U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.."

Transcriptie

1 P R E M I E S 2014

2 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas. Per premie is vermeld bij wie u de premie kan aanvragen. Deze aanvraagformulieren zijn te bekomen in de woonwinkel. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken samen met u welke premie u het beste kan aanvragen. Wij helpen u ook met het samenstellen van uw premiedossier. De woonwinkel Parkstraat 10, 9100 Sint-Niklaas tel , fax Openingsuren maandag van 8.15 tot uur dinsdag van 8.15 tot uur tot uur woensdag van 8.15 tot uur tot uur donderdag van 8.15 tot uur vrijdag van 8.15 tot uur tot uur of na afspraak 2

3 Inhoud 1. Vlaamse renovatiepremie 4 2. Vlaamse verbeteringspremie 7 3. Vlaamse aanpassingspremie 9 4. Stedelijke premie duurzaam renoveren Stedelijke aanpassingspremie voor senioren Stedelijke premie wonen boven winkels Andere premies 18 Aanvragen onder de stedelijke renovatiepremie worden nog aanvaard tot en met 31 januari 2014 op voorwaarde dat de facturen dateren van

4 1. Vlaamse renovatiepremie Agentschap Wonen Vlaanderen Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent tel fax Voor wie? Voor eigenaars-bewoners en verhuurders die grote renovatiewerken uitvoeren aan hun woning. * Eigenaars-bewoners dienen de woning op de aanvraagdatum zelf te bewonen als hoofdverblijfplaats en dienen zakelijk recht te hebben op de woning (dat is volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom). De aanvrager of de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont mogen op de aanvraagdatum en in de periode tot 3 jaar vóór die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad hebben. Enkele uitzonderingen op deze regel vindt u verder in deze brochure. * Eigenaars-verhuurders die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kunnen onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie krijgen. De aanvraag dient via het SVK te gebeuren. Er zijn inkomensgrenzen voor eigenaars-bewoners in 2014: Het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij op de aanvraagdatum gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, van drie jaar vóór de aanvraag (inkomsten 2011, aanslagjaar 2013), mag niet meer bedragen dan: EUR voor alleenstaanden zonder persoon ten laste EUR voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met EUR per persoon ten laste vanaf de tweede EUR voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met EUR per persoon ten laste Voor de premieberekening worden er twee percentages gehanteerd: - Wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen tussen EUR (te verhogen met EUR per persoon ten laste) en bovenstaande maximumgrenzen ligt, dan bedraagt het premiepercentage 20% van de aanvaarde facturen. - Is het gezamenlijk belastbaar inkomen minder dan EUR (te verhogen met EUR per persoon ten laste), dan zal het premiepercentage 30% van de aanvaarde facturen bedragen. Voor verhuurders zijn er geen inkomensvoorwaarden maar de verhuurder moet zijn woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Wie kan de premie niet bekomen? Huurders. Verhuurders die de woning niet verhuren via een sociaal verhuurkantoor, vennootschappen. 4

5 Cumuleerbaar? Verbeteringspremies van Wonen Vlaanderen die de aanvrager voor dezelfde woning heeft ontvangen tijdens de afgelopen 3 jaar zullen in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het is belangrijk om alle facturen bij de aanvraag voor de renovatiepremie te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. Wanneer aanvragen? Ná de werken en als u reeds in de woning woont. Wie wil, kan vrijblijvend vóór de uitvoering van de werken advies vragen aan Wonen Vlaanderen. Voor welke woningen? De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en moet op datum van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud zijn. Kamerwoningen komen niet in aanmerking. Voor welke werken? Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie, moet het totaalbedrag van de geldige en aanvaarde facturen minstens EUR bedragen, exl. BTW. Er komen 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken bestaat er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden. Het gaat om volgende categorieën en maxima: - Funderingen en muren: facturen voor maximum EUR (verbeteren of uitbreiden van funderingen, waterdicht maken van kelders, bestrijden van huiszwam in kelders, afbraak en wederopbouw muren, behandeling van muren tegen optrekkend vocht, vernieuwing voegwerk, behandeling van muren tegen huiszwam, aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van buitenmuren, aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren) - Draagvloeren: facturen voor maximum EUR (afbreken en vervangen van draagvloeren, behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten) - Daken: facturen voor maximum EUR (afbreken en vervangen van de dakstructuur, behandelen tegen huiszwam en insecten, vernieuwen van waterdichte dekking, werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater, aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen ) - Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum EUR (vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing) Opgelet: men zal slechts recht hebben op de verhoogde premie (10%) indien het hoogperformant buitenschrijnwerk voldoet aan een strengere norm wat betreft de U-waarden: Ug (glas) is maximaal 0,9 W/m²K, Uw (profiel + glas) is maximaal 1,7 W/m²K - Vervangen van een veilige binnentrap: facturen voor maximum EUR - Centrale verwarming: facturen voor maximum EUR (aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming, plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel, plaatsen van een CO- of rookmelder) - Elektriciteit: facturen voor maximum EUR (vernieuwen van elektrische huisinstallatie, aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning) 5

6 - Sanitair: facturen voor maximum EUR (vernieuwen van de badkamer, installeren van een nieuwe badkamer indien er voorheen geen was, vernieuwen of installeren van een toilet, vernieuwen of aanbrengen van leidingen) Volgende werken komen niet in aanmerking: Werken die te maken hebben met afwerking; dekvloeren; wandtegels; binnendeuren; 2de badkamer of toilet; isolatie; aanbrengen of vervangen van een veranda; fotovoltaïsche zonnepanelen (voor de productie van elektriciteit); verlichtingsarmaturen; de installatie van een keuken; elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakbeveiliging, modems, ); bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer; badkamermeubelen en -accessoires; individuele verwarmingstoestellen, kachels; aanbrengen of vernieuwen van rolluiken; warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen; vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen. Hoe aanvragen? U dient volgende documenten in bij Wonen Vlaanderen: - een ondertekend aanvraagformulier; - een opsomming van de werken; - kopie van de facturen: de facturen moeten van geregistreerde aannemers zijn of moeten facturen zijn betreffende de aankoop van materialen voor renovatiewerken; de facturen mogen op aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar en mogen niet dateren van na de aanvraagdatum; - aan te raden: foto van vóór en na de werkzaamheden. Specifiek voor eigenaars-bewoners: Het aanslagbiljet waaruit het inkomen blijkt van de aanvrager (desgevallend beide partners) van 3 jaar vóór de aanvraag. Specifiek voor verhuurders: De huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor. Welke premiebedragen? 30% of 20% van de aanvaarde kostprijs, naargelang het inkomen, exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van EUR. Hoe vaak aanvragen? Eén maal. Na 10 jaar kan u een nieuwe aanvraag doen. Zijn er specifieke voorwaarden? Bij vergunningsplichtige werken moet u over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. 6

7 2. Vlaamse verbeteringspremie Agentschap Wonen Vlaanderen Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent tel fax Voor wie? Eigenaars en huurders. Ook verhuurders kunnen de premie aanvragen als zij hun huurwoning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Bij een aanvraag door eigenaars-bewoners en huurders mag het maximum netto-belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij op de aanvraagdatum gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, van drie jaar vóór de aanvraag (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012), niet meer bedragen dan EUR. Dit maximum bedrag mag verhoogd worden met EUR per persoon ten laste. Bij een aanvraag door verhuurders bedraagt het maximum netto-belastbaar inkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont EUR voor aanvragen in Er is in dit geval geen verhoging voor personen ten laste. De verhuurder moet zijn woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Wie kan de premie niet bekomen? Wie na 1 januari 1985 een andere premie kreeg van de Vlaamse Gemeenschap (bijvoorbeeld renovatiepremie of tussenkomst in de leninglast), kan geen verbeteringspremie aanvragen. Wanneer aanvragen? De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar. Voor welke woningen? Woningen van minstens 25 jaar oud. Hoe aanvragen? Door het indienen van volgende documenten: - het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; - kopies van de facturen: de facturen zijn van aannemers of de facturen betreffen de aankoop van materialen voor renovatiewerken en de facturen zijn op aanvraagdatum niet ouder dan 1 jaar. - Document met vermelding van kadastraal inkomen van de woning of uittreksel uit de kadastrale legger. 7

8 Specifiek voor eigenaars-bewoners en huurders: - het aanslagbiljet waaruit het inkomen blijkt van de aanvrager (desgevallend beide partners) van 3 jaar vóór de aanvraag. - voor huurders: een kopie van het huurcontract - voor eigenaars-bewoners: een kopie van de eigendomsakte of een uittreksel uit de kadastrale legger. Specifiek voor verhuurders: de huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor Voor welke werken en welke premiebedragen? De premie wordt berekend op basis van de voorgelegde facturen. Het bedrag van de voorgelegde facturen moet ten minste het dubbele bedragen van het vastgestelde premiebedrag per onderdeel. Voor verbeteringswerken: EUR voor dakwerkzaamheden (incl. isolatie indien de dakwerkzaamheden het grootste deel van de factuur bedragen); EUR voor buitenschrijnwerk: vernieuwen van ramen en deuren (verplicht dubbel glas), vernieuwen van rolluiken als dit gepaard gaat met het vernieuwen van de ramen waar het rolluik voorzien wordt, veranda s komen niet in aanmerking; EUR voor werken aan gevels (indien u enkel de gevel isoleert, zijn werkzaamheden aan de structurele delen van de gevel of gevelbekleding niet noodzakelijk); EUR voor behandelen van optrekkend vocht; EUR voor het plaatsen van sanitaire installaties; EUR voor het vernieuwen van de elektrische installatie (een keuringsattest moet bij de factuur worden gevoegd); - voor werken ter bestrijding van risico op CO-intoxicatie: - een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 EUR); - maximaal 3 verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (premie 250 EUR per toestel) en de plaatsing van Co- of rookmelders; - een volledige centrale verwarmingsinstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van co- of rookmelders (premie EUR); - een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een Co- of rookmelder (premie 500 EUR). Voor verbouwingswerken (vergroten of herbouwen van de woon-, kook-, of slaapvertrekken van de woning): 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen wordt terugbetaald. De premie bedraagt maximaal EUR en minimaal 600 EUR. Hoe vaak aanvragen? Drie maal in een periode van 10 jaar. 8

9 3. Vlaamse aanpassingspremie Agentschap Wonen Vlaanderen Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent tel fax Voor wie? Eigenaars en huurders waarvan de aanvrager, diens partner of een inwonend gezinslid minstens 65 jaar is. Eigenaars die de woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Er zijn inkomensgrenzen: Het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager, van drie jaar vóór de aanvraag (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012), mag niet meer bedragen dan EUR. Dit bedrag mag verhoogd worden met EUR per persoon ten laste. Voor de verhuurder die de woning via het sociaal verhuurkantoor verhuurt is dit EUR. Wie kan de premie niet bekomen? Aanvragers die de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen bekomen hebben. Wanneer aanvragen? Na de werken, binnen het jaar na de factuurdatum. Voor welke woningen? Woningen die als hoofdverblijfplaats dienen en minstens 25 jaar oud zijn. Voor welke werken? Werken aan de woning die de aanvrager bewoont, om de woning aan te passen aan de fysieke beperkingen van de bewoner: - badkamer of aanpassen toilet aan noden van de bewoner; - een tweede badkamer of toilet als deze zich op een andere verdieping bevindt; - traplift of rolstoelplateaulift; - vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; - handgrepen en steunmiddelen in sanitaire lokalen; - automatiseren bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; - hellende vlakken, bredere toegangsdeuren (al dan niet met automatische bediening), wegwerken drempels; - verbreden gang, verbreden deuropeningen, vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen; - verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen te laten verdwijnen op de woonverdieping; - overbruggen van verdiepingshoogte door plaatsen van veilig beloopbare trappen; - verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de senior zelfstandig en afzonderlijk kan wonen. 9

10 Hoe aanvragen? Door het indienen van volgende documenten: - het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; - kopies van facturen; - document met vermelding van kadastraal inkomen van de woning; - als huurder: een kopie van de huurovereenkomst; - als eigenaar: een bewijs van eigendom; - inkomensbewijzen. Welke premiebedragen? 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal EUR en minimaal 600 EUR. Dit houdt in dat u voor minstens EUR (incl. BTW) aan geldige facturen moet kunnen voorleggen. Hoe vaak aanvragen? Drie maal in een periode van 10 jaar. Zijn er specifieke voorwaarden? Deze zijn vermeld op het aanvraagformulier. 10

11 4. Stedelijke premie duurzaam renoveren Stad Sint-Niklaas College van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel (woonwinkel) Voor wie? Eigenaars - bewoners en eigenaars niet - bewoners. Er zijn geen inkomensgrenzen. Wanneer kan u de premie niet bekomen? - Indien u een aanvraag indient voor werken aan een woning waarvoor reeds een renovatieof verbeteringspremie van de Vlaamse overheid werd bekomen. - Indien u een aanvraag indient voor werken gelijksoortig aan werken waarvoor reeds een stedelijke renovatiepremie werd bekomen binnen een periode van 10 jaar gerekend vanaf de aanvraagdatum. - Indien u geen natuurlijke persoon bent. Wanneer aanvragen? Ná de werken, binnen de 12 maanden na de factuurdatum. Voor welke woningen? Woningen van minstens 25 jaar oud op de aanvraagdatum en met een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger dan EUR. De aanvraag wordt niet aanvaard indien de woning op het moment van de aanvraag te koop wordt aangeboden. Voor welke werken? Voor verbouwingswerken aan woningen of aan lokalen met een woonfunctie. Bij elk van volgende werken dienen specifieke voorwaarden in acht genomen te worden: - Dakwerken: werken aan de dakstructuur en/of dakbedekking, dakgoten op voorwaarde dat dakisolatie en het aanbrengen van een winddicht onderdak deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De dakisolatie heeft een R-waarde die groter is dan 4m²K/W. Een bijkomende premie kan worden bekomen indien dakisolatie gebeurt met isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen en/of indien het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde bossen. - Buitenschrijnwerk: ramen, buitendeuren en dakvlakvensters met hoogrendementsbeglazing, mogelijk in combinatie met rolluiken. Het glas heeft een U-waarde van maximaal 1.1 W/m²K. - Gevelwerken: renovatie van één of meer gevels (bijvoorbeeld aanbrengen nieuwe gevelsteen, pleisteren van een volledige gevel, uitslijpen van voegen en hervoegen), op voorwaarde dat gevel- of buitenmuurisolatie deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De gevel- of buitenmuurisolatie heeft een R-waarde die groter is dan of gelijk is aan 1,3 m²k/w. Een bijkomende premie kan worden bekomen indien dakisolatie gebeurt met isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen en/of indien het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde bossen en/of indien natuurverven of aanverwante natuurlijke 11

12 afwerkingsproducten werden gebruikt, zoals vernissen, beitsen, oliën of leempleisters. Louter schilderwerken komen niet in aanmerking. - Weren van optrekkend vocht: door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan; - Nutsleidingen (EGW): enkel mét keuringsattesten afgeleverd door een erkend controleorganisme; - Hemelwaterinstallatie: enkel indien de aanleg van de hemelwaterinstallatie niet wordt opgelegd in een geldige stedenbouwkundige vergunning en voldoet aan de volgende voorwaarden: - De minimale inhoud van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte, zoals bepaald in de stedelijke richtlijnen regenwaterafvoer. - De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. - Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine én 1 buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Hoe aanvragen? U vult het aanvraagformulier van de stad in en voegt een kopie van de Nederlandstalige facturen toe. De uitbetaling gebeurt aan de hand van de door de aanvrager voorgelegde officiële Nederlandstalige facturen van de uitvoerende erkende en geregistreerde aannemer(s) en/of de aankoopfacturen voor materialen in het geval van aanvragers die de werken zelf uitvoeren. Het factuurbedrag van de uitgevoerde werken moet minstens het dubbele van het premiebedrag bedragen. De facturen moeten - in het Nederlands opgemaakt zijn; - per onderdeel een gedetailleerde beschrijving van de werken bevatten; - op naam van de aanvrager opgemaakt zijn; - het adres vermelden waar de werken werden uitgevoerd. Welke premiebedragen? Dak- en isolatiewerken Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen Buitenschrijnwerk Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten Gevel- en isolatiewerken Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten Weren van optrekkend vocht Nutsleidingen (EGW) Hemelwaterinstallatie EUR EUR EUR 800 EUR EUR EUR 500 EUR EUR EUR EUR 500 EUR 375 EUR 300 EUR 12

13 Hoe vaak aanvragen? U kan de premie drie keer aanvragen indien het om andere werken gaat. Wanneer moet u de bekomen premie terugstorten? - Indien u als eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder de woning verkoopt binnen de 5 jaar na de uitbetaling van de premie, zal u deze integraal moeten terugbetalen. In uitzonderlijke gevallen, bij gemotiveerde aanvraag, kan het college van burgemeester en schepenen hierop afwijkingen toestaan. - Indien u eigenaar-niet-bewoner bent, verbindt zich ertoe de huurprijs niet te verhogen gedurende een aaneensluitende periode van 5 jaar, óók bij opeenvolgende huurovereenkomsten in deze periode van 5 jaar. Enkel de wettelijk opgelegde indexeringen zijn toegestaan. Indien de eigenaar-niet-bewoner toch huurprijsaanpassingen doorvoert die hoger zijn dan de wettelijk opgelegde indexeringen, zal de premie integraal teruggevorderd worden. Daarom moet de eigenaar-niet-bewoner de huurprijs te melden op het aanvraagformulier. - Indien u voor de woning een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid heeft bekomen voordat de stedelijke premie duurzaam renoveren werd aangevraagd. - Indien u voor de woning een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid heeft bekomen binnen de 5 jaar na uitbetaling van de stedelijke premie duurzaam renoveren. 13

14 5. Stedelijke aanpassingspremie voor senioren Stad Sint-Niklaas College van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel (woonwinkel) Voor wie? Voor senioren (personen 65+). Zowel huurders, eigenaars als inwonende senioren komen in aanmerking. De aanvrager is gedomicilieerd en heeft de hoofdverblijfplaats op het adres waarop de aanvraag van toepassing is. Inkomensvoorwaarden? Er zijn geen inkomensgrenzen. Wie kan de premie niet bekomen? De aanvrager die een aanpassingspremie ontvangen heeft van een andere overheid of die een stedelijke renovatiepremie ontvangen heeft voor dezelfde werken. Aanvragers die een kamer bewonen kunnen niet genieten van de stedelijke aanpassingspremie. Wanneer aanvragen? Ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na de factuurdatum. Voor welke woningen? Voor woningen met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner dan EUR. De woning is een studio, een appartement of een gezinswoning. De premie heeft enkel betrekking op werken aan woningen of aan lokalen met een woonfunctie. De aanvrager heeft maximum één woning in volle eigendom of vruchtgebruik op het moment van de aanvraag. Voor welke werken? - het aanleggen van een hellend vlak; - het aanbrengen van beugels, steunen, handgrepen; - het aanpassen van sanitaire voorzieningen in de badkamer; - het aanpassen van het toilet; - het aanpassen of voorzien van communicatiemiddelen onroerend door bestemming zoals parlofonie, videofonie, noodoproepsystemen; - het aanbrengen van ongevalpreventieve voorzieningen zijnde detectie van rook en koolstofmonoxide; - het aanpassen van keukenvoorzieningen; - het aanpassen van deuropeningen; - het aanpassen van stopcontacten en schakelaars. Voor werken die specifiek ten behoeve van de beperkte mobiliteit of de handicap van de aanvrager werden uitgevoerd maar die niet voorkomen in deze opsomming, kan de aanvraag op gemotiveerd verzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. 14

15 Hoe aanvragen? De premie wordt aangevraagd met een aanvraagformulier. De nodige bijlagen zijn: - de gedetailleerde, Nederlandstalige facturen van de uitgevoerde werken; - verklaring op eer dat de aanvrager maximum één woning in volle eigendom of in vruchtgebruik heeft op het moment van de aanvraag. De factuurdatum is minder dan 1 jaar oud op datum van de premieaanvraag. De factuur is gericht aan de aanvrager. De aard van de werken én het adres waar de aanpassingswerken zijn uitgevoerd, zijn duidelijk op de factuur vermeld. Afleveringsbons, kastickets, e.d. worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het premiebedrag. Welke premiebedragen? 80% van het factuurbedrag met een maximum van 600 EUR per aanvraag. Het factuurbedrag moet minstens 125 EUR bedragen. Aan te vragen ná het uitvoeren van de werken binnen het jaar na factuurdatum. Hoe vaak aanvragen? De premie kan per woongelegenheid drie maal aangevraagd worden, op voorwaarde dat geen twee aanvragen betrekking hebben op dezelfde werken. Zijn er specifieke voorwaarden? De aanvrager stemt ermee in dat een afgevaardigde van het stadsbestuur een plaatsbezoek brengt aan de woning waarvoor de aanvrager de aanpassingspremie aanvraagt. 15

16 6. Stedelijke premie wonen boven winkels Stad Sint-Niklaas College van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas tel (woonwinkel) Voor wie? Huurders, eigenaars-bewoners en eigenaars-niet-bewoners. Er zijn geen inkomensgrenzen. Wie kan de premie niet bekomen? Aanvragers die op hetzelfde adres reeds de stedelijke renovatiepremie of stedelijke premie duurzaam bouwen, de stedelijke aanpassingpremie of een andere tegemoetkoming van een hogere overheid verkregen voor het uitvoeren van werken die bij deze premie van toepassing zijn. Wanneer aanvragen? Na de aanvang van de werken, binnen het jaar na de factuurdatum. Voor welke woningen? Woongelegenheden in een pand dat volgens de registratie bij het kadaster gekend is als handelshuis en gelegen is binnen de afbakeningslijn van het kernwinkelgebied zoals opgenomen in het RUP Afbakening kernwinkelgebied. Enkel bestaande gebouwen komen in aanmerking. De stedenbouwkundige vergunning voor de oprichting van het handelshuis waarin de winkel is ondergebracht, moet minimum 10 jaar vóór de aanvraagdatum van de premie verleend zijn. Voor welke werken? Het betreft minstens 3 van volgende werken: Dakwerken, buitenschrijnwerk met hoogrendemenstglas (het hoogrendementsglas heeft een U- waarde van maximaal 1,1 W/m²K), werken aan gemene delen en lift, het voorzien van een bijkomende toegang, gevelwerken, werken aan de binnenstructuur, nutsvoorzieningen. Ten minste 80% van de renovatiewerken moet in woonlokalen uitgevoerd worden. Komen niet in aanmerking: Tegelwerken, domotica, meubilair of ingemaakte kasten, schilder- en behangwerken. Facturen vermelden de lokalen waarin de werken zijn uitgevoerd, 80 % van de werken moet in woonlokalen zijn uitgevoerd. Hoe aanvragen? Door het indienen van het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en kopies van gedetailleerde, Nederlandstalige facturen. Welke premiebedragen? De premie is een forfaitair bedrag van EUR. Het investeringsbedrag moet minimaal het dubbele van het betreffende premiebedrag bedragen. Hoe vaak aanvragen? De premie kan per onderscheiden woongelegenheid slechts één maal aangevraagd worden. 16

17 Zijn er specifieke voorwaarden? De aanvrager is in bezit van een conformiteitattest. De aanvrager voorziet een toegang die leidt tot de woongelegenheden op de verdiepingen, die onafhankelijk van de handelsfunctie kunnen gebruikt worden. Deze voorwaarde geldt niet voor personen die zowel de handelszaak uitbaten als de woongelegenheid bewonen. Een aparte toegang tot de bovenliggende woongelegenheden wordt verzekerd en bestaat minimum uit een aparte naar binnen draaiende deur en trapzaal met vaste trap, onafhankelijk van de winkel, die enkel door de bewoner(s) van de woongelegenheden worden gebruikt. Voor elke woongelegenheid wordt een aparte bel en brievenbus voorzien. Er geldt een verplichte bewoning binnen de 12 maanden na de uitbetaling van de premie. De aanvrager als eigenaar mag de eigendom niet vervreemden binnen de 3 jaar na het uitbetalen van de premie. De aanvrager als huurder mag zijn huurovereenkomst niet verbreken binnen de 3 jaar na het uitbetalen van de premie. De premie wordt van de verkrijger van de toelage teruggevorderd wanneer de woongelegenheid binnen een termijn van 3 jaar vanaf de uitbetaling ervan een andere dan een woonbestemming krijgt, en wanneer de woongelegenheid niet meer bewoond wordt binnen een termijn van 3 jaar vanaf de uitbetaling ervan, hetzij door toedoen van de aanvrager zelf, hetzij door toedoen van een derde met toestemming van de aanvrager. Ingeval de aanvrager huurder is dient bij deze aanvraag: - een schriftelijke verklaring van de eigenaar gevoegd te worden waaruit blijkt dat hij instemt met de uit te voeren werken en dat hij de premie zal terugbetalen indien door zijn handelen de verbintenissen niet worden nageleefd; - een geregistreerde huurovereenkomst voor het handelshuis gevoegd te worden, op naam van de huurder en voor minstens 9 jaar. Ingeval de vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder een aanvraag indient moet hierbij een verklaring van de naakte eigenaar gevoegd worden waaruit blijkt dat hij instemt met de uit te voeren werken. Wanneer u uw aanvraag indient, krijgt u een afspraak met de controleur van de dienst huisvesting, die een plaatsbezoek brengt aan de woongelegenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd. 17

18 7. Andere premies * Premies voor energiebesparende maatregelen Eandis Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas tel of * Belastingvermindering voor nieuwbouw of bestaande woning in een zone voor positief grootstedelijk beleid Ministerie van Financiën Administratie Directe belastingen Driekoningenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas tel * Belastingvermindering voor energiesparende uitgaven Ministerie van Financiën Administratie Directe Belastingen Driekoningenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas tel * Belastingvermindering voor woonbeveiliging tegen inbraak of brand Ministerie van Financiën Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Waterloolaan 76, 1000 Brussel tel

19 Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Deze brochure bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van de stedelijke regelgeving. De opgenomen informatie is van toepassing vanaf 1 januari Wijzigingen worden steeds opgenomen in een nieuwe uitgave. Voor recente wijzigingen die nog niet zouden opgenomen zijn, kan u terecht bij de woonwinkel op

20 VU: Peter Buysrogge, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 20

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008

Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 Gemeenteraad Openbare zitting Definitieve beslissing 19 december 2008 16. Huisvesting: verordening houdende vaststelling van een stedelijke premie wonen boven winkels: wijziging De raad, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42 PREMIEFOLDER HUISVESTING JANUARI 2015 V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

PREMIEFOLDER HUISVESTING

PREMIEFOLDER HUISVESTING PREMIEFOLDER HUISVESTING V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

6. Huisvesting: b. Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling

6. Huisvesting: b. Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 29 januari 2016 huisvesting (CG) 6. Huisvesting: b. Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE...

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE... DUURZAAM RENOVEREN Vr inlichtingen kan u steeds terecht in de Wnwinkel, Welzijnshuis, Abingdnstraat 99, 9100 Sint-Niklaas tijdens de peningsuren f telefnisch p 03 778 32 42. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Artikel 1 Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur met ingang van 1 maart 2016 binnen de perken van de jaarlijkse daartoe

Nadere informatie

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap)

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER 1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in voornaam : naam...

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING Artikel 1.: Algemeen principe Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Vanden Eeckhoudtstraat 11 1500 Halle 02/361 50 91 Pastorijstraat 21-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentehuis)

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3. Stedelijke aankooppremie... 4. Stedelijke renovatiepremie... 5

Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3. Stedelijke aankooppremie... 4. Stedelijke renovatiepremie... 5 - 1 - NUTTIGE LINKS www.premiezoeker.be www.wonenvlaanderen.be www.energiesparen.be INHOUD Nuttige links... 2 Inhoud... 2 Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3 Stedelijke aankooppremie...

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

WOONPREMIES IN MESEN

WOONPREMIES IN MESEN WOONPREMIES IN MESEN COLOFON Verantwoordelijke uitgever Sandy Evrard Burgemeester Markt 22 8957 Mesen Datum publicatie Februari 2015, 1ste druk CONTACT Voor info en begeleiding bij het aanvragen van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

editie januari Interessante weblinks 12

editie januari Interessante weblinks 12 Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2017 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... 05/ 2016 Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen -

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 65 00 81 + 051

Nadere informatie