LOGBOEK VAN DE STUDENT. Evaluatie. Naam: 1 Logbook Voorbereiding Werkplekleren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOGBOEK VAN DE STUDENT. Evaluatie. Naam: 1 Logbook Voorbereiding Werkplekleren"

Transcriptie

1 1 Logbook Voorbereiding Werkplekleren LOGBOEK VAN DE STUDENT Evaluatie Naam: Dit project kwam tot stand met steun van de Europese Commissie. Deze gids geeft enkel de bedenkingen vqn de auteurs weer en de Commissie is niet verantwoordelijk voor om het even welk gebruik vqn de inhoud ervan.

2 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 2 1 CONTACT DATA 1.1 STUDENT Naam en voornaam Adres Foto van de student GSM-nummer Nummer vaste lijn Studiegebied Schooljaar Klas : Module: 1.2 UITZENDSCHOOL OF -BEDRIJF Naam Logo of stempel van de school Adres Telefoonnr 1 Telefoonnr 2 Fax Naam van de coördinator Telefoonnr GSM-nr Fax Webpagina

3 3 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 1.3 STAGESCHOOL/-BEDRIJF Naam van het bedrijf Logo of stempel van het bedrijf Adres van de hoofdzetel Telefoonnr GSM-nr Fax Werkplaats * Adres Telefoonnr GSM-nr Fax Webpagina 1.4 MENTOR Naam Telefoonnr GSM-nr Fax Naam van begeleidende leraar ** Telefoonnr GSM-nr * Indien verschillend van hoofdzetel * * Indien een andere dan de coördinator

4 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 4 2 INHOUDSTAFEL 1 CONTACT DATA STUDENT UITZENDSCHOOL OF -BEDRIJF STAGESCHOOL/-BEDRIJF MENTOR INHOUDSTAFEL VOORALEER JE VAN START GAAT WAAROM LEREN DOOR PRAKTIJKERVARING? WBL: DEEL VAN JE STUDIEPROCES MOGELIJKE ACTIVITEITEN TIJDENS DE STAGEPERIODE SOLLICATIE EN CURRICULUM VITAE INLEIDING DE SOLLICITATIEBRIEF lay-out Het midden Slot VOORBEELD VAN EEN SOLLICITATIEBRIEF Je sollicitatiebrief JE CV DE EUROPAS MOBILITEIT WAT IS HET? WIE KOMT ERVOOR IN AANMERKING? WIE IS VERANTWOORDELIJK OM HEM UIT TE VAARDIGEN? WAAR KAN JE HEM VERKRIJGEN? Technische ondersteuning INTERCULTURELE EN TAALKUNDIGE VOORBEREIDING INTERCULTURELE VOORBEREIDING Informatie betreffende het gastland Informatie over de stad van bestemming Belangrijke documenten Reisvoorbereidingen TAALKUNDIGE VOORBEREIDING... 18

5 5 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 8 ONTMOETING MET DE MENTOR VOORBEREIDING ZOEK DIT UIT VOOR JE MET WBL START! ALGEMENE BIJLAGEN STAGEOVEREENKOMST EN KWALITEITSVERBINTENIS LEONARDO DA VINCI TELEFOONINFORMATIE OM AF TE SLUITEN BLIJF GEZOND EN VEILIG... 27

6 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 6 3 VOORALEER JE VAN START GAAT Dit is je WBL-logboek met opdrachten, met vragen en antwoorden, Met wat je geleerd hebt tijdens de stage, richtlijnen en nuttige tips. De logboeken zijn opgesplitst in 3 modules: 1 ste module: Logboek van de student Vóór de stageperiode 2de module: Logboek van de student Tijdens de stageperiode 3de module : Logboek van de student Na de stageperiode Waarom leren door praktijkervaring? WBL is een belangrijke factor in om het even welke opleiding. Voorbereiding is de sleutel tot een succesvolle job. Opdrachten: Het logboek van de student Vóór de stageperiode zal jou en je leraar/mentor voorbereiden op je plaatsing. Je zal vooral leren welke je sterke kanten zijn en waar je nog kan verbeteren. Je zal een curriculum vitae leren schrijven en voorbereid worden op een andere taal en cultuur. Je resultaat van je WBL-periode zal omschrijven wat je moet kennen en verstaan na je stageperiode. Maar het is belangrijk om ruimte te laten voor improvisatie als je vragen beantwoordt betreffende je werk. Kennis en begrip zijn sleutelwoorden vóór, tijdens en na je WBL-periode. Om een succesvolle afronding van je WBL-periode te verzekeren, probeer je steeds je werk te verklaren, te vereenzelvigen, te beschrijven en erover te discussiëren. Je staat er niet alleen voor. De mentor of leraar zal je helpen met de voorbereiding. Je zal ook bezoek krijgen tijdens je WBL-periode. Je krijgt ook hulp erna. Het is belangrijk om altijd je logbook bij je te hebben. Gebruik het logboek als je je vaardigheden toepast. Op deze manier zal je je kennis toepassen en kan die bijdragen aan verworven vaardigheden.

7 7 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 4 WAAROM LEREN DOOR PRAKTIJKERVARING? Alle beroepen vergen een combinatie van kennis/begrip en intellectuele vaardigheden. WBL verschaft je de werktuigen om kennis te vergaren, maar vraagt tegelijkertijd begrip. Het zal nodig zijn dat je problemen analyseert en oplost. Met momenten zal je problemen op een creatieve manier moeten oplossen. Je zal leren hoe je tijd te plannen en je werk te organiseren, maar niet in het minst zal je leren om je eigen werk te evalueren en je ervaring te koppelen aan gezond verstand. Begin met wat volgt te beantwoorden. Wees oprecht. Denk na over de manier waarop je antwoordt. Verklaar je antwoord en discussieer erover en stel zelfs een andere oplos-sing voor. VOLHARDING Tijdens een erg uitdagende opdracht, waarmee ik moeilijkheden heb, komt mijn mentor zeggen dat ik op het verkeerde spoor zit. FLEXIBILITEIT A B C Ik ben blij met de tip en zal de opdracht opnieuw uitvoeren. Ik voel me gegeneerd omdat ik faalde en nog meer door de richtlijnen van mijn mentor. Ik wil het alleen doen zonder tussenkomst. Ik geef het op! Mijn mentor vraagt om een dag langer te blijven. BEGRIP Mijn WBL-mentor geeft me een vervelende opdracht. A B C A B C Ik zit er niks mee in. Ik verplaats mijn afspraken. Ik ben er niet blij mee, maar ik zal het in ieder geval wel doen. Ik doe geen overuren. Ik vind het belangrijk om alle opdrachten uit te voeren. Ik zal het doen, hoewel met tegenzin. Ik doe alleen wat ik graag doe.

8 Logbook Voorbereiding Werkplekleren WBL: DEEL VAN JE STUDIEPROCES We vermeldden eerder al dat WBL een belangrijk deel van van je studies vormt. Deze ervaring zal de overstap van student naar professioneel efficiënter maken. De coördinator en mentor zullen je WBL-periode organiseren. Geen enkele plaatsing is identiek en sommige plaatsen zullen misschien meer relevant zijn dan andere. Gedetailleerde informatie vind je in de bijlagen over specifieke landen. 4.2 MOGELIJKE ACTIVITEITEN TIJDENS DE STAGEPERIODE Door het gebruik van het logbook, wordt de verbinding tussen schoolwork en WBL transparanter. Het zal je tonen hoe belangrijk de link tussen verworven kennis en toegepaste vaardigheden is. Vul hieronder de opdrachten van je WBL-periode in en verbind ze met je verworven kennis van op school. Maak plaats voor de onverwachte en nieuwe kennis die je tijdens WBL zeker zal opdoen. Opdracht/toepassing WBL School Kennis en begrip/school

9 9 Logbook Voorbereiding Werkplekleren Opdracht/toepassing WBL School Kennis en begrip/school

10 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 10 5 SOLLICATIE EN CURRICULUM VITAE 5.1 INLEIDING Een vestiging, school of bedrijf is gewoonlijk verantwoordelijk voor WBL thuis en in het buitenland. Relevante informatie is nodig in het WBL-proces. Daarom is het belangrijk dat je een CV leert op te stellen of dat je leert hoe je info vergaart of solliciteert. Er bestaan veel verschillende manieren om een sollicitatiebrief op te stellen. Elk land heeft zijn eigen traditie. Dit overzicht zal ingesloten worden in het document dat nodig is voor WBL in het buitenland. Dit overzicht zal ingesloten worden in het document dat nodig is voor WBL in het buitenland. 5.2 DE SOLLICITATIEBRIEF De enige bedoeling van een sollicitatiebrief is de ontvanger zover krijgen dat hij je cv leest. Dit moet duidelijk, overzichtelijk en rechtuit zijn LAY-OUT De stijl die je kiest is niet belangrijk. Zorg er echter voor dat het geen knoeiboel wordt. Gebruik niet te veel verschillende hoofdingen, manieren om te onderstrepen, lettertypes, enz. Verzeker je van een correcte spelling. Laat iemand je brief nalezen vooraleer je hem verstuurt. (Kijk naar het voorbeeld van een omslagbrief op de volgende bladzijde). 1. Naar wie verstuur ik mijn brief? Dat moet vermeld zijn in de advertentie. Indien dit niet het geval is, bel dan en vraag het. 2. Wat vermeld ik in mijn inleiding? Verwijs naar de referentienummers en waar je de advertentie gelezen hebt. Als je ongevraagd solliciteert, specifieer dan kort welke functie je voor ogen hebt. 3. Wat schrijf ik in het midden van de brief? 4. Wat vermeld ik in het slot? HET MIDDEN1 Het midden van de brief mag max. 2 à 3 paragrafen bevatten. Hierin zeg je wat je te bieden hebt en waarom ze je cv moeten lezen. Dit is een geschikt moment om de advertentie opnieuw te bekijken. In één paragraaf (max. 2) som je de opgedane ervaring en vaardigheden op; tegelijkertijd leg je een link met de vereisten uit de advertentie. Analyseer je loopbaan en vat in enkele zinnen samen waarin je gespecialiseerd bent of hoe lang je al bezig bent; je kan zelfs het bereikte niveau aanhalen. Deze paragraaf moet de lezer naar je cv leiden en de aandacht toespitsen op je eventueel unieke capaciteiten. 1

11 11 Logbook Voorbereiding Werkplekleren Een goede manier om deze paragraaf mee te beginnen is bv.: In mijn bijgevoegd cv zal u merken Ga dan verder en vertel over je loopbaan, wat hen onmiddellijk zal interesseren. Het volgende deel van het midden zal een korte beschrijving van je persoonlijke vaardigheden geven. Lees de advertentie opnieuw en refereer naar wat ze eisen. Als ze iemand met n goede coördinatie vragen, vermeld dan iets wat daarop betrekking heeft. Als er sprake is over communicatieve vaardigheden of leiding geven, vertel dan dat deze jouw ding zijn. Gebruik adjectieven zoals: bekwaamheid, goed ontwikkeld, sterk. Denk eraan dat je eerlijk bent over je bekwaamheid. Erover liegen wreekt zich op jou SLOT Sluit je brief af door te bedanken omdat ze hem gelezen hebben. Vermeld hoe je het verdere verloop zal opvolgen. Sluit af met een slotformule zoals hoogachtend, met beleefde groeten of een andere formule die je goed ligt. Denk erom dat je de schrijfetiquette respecteert. Laat enkele spaties voor je handtekening en schrijf daaronder je volledige naam. Vooraleer je de brief verstuurt, lees je hem nog eens. Schenk vooral aandacht aan:. De lengte (hij mag niet te lang zijn) Geen spellingsfouten of grammaticale fouten Check of je geantwoord hebt op de vereisten voor die bepaalde job. t Zou kunnen dat je de brief enkele keren opnieuw moet typen, maar denk eraan dat hij even belangrijk is als het cv. De brief moet de ontvanger prikkelen om hem te lezen. De samenvatting moet hem overhalen om je uit te nodigen voor een interview. In het interview toon je je kennis en vaardigheden.

12 Logbook Voorbereiding Werkplekleren VOORBEELD VAN EEN SOLLICITATIEBRIEF Voornaam, Naam Straat nr Gemeente Land Telefoonnr thuis (vergeet de code van het land niet) GSM-nr Datum Mijnheer/Mevrouw Naam Straat nr Gemeente Land Geachte Heer/Mevrouw Dank u om aandacht aan mijn brief te besteden. Ik solliciteer naar omdat ik mijn opleiding in. wil verbeteren. Momenteel studeer ik aan. Ik heb de kans gehad om met. te werken. Ik zoek een job die me de mogelijkheid biedt om in de horeca, het hotelwezen of de toeristische sector aan de slag te gaan. Als u verdere informatie over mijn achtergrond en opleiding wil, ben ik steeds bereid die u te geven. Ik kijk ernaar uit om iets van u te horen. U kan me bereiken op.. of via op. Ingesloten vindt u mijn curriculum vitae. Ik dank u nogmaals omdat u mijn brief gelezen heeft. Hoogachtend Handtekening Naam Voornaam

13 13 Logbook Voorbereiding Werkplekleren JE SOLLICITATIEBRIEF 1 Schrijf je eigen brief. 2 Volg de hierboven vermelde richtlijnen. 3 Druk 2 kopieën af: één voor de coordinator en één voor je logboek. 5.4 JE CV Om je cv op te stellen kan je gebruik maken van de website van Europas Wat is Europas?² Of je nu van plan bent om een opleiding te volgen, te solliciteren, of ervaring in het buitenland op te doen, het is erg belangrijk dat je je vaardigheden en bekwaamheid duidelijk kan omschrijven. Europas is een nieuwe manier om mensen te helpen om: hun vaardigheden en kwalificaties duidelijk te maken in Europa ( Europese Unie, Efta/EEA en kandiderende landen) naar om het even waar in Europa te verhuizen Europas bestaat uit 5 documenten: 2 documenten (Europas curriculum vitae (cv) en Europas talenpaspoort) die je zelf kan invullen; 3 andere documenten (Europas Certificaat bijvoegsel, Europas Diploma bijvoegsel en Europas Mobiliteit) ingevuld en uitgegeven door officiële organisaties. Europas wordt ondersteund door een network van National Europas Centra EUROPAS WERD OPGERICHT DOOR DE BESLISSING nr 2241/2004/EC VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 15 DECEMBER 2004 OVER EEN ENKEL TRANSPARANT KADER VOOR KWALIFICATIES EN COMPETENTIES; Je kan je eigen cv in een Europese taal naar keuze opstellen op de volgende website: 1. Schrijf je cv en maak gebruik van de Europas hulpmiddelen 2. Druk 2 kopieën af één voor de coordinator en één voor je logboek.

14 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 14 6 DE EUROPAS MOBILITEIT WAT IS HET? De Europas Mobiliteit is een opname van om het even welke tijdsduur (Europas mobiliteits ervaring genoemd) die een persoon in een ander Europees land doorbrengt voor studie of opleiding. Dit houdt bijvoorbeeld in: een plaatsing in een bedrijf een academische termijn als onderdeel van een uitwisselingsprogramma Vrijwilligerswerk in een NGO De mobiliteitservaring wordt gecontroleerd door twee partnerorganisaties, de ene in het thuisland en de andere in het gastland. Beide organisaties komen overeen wat het doel, de inhoud en de duur van de opleiding betreft; een mentor wordt in het gastland aan-gesteld. De partners kunnen scholen, universiteiten, opleidingscentra, niet-gouvernemen-tele organisaties enz. zijn. 6.2 WIE KOMT ERVOOR IN AANMERKING? De Europas Mobiliteit is bestemd voor al wie,ongeacht leeftijd of opleidingsniveau, er-varing in het buitenland wil opdoen. 6.3 WIE IS VERANTWOORDELIJK OM HEM UIT TE VAARDIGEN? De Europas Mobiliteit wordt uitgevaardigd door thuis- en gastorganisaties die betrokken zijn in het mobiliteitsproject in een taal overeengekomen tussen beide organisaties en de betrokken persoon. Voorbeelden van Europas mobiliteit: 6.4 WAAR KAN JE HEM VERKRIJGEN? Neem aub contact op met de organisatie die je naar het buitenland stuurt en verzoek hen om hun Nationaal Europas Centrum te contacteren TECHNISCHE ONDERSTEUNING Toegang tot dit gebied is beperkt tot organisaties die de Europas mobiliteit gebruiken. Om een paswoord te bekomen, contacteer je je Europas Nationaal Centrum 1

15 15 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 7 INTERCULTURELE EN TAALKUNDIGE VOORBEREIDING 7.1 INTERCULTURELE VOORBEREIDING In het buitenland studeren kan een avontuur zijn, dat verder reikt dan de schoolmuren. Leven en studeren in een vreemd land bezorgt je een grondigere kennis van een andere cultuur, het volk en de taal. Je zal ook ondervinden dat leven en studeren in een ander land je zal helpen ontwikkelen. Hier gaat niets boven als je een doorgedreven kennis over andere culturele gebruiken, de mensen en hun taal wil verwerven. Bovendien zal je ondervinden dat leven, studeren of werken in t buitenland belangrijke internationale competenties ontwikkelen, die voor een toekomstige werkgever belangrijk kunnen zijn. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor WBL. Om je WBL succesvol te laten verlopen is een basiskennis van het land en de organisaties vereist. Bereid je goed voor en aarzel niet om vragen te stellen. De coördinator die je uitzendt is verantwoordelijk voor je voorbereiding op WBL INFORMATIE BETREFFENDE HET GASTLAND2 Op het internet vind je allerhande informatie in verband met scholen, bedrijven, vrije tijd, taal en gebruiken. Ook belangrijke info zoals paspoort- en visavereisten, info rond gezondheid en veiligheidsvoorschriften vind je op het internet. Je zal je ook moeten informeren over de wisselkoers en de levensduurte. Vragen betreffende kost en inwoon moeten ook beantwoord worden. Gewoonlijk regelt de coördinator deze zaken. Om zich aan te passen moeten de studenten zich eerst de gebruiken en traditie van het specifieke land eigen maken, zoals o.a. godsdienst, de politieke situatie en de sociale standaard. Vis uit waar het respectievelijke consulaat of de ambassade gevestigd is, voor in geval je je paspoort of andere belangrijke documenten kwijtspeelt. Welke documentatie heb ik nodig voor toelating tot de cursus, om een beurs te bekomen? Het is belangrijk om de respectievelijke logboeken te gebruiken, om je studieuitgaven te bewijzen. Andere nuttige documentatie Reisgidsen Informatie over landen Internationale dagbladen Culturele verschillen Overzicht van inentingen Ambassades over de hele wereld

16 Logbook Voorbereiding Werkplekleren INFORMATIE OVER DE STAD VAN BESTEMMING. AIs je in het buitenland werkt, is het belangrijk om een geschikte verblijfsplaats te vinden. Zoals eerder vermeld zal de uitzendverantwoordelijke de noodzakelijke schikkingen treffen met de gastorganisatie. Als je zelf een woonplaats moet zoeken, houd er dan rekening mee dat dit niet eenvoudig is als je niet verblijft in de stad, waar je de lokale huizenmarkt moet checken. Je kan je gastorganisatie vragen om je te helpen bij het zoeken naar een kamer. Grotere organisaties kunnen zelf appartementen hebben, die ze intern verhuren. Als je gastorganisatie hier niet over beschikt, kan ze je misschien relaties of dagbladen aanbevelen, waarin je advertenties voor verhuur vindt. Je kan het ook aan vroegere internen vragen; zij kunnen een goede verblijfplaats weten. Bevraag je ook over de verschillende stadsdelen. Indien mogelijk, kies een plaats in de buurt van de gastorganisatie of met goede uitvalsbasis voor openbaar vervoer. Als je geen geschikte accommodatie vindt vóór je aankomst, zoek dan voor de eerste nachten een herberg of hotel. Jeugdherbergen beschikken gewoonlijk over standaardkamers tegen een goede prijs en vaak zijn ze centraal gelegen. links Huisvesting in Europa Network internationale huisvesting Stadsplannen van Europa Jeugdherbergen over de hele wereld BELANGRIJKE DOCUMENTEN Wacht niet tot de week vóór je vertrek. Het kan enkele weken of langer duren om onderstaande documenten in orde te krijgen. Controleer dit op tijd! Visum en arbeidstoelating: Als je een inwoner van de Europese Gemeenschap bent, heb je geen werk/verblijfsvergunning nodig wanneer je drie maanden of minder blijft, maar houd er rekening mee dat sommige landen hun eigen regelingen hieromtrent hebben. Geldig paspoort en identiteitsbewijs. Verzekering: Controleer met je school de ziekte- en ongevallenverzekering tijdens je WBL-periode. Bekijk ook de reis-en diefstalverzekering. Kredietkaarten: Bankkaarten werken niet altijd in het buitenland; een kredietkaart echter geeft je de mogelijkheid om aankopen te doen en je te helpen in noodsituaties. YHA: Je moet er ook aan denken om een internationale studentenkaart aan te schaffen, zodat je geld kan uitsparen in musea of tijdens culturele activiteiten. Als je in een jeugherberg verblijft, koop dan een kaart van de internationale jeugdherbergorganisatie. (YHA) Zo spaar je geld uit op je verblijf.

17 17 Logbook Voorbereiding Werkplekleren Nuttige links Maak ook kopieën van elk document voor in geval je er een verliest! Arbeidsvergunning/visum internationale studentenkaart Internationale jeugdherbergen REISVOORBEREIDINGEN Het WBL-uitwisselingsprogramma wordt georganiseerd door de uitzendende en de ontvangende partijen. Hier vind je echter enkele nuttige tips voor als je je reis zelf moet organiseren. Boek je vliegtuig-, trein-, busticket op voorhand en vraag hoeveel bagage je mag meenemen. Overweeg om een duurdere vlucht te boeken, omdat bij goedkopere vluchten de bagage vaak beperkt is tot 20 kg; extra bagage per post verzenden is vaak duurder dan een goedkope vlucht. Vraag je organisatie hoe je van de luchthaven, het station, naar je nieuwe woonplaats moet geraken. Verwittig het personeel daar wanneer je zal aankomen. Links Planning Goedkope vluchten Busverbindingen

18 Logbook Voorbereiding Werkplekleren TAALKUNDIGE VOORBEREIDING Basiskennis van de taal van het gastland is een pluspunt voor een succesvolle plaatsing. Dit is essentieel om de job goed uit te voeren en om contacten met klanten en collega s te leggen. In Leonardo hebben sommige projecten zich toegespitst op taalstudie voor hotel en toerisme en dit kan veel hulp bieden om je voor te bereiden op WBL. 1. Becult leerprogramma o Website: De Becult-website is een hulpmiddel voor de culturele,taalkundige en professionele ondersteuning van stagiaires die in de hotel- en cateringsector in het buitenland ervaring opdoen. 2. Virtexproject o o Website project: Website oefeningen: Het project rond virtuele ervaring is bedoeld om een serie cd-roms voor talenstudie te ontwikkelen. Zo kunnen studenten in het hotel- en cateringwezen bij het zoeken naar een arbeidsplaats voorsprong behalen door Engels en Duits als vreemde taal te gebruiken. 3. Leoned o Website: Een multimediapakket voor Nederlands als vreemde taal voor jonge leerlingen in catering. 4. Engels voor opleiding en mobiliteit o Website: Het doel van het project is je vertrouwd maken met taalgebruik en terminologie in hotels, restaurants, reisbureaus 5. Euro paden o Website: Leren van vreemde talen en beroepsmatige mobiliteit in Europa (Duitsland,Finland, Denemarken) 6. Problemen oplossen o Website: Ben je geïnteresseerd in werken in het buitenland? Problemen SOLVE heeft de antwoorden op je vragen. Het biedt je interactieve dialogen en oefeningen, culturele en specifieke informatie voor Ierland, Duitsland, Zweden, Slovakije, Zwitserland, Italië en Spanje.

19 19 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 8 ONTMOETING MET DE MENTOR 8.1 VOORBEREIDING Onderschat nooit de impact van eerste indrukken om mensen in categorieën te plaatsen. Een eerste indruk moet een positief beeld van je nalaten op lange termijn. Je mag nooit het belang van professionele kledij onderschatten. Wees verzorgd; als je een uniform meebrengt, zorg dan dat het proper en gestreken is. Je werkschoenen moeten proper zijn..piercings worden niet aanvaard, nagellak, zware make up en onverzorgd haar zijn in de meeste bedrijven onaanvaardbaar. Stel je positief, leergierig en gemotiveerd op. Niemand verwacht dat je de eerste dag alle namen kent, maar doe een poging om mensen bij hun naam aan te spreken. Het bewijst dat je ermee in zit. Stel vragen en vraag hulp. Er wordt van jou niet verwacht dat je alles kent/kan. Je kan beter iets vragen dan een opdracht verkeerd uit te voeren en tijd te verspillen. Toon bereidheid tot samenwerking en luister. Praat openlijk met je collega s. Neem initiatief. In de meeste gevallen krijg je in t begin van een nieuwe job kleinere opdrachten. Als je klaar bent, vraag je wat je nadien moet doen. Wat je ook doet, zit daar nooit zomaar te wachten op je volgende taak. Neem notities, gebruik je logboek, kijk terug op je opdracht en handelingen.

20 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 20 9 ZOEK DIT UIT VOOR JE MET WBL START! Sommige van de taken hier zijn misschien niet op jou toepasselijk. Noteer aub de datum van elke opdracht. Dit zal je verzekeren dat elke opdracht beëindigd is. Vragen? Contacteer je uitzendcoördinator. OPDRACHTEN Datum Aanvraag voor WBL ingediend bij school/bedrijf. Op voorhand aangekondigd. Contact met gastbedrijf of coördinator gelegd om nodige informatie voor WBL te bekomen. Minstens 3 weken vóór vertrek. ( , brief, telefonisch) Eén week vóór vertrek Contacteer het gastland als je nog geen informatie gekregen hebt. Roep hulp in van de coordinator De ontvangende partij deelt belangrijke informatie. Licht de uitzendende coördinator hierover in. Begin de trip naar een vreemd land met mijn coördinator te plannen. Ik heb de voorbereiding voor de eerste afspraak in handen. Wat zijn je verwachtingen van WBL? Hoe zal je ze uiten bij de mentor van het gastbedrijf? Belangrijke informatie werd ingevuld in het WBL logboek. Noodzakelijke handtekeningen omtrent de WBL-overeenkomst werden bezorgd door de uitzendende coördinator. Telefooninformatie - handige tips! Een laatste ding blijf gezond en veilig!

21 21 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 10 ALGEMENE BIJLAGEN 10.1 STAGEOVEREENKOMST EN KWALITEITSVERBINTENIS LEONARDO DA VINCI I. Details betreffende de deelnemer Naam van de deelnemer Vagabond van beroepsopleiding Uitzendinstituut (naam, adres) Contactpersoon (naam, functie, , tel.) II. Details van het voorgestelde stageprogramma in het buitenland. Gastorganisatie (naam,adres) Contactpersoon (naam, functie, , tel.) Voorziene start-en einddatum van de stageperiode - Kennis, vaardigheden en bekwaamheid om aangenomen te worden. - Gedetailleerd programma van de stageperiode - Opdrachten van de stagiaire - Opleiden en begeleiden van de deelnemer - Evaluatie en bekrachtiging van de stage

22 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 22 III. Verbintenis van de drie partijen Door dit document te ondertekenen bevestigen de deelnemer, het uitzendinstituut en de gastorganisatie dat ze zich zullen onderwerpen aan de regels van de Kwaliteitsovereenkomst voor Leonardo Da Vinci stage, onderaan toegevoegd. De deelnemer Handtekening van de deelnemer... Datum: Het uitzendinstituut We bevestigen dat deze voorgestelde stageovereenkomst goedgekeurd is. Om de stage af te ronden zal het instituut.een Europas Mobiliteit, een ander geldig document van herkenning aan de deelnemer uitreiken. Handtekening van de coördinator... Datum:... De gastorganisatie We bevestigen dat deze voorgestelde stage goedgekeurd is. Om de stage af te ronden zal de organisatie een Certificaat] aan de deelnemer uitreiken. Handtekening van de acoördintor... Datum:...

23 23 Logbook Voorbereiding Werkplekleren LEONARDO DA VINCI MOBILITEIT KWALITEITSOVEREENKOMST STAGEPLAATSING DE UITZENDORGANISATIE VERBINDT ZICH ERTOE OM Te Omschrijven : Te Kiezen : Te Selecteren : Voor te bereiden : Establish :Op te stellen Te Organiseren Te Evalueren Doel van de stage, in termen van vaardigheden en competenties die moeten ontwikkeld worden. Het geschikte doelgebied, gastorganisatie, duur van het project en inhoud van de stage om deze doeleinden te bereiken Deelnemers op basis van duidelijk afgebakende en omschreven criteria Door de deelnemers in samenwerking met parallelle organisaties voor het praktische, professionele en culturele aspect van het gastland, specifiek gericht op talenstudie voor hun beroepsjargon Een contract van stageovereenkomst dat duidelijk is voor alle betrokken partijen vervoer, accommodatie, visum/arbeidsvergunning, sociale zekerheid en verzekering met elke deelnemer de persoonlijke en professionele ontwikkeling bereikt door deelname aan het Leonardoprogramma. DE TUSSENORGANISATIE (INDIEN NODIG)VERBINDT ZICH ERTOE OM Te selecteren : Te voorzien : geschikte gastorganisaties en zich ervan te verzekeren dat ze in staat zijn om de vooropgestelde doeleinden te verwezenlijken in contactgegevens van alle betrokken partijen en zich ervan te verzekeren dat alle laatste schikkingen voo de deelnemers hun vertrek van thuis getroffen zijn DE UITZEND-EN GASTORGANISATIES VERBINDEN ER ZICH SAMEN TOE OM Te onderhandelen over : Overeen te komen een op maat gemaakt stageprogramma voor elke deelnemer (indien mogelijk tijdens voorafgaande bezoeken) betreffende opleidende en begeleidende schikkingen Na te komen afgesproken beoordelingsprocedures om zich te verzekeren van de verworven vaardigheden en competenties Te plaatsen geschikte communicatiekanalen voor alle betrokken partijen, ook de deelnemers Te beoordelen : de vooruitgang van het project, dit gebeurt continu en indien nodig, wordt een geschikte actie ondernomen.

24 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 24 DE GASTORGANISATIE VERBINDT ZICH ERTOE OM: Aan te moedigen : Te bepalen Aan te duiden Te voorzien Te controleren begrijpen van de cultuur en mentaliteit van het gastland De opdrachten en verantwoordelijkheden van de deelnemers om hun kennis, vaardigheden, competenties en stagedoeleinden te meten en om zeker te zijn dat geschikt materiaal en ondersteuning verkrijgbaar zijn een mentor om destageontwikkeling van de deelnemer te controleren in praktische ondersteuning, indien nodig geschikte verzekeringspolis voor elke deelnemer DE DEELNEMER VERBINDT ZICH ERTOE OM Zich te schikken Zich te onderwerpen aan Te communiceren met Voor te leggen in alle afspraken die voor zijn/haar plaatsing gemaakt werden en om zijn/haar best te doen om de stage succesvol te laten verlopen de reglementen en schikkingen van de gastorganisatie, de normale werkuren, gedragscode en regels betreffende vertrouwelijkheid. de uitzendorganisatie over om het even welk probleem of verandering in de stage op het einde van de stage een verslag in het gevraagde formaat, samen met gevraagde ondersteunende documentatie betreffende de uitgaven

25 25 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 10.2 TELEFOONINFORMATIE In de algemene bijlagen vind je informatie over hoe je moet telefoneren. Het zou kunnen dat je je mentor moet contacteren vooraleer je in je gastland aankomt. Dit betekent dat je meer dan waarschijnlijk in een vreemde taal zal moeten praten. Gebruik onderstaande tips voor telefoon etiquette. Ze zullen je helpen om je boodschap over te brengen. De telefoon is één van de gereedschappen in de zakenwereld. De meesten onder ons beseffen dat niet en gebruiken hem vaak verkeerd. De telefoon is onze link met de buitenwereld. Spijtig genoeg beseffen we niet altijd welke boodschap we doorsturen. Elke succesvolle interactie moet voorbereid worden. De telefoon vormt hierop geen uitzondering. Het is belangrijk dat je weet naar wie je belt, wanneer het hiervoor het geschikte moment is, waarom je belt. Wees gestructureerd, houd het kort en bondig. Wellevendheidsregels Spreek direct in het mondstuk. Als dit moeilijk is omdat je tegelijkertijd een ander toestel zoals de computer bedient, overweeg dan om een hoofdtelefoon te gebruiken. Eet of kauw niet terwijl je telefoneert (de oproeper zou kunnen vragen wat je aan t eten bent). Als iemand binnen komt terwijl je aan t bellen bent, bedek de microfoon dan niet met je handen of druk de telefoon niet tegen je borst, de oproeper zou kunnen verstaan wat je aan t zeggen bent.) Druk de wachttoets in. Haak niet in vooraleer je de wachttoets ingedrukt hebt. Leg de hoorn niet op het bureau vooraleer je de oproeper op wachttoets gezet hebt. (de oproeper zal alles horen wat gezegd wordt) Als de opgeroepene de oproeper niet kent is het belangrijk om het doel van de oproep en de gegevens van de oproeper vast te leggen Een eenvoudige inleiding gevolgd door enkele korte zinnen is niet enkel een bewijs van telefoonetiquette, maar het stelt de opgeroepene ook in staat om de verdere informatie in een context te plaatsen. Specifieer waarom je belt. Veronderstel niet dat de opgeroepene weet waarom je belt en wat je van hem verwacht. Geef een beetje meer uitleg en specifieer waarom je belt. Het gesprek afsluiten Vaak vinden mensen het moeilijk om een telefoongesprek af te sluiten. Er bestaan enkele specifieke formules om je gesprek professioneel af te sluiten. Spreek in de verleden tijd en gebruik afsluitende zinnen (bv. Ik ben blij dat u gebeld heeft of Ik ben blij dat we dit opgelost hebben ) Bevestig wat je zal ondernemen Omschrijf de volgende actie, tijdsbestek/ deadlines inbegrepen Bedank voor de oproep en zeg Tot ziens ipv bye-bye, okie-dokie of een of ander dialectische uitdrukking.

26 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 26 Correcte telefoontaal Hoewel we veel vertellen door onze intonatie, houdt ons woordgebruik ook vaak een boodschap in. Vermijd in alle geval om bot te klinken. Voorbeelden hiervan: Wacht even! Wie belt er? Ik kan je niet horen, spreek luider! Ik kan je niet helpen. Je zal met iemand anders moeten praten. Het volgende zal geschikter zijn: Slot Wil u even aan de lijn blijven? Wie heb ik aan de lijn aub? Ik kan u niet zo goed verstaan. Wil u een beetje luider spreken aub? Ik moet u doorverbinden met zodat zij uw vraag kunnen beantwoorden. Vindt u dat goed? Telefoontechnieken zijn opgebouwd volgens enkele basisregels en -principes. Eigenlijk kan telefoonetiquette in één woord samengevat worden: hoffelijkheid Denk aan de eerste indrukken! HET TELEFOONGESPREK Neem notities tijdens het gesprek. Notities

27 27 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 10.3 OM AF TE SLUITEN BLIJF GEZOND EN VEILIG Als je een werkongeval hebt of je gezondheid schade berokkent tijdens het werk, kan dit gevolgen hebben voor de rest van je leven. Iets tragisch kan zich voordoen, al vanaf de eerste werkdag. De meeste van die tragedies kunnen vermeden worden. In Europa lopen 14- tot 24jarigen 50% meer risico om gekwetst te worden. Jonge mensen lijden ook vaker aan een chronische ziekte. Hieronder volgen enkele tips om gezond te blijven. De voedings-hotel- en toeristische sector geven over t algemeen geen hoge risicofactoren, maar van enkele dingen moet je je toch bewust zijn. Arbeidsuren kunnen verschillen, elk land heeft zijn regels en schikkingen. Vraag aan je coördinator of de werkuren in WBL niet overdreven zijn. Een gemiddelde werkweek bedraagt ongeveer 40 uren. Tips om veilig te werken2 Doe enkel de taken waar voor je goed opgeleid bent. Als je voelt dat je te veel ineens moet verstaan, vraag dan je opzichter om het trager uit te leggen en om de richtlijnen te herhalen. Verlaat enkel je werkplek als je hiervoor de toelating hebt. Andere plekken kunnen onverwachte risico s hebben zoals overhangende kabels, een gladde vloer of giftige stoffen. Als je over iets onzeker bent, vraag het dan eerst. Een opzichter of een collega kan ongevallen helpen voorkomen. Aarzel niet om meer opleiding te vragen. Draag je persoonlijke veiligheidskledij zoals veiligheidsschoenen, een helm of handschoenen. Wees er zeker van dat je weet wanneer je beschermkledij moet dragen, waar je die kan vinden,hoe je die moet dragen en onderhouden. Zoek op wat je in noodsituaties moet doen, of het een brandalarm, stroompanne of een andere situatie is. Breng van elk ongeval onmiddellijk verslag uit bij je opzichter. Negeer beginnende tekenen van problemen niet; zoals hoofdpijn, duizeligheid, jeuk of geïrriteerde ogen, neus of keel. Als er een dokter, verpleegster of andere medische verzorger is, breng die dan op de hoogte. Als je met een klacht naar je huisarts gaat, vertel hem dan wat voor werk je doet. Volg de raad en richtlijnen op die je kreeg dit betekent dat je rustpauzes moet nemen, dat je je stoel op de juiste hoogte instelt, dat je veiligheidskledij draagt.

28 Logbook Voorbereiding Werkplekleren 28 Soort werk. Voorbeelden van gevaar Poetsen scherpe voorwerpen in het afval gladde en vallende producten giftige stoffen in poetsproducten Catering, restaurants, fast food gladde vloeren heet kookmateriaal scherpe voorwerpen Winkels/verkoop Fysiek en verbaal geweld van klanten zware dingen heffen lang rechtstaan Office/clerical > Bureauwerk/Bediende slechte stoel stress pesten Zorgsector bloedvlekken en lichaamsvochten heffen en moeilijke houdingen Fysiek enverbaal geweld Uitglijden en risico om te vallen Kappers moeilijke houdingen lang rechtstaan allergie door de scheikundige stoffen in haarproducten Fabrieksarbeid Gevaarlijke machines Bandwerk Uitglijden en risico om te vallen Risico s door transportmiddelen zoals heftrucks.

STUDENT WBL LOGBOOK. voor. Onthaal en Toerisme. Naam van de leerling. Logo van de school

STUDENT WBL LOGBOOK. voor. Onthaal en Toerisme. Naam van de leerling. Logo van de school STUDENT WBL LOGBOOK voor Onthaal en Toerisme Logo van de school Naam van de leerling This project has been funded with support from the European Commission. This guidebook reflects the views only of the

Nadere informatie

Sollicitatie Gids 2014

Sollicitatie Gids 2014 Sollicitatie Gids 2014 thuiswerknu.net Het CV Vacatures zoeken tips voor een top CV verkoop jezelf! de sollicitatiebrief het sollicitatiegesprek nog even dit veelgemaakte fouten Stap voor stap naar een

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Binnenkort loopt het laatste schooljaar ten einde en behaal jij een diploma. Alvast gefeliciteerd! Het is een belangrijke stap in jouw leven, het belang ervan is immers niet te

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Learn and discover the world!

Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland ORIËNTATIEHANDLEIDING voor de student en zijn ouders INHOUDSTAFEL Enkele nuttige nota s 4 Inleiding

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging SOLLICITEREN Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Postbus 249 2260 AE LEIDSCHENDAM tel: 070-3378 790, fax: 070-3378 799 e-mail: kncv@kncv.nl internet: www.kncv.nl Eerste druk: 1982 Eerste herziene

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders voorwoord Deze brochure is ontwikkeld binnen het ESF - project Kansenwerkvloer (Oproep Sociale Inclusie). De medewerkers van Jobcentrum

Nadere informatie

De start van een loopbaan

De start van een loopbaan De start van een loopbaan Binnenkort loopt je laatste schooljaar ten einde en ga je op zoek naar werk. Je gaat solliciteren. Hoe beter je je hierop voorbereidt, hoe groter je kansen op succes. De drie

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Versie 2010. Een baan vinden in Europa. een gids voor werkzoekenden. eures.europa.eu. Europese Commissie

Versie 2010. Een baan vinden in Europa. een gids voor werkzoekenden. eures.europa.eu. Europese Commissie Versie 2010 Een baan vinden in Europa een gids voor werkzoekenden eures.europa.eu Europese Commissie Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk

Nadere informatie

UW IDS NAAR WERK. Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht

UW IDS NAAR WERK. Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht UW IDS NAAR WERK Layout: Kurasaw Productions - www.kurasaw.be V.U.: Véronique De Leener, G. Moreaustraaat 110, 1070 Anderlecht 1 Een brochure van KURASAW TEWERKSTELLING George Moreaustraat 36-1070 Brussel

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt niet- aangeboren hersenl etsel. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt niet- aangeboren hersenl etsel. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt niet- aangeboren hersenl etsel Zo pak je dat aan! 1 e druk 1 e oplage mei 2006 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: Illustraties: Opmaak & Ontwerp: Druk: irv Kenniscentrum

Nadere informatie

MikSolliciteren: iedereen kan het. Bijblijfwerking

MikSolliciteren: iedereen kan het. Bijblijfwerking MikSolliciteren: iedereen kan het Bijblijfwerking Inhoud HOOFDSTUK 5 STUUR HET GESPREK IN DE GOEIE RICHTING HOOFDSTUK 1 ZOEK EEN JOB DIE IN JE KRAAM PAST ZELFONDERZOEK Zelfonderzoek Je opleiding en ervaring

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie