Koppelvlak #10. GBO.Overheid wordt Logius. Digimelding in beheer. Nieuwsbrief GBO.OVERHEID oktober 2009 VOORWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppelvlak #10. GBO.Overheid wordt Logius. Digimelding in beheer. Nieuwsbrief GBO.OVERHEID oktober 2009 VOORWOORD"

Transcriptie

1 Koppelvlak Nieuwsbrief GBO.OVERHEID oktober 2009 #10 INHOUD 400e gemeente kiest voor DigiD Digitaal pensioenregister Rubrieken: Nieuws Hoe groen is uw organisatie? Uitgelicht Getipt De koppeling VOORWOORD GBO.Overheid wordt Logius Per 11 januari 2010 krijgt GBO.Overheid een nieuwe naam: Logius. Tot deze wijziging is besloten om beter herkenbaar te zijn binnen de overheid. Logius is afgeleid van logisch. Het zegt iets over de wijze waarop producten en diensten van Digimelding in beheer onze organisatie met elkaar in verband staan. Maar ook dat ze verbindingen mogelijk maken. De naam Logius wordt toegelicht met de aanduiding Dienst digitale overheid. Voor het logo maken we gebruik van de rijksbrede huisstijl. Op 1 oktober nam GBO.Overheid Digimelding (voorheen de TerugMeld- Faciliteit) in beheer. Digimelding is één centraal punt voor het melden van onjuistheden aan basisregistraties door overheidsorganisaties. Het is ontwikkeld door het programma RENOIR van ICTU. Op de website gbo.overheid.nl/producten/gegevensuitwisseling vindt u meer informatie. De naam van de TerugMeld- Faciliteit wijzigt, omdat GBO.Overheid de samenhang tussen haar producten beter naar voren wil brengen. Naamgeving draagt daar aan bij. Op pagina 2 leest u welke productnamen nog meer wijzigen. Beste lezer, Onderscheidend in de dingen die we doen en herkenbaar aan de producten die we beheren. Dat willen we graag zijn, maar ook laten zien. Daarom krijgt GBO.Overheid in 2010 een nieuwe naam: Logius. We veranderen ook een aantal productnamen om nog duidelijker te maken waarvoor ze staan en hoe ze met elkaar samenhangen. Zo wordt de TerugMeldFaciliteit Digimelding en de Overheidstransactiepoort Digipoort. DigiD verandert niet. Die merknaam staat als een huis en daar zijn we trots op. Wist u trouwens dat er al 400 gemeenten met DigiD werken? Wie de 400e is, leest u in ons hoofdartikel op pagina 6. Veel leesplezier! Steven Luitjens Directeur GBO.Overheid KOPPELVLAK GBO.OVERHEID 1

2 NIEUWS Voorzitter Programmaraad Nieuwe huisstijl en website Website DigiD voor burgers Hans Blokpoel is de nieuwe voorzitter van de Programmaraad van GBO.Overheid. Hij volgt Cor Franke op (tot voor Per 11 januari 2010 krijgt GBO.Overheid niet alleen een nieuwe naam, maar stapt ze ook over op de rijksbrede De website digid.nl richt zich vanaf november vrijwel geheel op de doelgroep burgers. Zij zijn namelijk de grootste gebruikers van deze UITGELICHT kort lid van de Raad van Bestuur CWI). Blokpoel is CIO en lid van de hoofddirectie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook is hij lid van de Manifestgroep. huisstijl. Daarnaast lanceert ze die dag haar nieuwe website. Deze integreert alle websites van GBO.Overheid, zoals overheidstransactiepoort.nl en overheidsservice- website. Informatie voor bedrijven blijft ook beschikbaar, maar de informatie voor de overheid is verhuisd naar de website van gbo. overheid.nl. In deze rubriek lichten we een product van GBO.Overheid uit. Dit keer aandacht voor het Forum Standaardisatie. Hoofd Servicemanagement Hans Verweij (38) is sinds augustus hoofd Servicemanagement bij GBO.Overheid. Hij volgt daarmee Ton Behre op, die deze functie sinds het vertrek van Ronald Houtsma ad interim vervulde. Hans is een ervaren manager binnen het ICT-werkveld. Hiervoor werkte hij zeven jaar bij Telfort (onderdeel van KPN). Verweij maakt een bewuste overstap naar de overheid. Hij is overtuigd van het grote maatschappelijke belang van het bestaan van een professionele elektronische overheid. bus.nl. Alleen publiekswebsites zoals digid.nl blijven los bestaan. De nieuwe website logius.nl gaat op 11 januari 2010 in de lucht. Veilige digitale wereld Initiating Change. Dat was het thema van het symposium van GOVCERT.NL op 6 en 7 oktober in het WTC in Rotterdam. Vele bezoekers uit binnen- en buitenland spraken mee over de stappen die nodig zijn om een veiliger digitale wereld te bereiken. Zie ook: Vernieuwde Waarschuwingsdienst.nl De publieksdienst van GOVCERT.NL, Waarschuwingsdient.nl is vernieuwd. De site heeft een metamorfose ondergaan, is sneller, actueler en bevat meer achtergrondinformatie. De toegankelijkheid en doorzoekbaarheid is verbeterd. De site is ook omgezet naar de rijksbrede huisstijl. Waarschuwingsdienst.nl bevat informatie en waarschuwingen voor de computergebruiker thuis en op het werk, waardoor deze zo veilig mogelijk kan surfen en werken met de computer. Abonneren op de Waarschuwingsdienst.nl is gratis. Kijk eens op waarschuwingsdienst.nl. Waarom is standaardisatie nodig? Kabinetsdoelstellingen als groener en zuiniger, veiligheid voor kinderen en toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg zijn alleen realiseerbaar als organisaties over en weer samenwerken. Publiek en Privaat. Daarvoor moeten gegevens betrouwbaar kunnen worden uitgewisseld en gebruikt. Die uitwisseling heet interoperabiliteit. Om betrouwbare uitwisseling te verzekeren, is standaardisatie nodig. Wat doet het Forum Standaardisatie? Het Forum Standaardisatie heeft als taak de selectie van open ICT-standaarden voor gebruik door de Nederlandse overheid te organiseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Nieuwe versie OTP Wat is OSB? sleutelspelers van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. In januari 2010 is de nieuwe Overheidstransactiepoort klaar. De nieuwe OTP beschikt over een gemoderniseerd systeem met een uitwijkomgeving, de bandbreedte van de verbinding is uitgebreid en er is een nieuw koppelvlak voor postbussen (POP3) gerealiseerd. In november 2009 gaan overheden en bedrijven die al met de huidige Overheidstransactiepoort werken over naar de nieuwe Overheidstransactiepoort. Logische productnamen GBO.Overheid wijzigt de namen van een aantal producten. Hierdoor wordt duidelijker hoe de producten met elkaar samenhangen en waarvoor ze staan. Eenduidige naamgeving helpt daarbij. Een overzicht: Oude naam Nieuwe naam In gebruik per: Terugmeldfaciliteit (TMF) Digimelding 15 september 2009 Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV) DigiD Machtigen November 2009 Single Sign On (SSO) Eenmalig inloggen Oktober 2009 Overheidstransactiepoort (OTP) Digipoort 11 januari 2010 Procesinfrastructuur (PI) Digipoort 11 januari 2010 Overheidsservicebus (OSB) Digikoppeling 11 januari 2010 Koppelnet Publieke Sector (KPS) Diginetwerk 11 januari 2010 Op 13 oktober vindt in Tilburg een bijeenkomst plaats over de Overheidsservicebus. Deze bijeenkomst is de laatste van in totaal negen bijeenkomsten. Ze zijn georganiseerd door GBO.Overheid, RENOIR, VNG en EGEM. Het belangrijkste doel van de bijeenkomsten is overheden te informeren over de mogelijkheden en het noodzakelijk gebruik van de OSB binnen overheidsprocessen. Meer informatie vindt u hier: gbo.overheid.nl/evenementen. Wat kan het Forum betekenen voor (semi-) publieke sector en bedrijfsleven? U kunt bij het Forum Standaardisatie terecht met wensen voor en behoeften aan ICT-standaarden. Het Forum beheert twee lijsten met open standaarden. Organisaties kunnen deze lijsten bijvoorbeeld gebruiken bij het opzetten van hun ICT-beleid en bij de aanschaf van ICT. Welk voordeel heeft het gebruik van open standaarden? Het gebruik van open standaarden is een voorwaarde om interoperabiliteit binnen de overheid te verbeteren. Gegevens kunnen daardoor op een goede manier digitaal worden uitgewisseld en hergebruikt. Daarnaast vergroot het gebruik van open standaarden onafhankelijkheid van leveranciers. Welke plannen heeft het Forum tot eind 2010? In de komende periode gaat het Forum de twee lijsten met open standaarden uitbreiden. Ook schenkt het Forum aandacht aan een aantal voor interoperabiliteit randvoorwaardelijke zaken, zoals semantiek, adoptie- en implementatievraagstukken en authenticatie. 2 GBO.OVERHEID KOPPELVLAK KOPPELVLAK GBO.OVERHEID 3

3 Hans Koenders Jeroen Hermkens 400e gemeente kiest voor DigiD DigiD is hard op weg om heel Nederland te veroveren. Van de 441 Nederlandse gemeenten, maken nu meer dan 400 gemeenten gebruik van DigiD. De eerste gemeente was Enschede die als pilotgemeente in 2004 startte met DigiD. De 400e gemeente is Blaricum. We spraken met beide gemeenten. Enschede was in 2004 samen met Den Haag, Eindhoven-Helmond en het ministerie van BZK de Superpilot voor de ontwikkeling van digitale loketten. Een van de zaken die daarbij speelde, was de invoering van DigiD. Vandaar ook dat wij de eerste gemeente zijn die DigiD ging gebruiken, herinnert Hans Koenders, concernstaf beleidsadviseur van de gemeente Enschede zich. Uiteraard kwam het ons goed uit dat de Belastingdienst het invoerde en de aangiftebelastingen koppelde aan DigiD. Zo is de situatie ontstaan dat heel veel burgers een DigiD hebben. Je moet er toch niet aan denken dat elke gemeente haar eigen toegangscode had verzonnen. In feite zie je nu hetzelfde gebeuren bij het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP). Door gebruik te maken van bepaalde (open) standaarden, zorg je vanzelf voor interoperabiliteit tussen gemeenten onderling en de andere overheden. Wat mij betreft zou dat wettelijk verplicht mogen worden. Mijn Loket Sinds juli 2004 gebruiken we DigiD voor Mijn Loket, het digitale gemeenteloket. Later zijn we het ook gaan gebruiken voor gemeentelijke belastingen, zoals bezwaar maken, rekeningnummer wijzigen en machtigingen verlenen of intrekken. Verder verloopt ook de aanvraag kapvergunning via DigiD. Dat laatste gebeurt in combinatie met een digitale handtekening. Koenders is erg tevreden over DigiD, maar ziet in de nabije toekomst ook ruimte voor andere identificatiemiddelen. Het functioneert erg goed. Maar het werkt nu nog als een authenticatiemiddel. Het liefst zou ik ook zien dat authenticatie en identificatie via biometrische kenmerken verlopen om ervoor te zorgen dat je als overheid zeker weet dat je zaken doet met de juiste persoon. Hoe dat eruit zou moeten zien, weet ik nog niet. Het hoeft niet per se met een irisscan te zijn, maar kan ook met een vingerafdruk op een soort creditcard of zoiets. Het moet natuurlijk wel passen bij onze filosofie om het de burger en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken diensten bij de gemeente af te nemen. Drie gemeenten Sinds kort is ook de gemeente Blaricum gebruik gaan maken van DigiD. Daarmee is ze de 400 e gemeente. De week nadat we DigiD hadden gelanceerd, hoorde ik dat we de 400 e gemeente zijn, vertelt Jeroen Hermkens. Jeroen is projectleider interneten intranet bij de BEL-combinatie. Dat is de gezamenlijke werkorganisatie van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. Hermkens: Als 400e gemeente zijn we inderdaad laat met aansluiten op DigiD. Als laatkomer belanden we eigenlijk min of meer in een gespreid bedje. We kunnen DigiD nu precies gebruiken waarvoor het is bedoeld: om de burger te authenticeren en daardoor de dienstverlening aan de burger te verbeteren. DigiD is daar een schakel in, net zoals Ideal, dat is voor het snel regelen van betalingen. De overgang naar DigiD valt samen met een nieuwe internet- en intranetsite van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. Blaricum is de eerste gemeente die daarbij overgaat op DigiD. Eemnes en Laren volgen medio november. We zijn nu in gesprek met onze leverancier of we met DigiD nog meer zaken kunnen doen. Daarbij kijken we ook naar andere gemeenten als Nieuwegein en Meppel. De focus ligt uiteraard op het aanvragen van GBA-uittreksels en vergunningen. Eigenlijk om al die vormen van dienstverlening waarvoor je anders naar de balie moet komen. We hebben hierdoor ook een professionaliseringsstap kunnen zetten, want Blaricum stond op plaats 411 op de landelijke monitor elektronische overheid en we verwachten naar een plaats bij de eerste honderd te gaan. En alles wat nu voor Blaricum geldt, geldt straks ook voor Eemnes en Laren. Van Burgerpin naar Diegiedee Iedereen heeft het nu over DigiD. Maar hoe is die naam ontstaan? Marleen Stolze, destijds hoofd communicatie, vertelt hierover: We zochten een naam die paste bij de kernwoorden Eenvoud, Gemak en Betrouwbaarheid. Burgerpin kwam voorbij. Maar mensen noemen zichzelf niet graag burgers en DigiD is veel meer dan een pincode. De tweede naam die bovenkwam was digitale identiteit, uitgesproken als diegit. Dat is uiteindelijk DigiD geworden. Nu hoef je het niet meer uit te leggen, maar in de beginfase hebben we in alle communicatie de uitspraak erbij gezet: Diegiedee. Dat heeft flink geholpen. Releasekalender De nieuwe releasekalender voor DigiD is bekend. Daarop ziet u waaraan GBO.Overheid werkt en wanneer wat beschikbaar komt. U vindt de releasekalender via deze link: Top 5: Webdiensten van gemeenten met DigiD Verhuizing regelen Bezwaar maken WMO/voorziening gehandicapten aan vragen Automatische incasso Klacht indienen Bij de gemeente Ermelo kun je DigiD ook gebruiken als je mee wilt doen aan de plaatselijke bingo. 4 GBO.OVERHEID KOPPELVLAK KOPPELVLAK GBO.OVERHEID 5

4 voor actuele pensioengegevens. Ook biedt het Pensioenregister nog geen antwoord op vragen als wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden? of Wat gebeurt er als de rente omhoog gaat? Dat is wellicht een volgende stap. Nu concentreren we ons op de website. Dat is al ingewikkeld genoeg, gezien de deelname van maar liefst 700 verschillende instanties. Digitaal Pensioenregister maakt pensioenaanspraken inzichtelijk Weet u hoeveel pensioen u opbouwt en waar? Veel mensen zijn daarvan slecht op de hoogte. Vooral als ze bij diverse werkgevers met verschillende pensioenregelingen hebben gewerkt. De Tweede Kamer wil dat anders en heeft daarom wettelijk bepaald dat er per 1 januari 2011 een digitaal Pensioenregister komt. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dat te bereiken. Zevenhonderd pensioenfondsen en verzekeraars werken samen om het Pensioenregister mogelijk te maken. Programmamanager Cor Franke van Stichting Pensioenregister: Het Pensioenregister is in feite een soort kijkdoos. We maken voor iedereen in Nederland transparant waar hij/zij op dit moment pensioenaanspraken heeft opgebouwd. Kortom, wat mensen hebben en wat ze gaan krijgen. Dus in plaats van allerlei losse overzichten die mensen jaarlijks krijgen toegestuurd, zie je straks in het Pensioenregister één overzichtelijk geheel. Daarmee sluiten we aan op een grote wens van veel mensen. We zien het ook als een noodzakelijke stap om het pensioenbewustzijn van mensen te vergroten. AOW Ook de Sociale Verzekeringsbank werkt aan het pensioenregister mee. En dat is uniek, vindt Franke. Je kunt via het Pensioenregister zien hoeveel AOW je tot nu toe hebt opgebouwd, waardoor je een beter totaalbeeld van je pensioenopbouw krijgt. Omdat de Sociale Verzekeringsbank geen overzichten stuurt, was dat tot nu toe nog niet bekend. Daarnaast krijg je alle informatie te zien van je zogenoemde slapende pensioenaanspraken. Dat zijn de pensioenaanspraken die je hebt opgebouwd bij vorige werkgevers. Die overzichten krijg je in de meeste gevallen nu nog maar één keer in de vijf jaar toegestuurd. Kortom, met het Pensioenregister wordt in één keer duidelijk hoeveel je hebt opgebouwd, waar je dat hebt gedaan en wat je, als er geen veranderingen zijn, gaat krijgen. Wel zo gemakkelijk. Het Pensioenregister bevat vanwege de veiligheid zelf geen gegevens van pensioenafspraken. Op het moment dat je inlogt, vragen we de gegevens op uit de databases van de aangesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Naast de veiligheid zorgt deze werkwijze ook We maken tempo door gebruik te maken van standaard ICT-oplossingen DigiD en OSB De stichting heeft ervoor gekozen standaard ICT-oplossingen te gebruiken. De Tweede Kamer heeft wel bepaald dat er een Pensioenregister moet komen, maar niet hoe die er moet komen. Om te zorgen dat het register er toch op tijd komt, hebben we direct na onze start in januari 2009 besloten om gebruik te maken van overheidsstandaarden van GBO.Overheid als de OverheidsServiceBus en erkende toegangsmechanismen als DigiD. Ook gebruiken we de Webrichtlijnen, zodat mensen met bijvoorbeeld dyslexie de website kunnen raadplegen. En tenslotte gaat het Pensioenregister op Mijnoverheid.nl aansluiten, dat hergebruik van publieke standaarden is een unicum voor een privaat initiatief als het onze, maar ook een bewuste en logische keuze. Allereerst sluit je aan op een ontwikkeling die er al is. Bovendien is het veel goedkoper dan zelf opnieuw het wiel uitvinden. En als lid van het Forum Standaardisatie en voormalig voorzitter van de programmaraad van GBO. Overheid wist ik natuurlijk dat aansluiting hierbij alleen maar voordelen biedt. Wij roepen vaak dat GBO.Overheid alleen standaarden voor de overheid maakt. Maar ons voorbeeld laat zien dat ook andere doelgroepen baat hebben bij het gebruik van deze standaarden. Zeker als ze snel en met minder kosten iets willen invoeren. HOE GROEN IS UW ORGANISATIE? Goed voorbeeld doet goed volgen Zelf het goede voorbeeld zijn. Vanuit die gedachte wordt er op het Ministerie van Economische Zaken (EZ) al veel aan energiebesparing gedaan. Het verplaatsen van de servers naar een groen datacenter zorgde voor dertig procent minder elektriciteitsverbruik. Virtuele werkplekken, gebruik van open software en telepresence moeten EZ nog groener maken. Ook de Universiteit van Amsterdam wordt steeds groener, dankzij een idee van student Ewoud de Kok. Ton van Riet is senior beleidsmedewerker ICT en energie bij de Directie ICT en Toepassing van EZ. Privé rijdt hij op gas, kiest hij bewust voor het gebruik van spaarlampen en verbouwt hij biologische groente. Ik zou ook dolgraag zonnepanelen op mijn dak willen of een windmolen in de tuin. Daar moet ik eerst nog meer van weten. Van Riet is zich bewust van de voorbeeldfunctie die EZ heeft. We maken afspraken met de ICT-sector om het energieverbruik efficiënter te maken. Dan moeten we dat zelf ook doen. Zo hebben we vorig jaar onze servers naar een groen datacenter verplaatst. Hierdoor zakt het elektriciteitsverbruik met dertig procent. Op iedere werkplek staat nu een kleine pc-kast met een klein beetje opslag en een netwerkverbinding. Daarnaast hebben we virtuele werkplekken en staan er alleen nog maar multifunctionele kopieerders op de gang. Alles wordt standaard dubbelzijdig geprint. Van alle conceptstukken die voor parafen rondgaan, wordt nog maar één exemplaar rondgestuurd in plaats van twee. Daarop moet iedereen zijn of haar opmerkingen plaatsen. Zo besparen we veel papier. Ik wilde laten zien dat groene energie echt kansen biedt en uiteindelijk ook winst maakt Honderd procent biologisch Ook op ander gebied neemt EZ de nodige maatregelen. Van Riet: Ons bedrijfsrestaurant verkoopt biologisch voedsel en onze koffieautomaten zijn nu op afstand aan en uit te zetten. Verder richt EZ speciale telepresencekamers in. Deze nieuwe vorm van videoconferencing maakt het mogelijk om in eigen kantoorgebouw met mensen van over de hele wereld te vergaderen. Niet via een webcam, maar via grote beeldschermen en een liveverbinding. Het televisiescherm plaatst jouw eigen bureau op het scherm, waardoor het net lijkt alsof je met de anderen in één kamer achter hetzelfde bureau zit te vergaderen. Uiteraard moet telepresence ervoor zorgen dat we met elkaar minder gaan reizen en dus milieuvriendelijker werken. CO 2 -neutraal computeren Dankzij een idee van Ewoud de Kok, vierdejaars student Econometrie, gaan UvA-studenten vanaf 12 oktober CO 2 -neutraal computeren. Dan opent minister Cramer van Milieu tijdens de Greenovator Tour de nieuwe computerzaal van deze Amsterdamse universiteit. Hier zijn de 250 pc s van locatie Roetersstraat uitgerust met een zogenoemde PC Power Managementsysteem (PCPM). De Kok: Bij de UvA staan veel computers aan zonder gebruikt te worden. Dat vind ik zonde van energie en geld. Daarom leverde ik in het kader van een wedstrijd een plan in om daar wat aan te doen. De Kok won de wedstrijd en wilde het idee ook laten uitvoeren. Daarom werkte hij het plan met twee studenten verder uit. Ik wilde laten zien dat groene energie echt kansen biedt en uiteindelijk ook winst oplevert. En dat is gelukt. We besparen energie door de energiezuinige verlichting en het PCM-systeem, dat ervoor zorgt dat niet gebruikte computers op de standbystand gaan. Uiteindelijk krijgen alle computerzalen en UvA-werkplekken PCPM. De UvA bespaart daarmee op jaarbasis zo n half miljoen euro. Het totale energieverbruik gaat terug van 26 naar 12 huishoudens. We gaan ook energie opwekken. Zo hebben we bij een bedrijf van oud-studenten een modern zonnesysteem Solyndra gekocht, dat uitermate geschikt is voor de platte daken van de UvA. En er komen drie kleine windmolens op het Science Park Amsterdam van de UvA. 6 GBO.OVERHEID KOPPELVLAK KOPPELVLAK GBO.OVERHEID 7

5 GETIPT DE KOPPELING Aan het woord is een klant van GBO.Overheid. Op 14 oktober worden de Computable Awards uitgereikt in het Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. GBO. Overheid is met de Overheidstransactiepoort genomineerd voor de award ICT-project van het jaar in de publieke sector. VNG houdt 11 en 12 november in het WTC te Rotterdam de tweede editie van de VNG Gemeentedagen. GBO.Overheid heeft er samen met ICTU/RENOIR een stand. Van 18 tot en met 20 november vindt in het Zweedse Malmö The 5th Ministrial Government Conference plaats. Steven Luitjens, directeur GBO.Overheid, is hierbij aanwezig. GBO.Overheid houdt 1 december in het Spaansche Hof te Den Haag een sessie over het onderwerp Vervolg architectuurontwikkeling in PPS-ketens. Aanmelden kan via gbo.overheid.nl. VEILIGHEIDSTIP Voor velen is het een uitkomst: documenten bewerken en foto s delen op internet. Op die manier zijn documenten altijd en overal te benaderen en kun je er samen aan werken. Dit is cloud computing. Het nadeel van deze diensten is de veiligheid. Vaak is het mogelijk met slechts een wachtwoord en gebruikersnaam toegang te krijgen tot de gegevens die je deelt. Daarmee is de beveiliging ervan minimaal. Kwaadwillenden kunnen relatief gemakkelijk bij de gegevens komen. Daarnaast kan het zijn dat de gebruikersvoorwaarden van online diensten bepalingen bevatten waarmee de dienstaanbieder een gebruikslicentie wordt verleend op de geplaatste informatie. Hiermee verlies je de controle over wat er met je informatie gebeurt. Tip: Maak geen gebruik van online diensten als het gaat om vertrouwelijke of gevoelige informatie. Naam en functie? Mijn naam is Gerard Reijmer. Ik ben controleadviseur bij de Algemene Inspectiedienst, kortweg AID. Wat doet de AID? De AID is de controle- en opsporingsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik werk voor het onderdeel Visserij. De AID houdt in dat kader toezicht en controle op visserij-aangelegenheden. Van welk product van GBO.Overheid maken jullie gebruik? We ontwikkelen samen met het productschap Vis, het EZ-programma Slim geregeld, goed verbonden en GBO.Overheid een zogenoemd elektronisch logboek voor visserijschepen. Dat is de elektronische versie van het papieren logboek dat de visserij nu verplicht gebruikt. Een kapitein kan hierdoor in één keer vanuit zijn schip alle wettelijk verplichte gegevens digitaal naar verschillende overheden sturen. Op dit moment loopt er een proef met het verzenden van het e-logboek via de Overheidstransactiepoort. Er is voor OTP gekozen, omdat verschillende overheidspartijen, zoals de douane, al met OTP werken en er goede ervaringen mee hebben. Uiteindelijk moet het e-logboek de papieren versie vervangen. Vanaf volgend jaar is het voor bepaalde visserijschepen in Europa zelfs wettelijk verplicht een e-logboek te gebruiken. Wat houdt die Europese regelgeving in? Europa verplicht schepen die langer zijn dan 24 meter per 1 januari 2010 een elektronisch logboek te gebruiken. Per 1 juli 2011 geldt die verplichting ook voor schepen die langer zijn dan COLOFON De nieuwsbrief is een uitgave van GBO.Overheid en verschijnt vier keer per jaar. Uitgave: oktober 2009 Oplage: GBO.Overheid Redactie toelis tekst communicatie Communicatie GBO.Overheid Vormgeving New Case Fotografie Fotostudio van der Horst vijftien meter. In Nederland kunnen rederijen volgend jaar al voor beide schepen het e-logboek gebruiken. Dit betekent een aanzienlijke lastenvermindering voor de ondernemers. Hoe verloopt de proef? Positief. We moeten nog dingen regelen en met elkaar afstemmen, maar de eerste ervaringen zijn goed. We beoordelen nu de proefberichten van onze pilotschepen op inhoud, zodat we zeker weten dat we die gegevens ontvangen die we ook met de sector hebben afgesproken. Ook de samenwerking met GBO.Overheid verloopt soepel. De contactlijnen zijn kort. Wat is de vervolgstap? We willen in overleg met de sector onderzoeken of we nog meer kunnen digitaliseren. Ook gaan we OTP gebruiken voor het elektronisch aanleveren van verkoopberichten van de visafslagen en viskopers. Voor meer informatie, mailt u naar Gerard Reijmer Druk DeltaHage Koppelvlak wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Contactgegevens GBO.Overheid biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. GBO. Overheid levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie. GBO.Overheid is een directie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u meer informatie over GBO.Overheid? Neem dan contact op met het accountteam: of mail naar Alle informatie vindt u ook op gbo.overheid.nl. GBO.Overheid bouwt mee aan de e-overheid 8 GBO.OVERHEID KOPPELVLAK 10.09

Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online

Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online Relatiemagazine, nummer 15, december 2010 Koppelvlak De gevaren van internet Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online Sturen op open standaarden

Nadere informatie

Koppelvlak. Met Digilevering meer slagkracht. Kansen voor Jeugd en Onderwijs. Bent u klaar voor SHA256? Ins en outs van een nieuw product

Koppelvlak. Met Digilevering meer slagkracht. Kansen voor Jeugd en Onderwijs. Bent u klaar voor SHA256? Ins en outs van een nieuw product Relatiemagazine, nummer 17, juni 2011 Koppelvlak Met Digilevering meer slagkracht Ins en outs van een nieuw product Kansen voor Jeugd en Onderwijs Kevin Ronkes vertelt er meer over Bent u klaar voor SHA256?

Nadere informatie

Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte

Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte Relatiemagazine, nummer 20, maart 2012 Koppelvlak Overheid brengt ICT op orde Jaarlijkse beveiligingstesten Nieuw: leveranciersmanagement Logius werkt actief aan langdurige relatie De SBR-aanpak van Deloitte

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

werk in uitvoering connecting people & ideas goed voorbeeld doet goed volgen eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA NIKO!

werk in uitvoering connecting people & ideas goed voorbeeld doet goed volgen eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA NIKO! NIKO! Workstylemagazine voor de moderne ambtenaar goed voorbeeld doet goed volgen connecting people & ideas eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA werk in uitvoering ( advertorial

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de 24 i-nup bouwstenen, de basisinfrastructuur

Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de 24 i-nup bouwstenen, de basisinfrastructuur januari 2013 Uitkering ontvangen zonder aanvraag Een sms-alert wanneer uw auto gekeurd moet worden. Automatisch kinderbijslag ontvangen na de geboorte van uw dochter. Automatisch een uitkering ontvangen

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

Hoe laat je mensen het beste communiceren met intelligente computersystemen? A B P W E R E L D 3 1 0

Hoe laat je mensen het beste communiceren met intelligente computersystemen? A B P W E R E L D 3 1 0 Hoe laat je mensen het beste communiceren met intelligente computersystemen? A B P W E R E L D 3 1 0 Vanaf de Bestuurstafel Groot vermogen, lage dekkingsgraad De pensioenpremie werd door ABP per 1 augustus

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends 2010-2015... 6 3. Organisatie programma

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen 8 3.1 Elektronische toegang tot de overheid

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn

Het PWRI is er voor ons. Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Het PWRI is er voor ons Jaarverslag 2013 Onderweg zijn Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken van het PWRI 9 3. Wat is en doet het PWRI 13 4. Ontwikkelingen in 2013 19

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie