Naar een nieuw museum. Beleidsplan Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een nieuw museum. Beleidsplan Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg 2012-2016"

Transcriptie

1 Naar een nieuw museum Beleidsplan Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg Culemborg, mei

2 Vooraf planopbouw Dit beleidsplan geeft samen met het speciaal voor de vernieuwing geschreven projectplan en de deelplannen educatie en marketing/communicatie inzicht in de ambities van Museum Elisabeth Weeshuis voor de periode Het museum streeft naar een verdere professionalisering die enkele jaren geleden in gang werd gezet met het aanstellen van een directeur, enige tijd later een coördinator communicatie/educatie en recent een speciaal opgeleide museummedewerker. In het plan is er speciale aandacht voor de vernieuwing van de vaste presentatie. In dat licht komen de uniciteit van het huis en het project aan de orde, de brug die we willen slaan tussen heden en verleden, de vraag en het aanbod, landelijke uitstraling, interactiviteit en intergenerationeel leren. De laatste vier onderwerpen vindt u uiteraard terug in het educatie - en het marketing/communicatie plan. Ook blikken we in het beleidsplan terug op het functioneren van het museum in de afgelopen jaren. En het beschrijft de huidige periode van het maken van vernieuwingsplannen, de samenwerking in het huis met twee andere culturele partners: Bibliotheek Rivierenland en de Culemborgse Volksuniversiteit en de fondsenwerving. Een personele/financiële paragraaf sluit het plan af. 2

3 Inhoudsopgave Vooraf planopbouw 2 Pagina 1. Inleiding naar een nieuw museum 4 Het weeshuis: uniek monument * Voordeurdelers * Moderne jas * Culturele ontmoetingsplek * Landelijke uitstraling meer bezoek * Innovatief * Heden * Fondsenwerving * Ambities * Draagvlak 2. Voorgeschiedenis 6 De plek * Museum * Nieuwe formule * Haalbaarheid * Experts * Ontwerpbureau * Projectteam * Toegankelijkheid * Met de bibliotheek? * Definitief samen * Crisis * Wezenpresentaties in Nederland * Veel vraag weinig aanbod * Planning 3. Collectie 10 Drie-eenheid * Gebouw * Archief * Portretten en drieluik * Rijk religieus verleden * Buitenmuseum * Collectieplan 4. Stand van zaken en beleidsevaluatie Presentaties * Educatie * Communicatie * * Behoud/beheer * Klimaat/veiligheid * Samenwerking * Bedrijfsvoering/financiën * Personeel 5. Ambities en beleidskeuzen Missie * Nieuwe presentatie * Marketing/communicatie * Educatie * Behoud/beheer * Klimaat/veiligheid * Samenwerking * Bedrijfsvoering * 6. Personeel en financiën 19 Personele situatie en taakverdeling in het nieuwe museum * Museuminformatie 2012 * Meerjarenbegroting * Toelichting op de begroting 7. Samenvatting 24 3

4 1. Inleiding naar een nieuw museum Het weeshuis: uniek monument Museum Elisabeth Weeshuis prijst zich gelukkig gehuisvest te zijn in een van de belangrijkste monumenten van ons land, het Culemborgse Elisabeth Weeshuis. Het is het eerste speciaal voor weeskinderen gebouwde huis uit 1560 en daarmee uniek. Het gebouw bevat nog veel authentieke bouwdelen en objecten. Gevestigd in de meisjesvleugel heeft het museum een goede buur aan de Openbare Bibliotheek die in de jaren 80 de jongensvleugel betrok. Voordeurdelers Zeer trots zijn wij als het huis na een grote renovatie in 2013 de deuren weer opent. Het publiek kan een compleet vernieuwd weeshuis bezoeken, met daarin ondergebracht maar liefst drie culturele instellingen: het Museum Elisabeth en de Culemborgse Volksuniversiteit. Deze drie culturele instellingen zijn dan voordeurdelers geworden in een uniek monumentaal complex van weeshuis, tuin en boerderij. Het ligt wat verscholen in een oase van rust tussen voorplein met poort en oude stadsmuur. Maar bruist van de levendigheid. Moderne jas De bibliotheek, in een moderne jas gestoken, huist nog steeds in de jongensvleugel en het museum, geheel aan de eisen van de hedendaagse museumbezoeker, jong en oud, aangepast, in de meisjesvleugel. Op de jongenszolder en in de boerderij zijn de cursusruimtes voor de volksuniversiteit ondergebracht. Bezoekers voor drie instellingen gaan door dezelfde deur naar binnen. Ze komen in een aantrekkelijke, lichte ruimte en treffen daar direct het museum/leescafé, de kranten en tijdschriften, de museumwinkel en de balie aan met medewerkers, die zowel museum-, volksuniversiteit- als bibliotheekbezoekers te woord staan. Ze proeven bij binnenkomst de museale sfeer en overzien een schat aan informatie, die met de modernste middelen toegankelijk is. De nieuwe lift en het trappenhuis vormen de schakel tussen de meisjes- en de jongensvleugel. Bovendien is er een koppeling gerealiseerd tussen weeshuis en boerderij, zodat de boerderij binnendoor bereikt kan worden. Karakteristieke middeleeuwse bouw wordt op een respectvolle manier gecombineerd met hoogwaardige hedendaagse architectuur en binnenhuisarchitectuur. Culturele ontmoetingsplek Culemborg heeft met het weeshuis nieuwe stijl eind 2013 een sterke culturele ontmoetingsplek gekregen. Een gastvrije en inspirerende omgeving waar jong en oud kunnen genieten van een rijkdom aan informatie, verhalen en voorwerpen. Met elkaar of individueel, educatief of recreatief, actief of beschouwend. Daarbinnen is Museum Elisabeth Weeshuis een plek waar jong en oud kunnen ontspannen en genieten, waar ze vanuit het heden kennis verwerven over het verleden van de weeskinderen en de stad. En zicht krijgen op hun eigen toekomst en die van anderen. Er komen veel kinderen over de drempel in schoolverband of met (groot)ouders. Er worden veel educatieve activiteiten, evenementen en tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, door museum en bibliotheek gezamenlijk en afzonderlijk. Landelijke uitstraling, meer bezoek In de nieuwe opzet verandert het museum van cultuurhistorisch - naar themamuseum: voor de wezengeschiedenis is veel (meer) ruimte gecreëerd, maar de stadgeschiedenis blijft belangrijk. Het is een eigentijds museum voor een breed publiek, en daarmee een belangrijke toeristische trekpleister in het idyllische oude stadscentrum van de Lekstad. Nu al komen bezoekers uit alle delen van het land (60% komt van buiten de regio). Dit gegeven legt de basis onder het streven naar een verdubbeling van de bezoekersaantallen van 9000 naar tussen de en binnen vier jaar. Deze verdubbeling realiseren we onder meer door aantrekkelijk te zijn voor gezinnen. In interactieve opstellingen vertellen we over het dagelijks leven, opvoeding, plezier en verdriet van de weeskinderen. Onderwerpen die gemakkelijk een brug slaan van verleden naar heden. Voor het bereiken van de gestelde doelen is communicatie in de landelijke, regionale en plaatselijke media uiteraard essentieel. Het deelplan marketing/communicatie geeft aan hoe we dat gaan doen. Innovatief Innovatief zijn we op het gebied van intergenerationeel leren. Geen apart kindermuseum maar een museumbezoek voor de hele familie en voor verschillende generaties: (groot)ouders en kinderen. Hiermee willen we het gesprek stimuleren tussen generaties over verleden, heden en toekomst. De 4

5 onderwerpen die in het nieuwe museum aan de orde komen lenen zich hiervoor uitstekend. Onze visie op het intergenerationeel leren zetten we uiteen in het deelplan educatie. Heden Onze verhaallijn doortrekken naar het heden is een belangrijke doelstelling. We hopen samen met SOS-kinderdorpen, waarmee de eerste contacten zijn gelegd, bezoekers te kunnen 'meenemen' naar de weeshuizen van nu in het buitenland. Ook werken we aan een deelplan voor contacten met instellingen die kinderen in ons eigen land een veilige plek bieden. Ook in Nederland wonen kinderen in tehuizen. Niet omdat de eigen ouders er niet meer zijn, maar omdat ze om welke reden dan ook uit huis geplaatst zijn. Het oude weeshuis, de collectie en de verhalen maken het voor deze kinderen mogelijk zelf verbanden te leggen tussen heden en verleden, tussen hun eigen situatie en die van anderen. Fondsenwerving In afgelopen jaren werkte het museum aan de verwerving van de fondsen waarmee de bovengeschetste plannen betaald kunnen worden. Dit zal zeker tot eind 2012 doorlopen. Eind 2012 start de eerste fase van de verbouwing: de bibliotheek wordt vernieuwd, de koppeling tussen weeshuis en boerderij wordt gerealiseerd en de lift met trappenhuis wordt ingebouwd. Het museum start met de verbouw van het depot op zolder. Met de geweldige bijdrage van de provincie van euro heeft het museum al zekerheid op een basale vernieuwing, maar we zullen er hard aan werken de financiering voor het ambitieuze plan, zoals dat voorligt, rond te krijgen. Het huis zal enige tijd de poort moeten sluiten, maar de architecten en aannemers trachten dit tot een minimum te beperken. Ambities Dit beleidsplan geeft samen met het speciaal voor de vernieuwing geschreven projectplan en de deelplannen educatie en marketing/communicatie inzicht in de ambities. Het museum streeft naar een verdere professionalisering die enkele jaren geleden in gang werd gezet met het aanstellen van een directeur, enige tijd later een coördinator communicatie/educatie en recent een speciaal opgeleide museummedewerker. Nu de museale herijking achter de rug is, de veiligheidszorg met steun van de Mondriaan Stichting op orde is, er werk is gemaakt klimaatbeheersing en communicatie, en educatie een van de speerpunten is geworden, willen we een volgende stap zetten: de verouderde vaste presentatie aanpassen aan de verwachtingen van het publiek. Daarbij gaan we ook in op de vraag van de huidige bezoekers meer aandacht te besteden aan de geschiedenis van de kinderen in het weeshuis en aan het bijzondere complex van weeshuis, tuin en boerderij als zodanig. Bezoekers willen graag die verhalen zien, horen en voelen. Draagvlak Met de bijdrage van de provincie Gelderland van euro heeft het museum in eens een robuust dekkingsplan, waarvan al meer dan 50% is ingevuld. Een prachtig groen licht dus! Verder worden in onze ambities gesteund door de gemeente Culemborg. De gesprekken met B&W en raadsleden zijn zeer bemoedigend en de reacties op het plan positief. Dat is waardevol, zeker gezien de moeilijke tijd van bezuinigingen die er voor de gemeente in het verschiet ligt. Wij rekenen erop dat de gemeente conform de afspraken met de provincie ons exploitatiebudget op peil zal houden. We vertrouwen erop dat de fondsen het voorbeeld van provincie en gemeente zullen volgen en dat we zo onze ambities kunnen verwezenlijken. Culemborg, mei 2012 drs Nicole Spaans, directeur. 5

6 2. Voorgeschiedenis De plek Het museum, gevestigd in het Elisabeth Weeshuis uit 1560, ligt aan de Herenstraat te Culemborg vlak achter de Markt. Via een poort komt men op het voorplein. De ene helft van het weeshuis met de ramen biedt onderdak aan de bibliotheek, de andere vleugel met de deur in de hoek aan het museum. Daar is van het oude weeshuis nog steeds de ingerichte keuken en de protectoren- of regentenkamer te zien. In de overkluisde kelder is plaats voor wisselexposities en het museum ontvangt er school- en andere groepen. In de voormalige spinzaal hangen de portretten van graven en gravinnen van Culemborg. Op de eerste verdieping biedt de vaste tentoonstelling uit 1995 een overzicht van de Culemborgse geschiedenis met de sigaren- en stoelenindustrie. Een klein onderdeel toont het leven van de wezen in de 19 de eeuw en laat de verhalen van vroeger weerklinken. Ook staat daar sinds november 2008 het indrukwekkende drieluik opgesteld, dat voor de wezenkapel van de Barbarakerk werd geschilderd. Ook is er een nieuwe vitrine ingericht met het waardevolle Culemborgse kerkzilver van alle gezindten. De zolder biedt onderdak aan wisseltentoonstellingen, het depot, het atelier en het kantoor. De bloemen- en kruidentuin achter het museum wordt begrensd door de oudste originele stadsmuur van Nederland, anno Museum In 1980 wordt de Culemborgse oudheidkamer Museum Elisabeth Weeshuis. Een museum dat het geheugen van Culemborg was en is en de rijke de historie van de kleine stad aan de Lek tastbaar maakt. In 2003 volgt de erkenning door de Nederlandse Museumvereniging. En in 2009 vindt de herijking plaats, een procedure die succesvol wordt afgerond, waardoor het museumschildje weer trots op de voorgevel prijkt! Nieuwe formule Herbezinning start in Vooral op de dan tien jaar oude opstelling, maar ook op de museale inhoud. Om de ontwikkelingen op het gebied van museale presentaties en educatie bij te benen en aan het verwachtingspatroon van de museumbezoeker van de 21 ste eeuw te blijven voldoen, moet het museum vernieuwen. Zoveel is duidelijk. Ervaren, beleven, amuseren en leren door doen zijn nu sleutelwoorden. De techniek is voorhanden om met deze begrippen als uitgangspunt een interactieve presentatie te realiseren. De vraag dringt zich op of in de toekomst het accent nog wel zou moeten liggen op de lokale geschiedenis. En niet zou moeten verschuiven naar de geschiedenis van wezen, van kinderen. De in 2005 bij Atheneum verschenen dissertatie van Machiel Bosman: Het weeshuis van Culemborg , draagt bij aan deze overweging. Het huis en de verhalen over het ontstaan ervan, de kinderen, het bestuur, de dagelijkse leiding vormen interessante thema s voor een nieuwe vaste presentatie. Bovendien vragen bezoekers ernaar, ze zijn nieuwsgierig naar de levens van de kinderen die er woonden. En onderzoek wijst uit dat thema-musea het in de culturele markt uitstekend doen. Haalbaarheid Bureau MUST doet in 2005 in opdracht van het museum een haalbaarheidsonderzoek. Belangrijke conclusies: met een thema-museum kan het museum een landelijke uitstraling verwerven en veel meer bezoekers dan tot nu toe trekken. Met het haalbaarheidsonderzoek van MUST onder de arm, onderzoekt kunsthistoricus en museologe, Nicole Spaans, vervolgens of de nieuwe visie daadwerkelijk zou kunnen aanslaan. Ze praat met diverse museumexperts over hún toekomstplannen en houdt hen de ideeën van Museum Elisabeth Weeshuis voor. Recent bezoekersonderzoek toont aan dat het streven naar een landelijke identiteit niet irreëel is. Nu al komt tweederde van alle bezoekers van buiten de regio (zie deelplan marketing/communicatie). Experts In expert-meetings met directeuren, medewerkers communicatie en educatie en conservatoren uit het museale veld, wordt overlegd over de plannen voor een nieuwe presentatie, waarbij het accent ligt op vier eeuwen wezengeschiedenis met thema s als opvoeding, straf en discipline, feest en uitjes, de vader en moeder, de dagindeling, binnenkomst en vertrek, school en werk. Aan de andere kant maken het gebouw, de objecten en de verhalen onderdeel uit van een groter geheel: de Culemborgse geschiedenis. Ook deze context, met het weeshuis, de wezen en de weeshuisobjecten als vertrekpunt, behoort een plek in de presentatie te krijgen. Van oudsher is het museum het geheugen van de stad. Onderwerpen als stadsontwikkeling, industrie en forenzen, 6

7 beeldenstorm en graaf, bannelingen, joden en gastarbeiders kunnen worden belicht. De experts zijn enthousiast over de voorlopige plannen en keuzes. Ontwerpbureau Om op een professionele manier verder te kunnen en een gedegen projectplan voor fondsenwerving te kunnen maken, neemt het museum een ontwerpbureau in de arm; onontbeerlijk voor de totstandkoming van een gedegen projectplan met ideeschetsen en vlekkenplannen. Monique Rietbroek en Josephine Oudijn (ROO), onder andere bekend van het Joods Historisch Kindermuseum, winnen de uitgeschreven pitch. Projectteam Een plan kan niet worden geschreven zonder geld. Een aanvraag voor financiering van het plan bij de gemeente Culemborg wordt november 2008 positief beoordeeld. Historicus Machiel Bosman, ROO, educatie- en communicatiespecialist Lucienne Bartels (coördinator educatie van Museum Elisabeth Weeshuis en redacteur/auteur van de Culemborgse Canon) en Nicole Spaans (directeur van Museum Elisabeth Weeshuis) gaan gezamenlijk de definitiefase in: de realisatie van een projectplan dat kan worden ingediend bij de diverse fondsen en overheden als gemeente en provincie. Toegankelijkheid In het voorjaar van 2009 is alle informatie verzameld. De gemaakte SWOTI-analyse drukt het team onverbiddelijk op een belangrijke tekortkoming: het ontbreken van een lift in de meisjesvleugel, waarin het museum is gevestigd. Geen lift betekent voor jonge gezinnen, een groep waar het museum zich gezien de inhoud van de nieuwe presentatie beslist op wil richten, gesleep met buggy s en wandelwagens over een tamelijk smalle trap. Maar ook voor de groep 55- plussers, een groeiende groep cultuurconsumenten, die het oude museum graag bezoeken, maar die ook het nieuwe museum zullen aandoen, is een lift geen overbodige luxe. Daar zou een mouw aan te passen zijn, indien het museum gebruik zou kunnen maken van de lift in de jongensvleugel, de vleugel waarin de lokale bibliotheek is gevestigd. Met de bibliotheek? Wat volgt is een serie gesprekken met de bibliotheek, die zich oriënteert op een verhuizing vanwege ruimtetekort. Naar mate de gesprekken vorderen wordt de bibliotheek enthousiast over het idee met het museum nauw samen te werken. Waarom dan niet meer ruimte creëren voor de bibliotheek door het delen van ruimten, zoals de entree, het museum/leescafé, de educatieve ruimte, het kantoor, een lezingenzaal etc? Ook wordt serieus gesproken over de kansen voor samenwerking op het gebied van educatie en activiteiten! Daarbij is de huiseigenaar, het College van Protectoren, er veel aan gelegen de twee cultuurinstellingen als huurders van het 16 e eeuwse weeshuis te behouden. De Protectoren bieden aan de boerderij, die bij het complex hoort, in de nieuwe plannen te betrekken, zodat er meer 7

8 ruimte zou komen voor de huisvesting van de bibliotheek. Bovendien stellen ze voor de bouwkundige ingreep voor hun rekening te nemen die noodzakelijk is om de lift zowel voor het museum als voor de bibliotheek bereikbaar te maken en de boerderij met educatieve ruimte en kantoren te koppelen aan het weeshuis. Definitief samen De intentie is er. Er wordt door de bibliotheek in het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 grondig gerekend: kunnen we echt blijven? Hebben we voldoende ruimte voor de boeken en een aantrekkelijke presentatie van leeslijnen? ROO schetst en maakt vlekkenplannen voor bibliotheek, museum en de gemeenschappelijke ruimten in onder meer de boerderij. Er raken nog twee architecten betrokken, Rob Bonneur van bureau VVLFB voor de nieuwe bibliotheekinrichting en Henk van de Wielen/Edwin Paymans voor de interne verbouwing in opdracht van de Protectoren. De uitkomst van het onderzoek en de vele intensieve overleggen was ja: museum en bibliotheek gaan samen verder in het weeshuis, gaan ruimten delen en samenwerken, waarbij te denken valt aan de organisatie van lezingen, rondleidingen, cursussen en natuurlijk educatie. Crisis Dan slaat in 2010 de crisis echt toe. Vooral de bibliotheek moet bezuinigen en ook kan de gemeente de exploitatiesubsidie van het museum niet verhogen. Conclusie is dat bibliotheek en museum de extra huur voor de boerderij niet kunnen opbrengen. Een derde partner dient zich aan in De Culemborgse Volksuniversiteit wil graag verhuizen naar het weeshuis. Nu zitten we al bijna een jaar met drie cultuurinstellingen aan tafel. De komst van de Volksuniversiteit zien we als een verrijking. We zullen elkaar over en weer aanvullen en versterken, we hebben elkaar veel te bieden. De samenwerking wordt momenteel in een convenant vastgelegd en de eerste ideeën voor gezamenlijke activiteiten worden besproken. Formeel zijn we geen Kulturhus, maar zo voelt het wel. Wezenpresentaties in Nederland De aandacht voor het onderwerp wezen is in het Nederlandse museale veld beperkt. In het weeshuis van Buren (1612) is het Marechausseemuseum gevestigd. Historisch Museum de Bevelanden in Goes wijdt een kleine expositie aan het thema. In verband met eventuele bruiklenen is contact gelegd met het Van t Lindenhout Museum, een museum over de historie van een dorp voor wezen. Dit museum is alleen de eerste zondag van de maand en op afspraak open. Recent opende in het Amsterdam Museum 'Het kleine weeshuis', een wezenopstelling speciaal voor kinderen van 4-10 jaar. Verschil met onze plannen is dat 'Het kleine weeshuis' (dat ook echt klein is) zich expliciet richt op de doelgroep kinderen en het museum in Culemborg, noem het maar 'Het grote weeshuis', kiest voor een bredere doelgroep van verschillende generaties die samen komen genieten en leren. We zijn dus niet elkaars concurrenten, maar collega's. En geloven in een wederzijdse versterking met name op het gebied van marketing. Afgesproken is serieus de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Veel vraag weinig aanbod In oktober 2010 kwam Meisje nummer 18 uit, een kinderboek over het Culemborgse weesmeisje Hanna van Anna Woltz. Deze succesvolle kinderboekenauteur schreef de historische roman ter gelegenheid van het 450 jarig bestaan van het weeshuis. Alle Culemborgse basisschoolkinderen uit groep 7 kregen in het najaar van 2010 het boek. Deze geste werd zeer goed ontvangen en in 2011 kwamen er veel kinderen naar het museum om te zien waar Hanna woonde. Kinderen en volwassenen lezen en leren graag over het leven van weeskinderen. Boeken en films zijn er legio en zelfs musicals worden er aan het onderwerp gewijd, zoals Annie en Kruimeltje. En niet te vergeten: ook Harry Potter is een wees. Museale presentaties zijn er daarentegen mondjesmaat. En dat is jammer. Want niet alleen de geromantiseerde versies van zo n kinderleven spreken aan. Uit de reacties van de bezoekers maken we sinds jaar en dag op dat het leven van weeskinderen een onderwerp is dat aanspreekt. De waardering voor het kleine stukje wezengeschiedenis is hoog en er is behoefte aan meer. Meer diepgang, meer details, meer onderwerpen. Graag beantwoorden we de vragen over de verzorging, het schoolgaan, de weesvader en moeder en het weeshuisbestuur. Of we lopen met bezoekers door het huis om ze de plekken te wijzen waar de kinderen aten, sliepen en speelden. Geboeid luisteren zij naar de verhalen over kattenkwaad en verdriet, straffen en uitjes. Deze interesse en de beperkte aandacht voor het wezenthema in het Nederlandse museale veld rechtvaardigen ruim baan voor de weeskinderen van Culemborg in Museum Elisabeth Weeshuis. Zo brengt het museum vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming. 8

9 Planning De fondsenwerving voor de vernieuwing van het museum is gestart in juni Het conceptprojectplan is toen voorgelegd aan verschillende grote fondsen. De vele tips die we kregen, zijn in het huidige definitieve plan verwerkt, dat inzicht geeft in de vernieuwingsoperatie en de toekomstige presentaties. Als alles naar wens verloopt start de eerste fase van de verbouwing in de jongensvleugel eind 2012/begin Deze fase is al financieel gedekt door de subsidie van de provincie Gelderland en zal dus zeker doorlopen worden. Er binnen vallen de vernieuwing van de bibliotheek en de koppeling tussen de twee vleugels en de boerderij. Tegelijk start het museum met de aanpak van het depot op de meisjeszolder, dat sterk verouderd is. Als deze fase is afgerond trekken bibliotheek, volksuniversiteit en museum samen op. Er is één entree, één balie, een educatieve ruimte etc. Fase twee is de vernieuwing van de museale inrichting. Als de fondsenwerving voorspoedig gaat, start deze fase begin Uiteraard houden we met verschillende scenario s rekening. Hoe dan ook; we geloven in een opening van het geheel vernieuwde weeshuis in november 2013, op Elisabethdag. Het museum is overtuigd van de kracht en de haalbaarheid van dit plan. 9

10 3. Collectie Drie-eenheid Gebouw, archief en collectie vormen tezamen als een drie-eenheid - een zeer geschikte en tevens solide basis voor de nieuwe opstelling. Er is een eeuwenoude historische samenhang tussen deze onderdelen. In die samenhang spelen de kinderen, die in het monumentale pand aan de Herenstraat eeuwen achtereen bewoonden, de centrale rol. Het archief vertelt hun verhaal dat begint in 1560 en eindigt in Met de nieuwe presentatie over de wezengeschiedenis fungeert het prachtige weeshuis, dat veel heeft gehoord en gezien, niet langer slechts als huls voor het museum. De functies van de weeshuisruimtes, zoals die van de spinzaal en de originele keuken, worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de inhoud van de presentatie. Om de context van het ontstaan en het bestaan van het weeshuis gedurende vier eeuwen te verduidelijken én omdat het museum het geheugen van Culemborg is en blijft, wordt ook de stadshistorie getoond, waarbij we vooral kiezen voor onderwerpen die prominent zijn in de Culemborgse Canon en die in verband kunnen worden gebracht met de Vaderlandse Geschiedenis. En die onderwerpen zijn er legio in Culemborg, zoals de Beeldenstorm, de Opstand, de industrialisatie en kinderarbeid. Daarbij verwijzen we waar mogelijk en relevant naar het buitenmuseum, het historische centrum van Culemborg. Het gebouw, de objecten uit de eigen collectie en uit die van anderen (langdurige bruiklenen), de archiefstukken, als brieven en notulen, maken de wezen- en stadshistorie tastbaar. Het is de wisselwerking tussen deze onderdelen en de verhalen tussen de materiële en de immateriële cultuur, die de nieuwe presentatie zo boeiend maakt. Gebouw Dr Machiel Bosman, die promoveerde op een beschrijving van ons weeshuis, benadrukt de uniciteit van het gebouw uit Voor wezen was het in de middeleeuwen toegestaan om te bedelen. Maar door het opkomende humanisme in combinatie met de angst voor het vagevuur en daaruit voortkomende goede werken van welgestelden, ontstonden in de 16 e eeuw voor weeskinderen speciale huizen, waar ze een opvoeding kregen en een vak leerden, zodat ze later een zelfstandig leven zouden kunnen leiden. De weeshuizen werden gesticht in bestaande bouw: een burgerhuis, een in onbruik geraakt klooster. Nieuwbouw was te kostbaar. Zo niet in Culemborg! Het legaat dat Vrouwe Elisabeth van Culemborg bij haar kinderloos overlijden in 1555 naliet aan de armen was gigantisch. Zo groot dat er gemakkelijk een spiksplinternieuw, duur weeshuis van vanaf kon. Meteen ook het grootste. Want plaats voor 48 kinderen was ongekend. Plek voor 15 was in die tijd al erg veel. Tevens was het beslist het duurste weeshuis in de Nederlandse geschiedenis. Dit bijzondere onderkomen, waarin zich zoveel heeft afgespeeld, is uiteraard de gedroomde omgeving voor de presentatie over de weeskinderen en hun stad. Archief Veel is er in de loop der eeuwen vervaagd, oude spullen werden steeds vervangen. Van het meubilair hebben alleen enkele zeer robuuste eiken kasten de tand der tijd doorstaan. Over de kinderen zouden we meer willen weten en het is al helemaal lastig om te reconstrueren hoe de kinderen zich doorgaans voelden. Toch is er in het geval van het Culemborgse weeshuis ook uitzonderlijk veel dat we wél weten. Vier eeuwen weeshuisarchief zijn bewaard gebleven en ontsloten. Zo zijn er vele anekdotes en genotuleerde voorvallen, leuke en nare. Gegevens over kleding en eten, over wie er wel en wie er niet kon worden opgenomen in het huis (van grote gezinnen konden vaak maar een paar kinderen worden opgenomen: broertjes en zusjes apart), het komen en gaan van binnenvaders en moeders, opvoeding, hoe het bestuur was geregeld en welke rol religie speelde. Recent hebben we de nog levende wezen opgespoord en op video geïnterviewd. Ook is een boek met interviews gereed. Portretten en drieluik Behalve het gebouw en het archief, zijn er bijzonderheden te melden over de collectie. Onderdelen van de collectie zijn namelijk al eeuwen in het huis aanwezig en dat is uitzonderlijk. Zo keken de weesmeisjes al sinds de 17 e eeuw op naar de portretten van de graven van Culemborg, die een plek kregen in hún spinzaal. De zaal waar ze les kregen in lezen, schrijven, breien en spinnen. Er zijn onder meer portretten van graaf Floris II van Pallandt en van zijn echtgenote Catharina van den Bergh, beide uit 1627 van de hand van de beroemde portretschilder Jan Ant. van Ravenstein. Een verzameling portretten die steeds werd aangevuld en nu alle wanden van de spinzaal vult. 10

11 Behalve de kunsthistorische wetenswaardigheden, zijn er vele saillante verhalen over de afgebeelde personen op te dissen. Topstuk uit de collectie is het monumentale drieluik met het Laatste Avondmaal van Jan Deys uit Het altaarstuk bevindt zich met bijbehorende predella vermoedelijk al sinds 1578 in het weeshuis. De opdracht voor het drieluik is vastgelegd in een bewaard gebleven contract. Zeer speciaal is dat daaruit valt op te maken dat het gaat om een herhalingsopdracht: aan Deys werd in 1570 gevraagd het tijdens de beeldenstorm van 1566 vernielde altaarstuk van zijn hand voor de sacraments- of wezenkapel in de Barbarakerk opnieuw te maken. En zo geschiedde. Hij leverde het stuk in 1573 af. En het werd in de herbouwde kapel geplaatst. Daar hing het vermoedelijk slechts vijf jaar. In 1577 keerde de protestante graaf Floris I terug uit ballingschap. Kort daarop nam hij de hervormingen weer ter hand en sommeerde hij de katholieke kerken alle versierselen te verwijderen. Bang voor een herhaling van 1566, toen de beeldenstorm onder aanvoering van de eigen graaf Floris I hevig woedde in Culemborg, brachten de opdrachtgevers, de uitvoerders van het testament van Elisabeth, het werk naar het weeshuis, waar het sindsdien verblijft. Aldus werd het door vele weeskinderogen gezien. Met het verschijnen van de dissertatie van Liesbeth Helmus Schilderen in opdracht - Noord- Nederlandse contracten voor altaarstukken in 2010, is de bijzondere historische waarde van het drieluik duidelijk geworden. Helmus behandelt het stuk van Deys uitvoerig. Want van de vele per contract bestelde altaarstukken worden er nog slechts acht in kerken en musea in Nederland bewaard. Rijk religieus verleden Het is bijzonder dat ze bewaard zijn gebleven, de 16 e en 17 e eeuwse religieuze schatten uit het rijke verleden van Culemborg. Zeker zo uitzonderlijk is het dat delen van het waardevolle kerkzilver en het monumentale drieluik in de betrekkelijk kleine stad aan de Lek zelf gemaakt zijn. In de wijde omgeving zijn zulke kunstschatten niet te vinden. In Culemborg zal de aanwezigheid van een heerlijk, later grafelijk hof hebben bijgedragen aan de vervaardiging van prachtige voorwerpen. Daarbij gaat het om topkwaliteit. Tussen de objecten uit diverse Culemborgse kerken vinden we artistieke hoogstandjes van John Morley, Andries Grill en de Culemborgse zilversmid Hendrick Step. En dan is er de monnik, of beter gezegd de kardinaal, een zeer waardevolle kleine man van steengoed. Absoluut uniek. De beker en bijbehorende staf met kop erop zijn in complete toestand teruggevonden in de gracht van het grafelijk kasteel. Het kleinood, een zogenoemde spotbeker uit het laatste kwart van de 16 e eeuw, was waarschijnlijk eigendom van graaf Floris I van Culemborg. De beker bekritiseert met zijn vorm en de erop vermelde tekst de katholieke geestelijkheid. Een politiek statement van de Culemborgse graaf die al vroeg overging tot het protestantse geloof en nauw betrokken was bij het ontstaan van de Nederlandse Opstand. Mogelijk is in de kop kardinaal Granvelle te herkennen, naaste adviseur van landvoogdes Margaretha van Parma. Granvelle is mikpunt van haat en spot in de hervormingsgezinde kring van hoge edelen, waartoe ook de Culemborgse graaf behoort. Buitenmuseum Culemborg is een fantastische setting voor het oude weeshuis en de verhalen die er zullen worden verteld over het gebouw, zijn bewoners en de stadsgeschiedenis. De stad heeft een goed bewaard gebleven oude kern met tal van monumenten en een van de oudste stadsmuren van Nederland. Er zijn diverse bezienswaardigheden, zoals De Kasteeltuin, waar de fundamenten liggen van het grafelijk kasteel en de archeologische vondsten aldaar opgegraven tentoongesteld worden. Er is het 17 e eeuwse Jan van Riebeeckhuis, waar de stichter van Kaapstad in 1619 geboren zou zijn. En het oude Stadhuis uit 1534 van de beroemde architect Rombout Keldermans. Het museum realiseert zich dat er eigenlijk ook nog een buitenmuseum is, dat voor de museumbezoeker een aantrekkelijke aanvulling vormt op zijn bezoek aan Culemborg. In de presentatie wordt daarom een verbinding gemaakt tussen interessante historische locaties en voorwerpen uit de collectie van het museum Bovendien wordt er in samenwerking met kenniscentrum Gelders Erfgoed, het regionaal bureau voor toerisme en de gemeente een digitale infrastructuur gerealiseerd, waarbij de bezoeker met zijn smartphone informatie, 3D-foto s en voorwerpen kan oproepen die gekoppeld zijn aan historische locaties in de stad. Deze infrastructuur biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van (thema)stadswandelingen die een bezoek aan de stad aantrekkelijker maken en de museumbezoeker uitnodigen zijn verblijf in Culemborg te verlengen. Collectieplan Uiteraard beschikt het museum over een collectieplan. Daarin staan details met betrekking tot de registratie, het onderhoud van de collectie en de ontwikkeling ervan. 11

12 4. Stand van zaken en beleidsevaluatie De beleidsperiode was geen gemakkelijke periode voor het museum. In die periode is gewerkt op drie sporen: op de eerste plaats moest het museum ervoor zorgen dat het de herijking zou doorstaan en daarmee de status van erkend museum behouden kon worden. Op de tweede plaats werd er een plan voor de herinrichting gemaakt en de fondsenwerving gestart. Op de derde plaats werden in het steeds meer activiteiten en evenementen gepland. Personele en financiële perikelen speelden ons parten. Maar er is hard gewerkt aan oplossingen en het creëren van draagvlak voor voldoende financiering. Presentaties In 2009 en 2010 heeft het museum schoolkinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs de gelegenheid geboden kunstwerken in het museum te exposeren. We willen de scholieren graag in aanraking brengen met het instituut museum, ze plek bieden hun eigen creaties te exposeren en ze de gelegenheid bieden hun ouders, opa s en oma s en andere familieleden zelf rond te leiden in het museum. In dat opzicht is het project met de scholengemeenschap Lek & Linge altijd zeer geslaagd. Helaas zijn de bezoekersaantallen bij dit soort tentoonstellingen altijd gering. Verder zien we dat we met tentoonstellingen die thematisch verbonden zijn aan het museum of aan de stad en toch een breed publiek aantrekken zoals de schoolplaten- tentoonstelling of de Gispenstoelen-expositie goed scoren. De verworven inzichten zijn meegenomen in het nieuwe tentoonstellingsbeleid (zie deelplan marketing/communicatie). Educatie Tussen 2005 en 2007 lag het educatieve werk wegens personele omstandigheden vrijwel stil. In 2007 heeft het museum opnieuw werk gemaakt van de educatieve schoolprojecten. Er is een freelance medewerker educatie/communicatie aangetrokken en een aantal vrijwilligers gevonden om de bestaande educatieve projecten nieuw leven in te blazen en te begeleiden en om nieuwe educatieve projecten te ontwikkelen. In 2008 heeft dat geleid tot de aanschaf van de educatieve kist voor op scholen Dirk. En tot een aantal nieuwe projecten, die in het educatieplan aan de orde komen. In 2006 kwamen er nog zes klassen naar het museum, in 2007 waren dat er al 17 en in met in totaal bijna 500 kinderen. Bovendien wordt het museum bij de uitvoering van de projecten financieel gesteund door de Rabobank West-Betuwe. In 2009 bezochten 2000 kinderen het museum. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van de Brede School in Culemborg. Voor het onderdeel cultuureducatie heeft het museum een zeer belangrijke rol gespeeld. Vorig jaar werden er in het kader van de Brede School in het buitenschoolse programma succesvol verschillende programma's aangeboden en afgenomen. Communicatie In 2007 is de communicatie serieus en professioneel aangepakt. Bij elke tijdelijke tentoonstelling verstuurt het museum momenteel een persbericht en wordt de pers uitgenodigd voor de opening. Daarbij wordt naast het eigen persbestand gebruikgemaakt van het persbestand van de gemeente. Nieuw is dat de gemeente Culemborg knipsels over en voor het museum verzamelt en doorstuurt. Zo heeft het museum een duidelijk beeld van welke artikelen in welke media verschijnen. Er is een goede band opgebouwd met de diverse media, krant, radio en tv. Door veel free-publicity is het bezoek aan de tentoonstelling Meesterlijke Schoolplaten in 2008 verdubbeld ten opzicht van andere tijdelijke tentoonstellingen en is daarmee het totaal aantal bezoekers voor 2008 boven de 8000 uitgekomen. Daaraan hebben beslist ook de restauratie en de nieuwe opstelling van het indrukwekkende drieluik met predella van Jan Deys uit 1573 en de nieuwe zilvervitrine bijgedragen. Deze lijn zet zich voort in 2009 met een bezoekersaantal van bijna 9000 en in 2010 met bezoekers. Dit laatste cijfers valt opvallend hoog uit door twee grote evenementen, een tweejaarlijks en een vijfjaarlijks. In 2011 zien we daarom weer een daling naar het niveau van Nu we ook sociale media inzetten zoals facebook en twitter stijgen de bezoekersaantallen weer in de eerste maanden van Behoud/beheer In 2007 is in het museum een begin gemaakt met een grote schoonmaak om zo op termijn ruimte te maken voor de nieuwe inrichting. De voorbereiding van de herinrichting van het depot is inmiddels voltooid met gebruikmaking van de adviezen van Gelders Erfgoed. Hoewel er veel is bereikt met nieuwe stellingen, stofwerende museale folies en een aparte schilderijendepot, leeft de wens de depots verder te verbeteren. We hopen deze wens in het museum te verwezenlijken als onderdeel van het vernieuwingsplan. 12

13 Registratie/documentatie verloopt voorspoedig door de inzet van twee vaste vrijwilligers, waarvan één een cursus Adlib heeft gevolgd. Ze worden begeleid door de sinds augustus 2009 aangestelde professionele museummedewerker. Nog ca. 500 objecten dienen te worden ingevoerd in het computersysteem, een klus die eind dit jaar geklaard zal zijn. Dan zijn van 100% van de ca objecten de basisgegevens met foto in de computer gezet. Vervolgens zullen alle files worden doorlopen om inhoudelijke aanvullingen te doen, fouten te corrigeren etc. De collectie is ook te raadplegen op Klimaat/Veiligheid Het klimaat wordt consequent gemonitord en met veel inspanning op een acceptabel niveau gehouden. Het museum is gevestigd in een oud pand wat nogal wat problemen oplevert voor het stabiel houden van luchtvochtigheid, temperatuur en uv-straling. Maar door de aanschaf van extra luchtbevochtigers, een digitaal meetsysteem, blindering van de ramen en het aanbrengen van uvwerende folies, uv-arme lichtbronnen en een controle van het cv-systeem lukt om het klimaat onder controle te houden. Ook is met de komst van een directeur gekeken naar de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van het personeel. Het museum houdt zich zoveel en zo goed mogelijk aan de Arbo-regels. Zo wordt er uitsluitend met Kema-gekeurde apparatuur gewerkt en zijn de kantoren ingericht met Gispen-meubilair. Het meubilair is evenwel aan vervanging toe. De plannen daarvoor maken deel uit van de herinrichting. In de werkplaats is een afzuiginstallatie aangebracht om stof en kleine houtdeeltjes weg te zuigen bij het zagen. In 2007 is besloten een vaste trap aan te leggen naar het depot op de vliering ter vervanging van de uitklapbare vlizotrap. Bovendien is besloten de werkplek achter de balie te verbeteren, omdat de praktijk leert dat er regelmatig langere tijd achter de balie wordt gewerkt. Verder zijn er duidelijke instructies aan personeel en vrijwilligers mbt het gebruik van bijvoorbeeld itox. In 2008 is een praktisch baliehandboek verschenen, waarin alle regels m.b.t. brandveiligheid en calamiteiten zijn opgenomen. In mei 2009 is dat boek doorgenomen met de vrijwilligers tijdens een aantal bijeenkomsten. Er is met steun van de Mondiriaan Stichting een veiligheidsanalyse gemaakt. De adviezen zijn voor een groot deel reeds uitgevoerd. Vooral is daarbij gekeken naar de veiligheid van personeel en bezoekers, en collectie. Er zijn negen bedrijfshulpverleners opgeleid, zodat er altijd iemand in het pand aanwezig is met dit diploma. Samenwerking Het museum pleegt overleg met andere cultuurhistorische organisaties in Culemborg en met provinciale organisaties voor behoud van cultureel erfgoed. In Culemborg zijn dat onder andere de Stichting Kasteeltuin, het van Riebeeckhuis, het Gispen Museum, theater de Fransche School en Oudheidkundig Genootschap Voet van Oudheusden. Met de gemeente is er overleg over een uitruil van objecten in het kader van de herinrichting van het oude stadhuis, waarbij objecten die momenteel in het museumdepot verblijven worden geëxposeerd in het stadhuis. Met de overige organisaties vindt een algemene afstemming plaats en wordt overlegd over educatieve projecten. Zeer waardevol voor het Culemborgse museum is het museale kenniscentrum van de Stichting Gelders Erfgoed, voor de Gelderse musea. Regelmatig consulteert het museum de adviseurs van het kenniscentrum met vragen over de inrichting van het depot, registratie, vrijwilligersmanagement, klantvriendelijkheid, veiligheid, kinderen in het museum, etc. Verder heeft het museum regelmatig contact met andere musea in provincie en regio, bijvoorbeeld in het veiligheidsnetwerk en om gezamenlijk de communicatie voor de regio vorm te geven. Het museum levert een bijdrage aan diverse culturele evenementen in de stad. Ook werkt het museum samen met partners over de grens. Met het museum in Hoogstraten (België) heeft het een uitstekende band. We helpen elkaar bij het organiseren van tentoonstellingen (o.m. tentoonstelling in Hoogstraten en Culemborg over de architect Keldermans) en bij het doen van onderzoek. Bedrijfsvoering/financiën Acht jaar geleden heeft de gemeente overwogen wegens ernstige gemeentelijke tekorten het museum te sluiten of de subsidie te verminderen. Door steun in de gemeenteraad is dat niet gebeurd en de gemeente stelde ons in staat te bewijzen, dat voor het museum een levensvatbare formule uit te werken is. In 2008 ontvangt Museum Elisabeth Weeshuis ruim euro subsidie van de gemeente Culemborg voor het uitvoeren van haar museale taken. In 2009 is deze bijdrage verdubbeld, omdat de raad het redelijk achtte om naar een meer realistisch subsidieniveau te gaan. De exploitatiebegroting zal de komende jaren door de gemeente worden gesteund met ca euro. Ook van de musea wordt steeds meer verwacht dat ze commercieel denken en een gezonde bedrijfvoering als drijfveer hebben: het zogenoemde cultureel ondernemerschap. Natuurlijk zou 13

14 Museum Elisabeth Weeshuis niet zonder de bijdrage van de gemeente en anderen kunnen, maar de inkomsten uit arrangementen, verhuur, winkel en entreegelden lopen de laatste jaren gestaag op. Duidelijke vermelding op de museumsite van arrangementen en verhuur voor speciale gelegenheden als recepties en huwelijken hebben een positief effect. De commerciële activiteiten bouwen we de komende jaren verder uit. Personeel Behalve modernisering van de vaste presentatie is voor een goede bedrijfsvoering de professionalisering van de museumstaf een voorwaarde. Het museum had in 2005 de beschikking over één conservator voor 10,8 uur in de week. Met ingang van 1 december 2005 heeft de conservator zijn dienstverband met het museum verminderd tot twee dagen van 6 uur per maand. Hierna volgde een periode waarin het museum weinig activiteiten kon ontwikkelen. Er was sprake van stilstand door het ontbreken van leiding en professionele staf. In 2006 ondernam het bestuur actie, ondanks de geringe middelen. Het stelde met de hulp van de Vrienden een directeur aan, Nicole Spaans. Ze heeft geholpen de werklijnen in het museum weer te ordenen en waarborgt het ontwikkelwerk voor de vernieuwing. Door haar museale en kunsthistorische achtergrond kan zij ook met de conservator zaken rond de collectie goed regelen. Behalve een conservator en een directeur heeft het museum per 1 augustus 2009 een museummedewerker/beheerder voor 35 uur in dienst. Ook is er een professionele educatief medewerker aangesteld. Naast de inspanningen van deze bezoldigde medewerkers wordt veel werk verricht door vrijwilligers. Een vaste vrijwilliger ondersteunt bij huishoudelijke en technische zaken, een ander bij alle beheerderstaken. Twee vrijwilligers helpen bij het museale beheer: zij zijn onder andere bezig met registratie en documentatie en het digitaal toegankelijk maken van de collectie. De Vrienden van het museum zorgen ervoor dat het museum op zondag open kan zijn en zij bieden bij groepsrondleidingen, bijeenkomsten of lezingen de nodige ondersteuning. 14

15 5. Ambities en beleidskeuzen per taakgebied Plannen voor vernieuwing kunnen niet worden gemaakt zonder een stevige basis, zowel financieel als professioneel. In de beleidsperiode is er door bestuur, directie en medewerkers hard gewerkt aan de verbetering van de belangrijkste museale taken: financiën, educatie, marketing/communicatie, presentatie, behoud/beheer, klimaat/veiligheid, samenwerking en bedrijfsvoering. De professionalisering heeft z n vruchten afgeworpen. Het museum is succesvol en er is draagvlak in de gemeente, de bezoekersaantallen gaan omhoog en educatie neemt een belangrijke plaats in bij de ontwikkeling van activiteiten. Er ligt een stevig fundament om op te bouwen. Het museum kan zich concentreren op zijn missie! Missie De missie van het Museum heeft vier elementen. - leren en reflecteren op opgroeien door toen en nu te vergelijken Het Elisabeth Weeshuis is het oudste, speciaal voor weeskinderen gebouwde weeshuis in Nederland. De kinderen zijn verdwenen, maar hun aanwezigheid is nog overal voelbaar. Hoe was het om hier op te groeien? Dat ervaren jong en oud op indringende wijze door de eigen (vroegere) gezinssituatie te spiegelen aan het leven in het weeshuis. Zo formuleert de bezoeker een persoonlijk antwoord op deze vraag, waarin ook de huidige opvang van (wees)kinderen wordt betrokken. - lokaal geheugen voor en van alle Culemborgers Het museum is en blijft ook het stadsmuseum van Culemborg. Een toegankelijke plek waar de bewogen geschiedenis van stad en bewoners tot leven komt. Het geheugen van álle Culemborgers, waaraan zij persoonlijk kunnen bijdragen met hun herinneringen en verhalen. Maar ook een visitekaartje van de stad, waar bezoekers uit andere delen van het land ervaren welke rol Culemborg heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. - samen bezoeken is samen beleven De belangrijkste doelgroepen van het museum vormen gezinnen en ouderen. Presentatie, randprogrammering, marketing en communicatie zullen worden afgestemd op hun wensen en behoeften. Een belangrijk uitgangspunt vormt de sociale interactie tussen groepen bezoekers van verschillende generaties en hun gezamenlijk leerproces. Daarbij wordt eveneens rekening gehouden met verschillen in leerstijlen en informatieverwerking. - naast de lokale rol ook de uitstraling van een toeristische trekpleister Met dit concept wil het Elisabeth Weeshuis niet alleen lokaal een maatschappelijke bijdrage leveren, maar ook een belangrijke toeristische trekpleister zijn voor de stad Culemborg. Nieuwe presentatie Om een goed beeld te krijgen van de ideeën voor de nieuwe vaste presentatie in het museum verwijzen we naar het projectplan, waarin de ideeën in beeld zijn gebracht en verwoord. Bij het ontwikkelen van de nieuwe vaste presentatie hebben we ons steeds gerealiseerd dat er publieksgroepen zijn die behoefte hebben aan een statische opzet en publieksgroepen die dynamiek zoeken in het museum (herhalingsbezoek). Voor de vaste presentatie geldt dat scholen en cultuurtoeristen graag gedurende een aantal jaren van eenzelfde aanbod gebruik maken. Ze komen voor een educatief programma of de lokale hoogtepunten. De dynamiek kun je in het museum vinden in de wisselexposities. Toch kan ook de vaste presentatie op beperkte schaal dynamisch opgezet worden. Zo zijn er plannen om kunstenaars te vragen de ruimte voor wisselexposities in te richten, en tegelijkertijd in de vaste presentatie kleine verrassende kunstwerken te installeren. Wel dienen deze aan te sluiten bij het thema in de betreffende ruimte en/of bij de wezen- of stadsgeschiedenis. Zo komen we tegemoet aan de behoefte aan zowel zekerheid als afwisseling. Het museum heeft de afgelopen jaren laten zien dat het een belangrijke plaats in de samenleving inneemt. We hebben de drempel verlaagd en een relatief breed publiek bereikt: van kinderen tot ouderen, van Culemborgers tot velen van buiten stad en regio. Toch willen met onze nieuwe vaste 15

16 opstelling en de wisselexposities de museumdrempel nog verder verlagen. Met onze vernieuwde vaste presentatie en de daarbij behorende activiteiten kunnen we laten zien dat de huidige samenleving is gevormd door het verleden. Zo biedt de focus op de geschiedenis van het weeshuis de mogelijkheid te beginnen bij het heden: de samenleving van nu als vertrekpunt. Er zijn immers veel gewone kinderen en volwassenen die om welke reden dan ook in een bijzondere omstandigheid of omgeving opgroeien of groeiden. Onze collectie en de verhalen maken het mogelijk om verbanden te leggen: tussen heden en verleden - tussen materiële en immateriële cultuur. Sinds 2008 werkt het museum bij het ontwerpen van de tijdelijke tentoonstellingen samen met een ontwerpbureau voor museale inrichting. De tentoonstellingen hebben hierdoor een professionele uitstraling en de kwaliteit ervan wordt erdoor verhoogd. In de toekomst zetten we deze werkwijze voort. Een nieuw beleid voor tijdelijke tentoonstellingen, waarbij we de frequentie van de halfjaarlijkse expositie omlaag brengen naar een maal per jaar, zorgt enerzijds voor een rustiger werkformule en anderzijds voor een toename van de kwaliteit. Om voldoende publiciteit te kunnen blijven genereren worden in een expositieruimte in het museum en in de bibliotheek kleine wisselende exposities ingericht. Ook worden er rond de jaarlijkse expositie tal van activiteiten georganiseerd. Zie tevens het marketing/communicatieplan. Marketing/communicatie In het marketing/communicatieplan is uiteraard het doelgroepenbeleid voor de toekomst opgenomen. We werken het tot nog toe gevoerde communicatiebeleid verder uit. En scherpen het in verband met onze nieuwe identiteit en ons daarmee samenhangende nieuwe imago verder aan. Aan de communicatie over het museum, zijn activiteiten en de wisselexposities is de laatste jaren hard gewerkt. Zo komt er minimaal zes keer per jaar een nieuwsbrief uit die naar Vrienden en geïnteresseerden wordt gestuurd, worden er rond tentoonstellingen tal van activiteiten georganiseerd (een educatieve activiteit voor de individuele bezoeker - 7 tot 12 jaar - is standaard opgenomen), is er een actuele website en verstuurt het museum bij iedere wisselexpositie een persbericht. De persberichten worden goed ontvangen en niet alleen in de regionale maar ook in de landelijke dagbladen opgenomen. Uit een drietal publieksonderzoeken in de periode is gebleken dat kranten en website goed worden gelezen: 65% van de bezoekers komt vanuit het hele land, 35% uit stad en regio. De basis voor de verdere uitbouw van de landelijke uitstraling is dus reeds gelegd. Marktonderzoek en pre-testen is essentieel voor het afstemmen van vraag en aanbod. Ook wanneer ons nieuwe museum er staat zullen we deze instrumenten blijvend inzetten om nog publieksvriendelijker te kunnen werken. Om die reden wordt de marketing/ communicatie consulent bij de ontwikkeling van nieuwe exposities en activiteiten betrokken. Medewerkers en vrijwilligers, inclusief het altijd nauw betrokken museumbestuur, zullen worden gestimuleerd publieksgericht en klantvriendelijk te denken en te werken. Het laatste jaar zetten we tevens de sociale media in. Met toekomstig onderzoek brengt het museum het effect hiervan in kaart. Samenvatting marketing- en communicatieplan Het marketing- en communicatieplan vormt de onderbouwing voor de keuzes gemaakt in dit projectplan. Hierin staat het museum centraal. Op basis van in- en extern onderzoek wordt onderzocht wat de sterke en zwakke punten zijn van de huidige aanpak. Welke kansen en bedreigingen liggen in het verschiet? Deze gegevens vormden de input voor het formuleren van een nieuwe missie, doelstellingen en strategie. Aan de hand van een doelgroepsegmentatie wordt het beleid voor de verschillende doelgroepen uiteengezet. Gevolgd door een lijst van te gebruiken marketing- en communicatieinstrumenten. Tot slot geeft het plan een handreiking voor het evalueren van het nieuwe beleid. Educatie Educatie neemt in het vernieuwde museum een centrale plaats in bij de ontwikkeling van museale activiteiten. Daarom vormde educatie een integraal onderdeel van de planvorming voor de nieuwe vaste opstelling. Niet achteraf bezien of de educatieve projecten passen, maar de tentoonstelling door educatoren mede laten ontwikkelen. De gemeente Culemborg heeft onder andere museum en bibliotheek aangewezen voor de invoering van de zogenoemde combinatiefunctie in het kader van de Brede School. Het museum gaat educatieve projecten verzorgen voor naschoolse activiteiten, wat een uitbreiding betekent van de 16

17 educatieve activiteiten. Op de plannen voor educatie wordt dieper ingegaan in het deelplan over het betreffende taakgebied. In de nieuwe vaste presentatie wordt geen kindertentoonstelling opgenomen, zoals tegenwoordig bijna standaard in de museumwereld. Museum Elisabeth Weeshuis kiest voor een geïntegreerde aanpak voor volwassenen en kinderen. In onze visie is er niets aantrekkelijker dan samen met je (groot)ouders een museum te bezoeken dat met iedere (deel)presentatie zowel (groot)ouders als kinderen boeit. Wij bieden de bezoekers daarmee de mogelijkheid van intergenerationeel leren. In het educatieplan lichten we die aanpak verder toe. Samenvatting educatieplan Het educatieplan gaat verder waar het projectplan ophoudt. Allereerst worden het huidige educatiebeleid en de effecten in kaart gebracht. Op basis hiervan formuleren we aantal strategische keuzes over de rol van educatie in de organisatie en te gebruiken didactische uitgangspunten. Ook aan bod komen de nieuwe educatieve missie en doelstellingen die de grondslag vormen voor de nieuwe educatieve koers. Vervolgens wordt per gesegmenteerde doelgroep nagegaan welke educatiebehoeften er zijn en welke producten hiervoor worden ontwikkeld. Tot slot geeft ook dit plan enige prestatie-indicatoren voor het evalueren van het nieuwe educatiebeleid. Behoud/beheer In 2007 werd een begin gemaakt met het uitruimen van het huidige depot. Dat werd gecombineerd met een tijdelijke tentoonstelling van november 2007 tot januari 2008, waarin Vrienden hun reactie op zelfgekozen objecten uit het depot gaven en waarbij de bezoekers konden zien wat we allemaal achter de schermen hebben opgeslagen. Doel van het afstoten (geheel conform de Gedragslijn en de Leidraad voor het afstoten van museale objecten) was ruimte te creëren in het kleine niet-geklimatiseerde depot en alleen nog objecten te behouden, beheren, restaureren en conserveren, die passen binnen de doelstelling van het museum en die voldoen aan een aantal criteria, zogenaamde waarden. In de geplande herinrichting past een andere opzet van het depot, om daarmee ruimte op zolder vrij te maken. In 2011 is de hele collectie geregistreerd in Adlib en goed in depot gebracht. Nu is de tijd aangebroken om opnieuw te gaan kijken welke objecten gerestaureerd moeten worden en om daarvoor gericht fondsen te gaan werven. Ze worden in het in 2012 intern te bouwen depot ondergebracht. De standplaatsregistratie wordt in 2011 gecontroleerd en zal deels moeten worden herzien na de interne verhuizing en herinrichting van de presentatie. We gaan ervan uit dat we de objecten zoveel mogelijk op de dezelfde plaats in dezelfde kasten in een nieuw depot onderbrengen, waardoor de standplaats niet verandert. Voor taakveld behoud/beheer optimaliseren we het in de afgelopen periode in gang gezette beleid. Klimaat/veiligheid Het museum heeft in een ontruimingsplan opgesteld en in het baliehandboek voor medewerkers en vrijwilligers een paragraaf gewijd aan calamiteiten. In het ontruimingsplan en in het baliehandboek is duidelijk aangegeven wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft tijdens een calamiteit. Ook zijn in beide stukken procedures vastgelegd. In mei 2010 heeft het museum een serie bijeenkomsten voor vrijwilligers en medewerkers georganiseerd, waarin oa het aspect van de veiligheid aan de orde kwam. Hoe te handelen bij calamiteiten, was een van de belangrijkste onderwerpen van die meeting. Ook is er geëvalueerd of de vastgestelde besluiten nog actueel waren. Overigens wordt het ontruimingsplan ieder jaar aangepast aan recente ontwikkelingen en veranderingen. We nemen dit aangepaste plan door met de medewerkers en vrijwilligers. In 2011 werd er een ontruimingsoefening gedaan, waarbij onder toezicht van de brandweer wordt geoefend met kleine blusmiddelen. Ieder jaar worden alle technische voorzieningen doorgelicht (beveiliging, elektra, brandweer, verwarming, ict). Wanneer aanpassingen nodig zijn, wordt er met voorrang ruimte gemaakt in de begroting. In de plannen wordt vooruitgelopen op een groter aantal bezoekers, die via nieuwe routes het museum zullen betreden. Eea wordt uiteraard afgestemd met de brandweer. Samenwerking Ook hier geldt dat het in gang gezette beleid verder wordt uitgebouwd. Het museum overlegt regelmatig met de culturele partners in de stad, waaronder de Stadsgidsen, de Kasteeltuin, het 17

18 Gispen Museum, theater de Fransche School en de historische vereniging Voet van Oudheusden, Regionaal Archief Rivierenland, bijvoorbeeld in het kader van Open Monumentendag. Maar ook halen we in de komende beleidsperiode de banden aan met organisaties als de Plantage en KultuurKonnekt op het gebied van educatie. De Plantage is een kunstencentrum dat cursussen voor kinderen aanbiedt. KultuurKonnekt bemiddelt tussen scholen en aanbieders, zoals het museum. Het museum in het Belgische Hoogstraten blijft een waardevolle gespreks- en samenwerkingspartner. Waar mogelijk of noodzakelijk wordt de samenwerking geïntensiveerd. De samenwerking met de bibliotheek en de volksuniversiteit wordt vanaf 2012 intensiever. Met name educatieve programma s kunnen samen worden ontwikkeld en worden uitgevoerd. De Kinderboekenweek is hiervan een voorbeeld. Maar ook denken we aan samenwerking op het gebied van volwasseneneducatie, kleinschalig theater, lezingen en muziek. Door onze open benadering is de relatie van het museum met het Culemborgse culturele veld, waar we ook de gemeente toe rekenen, goed. Gezien de crisis in de publieke sector verwachten we daarvan geen extra investeringen. Vandaar dat we ons in overleg met de Vrienden sterker op mogelijkheden van mecenaat en sponsoring oriënteren. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarbij een eerste stap (zie hieronder). Bedrijfsvoering Zelf inkomsten genereren is niet alleen wenselijk, het is ons inziens voor een gezonde financiële basis van het museum noodzakelijk. Daarom heeft Museum Elisabeth Weeshuis besloten naast het beleidsplan en het marketing/communicatieplan een ondernemingsplan op te stellen. Een gedegen omgevingsanalyse, een onderzoek naar de mogelijkheden om de verhuur uit te breiden en de opzet van het café en de winkel vormen onderdelen van het plan. Tot nog toe stijgen de inkomsten uit verhuur en winkelopbrengst ieder jaar gestaag. De website speelt voor de verhuur een belangrijke rol, een per wisselexpositie aangepaste productlijn doet dat voor de winkelverkoop. Deze aanpak zetten we voort en vertalen we naar een nieuw winkelconcept in Het vaste winkelaanbod zal met name bestaan uit boeken, films over weeskinderen en andere op het centrale thema en huis afgestemde producten, per wisselexpositie stemmen we de producten af op het tentoonstellingsthema. De website gaan we sterk inzetten bij het verder stimuleren van verhuur van ruimtes voor huwelijken, recepties, bedrijfsbijeenkomsten en productpresentaties en andere bijeenkomsten. 18

19 6. Personeel en financiën Het museum wil met de vernieuwing van de inrichting de staf professionaliseren. Het ambieert derhalve in 2012 de volgende formatie voor het museum: 1. Directeur ` 0,5 fte 2. Streekconservator 12 u/mnd 3. Museummedewerker 0,8 fte 4. Erfgoed-eductie/PR 0,5 fte 5. Gastheer/balie/winkel/café vrijwilligers 6. Technisch coördinator/beheerder 0,5 fte Deze opstelling lijkt binnen het huidige budget haalbaar, mits we voldoende vrijwilligers kunnen blijven binden. Gezien de ambitie voor wat betreft de toename van het aantal bezoekers zal een groter beroep op de vrijwilligers te verwachten zijn, gesteund door een vaste professionele staf. Personele situatie en taakverdeling in het nieuwe museum Dir. Cons. Educ. Medewerker. Algemeen medewerker Algehele leiding, + Collectiebeheer, + Objectenverkeer, in/uit, + Restaureren, * Conserveren + Techn. Coord. Onderzoeken, + Registreren,* + Documenteren, * + Exposeren/presenteren Educatie/informatieoverdracht,+ + Voorlichting, + + Publiciteit, + + Werven bezoekers, + + Werven fondsen,, Externe betrekkingen, + + Financiële administratie, kleine kas,+ Secretariaat, post,+ Personeelszaken,+ + Huishoudelijke zaken, * + + Huisvesting + Technisch beheer,+ Beveiliging + + Balie/ontvangst,+ Restaurant,* Schoonmaak,* = verantwoordelijk += uitvoering *= uitbesteden (free-lancer/stagiair/vrijwilligers) 19

20 Museuminformatie 2012 Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: Hans Saan Nanske Wilholt Rob van der Heijden Ruud Priem Saskia van Haaren Huidige medewerkers Directeur : Nicole Spaans, 25 uur / week, freelance Conservator: Peter Schipper, 12 uur / maand, Streekcontract Gastheer: Karel Jan Bongaerts, 20 uur / week, vrijwilliger Museummedewerker: Jesse Krol 35 uur / week, in dienst van de stichting Communicatie/educatiemedewerker: Lucienne Bartels 17 uur, freelance Educatie: Lieneke Westerink, invalkracht Vrijwilligers Ondersteuning beheer Educatie Zaterdag en Zondagsdiensten Ank Schots, Piet Hak, Agatha Oosting, Corry Verdonk, Ans Vermet, Joop Bartelds, Jaap Schots, Wil van der Munt, Ferdinand van Eijsbergen. Ineke van Garderen, Rina Kemler, Brigitte Vergouwen, Nanny van Grunsven. Diverse vrijwilligers van de Vrienden van het Museum Elisabeth Weeshuis, coördinatie Ineke van Garderen De Vereniging Vrienden van het Museum Elisabeth Weeshuis telt 450 leden. Zij ondersteunen het werk van het museum met vrijwilligerswerk en door financiële steun. 20

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Actieplan. Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008

Actieplan. Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008 Actieplan Industrieel Erfgoed Toerisme 2007 en 2008 Gecorrigeerde versie Pagina 1 van 6 1 Inleiding Op 5 juli 2005 stelde de gemeenteraad het Masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme vast. Het Masterplan

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg,

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM Elburg, 1 juli 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, Het bestuur van Museum vraagt uw aandacht voor het volgende. Museum is een klein en bijzonder museum,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016

Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 Educatieve programma s Voortgezet onderwijs 2015-2016 1 Beste docent, Kom met je klas naar het Joods Cultureel Kwartier. Maak kennis met het joodse leven, de geschiedenis en de traditie in het Joods Historisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Met een nieuw museum de toekomst in

Met een nieuw museum de toekomst in Met een nieuw museum de toekomst in Beleidsplan Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg 2016-2020 1 Woord vooraf De vernieuwing van het Elisabeth Weeshuis Museum werd in april 2014 voltooid. Een nieuw museum

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Erfgoededucatie Stadsmuseum Zoetermeer in transitie

Erfgoededucatie Stadsmuseum Zoetermeer in transitie Erfgoededucatie 2017-2018 Stadsmuseum Zoetermeer in transitie Educatieflyer 2017 2018 Met veel plezier bieden wij je het educatie-overzicht Primair Onderwijs van het Stadsmuseum Zoetermeer voor het schooljaar

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

exclusief wonen Volmaakt en stoer

exclusief wonen Volmaakt en stoer Volmaakt en stoer De statige, witte woning trekt direct de aandacht. De houten voordeur en zwarte kozijnen staan in schril contrast met de smetteloos witte muren. De woning heeft een stoer karakter door

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

PROTESTANTS OF KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK

PROTESTANTS OF KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK PROTESTANTS OF KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK DOCENTENHANDLEIDING BOVENBOUW HAVO/VWO COMBINATIERONDLEIDING GESCHIEDENIS Protestants of katholiek in de Republiek Museum Ons Lieve Heer op Solder & de Oude kerk

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoenmaker blijf bij je leest!

Schoenmaker blijf bij je leest! Cultureel ondernemerschap in Nederlandse musea Schoenmaker blijf bij je leest! Door Wouter Hijnberg en Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support Nederland heeft de grootste museumdichtheid ter wereld.

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Interieur kantoorruimte te Tubbergen

Interieur kantoorruimte te Tubbergen Interieur kantoorruimte te Tubbergen Projectnummer: 09-292 Deze kantoorruimte staat aan de rand van het industrieterrein in Tubbergen. De indeling van deze kantoorruimte is zorgvuldig ontworpen naar de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Lesbrieven voor de basisschool Groep 6 t/m 8. Behorend bij de tentoonstelling. Anton Heyboer DE HAARLEMSE JAREN

Lesbrieven voor de basisschool Groep 6 t/m 8. Behorend bij de tentoonstelling. Anton Heyboer DE HAARLEMSE JAREN Lesbrieven voor de basisschool Groep 6 t/m 8 Behorend bij de tentoonstelling Anton Heyboer DE HAARLEMSE JAREN 23 november 2012-19 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Tijdelijke tentoonstelling Anton Heyboer De Haarlemse

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 Inleiding In groep 7 of 8 komen leerlingen vaak voor de tweede keer met hun klas naar het van Abbemuseum. Bij het eerste bezoek, in groep 5 of 6, hebben ze

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

Drents Archief. Het meisje met de hoepel. Groep 2 Thema-overzicht

Drents Archief. Het meisje met de hoepel. Groep 2 Thema-overzicht Drents Archief Het meisje met de hoepel Groep 2 Thema-overzicht Thema-overzicht Het meisje met de hoepel Groep 2 Drents Archief Kern van het thema Een beeld vertelt een verhaal. Om het verhaal te kunnen

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar

Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar Van beleidsplan naar jaarplan: cursusjaar 2017-2018 Inleiding In het beleidsplan 2015-2019 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit West-Betuwe (VUWB) haar plannen voor de lange termijn uiteengezet.

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum.

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Heemkundekring Willem Snickerieme Hooge en Lage Zwaluwe, november 2015 Inhoud: Naar een nieuw museum Bijlage 1. Subsidieerde de heemkundekring de gemeente? Bijlage

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 INTERNATIONAAL BALLONMUSEUM BARNEVELD JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 1. Verslag van het bestuur Bericht van de voorzitter In 1938 werd in Barneveld het eerste museum geopend. Tot stand gekomen uit een

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011.

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011. NR. Gemeente Sluis Ingekomen 18 MEI 2011 Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus 27. 4500 AA Oostburg. Betreft: Stadhuis Multifunctioneel Cultureel centrum Aardenburg. Aardenburg,

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie