PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE"

Transcriptie

1 Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez 0474/ / PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht. Voor meer uitgebreide en steeds actuele informatie over premies en (fiscale) voordelen verwijzen we naar en Ook kunt u voor alle informatie en aanvraagformulieren terecht bij de Woondienst regio Roeselare en dit iedere woensdag van 8u30 tot 12u in Sociaal Huis, Markplein 1 te Ardooie. A. A. Federale overheid A.1. Belastingvermindering voor dakisolatie A.2. Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand A.3. Renovatie voor woningen ouder dan 5 jaar A.4. FRGE-lening A.5. Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen B. B. Vlaamse overheid B.1. Renovatiepremie B.2. Verbeterings- en aanpassingspremie B.3. Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen B.4. Verzekering gewaarborgd wonen C. C. Provinciale overheid C.1. Premie ter voorkoming van CO-vergiftiging D. D. Gemeentelijke overheid D.1. Verbouwingen: aanvullende premie op de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie en op de provinciale premie D.2. Hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen D.3. Bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie D.4. Kuisen of aanleggen van een waterput D.5. Bitumineuze verhardingen op toegangswegen tot bedrijven en woningen E. E. Netbeheerder Eandis Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 1 van 22

2 F. A. Federale overheid A.1. Belastingvermindering voor dakisolatie Wat? De belastingvermindering voor dakisolatiewerken voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik zijn, bedraagt 30% van de uitgaven met een max. van 3010 euro (geïndexeerd voor inkomstenjaar 2013). Voor wie? De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven zijn van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. Hoe? Er moet een factuur, uitgereikt door een aannemer uit België of in een lidstaat van de Europese Unie en een betalingsbewijs kunnen worden voorgelegd. De aannemer moet daarnaast de volgende gegevens vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: het adres waar de werken werden uitgevoerd ; de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken ; de volgende formule bevatten : Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992; Ik, ondergetekende..., bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt ; ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening). Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten. Als u in hetzelfde jaar dakisolatiewerkzaamheden laat uitvoeren in verschillende woningen, kunt u per woning het maximale fiscale voordeel verkrijgen. Bij woningen die voor 50% eigendom zijn van een onderneming (bvba, nv, ) en 50% in particulier bezit, bedraagt de maximale belastingvermindering slechts 50% van de maximale fiscale aftrek van de woning. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 2 van 22

3 A.2. Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand Wat? U kan 30% van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het totale bedrag van de belastingvermindering bedraagt voor het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) per woning maximaal 730 euro. Voor wie? De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder kunnen genieten van deze maatregel. Welke investeringen komen in aanmerking? INBRAAK - Specifiek inbraakwerend glas; - Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Niet: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad - Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten Kan voor slechts 25 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden in plaats van de gebruikelijke 30%. - Gepantserde deuren - Alarmsystemen - Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem BRAND - Waterblussers en poederblussers; automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie - Deuren met brandweerstand van een half uur Opgelet: Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden. A.3. Renovatie voor woningen ouder dan 5 jaar Woningen ouder dan 5 jaar kunnen genieten van een voordelig btw-tarief van 6% i.p.v. 21% bij renovatie. Voorwaarden: - U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. - Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking. - U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. - U moet uw aannemer een attest afleveren waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden gebruikt zal worden; Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 3 van 22

4 A.4. FRGE-lening Bij de lokale entiteit WVI (West-Vlaamse Intercommunale) kan je een voordelig energiekrediet tot euro aanvragen met een vaste rentevoet van slechts 2%. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ook renteloos (=0%) lenen. - personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. - personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste - personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen - personen die door het OCMW worden begeleid omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen. Het federale Fonds FRGE verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. Voorwaarden: - Uw leningsaanvraag dient te gebeuren vóór de werken op basis van een offerte. - U bent particulier (eigenaar, huurder of verhuurder). - Er is geen inkomensbeperking noch leeftijdsbeperking. - De woning moet gelegen zijn in een gemeente aangesloten bij de lokale entiteit wvi. - De werken worden uitgevoerd door aannemer of door u zelf. Welke investeringen komen in aanmerking? - condensatieketel - warmtepompboiler * - hoogrendementsbeglazing - canadese put of grondbuis * - dakisolatie / vloerisolatie / muurisolatie - miniwarmtekrachtkoppeling * - warmtepomp * - energieaudit van de woning - zonneboiler * - gaskachel met HR+ label - pelletkachel - driedubbele beglazing * - houtvergasser - thermostatische kranen / kamerthermostaat met tijdsregeling (alleen in combinatie met vervanging oude verwarmingsketel) - vervanging decentrale verwarming/ elektrische verwarming door condensatieketel - vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam, ) * ook voor nieuwbouw! Andere energiebesparende maatregelen worden per aanvraag geëvalueerd (voor nieuwbouw of verbouwingen) Meer info + aanvraagformulier: Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 4 van 22

5 A.5. Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouwwoningen Voor bouwaanvragen ingediend voor 1 januari 2013: - Belastingsvermindering van 20% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E60. - Belastingsvermindering van 40% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E40 U krijgt de vermindering in principe voor een periode van 10 jaar. Voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2013: Vanaf 1 januari 2013 wordt het financieel voordeel groter, maar tegelijkertijd worden de voorwaarden ook strenger: - Belastingsvermindering van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E50 (en maximum E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014). - Belastingsvermindering van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30. De vermindering geldt voor een periode van vijf jaar. De belastingplichtige moet deze verminderingen niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet verrekend. Meer info: Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 5 van 22

6 G. B. Vlaamse overheid B.1. Renovatiepremie Om in aanmerking te komen voor de premie, gelden volgende voorwaarden: Voorwaarden m.b.t. aanvrager: Eigenaar-bewoners: - Op de aanvraagdatum bewoont u de woning zelf als hoofdverblijfplaats - U hebt zakelijk recht op de woning (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal) - Geen andere woning volledig in volle eigendom/vruchtgebruik in 3 jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum. Hierop zijn enkele uitzonderingen voorzien: de woning is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit. de woning is op de aanvraagdatum gesloopt en u of uw partner heeft op deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik. de woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd en u of uw partner bewoonde ze zelf tot u of uw partner verhuisd bent naar de woning waarvoor u de renovatiepremie aanvraagt. de woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, die niet in aanmerking komen voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden. U geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en u was de laatste bewoner ervan. Eigenaar verhuurders: er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voorwaarden m.b.t. inkomen: Voor aanvragen in 2013 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 (aanslagjaar 2011) van de aanvrager en zijn eventuele partner met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, niet hoger zijn dan: euro voor een alleenstaande euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste euro voor gehuwden en wettelijke en feitelijke samenwonenden, te verhogen met euro per persoon ten laste. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voorwaarde m.b.t. woning: de woning moet op de dag van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud zijn. Kamerwoningen komen niet aanmerking. Voorwaarden m.b.t. kostprijs, facturen: U moet geldige facturen kunnen voorleggen voor een bedrag van minstens euro, exclusief BTW. - Het moet gaan om facturen van aannemers of facturen voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerken. - De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 6 van 22

7 Voorwaarden m.b.t. andere premies: - Na de uitbetaling van de renovatiepremie kan noch voor dezelfde woning noch voor dezelfde bewoner gedurende de volgende 10 jaar geen renovatiepremie of een verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden verleend. - Verbeteringspremies die de aanvrager voor dezelfde woning heeft ontvangen tijdens de afgelopen 3 jaar zullen in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het belangrijk om alle facturen bij de aanvraag te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. Voorwaarden m.b.t. werkzaamheden: - Enkel werken aan de hoofdbouw of aanbouw komen in aanmerking (dus niet voor losstaande bijgebouwen). - Indien de werken vergunningsplichtig zijn, moet men uiteraard over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. Hoeveel bedraagt de premie? - Als u als eigenaar-bewoner een aanvraag doet en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 bedraagt niet meer dan euro, eventueel te verhogen met euro per persoon ten laste, dan bedraagt de premie 30% van de aanvaarde kostprijs, exclusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. - Als u als eigenaar-bewoner een aanvraag doet en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2010 bedraagt meer dan euro, eventueel te verhogen met euro per persoon ten laste, dan bedraagt de premie 20% van de aanvaarde kostprijs, exclusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. - Als u als eigenaar de woning gedurende een periode van 9 jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, bedraagt de premie steeds 30% van de aanvaarde kostprijs, exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. Indien u in 2013 een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K. De premie blijft maximaal euro bedragen. Welke werken komen in aanmerking? Er komen 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard worden. Funderingen en binnen- en buitenmuren facturen voor maximum euro: - verbeteren of uitbreiden van funderingen - waterdicht maken van kelders; bestrijden van huiszwam in kelders - afbraak en wederopbouw muren (inclusief dragende elementen) - behandeling van muren tegen optrekkend vocht - vernieuwing voegwerk (eventueel met reiniging) - behandeling van muren tegen huiszwam - aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren - aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren Draagvloeren facturen voor maximum euro: - afbreken en vervangen van draagvloeren Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 7 van 22

8 - behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten Dakwerkzaamheden facturen voor maximum euro: - afbreken en vervangen van de dakstructuur - behandeling tegen huiszwam en insecten - vernieuwen van waterdichte bedekking - werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater - aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, enzovoort Buitenschrijnwerk facturen voor maximum euro: - vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas (Ug) is maximaal 1,3 W/m²K). Opgelet: Misschien heeft u recht op een verhoging van deze premie met 10%. Vervangen van een veilige binnentrap facturen voor maximum euro Elektriciteit facturen voor maximum euro: - vernieuwen van de elektrische huisinstallatie - aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning Keuringsattest is vereist! Sanitair facturen voor maximum euro: - vernieuwen van de badkamer (met minstens een bad of douche en een wastafel) - installeren van een nieuwe badkamer als er voordien geen was - vernieuwen of installeren van het toilet - vernieuwen of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en afvoer en leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water Centrale verwarming facturen voor maximum euro: : - aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming (met klassieke of duurzame energiebronnen) - plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen - plaatsen van een CO- of rookmelder Opgelet: de volgende werkzaamheden of materialen komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie: - aanbrengen of vervangen van een veranda - het aanbrengen of vernieuwen van rolluiken - installaties voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakpreventie, modems, enzovoort) - de installatie van een keuken - een bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer - badkamermeubelen en accessoires - individuele verwarmingstoestellen, kachels - warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen - vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen - het ereloon van de architect Hoe aanvragen? U kan de aanvraagformulieren downloaden via Klik door naar renovatiepremie - hoe de renovatiepremie aanvragen. De aanvraagformulieren kunt u ook verkrijgen via het woonloket in uw gemeente. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 8 van 22

9 B.2. Verbeterings- en aanpassingspremie Voor de 3 onderstaande premies geldt volgende inkomensvoorwaarde: - Voor eigenaar-bewoners en huurders mag het gezamenlijk belastbaar inkomen (samen met partner) van 2010 niet meer bedragen dan euro. Per persoon ten laste mag u hier euro bijtellen. - Voor eigenaar-verhuurders die hun woning gedurende 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor mag het inkomen niet hoger zijn dan euro. B.2.1. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden Extra voorwaarden: - De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2014: de woning moet minstens 25 jaar oud zijn. - Indien u reeds de renovatiepremie ontvangen hebt, wordt gedurende de volgende 10 jaar geen verbeteringspremie meer verleend. De aanpassingspremie kan wel nog aangevraagd worden. - Om van de premie te kunnen genieten, moet u geldige facturen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie. Komen in aanmerking: - Dakwerkzaamheden (premie euro): één of meer onderdelen van het dak van het hoofdgebouw en de aanbouw van de woning herstellen of vernieuwen, zoals de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen, de dak(vlak)ramen. Dakisolatie komt enkel in aanmerking indien de draagstructuur van het dak wordt vernieuwd. - Buitenschrijnwerk (premie euro): bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieuwen als ook dubbele beglazing wordt aangebracht. U krijgt alleen een premie voor nieuwe rolluiken als u ook de ramen laat vervangen. Het elektrificeren van de rolluiken kan enkel als aanpassingswerk. Een veranda komt niet in aanmerking. - Werkzaamheden aan gevels (premie euro): o een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen; o het aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering; o het aanbrengen van gevelisolatie; o het voegwerk van de woning vernieuwen al dan niet gecombineerd met gevelreiniging. - optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen (premie 750 euro): muren onderkappen, een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende middelen; - sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro): een badkamer of toilet plaatsen of vernieuwen. Een tweede badkamer of toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk. Alle kosten voor leidingen en toebehoren voor watertoevoer en afvoer, de productie van warm water en de afwerking van de vloeren, muren en het plafond in badkamer en toilet komen ook in aanmerking. - nieuwe elektrische installatie (premie 750 euro): de woning in stroom en telecommunicatie voorzien, inclusief de aansluitingskosten en de plaatsing van de meetinstallatie. De installatie moet gekeurd zijn door een erkend orgaan. - risico op co-vergiftiging bestrijden: o een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 euro); o maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmings- Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 9 van 22

10 ketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (premie 250 euro per toestel) en de plaatsing van co- of rookmelders; o een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van co- of rookmelders (premie euro); o een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een co- of rookmelder (premie 500 euro). B.2.2. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden U kunt een verbeteringspremie aanvragen om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van uw woning. Na het uitvoeren van de verbouwingswerkzaamheden moet de totale netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen minstens 18m² bedragen voor 1 persoon, 27 m² voor 2 personen, 40 m² voor 3 personen, 50 m² voor 4 personen, Deze verbeteringspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. B.3.3. Aanpassingspremie Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+), dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen. Deze aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal euro en minimaal 600 euro. Dit houdt in dat u voor minstens euro aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking: - het maken van een badkamer die of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als dit zich op een andere verdieping bevindt; - het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; - het aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; - het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; - het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; - het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; - het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen; - het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping; - het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen; - verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. Hoe aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn. U kan de aanvraagformulieren downloaden via Klik door naar verbeteringspremie of aanpassingspremie Hoe de verbeteringspremie/aanpassingspremie aanvragen? De aanvraagformulieren kunt u ook verkrijgen via het woonloket in uw gemeente. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 10 van 22

11 B.3. Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen Datum indienstname Minimumsteun per certificaat Duur euro euro januari tem juni 2011 juli tem september 2011 oktober tem december 2011 januari tem maart 2012 april tem juni 2012 juli 2012 augustus tem december 2012 vanaf 2013 (*) 330 euro 300 euro 270 euro 250 euro 230 euro 210 euro 90 euro certificatenwaarde in functie van het marktmechanisme(*) 20 jaar 10 jaar (*) Let op! Vanaf 2013 krijgen zonnepanelen niet langer 1 groenestroomcertificaat per kwh opgewekte elektriciteit, maar meer of minder afhankelijk van een "bandingfactor". Op 29 januari 2013 werden volgende factoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: - installaties tem 10 kw: bandingfactor is 0,23, dus is kwh nodig voor 1 certificaat van 93, of ongeveer 21 per kwh - installaties van 10 tem 250 kw: bandingfactor is 0,63, dus is kwh nodig voor 1 certificaat van 93, of ongeveer 59 per kwh - installaties van 250 kw tem 750 kw: bandingfactor is 0,49, dus is kwh nodig voor 1 certificaat van 93, of ongeveer 46 per kwh Meer info: B.4 Verzekering gewaarborgd wonen De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering die loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Deze tegemoetkoming bedraagt maximum 500 euro per maand. Leent u voor nieuwbouw en is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan de hieronder vermelde grenzen én is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70), dan hebt u recht op een hogere maximale tegemoetkoming van 600 euro. Voorwaarden: 1. Een lening afgesloten hebben voor het bouwen (met inbegrip van vervangingsbouw of de aankoop van een nieuwbouw) van een woning; het kopen of het kopen met renovatie van een woning of het renoveren van een woning. 2. Geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben, tenzij het gaat om een woning die voorwerp is van de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (ongeschikt verklaarde woning) of van een onteigeningsbesluit. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 11 van 22

12 3. De woning waarop deze verzekeringsaanvraag betrekking heeft, is gelegen in het Vlaamse Gewest en bestemd om als hoofdverblijfplaats te dienen voor de aanvrager(s). De door de kredietverlener geschatte verkoopwaarde van de woning (zoals ze wordt geraamd door de kredietinstelling bij het afsluiten van de hypothecaire lening) mag, eventueel na de uitvoering van de geplande renovatiewerken, niet meer bedragen dan euro. 4. Er gelden geen inkomensgrenzen, behalve voor personen die een lening aangaan voor het bouwen van een woning waarvoor een bouwvergunning werd aangevraagd vóór 1 januari Enkel wanneer het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70, gelden er nog inkomensgrenzen. De verzekering kan in dat geval alleen worden toegestaan wanneer het inkomen niet meer bedraagt dan: euro voor een alleenstaande; euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met euro per persoon ten laste; euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste (inkomensgrenzen voor aanvragen in 2013). 5. Een beroepsactiviteit uitoefenen. Voor werknemers betekent dit minstens deeltijds tewerkgesteld zijn, met: ofwel een contract van onbepaalde duur waarvan de proefperiode reeds verstreken is; ofwel een tijdelijk contract (= een contract van bepaalde duur) waarbij de werknemer reeds gedurende een periode van minstens 1 jaar arbeidsprestaties heeft verricht bij zijn huidige werkgever. De persoon die arbeid verricht via een uitzendcontract, kan niet tot de verzekering toetreden. Voor zelfstandigen betekent dit dat zij hun zelfstandige activiteit reeds gedurende een periode van minstens 1 jaar in hoofdberoep uitoefenen. 6. Werknemers en zelfstandigen hebben voor de datum van de aanvraag twaalf maanden ononderbroken arbeidsprestaties geleverd, met uitzondering van onderbrekingen ingevolge één of meer infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof. 7. Niet arbeidsongeschikt zijn. U mag op het ogenblik van de aanvraag ook geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds. Kan slechts één van beide ontleners aan alle toetredingsvoorwaarden voldoen binnen de indieningstermijn, dan kan deze persoon ook alleen een verzekeringsaanvraag indienen. Enkel deze persoon zal dan verzekerd worden tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De verzekering kan enkel toegekend worden aan de personen die de hypothecaire lening hebben afgesloten. Hebt u meerdere hypothecaire leningen afgesloten voor de woning waarop deze verzekeringsaanvraag betrekking heeft (bv. voor de aankoop van de woning en voor de renovatie van deze woning) waarvan voor elke lening de eerste kapitaalopname minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, dan dient u voor voornoemde leningen één gezamenlijke verzekeringsaanvraag in te dienen. Hoe aanvragen? U kan de verzekering gewaarborgd wonen aanvragen nadat de eerste of de enige kapitaalsopname (= geldopname) van uw hypothecaire lening heeft plaatsgevonden. De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de eerste of de enige kapitaalsopname van de lening. U kunt de aanvraagformulieren verkrijgen via het gemeentelijk woonloket of via Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 12 van 22

13 C. Provinciale overheid C.1. Premie ter voorkoming van CO-vergiftiging Voor wie? Natuurlijke personen: eigenaar - bewoner (bewoner of toekomstige bewoner van de woning waar de werken uitgevoerd worden), eigenaar verhuurder, vruchtgebruiker of huurder Welke werken? Het doel is de woonsituatie veiliger te maken. De grootste risicofactoren worden betoelaagd: 1. De vervanging van onveilige badgeisers met een open verbrandingsruimte door : - Gasgeisers met een gesloten verbrandingsruimte (Type C) - Elektrische waterverwarmers met goede aarding - Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel geïncorporeerd is. 2. De vervanging van kolenkachels met een open verbrandingsruimte door: - Verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte - Elektrische verwarmingsinstallaties met goede aarding - Door centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte Voorwaarden - Het aanvraagformulier indienen na uitvoering van de werken. Alle facturen en bewijsstukken moeten binnen het jaar ingediend worden. - Woning dient tot hoofdverblijfplaats, ligt in West-Vlaanderen en is minimum 25 jaar oud - Werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer Bedrag van de premie De premie bedraagt 50% van de kostprijs der uitgevoerde werken met een maximum van 250 euro per betoelaagde werkzaamheid. Men kan dus maximaal 500 euro bekomen. Er wordt nooit een premie minder dan 100 euro uitbetaald. Hoe aanvragen? U kan de aanvraagformulieren verkrijgen via het gemeentelijk woonloket of via volgende website: Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 13 van 22

14 H. D. Gemeentelijke overheid Aanvraagformulieren voor de gemeentelijke premies kan men op het secretariaat of het woonloket bekomen of kan men downloaden via de website van de gemeente Ardooie D.1. Verbouwingen - Gemeentelijke subsidie in aanvulling van de verbeteringspremie en/of aanpassingspremie van het Vlaams Gewest (zie B.2.) Bedrag : 25 % van de premie ontvangen van het Vlaamse Gewest. Er wordt geen gemeentelijke premie toegekend indien een andere gemeentelijke toelage voor dezelfde werkzaamheden reeds werd uitbetaald. - Gemeentelijke subsidie in aanvulling van de provinciale premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging (zie C.1.) Bedrag : 25 % van de premie ontvangen van de provincie West-Vlaanderen. Er wordt geen gemeentelijke premie toegekend indien een andere gemeentelijke toelage voor dezelfde werkzaamheden al werd uitbetaald. D.2. Hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen Art. 1 Definities horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput / hemelwaterreservoir hemelwaterinstallatie infiltratie infiltratievoorziening gewestelijke stedenbouwkundige verordening gebouw lokaal bestaande woning verbouwing herbouw de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater het doorsijpelen van hemelwater in de bodem een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater vergunde woning of vergund lokaal vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar activiteiten woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999, d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt behouden een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden Art. 2 Subsidie 2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien gebouwd na 31 december Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden in art Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 14 van 22

15 2.2 Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw en als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004). Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden in art Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening indien aangelegd na 31 december 2007 en als de infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004). Deze infiltratievoorziening moet voldoen aan de voorwaarden in art g en 3.2. Deze subsidie kan gecumuleerd worden met de subsidie voorzien in 2.1. Art. 3 Toekenningsvoorwaarden voor subsidie 3.1 De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, meer bepaald de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004). De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn: Hemelwaterinstallaties a) De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l, zoals aangegeven in onderstaande tabel. horizontale dakoppervlakte minimale tankinhoud 50 tot 60 m l 61 tot 80 m l 81 tot 100 m l 101 tot 120 m l 121 tot 140 m l 141 tot 160 m l 161 tot 180 m l 181 tot 200 m l > 200 m l per 100 m 2 Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden. b) De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. c) Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 15 van 22

16 d) Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater. e) De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein. f) De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden. Infiltratievoorzieningen Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen: - Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet. - Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen. - De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. 3.2 Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten. 3.3 De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 3.4 Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden. Art. 4 Subsidiebedrag 4.1 De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500, De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500,00. Art. 5 Controle Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. Art. 6 Aanvraag tot subsidie De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie. De aanvraag dient worden ingediend op het gemeentehuis, Polenplein 15, 8850 Ardooie Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 16 van 22

17 Art. 7 Dit besluit treedt in werking vanaf Art. 8 De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Ardooie slechts éénmalig toegekend. D.3. Bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie Definities afvalwater hemelwater huishoudelijk afvalwater gewone oppervlaktewateren openbare riolering zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem zuiveringszone B zuiveringszone C kunstmatige afvoerweg voor hemelwater individuele voorbehandelingsinstallatie water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet verontreinigd hemelwater verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van normale huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens, het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons, afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater een geheel bestaande uit een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit stelsel de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is gepland: - hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 50 meter gelegen rond dit stelsel de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen Voorwaarden - Een gemeentelijke premie voor de bouw van particuliere waterzuivering wordt verleend onder volgende voorwaarden: - het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen; - het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B; Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 17 van 22

18 - het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put; - de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk; - het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden. Aanvraag tot premie 1. De particuliere aanvraag van de premie gebeurt aan de hand van deel 1 van het inlichtingenformulier (ter beschikking bij het gemeentebestuur). De aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie gebouwd wordt. Binnen de 14 dagen na aanvraag ontvangt de particulier een principiële goedkeuring of een afkeuring van de gemeente; 2. na principiële goedkeuring van de aanvraag en na de bouw van de installatie maakt de particulier een kopie van de gedragen kosten over aan het gemeentebestuur; 3. op basis van een plaatsbezoek door de gemeente wordt de bouw en de exploitatie van de installatie getoetst aan de code van goede praktijk. De gemeente brengt advies uit aan de particulier binnen de maand na indienen van de kopie van de kosten; 4. op basis van dit advies wordt binnen de twee maanden na definitieve goedkeuring de gemeentelijke premie uitbetaald. Bedrag De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 500,00. D.4. Kuisen of aanleggen van een waterput Bewoners van het landelijk gedeelte van de gemeente kunnen een gemeentelijke toelage ontvangen van 100,00 per gekuiste open waterput. Deze toelage kan maar éénmaal om de vijf jaar voor dezelfde put worden ontvangen. Bij de aanleg van een nieuwe waterput kan deze toelage eveneens worden aangevraagd. De put dient wel een minimale capaciteit te hebben van 80 m³ en de eigenaar dient deze put ter beschikking te stellen van de brandweer bij noodgevallen. De politie zal nagaan of de put werkelijk gereinigd werd of voor het eerst aangelegd. D.5. Bitumineuze verhardingen op toegangswegen tot bedrijven en woningen Het gemeentebestuur verleent een toelage van 10,00 per lopende meter aan eigenaars of gebruikers van land- en tuinbouwbedrijven en afgelegen woningen gelegen in de gemeente die hun private toegangswegen vanaf de openbare weg tot hun hofplaats of hun woning met een bitumineuze verharding verharden met een breedte van minstens 2,5 m en een dikte van 5 cm en de minimum afstand dient 20 m te bedragen. De toelage wordt beperkt tot 7,00 per lopende meter indien de weg minder is dan 2,5. Er is een maximum toelage van 1.200,00 voorzien per verharde weg. Om van deze toelage te kunnen genieten moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij het gemeentebestuur vóór de aanvang van de werken. Aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website van de gemeente Ardooie : of zijn te bekomen op het secretariaat. De werken mogen pas worden aangevat nadat de principiële belofte is verstrekt. Deze toelage is niet van toepassing op inritten naar tweede verblijven. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 18 van 22

19 I. E. Netbeheerder Eandis Algemeen: - De premieaanvraagformulieren kunt u downloaden via De gemakkelijkste en snelste manier om een premie aan te vragen, is een elektronisch formulier invullen op de website - De aanvraagformulieren dienen Eandis te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum. - Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking. - Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag van onderstaande premies (E.1.1. t.e.m ) met 50% verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. E.1. Premies 2013 in bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006) E.1.1. Dakisolatie of zoldervloerisolatie Uitvoering door aannemer Uitvoering doe-het-zelf Rd-waarde 3,5 m²k/w 6 euro per m², max. 720 euro 3 euro per m², max. 360 euro Rd-waarde 4 m²k/w 7 euro per m², max. 840 euro 3,5 euro per m², max. 420 euro Rd-waarde 4,5 m²k/w 8 euro per m², max. 960 euro 4 euro per m², max. 480 euro - De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,5 m²k/w bedragen. Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden. - Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft. - Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet er ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning. - Voor private huurwoningen en wooneenheden is een verhoogde tussenkomst van de netbeheerder mogelijk. De premie bedraagt dan 23 euro per m². De huurders moeten behoren tot volgende doelgroep: o Beschermde afnemers (= iedereen die geniet van de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit) o Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend o Personen met een aardgasbudgetmeter die in de winterperiode via het OCMW een minimale levering van aardgas krijgen. o Personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op klevertje eindigt op 1) personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste, niet overschrijden (bedragen aangepast aan de evolutie van de welvaart dd. 01/02/2012) Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 19 van 22

20 personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen personen die door het OCMW worden begeleid omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen. o Gezinnen met een actieve budgetmeter o Personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor, een OCMW of een lokaal bestuur Een projectpromotor begeleidt zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen. In ruil wordt van de verhuurder verwacht om: o de huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden o het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode o een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren. Vooraleer gestart wordt met de dakisolatiewerken wordt in de woning een gratis huishoudelijke energiescan uitgevoerd. U kunt deze energiescan aanvragen bij de woondienst. E.1.2. Buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie Uitvoering door aannemer Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur 6 euro per m², max. 800 euro 15 euro per m², max euro - Eisen voor spouwmuurisolatie: o Indien geplaatst na 30 juni 2012, moet de premieaanvraag een Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1 bevatten. (Voor een lijst met aannemers die voldoen aan de STS, zie o De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter; de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal. o Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking. o De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen. - Eisen voor buitenmuurisolatie: o De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer. o De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²k/w bedragen. o Enkel na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur wordt aanvaard. E.1.3. Vloer- en kelderisolatie Uitvoering door aannemer Vloerisolatie op volle grond Isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte 6 euro per m² - max. 800 euro - De vloer- of kelderisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer. - Het isolatiemateriaal dient een Rd-waarde of warmteweerstand van minimum 1,2 m²k/w te halen. Laatst bijgewerkt op 13/02/ 13 Pagina 20 van 22

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gelet op art. 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op art. 42 van het

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 16/06/2011. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE

PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE

PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE PREMIES & VOORDELEN ARDOOIE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Aanvraagformulier vind je op

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT aanvrager : naam : adres : gemeente :. telefoon : adres installatie : aard van de woning : bestaande woning/gebouw nieuwbouw verbouwing Gegevens Hemelwaterinstallatie

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 PROVINCIE EN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE KONTICH UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 Aanwezig: J. Van linden Burgemeester-Voorzitter A. Kempenaers, L. Blommaerts,

Nadere informatie

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE

PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE PREMIES & VOORDELEN LICHTERVELDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 65 00 81 + 051

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 9 oktober 2008

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 9 oktober 2008 GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 9 oktober 2008 Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Vochten M., Van Dyck A., Kenis K.,

Nadere informatie

- hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;

- hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen. Artikel

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE

PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE PREMIES & VOORDELEN HOOGLEDE Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies en voordelen. Deze bundel bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Zitting van 25 november 08. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen

Zitting van 25 november 08. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen: UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 25 november 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING. Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater

GEMEENTELIJKE VERORDENING. Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater GEMEENTELIJKE VERORDENING Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater Definities Artikel 1 - Afvalwater:water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Vlaanderen is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten dienen samen naar Wonen - Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

Premies en voordelen Moorslede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558

Premies en voordelen Moorslede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Premies en voordelen Moorslede Zitdag Woondienst: elke dinsdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Moorslede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Inhoud Premies Eandis... 1 Dak- en zoldervloerisolatie... 1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap)

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 + 051

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17/12/2013 Aanwezig : Youro Casier, Burgemeester; Belinda Beauprez, Bert Verhaeghe,

Nadere informatie

Premies en voordelen Hooglede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558

Premies en voordelen Hooglede. Inhoud. Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Premies en voordelen Hooglede Zitdag Woondienst: elke vrijdag van 8u30 tot 12u, Sociaal Huis Hooglede Contact: Stephi Dumolein 0474 933 558 Inhoud Premies Infrax Energie... 1 Dak- en zoldervloerisolatie...

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen

Nadere informatie

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 Aanwezig: Afwezig: Charly Moyaerts - burgemeester - voorzitter Patrick Lismont, Omer Bovy, Abel Bex - schepenen Betty Onkelinx, Marie

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... 05/ 2016 Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 30 juni 2005

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 30 juni 2005 GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 30 juni 2005 Aanwezig : J. Janssens, burgemeester-voorzitter L. Meeussen, C. De bruyn, L. Kerstens, M. Vochten,

Nadere informatie

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6 Art. 1. Definities - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet Veerle Van Meerbergen Werken en Mobiliteit Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 73 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet Aanvraagformulier

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN. Toelichtingsbrochure

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN. Toelichtingsbrochure GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Toelichtingsbrochure GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie