Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online"

Transcriptie

1 Relatiemagazine, nummer 15, december 2010 Koppelvlak De gevaren van internet Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online Sturen op open standaarden Forum Standaardisatie komt met handreiking

2 Inhoud Nieuws GOVCERT.NL helpt Bredolab ontmantelen 2 Nieuws 2 Voorwoord 3 Eerste Nationaal Trendrapport 4 Koplopers 7 Aandacht voor veiligheid 8 Uitgelicht 10 De koppeling 11 Veiligheidstip 12 Getipt 12 Colofon 12 Start Essence-project In november is het consortiumproject Essence gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Forum Standaardisatie, de Belastingdienst, Ordina, RuleManagement Group, Het Expertise Centrum, TNO en Novay. Het consortium wil organisaties helpen meer grip te krijgen op de betekenis van informatie die zij met andere organisaties delen. Nu loopt hergebruik van gegevens nog teveel spaak op betekenisverschillen. De eerste fase van het project loopt tot en met april 2011 en wordt gefinancierd door de consortiumleden zelf. Hierbij worden actief nieuwe deelnemers uit bedrijfsleven en overheid betrokken. Kijk voor meer informatie over Essence op GOVCERT.NL helpt Bredolab ontmantelen In oktober was er volop internationale media-aandacht voor de succesvolle ontmanteling van het botnet Bredolab in Haarlem. Een actie van het team High Tech Crime van de Nationale Recherche haalde het criminele netwerk uit de lucht. Later werd in Armenië ook het brein erachter aangehouden. GOVCERT.NL speelde een belangrijke rol bij deze ontmanteling. Zo zorgde GOVCERT.NL dat alle gebruikers met een besmette computer (minimaal 3 miljoen) een maatwerkinstructie ontvingen om de virusbesmetting op hun computer te verwijderen. Hiervoor is een wapen van de cybercriminelen zelf gebruikt: op iedere besmette computer verscheen bij het starten een pop-up met informatie en een link naar de instructie op waarschuwingsdienst.nl. Het advies op deze site is veel geraadpleegd. Een geslaagde actie en een goed voorbeeld van samenwerking in de strijd tegen cybercrime. 2 Logius koppelvlak december 2010 Strengere eisen wachtwoord en Webrichtlijnen Op 13 december is een nieuwe release van DigiD uitgebracht. Daarin zijn de eisen voor wachtwoorden opgeschroefd. Bij nieuwe wachtwoorden is het voortaan verplicht om in een wachtwoord minimaal één leesteken, cijfers, hoofdletters en kleine letters te gebruiken. Om de keuze voor zo n sterk wachtwoord te vergemakkelijken, is ook een zogenoemde wachtwoordsterktemeter ingevoerd. In dezelfde release zijn ook de authenticatiepagina's verder aangepast om aan de Webrichtlijnen te voldoen. Vijfhonderd organisaties gebruiken DigiD Het CAK is de vijfhonderdste organisatie die op DigiD is aangesloten. Sinds de start van DigiD in 2005 is het aantal aangesloten organisaties jaarlijks sterk gestegen. Burgers kunnen hun DigiD bij bijna alle gemeenten gebruiken. Maar ook bij steeds meer zorginstellingen en landelijke overheidsorganisaties, zoals het Donorregister, RDW, CBR, DUO, SVB, UWV, de Belastingdienst en nu dus ook het CAK. Het CAK is de centrale uitvoerder van financiële regelingen en informatietaken in de zorg- en welzijnsector. Zij verkennen en incasseren de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere

3 VOORWOORD Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Vanaf dit jaar verzorgt het CAK ook de algemene tegemoetkoming van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Mensen die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen, kunnen met hun DigiD nu zelf online hun gegevens inzien of wijzigen. Ook kunnen ze via het klantportaal informatie aanvragen of een aanvraag indienen. Douane over op Digipoort De laatste bedrijven stappen momenteel van een directe verbinding met de Douane over naar een verbinding via Digipoort. De Douane krijgt hierdoor alle informatie aangeleverd via Digipoort en heeft zo zelf geen beheerlasten meer rond verbindingen. Voor bedrijven wordt het makkelijker om op nieuwe toekomstige stromen van de Douane aan te sluiten of om gegevens uit te wisselen met andere overheden. Digipoort creëert namelijk één ingang voor bedrijven voor gegevensuitwisseling met meerdere overheidspartijen. Single Window Logius hield 10 november een conferentie over het Nationale Single Window, over de in- en uitvoer van verkeer, gebaseerd op het Data model van de Wereld Douane Organisatie. Overheidsinstellingen en particuliere organisaties woonden de conferentie bij. Het doel was met alle belanghebbenden lopende initiatieven op dit gebied te identificeren en samen te onderzoeken of er meer coördinatie nodig en wenselijk is. Internationale sprekers schetsten de ontwikkelingen en ervaringen in landen als Singapore en Frankrijk. Dit leidde vervolgens tot levendige discussies over de vraag hoe Nederland moet inspelen op deze materie. Het werd duidelijk dat er al veel is gedaan, maar ook dat er nog veel in Nederland kan worden gebouwd. Cor Franke en Steven Luitjens (directeur Logius) concludeerden dat er veel enthousiasme is voor verdere discussie. Beiden zegden toe en vervolg op deze conferentie te organiseren. Beste lezer, Waant u zich veilig op internet? Veel bedrijven, burgers en zelfs overheden wel, terwijl ze vaak kwetsbaar zijn voor digitaal misbruik. Dat blijkt uit het Nationaal Trendrapport, Cybercrime en Digitale Veiligheid dat onder regie van GOVCERT.NL is gemaakt. Updates en het gebruik van anti-virussoftware helpen cybercriminelen buiten de deur te houden. Wat u nog meer kunt doen, leest u in ons hoofdartikel en in de rubriek Veiligheidtips. Over veiligheid gesproken, Logius geeft actief vorm aan de sector Veiligheid. Ook hier kunnen onze generieke e-bouwstenen als DigiD, Digipoort, Digikoppeling en Diginetwerk prima worden ingezet. Dat daar veel vraag naar is, leest u in ons artikel op pagina 8. Wilt u ook meer sturing geven aan de bouw van de e-overheid? Lees dan de handreiking Sturen op Open standaarden van het Forum Standaardisatie. Het brengt u vast op goede voornemens voor Ik wens u goede en vooral veilige feestdagen! Steven Luitjens Directeur Logius december 2010 koppelvlak Logius 3

4 Samenwerking het wapen tegen cybercriminaliteit Internationale samenwerking is het wapen tegen cybercriminaliteit. Dat stelt het eerste Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid dat in opdracht van enkele ministeries is gemaakt. De regie was in handen van GOVCERT.NL. 4 Logius koppelvlak december 2010

5 Elly van den Heuvel en Pim Takkenberg Het Trendrapport is opgesteld door GOVCERT.NL (het computer emergency response team van de Nederlandse overheid), de inlichtingendienst AIVD, de Militaire Veiligheidsdienst, het Korps Landelijke Politiediensten, telecomwaakhond OPTA en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Ook zijn deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven geraadpleegd. In het regeerakkoord staat dat een integrale aanpak van cybercriminaliteit prioriteit heeft. Dit trendrapport is een bouwsteen daarvoor, vertelt Elly van den Heuvel, General Manager van GOVCERT.NL. Volgens de samenstellers wijzen alle trends erop dat cybercriminaliteit niet meer uit onze informatiemaatschappij is weg te denken. Veilig internet en een betrouwbare ICTomgeving worden daarom steeds belangrijker. Van den Heuvel: Veilig internet is van cruciaal belang voor onze samenleving en economie. We worden er steeds afhankelijker van. Steeds Een veilig internet is van cruciaal belang voor onze samenleving en economie meer bedrijven doen zaken via internet. Bedrijfsinformatie beperkt zich niet tot het eigen netwerk, waardoor je als organisatie niet weet wat er met je eigen gegevens gebeurt. Het is belangrijk dat publieke en private partijen nauw gaan samenwerken om de digitale veiligheid te vergroten en cybercriminaliteit aan te pakken. Tien hoofdtrends Het rapport geeft tien hoofdtrends aan. Zo stelt het dat burgers, overheid en bedrijfsleven internet en ICT als veilig bestempelen, terwijl de praktijk uitwijst dat ze vaak kwetsbaar zijn voor digitaal misbruik. Een andere trend is dat cybercriminaliteit steeds professioneler en Lees verder op pagina 6» december 2010 koppelvlak Logius 5

6 Vervolg van pagina 5» gerichter wordt. Cybercriminelen kunnen met heel eenvoudige middelen in korte tijd veel geld verdienen. Ze besmetten daarvoor groepen computers, zonder dat gebruikers het merken, achterhalen persoons- en bedrijfsgegevens en die verkopen aan derden. Een derde trend is de toenemende dreiging van digitale spionage. Van Den Heuvel: Het beschermen van je computer is nog steeds belangrijk om digitaal misbruik te voorkomen. Toch vergeten mensen goede anti-virussoftware op hun computers te plaatsen, of ze klikken belangrijke updates weg. Bedrijven hebben vaak onvoldoende tijd of geld om over hun computer systemen goed te beschermen. En mensen plaatsen onbewust nog steeds te veel persoonlijke informatie op sociale netwerken. Volgens Van den Heuvel is het gevaar niet groter als je internet via je mobiele telefoon gebruikt. Het enige verschil is dat je mobiel meestal 24 uur per dag aanstaat, terwijl je je computer vaak korter gebruikt. Ik verwacht dat er met de toename van het aantal smartphones ook meer aanvallen van cybercriminelen komen. Sowieso zal de dreiging van criminaliteit en spionage in de toekomst veranderen, omdat er steeds nieuwe toepassingen worden bedacht. Bovendien, niemand is de baas van internet. Wil je het veilig krijgen, dan zal je echt moeten samenwerken met beleidsmakers, computer emergency response teams, internetproviders en softwareleveranciers. Ontmanteling botnetwerk Pim Takkenberg is teamleider van het Team High Tech Crime (THTC) van de KLPD in Driebergen. Dit team houdt zich bezig met het bestrijden, opsporen en tegengaan van cybercriminaliteit en werkte mee aan het trendrapport. THTC kreeg onlangs nog internationale aandacht nadat het samen met GOVCERT.NL in Haarlem het zogenoemde Bredolab-botnet uit de lucht had gehaald. Botnets zijn speciale netwerken van Cybercrime is big business. Als er geld mee valt te verdienen, zijn er altijd mensen voor te vinden. computers. Een botnet kaapt computers en installeert zonder toestemming programma s daarop om computers op afstand te gebruiken, zonder dat de eigenaar dat merkt. Bredolab had sinds 2009 in 227 landen computers geïnfecteerd. Later dit jaar werd in Armenië ook de man achter het systeem aangehouden. Takkenberg: Vaak zit alleen de infrastructuur in Nederland, omdat wij een snel internet bieden tegen een lage prijs. De crimineel zelf logt in vanuit zijn huis in het buitenland op het computersysteem in Nederland. Vervolgens valt hij overal ter wereld bedrijven aan. Toch denkt Takkenberg dat door de huidige vangst Nederland niet meer zo n aantrekkelijk vestigingsland is voor cybercriminelen. Onze aanpak heeft effect. Op undergroundforums moedigen cybercriminelen elkaar momenteel aan uit ons land weg te gaan. Maar alertheid blijft geboden. Cybercrime is big business. Als er geld mee valt te verdienen, zijn er altijd mensen voor te vinden. Vrijplaats voor criminelen Volgens Takkenberg kun je niet altijd voorkomen dat je slachtoffer van cybercriminaliteit wordt. Soms is het een kwestie van net op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Soms van naïviteit. Met voorlichting kunnen we ervoor zorgen dat burgers en bedrijven veiliger gaan internetten. Dat ze zich ervan bewust zijn dat internet een vrijplaats is voor criminelen. Zolang je je bewust bent van het risico en goede back-ups maakt, is het risico veel kleiner. Helemaal voorkomen dat je ooit slachtoffer wordt, kun je niet. Dan kan je geen computer meer aanraken. 6 Logius koppelvlak december 2010

7 Koplopers Mijnpensioenoverzicht.nl Dit keer in Koplopers aandacht voor de publiekswebsite van stichting Pensioenregister die begin januari online gaat. Een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Jeffrey Hietbrink Iedere Nederlander kan vanaf 4 januari 2011 via de website gratis een overzicht zien van zijn/ haar opgebouwde en op te bouwen pensioenafspraken. Het initiatief is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Projectleider Aansluiten Jeffrey Hietbrink hierover: Stichting Pensioenregister heeft al direct na de start in januari 2009 besloten daarbij de overheidstandaarden van Logius te gebruiken. DigiD voor de authenticatie van burgers. Digikoppeling voor de aansluiting van de 460 verschillende pensioenfondsen- en verzekeraars. Door gebruik te maken van deze standaarden, hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden. Het drukt kortom de kosten, bespaart tijd. Als neveneffect wil ik ook nog de betrouwbare uitstraling naar het publiek noemen. Bovendien werkt de SVB al met DigiD en Digikoppeling. Zij levert een aanmerkelijk deel van de gegevens voor mijnpensioenoverzicht.nl. De samenwerking met Logius verliep goed. Wel waren er in het begin wat problemen met de formele toestemming voor het DigiD gebruik. Uiteindelijk hebben we via het ministerie van BZK toestemming gekregen DigiD te gebruiken. De certificaten die bij Digikoppeling horen, zijn formeel alleen voor overheidspartijen. Omdat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars private partijen Door ICT-standaarden te gebruiken, hoeven we niet op alle fronten zelf het wiel uit te vinden zijn, hebben we daarvoor een nieuwe procedure moeten bedenken. Verschillende systemen Mijnpensioenoverzicht.nl bevat zelf geen gegevens van pensioenafspraken. Het is dus geen database. Op het moment dat je inlogt, vraagt het de gegevens op uit de verschillende systemen van de aangesloten partijen. Naast de veiligheid zorgt dit ook voor actuele pensioengegevens. Daarnaast zie je ook hoeveel AOW je hebt opgebouwd, waardoor je een beter totaalbeeld van je pensioenopbouw krijgt. Polissen die mensen zelf hebben afgesloten, zijn niet zichtbaar in het overzicht, aldus Hietbrink. Eenmalig inloggen We zijn nu in gesprek om ook DigiD Eenmalig inloggen te gaan gebruiken. Als die toestemming er is, kunnen bezoekers voor dit soort vragen direct doorklikken naar de site van de achterliggende pensioenfondsen- en verzekeraars. december 2010 koppelvlak Logius 7

8 Aandacht voor veiligheid Direct vanuit huis digitaal aangifte doen bij de politie via DigiD of via internet je strafdossier bij de Rechtbank volgen. Het zijn twee voorbeelden waarop Logius binnen de nieuwe sector Veiligheid de marktkansen voor bestaande producten vergroot. En de vraag is groot, vertellen Tom Kok en Jean-Paul Bakkers. Logius is sinds eind 2009 actief bezig om binnen haar organisatie vorm te geven aan de sector Veiligheid. De sector Veiligheid is een belangrijke groeisector binnen de nationale uitvoering. Bij veiligheid gaat het over hulpverleningsinstanties als ambulances, brandweer, politie, maar ook over gemeenten, Door contractbundeling kunnen we massa maken en schaalvoordeel bij leveranciers behalen. provincies, waterschappen en ministeries. De sector is opgericht om bestaande landelijke ICT-voorzieningen op het gebied van nationale veiligheid in beheer te nemen, zoals NL-Alert (zie Koppelvlak ). Maar in de gesprekken daarover komen uiteraard ook alle andere producten van Logius ter sprake, vertelt productmanager Jean-Paul Bakkers. Logius beheert generieke e-bouwstenen, zoals DigiD, Digipoort, Digikoppeling, Diginetwerk en e-inspecties, die zeker ook binnen de veiligheidssector worden ingezet. Door contractbundeling kunnen we massa maken en schaalvoordeel behalen bij leveranciers. Jean-Paul Bakkers (links) en Tom Kok Grote interesse Er is binnen het veiligheidsdomein een enorme interesse voor onze producten. Politie en 8 Logius koppelvlak december 2010

9 Openbaar Ministerie bijvoorbeeld waren zelfs verrast te horen dat er een organisatie als Logius is en dat er al zoveel mogelijk is. Ze wilden graag meer weten over onze rol binnen de e-overheid en de inzet van de producten die wij beheren. DigiD wordt hier nog maar mondjesmaat gebruikt. Je kunt het echter voor veel zaken inzetten. Denk aan een digitaal aangiftesysteem, een digitale klachtenregistratie of een elektronisch bekeuringvolgsysteem, waarmee mensen thuis de status van hun boete kunnen volgen. Je kunt ook denken aan het digitaal volgen van je strafdossier. Later kunnen we deze systemen onderbrengen in Mijnoverheid.nl. Daarnaast zijn we met het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) gestart om Digipoort in te zetten voor het ontvangen van telefoongegevens van telefoonbedrijven. Opsporings-, veiligheidsen inlichtingendiensten mogen informatie van telefoonbedrijven of internetproviders gebruiken om verdachten op te sporen. Telecombedrijven zijn verplicht die gegevens van hun klanten beschikbaar te stellen en het CIOT zorgt ervoor dat die informatie snel en veilig bij de juiste personen terechtkomt. Nu gebeurt dat nog veel via een harde schijf die letterlijk bij het CIOT wordt afgegeven. Straks dus digitaal via Digipoort. Kortom, de sector Veiligheid biedt ons veel nieuwe marktkansen en geeft daarnaast onze bestaande producten een enorme boost. Nieuwe eisen De sector Veiligheid stelt hogere eisen aan betrouwbaarheid en veiligheid dan bestaande klanten, vertelt Bakkers verder. Daardoor ga je als productmanager ook op een nieuwe manier naar bestaande producten en de toepassingen daarvan kijken. We kijken of en hoe we aan deze veiligheidseisen kunnen voldoen om zo n sector te kunnen bedienen. Aan de andere kant moeten het wel generieke producten blijven. Tegelijkertijd biedt het verder verhogen van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze producten ook meer mogelijkheden voor bestaande klanten. Accountmanager Tom Kok vult aan: Binnen de veiligheidssector is veel informatie geheim en vertrouwelijk. Het heeft dus veel voeten in de aarde voordat men binnen dit domein een connectie naar de buitenwereld kan maken. Maar als een organisatie als Logius veilige verbindingen met overheden en met private ondernemingen kan bieden, gaat het maken van zo n verbinding al een stuk makkelijker. Neem nou een private onderneming als Schiphol. Stel dat zij in de toekomst in plaats van een paspoortcontrole een controle op biometrische gegevens invoeren en dus snel die gegevens moeten kunnen controleren. Dat kan alleen als je die gegevens ook met andere databases kunt checken die vaak bij overheden zijn ondergebracht. Voor dat soort controles zijn betrouwbare verbindingen nodig met biometrische databanken en informatie van de Vreemdelingendiensten. Logius kan dit soort veilige verbindingen bieden. Daarnaast willen en kunnen wij natuurlijk ook een rol spelen met het maken van veilige koppelingen met bijvoorbeeld de IND, de basisregistraties en het justitiële domein. De sector Veiligheid stelt hogere eisen aan betrouwbaarheid en veiligheid dan bestaande klanten december 2010 koppelvlak Logius 9

10 Uitgelicht In deze rubriek lichten we een product of dienst van Logius uit. Dit keer aandacht voor de handreiking Sturen op open standaarden van het Forum Standaardisatie, Joris Gresnigt, adviseur Bureau Forum Standaardisatie, verteld hierover. Wat doet het Forum Standaardisatie? Het Forum en College Standaardisatie adviseren overheden hoe zij op een betrouwbare manier onderling en met burgers en bedrijven gegevens kunnen uitwisselen en hergebruiken. Het bureau Forum Standaardisatie (onderdeel Logius) helpt hen daarbij en doet onderzoek naar knelpunten. Ook adviseert het bureau over het gebruik van standaarden. Voor dat laatste is onlangs de handreiking Sturen op open standaarden uitgebracht. Wat wil het Forum met deze handreiking bereiken? De titel is sturen op open standaarden en dat is precies wat je ermee moet doen. Adoptie van open standaarden blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Vaak gebruiken overheden nog veel bestaande systemen met gesloten standaarden. Het gebruik van open standaarden is een zeer belangrijke kwaliteitsfactor, waarop je gericht moet sturen. Deze handreiking beschrijft wat een bestuurder of informatiemanager als stuurmiddel kan inzetten binnen IT-beleid, architectuur, compliancemanagement, portfoliomanagement en inkoopprocessen. Welke hulpmiddelen zijn dat? Die stuurmiddelen zijn bijvoorbeeld: Het periodiek controleren van lijsten met verplichte open standaarden (de lijst voor pas toe of leg uit van de overheid of sectorale lijsten). Het opnemen van open standaarden als organisatiebreed beleidsuitgangspunt. Definiëren welke standaarden in de doelarchitectuur van de organisatie passen. Gericht beoordelen van lopende en nieuwe projecten op de adoptie van open standaarden. Het opnemen van open standaarden in modelbestekken en bij leverancierselectie. De hulpmiddelen staan in volgorde van een handige plan-do-check-act. Hierdoor kan een bestuurder of informatiemanager de hulpmiddelen gebruiken in een continu verbeterproces. En daardoor dus ook continu de adoptie van open standaarden in de eigen onderneming vergroten. Op de website vindt u meer informatie en kunt u de handreiking downloaden. 10 Logius koppelvlak december 2010

11 Aan het woord is een gebruiker van een aantal diensten van Logius De koppeling Snel vergunning regelen met Omgevingsloket online Naam en functie? Mijn naam is Eric Schunselaar, tot 1 oktober 2010 projectmanager Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) bij de gemeente Amsterdam. Tegenwoordig ben ik projectmanager BAG Omgevingsvergunning. In mijn vorige functie hield ik me bezig met de invoering van de omgevingsvergunning. Burgers en bedrijven kunnen deze omgevingsvergunning digitaal aanvragen via het online Omgevingsloket. Amsterdam is een van de eerste gemeenten die digitaal is aangesloten. Hierdoor verschijnen de berichten van het Omgevingsloket direct in de automatiseringsystemen van Amsterdam. Wat houdt de omgevingsvergunning in? De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om sneller vergunningen te krijgen. Bovendien voegt het vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samen. De gemeente controleert voor burgers en bedrijven of je de vergunning echt nodig hebt en vraagt die dan meteen voor alle onderdelen aan. Dat betekent veel minder administratieve lasten. Welk product van Logius gebruiken jullie? We gebruiken Digikoppeling voor het versturen van de vergunningen die bedrijven en burgers aanvragen. De gemeente heeft daarvoor één koppeling met de Rijksoverheden gemaakt om deze vergunningen via Digikoppeling naar Amsterdam te sturen. VROM werkte al met Digikoppeling, vandaar dat onze samenwerking met Logius meer indirect verliep. Wel hebben ze ons op een plezierige en adequate manier met kennis en advies bijgestaan. Wordt het omgevingsloket goed bezocht? Jazeker. Amsterdam gaf voor de invoering van de omgevingsvergunning zo n vergunningen per jaar uit. Eind november hadden we al bijna duizend aanvragen via het online omgevingsloket. Dat betekent dat zo n 75 procent van alle jaarlijkse aanvragen al in de eerst twee maanden van het online omgevingsloket is ingediend. Dat past ook goed in ons streven om volledig digitaal te gaan werken. In een stad als Amsterdam bespaar je daar al snel zo n half miljoen aan kosten mee. Documenten hoeven immers niet geprint of gescand te worden. Eric Schunselaar december 2010 koppelvlak Logius 11

12 Veiligheidstip GOVCERT.NL assisteerde de politie bij het ontmantelen van een omvangrijk botnetwerk van het type Bredolab. Duidelijk is dat cybercriminelen alles doen om geld te verdienen. Hoe kunt u zich daartegen verdedigen? GOVCERT.NL adviseert: 1. Een simpele klik is voldoende Het openen van een foute bijlage bij een of het bezoeken van een malafide website is voldoende om onder controle te komen van een cybercrimineel. Surf bewust. Open geen mails die u niet vertrouwt. 2. Tel tot tien voor u klikt Cybercriminelen zijn echte verleiders. Een cybercrimineel stuurt zeer verleidelijke berichten om u over te halen een bijlage te openen of een website te bezoeken. Tel tot tien voordat u klikt. Of liever: klik niet! 3. Wijzig alle wachtwoorden na een besmetting Als uw virusscanner meldt dat u bent besmet, is de kans groot dat een keylogger uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft gelezen. Het is dan niet voldoende om uw computer op te schonen. Wijzig daarom alle wachtwoorden die u op die computer hebt gebruikt, zowel zakelijk als privé. Ook is het zinvol om regelmatig belangrijke wachtwoorden te wijzigen. Het kan namelijk zo zijn dat uw computer ongemerkt is besmet. 4. Monitor besmettingen in uw organisatie Bent u verantwoordelijk voor de computers van de organisatie waar u werkt? Let dan op besmettingssignalen. Vaak zijn signalen in logfiles van proxies of DNS-logs te herkennen. Getipt Op 20 januari 2011 vindt er in het Beatrixtheater in Utrecht het Digitaal Bestuur Congres For the Record plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor directie en management bij de (semi)overheid die met e-overheid te maken hebben. Ook leveranciers welkom die een platform zoeken om kennis te delen en uit te wisselen met ambtenaren zijn welkom. Voor meer informatie en aanmelding: Op 1 maart 2011 vindt een Spaansche Hof Seminar plaats. "Verbeteren van samenwerking" tussen organisaties bij de realisatie van elektronische dienstverlening. Dat is het centrale thema bij de Spaansche Hof Seminars en Spaansche Hof Diners die Logius, in samenwerking met de Universiteit Twente, verschillende keren per jaar organiseert. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook een keer een seminar bijwonen? Stuur dan een naar COLOFON Koppelvlak is een uitgave van Logius en verschijnt vier keer per jaar. Koppelvlak wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Uitgave: december 2010 Oplage: Logius Redactie Toelis tekst communicatie, Den Haag Communicatie Logius Vormgeving New Case, Den Haag Fotografie Fotostudio van der Horst Druk DeltaHage bv, Den Haag Contactgegevens Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u meer informatie over Logius? Neem dan contact op met het servicecentrum: (10 ct p/m) of mail naar Alle informatie vindt u ook op logius.nl. 12 Logius koppelvlak december 2010

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

MijnOverheid.nl. december 2015

MijnOverheid.nl. december 2015 MijnOverheid.nl december 2015 Introductie Jos Poels Partner Quarant bv - architect digitale voorzieningen - digitaal, zaakgericht en objectgericht werken - e-overheid - samenwerken 2.0 - proces en informatie

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Koppelvlak. De uitdaging van UWV. Snel afrijden bij CBR. Veranderingen bij PKIoverheid certificaten. Groot deel diensten via internet

Koppelvlak. De uitdaging van UWV. Snel afrijden bij CBR. Veranderingen bij PKIoverheid certificaten. Groot deel diensten via internet Relatiemagazine, nummer 14, oktober 2010 Koppelvlak De uitdaging van UWV Groot deel diensten via internet Snel afrijden bij CBR Dankzij DigD-based registratiesysteem Veranderingen bij PKIoverheid certificaten

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie FS 150225.10C FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname. Op 3 maart aanstaande vergadert de

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Q BRIEF

Nadere informatie

Koppelvlak. Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum. Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010

Koppelvlak. Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum. Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010 Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010 Koppelvlak Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum Logius zet eerste stap in veiligheidssector Logius gaat in opdracht

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Even voorstellen 22-3-2016. Beheer van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox. Caroline Aardoom Ketenbeheerder. Marc Kiel Aansluitcoordinator

Even voorstellen 22-3-2016. Beheer van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox. Caroline Aardoom Ketenbeheerder. Marc Kiel Aansluitcoordinator van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox Marc Kiel & Caroline Aardoom 21 maart 2016 Even voorstellen Marc Kiel Aansluitcoordinator Caroline Aardoom Ketenbeheerder 2 1 Agenda Introductie MijnOverheid

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Whitepaper Diginetwerk Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Datum Versie : april 2016 : 0.1 Ons verhaal egem is een eigenzinnige ICT- leverancier. Geboren vanuit de behoefte omdat het anders moet.

Nadere informatie

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? Bron: deredactie.be ACTUEEL? ACTUEEL? Gerecht onderzoekt cyberspionage bij Belgische topbedrijven Bron: De Tijd 26/08/2014 Bron: De Standaard Actueel?

Nadere informatie

Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland. Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig

Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland. Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig 1 Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland Spionage in het buitenland:

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Problemen met inloggen? Wij helpen u graag! Stappenplan inloggen Stap 1: Ga naar www.asr.nl Stap 2: Klik rechts bovenin het scherm op de tekst inloggen. Stap 3:

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 11 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte

Koppelvlak. Overheid brengt ICT op orde. Nieuw: leveranciersmanagement. Logius werkt actief aan langdurige relatie. De SBR-aanpak van Deloitte Relatiemagazine, nummer 20, maart 2012 Koppelvlak Overheid brengt ICT op orde Jaarlijkse beveiligingstesten Nieuw: leveranciersmanagement Logius werkt actief aan langdurige relatie De SBR-aanpak van Deloitte

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

FS 46-10-07B. Communicatieplan BFS 2013-2014. Inleiding

FS 46-10-07B. Communicatieplan BFS 2013-2014. Inleiding FS 46-10-07B Communicatieplan BFS 2013-2014 Inleiding De ambities voor de e-overheid zijn beschreven in verschillende beleidsplannen waaronder de Digitale Agenda.nl van EZ en Digitaal 2017 van BZK. Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 333 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Problemen met inloggen? Wij helpen u graag! Stappenplan inloggen Stap 1: Ga naar www.asr.nl Stap 2: Klik rechts bovenin het scherm op de tekst inloggen. Stap 3:

Nadere informatie

Koppelvlak. Internetadressen raken op. E-factureren van start. De Zorg sluit aan. Stap daarom nu over op IPv6. En Vodafone heeft de primeur

Koppelvlak. Internetadressen raken op. E-factureren van start. De Zorg sluit aan. Stap daarom nu over op IPv6. En Vodafone heeft de primeur Relatiemagazine, nummer 16, maart 2011 Koppelvlak Internetadressen raken op Stap daarom nu over op IPv6 E-factureren van start En Vodafone heeft de primeur De Zorg sluit aan Veel belangstelling voor DigiD

Nadere informatie

Koppelvlak. Beveiliging gaat ons allen aan. Met DigiD subsidie aanvragen. Agentschap SZW maakt het burgers makkelijk

Koppelvlak. Beveiliging gaat ons allen aan. Met DigiD subsidie aanvragen. Agentschap SZW maakt het burgers makkelijk Relatiemagazine, nummer 19, december 2011 Koppelvlak Beveiliging gaat ons allen aan De lessen van DigiNotar en Lektober Met DigiD subsidie aanvragen Agentschap SZW maakt het burgers makkelijk Belastingpost

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

Koppelvlak. Nieuw bij Logius: NL-Alert. SBR moet gaan stromen. DigiD voor bedrijven stopt. Alarmeringsysteem beter dan sirenes

Koppelvlak. Nieuw bij Logius: NL-Alert. SBR moet gaan stromen. DigiD voor bedrijven stopt. Alarmeringsysteem beter dan sirenes Relatiemagazine, nummer 13, juli 2010 Koppelvlak Nieuw bij Logius: NL-Alert Alarmeringsysteem beter dan sirenes SBR moet gaan stromen De Rijksregisseur vertelt hoe DigiD voor bedrijven stopt Stap nu over

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

FS 43-04-06A. Forum Standaardisatie. Adoptieadvies DNSSEC 18-03-2013

FS 43-04-06A. Forum Standaardisatie. Adoptieadvies DNSSEC 18-03-2013 FS 43-04-06A Forum Standaardisatie Adoptieadvies DNSSEC 18-03-2013 1 Doelstelling adoptieadvies 1.1 Achtergrond In de Forumvergadering van 5 februari j.l. heeft het Forum ingestemd met het maken van een

Nadere informatie

* Alleen na goedkeuring van de Tweede Kamer, verwacht in december 2009

* Alleen na goedkeuring van de Tweede Kamer, verwacht in december 2009 Koppelvlak Nieuwsbrief GBO.OVERHEID december 2009 #11 INHOUD Tijd- en geldwinst door e-factureren Baten-lastendienst maakt zaken helder Rubrieken: Nieuws Uitgelicht Hoe groen is uw organisatie? Getipt

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Kinderen van een jaar weten tegenwoordig al de weg op een tablet. De computer en het internet zijn niet

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Koppelvlak #10. GBO.Overheid wordt Logius. Digimelding in beheer. Nieuwsbrief GBO.OVERHEID oktober 2009 VOORWOORD

Koppelvlak #10. GBO.Overheid wordt Logius. Digimelding in beheer. Nieuwsbrief GBO.OVERHEID oktober 2009 VOORWOORD Koppelvlak Nieuwsbrief GBO.OVERHEID oktober 2009 #10 INHOUD 400e gemeente kiest voor DigiD Digitaal pensioenregister Rubrieken: Nieuws Hoe groen is uw organisatie? Uitgelicht Getipt De koppeling VOORWOORD

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Start hier met lezen!

Start hier met lezen! k s e d e n li n O s id g Snelstart Voor eigenaren 2 Snelstartgids Onlinedesk Start hier met lezen! U bouwt pensioen op bij BPF Schilders. Als zelfstandig ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u jaarlijks

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FS 151028.2B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie

Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI)

Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI) http://overheid.nl/identiteitsfraude 10 oktober 2012,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Anita van Nieuwenborg. Informatiebeveiligingsdienst Het is nu of nooit Assen, 6 Maart 2014

Anita van Nieuwenborg. Informatiebeveiligingsdienst Het is nu of nooit Assen, 6 Maart 2014 Anita van Nieuwenborg Informatiebeveiligingsdienst Het is nu of nooit Assen, 6 Maart 2014 De IBD Gezamenlijk initiatief VNG en KING Opgericht vanuit behoefte van gemeenten aan coördinatie en ondersteuning

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

Living Labs: we doen het gewoon

Living Labs: we doen het gewoon Living Labs: we doen het gewoon Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL Inhoudsopgave Contents... 1 AANMELDEN... 2 Welkom op onze site!... 2 Mijn Profiel... 3 Basis gegevens:... 3 Profiel

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

Pitches Zomercongres 25 juni 2015

Pitches Zomercongres 25 juni 2015 Pitches Zomercongres 25 juni 2015 Digitale informatie - Martijn Leppink Digitale Tool TKP - Koos Lieffijn Het Financieel Paspoort - Résalieke Vlieger Vernieuwd mijn pensioenoverzicht.nl - Ronald Gort Digitaal

Nadere informatie