U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.."

Transcriptie

1 P R E M I E S 2014

2 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas. Per premie is vermeld bij wie u de premie kan aanvragen. Deze aanvraagformulieren zijn te bekomen in de woonwinkel. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken samen met u welke premie u het beste kan aanvragen. Wij helpen u ook met het samenstellen van uw premiedossier. De woonwinkel Parkstraat 10, 9100 Sint-Niklaas tel , fax Openingsuren maandag van 8.15 tot uur dinsdag van 8.15 tot uur tot uur woensdag van 8.15 tot uur tot uur donderdag van 8.15 tot uur vrijdag van 8.15 tot uur tot uur of na afspraak 2

3 Inhoud 1. Vlaamse renovatiepremie 4 2. Vlaamse verbeteringspremie 7 3. Vlaamse aanpassingspremie 9 4. Stedelijke premie duurzaam renoveren Stedelijke aanpassingspremie voor senioren Stedelijke premie wonen boven winkels Andere premies 18 Aanvragen onder de stedelijke renovatiepremie worden nog aanvaard tot en met 31 januari 2014 op voorwaarde dat de facturen dateren van

4 1. Vlaamse renovatiepremie Agentschap Wonen Vlaanderen Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent tel fax Voor wie? Voor eigenaars-bewoners en verhuurders die grote renovatiewerken uitvoeren aan hun woning. * Eigenaars-bewoners dienen de woning op de aanvraagdatum zelf te bewonen als hoofdverblijfplaats en dienen zakelijk recht te hebben op de woning (dat is volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom). De aanvrager of de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont mogen op de aanvraagdatum en in de periode tot 3 jaar vóór die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad hebben. Enkele uitzonderingen op deze regel vindt u verder in deze brochure. * Eigenaars-verhuurders die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kunnen onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie krijgen. De aanvraag dient via het SVK te gebeuren. Er zijn inkomensgrenzen voor eigenaars-bewoners in 2014: Het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij op de aanvraagdatum gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, van drie jaar vóór de aanvraag (inkomsten 2011, aanslagjaar 2013), mag niet meer bedragen dan: EUR voor alleenstaanden zonder persoon ten laste EUR voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met EUR per persoon ten laste vanaf de tweede EUR voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met EUR per persoon ten laste Voor de premieberekening worden er twee percentages gehanteerd: - Wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen tussen EUR (te verhogen met EUR per persoon ten laste) en bovenstaande maximumgrenzen ligt, dan bedraagt het premiepercentage 20% van de aanvaarde facturen. - Is het gezamenlijk belastbaar inkomen minder dan EUR (te verhogen met EUR per persoon ten laste), dan zal het premiepercentage 30% van de aanvaarde facturen bedragen. Voor verhuurders zijn er geen inkomensvoorwaarden maar de verhuurder moet zijn woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Wie kan de premie niet bekomen? Huurders. Verhuurders die de woning niet verhuren via een sociaal verhuurkantoor, vennootschappen. 4

5 Cumuleerbaar? Verbeteringspremies van Wonen Vlaanderen die de aanvrager voor dezelfde woning heeft ontvangen tijdens de afgelopen 3 jaar zullen in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het is belangrijk om alle facturen bij de aanvraag voor de renovatiepremie te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. Wanneer aanvragen? Ná de werken en als u reeds in de woning woont. Wie wil, kan vrijblijvend vóór de uitvoering van de werken advies vragen aan Wonen Vlaanderen. Voor welke woningen? De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en moet op datum van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud zijn. Kamerwoningen komen niet in aanmerking. Voor welke werken? Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie, moet het totaalbedrag van de geldige en aanvaarde facturen minstens EUR bedragen, exl. BTW. Er komen 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken bestaat er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden. Het gaat om volgende categorieën en maxima: - Funderingen en muren: facturen voor maximum EUR (verbeteren of uitbreiden van funderingen, waterdicht maken van kelders, bestrijden van huiszwam in kelders, afbraak en wederopbouw muren, behandeling van muren tegen optrekkend vocht, vernieuwing voegwerk, behandeling van muren tegen huiszwam, aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van buitenmuren, aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren) - Draagvloeren: facturen voor maximum EUR (afbreken en vervangen van draagvloeren, behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten) - Daken: facturen voor maximum EUR (afbreken en vervangen van de dakstructuur, behandelen tegen huiszwam en insecten, vernieuwen van waterdichte dekking, werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater, aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen ) - Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum EUR (vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing) Opgelet: men zal slechts recht hebben op de verhoogde premie (10%) indien het hoogperformant buitenschrijnwerk voldoet aan een strengere norm wat betreft de U-waarden: Ug (glas) is maximaal 0,9 W/m²K, Uw (profiel + glas) is maximaal 1,7 W/m²K - Vervangen van een veilige binnentrap: facturen voor maximum EUR - Centrale verwarming: facturen voor maximum EUR (aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming, plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel, plaatsen van een CO- of rookmelder) - Elektriciteit: facturen voor maximum EUR (vernieuwen van elektrische huisinstallatie, aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning) 5

6 - Sanitair: facturen voor maximum EUR (vernieuwen van de badkamer, installeren van een nieuwe badkamer indien er voorheen geen was, vernieuwen of installeren van een toilet, vernieuwen of aanbrengen van leidingen) Volgende werken komen niet in aanmerking: Werken die te maken hebben met afwerking; dekvloeren; wandtegels; binnendeuren; 2de badkamer of toilet; isolatie; aanbrengen of vervangen van een veranda; fotovoltaïsche zonnepanelen (voor de productie van elektriciteit); verlichtingsarmaturen; de installatie van een keuken; elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakbeveiliging, modems, ); bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer; badkamermeubelen en -accessoires; individuele verwarmingstoestellen, kachels; aanbrengen of vernieuwen van rolluiken; warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen; vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen. Hoe aanvragen? U dient volgende documenten in bij Wonen Vlaanderen: - een ondertekend aanvraagformulier; - een opsomming van de werken; - kopie van de facturen: de facturen moeten van geregistreerde aannemers zijn of moeten facturen zijn betreffende de aankoop van materialen voor renovatiewerken; de facturen mogen op aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar en mogen niet dateren van na de aanvraagdatum; - aan te raden: foto van vóór en na de werkzaamheden. Specifiek voor eigenaars-bewoners: Het aanslagbiljet waaruit het inkomen blijkt van de aanvrager (desgevallend beide partners) van 3 jaar vóór de aanvraag. Specifiek voor verhuurders: De huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor. Welke premiebedragen? 30% of 20% van de aanvaarde kostprijs, naargelang het inkomen, exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van EUR. Hoe vaak aanvragen? Eén maal. Na 10 jaar kan u een nieuwe aanvraag doen. Zijn er specifieke voorwaarden? Bij vergunningsplichtige werken moet u over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. 6

7 2. Vlaamse verbeteringspremie Agentschap Wonen Vlaanderen Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent tel fax Voor wie? Eigenaars en huurders. Ook verhuurders kunnen de premie aanvragen als zij hun huurwoning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Bij een aanvraag door eigenaars-bewoners en huurders mag het maximum netto-belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij op de aanvraagdatum gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, van drie jaar vóór de aanvraag (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012), niet meer bedragen dan EUR. Dit maximum bedrag mag verhoogd worden met EUR per persoon ten laste. Bij een aanvraag door verhuurders bedraagt het maximum netto-belastbaar inkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont EUR voor aanvragen in Er is in dit geval geen verhoging voor personen ten laste. De verhuurder moet zijn woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Wie kan de premie niet bekomen? Wie na 1 januari 1985 een andere premie kreeg van de Vlaamse Gemeenschap (bijvoorbeeld renovatiepremie of tussenkomst in de leninglast), kan geen verbeteringspremie aanvragen. Wanneer aanvragen? De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar. Voor welke woningen? Woningen van minstens 25 jaar oud. Hoe aanvragen? Door het indienen van volgende documenten: - het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; - kopies van de facturen: de facturen zijn van aannemers of de facturen betreffen de aankoop van materialen voor renovatiewerken en de facturen zijn op aanvraagdatum niet ouder dan 1 jaar. - Document met vermelding van kadastraal inkomen van de woning of uittreksel uit de kadastrale legger. 7

8 Specifiek voor eigenaars-bewoners en huurders: - het aanslagbiljet waaruit het inkomen blijkt van de aanvrager (desgevallend beide partners) van 3 jaar vóór de aanvraag. - voor huurders: een kopie van het huurcontract - voor eigenaars-bewoners: een kopie van de eigendomsakte of een uittreksel uit de kadastrale legger. Specifiek voor verhuurders: de huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor Voor welke werken en welke premiebedragen? De premie wordt berekend op basis van de voorgelegde facturen. Het bedrag van de voorgelegde facturen moet ten minste het dubbele bedragen van het vastgestelde premiebedrag per onderdeel. Voor verbeteringswerken: EUR voor dakwerkzaamheden (incl. isolatie indien de dakwerkzaamheden het grootste deel van de factuur bedragen); EUR voor buitenschrijnwerk: vernieuwen van ramen en deuren (verplicht dubbel glas), vernieuwen van rolluiken als dit gepaard gaat met het vernieuwen van de ramen waar het rolluik voorzien wordt, veranda s komen niet in aanmerking; EUR voor werken aan gevels (indien u enkel de gevel isoleert, zijn werkzaamheden aan de structurele delen van de gevel of gevelbekleding niet noodzakelijk); EUR voor behandelen van optrekkend vocht; EUR voor het plaatsen van sanitaire installaties; EUR voor het vernieuwen van de elektrische installatie (een keuringsattest moet bij de factuur worden gevoegd); - voor werken ter bestrijding van risico op CO-intoxicatie: - een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 EUR); - maximaal 3 verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (premie 250 EUR per toestel) en de plaatsing van Co- of rookmelders; - een volledige centrale verwarmingsinstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van co- of rookmelders (premie EUR); - een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een Co- of rookmelder (premie 500 EUR). Voor verbouwingswerken (vergroten of herbouwen van de woon-, kook-, of slaapvertrekken van de woning): 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen wordt terugbetaald. De premie bedraagt maximaal EUR en minimaal 600 EUR. Hoe vaak aanvragen? Drie maal in een periode van 10 jaar. 8

9 3. Vlaamse aanpassingspremie Agentschap Wonen Vlaanderen Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent tel fax Voor wie? Eigenaars en huurders waarvan de aanvrager, diens partner of een inwonend gezinslid minstens 65 jaar is. Eigenaars die de woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Er zijn inkomensgrenzen: Het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager, van drie jaar vóór de aanvraag (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012), mag niet meer bedragen dan EUR. Dit bedrag mag verhoogd worden met EUR per persoon ten laste. Voor de verhuurder die de woning via het sociaal verhuurkantoor verhuurt is dit EUR. Wie kan de premie niet bekomen? Aanvragers die de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen bekomen hebben. Wanneer aanvragen? Na de werken, binnen het jaar na de factuurdatum. Voor welke woningen? Woningen die als hoofdverblijfplaats dienen en minstens 25 jaar oud zijn. Voor welke werken? Werken aan de woning die de aanvrager bewoont, om de woning aan te passen aan de fysieke beperkingen van de bewoner: - badkamer of aanpassen toilet aan noden van de bewoner; - een tweede badkamer of toilet als deze zich op een andere verdieping bevindt; - traplift of rolstoelplateaulift; - vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; - handgrepen en steunmiddelen in sanitaire lokalen; - automatiseren bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; - hellende vlakken, bredere toegangsdeuren (al dan niet met automatische bediening), wegwerken drempels; - verbreden gang, verbreden deuropeningen, vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen; - verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen te laten verdwijnen op de woonverdieping; - overbruggen van verdiepingshoogte door plaatsen van veilig beloopbare trappen; - verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de senior zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. 9

10 Hoe aanvragen? Door het indienen van volgende documenten: - het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; - kopies van facturen; - document met vermelding van kadastraal inkomen van de woning; - als huurder: een kopie van de huurovereenkomst; - als eigenaar: een bewijs van eigendom; - inkomensbewijzen. Welke premiebedragen? 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal EUR en minimaal 600 EUR. Dit houdt in dat u voor minstens EUR (incl. BTW) aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. Hoe vaak aanvragen? Drie maal in een periode van 10 jaar. Zijn er specifieke voorwaarden? Deze zijn vermeld op het aanvraagformulier. 10

11 4. Stedelijke premie duurzaam renoveren Stad Sint-Niklaas College van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel (woonwinkel) Voor wie? Eigenaars - bewoners en eigenaars niet - bewoners. Er zijn geen inkomensgrenzen. Wanneer kan u de premie niet bekomen? - Indien u een aanvraag indient voor werken aan een woning waarvoor reeds een renovatieof verbeteringspremie van de Vlaamse overheid werd bekomen. - Indien u een aanvraag indient voor werken gelijksoortig aan werken waarvoor reeds een stedelijke renovatiepremie werd bekomen binnen een periode van 10 jaar gerekend vanaf de aanvraagdatum. - Indien u geen natuurlijke persoon bent. Wanneer aanvragen? Ná de werken, binnen de 12 maanden na de factuurdatum. Voor welke woningen? Woningen van minstens 25 jaar oud op de aanvraagdatum en met een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger dan EUR. De aanvraag wordt niet aanvaard indien de woning op het moment van de aanvraag te koop wordt aangeboden. Voor welke werken? Voor verbouwingswerken aan woningen of aan lokalen met een woonfunctie. Bij elk van volgende werken dienen specifieke voorwaarden in acht genomen te worden: - Dakwerken: werken aan de dakstructuur en/of dakbedekking, dakgoten op voorwaarde dat dakisolatie en het aanbrengen van een winddicht onderdak deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De dakisolatie heeft een R-waarde die groter is dan 4m²K/W. Een bijkomende premie kan worden bekomen indien dakisolatie gebeurt met isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen en/of indien het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde bossen. - Buitenschrijnwerk: ramen, buitendeuren en dakvlakvensters met hoogrendementsbeglazing, mogelijk in combinatie met rolluiken. Het glas heeft een U-waarde van maximaal 1.1 W/m²K. - Gevelwerken: renovatie van één of meer gevels (bijvoorbeeld aanbrengen nieuwe gevelsteen, pleisteren van een volledige gevel, uitslijpen van voegen en hervoegen), op voorwaarde dat gevel- of buitenmuurisolatie deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De gevel- of buitenmuurisolatie heeft een R-waarde die groter is dan of gelijk is aan 1,3 m²k/w. Een bijkomende premie kan worden bekomen indien dakisolatie gebeurt met isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen en/of indien het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde bossen en/of indien natuurverven of aanverwante natuurlijke 11

12 afwerkingsproducten werden gebruikt, zoals vernissen, beitsen, oliën of leempleisters. Louter schilderwerken komen niet in aanmerking. - Weren van optrekkend vocht: door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan; - Nutsleidingen (EGW): enkel mét keuringsattesten afgeleverd door een erkend controleorganisme; - Hemelwaterinstallatie: enkel indien de aanleg van de hemelwaterinstallatie niet wordt opgelegd in een geldige stedenbouwkundige vergunning en voldoet aan de volgende voorwaarden: - De minimale inhoud van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte, zoals bepaald in de stedelijke richtlijnen regenwaterafvoer. - De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. - Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine én 1 buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Hoe aanvragen? U vult het aanvraagformulier van de stad in en voegt een kopie van de Nederlandstalige facturen toe. De uitbetaling gebeurt aan de hand van de door de aanvrager voorgelegde officiële Nederlandstalige facturen van de uitvoerende erkende en geregistreerde aannemer(s) en/of de aankoopfacturen voor materialen in het geval van aanvragers die de werken zelf uitvoeren. Het factuurbedrag van de uitgevoerde werken moet minstens het dubbele van het premiebedrag bedragen. De facturen moeten - in het Nederlands opgemaakt zijn; - per onderdeel een gedetailleerde beschrijving van de werken bevatten; - op naam van de aanvrager opgemaakt zijn; - het adres vermelden waar de werken werden uitgevoerd. Welke premiebedragen? Dak- en isolatiewerken Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen Buitenschrijnwerk Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten Gevel- en isolatiewerken Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten Weren van optrekkend vocht Nutsleidingen (EGW) Hemelwaterinstallatie EUR EUR EUR 800 EUR EUR EUR 500 EUR EUR EUR EUR 500 EUR 375 EUR 300 EUR 12

13 Hoe vaak aanvragen? U kan de premie drie keer aanvragen indien het om andere werken gaat. Wanneer moet u de bekomen premie terugstorten? - Indien u als eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder de woning verkoopt binnen de 5 jaar na de uitbetaling van de premie, zal u deze integraal moeten terugbetalen. In uitzonderlijke gevallen, bij gemotiveerde aanvraag, kan het college van burgemeester en schepenen hierop afwijkingen toestaan. - Indien u eigenaar-niet-bewoner bent, verbindt zich ertoe de huurprijs niet te verhogen gedurende een aaneensluitende periode van 5 jaar, óók bij opeenvolgende huurovereenkomsten in deze periode van 5 jaar. Enkel de wettelijk opgelegde indexeringen zijn toegestaan. Indien de eigenaar-niet-bewoner toch huurprijsaanpassingen doorvoert die hoger zijn dan de wettelijk opgelegde indexeringen, zal de premie integraal teruggevorderd worden. Daarom moet de eigenaar-niet-bewoner de huurprijs te melden op het aanvraagformulier. - Indien u voor de woning een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid heeft bekomen voordat de stedelijke premie duurzaam renoveren werd aangevraagd. - Indien u voor de woning een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid heeft bekomen binnen de 5 jaar na uitbetaling van de stedelijke premie duurzaam renoveren. 13

14 5. Stedelijke aanpassingspremie voor senioren Stad Sint-Niklaas College van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel (woonwinkel) Voor wie? Voor senioren (personen 65+). Zowel huurders, eigenaars als inwonende senioren komen in aanmerking. De aanvrager is gedomicilieerd en heeft de hoofdverblijfplaats op het adres waarop de aanvraag van toepassing is. Inkomensvoorwaarden? Er zijn geen inkomensgrenzen. Wie kan de premie niet bekomen? De aanvrager die een aanpassingspremie ontvangen heeft van een andere overheid of die een stedelijke renovatiepremie ontvangen heeft voor dezelfde werken. Aanvragers die een kamer bewonen kunnen niet genieten van de stedelijke aanpassingspremie. Wanneer aanvragen? Ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na de factuurdatum. Voor welke woningen? Voor woningen met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner dan EUR. De woning is een studio, een appartement of een gezinswoning. De premie heeft enkel betrekking op werken aan woningen of aan lokalen met een woonfunctie. De aanvrager heeft maximum één woning in volle eigendom of vruchtgebruik op het moment van de aanvraag. Voor welke werken? - het aanleggen van een hellend vlak; - het aanbrengen van beugels, steunen, handgrepen; - het aanpassen van sanitaire voorzieningen in de badkamer; - het aanpassen van het toilet; - het aanpassen of voorzien van communicatiemiddelen onroerend door bestemming zoals parlofonie, videofonie, noodoproepsystemen; - het aanbrengen van ongevalpreventieve voorzieningen zijnde detectie van rook en koolstofmonoxide; - het aanpassen van keukenvoorzieningen; - het aanpassen van deuropeningen; - het aanpassen van stopcontacten en schakelaars. Voor werken die specifiek ten behoeve van de beperkte mobiliteit of de handicap van de aanvrager werden uitgevoerd maar die niet voorkomen in deze opsomming, kan de aanvraag op gemotiveerd verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. 14

15 Hoe aanvragen? De premie wordt aangevraagd met een aanvraagformulier. De nodige bijlagen zijn: - de gedetailleerde, Nederlandstalige facturen van de uitgevoerde werken; - verklaring op eer dat de aanvrager maximum één woning in volle eigendom of in vruchtgebruik heeft op het moment van de aanvraag. De factuurdatum is minder dan 1 jaar oud op datum van de premieaanvraag. De factuur is gericht aan de aanvrager. De aard van de werken én het adres waar de aanpassingswerken zijn uitgevoerd, zijn duidelijk op de factuur vermeld. Afleveringsbons, kastickets, e.d. worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het premiebedrag. Welke premiebedragen? 80% van het factuurbedrag met een maximum van 600 EUR per aanvraag. Het factuurbedrag moet minstens 125 EUR bedragen. Aan te vragen ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na factuurdatum. Hoe vaak aanvragen? De premie kan per woongelegenheid drie maal aangevraagd worden, op voorwaarde dat geen twee aanvragen betrekking hebben op dezelfde werken. Zijn er specifieke voorwaarden? De aanvrager stemt ermee in dat een afgevaardigde van het stadsbestuur een plaatsbezoek brengt aan de woning waarvoor de aanvrager de aanpassingspremie aanvraagt. 15

16 6. Stedelijke premie wonen boven winkels Stad Sint-Niklaas College van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel (woonwinkel) Voor wie? Huurders, eigenaars-bewoners en eigenaars-niet-bewoners. Er zijn geen inkomensgrenzen. Wie kan de premie niet bekomen? Aanvragers die op hetzelfde adres reeds de stedelijke renovatiepremie of stedelijke premie duurzaam bouwen, de stedelijke aanpassingpremie of een andere tegemoetkoming van een hogere overheid verkregen voor het uitvoeren van werken die bij deze premie van toepassing zijn. Wanneer aanvragen? Na de aanvang van de werken, binnen het jaar na de factuurdatum. Voor welke woningen? Woongelegenheden in een pand dat volgens de registratie bij het kadaster gekend is als handelshuis en gelegen is binnen de afbakeningslijn van het kernwinkelgebied zoals opgenomen in het RUP Afbakening kernwinkelgebied. Enkel bestaande gebouwen komen in aanmerking. De stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van het handelshuis waarin de winkel is ondergebracht, moet minimum 10 jaar vóór de aanvraagdatum van de premie verleend zijn. Voor welke werken? Het betreft minstens 3 van volgende werken: Dakwerken, buitenschrijnwerk met hoogrendemenstglas (het hoogrendementsglas heeft een U- waarde van maximaal 1,1 W/m²K), werken aan gemene delen en lift, het voorzien van een bijkomende toegang, gevelwerken, werken aan de binnenstructuur, nutsvoorzieningen. Ten minste 80% van de renovatiewerken moet in woonlokalen uitgevoerd worden. Komen niet in aanmerking: Tegelwerken, domotica, meubilair of ingemaakte kasten, schilder- en behangwerken. Facturen vermelden de lokalen waarin de werken zijn uitgevoerd, 80 % van de werken moet in woonlokalen zijn uitgevoerd. Hoe aanvragen? Door het indienen van het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en kopies van gedetailleerde, Nederlandstalige facturen. Welke premiebedragen? De premie is een forfaitair bedrag van EUR. Het investeringsbedrag moet minimaal het dubbele van het betreffende premiebedrag bedragen. Hoe vaak aanvragen? De premie kan per onderscheiden woongelegenheid slechts één maal aangevraagd worden. 16

17 Zijn er specifieke voorwaarden? De aanvrager is in bezit van een conformiteitattest. De aanvrager voorziet een toegang die leidt tot de woongelegenheden op de verdiepingen, die onafhankelijk van de handelsfunctie kunnen gebruikt worden. Deze voorwaarde geldt niet voor personen die zowel de handelszaak uitbaten als de woongelegenheid bewonen. Een aparte toegang tot de bovenliggende woongelegenheden wordt verzekerd en bestaat minimum uit een aparte naar binnen draaiende deur en trapzaal met vaste trap, onafhankelijk van de winkel, die enkel door de bewoner(s) van de woongelegenheden worden gebruikt. Voor elke woongelegenheid wordt een aparte bel en brievenbus voorzien. Er geldt een verplichte bewoning binnen de 12 maanden na de uitbetaling van de premie. De aanvrager als eigenaar mag de eigendom niet vervreemden binnen de 3 jaar na het uitbetalen van de premie. De aanvrager als huurder mag zijn huurovereenkomst niet verbreken binnen de 3 jaar na het uitbetalen van de premie. De premie wordt van de verkrijger van de toelage teruggevorderd wanneer de woongelegenheid binnen een termijn van 3 jaar vanaf de uitbetaling ervan een andere dan een woonbestemming krijgt, en wanneer de woongelegenheid niet meer bewoond wordt binnen een termijn van 3 jaar vanaf de uitbetaling ervan, hetzij door toedoen van de aanvrager zelf, hetzij door toedoen van een derde met toestemming van de aanvrager. Ingeval de aanvrager huurder is dient bij deze aanvraag: - een schriftelijke verklaring van de eigenaar gevoegd te worden waaruit blijkt dat hij instemt met de uit te voeren werken en dat hij de premie zal terugbetalen indien door zijn handelen de verbintenissen niet worden nageleefd; - een geregistreerde huurovereenkomst voor het handelshuis gevoegd te worden, op naam van de huurder en voor minstens 9 jaar. Ingeval de vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder een aanvraag indient moet hierbij een verklaring van de naakte eigenaar gevoegd worden waaruit blijkt dat hij instemt met de uit te voeren werken. Wanneer u uw aanvraag indient, krijgt u een afspraak met de controleur van de dienst huisvesting, die een plaatsbezoek brengt aan de woongelegenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd. 17

18 7. Andere premies * Premies voor energiebesparende maatregelen Eandis Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas tel of * Belastingvermindering voor nieuwbouw of bestaande woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid Ministerie van Financiën Administratie Directe belastingen Driekoningenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas tel * Belastingvermindering voor energiesparende uitgaven Ministerie van Financiën Administratie Directe Belastingen Driekoningenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas tel * Belastingvermindering voor woonbeveiliging tegen inbraak of brand Ministerie van Financiën Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Waterloolaan 76, 1000 Brussel tel

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied Titel 1 - Algemene bepalingen Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als u veel belang aan betaalbaar, kwaliteitsvol

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie