Gemeentelijke overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be"

Transcriptie

1 Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen, en u zo nodig bijstaan voor het invullen van de nodige formulieren. Kom gerust eens langs, op vrijdag kan u in het ocmw Sociaal Huis, Kasteelstraat 1A, terecht van 9:00 tot 11:00 of op afspraak. U bent ook welkom op de zitdagen in de andere gemeenten. (zie laatste pagina ) Informatie kan tijdens de kantooruren ook via de telefoon of per verkregen worden: Tel.051/ of tel. 051/ Fax. 051 / TOT ZIENS IN DE WOONWINKEL! Gemeentelijke overheid *gemeentelijke verbeterings-en renovatiepremie -voorwaarden: de woning moet minstens 30 jaar oud zijn -het betreft een woning in Ruiselede -de woning heeft een niet geïndexeerd KI dat niet hoger is dan 700 euro -om in aanmerking te komen moeten er facturen voorgelegd worden voor een minimum bedrag -welke werken komen er in aanmerking: Beschrijving min. factuurbedrag premiebedrag Vernieuwen van het dak van het 2500 euro 250 euro hoofdgebouw, de draagstructuur de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen en de isolatie. Vochtbestrijding in woningen: 1000 euro 125 euro -droogmaken van kelders -droogmaken van binnen-en/of buitenmuren -Vernieuwen van ramen en/of deuren 1500 euro van 1 of meer gevels van 125 euro

2 het hoofdgebouw -grondig vernieuwen van de 1250 euro 125 euro elektrische installatie van het hoofdgebouw met keuringsattest. -installeren en/of vernieuwen 750 euro 125 euro van een eerste badkamer en de met deze werken gepaard gaande rioleringswerken. -het naar binnen brengen van 250 euro 25 euro een buiten gelegen wc middels een wc met waterspoeling, de met deze werken gepaard gaande rioleringswerken. -aanvraag: om de premie te bekomen dient men na de werken een aanvraagformulier in te vullen, samen met een copie van de facturen. De facturen mogen op datum van de aanvraag maximaal 1 jaar oud zijn. De premie kan ingediend worden in de woonwinkel of bij de milieu-en huisvestingdienst. *Gemeentelijke premie voor regenwaterputten en infiltratievoorzieningen -premie: subsidie is 500 euro voor de regenwaterput en 500 euro voor de infiltratievoorziening -aanvraag: de aanvraag van de subsidie dient te gebeuren via de milieudienst van de gemeente. Meer informatie kan bekomen worden bij de milieudienst, gemeentehuis Ruiselede. Tel 051/ *Gemeentelijke premie voor zonneboiler -voorwaarde: Aanvragen waarvan de zonneboiler in gebruik genomen is vanaf 01/07/2011 hebben recht op de gemeentelijke toelage van 500 euro. De factuurdatum telt als bewijs van datum ingebruikname. -premie: 500 euro bij de installatie van een zonneboiler -aanvraag: de aanvraag van de subsidie dient te gebeuren via de milieudienst van de gemeente. Meer informatie kan bekomen worden bij de milieudienst, gemeentehuis Ruiselede. Tel 051/ Provinciale overheid Premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging vervanging van onveilige badgeiser met een open verbrandingsruimte door: - een badgeiser met gesloten verbrandingsruimte (typec) - electrische waterverwarmers met goede aarding (boilers) - cv met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel geïncorporeerd is vervanging van kolenkachels met een open verbrandingsruimte door: - Verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte - Electrische verwarmingstoestellen met goede aarding - CV met gesloten verbrandingsruimte

3 Volgende werken worden niet betoelaagd: - vervangen van verwarmingsinstallaties andere dan kolenkachels zoals: gaskachels, cv-ketels, allesbranders, - werken aan rookkanalen - vervangen van een gasgeiser die niet opgesteld is in de badkamer of doucheruimte - de eerste installatie van toestellen De te vervangen toestellen moeten op het ogenblik van het starten van de werken nog aanwezig zijn. -Premiebedrag: Het premiebedrag is per soort werk, 50% van de kostprijs met een max. van 250 euro en een min. Van 100 euro. De premie moet voor alle betoelaagbare werken tegelijk worden aangevraagd. Er wordt echter nooit een premie minder als 100 euro uitbetaald. -Aanvraag: aan te vragen na de uitvoering van de werken de facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar, In te dienen bij de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel , Steunpunt woningaanpassing Steunpunt woningaanpassing biedt ondersteuning aan personen met een zorgbehoefte (oudere, persoon met handicap, ) die de toegankelijkheid, de veiligheid en het comfort van hun woning wensen te verbeteren en aan te passen aan hun noden. De totaalbegeleiding vanuit steunpunt woningaanpassing bestaat uit adviesverlening, ondersteuning bij zoektocht naar aannemer of klusjesdienst (offertes opvragen, kostprijsberekening), informeren over bestaande premies en opstellen van aanvraagdossier, begeleiden van verbouwingswerken tot de oplevering. Aanvraag: Jürgen Coudenys, Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen tel 0486/ , 050/ , Vlaamse overheid Verbeterings-en aanpassingspremie (VAP) a.verbeteringspremie Aan te vragen door de eigenaar - bewoner of de huurder (mits voorlegging van een huurcontract) Aan te vragen door de eigenaar - verhuurder, die de woning gedurende 9 jaar lang verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor Gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners ( inkomen aanslagjaar 2010) Voor eigenaar bewoner of huurders: max euro euro p.p. ten laste Voor eigenaar verhuurder: max euro (rsvk) Niet geïndexeed KI van de woning max.1200 euro De woning effectief bewonen De woning moet minstens 20 jaar oud zijn Binnen de 10 jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen voor zover het betrekking heeft op verschillende bouwonderdelen. Geldige facturen kunnen voorleggen die minstens het dubbele van de premie bedragen incl.btw.

4 -Premiebedrag: Aard van de werkzaamheden Premiebedrag Dakwerkzaamheden 1250 euro Buitenschrijnwerk (ramen+glas) 1250 euro Werkzaamheden aan de gevel 1500 euro Optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen 750 euro Sanitaire installaties plaatsen 750 euro Nieuw elektrische installatie + keuringsattest 750 euro Risico op co-vergiftiging: Een warmwatertoestel op gas met een gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite en de plaatsing van Co- of rookmelders een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen, of vervangen inclusief de plaatsing van Coof rookmelders een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een co- of rookmelder 250 euro 250 euro per toestel 1000 euro 500 euro meer info op -Aanvraag: In te dienen bij de Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Aan te vragen na de uitvoering van de werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. OPGEPAST! Indien u eigenaar bent van uw enige woning en facturen kan voorleggen voor minimaal euro exclusief BTW van werken die in aanmerking komen en uw woning is ouder dan 25 jaar, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een renovatiepremie. (voorwaarden vlaamse renovatiepremie) b.aanpassingspremie Aan te vragen door de eigenaar-bewoner of de huurder

5 Aanpassingswerken zodat de woning voldoet aan de bijzondere behoeften van een inwonende +65 Gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners ( inkomen aanslagjaar 2010) Voor eigenaar bewoner of huurders: max euro euro p.p. ten laste Voor eigenaar verhuurder: max euro (rsvk) Niet geïndexeed KI van de woning max.1200 euro De woning effectief bewonen Binnen de 10 jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen voor zover het betrekking heeft op verschillende bouwonderdelen. Voor minstens 1200 euro incl.btw aan geldige facturen kunnen voorleggen. De volgende werken komen in aanmerking: Het maken van een badkamer of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde (2 de toilet / badkamer enkel als het zich op een ander verdiep bevindt) Installeren van een traplift of rolstoelplateau Aanbrengen van vast verankerde electromechanische hulpmiddelen Aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen Automatisatie van bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken Hellende vlakken aanbrengen, verbreden van de toegangsdeur, drempels wegwerken Deuropeningen verbreden, herschikken van woonlokalen, Niveauverschillen wegwerken Overbruggen van verdiepingshoogten Inrichten van een entiteit waarin de bejaarde afzonderlijk kan wonen -Premiebedrag: Het premiebedrag is 50% van de kostprijs van de werken (premie:min.600 euro-max.1250 euro) -Aanvraag: In te dienen bij de Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Aan te vragen na de uitvoering van de werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. Zie voor meer info OPGEPAST! Indien u eigenaar bent van uw woning, facturen kan voorleggen voor minimaal euro exclusief BTW, en uw woning ouder is dan 25 jaar, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een renovatiepremie. (voorwaarden zie hieronder) Renovatiepremie voor woningen ouder dan 25 jaar (RENO) Aan te vragen door eigenaar bewoner die de woning zelf bewoont als hoofdverblijfsplaats, de aanvrager en de personen met wie hij /zij wettelijk of feitelijk samenwoont mogen op de aanvraagdatum en in de periode tot 3 jaar voor die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. (hierop zijn enkele uitzonderingen) Aan te vragen door de eigenaar verhuurder, die de woning gedurende 9 jaar lang verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor Minstens euro excl. BTW aan geldige facturen kunnen voorleggen, zowel van geregistreerde aannemers als facturen van de aankoop van materialen, de facturen mogen op aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar. Inkomensvoorwaarde: Voor aanvragen in 2012 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en uw partner niet meer bedragen dan: euro voor een alleenstaande

6 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste. Dat bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met euro per extra persoon euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, verhoogd met euro per persoon ten laste. Deze inkomensvoorwaarde geldt niet indien u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. de woning is minstens 25 jaar oud. Volgende werken komen in aanmerking: funderingen, binnen en buitenmuren - facturen voor max euro -verbeteren of uitbreiden van funderingen -waterdicht maken van kelders -bestrijden van huiszwam in kelders -afbraak en wederopbouw van muren (inclusief dragende elementen) -behandeling van muren tegen optrekkend vocht -vernieuwen van voegwerk (eventueel met reiniging) -behandelen van muren tegen huiszwam -aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren draagvloeren facturen voor max euro -afbreken en vervangen van draagvloeren -behandelen draagvloeren tegen huiszwam en insecten dakwerken facturen voor max euro -afbreken en vervangen van de dakstructuur -behandelen tegen huiszwam en insecten -vernieuwen van waterdichte bedekking -werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater -aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, buitenschrijnwerk facturen voor max euro -vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas is max 1.3W/m²K) vervangen van een veilige binnentrap facturen voor max euro electriciteit facturen voor max euro -vernieuwen van de electrische huisinstallatie -aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning U mag de kosten voor de aansluiting en plaatsing van een meetinstallatie mee inbrengen als u hiervoor een factuur kunt voorleggen. U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is. sanitair facturen voor max euro -vernieuwen van de badkamer (minstens een bad of douche en een wastafel) -installeren van een nieuwe badkamer als er voordien geen was -vernieuwen of installeren van het toilet -vernieuwen of aanbrengen van : -leidingen voor watertoevoer en afvoer -leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water centrale verwarming facturen voor maximum euro -aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming ( met klassieke of duurzame energiebronnen) -plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) of een houtpelletkachel om de hele woning te verwarmen -plaatsen van een CO-of rookmelder

7 Opgelet de volgende werkzaamheden of materialen komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie: - aanbrengen of vervangen van een veranda - het aanbrengen of vernieuwen van rolluiken - installaties voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - verlichtingsarmaturen - elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakpreventie, modems,enzovoort) - de installatie van een keuken - een bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer - badkamermeubelen en accessoires - individuele verwarmingstoestellen, kachels - warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen - vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen - het ereloon van de architect -Premiebedrag: Als u als eigenaar-bewoner een aanvraag doet en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 bedraagt niet meer dan euro, eventueel te verhogen met euro per persoon ten laste, dan bedraagt de premie 30 % van de aanvaarde kostprijs, exclusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. Als u als eigenaar-bewoner een aanvraag doet en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 bedraagt meer dan euro, eventueel te verhogen met euro per persoon ten laste, dan bedraagt de premie 20 % van de aanvaarde kostprijs, exclusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. Als u als eigenaar de woning gedurende een periode van 9 jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, bedraagt de premie steeds 30% van de aanvaarde kostprijs, exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. -Aanvraag: aan te vragen na de uitvoering van de werken (de facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar) bij Wonen West- Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Zie OPGEPAST! U kan de renovatiepremie niet cumuleren met de verbeteringspremie, zo zal u een keuze tussen beide zal moeten maken. Federale overheid Federale belastingvermindering voor dakisolatie De belastingsvermindering is aan te vragen door: - particuliere personen die in hoedanigheid van eigenaar-bewoner ( of toekomstige eigenaar-bewoner), eigenaarverhuurder, eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren), huurder, opstalhouder, vruchtgebruiker, erfpachter. Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2012) wordt de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft behalve die voor dakisolatie. De nieuwe regels zijn: :de belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatie bedraagt 30% van de uitgaven het maximumbedrag van de belastingvermindering bedraagt voor de uitgaven van het jaar 2012: euro het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, kan niet worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. De belastingvermindering voor de in 2012 betaalde uitgaven voor dakisolatie kunnen nog worden omgezet in een belastingkrediet.

8 Federale belastingvermindering voor beveiliging van de woning tegen inbraak en/of brand de belastingvermindering is voor de eigenaars, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers, naakte eigenaars of huurders van de woning die de uitgaven zelf heeft betaald. de werken mbt beveiliging of brand moeten door een geregistreerd aannemer uitgevoerd zijn aan een in België gelegen woning de belastingsvermindering bedraagt 50% met een maximum van 720 euro per jaar/per woning Bij de aangifte moet een kopie van de factuur ( de werkzaamheden mbt beveiliging moeten afzonderlijk vermeld worden op de factuur ) een betalingsbewijs en een attest van de geregistreerde aannemer gevoegd worden. Meer info zie: Premies van de netbeheerder EANDIS Premieregeling voor bestaande woningen Premies isolatie Dakisolatie of zoldervloerisolatie - Geplaatst door geregistreerde aannemer: 6 euro/m² (max. 720 euro) - Doe het zelf: 3euro/m² (max. 360euro) - Voorwaarde: R-waarde moet min. 3.5K/W zijn. - Het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf een R-waarde hoger dan 4m² K/W en met 2 euro/m² vanaf 4,5m²K/W. Indien zelf geplaatst, dan geldt de helft van die bedragen. Buitenmuur- of spouwisolatie - Spouwmuurisolatie: 6euro/m² (max. 800euro) - Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² (max. 2000euro) - Voorwaarde isolatiewaarde: zie aanvraagformulieren op Vloerisolatie - 6 euro/m² (max. 800euro) - Voorwaarde isolatiewaarde: zie aanvraagformulieren op Hoogrendementsbeglazing - Enkel ter vervanging van enkel glas: 12euro/m² voor een u-waarde < 1.1 W/m²K (max. 300euro) - Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 15 euro/m² voor een u-waarde < 0.8 W/m²K (max. 375euro) Premies verwarming en warm water Warmtepomp - Max euro Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming) euro/m² zonnecollector (max euro)

9 Condensatieketel - Enkel voor beschermde afnemers*: 800 euro *Beschermde afnemers: zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten. Ook voor overige premies genieten beschermde afnemers van een verhoogd premiebedrag. Het premiebedrag voor beschermde afnemers wordt verhoogd met 20% mits voorleggen van de nodige attesten. Premieregeling nieuwbouw E-peil Premie Bouwaanvraag tussen 01/01/2010 en 31/12/2011 Van 60 tem 41 - Voor woningen: 1000 euro euro voor een zonneboiler Verhoogd met 40 euro per E-peilpunt < 60 - Voor appartementen: 400 euro euro voor een zonneboiler en 20 euro per E-peilpunt < 60 Van 40 of lager - Voor woningen: 1800 euro euro voor een zonneboiler Verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40 Bouwaanvraag vanaf 01/01/ Voor appartementen: 800 euro euro voor een zonneboiler en 30 euro per E-peilpunt < 40 Van 50 tot en met 41 - Voor woningen: 1400 euro, Verhoogd met 40 euro per E-peilpunt < 50 - Voor appartementen: 600 euro en 20 euro per E-peilpunt < of lager - Voor woningen: 1800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt < 40 - Voor appartementen: 800 euro en 30 euro per E-peilpunt < 40 -de premie moet worden aangevraagd dmv het aanvraagformulier te vinden op de website (www.eandis.be) in te vullen en te ondertekenen -voeg een copie van de factuur bij de aanvraag en stuur dit alles naar: Eandis REG-afdeling, postbus 10020, 2800 Mechelen.fax: , Verder kunt u bij de woonwinkel terecht voor Dankzij een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Tielt, Pittem, Ruiselede, Wingene, Dentergem en Meulebeke kan elke inwoner van Tielt op het Gemeentehuis terecht voor uitgebreide informatie over vele woonvragen: *Huisvestingspremies *Andere steunmaatregelen mbt wonen ( vb. huur-en installatiepremie, ) *Rechten en plichten van de (ver)huurder

10 *Inschrijving kandidaat-huurder voor een sociale woning *Kwaliteitsproblemen aan de woning *Leegstand *enz, Openingsuren en contactgegevens van de zitdagen van de woonwinkel regio-tielt Tielt, stadhuis, Markt13 : iedere donderdag van 10:30-12:00 en van 14:00 tot 18:00 Meulebeke, gemeentehuis, Kerkstraat 1 :iedere dinsdag van 9:00 tot 12:00 Pittem, gemeentehuis, Markt 1: iedere dinsdag van 13:30 tot 16:00 Dentergem, gemeentehuis, Kerkstraat 1 : iedere woensdag van 9:30 tot 12:00 Ruiselede, ocmw Sociaal huis, Kasteelstraat 1A : iedere vrijdag van 9:00 tot 11:00

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen ï/at en voor wie is de Vlaamse? - ï/onen Vlaanderen pagina I van 6 Contact laar het extfanet WONEN-VLAANDEREN Ë-i' :aédé e- ièl.1di5à.e r,.cr:i.g,'j3. :ÊOtJeer rl \'l;g1jg,3,r Zoek Premies Woningkwaliteit

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie