Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie..."

Transcriptie

1 Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel Fax

2 Premieboekje Wingene : inhoudstafel 1. Gemeentelijke premies - Gemeentelijke aanpassingspremie bejaarden/ gehandicapten inzake sanitair en/of automatisatie - Gemeentelijke aanpassingspremie bejaarden/ gehandicapten inzake mobiliteit - Gemeentelijke woningverbeteringpremie - Subsidie voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen - Subsidie voor individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie bij particuliere woningen 2. Vlaamse overheid - Verbeterings-en aanpassingspremie (VAP) - Renovatiepremie (RENO) - Verzekering gewaarborgd wonen - Belastingvermindering voor dakisolatie 4. Premies van de netbeheerder EANDIS 5. De Vlaamse Energielening 6. Sociale Dakisolatiepremie 2

3 Wonen in Wingene In dit boekje geven wij u een bondig overzicht van de bestaande premies die op verschillende niveaus worden aangeboden. Onze gemeente, de netbeheerder en het Vlaams Gewest voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen, en u zo nodig bijstaan voor het invullen van de nodige formulieren. Kom gerust eens langs: op woensdag kan u op het gemeentehuis van Wingene, Oude Bruggestraat 13, terecht van 13u00 tot 17u00 of op afspraak. U bent ook welkom op de zitdagen in de andere gemeenten. (zie laatste pagina) Informatie kan tijdens de kantooruren ook via de telefoon of per verkregen worden: Tel. 051/ TOT ZIENS IN DE WOONWINKEL! 3

4 1. Verbouwen en premies Woonwinkel? U bent van plan om uw woning te renoveren, aan te passen aan een inwonende 65 plusser, een nieuwe woning te bouwen? Misschien hebt u recht op een premie!? In de woonwinkel bekijken we samen met u voor welke tegemoetkomingen je in aanmerking komt en helpen we je bij het invullen van de aanvraagformulieren van de verschillende instanties (Gemeente, netbeheerder, Vlaanderen). 2. Huren U huurt een woning en u hebt vragen rond de huurwetgeving. Bij de woonwinkel kan je terecht met vragen over huurwetgeving en minimumvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen. We helpen je bij vragen over aanpassing huurprijs, huurindexering, woningkwaliteit, opzeg huurcontract, huurwaarborg, plaatsbeschrijving, verkoop van de huurwoning U had graag een sociale woning of aangepaste woning gehuurd? Wil je een sociale woning huren? Dan bekijken we met jou of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. We helpen je om de inschrijvingsformulieren in te vullen en de nodige documenten te verzamelen. Je had graag een woning gehuurd? We bekijken met u wat het aanbod is in de regio. 3. Verhuren De ouderlijke woning verhuren, hoe begint u hieraan? 4. Kopen De woonwinkel geeft informatie betreffende minimum vereisten waaraan een huurwoning moet voldoen, vereisten voor het afficheren van een woning, huurwetgeving, nodige attesten, zelf verhuren of via immokantoor of via het sociaal verhuurkantoor, Met wat moet u rekening houden als u een woning wil kopen? De woonwinkel informeert je over de voorwaarden om een sociale woning aan te kopen. We geven u informatie over sociale leningen bij het Vlaams Woningfonds, de VMWS en de erkende sociale kredietmaatschappijen. 5. Woonkwaliteit Mijn huurwoning vertoont ernstige gebreken, wat kan ik doen? 6. Energie Bij ons kan je terecht voor informatie betreffende de minimale kwaliteitseisen waaraan een huurwoning moet voldoen. We bekijken samen, welke stappen u kan ondernemen als de woning niet voldoet aan de minimumcriteria, zonder hierbij onmiddellijk procedurele stappen te ondernemen. Heb je ook vragen over een ongeschikte/onbewoonbaar verklaarde, leegstaande of verwaarloosde woning, we helpen je verder om een antwoord op je vraag te vinden. Mijn elektriciteitsfactuur blijft maar stijgen, wat kan ik doen? Energiekosten kunnen een grote hap uit je budget nemen. We bekijken hoe we uw energiefactuur kunnen doen dalen. Had je graag bekeken of je goedkoper af bent bij een andere leverancier? Wil je eens nagaan welke eenvoudige stappen je kan ondernemen om uw verbruik te reduceren? Had je graag een overzicht van bestaande alternatieven en initiatieven? Welke energiebesparende maatregelen worden betoelaagd? 4

5 Gemeentelijke overheid Voor de aanvraag van de gemeentelijke premies: contacteer Jerry Maesseele: Tel. 051/ Gemeentelijke aanpassingspremie bejaarden/ gehandicapten inzake sanitair en/of automatisatie Voor wie: Eigenaars-bewoners Welke werken? - het automatiseren van de rolluiken en/ of garagepoort - het aanpassen en het inrichten van de sanitaire installatie van de woning die zij op het ogenblik van de aanvraag bewonen, in functie van de fysieke toestand van de inwonende bejaarde en/of gehandicapte Premiebedrag: 25% van het aanvaarde factuurbedrag met een max. van 620 euro Gemeentelijke aanpassingspremie bejaarden/ gehandicapten inzake mobiliteit Voor wie: personen die genieten van de Vlaamse aanpassingspremie Welke werken? Aanpassingswerken inzake mobiliteit Premiebedrag: 50% van het door Vlaamse geweest uitbetaalde bedrag, met een max. van 620 euro Aanvraag: voorleggen van uitbetalingsbewijs premie Vlaams gewest Gemeentelijke woningverbeteringspremie Voor wie: particuliere eigenaars, huurders of vruchtgebruikers Werken: - Verbeteren van stabiliteit en structuur van de woning - Efficiënt bestrijden van vocht - Elektriciteitswerken - Sanitaire installaties - Verbouwingen om overbewoning op te heffen - Vernieuwen van ramen en deuren Premiebedrag: 125 euro per categorie van werken, verhoogd met 10% per inwonende persoon ten laste Subsidie voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen Subsidie voor individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie bij particuliere woningen 5

6 Verbeterings-en aanpassingspremie (VAP) Verbeteringspremie Voorwaarden: Aan te vragen door de eigenaar - bewoner of de huurder (mits voorlegging van een huurcontract) Aan te vragen door de eigenaar - verhuurder, die de woning gedurende 9 jaar lang verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor Gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners ( inkomen aanslagjaar 2013) Voor eigenaar bewoner of huurders: max euro euro p.p. ten laste Voor eigenaar verhuurder: max euro (RSVK) De woning effectief bewonen De woning moet minstens 25 jaar oud zijn Binnen de 10 jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen voor zover het betrekking heeft op verschillende bouwonderdelen. Geldige facturen kunnen voorleggen die minstens het dubbele van de premie bedragen. Premiebedrag: Vlaamse overheid Aard van de werkzaamheden Premiebedrag Min. kostprijs incl. BTW Dakwerkzaamheden 1250 euro 2500 euro Buitenschrijnwerk 1250 euro 2500 euro Werkzaamheden aan de gevel 1500 euro 3000 euro Optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen 750 euro 1500 euro Sanitaire installaties plaatsen 750 euro 1500 euro Nieuw elektrische installatie 750 euro 1500 euro Risico op co-vergiftiging: Een warmwatertoestel op gas met een gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen 250 euro 500 euro maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite en de plaatsing van Co- of rookmelders 250 euro per toestel 500 euro een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen, of vervangen inclusief de plaatsing van Co- of rookmelders 1000 euro 2000 euro een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een co- of rookmelder 500 euro 1000 euro Opm: bekijk het toelichtingsformulier op 6

7 Aanvraag: In te dienen bij Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Aan te vragen na de uitvoering van de werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. OPGEPAST! Indien u eigenaar bent van uw woning, facturen kan voorleggen voor minimaal euro exclusief BTW, en uw woning ouder is dan 25 jaar, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een renovatiepremie. (voorwaarden zie hieronder, deze premies zijn niet cumuleerbaar!) Aanpassingspremie Voorwaarden: Aan te vragen door de eigenaar-bewoner of de huurder Aanpassingswerken zodat de woning voldoet aan de bijzondere behoeften van een inwonende +65 Gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners ( inkomen aanslagjaar 2013) Voor eigenaar bewoner of huurders: max euro euro p.p. ten laste Voor eigenaar verhuurder: max euro (RSVK) De woning effectief bewonen Binnen de 10 jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen voor zover het betrekking heeft op verschillende bouwonderdelen. Voor minstens 1200 euro aan geldige facturen kunnen voorleggen. De volgende werken komen in aanmerking: Het maken van een badkamer of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde (2 de toilet / badkamer enkel als het zich op een ander verdiep bevindt) Installeren van een traplift of rolstoelplateau Aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen Aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen Automatisatie van bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken Hellende vlakken aanbrengen, verbreden van de toegangsdeur, drempels wegwerken Deuropeningen verbreden, herschikken van woonlokalen, Niveauverschillen wegwerken Overbruggen van verdiepingshoogten Inrichten van een entiteit waarin de bejaarde afzonderlijk kan wonen Premiebedrag: Het premiebedrag is 50% van de kostprijs van de werken (premie: min.600 euro-max.1250 euro) Aanvraag: In te dienen bij de Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Aan te vragen na de uitvoering van de werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. 7

8 Renovatiepremie voor woningen ouder dan 25 jaar (RENO) Opgelet! Sinds 1 december 2014 kan u de renovatiepremie niet meer aanvragen. Vanaf de zomer 2015 zal u het premiebedrag krijgen in de vorm van een belastingvermindering. Wat verandert er? De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering/ belastingkrediet die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering/ belastingkrediet wordt u dan in 3 schijven toegekend. Indien u van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering/ belastingkrediet en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen blijven normalerwijze dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 december Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie-wanneer-u-voor-minstens eurowerken-uitvoert Volgende werken komen in aanmerking: funderingen, binnen en buitenmuren - facturen voor max euro -verbeteren of uitbreiden van funderingen -waterdicht maken van kelders -bestrijden van huiszwam in kelders -afbraak en wederopbouw van muren (inclusief dragende elementen) -behandeling van muren tegen optrekkend vocht -vernieuwen van voegwerk (eventueel met reiniging) -behandelen van muren tegen huiszwam -aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren - aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren draagvloeren facturen voor max euro -afbreken en vervangen van draagvloeren -behandelen draagvloeren tegen huiszwam en insecten dakwerken facturen voor max euro -afbreken en vervangen van de dakstructuur -behandelen tegen huiszwam en insecten -vernieuwen van waterdichte bedekking -werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater -aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, buitenschrijnwerk facturen voor max euro -vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas is max 1.3W/m²K) -Opgelet: Misschien heeft u recht op een verhoging van deze premie met 10%. De verhoging wordt enkel gegeven als gelijktijdig aan de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan: * Uw (isolatiewaarde van het raamgeheel, inclusief het glas) is maximaal 1,7 W/m²K * Ug (isolatiewaarde van het glas alleen) is maximaal 0,9 W/m²K * de facturen van het buitenschrijnwerk dateren vanaf 1 januari In dit geval dient u steeds de gedetailleerde offerte van de ramen en deuren bij te voegen 8

9 vervangen van een veilige binnentrap facturen voor max euro elektriciteit facturen voor max euro -vernieuwen van de elektrische huisinstallatie -aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning U mag de kosten voor de aansluiting en plaatsing van een meetinstallatie mee inbrengen als u hiervoor een factuur kunt voorleggen. U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is. sanitair facturen voor max euro -vernieuwen van de badkamer (minstens een bad of douche en een wastafel) -installeren van een nieuwe badkamer als er voordien geen was -vernieuwen of installeren van het toilet -vernieuwen of aanbrengen van : -leidingen voor watertoevoer en afvoer -leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water centrale verwarming facturen voor max euro -aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming ( met klassieke of duurzame energiebronnen) -plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) of een houtpelletkachel om de hele woning te verwarmen -plaatsen van een CO-of rookmelder Opgelet de volgende werkzaamheden of materialen komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie: - aanbrengen of vervangen van een veranda - het aanbrengen of vernieuwen van rolluiken - installaties voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - verlichtingsarmaturen - elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakpreventie, modems,enzovoort) - de installatie van een keuken - een bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer - badkamermeubelen en accessoires - individuele verwarmingstoestellen, kachels - warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen - vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen - het ereloon van de architect OPGEPAST! U kan de renovatiepremie niet cumuleren met de verbeteringspremie, zo zal u een keuze tussen beide moeten maken. 9

10 Verzekering voor gewaarborgd wonen Deze gratis verzekering zorgt ervoor dat u uw hypothecaire lening kunt blijven afbetalen. Ook als u een tijdje niet kan werken. De Vlaamse overheid betaalt de premie om u te verzekeren tegen onverwacht inkomensverlies door ontslag of ziekte. De verzekering gewaarborgd wonen is er voor wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of renoveren van zijn woning. Meer informatie: of Belastingvermindering voor dakisolatie Voorwaarden: De belastingvermindering is van toepassing voor: eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in dakisolatie in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer. Vanaf aanslagjaar 2015 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2014) is er enkel belastingvermindering voor dakisolatie. De belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatiewerken bedraagt 30% van de dakisolatiewerken Met een maximumbedrag voor de uitgaven van het jaar 2015 van euro. Belastingkrediet, voor wie geen of weinig belastingen betaalt, is vanaf 2013 niet langer van toepassing. De geplaatste dakisolatie moet een minimale thermische weerstand (R) hebben van 2,5 m² K/W 10

11 Premieregeling voor bestaande woningen Premies isolatie Premies van de netbeheerder EANDIS Dakisolatie of zoldervloerisolatie - Geplaatst door aannemer: 6 euro/m² - Doe het zelf: 3 euro/m² - Voorwaarde: R-waarde moet min. 3.5K/W zijn. - Het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf een R-waarde hoger dan 4m² K/W en met 2 euro/m² vanaf 4,5m²K/W. Indien zelf geplaatst, dan geldt de helft van die bedragen. Buitenmuur- of spouwisolatie - Spouwmuurisolatie: 6euro/m² - Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² - Plaatsing moet door aannemer gebeuren - Voorwaarde isolatiewaarde: zie aanvraagformulieren op Vloerisolatie - 6 euro/m² - Plaatsing moet door aannemer gebeuren -Voorwaarde isolatiewaarde: zie aanvraagformulieren op Hoogrendementsbeglazing - Enkel ter vervanging van enkel glas: 12euro/m² voor een u-waarde < W/m²K - Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 15 euro/m² voor een u-waarde < 0.8 W/m²K - Plaatsing moet door aannemer gebeuren Combipremie bij gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en muurisolatie via aannemer - bij vervanging enkel glas: 48 /m2 (Ug-waarde max 1,1 W/m2K, Ug-waarde 1,7 W/m2K), max 1680 euro - bij vervanging enkel of dubbel glas: 60 /m2 (Ug-waarde max 0,8 W/m2K, Uw-waarde max 1.7 W/m2K), max 2100 euro (De premie voor muurisolatie blijft identiek, de verhoging is enkel van toepassing voor beglazing) Premies verwarming en warm water Warmtepomp Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming) Condensatieketel - Max euro - 550euro/m² zonnecollector (50%van de factuut met max euro) - Enkel voor beschermde afnemers*: 800euro *Beschermde afnemers: zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten. Ook voor overige premies genieten beschermde afnemers van een verhoogd premiebedrag. Het premiebedrag voor beschermde afnemers wordt verhoogd met 50% mits voorleggen van de nodige attesten. 11

12 Premieregeling nieuwbouw: Energieprestatiepeil Nieuwbouw woning E-peil tussen E61 en E80 E-peil tussen E41 en E60 E-peil lager dan E40 of lager dan E30 (indien vergunning na 01/01/2015) 400euro + 30 euro x (E80-E-peil van de woning) 1000euro + 40euro x (E60-E-peil van de woning) 1800euro + 50euro x (E40-E-peil van de woning) 1800euro + 50euro x (E30-E-peil van de woning) Nieuwbouw wooneenheden (appartementen) E-peil tussen E61 en E80 E-peil tussen E41 en E60 E-peil lager dan E40 of lager dan E30 (indien vergunning na 01/01/2015) 200euro + 10 euro x (E80-E-peil van de woning) 400euro + 20 euro x (E60-E-peil van de woning) 800euro + 30 euro x (E40-E-peil van de woning) 800euro + 30 euro x (E30-E-peil van de woning) Opmerking: - Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. - Het premiebedrag kan ook verhoogd worden: in geval van het plaatsen van een zonneboiler of wanneer de nieuwe woning of het woongebouw het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw: voorwaarden zie aanvraagformulier Eandis Het E-peil voor het bekomen van de premie is afhankelijk van de stedenbouwkundige aanvraag: - De stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 01/01/2010: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 80 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2010 tot en met 31/12/2011: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 60 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/2013: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 50 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/2013: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 50 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2014 tot en met 31/12/2014: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 40 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2015 tot en met 31/12/2015: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 30 of lager. -de premie moet worden aangevraagd dmv het aanvraagformulier te vinden op de website (www.eandis.be) in te vullen en te ondertekenen -voeg kopie van de factuur bij de aanvraag, samen met alle gevraagde documenten en stuur dit naar: Eandis REG-afdeling, postbus 10020,,2800 Mechelen.fax: , 12

13 De Vlaamse Energielening Wat? Leen aan max. 2% voor energiebesparende maatregelen aan je woning! Je kan minimaal en maximaal lenen. De lening moet binnen de 5 jaar afbetaald zijn. De intrest bedraagt 2% per jaar. Renteloze leningen voor energiebesparende maatregelen zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, mensen in schuldbemiddeling of in OCMW begeleiding. Wie komt in aanmerking en wat zijn de voorwaarden om te lenen? je bent particulier zowel van toepassing voor nieuwbouw als verbouwing er is geen inkomensbeperking de woning moet gelegen zijn in een aangesloten gemeente Opgepast! Geld lenen kost ook geld! Jaarlijks kosten percentage en debetrente bedragen 2%. Welke werken? condensatieketel dak- / vloer- / muurisolatie hoogrendementsbeglazing driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw) warmtepomp (ook voor nieuwbouw) zonneboiler (ook voor nieuwbouw) warmtepompboiler (ook voor nieuwbouw) canadese put of grondbuis (ook voor nieuwbouw) mini-warmtekrachtkoppeling (ook voor nieuwbouw) thermostatische kranen/kamerthermostaat met tijdsregeling (alleen in combinatie met vervanging oude verwarmingsketel) energieaudit van de woning vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam) pelletkachel houtvergasser Hoe aanvragen? Via de woonwinkel Via de website: Opmerking: aanvraag moet gebeuren voor de werken! 13

14 Sociale Dakisolatie, De Vlaamse overheid wil de daken van slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. (huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking) Voorwaarden: Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen: 1. beschermde afnemers (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit) 2. personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend 3. huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit 4. personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Vlaamse Energielening o die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezit o die in schuldbemiddeling zit (bv. bij het OCMW of CAW) en zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen o die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit 5. personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW 6. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een (geïndexeerde) huurprijs van maximaal 450 euro In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt. Het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken is ten koste van de verhuurder. Technische voorwaarden Er wordt eerst een gratis energiescan uitgevoerd in de woning. De technische voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden voor de gewone dakisolatiepremie van de netbeheerder. Procedure Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromoter in de buurt. In onze regio is dit vzw Werkspoor, 051/ De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een sociaal dakisolatieproject uit te voeren. Hij maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken. De projectpromotor dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder. o Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een mededeling dat de premie na uitvoering van de werken kan worden toegekend en hoe groot het bedrag ervan is. o Indien de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Na de goedkeuring van de aanvraag kunnen de werken worden uitgevoerd. Voor een eventueel restsaldo (wanneer de werken meer kosten dan de premie inhoudt) krijgt de eigenaar een aparte factuur. Hiervoor kan hij geen premie van de netbeheerder meer krijgen, maar wel een federale belastingvermindering voor dakisolatie van 30% op deze restfactuur. Bedrag: De premie bedraagt 23 euro per m². Voorbeeld: Oppervlakte Dak 100 m² Totale kostprijs dakisolatie euro Prijs per m² 31 euro Premie 23 /m² euro Restfactuur 800 euro 30% fiscaal voordeel 240 euro Kost voor de eigenaar 560 euro Interesse? => of neem contact op met de Woonwinkel 14

15 15

16 Verder kunt u bij de woonwinkel terecht voor Dankzij een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Tielt, Pittem, Ruiselede, Wingene, Dentergem en Meulebeke kan elke inwoner van Wingene op het gemeentehuis terecht voor uitgebreide informatie over volgende woonvragen: Huisvestingspremies Andere steunmaatregelen mbt wonen ( vb. huur-en installatiepremie, ) Rechten en plichten van de (ver)huurder Inschrijving kandidaat-huurder voor een sociale woning Kwaliteitsproblemen aan de woning Leegstand Vragen betreffende uw energiefactuur enz, Openingsuren en contactgegevens van de zitdagen van de woonwinkel regio-tielt Wingene, Gemeentehuis, Oude Bruggestraat : iedere woensdag van 13:00 tot 17:00 Ruiselede, OCMW- Sociaal huis, Kasteelstraat 1A : iedere vrijdag van 8:30 tot 11:30 Meulebeke, Gemeentehuis, Kerkstraat 1 : iedere dinsdag van 8:15 tot 12:00 Pittem, Gemeentehuis, Markt 1 : iedere dinsdag van 13:30 tot 17:00 Dentergem, Gemeentehuis, Kerkstraat 1 : iedere woensdag van 8:15 tot 12:00 Tielt, Stadhuis, Markt 13 : iedere donderdag van 9:00-12:00 en van 14:00 tot 18:00 16

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als u veel belang aan betaalbaar, kwaliteitsvol

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30 Energiebesparende maatregelen Overzicht premies premies en goedkope leningen voor particulieren VlaamsVlaams-Brabant 2013 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden,

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen Energiebesparende maatregelen Overzicht premies s en leningen voor particulieren 2015 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar www.energiesparen.be

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie