aantal deelnemers: minimum 25 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal B001 8

9 Echtscheiding door onderlinge toestemming te antwerpen Doelstelling: Het is niet de bedoeling om als zodanig in te gaan op de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, maar wel een stand van zaken op te maken van de belangrijkste problemen die gewoonlijk opduiken bij een echtscheiding door onderlinge toestemming. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding hebben gevolgd. Ervaring met bemiddeling strekt tot aanbeveling. - Vereiste van tussenkomst van een notaris. - De problematiek van de tegenbrieven. - In hoeverre zijn familierechtelijke overeenkomsten vatbaar voor een dading? - De draagwijdte van een dading. - Het lot van de groepsverzekering. - Schenkingen aan minderjarigen. theorie - Korte theoretische beschouwingen. - Bespreking van diverse praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling naar conclusies voor de praktijk. Inschrijvingsgeld: 55 Lesgever: Steven Brouwers (docent VUB, advocaat balie Antwerpen) Lesdatum: 28 januari 2010 van 13u30 tot 17u00 Aantal deelnemers: minimum 25 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal B001 9

10 Praktische vorming Supervisie te gent We werken met de casussen van de deelnemers. We bedenken in groep hypotheses. We zoeken met de aanwezigen naar mogelijke interventies en we proberen die ook uit. Naast gevalstudies kunnen de deelnemers ook bepaalde thema s aanbrengen en uitwerken in de diepte. De supervisor begeleidt dit proces en geeft ook inhoudelijke input. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om situaties in te brengen en om te reflecteren op eigen handelen als bemiddelaar. Inschrijvingsgeld: 250 euro voor een reeks van 4 data Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdata: Je schrijft in voor een reeks van 4 sessies te kiezen uit: - 11 september september november februari maart mei mei 2010 telkens van 13u00 tot 17u00 Aantal deelnemers: maximum 12 deelnemers per bijeenkomst Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 10

11 Scheidingsbemiddeling en het verschil tussen eerste en tweede beslisser te gent Ga je als bemiddelaar in familiezaken enkel aan de slag op het moment dat beide partners beslist hebben om te scheiden of werk je ook met situaties waarbij één van beiden hierover nog twijfelt? Dit verschil in positie heeft invloed op het verloop van een bemiddeling. Een bemiddelaar in familiezaken moet deze verschillen tussen de onderhandelaars herkennen, een plaats geven en voor beiden even goed werken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het verschil tussen eerste en tweede beslisser en hoe de bemiddelaar hier doelmatig mee omgaat. We besteden extra aandacht aan de startsituatie waarbij één van de partners twijfelt om al of niet mee te werken aan een scheidingsbemiddeling. Advocaat/notaris/derde groep bemiddelaars in familiezaken. - Positieverschil en beleving eerste en tweede beslisser. - Impact van twee scheidingsprocessen (de juridisch scheiding en de emotionele scheiding). - Synchronisatie van verschillende tempi. - Respect voor het verschil in beleving tussen de eerste en de tweede beslisser. - Er wordt getraind op basis van situaties van de deelnemers. - Er worden theoretische beschouwingen en kanttekeningen gemaakt. - De situaties van de deelnemers zelf worden gehanteerd om verdere oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 110 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdatum: 23 september 2009 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 11

12 Gerechtelijke bemiddeling in Familiezaken en Burgerlijke en Handelszaken te gent Ervaring met gerechtelijke bemiddeling leert ons dat het gaat om een specifieke en complexe bemiddelingscontext met heel wat valkuilen. Bij gerechtelijke bemiddeling zijn de meningsverschillen dikwijls verbonden met langdurige, slepende en hoog oplopende conflicten. Deze conflicten zijn betekenisvol en functioneel en vragen een gepaste benadering. Start u met een gesprek met alle onderhandelaars of met aparte gesprekken? Wat zijn volgende stappen? Hoe kan u de betrokkenen stimuleren zonder hen te overtuigen? Wat zijn manieren van omgaan met de invloed van de gerechtelijke procedure? Wat betekent vertrouwelijkheid voor de bemiddelaar? Hoe gebruikt u het protocol als een instrument in de bemiddeling? Hoe krijgt u verborgen agenda s op de onderhandelingstafel? Hoe betrekt u de advocaten van de onderhandelaars? Welke specifieke vaardigheden hanteert u om de intensiteit van het conflict niet te laten escaleren? Deze cursus richt zich op de specificiteit van gerechtelijke bemiddeling en de invloed hiervan op de bemiddelaar. Bemiddelaars in familiezaken, in burgerlijke en handelzaken. Onderscheid tussen kiezen voor bemiddeling en kennis maken met bemiddeling, vertrouwelijkheid en dossieraanmaak, engagement van de raadslieden, engagement van de onderhandelaars, invloed van de rechtsgang, werken met een installatievergadering, vaardigheden in het omgaan met hoog conflictueuze situaties, strategische keuzes maken. - Theorie en praktijk wisselen elkaar af. - Theorie wordt opgebouwd vanuit oefensituaties. - De situaties van de deelnemers zelf worden gehanteerd om oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 200 Lesgevers: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) en een advocaat-bemiddelaar Lesdata: 12 maart en 19 maart 2010 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 12

13 Bemiddeling in aanwezigheid van andere dienstverleners te gent De overweging om voor bemiddeling te kiezen komt dikwijls op een moment dat mensen zich al laten bijstaan door een advocaat of andere dienstverlener. De bemiddelaar kan dan overwegen om deze derden al dan niet uit te nodigen en al dan niet te betrekken in het verdere verloop. In het bemiddelingsmodel contrapunt hanteren we een pragmatische benadering van deze vraag, nl. 'zorgt de aanwezigheid van derden voor een toegevoegde waarde?' Indien de aanwezigheid van de derde voor meerwaarde zorgt voor het bemiddelingsproces, dan zijn we in het bemiddelingsmodel contrapunt geneigd om de derde(n) te betrekken. Wat kan toegevoegde waarde zijn? Waar dient u als bemiddelaar extra aandacht voor te hebben indien derden-deskundigen aanwezig zijn? Wat kan de rol van de deskundigen zijn tijdens de bemiddelingsprocedure? Wanneer blijven de deskundigen best op de achtergrond en wanneer treden ze best op de voorgrond? De cursus geeft antwoord op deze vragen, geeft extra aandacht aan het beheren van de (on)evenwichten en de invloed van de rol als informatiebeheerder. Bemiddelaars in familiezaken, in burgerlijke en handelzaken en in sociale zaken. De invloed van de aanwezigheid van derden wordt doorheen de volledige bemiddelingsprocedure op een rijtje gezet, aandachtspunten en valkuilen worden verzameld, verschillende settings worden bekeken. - Theorie en praktijk wisselen elkaar af. - Theorie wordt opgebouwd vanuit een praktijksituatie op basis van beeldmateriaal. - De situaties van de deelnemers zelf worden eventueel gehanteerd om verdere oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 110 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdatum: 23 april 2010 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 13

14 Combinatie theorie en Communicatietheorie toepassen in hoog-conflict situaties te gent Eén dag theorie eventueel aangevuld met twee dagen training. Combinatie theorie en 1. Theorie We gaan in op de recente ontwikkelingen binnen de systeem- en communicatietheorie. Zowel conceptuele analyse als empirisch gesteunde bevindingen komen aan bod. Inschrijvingsgeld: 100 Lesgever: Prof. Ann Buysse (hoogleraar UGent) Lesdatum: 9 oktober 2009 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 15 maximum 50 Locatie: faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Dunantlaan 2, 9000 Gent Container, leszaal rechts (ingang tegenover hoofdingang faculteit) 2. Training Twee dagen training geven de mogelijkheid om de theorie in te oefenen. Een bemiddelaar krijgt dikwijls te maken met hardnekkige relationele conflicten die de onderhandelingen over de inhoud verstoren. Een onderhandelaar die zich 'moeilijk' blijft gedragen, daagt de bemiddelaar uit om extra waakzaam te zijn op evenwicht. Tijdens de training worden mogelijke interventies afgeleid uit de communicatietheorie. Ze worden besproken en uitgeprobeerd in praktijkgevallen. Extra aandacht gaat naar het respecteren van het zelfbeeld van elke onderhandelaar, naar het herformuleren van moeilijk gedrag in termen van inzet en in het zich als bemiddelaar gepast leidend en volgend opstellen. Advocaat/notaris/derde groep bemiddelaars in alle zaken. Inhouden: - Axioma s van de communicatietheorie. - Inzet van de onderhandelaars herkennen en kunnen formuleren. - Er voor zorgen dat iedere onderhandelaar zich gerespecteerd voelt in zijn/haar zelfbeeld. - Storend gedrag kunnen ombuigen naar constructief gedrag. 14

15 te gent - Er wordt getraind op basis van situaties van de deelnemers. - Er worden theoretische beschouwingen en kanttekeningen gemaakt. - De situaties van de deelnemers zelf worden gebruikt om verdere oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 200 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdata: 16 en 23 oktober 2009 van 9u00 tot 16u30 Combinatie theorie en Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 15

16 Kinderen in bemiddeling te gent Één dag theorie eventueel aangevuld met twee dagen training. 1. Theorie We gaan in op recente ontwikkelingen in de theorievorming rond de plaats van kinderen in bemiddeling en bespreken op basis van multidisciplinaire onderzoeksbevindingen de mogelijkheden, valkuilen, posities en concrete technieken. We geven een overzicht van wat het huidige onderzoek ons leert voor een 'good practice'. Inschrijvingsgeld: 100 Combinatie theorie en Lesgever: Prof. Ann Buysse (hoogleraar UGent) Lesdatum: 12 maart 2010 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 15 maximum 50 Locatie: faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Dunantlaan 2, 9000 Gent Container, leszaal links (ingang tegenover hoofdingang faculteit) 2. Training Twee dagen training geven de gelegenheid om de theorie toe te passen en interventies te trainen. Inschrijvingsgeld: 200 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdata: 26 maart en 2 april 2010 telkens van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 16

17 Inschrijvingsstrook nascholing bemiddeling Naam en voornaam (Mevr./Dhr.):... Functie:... Kantoor/Bedrijf/Instelling:... Straat + nr.:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Fax: Behaald diploma (+ onderwijsinstelling en jaar): schrijft in voor de nascholing Bemiddeling : Antwerpen Praktische vorming: Supervisie ( 100 per sessie, 450 voor alle sessies) 22/09/ /11/ /01/ /03/ /05/2010 Beginnen met bemiddeling ( 140) 29/09/2009 Omgaan met mensen met specifieke communicatie moeilijkheden bij bemiddeling ( 140) 19/01/2010 Omgaan met crisissituaties en blokkeringsituaties bij bemiddeling ( 140) 16/03/2010 Grondig uitdiepen van geweldloze communicatie ( 140) 11/05/2010 Theorie Contractuele afspraken bij het einde van de bemiddeling ( 55) 10/12/2009 Echtscheiding door onderlinge toestemming ( 55) 28/01/2010 Gent Praktische vorming: Supervisie ( 250 voor 4 sessies naar keuze) 11/09/ /09/ /11/ /02/ /03/ /05/ /05/2010 Scheidingsbemiddeling en het verschil tussen eerste en tweede beslisser ( 110) 23/09/2009 Gerechtelijke bemiddeling in Familiezaken en Burgerlijke en Handelszaken ( 200) /09/2010 Bemiddeling in aanwezigheid van andere dienstverleners ( 110) 23/04/2010 Combinatie theorie en : Communicatie toegepast in hoog-conflict situaties (Theorie 100/Training 200) 09/10/2009 en /10/2009 Kinderen in bemiddeling (Theorie 100/Training 200) 26/03/2010 en 02/04/2010 en betaalt het verschuldigde inschrijvingsgeld (... ) na ontvangst van de factuur/debetnota. Opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap (KMO-portefeuille en opleidingscheques van Accor) kunnen als betaalmiddel worden aangewend. Datum:... /... /... Handtekening: Ingevuld formulier terugzenden naar: Annulatie slechts schriftelijk mogelijk is en tot max. 10 dagen voor de activiteit. Deze gegevens zullen opgenomen worden in de administratieve bestanden van hetzij Gandaius Permanente Vorming (Universiteitstraat 4, 9000 Gent), hetzij Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (Campus Stad, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen), waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kunnen worden uitgeoefend. Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Fax Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Campus Stad, Venusstraat Antwerpen Fax

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld Ethische en andere dilemma s bij mediation naast rechtspraak Landelijk bureau Mediation naast rechtspraak 4 juli 2008 Auteurs: Maarten Bakker, Judith Emaus, Karin Iest en Bela de Vries Eindredactie: Machteld

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie