Concept-Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede"

Transcriptie

1 Concept-Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede De toekomst van de bibliotheek in Heemstede in een veranderde samenleving Landelijke ontwikkeling: De openbare bibliotheek ontwikkelt zich in de komende jaren digitaal én analoog tot een sterk verweven landelijke organisatie. Er komt één nationale bibliotheekpas en de 4 miljoen bibliotheekleden kunnen terecht in het hele land. Inleiding De samenleving verandert, de bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en zal het zeker blijven gaan. De digitalisering en het gebruik van internet winnen aan kracht. Dat geldt ook voor individualisering en zelfredzaamheid: mensen raken steeds meer op zichzelf aangewezen. Vergrijzing, de daarmee samenhangende grotere behoefte aan zorg, multiculturaliteit en samenhang in de samenleving vullen deze ontwikkelingen nog aan. Dat bibliotheken de komende jaren de accenten moeten verleggen, lijkt voor de hand te liggen, De kernfuncties zullen blijven: ontmoeten, lezen, leren en infomeren. Al deze functies die de bibliotheek vervult zie je terug in de bibliotheek van de toekomst. Wat betekent deze veranderende samenleving in combinatie met de voorgenomen bezuinigingen voor de bibliotheek in Heemstede. Huidige situatie: Op dit moment (februari 2013) heeft de bibliotheek m2 publieksruimte tot haar beschikking, met boeken en andere collectiematerialen. In het kader van de bezuinigingstaakstelling 2013 zal de bibliotheek per juni 2013 verhuizen naar de begane grond op de Julianalaan naar een ruimte van 890 m2 met boeken. ( boeken worden verkocht). De uitleen van cd s en dvd s wordt afgeschaft en er is geen ruimte meer voor tentoonstellingen. De bibliotheek zal overgaan op een Retail inrichting en er veel moderner en uitnodigender uitzien. Huidige prestaties: Het aantal leden per 1/1/2013 was (het aantal leden dat zich ooit inschreef op de Heemsteedse vestiging), 32% van het aantal inwoners. Gemiddeld in Nederland is dit 25%. In 2012 waren er uitleningen In 2012 waren er meer dan bezoekers op de vestiging Heemstede. 1

2 Reden om te verhuizen: Het pand waarin de bibliotheek thans gevestigd is, is te groot om de huidige functies onder te brengen. Daarnaast vergt het gebouw een grondige aanpassing om weer te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Met andere woorden de exploitatie wordt steeds meer als een last ervaren. Om die reden wil de gemeente het pand afstoten. Reden om ons te beraden op een nieuwe locatie waarbij tevens de wensen en eisen ten aanzien van een bibliotheek in Heemstede opnieuw tegen het licht worden gehouden. Welke bibliotheek past bij een bevolking van Heemstede? Aan welke functies en activiteiten denken we? Daarnaast speelt natuurlijk een vraag wat voor soort pand geschikt is en als rekeneenheid gebruiken we het aantal vierkante meters om een beeld te geven van de oppervlakte waaraan gedacht moet worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de landelijke richtlijnen (bijlage 1) Programma van eisen Hoe functioneert een moderne en innovatieve bibliotheek en hoe ziet deze er uit Het PVE geeft globaal aan hoe een toekomstbestendige en moderne innovatieve bibliotheek er uit ziet. Een bibliotheek die op deze manier vorm en inhoud krijgt, heeft een collectie die meerdere doelgroepen (in ieder geval de jeugd, groepen van middelbare leeftijd en senioren) aanspreekt. Verder wordt uitgegaan van multifunctionele ruimtes die door andere gebruikers gebruikt kunnen worden. Ook worden er voorzieningen voor de diverse doelgroepen van de bevolking van Heemstede ondergebracht. Naast digitale toepassingen en digitale serviceverlening, worden de al in gang gezette projecten nadrukkelijk voortgezet. Ook het inrichten van thematische pleinen (zowel fysiek als digitaal) rondom maatschappelijk actuele thema s hoort hierbij. Deze functie wordt gecombineerd met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een groepsruimte, de leestafel, of op het terras dat door een externe partij zal worden opgezet. Het is de bedoeling dat de bibliotheek ook op zondag open is. Dit is immers de dag dat er de meeste bezoekers komen. Tenslotte is het de bedoeling dat naast de bibliotheek een cafetaria of lunchroom wordt gevestigd in of rond de vestiging. Deze faciliteit wordt gescheiden van de bibliotheek geëxploiteerd. Het is nadrukkelijk wel de bedoeling dat de cafetaria en de bibliotheek nauw met elkaar samenwerken en dat er kruisbestuiving plaatsvindt. De bibliotheek moet een centrale plek blijven in het maatschappelijk verkeer van Heemstede. Een kenniscentrum waar men graag binnenloopt, waar een open sfeer is en waar ook andere partijen makkelijk (tegen betaling) gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan de samenwerking met activiteiten van Casca en of winkeliers en ondernemers uit de directe omgeving die bijvoorbeeld informatieavonden, boekbesprekingen of iets vergelijkbaars willen organiseren. Maar ook het verhuren van de ruimte voor vergaderingen zou het tekort aan vergaderruimtes in Heemstede kunnen doen oplossen Vooraf, iets over innovatie De afgelopen periode is er op verschillende plekken veel gesproken over INNOVATIE. Innovatie kan op verschillende manier worden opgevat en zich op verschillende manieren manifesteren. Een deel van de mensen die over innovatie praat, denkt in eerste instantie aan digitale ontwikkelingen. E-books, e-readers, ipads etc. Maar ook digitale schermen (touchscreens) en spraakcomputers die het zoeken vergemakkelijken. Daarnaast kan innovatie betrekking hebben op de dienstverlening en bedrijfsvoering. Makkelijker bestellen, ophalen en afleveren horen hierbij. Dat geldt ook voor de e-nieuwsbrief die iedere twee weken uitkomt. Verder kan worden gedacht aan vormen van samenwerking met partners uit het sociale domein (welzijn/onderwijs/verzorgingshuizen) of juist daarbuiten (boekwinkels). Innovatie kan ook betrekking hebben op de projecten en de programma s die worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor scholen of leden die ambitie hebben om zelf een boek te willen maken. Het kan in bepaalde gevallen ook innovatief zijn wanneer elders ontwikkelde producten in de Heemsteedse bibliotheek worden geïntroduceerd. Tenslotte vinden vanuit de centrale of landelijke bibliotheekorganisatie ook ontwikkelingen plaats die bijdragen aan vernieuwing en innovatie. 2

3 De functie van de bibliotheek De Bibliotheek Zuid-Kennemerland streeft ernaar om alle vestigingen aan te passen aan de nieuwste eisen en wensen die aan bibliotheken worden gesteld. Dat geldt ook voor de vestiging in Heemstede. De bevolking van Heemstede is hoog opgeleid en dat stelt hoge eisen aan een kennisintensieve bibliotheek met een ruim aanbod. Specifiek voor Heemstede geldt verder dat er veel jeugd lid is vanuit de scholen en dat er nauwe samenwerking is tussen de scholen en de bibliotheek. Een andere groep die er in Heemstede uitspringt, is de groep senioren/ouderen. De fysieke bibliotheek is een essentieel onderdeel van de publieke informatievoorziening. Onderstaand wordt de gewenste situatie weergegeven voor de vestiging in Heemstede. Uitgangspunt hierbij is een moderne innovatieve bibliotheek. De openbare bibliotheek ontwikkelt zich tot een sterk verweven landelijke organisatie. Er komt één nationale bibliotheekpas en de 4 miljoen bibliotheekleden kunnen terecht in het hele land. De bibliotheek is een kennis- en informatiecentrum voor de hele regio, met toegang tot informatie, verhalen en cultuur. De bibliotheek als inspirerende gids. Klanten vragen steeds meer om dienstverlening op maat. Nieuwe doelgroepen met andere klantvragen komen op. Er ontstaat een sterke differentiatie in de vraag naar bibliotheekdiensten. Van bibliotheken wordt verwacht dat zij kennis hebben van de voorkeuren en gedragingen van klanten en niet-klanten. De openbare bibliotheek ontwikkelt zich in de komende jaren digitaal én analoog. Burgers hebben via het lidmaatschap toegang tot digitale en fysieke content. Voor de fysieke content gebruiken ze de fysieke bibliotheek van hun keuze en/of de bezorgservice, voor de digitale kunnen ze eveneens terecht bij de lokale bibliotheek, die is aangesloten op de landelijke digitale infrastructuur. Met die infrastructuur hebben burgers toegang tot de informatie die voor hen van belang is als burger, leerling, student, werknemer, professional, gepensioneerde. De bibliotheek is te gebruiken op school, op het werk, onderweg en thuis. Op pc, smartphone, e-reader, of op welke device dan ook. De klant vindt wat hij zoekt en wordt verleid en geïnspireerd tot wat hij niet zoekt, maar wat wel interessant voor hem is of kan worden. De dienstverlening is persoonlijk, onafhankelijk en betrouwbaar. Leesbevordering blijft heel belangrijk en de samenwerking met het onderwijs wordt nog hechter. De bibliotheek heeft een aanbod dat meetbaar het plezier in lezen en de informatievaardigheden van de leerling verhoogt. Met scholen wordt hiervoor een programma ontwikkeld. Alle jeugd wordt via school automatisch lid gemaakt van de bibliotheek en jaar in jaar uit gestimuleerd tot lezen. Via ondersteuning van mediawijsheid wordt voorkomen dat er mensen digitaal achterblijven. De bibliotheek wordt meer dan vroeger gebruikt als openbaar multifunctioneel gebouw waar allerlei individuen en instanties hun eigen dingen doen. Er zijn culturele activiteiten en groepen scholieren, studenten, ouderen en zzp ers zullen de bibliotheek gebruiken als sociale ontmoetings-, studie- en werkplek. Ook zullen kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar via het project Boekstart hun eerste stapjes in de bibliotheek zetten. Diverse organisaties, zoals de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede en Stichting CASCA organiseren workshops en activiteiten in de ruimte, samen met de bibliotheek. Er is horeca. Dit vraagt om een plezierig en open gebouw en goede voorzieningen op het gebied van flexibele ruimtes, meubilair, multimedia en ict (computer, internet, wifi). De bibliotheek ondersteunt de website Deze interactieve website biedt de Heemstedenaar (dit kan bijvoorbeeld de lokale slager zijn die een verhaal wil schrijven over zijn vak) een podium om zijn of haar verhalen aan een ander te laten lezen. Bijvoorbeeld lezers die graag kennis maken met nieuw talent. Of uitgevers, op zoek naar de nieuwe besteller auteur. Met de reacties van de lezers kan de schrijver zich steeds verder verbeteren. Op deze website staan ook tips van bekende Nederlandse schrijvers, zoals: waar haal je je inspiratie vandaan, wat zijn de valkuilen bij het creëren van een verhaal, hoe bedenk je een passend en pakkend slot. Tegelijkertijd zal een toename te zien zijn van het gebruik van e-books. Per 2013 zullen ongeveer rechtendragende e-books worden aangeboden, op dit moment zijn dat er Daarnaast zijn er

4 rechtenvrije e-books onder andere via een app bereikbaar. Daarnaast zijn er digitale kranten, luisterboeken, digitale muziek, databanken en e-learning. Dit aanbod wordt jaarlijks uitgebreid. Ook de traditionele bibliotheekgebruiker komt ruimschoots aan zijn trekken met een goede collectie boeken en multimedia, een cultureel programma en een uitgebreid educatief aanbod. De verwachting is dat fysieke en digitale boeken naast elkaar zullen bestaan, zeker gedurende de komende 10 jaren. Huidige stand van zaken Er is al de nodige digitale dienstverlening in de bibliotheek van Heemstede. Men kan vanuit huis boeken en andere media reserveren en deze indien op voorraad binnen een paar dagen ophalen op de locatie naar keuze. De klant krijgt hierover een attenderings . De bezoeker kan gebruik maken van een zelfservice balie (zonder tussenkomst van een medewerker kan de bezoeker een boek lenen en terug brengen) en er is een betaalapparaat Daarnaast bestaat de mogelijkheid een te ontvangen wanneer de uitleentermijn bijna afloopt. Een app om mobiel te verlengen is in de maak en wordt begin 2013 in gebruik genomen. De bibliotheek zal in verband met de toenemende vergrijzing, met name in Heemstede, haar dienstverlening hierop aanpassen. Zo wordt het project Boek aan huis aangeboden. Deze service houdt in dat de geleende boeken aan huis worden afgeleverd en weer worden opgehaald. Daarnaast worden in de bibliotheek gerichte computercursussen door deskundigen gegeven (bijvoorbeeld: hoe om te gaan met de computer en internet). Voor ouderen (die minder mobiel zijn) bestaat de mogelijkheid om via het vrijwilligersvervoer van de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede naar de bibliotheek te komen. De bibliotheek fungeert als een ontmoetingsruimte om o.a. vereenzaming onder ouderen tegen te gaan maar ook voor studie- en werkplek. Het gehele gebouw is voorzien van gratis wifi. Informatieschermen (narrowcasting-schermen) brengen de klant op de hoogte van acties en activiteiten (afhankelijk van budget). De collectie staat niet meer, zoals nu nog het geval is, met de rug naar voren in de kasten, maar is aantrekkelijk en themagewijs grotendeels frontaal gepresenteerd in kasten en op tafels. Net als in boekwinkels. Dit wordt het Retailconcept van bibliotheken genoemd en betekent het volgende: De inrichting is gericht op verjongen, zonder de huidige klant van de bibliotheek te vervreemden. Modulaire opbouw. Meer gericht op presentatie van het product: verkopen en inspireren. Het assortiment is meer vraaggestuurd, actueler, er wordt vaker gemultipliceerd. De media worden verdeeld over 6 werelden, 3 jeugdwerelden en 3 werelden voor volwassenen. Iedere wereld combineert fictie en non-fictie. Kids 0-8: Kids 8-12: Young (12+): Spannend & actief: Liefde & leven: Literatuur & cultuur : Samen lezen, Leren lezen, Zelf lezen, Kijken & luisteren. Lezen, Weten, Makkelijk lezen, Kijken& luisteren, Tijdschriften, Strips 4You!, Lezen voor je lijst, Tijdschriften, Games Spanning & avontuur, Waargebeurd, Techniek & transport, Werk & samenleving, Sport & hobby s Romantisch, Gezondheid & geest, Opvoeding & onderwijs, Wonen & natuur, Anders lezen Literatuur, Reizen, Kunst & cultuur, Geschiedenis & regio. Bij de plaatsing van kasten en displaytafels wordt rekening gehouden met bereikbaarheid, looppad, lichtval, zichtlijnen. Kasten worden in U-tjes gezet. De plaatsing van de werelden t.o.v. elkaar houdt rekening met de behoefte van bijv. moeders die kinderen in de gaten willen houden, of jongeren die apart willen zitten. Er wordt gewerkt met 2 schuine leggers per kast om de frontale plaatsing van materialen te realiseren en de collectie visueel aantrekkelijk te presenteren. 4

5 De communicatie: bewegwijzering is op verschillende niveaus om het vinden te vergemakkelijken. De communicatie in het pand gebruikt veel beeld voor het creëren van sfeer. De tone of voice is verleidend. De merkwaardes zijn: open, warm, inspirerend, persoonlijk, eigentijds, deskundig, kwaliteit. Van functioneel naar emotioneel, van bewaarfunctie naar ontmoetingsfunctie, van magazijn naar winkel, van intern naar extern. De service: medewerkers lopen meer rond en geven proactief advies aan klanten. De klant staat centraal. Aan de andere kant is de focus op zelfservice. De vraag vóór zijn door goede in store communicatie, bewegwijzering en presentaties. Er zijn zo weinig mogelijk regels en als ze er zijn: eenvoudig en helder. Medewerkers worden opnieuw getraind o.a. in displayen, romanadvies en houding. Welke eisen worden aan een moderne bibliotheek gesteld Locatie Voor een bibliotheek is het belangrijk om gehuisvest te zijn op een centrale locatie in de buurt van de publieksstromen. Indien er een combinatie gemaakt kan worden met andere publiekstrekkers, bijv. restaurant, bioscoop, andere culturele of educatieve instellingen of informatiepunten en detailhandel kan dat het bibliotheekgebruik versterken en vice versa. Een publiekstrekker als een bibliotheek in het centrum kan zeer positief zijn. Uit een onderzoek van I&O Research blijkt dat twee derde van de bibliotheekbezoekers het bibliotheekbezoek combineert met bezoeken aan andere winkels. Bij 10%, dat zijn bezoekers, vindt ongepland combinatiebezoek plaats; het is duidelijk dat verleiding hierbij een belangrijke rol speelt. Een bibliotheek in het centrum heeft dus een positief effect op winkels in de omgeving. Een bibliotheek kan ook goed functioneren in een gecombineerde huisvesting met andere voorzieningen, bijv. gemeentehuis en Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook boekhandel, kinderopvang, multimediastore, bioscoop, ANWB, gamecentrum, bankfiliaal zijn commerciële organisatievormen die goed te combineren zijn met de bibliotheek. Open en toegankelijk Een moderne openbare bibliotheek is een van de weinige overgebleven openbare ruimtes in de Nederlandse samenleving. In bepaalde opzichten vergelijkbaar met een stadspark dat ook toegankelijk is voor iedereen. Die openheid en toegankelijkheid moet ook in de uitstraling van het gebouw tot uitdrukking komen. Dat wil zeggen, liefst een transparante gevel die laat zien wat er in het gebouw gebeurt, aantrekkelijke functies vooral zichtbaar maken aan de gevelkant zoals horecavoorziening, mooie kijk- en leesplekken en een zichtbaar relaxte sfeer. Een horecavoorziening als trigger en met terrasmogelijkheid voor het gebouw is ideaal Dit gebeurt in Bibliotheek Zuid-Kennemerland Activiteiten in de bibliotheek: 300 workshops, debatten, tentoonstellingen Studieruimtes, gratis internet en wifi op alle vestigingen Uitgebreid educatieprogramma Café Gaming activiteiten Huiswerkklassen Studentenaanbod In ontwikkeling Modernisering van de vestigingen volgens het retail concept 5

6 De bibliotheek als open leercentrum De bibliotheek zal zich in de komende jaren sterker manifesteren op het gebied van mediawijsheid en 'een leven lang leren'. Verwachten wordt dat de huidige trend van gezamelijk studeren en huiswerk maken in de bibliotheek zich doorzet. In de nieuwe vestiging zullen (net als nu) 10 publieke internetwerkplekken worden gerealiseerd en gratis draadloos internet in het hele pand. Nieuwe media zijn uit te proberen in de bibliotheek, evt. in een etalage/demo opstelling. Er is een verschuiving naar online leren (educatieve games), bijv. voor het brommerexamen. Afhankelijk van budget zijn er ipad s of andere digitale vormen van dienstverlening in de fysieke ruimte. Als er méér ruimte is dan 900 m2 à m2 en méér budget kan een echt medialab worden ingericht, waar groepen gebruikers begeleid experimenteren met nieuwe media en waar cursussen mediawijsheid voor diverse doelgroepen worden georganiseerd. Bij 900 m2 of minder lukt dit niet en kan men voor dit programma uitwijken naar Bibliotheek Haarlem Centrum. Verblijven en ontmoeten Bij de huidige succesvolle moderne bibliotheken vindt een verschuiving plaats van bibliotheek als mediacentrum (fysieke media worden steeds meer digitaal of zelfs webservice) naar bibliotheek als verblijfs-/ontmoetings-/leercentrum. De voorbeelden in Haarlem, Delft en Amsterdam laten zien dat een horecavoorziening die goed scoort in 'beleving' daaraan bijdraagt. Voor prettig verblijven is comfortabel meubilair belangrijk. Niet geclusterd maar verspreid door het hele gebouw. Daarbij zijn er geschikte plekken voor individueel of groepsgebruik. Verder is het belangrijk dat meubilair aansluit op de bibliotheekfuncties. Groepen mogen niet storend zijn voor het overige bibliotheekgebruik. Voor kinderen zijn er aparte plekken en voor jongeren ook. Informatie en beleving Er komt steeds meer informatie beschikbaar via internet. Burgers hebben echter ook behoefte aan duiding door instituten die informatie in een context kunnen plaatsen en die daar een specifieke beleving aan koppelen. In de bibliotheek organiseren we samen met andere partijen aansprekende informatieve bijeenkomsten, lezingen, workshops en debatten. Idealiter worden de activiteiten georganiseerd in een multifunctionele zaal, die net als de huidige multifunctionele ruimte (bovenzaal) op het Julianaplein ca. 100 zitplaatsen heeft. De ruimte is flexibel te verkleinen met een opvouwbare tussenwand. Deze ruimte zal net als nu verhuurd worden aan allerlei organisaties. Als die grote ruimte er niet is, dan is er minimaal een kleinere ruimte nodig van 60 m2 voor deze activiteiten. Collecties Wat betreft media is er een grote verschuiving gaande naar digitale media waarbinnen weer een verschuiving plaats vindt van tastbare media (cd's, dvd's) naar digitaal 'in the cloud' (streaming en downloadbare e-books, MP3, video on demand). Afgaande op de huidige nog altijd grote behoefte aan traditionele media valt te voorzien dat naast alle snelle digitale ontwikkelingen fysieke collecties de komende 10 jaar nog een belangrijke rol blijven vervullen. 6

7 Hoeveel ruimte is er nodig voor een moderne bibliotheek Nabij de ingang is een servicebalie, zelfserviceapparatuur en een sorteerruimte. Kopieer- en printfaciliteiten. In totaal 40 m2. Bij binnenkomst betreedt men direct de markt. De klant wordt verleid door de aantrekkelijk gepresenteerde collectie die thematisch gerangschikt is op de diverse displaytafels. In totaal 60 m2. De collectie/media worden gepresenteerd volgens retailprincipe, verdeeld over 6 werelden, 3 jeugdwerelden en 3 werelden voor volwassenen. Iedere wereld combineert fictie en non-fictie. Het gaat om boeken en andere media. In totaal 450 m2. Kasten en tafels: - 75 kasten van 1.80 m hoog, 1 m breed kasten van 1.50 m hoog, 1 m breed - Alle kasten zijn voorzien van 2 schuine leggers voor frontale presentatie - 6 extra displaytafels - 1 sprintertafel (komt vanuit andere begroting). Comfortabel lees-, kijk- en luistermeubilair met 20 zitplaatsen verspreid over de ruimte. In totaal 40 m2. Dit is exclusief het aantal zitplaatsen in de tijdschriftenruimte en de horecavoorziening. Daarnaast een tijdschriftenruimte met leestafels, 75 m2. Idealiter combineren we tijdschriften en kranten met de horecaruimte. Samen gaat het om een ruimte van 100 m2. Ruimte voor groepsontvangsten/activiteiten + Medialab: 100 m2 (deelbaar in 2 x 50 m2). Een multifunctionele ruimte voor bijeenkomsten en voorstellingen. Verrijdbare klaptafels. Laptops om een open leercentrum te kunnen richten voor cursussen. Schuifmuur om ruimte evt. te verkleinen. Eventueel kan deze ruimte kleiner zijn (minimaal 60 m2) of gedeeld worden met andere partijen. Er zal ruimte nodig zijn voor 2 bibliotheekmedewerkers die een werkplek hebben met pc. De andere medewerkers werken (staand en lopend) in de frontoffice. Vaste kantoorplek en flexibele werkruimtes voor bibliotheekmedewerkers. Daarnaast een kleine voorraadruimte. In totaal 50 m2. Sanitaire ruimte (evt. te delen met andere organisaties) 30 m2. Apart toilet voor personeel. Trap en lift. Aan de achterzijde een goed met vrachtvervoer bereikbare expeditieruimte van 30 m2 voor laden en lossen van goederen. Een belangrijke functie is een horecavoorziening in of nabij het pand, met een prettig uitzicht en bij voorkeur met afgesloten terras. De horecavoorziening wordt apart van de bibliotheek geëxploiteerd. 7

8 In onderstaand overzicht wordt de benodigde ruimte weergeven, waarbij opgemerkt dient te worden dat een vlekkenplan pas gemaakt kan worden als een specifieke ruimte bekend is. Functie Oppervlakte 1. Servicebalie c.a. 40 m2 2. Collectie/media: markt 60 m2, werelden 450 m2 510 m2 3. Lees-, kijk- en luistermeubilair 40 m2 4. Tijdschriften/kranten gecombineerd 25 m2 5. Groepsontvangsten/activiteiten + Medialab 100 m2 6. Werkruimte medewerkers + voorraadruimte 50 m2 7. Sanitair 30 m2 8. Expeditieruimte 30 m2 Trap en lift pm Sanitair personeel pm Totaal 825 m2 + pm, exclusief koffie/horeca Conclusie Een oppervlak van 825m2 is op het eerste gezicht voldoende voor een moderne innovatieve bibliotheek met een uitgebreide en aansprekende collectie en voorzieningen voor de bevolking van Heemstede, het op de kaart houden van Heemstede als culturele gemeente. Indien gecombineerd met café, (mogelijk) terras en zondag openstelling wordt het een aantrekkelijke plek om in Heemstede te verblijven.. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de door de gemeenteraad aangenomen motie van 28 juni 2012: een op de toekomst gerichte, innovatieve en efficiënte bibliotheek, waar jong en oud kunnen leren, lezen en elkaar ontmoeten. 14 maart

9 Bijlage 1, Landelijke richtlijn Er zijn tegenwoordig richtlijnen voor de grootte van bibliotheken. Deze staan in het zogenaamde Oranje Boekje. Dit Oranje Boekje is ontwikkeld door het landelijke programma Formuleorganisatie. Ook zijn er benchmark gegevens in het Oranje Boekje opgenomen (gegevens 2011): Benchmark Oranje Boekje Klasse Aantal inwoners verzorgingsgebied Aantal leners Bereik Uitlening en Bezit Uitleen freque ntie Uitlening en per lener Banden per lener Verkoop vloeroppervlak I % , II % , III dorp % , III stadswijk % , IV dorp % , IV stadswijk % , V indicatief % , VI indicatief % , Heemstede zou volgens deze benchmark een oppervlak van m2 nodig hebben. Daarbij is uitgegaan van een bereik van 26-27%, terwijl het bereik in Heemstede groter is: 32% is lid. Gegevens van vergelijkbare bibliotheken Heemstede: inwoners, 32% lid, nu m2 exclusief, boeken, nog geen retail Wassenaar: inwoners, 28% lid, m2 exclusief, boeken, geen retail Bussum: inwoners, 29% lid, m2 exclusief, boeken, eigen invulling retail Haren: inwoners, 49% lid, 900 m2 exclusief, boeken, hele mooie retail Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met het effect van e-books. Het marktaandeel in Nederland van e-books was in 2012 nog klein 2,7% (in verkochte aantallen) maar zal de komende jaren oplopen. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland denkt daarom dat het goed is om met m2 voor de nieuwe vestiging aan de onderkant van de benchmark te gaan zitten. 9

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Gronings Bibliotheekconcept. In het kort

Gronings Bibliotheekconcept. In het kort Gronings Bibliotheekconcept In het kort Inhoud Uitgangspunten Doelstellingen 5 Klanten 7 Merk en positionering 13 Bibliotheekconcept Inrichtingsconcept 17 Serviceconcept 19 Assortimentsconcept 21 Communicatieconcept

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging Strategie 2014-2017 Altijd in beweging Agenda Visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie

Rapportage Biebpanel. Ontmoetingsen. verblijffunctie Ontmoetingsen verblijffunctie Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de ontmoetings- en verblijffunctie van de Bibliotheek, uitgevoerd in maart

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

De Bibliotheek op het station 2.0

De Bibliotheek op het station 2.0 De Bibliotheek op het station 2.0 Aanleiding In 2011 is in Haarlem de eerste bibliotheekvoorziening op een station geopend, met als ambitie om een keten van stationsbibliotheken in Nederland te realiseren.

Nadere informatie

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst Biebpanelonderzoek 3-2016: De Bibliotheek in de toekomst Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37

lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen & inzien lenen en inzien_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:37 lenen en inzien_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:37 lenen & inzien Bibliotheek Den Haag heeft veel te bieden, maar u zult vooral plezier

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Extreme Library Makeover

Extreme Library Makeover Extreme Library Makeover Innovatie audit voor de bibliotheek van de 21e eeuw en verder DOKLAB b.v. Vesteplein 1 00 2611 WG Delft info@doklab.nl Bank rek.nr. 166145971 KVK nr. 54081653 BTW nr. NL851151450B01

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam HoneyWiFi Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam 2 De toekomst is voor ons al begonnen Een bibliotheek zonder internet, dat is tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar. Bibliotheek Rotterdam

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

HoneyGaming in praktijk bij Bibliotheek Hilversum

HoneyGaming in praktijk bij Bibliotheek Hilversum HoneyGaming in praktijk bij Bibliotheek Hilversum 2 HoneyGaming maakt Bibliotheek Hilversum the place to be Als bibliotheek moet je met je tijd meegaan. Een uitgangspunt dat volledig onderschreven wordt

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

FACTSHEET 4 DE NOBELHORST UNITS (NU S)

FACTSHEET 4 DE NOBELHORST UNITS (NU S) 2,100 2,000 5,300 2,700 2,800 3,000 2,000 4,300 (bol.com, wehkamp, ikea, gamma en meer) (bestellingen op recept) (grasmaaier, accuboor, bbq, OVfietsen) DE NOBELHORST UNITS (NU S) Service container: Afhaalpunt

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS VRAGENLIJST: DEFINITIEF PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS AMSTERDAM, OKTOBER 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: activiteiten en samenwerkingspartners

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

zaalverhuur Prinsenkwartier

zaalverhuur Prinsenkwartier zaalverhuur Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier is dé natuurlijke plek waar kunst, kennis, design, technologie, innovatie en cultuurgeschiedenis op uiteenlopende en onorthodoxe wijze

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stel je een plek voor waar jouw passie en talenten centraal staan. Een plek die aanvoelt als thuis, maar nooit hetzelfde is.

Stel je een plek voor waar jouw passie en talenten centraal staan. Een plek die aanvoelt als thuis, maar nooit hetzelfde is. Help jij ons OPEN voor Delft mogelijk te maken? Stel je een plek voor waar jouw passie en talenten centraal staan. Een plek die aanvoelt als thuis, maar nooit hetzelfde is. Welkom bij OPEN Wat begon als

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Voor iedereen die lezen lastig vindt, is er het Makkelijk Lezen Plein.

Voor iedereen die lezen lastig vindt, is er het Makkelijk Lezen Plein. Aan de Bibliotheek T.a.v. de Bibliothecaris Tiel, 14 juni 2013 Betreft: Introductie Makkelijk Lezen Plein Beste, Hierbij willen wij u gaarne informeren betreffende het Makkelijk Lezen Plein. Het Makkelijk

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

kloppendhart voor een ambitieuze stad

kloppendhart voor een ambitieuze stad kloppendhart voor een ambitieuze stad Edwin (VUT, hobbykok en opa van Tom) zoekt tussen de kooken reisboeken inspiratie voor de kooklessen die hij binnenkort gaat geven. Verbinden is vinden... plek van

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Werkplekken en vergaderruimtes reserveren in de bibliotheek Adviesdocument

Werkplekken en vergaderruimtes reserveren in de bibliotheek Adviesdocument Werkplekken en vergaderruimtes reserveren in de bibliotheek Adviesdocument Inhoud Inleiding... 3 Geautomatiseerd en online!... 3 SuperSaaS... 3 Configureren SuperSaaS... 3 Ervaringen SuperSaaS bij Bibliotheek

Nadere informatie

Collectie Beheer Stand van zaken en verder...

Collectie Beheer Stand van zaken en verder... Collectie Beheer Stand van zaken en verder... Een bibliotheek heeft materialen Gekocht Gehuurd : huur/wissel collecties Gedeeld : routed collections Gedeeld : floating collections Mijn en dijn : deel 1

Nadere informatie

SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE

SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE NOTITIE: SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE INLEIDING De commissie Samenleving heeft in juni 2013 bij het geven van haar zienswijze over het collegevoorstel Programma van eisen Bibliotheek Heemstede het

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

Altijd blijven lezen en luisteren. Rijn en Venen

Altijd blijven lezen en luisteren. Rijn en Venen Altijd blijven lezen en luisteren Rijn en Venen Altijd blijven lezen en luisteren De Bibliotheek Rijn en Venen wil dat iedereen kan blijven lezen. Ook als lezen moeilijker wordt. Als professional in de

Nadere informatie

Bibliotheekfuncties in Tynaarlo Toekomstgericht, toegankelijk & betaalbaar

Bibliotheekfuncties in Tynaarlo Toekomstgericht, toegankelijk & betaalbaar Inhoud 1. De maatschappelijke relevantie 2. Trends & ontwikkelingen 3. Effecten op de traditionele bibliotheek 4. Bibliotheekwet 2015 5. Mogelijke alternatieve aanpak 6. Begroting Bibliotheekfuncties in

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

ROC-lounge. de school als social hub

ROC-lounge. de school als social hub ROC-lounge de school als social hub ROC lounge Het vervlechten van onderwijs en bedrijfsleven biedt kansen om de passie en talenten van studenten en professionals bij elkaar te brengen. Wederzijds profijt

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Blauwdruk Servicecentra - Rotterdam. 24 juli 2014

Blauwdruk Servicecentra - Rotterdam. 24 juli 2014 Blauwdruk Servicecentra - Rotterdam 24 juli 2014 2 Concept en thema werken diensten producten - flexibel - transparant - sprankelend - open - helder - groen park - actief in rustige omgeving - thuis, ontspannen

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE CONCEPT VRAGENLIJST V1 PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-1 ONTMOETINGS- EN VERBLIJFFUNCTIE AMSTERDAM, FEBRUARI 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: verblijf in de bibliotheek Geachte {BP_gender=1?'heer':'mevrouw'}

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie