SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 25 APRIL 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde jaarrekening 2004 goed te keuren. RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om mevr. Sylvie Decommer (stamboeknummer: ) met ingang van 26 april 2005 waarnemend aan te stellen in de betrekking van directeur aan BSGO De Regenboog, K. Ledeganckstraat 3, 8000 Brugge. RVB 03 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde lijst van vacantverklaringen in wervingsambten voor de personeelsbewegingen m.i.v. 01/01/2006, positief geadviseerd door het Tussencomité, goed te keuren. RVB 04 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de aangepaste criteria voor wervingsambten goed te keuren. De criteria worden als bijlage aan deze beslissing toegevoegd. RVB 05 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om geen gevolg te geven aan de klachten die door XXXXXXXX, beheerder XXXXXX, werden geuit aan het adres van XXXXXXX, directeur XXXXXXXXX. RVB 06 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om het verzoek van de algemeen directeur in te willigen en artikel 53bis van het decreet 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs toe te passen in MPI De Bevertjes. RVB 07 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om het verzoek van de algemeen directeur in te willigen en de ingangsdatum voor toelating tot de proeftijd/nieuwe affectatie/mutatie voor de vacante betrekking van directeur in KA1 Brugge Centrum vast te stellen op 01 september RVB 08 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist: De directeur laat zich voor de selectieprocedure (beoordeling van het voorgelegde dossier en het afnemen van het voorziene interview) voor de personeelsbewegingen in wervingsambten, selectie- of bevorderingsambten vervangen door één of meerdere collega-directeurs (bij voorkeur van hetzelfde onderwijsniveau), wanneer één van de kandidaten voor de te begeven betrekking: zijn/haar echtgeno(o)t(e) is of een partner of persoon met wie hij/zij samenwoont of een duurzame relatie onderhoudt; een familielid (bloed- of aanverwant) is tot en met de derde graad; een persoon is met wie de directeur een bijzondere band heeft (gehad) door omstandigheden van familiale of relationele aard. RVB 09 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om toevoeging van hiernavolgende passage in de schoolreglementen van de scholen die behoren tot Scholengroep 25 Brugge-Oostkust goed te keuren: Algemene klachtenprocedure Klachten over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school waar geen georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 1 van 33

2 is, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van de school en met hem te worden besproken. Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen of handelt de klacht over het optreden van de directeur zelf dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, waarna deze de behandeling van de klacht op zich neemt. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de algemeen directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd. De algemeen directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht. De algemeen directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht. Over de wijze waarop men behandeld is en tegen het resultaat van de behandeling van de klacht kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Ombudsdienst. Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op. Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 2 van 33

3 Bijlage 1 Overzicht vacantverklaringen 2005 Nummer Volume 16 u BS ASSEBROEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Nummer Volume 20 u BS ASSEBROEK LEERMEESTER N-C ZEDENLEER (LAG OND) Nummer Volume 12 u BS ASSEBROEK KINDERVERZORGER Nummer Volume 18 u BS ASSEBROEK BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 8 u BS BEERNEM DE DRIE BEERTJES KINDERVERZORGER Nummer Volume 8 u BS BLANKENBERGE D'OEFENSCHOOL KINDERVERZORGER dinsdag 26 april 2005 Pagina 1 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 3 van 33

4 Nummer Volume 10 u BS BLANKENBERGE D'OEFENSCHOOL BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 1 FT ONDERWIJZER BS BLANKENBERGE ZILVERMEEUW Nummer Volume 10 u BS BLANKENBERGE ZILVERMEEUW BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 2 u BS BLANKENBERGE ZILVERMEEUW LEERMEESTER N-C ZEDENLEER (LAG OND) Nummer Volume 8 u BS BLANKENBERGE ZILVERMEEUW KINDERVERZORGER Nummer Volume 18 u BS BRUGGE (CENTRUM) BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 1 FT ONDERWIJZER BS DE HAAN EINSTEIN dinsdag 26 april 2005 Pagina 2 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 4 van 33

5 Nummer Volume 4 u 63 punten BS DE HAAN EINSTEIN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (ICT) Nummer Volume 4 u R 63 punten BS DE HAAN EINSTEIN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Nummer Volume 4 u R 63 punten BS DE HAAN EINSTEIN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Nummer Volume 10 u BS DE HAAN EINSTEIN BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 1 FT P ONDERWIJZER BS SINT-ANDRIES BRUGGE DE BOOMHUT Nummer Volume 1 FT P BS SINT-KRUIS (BRUGGE) DE TANDEM ONDERWIJZER Nummer Volume 8 u BS SINT-KRUIS (BRUGGE) DE TANDEM KINDERVERZORGER dinsdag 26 april 2005 Pagina 3 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 5 van 33

6 Nummer Volume 11 u BS OOSTKAMP KONING BOUDEWIJNSCHOOL KINDERVERZORGER Nummer Volume 10 u BS OOSTKAMP KONING BOUDEWIJNSCHOOL BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 1 FT BS SINT-ANDRIES MANITOBA KLEUTERONDERWIJZER Nummer Volume 10 u BS SINT-ANDRIES MANITOBA BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 8 u BS ZEDELGEM DE GLIMLACH KINDERVERZORGER Nummer Volume 1 FT BS KNOKKE ZWINSTEDE ONDERWIJZER Nummer Volume 10 u BS BRUGGE PANNEBEKE BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) dinsdag 26 april 2005 Pagina 4 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 6 van 33

7 Nummer Volume 10 u BS TORHOUT BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 10 u BS SINT-KRUIS (BRUGGE) DE LINDE BELEIDSMEDEWERKER (ZORG) Nummer Volume 1 FT P MPI OEDELEM STUDIEMEESTER-OPVOEDER INTERNAAT Nummer Volume 1 FT P MPI SINT-MICHIELS ONDERWIJZER ASV Nummer Volume 7 u P MPI SINT-MICHIELS LEERMEESTER N-C ZEDENLEER (BULO) Nummer Volume 15 u P MPI SINT-MICHIELS LOGOPEDIST Nummer Volume 1 FT P MPI SINT-MICHIELS STUDIEMEESTER-OPVOEDER INTERNAAT dinsdag 26 april 2005 Pagina 5 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 7 van 33

8 Nummer Volume 1 FT P MPI SINT-MICHIELS STUDIEMEESTER-OPVOEDER INTERNAAT Nummer Volume 10 u KA 3 ASSEBROEK LERAAR SO TV TOEGEPASTE BIOLOGIE TSO TV 2 TV TOEGEPASTE BIOLOGIE TSO TV 3 Nummer Volume 1 FT KA 3 ASSEBROEK LERAAR SO AV WISKUNDE ASO AV 3 AV WISKUNDE TSO AV 3 Nummer Volume 11 u KA 3 ASSEBROEK LERAAR SO AV WISKUNDE TSO AV 3 Nummer Volume 1 FT KA 3 ASSEBROEK LERAAR SO PV HUISHOUDKUNDE BSO PV 2 TV HUISHOUDKUNDE BSO TV 2 PV HUISHOUDKUNDE TSO PV 2 TV HUISHOUDKUNDE TSO TV 2 Nummer Volume 4 u KA 3 ASSEBROEK LERAAR SO AV MEDIA TSO AV 3 dinsdag 26 april 2005 Pagina 6 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 8 van 33

9 Nummer Volume 17 u MS 5 ASSEBROEK LERAAR SO PV ELEKTRICITEIT * PV 1 TV ELEKTRICITEIT * TV 1 PV MECHANICA * PV 1 TV MECHANICA * TV 1 Nummer Volume 12 u MS 5 ASSEBROEK LERAAR SO AV FRANS * AV 1 Nummer Volume 10 u MS 5 ASSEBROEK LERAAR SO AV FRANS * AV 1 Nummer Volume 8 u MS 5 ASSEBROEK LERAAR SO AV MUZIKALE OPVOEDING * AV 1 Nummer Volume 4 u KA BLANKENBERGE (MAERLANT ATHENEUM) LERAAR SO AV GESCHIEDENIS ASO AV 2 AV GESCHIEDENIS TSO AV 2 Nummer Volume 12 u KA BLANKENBERGE (MAERLANT ATHENEUM) LERAAR SO AV GESCHIEDENIS ASO AV 2 AV GESCHIEDENIS ASO AV 3 dinsdag 26 april 2005 Pagina 7 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 9 van 33

10 Nummer Volume 12 u KA BLANKENBERGE (MAERLANT ATHENEUM) LERAAR SO TV HUISHOUDKUNDE BSO TV 2 TV HUISHOUDKUNDE BSO TV 3 PV HUISHOUDKUNDE TSO PV 2 TV HUISHOUDKUNDE TSO TV 2 Nummer Volume 4 u KA BLANKENBERGE (MAERLANT ATHENEUM) LERAAR SO AV LICHAMELIJKE OPVOEDI BSO AV 2 Nummer Volume 4 u KA BLANKENBERGE (MAERLANT ATHENEUM) LERAAR SO AV NEDERLANDS ASO AV 3 Nummer Volume 5 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO AV FRANS * AV 1 Nummer Volume 6 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO AV GESCHIEDENIS * AV 1 Nummer Volume 4 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO AV LICHAMELIJKE OPVOEDI * AV 1 Nummer Volume 6 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO AV NEDERLANDS * AV 1 dinsdag 26 april 2005 Pagina 8 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 10 van 33

11 Nummer Volume 13 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO AV WETENSCHAPPELIJK * AV 1 WER AV WISKUNDE * AV 1 Nummer Volume 5 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO AV FRANS * AV 1 AV NEDERLANDS * AV 1 Nummer Volume 4 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO TV DACTYLOGRAFIE * TV 1 Nummer Volume 18 u MS BLANKENBERGE (MAERLANT MS) LERAAR SO PV MECHANICA * PV 1 TV MECHANICA * TV 1 TV TECHNOL OPVOEDING * TV 1 Nummer Volume 3 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV GEDRAGSWETENSCHAPP ASO AV 3 EN Nummer Volume 4 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV GESCHIEDENIS ASO AV 2 dinsdag 26 april 2005 Pagina 9 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 11 van 33

12 Nummer Volume 4 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV NEDERLANDS TSO AV 2 Nummer Volume 13 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV INFORMATICA ASO AV 2 AV INFORMATICA ASO AV 3 TV TOEGEPASTE INFORMATI ASO TV 3 TV TOEGEPASTE INFORMATI TSO TV 3 Nummer Volume 12 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO TV TOERISME TSO TV 2 TV TOERISME TSO TV 3 Nummer Volume 11 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV WISKUNDE ASO AV 2 AV WISKUNDE TSO AV 2 Nummer Volume 8 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV CHEMIE ASO AV 3 AV NATUURWETENSCHAPPE TSO AV 2 N Nummer Volume 8 u KA 1 BRUGGE LERAAR SO AV INFORMATICA TSO AV 2 TV TOEGEPASTE INFORMATI TSO TV 2 dinsdag 26 april 2005 Pagina 10 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 12 van 33

13 Nummer Volume 1 FT 63 punten KA 1 BRUGGE OPVOEDER Nummer Volume 4 u MS BRUGGE CENTRUM LERAAR SO TV TECHNOL OPVOEDING * TV 1 Nummer Volume 1 FT 82 punten OPVOEDER MS BRUGGE CENTRUM Nummer Volume 1 FT KA VIJVERHOF SINT-MICHIELS LERAAR SO AV WISKUNDE ASO AV 3 Nummer Volume 14 u KA KNOKKE ZWINSTEDE LERAAR SO PV HOUT BSO PV 2 PV HOUT BSO PV 3 TV HOUT BSO TV 2 TV HOUT BSO TV 3 Nummer Volume 16 u KA KNOKKE ZWINSTEDE LERAAR SO AV PROJECT ALGEMENE VAK BSO AV 2 AV PROJECT ALGEMENE VAK BSO AV 3 dinsdag 26 april 2005 Pagina 11 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 13 van 33

14 Nummer Volume 9 u MS KNOKKE ZWINSTEDE LERAAR SO AV FRANS * AV 1 Nummer Volume 7 u MS KNOKKE ZWINSTEDE LERAAR SO PV HAARTOOI * PV 1 Nummer Volume 7 u KTA BRUGGE LERAAR SO AV MUZIKALE OPVOEDING * AV 1 AV MUZIKALE OPVOEDING BSO AV 2 Nummer Volume 4 u KTA BRUGGE LERAAR SO AV EXPRESSIE BSO AV 3 Nummer Volume 1 FT KTA BRUGGE LERAAR SO AV PROJECT ALGEMENE VAK BSO AV 2 Nummer Volume 1 FT KTA BRUGGE LERAAR SO AV PROJECT ALGEMENE VAK BSO AV 2 Nummer Volume 15 u KTA BRUGGE LERAAR SO AV NEDERLANDS * AV 1 dinsdag 26 april 2005 Pagina 12 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 14 van 33

15 Nummer Volume 1 FT KTA BRUGGE LERAAR SO PV SCHILDEREN EN BSO PV 2 DECORA PV SCHILDEREN EN BSO PV 3 DECORA Nummer Volume 1 FT KTA BRUGGE LERAAR SO TV ELEKTRICITEIT BSO TV 3 Nummer Volume 8 u KTA BRUGGE LERAAR SO AV ECONOMIE DBSO AV 2 Nummer Volume 1 u KTA BRUGGE LERAAR SO TV HOTEL DBSO TV 3 Nummer Volume 1 u KTA BRUGGE LERAAR SO TV HUISHOUDKUNDE DBSO TV 3 Nummer Volume 12 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO AV NEDERLANDS * AV 1 Nummer Volume 4 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO AV PROJECT ALGEMENE VAK * AV 1 dinsdag 26 april 2005 Pagina 13 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 15 van 33

16 Nummer Volume 6 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO AV NEDERLANDS ASO AV 3 Nummer Volume 4 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO AV NATUURWETENSCHAPPE ASO AV 3 N Nummer Volume 5 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO AV WISKUNDE * AV 1 Nummer Volume 22 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO AV PROJECT ALGEMENE VAK * AV 1 AV PROJECT ALGEMENE VAK BSO AV 2 Nummer Volume 27 u KTA TORHOUT HOUTLAND LERAAR SO PV HOUT BSO PV 2 PV HOUT BSO PV 3 TV HOUT BSO TV 2 Nummer Volume 1 FT 63 punten KTA TORHOUT HOUTLAND OPVOEDER Nummer Volume 16 u OV1, OV2 SBSO SINT-ANDRIES KINDERVERZORGER dinsdag 26 april 2005 Pagina 14 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 16 van 33

17 Nummer Volume 1 FT SBSO SINT-ANDRIES MAATSCHAPPELIJK WERKER Nummer Volume 1 FT VERPLEGER SBSO SINT-ANDRIES Nummer Volume 1 FT SBSO SINT-ANDRIES STUDIEMEESTER-OPVOEDER EXT. Nummer Volume 11 u SBSO SINT-ANDRIES LERAAR ASV Nummer Volume 1 FT LERAAR ASV SBSO SINT-ANDRIES Nummer Volume 1 FT OV1 SBSO SINT-ANDRIES LERAAR ASV Nummer Volume 1 FT OV1, OV2 SBSO SINT-ANDRIES GODSDIENSTLERAAR (BUSO) AV KATHOLIEKE GODSD. * AV * dinsdag 26 april 2005 Pagina 15 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 17 van 33

18 Nummer Volume 1 FT SBSO SINT-ANDRIES LERAAR BGV * LASSEN-MONTEREN OV3 * * Nummer Volume 1 FT SBSO SINT-ANDRIES LERAAR BGV * SANITAIR OV3 * * Nummer Volume 1 FT SBSO SINT-ANDRIES LERAAR BGV * HOUT OV3 * * Nummer Volume 12 u SBSO SINT-ANDRIES LERAAR BGV * HUISHOUDKUNDE OV3 * * Nummer Volume 12 u SBSO SINT-ANDRIES LERAAR BGV * * OV2 * * Nummer Volume 2 u P SBSO DE HAAN LERAAR SO AV AARDRIJKSKUNDE TSO AV 3 Nummer Volume 1 u P SBSO DE HAAN LERAAR SO TV TOEGEPASTE BIOLOGIE TSO TV 3 dinsdag 26 april 2005 Pagina 16 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 18 van 33

19 Nummer Volume 1 FT P SBSO DE HAAN STUDIEMEESTER-OPVOEDER EXT. Nummer Volume 16 u ADMINISTRATIEF WERKER Nummer Volume 17 u ADMINISTRATIEF WERKER Nummer Volume 1 u LERAAR SO-OSP AV BIOLOGIE ASO AV 2 Nummer Volume 2 u LERAAR SO-OSP AV INFORMATICA ASO AV 2 Nummer Volume 4 u LERAAR SO-OSP AV NEDERLANDS BSO AV 3 Nummer Volume 4 u LERAAR SO-OSP AV RECHT TSO AV 3 dinsdag 26 april 2005 Pagina 17 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 19 van 33

20 Nummer Volume 3 u LERAAR SO-OSP AV GESCHIEDENIS TSO AV 3 Nummer Volume 2 u LERAAR SO-OSP AV NEDERLANDS TSO AV 3 Nummer Volume 11 u RG1, RG2 LERAAR SO-OSP AV ENGELS ASO AV 2 Nummer Volume 5 u RG1 LERAAR SO-OSP AV FRANS ASO AV 2 Nummer Volume 20 u RG1,RG2 LERAAR SO-OSP AV FRANS ASO AV 2 Nummer Volume 4 u LERAAR SO-OSP AV ENGELS BSO AV 3 Nummer Volume 16 u RG1,RG2 LERAAR SO-OSP AV NEDERLANDS 2E TAAL ASO AV 2 dinsdag 26 april 2005 Pagina 18 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 20 van 33

21 Nummer Volume 12 u RG1 LERAAR SO-OSP AV NEDERLANDS 2E TAAL ASO AV 2 Nummer Volume 2 u LERAAR SO-OSP AV ECONOMIE TSO AV 3 Nummer Volume 4 u LERAAR SO-OSP AV DUITS TSO AV 3 Nummer Volume 2 u LERAAR SO-OSP AV ENGELS TSO AV 3 Nummer Volume 8 u RG2 LERAAR SO-OSP AV SPAANS ASO AV 2 Nummer Volume 14 u LERAAR SO-OSP PV KOKEN BSO PV 2 Nummer Volume 8 u LERAAR SO-OSP PV KOKEN BSO PV 2 dinsdag 26 april 2005 Pagina 19 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 21 van 33

22 Nummer Volume 6 u LERAAR SO-OSP PV KANTOORTECHNIEKEN BSO PV 3 Nummer Volume 3,5 u GPB LERAAR HO-OSP TV AGOGIEK PE K TV * TV ALGEMENE DIDACTIEK PE K TV * Nummer Volume 6 u GPB LERAAR HO-OSP TV COMM. VAARDIGH. PE K TV * TV STAGES G.P.B. PE K TV * Nummer Volume 4 u GPB LERAAR HO-OSP TV ONDERWIJSDEONTOLOGI PE K TV * E TV ONDERWIJSORGANISATI PE K TV * E Nummer Volume 3 u GPB LERAAR HO-OSP TV VAKDIDACT&OEFENINGE PE K TV * N Nummer Volume 9 u LERAAR HO-OSP TV INFORMATICA EC K TV * Nummer Volume 21 u LERAAR SO-OSP TV INFORMATICATOEPASSIN TSO TV 3 GEN dinsdag 26 april 2005 Pagina 20 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 22 van 33

23 Nummer Volume 14 u LERAAR SO-OSP TV BEDRIJFSBEHEER BSO TV 3 TV BOEKHOUDING BSO TV 3 TV ECONOMIE BSO TV 3 Nummer Volume 10 u LERAAR SO-OSP TV INFORMATICATOEPASSIN BSO TV 3 GEN Nummer Volume 2 u LERAAR SO-OSP TV KANTOORTECHNIEKEN BSO TV 3 Nummer Volume 4 u LERAAR SO-OSP TV RECHT BSO TV 3 Nummer Volume 1 u LERAAR SO-OSP TV HANDELSCOR DUITS TSO TV 3 Nummer Volume 3 u LERAAR SO-OSP TV INFORMATICATOEPASSIN TSO TV 3 GEN Nummer Volume 1,5 u LERAAR SO-OSP TV HANDELSCOR TSO TV 3 NEDERLAND dinsdag 26 april 2005 Pagina 21 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 23 van 33

24 Nummer Volume 5/10 CLB 26 BRUGGE MAATSCHAPPELIJK WERKER Nummer Volume 5/10 CLB 26 BRUGGE MAATSCHAPPELIJK WERKER Nummer Volume 5/10 ARTS CLB 26 BRUGGE Nummer Volume 5/10 CLB 26 BRUGGE MEDEWERKER dinsdag 26 april 2005 Pagina 22 van 22 Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 24 van 33

25 Bijlage 2 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 110 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de wettelijke voorschriften in verband met Mutatie, Nieuwe Affectatie, Vaste Benoeming. 1. DOSSIER (55 punten) a. Anciënniteit (max 10 ptn) 1. Dienstanciënniteit aan het Rijks-/Gemeenschapsonderwijs : 1 pt./ per volledige schijf van 360 dagen (max. 5 ptn) Alle gepresteerde diensten worden berekend. Opdrachten minder dan de helft worden gedeeld door twee. De dagen worden geteld tot op 31 augustus, voorafgaand aan de datum waarop de gevraagde mutatie, nieuwe affectatie of vaste benoeming ingaat. 2. Ambtsanciënniteit aan de instelling : 1 pt/per volledige schijf van 360 dagen (max. 5 ptn) Alle gepresteerde diensten worden berekend. Opdrachten minder dan de helft worden gedeeld door twee. De dagen worden geteld tot op 31 augustus, voorafgaand aan de datum waarop de gevraagde mutatie, nieuwe affectatie of vaste benoeming ingaat. b. Gevolgde nascholing (max 10 ptn) De nascholing moet functiegericht zijn en niet georganiseerd door de school op leerlingvrije dagen. De attesten, getuigschriften en diploma s van de gevolgde nascholingen, aanwezig in het dossier, worden globaal gequoteerd. Basiscursus tekstverwerking en basiscursus besturingssysteem worden niet als nascholing geëvalueerd. De duur van de nascholing wordt als volgt verrekend: - max. 1 dag -> 1 punt - 2 à 4 dagen -> 1,5 punten - 5 dagen of meer -> 2 punten Per schooljaar kan een maximum van 4 punten gehaald worden. Voor nascholingen waarvan de duur minder dan 5 dagen bedraagt, wordt een geldigheidslimiet van 10 jaar aangehouden, dit gerekend tot op het moment van de beoogde indiensttreding. De quotering wordt toegekend vóór het interview. Op vraag van de kandidaat of het instellingshoofd kan er een mondelinge toelichting en/of verdediging gegeven of gevraagd worden. c. Evaluatiedossier (max 10 ptn) Het laatste beoordelings- of evaluatieverslag, per instelling (niet ouder dan 3 jaar) wordt als volgt geëvalueerd : - Buitengewoon : 10 punten - Zeer goed : 8 punten - Goed : 7 punten - Voldoende : 5 punten Indien men tegelijkertijd in meerdere instellingen functioneert, dient men per instelling een beoordelingsof evaluatieverslag toe te voegen. Mits de nodige verantwoording kan een vroeger beoordelingsverslag of evaluatieverslag aanvaard worden. Indien de beoordeling enkel eindigt met voldoende of volledige voldoening, zal de commentaar bij het verslag doorslaggevend zijn en getransponeerd worden naar hierboven vermelde indeling. d. Verdiensten voor het gemeenschapsonderwijs (max. 10 ptn.) Gestaafde stukken uit het dossier worden gequoteerd. Hiermee worden de verdiensten (prestaties, inzet, publicaties, ) en de betrokkenheid van de kandidaat gehonoreerd. Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 25 van 33

26 e. Ervaring met de specifieke leerlingenpopulatie en/of de specifieke opdracht (max. 10 ptn) Zie bijlage. Stukken uit het dossier worden globaal gequoteerd. De quotering wordt toegekend vóór het interview. Op vraag van de kandidaat of het instellingshoofd kan er een mondelinge toelichting en/of verdediging gegeven of gevraagd worden. Opdrachten minder dan de helft worden gedeeld door twee. f. Opmaak dossier (max. 5 ptn) Ieder dossier bevat een verklaring op eer dat vermeldt dat de gegeven informatie correct en volledig is. De kandidatuur is ongeldig als de informatie incorrect is! 2. INTERVIEW (55 ptn.) a. Algemene indruk en spreekvaardigheid (max. 15 ptn) Op basis van beoordeling tijdens het interview. b. Deskundigheid (max. 40 ptn) Op basis van de vraagstelling. De kandidaat met de hoogste score wordt voorgedragen, rekening houdend met de decretale voorwaarden. Wie minder dan 70 punten haalt, wordt afgewezen. Bij gelijkheid van punten zijn de punten die werden toegekend aan het interview doorslaggevend. Is men enige kandidaat voor een betrekking en vraagt men uitbreiding van vaste benoeming, nieuwe affectatie of mutatie binnen de instelling waar men reeds gedeeltelijk vastbenoemd is, dan moet er geen dossier worden ingediend en hoeft er geen interview te worden afgenomen. Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 26 van 33

27 GEWOON BASISONDERWIJS! "! "# $ % "" "# %# # "$ & ' (") *% % + ( %! "# $ % % " "# %# #$ Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 27 van 33

28 BUITENGEWOON BASISONDERWIJS %! " *, *, *,- *,. (*, (*, (*, (*,- (*,. (*,/ %,! "#,$ % "" "# %# 01! 01! ("("% 01! ) (%23)(24 %! "# $ % % " "# %# Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 28 van 33

29 GEWOON SEC. ONDERWIJS + Buitengewoon Secundair Onderwijs TYPE 5 (Zeelyceum) &'#('# *1!'# 5 )1 )!'# 6)1! "#5 "$ % "" "#%# # "$ # %%%% #$ * Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 29 van 33

30 BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS (uitgezonderd type 5 (Zeelyceum)) "3!4 *, "3!4 *, "3!4 *, "-3!-4 *,- (" "5"" % "! "# "$ % "" "#%# % Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 30 van 33

31 OSP "% # %%%% Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 31 van 33

32 Administratief medewerker (Basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, gewoon sec. onderwijs, Zeelyceum en volwassenenonderwijs) Ervaring in de specifieke opdracht: 1 punt per schijf van 360 dagen. Voor een combinatie van opdrachten wordt telkens de overeenkomstige combinatie van de ervaring in rekening gebracht. Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 32 van 33

33 CLB ) 1 ) ) ) 1 "% + 0&% ) ) *, ) ) *,5*,- ) ) *,. ) 1!5! ) 1! Beslissingen RVB dd. 25/04/2005 Pagina 33 van 33

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 JUNI 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 RVB 12 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 10 MEI 2007 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde jaarrekening 2006 goed te keuren. RVB 02

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust 1000 Basisschool D'Oefenschool 4 uur 1001 Basisschool D'Oefenschool 8 uur Pagina 1/25 1002 Basisschool D'Oefenschool 13 uur ORTHODOXE GODSDIENST 1003 Basisschool D'Oefenschool 8 uur ICT-COÖRDINATOR (HSO)

Nadere informatie

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1000 Basisschool Brugge Centrum KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 28 april 2008 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep -Oostkust beslist om de voorgelegde openstaande facturen 2004 voor een bedrag

Nadere informatie

TOC 24/09/2010 - Bijlage 1 Aanpassingen / schrappingen vacant verklaarde betrekkingen in wervingsambten m.i.v 01/01/2011: mutatie/nieuwe affectatie en vaste benoeming. Nummer betrekking School 1017 BS

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Vacante betrekkingen Scholengroep 25 Brugge-Oostkust. Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G Vacante betrekkingen 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nummer Volume Opmerking Instelling Ambt #U C Vak/Specialiteit OV G 1000 9 u Basisschool Brugge Centrum

Nadere informatie

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit

pagina 1 van 52 Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Volume Opmerking Vak/Specialiteit Vacante betrekkingen 2014 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep 25 Brugge-Oostkust Nr Instelling Ambt Volume Opmerking Vak/Specialiteit 1000 2 u Basisschool De Springplank ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 september 2004 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de procedure van de internaten van Scholengroep

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 juni 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist de aanpassingen aan de prioriteitenlijst voor kleine

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 29 september 2008 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust bekrachtigt de beslissing van de algemeen directeur,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 15 mei 2014 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust stelt na verkiezing het hierna vermelde lid

Nadere informatie

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST

2/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST 2/24 PROTESTANTSE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 15 Limburg Noord GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 15001 GO! BS de Brug ZORGCOÖRDINATOR (PBA)

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 SEPTEMBER 2010 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Nadere informatie

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016

Goedgekeurde lijst RVB dd. 10.03.2016 Vacante betrekkingen 2016 1 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 16 Midden-limburg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1601001 Basisschool HerckerHof ONDERWIJZER

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair

Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair Ronseweg 1-9700 Oudenaarde Tel.: 055/33 45 50 - Fax: 055/30 96 12 sgr21@g-o.be Vacante betrekkingen 2017: Basisonderwijs Secundair 1 GO! basisschool De Toekomst ONDERWIJZER 19/24 2 GO! basisschool De Toekomst

Nadere informatie

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015

OVERZICHT VACANTVERKLARING 2015 Nummer: 1001 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Katholieke godsdienst R Nummer: 1002 BS Europa Bredene Volume: 2/24 Leermeester godsdienst Protestantse godsdienst R Nummer: 1003 BS Europa

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 25 NOVEMBER 2013 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde openstaande facturen

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Athena Campus Ter Bruyninge 11/22 ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST 10/24 KLEUTER 2/36 Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 26 Mandel en Leie GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 10901 Athena Campus Ter Bruyninge LERAAR ASV

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 600401 GO! Basisschool De Blokkendoos LEERMEESTER

Nadere informatie

Kennisname notulen raad van bestuur dd

Kennisname notulen raad van bestuur dd Raad van Bestuur RvB 2004 04 27 (060-066) samenvatting.doc Raad van Bestuur vergadering van 2004 04 27 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP RUGGE-OOSTKUST Raad van estuur 26 september 2005 OVERZICHT ESLISSINGEN RV 01 De Raad van estuur van Scholengroep 25 rugge-oostkust beslist om zijn beslissing uit te stellen i.v.m. het principiële

Nadere informatie

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24

Scholengroep 28 Westhoek. Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER 2/24 Vacante betrekkingen 2017 Scholengroep 28 Westhoek GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1001 GO! basisschool De Tuimelaar KLEUTERONDERWIJZER

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2014) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 22/ 7 22/ 8 22/ 9 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum

Nadere informatie

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G

Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G Vacante betrekkingen 2016 Scholengroep 14 Maasland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nummer Instelling Ambt V Opmerking U C VAK/SPECIALITEIT OV G 1401000 Basisschool De Sprong KATHOLIEKE GODSDIENST

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 19 DECEMBER 2005 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde principes voor de aanwending

Nadere informatie

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom

Scholengroep 6 Rivierenland 600301 10/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10. Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom Vacante betrekkingen 2012 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MEDEWERKER 600302 7/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vacantverklaring. Brussel, 11 mei Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 /03 Betreft : vacantverklaring Brussel, 11 mei 2012. Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van 27 maart

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 18 DECEMBER 2006 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de regeling i.v.m. de opvang van kinderen

Nadere informatie

vacantverklaringen 2016 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2016 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kinderverzorger 1/32 R 1200002 Leermeester niet-confessionele zedenleer 4/24 1200003 Leermeester niet-confessionele zedenleer 4/24 R 1200004 Onderwijzer

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Secundair Onderwijs. Pagina 1 van 7. Secundair Onderwijs Dienstorder Secundair Onderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie n1516ap06_03 Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38 36 amaryllis.pieteraerens@brun ette.brucity.be Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (15.04.2013) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 Atheneum Gentbrugge 22/ 2 22/ 3 22/ 4 22/ 5 22/ 6 4 / 22 SO 1 AV Godsdienstleraar Katholieke godsdienst Atheneum Gentbrugge 4 /

Nadere informatie

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs,

Betreft : vakantverklaring. Brussel, 13 oktober Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, TP 2011-2012 06 / 01 Betreft : vakantverklaring Aan de personeelsleden van het Nederlandstalig secundair onderwijs, Brussel, 13 oktober 2011. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Executieve van

Nadere informatie

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953

Vacante betrekkingen 2014. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap VERSIE 3 JUNI 2014 MET WIJZIGINGEN ZIE 601602-601903 - 601934-601945 - 601953 Vacante betrekkingen 2014 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 0,4 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PARAMEDISCH WERKER 600302 0,5 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2013 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 4/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom MAATSCHAPPELIJK WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST

LEERMEESTER GODSDIENST 12/24 ISLAMITISCHE GODSDIENST Vacante betrekkingen 2015 Scholengroep 6 Rivierenland GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 600301 5/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding Boom PSYCHO-PEDAGOGISCH WERKER 600302 10/10 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite

vacantverklaringen 2017 scholengroep 12 Adite BASISONDERWIJS GO! basisschool Zonnedorp Aarschot 1200001 Kleuteronderwijzer 12/24 1200002 ICT-coördinator HOKT (85p) 4/36 GO! basisschool De Hoogvlieger Aarschot 1200003 Leermeester Islamitische godsdienst

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 11 MEI 2015 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om XXXXXXX, leraar XXXXXXXXX,

Nadere informatie

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt

Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Handleiding bij het opmaken van het dossier voor vaste benoeming, nieuwe affectatie, mutatie in een wervingsambt Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 17 DECEMBER 2007 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde begroting 2008 goed

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 24 SEPTEMBER 2012 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01a RVB 01b RVB 01c RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier?

Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden zijn in het dossier? Handleiding bij het opmaken van het dossier voor waarnemende aanstelling, toelating tot de proeftijd, nieuwe affectatie, mutatie in het ambt van TA / TAC Welke gegevens/documenten moeten terug te vinden

Nadere informatie

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei

Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei Vacante betrekkingen (01.03.2016) Scholengroep 22 Gent - Panta Rhei 22/ 1 GO! internaat De Koekoek (102319) 15/ 36 Aut. internaat Stud.-Opv. Internaat 22/ 2 GO! basisschool De Klaver Destelbergen (002782)

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur OVERZICHT VOORSTELLEN VAN BESLISSING 23 FEBRUARI 2015 RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust gaat principieel

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 19 DECEMBER 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde semesterrekening

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 15 DECEMBER 2014 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03. RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 17 DECEMBER 2012 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25

Nadere informatie

(werd vervangen door Jean-Pierre Decamp directeur middenschool Boom)

(werd vervangen door Jean-Pierre Decamp directeur middenschool Boom) Raad van Bestuur RVB 2005 07 05 (067-088 ) samenvatting Raad van Bestuur vergadering van 2005 07 05 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

"' ( )& & * + "' ( %, + %& +. "' & & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4

' ( )& & * + ' ( %, + %& +. ' & & ! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 !" # $%& "' ( )& & * + "' ( %, + * "',- %& +. "' & /&.* & "! # $%& & &00 1#$ $12#3 1$!4 # !"#!$%& INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 VERKLARING VAN GEBRUIKTE CODES EN AFKORTINGEN... 3 AFKORTINGEN... 3 CODES

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 2015-2016 Pagina 1 van 35 Algemeen Secundair Onderwijs ASO 2 de graad 3 de graad Latijn met extra Talen Latijn met extra Wiskunde Latijn Moderne Talen Latijn

Nadere informatie

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO

LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO LESSENTABEL 2 e GRAAD ASO Economie Humane Latijn Wetenschappen Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Biologie 1 1 1 2 Chemie 1 1 1 2 Engels 3 3 3 3 Frans 3 3 3 3 Fysica 1 1 1 2 Geschiedenis

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 20 DECEMBER 2010 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 28 NOVEMBER 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 12 DECEMBER 2013 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde dotatieverdeling voor 2014

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2009-2010. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

bevorderingsambten selectieambten - criteria mutatie/nieuwe affectatie/ vaste benoeming/toelating tot de proeftijd - syndicale onderhandelingen

bevorderingsambten selectieambten - criteria mutatie/nieuwe affectatie/ vaste benoeming/toelating tot de proeftijd - syndicale onderhandelingen Gent, 19 april 2016. Titel Werkingsreglement met criteria voor mutatie, nieuwe affectatie, vaste benoeming of toelating tot de proeftijd in een selectie- of bevorderingsambt. Ons kenmerk Doelgroep(en):

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP RUGGE-OOSTKUST Raad van estuur 29 september 2014 OVERZICHT ESLISSINGEN RV 01 RV 02 RV 03 RV 04 RV 05 RV 06 RV 07 De Raad van estuur van Scholengroep 25 rugge-oostkust beslist dat aan S Koning

Nadere informatie

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25

Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Katia Van Hulle Tel: 050/63.17.61 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be 25 juni 2015 Notulen van het Tussencomité van Scholengroep 25 Vergadering van vrijdag

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2008-2009. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 2006-2007 September 2006 Inhoud LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD BSO Hout...5 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Nieuwe affectatie in wervingsambten.

Nieuwe affectatie in wervingsambten. Nieuwe affectatie in wervingsambten. Wat is nieuwe affectatie? N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling naar een andere instelling binnen de scholengemeenschap

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 15 december 2008 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust coöpteert dhr. Renier Van Dessel als lid van de Raad

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 NOVEMBER 2006 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om zijn beslissing, genomen op 27/03/2006 met

Nadere informatie

Raad van Bestuur OVERZICHT BESLISSINGEN. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist:

Raad van Bestuur OVERZICHT BESLISSINGEN. De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist: 15 DECEMBER 2003 Raad van Bestuur OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust beslist om de voorgelegde

Nadere informatie

Titel Werkingsreglement met criteria voor een waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen in een selectie- of bevorderingsambt

Titel Werkingsreglement met criteria voor een waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen in een selectie- of bevorderingsambt Gent, 26 mei 2015. Titel Werkingsreglement met criteria voor een waarnemende aanstelling van meer dan 60 dagen in een selectie- of bevorderingsambt Ons kenmerk Doelgroep(en): Inlichtingen: instellingshoofden

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2009 12 15 (179-197)

Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2009 12 15 (179-197) Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2009 12 15 (179-197) Raad van Bestuur vergadering van 2009-12 - 15 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk (v), Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: administratief:

Raad van Bestuur. Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: administratief: Raad van Bestuur Samenvatting RVB 2005 12 13 (137-156) Raad van Bestuur vergadering van 2005-12 - 13 AANWEZIG: effectieve leden: effectieve leden: Deskundige leden: met raadgevende stem: De Bruyn Dirk,

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming.

Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op : mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV /11-060 Titel: Inlichtingen: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Alle kandidaten dienen hun dossier in. Dit dossier bevat minstens volgende elementen

Alle kandidaten dienen hun dossier in. Dit dossier bevat minstens volgende elementen CRITERIA + SELECTIEPROCEDURE voor een vacature in het ambt van directeur + directeur CLB (waarnemende aanstelling/toelating tot de proeftijd/nieuwe affectatie/mutatie) Opmerking: er kan nog steeds een

Nadere informatie

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer

3.1. Aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs: berekening periode vrijstelling van verklaring op eer Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 1. Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG:

Raad van Bestuur. Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc. Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 12 11 (203-222).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-12 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 12 ADITE

SCHOLENGROEP 12 ADITE SCHOLENGROEP 12 ADITE Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2015: mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Het secretariaat

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie