Strategie Altijd in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie 2014-2017. Altijd in beweging"

Transcriptie

1 Strategie Altijd in beweging

2 Agenda Visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek in Bloemendaal De Bibliotheek in Zandvoort De Bibliotheek in Spaarndam 2

3 Visie (1) Landelijke organisatie De openbare bibliotheek ontwikkelt zich in de komende jaren digitaal én fysiek tot een sterk verweven landelijke organisatie. Er komt één nationale bibliotheekpas en de 4 miljoen bibliotheekleden kunnen terecht in het hele land. 3

4 Visie (2) Fysieke bibliotheek Voor de fysieke content gebruiken burgers de Bibliotheek in de buurt, deze dienstverlening zal zich concentreren in grote regionale bibliotheken. Daarnaast vertakt de Bibliotheek zich fijnmazig via scholen, verzorgingstehuizen, buurtcentra, stations en via plug-in modules in bijv. winkels. Boeken worden gratis bezorgd op afhaalpunten of thuis tegen betaling. De fysieke bibliotheek wordt steeds meer gebruikt als een ontmoetingsplek, 2e huis of 3e werkplek. Het aantal bezoekers groeit jaarlijks. De ruimte is aantrekkelijk ingericht, rustgevend en inspirerend. Er wordt advies gegeven en de koffie is lekker. 4

5 Visie (3) Digitale bibliotheek De digitale Bibliotheek biedt toegang tot een toenemend aantal e-books plus een uitgebreid aanbod digitale muziek, kranten, tijdschriften en audiovisuele content. Landelijk biedt de Bibliotheek digitaal informatie over belangrijke maatschappelijke thema s zoals opvoeden, inburgering, laaggeletterdheid, cultureel erfgoed en gezonde voeding. De Bibliotheek biedt een inspirerend community platform, waarbij lezers reviewen en raten en discussiëren over de inhoud en kwaliteit van boeken en andere media. Advies: lezers die dit boek lazen lazen ook dat boek. 5

6 Visie (4) Educatie Leesbevordering blijft heel belangrijk en de samenwerking met het onderwijs wordt nog hechter. Bibliotheken ontwikkelden De Bibliotheek op School. Onderdeel is een aanbod dat meetbaar (via de leesmonitor) het plezier in lezen en de informatievaardigheden van de leerling verhoogt. De samenwerking tussen school en bieb wordt vastgelegd in een leerplan. Alle jeugd is via school automatisch lid van de Bibliotheek. De Bibliotheek op School wordt komende jaren uitgerold over de scholen. Via ondersteuning met mediawijsheid, via workshops en een medialoket, wordt voorkomen dat mensen digitaal achterblijven. 6

7 Missie: De Bibliotheek Zuid-Kennemerland inspireert tot lezen en is een modern, laagdrempelig kenniscentrum met toegang tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding. 7

8 Voor wie? Voor mensen van alle culturen en leeftijden. Een leven lang leren en meedoen aan de maatschappij, voor alle groeperingen: autochtonen, allochtonen, hoog- en lager opgeleiden.

9 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Aantal vestigingen 13 vestigingen in Haarlem, Heemstede, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom. Inclusief de Bibliotheek op het Station in Haarlem en Bibliotheken op School in Zandvoort en Vogelenzang Inwoners Leden = 27% van de inwoners (landelijk 25%) Bezoekers Uitleningen Omvang collectie Aantal medewerkers 1,1 miljoen 1,6 miljoen materialen 90 FTE De bieb heeft een groot bereik. Veel marketing en activiteiten helpen groot te blijven. 9

10 LEZEN EN LENEN Dit doen we Boeken, dvd s, cd s, tijdschriften en games uitlenen Uitlenen van e-books, e-muziek, aanbod digitale content groeit Website geeft personaliseerbare attendering op nieuwe collectie WelkBoek, digitaal advies Rotunda, mobiele app, bezorgservice 10

11 EDUCATIE Dit doen we Boekstart voor baby s Voorlezen: leerlingen/jr Klassenbezoeken PO en VO: leerlingen/jaar Collectieve abonnementen met scholen Lessen in mediawijsheid en leesbevordering op de scholen Pleinen voor makkelijk lezen en voor het (beter) Nederlands leren Mediawijsheid cursussen (bijv. internetten voor senioren) Bibliotheken op school: leesplan, leesmonitor, leesmotivatie ism school Erfgoededucatie 11

12 ONTMOETING Dit doen we Activiteiten in de bibliotheek: 130 workshops, debatten, tentoonstellingen Studieruimtes Gratis internet en wifi Café Gaming activiteiten 12

13 LOKET Dit doen we Fysiek loket in Bibliotheken Haarlem Centrum en in Oost - Verhuur: GGZ, Prezens, advocaat etc. - Mediaspreekuur voor digitale vragen Digitaal loket - Websites voor Centrum voor Jeugd en Gezin 6 gemeentes - Zorgloket 13

14 Dienstverlening wordt digitaler: Zelfservice De klant kan zelf snel en efficiënt aan de slag. Kortere wachttijden, betere beleving en minder personeel Zelf terugbrengen en lenen Digitaal betalen, cashless Mobiele app Rotunda en nieuwe ontwikkelingen

15 Trends met invloed op de informatiesamenleving Internetgebruik, mobiel. Minder boeken lezen, meer sociale media en games Opkomst e-book (2012 2,8%, %?), groei gebruik e-readers en tablets Zelf willen doen - kiezen, kopen, schrijven, fotograferen, nieuws vergaren, meefinancieren Van hebben naar toegang hebben of delen (bijv. boeken, muziek) Vanuit huis: 24/7 access, webshops, thuisbezorging, 3D printing, ZZP ers Privacy en beveiliging Economische crisis, bezuinigen, sociale onderkant onder druk Duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording, soberheid, de menselijke maat, zingeving Vergrijzing Gemeenten worden in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 15

16 Prioriteiten Bibliotheek Vernieuwen en aan blijven sluiten bij de ontwikkelingen, steeds weer veranderen CONCLUSIE - digitaal, fysiek, imago Groot bereik houden Tegen lagere kosten 16

17 Speerpunten voor komende jaren De Digitale Bibliotheek Landelijk wordt infrastructuur uitgerold, lokale implementatie: inspirerende website, landelijke catalogus, CRM E-BOOKPORTAL: aanbod groeit van e-books in 2013 naar e-books in Streaming en downloadbaar Andere digitale content: uitbreiding e-muziek, kranten, tijdschriften, audiovisueel, digitale etalages Digitale diensten ter inspiratie, communityservices, 17

18 Speerpunten voor komende jaren Jeugd is de toekomst Leesbevordering en leesplezier: - Bibliotheek op school, monitoring leesattitude, collectief lid Moderne uitstraling van de Bibliotheek, beleving, interactie Studenten: pilot 2014 met transactioneel lenen Een leven lang leren Informatieavonden, workshops, debatten Mediawijsheid Loket Gemeentelijke zorgloketten in Bibliotheekvestigingen 18

19 Speerpunten voor komende jaren Vernieuwing uitleenfunctie Nederland Schrijft - E-books publiceren zonder uitgever - Start 2012, nu uitrol naar rest van het land Bezorgservice (gestart 2013 in Haarlem) Ophaalpunten, bijv. bij een supermarkt De bibliotheek als inspirerende plek Retail uitbreiden naar alle vestigingen Ontmoetingsfunctie Digitale dienstverlening uitbreiden met narrowcasting, multitouch tafels, video, etc. ( ) 19

20 Retailformule Inrichting Assortiment Service Uitstraling van deze tijd Sterke signing / routing Gericht op presentatie en inspireren Gericht op transactie Modulair en makkelijk in- en aanpasbaar Actueel, vraaggericht en goed beschikbaar Meer ruimte voor jeugd en kinderen Focus op inspiratie en zoekgemak Focus op resultaat; monitoren en bijsturen Meer tools om verborgen parels uit te lenen Optimaal klantgericht Natuurlijk klantcontact Proactief, expert en op de werkvloer Volledige zelfservice; de vraag voor zijn Gestroomlijnde processen

21 Ontmoetingscentrum 21

22 Bibliotheken met digitale voorzieningen, zoals ipads, schermen, multitouchtafel, touch wand, studio Vb. Assen, Delft 22

23 Speerpunten voor komende jaren Vestigingenbeleid Spreiding binnen regio Zuid-Kennemerland onafhankelijk van gemeentegrenzen (zie laatste slide) Kosten blijven verlagen Gezamenlijke inkoop bibliotheken Waar mogelijk verder fuseren/ samenwerken (o.a. met ondernemers) Waarde toevoegen aan de bibliotheekpas Korting bij bijv. restaurant of museum Nieuwe inkomstenbronnen Mediawijsheid, webshop, sponsoring, zakelijke dienstverlening 23

24 Bibliotheek Haarlem Flinke groei Leden Leden/inwoners Uitleningen Bezoekers % % groei 10% 6% 16% 5 vestigingen: Centrum: uitgebreide collectie, activiteiten, gezelligheid, studenten en studieruimte Noord: gezinnen, druk bezocht Oost: Reinaldahuis, achterstandswijk Schalkwijk: achterstandswijk. NL computerruimte Bibliotheek op het Station 24

25 De Bibliotheek op het station Naar de klanten toe Voorbeeld Bibliotheek van de toekomst Landelijke keten. Uitrol eind 2014/

26 Bibliotheek Haarlem Vestigingenbeleid voor de toekomst Haarlem Centrum is hart van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Alles is er te krijgen. Veel activiteiten en gezelligheid, lekkere koffie en broodjes. Jongeren komen studeren. Het gebouw wordt binnen 10 jaar opgeknapt (is nu niet duurzaam) of verhuizing naar een ander pand in het Centrum van 5000 m2 Bij sterke bezuinigingen kunnen de andere vestigingen verkleind worden of vervangen door plug-in bibliotheken in winkel of school Kansen Gemeentelijk zorgloket in de bibliotheekvestigingen Afhaalpunten, bijv. in Nieuwe Energie 26

27 Bibliotheek Heemstede 27

28 Heemstede: veel actieve leden Leden % van de inwoners licht gedaald Bezoekers stabiel Uitleningen licht gestegen Omvang collectie , na 19 juni % vervanging/jr 28

29 Heemstede veel actieve leden Ledenleeftijd Leden Inwoners Penetratie in % jaar , jaar , jaar , jaar , jaar , jaar , jaar ,3 65 jaar ,4 Andere 65 Totaal ,0 Cijfers 1/1/2013 Bibliotheekleden ingeschreven op vestiging Heemstede 50% is jeugd, 50% volwassenen 29

30 Bibliotheek Heemstede Huidige strategie Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Focus op Boekstart (programma baby s) en jonge ouders lid maken Scholendeals School, bieb en tijdelijke combinatiefunctionaris stimuleren het lezen 30

31 Bibliotheek Heemstede Vestiging Juni 2013: op Julianaplein van m2 naar BG (900 m2) en aantrekkelijke retail inrichting. Jongeren hun eigen plek. Onze visie op de langere termijn: - Naar de Binnenweg, stimulering winkelverkeer! - Ontmoetings- en verblijfsfunctie uitbreiden. Café De gemeenteraad is het nog niet over eens over haar visie op de Bibliotheek. Op 1 juni hebben tijdens een Burgerbijeenkomst de burgers hun mening gegeven. Nu uitwerking 3 scenario s. 31

32 Bibliotheek Bloemendaal Cijfers 2012 Vestiging Inwoners Leden Leden/ Uitleningen Bezoekers inwoners Bennebroek % Bloemendaal % Vogelenzang % Tot. Bloemendaal % 32

33 Bibliotheek Bloemendaal Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden, 26% inwoners is lid Gebouw in eigendom van de Bibliotheek Strategie - Flagship vestiging in Bloemendaal - Verbetering imago, vernieuwing inrichting - Retail inrichting, 1 inspiratietafel ala stationsbibliotheek - Zelfservice Boekstart en scholendeals om kinderen te stimuleren 33

34 Bibliotheek Bennebroek Strategie Naar Multifunctioneel gebouw in 2015 Nieuwe inrichting, retail, lokale samenwerking Doelgroep toespitsing op kinderen, jongeren en senioren Gericht op lokale behoefte 34

35 Vogelenzang Strategie Bibliotheek in Basisschool De Paradijsvogel Voor kinderen door kinderen Activiteiten Ontmoetingsplek voor senioren Combinatiefunctionaris Vogelenzang/Aerdenhout 35

36 Bibliotheek Hillegom Cijfers 2012 Leden Leden/inwoners Uitleningen Bezoekers %

37 Bibliotheek Hillegom Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Ruim gebouw, in eigendom van de Bibliotheek Strategie - Verjonging imago en ledengroep - Meer levendigheid en activiteiten - Korte termijn: onderzoeken of verhuizing naar centrum haalbaar is binnen huidig budget - Anders: opknappen huidige vestiging, vernieuwing inrichting, retail, zelfservice Scholendeals om kinderen te stimuleren Deal met Fioretti 37

38 Bibliotheek Zandvoort 38

39 Bibliotheek Zandvoort Cijfers 2012 Leden Leden/inwoners Uitleningen Bezoekers (ontdubbeld) 23% flink gestegen maar landelijk gemiddelde is 25% Mooie nieuwe vestiging van de bieb in Louis Davids Carré Daarnaast 2 Bibliotheken op School: in LDC en in de Golf - Kinderen lenen uit - Combinatiefunctionaris - Samenwerking met 6 scholen, leesmonitor, leesplezier bevorderen 39

40 Bibliotheek Zandvoort Uitdagingen Bieb is mooi maar kan levendiger LDC aantrekkelijker voor volwassenen Leescafé zal dan beter lopen en vaker open zijn Strategie Boekstart Aantal volwassen leden verhogen in Zandvoort met uitgebreide campagnes LDC verlevendigen: wifi, koffie, activiteiten, hierin samenwerken met andere partners in LDC en erbuiten 40

41 Bibliotheek Spaarndam 41

42 Bibliotheek Spaarndam Leden 0-17 Leden >17 Leden/3000 Bibliotheek Spaarndam jaar jaar Leden totaal inwoners Uitleningen Bezoekers 2012: voor kinderen % 4.561* : voor kinderen en volwassenen % * Exclusief uitleningen van volwassenen op andere vestigingen Aanbod Voor kinderen collectie in Spaarndam Voor volwassenen: collectie bestellen via website/rotunda, bezorging in Spaarndam. Bezoek en activiteiten in andere vestigingen Strategie Marketing om inwoners te blijven bereiken 42

43 Verdeling vestigingen Huidige vestigingen lijken redelijk logisch verdeeld tov bevolkingsdrukte. Maar sommige mensen moeten verder reizen. Kansen voor ophaalpunten bijv.: - Waarderpolder Haarlem - Nieuwe Energie - Hogeschool in Haarlem - Supermarkt Haarlem zuid - Station Heemstede of supermarkt Zandvoortselaan - Zuid Heemstede - Scholen Aerdenhout en Vogelenzang - Tussen Haarlem en 43 Zandvoort

44 Discussie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

De bibliotheek inspireert

De bibliotheek inspireert eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1 Inhoud Inleiding 3 1. Context 4 1.1 Externe

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen)

Nadere informatie

Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing

Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing Noordwest Veluwe Jaarplan 2014 Ontplooiing De bibliotheek is het fitnesscentrum voor de geest Bibliotheken zijn plaatsen van ontmoeting, staan midden in de samenleving: het hele jaar door Nederland Leest

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie Jaarverslag 2013 Centrum voor lezen, leren en informeren Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

Nadere informatie

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Inhoud Investeren in participatie Terugblik: Resultaten bedrijfsplan 2011/2013 Op weg naar 2017 Wat we gaan doen p3 p4 p6 p7 - kennis p7 - contact p8 - cultuur p10 Gezond

Nadere informatie

voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij WWW.PROBIBLIO.NL

voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij WWW.PROBIBLIO.NL voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij 2014 WWW.PROBIBLIO.NL DE BIBLIOTHEEK DICHTBIJ: INNOVATIE IN KLEINSCHALIG BIBLIOTHEEKWERK Aanbevelingen voor en voorbeelden

Nadere informatie

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p.

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p. BIBLIOTHEEK BREDA BELEIDSVISIE 2009-2013 VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009 Inhoud - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4 1 Kernfuncties van de openbare

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg

Nadere informatie

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo Jaarverslag 2014 1 Statutaire naam: Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Vestigingsplaats: Hengelo (Ov.) Directeur/bestuurder: Dhr. R. Siteur 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 4 2. Kengetallen

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23

Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23 J A A R V E R S L AG 2014 inhoud 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Publieksservice 13 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23 5. Kunstencentrum 27 6.

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud: Met kracht vooruit Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018 Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op www.d66best.nl.

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie