Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie..."

Transcriptie

1 Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel Fax

2 Premieboekje Pittem : inhoudstafel 1. Gemeentelijke premies - Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie - Gemeentelijke huursubsidie en installatiepremie - Gemeentelijke aankooppremie - Gemeentelijke toelage voor de bouw van individuele afvalzuiveringsinstallaties 2. Vlaamse overheid - Verbeterings-en aanpassingspremie (VAP) - Renovatiepremie (RENO) - Verzekering gewaarborgd wonen - Belastingvermindering voor dakisolatie 3. Premies van de netbeheerder EANDIS 4. De Vlaamse Energielening 5. Sociale Dakisolatiepremie 2

3 Wonen in Pittem In dit boekje geven wij u een bondig overzicht van de bestaande premies die op verschillende niveaus worden aangeboden. Onze gemeente, de netbeheerder en het Vlaams Gewest voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen, en u zo nodig bijstaan voor het invullen van de nodige formulieren. Kom gerust eens langs, op dinsdag kan u op het gemeentehuis van Pittem, Markt 1, terecht van 13:30 tot 17:00 of op afspraak. U bent ook welkom op de zitdagen in de andere gemeenten. (zie laatste pagina ) Informatie kan tijdens de kantooruren ook via de telefoon of per verkregen worden: Tel.051/ Fax. 051 / TOT ZIENS IN DE WOONWINKEL! 3

4 1. Verbouwen en premies Woonwinkel? U bent van plan om uw woning te renoveren, aan te passen aan een inwonende 65 plusser, een nieuwe woning te bouwen? Misschien hebt u recht op een premie!? In de woonwinkel bekijken we samen met u voor welke tegemoetkomingen je in aanmerking komt en helpen we je bij het invullen van de aanvraagformulieren van de verschillende instanties (Gemeente, de netbeheerder, Vlaanderen). 2. Huren U huurt een woning en u hebt vragen rond de huurwetgeving. Bij de woonwinkel kan je terecht met vragen over huurwetgeving en minimumvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen. We helpen je bij vragen over aanpassing huurprijs, huurindexering, woningkwaliteit, opzeg huurcontract, huurwaarborg, plaatsbeschrijving, verkoop van de huurwoning U had graag een sociale woning of aangepaste woning gehuurd? Wil je een sociale woning huren? Dan bekijken we met jou of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. We helpen je om de inschrijvingsformulieren in te vullen en de nodige documenten te verzamelen. Je had graag een woning gehuurd? We bekijken met u wat het aanbod is in de regio. 3. Verhuren De ouderlijke woning verhuren, hoe begint u hieraan? 4. Kopen De woonwinkel geeft informatie betreffende minimum vereisten waaraan een huurwoning moet voldoen, vereisten voor het afficheren van een woning, huurwetgeving, nodige attesten, zelf verhuren of via immokantoor of via het sociaal verhuurkantoor, Met wat moet u rekening houden als u een woning wil kopen? De woonwinkel informeert je over de voorwaarden om een sociale woning aan te kopen. We geven u informatie over sociale leningen bij het Vlaams Woningfonds, de VMWS en de erkende sociale kredietmaatschappijen. 5. Woonkwaliteit Mijn huurwoning vertoont ernstige gebreken, wat kan ik doen? 6. Energie Bij ons kan je terecht voor informatie betreffende de minimale kwaliteitseisen waaraan een huurwoning moet voldoen. We bekijken samen, welke stappen u kan ondernemen als de woning niet voldoet aan de minimumcriteria, zonder hierbij onmiddellijk procedurele stappen te ondernemen. Heb je ook vragen over een ongeschikte/onbewoonbaar verklaarde, leegstaande of verwaarloosde woning, we helpen je verder om een antwoord op je vraag te vinden. Mijn elektriciteitsfactuur blijft maar stijgen, wat kan ik doen? Energiekosten kunnen een grote hap uit je budget nemen. We bekijken hoe we uw energiefactuur kunnen doen dalen. Had je graag bekeken of je goedkoper af bent bij een andere leverancier? Wil je eens nagaan welke eenvoudige stappen je kan ondernemen om uw verbruik te reduceren? Had je graag een overzicht van bestaande alternatieven en initiatieven? Welke energiebesparende maatregelen worden betoelaagd? 4

5 Gemeentelijke overheid Gemeentelijke verbeterings-en aanpassingspremie Gemeentelijke subsidie in aanvulling van de verbeterings-en of aanpassingspremie van het Vlaams Gewest Aan de inwoners van de gemeente Pittem die genieten van de tussenkomst van het Vlaams Gewest van een verbeterings-en aanpassingspremie, wordt een gemeentelijke premie toegekend ten bedrage van 10% van de tussenkomst van het Vlaams Gewest. Dit toegekende bedrag wordt verhoogd met 20% per inwonend kind of gehandicapte ten laste op datum van de premieaanvraag bij het Vlaams Gewest, met een maximum van 100%. Het gemeentebestuur wordt automatisch verwittigd wanneer u een premie van het gewest ontvangt. Zelf hoeft u voor de gemeentelijke premie niets te doen. Gemeentelijke huursubsidie en installatiepremie Gemeentelijke subsidie in aanvulling van de huursubsidie en -of installatiepremie van het Vlaams Gewest Aan de inwoners van de gemeente Pittem die genieten van een huursubsidie en-of installatiepremie vanwege het Vlaams Gewest voor het betrekken van een gezonde en aangepaste woning, wordt een gemeentelijke installatiepremie toegekend ten bedrage van 125 euro. Dit basisbedrag van 125 euro wordt verhoogd met 20% per inwonend kind of gehandicapte ten last op datum van de premieaanvraag bij het Vlaams Gewest, met een maximum van 100%. Het gemeentebestuur wordt automatisch verwittigd wanneer u een premie van het gewest ontvangt. Zelf hoeft u voor de gemeentelijke premie niets te doen. Gemeentelijke aankooppremie Gemeentelijke premie bij de aankoop van een woning in Pittem Het betreft een woning die gelegen is op het grondgebied van de gemeente Pittem, het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van deze woning mag niet meer dan 495 euro bedragen. De woning moet dateren van voor de wetgeving van 29 maart 1962, zijnde de wetgeving op de stedenbouw Binnen een periode van 10 jaar kan de aankooppremie slechts 1 maal toegekend worden Op het ogenblik van de aanvraag mag de aanvrager geen andere woning in volle eigendom of in vol vruchtgebruik hebben, als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie Men moet de woning minstens voor een periode van 5 jaar zelf betrekken als hoofdverblijfplaats De aankooppremie wordt pas uitbetaald nadat de aanvrager de woning effectief is gaan bewonen. Aanvraagformulier te bekomen bij de dienst huisvesting Aan te vragen binnen de 6 maanden na het verlijden van de notariële akte, de premie bedraagt 1250 euro, indien aan de gestelde voorwaarden voldaan is Gemeentelijke toelage voor de bouw van individuele afvalzuiveringsinstallaties Voorwaarden : Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen Het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put De installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk en aan de gestelde lozingsvoorwaarden in Vlarem II Het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden 5

6 Procedure : 1. De particuliere aanvraag van de premie gebeurt aan de hand van deel 1 van het inlichtingenformulier. De aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie gebouwd wordt. Binnen de maand na aanvraag ontvangt de particulier een principiële goedkeuring of een afkeuring van de gemeente. 2. Na principiële goedkeuring van de aanvraag en na de bouw van de installatie maakt de particulier een kopie van de kosten over aan het gemeentebestuur, op deze facturen bevestigt de aannemer dat de installatie gebouwd werd volgens de code van goede praktijk en voldoet aan de gestelde lozingsvoorwaarden van Vlarem II. 3. Op basis van een plaatsbezoek door de gemeente wordt de bouw en de exploitatie van de installatie getoetst aan de code van goede praktijk. De gemeente brengt advies uit aan de particulier binnen de maand na het indienen van de kopie van de kosten. 4. Op basis van dit advies wordt binnen de twee maanden na definitieve goedkeuring de gemeentelijke premie uitbetaald. Subsidiebedrag : De gemeentelijke premie is eenmalig en bedraagt 625 euro 6

7 Verbeterings-en aanpassingspremie (VAP) Verbeteringspremie Voorwaarden: Aan te vragen door de eigenaar - bewoner of de huurder (mits voorlegging van een huurcontract) Aan te vragen door de eigenaar - verhuurder, die de woning gedurende 9 jaar lang verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor Gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners ( inkomen aanslagjaar 2013) Voor eigenaar bewoner of huurders: max euro euro p.p. ten laste Voor eigenaar verhuurder: max euro (RSVK) De woning effectief bewonen De woning moet minstens 25 jaar oud zijn Binnen de 10 jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen voor zover het betrekking heeft op verschillende bouwonderdelen. Geldige facturen kunnen voorleggen die minstens het dubbele van de premie bedragen. Premiebedrag: Vlaamse overheid Aard van de werkzaamheden Premiebedrag Min. kostprijs incl. BTW Dakwerkzaamheden 1250 euro 2500 euro Buitenschrijnwerk 1250 euro 2500 euro Werkzaamheden aan de gevel 1500 euro 3000 euro Optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren behandelen 750 euro 1500 euro Sanitaire installaties plaatsen 750 euro 1500 euro Nieuw elektrische installatie 750 euro 1500 euro Risico op co-vergiftiging: Een warmwatertoestel op gas met een gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen 250 euro 500 euro maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite en de plaatsing van Co- of rookmelders 250 euro per toestel 500 euro 7

8 een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen, of vervangen inclusief de plaatsing van Co- of rookmelders 1000 euro 2000 euro een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een co- of rookmelder 500 euro 1000 euro Opm: bekijk het toelichtingsformulier op Aanvraag: In te dienen bij Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Aan te vragen na de uitvoering van de werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. OPGEPAST! Indien u eigenaar bent van uw woning, facturen kan voorleggen voor minimaal euro exclusief BTW, en uw woning ouder is dan 25 jaar, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een renovatiepremie. (voorwaarden zie hieronder, deze premies zijn niet cumuleerbaar!) Aanpassingspremie Voorwaarden: Aan te vragen door de eigenaar-bewoner of de huurder Aanpassingswerken zodat de woning voldoet aan de bijzondere behoeften van een inwonende +65 Gezamenlijk belastbaar inkomen van evt. samenwonende partners ( inkomen aanslagjaar 2013) Voor eigenaar bewoner of huurders: max euro euro p.p. ten laste Voor eigenaar verhuurder: max euro (RSVK) De woning effectief bewonen Binnen de 10 jaar kunt u drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen voor zover het betrekking heeft op verschillende bouwonderdelen. Voor minstens 1200 euro aan geldige facturen kunnen voorleggen. De volgende werken komen in aanmerking: Het maken van een badkamer of toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde (2 de toilet / badkamer enkel als het zich op een ander verdiep bevindt) Installeren van een traplift of rolstoelplateau Aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen Aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen Automatisatie van bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken Hellende vlakken aanbrengen, verbreden van de toegangsdeur, drempels wegwerken Deuropeningen verbreden, herschikken van woonlokalen, Niveauverschillen wegwerken Overbruggen van verdiepingshoogten Inrichten van een entiteit waarin de bejaarde afzonderlijk kan wonen Premiebedrag: Het premiebedrag is 50% van de kostprijs van de werken (premie: min.600 euro-max.1250 euro) Aanvraag: In te dienen bij de Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge. Aan te vragen na de uitvoering van de werken. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. 8

9 Renovatiepremie voor woningen ouder dan 25 jaar (RENO) Opgelet! Sinds 1 december 2014 kan u de renovatiepremie niet meer aanvragen. Vanaf de zomer 2015 zal u het premiebedrag krijgen in de vorm van een belastingvermindering. Wat verandert er? De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering/ belastingkrediet die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering/ belastingkrediet wordt u dan in 3 schijven toegekend. Indien u van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering/ belastingkrediet en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen blijven normalerwijze dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 december Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie-wanneer-u-voor-minstens eurowerken-uitvoert Volgende werken werden weerhouden: funderingen, binnen en buitenmuren - facturen voor max euro -verbeteren of uitbreiden van funderingen -waterdicht maken van kelders -bestrijden van huiszwam in kelders -afbraak en wederopbouw van muren (inclusief dragende elementen) -behandeling van muren tegen optrekkend vocht -vernieuwen van voegwerk (eventueel met reiniging) -behandelen van muren tegen huiszwam -aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren - aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren draagvloeren facturen voor max euro -afbreken en vervangen van draagvloeren -behandelen draagvloeren tegen huiszwam en insecten dakwerken facturen voor max euro -afbreken en vervangen van de dakstructuur -behandelen tegen huiszwam en insecten -vernieuwen van waterdichte bedekking -werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater -aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, buitenschrijnwerk facturen voor max euro -vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas is max 1.3W/m²K) -Opgelet: Misschien heeft u recht op een verhoging van deze premie met 10%. De verhoging wordt enkel gegeven als gelijktijdig aan de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan: * Uw (isolatiewaarde van het raamgeheel, inclusief het glas) is maximaal 1,7 W/m²K * Ug (isolatiewaarde van het glas alleen) is maximaal 0,9 W/m²K * de facturen van het buitenschrijnwerk dateren vanaf 1 januari In dit geval dient u steeds de gedetailleerde offerte van de ramen en deuren bij te voegen 9

10 vervangen van een veilige binnentrap facturen voor max euro elektriciteit facturen voor max euro -vernieuwen van de elektrische huisinstallatie -aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning U mag de kosten voor de aansluiting en plaatsing van een meetinstallatie mee inbrengen als u hiervoor een factuur kunt voorleggen. U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is. sanitair facturen voor max euro -vernieuwen van de badkamer (minstens een bad of douche en een wastafel) -installeren van een nieuwe badkamer als er voordien geen was -vernieuwen of installeren van het toilet -vernieuwen of aanbrengen van : -leidingen voor watertoevoer en afvoer -leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water centrale verwarming facturen voor maximum euro -aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming ( met klassieke of duurzame energiebronnen) -plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) of een houtpelletkachel om de hele woning te verwarmen -plaatsen van een CO-of rookmelder Opgelet de volgende werkzaamheden of materialen komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie: - aanbrengen of vervangen van een veranda - het aanbrengen of vernieuwen van rolluiken - installaties voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - verlichtingsarmaturen - elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakpreventie, modems,enzovoort) - de installatie van een keuken - een bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer - badkamermeubelen en accessoires - individuele verwarmingstoestellen, kachels - warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen - vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen - het ereloon van de architect OPGEPAST! U kan de renovatiepremie niet cumuleren met de verbeteringspremie, zo zal u een keuze tussen beide moeten maken. 10

11 Verzekering voor gewaarborgd wonen Deze gratis verzekering zorgt ervoor dat u uw hypothecaire lening kunt blijven afbetalen. Ook als u een tijdje niet kan werken. De Vlaamse overheid betaalt de premie om u te verzekeren tegen onverwacht inkomensverlies door ontslag of ziekte. De verzekering gewaarborgd wonen is er voor wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of renoveren van zijn woning. Meer informatie: of Belastingvermindering voor dakisolatie Voorwaarden: De belastingsvermindering is van toepassing voor: eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebuikers op voorwaarde dat u de investeringen in dakisolatie in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer. Vanaf aanslagjaar 2015 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2014) is er enkel belastingvermindering voor dakisolatie. De belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatiewerken bedraagt 30% van de dakisolatiewerken Met een maximumbedrag voor de uitgaven van het jaar 2015 van euro. Belastingkrediet, voor wie geen of weinig belastingen betaalt, is vanaf 2013 niet langer van toepassing. De geplaatste dakisolatie moet een minimale thermische weerstand (R) hebben van 2,5 m² K/W 11

12 Premieregeling voor bestaande woningen Premies isolatie Premies van de netbeheerder EANDIS Dakisolatie of zoldervloerisolatie - Geplaatst door aannemer: 6 euro/m² - Doe het zelf: 3 euro/m² - Voorwaarde: R-waarde moet min. 3.5K/W zijn. - Het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf een R-waarde hoger dan 4m² K/W en met 2 euro/m² vanaf 4,5m²K/W. Indien zelf geplaatst, dan geldt de helft van die bedragen. Buitenmuur- of spouwisolatie - Spouwmuurisolatie: 6euro/m² - Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² - Plaatsing moet door aannemer gebeuren - Voorwaarde isolatiewaarde: zie aanvraagformulieren op Vloerisolatie - 6 euro/m² - Plaatsing moet door aannemer gebeuren -Voorwaarde isolatiewaarde: zie aanvraagformulieren op Hoogrendementsbeglazing - Enkel ter vervanging van enkel glas: 12euro/m² voor een u-waarde < W/m²K - Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 15 euro/m² voor een u-waarde < 0.8 W/m²K - Plaatsing moet door aannemer gebeuren Combipremie bij gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en muurisolatie via aannemer - bij vervanging enkel glas: 48 /m2 (Ug-waarde max 1,1 W/m2K, Uwwaarde 1,7 W/m2K), max 1680 euro - bij vervanging enkel of dubbel glas: 60 /m2 (Ug-waarde max 0,8 W/m2K, Uw-waarde max 1.7 W/m2K), max 2100 euro (De premie voor muurisolatie blijft identiek, de verhoging is enkel van toepassing voor beglazing) Premies verwarming en warm water Warmtepomp Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming) Condensatieketel - Max euro - 550euro/m² zonnecollector (50%van de factuut met max euro) - Enkel voor beschermde afnemers*: 800euro *Beschermde afnemers: zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten. Ook voor overige premies genieten beschermde afnemers van een verhoogd premiebedrag. Het premiebedrag voor beschermde afnemers wordt verhoogd met 50% mits voorleggen van de nodige attesten. 12

13 Premieregeling nieuwbouw Nieuwbouw woning E-peil tussen E61 en E80 E-peil tussen E41 en E60 E-peil lager dan E40 of lager dan E30 (indien vergunning na 01/01/2015) 400euro + 30 euro x (E80-E-peil van de woning) 1000euro + 40euro x (E60-E-peil van de woning) 1800euro + 50euro x (E40-E-peil van de woning) 1800euro + 50euro x (E30-E-peil van de woning) Nieuwbouw wooneenheden (appartementen) E-peil tussen E61 en E80 E-peil tussen E41 en E60 E-peil lager dan E40 of lager dan E30 (indien vergunning na 01/01/2015) 200euro + 10 euro x (E80-E-peil van de woning) 400euro + 20 euro x (E60-E-peil van de woning) 800euro + 30 euro x (E40-E-peil van de woning) 800euro + 30euro x (E30-E-peil van de woning) Opmerking: - Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. - Het premiebedrag kan ook verhoogd worden: in geval van het plaatsen van een zonneboiler of wanneer de nieuwe woning of het woongebouw het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw: voorwaarden zie aanvraagformulier Eandis Het E-peil voor het bekomen van de premie is afhankelijk van de stedenbouwkundige aanvraag: - De stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 01/01/2010: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 80 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2010 tot en met 31/12/2011: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 60 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/2013: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 50 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/2013: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 50 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2014 tot en met 31/12/2014: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 40 of lager. - De stedenbouwkundige vergunning dateert vanaf 01/01/2015 tot en met 31/12/2015: krijgt u enkel een premie bij een E-peil van 30 of lager. - de premie moet worden aangevraagd dmv het aanvraagformulier te vinden op de website (www.eandis.be) in te vullen en te ondertekenen. -voeg kopie van de factuur bij de aanvraag, samen met alle gevraagde documenten en stuur dit alles naar: Eandis REG-afdeling, postbus 10020,,2800 Mechelen.fax: , 13

14 De Vlaamse Energielening Wat? Leen aan max. 2% voor energiebesparende maatregelen aan je woning! Je kan minimaal en maximaal lenen. De lening moet binnen de 5 jaar afbetaald zijn. De intrestbedraagt 2% per jaar. Renteloze leningen voor energiebesparende maatregelen zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, mensen in schuldbemiddeling of in OCMW begeleiding. Wie komt in aanmerking en wat zijn de voorwaarden om te lenen? je bent particulier zowel van toepassing voor nieuwbouw als verbouwing er is geen inkomensbeperking de woning moet gelegen zijn in een aangesloten gemeente Opgepast! Geld lenen kost ook geld! Jaarlijks kosten percentage en debetrente bedragen 2%. Welke werken? condensatieketel dak- / vloer- / muurisolatie hoogrendementsbeglazing driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw) warmtepomp (ook voor nieuwbouw) zonneboiler (ook voor nieuwbouw) warmtepompboiler (ook voor nieuwbouw) canadese put of grondbuis (ook voor nieuwbouw) mini-warmtekrachtkoppeling (ook voor nieuwbouw) thermostatische kranen/kamerthermostaat met tijdsregeling (alleen in combinatie met vervanging oude verwarmingsketel) energieaudit van de woning vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam) pelletkachel houtvergasser Hoe aanvragen? Via de woonwinkel Via de website: Opmerking: aanvraag moet gebeuren voor de werken! 14

15 Sociale Dakisolatie, De Vlaamse overheid wil de daken van slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken. (huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking) Voorwaarden: Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen: 1. beschermde afnemers (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit) 2. personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend 3. huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit 4. personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Vlaamse Energielening o die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezit o die in schuldbemiddeling zit (bv. bij het OCMW of CAW) en zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen o die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit 5. personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW 6. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een (geïndexeerde) huurprijs van maximaal 450 euro In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt. Het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken is ten koste van de verhuurder. Technische voorwaarden Er wordt eerst een gratis energiescan uitgevoerd in de woning. De technische voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden voor de gewone dakisolatiepremie van de netbeheerder. Procedure Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromoter in de buurt. In onze regio is dit vzw Werkspoor, 051/ De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een sociaal dakisolatieproject uit te voeren. Hij maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken. De projectpromotor dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder. o Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een mededeling dat de premie na uitvoering van de werken kan worden toegekend en hoe groot het bedrag ervan is. o Indien de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Na de goedkeuring van de aanvraag kunnen de werken worden uitgevoerd. Voor een eventueel restsaldo (wanneer de werken meer kosten dan de premie inhoudt) krijgt de eigenaar een aparte factuur. Hiervoor kan hij geen premie van de netbeheerder meer krijgen, maar wel een federale belastingvermindering voor dakisolatie van 30% op deze restfactuur. Bedrag: De premie bedraagt 23 euro per m². Voorbeeld: Oppervlakte Dak 100 m² Totale kostprijs dakisolatie euro Prijs per m² 31 euro Premie 23 /m² euro Restfactuur 800 euro 30% fiscaal voordeel 240 euro Kost voor de eigenaar 560 euro Interesse? => of neem contact op met de Woonwinkel 15

16 Verder kunt u bij de woonwinkel terecht voor Dankzij een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Tielt, Pittem, Ruiselede, Wingene, Dentergem en Meulebeke kan elke inwoner van Pittem op het gemeentehuis terecht voor uitgebreide informatie over volgende woonvragen: Huisvestingspremies Andere steunmaatregelen mbt wonen ( vb. huur-en installatiepremie, ) Rechten en plichten van de (ver)huurder Inschrijving kandidaat-huurder voor een sociale woning Kwaliteitsproblemen aan de woning Leegstand Vragen betreffende uw energiefactuur enz, Openingsuren en contactgegevens van de zitdagen van de woonwinkel regio-tielt Pittem, Gemeentehuis, Markt 1 : iedere dinsdag van 13:30 tot 17:00 Meulebeke, Gemeentehuis, Kerkstraat 1 : iedere dinsdag van 8:15 tot 12:00 Wingene, Gemeentehuis, Oude Bruggestraat : iedere woensdag van 13:00 tot 17:00 Ruiselede, OCMW- Sociaal huis, Kasteelstraat 1A : iedere vrijdag van 8:30 tot 11:30 Dentergem, Gemeentehuis, Kerkstraat 1 : iedere woensdag van 8:15 tot 12:00 Tielt, Stadhuis, Markt 13 : iedere donderdag van 9:00-12:00 en van 14:00 tot 18:00 16

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden Welkom Bespaar thuis energie Grotere investeringen Inhoudstafel Energierenovatieprogramma 2020 Belangrijke begrippen Isolatie van de gebouwschil Verwarming van de woning Het sanitair warm water Gebruik

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie