SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 15 DECEMBER 2014 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03. RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde dotatieverdeling voor 2015 goed te keuren. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om met ingang van 01 januari 2015 de huurvergoeding voor beheerderswoningen af te schaffen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de beheerders die op vandaag een huurvergoeding ontvangen omdat ze voldoen aan de in 2003 gestelde voorwaarden. Deze personen blijven een huurvergoeding ontvangen zolang ze aan de in 2003 gestelde voorwaarden voldoen en zolang ze als beheerder in dienst zijn binnen de scholengroep. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde prioriteitenlijst voor Kleine Infrastructuurwerken (KIW) 2015 goed te keuren. De prioriteitenlijst wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de vestigingsplaats van BSGO Einstein in Hoefijzerlaan 6, 8420 De Haan te sluiten met ingang van 01 september De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de BS Het Berenbos, vestigingsplaats van BSGO De Ladder in Revinzestraat 56, 8820 Torhout te sluiten met ingang van 01 september De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de vestigingsplaats van BSGO Koning Boudewijn in Van Maerlantstraat 30, 8020 Oostkamp te sluiten met ingang van 01 september De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om aan de personen in bijlage een vaste benoeming/uitbreiding vaste benoeming/nieuwe affectatie/mutatie toe te kennen met ingang van 01 januari 2015 in de vacant verklaarde en van Scholengroep Brugge- Oostkust. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om dhr. Dirk Naert (stamboeknr ) conform artikel 40ter 2 van het DRP, met ingang van 01 januari 2015 vast te benoemen voor een volume van 36/36 in het ambt van administratief medewerker (82 punten) aan SBSO De Varens, Nieuwe Sint-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om dhr. Peter Verrecas (stamboeknr ) met ingang van 01 januari 2015 vast te benoemen in het ambt van Technisch Adviseur Coördinator (TAC) aan KTA Brugge, Rijselstraat 7, 8200 Sint-Michiels. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om mevr. Ginette Van Belle (stamboeknr ) met ingang van 01 januari 2015 vast te benoemen in het ambt van directeur aan BS De Linde, Brieversweg 185, 8310 Sint-Kruis. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om mevr. Monique De Rycker (stamboeknr ) m.i.v. 01 januari 2015 toe te laten tot de proeftijd in het ambt van beheerder aan Internaat De Zwaan (KTA Brugge), Rijselstraat 3, 8200 Sint-Michiels. Beslissingen RVB dd. 15/12/2014 Pagina 1 van 2

2 RVB 12 RVB 13 RVB 14 RVB 15 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde aanpassingen aan de selectieprocedure/criteria voor een waarnemende aanstelling in het ambt van directeur goed te keuren. De aangepaste versie wordt als bijlage bij dit beslissingsstuk gevoegd. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde aanpassingen aan de criteria voor wervingsambten goed te keuren. De aangepaste versie wordt als bijlage bij dit beslissingsstuk gevoegd. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde functiebeschrijvingen adjunct-directeur SO en adjunct-directeur BUSO goed te keuren. De documenten worden als bijlage bij deze beslissing gevoegd. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om het voorgelegde voorstel van de algemeen directeur goed te keuren. De beroepscommissies worden als volgt samengesteld: Interne leden: personeelslid van de betrokken school (aangeduid door de algemeen directeur in overleg met de betrokken directie) + CODI of DICO (naargelang het niveau) Externe leden: 2 directies uit SGR 23, 26 of 27 (vrij te bepalen door de algemeen directeur, in overleg met de betrokken scholengroepen). RVB 16 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om volgende beslissing van de algemeen directeur, genomen bij hoogdringendheid, te bekrachtigen: De Raad van Bestuur stemt in met de aanvraag tot programmatie van volgende studierichtingen voor het schooljaar : KA Brugge Centrum Studiegebied ASO - 3 de graad Economie-wiskunde RVB 17 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust gaat akkoord met de omvorming van MS Assebroek en KA Assebroek tot één pedagogische entiteit met een zesjarige structuur en twee vestigingsplaatsen op voorwaarde dat het lokaal comité van KA Assebroek zich akkoord verklaart, mits het voorstel aan beide schoolraden ter advies wordt voorgelegd en mits dit volgens de regelgeving mogelijk is. RVB 18 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om in te gaan op het voorstel van Eandis en erfdienstbaarheid te verlenen aan Eandis voor het plaatsen en onderhouden van ondergrondse gasleidingen en een recht van doorgang voor het personeel at voor Eandis werkt in en over een strook grond, gelegen in de omgeving van de schoolgebouwen van campus Maerlant langs de Vredestraat te Blankenberge, gekend in het kadaster onder 1 ste afdeling, sectie C, deel van perceel 212 E2. De tekst van de voorlopige overeenkomst wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. Beslissingen RVB dd. 15/12/2014 Pagina 2 van 2

3 Bijlage RVB //I Subgroep School Project Aanvraag visie SOM KIW 2014 SOM KIW Blankenberge KA - MS Bla Vervanging buizen (water en gas) in labo's 10000,00 KIW Blankenberge BS Oefenschool aanpassen veiligheidsvoorzieningen turnzaal 60000,00 KIW Blankenberge BS Einstein Vernieuwen plat dak keuken wegens waterinsijpeling + Enkele ramen 1e verdieping vervangen wegens houtrot 15000,00 KIW Brugge Centrum BS Regenboog Herstel toegangsweg kleuter en lager 19057,00 KIW Brugge Centrum BS Pannebeke herstel verwarmingsbuizen 16023,00 KIW Brugge Centrum BS Regenboog Betonrot aan ramen 22375,50 KIW ,5 03 KTA KTA Brugge KTA Internaat sanitair 1ste verdieping 19000,00 KIW KTA KTA Brugge KTA renovatie kleedruimtes zwembad 54000,00 KIW KTA KTA Brugge KTA internaat sanitair 2de verdieping 20000,00 KIW St-Michiels BS De Drie Beertjes Rotte onderpanelen lager en kant refter KIW St-Michiels BS Manitoba elektrische cabine 7932,82 KIW ,82 04 St-Michiels BS Manitoba Gasboiler vervangen wegens kans op CO gevaar (klacht Jourik) 3500 KIW St-Michiels BS Manitoba Plafond gang en kleedruimtes sporthal herstellen 5000 KIW Buitengew ond De Varens Renovatie van de toiletten KIW Buitengew ond MPI De Kaproenen Vernieuwen dak blok F hoofdgebouw KIW Buitengew ond MPI De Bevertjes Renovatie Daken KIW Torhout Houtlandinstituut Dakbedekking is nodig om te vervangen KIW Assebroek BS Assebroek Vernieuwen dak kleuterblok t Viooltje 35233,56 KIW ,56 07 Assebroek KA+MS Assebroek sportzaal fase KIW Knokke MAKZ Knokke Vernieuwen speelplaats KIW Knokke minimakz Knokke Vloeren basisschool De Zeeparel KIW CLB CLB Klaverstraat Vervangen rot houten schrijnwerk en ineens dubbele beglazing KIW TOTALEN ,9

4 Bijlage RVB /P Basisschool De Springplank: Overzicht toewijzingen vacante en Scholengroep Brugge-Oostkust m.i.v. 01/01/2015: Basisonderwijs 1002 Kleuteronderwijzer 1006 Leermeester NCZ Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Hubrouck Sylvia UVB 11/24 5/24 Houtteman Sophie MUT 2/24 Basisschool Brugge Centrum: 1009 Kleuteronderwijzer Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Govaerts Hilde UVB 3/24 3/24 Basisschool Manitoba: 1015 Leermeester NCZ 1016 Onderwijzer 1017 Onderwijzer 1018 Onderwijzer 1019 Onderwijzer Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Laveyne Annelies UVB 22/24 2/24 Plovier Sandra VB 7/24 Van Reck Lindly UVB 7/24 5/24 18/36 Plovier Sandra VB 12/24 Plovier Sandra VB 1/24 Plovier Sandra VB 3/24 Freinetschool De Boomhut: 1023 Kleuteronderwijzer 1025 Leermeester NCZ 1026 Onderwijzer Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Tjolle Charlotte UVB 12/24 4/24 De Mulder Eldjarn Vrielynck Tiffany UVB 10/24 2/24 UVB 1/24 7/24 1

5 MPIGO De Bevertjes: 1031 Leermeester Prot. Godsd Ergotherapeut Internaat 1036 Kinderverzorger Internaat 1037 Kinderverzorger Internaat 1039 Logopedist Internaat Kandidaat Soort Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing benoeming Blanken Pieter MUT 2/24 Verfaille Katja VB 15/32 Stefanie Depoortere Stefanie Depoortere Michielsens Melanie Van De Walle Greta UVB 13/32 16/32 UVB 13/32 3/32 VB 16/32 VB 24/30 MPIGO De Kaproenen: 1048 Leermeester NCZ 1049 Leermeester NCZ 1054 Onderwijzer ASV 1055 Kleuteronderwijzer ASV 1056 Onderwijzer ASV 1057 Onderwijzer ASV 1058 Onderwijzer ASV 1059 Logopedist Internaat 1060 Logopedist internaat Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Bonje Eveline VB 20/22 Bonje Eveline VB 2/22 (toewijzing tot FT) De Ruyck Chris VB 9/22 Boffel Mieke UVB 9/22 13/22 Vanhee Veenerick VB 3/22 Diopere Stefanie VB 3/22 Indegank Niek VB 11/22 Staes Cindy VB 4/30 Staes Cindy VB 16/30 BS Assebroek: Geen aanvragen BS De Linde: 1063 Kleuteronderwijzer Kandidaat Soort Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing benoeming Engelrest Evelien VB 3/24 2

6 Freinetschool De Tandem: 1066 Adm. medewerker (HSO) 1070 Leermeester RKG 1072 Onderwijzer Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Allaert Karin UVB 13/36 1/36 Meire Emmylou VB 6/24 Sissau Nicole UVB 15/24 8/24 BS MiniMakz: Geen aanvragen BS d Oefenschool: 1078 Adm. Medewerker (HSO) 1082 Kleuteronderwijzer 1083 Kleuteronderwijzer 1084 Onderwijzer Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Bouvijn Christine UVB 1/36 5/36 Pierre Kelly VB 24/24 Standaert Jill UVB 15/24 9/24 Daschot Michel UVB 5/24 5/24 BS De Zilvermeeuw: 1087 Kleuteronderwijzer 1088/ Onderwijzer 1090 Zorgcoördinator Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Roos Stefanie UVB 12/24 12/24 Maene Jill UVB 3/24 2/24 Lafaille Hilde NA 17/36 BS Einstein: 1095 Kinderverzorger 1096 Leermeester RKG Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Vergoote VB 7/32 Catherine Driessens UVB 14/24 8/24 Michele 3

7 BS De Glimlach: 1097 Kleuteronderwijzer 1098 Kleuteronderwijzer 1102 Onderwijzer 1103 Onderwijzer 1135 Adm. Medewerker (HSO) Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing D Haene Maaike UVB 22/24 2/24 Engelrest EVELIEN VB 8/24 Van Ooteghem UVB 17/24 Melissa 7/24 Vanbelle Elisa VB 17/24 Vanbelle Elisa VB 5/24 Bouvijn Christine UVB 1/36 5/36 Bossu Judith VB 12/36 BS Permeke: 1105 Adm. Medewerker (HSO) Kandidaat Soort Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing benoeming Bouvijn Christine UVB 1/36 10/36 BS De Drie Beertjes: 1107 Adm. Medewerker (HSO) Kandidaat Soort Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing benoeming Lambert Dorine UVB 35/36 1/36 BS De Ladder: 1110 Adm. Medewerker (HSO) 1112 Kleuteronderwijzer Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Bossu Judith VB 17/36 De Cooman Lore UVB 5/24 3/24 BS De Valke: Geen aanvragen BS Malpertuis: 1119 Adm. Medewerker (HSO) Kandidaat Soort Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing benoeming Bossu Judith VB 7/36 Verdickt Angelique VB 1/36 4

8 BS Koning Boudewijn: 1122 Kleuteronderwijzer Kandidaat Soort Reeds benoemd voor Volume nieuwe benoeming toewijzing Joiret Valerie UVB 6/24 10/24 BS Aan Zee: 1124 Adm. Medewerker (HSO) 1130 Onderwijzer ASV Kandidaat Soort benoeming Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Bouvijn Christine UVB 1/36 15/36 Baert Emily VB 13/22 BSBO La Ruche: Geen aanvragen 5

9 Overzicht toewijzingen vacante en Scholengroep Brugge-Oostkust m.i.v. 01/01/2015: SO KA Maerlant: 2001 Godsdienstleraar Prot. Godsdienst 2002 Godsdienstleraar RKG 2017 LO 2025 Plast. Opv. Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Prins Aaldert MUT 2/21 Van Hamme Machteld UVB 11/22 2/21 Masson Katrien UVB 11/22 + 3/21 1/20 Puype Peter UVB 4/20 + 1/21 1/21 MS Maerlant: 2030 Godsdienstleraar Orth. Godsdienst 2031 Godsdienstleraar RKG 2032 NW Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Mikhaylova Aida UVB 2/20 + 2/22 + 6/24 2/22 Van Hamme Machteld Delbecque Annelore UVB 11/22 2/22 UVB 10/22 2/22 KA Brugge Centrum: 2034 Godsdienstleraar Prot. Godsdienst 2035 Godsdienstleraar Orth. Godsdienst 2037 Ned 2040 NW Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Kamp Janneke UVB 2/22 10/24 andere sgr 2/21 2/20 Mikhaylova Aida UVB 2/20 + 2/22 + 6/24 2/21 Devolder Ines UVB 3/20 4/21 Lanckriet Ruben VB 4/20 1

10 MS Brugge Centrum: 2043 Godsdienstleraar RKG 2044 Engels 2045 Geschiedenis 2046 Ned. Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Steyaert Tamara UVB 6/21 6/22 De Boevere Conny MUT 2/22 Goedgebuer Jolijn VB 5/22 Vanderstraeten Lisa UVB 18/22 1/22 KTA Brugge: 2053 Wiskunde 2054 Geschiedenis 2056 Chemie 2057 PV Hout 2058 PV Mechanica 2059 Aardrijkskunde 2060 Leraar NCZ 2061 Geschiedenis 2062 TV Techniek 2063 Frans 2064 Gymnastiek 2065 Elektriciteit 2066 Toeg.Informatica Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Allegaert Nasrien VB 1/21 Ampe Michael UVB 4/20 + 5/22 + 3/21 10 uur Blockhuys Kenny UVB 13/21 6/21 De Meulenaere Bart UVB 2/21 + 2/22 + 9/29 1/22 Bogaert Herbert UVB 9/21 + 5/22 + 1/29 1/21 Deceur Olivier UVB 4/21 9/21 Deceur Olivier UVB 4/21 4/21 Deceur Olivier UVB 4/21 5/22 Decock Karen NA 16/22 Cioppo Julie VB 22/22 Demeulenaere Eva UVB 16/20 4/20 De Lathouweer Kristof UVB 6/29 + 4/20 2/29 Senesael Kurt VB 1/21 2

11 2067 TV Huishoudkunde 2068 Beeldvorming 2069 Grafische Technieken 2070 TV Elektronica 2072 NW + Wet. Werk 2073 Wisk Balsporten 2075 Wisk Frans 2077 Chemie 2080 Zwemmen 2081 LO + sport 2082 Muz.Opv Frans 2084 Bouw 2085 Voetbal 2087 PV/TV Hotel 2089 Studiemeester Opv. Internaat 2090 Studiemeester Opv. Internaat Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Garcia Martine UVB 7/29 + 4/20 4/21 Jonckheere Pieter VB 20/20 Lammertyn Marc VB 28/29 De Lathouwer Kristof UVB 6/29 + 4/20 10/20 Masscheleyn Lize VB 22/22 Allegaert Nasrien VB 7/21 Ost Ruben UVB 18/20 + 1/21 1/20 Perneel Astrid VB 16 u Van Vyve Alain VB 2/20 Blockhuys Kenny UVB 13/21 2/21 Therry Maarten VB 9/21 Van Hoorne Griet UVB 18/20 2/21 Van Laere Nils UVB 10/21 11/21 Van Steenkiste Delphine UVB 2/21 + 1/20 + 2/22 3/21 Van Vyve Alain VB 20/20 Vanstaen Angelo VB 24 uur Verduyn Kenny VB 21 uur Soete Joline VB 24 uur Smissaert Tamara VB 26/36 Smissaert Tamara VB 15/36 De Pauw Evie UVB 15/36 21/36 3

12 KTA Houtlandinstituut: 2093 Godsdienstleraar Prot. Godsdienst 2095 Engels 2096 PAV 2097 Dactylografie 2098 Leraar NCZ 2099 Economie 2100 Toeg. Economie 2101 TV Kantoortechn Verzorging 2104 LO 2109 Wisk Geschiedenis Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Kamp Janneke UVB 2/22 10/24 ander sgr 2/22 Braem Jill VB 4/21 Delva Melissa UVB 6/20 15 uur Devos Wendy UVB 2/21 + 7/22 2/20 1/22 De Winne UVB 11/20 1/20 Maxime Elaut Hilde UVB 17/22 2/22 Lemayeur Bart UVB 15/20 1/20 Devos Wendy UVB 2/21 + 7/22 2/20 Lemayeur Bart UVB 15/20 2/21 Logghe Patricia UVB 12/20 + 3/29 2/29 2/20 Ramboer Frederick VB 5 uur Van Linthoudt UVB 1/20 8/20 Christophe Taveirne Nele UVB 6/20 + 1/21 5/21 Elaut Hilde UVB 17/22 1/22 KA Assebroek: 2115 Informatica 2118 Economie Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing De Vestel Johan UVB 10/20 9/20 Strubbe Anthony VB 10/20 4

13 MS Assebroek: 2122 Adm. Medewerker 2131 Eng./Aardrijkskunde 2148 Gesch. Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Moerman Davina VB 36/36 De Laere Frederik NA 15/22 5/22 De Laere Frederik NA 15/22 6/22 KA Knokke: 2151 Adm. Medewerker 2153 Verkoop 2158 Leraar NCZ 2159 LO 2163 Geschiedenis 2164 Engels 2165 Toeg. Economie 2167 Hout 2172 Opvoeder Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Stoens Emmeline VB 36/36 Monballyu Davy UVB 9/ /22 16/21 3/29 De Rycke Tash UVB 1/22 + 7/22 2/21 Pierar Bianca UVB 10/21 + 8/20 2/20 De Wachter Elke UVB 14/20 + 4/21 2/20 Mahieu Maarten UVB 6/21 + 1/20 1/21 Monballyu Davy UVB 9/ /22 2/21 Vandenbogaerde Maryse VB 3/21 Adam Sam UVB 10/29 + 9/20 3/20 4/29 Boi Nicolas VB 36/36 MS Knokke: 2176 GOK Nederlands 2176 GOK Latijn 2177 Latijn 2178 Leraar NCZ 2180 Engels 2181 LO + Sport 2182 Opvoeder Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Vanbesien Karen NA 20/22 2/20 1/22 Denolf Cleo VB 4/22 Denolf Cleo VB 5/22 De Rycke Tash UVB 1/22 + 7/21 7/22 De Rycke Tash UVB 1/22 + 7/21 2/22 Verhelst Kim NA 5/22 D Abbenigno Carlo VB 36/36 5

14 SBSO De Varens: Overzicht toewijzingen vacante en Scholengroep Brugge-Oostkust m.i.v. 01/01/2015: BUSO 3010 Leraar BGV Voeding 3023 Leraar NCZ 3024 Leraar ASV 3027 Leraar BGV 3030 Logopedist 3040 Leraar BGV Agrarische Technieken 3043 Leraar ASV Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Cooremans Luc VB 24/24 Hoffmann Yves UVB 15/22 6/22 Kerckaert Sam UVB 9/22 13/22 Vandenbroucke VB 24/24 John Michiels Els VB 30/30 Moenaert Marino UVB 19/24 Van Den Borren Hendrik Vandevoorde Murielle 4/24 VB 7/24 VB 24/24 SBSO Zeelyceum: 4000 Godsdienstleraar Prot. Godsdienst 4009 Leraar PAV Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Prins Aaldert UVB 2u. Vlaeminck Lynn VB 6u. 1

15 Overzicht toewijzingen vacante en Scholengroep Brugge-Oostkust m.i.v. 01/01/2015: CVO + CLB Centrum voor volwassenonderwijs IVO Sint-Andries: 5000 Lector Specifieke lerarenopleiding 5007 Leraar SVWO Naaien 5008 Leraar SVWO Nederlands 2 de taal RG Leraar SVWO Nederlands 2 de taal RG Lector Specifieke lerarenopleiding Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Denaeghel Inge VB 8/20 Pollentier Anna UVB 18/20 2/20 De Ridder Loesje UVB 14/20 6/20 Prove Tina UVB 12/20 8/20 Decadt Annelies VB 6/20 Decadt Annelies VB 14/20 (tot FT) De Bruyne Joke UVB 8/20 12/20 Denaeghel Inge VB 8/20 Centrum voor Leerlingenbegeleiding De Klaver Brugge: 6000 Psycho- Pedagogisch Consulent Kandidaat Soort aanvraag Reeds benoemd voor Volume nieuwe toewijzing Lowyck Joke UVB 5/10 5/10

16 Bjlage RVB /P CRITERIA + SELECTIEPROCEDURE voor een WAARNEMENDE AANSTELLING in het ambt van directeur Opmerking: er kan nog steeds een directeur worden aangesteld door de Raad van Bestuur bij hoogdringendheid. De onderstaande procedure wordt dan wel zo snel mogelijk opgestart. STAP 0: De school(raad) krijgt 1 week de tijd om een advies te geven inzake profiel. STAP 1: Oproep tot kandidaten wordt gepubliceerd met profielomschrijving kandidaat. Bij kandidaatstelling wordt een cv toegevoegd volgens sjabloon en een motivatiebrief. STAP 2: Alle kandidaten dienen hun dossier in. Dit dossier bevat minstens volgende elementen - Dienstanciënniteit in het GO! (10 punten) - Ambtsanciënniteit in een selectie- of bevorderingsambt in het GO! (10 punten) - Functiegerichte nascholing waarbij verwezen wordt naar concrete elementen uit de functiebeschrijving en het competentieprofiel om dit te staven per nascholing (10 punten) - Kopie basisdiploma - Kopie vormingsattest van directeur (5 punten) i.t.t. volgen opleiding (= 0 punten) - Verdiensten voor het GO! De elementen uit het dossier staan op 35 punten in het totaal. Opmerking: als een personeelslid een bepaalde opleiding NIET mag volgen van de directeur, dan dient de directeur dit schriftelijk te laten weten aan de kandidaat. STAP 3: Alle kandidaten hebben een gesprek met de AD (eventueel bijgestaan door de DICO/CODI) waarbij het dossier van de kandidaat wordt overlopen, wordt ingegaan op de verdiensten en de functiegerichte nascholing, gepeild wordt naar de motivatie en de verdere procedure wordt uitgelegd. Dit gesprek heeft een verkennend karakter. Met de kandidaat wordt ook het geformuleerde profiel van de gezochte directeur toegelicht en afgetoetst. STAP 4: De kandidaten leggen een halve dag assessment af bij een extern bureau. Hiervoor is een aanbesteding uitgeschreven. Het assessment bestaat uit 2 onderdelen, telkens op 25 punten: een postbakoefening en een analyse/presentatie-oefening. In totaal worden hier 50 punten toegekend. Er worden telkens 5 competenties getest. Hiervan wordt een verslag per competentie afgeleverd aan de Scholengroep. Bij de postbakoefening (25 punten) wordt gepeild naar: - Probleemoplossend werken - Flexibiliteit - Resultaatgerichtheid - Toekomstgericht werken - Organisatietalent Criteria + selectieprocedure waarnemende aanstelling directeur. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2014

17 Bij de analyse/presentatie-oefening (25 punten) wordt gepeild naar: STAP 5: - Teamleiderschap - Bezieling - Overtuigingskracht - Relatiebekwaamheid - Besluitvaardigheid Er wordt een case voorbereid voor de kandidaten. Kandidaten krijgen één uur om deze case schriftelijk voor te bereiden. De schriftelijke voorbereiding maakt ook het voorwerp uit van beoordeling. Daarna mogen ze deze in een half uur mondeling toelichten voor de integrale selectiecommissie (vast + wisselend = AD, CODI, DICO, 3 WISSELEND). 9 van de onderstaande 15 resultaatsgebieden en competenties dienen in elke case verwerkt te worden en worden elk gequoteerd met een score van 0 tot 5: A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.16 De directeur past de regelgeving van de overheid en van de inrichtende macht toe. De directeur organiseert zijn instelling op efficiënte wijze De directeur heeft aandacht voor de PR en het imago van zijn instelling en inrichtende macht De directeur is loyaal tegenover zijn instelling en inrichtende macht A De directeur reageert gepast bij de afhandeling van klachten A.2.7. A.3.6. De directeur zorgt voor een positief leefklimaat in de instelling De directeur past zijn leiderschapsstijl aan aan de situatie van de instelling A De directeur hanteert de begroting van zijn instelling als beleidsinstrument A De directeur houdt toezicht op de naleving van de regelgeving inzake veiligheid en preventie C.2.6. C.2.7. C.2.8. C.3.6. De directeur zoekt mee naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn De directeur zoekt oplossingen binnen een brede context De directeur legt prioriteiten De directeur initieert, ondersteunt en begeleidt veranderingen C.4.1. De directeur zorgt voor een duidelijke formulering van de opdrachten, verwachtingen en rollen van de medewerkers C.8.3. De directeur streeft naar klanttevredenheid Dit onderdeel staat op 45 punten. STAP 6: Dit onderdeel staat op 40 punten. Quotering: 5 x 8 punten. Het betreft een diepte-interview door een wisselende selectiecommissie van 3 personen, die via dezelfde vragen voor elke kandidaat peilt naar motivatie en visie. De selectiecommissie wordt samengesteld en voorgezeten door de Algemeen Directeur. Er wordt gepeild naar volgende competenties. - Toekomstgericht werken - Resultaatgerichtheid - Bezieling Criteria + selectieprocedure waarnemende aanstelling directeur. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2014

18 - Leervermogen - Organisatietalent De kandidaat krijgt een half uur voorbereidingstijd. STAP 7: Dit onderdeel staat op 40 punten. Quotering: 5 x 8 punten. Het betreft een gedragsgericht interview door een vaste selectiecommissie. Deze commissie zal hieromtrent een opleiding krijgen. Zij bestaat uit de AD, CODI en DICO. Er worden aan de kandidaten dezelfde vragen gesteld, die peilen naar de volgende competenties: - Probleemoplossend werken - Teamleiderschap - Overtuigingskracht - Relatiebekwaamheid - Flexibiliteit Tijdens dit interview put de kandidaat uit zijn eigen context om te antwoorden. Er is geen voorbereidingstijd voorzien. OVERZICHT PROCEDURE: WAT? WIE QUOTEERT? SCORE? DOSSIER ADMINISTRATIE 35 ASSESSMENT EXTERN BUREAU + AD 50 CASE VOLLEDIGE COMMISSIE 45 DIEPTE-INTERVIEW WISSELENDE COMMISSIE 40 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW VASTE COMMISSIE 40 TOTAAL: 210 PUNTEN. Kandidaten dienen minstens 130 te halen om in aanmerking te komen. Bij een tijdelijke waarnemende aanstelling (maximaal tot einde schooljaar) wordt het extern assessment weggelaten en staat dit alles op 160 punten (min. te behalen = 96) Criteria + selectieprocedure waarnemende aanstelling directeur. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2014

19 Bijlage RVB /P 1. DOSSIER (35 punten) Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie, Nieuwe Affectatie, Vaste Benoeming. a. Anciënniteit (max 10 ptn) 1. Dienstanciënniteit aan het Rijks-/Gemeenschapsonderwijs : 1 pt./ per volledige schijf van 360 dagen (max. 5 ptn) Alle gepresteerde diensten worden berekend. Opdrachten minder dan de helft worden gedeeld door twee. De dagen worden geteld tot op 31 augustus, voorafgaand aan de datum waarop de gevraagde mutatie, nieuwe affectatie of vaste benoeming ingaat. 2. Ambtsanciënniteit aan de instelling : 1 pt/per volledige schijf van 360 dagen (max. 5 ptn) Alle gepresteerde diensten worden berekend. Opdrachten minder dan de helft worden gedeeld door twee. De dagen worden geteld tot op 31 augustus, voorafgaand aan de datum waarop de gevraagde mutatie, nieuwe affectatie of vaste benoeming ingaat. b. Gevolgde nascholing (max 10 ptn) De nascholing moet functiegericht zijn en mag niet georganiseerd zijn door de school op leerlingvrije dagen. De attesten, getuigschriften en diploma s van de gevolgde nascholingen, aanwezig in het dossier, worden globaal gequoteerd. Basiscursus tekstverwerking en basiscursus besturingssysteem worden niet als nascholing geëvalueerd. De duur van de nascholing wordt als volgt verrekend: - max. 1 dag -> 1 punt - 2 à 4 dagen -> 1,5 punten - 5 dagen of meer -> 2 punten Per schooljaar kan een maximum van 4 punten gehaald worden. Voor nascholingen waarvan de duur minder dan 5 dagen bedraagt, wordt een geldigheidslimiet van 10 jaar aangehouden, dit gerekend tot 31 augustus voorafgaand aan de vaste benoeming/nieuwe affectatie/mutatie. De quotering wordt toegekend vóór het interview. Op vraag van de kandidaat of het instellingshoofd kan er een mondelinge toelichting en/of verdediging gegeven of gevraagd worden. c. Verdiensten voor het gemeenschapsonderwijs Gestaafde stukken uit het dossier worden gequoteerd op dag van het interview. Per verdienste dient uit het stavingstuk een meerwaarde te blijken. Op vraag van de kandidaat kan er een mondelinge toelichting en/of verdediging gegeven of gevraagd worden. De verdiensten worden geteld tot op 31 augustus, voorafgaand aan de datum waarop de gevraagde mutatie, nieuwe affectatie of vaste benoeming ingaat. d. Ervaring met de specifieke leerlingenpopulatie en/of de specifieke opdracht (max. 10 ptn) Zie bijlage. Stukken uit het dossier worden globaal gequoteerd. De ervaring dient gedetailleerd te worden weergegeven zodat een controle uitgevoerd kan worden. De quotering wordt toegekend vóór het interview. Op vraag van de kandidaat of het instellingshoofd kan er een mondelinge toelichting en/of verdediging gegeven of gevraagd worden. Opdrachten minder dan de helft worden gedeeld door twee. e. Opmaak dossier (max. 5 ptn) Het dossier MOET opgemaakt worden conform de handleiding Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt. Criteria wervingsambten Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Versie 6.0. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2014 Pagina 1 van 11

20 Ieder dossier bevat een verklaring op eer die vermeldt dat de gegeven informatie correct en volledig is. Het meest recente beoordelings- of evaluatieverslag (niet ouder dan 4 jaar), dient te worden toegevoegd. Indien men tegelijkertijd in meerdere instellingen functioneert, dient men per instelling een beoordelings- of evaluatieverslag toe te voegen. Mits de nodige verantwoording kan een vroeger beoordelingsverslag of evaluatieverslag aanvaard worden. De kandidatuur is ongeldig als de informatie incorrect is! 2. INTERVIEW (65 punten) a. Algemene indruk en spreekvaardigheid (5 punten) Op basis van beoordeling tijdens het interview. b. Verdiensten voor het gemeenschapsonderwijs (10 punten) Na de toelichting motiveert het instellingshoofd de quotering. (Zowel de goedgekeurde als de niet goedgekeurde verdiensten worden gedetailleerd gemotiveerd). c. Deskundigheid (50 punten) Op basis van de vraagstelling. De kandidaat met de hoogste score wordt voorgedragen, rekening houdend met de decretale voorwaarden. Wie minder dan 65 punten haalt, wordt afgewezen. Bij gelijkheid van punten zijn de punten die werden toegekend aan het interview doorslaggevend. Criteria wervingsambten Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Versie 6.0. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2014 Pagina 2 van 11

21 GEWOON BASISONDERWIJS Ervaring met de specifieke leerlingenpopulatie en/of de specifieke opdracht (max.10 punten) - Ervaring met de specifieke leerlingenpopulatie (max. 5 punten) Voor een opdracht in het gewoon Basisonderwijs : Kleuteronderwijzer Kinderverzorger Onderwijzer 1 e Graad Onderwijzer 2 e Graad Onderwijzer 3 e Graad Ervaring: 1 punt per schijf van 360 dagen. Voor een combinatie van opdrachten, wordt telkens de overeenstemmende combinatie van de ervaring in rekening gebracht. - Ervaring met de specifieke opdracht (5 punten) Onderwijzend personeel Kleuteronderwijzer GOK- coördinator Zorgcoördinator Leermeester Bewegingsleer / lichamelijke opvoeding Onderwijzer Taakleraar Graadsklas Methodeschool Freinet Methodeschool Leefschool Ervaring in de specifieke opdracht : 1 punt per schijf van 360 dagen. Voor een combinatie van opdrachten, wordt telkens de overeenkomstige combinatie van de ervaring in rekening gebracht. Overig personeel(uitgezonderd administratief medewerker) Ervaring : 1 punt per schijf van 360 dagen. Criteria wervingsambten Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Versie 6.0. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2014 Pagina 3 van 11

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur OVERZICHT VOORSTELLEN VAN BESLISSING 23 FEBRUARI 2015 RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust gaat principieel

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 JUNI 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 RVB 12 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

Alle kandidaten dienen hun dossier in. Dit dossier bevat minstens volgende elementen

Alle kandidaten dienen hun dossier in. Dit dossier bevat minstens volgende elementen CRITERIA + SELECTIEPROCEDURE voor een vacature in het ambt van directeur + directeur CLB (waarnemende aanstelling/toelating tot de proeftijd/nieuwe affectatie/mutatie) Opmerking: er kan nog steeds een

Nadere informatie

Besluit: Protocolakkoord 25/2014-13: COC, VSOA en de overheid hebben een akkoord bereikt over de hierbijgevoegde aanpassingen aan de criteria voor wervingsambten. COC maakt wel de opmerking dat veel items

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 25 APRIL 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde jaarrekening 2004 goed te keuren. RVB

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 25 NOVEMBER 2013 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde openstaande facturen

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 10 MEI 2007 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde jaarrekening 2006 goed te keuren. RVB 02

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 29 september 2008 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust bekrachtigt de beslissing van de algemeen directeur,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 juni 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist de aanpassingen aan de prioriteitenlijst voor kleine

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 15 mei 2014 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust stelt na verkiezing het hierna vermelde lid

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 september 2004 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de procedure van de internaten van Scholengroep

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 SEPTEMBER 2010 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 28 april 2008 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde openstaande facturen 2004 voor een bedrag

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 11 MEI 2015 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om XXXXXXX, leraar XXXXXXXXX,

Nadere informatie

Kennisname notulen raad van bestuur dd

Kennisname notulen raad van bestuur dd Raad van Bestuur RvB 2004 04 27 (060-066) samenvatting.doc Raad van Bestuur vergadering van 2004 04 27 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 26 Mandel en Leie GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 10901 Athena Campus Ter Bruyninge LERAAR ASV

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP RUGGE-OOSTKUST Raad van estuur 26 september 2005 OVERZICHT ESLISSINGEN RV 01 De Raad van estuur van Scholengroep 25 rugge-oostkust beslist om zijn beslissing uit te stellen i.v.m. het principiële

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 24 SEPTEMBER 2012 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01a RVB 01b RVB 01c RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 18 DECEMBER 2006 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de regeling i.v.m. de opvang van kinderen

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair Ronseweg 1-9700 Oudenaarde Tel.: 055/33 45 50 - Fax: 055/30 96 12 sgr21@g-o.be Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair 1 GO! basisschool De Toekomst ONDERWIJZER 19/24 2 GO! basisschool De Toekomst

Nadere informatie

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24 Vacante betrekkingen 2017 Scholengroep 28 Westhoek GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1001 GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 19 DECEMBER 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde semesterrekening

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 28 NOVEMBER 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

(werd vervangen door Jean-Pierre Decamp directeur middenschool Boom)

(werd vervangen door Jean-Pierre Decamp directeur middenschool Boom) Raad van Bestuur RVB 2005 07 05 (067-088 ) samenvatting Raad van Bestuur vergadering van 2005 07 05 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 12 DECEMBER 2013 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde dotatieverdeling voor 2014

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 17 DECEMBER 2012 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 14 Maasland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1401000 Basisschool De Sprong KATHOLIEKE GODSDIENST

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 19 DECEMBER 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde principes voor de aanwending

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

De Bruyn Dirk, Engels Eric (v), Franssens Florent, Janssens Dirk (v), Lefeber Dirk, Lippens Lucie, Pollmann Dago, Roels Jo, Van de Vondel Patrick.

De Bruyn Dirk, Engels Eric (v), Franssens Florent, Janssens Dirk (v), Lefeber Dirk, Lippens Lucie, Pollmann Dago, Roels Jo, Van de Vondel Patrick. Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2010 03 09 (021-040) Raad van Bestuur vergadering van 2010-03 - 09 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric (v), Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 20122013-0261 31-01-2013 Collegebesluit houdende de goedkeuring van de vaste benoeming in subsidieerbare betrekkingen van de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

Nadere informatie

Nieuwe affectatie in wervingsambten.

Nieuwe affectatie in wervingsambten. Nieuwe affectatie in wervingsambten. Wat is nieuwe affectatie? N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling naar een andere instelling binnen de scholengemeenschap

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

vacantverklaringen 2016 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2016 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kinderverzorger 1/32 R 1200002 Leermeester niet-confessionele zedenleer 4/24 1200003 Leermeester niet-confessionele zedenleer 4/24 R 1200004 Onderwijzer

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010

Uiterste kandideringsdatum : 24 december 2010 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 1 FEBRUARI 2011 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 24 december

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde)

Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten. Per (1 e ronde) Per (2 e ronde) Vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming in wervingsambten Per 01.07.2016 (1 e ronde) Per 01.10.2016 (2 e ronde) Wie komt in aanmerking: Wie in scholengroep 16 kans wil maken op een vaste benoeming/uitbreiding

Nadere informatie

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009

Uiterste kandideringsdatum : 14 maart 2009 OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD MET INGANG VAN 01-04-2009 IN HET AMBT VAN PEDAGOGISCH ADVISEUR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST GO! Uiterste kandideringsdatum : 14 maart

Nadere informatie

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kleuteronderwijzer 12/24 1200002 ICT-coördinator HOKT (85p) 4/36 GO! basisschool De Hoogvlieger Aarschot 1200003 Leermeester Islamitische godsdienst

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 17 DECEMBER 2007 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde begroting 2008 goed

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Romswinkel Conny, Van Epperzeel Vera, Van Poyer Tania, Windey Jean-Pierre (V).

Romswinkel Conny, Van Epperzeel Vera, Van Poyer Tania, Windey Jean-Pierre (V). Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2012 03 13 (020-043).doc Raad van Bestuur vergadering van 2012-03 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Decamp Jean-Pierre, Engels Eric (V),

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 20 DECEMBER 2010 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Katia Van Hulle Tel: 050/63.17.61 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be 25 juni 2015 Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vergadering van vrijdag

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: administratief:

Raad van Bestuur. Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: administratief: Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 15 december 2008 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust coöpteert dhr. Renier Van Dessel als lid van de Raad

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP RUGGE-OOSTKUST Raad van estuur 29 september 2014 OVERZICHT ESLISSINGEN RV 01 RV 02 RV 03 RV 04 RV 05 RV 06 RV 07 De Raad van estuur van Scholengroep 25 rugge-oostkust beslist dat aan S Koning

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

AGENDAPUNTEN VORIGE VERGADERING

AGENDAPUNTEN VORIGE VERGADERING Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2008 09 09 (113-161) Raad van Bestuur vergadering van 2008-09 - 09 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (V), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Doelstellingen van de selectieprocedure:

Doelstellingen van de selectieprocedure: Doelstellingen van de selectieprocedure: 1. (De meest) geschikte kandidaat selecteren op basis van doorzichtige en objectiveerbare procedure 2. De selectieprocedure is de eerste fase van de begeleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 NOVEMBER 2006 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om zijn beslissing, genomen op 27/03/2006 met

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn.

Deze toelichting bevat een samenvatting van de omzendbrief met de rubrieken die voor de meldingen via EDISON van belang zijn. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Administratie Ondersteuning Afdeling Informatica Project EDISON 16 november 2005 / 01 februari 2007 Auteur: Jan Dejonghe E: jan.dejonghe@ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Callaert Miriam (V), Windey Jean-Pierre.

Callaert Miriam (V), Windey Jean-Pierre. Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2006 10 10 (127-150).doc Raad van Bestuur vergadering van 2006-10 - 10 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar

Vaste benoeming. Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2016-2017 Inhoud 1. Betekenis vaste benoeming 2. Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 3. Vacantverklaring 4. Voorwaarden wervingsambten

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Oproep. 1. Vacant verklaarde betrekkingen

Oproep. 1. Vacant verklaarde betrekkingen Oproep Oproep tot de kandidaten voor toelating tot de proeftijd met ingang van 1 februari 2018 in het ambt van pedagogisch adviseur bij de Pedagogische Begeleidingsdienst GO! Uiterste kandideringsdatum:

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 11 13 (177-202).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007 11 13 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (V), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Romswinkel Conny, Van Epperzeel Vera, Van Poyer Tania, Windey Jean-Pierre (V).

Romswinkel Conny, Van Epperzeel Vera, Van Poyer Tania, Windey Jean-Pierre (V). Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2013 12 10 (125-157).doc Raad van Bestuur vergadering van 2013-12 - 10 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Decamp Jean-Pierre (V), Franssens Florent,

Nadere informatie