Bemiddeling. nascholing academiejaar CBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bemiddeling. nascholing academiejaar 2009-10 CBR"

Transcriptie

1 Bemiddeling nascholing academiejaar CBR

2 U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden te Antwerpen en te Gent in de periode september 2009 juni De Federale Bemiddelingscommissie vraagt het bewijs van 24 uren vorming gespreid over een periode van twee jaren, die minstens 6 uur theorie en minstens 6 uur moet omvatten. U heeft keuze uit volgende sessies: Antwerpen Praktische vorming: - Supervisie: 4 uren - Beginnen met bemiddeling: 6 uren - Omgaan met mensen met specifieke communicatie moeilijkheden bij bemiddeling: 6 uren - Omgaan met crisissituaties en blokkeringsituaties bij bemiddeling: 6 uren - Grondig uitdiepen van geweldloze communicatie: 6 uren Theorie: - Contractuele afspraken bij het einde van de bemiddeling: 4 uren - Echtscheiding door onderlinge toestemming: 4 uren Gent Praktische vorming: - Supervisie: 4 uren - Scheidingsbemiddeling en het verschil tussen eerste en tweede beslisser: 6 uren - Gerechtelijke bemiddeling in Familiezaken en Burgerlijke en Handelszaken: 12 uren - Bemiddeling in aanwezigheid van andere dienstverleners: 6 uren Combinatie theorie en : - Communicatie toegepast in hoog-conflict situaties: 6 uren theorie en 12 uren training - Kinderen in bemiddeling: 6 uren theorie en 12 uren training De nascholing wordt georganiseerd door Gandaius Permanente Vorming (GPV) van de Universiteit Gent en het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als vormingscentrum voor erkende bemiddelaars. Bij de Federale Bemiddelingscommissie werd een aanvraag ingediend om dit programma in aanmerking te nemen voor het behoud van de erkenning als bemiddelaar. Bij onvoldoende deelnemers behouden we ons het recht voor om de sessies niet te organiseren. Indien voor een sessie het maximum aantal deelnemers is bereikt dan zullen we de sessies opnieuw inrichten. We noteren uw inschrijving dan op een wachtlijst. Inschrijven U kan inschrijven via het elektronische inschrijvingsformulier (www.law.ugent.be/gandaius/ gpv/bemiddeling) of via het inschrijvingsformulier op p. 19. Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de sessie. De inschrijvingsgelden worden betaald na ontvangst factuur/debetnota. CBR en GPV zijn erkende opleidingsverstrekkers voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Bij de OVB werd een aanvraag ingediend tot erkenning van het volledige programma. Voor verder inlichtingen kan u terecht bij Gent Gandaius Permanente Vorming Tel Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Tel

3 Praktische vorming Supervisie te antwerpen Bemiddelaars wensen in hun streven naar professionele vervolmaking hun functioneren te verbeteren. Deze positieve evolutie kunnen zij zelf in handen nemen door met de hier aangereikte instrumenten een zelfgestuurd leerproces op gang te brengen. Zij kunnen met deze instrumenten zichzelf evalueren op het gebied van professionele houdingen en vaardigheden en daar dan ook gericht aan werken. Zo kunnen zij op eigen tempo en op eigen initiatief het hoogste professionele niveau bereiken. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - Persoonlijk ontwikkelingsplan dat de deelnemers opstellen voor zichzelf. - Het formuleren van verbeteringen aan competenties en attitudes die noodzakelijk zijn bij bemiddeling. - Het inoefenen van deze verbeterde competenties en attitudes. - Er zal worden gewerkt met de vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van concrete gevallen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 100 per sessie, 450 voor alle vijf Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdata: 22 september 2009, 17 november 2009, 12 januari 2010, 23 maart 2010 en 25 mei 2010 telkens van 13u00 tot 17u00. U kan zich inschrijven voor één of meerdere sessies. Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C201 op 22/9, 17/11, 12/1 & lokaal C104 op 23/3, 25/5 3

4 Beginnen met bemiddeling te antwerpen Een correcte selectie van al dan niet bemiddelbare situaties zal zowel de betrokkenen als de bemiddelaar heel wat ontgoochelingen besparen. Het begin van een bemiddeling is immers steeds een stresserende onderneming. Hier wordt niet alleen door de betrokkenen het beeld gevormd van de professionele competentie van de bemiddelaar maar hier wordt ook de basis gelegd voor het onontbeerlijke vertrouwen in de bemiddelaar. Bovendien worden tijdens de introductie afspraken gemaakt die het bemiddelen zullen vergemakkelijken. De introductie van de bemiddeling door de bemiddelaar wordt geoefend. Hoe reageert men als de situatie niet bemiddelbaar blijkt te zijn? Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - Noodzaak aan correcte doorverwijzing. - Hoe werken aan een doorverwijsnetwerk? - Is een geval bemiddelbaar? - Criteria tijdens de intake en criteria tijdens de bemiddeling. - Hoe reageren als men vaststelt dat niet meer is voldaan aan alle bemiddelingsvoorwaarden? - Motivatie tot bemiddeling? - Inleiding van de bemiddeling te geven bij de start door de bemiddelaar. - Er zal worden gewerkt met vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van diverse praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 29 september 2009 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C201 4

5 Omgaan met mensen met specifieke communicatiemoeilijkheden bij bemiddeling te antwerpen De bemiddelaar wordt steevast geconfronteerd met mensen die moeizaam communiceren. De bemiddelaar kan ertoe bijdragen dat deze communicatie vlotter zal verlopen. De bedoeling is dat escalatie van een conflict wordt afgeremd en dat men op constructieve wijze leert omgaan met conflicten en de daarbij horende emoties. De bemiddelaar zal de dialoog stimuleren en de communicatie bevorderen. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - De geweldloze communicatie wordt hier als uitgangspunt genomen. - Hoe communiceren als bemiddelaar zodat conflicten worden vermeden of dat men komt tot het constructief omgaan daarmee? - Hoe kan men deze communicatiewijze bevorderen bij partijen tijdens een bemiddeling? - Er zal gewerkt worden met vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 19 januari 2010 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C201 5

6 Omgaan met crisissituaties en blokkeringsituaties bij bemiddeling te antwerpen Het omgaan met specifieke moeilijkheden bij bemiddeling is een belangrijke vaardigheid voor de bemiddelaar. Enkel door de nauwkeurige analyse kan een creatieve correcte tussenkomst in actie bedacht en uitgevoerd worden. Door deze benadering zal worden vermeden dat de bemiddelaar een spontane actie onderneemt die de zaken nog verder op de spits drijft. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - Omgaan met escalatie in conflict. - Communicatie voor het regelen van sterke emoties bij conflict. - Hoe onevenwichtige machtsverhoudingen bijsturen? - Er zal gewerkt worden met de vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 16 maart 2010 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C104 6

7 Grondig uitdiepen van geweldloze communicatie te antwerpen De bemiddelaar wordt steevast geconfronteerd met mensen die moeizaam communiceren. De bemiddelaar kan ertoe bijdragen dat deze communicatie vlotter zal verlopen. De bedoeling is dat escalatie van een conflict wordt afgeremd en dat men op constructieve wijze leert omgaan met conflicten en de daarbij horende emoties. De bemiddelaar zal de dialoog stimuleren en de communicatie bevorderen. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding volgden. Ervaring met bemiddeling verdient aanbeveling. - De geweldloze communicatie wordt hier als uitgangspunt genomen. - Hoe communiceren als bemiddelaar zodat conflicten worden vermeden of dat men komt tot het constructief omgaan daarmee? - Hoe kan men deze communicatiewijze bevorderen bij partijen tijdens een bemiddeling? - Er zal gewerkt worden met de vragen van de cursisten rond deze thema s. - Bespreking van praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor praktijk. - Korte theoretische beschouwingen. Inschrijvingsgeld: 140 Lesgever: Theo Geuens (T&O) Lesdatum: 11 mei 2010 van 12u30 tot 18u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 14 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal C104 7

8 Theorie Contractuele afspraken bij het einde van de bemiddeling te antwerpen Doelstelling: Als een bemiddeling met succes wordt afgerond, dienen er een aantal contractuele afspraken te worden gemaakt. Het is de bedoeling om op deze contractuele clausules in te gaan, zowel in het algemeen als specifiek voor de familiale bemiddeling. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding hebben gevolgd. Ervaring met bemiddeling strekt tot aanbeveling. - Contractuele clausules ter afronding van de bemiddeling in het algemeen. - Dading: kenmerken, geldigheidsvereisten, gevolgen. - Specifieke clausules op het einde van de familiale bemiddeling. theorie - Korte theoretische beschouwingen. - Bespreking van diverse clausules aan de hand van casussen. - Oefeningen met terugkoppeling naar conclusies voor de praktijk. Inschrijvingsgeld: 55 Lesgevers: - Steven Brouwers (docent VUB, advocaat balie Antwerpen) - Luc Demeyere (praktijkassistent Universiteit Antwerpen, advocaat balie Antwerpen) Lesdatum: 10 december 2009 van 13u30 tot 17u00 Aantal deelnemers: minimum 25 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal B001 8

9 Echtscheiding door onderlinge toestemming te antwerpen Doelstelling: Het is niet de bedoeling om als zodanig in te gaan op de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, maar wel een stand van zaken op te maken van de belangrijkste problemen die gewoonlijk opduiken bij een echtscheiding door onderlinge toestemming. Bemiddelaars die minstens de basisopleiding hebben gevolgd. Ervaring met bemiddeling strekt tot aanbeveling. - Vereiste van tussenkomst van een notaris. - De problematiek van de tegenbrieven. - In hoeverre zijn familierechtelijke overeenkomsten vatbaar voor een dading? - De draagwijdte van een dading. - Het lot van de groepsverzekering. - Schenkingen aan minderjarigen. theorie - Korte theoretische beschouwingen. - Bespreking van diverse praktische casussen. - Oefeningen met terugkoppeling naar conclusies voor de praktijk. Inschrijvingsgeld: 55 Lesgever: Steven Brouwers (docent VUB, advocaat balie Antwerpen) Lesdatum: 28 januari 2010 van 13u30 tot 17u00 Aantal deelnemers: minimum 25 Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus lokaal B001 9

10 Praktische vorming Supervisie te gent We werken met de casussen van de deelnemers. We bedenken in groep hypotheses. We zoeken met de aanwezigen naar mogelijke interventies en we proberen die ook uit. Naast gevalstudies kunnen de deelnemers ook bepaalde thema s aanbrengen en uitwerken in de diepte. De supervisor begeleidt dit proces en geeft ook inhoudelijke input. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn om situaties in te brengen en om te reflecteren op eigen handelen als bemiddelaar. Inschrijvingsgeld: 250 euro voor een reeks van 4 data Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdata: Je schrijft in voor een reeks van 4 sessies te kiezen uit: - 11 september september november februari maart mei mei 2010 telkens van 13u00 tot 17u00 Aantal deelnemers: maximum 12 deelnemers per bijeenkomst Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 10

11 Scheidingsbemiddeling en het verschil tussen eerste en tweede beslisser te gent Ga je als bemiddelaar in familiezaken enkel aan de slag op het moment dat beide partners beslist hebben om te scheiden of werk je ook met situaties waarbij één van beiden hierover nog twijfelt? Dit verschil in positie heeft invloed op het verloop van een bemiddeling. Een bemiddelaar in familiezaken moet deze verschillen tussen de onderhandelaars herkennen, een plaats geven en voor beiden even goed werken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het verschil tussen eerste en tweede beslisser en hoe de bemiddelaar hier doelmatig mee omgaat. We besteden extra aandacht aan de startsituatie waarbij één van de partners twijfelt om al of niet mee te werken aan een scheidingsbemiddeling. Advocaat/notaris/derde groep bemiddelaars in familiezaken. - Positieverschil en beleving eerste en tweede beslisser. - Impact van twee scheidingsprocessen (de juridisch scheiding en de emotionele scheiding). - Synchronisatie van verschillende tempi. - Respect voor het verschil in beleving tussen de eerste en de tweede beslisser. - Er wordt getraind op basis van situaties van de deelnemers. - Er worden theoretische beschouwingen en kanttekeningen gemaakt. - De situaties van de deelnemers zelf worden gehanteerd om verdere oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 110 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdatum: 23 september 2009 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 11

12 Gerechtelijke bemiddeling in Familiezaken en Burgerlijke en Handelszaken te gent Ervaring met gerechtelijke bemiddeling leert ons dat het gaat om een specifieke en complexe bemiddelingscontext met heel wat valkuilen. Bij gerechtelijke bemiddeling zijn de meningsverschillen dikwijls verbonden met langdurige, slepende en hoog oplopende conflicten. Deze conflicten zijn betekenisvol en functioneel en vragen een gepaste benadering. Start u met een gesprek met alle onderhandelaars of met aparte gesprekken? Wat zijn volgende stappen? Hoe kan u de betrokkenen stimuleren zonder hen te overtuigen? Wat zijn manieren van omgaan met de invloed van de gerechtelijke procedure? Wat betekent vertrouwelijkheid voor de bemiddelaar? Hoe gebruikt u het protocol als een instrument in de bemiddeling? Hoe krijgt u verborgen agenda s op de onderhandelingstafel? Hoe betrekt u de advocaten van de onderhandelaars? Welke specifieke vaardigheden hanteert u om de intensiteit van het conflict niet te laten escaleren? Deze cursus richt zich op de specificiteit van gerechtelijke bemiddeling en de invloed hiervan op de bemiddelaar. Bemiddelaars in familiezaken, in burgerlijke en handelzaken. Onderscheid tussen kiezen voor bemiddeling en kennis maken met bemiddeling, vertrouwelijkheid en dossieraanmaak, engagement van de raadslieden, engagement van de onderhandelaars, invloed van de rechtsgang, werken met een installatievergadering, vaardigheden in het omgaan met hoog conflictueuze situaties, strategische keuzes maken. - Theorie en praktijk wisselen elkaar af. - Theorie wordt opgebouwd vanuit oefensituaties. - De situaties van de deelnemers zelf worden gehanteerd om oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 200 Lesgevers: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) en een advocaat-bemiddelaar Lesdata: 12 maart en 19 maart 2010 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 12

13 Bemiddeling in aanwezigheid van andere dienstverleners te gent De overweging om voor bemiddeling te kiezen komt dikwijls op een moment dat mensen zich al laten bijstaan door een advocaat of andere dienstverlener. De bemiddelaar kan dan overwegen om deze derden al dan niet uit te nodigen en al dan niet te betrekken in het verdere verloop. In het bemiddelingsmodel contrapunt hanteren we een pragmatische benadering van deze vraag, nl. 'zorgt de aanwezigheid van derden voor een toegevoegde waarde?' Indien de aanwezigheid van de derde voor meerwaarde zorgt voor het bemiddelingsproces, dan zijn we in het bemiddelingsmodel contrapunt geneigd om de derde(n) te betrekken. Wat kan toegevoegde waarde zijn? Waar dient u als bemiddelaar extra aandacht voor te hebben indien derden-deskundigen aanwezig zijn? Wat kan de rol van de deskundigen zijn tijdens de bemiddelingsprocedure? Wanneer blijven de deskundigen best op de achtergrond en wanneer treden ze best op de voorgrond? De cursus geeft antwoord op deze vragen, geeft extra aandacht aan het beheren van de (on)evenwichten en de invloed van de rol als informatiebeheerder. Bemiddelaars in familiezaken, in burgerlijke en handelzaken en in sociale zaken. De invloed van de aanwezigheid van derden wordt doorheen de volledige bemiddelingsprocedure op een rijtje gezet, aandachtspunten en valkuilen worden verzameld, verschillende settings worden bekeken. - Theorie en praktijk wisselen elkaar af. - Theorie wordt opgebouwd vanuit een praktijksituatie op basis van beeldmateriaal. - De situaties van de deelnemers zelf worden eventueel gehanteerd om verdere oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 110 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdatum: 23 april 2010 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 13

14 Combinatie theorie en Communicatietheorie toepassen in hoog-conflict situaties te gent Eén dag theorie eventueel aangevuld met twee dagen training. Combinatie theorie en 1. Theorie We gaan in op de recente ontwikkelingen binnen de systeem- en communicatietheorie. Zowel conceptuele analyse als empirisch gesteunde bevindingen komen aan bod. Inschrijvingsgeld: 100 Lesgever: Prof. Ann Buysse (hoogleraar UGent) Lesdatum: 9 oktober 2009 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 15 maximum 50 Locatie: faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Dunantlaan 2, 9000 Gent Container, leszaal rechts (ingang tegenover hoofdingang faculteit) 2. Training Twee dagen training geven de mogelijkheid om de theorie in te oefenen. Een bemiddelaar krijgt dikwijls te maken met hardnekkige relationele conflicten die de onderhandelingen over de inhoud verstoren. Een onderhandelaar die zich 'moeilijk' blijft gedragen, daagt de bemiddelaar uit om extra waakzaam te zijn op evenwicht. Tijdens de training worden mogelijke interventies afgeleid uit de communicatietheorie. Ze worden besproken en uitgeprobeerd in praktijkgevallen. Extra aandacht gaat naar het respecteren van het zelfbeeld van elke onderhandelaar, naar het herformuleren van moeilijk gedrag in termen van inzet en in het zich als bemiddelaar gepast leidend en volgend opstellen. Advocaat/notaris/derde groep bemiddelaars in alle zaken. Inhouden: - Axioma s van de communicatietheorie. - Inzet van de onderhandelaars herkennen en kunnen formuleren. - Er voor zorgen dat iedere onderhandelaar zich gerespecteerd voelt in zijn/haar zelfbeeld. - Storend gedrag kunnen ombuigen naar constructief gedrag. 14

15 te gent - Er wordt getraind op basis van situaties van de deelnemers. - Er worden theoretische beschouwingen en kanttekeningen gemaakt. - De situaties van de deelnemers zelf worden gebruikt om verdere oefensituaties op te zetten. Inschrijvingsgeld: 200 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdata: 16 en 23 oktober 2009 van 9u00 tot 16u30 Combinatie theorie en Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 15

16 Kinderen in bemiddeling te gent Één dag theorie eventueel aangevuld met twee dagen training. 1. Theorie We gaan in op recente ontwikkelingen in de theorievorming rond de plaats van kinderen in bemiddeling en bespreken op basis van multidisciplinaire onderzoeksbevindingen de mogelijkheden, valkuilen, posities en concrete technieken. We geven een overzicht van wat het huidige onderzoek ons leert voor een 'good practice'. Inschrijvingsgeld: 100 Combinatie theorie en Lesgever: Prof. Ann Buysse (hoogleraar UGent) Lesdatum: 12 maart 2010 van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 15 maximum 50 Locatie: faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Dunantlaan 2, 9000 Gent Container, leszaal links (ingang tegenover hoofdingang faculteit) 2. Training Twee dagen training geven de gelegenheid om de theorie toe te passen en interventies te trainen. Inschrijvingsgeld: 200 Lesgever: Franky De Meyer (bemiddelaar, VCOK, groepspraktijk Manivel) Lesdata: 26 maart en 2 april 2010 telkens van 9u00 tot 16u30 Aantal deelnemers: minimum 6 maximum 16 Locatie: VCOK, Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent 16

17 Inschrijvingsstrook nascholing bemiddeling Naam en voornaam (Mevr./Dhr.):... Functie:... Kantoor/Bedrijf/Instelling:... Straat + nr.:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Fax: Behaald diploma (+ onderwijsinstelling en jaar): schrijft in voor de nascholing Bemiddeling : Antwerpen Praktische vorming: Supervisie ( 100 per sessie, 450 voor alle sessies) 22/09/ /11/ /01/ /03/ /05/2010 Beginnen met bemiddeling ( 140) 29/09/2009 Omgaan met mensen met specifieke communicatie moeilijkheden bij bemiddeling ( 140) 19/01/2010 Omgaan met crisissituaties en blokkeringsituaties bij bemiddeling ( 140) 16/03/2010 Grondig uitdiepen van geweldloze communicatie ( 140) 11/05/2010 Theorie Contractuele afspraken bij het einde van de bemiddeling ( 55) 10/12/2009 Echtscheiding door onderlinge toestemming ( 55) 28/01/2010 Gent Praktische vorming: Supervisie ( 250 voor 4 sessies naar keuze) 11/09/ /09/ /11/ /02/ /03/ /05/ /05/2010 Scheidingsbemiddeling en het verschil tussen eerste en tweede beslisser ( 110) 23/09/2009 Gerechtelijke bemiddeling in Familiezaken en Burgerlijke en Handelszaken ( 200) /09/2010 Bemiddeling in aanwezigheid van andere dienstverleners ( 110) 23/04/2010 Combinatie theorie en : Communicatie toegepast in hoog-conflict situaties (Theorie 100/Training 200) 09/10/2009 en /10/2009 Kinderen in bemiddeling (Theorie 100/Training 200) 26/03/2010 en 02/04/2010 en betaalt het verschuldigde inschrijvingsgeld (... ) na ontvangst van de factuur/debetnota. Opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap (KMO-portefeuille en opleidingscheques van Accor) kunnen als betaalmiddel worden aangewend. Datum:... /... /... Handtekening: Ingevuld formulier terugzenden naar: Annulatie slechts schriftelijk mogelijk is en tot max. 10 dagen voor de activiteit. Deze gegevens zullen opgenomen worden in de administratieve bestanden van hetzij Gandaius Permanente Vorming (Universiteitstraat 4, 9000 Gent), hetzij Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (Campus Stad, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen), waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kunnen worden uitgeoefend. Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteitstraat Gent Fax Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Campus Stad, Venusstraat Antwerpen Fax

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven

Bemiddeling CBR. nascholing academiejaar 2011-2012. Inschrijven Bemiddeling nascholing academiejaar 2011-2012 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent Bemiddeling nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats

Nadere informatie

nascholing programma gent

nascholing programma gent Bemiddeling nascholing programma gent 2013-2014 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in

Nadere informatie

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT

Bemiddeling ACADEMIEJAAR GENT NASCHOLING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 INSCHRIJVINGSSTROOK 2017-2018 Naam en voornaam: Functie: Straat + nr.: Postcode + plaats: Telefoon: U bent bemiddelaar en u zoekt zich verder te bekwamen?

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2011-2012 CBR Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en is sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2013-2014 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

DIT IS EEN OUD PROGRAMMA!!! VOOR HET HUIDIGE PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING BEMIDDELING GA NAAR: http://www.law.ugent.be/gandaius/gpv/bemiddeling.html Post academische opleiding Bemiddeling in familiezaken

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 015-016 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling svervolmaking Rechten (CBR) academiejaar 2014-2015 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt

Nadere informatie

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. - inhoudelijke neutraliteit De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling. Opleiding Bemiddeling Academiejaar 2012-2013 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR

Permanente Vorming. Bemiddeling ACADEMIEJAAR CBR Permanente Vorming Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2007-2008 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing

Nadere informatie

opleiding Bemiddeling academiejaar CBR

opleiding Bemiddeling academiejaar CBR opleiding Bemiddeling academiejaar 2009 2010 CBR Concept Bemiddeling Bemiddeling in het algemeen is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling. Bemiddeling is een traject ter conflictoplossing dat reeds

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.

Bemiddeling. De bemiddelaar geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling. opleiding Bemiddeling academiejaar 2016-2017 Bemiddeling Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

OPLEIDING Bemiddeling

OPLEIDING Bemiddeling OPLEIDING Bemiddeling ACADEMIEJAAR 2017-2018 BEMIDDELING Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling en sinds 2005 ook wettelijk geregeld. Een bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan 4 de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de criminologie Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan van 28 februari tot 17 april 2008 telkens op donderdagavond van 18.00u tot 20.30u

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 32 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur

BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN Vorming specifiek deel 30 uur COMMUNICATIE, EMOTIE EN CREATIVITEIT IN PRINCIPIEEL ONDERHANDELEN EN BEMIDDELING/ MEDIATION Waar? Universiteit Hasselt Wanneer?

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming P R O G R A M M A studieactiviteiten 2 0 1 0-2 0 1 1 In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Nieuw Justitiepaleis Gent Wanneer? 26, 27

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN donderdag 23 oktober 2003 Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN De studienamiddag is gewijd aan de wet

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN SCHEIDINGSBEMIDDELING Inleiding Tussen mensen ontstaan conflicten. Als conflicten geen oplossing krijgen of via macht of dwang worden behandeld, willen mensen hun recht halen

Nadere informatie

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen.

Er wordt dan systematische aandacht gegeven aan de machtsverhoudingen en de wenselijke gelijkwaardigheid van niet gelijkaardige betrokkenen. 1 Trainingsbenadering volgens het model T&O Situering Deze trainingsbenadering is gebaseerd op meer dan drie decennia ervaring met bemiddeling. Bij deze training leren de deelnemers hun tussenkomsten als

Nadere informatie

studieactiviteiten 2013-2014

studieactiviteiten 2013-2014 P r o g r a m m a studieactiviteiten 2013-2014 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar

Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar organiseert : 2 MASTER CLASSES PERMANENTE VORMING TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN.. Het Bemiddelingstraject : Uitdieping en Knelpunten. Gespreksvaardigheden en Vrageninstrumentarium van de Bemiddelaar Uw Docenten

Nadere informatie

Trajectbemiddeling Een handleiding Handleiding trajectbemiddeling p. 2

Trajectbemiddeling Een handleiding Handleiding trajectbemiddeling p. 2 ! Trajectbemiddeling Een handleiding Handleiding trajectbemiddeling p. 2 Colofon Dit is een uitgave van VCOK vzw, Raas van Gaverestraat 97 a, 9000 Gent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Kritische vaardigheden voor de coach en trainer

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE Kritische vaardigheden voor de coach en trainer UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Middelen/Bemiddelen Kritische vaardigheden voor de coach en trainer We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende

Nadere informatie

Postacademische opleiding

Postacademische opleiding Universiteit Gent Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten CBR Postacademische opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes

Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes Specialisatie Bemiddelen in familiezaken Kris Decraemer, Koen Timmerman & Vicky Maes Visie en uitgangspunt In een bemiddeling ontmoeten we familieleden in een lastige levensfase, op crisismomenten of in

Nadere informatie

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7

2012 Mediation Trainingsinstituut MTi pagina 3 van 7 Naar aanleiding van uw vraag om informatie over onze mogelijkheid om voor ca. 20 medewerkers binnen de gemeente Zandvoort een training mediationvaardigheden te verzorgen, treft u hierbij een offerte aan

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

studieactiviteiten 2012-2013

studieactiviteiten 2012-2013 Programma studieactiviteiten 2012-2013 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met DINSDAG 9 OKTOBER 2012

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 28, 29

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Permanente Vorming Eerstelijns Psychologische Zorg

Permanente Vorming Eerstelijns Psychologische Zorg Permanente vorming Permanente Vorming Eerstelijns Psychologische Zorg Naam opleiding Engels Primary Care Psychological Interventions Inrichters De permanente vorming ELP wordt ingericht door de vormingsinstituten

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Zakelijke taalopleidingen voor professionals

Zakelijke taalopleidingen voor professionals 8 STE EDITIE Zakelijke taalopleidingen voor professionals DUITS / ENGELS / FRANS KORTRIJK OF LEUVEN OKTOBER 2010 - FEBRUARI 2011 CONCEPT We hanteren een uniek en innovatief opleidingsconcept gebaseerd

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Basiskennis aluminiumtechnologie

Basiskennis aluminiumtechnologie Basiskennis aluminiumtechnologie De ontwikkelingen op het gebied van aluminiumtechnologie gaan razendsnel. In een hoog tempo ontstaan nieuwe toepassingen van aluminium en komen bewerkingsprocessen en nieuwe

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT PLEIDING BEMIDDELING/MEDIATIN TE HASSELT DECISINMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PRFESSINEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILPLSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 30 en 31 maart

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Colloquium De wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling Leuven woensdag 18 mei 2005

Nadere informatie

BEMIDDELINGSREGELS bemiddelingsprotocol

BEMIDDELINGSREGELS bemiddelingsprotocol BEMIDDELINGSREGELS bemiddelingsprotocol U wil een overeenkomst zoeken met de hulp van een bemiddelaar. Dan onderhandelt u zelf. U beslist eerst hoe u zal onderhandelen. Dan pas volgen de onderhandelingen

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Samen trouwen. Samen scheiden

Samen trouwen. Samen scheiden Samen trouwen Samen scheiden Samen trouwen, samen scheiden Destijds hebt u besloten het leven met elkaar te delen. Maar niet elke relatie houdt stand. MGON helpt u om op een verantwoorde en zorgvuldige

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING Tweejarige deeltijdse academische opleiding voor professionals centrum voor migratie en interculturele studies Universiteit Antwerpen SITUERING Eén

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR SECTIE 1: AANSTELLING VAN DE BEMIDDELAAR ARTIKEL 1 Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Even voorstellen. Wat is bemiddeling?

Even voorstellen. Wat is bemiddeling? Even voorstellen Mijn naam is Sabine Poel. In 2006 ben ik als klinisch psychologe optie kinderen en jeugdigen afgestudeerd aan de K.U.L. Na mijn afstuderen ben ik als docent aan de slag gegaan en daarnaast

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN De vragen waarbij een artikel uit het Huishoudelijk Reglement vermeld staat, wegen mee ter beoordeling van de opleiding of cursus. De andere

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Inhoud. Doelgroep. Lesmateriaal. verzekeringssector, of als boekhouder-fiscalist of accountant!! BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN

Inhoud. Doelgroep. Lesmateriaal. verzekeringssector, of als boekhouder-fiscalist of accountant!! BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2013 i.s.m. ADMB Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Financiële analyse, worden gegeven door Lieven Van Belleghem,

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Lijst van arbiters opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Arbitragereglement (25 april 2012) Juristen Dirk De Meulemeester Geboren in 1970 Hij

Nadere informatie