Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppelvlak. De gevaren van internet. Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen. Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online"

Transcriptie

1 Relatiemagazine, nummer 15, december 2010 Koppelvlak De gevaren van internet Wat kunt u doen en wat moet u laten? Meer inzicht in pensioen Mijnpensioenoverzicht.nl 4 januari online Sturen op open standaarden Forum Standaardisatie komt met handreiking

2 Inhoud Nieuws GOVCERT.NL helpt Bredolab ontmantelen 2 Nieuws 2 Voorwoord 3 Eerste Nationaal Trendrapport 4 Koplopers 7 Aandacht voor veiligheid 8 Uitgelicht 10 De koppeling 11 Veiligheidstip 12 Getipt 12 Colofon 12 Start Essence-project In november is het consortiumproject Essence gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Forum Standaardisatie, de Belastingdienst, Ordina, RuleManagement Group, Het Expertise Centrum, TNO en Novay. Het consortium wil organisaties helpen meer grip te krijgen op de betekenis van informatie die zij met andere organisaties delen. Nu loopt hergebruik van gegevens nog teveel spaak op betekenisverschillen. De eerste fase van het project loopt tot en met april 2011 en wordt gefinancierd door de consortiumleden zelf. Hierbij worden actief nieuwe deelnemers uit bedrijfsleven en overheid betrokken. Kijk voor meer informatie over Essence op GOVCERT.NL helpt Bredolab ontmantelen In oktober was er volop internationale media-aandacht voor de succesvolle ontmanteling van het botnet Bredolab in Haarlem. Een actie van het team High Tech Crime van de Nationale Recherche haalde het criminele netwerk uit de lucht. Later werd in Armenië ook het brein erachter aangehouden. GOVCERT.NL speelde een belangrijke rol bij deze ontmanteling. Zo zorgde GOVCERT.NL dat alle gebruikers met een besmette computer (minimaal 3 miljoen) een maatwerkinstructie ontvingen om de virusbesmetting op hun computer te verwijderen. Hiervoor is een wapen van de cybercriminelen zelf gebruikt: op iedere besmette computer verscheen bij het starten een pop-up met informatie en een link naar de instructie op waarschuwingsdienst.nl. Het advies op deze site is veel geraadpleegd. Een geslaagde actie en een goed voorbeeld van samenwerking in de strijd tegen cybercrime. 2 Logius koppelvlak december 2010 Strengere eisen wachtwoord en Webrichtlijnen Op 13 december is een nieuwe release van DigiD uitgebracht. Daarin zijn de eisen voor wachtwoorden opgeschroefd. Bij nieuwe wachtwoorden is het voortaan verplicht om in een wachtwoord minimaal één leesteken, cijfers, hoofdletters en kleine letters te gebruiken. Om de keuze voor zo n sterk wachtwoord te vergemakkelijken, is ook een zogenoemde wachtwoordsterktemeter ingevoerd. In dezelfde release zijn ook de authenticatiepagina's verder aangepast om aan de Webrichtlijnen te voldoen. Vijfhonderd organisaties gebruiken DigiD Het CAK is de vijfhonderdste organisatie die op DigiD is aangesloten. Sinds de start van DigiD in 2005 is het aantal aangesloten organisaties jaarlijks sterk gestegen. Burgers kunnen hun DigiD bij bijna alle gemeenten gebruiken. Maar ook bij steeds meer zorginstellingen en landelijke overheidsorganisaties, zoals het Donorregister, RDW, CBR, DUO, SVB, UWV, de Belastingdienst en nu dus ook het CAK. Het CAK is de centrale uitvoerder van financiële regelingen en informatietaken in de zorg- en welzijnsector. Zij verkennen en incasseren de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere

3 VOORWOORD Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Daarnaast is het CAK verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Vanaf dit jaar verzorgt het CAK ook de algemene tegemoetkoming van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Mensen die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen, kunnen met hun DigiD nu zelf online hun gegevens inzien of wijzigen. Ook kunnen ze via het klantportaal informatie aanvragen of een aanvraag indienen. Douane over op Digipoort De laatste bedrijven stappen momenteel van een directe verbinding met de Douane over naar een verbinding via Digipoort. De Douane krijgt hierdoor alle informatie aangeleverd via Digipoort en heeft zo zelf geen beheerlasten meer rond verbindingen. Voor bedrijven wordt het makkelijker om op nieuwe toekomstige stromen van de Douane aan te sluiten of om gegevens uit te wisselen met andere overheden. Digipoort creëert namelijk één ingang voor bedrijven voor gegevensuitwisseling met meerdere overheidspartijen. Single Window Logius hield 10 november een conferentie over het Nationale Single Window, over de in- en uitvoer van verkeer, gebaseerd op het Data model van de Wereld Douane Organisatie. Overheidsinstellingen en particuliere organisaties woonden de conferentie bij. Het doel was met alle belanghebbenden lopende initiatieven op dit gebied te identificeren en samen te onderzoeken of er meer coördinatie nodig en wenselijk is. Internationale sprekers schetsten de ontwikkelingen en ervaringen in landen als Singapore en Frankrijk. Dit leidde vervolgens tot levendige discussies over de vraag hoe Nederland moet inspelen op deze materie. Het werd duidelijk dat er al veel is gedaan, maar ook dat er nog veel in Nederland kan worden gebouwd. Cor Franke en Steven Luitjens (directeur Logius) concludeerden dat er veel enthousiasme is voor verdere discussie. Beiden zegden toe en vervolg op deze conferentie te organiseren. Beste lezer, Waant u zich veilig op internet? Veel bedrijven, burgers en zelfs overheden wel, terwijl ze vaak kwetsbaar zijn voor digitaal misbruik. Dat blijkt uit het Nationaal Trendrapport, Cybercrime en Digitale Veiligheid dat onder regie van GOVCERT.NL is gemaakt. Updates en het gebruik van anti-virussoftware helpen cybercriminelen buiten de deur te houden. Wat u nog meer kunt doen, leest u in ons hoofdartikel en in de rubriek Veiligheidtips. Over veiligheid gesproken, Logius geeft actief vorm aan de sector Veiligheid. Ook hier kunnen onze generieke e-bouwstenen als DigiD, Digipoort, Digikoppeling en Diginetwerk prima worden ingezet. Dat daar veel vraag naar is, leest u in ons artikel op pagina 8. Wilt u ook meer sturing geven aan de bouw van de e-overheid? Lees dan de handreiking Sturen op Open standaarden van het Forum Standaardisatie. Het brengt u vast op goede voornemens voor Ik wens u goede en vooral veilige feestdagen! Steven Luitjens Directeur Logius december 2010 koppelvlak Logius 3

4 Samenwerking het wapen tegen cybercriminaliteit Internationale samenwerking is het wapen tegen cybercriminaliteit. Dat stelt het eerste Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid dat in opdracht van enkele ministeries is gemaakt. De regie was in handen van GOVCERT.NL. 4 Logius koppelvlak december 2010

5 Elly van den Heuvel en Pim Takkenberg Het Trendrapport is opgesteld door GOVCERT.NL (het computer emergency response team van de Nederlandse overheid), de inlichtingendienst AIVD, de Militaire Veiligheidsdienst, het Korps Landelijke Politiediensten, telecomwaakhond OPTA en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Ook zijn deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven geraadpleegd. In het regeerakkoord staat dat een integrale aanpak van cybercriminaliteit prioriteit heeft. Dit trendrapport is een bouwsteen daarvoor, vertelt Elly van den Heuvel, General Manager van GOVCERT.NL. Volgens de samenstellers wijzen alle trends erop dat cybercriminaliteit niet meer uit onze informatiemaatschappij is weg te denken. Veilig internet en een betrouwbare ICTomgeving worden daarom steeds belangrijker. Van den Heuvel: Veilig internet is van cruciaal belang voor onze samenleving en economie. We worden er steeds afhankelijker van. Steeds Een veilig internet is van cruciaal belang voor onze samenleving en economie meer bedrijven doen zaken via internet. Bedrijfsinformatie beperkt zich niet tot het eigen netwerk, waardoor je als organisatie niet weet wat er met je eigen gegevens gebeurt. Het is belangrijk dat publieke en private partijen nauw gaan samenwerken om de digitale veiligheid te vergroten en cybercriminaliteit aan te pakken. Tien hoofdtrends Het rapport geeft tien hoofdtrends aan. Zo stelt het dat burgers, overheid en bedrijfsleven internet en ICT als veilig bestempelen, terwijl de praktijk uitwijst dat ze vaak kwetsbaar zijn voor digitaal misbruik. Een andere trend is dat cybercriminaliteit steeds professioneler en Lees verder op pagina 6» december 2010 koppelvlak Logius 5

6 Vervolg van pagina 5» gerichter wordt. Cybercriminelen kunnen met heel eenvoudige middelen in korte tijd veel geld verdienen. Ze besmetten daarvoor groepen computers, zonder dat gebruikers het merken, achterhalen persoons- en bedrijfsgegevens en die verkopen aan derden. Een derde trend is de toenemende dreiging van digitale spionage. Van Den Heuvel: Het beschermen van je computer is nog steeds belangrijk om digitaal misbruik te voorkomen. Toch vergeten mensen goede anti-virussoftware op hun computers te plaatsen, of ze klikken belangrijke updates weg. Bedrijven hebben vaak onvoldoende tijd of geld om over hun computer systemen goed te beschermen. En mensen plaatsen onbewust nog steeds te veel persoonlijke informatie op sociale netwerken. Volgens Van den Heuvel is het gevaar niet groter als je internet via je mobiele telefoon gebruikt. Het enige verschil is dat je mobiel meestal 24 uur per dag aanstaat, terwijl je je computer vaak korter gebruikt. Ik verwacht dat er met de toename van het aantal smartphones ook meer aanvallen van cybercriminelen komen. Sowieso zal de dreiging van criminaliteit en spionage in de toekomst veranderen, omdat er steeds nieuwe toepassingen worden bedacht. Bovendien, niemand is de baas van internet. Wil je het veilig krijgen, dan zal je echt moeten samenwerken met beleidsmakers, computer emergency response teams, internetproviders en softwareleveranciers. Ontmanteling botnetwerk Pim Takkenberg is teamleider van het Team High Tech Crime (THTC) van de KLPD in Driebergen. Dit team houdt zich bezig met het bestrijden, opsporen en tegengaan van cybercriminaliteit en werkte mee aan het trendrapport. THTC kreeg onlangs nog internationale aandacht nadat het samen met GOVCERT.NL in Haarlem het zogenoemde Bredolab-botnet uit de lucht had gehaald. Botnets zijn speciale netwerken van Cybercrime is big business. Als er geld mee valt te verdienen, zijn er altijd mensen voor te vinden. computers. Een botnet kaapt computers en installeert zonder toestemming programma s daarop om computers op afstand te gebruiken, zonder dat de eigenaar dat merkt. Bredolab had sinds 2009 in 227 landen computers geïnfecteerd. Later dit jaar werd in Armenië ook de man achter het systeem aangehouden. Takkenberg: Vaak zit alleen de infrastructuur in Nederland, omdat wij een snel internet bieden tegen een lage prijs. De crimineel zelf logt in vanuit zijn huis in het buitenland op het computersysteem in Nederland. Vervolgens valt hij overal ter wereld bedrijven aan. Toch denkt Takkenberg dat door de huidige vangst Nederland niet meer zo n aantrekkelijk vestigingsland is voor cybercriminelen. Onze aanpak heeft effect. Op undergroundforums moedigen cybercriminelen elkaar momenteel aan uit ons land weg te gaan. Maar alertheid blijft geboden. Cybercrime is big business. Als er geld mee valt te verdienen, zijn er altijd mensen voor te vinden. Vrijplaats voor criminelen Volgens Takkenberg kun je niet altijd voorkomen dat je slachtoffer van cybercriminaliteit wordt. Soms is het een kwestie van net op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Soms van naïviteit. Met voorlichting kunnen we ervoor zorgen dat burgers en bedrijven veiliger gaan internetten. Dat ze zich ervan bewust zijn dat internet een vrijplaats is voor criminelen. Zolang je je bewust bent van het risico en goede back-ups maakt, is het risico veel kleiner. Helemaal voorkomen dat je ooit slachtoffer wordt, kun je niet. Dan kan je geen computer meer aanraken. 6 Logius koppelvlak december 2010

7 Koplopers Mijnpensioenoverzicht.nl Dit keer in Koplopers aandacht voor de publiekswebsite van stichting Pensioenregister die begin januari online gaat. Een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Jeffrey Hietbrink Iedere Nederlander kan vanaf 4 januari 2011 via de website gratis een overzicht zien van zijn/ haar opgebouwde en op te bouwen pensioenafspraken. Het initiatief is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Projectleider Aansluiten Jeffrey Hietbrink hierover: Stichting Pensioenregister heeft al direct na de start in januari 2009 besloten daarbij de overheidstandaarden van Logius te gebruiken. DigiD voor de authenticatie van burgers. Digikoppeling voor de aansluiting van de 460 verschillende pensioenfondsen- en verzekeraars. Door gebruik te maken van deze standaarden, hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden. Het drukt kortom de kosten, bespaart tijd. Als neveneffect wil ik ook nog de betrouwbare uitstraling naar het publiek noemen. Bovendien werkt de SVB al met DigiD en Digikoppeling. Zij levert een aanmerkelijk deel van de gegevens voor mijnpensioenoverzicht.nl. De samenwerking met Logius verliep goed. Wel waren er in het begin wat problemen met de formele toestemming voor het DigiD gebruik. Uiteindelijk hebben we via het ministerie van BZK toestemming gekregen DigiD te gebruiken. De certificaten die bij Digikoppeling horen, zijn formeel alleen voor overheidspartijen. Omdat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars private partijen Door ICT-standaarden te gebruiken, hoeven we niet op alle fronten zelf het wiel uit te vinden zijn, hebben we daarvoor een nieuwe procedure moeten bedenken. Verschillende systemen Mijnpensioenoverzicht.nl bevat zelf geen gegevens van pensioenafspraken. Het is dus geen database. Op het moment dat je inlogt, vraagt het de gegevens op uit de verschillende systemen van de aangesloten partijen. Naast de veiligheid zorgt dit ook voor actuele pensioengegevens. Daarnaast zie je ook hoeveel AOW je hebt opgebouwd, waardoor je een beter totaalbeeld van je pensioenopbouw krijgt. Polissen die mensen zelf hebben afgesloten, zijn niet zichtbaar in het overzicht, aldus Hietbrink. Eenmalig inloggen We zijn nu in gesprek om ook DigiD Eenmalig inloggen te gaan gebruiken. Als die toestemming er is, kunnen bezoekers voor dit soort vragen direct doorklikken naar de site van de achterliggende pensioenfondsen- en verzekeraars. december 2010 koppelvlak Logius 7

8 Aandacht voor veiligheid Direct vanuit huis digitaal aangifte doen bij de politie via DigiD of via internet je strafdossier bij de Rechtbank volgen. Het zijn twee voorbeelden waarop Logius binnen de nieuwe sector Veiligheid de marktkansen voor bestaande producten vergroot. En de vraag is groot, vertellen Tom Kok en Jean-Paul Bakkers. Logius is sinds eind 2009 actief bezig om binnen haar organisatie vorm te geven aan de sector Veiligheid. De sector Veiligheid is een belangrijke groeisector binnen de nationale uitvoering. Bij veiligheid gaat het over hulpverleningsinstanties als ambulances, brandweer, politie, maar ook over gemeenten, Door contractbundeling kunnen we massa maken en schaalvoordeel bij leveranciers behalen. provincies, waterschappen en ministeries. De sector is opgericht om bestaande landelijke ICT-voorzieningen op het gebied van nationale veiligheid in beheer te nemen, zoals NL-Alert (zie Koppelvlak ). Maar in de gesprekken daarover komen uiteraard ook alle andere producten van Logius ter sprake, vertelt productmanager Jean-Paul Bakkers. Logius beheert generieke e-bouwstenen, zoals DigiD, Digipoort, Digikoppeling, Diginetwerk en e-inspecties, die zeker ook binnen de veiligheidssector worden ingezet. Door contractbundeling kunnen we massa maken en schaalvoordeel behalen bij leveranciers. Jean-Paul Bakkers (links) en Tom Kok Grote interesse Er is binnen het veiligheidsdomein een enorme interesse voor onze producten. Politie en 8 Logius koppelvlak december 2010

9 Openbaar Ministerie bijvoorbeeld waren zelfs verrast te horen dat er een organisatie als Logius is en dat er al zoveel mogelijk is. Ze wilden graag meer weten over onze rol binnen de e-overheid en de inzet van de producten die wij beheren. DigiD wordt hier nog maar mondjesmaat gebruikt. Je kunt het echter voor veel zaken inzetten. Denk aan een digitaal aangiftesysteem, een digitale klachtenregistratie of een elektronisch bekeuringvolgsysteem, waarmee mensen thuis de status van hun boete kunnen volgen. Je kunt ook denken aan het digitaal volgen van je strafdossier. Later kunnen we deze systemen onderbrengen in Mijnoverheid.nl. Daarnaast zijn we met het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) gestart om Digipoort in te zetten voor het ontvangen van telefoongegevens van telefoonbedrijven. Opsporings-, veiligheidsen inlichtingendiensten mogen informatie van telefoonbedrijven of internetproviders gebruiken om verdachten op te sporen. Telecombedrijven zijn verplicht die gegevens van hun klanten beschikbaar te stellen en het CIOT zorgt ervoor dat die informatie snel en veilig bij de juiste personen terechtkomt. Nu gebeurt dat nog veel via een harde schijf die letterlijk bij het CIOT wordt afgegeven. Straks dus digitaal via Digipoort. Kortom, de sector Veiligheid biedt ons veel nieuwe marktkansen en geeft daarnaast onze bestaande producten een enorme boost. Nieuwe eisen De sector Veiligheid stelt hogere eisen aan betrouwbaarheid en veiligheid dan bestaande klanten, vertelt Bakkers verder. Daardoor ga je als productmanager ook op een nieuwe manier naar bestaande producten en de toepassingen daarvan kijken. We kijken of en hoe we aan deze veiligheidseisen kunnen voldoen om zo n sector te kunnen bedienen. Aan de andere kant moeten het wel generieke producten blijven. Tegelijkertijd biedt het verder verhogen van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze producten ook meer mogelijkheden voor bestaande klanten. Accountmanager Tom Kok vult aan: Binnen de veiligheidssector is veel informatie geheim en vertrouwelijk. Het heeft dus veel voeten in de aarde voordat men binnen dit domein een connectie naar de buitenwereld kan maken. Maar als een organisatie als Logius veilige verbindingen met overheden en met private ondernemingen kan bieden, gaat het maken van zo n verbinding al een stuk makkelijker. Neem nou een private onderneming als Schiphol. Stel dat zij in de toekomst in plaats van een paspoortcontrole een controle op biometrische gegevens invoeren en dus snel die gegevens moeten kunnen controleren. Dat kan alleen als je die gegevens ook met andere databases kunt checken die vaak bij overheden zijn ondergebracht. Voor dat soort controles zijn betrouwbare verbindingen nodig met biometrische databanken en informatie van de Vreemdelingendiensten. Logius kan dit soort veilige verbindingen bieden. Daarnaast willen en kunnen wij natuurlijk ook een rol spelen met het maken van veilige koppelingen met bijvoorbeeld de IND, de basisregistraties en het justitiële domein. De sector Veiligheid stelt hogere eisen aan betrouwbaarheid en veiligheid dan bestaande klanten december 2010 koppelvlak Logius 9

10 Uitgelicht In deze rubriek lichten we een product of dienst van Logius uit. Dit keer aandacht voor de handreiking Sturen op open standaarden van het Forum Standaardisatie, Joris Gresnigt, adviseur Bureau Forum Standaardisatie, verteld hierover. Wat doet het Forum Standaardisatie? Het Forum en College Standaardisatie adviseren overheden hoe zij op een betrouwbare manier onderling en met burgers en bedrijven gegevens kunnen uitwisselen en hergebruiken. Het bureau Forum Standaardisatie (onderdeel Logius) helpt hen daarbij en doet onderzoek naar knelpunten. Ook adviseert het bureau over het gebruik van standaarden. Voor dat laatste is onlangs de handreiking Sturen op open standaarden uitgebracht. Wat wil het Forum met deze handreiking bereiken? De titel is sturen op open standaarden en dat is precies wat je ermee moet doen. Adoptie van open standaarden blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Vaak gebruiken overheden nog veel bestaande systemen met gesloten standaarden. Het gebruik van open standaarden is een zeer belangrijke kwaliteitsfactor, waarop je gericht moet sturen. Deze handreiking beschrijft wat een bestuurder of informatiemanager als stuurmiddel kan inzetten binnen IT-beleid, architectuur, compliancemanagement, portfoliomanagement en inkoopprocessen. Welke hulpmiddelen zijn dat? Die stuurmiddelen zijn bijvoorbeeld: Het periodiek controleren van lijsten met verplichte open standaarden (de lijst voor pas toe of leg uit van de overheid of sectorale lijsten). Het opnemen van open standaarden als organisatiebreed beleidsuitgangspunt. Definiëren welke standaarden in de doelarchitectuur van de organisatie passen. Gericht beoordelen van lopende en nieuwe projecten op de adoptie van open standaarden. Het opnemen van open standaarden in modelbestekken en bij leverancierselectie. De hulpmiddelen staan in volgorde van een handige plan-do-check-act. Hierdoor kan een bestuurder of informatiemanager de hulpmiddelen gebruiken in een continu verbeterproces. En daardoor dus ook continu de adoptie van open standaarden in de eigen onderneming vergroten. Op de website vindt u meer informatie en kunt u de handreiking downloaden. 10 Logius koppelvlak december 2010

11 Aan het woord is een gebruiker van een aantal diensten van Logius De koppeling Snel vergunning regelen met Omgevingsloket online Naam en functie? Mijn naam is Eric Schunselaar, tot 1 oktober 2010 projectmanager Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) bij de gemeente Amsterdam. Tegenwoordig ben ik projectmanager BAG Omgevingsvergunning. In mijn vorige functie hield ik me bezig met de invoering van de omgevingsvergunning. Burgers en bedrijven kunnen deze omgevingsvergunning digitaal aanvragen via het online Omgevingsloket. Amsterdam is een van de eerste gemeenten die digitaal is aangesloten. Hierdoor verschijnen de berichten van het Omgevingsloket direct in de automatiseringsystemen van Amsterdam. Wat houdt de omgevingsvergunning in? De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om sneller vergunningen te krijgen. Bovendien voegt het vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samen. De gemeente controleert voor burgers en bedrijven of je de vergunning echt nodig hebt en vraagt die dan meteen voor alle onderdelen aan. Dat betekent veel minder administratieve lasten. Welk product van Logius gebruiken jullie? We gebruiken Digikoppeling voor het versturen van de vergunningen die bedrijven en burgers aanvragen. De gemeente heeft daarvoor één koppeling met de Rijksoverheden gemaakt om deze vergunningen via Digikoppeling naar Amsterdam te sturen. VROM werkte al met Digikoppeling, vandaar dat onze samenwerking met Logius meer indirect verliep. Wel hebben ze ons op een plezierige en adequate manier met kennis en advies bijgestaan. Wordt het omgevingsloket goed bezocht? Jazeker. Amsterdam gaf voor de invoering van de omgevingsvergunning zo n vergunningen per jaar uit. Eind november hadden we al bijna duizend aanvragen via het online omgevingsloket. Dat betekent dat zo n 75 procent van alle jaarlijkse aanvragen al in de eerst twee maanden van het online omgevingsloket is ingediend. Dat past ook goed in ons streven om volledig digitaal te gaan werken. In een stad als Amsterdam bespaar je daar al snel zo n half miljoen aan kosten mee. Documenten hoeven immers niet geprint of gescand te worden. Eric Schunselaar december 2010 koppelvlak Logius 11

12 Veiligheidstip GOVCERT.NL assisteerde de politie bij het ontmantelen van een omvangrijk botnetwerk van het type Bredolab. Duidelijk is dat cybercriminelen alles doen om geld te verdienen. Hoe kunt u zich daartegen verdedigen? GOVCERT.NL adviseert: 1. Een simpele klik is voldoende Het openen van een foute bijlage bij een of het bezoeken van een malafide website is voldoende om onder controle te komen van een cybercrimineel. Surf bewust. Open geen mails die u niet vertrouwt. 2. Tel tot tien voor u klikt Cybercriminelen zijn echte verleiders. Een cybercrimineel stuurt zeer verleidelijke berichten om u over te halen een bijlage te openen of een website te bezoeken. Tel tot tien voordat u klikt. Of liever: klik niet! 3. Wijzig alle wachtwoorden na een besmetting Als uw virusscanner meldt dat u bent besmet, is de kans groot dat een keylogger uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft gelezen. Het is dan niet voldoende om uw computer op te schonen. Wijzig daarom alle wachtwoorden die u op die computer hebt gebruikt, zowel zakelijk als privé. Ook is het zinvol om regelmatig belangrijke wachtwoorden te wijzigen. Het kan namelijk zo zijn dat uw computer ongemerkt is besmet. 4. Monitor besmettingen in uw organisatie Bent u verantwoordelijk voor de computers van de organisatie waar u werkt? Let dan op besmettingssignalen. Vaak zijn signalen in logfiles van proxies of DNS-logs te herkennen. Getipt Op 20 januari 2011 vindt er in het Beatrixtheater in Utrecht het Digitaal Bestuur Congres For the Record plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor directie en management bij de (semi)overheid die met e-overheid te maken hebben. Ook leveranciers welkom die een platform zoeken om kennis te delen en uit te wisselen met ambtenaren zijn welkom. Voor meer informatie en aanmelding: Op 1 maart 2011 vindt een Spaansche Hof Seminar plaats. "Verbeteren van samenwerking" tussen organisaties bij de realisatie van elektronische dienstverlening. Dat is het centrale thema bij de Spaansche Hof Seminars en Spaansche Hof Diners die Logius, in samenwerking met de Universiteit Twente, verschillende keren per jaar organiseert. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook een keer een seminar bijwonen? Stuur dan een naar COLOFON Koppelvlak is een uitgave van Logius en verschijnt vier keer per jaar. Koppelvlak wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier. Uitgave: december 2010 Oplage: Logius Redactie Toelis tekst communicatie, Den Haag Communicatie Logius Vormgeving New Case, Den Haag Fotografie Fotostudio van der Horst Druk DeltaHage bv, Den Haag Contactgegevens Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u meer informatie over Logius? Neem dan contact op met het servicecentrum: (10 ct p/m) of mail naar Alle informatie vindt u ook op logius.nl. 12 Logius koppelvlak december 2010

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

MijnOverheid.nl. december 2015

MijnOverheid.nl. december 2015 MijnOverheid.nl december 2015 Introductie Jos Poels Partner Quarant bv - architect digitale voorzieningen - digitaal, zaakgericht en objectgericht werken - e-overheid - samenwerken 2.0 - proces en informatie

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Verkenning federatief stelsel berichtenverkeer

Verkenning federatief stelsel berichtenverkeer Federatief stelsel berichtenverkeer Een verkenning van de Manifestgroep Martijn Hiensch 20 juni 2017 Komende 20 minuten Berichtenbox: voorstel Manifestgroep De Manifestgroep heeft een voorstel ontwikkeld

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Koppelvlak. De uitdaging van UWV. Snel afrijden bij CBR. Veranderingen bij PKIoverheid certificaten. Groot deel diensten via internet

Koppelvlak. De uitdaging van UWV. Snel afrijden bij CBR. Veranderingen bij PKIoverheid certificaten. Groot deel diensten via internet Relatiemagazine, nummer 14, oktober 2010 Koppelvlak De uitdaging van UWV Groot deel diensten via internet Snel afrijden bij CBR Dankzij DigD-based registratiesysteem Veranderingen bij PKIoverheid certificaten

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Handleiding klantenportaal De Kok.

Handleiding klantenportaal De Kok. Handleiding klantenportaal De Kok. U hebt gekozen voor het digitaal aangifte doen via onze Portal. Wat houdt dit nu in?. Als eerste zullen wij u een mailbericht sturen met daarin het wachtwoord en een

Nadere informatie

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? Bron: deredactie.be ACTUEEL? ACTUEEL? Gerecht onderzoekt cyberspionage bij Belgische topbedrijven Bron: De Tijd 26/08/2014 Bron: De Standaard Actueel?

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda Agenda Introductie Onze omgeving wordt steeds digitaler De lokale overheid moet aansluiten bij die ontwikkeling MijnOverheid.nl wat is dat? MijnOverheid.nl waarom kan dat? Waar bewegen we naartoe? Levert

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Q BRIEF

Nadere informatie

Maak uw software oplossingen eidas proof

Maak uw software oplossingen eidas proof Maak uw software oplossingen eidas proof Freek van Krevel & Debby van der Schuit MEZ & Logius 13 april 2017 https://youtu.be/dtjddp_8x5y Veilig online toegang in Europa met eidas # De verordening # eidas

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

E-overheid. kennis en hulp in de bibliotheek. Piet Boekhoudt. Stichting Digisterker. Utrecht, 18 mei 2017

E-overheid. kennis en hulp in de bibliotheek. Piet Boekhoudt. Stichting Digisterker. Utrecht, 18 mei 2017 E-overheid kennis en hulp in de bibliotheek Piet Boekhoudt Stichting Digisterker Utrecht, 18 mei 2017 Programma Inleiding Handig om te weten van de e-overheid DigiD en DigiD Machtigen Overzicht e-overheid

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland 2016 Vier opvallende ontwikkelingen uit het CSBN 2016:

Cybersecuritybeeld Nederland 2016 Vier opvallende ontwikkelingen uit het CSBN 2016: Cybersecuritybeeld Nederland 2016 Vier opvallende ontwikkelingen uit het CSBN 2016: /beroepscriminaliteit /spionage Beroepscriminelen voeren langdurige, hoogwaardige en geavanceerde operaties uit. Digitale

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

BBX plug-in. Versie 16.01

BBX plug-in. Versie 16.01 BBX plug-in Versie 16.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Notitie Aan De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cc Staatssecretaris van Financiën Van Geert Jansen Datum augustus 2016 Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Op 9 december 2015

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie

FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie FS 150225.10C FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 10. Voortgang Stuk 10C. Notitie mandaat Forum Standaardisatie Dit stuk ligt aan u voor ter kennisname. Op 3 maart aanstaande vergadert de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Even voorstellen 22-3-2016. Beheer van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox. Caroline Aardoom Ketenbeheerder. Marc Kiel Aansluitcoordinator

Even voorstellen 22-3-2016. Beheer van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox. Caroline Aardoom Ketenbeheerder. Marc Kiel Aansluitcoordinator van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox Marc Kiel & Caroline Aardoom 21 maart 2016 Even voorstellen Marc Kiel Aansluitcoordinator Caroline Aardoom Ketenbeheerder 2 1 Agenda Introductie MijnOverheid

Nadere informatie

Cybersecurity awareness en skills in Nederland. Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016)

Cybersecurity awareness en skills in Nederland. Cybersecurity awareness en skills in Nederland (2016) Cybersecurity awareness en skills in Nederland Achtergrond van het onderzoek Nederland behoort tot de landen met de meeste internetaansluitingen, nergens in Europa maken zoveel mensen gebruik van internetbankieren

Nadere informatie

Koppelvlak. Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum. Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010

Koppelvlak. Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum. Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010 Relatiemagazine, nummer 12, maart 2010 Koppelvlak Duidelijke service Zakenmagazijn van de provincie Zeeland De standaarden van Geonovum Logius zet eerste stap in veiligheidssector Logius gaat in opdracht

Nadere informatie

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FS 151028.2B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank

Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank Instructie Inloggen op Mijn a.s.r. Bank en het accepteren van de voorwaarden Eerste keer inloggen wanneer wij nog geen e-mailadres kennen: 1. Ga naar https://mijn.asrbank.nl

Nadere informatie

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Whitepaper Diginetwerk Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Datum Versie : april 2016 : 0.1 Ons verhaal egem is een eigenzinnige ICT- leverancier. Geboren vanuit de behoefte omdat het anders moet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Account activeren

Hoofdstuk 1: Account activeren Smartschool voor ouders Hoofdstuk 1: Account activeren Instellen van je wachtwoord Stap 1 Surf naar https://sintlievenscollege.smartschool.be, door dit adres in te tikken

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik

Inhoud. Mijn leven. het internet en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Wachtwoord... 4 Hoofdstuk 2 Cybercrime... 6 Hoofdstuk 3 Oplichting... 8 Hoofdstuk 4 Verbinding... 10 Hoofdstuk 5 Webwinkels... 12 Hoofdstuk 6 Sociale media... 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

FS 43-04-06A. Forum Standaardisatie. Adoptieadvies DNSSEC 18-03-2013

FS 43-04-06A. Forum Standaardisatie. Adoptieadvies DNSSEC 18-03-2013 FS 43-04-06A Forum Standaardisatie Adoptieadvies DNSSEC 18-03-2013 1 Doelstelling adoptieadvies 1.1 Achtergrond In de Forumvergadering van 5 februari j.l. heeft het Forum ingestemd met het maken van een

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Handleiding Digitaal logboek Diabetes

Handleiding Digitaal logboek Diabetes Handleiding Digitaal logboek Diabetes 2 INLEIDING Voor u ligt de handleiding voor het digitaal logboek. U vindt hierin antwoord op de vraag hoe u het digitaal logboek kunt gebruiken. Wij hopen dat u met

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 333 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten 1/13 Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) Bleulandweg 3 2803 HG Gouda Telefoon: 0182-570237 E-mail: zelfmeten@ghdc.nl www.trombosedienstgouda.nl

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 11 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Vernieuwing Berichtenbox. Chris Sijbranda & Marc Kiel Stand van zaken Berichtenbox. Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Vernieuwing Berichtenbox. Chris Sijbranda & Marc Kiel Stand van zaken Berichtenbox. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Vernieuwing Berichtenbox Chris Sijbranda & Marc Kiel 13-10-2016 Stand van zaken Berichtenbox Vernieuwing Berichtenbox Wat betekent dit voor mijn organisatie? 2 1 https://mijn.overheid.nl/ 3 2 Business

Nadere informatie

Living Labs: we doen het gewoon

Living Labs: we doen het gewoon Living Labs: we doen het gewoon Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie